ИЗВОРИТЕ

Мултимедия => Друга мултимедия => Снимки => Topic started by: anadel on януари 07, 2009, 05:11:15 pm

Title: Скрежинка
Post by: anadel on януари 07, 2009, 05:11:15 pm
Агрегатни метаморфози

Скрежинката се беше надвесила над потока и с възхищение се огледаше в повърхността му. Вчера беше обикновена снежинка като всички наоколо, а днес беше толкова красива. През нощта водните пръски бяха замръзнали върху нея в изящна дантела. Първите слънчеви лъчи я осветяваха и тя сияеше. Отблясъците събудиха и камъчетата на дъното на потока и те й отвърнаха с подскачащи усмивки. Слънцето се понадигна и лъчите проникнаха в нея. Кристалната й структура ги пречупваше в различни посоки и така самата тя излъчваше сияние. Вече не се оглеждаше, беше забравила за другите. Тя преживяваше своята моментна същност. Любовта я изпълни и … разтопи. После се отрони и капна в потока, където стана част от цялото. Тя разбираше, че това е едно завръщане и не страдаше. Нейното преживяване остана да трепти в ефира на Земята. Понякога случайни пътници усещаха тръпките щастие и поглеждаха телефоните си с надежда за нов SMS…
(http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=9818037)
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=9818037 (http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=9818037)