Оценете темата:
  • 0 гласа - средно 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Плеядианци 5Д - Тайгета
#21
Какво в същност представлява адронния колайдер в Церн, Швейцария?

Това е опит да се направи достатъчно широк портал, по който да минават цели космически кораби с голям екипаж директно от Орион. Орионците на Земята се опитват да затвърдят своите тъмни позиции като получат подкрепления и нови технологии директно от базите си в Орион чрез този портал. С други думи, това е направено с цел да се попречи на Възнесението. И ако не може да се попречи, то да се избяга от кармата, която са натворили за хиляди години живот тук. 

Галактическата федерация наблюдава внимателно развоя по този проблем и понеже е наложена блокада на Земята, такъв грамаден портал няма как да бъде позволен да функционира. То ще е в противовес на всички галактически директиви.

Орионците имат много портали на Земята, но те са малки и през тях могат да минат най-много няколко човека, никога цели космически кораби пълни с армии и оръжия вътре. 
#22
Какво всъщност е нашето Слънце, освен очевидната му функция?

В 3Д-4Д реалността Слънцето е източник на топлина и светлина, точно това, което изглежда, че е. Но в 5Д версията му, то е не само Слънце, но и портал, който води към други части на Вселената. 5Д Слънцето е като транзитен свят, който е напълно безопасен за 5Д хората и тяхната технология. Всеки може да посети този свят и няма опасност да бъде изгорен и изпепелен. 
 
Всяко Слънце има функция на черна дупка. Черната дупка засмуква материя и я превръща в енергия, която захранва излъчването на даденото Слънце.
#23
Според споделената информация от Сваару на Земята има 2000 жени и 500 мъже въплътени Тайгетяни. Всичките се наблюдават 24 часа в денонощието през специален енергиен спектрометър директно от даден космически кораб. Може да се следи кой какво прави, къде отива, даже какво бъдеще го чака. Има ключови точки по бъдещето на всеки въплътен, които се наблюдават по-сериозно, така че да се осъществява плана на тяхната мисия на Земята. Понякога се ползва намеса в Земната матрица, така че плановете да не се отклоняват много и въплътения да направи необходимите избори, които ще го държат по зададения път. 
Всеки въплътен е много важна част от Тайгетянското общество. Има направени предварителни споразумения как живота на въплътения звезден посев ще протече, дори как ще стане изхода от този живот. 
Всяка звездна цивилизация следи изкъсо за своя звезден посев, пази ги от нападения и опасности доколкото е възможно и си ги прибира обратно когато им приключи мисията. 
#24
От следната информация ще разберете защо няма никакво основание да се покачват цените на горивата веднъж щом всеки си е сложил разумната надбавка, за да има печалба. 

Това е така, понеже петрола е практически неизчерпаем ресурс, който не се получава от разлагане на биологични растителни маси, както ни внушава науката. Петрола се получава от налягането дълбоко в земните пластове и се произвежда постоянно от планетата в огромни количества. Ако даден петролен кладенец се източи напълно, след няколко години ако се провери ще се установи че отново има петрол в него. 
Това е доказано например с всичките петролни кладенци изчерпани в западните щати на САЩ, които сега функционират. Помпите сложени още през 20-те години на миналия век продължават да теглят петрол и сега, въпреки че кладенците уж са били изчерпани преди десетки години.
#25
Какво представлява времето? 

На практика време няма, има единствено последователност от събития. И това е възможно само в случай, че човек възприема събитията като последователност. В 3Д всичко става доста бавно и затова човек може да наблюдава събитията като линейна последователност - минало, настояще и въображаемо бъдеще. Но в по-високите плътности от 7Д и нагоре, такава последователност трудно се наблюдава понеже всичко се възприема сякаш става едновременно. Няма минало, настояще и бъдеще. Всичко, каквото е възможно вече се е случило и се случва постоянно. 

Например ако вземем времевата линия на Земята. От човешка гледна точка изглежда сякаш има събития, които са се случили в миналото и че ще има събития, които ще стават в бъдещето. От 7Д и нагоре всичко възможно, което става със Земята вече е станало и всяка времева линия съществува сама по себе си. От такава гледна точка свободен избор не съществува. Миналото, настоящето и бъдещето са конкретни точки с адреси в дадената времева линия, които съществуват собствен живот и могат да бъдат посетени ако знаеш адресите им. То е подобно на пътуването в космоса, ако знаеш адреса на дадена планета може да прескочиш до нея независимо колко отдалечена е като разстояние, ако ще и да е на другия край на Вселената. По същия начин ако знаеш адреса на дадено събитие на Земята, което е станало преди 10 000 хиляди години може да прескочиш там и да се озовеш в тази реалност все едно тя се случва сега и ти все едно си отишъл от Варна до София на разходка, като след това може да се върнеш без грижа във времето и мястото, от което идваш.

Ако си същество от 7-ма плътност ти си свободен да преместваш съзнанието навсякъде, на всяко място по желание и във всякакво време без помощта на някаква технология или приспособление. Самото тяло на 7-ма плътност е толкова фино и устойчиво на всевъзможни условия и достатъчно съвършено и трайно, че може да се върши всякаква т.нар. магическа работа с него. 

