ИЗВОРИТЕ

Книги и автори => Текстови файлове => Topic started by: Dimitar Ochkov on ноември 27, 2017, 08:30:08 am

Title: Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 27, 2017, 08:30:08 am
Старците са Тайнства преди Духа.
Старците са самата Свобода. Старците нямат нито детство, нито зряла възраст – те са Същества преди рождението и смъртта.
Старците са Същества Неизмерими, те имат свойствата на Мистерията.
Старците не са родени от Тайната на живота, а от Мистерията на Бездната.
Старците са Древни Слънца.
Старците подават Свещена Ръка на тези, които твърдо са избрали Съкровеното и Мистичния Път.
Старците ти отнемат времето, за да ти дадат Вечното и Безкрайното.

Всеки трябва да запали в себе си Безкрайността.
Първият Старец

Вселената се е зародила, когато съществата са били изхвърлени от вътрешността на Древния Път, а навътре е останал само Принципът.
Първият Старец

Учителят, който ви учи, е Безкрайността.
Първият Старец

Дълбоко вътрешно движение създава връзката с Бога.
Първият Старец

Никой не притежава Тишината, но тя притежава своите си.
Десетият Старец

Любовта към Бога подготвя човека за срещата със Скритостта на Бога.
Първият Старец

Аз съм станал Учител поради движението си надолу, но когато се връщам, аз не съм Учител.
Първият Старец

Само Истината се връща в Мрака на трите Безкрайности.
Тринадесетият Старец

Понеже Безкрайността е Велико Безмълвие, тя цялата е облечена в Истина.
Тринадесетият Старец

Тържествува само Мракът поради Тайната на своето Преизобилие.
Вторият Старец

Само докоснатият се завръща в Дълбините си.
Първият Старец

Умът е природата на падналите.
Духът е природата на избраните.
Мистерията е природата на Незнайните.
Четвъртият Старец

Третата Безкрайност е родена духовно, в нея живеят Божествата. Втората Безкрайност е мистериозно неродена, в нея живеят Старците – Изначалните. Първата Безкрайност е абсолютно неродена. Тя е в Неизреченост.
Тринадесетия Старец

Елеазар Хараш
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа

Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 27, 2017, 08:45:34 am
Изначалното събитие

   Случи е нещо в Древността. То беше Изначалното събитие. Яви се Лъч в Бездната и разтърси с потайното си могъщество съществата. Тези, които имаха абсолютна неизменност, оцеляха и бяха наречени Амохари – боговете. Тези, които имаха голяма вяра, паднаха надолу извън Бездната и бяха наречени Авари – ангели и многобройните им видове. Тези,които не видяха вяра в себе си, те придобиха заклинанието на хаоса. Те бяха наречени по-късно хорори, или хората – тези, които трябва да се учат.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 27, 2017, 01:46:28 pm
Седмата степен на Безмълвието

Само този може да съзерцава Древното, който е постигнал Древното. Древното е зад пределите на човека и зад пределите на Божествения разум. В Древното няма Свещени книги, нито дори вечност. Древното е неузнаваема Мистерия. Тук съществува само Неизразимото и само Седмата степен на Безмълвието го узнава, без да го познава.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 28, 2017, 06:28:53 am
Старецът – мистична Прасъщност

   Тайната на Древното има в себе си необикновена дълбочина. Тук не е място за човешкото съзнание, нито за духовното съзнание. Само едно дълбоко мистично съзнание може да се потопи в тази Неведома тайна и да вкуси това, което е извън сътворените и несътворените светове. Който е влязъл тук, може да изразява неизразимото със своето присъствие. Тук ангелите нямат достъп. Тук е скрита Премъдростта и никой не може да я изследва. Тук е Древното Изначалие, което е преди словото, преди мълчанието, преди сътворението, преди вечността. Тук могат да влязат само Старците. Старците са най-древните хора. Старецът е състояние на Древния човек – мистичната Прасъщност.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 28, 2017, 06:45:30 am
Изначалните същности на Бездната

  Откровението на Бездната е тайното ръководство на Премъдрите. Премъдрите са Изначални същности на Бездната. Премъдрите не са просто чисти съзнания, те са тайни и мистични съзнания, които са преодолели чистотата. Чистите съзнания са Огньове на Бога, а Премъдрите са Пламъци на Бездната.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 28, 2017, 07:07:28 am
Отношение само към Истината

   Старецът е същество, което слиза във вселената, без да има нищо общо с нея. Старецът е същество без време и без история, без път. Той е преживял Истината на Бездната и е неин Пламък. Той може да се изразява и духовно, и Божествено, и Мистериозно. Той няма отношение към хората и към световете, а само към Истината и нейната Скритост. Той няма нужда нито от щастие, нито от блаженство. Той е привел себе си в Нищото – Мястото, което превъзхожда всяка разумност.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 28, 2017, 07:24:04 am
Нищото – най-древният мост

   Старецът е същество на Нищото, а Нищото е всякога съществуващо Свръхбитие. Нищото е най-древният мост към Мистерията на Абсолюта. Който е създал този мост  в себе си, той може да прекоси Бездната и да види отблизо, без да се приближава, Началото на всички начала. Това е Началото, което е без начало. Старците са Пламъци от това Безначално Начало. И когато такъв Старец те учи и ръководи, той те учи така, че все по-малко да се нуждаеш от Него, за да може след време да изработиш собственото си Нищо и да се слееш с Него и с Неговия Пламък, та да се приближиш до Началото, което е Безначално.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 28, 2017, 07:44:21 am
Древно Безмълвие

   Отречи се от себе си, за да познаеш пътя си към Бездната, която е мястото на Древните. Отреченост значи освободеност от себе си. Щом се освободиш от себе си, очаква те неудържим и безкраен полет. Но само узрелият може да освободи крилата си. Не вярвай в образи, а в същности. Образите са ограничения. Във Величието на Бездната няма светлина, а тъмнината е ненужна. Тук има само Древно Безмълвие и никакъв звук. И тук в Безмълвието ти вкусваш пълнотата на Древната скрита Истина. И тук вкусваш нейната Бездънност.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 28, 2017, 08:00:36 am
Безкрайно изумление

   Това Скритото не е Бог, не е живот, не е светлина. Тук всички наименования угасват. Тук няма нужда нито от Любов, нито от разбиране, защото тук си преизпълнен от Бездънното и неговата Велика Пълнота, но трябва да си узрял и достоен да я понесеш. Тук всичко е по-дълбоко дори и от Тайната на нещата. Тук няма нищо външно и нищо вътрешно, толкова е Бездънно това Прасъщество-Мистерия. И започваш безкрайно да се изумяваш. Възторгът няма край, защото вече си опиянен завинаги. И всичко това е далече от всякакъв живот и от всяка смърт.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 28, 2017, 08:16:05 am
Всезрящо Безмълвие

   Само тук в Бездънната Мистерия можеш да узнаеш цялата Истина, която те дарява с безметежност, покой и неведома дълбина. Но за всичко това е необходимо освобождение от всички светове и безкрайно мъдра Любов, защото само тя може да понесе Безкрая. Тук се сливаш с древните несъздадени неща и проумяваш, че всичко създадено е стеснено, а несъздаденото е просторно, освободено, то диша Свободата на Безкрая. И тук няма нужда от никакви звуци, защото Тишината те е извисила и тук ти притежаваш Всезрящо Безмълвие.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 29, 2017, 05:38:09 am
Живее във вечна Непознаваемост

   Мистерията е повече от свят и светове, от сътворено и несътворено, от видимо и невидимо, от Любов и Мъдрост. Мистерията е Откровение на самата Себе Си чрез самата Себе Си. Тя е потайна Неподвижност. Всичко се движи около нея и се опира на нея. Огънят за да гори, се опира на нея, иначе той нямаше да има опора. Мистерията живее във вечна Непознаваемост.

 Единадесетият Старец

В Тайната на своята собствена Непостижимост

   Който бъде докоснат от Мистерията, изоставя всички светове и Бездната става негов Дом. Той вече не спада към човечеството и не се зове човек, а свободен дух. Той вече не търси смисъла, нито вече има предназначение. Той вече е свързан с Прадревния Източник, Който е изпуснат от човечеството. Това е истинският човек и той заживява в Бездънната Тайна на своята собствена Непостижимост. Той е отвъд знание, отвъд светлина. Живее в особения връх на Мистичното.

Единадесетият Старец

Храната на Бездната

   Мистерията слиза в Бога, слиза в Старците, слиза в Синовете Божии, но всякога си остава абсолютно непонятна и неизречима. За нея няма възприятия, нито представи, нито подобия. Никакви разсъждения няма за нея. Бездната обладава дълбинно и огромно Безмълвие. Бездната е безсловесна. Не се е родило слово за нея. Една част от Бездната е скрита в Бога, в Старците, в Синовете Божии и действува чрез тях. И Бог, и Старците не могат да се изрекат реално, защото са произлезли от Неизразимост. Храната на Бездната е скритата Премъдрост. Тя е поток от пречиста, сияеща Есенция, която сама по себе си е неизтощима Храна.


Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 29, 2017, 06:47:39 am
Неведомата Дълбина на Бездната

   Когато Мистерията е изпуснала частица от себе си, създали се Старците, Бог и всички неща. Явили се светове – родени и неродени. И Причината за всичко това е Неведомата Дълбина на Бездната и нейната Премъдрост. И всичко, което е създадено, е създадено като Велика Непреходност. И никой не може да я разкаже, защото Тя, Причината, е скрита в Тайнството на Безмълвието. И колкото ние повече се издигаме в Мистерията, толкова повече се съкращават словата. Така ние преминаваме от Съкровеното слово в Съкровеното Безмълвие, докато един ден изоставим и Съкровеното Безмълвие и влезем в Съвършеното Безмълвие. Когато си постигнал целта, ти си станал дълбинно безмълвен, защото си се влял в Неизречимостта на Мистерията.

Единадесетият Старец

По-древната Сила

   Древният Мрак е бил голяма Сила, но не е познавал по-древната от себе си Сила, а тя е Безмълвието, което потайно вижда в Мрака. Безмълвието е виждащо. Древният Мрак е силен, защото е съществуващ, но Безмълвието е могъщо, защото спада към несъществуващото, неизразеното, неуловимото. Знанието расте в повърхностното. Незнанието расте в Безмълвието и така привлича Мъдростта. В Безмълвието расте и несъществуващото, неограниченото, което е другото име на Свободата. Във Величието на Безмълвието расте Незнанието, а в Незнанието сияе Покоят и Тайнството на живота.

Единадесетият Старец

Мистичният опит

   Великото Незнание, което сияе, се улавя от Мистичния опит. В този опит тъмнината свети а Мракът блести. В знанието тъмнината е мрачна. Ето защо човекът трябва да преследва Безмълвието дълбоко навътре, докато стигне до скрития, сияещ Център. Истинските цели на живота се преследват навътре. Който не е богат вътрешно, той става греховен. Греховният е повърхностен, а е роден, за да стане бог и велика радост за съществата.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 30, 2017, 05:34:05 am
Мястото на Неговата Необяснимост

   От Незнанието ние вървим към истинно Знание, а чрез истинното Знание вървим към Мистерията и я узнаваме в своето дълбинно Безмълвие. В края на краищата истинното Знание се превръща в дълбинно Безмълвие – Мястото, до което не достига никакъв звук, никакъв свят, никаква смърт, никакъв живот, защото Безмълвието е Мястото на Неговата Необяснимост. Това Безмълвие е, което шепне Тайнства.

Единадесетият Старец

Очарованието му става непрекъснато

   Този, който се нарича истинен Търсач, изоставя първо всичко човешко, после всичко духовно, после всичко Съкровено, после всичко Божествено и накрая пристига в своята Дълбина – Бездната от Безкрайност. И очарованието му става непрекъснато, защото вече ги няма живота и смъртта, които да пречат.

Единадесетият Старец

Безкрайното е толкова ослепително

   В Безмълвието е изоставено външното – мисленето. В дълбинното Безмълвие е изоставено и вътрешното. Външното е мрачно, вътрешното е светло, а Безпределното е ярко – то сияе, защото не е ограничено от външното и от вътрешното, от време и от вечност. Безкрайното е толкова ослепително. Защо е толкова ослепително? Защото това е неговата най-вътрешна истинност.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 30, 2017, 08:14:39 am
Безкрайността е несподелима

   Неизменното не е явно, неизменното е скрито. Скритото на Мъдрия е чисто. Чистото на Мъдрия е ясно. Ясното на Мъдрия е ослепително като мълния. Мъдрият има крила, които и птиците не са сънували. Ето защо птиците летят в пространството, а Мъдрият странства в Безкрайността. Пространството е повърхностно, Безкрайността е достъпна само на Мъдрия, но и той не може да я опише. Описанието е убягващо. Останало е само Несподелимото. В Несподелимото е пълнотата на Тайната.

Единадесетият Старец

Когато Мистерията те допусне до Себе Си

   Като Велик Древен Мрак изглежда Мистерията, като Велика Недостъпност. Но който е призован от Нея, е видял скритите й Лъчи, а те са ослепително ярки, защото преизобилен е Източникът. Мистерията е тъмна, когато не те допуска до Себе Си и прекалено ярка, когато те допуска. Мистерията е пресветла, а Мракът е покритие, мъдро покривало, но това покривало пада пред човека на Истината. А що е истинното Знание, що е Истината? Чудна и проста.

Единадесетият Старец

Истината е единственото Послание

   На онзи, на когото е дадено да преживее Истината, му е даден и достъп до Бездната. Той няма светлина в себе си, а тъмнината е изоставил. Тъмнината и светлината са граници за Истината, но чрез Истината човек се освобождава от границите. Да живееш, е лесно; да търсиш, е лесно; да обичаш, е лесно. Но да си истинен, е освобождение от границите. Истината е единственото Послание, защото когато станеш истинен, обезмислят се границите, обезмислят се световете. Явяват се Безкрайността и Скритостта.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 01, 2017, 06:41:07 am
Чудото скрито в Древния Мрак

   Нищо не може да се докосне до Мистерията, освен дълбинното Безмълвие, защото природата на това Безмълвие е сияеща. В това Безмълвие изчезва и единството със световете. Ражда се ново единство, единство с Бездната – Праизточника, у когото е Потайното Мистично Сияние. Тук странникът е сияещ, защото са отпаднали и светлината, и тъмнината. Сиянието е силата на Прадревния свят, а не на световете – сътворени и несътворени. Това Древно Сияние е било преди безсмъртието и смъртта. То е било Чудото, което е било скрито в Древния Мрак.

Единадесетият Старец

Нашата Древна Тайна

   Всяко сътворение и във видимото, и в невидимото е едно ограничение. Сиянието не плува в световете на ограничението. То плува в Свободата на Древната Бездна. Сиянието е царувало, без да има условия и закони, защото то е предвечно. Сиянието е свързано с най-дълбокия и скрит Мистичен опит. Този опит е свързан с Тайнството на Бездната. Сиянието е безусловно. То е нашата Древна Тайна.

Единадесетият Старец

Дълъг път на отказване от себе си

   Сиянието е другото име на Свободата. То не работи за вселената. Вселената работи за него, за да го достигне. Сиянието е Мистично Слово на Бездната. То е Мистично Безмълвие, защото говорът е ограничение. Сиянието и досега е скрито. Светлината го търси, но тя има да извърви дълъг път на отказване от себе си, докато стигне до тази Мистична Есенция. Светлината е предел. Сиянието е чиста Свобода.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 01, 2017, 07:14:46 am
Целта на живота е Велико Непознаване

   Истината ни въвежда в Тайната на Мистичната Непознаваемост. Ти не можеш да изучаваш тази Непознаваемост, но можеш да се обогатяваш от нея. Целта на живота не е познание на каквото и да е. Целта на живота е Велика Непознаване, а то е живот в Свободата на Бездната. Познаеш ли нещо, ти го ограничаваш, а Бездната го е създала непознаваемо, безгранично. Ето защо Мъдрият търси Непознаваемото и се обогатява от него.

Единадесетият Старец

Истинската цел е отвъд

   Истинската цел е отвъд живота и отвъд вселената, и отвъд Бога. Ти трябва толкова надълбоко да влезеш в Бога, че да излезеш от Него. Навътре в Бога ще узнаеш Тайната Му, но отвъд Тайната Му ще се докоснеш до Неговата Мистерия. Той живее в Тайната, но е скрит в Мистерията. Мистерията е най-чудната Непознаваемост, която можем да срещнем в нашия път навътре.

Единадесетият Старец

Бездънното превъзхожда всяко просветление

   Да преживееш Тайната на Бога, е велик дар. Нещо от Мистерията те е дарило с докосване, а това докосване е началото на безкрайното обновление. Без това обновление животът е ограничен и той се движи само в границите на живота и смъртта. Чрез това обновление човекът става вечен и безкраен. Той става подобие – подобие на Бездънното. Това Бездънното превъзхожда всяко просветление, всяко вдъхновение. То е отвъд началото и края на нещата.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 02, 2017, 05:56:51 am
В Сиянието преди времето и вечността

   Чрез Бога Мистерията ще завърне човека при Себе Си. Първо човекът трябва да заживее в себепознанието – в своето духовно присъствие, после в Богопознанието – в Божественото присъствие и после ще бъде призован от Мистерията. В Мистерията е скрит истинския Храм. Който не е призован от Мистерията, се занимава с външни и вътрешни храмове. Човекът е роден, за да заслепи мрака в себе си. Божественият човек е роден, за да заслепи светлината в себе си, а Абсолютният човек – той трябва да се завърне в Сиянието преди времето и вечността.

Единадесетият Старец

Движим се към нашата Древна Старост

   Велика Тайна е скрита в живота на всеки живот. И всеки, който посяга на чуждия живот, се отделя от тази Тайна и той бива призован от застоя. Когато се движим към Тайната на Бога, ние се движим към себе си. А когато продължим отвъд Тайната, ние се движим към нашата Древна Старост, към Мястото, където нищо още не е било родено, към Тихия Извор – Благ, Скрит, Недоловим и Безкраен, съществуващ без думи, без мисъл, защото е превъзхождащ всичко.

Единадесетият Старец

Съвършената Цялост

   Съществува скрита Причина за всичко, което живее и умира. Велика благост има в Бога, но в скритата си Мистерия Бог е Абсолют и Велико е Всемогъществото Му. Това Всемогъщество е извън всякакви качества. Можем да Го наречем неосезаем, но поддаващ се на Мистично Единение, което е отвъд света и вселената. Вътре в Абсолюта няма нищо, освен Нищото – Съвършената Цялост. И това е името на Бездънното Праначало.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 02, 2017, 06:32:14 am
Шепотът е Древният Баща на съществата

   Човекът е Древна Същност, а енергията му е само слуга. Тази Древна Същност на човека не се нуждае от знания. Тя действува без знания и узнава Незнанието, защото Незнанието е сродно със Същността, а не със знанията. Само чрез Незнанието ние проникваме в Истинното и то говори на Същността ни чрез Неуловим Шепот. Шепотът е Древният Баща на съществата.

Единадесетият Старец

Узнава Тайното Предание

   Най-голямата чистота е най-мощното въздействие. Кой е скрит в най-голямата чистота? Праизворът. Който търси Праизвора, придобива най-чудното въздействие върху себе си. На него вече му влияе Мъдростта, а не светът и вселената. Той узнава чрез чистотата си Тайното Предание. Той узнава чрез чистотата си това скрито Предание и вижда в смъртта си своето чисто Възрождение. Докато Причината на причините за другите е незрима, той живее в нея и тя го учи. Тя му преподава Учение за безсмъртие и покой.

Единадесетият Старец

Молитвата – преклонение пред Бездънното

   Велика и скрита е способността да се молиш. То е символ, преклонение пред Бездънното. Това преклонение те прави достоен, за да влезеш в Незнанието. А този, който е влязъл в Незнанието, той може да свети по-силно от слънцето. Слънцето е дълбоко, а Незнанието е Древно. То предшества слънцето. Молитвата е изначална способност на Съкровеното, а Съкровеното е домът на Незнанието. Незнанието пък е дарител на покой и изумление. Молитвата е прадревен символ. Тя разкрива дълбинното скрито отношение към Бездната, а това е отношение към Великата Незнайност. И така Незнанието те привлича към себе си, за да го узнаеш, без да го познаеш.

Единадесетият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 03, 2017, 07:38:14 am
За да осветим собствената си тъмнина

   Злото ще дари падналото човечество с жив, съзнателен разум. Човешкият живот е зло, духовният живот е добро, Божественият живот е благост и еликсир. Злото трябва да преработи човешкото добро, а доброто трябва да стигне до благостта. Когато злото заведе човека до благостта, тогава това зло ли е, или не е? Казвам: Злото е имало план да осъществи нещо разумно и Божествено. Злото проваля само човешкото добро, защото то е лицемерно. И така недостойният се отстранява от доброто, а достойният се утвърждава във доброто, защото е бил истинен. И затова злото съществува в света – за да осветим собствената си тъмнина.

Вторият Старец Азавот Махария

Скритата способност на Древния Мрак

   Ако стремежът устои на греха, ражда се духовното начало в ученика. Ако вдъхновението устои на Мрака, ражда се Божественото начало в ученика. Ражда се и още скромното величие на духа. Дори и ученикът да преодолее Мрака, той няма да узнае неговата Тайна, защото Древният Мрак има друга скрита способност. Той иска да ни направи Мъдреци, Учители и Старци за бъдещите нови светове.

Вторият Старец Азавот Махария

Незнанието е Свръхбитие

   Незнанието е Мистично Единение с Бездната. Това Незнание не може да бъде обяснено, защото Бездната му е дала Безкрайност, Дълбина и Премъдрост. Незнанието е благословено от Бездната. То е отвъд логика, чувства и природа. Незнанието е Дух от много висш порядък. Мисълта не го достига, но Духът го улавя. В своя най-мистичен смисъл Незнанието е Свръхбитие – преизобилен, скрит Извор, протекъл в Древния Мрак и успял да учуди с пречистите си води.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 03, 2017, 08:03:27 am
Преградата е Древният Мрак

   Древен Мрак забулва светлината и тъмнината. И само този, който открие своята Мистерия, излиза от световете на времето и вечността. Нашият Най-Древен Произход е скрит в Мистерията, а преградата е Древният Мрак. Той не може да бъде пресечен от ангели и хора, а от велики Търсачи на Истината. И когато дойде техният ден, стрелата на Търсача пробива Древния Мрак и той се завръща в Безкрайния си Дом.

Вторият Старец Азавот Махария

За да стане Бездна от Безкрайност

   Не съществува самостоятелно зло в света и вселената. Злото е слуга на Най-Скрития от Скритите. Всеки човек трябва да стане Бездна от Безкрайност и част от Мистерията, за да погълне злото в собствените си дълбини. Ако в тебе съществува някакво зло, Безкрайността няма да те приеме. За тебе отклик ще има само времето и фалшивото отвъдно пространство. Който служи на времето, той погубва Окото си за Видението на Най-Скрития от Скритите.

Вторият Старец Азавот Махария

Ако Древният Шепот ти заговори

   Злото ще те разрушава, докато ти се съградиш по законите на Древната Тайна на живота. А Девната Тайна е в това да станеш несъществуващ. И тогава злото се погубва в тебе, защото в теб нахлува Тайната, а нейният Шепот е най-великата вътрешна Сила, от която злото бяга. Ако Древният Шепот ти заговори, дошъл е краят на злото.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 04, 2017, 07:19:52 am
Неведом Океан без брегове

   Абсолютно Незнайното няма ограничения, няма брегове, няма качества. Абсолютно Незнайното е Неведом Океан без брегове, Океан без вълни, Океан без вода, чист Първичен Океан. Древното Неведомо не е нито разум, нито душа. То е подобно само на Нищото, а Нищото е безподобно. Колкото по-неразбрано е това, толкова по-обширно е то и Свободата му е неизчерпаема. Името на тази Неведомост се изрича като Безименното.

Вторият Старец Азавот Махария

Незнание и извисено Незнание

   Познаването на Бога е свързано с отстраняване на световете, с отстраняване на времето. Познаването на Великата Мистерия е тайно саморазкриване на Бога навътре в собствената Му скрита Същност. Той решава на кого да се саморазкрие като Любов, на кого като Тайна и на кого като Бездна и Мистерия. И всичко това зависи от степента на Незнание и Дълбинност, защото има незнание, има и извисено Незнание.

Вторият Старец Азавот Махария

Вход към друга Тайна

   Да видиш Тайната на Бога, означава да видиш Любовта му, Същността Му, а да видиш Същността Му, то е вход към друга Тайна. Тя е безмълвна и води към Бездната Му. Тук вече Същността Му е друга – Необятна Бездна. За да се познае Бездната, се изисква Дълбинно, осъзнато Незнание. Тук всичко е изоставено, всичко замлъква. Външното замлъква, вътрешното угасва и така изключвайки всичко, включително и себе си, ти започваш да принадлежиш на Бога и на Скритостта Му. Така изоставяш пределите и навлизаш в Безпределното.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 04, 2017, 07:46:31 am
Ученик на Древните Старци

   Вътре в Тайната има нещо неизречимо. То е от Бездната. Има нещо, което е от Бездната, и когато то ни докосне, не вече сме спасени и от Вечността, която е ограничение на Бездната. Вечността само подготовка за Безпределността, така както времето е подготовка за Вечността. В Тайната има скрити лъчи на Неизречеността. Който е познал Тайната на живота, може да стане ученик на Древните Старци.

Вторият Старец Азавот Махария

Който се срещне с Древния Мрак

   Има степени на Близост с Безкрайността. Това се определя от Мистичния опит и от Силата на Древния Мрак. Който се срещне с този Мрак и съумее да го превърне в Покой, дава му се нещо, което е по-дълбоко от Покоя, нещо, което е скрито в Покоя. То е неизречено, но е ясно. То е неуловимо, но дарява себе си явно от вътре. Такъв човек заживява изворно. Той започва да пие Същността.

Вторият Старец Азавот Махария

Страшна е Тайната Му

   Гори Огън в Любовта. Гори Могъщ Пламък в Бога. Гори Древност в Бездната. Гори Мрак в Мистерията. Гори Прасияние в Абсолюта. Гори Неизреченото Преизобилие в Абсолюта. Гори Мълниеносно Величие в Абсолюта. И ако световете биха Го видели, нямаше да устоят, защото страшна е Тайната Му. И понеже е страшна Тайната Му и Неведомостта Му, Абсолютът се е ограничил в Себе Си и е станал Бог. Като Бог ТОЙ е станал достъпен, поносим, защото Бог е само част от тази страховита Тайна и Мистерия.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа

Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 06, 2017, 05:45:00 am
Древното Откровение

   Всичко е произлязло и изтекло от Огнена Любов. Само Тайната е от друго естество и затова Тайната превъзхожда Любовта. Любовта е път към Тайната, а Тайната знае къде да те заведе, ако си подготвен. В Тайната върви само подготвеният и за него се случва Древното Откровение. И в това Откровение Тайната ти казва: „Ела, приятелю, защото ти си Съкровен и Богоподобен. За тебе е създадена Свободата. За теб не съществува вече Древният Мрак, Древното Було. Ти вече си самото Първично Знание“.

Вторият Старец Азавот Махария

Да осветиш Древния Мрак

   За да разбереш пресветлите Тайни, ти трябва да си минал през Древния Мрак и да го осветиш чрез собствената си Тайна. Ако ти познаваш себе си, ти ще познаеш и собствената си Тайна. А тази Тайна е преди Вечността и Сътворението. Тя е била в Безвремието, тя е била винаги. Тя е и сега, но е забулена. Всеки трябва да разбули себе си в своето скрито Съвършенство, а то е изтъкано от силата на Чистотата – Мястото на Покоя, Благостта и Безпределността. Който живее тук, има ясно озарено Сияние. Чистият Пламък, който гори, сякаш е без огън.

Вторият Старец Азавот Махария

И Неизменният трябва да се пази

   Само Пустотата може да тълкува Тайните на Бога, защото тя е устояла на Древния Мрак. Неизменният може да тълкува. Изменчивият да се пази, защото ако той тълкува Дълбините, той увеличава мрака в себе си и ще угасне. Неизменният се е слял с Тайната на Бога, но без да познава тази Тайна напълно. И затова и неизменният трябва да се пази, макар че е Богоподобен, защото тайната, скрита в Бога, колкото и да е близка, си остава дълбоко Непристъпна и завинаги Неузнаваема.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 07, 2017, 05:32:26 am
За Древното, което е скрито в човека

   Мистерията, това е Пълнотата на Неизречеността и всички Древни Старци и Велики Учители, Които сияят тайно или явно, те сияят с част от Неговата Неизреченост. Те са навлезли в най-дълбоките степени на себепознанието, без да се познават. Тези Древни Старци и Велики Учители имат Богоенергия и Неизразимост в себе си, дарени им от Мистерията. Тези Неизразими Същества не говорят човешки неща. Те изразяват вечни думи и безпределни състояния. Те изричат Неземното и Безкрайното и не всеки може да разбере това Неизразимо и тази Безпределност, защото те не са за човешки уши, а за Древното, което е скрито в човека.

Вторият Старец Азавот Махария

Древният Мрак има Лице Съкровено

   Древният Мрак е скрито Було, обвита Тайна. Древният Мрак има в себе си Лице Съкровено, но невидимо. Той има Лице, което сияе, но можеш да го само ако си станал едно с Истината. Само тогава можеш да бъдеш въведен в него, а тогава ще бъдеш въведен в онова, което е било преди съществуването. Тези, които са обвързани с този свят, за тях Древният Мрак няма Лице. Сиянието му остава скрито, защото те не са достойни да прогледат Тайната и Величието на  Древността. Те, недостойните не отиват по-далече от собствения си провал. Древният Мрак приема само тези, които са избрали твърдо Истината, а тя ги прави мъдри и скрити от погледа на света.

Вторият Старец Азавот Махария

Пробив в Древната Скала

   Няма звук и реч в Древния Мрак. Няма чисто и нечисто, няма нисше и висше. Тук само Истината може да направи пробив в Древната Скала, Духовната Скала. Тя може да бъде пробита само от волята за Истина. И тук е Мистичният опит. Тук няма място за човешките способности, те угасват. Това, което може да изгрява тук, е само Силата на Истината. И тогава Непознаваемото става узнаваемо. То те докосва мистично и ти вече не си от този свят, нито от отвъдния. Непознаваемото е започнало да живее потайно в теб. Ти не го виждаш, но знаеш, че то е отвътре и че животът ти вече е съвсем друг.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 07, 2017, 06:12:10 am
Ще зърнеш Най-Скрития от Скритите

   Любовта е създадена, за да откриеш Тайната на живота, а Тайната е създадена, за да откриеш собствената си Древност. А за да откриеш собствената си Древност, трябва да изоставиш всички слова, мълчания, звуци и идеи. Древното е преди идеите. Идеите са изразимото, Древното е неизразимо. Когато стигнеш до своята собствена Древност, ще зърнеш Най-Скрития от Скритите и тогава в нас ще засияе Прабащата на Сиянията и това, което е било, преди да потекат Водите на живота.

 Вторият Старец Азавот Махария

Скрит и Неуловим, но близък Приятел

   Къде обитава Този, който превъзхожда всичко? В Недостъпно Място, в Мястото на Дълбините. Мъдреците се докосват до Него само като се освободят от всички познати неща. Старците се докосват до Него, като се освободят от всички непознати неща. Но Той, Абсолютът, е всякога Недостъпен, а същевременно е близък и подава ръка на Съкровеномъдрите. Всеки, който е станал Съкровеномъдър, е имал истинска Любов към Него. Истинската Любов, това е Любов без условия и условности, и поради това той е бил призован. И който е бил призован, дадено му е било Откровение, а то е Единение с Този, Който си остава отново Скрит и Неуловим. Но вече Той е близък Приятел и това се нарича възлизане към Неговата Скрита Непознаваемост. Това възлизане е за слънцеподобните и сияещоподобните.

Вторият Старец Азавот Махария

И знанието,и Мъдростта Го скриват

   Чрез познание нямаме достъп до Великата Мистерия. Чрез Мъдрост имаме само път към Великата Мистерия. А чрез Незнание имаме само приближаване – тайнствено встъпване в Неговата забулена Обител. И знанието, и Мъдростта Го скриват, но Незнанието Го открива, и то само за да стане Той още по-скрит. Тук вече Незнанието Го познава като Непознаваем, но това е придобивка, защото е преживяно приближаване и защото към Незнанието Великата Мистерия изпраща нещо от Своите Лъчи – към Древнотърсещия. И така, чрез Незнанието си Древнотърсещият открива, че колкото Мистерията е по-непознаваема, толкова тя е по-възвишена и дълбинна. И тук незнаещият се изпълва с Древното си състояние, което е по-дълбоко от живота в световете – земни и духовни.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 08, 2017, 06:36:34 am
Корените превъзхождат цветовете и плодовете

   Корените са в Небитието, а Небитието има Корените си в Неведомата Бездна. Всеки, който се е слял с Бездната, става познат като непознаваем и неизчерпаем. Този, който е неизчерпаем, винаги се докосва до Абсолюта и сам той става непознаваем в себе си, защото Корените са непознаваеми, те нямат основа. Те са творение на Нищото и затова Корените всякога ще превъзхождат цветовете и плодовете, които са външни творения. Корените превъзхождат всяко разбиране.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Коренът е тайният Плод

   Коренът е потайна Реалност. Ти виждаш слънцето, но не виждаш Корена му. Колкото по-неразбираема е тази Реалност, толкова по-висша е тя. Всъщност Коренът е Предвечното, а то е Основанието на Царството Божие. Коренът е Същност в самата себе си, а не в световете и сътворенията. Творението и сътворенията виждат плодовете, но не знаят, че Коренът е тайният Плод – първично чистият Плод.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Най-Древното Дърво

   Великите Старци се хранят с Най-Древното Дърво – Дървото на Корените, Дървото на Нищото. Това е най-чистата Есенция – Есенцията на Сиянието. Това е чистата, безкрайна Храна – вечно неуловима. Но който я улови, се насища завинаги, защото се укрепява в Дълбинния Корен. Ето мястото на Древния Праеликсир. Когато Коренът е излязъл навън като плод, той е обеднял, защото е поискал да радва хората, но този, който тръгне от плода към Корена, той ще забогатее с Безкрайност и Преизобилие.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 08, 2017, 07:10:47 am
Коренът живее в Нищото

   Коренът е неописуем. Не можеш да го опишеш. Той живее в Нищото. Коренът няма качества, няма ограничения. Без качества е и затова е непостижим. Качествата се постигат, но Нищото е непостижимо. Коренът превъзхожда всичко и остава скрит. Коренът не обитава външното. Той е скрит в Дълбината си, понеже е възлюбил Незнайното. Знайното е за външното, за цветовете и плодовете. Цветовете и плодовете се нуждаят от светлина и озаряване. Коренът няма нужда нито от светлина нито от озаряване. Той е богат отвътре.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Висшата Божественост не е достатъчна

   Тайната на живота е изпълнена със Строгост, но тя има велика Благосклонност към тези, които тя си избере. Тайната на живота съдържа в себе си скрито вътрешно Съвършенство. От това скрито Съвършенство идват Откровенията на живота. Тайната дарява Откровение, но навътре в Същността си тя остава непристъпна. Там не могат да влязат дори и боговете. И най-висшата Божественост няма право да влезе в дълбинната част на Тайната, защото ако не е избрана, тя не може да устои. Висшата Божественост е спасение от долните светове, но тя не е достатъчна да узнае човекът Тайната на своя Произход. Висшата Божественост е вечно направление към Тайнството на Мистерията, докато някога бъде приета да види част от Лицето на Мистерията. Тогава тя става Корен от Мистерията.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Явява се Тайно Присъствие

   Безкрайното е създало вечността и безсмъртието. Вечността трябва да се заслужи чрез Голгота. На Голгота трябва да изгрее безсмъртието, което дарява човека с Мистичното Единение. Който съумее в Мрака на Голгота да види себе си и своето ярко Сияние, той е пронизал земното и тогава в Мистичния Мрак той съзира Лъч от Тайнството на Абсолюта. Когато всичко земно е угаснало, тогава Мракът явява другото си Лице – Лицето на Мистичното Откровение. И тогава човекът съзира тук своето безсмъртие, защото Мракът е озарен – явява се Тайното Присъствие. То е, което превъзхожда всички видения. И тук човекът преживява своето Велико Първоединство. Човекът е вече Мистик, а Безмълвието вече му говори.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 10, 2017, 06:42:42 am
Вдъхновението е Древен Поток

   Истинският Търсач притежава в себе си неудържимо Вдъхновение, а  това Вдъхновение е запалил се Вечен Пламък – Пламък , докоснат от Мистерията. И търсенето става вече нова съдба, защото Вдъхновението превъзхожда ума и света. Вдъхновението превъзхожда ума и света. Вдъхновението прониква в непристъпни места – там, където стремежът не достига. Вдъхновението е Древен Поток – Поток от Пламък, който пробива скали и тъмни води, защото във Вдъхновението е заработил онзи Дух, който е преди Сътворението. Вдъхновението е пътят е пътят към Необятното в живота. То изоставя всички познати светове и се насочва към Непознатото и Безкрайното.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Баща на нашия дух е Мистерията

   Бог е най-високото ниво на духа в нас. И когато ние се издигнем високо в своя дух, можем да виждаме с Божието Око. Нашият дух превъзхожда и слово, и мисъл, и свят, и вечност, и цвят, и число. Дълбок е нашият дух и е отвлечен и от света, и от вселената. Те не са негов дом, защото Баща му е Мистерията. Чуден е нашият дух и богат е с Незнание, защото знанието не го привлича. Той търси единствено Мъдрост и Премъдрост, чрез които може да се приближава все повече до Непознаваемата Бездна, която той смята за свой Дом. Нашият дух цени Небитието, защото то води към Тайната на Преизобилието, а от Преизобилието следва мистериозният Път към Най-Древното Нищо.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Непостижимо е Съкровището на Тайния свят

   Нашият чуден дух изпитва Благоговение само и единствено пред Бездната и Скритото в нея. Само тук той долавя Величието на Непостижимото. Той знае, че Непостижимото е Съкровището на Тайния свят. А всичко, което се постига, духът знае, че е бедно. Духът търси вечно и всякога обогатяване и затова му е необходима Мъдростта, защото в нея е Ключът. За духа Бездната е Непостижимостта на един Величествен и скрит Праразум. Но къде е скрит този Праразум, духът не знае. Но той знае, че този скрит, премъдър Праразум е негов Древен Баща и той жадува само за това търсене. И само то осмисля Пътя му, където и да се намира той. Така е устроен духът. Той не иска да прилича на нищо съществуващо.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 10, 2017, 07:27:12 am
Мъдростта улавя Първопричината

   Духът знае, че само чистотата може да бъде основа за проникване в Дълбините и той се старае да я внуши на ума, сърцето, волята и душата. И когато я придобие, той я използва за влизане в Дълбините на Бездната, където чистотата вече се преобразява в Мъдрост. В началото чистотата се е движила, а сега вече е Мъдрост. И сега като Мъдрост тя улавя Първопричината и узнава, че Тя е абсолютно неизразима и неизговорима. Но Тя самата прониква в духа и се изразява, и се изговаря. И това е наградата на духа за великото търсене. За Първопричината никога не се е раждало подходящо слово, но духът я узнава чрез преживяване и разбира, че за Нея не може да се сътвори слово. И затова Безмълвието е по-близо до Нея.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Незнанието е Висше Око

   Само Тишината ще те заведе при блясъка на Тайната и Сиянието на Мистерията. Тайната се открива на Безмълвното, Съкровеното. Що е Безмълвието? То е Висша Мъдрост, то е преодоляване на чистото и нечистото. То надхвърля всички умозрения. Безмълвното вижда отвъд света. То вижда в Невидимото, то прониква в Незнанието. В Безмълвието няма свят, защото то е недосегаемо за мисъл. В Безмълвието ти си постигнал Незнание, което е по-дълбоко от всяко знание, от всяка гениалност. Безмълвието е състояние на Незнание, а това Незнание е Ключ, който отваря портите на Неведомото. Незнанието е Висше Око, което отваря тайнствените врати към Царството на Бога и Бездънността, която е скрита в Него.

