ИЗВОРИТЕ

Книги и автори => Текстови файлове => Topic started by: Orange on октомври 06, 2006, 05:28:36 pm

Title: "7 и 37 чудеса" - Игор Можейко
Post by: Orange on октомври 06, 2006, 05:28:36 pm
 "Чудесата били седем: египетските пирамиди, Халикарнаският мавзолей, Родоският колос, Александрийският фар, храмът на Артемида Ефеска, статуята на Зевс Олимпийски и висящите градини на Семирамида.
   Броят им се определял от магията на числото седем, ограничените възможности на човешката памет, пределите на античния свят и главно от устойчивостта на традициите. Когато приблизително през III век пр.н.е. някой провъзгласил именно това седемцветие за еталон на чудесата, част от човечеството, което живеело около Средиземно море, се подчинило на авторитета и само някои местни патриоти, без да оспорват самия принцип, се стараели да внесат частични поправки. Например римският поет Марциал признавал за седмо чудо на света Колизея, други - Александрийската библиотека, а трети - Пергамския олтар.
   Хиляда години след падането на Рим, когато отново у хората се съживил интерес към това, което става извън пределите на малкия им свят, си спомнили за чудесата и силата на античния авторитет била такава, че споменатите седем чудеса се възприемали вече като неотделимо цяло, макар че някои от тях били напълно изчезнали от лицето на земята, като са се запазили само в древните ръкописи и предания. Именно тогава се появил известният израз: осмо чудо на света.
   Осмо чудо на света били Палмира, Петербург, Венеция, дори Айфеловата кула.
Девето чудо нямало и не могло да има..."
Title: Re: "7 и 37 чудеса" - Игор Можейко
Post by: Aybat on октомври 07, 2006, 02:34:54 pm
Приятна изненада!  O0
Читателската публика познава Игор Можейко повече с литературния му псевдоним Кир Буличов.
Title: Re: "7 и 37 чудеса" - Игор Можейко
Post by: Spirit-Felix on октомври 11, 2008, 06:00:23 pm
Качвам я отново.