Хората от 5-та плътност също могат да пътуват така, но за целта имат построени умни космически кораби снабдени с квантови компютри обладаващи изкуствен интелект, който е свързан директно с Източника на нивото на 5-та плътност. По този начин може да се пътува във всички светове от 5-та плътност и по-надолу, както пространствено така и времево.  

Тайгетяните са звездни хора, които кръстосват галактиката и вселената, но и същевременно с това посещават най-различни времеви отрязъци и то с конкретни практични цели и алтруистични мотиви. Има такава по-елитна специализация на пилотите на техните космически кораби, която се нарича "Пясъчен часовник" и означава, че дадения пилот получава правото и отговорността да пътува и във времевата линия на даден свят. Сваару е един такъв пилот. Тази специализация не е толкова свързана с технически умения и с пилотирането, а повече е свързана със справяне с моралната страна на такива времеви пътешествия и минимизирането на намесата в естествения ход на дадената времева линия. 
Почти всяко посещаване на някаква времева линия е свързано със сериозни рискове, които в началото може да изглеждат нищожни, но като се разгледа впоследствие промяната на бъдещето дори и от една дребна намеса в миналото може да се получи цяло бедствие по-нататък.
#26
Технология "син лъч"

Сещате се за 11 септември и "атаките" срещу световния търговски център. Това, което е било наблюдавано като атака със самолети е било чиста илюзия. То е постигнато с технологията на Кабала - син лъч, чрез която се симулира видение с голям мащаб в небето. Нещо подобно на холограма, но още по-реалистично. 
И така, самолети които се блъскат в небостъргачите не е имало. То е било контролирано събаряне чрез взрив. Веществото за взрива се нарича "термит" и то е толкова реактивно и с такива високи температури, че направо може да стопява метални греди с голяма дебелина. През определен брой етажи са били поставени такива пакети с "термит", който е взривен отдалечено. Никакви части от самолети не са намерени сред отломките при разчистването на разрушените сгради, абсолютно нищо, дори и черни кутии, защото самолети не е имало никакви. 

Сега по-интересното, което е свързано с използването на тази технология е, че се канят с нея да симулират нашествие с космически кораби на враждебна извънземна цивилизация. Аз си представям колко драматично и шокиращо ще се опитат да го направят, като огромно светлинно шоу в небето, със звук, ярки светлини, все едно направо ни нападат. А града, който ще нападнат, долу на ключови места ще има заложени пак някакви взривове, които отдалечено ще детонират симулирайки все едно сгради се обстрелват от космически кораби и се взривяват. Ще има хора които ще бягат във всички посоки, ще се излъчва по всички телевизии, всички ще пищят и такава истерия ще се предизвика, че като си тръгнат космическите кораби веднага на следващия ден ще се предложи на всички държави по света, че няма друг изход от тази ситуация, освен да се създаде нов световен ред, със световно правителство и световни органи на власт, световна армия и полиция, тоест централизирано управление на целия свят. 

Адски планове се подготвят задкулисно, но да се надяваме, че сега хората ще са по-подготвени в реакцията си при такива манипулации и ако тази операция действително се проведе, да предизвика точно обратния на очаквания ефект и проклетия Кабал да бъде след това изловен, събран на един стадион и една бомба да се пусне отгоре им и да се приключи с тях. Това даже ще им е малко и много лесно ще им се размине, за всичкото зло, което са натворили на човечеството.  

Има още един вариант за използване на синия лъч за прилъгване на масите. 

Някакво религиозно видение, например фалшив гневен Исус Христос или Йехова, който се появява в небето и говори на хората долу. Дава някакви заповеди и наставления свързани с религиозните догми, неща като края света, апокалипсис, страшен съд, неща които да предизвикат голям страх и подчинение на хората. Така, че още на следващия ден да бъде предложено въвеждане безпрецедентно на новия световен ред за справяне с апокалипсиса.

Фалшивото извънземно нападение може да се разиграе в няколко големи градове по света едновременно, така че да изглежда, че извънземните имат мощта да ни нападнат изведнъж и да нанесат големи щети по градските инфраструктури с много човешки жертви. На което разбира се има само един отговор - обединяване на света в единно централно управление.

Ако плановете на синия лъч се разиграят няма ли да е наложително Галактическата федерация на планетите да се намеси и да помогне това изобщо да не се случи. 
След като знаем че Кабалът са рептилоидите и те са извънземни, които ползват човечеството за мръвка не е ли наложително да бъдат спрени от осъществяването на такива инвазивни военни и психологически операции срещу въплътените хора, които сме назад от техните технологии и нашата способност да се защитаваме от такива неща на физическо ниво е направо никаква. 
Ние хората не сме съгласни да се разиграват такива операции срещу нас и това би било нарушение на нашата свободна воля. Затова федерацията трябва да се намесва при всеки един опит за такова нещо. Ако ще да го правят незабележимо, доколкото им е възможно, но винаги трябва да се намесват. 
#27
Вчера излезе втория клип свързан с темата за времето. 

