ИЗВОРИТЕ

Животът такъв какъвто е => Вечни въпроси => Topic started by: bee on ноември 23, 2005, 10:25:25 am

Title: пак за материалното и духовното
Post by: bee on ноември 23, 2005, 10:25:25 am
Откъс от едно нещо, за сега няма да казвам какво: :)

".....в действителност Божествената Истина е много проста и тя е достъпна дори за съзнанието на бебе. По-точно тя е достъпна по-скоро само за съзнанието на бебе.

Така нареченият жизнен опит, които придобивате по време на пребиваването си на Земята, като правило затруднява възприемането на тази Истина.

Вашият жизнен опит е това, което ви позволява да съществувате в условията на физическата илюзия. А за да осъзнаете Божествената Истина по-скоро се изисква да се откажете от този физически, придобит от вас опит.

Това е качеството, на което ще се наложи да се научите. Вие трябва постоянно да усещате присъствието в себе си на две начала. Духовното начало и физическото начало. Вие трябва постоянно да помните, че духовното начало е вашата главна част, а физическата ви част е преходна и тя ви е необходима само на определен етап в индивидуалната ви еволюция.

 Когато отъждествяването ви с вашата истинска духовна идентичност достигне определена критична точка, вие ще започнете постепенно да губите нереалната си част. Телата ви ще стават все по-малко и по-малко плътни и постепенно ще се избавите от физическите си тела. Но трябва да разберете, че това не е едновременен процес. Това е процес, продължаващ стотици хиляди и милиони години. Едновременно с изменението на физическите ви тела ще се изменя и окръжаващата ви обстановка във физическия свят, която по своята същност просто се явява огледало, отразяващо вашето съзнание.

Затова след стотици хиляди години вие ще съществувате в друг, по-малко плътен свят. Но това ще стане след като промените съзнанието си.

 Затова вие разбирате, че всичко, което е твърде привързано към вещите на този илюзорен свят няма да може да съществува в новата реалност, която е план на Бога за тази планета, точно така, както и за другите планети на света.

И наистина, такива хора ще се оприличат на миналогодишна трева, която няма да може да съществува в новия свят и трябва да бъде изгорена в космическата пещ."

Как ви се струва това?

Title: Re:пак за материалното и духовното
Post by: Ricardo on ноември 23, 2005, 11:12:55 am
Много добро изказване.Петър Дънов и той така казва на нещата-това мисля че са негови мисли.Свързано е с преражданията и еволюционният скок- любимата ми тема 8)
Title: Re:пак за материалното и духовното
Post by: divine on ноември 23, 2005, 11:38:13 am
и аз вярвам, че еволюцията никога не е спирала.....