Десетият Старец Мавахари

Непознаваемото е Мъдрост и Свобода

   Безмълвието се постига чрез искреност към себе си. Искреността знае Пътя. Тя отключва Невидимото. Безмълвието е нематериално, в него няма нито светлина, нито тъмнина. Безмълвието е духовно и Божествено. Мълчанието е само духовно, но ако то продължи развитието си, то става безмълвно. И тогава става Божествено, понеже е стигнало до Висшата сила. Иначе мълчанието общува с духовното, а Безмълвието общува с Божественото. А Съвършеното Безмълвие – то общува с Мистерията. Тук душата е в Неведение, а духът - в Незнание. И те са преизпълнени от това, защото тук няма знания, които да им пречат. Те са свободни. Така човекът, който е душа и дух в едно цяло, е вече пълен и преизпълнен, защото той вече има право да навлиза в Непознаваемото, което е Мъдрост и Свобода, които са пък Вечност и Безкрайност.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 11, 2017, 06:16:00 am
Най-древната изгубена наука

   Безмълвието означава, че човекът се е докоснал до Преизобилната, Сияеща Същност. Той се е докоснал до Недостъпното, защото Безмълвието е достойно да отваря тази врата. С Безмълвието ти можеш да влезеш в Храма на Бога и можеш да Го узнаеш, защото Безмълвното узнава Безмълвното, подобното  узнава подобното. Безмълвието узнава Неговата Несътвореност. То може да я види чрез преживяване. В Безмълвието Бог сияе ясно. Тук Незримият става Зрим и дарява великата си необичайна красота на безмълвния човек-дух, понеже той се е освободил от света и носи в себе си Тайна от Неговата Тайна и Присъствие от Неговото Присъствие. Съкровено е Безмълвието. То е най-древната изгубена наука. То е древната наука на истинния човек, човека-дух, човека без сътворение, човека на скритата Древност. И всеки, който е видял духа в себе си, вече е древен и става Служител на Древността.

Десетият Старец Мавахари

Безмълвието е Древният наш свят

   Безмълвието крие в себе си ослепително ярка Светлина. Който е стигнал до Висшата точка на Безмълвието, вижда тази Светлина в себе си. Безмълвието е Древният наш свят, в който сме живели. Великите същества са минали през големи изпитания, за да се види докъде стига тяхното Безмълвие. В Безмълвието умират всички външни светове, после умират и вътрешните светове и накрая остава Нищото – Древната Цялост. Нищото е отвъд живота и смъртта. То е съществувало цялостно преди тях. Чрез тази Древна Цялост ние вече сме подобни на Бога. И чрез Нищото тази Цялост вече засиява в нас. Нищо не може да обясни Величието на тази Цялост, освен Безмълвието.

Десетият Старец Мавахари

Пътеки към Безмълвието

   Силата на молитвите не е в говоренето, а в Дълбината на Безмълвието. Силата на думите не е в думите, а в Дълбината на Безмълвието. Те са само методи, пътеки към Безмълвието – молитвите и думите, Ако ти си човек с дълбока Любов, когато ти дойде голяма скръб, само твоето Безмълвие може да я извиси и преобрази. Чудно е, когато голямата скръб попадне в Безмълвието. Тогава какво тя може да каже на Безмълвието? Безмълвието е Дълбина, в която нещата се преобразяват. И ако скръбта разбере Безмълвието, тя просиява.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 11, 2017, 06:50:07 am
Основанието на най-финия свят

   Дълъг път има да измине човекът навътре, докато открие това, което е отвъд говора и което превъзхожда мълчанието. Говорът е желязо, мълчанието е сребро, Безмълвието е злато, защото в Безмълвието ти узнаваш Истината. В говоренето ти я изпускаш, а в Безмълвието ти я познаваш, защото Истината е древно сродна с Безмълвието. Безмълвието е Древна истинна Есенция. То е Основанието на най-финия свят, най-тънкия свят. Безмълвието съдържа в себе си Дълбините на живота и Тайната на Бога. В Безмълвието изчезва всяко име. В Безмълвието изчезва всяко понятие. В Безмълвието трябва да изчезне дори и самото Безмълвие. И тогава изгрява Мистерията.

Десетият Старец Мавахари

Древното живее в Тишина

   Говоренето е време, мълчанието е пътуване, Безмълвието е Сливане. Дълбоко и необятно е Царството на Безмълвието. В Безмълвието човек разбира своята необятност. Древното живее в Тишина отвъд всякакъв образ и понятие. Образите са призраци, понятията са неуместни. Древното можеш да го разбереш само чрез преживяване в Безмълвното, защото Древното е Скрито съществувание. Когато Древното се яви в човека, то се явява безмълвно. Когато то се яви, явило се е Безсмъртието и Свободата.

Десетият Старец Мавахари

Древното е Баща на Вечното

   В Безмълвието възприятието е единно, цялостно. Безмълвието възприема само Вечното и Древното. Древното е Баща на Вечното. Древното и Вечното са близки в Безмълвието, в неговата Чистота и Свята Мъдрост. Вечното е Спасение, а Древното е Велико Освобождение. Безмълвието живее заедно с Древното и Вечното. В Безмълвието няма никакви послания, освен Мистично преживяване на Безсмъртното и на Безпределното. Човек трябва да стане безсмъртен, а безсмъртният трябва да стане слуга на Безпределното. И тогава този слуга ще бъде направен да свети преизобилно.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 12, 2017, 04:14:22 pm
Трябва да угасне в Мистерията

   Ако тъмнината в човека тъмнее, той не познава мълчанието. Ако светлината в човека светлее, той не познава Безмълвието. Мълчанието познава Съкровеното, а Безмълвието познава Безпределното. А между тях е Мъдростта. Това, което е тъмно в човека, трябва да просветне, а това, което е просветнало в човека, трябва да засияе. Това, което е засияло в човека, трябва да угасне в Мистерията. И тогава човекът става чат от Мистерията. Той вече е Стар, той вече с Старец. Това е Мястото на Древната Несътвореност, а всички други се пресътворяват.

Десетият Старец Мавахари

Великият Древен Покой не говори

   В Мистичния Мрак всяко знание е изгонено, всяко понятие е изгонено, всяко слово е изгонено. И само който е развил Безмълвието в себе си, ще разбере Дълбинното, скрито в Мистичния Мрак. И тъмнината, и светлината да бедни, ако попаднеш в Мистичния Мрак. Но Безмълвието е богато и дълбоко. То е скритата Същност на Чистия Дух. Безмълвието в своята най-висша степен е излъчващата се Същност на Чистия Дух. Световете на говоренето се разрушават, защото Най-древното Царство е вътрешно и безмълвно. Великият Древен Покой не говори, защото е преизпълнен със Същността на Тайната, за която думите нищо не могат да кажат. Вътре в Покоя ти си несътворен. С какви думи можеш да обясниш това? Само Безмълвното разбира това.

Десетият Старец Мавахари

Безграничното е Влизане в Храма

   В Безмълвието ти ставаш несъществуващ, безграничен. Що е Безграничното? Древните са го наричали Влизане в Храма. А Храмът е потайно име на Свободата, на Съкровеното. Какво струва науката в сравнение с Безграничното? Какво струва философията в сравнение с Безграничното? Какво струва религията в сравнение с Безграничното? Науката изследва, философията мисли, религията проповядва, а Безграничното е живот в Истината и Мистерията.

Десетият Старец Мавахари

Царството на собствената ни Мистерия

   Ние живеем в Скрития Бог, но трябва да осъзнаем своето Безмълвие, защото то ни води навътре в Царството на собствената ни Мистерия. Когато си в Безмълвието, ти изясняваш все повече себе си като Пламък на Прадревността. Този свят, макар и отдавна създаден, е твърде млад пред твоята Тайна. Преди да бъде този свят, ти си бил велика Несътвореност – същество от Чист Пламък. Но после Пламъкът станал Огън, Огънят станал дим и сега ти трябва да излезеш от своята сътвореност, от този дим. И ти трябва да станеш Огън, а когато станеш Огън, трябва да засияе твоят Пламък в него. Чистият Огън е наречен Безсмъртие, а Сияещият Пламък е наречен Храм, или Безпределност.

Десетият Старец Мавахари

Място за Мистичното в живота

   Който се занимава с нещо друго, освен със Същността си, той изкривява себе си и изгубва Безмълвието си, Дълбочината си. Който е изпуснал себе си, вече други властват над него. Други му говорят, а Безмълвието му се е скрило. Когато заживееш в Безмълвието си, ти заживяваш в своята собствена вечна Дълбина и животът ти е един тих и постоянен възторг. Очите ти са небеса, сърцето ти е красота, а душата ти е пълна с възвишени чудеса. Душата е достойно място за светлите сили, а Безмълвието е достойно място за Мистичното в живота.

Десетият Старец Мавахари

Богатството на Неизречеността

   В Безмълвието изчезват всички нови и древни илюзии, защото тук в него ти си роден същностно. Безмълвието е Есенция на Тайната, а тази Тайна е вечно необяснима. В необяснимото угасват всички звезди и слънца. Остава само Безмълвието – несътворената Скритост. За обикновения човек Безмълвието е пустиня, но за Божествения човек тази пустиня е плодородна. О, Потайност на Безмълвието, думите говорят, но ти блестиш и Блясъкът ти е неугасим. О, Безмълвие, ти си Красотата, която хората и световете търсят, защото ти си богатството на Неизречеността.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 13, 2017, 07:49:19 am
Докато слънцето те грее, ти си беден

   Някои мислят, че слънцето е създадено, за да огрява. Но преди слънцето Безмълвието ни е огрявало. Но когато хората го изпуснали, трябвало да се роди слънцето и да грее. Докато слънцето те грее, ти си беден. Когато Безмълвието започне да те огрява, ти вече си към Несътвореното Царство. Ти вече се завръщаш към Изначалната Истина, която е била единственото Слънце, единствената Опора, единствената Основа. Но поради човека Основата се е видоизменила. Сега трябва да мине много време, докато слънцето угасне и изгрее Истината.

Десетият Старец Мавахари

Боговете и Старците могат да Го видят

   Мистерията е отворена за посветените в нея духове, но нейното най-вътрешно Място си остава абсолютно недостъпно. Кой може да види Абсолютния и да Го понесе? Кой може да види тази голяма Тайна – Тайната на Тайните – и да оцелее? Кой друг може да побере в себе си Безграничното? В Абсолюта е скрито Неограничено Прасъществувание. Абсолютът съдържа всичко в Своята Безкрайност и това е Мястото на Боговете. Абсолютът съдържа всичко в Своята Бездънност и това е Мястото на Старците. Боговете и Старците могат да Го видят само от разстояние, и то външната Му страна, която е Прасиянието, защото това Прасияние е дарено на самите тях от Промисъла на Абсолюта, и то още отпреди Вечността.

Десетият Старец Мавахари

Мистерията е създала Бога

   Мистерията е извън всичко и Мистерията съдържа всичко в Себе Си. Вътре в Нея няма мярка, за да може някой да Я постигне. Нейната Премъдрост е неизчерпаема. Тя е създала Бога и всичко, но е останала скрита отвъд всичко. Тя работи в Бога като Бог и в Бога като Всеобхватност. Тя е извикала Бога да съществува. Тя Го е призовала, Тя Го е създал, но Го е направила недостъпен. Бог е близък, ясен, любящ, но недостъпен. В Него изцяло може да влиза само Мистерията на Абсолюта. Бог е само Портал за бъдещите Тайни, които ще изяви Мистерията на Абсолюта.

Десетият Старец Мавахари

Може да задвижи своя Път към Бездната

   Бог е бил създаден като Несътворен замисъл, за да осъзнаят съществата своето безсмъртие, а тези, които от същества са станали хора, да осъзнаят своята смърт. От безсмъртие в смърт означава от вечност да слезеш във времето и от същество да станеш човек. Човек е бил същество на вечността, но не е приел неизменността на Любовта. Той е станал човек. Бог е бил задвижен от Любовта на Мистерията и сега всеки, който има Любов, може да задвижи Бог в себе си. Но този, който няма Любов, може да задвижи в себе си само света и смъртта. Там, където няма Любов, се движи смъртта. Там, където има Любов, се движи Бог. А който е задвижил Бог в себе си, може да задвижи и своя Път към Бездната – Тайната Скритост на Древната Мистерия.

Десетият Старец Мавахари

Тайна отвъд Свещения Разум

   Мистерията е дала на Бог Сила да държи вселената в Своите ръце и да я ръководи до нейното пълно обожествяване. Бог трябва да я научи с всичките й същества и да я подготвя за бъдещия Път към Мистерията, която пък е Път към Абсолюта. Когато духовното се е устремило към Божественото и когато го постигне, тогава чисто Божественото ще има право да пътува към Мистерията на Абсолютното. Само Божественото може да понесе силата на абстрактната Тайна, защото тази Тайна е отвъд Свещения Разум и този Свещен Разум трябва да стане достоен вътре в себе си за Абсолютно Откровение, което излиза от отвора на Мистерията. Ако Прадревното Откровение мълчи, то тогава Свещения Разум ще си остане в своето положение, докато дойде часът му.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 15, 2017, 07:45:20 am
Истината се разкрива, но си остава скрита

   Истината е мълчалива, тя не обича да говорят за нея. Тя иска хората да живеят в нея и тогава тя им се разкрива безмълвно, тихо и издълбоко отвътре. И тогава човекът придобива нещо, което го няма в света и вселената. Истината се разкрива, но си остава скрита в Неведомост. Тя се разкрива само за да насочи човекът усилията си към Вечността и Безкрайността. Откровението на Истината е само указване на тихия, безкраен Път. Този Път не е за ума, а за неизречения свят в човека – душата и духът. Истината е създадена за душата и духа. Истината не е свързана с човешкото съзнание, а с Мистичното съзнание в човека. Истината е Древен Приятел на душата и на духа, а те съставят Изначалния човек, който е Замисълът на Бога.  До Истината се домогва само едно чисто и необикновено съзнание и само на това съзнание се открива Тайна, която изхожда от Мистерията. Така Истината хем се разкрива, хем остава неизречена и съхранена.

Десетият Старец Мавахари

Отреченият от Вечността придобива Безкрайността

   Истината изисква велико вдълбочаване. В това вдълбочаване трябва да надминеш и радостта, и скръбта, и ума, и света, и дори блаженството. Истината живее във Върховното Нищо. Там е нейният скрит Дом. Тя превишава всичко духовно и всичко разумно. Тя се оглежда само в чистата и неизменна Любов и когато се огледа, тя повежда човека към себе си, защото го избира. Човекът може да се стреми, но не може да избере Истината. Истината го избира. И когато го избере, тя му построява Мистичния мост към Бездната. За едно много дълбоко разбиране на Истината човекът трябва да се е отказал от Вечността и тогава той навлиза в Древната си Блестяща Свръхсъщност. Тук отреченият от Вечността придобива Безкрайността и дара на Свръхсъщността – Скритото Тайнство на човека. Велик е Пътят на този, който е търсил Истината чрез Любовта си, чрез Неизменността си.

Десетият Старец Мавахари

Тя рядко се дарява на съществата

   Истината пази в себе си страшна Тайна, която е вход в бездънна пропаст на недостойните. И затова е създаден един дълъг път от духовното към Съкровеното, от Съкровеното към Божественото и от Божественото към Абсолютното, защото кой може да издържи, когато види лицето на бездънната земя? Много е важно хората да не искат да разберат Истината бързо, защото е необходимо продължително узряване. Истината се движи тайно между Синовете на Светлината. Те я съзират, но не я познават. Истината се движи тайно между синовете на тъмнината. Те я разбират като илюзия. Истината броди всред тъмнината и светлината, но си остава скрита в себе си. Тя рядко се дарява на съществата и когато се дари, те стават Старци, Велики Учители или Посветени в нейната Тайна, за да я търсят още по-вдълбочено.

Вторият Старец Азавот Махария

Отклонението от Древния Път

   Злото е особен гений в този свят. Само Чистотата може да улови неговите ходове. Само Любовта може да отдели човека от злите действия. Само Мъдростта може да прозре хитростите на злото. Чистотата е преди историята на злото. Любовта е, преди да е било злото като действие. Мъдростта е преди хитростта. И затова те управляват злото. Злото в човека говори за отклонението му от Древния Път. И понеже се е отклонил, той е образувал себе си навън в един сътворен свят. Когато човек очисти себе си от собственото си зло, той ще се очисти и от сътворението и ще се завърне в онази Изначална енергия, която е съставена от Чистота, която ще му покаже изгубения Древен Път – Пътят към собствената му душа. Сега човекът носи в себе си чужда душа и това е бремето му.

Вторият Старец Азавот Махария

Когато съживиш Тайната на живота

   Мисли за Чистотата и ще създадеш несътвореност. Ще създадеш душата си и ще се завърнеш в нея. Не мисли никога за злото и така то ще угасва. Това, за което мислиш, това съживяваш. И затова мисли за Тайната на живота, защото когато я съживиш, ще видиш Сияние, по-голямо от света и вселената. Това Сияние е преобразената Истина. Истината в нас поразява всеки Мрак, когато се преобразува в Сияние. Когато всеки ден мислим за Истината, тя се пресътворява в нас, докато се превърне в Сияние, което е името на Древната Свобода.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 16, 2017, 06:33:41 am
Устременият към Истината привлича и Мрака

      Когато Аз съм устремен към Истината, Аз привличам и Мрака. Той се явява, защото иска да узнае Аз наистина ли горя за Истината, или това е само илюзия. Мракът е много взискателен. Той ще Ме провери до дъно и ако Аз устоя на Истината, той ще Ме погледне, ще се усмихне и ще каже „Не можах да се справя с Тебе. Ти се оказа Истински Човек. Тогава върви по Своя нов Път.“

Вторият Старец Азавот Махария

Тайната в нас трябва да воюва, а не ние

   Има Тайна в нас, която воюва срещу злото и нашите трудности. Но ние трябва да я познаваме. Всъщност ние трябва да станем тази Тайна и тогава тя знае какво да стори за нас. Ако вместо Тайната воюва човекът, тогава злото става спътник на човека и негова съдба. Тайната в нас има онова скрито действие, което обикновено ние не разбираме. В Тайната има Лъч, който злото не разбира, но знае, че трябва да му отстъпи. Древен е този Лъч. Той е Лъч от нещо в миналото, което злото помни, и види ли този Лъч, злото отстъпва. При срещата с този Лъч в миналото злото е умирало и сега всяка среща с този Лъч е странен спомен за злото. Злото е зло за недостойните хора, защото срещу недостойните го изпраща Господарят на злото.

Вторият Старец Азавот Махария

Гневът на Бога е любящо Въздаване

   В злото, което идва срещу тебе, няма никаква угроза, никаква заплаха, но заплаха има, ако ти загубиш контрола в себе си. Ето защо човекът трябва да изучава Тайната на контрола. Който е постигнал контрол над себе си, той знае как да се справя с тъмната страна на живота и да избягва, когато трябва, светлата страна. Не е страшно злото. Страшен е Бог, Който го управлява. Развихрянето на злото е само част от Вихъра на Божията Сила, част от Вихъра на Божия Гняв. И кой може да оспорва нещо от Божия Гняв, защото когато Божият Гняв се развихри, то е просто раздаване на Правосъдие. Ето защо злото е Божия Сила и Власт. Всеки, който е изгубил Любовта си към Бога, рано или късно, но в точно определения момент, се среща с Божия Гняв и тогава няма кой да му помогне, защото Гневът на Бога е любящо Въздаване.

Вторият Старец Азавот Махария

Злото е само част от Тайната

   Целта не е да се борим със злото и трудностите в живота, а да се слеем с Тайната на живота. Когато се слеем с Тайната на живота, ние узнаваме, че за нея няма такова зло и такава трудност, които да не й се подчиняват, защото всяко зло и всяка трудност са само част от Тайната. Ако не търсим сливане с Тайната на живота, ние навлизаме в тъмната страна и тя се проявява към нас като грабителя. Грабителя е благороден, защото ще дойде ден, когато той ще ограби тъмната част в нас. И ние ще разберем, че тази тъмна част е била наше творение.

Вторият Старец Азавот Махария

Потайно намерение на Божия Замисъл.

   Злото е потайно намерение на Бога, за да може човекът да се извиси в собствената си Неизменност. Ако човекът допуска зло в своя живот, той изменя на себе си. Ако човекът допуска зло в своя живот, той изменя на себе си и понеже изменя на себе си, самото това зло го наказва в определения момент, за да може чрез наказание човекът да тръгне обратно в своята Неизменност, за да види Лицето на Тайната. В Тайната изменчивото се саморазрушава. И това, което остава от човека, е Първичното чисто състояние – Неизменното състояние, Сияещата същност. Целта на злото е такава, че чрез злото Бог иска да ни върне в собствената ни Сияеща Същност. И тогава ние изведнъж разбираме, че злото не е било зло, а Потайно намерение на Божия Замисъл. Бог ни обича тайно и това, което обича в нас, е Неизменното. На него се основава бъдещата Нова вселена, която няма да бъде материална, от вещество, а духовна.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 18, 2017, 07:19:15 am
Няма зло, което е против нас

   Злото служи на Бога, защото е разбрало Тайния Замисъл на Любовта. Няма зло, което е против нас, но когато ние работим срещу себе си, тогава мислим, че и злото работи срещу нас. Доброто е приспало милиони хора и затова Бог е избрал злото да работи за Неговите цели. Когато ние се пробудим в Бога, тогава злото вече ще работи и за нас, тъй както работи и за Бога, защото злото е служител на Бога в нас. Но понеже сега сме излезли извън Бога и сме Го изпълнили със своите собствени желания, то злото служи на Бога, а не на нас, защото ние служим на собствените си неразумни желания. И понеже имаме неразумни желания, имаме и бреме.

Вторият Старец Азавот Махария

Тайната първо минава през залез

   В домогването до Тайната на живота е скрития Възход, но Тайната първо минава през залез и ако можеш в залеза да изгрееш, ти превръщаш себе си от стремеж във Вдъхновение. Що е залезът? Прастара изостанала материя. Тя трябва да бъде преработена и тогава целия този безсмислен живот се одухотворява, защото и сам той е един стар залез. И тогава ще дойде Утрото и ще донесе Новото – Изгрева. Що е Изгревът? Нова обновителна енергия, нов Възход. И в този Възход участвуват Светлите сили. Изгревът е маршът на Светлите сили.

Вторият Старец Азавот Махария

Той ще познае Месия

   Който узнае себе си и Същността си, той се изплъзва от своя залез и изгрява в нова атмосфера, в нова сфера, където обитават тези Висши духове, които ще го учат. Всяка гъста и материална вселена е уловила в ръцете си низшите души. Ето защо се иска Нов Изгрев, Ново разбиране, Ново осмисляне. Нисшата душа, това е култура с прастаро падение, с прастаро минало. Тази култура може да се излекува само от Висшата душа. Нисшата душа е падналият Месия. Висшата душа е Новият, извисеният Месия. Когато човек се завърне в своята Висша душа, той ще познае Месия.

Вторият Старец Азавот Махария

Тайната е силата на Покоя

   Който няма Тайната в себе си, няма и Покой. Тайната е силата на Покоя, а Покоят е силата на чистото духовно Битие. Когато злото види лицето на Покоя, то онемява. Покоят е Прадревно Послание. Тук злото се заличава и остава да блести и ухае само Същността. Покоят е обезличаващата сила за злото и затова злото не иска да се среща с него. Покоят не е за психичните хора, нито за чувствените хора. Покоят е за духовни и Божествени същества. Когато Покоят дойде, той ни учи на Древност.

Вторият Старец Азавот Махария

Истинското Слънце блести и в тъмнината

   От тъмното трябва да излезе Божественото и да заблести. От мрака трябва да излезе най-древното Слънце и да засияе. Докато не преминеш през това, то когато блестиш, това е илюзия и когато сияеш, то е заблуждение. Истинското Слънце блести и в тъмнината, и в мрака, и в светлината, и в калта. Където и да го поставиш, то предварително е засияло, защото то познава изпитанията. Истинското Слънце е накрало изпитанията да му се усмихнат и да му се поклонят. Истинското Слънце има способността да обезсилва всяка трудност, защото то се е завърнало в Древното си Начало.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Място, което никой никога не е виждал

   Истинското Слънце е една велика духовна енергия. Във външната си част тя е лъчиста, а във вътрешната си част тя е незнайна. Истинското Слънце е образ на Прадревното, Праскритото Същество, но външен образ. Отвън ни огрява, а отвътре ни прави като себе си – Незнайни и Древни. Ако Древният реши да се скрие от Слънцето, то става тъмно. Тогава къде е отишъл Древният? Отишъл е в Своята Незнайност. Може ли Древният да се скрие в Своята Незнайност? Може. Той отива в Място, което никой никога не е виждал и не знае. Там само Той пристъпва.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 19, 2017, 08:14:27 am
Древният е Премъдра Неуловимост

   Ако Древният се яви при тебе, какво ще усетиш? Ако си тъмен, ще усетиш тъмнината Му, която е поглъщаща, но отделена от теб. Ако си светъл, ще усетиш светлината Му, която е преизобилна, но е отделена от теб. Ако си сияещ, ще усетиш Славата Му, която е Величествена, но е отделена от теб. И така всичко, което усетиш, няма да е вярно, защото то е извън твоя обсег. Ще кажеш, че Той обитава в Божествената вселена. Не. Той само малко е стъпил там, но не обитава. Ще кажеш, че Той е странен. Не. Той е друго нещо, за което понятията немеят. Той, Древният, обича всички да се движат към Него и в Неговата посока, но Той знае, че никой не Го достига. Но радва Го движението в Неговата посока. А може ли някой да се грижи въобще в друга посока? Всяка посока се движи към Неговата Премъдра Неуловимост.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

В нас има и друго Потайно Слънце

   Навлязло в нас, Слънцето свети. Изпъдено от нас, Слънцето тъмнее. Но проникнало напълно в нас, Слънцето ни ръководи мъдро. Нашите чисти духовни усилия са слънчеви усилия. Така ние стигаме до своето чисто Слънце – чисто съзнание. Чистото съзнание е Слънцеподобно, но в нас има и друго Потайно Слънце. То свети особено, но само при специални случаи. Ако това Потайно Слънце се явеше в нас напълно, то щеше да огрее света и явленията, но е решило да остане в Тайна и само понякога да докосва чистото съзнание на човека. И тогава човекът разбира правилно отвъдните неща.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Когато Слънцето се е разхождало в мрака

   Слънцето е Древна жизнена енергия. Тя грее в Слънцето, но принадлежи на Скрития. Някога в миналото, когато Слънцето още е нямало образ, се разхождало във великото пространство на мрака и пожелало да свети. И минало време, и дошло време, и изпратена му била светлина, защото появило се то пред Древния и изказало молбата си. И тогава Древният му дарил Лъч. Лъчът се разпръснал и станал много Лъчи, и те светели, а мракът се чудил що за същество е това явление. Но не успял да разбере, защото мракът не знаел що е молба към Древния.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Виждаме извора, но не виждаме Източника

   Слънцето не може да живее самостоятелно. То се нуждае от постоянен приток. Но откъде идва този приток? Тайнство е това. Засега този приток тече в Слънцето, но извира от Тайнствено място. Ти можеш да видиш извора, но не можеш да видиш Източника му. Древен е Източникът. Няма име. Преди имената е Той, преди вселената е Той, преди мрака е Той, преди човека е Той. Изворът е преди времената, преди вселената, преди мрака, преди човека, защото той първи е пожелал да прилича на Източника. И Източникът му дал нещо от Себе Си, но си останал скрит. Не можем да видим Източника, но можем да видим извора. И усещаме, че в живота има тайнствена Същност. Наричам я Неуловима Мистерия.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

От Тайна до Пълнота и Неизразимост

   Слънцето сияе, защото то е движение в Истината. Ако Слънцето не се движи в посоката на Истината, то потъмнява и става луна. Човекът сияе, когато се движи в посоката на Истината, но човекът започва да боледува, когато не се движи в Истината. Здравето е пълнотата на чистата енергия, а болестта в човека е недостиг на чиста енергия. Но чрез постоянна мисъл за Слънцето и Истината болестта може да се превърне в здраве, здравето в Слънце, Слънцето в Тайна, Тайната в Пълнота, Пълнотата в Неизразимост.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 20, 2017, 06:49:58 am
Трудностите търсят в нас Слънцето

   Всички трудности и проблеми търсят в нас нещо. И те искат да го открият, за да се успокоят. Те търсят Слънцето, а Слънцето в нас е Бог. Трудностите имат тежка съдба без Слънцето. Проблемите имат лоша съдба без Слънцето. И те са тръгнали да го търсят. Но дали човекът ще потърси Слънцето и ще успокои тези трудности и проблеми, Аз не знам. Но знам, че Аз отдавна съм открил Слънцето в Себе Си. И знам, че ако не бях открил Слънцето, тогава трудностите ми щяха да се превърнат в наказания, а проблемите ми в мъчение. Но Аз открих, че трудностите и проблемите ми бяха изпратени за извисяване в Слънцето.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Усмивката – велика неизвестност за мрака

   Слънцето е Слънце, когато е минало през вратата на мрака. Защо Слънцето е влязло в мрака и не е потъмняло в него? Защото когато Слънцето е влязло в мрака, първото, за което се е сетило, е да му се усмихне. Така мракът се зачудил и го изпуснал. А когато ти се усмихваш вътрешно на една трудност, не е ли това преодоляване? А защо мракът все търси Слънцето? Казвам: Заради тази усмивка, защото той сам в себе си няма усмивка. Тази усмивка е велика неизвестност за мрака. И той търси тази неизвестност, защото иска да улови в нея тази усмивка за себе си.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Мракът е скрита опора на Слънцето

   Ако мракът беше зло, защо тогава той съществува? Ако мракът беше зло, защо Истинският Търсач изгрява в него и го осветлява? Мракът е благословение. Мракът е скрита опора на Слънцето. Когато Слънцето се е опряло на мрака, то е могло да заблести. Който не е прогледал в мрака, той не може да прогледа и в светлината. Мракът е Древна Пещера, Древна Утроба. И майката е утроба. И от нейната скрита утроба се ражда детето-светлина. Но тази светлина не е достатъчна. Детето трябва да бъде обучено в Свещеното и тогава тази светлина ще се осмисли, защото тогава тази светлина ще се завърне в Слънцето.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Не е търсил Истината, а себе си

   Мракът е другото име на Любовта. Там е скрита Любовта и тя гледа през него. Ако човекът попадне в мрака и в него потече Любовта, ето Слънчевия човек. Но ако човекът попадне в мрака и в него потече умът, човек става същество на ада, защото не е търсил Истината, а себе си. Адът е вътре в мрака, но в мрака има и рай, има и Царство – но само Мистичният опит го открива. Адът е съединение със собствената ти неразумност. Раят е съединение със собствената ти разумност, а Царството е съединение с Тайната на твоя Дух.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Свещеното проглежда в Незримото

   Слънцето, това е Народът на Истината. Народът на Истината е Народът на волята, която е съхранила Истината в себе си. Когато Истината е проникнала във волята на човека, човекът е станал Слънце. Но там, където е нямало воля за Истината, се е явило друго слънце и това слънце е имало способността да угасва. Истината ни обучава в Свещени неща, а безволието ни учи на човешки неща. Ние започваме да разбираме живота, когато прогледнем в Неизразимото. Но кой проглежда в Неизразимото? Това е Свещеното в нас, то е виждащото.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Тези, които са докоснати

   Във вселената и света е наситено с едно Скрито Слънце, за което хората и съществата не подозират. То докосва само тези, които си избере. Тези, които са докоснати, стават приятели с Вечната му Светлина. Тези, които не са докоснати, остават да дружат с тъмнината си. Понякога това Скрито Слънце действува странно. То докосва тъмни същества и им разкрива Потаен, Дълбок Път към себе си, а не докосва светли същества. Казвам: Ние не знаем защо това Скрито Слънце постъпва така, но ние знаем, че това е винаги правилно, защото това Скрито Слънце познава съществата още от Древността.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 21, 2017, 06:50:18 am
Сияело е още в Изначалния мрак

   Великото Скрито Слънце е Древно. То е Сияело още в Изначалния мрак, но мракът не го е виждал. А когато го видял, го взел за нещо странно, за нещо объркано. Но мракът не можел да погледне в душата на това Слънце. То и сега е скрито от мрака и той не може да го обземе и улови. Мракът не вижда това Скрито Слънце, защото не си е създал още Истинно, Древно Око. Мракът не чува това Слънце, защото не си е създал Ухо. Скритото Слънце има най-древния Шепот и дори изтънчено ухо не е достатъчно. Кое е достатъчно, за да разбере мракът Скритото Слънце? Нищо не е достатъчно от страна на мрака, освен ако Скритото Слънце реши да погълне мрака.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Що е Древност?

   От какво е съставено Слънцето? Слънцето е съставено от Древност. А що е Древност? Най-изначалната организирана сияеща Нематерия. Тази Древност е съществувала още в Мистерията и нейния Замисъл, който е слязъл впоследствие от Абсолюта. Не е ли мистериозно всичко около нас? Не е ли мистериозно слънцето, водата, изворът, птицата? Кой тече в извора? Мистериозна енергия. И ние всъщност пием енергия. Къде лети птицата? Ще кажете: В пространството – Не, птицата лети в енергията. Всичко около нас са древни неща, древни идеи – родени странно, живеещи неуловимо, водени от Великата Мистерия в един Безкраен свят.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Недостиг на Бога в себе си

   Истината - това е загубил светът. Когато човекът е решил да употребява свободната воля за себе си, той е изгубил нещо съществено. Що е грехът? Изгубване на себе си. Това е, когато свободната воля се е ползвала неправилно. Защо е дадена свободната воля? За да се посветиш на Истината. И тогава Истината те дарява със Свещеното, а то те води във Волята на Бога. Който използва свободната воля за себе си, винаги ще има недостиг на Бога в себе си. Този недостиг е кризата на човека и на света. Злоупотребилите със свободната воля, това са падналите ангели. Другото име на падналите ангели – това е просто хората.

Първият Старец

Най-важното – да разреши себе си

   Истината е преизпълнена със Свещеното, но тя го дарява само на Избраните, а те не са плът и кръв, а Дух и Истина. Когато човек работи за себе си, тогава и хубавите му усилия ще доведат провали. Когато човек работи за Бога, тогава и лошите му усилия ще се видоизменят и той ще стане постепенно воля от Божията Воля. И Бог ще му позволи да разреши най-важното в живота – да разреши себе си. Който е разрешил себе си, се ражда в Свободата и Истината го ръководи и озарява.

Първият Старец

И Вечността изоставих

   Мене ангелите и демоните не Ме познават. Но ако реша да им отворя очите за Себе Си, те биха Ми слугували времена и епохи. Питате кой съм Аз. Вие първо разберете себе си и ако после Аз благоволя, ще ви се открия. А кога ще благоволя, не е важно. Когато реша да ви избера, вие ще напуснете Вечността и ще дойдете при Мен. Питате Ме къде живея. Не съм от световете. Ще кажете, че съм от Вечността. Не, и Вечността изоставих.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 22, 2017, 01:16:46 pm
Същността превъзхожда всеки отговор

   Човек е постигнал Тайна, когато е стигнал до отсъствие на въпроси. Реалността е в чистотата на вътрешния живот, в който въпросите са като слаби листа, разлюляни от силен вятър. Тайната в нас е по-дълбока от всеки въпрос и от всеки отговор. Който се е отказал от въпросите, е намерил същественото, намерил е отговора. Ще е отговорът? Чистият Дух, реализираната Същност. Духът е тайнството на живота и когато ние стигнем до него, разбираме, че той превъзхожда всеки отговор. Когато човек е познал Духа си, въпросите са завързани, а отговорите са без глас.

Първият Старец

Духът е Древна Същност

   Свещеното е Божие влияние, Истината е Божие въздействие. Любовта е Божия Сила и затова в Божествената Любов злото се проваля. Любовта е аурата на Древността. От милиони години Древността живее в аурата на Любовта. Мъдростта е Тайнство на Любовта, защото от Любовта е излязъл особен Лъч и се е преобразил в Мъдрост и Тишина. Когато говори Мъдростта, звучи Тишината. В Тишината няма ум. Тишината е област на Духа. Тя е негов дом, негово любимо място. Чистият дух е посветен, вечен и необятен чуден Пламък и крепост наша. В света Духът слиза като човек, но не е човек, защото Духът няма история, в него няма времена. Той е Древна Същност, защото е осветена от особено докосване на Мистерията.

Първият Старец

От какво е произлязла Древността?

   Що е Древността? Особен, ярък бял Пламък, високо извисяващ се, същевременно изпепеляващ и величествен. Къде е скрита Висшата Древност? В Мистерията. Що е Древността? Скрито Начало. Но от какво е произлязла тя? Само от един Лъч, който после се е разпространил и създал Първата Безкрайност. А когато Безкрайността се е ограничила и е слязла надолу, е създала Вечността. А когато хората посегнали на Вечността, създал се е светът и времето. За един Старец слизането във Вечността и времето е само една малка разходка.

Първият Старец

Безкрайността не може да Го възприеме

   Прабащата е извън пределите на Същността. Прабащата е скрит в самия Себе Си. Неговия външен образ са Старците и Безпределността. Прабащата никога не е бил роден, защото кой може да Го роди? За Него не може да се каже, че има име, че има лице, че е живот. Всичко това не Му подхожда. За Бог можем да кажем, че е Любов, но за Прабащата не можем. Той е такова грандиозно Величие и носи в Себе Си такава Слава, която никой не може да понесе. Всичко, което е изтекло навън, е частица от Него, но Той си остава все така скрит. Странен е Той, неуловим е Той. Океанът не може да Го побере, Безкрайността не може да Го възприеме. Скрил се е да не пречи на съществата. Докога ще е скрит? Всякога ще е скрит.

Първият Старец

Незнанието узнава скрити неща

   Незнанието е пътят към твоите собствени дълбини. Когато навлизаш съзнателно все повече в своето съзнание, ти стигаш все по-дълбоко място в себе си. Незнанието си има свой собствен безсмъртен език. То говори леко, искрено и точно. Ето как може да расте незнанието в нас. Незнанието е много фино, много изящно и изучавайки го чрез искреност, лекота и точност, ти стигаш най-накрая до един предел, който е Покоят и пълното Безмълвие. Тогава вече лекото, искреното и точното отпадат, а в теб заживява самото Незнание, но вече като Пълнота. Трите лъча – лекото, искреното и точното – се претопяват в един Лъч, Лъч на сияещата Искра.  Незнанието е другото име на Искрата. Искрата е тази, която желае да не знае. И така тя узнава скрити неща.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 23, 2017, 07:45:56 am
Свят, скрит от погледа на знанието

   Незнанието живее потайно в света. Не можеш да го разбереш, не можеш да го опишеш. Но можеш да го докоснеш чрез чисто Свещения си усет, защото Незнанието се излъчва понякога в строго определени неща – например в погледа на Мъдреца, в състоянието на прелест в росната капка, в състоянието на милващия тих зефир. Но много тънък е лъчът му, въпреки че всички тези неща са лъчи на древната безметежност. Ако човекът трупа тези лъчи в себе си, тези мигове, той ще увеличава своето Незнание, което ще го доведе до великата безметежност. И той ще открие, че знанието е ненужно, умът е ненужен, вселената е ненужна, защото има друг един свят, скрит от погледа на знанието, ума и вселената. Този свят го познава само Незнанието. В Началото е било Незнанието и тогава Искрата е тържествувала в своето Царство, което е първата Безкрайност. И сега тя чака човекът да се отърси от всички светове и да се завърне.

Първият Старец

Незнанието познава Източника

   Който иска да разбере живота със знанието, той се проваля. Незнанието е, което разбира, защото Незнанието е по-древно от живота. Знанието може да даде отговори на въпросите на живота. Незнанието е по-мъдро, то не дава отговор. Незнанието е много повече от отговор. Незнанието дава Пустота. Пустотата е скритият Източник. И който е заживял в този Източник, не търси отговори, защото отговорът е вече самия човек. Тук вече няма нужда да мислиш за живота, защото ти вече си животът. Няма нужда да мислиш за Вечността, защото ти вече си Вечността. Ти си вече Вечността и тя е потопена в Незнанието. Ти си вече Безкрайността и тя също е потопена в Незнанието. Незнанието познава Източника.

Първият Старец


Той не те учи, Той те изпълва

   Който съумее да се слее с Незнанието, той се слива с Истината. Той става мълчалив, тих и дълбинен. Той започва да преоткрива все повече Източника в себе си. Източникът изтича от Прабащата – Преизобилната Тайна. Когато човекът се докосне до тази Тайна, той узнава вече, че никога не умира, и така получава Пълнотата си. Що е Пълнотата? Най-чистата храна на Божествения свят. Откъде се е явила Пълнотата? От Скрития, Прабащата, Древния, Който е повече от всичко. Когато си стигнал до Него, Той не те учи, Той те изпълва. И когато те изпълни, ти вече си друг, ти вече си наситен – не от чиста вода, а си пил тайно от Източника. И вече ти никога няма да ожаднееш, защото жаждата е погълната.

Първият Старец

Мистерията е Отломък от Прабащата

   Прабащата не принадлежи на нито един народ, на нито една религия, на нито един свят. Прабащата принадлежи само на чистите, древни Духове-Искри. Той в Духовете живее, в Искрите царува. Духовете любят Вечността и Безкрайното, а Искрите любят само Мистерията. Нашата Искра принадлежи само на Мистерията, а Мистерията е Отломък от Прабащата. Бог е Вечният Вдъхновител, а Прабащата е Вечният и Безкрайно Скрит. Голяма е красотата на звездите, на слънцата, на живота. Велика е красотата на Бога и Синовете Му. Но красотата на Прабащата е Славна. Тя сияе от Древността и никога не може да спре. Който е съзрял тази Красота, се отказва дори от Покоя, и от Безкрайността.

