ИЗВОРИТЕ

Книги и автори => Текстови файлове => Topic started by: Eternities on май 16, 2007, 04:34:33 pm

Title: Кубрат Томов - "Дискусията - път към истината"
Post by: Eternities on май 16, 2007, 04:34:33 pm
КУБРАТ ТОМОВ
ДИСКУСИЯТА - път към истината

Принципи на научната дискусия
Научни принципи на дискусията
Дискусията - синтез на знанията по даден проблем
Дискусията - творчески метод за решаване на проблеми
Дискусията - ядро на всички делови отношения


Книгата разглежда дискусията като метод за синтез на познанието, за решаване на проблеми и като ядро на деловите отношения между хората. Важно място заемат проблемите на методологията и стратегията на науката и на всяка дискусия, очертават се и пътища за повишаване на ефективността й чрез теория и технология на дискусията, развити тук.
В първата част се предлага методологичен подход към науката и дискусията Разгледани са основните методологически принципи на научната дейност, на научните и другите дискусии. Специално внимание е отделено на диалектичността на битието, науката, мисленето, творчеството, ценностите са разгледани като основа на човешката активност.
Във втората част са изяснени основните понятия, свързани с дискусията, структурата и функциите й, характеристиките и качествата й, видовете дискусии, грешките, допускани в тях. Очертават се и основните моменти на една теория на дискусията, извеждат се и се класифицират главните принципи, правила, препоръки и съвети за ефективно провеждане на дискусиите.
Книгата обобщава голям научен материал, поради което илла интегративен, синтезен характер и е силно концентрирана.
Книгата е предназначена за всички, които работят с хора и решават с тях проблеми, за ръководни кадри и политици, за научните работници, за студенти и ученици, които искат да се посветят на науката, за администраторите и организаторите на науката и научните прояви, където винаги дискусионните елементи са налице и са основна
Книгата е полезна за всички, които разбират значението на дискусията и на ефективното и използване.
Title: Re: Кубрат Томов - "Дискусията - път към истината"
Post by: zdratcen on юли 04, 2008, 09:36:38 am
Необходимо е, както и във всеки форум, част от поредицата постове тук да бъдат просто небрежни дружески бъбрения. В IZVORITE.COM, обаче, не малка част от постовете са отражение на стремежа на пишещите за задълбоченост и търсене на истини. Тази книга е за тези пишещи. На мен книгата ми напомни, че мисленето до голяма степен е и наука и възпитание и постоянни "тренировки" и ... преосмисляне  ;) .

Та да кажа пак - книгата е наистина полезна за онези, които се стремят към истината чрез дискусия. Затова пооправих типографски грешките, останали след OCR-а в първоначалната версия и ви предлагам резултата тук:
Title: Re: Кубрат Томов - "Дискусията - път към истината"
Post by: zdratcen on октомври 08, 2008, 08:09:43 am
Публикувам отново файловете от предишния ми пост, тъй като линковете в него не работят.