Четвърто измерение(не четвърта плътност) наподобява геометричната фигура тесеракт, където има 3 пространствени измерения - x,y,z и още едно измерение, което е времето. Тесеракта се формира като 3-мерния куб на пространството е нанизан и се движи по четвъртата права линия-вектор, която е времето. Това е една отделна времева линия.

Шесто измерение има още по-сложна времева структура. Отново имаме един куб за пространството x,y,z, но за времето от една векторна права стават 3, които отиват във всички посоки. Така от два прости куба се формира хипер куб. Хипер куба символизира не една времева линия, а безкрайно количество. Тоест първоначалния тримерен куб на пространството се носи по всички възможни времеви линии.
#28
Цялата тази тайнственост е много важен фактор, който държи студената война да не прерасте до действителна война между Кабала долу на Земята и Галактическата федерация горе в орбитата на Земята. Това е т.нар. Първа Директива. 
Земята е ферма за производство на тъмна енергия, която е организирани от Рептилоидите, но те се крият и се поддържа съмнителност на факта, че Земята е ферма и самите хора няма как да знаят със сигурност, че се ползват за дойни крави, като се поддържат постоянно в негативни състояния на съзнанието. 

Например на Алфа Кентавър също е било такава ферма, но е била открита ферма, Рептилоидите не са се крили там, те са вървели в истинската си форма и са вършили деянията си напълно открито. Това дава причина Федерацията да нападне планетата превърната така открито във ферма за черна енергия и да освободи човеците, които са държани в плен, в клетки, като животни, в нечовешки условия. И сега тази планета е свободна а хората освободени там за няколко столетия стават толкова технически и духовно напреднали, че сега се возят в космически кораби и обикалят галактиката и са най-активните дейци по освобождаването на планетата Земя от Кабала.
#29
Още информация за Слънцето. 

Противно на това, което науката смята, слънцето не е термоядрен реактор, който генерира светлина и топлина, само така изглежда през сетивата на трета плътност. 

Слънцето е репликатор на друго слънце от по-висок порядък, което пък е репликатор на следващо слънце от още по-висок порядък и така се стига до центъра на Вселената и Централното слънце. На практика нашето слънце е проекция на Централното слънце. 

Слънцето също така е тороид. Откъм нашата страна тороида излъчва, от другата страна засмуква. Тоест от другата страна на слънцето е черна дупка. От нашата страна то е портал към други светове, от другата е черна дупка, която тегли и преработва ненужна информация до изходни честоти. 

Главния въпрос е как така изглежда, че слънцето свети и топли? Усещането за светлина и топлина идва от взаимодействието на честотите на радиацията, която се излъчва от слънцето, с честотите от земното поле и чрез нашите сетива накрая се интерпретира като топлина и светлина. 

Слънцето не може да излъчва директно топлина, защото тя няма да достигне до Земята понеже топлината не може да се разпространява през вакуум - термодинамичен закон. 

Всичко е честоти, които си взаимодействат едни с други. И ние хората с нашите сетива сме честоти. Няма нито слънце, нито земя, нито хора, всичко е честоти, които се преплитат по много сложни начини и се формира, това, което ни се струва че е.
#30
Марс

Марс не е пустинен мъртъв свят, както от Наса ни убеждават. Марс е обитаем, там има живот, има растителност и има Рептилоиди, които държат под робство както земни хора, така и разни други извънземни, които са пленили при различни военни операции.

Марсоходи никога не са пращани на Марс. Снимките от въпросните марсоходи са от канадския остров Девън(Devon) в западната част на Гренландия, до който е много труден достъпа на обикновени хора. Снимките са ретуширани с фотошоп така че да изглеждат по-червеникави.

Марс доста е пострадал от разрушението на Тиамат.
Атмосферата е разредена, кислорода е малко и хората, ако отидат да живеят там трудно ще дишат, все едно са на 5000 м. надморска височина.
Ландшафта е пустинен и полу-пустинен с рядка растителност. Има реки и езера и гори на места. Има и животински видове, но много по-малко от предишното разнообразие, преди катастрофата с Тиамат.

Територията е разделена на 3 части, от три враждебни едни на други фракции извънземни. На границата на тези територии има електрифицирани огради с детектори за движение, картечни гнезда, няколко километра с минирани полета и убийствени роботи, които патрулират постоянно.
Трите видове същества са: Рептилоиди с човешки тела, Високи Сиви Майтре и Мантис. Мантис приличат на богомолки с човешки ръст. Те се считат за неутрални, уж не нападат другите, но понеже знаят, че може да бъдат нападнати също са въоръжени до зъби.

Майтре високи сиви се водят рептилоиди, липсва им всякаква симпатия към друг живот освен техния, нямат чувства, смятат чувствата за слабост. Те управляват земния кабал.
Рептилоидите с човешки тела идват от Земята чрез портали, всичко си доставят от Земята, каквото им е нужно, включително роби, които да им работят безплатно.
Чрез същите портали специални военни от САЩ са развеждани до Марс на познавателни и тактически обиколки и обучение.
Има много древни руини на Марс, включително голям брой пирамиди като тези в Египет, които са се ползвали за генериране на електричество.


Отваряне на:


Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)