Първият Старец

Незнанието е живот в Духа

   Незнанието не принадлежи на нито един народ. То е особено качество на Духа. Незнанието е богатството на Духа, защото то е неизчерпаемо. Нашата паднала реалност принадлежи на знанието, а нашата извисена над световете Същност принадлежи на Незнанието, което е живот в Духа. Духът не знае, но владее. Духът не мисли, но тържествува. Духът не говори, но присъствува. Незнанието е нашето богатство, а Духът е нашата пълнота. Да имаш знания, вместо да имаш Дух – ето къде е падението на човека.

Първият Старец

Той е скрит и от Безкрайността

   Прабащата не съществува. Той е повече от съществувание и несъществувание. Бог съществува като идея на Абсолюта, за да имаме достъп до Прабащата, за да имаме Път. А що се отнася до света, той съществува и поради това е ограничен. Съществуванието е ограничено. То е излизане навън. Бог е несъществувание и затова Той е вечен и неограничен. Бог е свободен и неуловим. Абсолютът е отвъд времето и Вечността. Той живее в Безкрайността, но и там е скрит – скрит в Своята Мистерия.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 25, 2017, 06:44:08 am
Безкрайно е навлязъл в Себе Си

   Старецът е Същество, Което познава Източника. Той може да живее в единство с Бога и да общува с Абсолюта, защото Старецът е Тайнство от Мистерията. Що е Старецът? Това е Този, Който безкрайно е навлязъл в Себе Си. И поради безкрайното си вдълбочаване навътре Той е Дух и нещо повече от Духа. Старецът е Древна Земя, Чиста Земя, Пречисто Съзнание, което е обетовано и скрито от световете. Той може да слиза в световете и да се връща, без да е познат нито от доброто, нито от злото. Когато слиза в света, Старецът е Блажен, когато се връща, е Изначален. Неговото Слънце всякога грее.

Първият Старец

Искрата е Първият Лъч на Абсолюта

   Чудна е Душата, скрит е Духът, потайна е Искрата. Душата живее във Вечността, Духът живее във Безкрайността, а Искрата живее в Мистерията. Душата е вечна, Духът е безсмъртен, Искрата е преди безсмъртието. Душата е Любов, Духът е Мъдрост, Искрата е Древна Истина. Душата е красотата на Вечността, Духът е странник в Безкрайността, Искрата е Мистериозна. Тези три велики съкровища представят Истинния Човек. Тези три древни съкровища представят Прачовека, наречен още Бог. Душата се слива с Любовта, с Бога. Духът се слива с Безкрайността. Искрата се слива с Мистерията. Искрата е Първият Лъч на Абсолюта.

Първият Старец

Пътят към Мистерията на Старците

  В Древността никога не е имало религия, нито нужда от нея. В Древността Духът е живеел в своята тайнствена преизобилност, а Искрата в своята мистична преизпълненост. Духът прониква в Дълбините на Безкрайността, а Искрата прониква и живее в Мистериозното Начало на Бездната. Що е Искрата? Пътят към Мистерията на Старците. Само в Искрата съществува Път към опита на Съществото, наречено Старец.

Първият Старец

В себепознанието отмахваш себе си

   Има Тайна в живота – тя носи в себе си радост, жизненост и себепознание. Радостта е слънце, жизнеността е енергия на развитието, а себепознанието е вход към по-дълбоката Тайна на Бога. В себепознанието постепенно отмахваш себе си и на твоето място се настанява Древната ти Същност, която е Богочовекът. В Богочовекът Покоят е нерушим. На въпроса „Кой съм Аз?“ може да отговори само Богочовекът. Къде живее Богочовекът? В Мястото на Тишината. Що е Тишината? Най-древният Дом. Това е състоянието на Мистична Изначалност и Необятна Лекота. Това е Мястото на Произхода, наречен Източникът.

Първият Старец

Пътят е Химн на Мистерията

   Пътят е Химн на Мистерията. В Пътя всичко е излишно, освен Пътя. Който е в Пътя, той няма нужда от учение. Той е в Същността. Той следва Изначалното. Какво учение може да се вмести тук и каква религия? Пътят е другото име на Същността. Тук е важен подходът, който увеличава Дълбочината ти, а не някакви ритуали. Питам: Има ли нещо по-дълбоко от подхода на Същността? Подходът на Същността означава да живееш в Храм.

Първият Старец

Врата, при която изоставяш себе си

   Пътят е врата, при която изоставяш себе си, изоставяш всичко и заживяваш в Същността си. Същността е мистична, неродена – тя всякога е била. Е, питам: Тогава ти роден ли си или нероден? Пътят, това е самото твое чисто съзнание. И тук не е необходима никаква ученост. Ако ти си в Пътя, ще Ме разбереш. Ако ти не си в Пътя, и хиляди години да ти говоря, е все едно, защото други същества са заживели в тебе. – Ама аз не ги виждам. – Казвам: Засега е по-хубаво, че не ги виждаш. А Мен виждаш ли Ме? И Мен не Ме виждаш. Аз съм този, Който е дошъл да те извади от света, от тази локва, която ти от хиляди години обитаваш. Искам да те изкарам от локвата и да те заведа в Океана. Но не Ми е лесна работата, защото локвата е станала твоя природа.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 26, 2017, 07:38:14 am
Ако Ме погледнеш с Древното си чувство

   Питат Ме кой съм Аз. Аз съм Този, Който прониква навсякъде. – Ама как ще го докажеш? – Аз не доказвам, Аз прониквам. Аз съм нещо, което винаги ще ти се изплъзва. Аз съм друго Съзнание. Аз съм Съзнание, скрито в съзнанията. За Мен и животът, и смъртта не съществуват. Те са само забавление. Ако Ме погледнеш с Древното си чувство, ще разбереш, че Аз всякога съм бил. Но ти си изгубил сега това чувство и мислиш, че Аз изнасям сега някакво окултно учение.

Първият Старец

Нека всеки сам да разгадае това

   Старецът, това е Същество от Прадревността. В Стареца няма нито тяло, нито душа, нито дух. Той слиза надолу и може да ги използува, но Той всякога е повече от тяло, душа и дух. Защо Старецът слиза на земята? Той е едно велико смирение. Има случаи, когато Старецът може да слезе на земята и да се поклони на тревичките. Какво ли означават тревичките? Нека всеки сам да разгадае това.

Първият Старец

Такава материя няма във вселената

   Старецът вижда Необикновеното, Дълбините, Старецът минава на земята като Мъдрец, но Той е нещо много повече от това. Какво съставляват Старците? Те са Общество извън народите и цивилизациите. Те само ги посещават. Старците са Общество, което е глава на Пранарода – боговете. Старците са Силата на Мистерията и Мъдростта на Бездната. Същността на един Старец е съставена от Неведомост. Такава материя няма във вселената.

Първият Старец

Ти ще станеш Старец

   За да се докоснеш до един Старец, трябва да си постигнал Седмата степен на себепознание. Само тогава имаш право да черпиш от Неговото Безмълвие. Старецът никога не те обучава да Го следваш. Той само може да ти подскаже пътя към твоята собствена Бездна. А когато ти узрееш за Бездната в своето Безмълвие, тогава то ще те заведе до Мистериозността на Неведомия Абсолют. И ако някога в милионите се години на развитие ти станеш достоен да бъдеш докоснат от Абсолюта, ти ще станеш Старец – Същество, което е по-дълбоко от всяка реалност.

Първият Старец

Старецът е постижението на Безкрайността

   Старецът – това е постижението на Безкрайността. Има ли език Безкрайността и на какъв език говори тя? Вечността говори с езика на Любовта, а кой е езикът на Безкрайността? – Старецът и Неговата Сияйна Истинност. Старецът е Същество, по-дълбоко от Вечността. В света има ветрове, които събарят градове, държави и цивилизации, но няма такъв вятър, който да събори Старец. Старецът далече още в Своята Древност е съборил вятъра и сега вятърът го гледа като приятел.

Първият Старец

Извоювал достъп до Безкрайността

   Какво е търсил Старецът и какво е намерил Той? Старецът е търсил вътрешната Истина и чрез нея Той е извоювал достъп до Тайната на Безкрайността. Старецът е Същество, което има Око за Тайните на нещата. Старецът е Врата, Врата към Място, което съществата на Вечността не познават, а съществата на света не са и помисляли. Когато световете не са били създадени, Старецът е бил.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 27, 2017, 07:14:35 am
Превъзхожда Тишината

   Старецът в най-дълбокия смисъл на думата може да даде на човека нещо, което е повече от живота. Старецът в най-висшия смисъл на думата може да даде на човека нещо, което е повече от разума. Старецът в най-потайния смисъл на думата може да даде на човека нещо, което е по-дълбоко от Тишината. Старецът е величието на Мистерията и това Величие превъзхожда живота, разума и Тишината. Животът Го величае, разумът Го прославя, Тишината Го скрива. Един Старец е по-дълбок от цяла цивилизация.

Първият Старец

За да познаеш един Старец

   За да познаеш един Старец, ти първо трябва да познаеш своята Реалност, после да познаеш и своята Същност. Първо трябва да познаеш своята Душа, после трябва да познаеш своя Дух. Първо трябва да познаеш своята Вечност, после трябва да познаеш своята Безкрайност. И после този Старец ще те призове, защото ти си търсил правилно и си намерил себе си. А който е намерил себе си, и Старецът го намира.

Първият Старец

Той наблюдава твоята искреност

   Старецът може да се съедини само с твоята Вечност и с твоята Безкрайност, но не и ствоето време. Ако ти си от времето, други се съединяват с тебе. Старецът обича в тебе твоята скрита Вечност и твоята тиха и неизменна Любов. Тук в този Древен живот на Безмълвието и тук в тази лъчиста Тишина никакви въпроси не можеш да задаваш. Не питай, а се учи. А този, който ще те учи, е скрит. Той наблюдава твоята искреност и щом ти имаш тази искреност, това съкровище от Вечността, ти ще бъдеш обучаван да познаеш себе си. Щом се познаеш, при теб ще дойде Този, Който те познава от милиарди години.

Първият Старец

Няма способност да угасва

   Истината не използва думите, а Скритостта. Вътре в Скритостта живее Древен и завинаги запален Огън. Всички светове могат да угаснат, но този Огън, който е незрим, няма тази способност да угасва. Този Древен Огън винаги е верен на себе си. Той е самосъздаден, недокоснат, скрит. Когато някога в Древността за първи път е решил да излезе по-навън, той е създал зората.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Когато уловиш Скритото

   В Истината всичко е светещо. Тук и сърцето и камъкът светят. Кой свети в това сърце и в този камък? Скритата Истина. Щом камъкът може да бъде дом на Светлината, тогава нека и човекът да създаде своя дом от Светлина. Да познаеш светлината на слънцето е лесно, но да познаеш Светлината на Истината, се изисква много изтънчено изучаване на Скритите неща, за да видиш това, което се крие в тях. А то се крие от Древни времена. Когато уловиш Скритото, ти ще станеш Камък, който ще е подобен на светещо Сърце.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Да бъдеш докоснат от Истината

   Истината позволява да надникнеш в Невидимото. Истината позволява да откриеш особено Слънце в себе си и да го носиш със себе си всякога, защото Слънцето свети заради Истината в нас. Ако ние се храним с Истината, тогава световете няма да могат да ни обвързват. И тогава това особено Слънце ще живее в нас и ние ще пием от Еликсира на Духа. И само този Еликсир е , който утолява. Да, да, не може да го замести водата. Тя само подготвя пътя за него. Тя само ни пречиства, за да стигнем до собствената ни истинна, слънчева Същност. Когато Слънцето извира в нас, Истината ни е докоснала с едната си ръка. А когато ни докосне и с другата си ръка, ние ще станем Тишина.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 29, 2017, 06:25:55 am
Ще станат Бездна от Бездната

   Има достъпни Истини в Тишината, но има и Недостъпни. За достъпните може да се говори, а за Недостъпните няма какво да се каже, защото в Недостъпното е скрита най-потайната Енергия, най-пречистата Изначалност, на която са устояли само първите Двадесет и четирима Изначални. Всички други са слезли малко или много надолу, където за тях са се създали вечност и времена, в които да се учат на пътя на завръщането, Ще се завърнат само тези, които Истината избере. А тя ще избере Истината в тях. И тогава те ще станат Бездна от Бездната.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Трябва да си надмогнал вечността

   Пътят на този, който върви, е Дълбочина, Пълнота, Истина и Бездна. Дълбочината и Пълнотата са достъпни, но в Истината и Бездната има и нещо Недостъпно. В Истината има място, в което за да оцелееш, трябва да си надмогнал вечността. В Истината е скрита Най-Древната Сила, а в Бездната е скрита Най-Великата Мощ и Мистерия. Истината се съобразява само с Мистерията.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Носител на Древния Лъч

   Човекът се нуждае от три вида опит с Истината – Духовен, Божествен и Мистичен. Чрез Духовния опит човек се освобождава от времето и смъртта. Чрез Божествения опит става свободен. А чрез Мистичния опит става част от Бездната. И ако Мистерията го пожелае, той става вече носител на Древен Лъч. Всеки, който е станал Носител на Древен Лъч, може да прониква в Недостъпни места – там, където други не могат, защото нямат тази способност. Всеки, който има Древния Лъч, може да приспи не само злото, но и цяла войска, защото той изхожда от Бездната и Недостъпното.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Той превъзхожда всяко Господство

   Абсолютът не е Господар. Той толкова превъзхожда всяко Господство и Власт, че е дал това на Бога и боговете. Най-висшата власт е, когато тази Власт не се използва. С това тя поглъща всяка друга Власт. Това не е лесно за разбиране, но и от мнозина не трябва да бъде разбрано. Абсолютът няма Власт, Той има само определено Поведение, определено Присъствие. И тогава всяко същество разбира, че това Присъствие  надминава всичко. Велик е Абсолютът, без да бъде Господар и без да използва Властта Си. Той използва само Великото Си Съвършенство.


Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Оттеглили се чрез Велико Поклонение

   В Абсолюта няма Път, защото в Него всичко е съвършено, в Него всичко е завършено. В Абсолюта няма енергия, защото тя е последствие. Той я е създал, но Той е отвъд нея. Абсолютът е създал всичко и се е отдръпнал навътре от всичко. Величието Му е страховито, но никое същество не може да проникне толкова навътре, че да Го достигне. В Абсолюта има нещо, по което мечтаят боговете и съществата, но това нещо е абсолютно непознаваемо. Огромна е Тайната Му, смазващо е Могъществото Му. И всеки, който се е опитал да влезе много навътре, се е смразявал и се е завръщал. Там само Двадесет и четиримата Изначални са прозрели нещо от Прамогъществото Му и са се оттеглили чрез Велико Поклонение.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Тук няма място дори и за Тишината

   Ако времето види Абсолюта, то ще се разпадне на части. Ако вечността види Абсолюта, тя ще изгуби себе си. Ако Безкрайността се приближи до Абсолюта, тя ще онемее. В Безкрайността има друга Скрита Безкрайност. И тази Вътрешна Безкрайност е именно Бездната, която е обвита в Мистерия. Тук няма място за мълчание и слово. Тук няма място дори и за Тишината.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 30, 2017, 04:35:09 am
Състоянието на Най-Великата Изчезналост

   Абсолютът е състоянието на Най-Великата Пълнота и Изчезналост. До Пълнотата все повече ще се приближаваме. Но колкото и да изчезваме, не можем да Го открием. Но когато се стремим да изчезваме, Той ще ни огрява потайно. Пълнотата е пробудена и за да я познаем, трябва да постигнем Висша окултна Мъдрост. Но Изчезналостта изисква от нас само едно: Незнание и Благоговение. Тук само Той може да реши дали нашето Незнание ще бъде докоснато от Него.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Абсолютното Прасияние

   В Абсолюта няма никакви текстове и писания и поради това Той е всичко. В Абсолюта има единствено Скрит Храм. Този Храм е Абсолютното Прасияние, което е повече от всяка материя и от всяка духовност. Това вечно Прасияние е Неограничено и Изначално Несътворено. Чрез това Прасияние Абсолютът се явява на Древните, а чрез Дъгата от Светлина Бог се явява на Избраните.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Вътрешното изразимо и вътрешното неизразимо

   Бог е Създателят на Безсмъртието. Той изработва в нас Висшето в Душата. Но Абсолютът ни извисява към Себе Си чрез Духа и Искрата. Духът е вътрешното изразимо, а Искрата е вътрешното неизразимо. Във висшата Душа е вродено Безсмъртието. В чистия Дух е вродена Безкрайността. В Искрата е вродено Прасиянието, което всеки Търсач трябва да открие. Духът е Величието на Истината, а Искрата е Величието на Мистерията.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

В Безмълвието Истината се пробужда

   Общувай с Безмълвието си, за да познаеш Истината. В Безмълвието Истината се пробужда и засиява. За Истината словото е робство, защото Истината е преди словото и словото я обременява. Истината живее в Абсолютен свят. Не можеш да я обвържеш с текстове. Истината е по-важна и по-дълбока от всеки текст. Тя те разтваря в себе си, както и Покоят те разтваря, както и водата разтваря захарта. Остави текстовете настрани и стани жива Истина.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Истината говори несътворено

   Истината няма цена, когато е навлязла навътре в твоя живот. Когато познаеш Истината в своя собствен живот, тя ти проговаря несътворено в Безмълвието. Тогава за тебе Безмълвието е чуден Дом. И то е, защото Истината е там. Но този, който не е познал Истината, Безмълвието му не е Дом, а опасност. Който е познал Истината, я внася във всички неща и тогава той е винаги прав, защото действува чрез нея. Но който не е познал Истината, той внася себе си в нещата и така той разваля живота си. Човекът на Истината обогатява всичко. Човекът, който няма Истината в себе си, ограбва всичко и най-вече себе си.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Писание преди всяко писание

   Не можеш да разясняваш Истината, ако не познаваш Духа й. Истината общува с Духа. Истината е Писание преди всяко писание. Истината е Писание преди цялата човешка и духовна история. Историците не познават историята. Историята принадлежи на Свещеното и Духа и поради това само хората на Истината познават историята, а това са Учителите и Посветените. Всички други участват в развалянето на историята. Истината е богата и без да разказва нищо. Историята е бедна дори и когато много разказва.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 31, 2017, 06:14:06 am
Скритото дарява съществуванието

   Скритото не разказва нищо. Скритото е пълно в себе си и който го открие, нищо не може да разкаже за него. Скритото не е видение. Скритото е Мистичен опит, потайно преживяване. Когато скритото ти се разкрие, ти ставаш жив в тялото и това е най-големият дар, който Скритото ти прави. Скритото е началото на живостта, защото Скритото е самият Източник, Който всички търсят. Но Скритото не съществува, то само дарява съществуванието и живота, защото чрез живота могат да му се радват. А нуждае ли се Скритото от радост? Не.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

В Скритото има само Пълнота

   Ако намериш Скритото, то ще се скрие още повече. Никой не може да улови Скритото, защото то е избрало Неуловимото. Никой не може да го прихване. То се е скрило, за да те отвлича. Но няма по-разумно нещо от това да бъдеш увлечен в него. Ти не можеш да задаваш въпроси на Скритото, но то те чува и улавя всичко. То няма ухо, но слуша. То цялото е ухо, защото пространството в него е толкова очистено, че всички въпроси се усещат, но мястото им не е тук. В Скритото има място само за Пълнотата.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

То няма да ти се изяви, но ще те извиси

   Скритото е Съкровено. Ако ти се отклониш от Съкровения Път, то не те упреква. То не те учи, не те променя. То иска ти сам да се промениш. Скритото само пристъпва тайно и докосва съзнанието ти. Ако го разбереш, то се усмихва. Ако не го разбереш, то се радва, защото то прилича на постоянен Слънчев лъч. Ако имаш отношение към Скритото, то няма да ти се яви, но ще те извиси. Скритото не е действие, а Присъствие – Древно присъствие.

Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Който има извисената скръб

   Вътре във Вятъра има една велика скръб. И чрез Вятъра хората са възприели тази скръб, но не са я разбрали и са създали времето вместо Свещеното. Свещеното в нас е Духът. Човек трябва да скърби все повече по своя изгубен Баща, но той не е разбрал скръбта, която идва от Вятъра. И сега скърби за лични неща, но това е скръб, в която човек погубва нещата в себе си. Той е избрал скръбта, която разрушава, а не е познал скръбта, която извисява. Който има извисената скръб, възвишената скръб в себе си, той се завръща при своя Баща.

Осмият Старец Уахира

Който е призован от Вятъра

   Във Вятъра има енергия, която ни обновява и учи. И във Вятъра ние се срещаме с този Обновител и Учител. И когато дишаме дълбоко Вятъра, много неща ни стават ясни. Случва се тайно предаване и ние придобиваме друга мисъл, друго чувство, друг разум. Не всеки може да влезе в пространството на Вятъра. Но който е призован от Вятъра, той влиза и се учи. Ние всички принадлежим на Вятъра, но Той учи само тези, които са избрали Свещеното. И на тях Той казва откъде идват и накъде отиват.

Осмият Старец Уахира

Познавме или Бащата, или Силата Му

   Във Вятъра има Древна опора. Тя е като скала. Тази вътрешна опора е сянката на Вятъра. И когато познаем тази сянка, тя ще ни отведе и до Тайната на самия Вятър. Вятърът е духовен, а не пространствен. Вятърът е вътрешно явление на Духа-Баща. Вятърът има в Себе си Своя Дълбочина и тя е толкова тиха, че само специално Ухо може да чуе Неговите послания. Но във Вятъра има и сили, които се превръщат в буря. И тогава хората Го узнават, но е късно, защото не са били призовани да Го познаят като Баща. И тогава Той не им показва Себе Си, а Силата Си.

Осмият Старец Уахира
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 01, 2018, 07:03:38 am
Свещеното е вечно Древно

   Съществува само Свещеното, но Свещеното е Орел – то е много извисено нагоре. И затова тези, които са долу, не го познават и трябва да бъдат обучавани в него. Свещеното общува с Високото, с Непознатото и то ражда Орлите. Свещеното е най-първото Учение на Великата Тайна. Да общуваш с нещата по Свещен начин, значи да живееш като Древното. Чрез Свещеното животът ни е скрит в Тайна, а смъртта ни е обляна със Светлина. Свещеното е вечно Древно, но чрез хората то е слязло в мъглите. И всеки трябва да се оправи с мъглите си, за да види Началото на Зората.

Осмият Старец Уахира

Изначално Свещеното е нашият Източник

   Свещеното е, което ни дава прозренията. Щом имаме Свещеното, ние имаме прозрения за Необятното. Да имаш велико доверие в Свещеното, значи да поддържаш връзка със собствената си Древност. Ако живееш в Свещеното, ти превъзхождаш мъглите, защото мъглите са по-късни, а Свещеното е Древното. Не е ли Свещената ни Същност нашата най-първа Реалност? Изначално Свещеното в нас е нашият Източник. Ние не ставаме Свещени, ние сме били Свещени, защото Свещеното е нашата Древност. То е нашият Извор, който ни облива. И когато ние търсим Предците, ние търсим това, което ни облива.

Осмият Старец Уахира

Умението да си припомни Свещеното

   Древното е нашият Създател, но когато ние сме започнали да спорим с Него, сме Го напуснали и сме се намерили в света на мъглите. Целта на човека е умението му да създаде себе си, умението му да си припомни Свещеното, за да излезе от света на мъглите. Свещеното принадлежи на Великата Тайна, която е скрита в нас. Ако имаме Свещеното, ще видим Тайната в нас. Тайната в нас е неугасима. Ако живеем в Свещеното, мъглите ще ни изоставят. Свещеното е изпълнено с Тайната на Древното. Вътре в Свещеното ти не можеш да кажеш „Кой съм аз?“, защото Свещеното е Древното – преди времената на създаването.

Осмият Старец Уахира

Дихание на Безкрайността

    Който е познал Свещеното, има особено Дихание – Дихание на Безкрайността и Свободата. Който е познал Свещеното, той и като говори, и като мълчи, излъчва особено Дихание. Това Дихание е чисто и първично. То напомня за Древен спомен – спомен от чистото Сътворение. Това са времената, когато всичко е било Съкровено и с Ухание на Девност. Истинският човек носи белега на нещо Древно в себе си, нещо Свещено. И когато съзреш такъв човек, той излъчва отвъдземен Покой и нещо то друг Свещен и отвъдземен свят – свят, който е като Девствена гора, в която дърветата са живи и си говорят като братя и сестри.

Осмият Старец Уахира

Погълнато от Покой и Друговремие

   Който познае Свещеното в себе си, се освобождава от дишането на времето и света. Свещеното е Дихание на Вечното. То е това, което не се ражда и не умира. Това Дихание е освободено то света, защото то диша Съкровения въздух на Вечността. Диханието е чудно състояние на Осветеност. В това дихание няма учения и религии. То диша Единството, Изначалното, Чистото, неразделеното на учения и религии. Свещеното Дихание пребивава във Велика Тайна. То е погълнато от Покой и Друговремие. То диша полъха на вятъра, полъха на цветята, полъха на Освободената Същност. Това Свещено Дихание прониква в камъка и разговаря с него като с брат.

Осмият Старец Уахира
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 02, 2018, 04:49:50 am
Окото – пробудената Същност

   Има дълбоко в нас едно чисто Съзнание и то е нашата Свещена Земя. Орелът познава тази Земя и затова мощни са Очите му и силни са Крилата му, дарени от Старата Свещена Земя, когато е бил още Дух, а после е пожелал да стане Орел. Орелът слиза надолу към земята, но живее в Същността си. Орелът не обича земята, унизената земя. Той само слиза за своите наблюдения, но винаги се връща в Извисени места – там, където е Същността му, неговия Дом. За Орела съществено е Окото – пробудената Същност. А всичко друго за него е унизено. Неговият Дух не се нуждае от къщи, гори и води. Той държи на Извисеното, което е отвъд земята.

Осмият Старец Уахира

Пълнота, надминаваща всяко чудо

   Абсолютът е Велика Древна Безусловност. Абсолютът е Пълнота, надминаваща всяко чудо. Абсолютът е определил пътя на Бога, боговете, мравките и дърветата. Абсолютът няма име, Той е безименен, Дълбоко безмълвен. Той е Източникът преди всеки Извор. Той е, Когото всички търсят, но никой не може да намери. Мястото, в което Той живее, е Съвършенството, което е над всичко.

Първият Старец

Древен Океан от Сияние

   Мистерията е крита в Дълбините на нещата. Мистерията е Древен Океан от Сияние. Мистерията пребивава в Древната Пречиста Субстанция, от Която е изтекъл Бог, боговете и съществуванието. Странен Лъч е изтекъл от Мистерията и е създал Бог и живота. Животът е Есенция на Мистерията. В началото тази Есенция е била кристална и пречиста. После тези, които я опетнили, привлекли смъртта и започнали да носят имена, които умират. А в началото те били безименни Съкровища.

Първият Старец

Великият Неразбираем

   Бездната е чисто състояние на Безкрайност, така както Вечността е чисто състояние на Душа. Във Вечността има съществувание на Душа, а в Безкрайността има състояние на чист Дух и на неговото тайно Съзнание, което обхваща всичко,както океанът обхваща всичко, което живее в него. Вечността е освобождение за Душата, а Безкрайността е освобождение за Духа. А Искрата – тя живее в Мистерията. Над Мистерията е само Абсолютът – Безусловният Неуловим, Великият Неразбираем. Че с какво понятие можеш да Го разбереш? И към това Неразбиране ние можем да се приближаваме само с Истината, но без да Го достигаме.

Първият Старец

Свещеното отключва най-тънките врати

   Свещеното пребивава над размишленията. Свещеното е чисто състояние на съзнанието. От духовност се върви към Свещеното и така Свещеното става началото на Истинния Път. Без Свещеното ти не можеш да отключиш Тайната на своя Път. Свещеното отключва най-тънките врати. То отключва и мълчанието на боговете, защото боговете имат право да разговарят само със Свещеното.

Първият Старец

Четвъртото Безмълвие

   Пътят изявява лицето си, когато ти направиш пробив в собствената си Същност, в собствената си Истина. И когато зърнеш Истината в в себе си, ти вече започваш да разкъсваш всички вериги на миналото и бъдещето, защото Истината е велик Освободител. Истината не е жител на света и вселената. Истината е велик наблюдател на всички явления и тя само знае кого да посети и да го обогати с нещото, което го няма в света и вселената. В Истината има едно Безмълвие, което го няма в света и вселената. То е Четвъртото Безмълвие – Безмълвието на Чистия Дух.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 03, 2018, 05:33:06 am
Всичко, което търсиш и си търсил

   Скритото не може да се открие, но може да се улови чрез преживяване. Но трябва да заложиш целия си живот на Истината и тогава в определен момент Скритото ще ти покаже лицето си. И когато ти видиш това лице, ще знаеш, че това е твоята Древна Същност, защото всичко, което търсиш и си търсил, е тази Древна Есенция – Еликсирът, наречен Скритото. Скритото не е радост, нито разочарование. Скритото е постоянен аромат на Неизразимостта. И затова Истината не може да се изрази дори и от този, който я е преживял. Но той вече носи нейния аромат.

Първият Старец

Любовта принадлежи на Великия Несътворен живот

   Любовта не се привързва към сътвореното, към световете. Тя  принадлежи на Великия Несътворен Божествен живот. Да разбереш Любовта, значи да осъзнаеш живота си в Бога и Несътвореността си. Любовта е същност без разделение, но които не са я разбрали, са се отделили от Бога, от Несътвореността и сега са хора в света, вместо Души на Вечната Любов. Любовта е Изначалното състояние на Бога. И това състояние е вечно, но опетниш ли Любовта, опетнил си и Бога. И затова се явява смъртното състояние, което трябва да се изучава до пробуждането и завръщането.

Първият Старец

Част от Мълчанието на Мистерията

   Мъдростта е пробуден свят на Духа. Мъдростта е Реалността на Духа. Мъдростта е нещо, с което трябва да се срещнеш в себе си. Висшата Мъдрост живее, когато светът е отстранен. Ако светът не е отстранен, живее знанието. Мъдростта е необремененост от света и времето. Там където Мъдростта живее, има състояние на Дълбочина, до която светът не достига. Мъдростта е част от мълчанието на Мистерията. Мъдростта, това е погледът на нашия Дух, погледът на проникновението.

Първият Старец

Истината е част от Мистерията

   Истината не се занимава със света и с хората. Тя се занимава с Изначалното, с Духа. При Истината ти не се развиваш, ти се проявяваш. Да проявяваш Истината, означава да откриеш Изначалното си състояние – състояние на Свобода и Мистериозност, състояние на Простота и Лекота. Истината е лека като ефира. Тя има погледа на ефира. Истината няма история, защото тя не принадлежи на времето и сътвореното. Истината е част от Мистерията. Истината не е красноречие, тя е Дълбочина на Искреността и Любовта. Истината е Величието на Изначалното ни състояние – лекото и освободено то бреме състояние. То е състоянието на Безсмъртието.

Първият Старец

Осъзнаването изхожда от Несътвореността

    Осъзнаването означава да живееш в своето Изначално състояние. Осъзнаването означава да изхождаш от своето Безсмъртие и от своята Несътвореност. Осъзнаването е чисто действие на съзнанието. Тук не тече времето, а Вечността. Осъзнаването ни разкрива Безграничното. Осъзнаването е излизане от пределите на времето и сътвореното. Осъзнаването не е разбиране, а чистота на приложението.

Първият Старец

Видение на собствената си Истинност

   Тайната може да се разбере само чрез проникване отвътре. Тайната на живота съставлява Висшата Осъзнатост и това е същността на всички религии и учения. Осъзнаването е видение на собствената си Истинност. Да видиш Истината в себе си, това е Свещеният подвиг на живота. И когато това се случи, човек изведнъж осъзнава простотата на живота и явленията. Тайната на живота е в едно скрито качество на съзнанието. И който открие това, той ще лети с крилата на ефира.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 04, 2018, 06:59:18 am
Старецът е самият Живот

   Старецът е същество извън границите на живота и смъртта. Той е само гост на живота и  смъртта. Старецът вижда и наблюдава нещата чрез Древността в Себе Си. Сам Той е Величествено Древно Съзнание, Древно Око. Старецът е самият Живот, а не Неговото Учение. Старецът изпълва всичко с Живот и ако проповядва някое Учение, то е Живот поради Стареца, поради Неговото Древно Съзнание. Старецът е странна Вселена – Вселена, която не присъства във вселената на сътвореното. Той само прониква в нея и се завръща в Изначалното Древно Съзнание, което е Неговият Необятен Дом.

Първият Старец

Неговата Древност е и твоя Древност

   Старецът не е земна реалност, нито космическа. Старецът е Мистична реалност. Старецът не принадлежи нито на човешкия род, нито на космоса. Старецът е Мистерия и Висш Закон сам по Себе Си. Това, което е придобил Старецът, го няма в човешкия род и космоса. В този свят Старецът е като ясен слънчев ден. Но ако ти мислиш, че този ясен слънчев ден е хубав от само себе си, ти не си разбрал Стареца, защото Старецът не е тук само за да ти донесе хубавия слънчев ден, а за да се насочиш към Неговата Древност, която е и твоя Древност.

Първият Старец

Слязлата Древна Обетована Земя

   Старецът живее във Велика Преизпълненост. Той е слязлата сред хората Древна Обетована Земя. Старецът не е нито духовен, нито материален. Старецът е нещо друго и ако ти откриеш това другото, ти ще се извисиш отвъд времето и духовността. Старецът идва близо до теб заради твоето извисяване. Той иска да събуди в тебе не живота, а Тайната на живота. И това е наречено извисяване в Мистерията.

Първият Старец

Да се зародиш в Нероденото

   Не търси отговори от Стареца, а се старай да вникнеш в Същността  Му, която е и твоя Същност. Някога в Древността вие сте били близки и сродни, но после ти си изоставил Древността заради някаква вечност и време. Но сега ти отново трябва да се зародиш в Нероденото. И то е там вътре в твоята Дълбочина. Старецът е слязъл близо до тебе заради твоята Дълбочина. Старецът идва, за да разбереш Дълбокото в себе си. Старецът говори с езика на важните неща. А кои са важните неща? Малките неща. Старецът идва, за да узнаеш себе си, за да узнаеш кой си ти. А когато узнаеш това, ти вече няма да си човек. Ти вече ще си Древност.

Първият Старец

Магията е Дух отвъд нещата

   Магията е Чист Дух, Дух без слово, без писания, без живот, Дух, който е отвъд нещата. Магията е Начало, което е без начало, и Край, който няма край. Който е стигнал до Магията, той е човек без начало, той е човек, без да е човек, той е вятър в пустинята – вятър, който вижда, без него да го виждат. Той е вятър с очи, потаен вятър, вятър, дошъл от Древността като скрит полъх – полъх, който записва събитията и създава явленията, но живеещ в Невидимостта.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Магията преобразява чрез Непознат Лъч

   Магията е това, когато се явяваш като сила, а ти си всъщност слуга на Неговата Единствена Сила. Магия има, когато умееш да се самоотстраняваш, когато умееш да не съществуваш. Тогава Магията идва. Магията може да те учи само когато ти отсъствуваш. Магията изхожда от Скритата Сила, която умее да преобразява. Силата на преобразяването се дължи на властта на Невидимостта. Магията, това е Невидимото, което преобразява видимото чрез Непознат Лъч. Магията не се дължи на знание, а на особено, скрито Присъствие в човека. Магът, това е този, който може да създаде Древния Лъч в себе си, но без да го управлява.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 05, 2018, 06:40:13 am
Магията не се бори но побеждава

   Магията е говор на Висшия, Древен свят. Магията е говор на Неведома енергия, която чисти, преобразява и устройва нещата в името на Скритата Воля. Магията е Сила, без да си силен. Тя е движение на Духа и присъствие на Скрития Замисъл, който почиства всичко неразбрано. Магията е Сила, която не се бори, но побеждава, защото странно е присъствието й. Магията е Сила, която отстранява всяка илюзия. Чистата Магия е богатството на един Древен Живот.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Магът може да чете в Тишината

   Магът, това е осъзнатата връзка с Древността и старото Древно доверие, което е между тях. Магът е всъщност част от Древната Истина, част от излъчването на Древната Истина. И ако тази Истина те е избрала, тя насочва към тебе своето излъчване и ти ставаш Служител и Маг и започваш да работиш за Безкрайността. Когато си Маг, всички илюзии са преместени настрани. Магът може да чете в Тишината, защото Истината му е дала право. Магът чете листопада, разбира звука-символ в песента, разбира облака, говори с водата. За него всичко е живо.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

За Мага няма нощ

   Магът е щедър вътрешно, защото неговото богатство е вътрешно. За Мага дълбоката пропаст е плитка, защото той гледа чрез Безкрайното в себе си. За Мага няма нощ, защото той е прогледал в Истината, в Безкрайното. Магът може да е до теб и ти да не го виждаш, защото той е толкова естествен и смирен, че умее да изчезва в собствената си същност. И поради това ако е до тебе, ти не го виждаш, защото когато е изчезнал, той става безличен. Магът не е практичен в света, защото за него света е беден. Магът е практичен в духовното и невидимото.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Не живее във време, а в Освободеност

   Магът е уверен и успокоен, защото Истината в него отдавна е погълнала смъртта. Той живее и тук осъзнато като Дух, и в отвъдното като Дух. Той познава себе си като Дух, но знае, че тук в света повече е възприеман като привидение поради невежеството на земните. Магът няма цел и затова смъртта го изпуска. Магът изхожда из от Вечното и Безкрайното – там, където смъртта няма власт. Магът знае, че нищо не може да разруши Духа му. Той живее и в този, и в онзи свят свободно и независимо. Единствената му зависимост е от Истината, на която се е посветил изцяло. Магът не живее във време, а в Освободеност, което е дарът на Истината.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Магията не е действие, а присъствие

   Истината спасява човека и от земното, и от духовното. То дарява на човека Магията на Безкрайното. Магията е отвъд звездите, отвъд времето, отвъд световете. Магията е Слънце в себе си, тя огрява самата себе си с Лъчите на собствената си Истина. Тази Висша Магия не е действие, а присъствие, така както изворът присъствува до теб. Магията е изворът на Мистичното. И ако тя те докосне, ти ще изгубиш обикновеното си мислене и ще настане ново време в твоето съзнание, ще настане Древно и Мистично време – време, което вече не е време, а е състояние на Древността и Истината.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 06, 2018, 05:20:45 am
Обречена изцяло на Истината

   Магията е пълна концентрация в Истината. Тук цялата енергия е събрана в Истината и тогава Истината се проявява, а тя умее да действува чисто и свято. И тогава ние наблюдаваме само преобразяването на нещата. Магията е състояние на преизобилна, чиста енергия, изхождаща от Истината и действуваща чрез Истината. Висшата Магия е обречена изцяло на Истината и тя призовава само Истината. Тази Магия всякога действа разумно, защото тя се проявява само когато нуждата е абсолютно разумна. Иначе никой не може да задвижи Истината поради желания. Истината изисква свещена нужда и абсолютна разумност. И тогава няма сила, която да устои на Истината, защото тя подкрепя само нуждите на Съкровеното.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Магията е Богодействие

   Магията в човека, това е отдавна създаденото в него ново небе и земя. Истинският Маг не е човек, който се е надявал. Той е човек, който много прераждания се е проявявал. Той е човек, който е любил съкровено и търсил истински. Когато е бил в трудност и мъка, той е проявявал благородството си. И когато е настъпила неговата Голгота, той е проявил Любовта си, Неизменността си и сега Магията му служи. Висшата Магия никога не служи на нисши желания, защото Магията в чист вид е Богодействие, а не човекодействие. Тя е свещено и могъщо действие на Истината. И когато човек е натрупал в многобройните си прераждания много Истина, много Любов и много енергия, тогава Магията му се е открила и сега тя е негов Щит и негова Съкровена Тайна.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Мълчанието, Тишината и Безмълвието

   Мълчанието е Духовно, Тишината е Божествена, Безмълвието е Мистично. Умът трябва да мълчи, Душата трябва да наблюдава, Духът трябва да се проявява. Мълчанието е изпълнено с Духовност за пробудения. Тишината е изпълнена с Божественост за любящия. Безмълвието е изпълнено с Мистериозност за Мъдрия. Който е разбрал Мълчанието, е пълен с Духовност. Който е разбрал Тишината, е Божествен. Който е осъзнал Безмълвието, е Мистичен. Мълчанието е благородно, Тишината е любяща, Безмълвието е поглъщащо. Говоренето е създало неразбирането. Но ако човекът премине по пътя на Мълчанието, Тишината и Безмълвието, в него ще възкръсне Истината и тя ще му даде себе си и своето разбиране.

Десетият Старец Мавахари

Ще поискаш да станеш Тишина

   Говоренето е болест на ума, но ако ние разберем Мълчанието и осъзнаем Тишината, ще излекуваме говоренето. В Мълчанието сме бдителни, в Тишината сме любящи, в Безмълвието сме духове, в Искрата сме Мистерия. Когато словото е познало Тишината, то звучи като Тишината. Това, което увеличава Тишината в нас, е Любовта ни към Истината. А когато станеш достоен да видиш Бога и когато Той ти се изяви, толкова ще утихнеш, че ще поискаш някъде дълбоко в себе си да станеш Тишина.

Десетият Старец Мавахари

Живее в Мистериозно ежедневие

   Мълчанието е метод за изясняване на себе си. Тишината е метод за осъзнаване на себе си. Безмълвието е проникване в Мистериозното. Човекът на Безмълвието живее в Мистериозно ежедневие. Човекът на Тишината живее Божествено ежедневие. Човекът на Мълчанието живее в Духовно ежедневие. Земно говорещият човек живее в смъртно ежедневие. Бедно е ежедневието му – изпъдил е Мълчанието. Тогава той ще извърви път, по който земното ще го учи.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 07, 2018, 06:40:22 am
В Безмълвието оживява Мистичното съзнание

   Тишината е неуловима за ума.Чрез Тишината човек навлиза в своята вътрешна Същност. Така умът все повече изчезва. Тишината очиства пространството на света и подготвя Душата за възраждането в Свещеното място на Духа. В Тишината е скрита Мъдростта, която тайно ръководи избраните. В Мълчанието узрява Духовната Чистота. В Тишината узрява Мъдростта. В Безмълвието оживява Тайното съзнание, Мистичното съзнание, което докосва Премъдростта. Безмълвието изисква да си цялостен във вглъбяването.

Десетият Старец Мавахари

Най-дълбокото Писание – Безмълвието

   Животът в Духа е живот в Свещеното Безмълвие. Тук цари Божественост и велика осъзната Чистота. Умът е избягал от тази Свещена Чистота и това е грехопадението. Умът не познава най-дълбокото Писание, а то е Безмълвието. Той не познава Безмълвието, което не говори. А когато Безмълвието реши да му проговори, той не го разбира. Спящите познават говора, пробудените познават Мълчанието. Осъзнатите познават Тишината, Премъдрите познават Мистерията. Мистерията е скрита отвъд звездите, отвъд живота. Тя е на особено Място и то се нарича Бездната.

Десетият Старец Мавахари

Свещеният човек е пробудена Библия

   Истината е скрита много дълбоко навътре в човека и за да се домогне човекът до нея, трябва да отстрани всичко човешко, а после и всичко духовно. Истината се дава не на земния човек и не на духовния човек. Истината се дава като Откровение на Свещения човек, Божествения човек, защото той може да живее в съгласие с Бога. Свещеното умее да вижда Същността. Свещеният човек е пробудена Библия. Той е жива Книга, жива Същност. Живата Същност няма нужда от църква, за да вижда Бога. Живата Същност живее в Истината и вижда Истината.

Десетият Старец Мавахари

В мрака се изяснява всяка същност

   Мракът е непреклонен срещу тези, които нямат Истината в себе си. В мрака Бог вижда най-ясно скритото в човешката същност. В мрака Бог изследва дълбините във всяка същност. В мрака се определя дали съзнанието е висше или не. В мрака се изяснява тайната на съзнанието. Мракът е прояснител. От дълбините на мрака се е родило вечно ясното съзнание и това е просто твоята същност, твоята опора, твоята Вечност, защото това е съзнанието, които наистина познава Бога.

Десетият Старец Мавахари

Мракът е скрит учител

   Мракът с скрит учител, но кой е този учител? Това е Бог. И ако ние познаваме себе си , и Него ще познаем. Ние познаваме себе си, когато сме изоставили себе си, защото когато сме изоставили себе си, сме придобили Изначалното си състояние. В това Изначално състояние мракът не може да ни докосне, защото това състояние е преди мрака. Мракът не знае за Изначалното състояние и затова Бог иска да преминем през мрака и той да не ни узнае. Така ние се връщаме в своята Нероденост.

Десетият Старец Мавахари

Мракът е метод за Откровение

   Мракът е само един метод за Откровение – Откровение за Бога. А когато си видял Бога в мрака, тогава къде отива мракът и къде отива Бог? Тогава мракът се скрива и остава само Бог. Такава е целта на Бога. Казвам: Не е ли тогава мракът една велика красота, защото той ни води при своя господар – Бог. А в Бога ние придобиваме своята преизпълненост. Чрез мрака Бог се интересува само то това да Го познаем. А когато сме познали Бога, ние вече сме устроена земя и устроено небе. Ние сме вече Новият човек.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 08, 2018, 03:45:22 am
Трябва да станеш Необятност

   Когато познаеш Духа в себе си, Скритото става разбрано. Да осъзнаем Духа в себе си, е Откровение и навлизане в собствената си Първичност. Скритото не е нещо, което можеш да уловиш. Скритото само те улавя, но ти трябва да създадеш условия. Ти сам трябва да станеш Необятност, за да видиш Лицето на Скритото и тогава тази Необятност ще бъде изпълнена с Покой и Древност. Това е Послание, не за човека а за Човека-Дух.

Десетият Старец Мавахари

Мъдростта е мястото на спасението

   Откровението на Тайната за човека е винаги дар за Духа и опасност за неузрелия човек. Откровението е явление, идващо от Скритото, от Несъществуванието. Когато Откровението дойде в живота ти, то е вече позволение да разговаряш с Тайната на живота. Да имаш право да навлизаш в Скритото, то това е общуване с Мъдростта. Мъдростта е твоето спасение, тя е мястото на спасението, но Мъдростта е тайна наука и никой не може да я разбере, ако се намира под влиянието на света.

Десетият Старец Мавахари

Любовта е за тези, които разбират себе си

   Светът и Истината са различни неща. Светът е школа, която е изгубила Истината и сега трябва да се учи и обучава до завръщането си в Истината. Познаването на Истината е духовно освобождение, защото чрез познаването на Истината ти се раждаш в Духа на Божеството. Да познаеш Истината, значи да станеш Син на Скритото, Син на Божеството. Голяма радост е познаването на Истината, защото това е завръщане в Божеството. Тук човек завинаги е узнал своя Произход и тогава той носи друга Любов в себе си. И тя е за тези, които разбират себе си.

Десетият Старец Мавахари

Неограниченото е нашият Дом

   Пътят е там, където е твоето разбиране. Щом имаш разбирането, ще се срещнеш с Неограниченото. Неограниченото е всякога неразбираемо, но ти ще заживееш в него. Когато човекът се срещне с Неограниченото, той е в опасност. Но когато Духът се срещне с Неограниченото, той го разбира и чрез Мъдростта си заживява в него. Така Неограниченото му става Дом. Неограниченото е винаги опасност за тясното съзнание. Неограниченото е огромна радост за Духа и тук той е освободен и живее в Древното си чисто състояние, без да има нужда от ограничения – светове.

Десетият Старец Мавахари

Истинността е Преизпълненост

   Духът всякога е погълнат от нещо радостно, защото той е създаден като Пълнота. Духът не се занимава никога с надежди, той живее в Истинността. А Истинността е такава Преизпълненост, че няма място за надежди. Надеждите са за тези, които не са живели правилно в своя Дух. Казват, че надеждата крепи човека. Не, надеждата крепи илюзията, крепи света, а Истината крепи Духа.

Десетият Старец Мавахари

Старият Древен Живот

   Който има чисто съзнание, той се радва на своята Пълнота. Който няма чисто съзнание, той е беден при всички условия. Ако има замъци, той е беден, защото богата е само Истината. В Истината всичко се осмисля, всичко се облекчава. Истината носи в себе си вечно лекото състояние на Същността. И да живееш в Истината, това е старият Древен Живот, който някога е бил. А да живееш извън Истината, това е просто твоят живот. Мъдрият не избира своя живот, а живота на Истината. И тогава Истината става неговият Живот. За Мъдрия има само едно Послание – Истината. А Истината му дарява Безкрайното състояние на Свободата.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 09, 2018, 05:08:49 am
Когато е нямало небе и земя

   Само във Вечността има Душа, само в Безкрайността има Дух. А Тайната на човека е съществувала, когато е нямало нито небе, нито земя. И преди да стане човек, той е бил същество. А преди да стане същество, той е бил Същност. В своето Начало Чистият Дух е бил Бог, но отделяйки се човекът от Духа си, той е станал сянка, наречена земен човек. Човекът е изпуснал Пътя на боговете и сега си мисли, че с религия и учения ще се възстанови. Възстановяването зависи от Любовта, от Съкровеното. И без тях религията и ученията не са достатъчни. С добро не можеш да се изкупиш. Трябва да станеш Съкровен и Истинен. Само Съкровеното се завръща във Вечността и само Истинното се завръща в Безкрайността.

Първият Старец

Той лети с Тайната в себе си

   Който е открил своята Безпределност, преодолява всичко. Който е открил ясно своя духовен Път, пробива и дъното на морето, а скалите му се прекланят. Който е открил себе си, Тайната го извисява в нещо, което е над света и сътвореното. И той узнава нещо, което е търсил винаги. Човекът на Тайната не се нуждае от граници. Той е по-лек и от вятъра. И птиците го гледат с учудване, защото те усещат, че той се издига по-нагоре от тях. Той не лети с крила, а с Тайната в себе си.

Първият Старец

Когато е в трудност, е в разцвет

   Човекът на Безкрая когато е в трудност, е в разцвет. Когато е в скръб, тайно се радва. Когато е притиснат от живота, се усмихва, защото той има в себе си нещо повече от света – нещо, което трудностите и скръбта нямат. Той има в себе си нещо дълбоко, и аз го наричам Истина. И тя всякога му носи нещо от Мистичния си Полъх. А когато смъртта го посети, той има срещу нея Мълния и Безмълвие, защото е по-древен от света.

Първият Старец

Безкраят е Дом на Истината

   Душата се създава в човека от Чистотата. Духът се създава в човека от Мъдростта. Чистотата е Дом на Душата, Мъдростта е Дом на Духа. Безкраят е Дом на Истината и този Дом е наречен Свободата. Свободата Аз я наричам дълбоката Истина, Скритото в човека. Чистият и Мъдър Дух е постоянно реален, но когато той е станал човек, е придобил и нещо от нереалното. Нереалното е това, което е започнало да умира – то е човешкото. Но ако човешкото съумее да се завърне в Духа, то се освобождава от смъртта, от нереалното. Мъдрият е свободен от нереалното, защото той живее в Духа си, а не в човешкото.

Първият Старец

Странствувам в Скритостта на нещата

   Аз странствувам в Скритостта на нещата. Аз като Дух съм бил преди този свят и преди тази Вселена. Какво правех в тези Древни времена? Светех в Себе Си и изучавах Скритостта Си. И когато изучих Скритостта Си, разбрах, че няма свят и светове, нито отвъден свят , нито вечност, а само един свободен, свободен Дух. Но кой ли може да разбере тази Свобода?

Първият Старец

Има ли нещо по-дълбоко от Древността?

   Аз съм Древен Странник и пия вода от Древен Извор, Водата, която Аз пия, ангелите не са я виждали. Водата, която пият ангелите, храни тяхната енергия. Аз не храня енергията Си. Аз храня Духа Си и неговата Скритост. Духът е по-древен от енергията. Духът и Древността са едно. Енергията е началото на вечността, а Духът е началото на Древността. Има ли нещо по-дълбоко от Древността? Казвам: Има. Но то няма очертания. Но как вижда, щом е без очертания? Вижда чрез Безпределността си.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 11, 2018, 03:59:21 am
За него прекъсвам Безкрайния Си Ход

   Аз съм трудно уловим, защото съм Скрит в Скритото, Таен в Тайното. Аз може да съм близо до тебе и ти да не Ме виждаш. Аз може да съм далеч и ти да Ме видиш в сърцето си. Аз съм видим за този, когото съм избрал. За този, когото Аз съм избрал, за него прекъсвам Безкрайния Си Ход и слизам в сърцето Му. Аз съм близък най-вече на този, който съзнателно е пожертвал живота си за Мен. А щом го е пожертвал за Мен, Аз го пращам при Бога.

Първият Старец

Ще образувам във вас Своя Лъч

   Аз съм най-достъпният и най-скритият. Аз дарявам и Вечност, и Истина за този, който Ме познава. Но за да Ме познаете, много трябва да претърпите. И тогава в това претърпяване Аз ще ви се изява и ще образувам във вас Своя Лъч. И по този Лъч вие ще се съобщавате с Мен, но трябва да Ме съхранявате в своята Разумност, за да може Същината да е отворена. Всички нещастия идват за вас, когато ви изоставя. А когато съм с вас, не се безпокойте, дори и да сте в тежко положение.

Първият Старец

Призовавайте Ме всякога чрез Съкровеното

   Аз действам незабележимо и скрито във вас. Аз съм вашият Скрит Корен, но трябва да натрупате много Чистотата и Любов, за да мога да работя във вас. Не Ме призовавайте чрез неразумността си, защото ще видите тогава другото Ми Лице. Призовавайте Ме всякога чрез Съкровеното, за да видите как работи Неизразимото. Аз се промъквам между духовете на злото и те не Ме виждат. Но Ми трябва Съкровеното, защото само то Ми е опора. Ако сте обхванат и от голям студ, не се тревожете – студът Ми е приятел. Ако сте обхванати от голям мрак, не се тревожете, защото мракът Ме слуша. Само Ме призовете чрез Съкровеното си начало, защото само тогава съм бърз. Казвам: Бързо е Незримото. Дори и вятъра не познава крилата му.

Първият Старец

Аз тека в него като Река

   Аз нямам форма и затова тези, които са Ме виждали, не Ме познават. Аз решавам кой да Ме познава, Аз тека в него като Река. Моята Река е чиста енергия, тя образува Безсмъртието в ученика. Безсмъртието е незримо. То е леко, без форма, без цвят. То е дело на Любовта. Аз не искам от Моите ученици да имат много знания и мнения, а да имат Сърце, Душа и Слух. Тогава в Сърцето им ще вложа Чистотата, в Душата им ще вложа Любов, а в Слуха им ще вложа Мъдрост. Сърцето е Топлина, Душата е Светлина, Слухът е мъдро сияеща Същност. Чрез него всичко се долавя, дори и най-малкият намек на Бога.

Първият Старец

В точката на тъмнината ще виждаш

   Всеки за да Ме познае, трябва да улови себе си, своята Съкровена природа, своята Същност. Но докато стигнете до това, много работа ви е нужна. И ако сте достойни, ще ви се дадат условия и свобода за духовна работа. Ако не сте достойни, ще работите за оцеляването си и за себе си. Ако сте достойни, ще имате свобода да работите за Учителя си. Който е достоен, Благото ми ще тече през него и в трудностите ще вижда Ръката Ми. Който е достоен за Мен, ще мине през голяма тъмнина и от точката на тъмнината ще вижда ясно. Намираш ли се на светло, няма да видиш ясно събитията в тъмното. Но намираш ли се в точката на тъмнината, ще видиш всичко, което се намира в тъмнината и в светлината.

Първият Старец

Търси Ме до края на живота си

   Бъди готов да Ме търсиш до края на живота си, докато Ме откриеш. Аз познавам вашите пътища, но вие не познавате Моя Път. В Моя Път има само Бог и Безкрайност, а във вашия път има лъкатушене. За да Ме познаете, не трябва да имате дългове. Всичко трябва да изплатите. Започнете с дълговете към себе си и когато дълговете ви изчезнат, Аз ще се явя. Много са пътищата, но един е Мъдрият Път. Той е Пътят на Любовта. Той е неизменният и благословен Път. А най-истинският  Път към Мен не е свързан със светлината и тъмнината, а с Истината. Но само неизменната Любов може да ви заведе до Истината. В пътя на Истината същественото е в Любовта. Само Любовта прескача пропастта в света.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 12, 2018, 02:28:16 am
Не познавам раждането и смъртта

   Не познавам раждането, не познавам и смъртта. Аз съм само гост в тялото си, влизам и излизам от него. То е моя опора, за да съм по-близо до вас, но то не е Моят Произход. Тези, които призова към Себе Си, ще могат да излизат от тялото си, за да сме в общение по чисто духовен начин. Искам да сте Съкровени, но да криете Съкровената си Същност от света. Съкровената Същност не е за света, тя е за Бога.

Първият Старец

Безкрайността не е пространство

   Аз съм Приятел само с Бога, а не с хората. Към хората имам само отношения, а към Бога имам Любов. Аз не възхвалявам доброто, а само Бога. Аз не възхвалявам природата, а само Истината. Аз живея в Бога и Бог живее в Мен. Ние сме Древно Единство. Аз не живея в света, защото в Мен няма време. Аз не пътувам в пространството, защото то не съществува за Мен. За Мен съществува само Свещената Вечност и Мъдрата Безкрайност. Тази Безкрайност не е пространство, тя е Дух и Истина.

Първият Старец

Най-скритото свойство на Истината

   Ако искате да Ме откриете, все повече се потапяйте навътре. Имате ли Любов, ще Ме откриете. Имате ли Мъдрост, ще Ме разберете. Имате ли Истина, ще Ме видите и ще Ме наречете „моят Учител“, а Аз ще ви отведа при Бога и дори по-надалеч. Да, има Място, което е отвъд Бога. Там още не сте ходили. Но първо трябва да ви подготвя. Една е Истината във Вечността, друга е Истината в Безкрайността. Една е Пълнотата във Вечността, друга е Пълнотата в Безкрайността. Който има Любовта в себе си, ще познае Пълнотата на Вечността. Който има Истината в себе си, ще познае Великата Пълнота на Безкрайността. Пълнотата на Безкрайността е неразбираема, защото най-скритото свойство на Истината е Неизразимостта.

Първият Старец

Скрий се в Безмълвието

   Истината слиза от Безмълвието и се връща в Безмълвието, но тя преобразява човека. Истината показва на човека неговия Произход и Той е в Безмълвието, в Неизразимото. А който се е отклонил от Истината, пътува към нещата, които го провалят. Който познае Истината, ще познае и Пътя си към Мене. Казвам: Познай Истината и се скрий подобно на нея в Безмълвието.

Първият Старец

Покой, Безмълвие и Безкрайност

   Истината е тайно вкоренена в нас, в нашата Същност. Истината има облика на чистия и древен Покой – Покой, недокоснат от вълните на света. Истината пресътворява човека и го превръща в Покой, Безмълвие и Безкрайност. Покоят е Дълбоко Начало. Безмълвието е Дълбока Същност. Безкрайността е Дълбока Древност.

Първият Старец

Безкрайността е Образът на човека

   Само в Покоя можеш да познаеш себе си. Само в Безмълвието можеш да имаш Дълбочина. Само в Безкрайността можеш да бъдеш Мистерия. Най-великото чудо е изчезването в Безкрайността. Що е Безкрайността? Това е Образът на човека. Когато Безкрайността е слязла надолу, тя е станала човек, а сега човекът трябва да се върне и да стане Безкрайност. Който има Истината в себе си, отключва Безкрайността. Някога Сърцето е живяло в Безкрайността, а сега е слязло в тялото на човека и му е тясно. Казвам: Освободи Сърцето си чрез Любовта, защото Любовта знае Пътя към Безкрайното Древно състояние.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 13, 2018, 05:54:08 am
Аз съм вашето Дълбоко Начало

   Аз съм странник в света и Приятел на учениците. Който е устремен с Любов към Бога, ще Ме познае. Който няма Любов, ще бъде утвърден в света. Който има Любов, ще търси Истината и ще Ме открие. И Аз ще му стана близък, ще станем сродни. Който е в лъжата, да не Ме търси. Аз съм дълбоко във вас. Аз съм вашето Дълбоко начало. Това е за учениците. Не го споделяйте. То е за тези, които са избрали Истината, защото и Аз съм ги избрал. Който е избрал Истината, е избрал и Мене. Но има и такива, които са избрали Истината, а Аз още не съм ги избрал. Чакам. Зная защо чакам.

Първият Старец

Смисъл, по-дълбок от Съкровеното

   Аз ценя Съкровеното, но живея на по-дълбоко Място. Но случи се нещо в Древността и Аз трябваше да изляза навън и да стигна до Съкровеното, за да станем близки и да ви уча. В Древността Аз бях Учител, после се скрих от вас. А по-късно пак слязох и ви потърсих. И ако имате съхранено Съкровеното, Аз ще се съобщавам с вас. Съкровеното е Началният Смисъл, но Аз за вас имам да ви донеса и друг Смисъл – по-дълбок е той от Съкровеното. Но всичко започва от това Съкровено, защото чрез него ще стигнете до Мене. Съкровеното е Началото на Учението.

Първият Старец

Аз съм Даващият Древното

   Странна е Моята Скрита Реалност за мнозина. Аз не съществувам, но това Аз съм го решил. А щом се открия на Мой ученик, Аз вече съществувам за него. Този, когото съм избрал, след време ще му дам нещо, което е повече дори от живота. Но първо трябва да го подготвя. Аз съм Даващият Древното, но първо трябва да минете през Съкровеното и да се учите. Който се учи, стига до своя Учител. Които съм избрал за ученици, рано или късно ще дойдат там, където Аз живея.

Първият Старец

Това Поучение разрушава света

   В Мрака е скрито най-голямото Поучение. Който има Духа в себе си, може да изтръгне Поучението. Това Поучение е преобразяващо. То преобразява света и го заменя с Вечност. Който може да се преобрази, той отстранява времето и навлиза в потока на Вечността и на Вечното Търсене. Това Поучение разрушава света и древното минало на човека. То погребва старата му памет. И тук човекът се освобождава от човешкото и от своето минало и започва своя Истинен Път, определен му още от Правремето, от Замисъла.

Вторият Старец Азавот Махария

Майстор на Древното действие

   Във Висшия свят няма знания, няма способности, но има Древно действие. А то може да извърши всичко, когато не е обременено от знания и способности. То е действие на Тайната в човека. Духът на човека е скрит в това действие и това действие поражда Свободата. Духът в човека е Майстор на Древното действие. Това действие е изкуство на Безкрайността. В това действие ти не правиш нищо, но променяш събитията, защото в това действие присъства Духът – Древното начало. А той е мярка.

Вторият Старец Азавот Махария

Пие пълнота от всяка трудност

   Всяка трудност е пълна със сила, която ако бъде разбрана, става твой приятел и допълва нещо в тебе, ако я разбереш. Трудността не е враг на човека, но ако човекът не я разбере, става враг на себе си. Мъдрецът пие Пълнота от всяка трудност, защото тя е, която го прави по-дълбок. Всяка трудност очиства нещо в нашето минало и ни дава нещо, което някога сме изпуснали. Мъдрият има древен и чист подход към голямата трудност, защото той използва силата на трудността и така се самоосвобождава. Така Древното в Мъдрия тържествува.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 15, 2018, 06:50:35 am
Най-необходимото – изпитанието на Мрака

   Мракът ни очиства от всичко ненужно, което е стаено вътре в нас. Няма стаст, лъжа или омраза, която да устои на изпитанието на Мрака. Мракът е велик очистител. След изпитанието на Мрака заражда се Изгревът, заражда се Покоят, заражда се Новият човек. Заражда се човекът на чистото действие. Мракът е, който ни преобразява. Питат Ме кое е най-необходимото в живота. Казвам: Изпитанието на Мрака.

Вторият Старец Азавот Махария

Истинският човек е лишен от себе си

   С Любовта ти работиш а чрез Мрака ставаш Истина. Любовта винаги ще те води към Мрака, за да станеш Истина, защото само в Истината ти си правилно действуващ, а не учащ се. И затова Любовта те води до Голгота, за да преодолееш старото си мислене. И тогава Истината ти подава ръка. Така ти ставаш истинен. Истинният човек е лишен от себе си – останала е само Сърцевината, Древното Начало, а то е без думи. То не се обяснява нито с думи, нито с мълчание.

Вторият Старец Азавот Махария

В Истината тебе вече те няма

    Стани истинен и ще разрешиш най-важното – ще разрешиш себе си. На истинния Истината му разрешава въпросите. Истинният човек е по-дълбок от всеки разговор.  Истинният човек не разговаря – той говори Истината. Разговорът е доказателство за това, че няма ясност. Истината е Древна Пълнота – Пълнота без обяснения, без разговори, защото тя е несподелима, тя трябва само да се постигне. И когато си постигнал Истината, тебе вече те няма. Останала е само Истината и вече само тя действува. А когато Мракът я види, той леко се отдръпва настрана.

Вторият Старец Азавот Махария

Любовта е по-древна от Мрака

   И най-голямото знание не познава Мрака. Мракът го поглъща. Но може ли Мракът да погълне Любовта? Не, Любовта е, която поглъща Мрака. Любовта е по-древна. Любовта поглъща и смъртта, и живота, защото те са само нейни отражения. И смъртта, и животът, и мракът имат граници, но Любовта няма граници. Произходът й е безпределен, древен и мистериозен. И затова мъдрите се чудят на тази удивителна Сила. Ето защо Мъдрият човек живее по нейните закони и чрез нея постига своята Вечност. И оттам пак тръгва на път към нейните Дълбини.

Вторият Старец Азавот Махария

В Мрака всичко се изяснява

   Който е минал през Мрака, не спори. Той вече е заживял в своето вечно скрито място, в своята Тайна. Който спори, е беден – той не е стигнал до Мрака, не е станал достоен и затова спори. Спорещият е в неразбиране на себе си и затова някога на помощ ще му дойде Мракът, защото в Мрака всичко се изяснява. Мракът отделя Духа от човека, отделя истинския човек от земния човек и тогава вече човекът осъзнава своята истинска Същност. Тук вече всеки спор умира, защото от Мрака се ражда онова истинско Безмълвие, което надминава всеки спор и всеки разговор.

Вторият Старец Азавот Махария

Мракът ти е подал ръка

   В Мрака е скрито чудното умиране, защото умира старото и се ражда Древното, умира крайното и се ражда Безкрайното. И започва ново странствуване, което е без начало и без край. Тука вече ти сам се движиш в своята Безкрайност, защото вече си неведом. И затова се наслаждаваш на Безкрайното в нещата. Тук след Мрака ти си вече неопределен, нищо не те определя. Станал си вечен и същностен, защото Мракът ти е подал ръка.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 16, 2018, 05:57:21 am
Мракът се прекланя само пред Истината

   Когато влезеш в Мрака, твоята справедливост няма да ти помогне. Тук само едно нещо може да те преведе отвъд Мрака и това е Истината. Мракът се прекланя само пред Истината, а дали имаш добродетели и качества, е без значение. Същественото е носиш ли Истината в себе си. Който се е отдал на Истината, преодолява Мрака. Добродетелите не могат да преодолеят Мрака, но яви ли се Истината, Мракът става отворена врата, защото той се възхищава само на Истината.

Вторият Старец Азавот Махария

Странна Дълбина без име

   Има нещо, което е било преди времената. То е съществувало преди тях, преди небето  и земята. То е било твърде скрито, неподвижно, безтелесно, свободно, мистериозно, непознаващо промени, движещо се навсякъде, без да знае предели, потайно, странна Дълбина – то е нямало име. Наречено е Скритото. Но по-късно всички разбрали, че то е Велика Истина – Истина, която превъзхожда всичко. Съществата го познават като Истина, но какво е скрито в него, не може да се види. Отвън то е Истина, отвътре е Мистерия. Но когато Мракът се срещне с тази Истина, той знае, че трябваа да стане път, и затова широко отваря вратата си.

Вторият Старец Азавот Махария

Истината е част от Него

   Истината е назоваването, но истинното Му име е Мистерия, Скритост. Никой не може да Го изучава, но може да Го предвижда. Но всеки, който е избрал Истината за свой път, ще преодолее някога Мрака и ще се сближи малко с това Мистериозно Същество. Само този, който е минал през Мрака, има право да види част от Величието на това Мистериозно Същество и да се приближи до Него, защото Истината може да Го види от определено разстояние и да се удивлява на Мистериозното, понеже тя е част от Него.

Вторият Старец Азавот Махария

И Вечното, и Безкрайното е замлъкнало

   Тишината е единственият Смисъл, единственият Закон. Тя е скрита, нематериална, неопределена, същностна, изпълнена с Безкрайност. В Тишината всичко е замлъкнало – и Вечното, и Безкрайното – защото в нея всичко е удивително. Тук няма нито начало, нито край, а само лекота и безметежност. Тук безсмъртните и боговете се реят неуловимо и невидимо, а над тях властва без власт Великата Мистерия. Тук в Тишината съществата се намират в състоянието на своето Небитие. Тук всичко е възвисено и единно. В лекотата е единството.

Десетият Старец Мавахари

Тук Смисълът е достигнат

   Говоренето се изчерпва, но Тишината е неизчерпаема. Тук в Тишината всичко царува в своята цялост, в своята хармония. Тук всяко същество е достихгнало до своя собствен Покой. Тук смисълът е достигнат и сега той се живее. Тук всичко е устроено, защото всички тези същества са живели в миналото си чрез Истинността си и сега тя ги е дарила с Покой и Свобода. Свободата е свободен живот в Безкрайното. Това е живот, който надминава всички думи, защото думите са малки, а Тишината е Безкрайна.

Десетият Старец Мавахари

Ще се явят наставления от Безкрайността

   Когато прилагаш Истината в живота си и когато това стане постоянен метод, тя те превръща в Безкрайност. Тя те взима при себе си в своята Бездна. Истината е именно Древният Път. Истината не е праведна, добра или лоша. Тя е Безкрайна. Истината проявява строгост, но то е само поучение, за да може да разбереш, че има една Безкрайност, която те очаква. Истината не общува с времето, тя само го посещава. Истината е Мистична книга. Тя може да стане разбираема само когато я направиш свой Път. И когато я направиш свой Път, тогава ще се явят особени наставления – наставления от Безкрайността.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 17, 2018, 06:08:42 am
Мъдростта е Потокът на Древните

   Мъдростта е жива Безкрайност. В Мъдростта няма никаква религия или наука. Мъдростта не проучва религиите и науките. Мъдростта не се занимва с поезия, изкуство, музика, защото за Мъдростта всичко това е бедно. Мъдрият живее в Истината и в Мистерията, която е Безкрайна. Мъдростта е Мистична. Мъдростта се движи от собствената си Истина. Там, където тя се явява, веднага се усеща Вкусът на Безкрайното. Мъдростта всякога тече към неизвестното и Неведомото. Тя не се учи на добро. Тя е самото вечно добро. Мъдростта е  Потокът на Древните.

Десетият Старец Мавахари

Отношение към Древната Същност на нещата

   Мъдростта не учи, както религиите учат. Мъдростта не изучава нещата като науката. Мъдростта живее в Древното си състояние. Тя живее в Незнание, но знае. Тя не изучава, но разбира. Тя не учи, но свети. Мъдростта не е учение. Тя е живо отношение към Древната Същност на нещата. Мъдростта подхожда към нещата Свещено, защото тя вижда Безкрайното в нещата. Мъдростта е, която разбира живота, а Любовта е само подготовката. И когато съществата се подготвят, Мъдростта ще им даде своя подход.

Десетият Старец Мавахари

Дълбоко вслушване в Същността

   Мъдростта е едно дълбоко вслушване в Същността. Когато си близо до Присъствието на Мъдростта, разбираш нещата, защото Мъдростта е Древно Начало, особено присъствие. Яви ли се Мъдростта, всичко се изяснява и облекчава. Яви ли се знанието, всичко се обременява. Знанието няма Дълбочината на Древното, защото знанието няма Устой. Знанието не е могло  да побере в себе си Истината. Знанието е тъмно, а Мъдростта е сияеща. Само в Мъдростта човекът може да открие своя вечен и скрит Път. Мъдростта е Древен и Чист Източник, който вечно се обновява в себе си. Знанието е запушен източник и затова знаещият все се тревожи и се самообременява. Мъдрият живее при всякакви условия и промени в Покой и скрито разбиране.

Десетият Старец Мавахари

Истината съживява Древния живот

   Любовта прави всичко да е живо и съществуващо. Любовта определя живото състояние, но Мъдростта е, която води това живо състояние към Истината, която първо го умъртвява и после му дава съвсем друг живот – Истинския живот, който е бил изгубен. Истината убива стария живот и съживява Древния Изначален живот – живота към вечното състояние на Душата и в безкрайното състояние на Духа. На Любовта хората се радват, но Истината е на друго мнение – тя е преобразяваща сила. Ето защо хората избират Пътя на Истината, защото Истината е строга. Тя руши старото.

Десетият Старец Мавахари

В Мъдростта човекът прекосява светове

   Мъдростта е очистена енергия и затова тук човекът свободно се движи и прекосява светове. Знанието е паднала енергия и запушена и затова то обременява човека. Знанието е проблем в самото себе си. Мъдростта е решение в самата себе си. Мъдростта насочва енергията си в Древното Начало, където тя вечно се обновява. Знанието не може да се обновява и затова в определен момент то стига до задънена улица. Пътят на всеки разум е към Мъдрост и Истина.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 18, 2018, 06:02:10 am
Мъдрецът умее да се самовглъбява

   Енергията на Мъдростта винаги е насочена към същественото, същностното. Мъдрецът не е изследовател, а наблюдател. Той не изследва, а схваща и улавя нещата отвътре. Знаещият търси навън, а Мъдрецът умее да се самовглъбява. На знаещия не е дадено самовглъбяване, защото знанието е вторично – то трябва да се очисти и да стане духовно и свещено. И тогава то ще има право да се насочи навътре. Но сега то е изгубило правото си. Мъдрият живее в Тайната на живота и тя го преизпълва, прави го изобилен отвътре, защото основата на Мъдростта е Любов, а същността на Мъдростта е Истинното. Вечният прогрес на света нищо не струва пред тихия и скромен Мъдрец.

Десетият Старец Мавахари

Неизменната Любов и Мистичната Любов

   Мистичното не се изследва. Към него подходът е Любов и то ти се изявява. Но това е Мистичната Любов, а не Неизменната Любов. Неизменната Любов е вярна и величествена, а Мистичната Любов е проникновена и тайнствена. Неизменната Любов е благословена, а Мистичната вижда Тайните. Неизменната Любов обхваща всички добродетели в себе си, а Мистичната държи в себе си Тайнството на Бездната и Абсолюта.

Седмият Старец Ал Махарива

Мистичното живее в Дъното на Бездната

   Мистичното е Скрита Безметежност, живееща в Дъното на Бездната, в Края на Същностното. В Мистичното няма нито човешки знания, нито духовни. В Мистичното няма правила. Бездната не се нуждае от правила. Мистичното е пълно завръщане в своето Достойнство. Мистичното се определя от Бездната. Тя е, която вижда своите и си ги избира. Бездната може да живее само с Мистичното.

Седмият Старец Ал Махарива

Търсач на Непостижения

   Мистикът е Търсач на Непостижения и намира Непостижимото. Мистичният човек е невидим Дух. Не можеш да видиш Бездната му. Мистикът е неуловим – нито религия го улавя, нито учение. Той бяга от всички ограничения. Мистикът в най-висшия смисъл не е безсмъртен. Той предхожда безсмъртието. Той няма безсмъртно тяло. Той има тялото на Бездната. Тайно е неговото тяло. То е изтъкано от Безкрайност и Безметежност. Мистикът е Тайнственомъдър.

Седмият Старец Ал Махарива

Необятно вдъхновен само от Бездната

   Мистикът пребивата в Бездната. Звездите не го привличат, вселената не го познава, знанието не го интересува. Той е непривързан към всичко създадено и затова вижда безкрайно. Ако Мистичното същество обича звездите, вселената или знанието, то значи, че в него има някакъв недостатък. Мистикът е необятно вдъхновен само от Бездната.

Седмият Старец Ал Махарива

Отзивчив като Безкрайната Тишина

   Ако Мистикът попадне в смъртта, той я съживява. Ако попадне в живота, той го обновява. Но това е нещо със съвсем друго качество, защото той изхожда от Бездната. Мистикът тече като Безкрайността, рее се като необятен вятър, а слухът му е вкоренен в Бездната – неговата Абсолютна Родина. Мистикът е отзивчив като Безкрайната Тишина.

Седмият Старец Ал Махарива

Сключил е Завет с Неизречимостта

   Ако Мистикът е дошъл в света, той не живее в него. Ако е отишъл в отвъдния свят, той не пребивава в него. Навсякъде, където е, той носи в себе си нещо друго и то е Неизречима Пълнота. Той е произлязъл от тази Неизречимост и навсякъде я носи със себе си. Той е сключил Завет с нея и затова е всякога мистично преизпълнен. Той носи в себе си Океан от радост, но друга радост е тя. Тя не е като радостта на смъртните и безсмъртните.

Седмият Старец Ал Махарива
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 19, 2018, 06:16:26 am
Безкрайността е по-важна от дишането

   Мистикът, това е този, който е посветил целия си живот на Вътрешното и на Безкрайността. За Мистика важен е не животът, а Тайната на живота. За Мистика важна е не само Любовта, а Безкрайността. Мистикът е незабележим като Тайното Сияние на Утринната Зора. Трябва да живееш в други време и пространство, за да познаеш Мистика. За Мистика Безкрайността е по-важна от дишането.

Седмият Старец Ал Махарива

Корените му са пуснати в Безкрайността

   Когато Безкрайността се е трансформирала в човека, родил се е Мистикът. Мистикът не е Дърво на Живота, а Дърво на Безкрайността. Неговите Корени са пуснати в Безкрайността. Мистикът не е учен, не е философ, не е религиозен. Всичко е надраснал. Нито е добър. Ако той беше учен, философ, религиозен или добър, той щеше да опетни Безпределното и щеше да се е провалил.

Седмият Старец Ал Махарива

Той практикува Безкрайността

   Мистикът не блести със знания. Той носи в себе си Безкрайното. За какво са му знания да го ограничават? За какво му е философия, която да ограбва Безпределното или да сътворява теории за Безпределното? За какво са му религиозни заповеди, след като той е свободен? За какво му е наука, след като той живее на Място, до което науката стига само на теория? Мистикът е практик. Той практикува Безкрайността и тя му дава всичко необходимо.

Седмият Старец Ал Махарива

Тайната е скритият Смисъл

   Мистикът никога не се  стреми да обясни Необяснимото. Той живее в него. Мистикът е неопределен като Безкрайносттта. Той няма желания, защото желанията те обвързват със сътвореното. Без желания и отвъд желанията Мистикът е свободен. Той чувства в себе си Тайната на Безкрайността и тя му е по-скъпа от всички неща. За Мистика Тайната е скритият Смисъл. И всеки, който не е привързан, може да се обновява безкрайно с Тайната на живота.

Седмият Старец Ал Махарива

Предпочита Незнанието пред знанието

   Мистикът няма недостатъци, понеже няма желания. Мистикът е търсил в себе си и е открил в себе си. Мистикът е изоставил и себе си, и времето, и вечността, за да намери Тайната. И я е открил в Безпределното. И сега само Безределното му говори. Ако Мистикът влезе във водата, той не се мокри, защото той влиза в Духа си. Мистикът предпочита Незнанието пред знанието и поради това узнава нещата.

Седмият Старец Ал Махарива

Не чете книги, чете себе си

   Мистикът не чете книги, той чете себе си. Той чисти себе си и колкото повече се чисти, толкова по-дълбоко чете. Когато Мистикът говори, ти чуваш Шепота на Безпределното. Когато земният човек говори, ти чуваш звука на смъртта. Слушайки Мистика, ти встъпваш в отношения с Тайната на живота. Не е ли Тайна на живота това, че същественото е с кой ще стъпиш в отношение? Мистикът, това е самото Благомислие. Благомислието е Тайната на живота, която му е разкрита.

Седмият Старец Ал Махарива

Мистичната Сила обича уединението

   Мистичната Сила в човека е тази, която вижда в Безкрайното. Тази Мистична Сила има Обхвата на Безкрайността. Мистичната Сила не е качество, а проникновеност. Мистичната Сила е съставена от Чистота, Простота и Дълбочина. Мистериозното управлява Мистичното. Чистотата тържествува, Простотата ликува, Дълбочината вижда. Мистичната Сила обича уединението, защото в уединението е скрито Истинното.

Седмият Старец Ал Махарива
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 20, 2018, 06:13:15 am
Вкусът на Мистичното

   Какъв е Вкусът на Мистичното? Неуловим, неусетим, скрит Вкус, Безвкусие – Простота на Безкрайността. В който и свят да се намира Мистикът, той не губи Вкуса си, не губи Безкрайното в себе си. Мситикът е съзнателно остстъпчив. Така той се придвижва все по-навътре в Мистичната Сила. Мистикът преодолява препятствията с отстъпване и така те го пропускат край себе си. Мистикът е същество, прогледало в Мрака. За него светлината е бедна.

Седмият Старец Ал Махарива

Той не е Същност, нито същество

   Мистикът, това е Умъдрената Свещена Сила в човека. Речта му е Сила на Безкрайното. Словото му е тихо. Мълчанието му е сияещо. Тишината му е дом. Но Мистикът не живее нито в речта, нито в словото, нито в мълчанието, нито в тишината. Мистикът живее в Безпределната Откритост. Той даже не е Същност, нито същество. Той е Безпределие. Мистикът ни призовава към Неизреченото Несъществувание. Велико е Присъствието му. Възвишено е Безмълвието му и чрез това той има Ключ, с който прави тънки преходи между световете.

Седмият Старец Ал Махарива

Хаосът му е Съкровено подреден

   Древното е подобно на Съкровеното. За Древното всичко е Дом, всичко е Радост. За негова Реалност се смята Хаосът, но Хаосът му е Съкровено подреден. И кой може да го упрекне? За Древното няма понятия. То всичко подрежда. Древното е тайна Реалност. Тази Реалност не те призовава към ред и порядък, нито към разбиране. Тази Реалност те призовава към Доверие. Щом имаш Доверие, всичко ще се подреди.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Древното е особен Подход към нещата

   Древното е всякога Мъдро. Когато то обърква реда, е пак Мъдро, защото то подготвя нов ред. Древното всякога знае какво прави, но не обяснява. Древното няма облик, защото е Неизразимо. То диша Безкрайност. То живее в Незнание, защото няма край и не може да се самоузнае. Чрез Незнанието си то се самообогатява. Древното не е факт, не е идея, не е опит, не е сила. То е особен Подход към нещата. Откриеш ли този Подход, открил си собствената си Тайна.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Не се разкрива, защото то е най-разкритото

   Древното е скрито, но е достъпно. Скрито е в Истината и е достъпно чрез Истината. Който няма Истината в себе си, тогава Древното му се изплъзва и то става незабележимо. Който има Истината, го забелязва. Който забелязва Древното, той придобива Свободата си. Който не ги забелязва, се заробва. Древното не се разкрива, защото то е най-разкритото нещо. Нали то е, което е навсякъде? Не е ли това забележимо?

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Да съумееш да не го създадеш

   В Древното няма нищо подобно на човека. Древното е Мистериозна Прасъщност. Древното съществува като Несъздаденост. Никой не може да го създаде. Девното е Скрит Създател. За да постигнеш Древното в себе си, трябва да съумееш да не го създадеш, защото ако го създадеш, ще го изгубиш. Това умение на Несъздавенето се дължи на Незнанието. Когато влезеш в Дълбините на това Незнание, ще срещнеш помрачеността. И благодарение на помрачеността ще го узнаеш. То е скрито там и ще ти се усмихне. Това е усмивката на Безкрайността.

Четвъртият Старец Ахал Бавада
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 21, 2018, 05:55:13 am
Всичко му е облик, но то няма облик

   Древното се слива с всичко и затова е трудно да се отличи. То влиза в реката и тече с реката. Ти виждаш реката, а всъщност само Древното тече. Ти чуваш ехото, а всъщност само Древното ти отговаря. Ти казваш: „Това е тъмнина“, а всъщност Древното е скрито там. Ти казваш „Това е смърт“, а всъщност Древното живеее там. Ти казваш: “Това е светлина“ , а всъщност Древното свети там. Ти казваш: „Това е тишина“, а всъщност то е Тихото в тишината. Древното е навсякъде, защото всичко му е облик, но то няма облик. То само се крие в облиците.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Мъдрият прилича на Древното

   Древното понякога прилича на Мъдрец. То се откликва на всичко. Когато има буря, Мъдрецът е в Покой, защото Древното е в него. Мъдрият не се държи за бурята, а за Древното. В бурята той вижда само Древното и така не вижда бурята. Ето защо Мъдрият прилича на Древното. Някои мислят, че бурята се движи, но само Древното се движи. А бурята е само слуга на Древното. В бурята Мъдрият е усмихнат, защото общува с Древното. Къде е Древното? Древното е в усмивката на Мъдрия. Мъдрият няма усмивка, той само откликва на Древното и така Древното му дава усмивката си.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Незнанието е Чиста Мъдрост

   Древното е Поток от Незнание, а Незнанието е Чиста Мъдрост. Древното поражда нещата, без то да се ражда. То променя нещата, без да се променя. Древното си има свой особен език и това е Безмълвието. Който го чуе, нищо не чува, но се обогатява. Древното храни и външните, и вътрешните неща, но само то не се храни, няма нужда от храна. Древното движи всичко към себе си. Така е устроен Пътят.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Древното е изпращач на трудностите

   Древното е навсякъде, но е непостижимо. Древното е Правелик Жизнен Източник. От него тече най-чистата Светлина. В Древното не можеш да намериш смисъл, но ако намериш, не можеш да го изразиш. Древното не се поддава нито на слова, нито на мълчание. Древното е изпращач на трудностите, защото то знае, че след трудностите идва ясното зрение. В това ясно зрение никой вече не може да заблуди Мъдрия, защото той вече живее с Древното.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Древното няма бъдеще

      Когато Древното иска да даде подарък на Мъдрия, то му дарява Тишина – звучаща Тишина. Тук звучи Полъхът на Древното. Древното не държи на думите, нито на мълчанието. Древното държи на Истинното, защото то е Вход към него. Истинното е намек за Пътя към Древното. Чрез Истинното човек пътува от себе си към Древното. Без Истинното човек пътува от себе си към себе си и така изпуска Древното. Никой никога няма да узнае бъдещето, защото Древното няма бъдеще. За какво му е бъдеще? То има Безкрайността.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Събитията се ръководят от Неуловимото

   Древното е Неуловимо, защото Абсолютът го е скрил в Себе Си. Най-висшата практика на живота е в Неуловомостта. Нищо не трябва да те улови – нито светът, нито времето, нито тялото, нито вечността. И тогава ти ставаш Свободен като Древното. Вселената се ръководи от Неуловимото. Небето се ръководи от Неуловимото. Събитията се ръководят от Неуловомото. Когато станеш Неуловим, ще създадеш в себе си Древното. Бъди Неуловим и ще догониш Древното.

Четвъртият Старец Ахал Бавада
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 22, 2018, 06:30:15 am
Съкровеното чувство и Древното чувство

   Към Древното Тайните са обърнати с лице. Към другото Тайните не се виждат и не се разбират. А който не е разбрал Тайните, живее в ограниченията на живота. Щом си истинен към себе си, ще дойде ден, когато ще ти се открие Тайна. Който е създал в себе си Истинно Съкровено чувство, той е открил Тайната на Вечното. Що е Вечното? То е Истинното Съкровено чувство. В това е основата на Вечното. Що е Безкрайното? Истинно Древно чувство.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Никога няма да стане познаваема

   Любовта е, която създава Вечното. Мъдростта е, която създава Тайното. Истината е, която създава Безкрайното. Вечното, Тайното и Безкрайното са Скритостта на Древната Мистерия, а Древната Мистерия е Скритостта на Абсолюта. Чрез Любовта може да се открие Вечното. Чрез Мъдростта може да се открие Тайното. Чрез Истината може да се види Безкрайното. Но Древната Мистерия не може да се узнае. Към нея може само да се приближаваш. В Древната Мистерия има една степен на Скритост, която никога няма да стане познавема.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Който познава Неведомия Път

   Който познава Неведомия Път, той живее в Необятен Покой и в друго Присъствие – в Присъствие на Тайната. Него Тайната го води. А който не познава Неведомия Път, него животът и смъртта го водят и той не знае откъде идва и къде отива. Този, който познава Скритостта, знае, че нито идва, нито си отива. Той знае, че само слиза и възлиза – слиза от Неведомия Път и се връща в Сктитостта му. Той живее като уравновесен, безмълвен и безпределен, защото животът и смъртта не го познават.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Събитията не го улавят

   Който познава Скритостта, е Мистериозен. И когато той попадне в тежки събития, там той вижда собствения си Покой и Свободата си, защото събитията не го улавят. Те се учудват на Скритостта му и Подхода му. Събитията разбират, че си имат среща с човека от Мистериозното, и те му се възхищават, защото Мистериозното е било, преди да се родят събитията. Мистериозното е несмутимо, защото то е съставено от Пречист Огън, а събитията са съставени от смесен огън.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Живее в Дъното на нещата

   Човекът на Неведомия Път има в себе си Изначален Подход. И влизайки в този Подход, той си остава непознаваем за света и духовете. Човекът на Неведомия Път живее в Дъното на нещата. Той живее в Дълбоко Непознаване на нещата, откъдето идва и Великата му Преизпълненост. Той не изучава непознатите неща, а ги наблюдава съкровеномъдро и те му разкриват нещо от своята Незнайност. Така той се обогатява. Той е обвързан с Незнайното и поради това се обогатява безкрайно.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Незримата Видимост

   Неведомият Път израства от необвързаност със световете. Неведомият Път е Еликсирът на Живота. Този Път дарява човека с тайната способност на самовглъбяване, за самоизчезване. И в това изчезване остава само Тайната на човека и Неведомото. И така човекът става част от Неведомото. Той вече няма врагове, няма и приятели. Избрал е Тайноведението, което е Незримата Видимост. Той вече вижда в Незримото, но не говори.

Тринадесетият Старец Ал Махавор
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 23, 2018, 06:17:34 am
Не разчита на опит, а на Тайноведението

   Мистериозният човек следва единствено своя Незрим Път. Мистериозният човек не разчита на опит, а на Тайноведението. И то го води към нещо, което е отвъд опита. Опитът е очакване, а Мистеиозният човек не очаква и затова получава нещо, което е отвъд опита. Мистериозният човек пребивава там, където отсъства опитът. И тогава се явява Неведомото. То се завръща само при Човека – Мистерия.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Истината се изплъзва на усилията

   Истината съвпада само с Пълнотата на Мистичния човек. Истината няма образ, тя  има само Пълнота, Преизпълненост. Истината е странна Реалност. Тя не общува с човека, но общува с Тайната на човека. Тя живее най-вече в този човек, който е постогнал нерушимо уединение. Истината е съвместно движение с Мистерията. Истината не се постига с усилия към нея, а с Любов към нея. Тя се изплъзва на усилията. За усилията тя си остава Непозната Земя, но за Любовта тя се открива, защото някога във Великата Прадревност Любовта й е подала ръка. А Истината всякога помни. И сега тя има поглед за Любовта и се слива с нея.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Древните Очи са пратеници на Тайната

   За Древния Път трябва да имаш Древни Свещени Очи. Това са Очи, които са видели Дълбините на Жертвата. Това са Очи, които са разбулили Мистичното в себе си. Древните Очи са запечатили Свещената Сила в себе си и поради това мракът се страхува от тях. Древните Очи са Дом на Огъня. Те са пратеници на Тайната. Те са Свещени, защото са зърнали Бащата на Тайната. И са Мистични, защото са зърнали Мистерията на Бездната.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Посвещение в Скритите Знания

   Когато си узрял за Неведомия Път, той те докосва духовно и те повежда по Пътя към боговете. Неведомият Път е Посвещение в Скритите Знания. Неведомият Път е преминаване на Духа през голямо страдание и мрак, откъдето той извлича голяма Мъдрост. Неведомият Път е свързан с Мистичната природа на живота, с Мистичната природа на Свещения Огън. Този Път е Неизречен Път и това е Посланието на Скрития Бог.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Тези Очи могат да стопят и диаманта

   Истината е Словото на Вечния и Скрит Бог. И всеки, който си строи Словото по образа на Истината, той придобива Мистичното явление на енергията, Мистичното Дихание на Субстанцията. Който познава това Слово, което е образ на Истината, той придобива своите Вечни Очи и тези Очи не виждат съдбата – старото състояние на съзнанието. Те виждат Вечния си Път. Тези очи вече са Космически сили в Пътя. Тези Очи могат да стопят и диаманта. Никой демон или ангел не иска да срещне тези Очи.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Неведомият Път е Съхранената Съкровеност

   Неведомият Път е Скритото Предание. Неведомият Път е Скритият Ключ към проникването и познаването на Божията Тайна. Неведомият Път можеш да го откриеш само в Неизразимата Дълбочина. За Неведомият Път не са нужни крака, очи, уши. Неведомият Път е поле на Духа, поле на най-древната Съкровена традиция. Неведомият Път не е някаква Скрита Тайна, а той е Съхранената Съкровеност.

Тринадесетият Старец Ал Махавор
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 24, 2018, 06:12:14 am
Тайното Откровение го застига

   За този, който е готов, Неведомият Път идва и се открива моментално. Който дълго и с Любов се е подготвял, Тайното Откровение го застига. Древното Тайно Откровение отключва смисъла на живота. Отключва още и Видение на част от Божията Тайна и Великото Единство на Скритото Братство. А тези, които не се развиват Съкровено, Тайната на живота не стига до тях.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Неведомият Път е опората във всички светове

   Неведомият Път е рождение от Свише, рождение тайнствено. Това рождение е Венецът на чистите искрени усилия, Венецът на скрития живот от погледа на света. Неведомият Път е Древно Дълбинен и Умълчан. Понеже този Древен Път мълчи, то неподготвените оцеляват. Неведомият Път за Избраните е опората на всички светове.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Облечен в Истината и Мистерията

   Който е влязъл в Неведомия Път, никакъв свят вече не може да го заблуди. Неведомият Път е облечен в Истината и Мистерията. Неведомият Път съответствува на определена степен на съзнанието. И тогава на Неведомия Път се дава Откровението на Истината. И така Неведомият Път утвърждава в себе си човека. Този човек вече е скрито ядро на своя народ, но той е и отвъд народа, Той спада към една скрита група на човечеството. Човекът на Откровението е завинаги възроден в Тайната на Братството.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Човекът е мярка, а не събитията

   Не са важни външните събития, а това, което се случва в Дълбините на човека. Човекът е мярка, а не събитията. Събитията не решават нищо, но човекът решава всичко. Човекът решава дали да отстрани смъртта и дали да й се отдаде. Но отстраняването на смъртта, това е човекът на Истината. Докато обикновеният човек нищо не решава, защото любовта му е земна, второстепенна. А Търсачът се движи навътре в ядрото на Любовта. И когато влезе в това Ядро, той вече не се движи в течението на обстоятелствата, а е над обстоятелствата.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Отвъд съзнанието

   В Неведомия Път е внедрен Древен Пламък. Неведомият Път е проходим само чрез Истината. В Неведомия Път се раждат боговете, а в обикновения път се раждат човеците. Обикновените хора идват и си отиват, а Неведомият Път все ги чака. Неведомият Път е Око за Тайната на Бездната. Той се явява като Ръководство в Незримото. Неведомият Път е Път на Мистичнит съзнания. В Неведомия Път добродетелите не са важни, защото те биха ограничили Безпределността. А щом я ограничат, те вече са зло. Неведомият Път е отвъд човешкото и духовното, отвъд света и вселената. В Неведомия Път има нещо, което е дори отвъд съзнанието.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Запечатан с Безмълвие

   Неведомият Път е творение на Мистерията. Той е запечатан с Безмълвие. Той не се разкрива на ума. Той се разкрива на Мистичното Съзнание във вид на Усмивка – Усмивка от Скритата Мъдрост. И тази Мистична Усмивка се явява Ключ към Вътрешния Храм, ключ към Единното Съзнание. Някога Единното Съзнание се е разделило на две и сега с Първичната си част то призовава Мистиците, а на другите има остава да живеят в световете на ограниченията.

Тринадесетият Старец Ал Махавор
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 25, 2018, 06:09:06 am
Един Стар, Потаен свят се отключва

   Неведомият Път е символ. Това означава да навлезеш в себе си, в своята Вечност и да тръгнеш още по-навътре в Пещерата, което е друго име на Древната Майка, Древната Бездна. Но там можеш да влезеш само с Тайно Слово, с особен Глас. Това е наречено Гласът на Словото. И тогава от Древния Ефир се явява Свещен знак. И така един Стар, Потаен свят се отключва и ти заживяваш във Вдъхновението на Мистичното Съзнание

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Където още дори Истината не е била родена

   Неведомият Път преодолява звездите, преодолява слънцата. Той е завръщане във Великия Промисъл, който е Богочовечеството. В Неведомия Път това, което ти влияе, е единствено Мистерията, Невидимото. Неведомият Път е Път на Древния човек в нас. Това е Пътят на този, който се завръща в своята Древност, във Великото Безначалие, в мястото, където още дори Истината не е била родена

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Чуват и в мрака Гласа на Древността

   Тъмнината и мракът съществуват само за тези, които са се отрекли от  Древността и нейния Замисъл. Но тези, които имат в себе си Истината, те чуват дори и в мрака Гласа на Древността. Така тя ги вика при себе си. А тези, които нямат Истината в себе си и са я продали за този свят, те и в светлината не могат да чуят Повика. Те не познават Тайнството Глас. За тях Гласът говори на неразбиразем език. Докато Древността говори на разбираем език. Древността познава езика на чистото сърце. Който има това чисто сърце, е заключил тъмнината в ъгъла. И тя стои там като камък и не мърда.

Вторият Старец Азавот Махария

Живееха в светлината и не познаха Истината

   Тъмнината е само една сянка. Мракът е една по-голяма сянка. И ако ти познаваш себе си и Истината в себе си, няма да се занимаваш със сенките в живота, нито със светлината. Ти ще търсиш единствено Древния, защото Истината в тебе Му е Древен Приятел и Брат. Аз познавам ного хора, които бяха хора на тъмнината, и те преодоляха светлината и се завърнаха. Знам и такива, които живееха в светлината и си останаха в нея. Те не познаха Истината.

Вторият Старец Азавот Махария

Гласът, който ще те отведе в Древния

    Тъмнината и светлината са само енергии, а Истината е свързана с Прасъщността. Тази Прасъщност е по-тънка, по-скрита, по-дълбока. В нея слиза и живее Древният. Имай търпимост към всичко, но не и към невежеството си, защото невежеството чува само гласовете на празнотата. А ти, който търсиш Истината, ще чуеш Нематериалния Глас – Гласът, който ще те отведе в Древния, защото този Глас е Негов Служител. Защо ти са тъмнината и светлината? Те са второстепенни. Задай си въпроса „Защо Древният не живее в мен?“ Не „Кой съм аз?“, а „Защо Древният не е вътре в моя живот?“. Защото ако Древният е вътре в твоя живот, тогава животът не е живот, а Безкрайност.

Вторият Старец Азавот Махария

Мракът е Скрит Поток на Любовта

   Мракът е Тайна. Мракът е Скрит Поток на Любовта – Магическото оръжие на Бога. Само в Мрака ти изгряваш, не можеш да изгрееш в светлината. Мракът е условието, където изгрява Същносттта. Знаят ли хората, че Мракът е Изворът на Същността? Но трябва да имаш Огън, силен Огън, голям Огън. Иначе Мракът си остава Мрак.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 26, 2018, 06:32:43 am
Повече и от слово, и от Тишина

   Когато влезеш в Мрака, имаш ли ти съзнание за Скритата си сила? Когато си в Мрак, можеш ли ти да светиш в себе си? Можеш ли да бъдеш свещ за себе си? Можеш ли да се свържеш с Гласа в себе си – Гласа, който е над всички стихии? Да познаеш този Глас, изисква се разбирателство с Невидимото. И тогава този Глас ще те просветли. Този глас е повече и от слово, и от Тишина. Този Глас е Смисълът на живота, Смисълът на уединението, защото уединението е Тайнственият Път към Този Глас. И Този Глас се нарича Истината.

Вторият Старец Азавот Махария

Недокоснат от упадък и възход

   Този Древен Глас, превъзхождащ и словото, и Тишината, е недокоснат от упадък и възход. Той е постоянен Сияещ Център. Този Глас е Древен Знак. Той дарява уединението. Той дарява неизказаното. Той дарява Духа. Той дарява Свободата. Но трябва да Го спечелиш на своя страна. Този Глас е скрит в Мистерията. Той е произнесъл всичко, което е станало. Той живее в скрит Мрак, откъдето осиява съществата.

Вторият Старец Азавот Махария

Мракът – това е Скритият Източник

   Древен, Древен Мрак – но това е Скритият Източник. От него е произлязло всяко достойно Вдъхновение. Мракът е Скритата идея на Истината – той е Обетованата Земя, но ако можеш да преодолееш себе си. Който не може да преодолее Мрака, той попада в собственото си аз. Чрез Мрака човек става просветлено и осъзнато същество на Вечността. Мракът няма нужда от религия, а от това да стигнеш ти до себепознание.

Вторият Старец Азавот Махария

Мракът ни разбира по-дълбоко от светлината

   Мракът заражда в нас Вечността и Безкрая. В Мрака е скрито Откровението за твоя живот. Висшето Откровение е Тайнство на Мрака. Светлината не може да ни даде такова Откровение. В светлината ние се отпускаме, а в Мрака ние се мобилизираме е себепознаваме. Мракът ни разбира по-дълбоко от светлината и затова той ни дава Откровение, по-дълбоко от светлината. Светлината ни дава само прозрения, а Мракът ни дава Откровението. Когато откровението на Мрака се излее върху нас, ние придобиваме своята Цялост.

Вторият Старец Азавот Махария

Мракът ще се яви на достойния

   Това, което Адам е загубил, е Мракът. В своето минало той не е могъл да познае Мрака и да се сприятели с него. Христос е познавал Мрака и затова когато Неговота Голгота дойде, Той влезе в Мрака с познаване и се сля със Своя Отец. Адам не беше достоен за своята Голгота, за срещата с Мрака. И той отиде в света на светлината, където и досега се лута. Когато някога Адам стане достоен, Мракът ще се яви, за да провери дали Адам ще познае своя Отец и ще стане Вечност, защото малкият дар на Мрака е Вечност.

Вторият Старец Азавот Махария

Мракът е Реалност на Неведомото

   Вярно е, че тъмнина няма, но Мракът съществува. В тъмнината е роден човекът, в Мрака е роден Духът. Тъмнината е нереална, човекът е нереален, но Духът е реален, той е Скритата Реалност, защото е произлязъл от Мрака – Преизобилната Светлина, Изначалната. И Духът е станал Устой, сиреч Дух – Вечност и Безкрайност. Тъмнината е само идея на Невидимия свят, докато Мракът е Реалност на Неведомото.

Вторият Старец Азавот Махария

Мракът е Дарът

   Мракът е създаден, за да се роди с Тайната на човека, с Духа и да преодолее човешкото, земното. Тъмнината те забавлява, а Мракът те учи на Вечно отношение към Източника. В тъмнината живеят тези, които нямат отношение нито към себе си, нито към Вечното. Тъмнината е свързана със застоя, а в Мрака е обновлението. Тук Духът излиза от застоя и придобива Мъдростта на отношението си към своя Източник. Мракът е Дарът.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 27, 2018, 04:18:38 am
Истината не е дадена на човека, а на Духа

   Да минеш през Мрака и да оцелееш, това не е постижение на човека, това е постижение на Духа. То е постижение на Висшето съзнание. Във Висшето съзнание човекът отпада, остава Духовното Начало, което е Нероденото. Човекът страда, защото човешкото се проявява в него. Когато Духът започне да се проявява, той ще го научи на Освобождение, на Нероденост. Мракът е труден Път, но в него се ражда Истинното разбиране. То не е човешкото разбиране, то е Дух и Истина. На човека не е дадена Истината, тя е дадена на Духа в него. Само Чистият Дух е Дом на Истината.

Вторият Старец Азавот Махария

Мракът е Скритата Слава на Бога

   Мракът е Скритата Слава на Бога. Той е Сиянието на чистата вътрешна Духовност и от тази Духовност идва Вдъхновението. В Мрака се ражда коренно новото разбиране. И Духът започва да изразява себе си като Бездната, като Безкрайността. Това ново разбиране, започва да улавя Скритото значение и на обикновените неща. И тук човекът заживява особено – като едно вечно и тихо присъствие. И той всякога е обърнат с лице към Истината.

Вторият Старец Азавот Махария

Избраниците на смъртта

   Мракът е тънка Тайна. Той си избира съществата и те се наричат Избраниците на смъртта. Но това е смърттта, която съживява, а не смъртта, която приспива. За Избраните смъртта е живот в невидимия свят. За неизбраните смъртта е илюзия в невидимия свят. Избраните започват да придобиват постепенно своята собствена безкрайна вътрешна Дълбочина. Така Избраният от Мрака става достоен Трон за Бога и Неговата Воля.

Вторият Старец Азавот Махария

Скрижалите на Дълбините

   Да проникнеш в Мрака и да оцелееш, то е придобиване на Скрижалите на Дълбините, то е Прозрение в Дълбините, то е скрит празник на Мистичното съзнание. В Мрака е екрито Съкровището. То е съдържание, но без образ. Мракът отстранява недостойното и отваря път на Духовното. В Мрака има тайно Духовно Око. Това Око вижда кой има Същност и кой си въобразява, че има. Мракът е началото на Възвишената Мистика.

Вторият Старец Азавот Махария

Истината е скрита в Сърцето на Тишината

   Истината е излъчване на Бога, на Безкрайността. Истината е скрита в Тайното Сърце на Бога, в Сърцето на Тишината. Истината е Опората. Тя крепи човека, тя крепи света, тя крепи вселената. В Истината е скрит Мистичният Глас на Покоя. Животът е породен от Словото, Пълнотата е породена от Истината. Истината е особен въздух, но откъде е дошъл въздухът? От Духа. И ако ти знаеш как да дишаш, се завръщаш в Истината, която живее в Духа.

Първият Старец

Кое е най-скритото нещо?

    Кое е най-скритото нещо? Гласът. Гласът на Абсолюта. И всички го търсят, и искат да го уловят, да го чуят. Да чуеш този Глас, то значи да станеш Бездна. Що е Гласът? Шепот на прадревна Тайна. Когато този Глас се яви, ти разбираш какво е жертвата. Без този Древен подтик жертвата е неуместна. Но ако Древният Глас ти се изяви, тогава вече жертвата не е от този свят. Тогава вече жертвата е Път към Тайната на Бездната, Що е жертвата? Таен образ на Бога.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 28, 2018, 03:58:25 am
Ще познаеш Великото Навътре

   Имаш ли Истината в себе си, ще виждаш по-далече от очите. Имаш ли Истината в себе си, ще имаш особена усмивка – усмивката на вечното състояние. Имаш ли Истината в себе си, Мистерии те пазят и Вятърът тогава е на твоя страна, защото ти вече си Свещена Земя. И тогава тайна увереност се въплощава в тебе, а кладата става само един приятен полъх, защото твоята увереност превъзхожда кладата. Не е ли светът една клада? И ако ти имаш Истината в себе си, ще познаеш Великото Навътре, защото навън е уплътняването, а Навътре е обезплътяването, Освобождаването. Така говори Незнайният Разказвач.

Първият Старец

Мълчи и следвай Безмълвието

   Мъдростта е Негово Присъствие. Той е излъчил Присъствието Си и ние вече имаме Мъдростта Му. Според Мъдростта нашият Произход с Свещен, но когато Свещеният Произход мълчи, тогава човекът е произлязъл от маймуната. Но който иска да узнае своя Произход, той трябва да мълчи, а не да го търси с въпроси. Мълчи и следвай Безмълвието. Следвай Безмълвието, което води към Истината. И тогава ще изчезне не само маймуната, но и човекът. И ще остане само Свещеното, Същността.

Първият Старец

Премъдрият е Бездна от Безпределност

   Когато Мъдростта ни е заговорила, заговорил ни е Чистият Вътрешен Глас. Любовта, Мъдростта и Истината са Вечната динамика на Бога. А старото дърво за познанието се движи много бавно, защото то не е позволило на Вечното и Безкрайното да се проявяват. Мъдрият човек е канара от Вечност. Премъдрият е Бездна от Безпределност. Любовта на Мъдрия е Духовна. Любовта на Премъдрия е Древна. Това е Любов, която е скрита във вътрешността на Съкровеното Древно Пространство.

Първият Старец

Ограби своето страдание

   Мъдрият не воюва с оръжия. Словото е неговият Велик Воин. Словото е неговата Крепост, защото той слуша Словото и Словото го слуша. Знаещият човек бива ограбен от трудностите и страданията, но Мъдрият – това е друга Сила. Той е ограбил страданието и затова страданието не го желае. Казвам: Ограби своето страдание, вземи му силата и я превърни в Око – Око, чрез което да видиш Мъдростта на Създателя. Що е Мъдростта? Духът на Древността.

Първият Старец

Свободата – Дарът на Бездната

   Душата, това е Вечната гледна точка. Духът, това е Безпределната  гледна точка. Душата, това е осъзнатата Вечност. Духът, това е осъзнатата Безпределност. Който е съединил Душата и Духа в себе си, той е постигнал Свободата – Дара на Бездната. Що е Свободата? Скритостта на Бездната. Къде живее Скритостта? В Уединение.

Първият Старец

Къде е скрита Скритостта?

   Къде се намират всички обстоятелства? В Скритостта, в Духа. Той е, който ги владее. Къде е скрита Скритостта? В Нищото – Най-дълбоката Древност. Що е Най-дълбоката Древност? Храмът на Вдъхновението. Скритостта покорява. Скритостта покорява с Безмълвие. Скритостта е Еликсирът на Безмълвните. Скритостта, това е Духът, Който ни разкрива Тайната на живота.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 29, 2018, 06:09:11 am
Абсолютът е Скритият Корен

   Абсолютът е Коренът, Скритият Корен, Коренът на нещата. От Него е произлязла Неизразимостта, Потайността и Безпределността. От Него е произлязъл Живият Език на Невидимото. От Него са произлезли Уединението и Тайните на живота. От Него е произлязла Сияещата Душа на Космоса. От Него е произлязла Истината. И всеки, който придобие Полета в Безмълвието, ще узнае Истината, която е Шепот на Древността, която е Мистичен образ на Безмълвието.

Първият Старец

В Мрака е Светилището на Бога

   Духът е отвъд явленията. Мракът е отвъд явленията. И затова Мракът е скрито Съкровище. Който преодолее Мрака, отива отвъд явленията. В Мрака всичко човешко се погребва, остава само Божественото, Устойчивото, Истинното. Казвам: Мракът е спасител за този, който го разбира. А който не го разбира, той угасва в светлината. В Мрака е Светилището на Бога, но ако успеем да го видим. Иначе се завръщаме в застоя на светлината.

Първият Старец

Той вече не пие водата, пие Съкровеното

   Мракът е скрил в себе си Най-древното Знание. Той е скрил в себе си Истинското Знание за Бога. Мракът е отвъд мисловното знание. Мисловното знание е камък, мисловното знание е твърдо. Истинското Знание е Шепот. То е леко, то е течащо, то е ручей. Който е минал през Мрака, той вече не пие водата на света, той вече пие Съкровеното. Думите на такъв човек са Цветя, те са плодородна земя.

Първият Старец

В Древното Сърце е заключена Истината

   Мъдростта е Свято Сърце. Това Сърце се е откъснало от света и е избрало Пътя на Небесата. Когато си поднесъл своето Сърце на Небесата, твоето Сърце ще бъде обучено в Благост. Когато Сърцето стане меко и благо, Мракът ще потрепери, защото това Сърце е било преди Мрака. Това Сърце е Древно. В него е заключена Истината. Мъдростта е могъща чрез Светостта на Сърцето. Това Сърце има в себе си Очите на Безкрайността. Това Сърце изгаря Мрака, защото това Сърце е Повелител и Господар в Невидимото.

Първият Старец

Който изгаря за Него, не Го постига

   Абсолютът няма лице, няма облик, няма вечност, няма време, няма безкрайност. Който изгаря за Него, не Го постига. Абсолютът е Непостижим. Истината е мост към Неговото Непознаване и Безмълвие. Любовта е Тайнство на Свещената Бездна, но Абсолютът не е нито Тайнство, нито Бездна – Той ги превъзхожда. Той е толкова навътре, че дори и да се отвори Вратата на Тайните, Незнанието за Него си остава.

Първият Старец

Три Стихии на Всемогъщата Древност

   Любовта е Вечното Жертвоприношение. Мъдростта е Вечното Благоухание. Истината е Вечното Освобождение. Но има Древен Път, който отива по-навътре. Само Старците го знаят и само някои от Божествата. Освен четирите стихии на природата, има и и три Стихии на Всемогъщата Древност – Стихията на Хаоса, Стихията на Бездната и Стихията на Мистерията. Който е преодолял Стихията на Хаоса, се е родил при боговете. Който е преодолял Стихията на Бездната, се е родил при Божествата. Който е преодолял Стихията на Мистерията, се е родил като Старец.

Първият Старец

Не е животът най-великото благо

   Говорил съм ви много за живота, за това най-велико благо, което е животът. Днес ви казвам: Не е животът най-великото благо, но през него трябва да преминете. После ще дойдете до срещата със Стихията на Хаоса, после – със Стихията на Бездната. Безсмъртието е гласът на Вечния живот, но то не е всичко. То е само едно начало. Безсмъртният пие Вечност, но той още много има да учи. Той не познава Бездната и Скритото в нея. Казвам: Дълъг път ви чака, докато постигнете в себе си Мистичната Сила на хилядите Огньове.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 30, 2018, 05:47:24 am
Мистичното Оживяване

   Колкото по-навътре, толкова повече изчезват световете. Колкото по-навътре, толкова повече изчезва пътят. Колкото по-навътре, толкова повече Нероденост. Колкото по-навътре, толкова повече Неведомост. Колкото по-навътре, толкова повече Жива Вода. Живата Вода тече отвътре. Колкото по-навътре, толкова повече Мистично Рождение, Мистично Оживяване.

Първият Старец

Смъртта идва, за да отнеме смъртта ти

   Що е смъртта? Целувка. Тя тайно целува пробудените, избраните. Тя знае тяхната Тайна. Що има в смъртта? Казвам: В смъртта тайно блика Безсмъртието и Вечната Радост. Смъртта е Тайна на Радостта, Тайна на Вселената, Тайна на Възраждането. За пробудения смъртта идва като слънчевите лъчи, тя идва като ръцете на светлината. Смъртта идва, за да отнеме смъртта ти. Това не за всеки е разбираемо. Смъртта идва да те спаси от твоя мъртъв живот. Вие още не познавате смъртта като пълноводна река.

Първият Старец

Словото е Извор на Тишина

   Посветеният е постигнал Мистични разговори със Словото. Словото е близко и сродно с Посветените, но за обикновените хора то е Незнайна земя. Словото е Велик вътрешен Космос – Космос, съставен от различните звуци на Тишината. В Словото е Мистичният Разцвет на Тишината. Самото Слово е устроено така, че то бяга от Дълбините на Тишината. То се крие като невидим вятър и затова Посветените го търсят в Безмълвието. И ако станат безмълвни, то им отговаря от Безмълвието. Словото много обича Безмълвието – своята Несътворена и Неизразима Родина. За тези, които го познават, Словото е Извор на Тишина.

Първият Старец

Истината е явление на Нищото

   Истината не се вълнува от бъдеще, тя има в себе си същественото – Безкрайността. Истината не е наука, нито религия. Науката има знания, но няма Душа. Религията има вяра, но няма Дух. Истината има в себе си и Дух, и Душа. Истината е явление на Нищото, явление на Великата Безкрайност. Истината живее в единство с Бога и Безкрайността, а науката и религията са само път към Пълнотата на Истината. Но само в Истината Бог е в чист вид.

Първият Старец

Не очаквай Възкресение, а го създай

   Мракът разговаря с човека на Истината като с близък човек и му отваря вратата, като му казва: „Мини оттук. Бог те очаква.“ Спасението не е в очакване на Милост. Спасението е в познаването на Истината. Христос е жива Истина, а не цъковно учение или религия. И ако ние не станем Истина, ще говорим за Христос, без да Го познаваме. Казвам: Не очаквай Възкресение, а го създай. Истината е, която създава Възкресението. Истината е могъща като Бога, защото тя не е очакване, а изпълнение. Тя не очаква, тя се е сляла с Бога.

Първият Старец

Всяко истинско преживяване е Безмълвно

   Мистичният човек, това е Любовта, която е надмината живота и смъртта. Мистичният човек превъзхожда и земното, и духовното знание. Мистичният човек е познавач на Безмълвието. Що е Безмълвието? Река от Чиста и Древна Прасветлина. Безмълвието е единно с Дълбокото. Ето защо всяко истинско преживяване е Безмълвно. Ако за това преживяване може да се говори, значи нещо му липсва. Когато преживяването е истинско, то е открило смисъла на живота в Безмълвието. Казвам: Това преживяване е особено и съкровено наставление към Мистика.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 31, 2018, 06:15:22 am
Мистичното Дихание

   В Душата е нашата Висота. В Духа е нашата Дълбочина. Когато имаме Душа и Дух, ние сме във връзка с Мистичното Дихание. Мистичното Дихание осъществява истинското възприятие. Това е възприятие за Тайната на Бога. Това възприятие улавя Неизразимото. Това възприятие е Древният Източник на Вдъхновението, а Вдъхновението е Чистият Дух на Божествената Вселена. Вдъхновението няма народност, то идва от Божествения свят и принадлежи на него. Вдъхновеният човек е Божествен човек. Той е произлязъл от Истината.

Първият Старец

В Мрака се ражда Вечният Възход

   Който се страхува от Мрака, бяга от своята Дълбочина. Не се страхувай от Мрака, а от собствените си слабости, от собствените си пропасти. В Мрака се ражда Вечният Възход към Мистичния Бог. Мракът е Майка за Търсачите на Истината и Баща за Търсачите на Мъдростта. В Мрака се осъзнаваш като Дух и Тайна, докато в светлината си само Душа. В Тъмнината си ум, но в Мрака възхождаш в Духа.

Първият Старец

Мракът е името на Преизобилната Светлина

   Мракът е името на Преизобилната Светлина и затова той е Скрита Родина, той е Велика Нероденост. Той не ти дава отговор за Бога. Той те слива с Бога и вече ставаш част от Тайната Божия. Светлината никога не може да направи това, което Мракът прави. Мракът те освобождава от лъжовната смърт и от илюзорния живот. Тук ти оставаш сам със себе си и със своята Същност, която е Тайна Предвечна и Мистерия Неведома.

Първият Старец

Ар-Арахама

   Има Едно Скрито Древно Страховито Същество. То е събудило към живот Бога и Звяра. Това Същество Ар-Арахама предшества Тайните и Мистерията. То е Бездънният Абсолют, в Който угасват Вечностите и Безкраят. Древният Мрак е подчинен на тази Прасъщност Ар-Арахама. Никой не може да познае тази Прасъщност. Към Нея има само Приближаване. Това Приближаване е подобно на това, колкото ние можем да се приближим до Слънцето.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Ароматът на трите вида Безкрайности

   Който стане Истински Предан на Ар-Арахама, той получава Откровение за Неговата Абсолютна Непознаваемост и това го свързва с Аромата на трите вида Безкрайности. Първата Безкрайност е Скритата Мистериозна Истина. Втората Безкрайност е Прадълбината. Третата Безкрайност е Прапълнотата – Неизвестната Преизпълненост.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Същност, Която не разбира, а се възхищава

   Този, Който предшества Древностите, не е Божествен Разум, а само Създател на този Разум. Този Велик Божествен Разум е само Път към Неговите Страховити Безкрайности, защото само този Божествен Разум може да оцелее там. Който бъде докоснат от Ар-Арахама, той придобива  Същността си и вече започва да не разбира нещата, но това го преизпълва. Нещата не се разбират поради тяхната Скрита Безкрайност. И когато осъзнаеш тази тяхна Безкрайност, ти виждаш, че няма какво да се разбира, защото разбирането е ограничение. И затова на този човек се дава Същност, Която не разбира, а се възхищава от Безкрайностите в нещата.

Тринадесетият Старец Ал Махавор
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 01, 2018, 03:53:29 pm
МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Мъдростта на Старците
Книга Втора

Предговор

   Има Специални Същества, които не се нуждаят от развитие, защото те излизат от Абсолюта по един съвършен начин.Този начин е Универсално Единство, а не стремеж. Тези Същества живеят в проявите, а не в стремежа. Това са Старците. Те са наречени Старци, защото са образи на Неназовимото. Те се наричат още Разкриващите Древности.
   Пътят към Абсолюта минава през Старците. И когато съществата постигнат Богодействието, Старците ще ги научат на единственото Писание – Древната Истина.
   Всеки Старец е Владетел на Тайни Несподелими. И е необходимо голямо усърдие и много дерзание, за да се споделят неща от Древните Тайни. Днес Старците говорят за дълбокоистинно търсещите. Тайните са Заключени Субстанции. Във всяка Тайна има скрита определена степен на Истината. И на всеки се дава според това, което може да понесе. Защото случвало се е да излезе Лъч от Тайната и да поразява тези, които не са били достойни за нея.
   Всеки Изначален Старец в Своята Недостъпна Скритост е по-необятен от Безкрайността и по-незнаен от Мистерията, защото в Него е скрит Праотецът, наречен Абсолют.
   Всички Вечности и Безкрайности съществуват в един единствен Миг, но този миг е Абсолютен – наречен е Архи-Мигът. В този Миг Прадревният е погледнал към Себе Си и после пак се е самовглъбил. Това Велико Самовглъбяване е Състоянието на Прамистерията. В това Велико Самовглъбяване живеят Най-Древните, наречени Изначалните Старци. Те са отвъд всяко развитие, защото притежават най-древното Състояние. Всички Същества на развитието са същества на Мига, защото те са произлезли от него, докато Старците са извън Мига, защото те са в Мястото на Прадревния. И поради това Изначалните 24-ма Старци ръководят развитието, това безкрайно развитие, но са далече, далече отвъд. Те са Съвършени Присъствия, за да се завърнат съществата от развитието в Древната Пълнота.
   Четвъртият Храм, в който живеят Най-Древните Изначални, е Абсолютната Непознаваемост. Неведомостта е Първият Храм. Вторият Храм е Скритото в Неведомостта. Най-вътрешният Храм е Скритото в Скритото. Последният Храм, до който никой не може да достигне, е Абсолютно Непознаваемото. Всичко изтича от този Храм. Той е Неизговорим. Това Неизговоримо подхранва всичко и си остава Неизговоримо. За Него говорят, но То не говори, То мълви. Това Мълвие е Път към самото Него. То ни води към собственото си Безмълвие, защото ние разбираме Неизговоримото само когато открием Тайната на Безмълвието. Неизговоримото е Велика Неопределеност. Определиш ли Го, изгубваш Го. Неизговоримото действува, без да прави действия, защото То превъзхожда всяко действие. Неизговоримото когато действува, То не дарява действие, То дарява Тайнство. А Тайнството е Мистична Врата, която се отваря на тези, които са търсили своята Изначална Пълнота и които са прекратили себе си.
   24-та Старци са Древни Мистериозни Източници. Те са носители на най-древното Състояние наречено Прамистерията. Източниците не са Извори. Изворите са надарени с чистота, живот и светлина. Източниците не са унижени с чистота, живот и светлина. Чистотата, животът и светлината пред Древното Състояние на Източника – то е като отровата пред лицето на Еликсира. Малцина ще разберат това. Пътят към Източниците се определя от Най-Древния. Тези духове, които са прекрачили чистотата, живота и светлината – една част от тях ще  бъдат призовани да прозрат нещо от Тайната на Мистерията.
   Старците са издържали на Огромно Налягане, на Немислимо Търпение милиарди години. И затова те носят Истината в Себе Си, не я търсят. Старците са съществували милиарди години  във Великотърпение и Любомислие. И когато Мълниеносната Истина ги е пронизала, те й устояли и станали Ослепителни Прасияния. Така те имали право да носят Истината на световете. Няма по-съществено нещо за световете от това определени души да са станали достойни да слезе Старец между тях. А когато Старец е слязъл, слязъл е Древния Свят.
   Всеки Старец е Сам по Себе Си Велика Бездна, в която въвежда Своите избрани. Що е Бездната на Един Старец? Това е Кръгът на Неговата Безкрайност. И понеже Старците са във Велико Единство и Древно Праединение, те ще обединят след време Своите Безкрайности. И съществата на тези Безкрайности ще се опознават като Сияния със Сияния. И това ще бъде възстановяването на Правремето, което ние наричаме Безвремието.
   Изначалните Старци надминават и Тайната на света,и Тайната на вселената. И макар че са посещавали и света, и вселената, те си остават Непознаваеми. Те могат да бъдат близки с всяко същество, но всякога остават Незнайни. Старците са близки, достъпни и Непознаваеми Същества. Близки – защото любят нашата Душа, достъпни – защото искат да ни покажат Тайнството на Пътя, и Непознаваеми – защото искат да ни въведат в Своята Неуловима Безкрайност, в която няма познание, а има Непознаване – Вечно и Бездънно Осияване.
   Старците посещават всички светове, но живеят в Мястото, което на египетски се нарича Абу Кхерат – Океанът от Светлина. Този Океан от Безкрайност е Мястото на Ослепителното Сияние, което на един Древен език се нарича Авва Мазария, което означава Великото Сродство с Най-Древния, с всякога скрития Абсолют.
   Древната Огнена Земя, Земята на Старците, е съставена от Неговото Абсолютно Сияние. Това Абсолютно Сияние проблясва във всички светове и ги храни. А Цялото Сияние е Заключено, защото то е възможността за бъдещите вселени. Всеки Изначален Старец е Владетел на Ослепителното Сияние и с него може да създава нови светове и вселени.
   Когато Абсолютът е решил да се прояви, Той е създал Ослепителния Древен Старец – Праобраза на всички Старци – и този Старец е Господар на всичко съществуващо и несъществуващо. Отвъд този Старец се простира Абсолютната Непознаваема Бездна. Тази Бездна по никакъв начин не участва в творението. Най-специалното благоволение е да се докоснеш до тази Бездна. Покоят на тази Бездна превъзхожда всичко съществуващо и несъществуващо. Това е Покоят на Абсолютната Непознаваемост. Искрата в човека търси да се завърне в Ослепителното Сияние, но много скрито в Искрата живее частица от Абсолютната Непознаваема Бездна. Тази Абсолютна Бездна е Абсолютната Реалност.
   В Ослепителното Сияние е заключена Книгата на Праизявата. Ако Прамистерията реши, тази Книга може да бъде отворена.
Елеазар Хараш

Универсалното Единение

   Този, който е познал Нищото, става Нищото. Как може при това условие да има познание? Този, който е познал и съществува, той не е познал. Този, който е познал и несъществува, той е познал Непознаваемото. Само в Непознаваемото можеш да си несъществуващ и цялостен. Това е Единствената Реалност. Живея, значи: не съществувам, но съм. Тове е Универсалното Единение.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Напътствие от Безкрая

   Който иска да придобие истинската Любов, той трябва да се обрече на тази Любов. Тази Любов няма отношение нито към живота, нито към смъртта. Тази Любов е Неуловима и Неразгадаема. Тя живее в Нищото. Тя е Тайнство. Това, което ви казах, е Напътствие от Безкрая.


Четвъртият Старец Ахал Бавада
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втор
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 02, 2018, 06:23:03 am
Залезът, който е Изгрев

   Човешкото същество е по-дълбоко от живота, но Любовта е по-дълбока от човешкото естество. Любовта превъзхожда и човека, и живота. Любовта е Тайна за човека. И тази Тайна трябва всеякога да се преоткрива, Докога трябва да се преоткрива Тайната на Любовта? Докато човек залезе напълно в своя Източник. Само този, който е осъзнал пълнотата на своя Залез, само той може да изгрее в Древната Зора.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Злото е Неговата Скритост

   Злото е украшението на бъдещите светове. Злото е осмислителят, доброто не може да осмисля живота. В Древността е бил направен опит с доброто и то се е оказало негодно. Така Древният го подменил със злото, със Собствената си Скритост, за да осмисли всеки, който не разбира, пътя си към вечното състояние на Пълнота. А що е Пълнотата? Самият Бог и Скритото в Скритостта Му.

Петият Старец Ал Аримавая

Коя е Неговата специална Цел?

   Злото е смисълът, доброто е обезмислянето. Ето защо злото ще учи доброто и ще го осмисли. А накрая и злото ще изчезне, защото Древният има и други цели. Коя е Неговата специална Цел? В бъдеще Той ще отстрани и Любовта, защото иска да даде нещо по-величествено на човека. И какво ще му даде? Нещо от Себе Си, което е Неедомо и което Любовта е търсила, но не е открила.

Петият Старец Ал Аримавая

Чрез нашето Несъществувание Го откриваме

   Ние Го търсим, за да Го открием, а Него го няма. Можем ли да открием Този, Когото Го няма? Можем – чрез това, което го няма в нас, чрез това, което не съществува в нас. Чрез нашето Несъществувание ние откриваме Неговото Несъществувание. И така се сродяваме завинаги с Него. Но Той има и друга Скритост, която не е сродна с нас.

Петият Старец Ал Аримавая

Старец го наблюдава и очаква

   Който преодолее злото, придобива по-висша енергия за своя път. Жизнеността му е вече само поддръжка, а развитието му поема по чисто вътрешния си скрит път. Преодолелият злото става Избран. Той е вече човек без тяло, без сърце, а в ръцете му са Душата и Духът. Тялото му вече не може да го ограбва, а сърцето му вече не може да го тревожи. Той тръгва на път към своята вечност. И ако борави правилно с Душата и Духа си, Старец го наблюдава и очаква.

Петият Старец Ал Аримавая

Да изтръгнеш Божия Замисъл от врага

   Злото е творение на Могъщата Божия  Воля, за да нямат хората бъдеще в злото, в реката на злото. Злото е планът за твоето спасение, но ако не го разбереш, тогава ще дойде друго зло, което ще стане твой голям враг. И тук вече задачата на човека е по-трудна, защото той трябва да извлече полза от врага, а това означава да изтръгнеш Божия замисъл от врага, защото чрез враговете си ние ставаме по-усърдни и по-дълбоко отдадени на Бога. И тогава в един момент Бог ни е явява и врагът, който си е изпълнил мисията, се отделя от нас, защото той вече е изработил същественото в нас – Съкровището.

Петият Старец Ал Аримавая

Няма да стигне до Мистерията на Старците

   Бог ни изпраща злото, защото желае нашето духовно израстване. Бог иска да се обединим с Него, за да победим злото, което е Негова Тайна. Бог ни го изпраща и Бог в нас го побеждава, а от това ние опознаваме себе си и разбираме все повече Бога, защото Той иска да Го разбираме в себе си. Злото е сила на Бога, а Бог е власт над злото. Но който не е възлюбил Бога, злото му става участ. Който не разбере и не преодолее злото, няма да стигне до Мистерията на Старците. Той ще си остане най-много ученик.

Петият Старец Ал Аримавая
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 03, 2018, 05:41:46 am
Неведомото говори с Могъщо Присъствие

   Неведомото е Древна Скритост. Любовта Му е тайнствена, Мъдростта Му е дълбинна, Истината Му е докосване до Огън. Неведомото не говори с думи, нито с мълчание, а с Могъщо Присъствие. Неведомото няма качества, краят Му се губи, началото е неизвестно, а среда не съществува. Когато То ни помага, ние извличаме Мъдрост и от мрака. Когато То не ни помага, ние изоставаме и когато сме в светлината. Всички стихии слушат Неговите повели, защото Неведомото е Баща на всички същности.

Петият Старец Ал Аримавая

На странно място живее Любовта

   Любовта е Безмълвното в живота. Колкото си по-безмълвен, толкова повече опознаваш Любовта. Любовта е скрита от погледа на светлината и тъмнината. Ние я наричаме Любовта, но тя е Неизреченото Начало. Тя е само гост във вселената, но не живее в нея. Тя е гост в човека, но не живее в него. На странно място живее Любовта, но могат да я открият само Избраните. Кое е това странно място, в което живее Любовта? Любовта живее в голямата скръб. И който разбере това, тогава тя пуща корени в него и го извежда от света.

Петият Старец Ал Аримавая

Приближаване до Неведомото

   Неведомото не е Послание, защото то няма нужда да го разбират. Неведомото не е Тайна, защото То е Бащата на Тайните. То е скрито по-навътре от Тайните. Неведомото не е Път, защото няма закъде да пътува. И все пак къде е Неведомото? Неведомото е навсякъде. То е Мистично явление на енергията, без да е енергия. То е Мисично Дихание на словото, без да е слово. Може ли човек да се приближи до Него? Има един начин за приближаване и той се нарича Голгота, или Истината.

Петият Старец Ал Аримавая

Няма подслон в света и вселената

   Неведомото е само вход към Себе Си. Неведомото изисква надрастване на света и вселената. За неведомото няма подслон в света и вселената и те не знаят какво да правят с Него. Неведомото може да се прояви като невиждана красота на Бога в света, но само за миг. И това е само призоваване, но не към красотата, а към Неведомото. Неведомото може да се проявява и чрез Мистичните сили на Свещените Слова, които са изречени съкровено и уверено.

Петият Старец Ал Аримавая

Зад този Печат е Прадревността

   Източникът е абсолютно неуловима Мистична Реалност. Тази Реалност е запечатана с Печата на Безмълвието и зад този Печат е Прадревността, за която боговете имат спомени, а хората – незнание. Източникът е като Древна Пещера – Велика Скритост. Но на който е дадено дълбоко Мистично чувство, той може да зърне в Пещерата и да пие от Мистичното вино, и да чуе Древни ефирни Слова, и да почуства Потайния Древен, Скрит свят. Но Мистикът е особено същество, Той сам по себе си е Жрец от Тайния свят.

Петият Старец Ал Аримавая

Голгота е Призоваване

   На Голгота е съхранено величествено Вдъхновение за този, който може да го изтръгне. Това Вдъхновение е велика сила на Невидимото. Това Вдъхновение е позволение да излезеш отвъд звездите и слънцето, отвъд Творението, отвъд съдбата и да зърнеш Промисъла. Голгота е изпепеляваща за неподготвения и благословена за Праенергията на Мистичното Сърце. Който чрез енергията не е натрупал сила, а Мъдрост, той се е насочил към Мистичното Сърце на Неведомото. А Голгота е само Призоваването.

Петият Старец Ал Аримавая
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 05, 2018, 06:48:59 am
Древен и Неведом Глас

   Гласът на човека е образуван от неговите явни и скрити духовни сили. В човека има глас на ума, глас на сърцето, глас на душата, глас на духа, Глас на Бога, който се движи като Универсалната енергия. Но има и Глас, никога нероден. Той е скрит в Мистерия, обвит в Неведомост. Този Древен, Нематериален и Неведом Глас е най-могъщ и най-скрит. Той е произнесъл Безкрая.

Петият Старец Ал Аримавая

Степени на съзнание за скрита сила

   Чистото Сърце е проявление на Скритото Духовно Сърце в човека. Това Сърце черпи от Духовното Сърце, а Духовното Сърце черпи от Съкровеното Сърце. Съкровеното сърце черпи от Душата, а Душата е Сърце на Бога. В Сърцето има степени на съзнание за скрита сила, но тази чиста сила се случва, когато Словото започне да свети в Сърцето. Тогава в това Слово се явява Гласът на живота и така чрез Сърцето си човек узнава безсмъртието си.

Петият Старец Ал Аримавая

Те са се установили в Своята Древност

   Животът ни просветлява явно, а смъртта ни просветлява тайно. Що е смъртта? Безсмъртие, безсмъртна Тайна, недокосната от упадък. В живота умираме, а в смъртта се раждаме. За Старците няма смърт и няма живот. И затова те се раждат все повече в Себе Си от Тайна в Тайна и от Мистерия в Мистерия. Така те са се установили в Своята Древност, която наричаме Старост.

Петият Старец Ал Аримавая

Устремът реже Мрака

   От Мрак съм роден и затова съм Всевиждане. От Мрак съм роден и затова съм Небивал Устрем. Устремът е този, който реже Мрака. Голям е Мракът, преголям е Устремът. На Устрема е дадена необикновена сила и проникновеност. Всички, които са постигнали Тайната, която е отвъд Мрака, са същества на Устрема. Устремът ги е родил, той ги е обучил, той ги е взел при себе си.

Вторият Старец Азавот Махария

Устремът е бил преди Мрака

   Дълбоко в Мрака няма зло, но това е само за този, който може да вижда. А вижда този, който преодолява. Устремът е, който воюва зад нас и преодолява. Устремът няма лице и затова е неуязвим. Когато Устремът воюва зад нас, ние сме избрани. Няма такова зло, което да не се прекланя пред Устрема, защото Устремът е бил преди злото и преди Мрака.

Вторият Старец Азавот Махария

Устремът е Воля на Нероденото Могъщество

   Всичко, което се случва, е Скритост. И ние трябва да изучаваме тази Скритост. Злото е Скритост, Мракът е Скритост. Устремът е Яснота. Устремът е Воля на Нероденото Могъщество. Защо това Неродено Могъщество не се е сътворило навън? Защото никой не може да го понесе. Когато събуждаме Устрема в себе си, ние призоваваме Нероденото Могъщество да ни води и учи.

Вторият Старец Азавот Махария

Любовта търси Мрака

   Любовта сияе в трудности, наслаждава се на своето уединение, живее неизказано, общува с вечното, изумява ангелите, учудва боговете, стреми се към вътрешното, търси Мъдростта, слива се с Истината. В Любовта тъмнина няма, светлината й е близка, сродна е с духовността, но най-много от всичко тя търси Мрака, защото чрез него възкръсва завинаги и става свободна Птица.

Вторият Старец Азавот Махария

Волята е Скритост на Духа

   Волята е началото на човека, а Бог е краят. Когато волята постигне Висшето съзнание, тогава Бог се присъединява към нея. Волята е подвигът и когато тя постигне себе си, тя се осъзнава като Дух. А Духът е поразяващата Слава на Бога. Волята в златото се проявява като постоянен блясък. Що е волята? Невидима Тайна, Скритост на Духа. Много воля значи много Дух. Много Дух значи много Истина, а Истината е Присъствие на Всемогъщата Воля.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 06, 2018, 06:18:09 am
Небесният Камък

   Истината изразява Бездната, Древното. Истината е в скритото значение на обикновените неща. Волята движи Огъня в човека. Воля, която пробива смъртта, се ражда облечена в живот. Волята е вътрешно място в нас. Тя е сила на Душата и поглед на Духа. В нас трябва да оживее едно отдавна забравено минало и то се нарича воля. В миналото тя се е наричала Небесният Камък.

Вторият Старец Азавот Махария

Търпението възприема Небитието

   Търпението е силата на Невидимия свят. Търпението е Дълбочина и в тази Дълбочина злото се дави, защото Търпението възприема Любовта, а това е, което злото не може да възприеме. Търпението възприема Небитието, а злото иска битие. Чрез Търпението ние постигаме прозрение за Дълбокото. Който е имал търпение, той е дочакал правото да влезе в Дълбокото място на Любовта.

Вторият Старец Азавот Махария

Мракът е прозорец към Несътвореното

   Тъмнината е сътворена, а Мракът е несътворен. Мракът е прозорец към Несътвореното. В Мрака се ражда мистичното тържество на Търсача, защото който е търсил, той е влязъл в Мрака и го е преодолял чрез Бога в себе си. Така сътвореното умира и се ражда Новото Мистично съзнание, защото Мракът е прозорец.

Вторият Старец Азавот Махария

Мракът е строг Жрец срещу злото

   Любовта е Жрец на Вечността и Безкрая. Името й е Вечност, Пътят й е Безпределност. Ако имаме тази Неизменна Любов, значи Вечността е влязла в нас. Любовта в нас, това значи да сме уловили Същността. На тази Същност Мракът гледа с меки очи, но срещу злото Мракът е строг, защото злото няма корен в Същността.

Вторият Старец Азавот Махария

Слушай и ще чуеш Древността

   Любовта се явява в човека, когато Божеството е излъчило Себе Си в човека. Любовта е Звук Древен в Тайната на нашето Сърце. Слушай в Съкровеното си Сърце и ако наистина слушаш ще чуеш Древността. Сега Сърцето е твоят корен, а в Древността Любовта е била без корен, без опора. Тогава Нищото е било опората. Няма по-голяма опора от Нищото и истинското Сърце пътува натам.

Вторият Старец Азавот Махария

Скрит в Скритостта

   Абсолютът е скрит в Скритостта. Никой не знае Скритостта му. На нас ни е близка само Вътрешността Му, Покоят Му, Божествеността Му, но Той е още по-навътре – там, където никой не стига. Можем само да кажем, че там е Мистерия, Велик Център, от Който в бъдеще ще произлязат други светове, светове необясними.

Вторият Старец Азавот Махария

Центърът слиза в Смирението

   Смирението е невидим вътрешен магнит. То е тайна дума, тайна сила. То е с Мир в другия по-възвишен Мир. Който е с Мир в себе си, влиза в Мира на Тайните. Така Смирението става познавач на Пустотата, а Пустотата е източникът на Мъдростта. Смирението се усъвършенствува чрез жертвата, а Мъдростта – чрез Пустотата. Висшето Смирение означава да имаш Център, да си достигнал до Центъра си, а Центърът е отвъд звездите и вселената. Центърът слиза в Смирението.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 07, 2018, 06:50:57 am
Да търсиш, значи да станеш Мистерия

   Познай себе си. Къде? В Мрака. Затова Мракът идва. И ако ти търсиш себе си, Мракът ще те изгуби. Но ако ти си илюзия, Мракът ще те погуби. Познай себе си означава: определи това, което търсиш. Да търсиш, значи да станеш Бездна и Мистерия. А щом не търсиш, ти ставаш време и времето ще те руши. Който е познал себе си, страданието и Мракът вече не го познават.

Вторият Старец Азавот Махария

Себепознанието е придобиване на Неизменност

   Който е познал себе си, и Мракът го познава, и Бог го познава. Който не е познал себе си, от него се интересуват илюзорните същества. Който е познал себе си, придобива собствената си Неизменност. Който е познал себе си, той е прехвърлил злото си на Сатана, защото той вече няма тази склонност. А който не е познал себе си, той носи тази зла склонност в себе си.

Вторият Старец Азавот Махария

Истината е, която открива Мистерията

   Истината отстранява светлината от своя път, защото Истината е Дълбочина, а светлината е долу в низините. Истината е била, когато светлината не е била още родена. Когато светлината още не е виждала, Истината е имала Око. Истината отстранява светлината, защото целта на Истината е да открие това, което светлината не може. Истината е тази, която открива Мистерията.

Вторият Старец Азавот Махария

Познай себе си е Отвъдно Рождение

   Познай себе си е Отвъдно Рождение. То е Рождение отвъд времето. Познай себе си е домогване до Скритата Светлина, която е вътре в светлината. Познай себе си е Откровение на Дълбинния Извор в човека. Познай себе си  е скрит опит за Реалността. А който не познава себе си, има осъден опит. Познай себе си е правилно умение да се откриеш отвъд собствения си ум.

Вторият Старец Азавот Махария

Само Истината умее да търси Бога

   Само Истината умее да търси Бога, а човекът трябва да се научи как да търси Истината. Ако човекът не се научи как да търси Истината, Мракът ще го гони и обучава. Когато човекът е Търсач на Истината, той завежда Мрака при Бога и Бог осветява този Мрак. Когато човек не търси Истината и не е насочен изцяло към нея, тогава Бог прави Мрака грабител на човека.

Вторият Старец Азавот Махария

Любовта е дело на Древната Бездънна Мистерия

   Свещеното е породено от Висшата Тишина и затова то е Неизразимо. Сега светлината в човека трябва да се усъвършенствува, докато се върне в Свещеното. Светлината се усъвършенствува чрез жертвата.И когато светлината се извиси в жертвата, тогава се явява Свещеното, което разкрива Същността на Любовта. И тогава Любовта става начин на мислене на човека. Когато Мракът се приближи до тази Любов, той само се прекланя, защото тя е дело на Древната Бездънна Мистерия.

Вторият Старец Азавот Махария

Последната Дълбочина

   Последната Дълбочина засяга най-висшето докосване до Мистерията. Последната Дълбочина е Дълбинно Раждане в Бездната. Вече няма време и вечност, няма ден и нощ. Последната Дълбочина е завръщане в Място, за което и слънцето, и боговете мечтаят. Тук човекът не е вече нито дух, нито материя. Основанието на Последната Дълбочина е Безмълвието.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
 
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 08, 2018, 06:27:37 am
Придобиване на тялото на Бездната

  Истината е вечно живата Сила. Истината е особен Говор. Тя гледа чрез очите на Зората. Истината призовава верните на кладата. Истината е придобиване на тялото на Бездната и това тяло е едно велико непроизнесено тяло. То е тялото без име. То се изплъзва от обятията на времето и вечността. То е онази Безкрайност, която ни очаква всякога.

Вторият Старец Азавот Махария

Не знае, но е мъдър

   Мъдрият е дълбоко незнаещ и остро проникващ. Понеже не знае, но е мъдър, дава му се. Понеже е чист, Тайната идва при него. Понеже е отвлечен, улавя събитията. Той говори като шепота на огъня. Той е Древна, устроена земя. Той царува в своето уединение и в своето скрито наблюдение.

Вторият Старец Азавот Махария

Мъдрият е бил преди утрото

   Мъдрият е породен от Тишина. Мъдрият носи в себе си скрито Гласа на Духа. Мъдрият има Център и този Център е скрит в Безкрая. Мъдрият е Слово на Безкрая. Докато утрото освежава хората, то Мъдрият освежава утрото, защото Мъдрият е бил преди утрото.

Вторият Старец Азавот Махария

Хаосът станал слуга на Мъдрия

   Когато Хаосът видял усмивката на Мъдрия, той се смутил. Когато Хаосът видял очите на Мъдрия, той се учудил. Когато Хаосът видял смирението на Мъдрия, той се възхитил. Това били скрити неща, които Хаосът не познавал. И така Хаосът станал слуга на Мъдрия.

Вторият Старец Азавот Махария

Земя от Огън и Древност

   Мъдрият е Мистична Земя – Земя от Огън и Древност. Мъдрият е приел в Дълбините си Огъня и той го учи. Мъдрият е приел в себе си Древността и тя го изумява. Учител е Огънят. Изумителна е Древността. И Вечността учи Мъдрия, и Безкрайността го учи. Във Вечността го учи Вселената на Чистото Слово, а в Безкрайността го учи Премъдрото Безмълвие.

Вторият Старец Азавот Махария

Поглед от Неведомото

   Съкровенолюбието е повик от Пречистата Светлина. Съкровенолюбието е метод, който отстранява четирите вида тъмнина. Съкровенолюбието прави човека дълбок, осмислен, същностен. Но ако Съкровеномъдрието иска да познае Тайната на живота, то трябва да умре в Истината и тогава ще има Поглед, който е нещо повече от самото него. Този Поглед е нещо от Неведомото.

Вторият Старец Азавот Махария

Мракът е създаден да извисява

   Мъдрият е Мъдър, защото е познал Истината и е напуснал своите собствени предели. По пътя си към Истината Мъдрият е срещнал Мрак, който го е извисил. А не е ли това предназначението на Мрака? Да. Мракът е създаден да извисява достойните и да прекъсва пътя на недостойните. Мракът е Свещена сила на Мистерията. Той е Огън, който изгаря нечистия огън в човека.

Вторият Старец Азавот Махария

Четири пътя на Мъдростта

   Мъдрият първо е очистил себе си, после е създал себе си, после е погубил себе си в Мрака и после се е извисил. Очистване, създаване, погубване и извисяване – четири пътя на Мъдростта. Очистването е подготовка, създаването е въведение, погубването е тайно очистване и извисяването е достъп до Неговата Мъдрост. Тук Мъдрият става светещ, мистичен и уверен в своята Тайна.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 09, 2018, 06:17:51 am
Този, Който е преди Древността

   Ал Ходот е Велика Неизлъчена Същност. Ал Ходот няма произход. Нещата произлизат, Ал Ходот не произлиза. Съществата произлизат от най-скритата Древност, но Ал Ходот не произлиза. Този Прадревен Велик Тъмен Разум сияе само в Себе Си и само на малцина се е загатнал. Те са преживели бури и ветрове, но са оцелели и затова ги нарекли Древните, Старите, а по-късно -  Старци. Но и те не познават Този, Който е преди Древността.

Вторият Старец Азавот Махария

Това, което превъзхожда Разума и Истината

   Ал Ходот безмълвствува в Собствената Си Дълбина, в Собствената Си Неизбродимост. Ние Го наричаме Прадревен Прескрит Разум, но Разум ли е Той? Никой не знае това, което превъзхожда Разума и Истината. Никой не може да Го изучава. Никой не може да Го мисли. Няма такава воля, която да води към Него.

Вторият Старец Азавот Махария

Прабездна, в която е скрита Абсолютната Истина

   Любовта е странен, древен Дар от Ал Ходот и тя много ни дава, дори ни прави вечни. Но Той не е напълно в Любовта. Тя е само Негов малък Отломък. Ал Ходот е Планината, а Любовта е Камъчето от тази Планина. Ще минат вечности, ще минат безкрайности, но дали ще имаме правото да вървим към Ал Ходот – това никой не знае. Той е Върховно Нищо, Прабездна, в която е скрита цялата Истина, Абсолютната Истина.

Вторият Старец Азавот Махария

Ал Ходот покорява с Прабезмълвие

   За Ал Ходот няма гледна точка. Ал Ходот не е даже Съкровеното Древно Пространство. Към Ал Ходот води само Мистичната Истина. Но тя само води, без да достига. Ал Ходот е Древност отвъд Древността. Ал Ходот покорява с Прабезмълвие. Ал Ходот е спуснал в световете Корена на живота, но Ал Ходот е без Корен.

Вторият Старец Азавот Махария

Полет, който пробива вечността

   Любовта е Сияещата Душа на Космичния Мрак. Любовта е Тайна, която Мракът не може да разгадае. Любовта е без мирис и без ухание. Към нея се върви без размисъл, но с Полет – вечен, безметежен, могъщ Полет, Полет, който пробива времето и вечността. Любовта е създадена, за да ни спаси и от вечността.

Вторият Старец Азавот Махария

Най-древното Питие на Ал Ходот

   Любовта обича Мрака, защото някога е живяла там, но е съумяла да се изтръгне. Любовта във времето е настроения. Любовта във вечността е състояния. А Любовта в Бездната е Мистерия. Тук в Бездната Любовта има Мистичния образ на Безмълвието. Тук Бог наблюдава Любовта като най-древното, съкровено Питие. Кой пие това Питие? Ал Ходот. Но Той е дал част от това Питие и на Бога.

Вторият Старец Азавот Махария

Вратата, от Която е излязло всичко

   Има Врата, която води в тъмнината. Има Врата, която води в светлината. Има Врата, която води в Дълбочината. Вратата е метод за придобиване на Дълбочина. Смисълът на Вратата е да отключиш Дълбочината. Това е Дълбочината, която е била всякога твоя, но която си изгубил. Вътре в Дълбочината живее Истината, а вътре в Истината живее Бог, а вътре в Бога – Древният Древен и Прадревен – Вратата, от Която е излязло всичко.

Вторият Старец Азавот Махария

Ключът за Бездната

   Има Ключ, който води до познанието на Бога. Има Ключ, който води отвъд Бога. За да отидеш отвъд Бога, трябва да прекрачиш вечността. Любовта е Ключът за вечността, но Ключът за Бездната е Таен Ключ. Той е тъмен, мрачен, но който може да го осветли, тогава Ключът ще просветне и ще изчезнат Любовта, тъмнината и мракът. И тогава какво ще остане? Ще остане само Необятната Свобода.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора

Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 11, 2018, 05:58:54 am
Корените раждат светлината

   Листата живеят в светлината. Те я виждат, чувстват и й се радват. Корените живеят в мрак. Те не виждат светлината, но те дават на дървото силата му да се извисява в светлината. Тогава не са ли корените скритата светлина? Тогава не е ли злото в човека скритата и все още непроявена светлина? Казвам: Корените раждат светлината. Всеки човек от своя мрак трябва да зароди своята светлина.

Вторият Старец Азавот Махария

Тайнствена е тази Вода

   Водата е Шепот на Древността. Чистата Вода е, която погубва Тъмния разум в човека, защото в чистата Вода няма зло, в Извора няма зло. Чистата Вода е Воин, тя е жив Меч. Но хората не познават Водата като Меч. Тайнствена е тази Вода. В нейната чистотта е скрита Древна Сила – Сила, която е дори отвъд явленията. Ако човекът разбере тази Вода, то тази Вода може да го спаси от пропастта на неговите земни желания.

Вторият Старец Азавот Махария

Вятърът има невидимо Лице

   Вятърът е състояние на движеща се Духовност. Вятърът е чиста, озарена, сияеща и просветлена Същност. И който умее да влиза в него, осъзнава, че влиза в Светилище, и тогава Този, Който храни Вятъра, му се открива. Вятърът е път към Древните знания. Вятърът има своето скрито и невидимо Лице, но Древното Сърце в човека умее да общува с него.

Вторият Старец Азавот Махария

Огънят е спуснат от Свещената Бездна

   Огънят има Свята власт. В долните светове той чисти, а в горните ухае. Огънят има Свещени очи. И когато човекът има Любов, Огънят знае как да му даде своите Очи. Когато откриеш Тайната на Огъня, заживяваш с мисълта да откриеш Центъра му и да се слееш с него. Огънят е Древен Пламък на живота. Той е спуснат от Свещената Бездна, за да обожестви световете. А тия, които не го познават, го наричат мрак.

Вторият Старец Азавот Махария

Да извиси силите си в Незнайното

   Коренът превъзхожда външното и затова остава скрит в Нищото. Коренът общува единствено със своята Непознаваемост. За Корена цветовете и плодовете са само външни отражения. Коренът не обитава външния космос. Той е от друг свят, скрит свят. Коренът е  скрит, за да го търсим и когато го намерим, ще разберем, че той е смисълът, Истинният Плод. Всеки трябва да извиси силите си в Незнайното, за да се срещне със своя Корен и за да не го узнае. Но срещата става най-великото явление за търсещия, защото той се преобразява.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Коренът превъзхожда Мрака

   Коренът живее в Мрак, но превъзхожда Мрака. Що е плодът? Лъчезарно излизане на Корена навън, но плодът се ражда и угасва, а Коренът е траен, защото той се е вкоренил в Нищото. Навън е плодът му, навътре е Тайната му. Плодът се дава, но Коренът остава скрит. Той храни само Избраните. За плода може да се знае много, но Коренът е избрал Скритостта. Коренът е неизразимата част на плода. Коренът живее в царството на своята Скрита Чистота. Непознаваема е красотата му. Удивителна е яснотата му. Цветовете окапват, плодът изгнива, Коренът е Достоен.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Истинският Служител на Най-Древния

   Истинският Служител на Най-Древния е съставен от Лъчиста Тишина. Истинският Служител е Мистериозно Откровение на Бездната и той не служи на хората, душите и космоса. Той служи на Безкрая. Той сияе, защото владее умението на Постоянната Жертва. Истинският Служител на Най-Древния не е човек. Той е Светеща Бездна. Той е съзрял Най-Древния, от което е произлязло Безкрайното му Служене.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 12, 2018, 06:39:43 am
Стихийната Вглъбеност на Най-Древния

   Алмейра е Благоуханието на Скритата Истина, която се зове Тишина. Тишината е Дълбинен Вътрешен Храм. Тя е Есенцията на на Божествените и фини сили. Тишината е Стихийната Вглъбеност на Най-Древния. И тя е най-висшето Благо, защото който е стигнал до Тишината, е бил призован от Най-Древния.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Алмейра е Гласът на Най-Древния

   Всеки Път, колкото и да е мъдър, изчезва в Алмейра – Тишината. Алмейра сама по себе си е висш Поглед на Невидимите сили. Алмейра е Гласът на Най-Древния. В тази Тишина живеят Древни, Неродени Същества. Алмейра е Дихание на диханието.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Алмейра е Кръв на Най-Скрития

   Който е придобил Алмейра, той има в себе си най-могъщата Крепост. Който е познал Алмейра, неговата Вода тече нагоре към Планината, а не надолу към низините. Алмейра е Всесилна Скритост. Тя раздава Безкрайност и плиска Мистични Лъчи. Когато духът на смъртта се е срещнал с Алмейра, е обезумял от нейното Величие, защото смъртта е разбрала, че Алмейра е Кръв на Най-Скрития.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Тайна Всесилна има в Тишината

    Алмейра е Врата към Скритостта. Тези, които не познават Тишината, живеят в мрак – неосветен мрак. И непознаващи себе си, те са се превърнали в призраци. Алмейра слиза като Милост върху своите Избрани. Тя им дава нещо от Тайната на Присъствието. Тайна Всесилна, Тайна има в Тишината.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Не може да се изрече дори и като Шепот

   В Безкрайното се намират мистично родените. Безкрайното ги е целунало със себе си и те вече нямат начало, нямат край. Има степени на Безкрайното и в една от степените на Безкрайното има Древно и Незнайно Слово – Слово, което не може да се изрече дори и като Шепот.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Крие се дори и от Пустотата

   Произходът е Тайнствен Древен Корен, Неуловим Корен, Същност без Същност. Който е преживял Произхода в Древността и Мистерията на Корена, той вече не е нито човек, нито ангел, нито бог. Той става Незнайна Земя – Земя, която не съществува, но е по-реална от всяко съществувание. Този Произход е Неизвестното Съкровище. Той в най-дълбоката Си част се крие дори от Пустотата.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Произходът е скрит в Място Недостъпно

   Произходът е обвит в Мистерия. Произходът е скрит в Място Недостъпно. Ако някой поиска напълно да разбере своя Произход, постига несъществувание и не успява да открие своя Произход. В произхода изчезваш, но не разбираш Тайната Му и Мистерията Му. Що е Мистерията? Двойна Тайна.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Кът Вечен и Дом Безкраен

   Злото угасва в Тишината. И ако ти имаш тази Тишина в себе си, ти имаш Кът Вечен и Дом Безкраен. Тишината в нас е Древният прекрасен свят. В Тишината ние узнаваме Бога. Тишината разкрива Тайни, без да открива самата себе си. В Тишината израстват Свещените неща, а угасват земните неща.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 13, 2018, 05:59:40 am
Тишината е името на Древността

   Тишината е Мечът. Мечът е скритата сила на Тишината. Който има този Меч в себе си, е бездънен. Кой може тогава да го улови и да го докосне? Тишината е името на Древността. В една от степените на Тишината е скрито Съвършенството. Тази степен превъзхожда Божествения свят и боговете.

Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Ново Слънце е изгряло във Вселената

   Върховният Скрит е, Който дарява Истината на човка. И когато Той я дари, ново Слънце е изгряло във Вселената. Ако Той не беше, нямаше да имаме силата да се развиваме и да пътуваме към Съкровената Му Бездна. Върховният Скрит е създал такова Слънце в Себе Си, че и Върховният Мрак може да се огрее. Изкуство е това. А не онзи художник да рисува слънцето и да трепери. От друго Място се учим ние, а не от този свят.

Първият Старец

Доброто ще слави злото

   Върховният Скрит е създал злото, за да преобрази „добрия“ човешки свят. Злото ще пресъздаде доброто, защото доброто е влязло в застой. И ще дойде ден, когато доброто ще слави злото за стореното му добро. Но сега доброто още спи. Величествен е Върховният Скрит. Той всичко наблюдава и наблюдението Му обхваща четиредесет хиляди висши светове. Те са негови сътворения – и външни, и вътрешни.

Първият Старец

Ние се разделяме с познатото и непознатото

   Върховният е Прасъзнание. Там, където влезе това Прасъзнание, и камъкът проглежда, и животното разбира, и човекът долавя. Върховният е скрит като Невидимото в нас и ако ние искаме да узнаем Невидимото, Той става Неведом. Той има пътища навътре в Себе Си, до които ние никога не достигаме, но ако Той пожелае, може да ни въведе.И тогава ние се разделяме с познатото и непознатото.

Първият Старец

Къде е живяла Истината преди?

   Къде е живяла Истината преди? В Бездната от Безкрайност. Но после слязла и се ограничила. Истината е Мистична Сила на Безкрайността. Тя има скрито отношение към човека, който я е избрал. И тогава Истината започва да прави човека скрит от света и скрит от смъртта, защото вътре в Истината човекът може да избяга от смъртта. А щом човекът не е Истината, и жив да е, е умрял.

Първият Старец

Абсолютно ядро без пукнатина

   Истината е абсолютно ядро без пукнатина. Тя се движи като Могъщ Невидим Вятър. Само истинският човек може да я разбере, като влезе в Безмълвието си. Що е Безмълвието? Велика Книга на Истината – Велика Несътворена Книга. В Истината няма нужда от разбиране, а от сливане. И след сливането нещата се изясняват. Те се изясняват в Несътвореното.

Първият Старец

Истината е създала Безкрайното Сърце

   Истината е създала Безкрайното Сърце в човека. Но не е лесно човекът да улови в себе си Безкрайното си Сърце. Тайната на живота е Велик Приятел на това Безкрайно Сърце. Така Тайна и Сърце взаимно се обогатяват. Когато Тайната влиза в Сърцето, тя се чувства радостна. Когато излиза, се усеща обогатена. Тайна е Безкрайното Сърце. Това Сърце не се вълнува от времето и бъдещето, а само от познаването на Истината

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 14, 2018, 06:31:30 am
Бездната – Градината на Любовта

   Любовта е ефирен, чист Пламък – Пламък надарен с Душа. Любовта движи Душата, Душата движи светове. Но който не е разбрал Любовта, е в изгнание, изгонен е от нейния Рай, от нейната Градина. Коя е тази градина? Бездната – Мястото, в което няма време и светове. Любовта диша с Огън и с Покой, и който е избрал Любовта, тя го отделя за своята Градина. Любовта е дадена, за да изберем Любовта.

Първият Старец

Страданието изработва Дълбината на Любовта

   Любовта на земята е избрала страданието. Защо е избрала страданието? За да се извиси. Страданието е в скрито единство с Любовта. То изработва Дълбината на Любовта, защото Любов без Дълбина е обречена да странствува все в нисши светове. Страданието ще разсече човека, а Любовта ще разсече страданието и ще извади от него Тайната на живота.

Първият Старец

Най-съкровеното Наставление

   Хората чакат страшния съд. Хората чакат Възкресение. Ние не чакаме Възкресение, ние сме го създали. Любовта в нас е Възкресението и то е река от жива Светлина. Тази Светлина е единна с всички религии, ако те се извисяват в своето висше измерение. Когато Любовта докосне Хаоса, той пее. Знаете ли за тази музика? Когато Любовта докосне човека, той вече познава Тайната на своята скрита Душа. Това Докосване от Огън е най-съкровеното Наставление.

Първият Старец

Съ-творител с Аймара

   Има едно Незнание, което озарява самото себе си. Има едно Незнание, което превъзхожда светлината. Има едно Незнание, което надраства всяко Единство и влиза в Аймара, където открива себе си. И започва да се осъзнава като Дълбинно Знание. То започва да се осъзнава в Аймара чрез Аймара. И то заживява във Великата Немислимост. То е вече Съ-творител с Аймара и твори нови Вечности и безконечности.

Първият Старец

Храм в Храма

   Абсолютът има Своето Тайно Сърце, Което се изрича като Храм на Дълбините. Това Сърце е наречено Безконечната ни Дълбина. То се изрича като Духът и чрез него гледа самият Прадревен Храм. А този Дух е Храм в Храма и той е Тайното Сърце на Вселената. Този Храм е Мистериозно Дихание, което е отвъд словото и мълчанието, отвъд ден и нощ. Този Храм е бил всякога.

Първият Старец

Пътят на Древния Прикрит

   Пътят към Древния Прикрит е в създаването. Ако умеем да създадем в себе си тайната Неуязвимост, Древният, Който е прикрит за другите, на нас ще ни се изяви, защото Той Сам е създал Себе Си в нас чрез нас. Няма по-голямо оръжие от Неуязвимостта. Неуязвимостта е най-древния и могъщ Източник на енергия. Но този Източник не е съставен от енергия, а от Тишина и Безкрайност.

Първият Старец

Прадревният Храм

   Прадревният Храм е извън възприятието. От Прадревния Храм е произлязло Присъствието и Силата на Древните Слова. Тук Словата са Храм. Прадревният Храм не се съчетава с явленията и събитията. Той няма народност и не принадлежи на световете. Световете му принадлежат, но Прадревния храм е лишен от явления, събития и светове.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 15, 2018, 03:44:00 am
Неуязвимостта е оръжие на Безкрайността

   Неуязвимостта е постоянно блажена и възходяща. Неуязвимостта носи в себе си Меча на Благостта. Неуязвимостта не е добродетел. Добродетелите са уязвими, Неуязвимостта е недосегаема. Нейната област е Пустотата. Добродетелите пътуват към Пустотата, но те могат да се променят според силите на Вятъра. Неуязвимостта е оръжие на Безкрайността.

Първият Старец

Тринадесетата Тишина

   Може ли някой да впечатли Древния Скрит със Свещени писания? Може ли някой да очарова Древния Потаен със Святи слова? Може ли някой да впечатли Древния Величествен с мълчанието си? Може ли някой да впечатли Древния Премъдър с Тишината си? Но има една степен на Тишината, която го докосва. Това е Тринадесетата Тишина. За нея нищо не може да се каже – нито с думи, нито с мълчание.

Първият Старец

Разрушава и материята, и същността

   Древният Прикрит учи Своите Избрани чрез Тайна Тишина. Тази Тишина излива Мъдростта си върху Избраната Душа. Тази Тишина е най-скритата – наречена е Тринадесетата Тишина. Тя учи, без да учи; съобщава, без да съобщава. Но досегът с нея е докосване до Прасъвършенството. Тринадесетата Тишина разрушава и сътвореното, и несътвореното, и материята, и същността. И дава на човека нещо повече от Духа. И то е Себе Си – Праоснованието, Изчезването, Великото Завръщане.

Първият Старец

Тайната на все по-голямото Непознаване

   Има едно Дълбоко Непознаване и когато то стигне до своя Предел, Аймара избира човека и го обгръща с Мрак – Мрак, който да го пази от светлината и тъмнината. В този Мрак е скрит Древен Устрем, който и светлината, и тъмнината не познават. Този Устрем е частица от Аймара. Така Аймара възпламенява човека в Тайната на все по-голямото Непознаване. Това Непознаване е друго име на Величественото Безкрайно Обогатяване.

Първият Старец

Ядро от най-древните Лъчи на Тишината

   В Прадревния Храм има Сърце Несътворено, Неведомо. То е Ядро от най-древните Лъчи на Тишината. А Тишината е Прародина, Велика Нетленност. Тя живее в Сърцето на този Прадревен Храм. Там, в това Място, ако все още имаш нещо да кажеш, значи не си достоен. Ако все още имаш стремеж, значи не си достоен. Тук всичко угасва, за да се роди Мистерията от всички Древности.

Първият Старец

В Изпитанието е отговорът

   Изпитанията на Мистерията превръщат човека в Дух и Древност. Изпитанието е, което ни прави нетленни. Изпитанието ни дава отговора, скрит в Мистерията. Това е отговор без Глас, без думи, но отговор същностен, дълбинен и той ни изпълва и ни прави цялостни. Изпитанието ни прави истинни и настоящи. Изпитанието ни прави същества отвъд човечеството.

Първият Старец

Тринадесет степени на Несътвореност

   В Абсолютния Непознаваем има 13 Дълбини. Всички те са степени на приближаване. Те са степени на Несътвореност, които водят към Неведомост. В 10-та, 11-та и 12-та степен ние можем да се обновяваме с Великата Непознаваемост. Но в 13-та степен няма обновяване, защото странстването е приключило, реката е изчезнала. Останал е само Прадревният Океан.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 16, 2018, 03:33:36 am
Всякога Сам в Себе Си

   Великият Абсолют е всякога Сам в Себе Си. Тези същества, които изчезват в Него, те изчезват, защото Той е всякога Сам и затова те се стопяват. Той е Абсолютно Един Единствен. Тук в Себе Си Той няма действия, защото действията създават движение, а движението – време. Тук е Неговата Мистерия, а Тя е Велика, Вечна и Неизречена Самовглъбеност.

Първият Старец

Светът изчезва, остава Богочовекът

   Смирението е място за извисяване. Търпението е място за устояване. Любовта е място за преобразяване. Който няма смирение, се руши. Който няма търпение, се опетнява. Който няма Любов, се заблуждава. Вътре в Любовта е всяко правилно действие. Всяко правилно действие е утвърждаване на Бога. А когато Бог е утвърден, къде е тогава светът? Светът изчезва, остава Богочовекът.

Първият Старец

Съществува, но без живот

   Древният Скрит е отстранил от Себе Си живота. В Него няма живот, няма и смърт. Той съществува, но без живот. Ще кажете: „Ама как така?“ Казвам: Че вятърът не може ли да съществува, без да духа? Може. Понякога духа могъщ вятър, ураган. Казвам: Този могъщ вятър също трепери пред Древния Скрит, пред Този, Който съществува, без да духа, без да диша. Не се нуждае от дишане Той, защото дишането е второстепенно.

Първият Старец

Който е докоснат от Древния Скрит

   Който е докоснат от Древния Скрит, не живее вече на земята. Друго съществувание го вика. Друга Мъдрост го призовава. Който е докоснат от Древния Скрит, изгрява, преди слънцето да е изгряло. Който е докоснат от Древния Скрит, не е ангел. Друго нещо е то, то е особеното, то е вътрешното самовглъбление. То е място, където не достигат ангелите, нито лъчите на слънцето.

Първият Старец

Изчезването – пресъздаване на собствената си Мистерия

   Изчезването е завършек на странствуването. Човекът е странствувал, защото е търсил, а изчезва, защото е намерил. В Изчезването човекът пресъздава собствената си Мистерия – собствената си Древност. Който е съумял в Изчезването, Стихиите му служат, Тайните го приемат, боговете го познават, а Скритата Мистерия го благославя във Великото Завръщане към Абсолютния Един.

Първият Старец

Скритият в Единствения

   Този, Който е Скрит в Единствения, е Вътрешността на Вътрешното. Този, Който е Скрит в Единствения, е Праотецът, Който ръководи Отеца. Скритият в Единствения е Прадревният Абсолют, Когото никой не може да види, защото дадено е Изчезването, но не и виждането.

Първият Старец

Изпълва Тишината с Пълнота

   Той не е нито Слово, нито Тишина, но се излива в Словото и звучи в Тишината. Когато Словото е чудно, то е Неговият Глас. Когато Тишината е Звучаща Пълнота, то е Неговият Глас. Когато тишината е само мълчаща, то е имитиращата тишина, но още не е Той. Абсолютната Тишина е Абсолютна Пълнота, защото Той я изпълва със Своя нечут Глас. Никой не е чул този Глас, защото може ли вселената и светът да Го понесат?

Първият Старец

Аз съм Този, Който съм бил всякога

   Все Ме търсят, защото извисяване има само в Несътвореното. Все Ме търсят, защото Аз съм Този, Който съм бил всякога. Всички пътища и пътеки са странствувания към Мен. Търсят Ме, защото в Мен завършва смисълът на всичко, защото Аз съм Този, Който е смисълът и Който е отвъд него. Всички Ме търсят, защото Аз съм Един без втори. Погледнете навсякъде в ограниченото и необятното, има ли втори?

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 18, 2018, 04:30:17 am

Този, Който е Врата към Зората

   Този, Който е наречен Врата към Зората, е Този, Който отключва тази Врата. Зората е време, което разбулва нощта и предхожда изгрева. Мракът се предава пред Този, Който е Врата към Зората. И Изгревът огрява чрез Този, Който е влязъл през Вратата. Но Вратата към Зората има и друг незнаен смисъл, но за това трябва да си стигнал до Същността си и да я заложиш.

Първият Старец

Онова, което е създало Центъра

   В Центъра живее Мистерия, а тя черпи от друга по-дълбока Мистерия. Всеки има този Център в себе си, но няма Онова, Което е създало Центъра и Което поддържа скрито Центъра. Изворът има водата, но тази вода откъде идва? И той не знае защото водата сама се води до своята Скритост и от Този, който ѝ повелява.

Първият Старец

Маха Вала

   Той не е нито Бог, нито Незнайният. Скрит е в тях, но явява ли се? Не се явява, Той няма Послания. В далечното Величествено Безвремие ще го видят и ще Го почетат като Маха Вала. Има ли Той Слово? Няма Слово. Превъзхожда Словото Той. Неизречен е и не се изрича, за да не се опетни. Не се изрича Скритостта Му, а само се загатва Вратата. Той е Вратата към Себе Си.

Първият Старец

Величествена Абсолютна Родина

   Има Велика Харира Алама – Величествена Абсолютна Родина. Без дом е тази Родина. Че как може Мистичната Безкрайност да има дом? Абсолютната Родина никога не е имала минало. Тя има само Древност, Неописуема Древност. Този, който постоянно търси тази Родина, тя някога ще се случи в него. Тя ще се случи в Безмълвието.

Първият Старец

Нищото е най-преизпълненият свят

   Който е Търсач на Нищото, той призовава Древния и постепенно Древният става негов Гост. Странен е този Гост – не Го виждаш, не Го чуваш, но имаш усет за Мистерията Му, защото сам ти ставаш все повече Мистерия. Има нещо Величествено във Вкуса на Мистерията. Тя е излъчването на Нищото. Тук в Нищото ти вече не се занимаваш с Истината, а си потопен в нея. Живееш в нея без нужди от думи и говор. Нищото е най-преизпълнения свят.

Първият Старец

Затваря Вратата на Безкрайността

   Абсолютът е слизал надолу във всичките Свои проявления. И при слизането Си, и при възлизането Си Той е един и същ. Завръща се, минава през Собствената Си Безкрайност и след нея затваря Вратата. Какво има там? И боговете все още не знаят. Знаят само, че там има нещо, което  е по-дълбоко от всяка Реалност и от всяка Същност. Казвам: Там е Мястото на Великата Неизреченост.

Първият Старец

Придобиваш Древността си

    Човекът може чрез Тайната на Нищото да влезе в Единия и никой друг. Но за това му трябва дълбок духовен опит и нещо, което да дойде отвъд опита. Човекът може да се погълне в Този, Който е преди Началото на началата. Но трябва да му бъде даден и друг опит – Мистичен опит. Да бъдеш погълнат, значи да станеш Велика съзнателна жертва. И тогава ставаш Древносъзнание. Загубваш времето си, загубваш Вечността си, но придобиваш Древността си.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 19, 2018, 05:51:06 am
Мистериозната Реалност

   Когато Абсолютът е погледнал надолу под Себе Си, в този миг се е образувала Безкрайността. После пак погледнал и явила се Вечността. След нея дошло и времето. А Той се скрил много навътре. Нашата Духовна Реалност се намира в съзерцанието, което пробива времето. Нашата Божествена Реалност се намира във вглъбяването, където Го докосваме. А нашата Мистериозна Реалност е, когато в самовглъбяването ни бъде позволено да изчезнем.

Първият Старец

Древносъзнание

   Човек може да събере в себе си всички Реалности и цялата Същност, но ако се обедини с Абсолютната Реалност. Пътят към това е неустоимо търсене на Истината и тогава ще дойде ден, ще дойде час, ще дойде миг, когато самата Древност ще те изпита и ще те приеме в себе си. Тази Древност ще ти позволи да започнеш да осъзнаваш Абсолютната Реалност в себе си. И така ще придобиеш Древносъзнание, в което се намират всички вътрешни Тайни на живота.

Първият Старец

Мястото на Третото уединение

   Когато човек влезе в Непознаваемото, той оживява в Мистерията и започва да вижда отвъд очите, отвъд ума, отвъд света, отвъд душата. Мистерията обладава Мълниеносното знание и тя го изпраща на подготвеното и устойчивото Сърце. Мистерията може да говори само на абсолютната чистота и в Мястото на Третото уединение. Когато Мистерията е в човека, тогава светът го няма. Тогава погледът на човека обхваща непознаваеми области, а човекът става носител на Изначалната си Пълнота. А тази Пълноста е най-древното изгубено Съкровище.

Първият Старец

Истината е родена от Абсолютното Нищо

   Отвъд Истината е Абсолютното Нищо, но Истината е родена от това Нищо, за да се върнат чрез нея съществата в това Древно Единство. Всичко, което не е Истина, ще живее в разочарованието на външните светове. Най-големите грабители на Истината са знанията. Те са ловки демони. Пътят към Истината е чистота и вглъбяване. И колкото е по-голяма чистотата, толкова по-дълбоко е вглъбяването. И това трябва да продължи, докато мине през Предела, в който човек да се установи напълно в Истината. Тогава изгрява Нищотто със своята Лъчиста Пълнота и призовава човека в Безкрайност и Мистерия.

Първият Старец

Който се докосне до Края на Амолахар

   Трябва да изгубиш себе си, за да стигнеш до Чистата Манна. Коя е Чистата Манна и с какво се хранят Древните? Особена е тази Манна и тя се нарича Мистерията. Който се храни с Мистерията, той се е докоснал до Началото на Амолахар – Премъдростта. А който се докосне до Края на Амолахар, той вече отива отвъд Мистерията. Къде отива? В друга Мистерия.

Първият Старец

Голямата жажда топи времената и епохите

   След милиони години ние ще постигнем началото на Пътя. Но Търсачът може да сгъсти тези милиони години. Неговата неистова жажда топи времената и епохите и ги събира до малко време. Да пътуваш мощно към себе си, е велико изкуство. Да пътуваш в космоса, то е заблуждение. Да пътуваш в света, то е забавление. Но да пътуваш към своя Център, то е Велико Изчезване, за да засияеш неразрушимо завинаги.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 20, 2018, 05:20:01 am
Бялото Безмълвие

   Има много степени на докосване до Бялата Точка. При първата степен ставаш осъзнато Безсмъртие. При втората степен ставаш Тайна в Тайната. При третата степен ставаш Тайна в Мистерията. При четвъртата степен ставаш Мистерия в Мистерията. При петата степен ставаш Мистерия в Абсолюта. В петата степен засияването е Мистериозно и то е повече от всичко. Няма свят и светове, които да се сравнят с петата степен. Тук е Бялото Безмълвие. То е без Шепот. Тук и Шепотът е изчезнал.

Първият Старец

Истината разрушава миналото и бъдещето

   Мистерията е Път към Сияещия Център. Мистерията е Път навътре във Вътрешното и чисто Божественото, след като духовното е извървяно. Сияещият Център е освобождение от материални и духовни светове. Сияещият Център е самата древна идея за Истината. Това е Истината, която всяко минало и бъдеще търси. Но само Истината намира Истината, защото тук е разрушено всяко минало и бъдеще. Ако търсиш бъдещето, ти не си достоен за Истината.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Прадоброто е изява на Древното състояние

   Прадоброто е Древна Чистота, Чистота без въпроси. Прадоброто не е добро и зло. Прадоброто е изява, проявление на Древното състояние. Прадоброто се намира във Велико Единство с Древния. То общува с Мистичното съзнание. Ангелите и архангелите служат на Прадоброто, но не го познават. То идва от Невидим Център.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Живот, който изтича от Неоткровението

   Вечното Неоткровение е Велико Богатство. То постоянно се обновява със себе си и с тези, които са сключили съюз с него. Вечното Неоткровение спасява човека от живота и смъртта. Животът и смъртта говорят за това, че се е случила катастрофа, а катастрофата говори за това, че целите са били променени. Но има един друг живот, който изтича от Неоткровението. Този живот в нас е Мистерията. И когато този живот заживее в нас, ние вече не сме хора, нито човеци, а богове.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Откровение, което слиза от Неоткровението

   Животът на Неоткровението тече във вътрешността на Безмълвието. В това Безмълвие ти трябва да си изчезнал напълно, защото ако ти все още съществуваш, това Безмълвие няма да отключи себе си за слизане на Неоткровението. Откровението е явно слизане. Но Откровение, ноето слиза от Неоткровението, е Мистично. То слиза в Искрата.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Неочакването е тайнствено състояние

   За Неоткровението трябва да се разделиш с всяка нагласа и трябва да се настроиш на ненагласа, неочакване. Ненагласата е загадъчно явление. Неочакването е тайнствено състояние. Това е очакване, без да искаш нищо и от Нищото се случва нещо, което слиза върху тебе. Неоткровението се отделя от всички видове смисъл и тогава се явява Неизречимото Древно, което е над всеки смисъл и над всяко благо.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Нещо, което превъзхожда Премъдростта

   Премъдростта е Кръщение и в Безкрайност, и в Мистерия. Но в Неоткровението има нещо, което превъзхожда Премъдростта. Тука се явяват Древните Устои. Тези Устои крепят Премъдростта. Случвало се е тук да се яви Глас от Недрата. И Премъдростта разбира в себе си, че дори и тя не е нужно вече да говори, защото този Глас е Върховно Проявление на Неведомостта, при което и Премъдростта е сянка.

Четвъртият Старец Ахал Бавада
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 21, 2018, 05:29:27 am
Той има Него

   Древноста е Неговата Скритост. Древността е преди миналото. Древността е Неговото Име. Това е Той. Той е толкова Древен, че и далечното минало не Го обхваща. Който е уловил в себе си тази Древност, той няма име, няма минало, няма бъдеще, няма настояще. Той има Древността, той има Него. На най-ниското ниво човекът е уловил Божествеността. На средно ниво човекът е уловил Мистерията...

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Мистичният Говор е неподвижен

   Мистичният Говор е неподвижен, защото е неуловим. Неподвижността е застиналост, която е Скритост. Това е друг Говор на Древното Начало. Неподвижността е Център, около който се движат световете, съзнанията, хората. Неподвижността е Реч на Древното, особена Реч, Изначална като Неизменната Пълнота.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Който определя себе си за Древното Начало

   Който определя себе си за Древното Начало, той се определя и за Дълбините. А Дълбините гледат Мистериозно. За Дълбинния човек съществуват само Безкрайни неща. Да нямаш в себе си Безкрайност, означава да си изпуснал своето Начало – Дълбинното. Дълбинното има отношение само към Безкрайността.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Когато Той се изрече напълно в тебе

   Той изрича Себе Си в нас. Той изрича Себе Си чрез Скритостта Си, за да води към Тайната Си, която е Самият Той. И ако ти се питаш: „Кой съм аз?“, Той ще ти отговори. И ако ти питаш: „Дали аз съм някой?“, Той ще ти отговори. И ако ти се питаш: „Дали аз съм Тайната на живота?“, Той ще ти отговори. Когато Той се изрече напълно в тебе, ще знаеш отговорите.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Тук Изначалното говори на Пътя ти

   Когато един Изначален Старец говори, Той ни превежда от Същността към Прасъщността. И думите Му, колкото и близки да са ти, те са Мистични думи. Те са същества от Мистерията, защото тук Изначалното говори на Пътя ти. Думите са безмълвни ухания на полъха от Древни, Древни ветрове. И тези думи са ефирни учители.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Да пронизваш думите

   Да познаваш думите, означава да можеш да ги пронизваш. То е качество на Духа. И когато Той проникне до костите им, откриват се други значения, защото Духът те е дарил с нещо от себе си, с нещо от Скритостта си. И ти започваш да разбираш думите като един скрит свят, като една скрита дълбоко в себе си вода, но вода, която вече е потекла и към тебе.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Когато Абсолютът е казал „Да“

   Стихията става Слово, когато Абсолютът е казал „Да“. Когато Древното Начало е казало „Да“, тогава Словото действува като Мълниеносен Принцип.

Четвъртият Старец Ахал Бавада
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 22, 2018, 05:39:31 am
Волята е таен свят

   В Мрака попаднала, разумната воля сама гради себе си. Волята е таен свят и когато тя е разумна ѝ се предава голяма сила. А ако случаят е специален, ѝ се дава Древна сила. В Мрака волята става Мечът на спасението, защото човек се събира в себе си и всичко в него става воля. И тази воля прави скок от ума в Духа и от Духа в Древното Начало.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Достойни за Древното

   Когато се срещнем с Древното Начало, ние разбираме дали сме достойни за него. Ако в нас има нещо от света, ние не сме достойни за Древното. И не можем да заченем в Мрака. И тогава Мракът става строг и ни връща отново в света. Влизането в Мрака означава да се срещнеш със своето Безсмъртие и това е само началото. А къде е краят? Краят се губи в Третата Безкрайност.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Остава само твоята Древност

   В Мрака трябва да преодолееш не Мрака, а себе си. Мракът е само опора за тебе, за твоето извисяване. Не търси смисъла на живота в Мрака, а търси преодоляването. И когато преодолееш себе си, ще ти се разкрие нещо повече от смисъла. Величието на Мрака е, че той разрушава в тебе и смисъла, и безмислието и оставаш само ти, само твоята Древност. И тя те призова за Безсмъртен и Безкраен Живот – Живот, който е Тайнство на Духа и Тайнство на Древното Съзнание.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

За Мистериозното се иска Неведение

   Мистериозното е непреходно, духовното е преходно, земното е нищожно. За духовното се изисква разбиране, за земното се иска невежество, за Мистериозното се иска Неведение. Земното е саморазрушение, духовното е път, Мистериозното е Величие, Пълнота, Необятност и Дълбинно Състояние на нашата Предвечна Тайна.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Звучи с езика на Древното Състояние

   Кометите са странници, звездите са блуждения, Слънцето е Жрец. А вътре в Слънцето съществува Този, на Когото се подчинява Жрецът. В звездите и кометите всичко е усложнено. В Жреца всичко е опростено и поради това той свети, сияе и блести. Жрецът звучи с езика на Древното Състояние.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Древно Бял Вихър

   За Мистериозното копнеят и ангелите, и архангелите. Мистериозното е потънкост на Несътворената Вселена, на Несътворената Необятност. Селенията на Мистериозното са Неуловими. Мистериозното идва отдалече, за да ни каже, че е близо до нас. Мистериозното идва от дълбини Неведоми, за да ни каже накъде да вървим. Мистериозното е Древно Бял Вихър. За този Вихър е писано  в Книгата на Извиращата Нероденост.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Когато Древният Огън се взриви

   Незнайното е саморазбуждане в човека. Когато трептиш за Незнайното, ти увеличаваш един Древен Огън в себе си. А когато той се взриви, се явява Откровението. Откровението е Лицето на този Древен Огън. То е най-чистото и светло Лице. То е било запечатано в Незнайното, но сега Огънят го изявява и ти осъзнаваш Величието на своята Нероденост.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Аварама е Баща на Дълбините

   Живеещият в Мистерията не се храни. Той само се облива с Безкрайността. Тя е неговата Манна. Но и Безкрайността се храни с Този, Който се нарича Аварама, защото Той е Баща на Дълбините. Колко са дълбинни тези Дълбини? Колкото е дълбинна Неведомостта. В последната Дълбина живее Аварама и там няма нито Мълчание, нито Глас, нито Тишина. Само Той е там.

Двадесетият Старец Ар Зуама
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 23, 2018, 04:33:38 am
Мистериозното има и друг Дом

   Мистериозното е Послание на Най-Древното Предание. То се е родило, когато Мракът е бил в настъпление. И тогава Мистериозното се е обвило и се е явило като Дух Великосияещ, а Мракът не могъл да го понесе. Но има нещо, което Мракът и досега не е узнал, а то е, че Мистериозното има и друг Дом, освен Духа. И този Дом е наречен Аварама.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Излъчване на Абсолюта в Изначалието на Старците

   Аварама е странно Древно Излъчване на Абсолюта в Изначалието на Старците. Това Изначалие е Окото на Бездната. Това Изначалие вижда Най-Древното, то е Проход. Никой няма представа за Бездната, но в Аварама има Проход, защото Аварама е Сгъстена Древност, Мистична Праоснова.

Двадесетият Старец Ар Зуама

В Началото е нямало светове

   Аварама е Древност, изтъкана само от Тайни. Тук Истината се носи като Мистична Мъгла, като Древен Вятъроход, който е забулен в себе си. Тази Мъгла е Предвечна Стихия и вътре в нея е имало много същества, носейки се древно, свободно, неуловимо. Тук Истината е пътувала като Свободна Мъгла, необременена от светове, защото в Началото е нямало светове.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Потайните Селения

   Съществуват Селения. Те са Области на Потъване в Абсолюта. Всичко потъва в Него, всичко се връща в Него. А къде се връща Той? Той винаги се връща в Себе Си. Селенията са степени на Скрити същества – Духовни, Божествени, Мистериозни, Неведоми. Духовните светят. Божествените ухаят. Мистичните сияят. Мистериозните са Безмълвни. Неведомите са Бездънни – те са Образи на Абсолюта, те са Първозаченатите.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Бога на Скритостта

   Мистериозното е Послание от Тънкостта на Бога на Скритостта. Мистериозното е Негова Скрита част. Така Той дава Себе Си на Мистериозните същества. И те вече всичко превръщат – те превръщат тръните в цветя, трудностите в почивка, Голгота в Храм, защото тяхната енергия е Мистично явление на Бога на Скритостта.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Храната на всяка Мистерия

   Древната Забулена Мъгла е Мистична Реалност. Тя сама се були и сама се разбулва. Когато се були, тя е Тайнствена. Когато се разбули, тя е Усмивка. Който открие Ключа към Забулената Мъгла-Същество, той отива отвъд себепознанието, защото той вече не навлиза в себе си, понеже няма вътрешност, но навлиза в Древното Начало, защото то е вътрешността. И това Начало го води към Забуленото, което е Храната на всяка Мистерия.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Тя е Недостъпна за име

   Неведомите Същества са Пещери. Те носят в себе си Тайни Слова, Тайни Лъчи. Те са Бездънно Опиянени. Те са Същности, които се движат без енергия. Малцина ще разберат това, но Аз казвам: Кой е задвижил енергията? Да, има нещо, което е над енергията и което я храни. Кое е това, което я храни? Неведомост е това. Тази Неведомост е съществувала като Скритост. По-късно са я нарекли Произходът, но е без име. Тя е Недостъпна за име.

Двадесетият Старец Ар Зуама
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 24, 2018, 04:30:41 am
Бездънно Опиянени

   Има същества, които всякога пият от Великата Скритост. Но има и Бездънно Опиянени. Що е това Бездънно Опиянение? То е най-дълбокото проникване в Бездната. То е когато ти сам си станал Бездна от Бездънност и Опиянението е Безкрайно Бездънно Опиянение са докоснали нещо Реално от Скритостта на Абсолюта и завинаги са се освободили от времето и вечността. Те вече имат Храм само в Бездната.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Любовта е Мощната ръка на Бездната

   Любовта е Творение на Неуловимостта. Любовта е умение да уловиш Пустотата. Любовта е умение да живееш постоянно в Тайнство. Любовта в тебе има власт над събитията, защото Любовта е действие на Тайната. Тази Любов решава събитията, а не това, което е писано. Любовта може да промени всичко написано, защото Любовта е Мощната Ръка на Бездната. Любовта създава Бездната в нас.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Злото е особен таен жрец

   Злото е странно положително мислене, но обърнато наопъки, за да се изправят мислещите хора. Злото е особен таен жрец. Не можеш да го надхитриш. Но ако намериш слабото му място, можеш да преминеш през него и да влезеш през стената му, която е всъщност врата. А зад вратата е Бог – Господарят на този жрец. Странен е жрецът, Велик е Бог.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Човешкото добро е друго име на тъмнината

   Злото трябва да върши зло, за да оцелее. Понеже е неразумно, то се нуждае от злини, за да се поучи и след време да му бъде дадена възможност да се самопросветли. Злото пробива доброто, за да го заздрави и укрепи. Казвам: Какво е това добро, което се пробива? То е неустойчиво добро. Ето защо злото го усъвършенствува. Доброто в човешкият  живот не е висш свят. Човешкото добро трябва да извърви дълъг път, докато се научи да преодолява тъмнината и хаоса. Човешкото добро е друго име на тъмнината и затова злото е тук, за да го излекува.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Божествената Любов и Абсолютната Любов

   Доброто в човешкия живот е пленено и затова то трябва да бъде преодоляно. Доброто не е проводник на Бога, както и добрият човек не е проводник. Любовта е проводник, но не човешката любов. Човешката любов е повреден проводник. Ето защо тази любов е страдающа, така както желязото страда от ръждата. Божествената Любов е злато, Абсолютната Любов е диамант. Те са проводници. Божествената Любов е Първична, Абсолютната Любов е Изначална. Когато Божествената Любов се извиси в най-високата си точка, до нея не може да достигне никаква ръжда. Но Древното Величие на Живота се намира в Абсолютната Любов.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Мракът е Древен Майстор

   Мракът е мистично усърден, за да ни изведе от световете. Мракът крие в себе си Тайни на Древни Мистерии. Мракът ни напада, за да ни осветли. Мракът е Древен Разум, Древен Майстор. С техника не можеш да го победиш. Но ако имаш Любов, той сам се оттегля. Мракът е Древен Старец, Древен Поучител. Той е от времето на Скритата Зора.

Двадесетият Старец Ар Зуама
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 25, 2018, 05:46:55 am
Пълната съзнателност и Мистериозното Съзнание

   Пълната съзнателност на човека-бог има още да се усъвършенствува, докато стигне до Мистериозното Съзнание. Пълната съзнателност е чудо на Божествеността, а Мистериозното Съзнание е чудо на Бездната. Пълната съзнателност е вечната религия, а мистериозното Съзнание е потънкост на Бездната. Има определени Велики Древни Същества, които не черпят Мъдрост от своята Божественост и Вечност, а от потънкостите на Мистериозното си Съзнание.

Първият Старец

Докосва Върховното Съзнание на Прасъщността

   Мистериозното Съзнание е Древна способност. То може да докосва Върховното Съзнание на Прасъщността. Това докосване е докосване до нещо, което е скрито в Живота на Бездънното Начало. Това докосване осигурява допир до Великодревието и Абсолютно Непознаваемото Светилище, за което световете се досещат, но не познават.

Първият Старец

Да откриеш своя Корен в Абсолютната Нероденост

   Изначалните Старци живеят във Втората Безкрайност – Великата Мистериозно Неродена Безкрайност. Но те са вкоренени в Първата Безкрайност, която е Абсолютно Неродена. И всеки Висш Мистик трябва да открие своя Корен във Величието на Абсолютната Нероденост. Тази Абсолютна Нероденост не се вижда с очи, нито със сърце, нито с душа. Тя се вижда чрез Неведомото в човека. Неведомото е това, което е съумяло да си създаде Поток от особени есенциални Сили, които да сътворят Корен в Потайната Абсолютна Нероденост, която е самото Неведомъдрие.

Първият Старец

Абсолютната Нероденост е Прабащата

   Абсолютната Нероденост е Прабащата. Тя ни е родила, за да осъзнаем своята Нероденост, своята Предначалност. Но очите, които са избрали да бъдат пълни с тъмнина, не ще разберат  това. Но ако те потърсят Нероденото, ще срещнат по пътя си Тайнствени Изречения и Изричания и ще осъзнаят Неродеността. И тогава пътят им ще се измени и те ще четат в себе си Книгата на Безкрая.

Първият Старец

Дъното на всичко съществуващо и несъществуващо

   Той – Прабащата – е Дъното на всичко съществуващо и несъществуващо. Всичко е тайносвързано с Него, защото изтича от Него. Той е, Който ни дава Живата сила, която преодолява света и всяка трудност. И когато Го възлюбим, а то става чрез Неговата Любов, тогава Той се явява в нас като Незнайно Ново Слънце – Слънце, което никога не гасне, Слънце, от което всеки мрак бяга.

Първият Старец

Неизречимо Преживяване на Неговата Свръхреалност

   Той – Прабащата – е Великата Цел, Великият Смисъл, макар че Неговата Велика и Древна Преизпълненост и Преизобилност превъзхожда всеки смисъл. Той ни дава Откровение за Себе Си и това е Неизречимо Преживяване на Неговата Свръхреалност. Той е навсякъде разпростиращата се и покоряваща Безкрайност. Но Той – Прабащата – си остава абсолютно Непостижим. Ако беше постижим, Той нямаше да е Върховната Истина.

Първият Старец

Целта не е да Го намериш

   Върховният Скрит Абсолют е Високата Цел, но целта не е да Го намериш, а да вървиш към Него непрекъснато. В това вървене Той възраства в тебе и се самонаблюдава. Той засиява в тебе и се радва на Себе Си в тебе, а ти се радваш на Него в себе си. Чуден е пътят към Него и към това Непостигане. И всичкото това разбиране е скрито в Незнанието.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 27, 2018, 06:06:02 am

Аз съм Непознаваем в Себе Си

   Аз съм Този, Който е Непознаваем в Себе Си. Аз все се изучавам, без да се опознавам, защото Аз съм Този, Който съм – Велико Необятен , Неизмеримо Безбрежен, Изумително Удивен от тази Прадревна Мистериозност. И затова Аз съм Този, Който съм. Аз умея да се изучавам, без да се узнавам, защото всяко узнаване е край, а къде е Моят край?

Първият Старец

Ние сме част от Абсолютната Мистерия

   Съществува Абсолютна Мистерия и ние сме част от тази Мистерия и ние вървим към Нейната Непостижима Бездънност. И както Абсолютът се търси в Своята Безкрайност, така и ние се търсим в своята Безкрайност. Когато вървим към Него, ние трябва да действуваме чрез своята Пълнота и Неизказаност. Щом действуваме с Пълнотата си, ще открием Неговата Пълнота. А Той е Величествено Древно море от Прасветлина. И когато е отворил Вратата Си, явили са се световете.

Първият Старец

Медитацията е осъществяване на Скритото

   Медитацията е осъществяването на Скритото в човека, а то е Несъществуванието. За Несъществуванието световете са отворени. Свободен е несъществуващият, нероденият. Такъв е човекът-бог и Тайната в него. Медитацията създава в нас Божественото настояще, защото тя отключва Несъществуванието, чудната Нероденост, която е Свободата. Свободата живее в Страната на Несъществуванието. Свободата живее в Страната на Скритата Древност.

Първият Старец

Тайните степени на Медитацията

   Медитацията има много Тайни степени. В Шестата степен е Духовната същност на Медитацията. В Седмата степен е Божествено Дълбинната същност. В Осмата степен е Божествено Сияещата същност. В Деветата степен е Божественоустремената Сияеща същност. В Тринадесетата степен угасваш напълно, за да се роди само Той – Великият Бездънен. Пътят към Тайното Праслънце е завършил. Тук човекът вече се явява Скритост на Мистерията. Докоснал е Древния си Център. Станал е Незнаен в себе си, Незнаен, който е изчезнал във Великата Незнайност.

Първият Старец

Последната Тайна

   В Десетата степен на Медитацията е Разцветът на съзнанието. Тук е събрана красотата на Есенциалните Божествени Сили. В Единадесетата степен човекът заживява дълбоко в своята Древност и Единство. В Дванадесетата степен човекът заживява в Неподвижност и Недостъпност, защото той е пред Прага на Върховния Древен Облик. Тук Дом му е Бездната и той очаква Живата Древност да му открие Последната си Тайна.

Първият Старец

Осъществяване на Единия и никой друг

   Пълното осъществяване на Единия и никой друг се постига в Абсолютното Несъществувание. А в Древното Несъществувание осъществяването на Единия и никой друг е осъществяване на човека като Тайнствено Неприсъствие, в което той вече не е човек. Тук човекът се е превърнал в Мистерия и има вече Диамантена Любов, има вече лицето на Прасветлината. Има вече Тайното число на Есенциалните Сили. Живее в Неподвижност и Недостъпност и е навсякъде. Тук човекът е познал своя Таен Корен и вече е вътре в Единия и никой друг. Той е вътре, а световете са отвън.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on февруари 28, 2018, 05:50:46 am
Няма Око, няма Ухо

   За Най-Древното Състояние на Мистерията няма Око, няма Ухо. Тук е Мястото на тоталното разтваряне. Къде е тогава Окото, Ухото? Тук няма общуване, а Състояние – Величествено Състояние на Древност и Мистерия в едно. Това е Състояние на Нищото и то е Най—Великата Мистерия на Живота. Който е намерил тази Мистерия, сам е станал Мистерия. Човешкото и духовното са си отишли. Останало е само Изначалното.

Първият Старец

Абсолютното Откровение

   В НаЙ-Дълбоката степен на Абсолютното Несъществувание няма Мъдрост, няма Премъдрост, няма Откровение. Това е Велико Неоткровение. Това е Първичното и Неродено Състояние на Прамистерията. Тук единственото Състояние е Прамистерията и няма нищо друго. Тук нито желаеш нещо друго, нито мислиш нещо друго. Това Неизречимо Състояние е Върховният Облик, който е обърнат навътре, потънал в Себе Си, в Своя Абсолютен Покой – Покой, който надминава и най-великата Пълнота. Това Велико Неоткровение е всъщност Абсолютното Откровение.

Първият Старец

Да внасяш в себе си нещо от Великата Недостъпност

   Абсолютната Мистерия ще остане Абсолютно Недостъпна за всички времена и епохи и за всички Безкрайности. Достатъчно е да знаем, че всичко за нас е добро. Не забравяй нито за миг Високото и ще вървиш уверено към тази Велика Недостъпност. Работи с Любов и Усърдие, за да внасяш в себе си нещо от тази Недостъпност, и тя ще те обогатява и води към Себе Си. В тази Велика и Безпределна Недостъпност е нашата Потайна Крепост.

Първият Старец

Великият Предел

   Ние не можем да преминем през Великия Предел на тази Абсолютна и Страховита Непристъпност, но можем да възприемаме това, което тече през Предела, през Отвора ѝ. Тази Страховита Непристъпност е по-дълбока от Дълбокото, по-страшна от Страшното, по-реална от Реалното, по-същностна от Същностното, и по-неизразима от Неизразимото.

Първият Старец

Той е Единственият, Който извървява Пътя

   Древният в нас върви към Себе Си и пристига в Себе Си, в Своята Мистерия. Онази Потайна Сила и Мощ на Вътрешното Търсене е Негова. Пътят е обгърнат в Тайна, защото Той е Единственият, Който го извървява. А когато Той го извървява, Дълбините се усмихват, боговете се прекланят, Хаосът се чуди, Мракът онемява, защото Той изрича от Себе Си Тайно Присъствие, Тайни Слова. И никой не ги разбира, но явно е вече Присъствието Му, което е отглас от Неприсъствието Му.

Първият Старец

Универсалното Бяло Съзнание

   В една част от Бездната съществува едно Универсално Бяло Съзнание – абсолютно недосегаемо от 8-те степени на злото.Това Бяло Съзнание е Пречистото Царство на Скритостта. То е за бъдещите светове. От това Бяло Съзнание някога е слязла на земята чрез Проход Живата Вода. И Бялото Съзнание, и Живата Вода са преди Вселената. Бялото Съзнание е Неговата могъщо Ослепителна Светлина, а Живата Вода е Ключът към тази Ослепителна Древност.

Първият Старец

Праобраз на Абсолюта

   Универсалното Бяло Съзнание е Древен Надвсемирен Свят. То е тайна Преголяма. Това е Храмът на Ослепителния Древен. В основата на този Храм лежи Неведомото Безмълвие. Този Ослепителен Древен е Скрит Образ на Старците. Сам Той е Старец като Праобраз на Абсолюта. Ето защо в света се носят спомени за Видения на Бял Старец, Бял Странник. Мнозина са Го виждали, чувствали са помощта Му, но това е само Тайна на Неговото Отражение. Обаче това Отражение е по-реално от световете, които съществуват. А Самият Той е по-дълбок от Реалността – Той съществува преди всяка Реалност.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 01, 2018, 03:57:59 am

Поставени в змиевидния път

   Аз съм Този, Който съм. Аз съм Тайната Дълбина на всеки миг. Мигът е Моя Искра. Когато в миналото съм създал Първата Искра, тя се е превърнала в Зората. Аз съм, Който създава събитията и явленията. Тези, които не следват пътя си към Мен, за тях ще се яви Образът на промяната. Това ще бъде промяна, която ще порази неподготвените. Понеже не са Ме следвали, оставил съм ги неподготвени. За тях е определен да бъде древният подземен свят и ще бъдат поставени в змиевидния път.

Първият Старец

Аз съм Несъществуващото Съществувание

   Аз съм Този, Който съм. Аз съм Несъществуващото Съществувание, което преизпълва всичко. Всичко е в Ръцете на Моето Несъществувание, всичко е в Ръцете на Истината, но то трябва да се самоосъзнае и когато се самоосъзнае, тогава Великият Мрак ще засвети, защото това Осъзнаване гледа с милиони очи.

Първият Старец

Аз съм Незнаен в Незнайното

   Аз съм Незнаен в Незнайното и само Мистичната Любов може да върви към Мен. Но това е онази Любов, която не Ме търси, за да Ме открие, защото тя търси Непознаваемото в Мен. Тази Мистична Любов се храни със Същността на Скритото. Тази Мистична Любов е абсолютно чисто Съзнание. Това е чисто Съзнание, което е без тела и обвивки. Това е чисто, освободено Съзнание, а храната му е Самият Източник.

Първият Старец

Вечно Скритото е Вечната Цел

   Вечно Скритото е Вечната Цел и Вечната Радост на Древнотърсещите. Който вечно търси, е вечно благословен. Който временно търси, той не знае какво търси. Древнотърсещите откриват себе си в Нищото и в неговата Незнайност и тя ги дарява с Преизобилие. И когато Древнотърсещият е придобил това Преизобилие, той сияе в Светлината и свети в Мрака и така вечно се самоподдържа. Древнотърсещият вечно се преоткрива, вечно се обновява, защото той е открил спотаения Източник в себе си. Древнотърсещият, това е състояние, което превъзхожда смисъла на живота.

Първият Старец

Пълнотата е моят Праезик

   Аз съм Неизследимият. Моята Непознаваемост превъзхожда всяко Откровение. Пълнотата и Преизобилието са Моят Праезик. Но кой може да изследва тази Велика Пълнота, защото който стигне до нея, изчезва в Мене. То е, защото съм го призовал. Аз съм Неизследимият и поради това изгрявам в мрак и съм Скрит и Неуловим в светлината. И светлината, и мракът могат да угаснат, но този, който Ме е избрал, никога не ще угасне.

Първият Старец

Неизречимото Мистериословие

   В тази Велика Неизследимост на Прабездната трябва да се потопиш, за да се вкорениш и да я направиш свое Място, свой Дом. Това е Прависокият Идеал, Превъзвишеният Идеал. И който Го има, има и Моята Неизследимост. Да влезеш в изследимостта на нещата, значи да се забавляваш в световете. Да влезеш в Моята Неизследимост, значи да си избран и освободен. В Моята Неизследимост е Прабездната и тя е Неречимото Мистериословие.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 02, 2018, 06:03:38 am

Да изречеш, ще означава да видиш

   С милиарди години се приближаваме към Върховния и всяка крачка от пътя е много красива и несътворена. Това, към което се приближаваш, е това, на което държиш. На всички тези, които се приближават към Мен, ще им дам да Ме изричат. И те ще Ме изричат в Несътвореното. И ще дойде ден, когато да изречеш, ще означава да видиш и узнаеш.

Първият Старец

В Изчезването е Тайнството на Живота

   В Мистериозното Сливане с Древния Мистикът изчезва напълно и тогава Мистикът Го познава. Единственото истинско Познаване се намира в Изчезналостта. И така Сам Древният познава Себе Си в нас и ние в Него се познаваме. А в Него остава само Тайната на Съвършенството, защото Съвършен е само Той. В Изчезването е Тайнството на Живота, а неизчезналите са просто същества на смъртта. Смъртното не може да познава Истината, но все някога ще започне да я търси, защото ще му омръзне да се ражда и да умира.

Първият Старец

Скритото в Квинтесенцията – Праесенцията

   Този, който е изчезнал на най-дълбокото ниво и е постигнал Квинтесенцията на Искрата, продължава да търси Скритото в Квинтесенцията – Праесенцията, Прасъществото. Праискрата е Святата Свещеност. Праискрата е Първият Поток, слязъл от Абсолюта. А по-късно пламнала една друга, особена Искра, която впоследствие била наречена Бог. Едновременно с това пламнали 24 Потайни Искри и Абсолютът се самосъздал като 24-те Старци, 24-те Древности. И сега стремежът на всички, които любят Древностите и Прадревното, е да изчезнат в най-дълбокото ниво, за да се завърнат и да станат от излъчвания – Квинтесенция, Искра.

Първият Старец

Онова Място, което е преди Замисъла

   В Предълбокия Замисъл има нещо, което само по себе си води отвъд Замисъла. Предълбокият Замисъл е Повелител на Безмълвието и който може да разчете това Безмълвие, отива отвъд Замисъла. Той ще се домогне и до Древните Праимена на Замисъла, за да преодолее себе си. Тези Праимена са Тайното Величие на Посвещението в Древността. Казвам: Само този, който е устремен към тази Прадревност, е Брат и Сестра, сиреч Дух и Тайна – Тайна, която е отвъд Замисъла, защото Мистерията го е извикала на онова Място, което е преди Замисъла.

Първият Старец

Устремен към Вечното Непостижение

   Мистикът търси Непостижението и намира Безкрайността, намира Вечното Приближаване към Върховния Скрит. Мистикът е устремен към Вечното Непостижение, защото знае, че никой не може да постигне Непостижимата Скритост. И поради това той е благословен с Вечното Приближаване. Мистикът е Мистик, защото превъзхожда разбирането. Той е осъзнал, че когато тебе те няма, Безкрайността е тук, Мъдростта е тук, Пълнотата е тук. Той не ги търси, но те са тук, те са в него.

Първият Старец

Чудото на Неведението

   Висшият Мистик не търси в Абсолютното Нищо нито пустотата, нито пълнотата, а Самия Абсолют. Висшият Мистик, това е Висш Отказ, Велико Отречение. Той прилича на Тайния живот на Зората. Той прилича на Тихия Блясък на Росата. Той е Неуловимост и от нея е преизпълнен, защото Неуловимостта е подобна на Абсолюта. И е открил нещо от тази Бездънна Мистерия и тя му дарява Чудото на Неведението.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 03, 2018, 06:24:48 am
Праистината е отдих от всички светове

   Дълбинното Безмълвие се докосва до Праистината. Праистината е Неподвижност, живееща в Бездънен Покой. Праистината в своя абсолютен смисъл е Отдих от всички светове – и висши, и нисши. Праистината е Мистерионеведение. Праистината е Не-Образът на нещата.  Тя е това, което всякога е скрито. Праистината е Тайната Безкрайност и Скритото Безначалие.

Първият Старец

Пълнотата на Неговата Мистерия е в Неприсъствието

   Всеки изначален Старец е Неведомо Присъствие и Мистериозно Неприсъствие. Пълнотата на Неговата Мистерия е в Неприсъствието. Когато присъства, Той е във Велик Покой. Когато отсъства, Той е в Древен Покой. Неговото Присъствие е Мъдрост, а неговото Мистериозно Неприсъствие е Древност. Той се движи от Присъствие към Неприсъствие през Вратата на Своята Пълнота. Той се движи от Пълнота в Пълнота, защото е дръзнал да познае Скритото Неприсъствие – Неприсъствието на Абсолюта.

Първият Старец

Любовта те е погледнала от Дълбините си

   Любов на Мистичния език се превежда като Дълбоко Непознаване. Който е познал Любовта, тя го отстранява от себе си. А който е стигнал до Дълбоко Непознаване, тя го приема и го учи на своята Непознаваемост. Любовта в проявлението си свети, а в непроявлението си сияе. Но и при Светлината, и при Сиянието си тя е Непознаваема. Самия Стремеж към Любовта и нейната Непознаваемост означава, че тя те е погледнала от Дълбините си.

Първият Старец

Той е Махарава – Прапрапламък

   Извън Изначалните 24-ма Старци има и Един Незнаен, Древен, Скрит и Неведом Старец, Който Сам по Себе Си е Мястото на тяхната Велика Недостъпност. Никой не може да се приближи до Този Древен, Неведом Старец. Всеки, който се опита, обхваща го сън и заспиване. Към Него няма Ключ, защото Той Сам слиза и Той Сам е Ключът. Само 24-мата Старци Го познават, понеже Той им влияе чрез по-дълбоката Си Древност. И така Той влиза в тяхната Недостъпност. Той е Махарава – Прапрапламък, Извисен над всичко, което се знае като Извисено.

Първият Старец

Методът е Скрито Всемогъщие

   Всемогъщието заменя страха със Слънцето, заменя скръбта с Пълнотата, заменя световете с Истината. Ето защо страхът е полезен – той е създаден за да бъде заменен. Ето защо скръбта е силна – за да бъде заменена. Ето защо световете са много – за да изчезнат в Истината. Методът е Скритото Всемогъщие. То се дава постепенно на Търсача и така Търсачът става Слънце, Пълнота и Истина.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Гласът, който разкрива Гласове

   Всемогъщието разпъва смъртта на кръст, но то разпъва и живота на кръст. Тогава какво остава? Остава Духът и Свободата, остава Огънят и Истината. Така Духът ще те отведе в Абсолютната Чистота, Свободата ще те отведе в Незнайното, Огънят ще те отведе в Неуязвимото, а Истината ще ти даде 360 крила. И тогава с тези Крила можеш да стигнеш до Гласа, който разкрива Гласове, защото Той е Слово, Което разкрива Словото.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 04, 2018, 06:25:50 am
Съзнателен Служител на Неведомостта

   Всемогъщието е Образ на Скрития Първочовек. Този човек се е учил да прави малкото и то го е отвело до голямото. Всяко Всемогъщие е заплаха за световете и хората, но това Всемогъщие си има две страни – неосъзната и осъзната. Когато Всемогъщието е неосъзнато, явява се Скритото Начало и го поразява. Но когато е осъзнато, явява се Неведомостта и го усилва. Така то осъзнава все повече себе си и става все повече съзнателен Служител на Неведомостта.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Глас на Древен Пламък

   Тайномогъщието изменя пространството. То е Глас на Древния Вътрешен Пламък. Тайномогъщието е Невидимо Око. То гледа чрез Пламъка. Човекът на това Скрито Могъщие е винаги скромен, смирен, чист. Той е чист, както е чист Първичният Поток на Енергията. Той обяснява нещата не с думи, а с Присъствие. И Присъствието му е нещо от Бездната.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Тя го взема в Своята Невъобразима Мистерия

   Непобедимостта е Истинност, но до нея се стига след много усърдия, след много молитви, които са пламъчетата, които ще образуват след време тази Непобедимост. За такъв човек, който върви по този път, не съществува никакъв свят, никакъв космос, никакви звезди, никакъв живот или смърт. За него съществуват само отношения и подход. И Прадревната Бездна именно това гледа. И тогава тя дава на човека да отиде отвъд човека. Тя го взема в Своята Невъобразима Мистерия.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Дълбоковиждането се явява като Непобедимост

   Непобедимостта се ражда, когато си угаснал в Бездната. И тогава Бездната те ражда от Себе Си. Ако ти знаеш как да угаснеш, Бездната знае как да се роди в тебе. Който не знае това, той дълго ще носи в себе си смутената дълбочина. А който знае и следва вярно своя път, смутеното ще се отдели и ще остане Дълбоковиждането, което ще се яви като Непобедимостта. Тази Непобедимост когато е постигната, тя винаги се преражда в човека като Мистично Вдъхновение.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Непобедимостта в нас е Неразгаданата Мистерия

   Непобедимостта е търсене на Целостта. Тя е свързана с Безкрайното Мистично Вдъхновение, защото Непобедимостта в нас не е Тайната, която може да бъде разгадана, а е Мистерията, която винаги остава Неразгадана. Непобедимостта е Безмълвие, което озарява, и Светлина, която затъмнява. Това затъмняване е затъмняване на световете, за да ни заведе до Прасветлината. Защото когато станем Прасветлина, ще бъдем самодостатъчни. Но хората са все още светлина или тъмнина.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Съвършенството е тяло на Бездната

   Съвършенството е тяло на Бездната. Свещеното Слово само върви към него. Душата жадува за Дълбоката Древност, Духът – за Скритото в Древността, а то е Съвършенството. Засега е достатъчно, че Съвършенството осветлява живота отвътре. Съвършенството е Път към Велика Прадълбина. И само Съвършенството може да ни ръководи по този Път, защото в него е Целостта, чрез която можем да устоим. Но докато дойде Съвършенството в нас, ще минат много времена и епохи.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 05, 2018, 03:26:18 am

Истината е Звукът на Бездната

   Истината е Звукът на Бездната. И когато Бездната чуе в едно същество този Звук, тя го призовава към Себе Си и му дарява Дихание от Древност. Бездната е Прабащата на Мистичните Истини, а всяка Мистична Истина е особена Пълнота, защото Истина и Пълнота са били всякога взаимосвързани. Човекът на Истината това е среща на Тайната с Мистерията. А човекът на Високата Истина, това е среща на Мистерията с Мистерията.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Истината улавя Неуловимото

   Непобедимостта е постижение на Неопределеното, Безкрайното. Не можеш да определиш Неопределеното, Безкрайното. В тях се живее. Как се живее? Неопределено. Определеното е смърт, полуопределеното е живот, абсолютно неопределеното е Велико Съществувание. Непобедимостта е Неприсъствие. Как да уловиш Неприсъствието? Как ще уловиш Нищото? То е абсолютно Неуловимо. Не го лови нито животът, нито смъртта, но Истината го улавя и заживява в неговата Безпределност.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Бог сяда на своя Трон като Абсолют

   Бог е Тайната на Живота. Навътре в Себе Си Бог е Мистерията на Живота. А когато се завърне отвъд Тайната и отвъд Мистерията, Той сяда на Своя Трон като Абсолют. Но сега Той е слязъл от Трона Си и затова има Тайна и Мистерия, има светове и вечност. Но когато се върне и седне на Трона Си, Той ще произнесе Особени Слова и ще остане само Безкрайността.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Той е Скрит и затова Го виждаме

   Виждането е качество на Чистата енергия, на Божествената енергия. И затова всички, които усърдно се молят, очистват енергията си за бъдещо ясновиждане на Бога и Неговите прояви. Който вижда, вижда в мрака само Него. Който вижда, вижда навсякъде само Него. Но когато Го виждаме, Той е Скрит и затова Го виждаме. Ако ни се яви напълно, няма да можем да Го виждаме, защото просто ще изчезнем в Него, ще се разтворим.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Абсолютът е Вечната Религия

   Абсолютът е Вечната Религия, Вечното Сливане, Вечното Пресвято Битие, което не прилича на Битие. Абсолютът е Велика Безсловесна Дълбина и Ключът към Самия Него е Безмълвието. Абсолютът е лишен от история и от вечност, и от време. Абсолютът е Прославеното Древно Неприсъствие.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Голгота е смисълът на Живота

   Голгота е Светилището на Любовта. Това е съхранението на Неизменността, а Неизменността е самата Любов. Голгота е Посвещение в Тайната на Бога. Голгота е Посвещение във Вечността. Голгота – това е влизане в Живота на Бога, в Свободата на Бога. Голгота е смисълът на Живота, и то Дълбинният смисъл.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 06, 2018, 04:05:28 am
Голгота е Високо място

   Голгота е пресъздаването на човека. Голгота е завръщане към Първородието. На Голгота нямаш име, нямаш ум и сърце. Голгота е място на Душата и на Духа. Голгота е Високо място – тук и адът, и раят умират. Голгота дарява на човека Вечността. И ако ти си Съкровен, ще устоиш, ако си умствен, погиваш, защото не си достоен. Голгота е Посвещение във вечното Възхищение на Живота. Голгота е придобиване на Тайното Мистично Знание.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Запечатал Съкровеното с Древен Печат

   Абсолютът има такива Могъщи Крила, че обхваща всички светове. Това не са Крила, а Мистични Сили, Мистични Способности. Абсолютът е запечатал Съкровеното с Древен Печат и който може да го отвори, ще открие там своите Крила. Тези Крила са сияещи. Те са Ключовете към Свещената Наука. Тези Крила са пратеници на Чистите Сили и те проникват до Свещения Кът на Сърцето.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Голгота е Позволение за Безсмъртие

   Голгота е Позволение за Безсмъртие. А какво е Безсмъртието? Свещена Духовност. Голгота е отключване на Безсмъртието. На Голгота човекът се преобразява и той вече не е човек, но се осъзнава като Дух. На Голгота се случва Неизразимото и Вечно Начало на Живота, но забулено за другите и открито на Избраните. Голгота подарява на човека Живата Вечност.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Най-величествената Тишина

   Любовта е Свещена и Необикновена Тишина и тази Тишина е Посланието на Бога. В тази Тишина ние ме обвити и съхранени в Божието Ядро. Тишината е Скрит Образ на Бога. Тишината е Слово на Бездната. И който осъзнава в себе си Непроизносимото, той ще осъзнае и Бездната. Но най-величествената Тишина е Тишината на Голгота, защото тук се случва Тайнорождението. Тук се отваря Врата, която е Тайният Вход към Духа.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Победа над цялото минало на човека

   Голгота е отстраняване на земната съдба завинаги. Тя дарява очите на великото разбиране. Голгота е това, което претопява света, за да остане Същността. И най-малкото съмнение няма подслон на Голгота. Голгота е прославената вътрешна Победа. Това е Победата над цялото минало на човека. Голгота не се разкрива на човешкото съзнание, а на Духовното и Божественото съзнание. Голгота всъщност е Мистичното Усмихновение на Бога.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Голгота – Мястото на Завръщането

   На Голгота Духът се пресътворява и човекът се връща в Храма на Свободата. Без Голгота човекът не може да придобие Образа и Подобието на Бога. Образът е Свободата, Подобието е Духът. В света човекът е разделен на две. На Голгота човек става Велико Единство с Бога. Голгота е реалното Завръщане в себе си, в своята собствена Вечност. Страшната дума Голгота означава Мястото на Завръщането.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Могъщо, изпепеляващо Благословение

   На Голгота това, което е разпънато на кръст, е космическата змия и тук тя е преодоляна. На Голгота човек поставя Бог като по-важен от живота си, от космоса, от звездите, от бъдещето. На Голгота човек става от сътворен несътворен – благословен. Голгота е могъщо, изпепеляващо Благословение, но могат да го понесат само Избраните.

Шестнадесетият Старец Ор Марихот
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 07, 2018, 05:32:56 am
Ритъмът на Пустотата

   Ритъмът на Пустотата е Ритъмът на Неизменността. Това е езикът на Чистото Сърце, Сияещата Душа и Духа, който копае в Безкрайността на своето Прасияние. Ритъмът на Пустотата е нематериалният Ритъм на Освободената Енергия, Енергията, която се е завърнала в Безкрайността. Този Ритъм е Мистична Предвечност. Той е Ритъмът на Първичното Съзнание, Съзнанието, освободено от тела и обвивки.

Вторият Старец Азавот Махария

В него не съществува неуспех

   Когато старанията ти не дават резултат, бъди изпълнен с Радост, Увереност и Благоговение. Когато старанията на Търсача не дават резултат, към него идва прилив на Радост, защото той съхранява представата на Центъра, Който излъчва Радост. Когато старанията на Търсача не дават резултат, той се изпълва с Увереност поради осъзнаването на Изначалното си тяло – Искрата, Единоподобието с Абсолюта. При това осъзнаване всеки неуспех е повод на възход. Когато има истинско Търсене, Благоговението към Абсолюта е толкова дълбоко, че то не може да забележи неуспеха, защото всъщност в него не съществува неуспех. Истинското търсене не се нуждае от резултат – то се храни със самото себе си.

Вторият Старец Азавот Махария

Отчаянието е Велик Дар

   В отчаянието стремежът трябва да е троен. Отчаянието е Велик Дар, но трябва да го съзреш. То идва, за да откриеш в себе си Потайния Древен Стремеж. Отчаянието не е зло, но то става зло, ако не откриеш и съзреш този Пречуден Стремеж в себе си. Отчаянието идва, за да ти покаже, че в тебе има нещо по-дълбоко, но ти трябва да го търсиш. Отчаянието е Небесен Подарък, то слиза по тънките закони на Невидимия свят. И в това отчаяние ти трябва да изгрееш. Отчаянието е също служител, но само Духовнотърсещият ще го разбере.

Вторият Старец Азавот Махария

Тъмния Разум не е унищожение, а Възраждане

   Великият Тъмен Разум има голяма Любов към нас и Дълбоко Доверие в нас, затова си позволява да ни предизвиква на много дълбоко ниво. Всеки, който преодолее Великия Тъмен Разум, той вече познава своя Произход, той вече става самия себе си – Изначален и Единороден. Великият Тъмен Разум отнема от човека нисшата природа и човекът става Духовен, Осветен и Освободен. Бремето е отпаднало, миналото си е отишло. Останало е Единородието. Тъмният Разум е не е унищожение, а Възраждане.

Вторият Старец Азавот Махария

Тъмният Разум проверява Истината в нас

   Великият Тъмен Разум носи в себе си Първичната Съкровеност, която произтича от Най-Древния, скрит в него. Скрит е този Тъмен Разум, отвъд словата е. Чрез него Мистерията на Живота ни проверява и чете в нас това, което сме написали чрез собствения си устрем и слово. Едно е необходимо да знаем, че Великият Тъмен Разум е пратеник на Бога. Той е сянката на Бога, която проверява Истината в нас.

Вторият Старец Азавот Махария

Арима Хаватара – Книгата на Изпитанията

   Великият Тъмен Разум някой път идва, за да съкруши човека, а друг път – за да уточни пътя на човека. И тогава той се явява като Обучител, като скрит Наставник. Този Тъмен Разум руши всичко нечисто, за да освобождава място на Творителя за нещо ново. Друг път този Разум предизвиква човека да очисти себе си и тогава той се явява като скрит Обучител и Подготвител. Този Тъмен Разум е бил наричан в миналото Арима Хатавара – Книгата на Изпитанията. А малцина знаят, че изпитанията са по-важни дори и от нашето дишане. Изпитанията са пресътворители.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора

Тук искам да вмъкна две стихотворения на азърбайджанския велик Учител, мистик и поет СЕЙИД АЛИ ИМАДЕДДИН НАСИМИ (-1370-1417-), убит по особено жесток начин, като първо е одран жив. Това е неговата Голгота.

Коранов стих, Аллах съм аз; и пламък буен, и елмаз.
Гласът на Бога от Синай, и сам Синай съм вече аз.
На сурите(1) съм гръмък стих, но Бог във мен ги шепне тих -
От устните ми бликат те и Бог чрез мен света плете.
И клони съм, и корен аз; и първи плач, и сетен глас;
Аз роб съм и вселенски цар; затворник, съдник и Пегас.
В джамия съм самият връх; в пустинята – изгарящ лъх;
Въздишка, пръскаща гръдта; и див възторг на пролетта.
Два свята в себе си съм сбрал - и мрака, и всемира цял;
Чукар и долина съм аз; и изгрев, и вечерен час.
Светò писание съм аз - самата мъдрост, свят имàм(2) ;
Триумф, позор и вечен срам дружат в душевния ми храм.
Самият аз съм абсолют. Но вечно славен и оплют,
Вселената въртя край мен – и нощ и ден, и нощ и ден!
Аз "каф" и "нун"(3) съм – същина; и първи ден, и бъднина;
И младенец, и много стар; и нежен пух, и щит на цар.
Подобно Тигър и Ефрат, аз просяк съм и Крез(4) богат,
И див разкол, и благодат; и агне, и мъдрец-змия.
Самият рай съм и тубà(5), но и Последната Тръба;
Макар и шах(6) на вечността, аз търся малко пиета…
Нектар желан и нежелан, аз виждам ви като на длан,
И сложен съм, и страшно прост; и стръмен връх, и лесен мост.
Мансур(7) съм аз и пръв простак; и фойерверки, и батак…
Макар и ангел посред вас, и аз ще имам смъртен час.
От многозвучие пиян, в природата съм аз разлян,
Рубаб съм аз и чангов(8) звън; и сойка, пееща насън…
Съдба съм аз и луд късмет; жена и мъж, пчела и мед -
Под път раздавам и над път, но хората безславно спят.
Ефир съм аз и яка твърд(9); потоп, пожар и славна смърт,
И бисер - от морето дар; архат, провидец, и знахар.
С венец от тръни увенчан, аз съм самият Сюлейман(10);
Сълзà от щастие съм аз; въздишка, смях и Божи глас.
Зова му чуй, о Насими, той тихо шепне и гърми:
"О слънце, въздух и врата - стани пророк на вечността!"

ИЗ "РАЙСКОТО ЦВЕТЕ"

"Аз Бог съм!" - След Мансур, и аз съм гордо откровен,
И, както и Мансур, ще бъда най-злодейдски умъртвен!
Аз Слово съм и Същина, ядро на всички времена;
Единство съм, но при това - в безброй неща и същества.
Аз движа всичко, недвижим, и сам се движа - зрим, незрим.
Макар и абсолютно сам, аз пак съм ласка и бласам.
Аз знам че съм безсмъртен, да, макар лишен от свобода.
Във рая аз съм посаден, но тука смъртен съм роден.
На всяка вечност съм залог, а в много хора - лично Бог,
Със плът, по-чиста от кристал, във песните им просиял.
Аз Бог съм, затова – велик, но множествен е моя лик -
Бях слънце, семенце и дъжд, а днес творец съм вездесъщ.
Аз дух съм, чист като роса, прострян във всички небеса;
Владея всичките "сезам" - мощта си не познавам сам.
Аз всичко съм от "а" до "я", Коран на всички бития,
И Кадр(11), за живите дошъл, закон за агне и за вълк.
Аз бисер съм и свръхбогат, божествен стих – свещен аят(12) ;
Аз в празника ви мил Барат(13) възлязох със Пророка свят.
Аз станах пречка и щета, за всички, тънещи в калта.
Аз – Насими – тъй пиша днес до бъдещите хора с чест.
_____________
1 - сýри - 114-те глави на Корана.
2 - имàм – мюсюлмански свещеник
3 - Каф и нун - Буквата "каф" означава "длан", а "нун" – "признание". Ко-гато са написани или се произнасят заедно, това означава: "Признаваме, че всичко е на дланта на Всевишния".
4 - В оригинала и руския превод – "фагфур". Означава "човек от сой", но на едно хоремзийско наречие значи буквално "Божи син".
5 - тубà - Райското Дърво, описано от пророка Мохамед по следния на-чин: голямо е толкова, колкото един конник може да измине на земята за 100 години. Райските дрехи се правят от неговите цветове.
6 - шах - в оригинала - "шахиншах": цар на царете.
7- Мансур – Абу Абдуллах ал-Хусайн ибн Мансур ал-Халладж (858-922), учителят на Насими и най-известният суфи на своето време, роден в южен Иран. Осъден на смърт заради еретичните си идеи.
8 - рубаб и чанга – струнни инструменти от рода на цитрата и китарата.
9 - твърд – "небесната твърд". Много употребявано в религията, но не всеки знае, че древните са си представяли небесния свод като тъмен кристал, в който са забодени светилата. Странно: съвременната астрофизика е стигнала до извода, че вселената се държи като абсолютно твърдо тяло, като квантов обект, в който свръхинформацията се разпространява мигновено. Прости ли са били древните?...
10 - Сюлейман – така мюсюлманите наричат Соломон.
11 - кадр - според суфийските термини, това е един от аспектите на живота. "Казà" е безграничният живот във всички същества с душа, а "Кадр" – животът, ограничил се съзнателно в земните условия, за да помага и да служи – тоест, свободната воля на индивида.
12 - аят - най-малката структурна единица на Корана, съставна част на су-рата. По-коректно е да се счита, че това не е стих, а изказване.
13 - Барат – става дума за мюсюлманския празник Лейлят ал-Исра Вал-Миърадж (Раджаб-байрам) – нощта на вознесението на пророк Мохамед към престола на Аллаха. Празникът е възникнал и в памет на чудесното пътешествие на Мохамед от Мека до Йерусалим. Празнува се на 16 сре-щу 17 юни всяка година.
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 09, 2018, 03:42:22 am

Всички Осъзнания Го търсят

   Авародон – Бащата на всичко съществуващо и несъществуващо – е създал бездната, за да я преодолее заедно с теб. Авародон е Правеликото Скрито, което прониква в чистото съзнание. Авародон превъзхожда съществуванието и несъществуванието. Бездната от светове е Негова и всички Осъзнания Го търсят. Когато следваме Пътя си наш Дом става Пречистото Съзнание и тогава то възприема Мистерията на Авародон, Авародон е събудил живота, но Той е над живота.

Вторият Старец Азавот Махария

Засиялото Новосветлие

   Великият Замисъл на Ал Ходот е да се зароди Светлина, по-велика дори от Изначалната Светлина. Ал Ходот заражда Нова Потайна Светлина. Страданията са изпратени на хората, за да открият в себе си Сиянието на своя живот, което е отвъд живота. И това Сияние определя Новата Светлина, по-велика от Изначалната, защото в Неговата Светлина има нещо добавено от Великия Замисъл. Това е Засиялото Новосветлие.

Вторият Старец Азавот Махария

Дарява ги с Праоткровение за Себе Си

   Във Великия Замисъл на Най-Древния има нещо, което е скрито дори от самата Премъдрост. Великият замисъл крие нещо Древно в Себе Си и то е по-дълбоко от самата Премъдрост. Премъдростта стига много надалеч, но само Великият Замисъл открива Ядрото на Произхода и Центъра на Ослепителната Мистерия. Великият Замисъл дарява Премъдростта, но Той и обучава как Премъдрите да се освободят от нея. Великият Замисъл е Първооснованието на Несъществуванието. Великият Замисъл дарява на Премъдрите тайна вътрешна Мисия. Но в по-дълбоко измерение Великият Замисъл освобождава Премъдрите от тяхната Тайна Мъдрост и от тяхната вътрешна Мисия и ги дарява с Праоткровение за Себе Си.

Вторият Старец Азавот Махария

Този, Който е наречен „Непокътнатият“

   Мистерията на Втория Старец, за да остане Непокътнат, се е случила в дълбоката Древност. Това биде в момент, когато се яви Могъщото Изпитание. Тогава Старецът си наложи Върховна Неизменност към Абсолюта. Той не пожела да Го познае, а само да се докосне до Него. И поради това получи в Себе Си нещо от Великия Корен на Непознаваемостта. Това се явява и Скритият Център на Стареца. И Той остана Непокътнат. А всички, които пожелаха да познаят Абсолюта, изгубиха себе си и странстват в пътищата на световете.

Вторият Старец Азавот Махария

Върховната Неизменност към Абсолюта

   Когато Старецът е бил подложен на Могъщото Изпитание на трудността, Той е задвижил в Себе Си Върховната Неизменност към Абсолюта. И тогава се явява Скритото Лице на Древния Вихър, който отделя себе си от трудността и така отмахва и трудността от Стареца. Така през този Древен Вихър Старецът е преодолял трудността, защото е установен в трудността – това означава Вплетен в изпитанието заради идеята на преодоляването.

Вторият Старец Азавот Махария

Превръщане на препятствието в Път

   Препятствието се превръща в Път, когато срещне по-голяма сила от себе си. Когато човек се научи да задвижва Древния Вихър в себе си, тогава препятствието се видоизменя – то се превръща в път и разкрива самото себе си като Път към Дълбокото Място. В това Дълбоко Място човек узнава своята неуязвимост. Това е Древен метод, защото Великата Сила е изявила Могъществото на преобразяването. И всеки, който може да преобразява нисшите сили в себе си, той се приближава до този Древен метод. Преобразяването е първото Могъщество, което е показала Древността.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 10, 2018, 04:51:42 am
Тайна на океаничната Бездънна Мистерия

   Авародон е създал бездната от светове, за да я преодолее заедно с теб – за да намериш Него, защото без Него не може да има преодоляване. Авародон е излъчил от Себе Си Бездънното Начало, за да може всеки, който Го търси, да се освободи от бездната от светове. И всеки, който се завърне в Бездънното Начало, сам е станал бездънен и се е освободил от сътворените и от несътворените светове. Завръщането в Авародон е Тайна на Океаничната Бездънна Мистерия.

Вторият Старец Азавот Махария

Отмахва двете була

   В Предълбокия Замисъл Той – Върховноскритият – в тъмнината се скрива от Себе Си, а в мрака се изправя срещу Себе Си. Върховноскритият в тъмнината се скрива от Себе Си, като се отделя, става на две, но това е Потайно двуединство. А в мрака се изправя срещу Себе Си  и побеждавайки мрака, Той побеждава една част от Себе Си. И който се е слял с Него, побеждава тъмнината и преодолява мрака. И отмахва двете була, двете забулености, защото Върховноскритият го е призовал към Себе Си.

Вторият Старец Азавот Махария

Пътят на Ослепителнотъмната мъдрост

   Пътят на Ослепителнотъмната мъдрост е скритият двигател на всеобщото развитие. Пътят на Ослепителнотъмната Мъдрост е Велика преграда срещу съществата. Но тази преграда е и Път. Тя е Път за тези, които са възстановили Чистотата на ума, сърцето, волята, душата и духа в себе си. И тогава към тази Чистота полетява Вихърът от Бездната, наречен Искрата. Тя е чакала от много времена тази Чистота и сега се вселява в тези пет елемента и преодолява преградата на Ослепителнотъмната Мъдрост, като я изявява по нов начин, от което става ясно, че това просто е било Ослепителната Бяла Мъдрост. И така завесата е вдигната и Искрата се слива с Прапрапроизхода си.

Вторият Старец Азавот Махария

Най-древната Стихия в миналото

   Най-древната Стихия в миналото е бил Хаосът. Първият, който го е преодолял, е Вторият Старец. И това е видоизменило световете по един незнаен начин. Вторият Старец се е вклинил в Хаоса, проникнал го е и го е видоизменил чрез Могъщата Сила на Своята Незнайност. Хаосът в началото си помислил, че е пълен господар, но после съзрял Нейната сила и разбрал, че съществува неведомост, Старец и Път за всички, които търсят в Хаоса своята Дълбочина.

Вторият Старец Азавот Махария

Истинският Търсач отива отвъд Прамрака

   Днес най-могъщата Стихия, която трябва да се преодолее, е Прамракът – Преизобилието от Скрита Светлина. Огромно е това Преизобилие и поради голямата си натрупана Сила изглежда като Прамрак. Но тези, които го преодоляват, разбират, че с тях заедно е Онова Прадревно Същество, Което е създало това Преизобилие, но се е скрило. Истинският Търсач отива отвъд това Преизобилие на Прамрака, защото истинският Търсач е едно с Прадревното Незримо Същество.

Вторият Старец Азавот Махария

Трябва да се преодолее един Велик Предел

   Трябва да се преодолее един Велик Предел и някога Старците ще станат Праоснови, Прастарци, а много същества ще станат Старци. Пътят на Истинните е все по-голямо вътрешно Извисяване. И така Старците ще станат Прастарци и ще отворят Врати за другите, които ще станат Старци – Старомъдри. И така ще се отваря Врата след Врата, докато всички се слеят с Праобраза на Неведомия Незрим Абсолют, който е Скрит, Скрит в Дълбината на Самия Себе Си.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 11, 2018, 03:27:40 am
На Кладата се явява Духовният Подвиг

   Когато минаваш през Кладите за своята Идея, за теб това да бъде Мистично Тържество. На Кладата се явява Потайната Сила на Духовния Подвиг. И тук Идеята се превръща в Живот и Безсмъртие. Тук Идеята слиза вътрешно в човека и го оживява завинаги, защото и тя го е приела така, както той я е приел. Кладата не е само външен огън, тя е Древен Огън – Огън, Който е Произходът на боговете.

Вторият Старец Азавот Махария

Устойчив във Великите Принципи

   За да се приближиш до един Старец, трябва да си устойчив във Великите Принципи. Два от тях са Абсолютна Вярност и Абсолютно Доверие, и то когато велико Същество те е изоставило. Абсолютната Вярност – това се дължи на Чистата Духовност. Абсолютното Доверие – това се дължи на познаване на Невидимия свят. Трябва да имаш живо разбирателство с Невидимия свят. Чистата духовност ще те просветли. Познанието на Невидимия свят ще те освети. Но ако ти отидеш по-навътре, и двете ще ти бъдат отнети, защото в Неведомото се крие по-дълбоко даване. То ще ти даде своята Незнайност.

Вторият Старец Азавот Махария

Чисто Безмълвие и Свещено Уединение

   Има и други Велики принципи, в които трябва да устоиш в Пътя към Старците. Единият Принцип е онова Чисто Безмълвие, което се ражда, когато словото е надминато, когато словото е било пречистено до своя корен. Тогава се явява Чистото Безмълвие. Друг принцип е Свещеното Уединение. В това Уединение има Полъх на Покой и Древност. Това Уединение е чисто освобождение от веригите на ума и сърцето. Това Уединение е недокоснато от смърт и упадък, от разбиране и неразбиране. Това Свещено Уединение е Древен Знак.

Вторият Старец Азавот Махария

Осемте степени на злото

   Има 8 степени на злото. В първата степен е допустимото зло. Във втората степен е самовлюбеното зло. В третата степен е болното зло. В четвъртата степен е атакуващото зло. Всички тези степени са поучителни. В осмата степен е демоноядното чудовище. Който е предизвикал това зло, той се разрушава отвън и отвътре. В осмата степен са отнети поученията. Всички степени на злото са слуги на Тайната Всемогъща Воля.

Вторият Старец Азавот Махария

Абсолютна недосегаемост от злото

   Човекът може да постигне абсолютна недосегаемост от 8-те степени на злото, ако осъзнае пътя на своята саможертва и ако тръгне неотклонно по този път. Тогава тук човекът има право да борави с Истината и тя го учи той да стане абсолютно недосегаем за 8-те степени на злото, защото какво зло може да се изправи срещу Истината? Истината е Поразяващата Слава на Скритостта.

Вторият Старец Азавот Махария

Митичното време

   Първо е имало Митично време, Митично съществувание. А когато хората са съгрешили, духовете са създали време. Всяко същество може да се върне в Митичното време. В Митичното време са живели боговете. Тогава те още не са били хора, защото те живели в единство с Богоскрития Първосъщностен – Самосъздателят на Митичното време. То е Неговата Аура. Но по-късно боговете не Го разбрали и станали хора, а Той се отдалечил в Себе Си и се скрил в Себе Си. А те станали земни падения и за тях слязло времето, защото те станали избраници на смъртта. А къде живее смъртта? Смъртта е там, където го няма Вдъхновението. Вдъхновението е, което води към Незнайното Вътрешно Място в Митичното Прасъщество.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 12, 2018, 04:23:21 am
Чрез Единение с Него всичко е Лекота

   Правѝ постоянни усилия с Лекота, а това означава: правѝ постоянни усилия с Него, защото Той Единствен е Лекотата. Дори Голгота може да се олекоти. Дори Голгота е лека, ако си създадеш това Съзнание на Лекотата. Лекотата не е в събитията, в явленията. Тя е част от Съзнанието – Съзнанието, което е единно с Него, защото чрез Единение с Него всичко е Лекота. И наистина кой може да Го обремени, защото Той е Ключът, а Голгота е само Чуден Преход към Него и към Вечната Безметежност.

Вторият Старец Азавот Махария

Заключената Непроявеност

   Това, което Старците проявяват, спада към Непроявеното. Това, което не проявяват, спада към Скритите Мистерии. Проявите на Старците са прояви на Непроявеното. Непроявеното работи, изявява се, но си остава Непроявено. Който е разбрал това, се завръща в Древния Път. Това, което Старците не проявяват, спада към Скритостта на Великата Непроявеност. Това е наречено Заключената Непроявеност. Няма проявеност, няма създаване, а само Неизмерима Пълнота.

Вторият Старец Азавот Махария

Има необходимост от Изстрадване

   В Мястото на Истината има необходимост от Изстрадване. Има нещо, което трябва да бъде доказано по отношение на Прадълбината. Който е съумял да изстрада Истината, той е съумял да я съхрани. Така той е съхранил в себе си и Непознаваемата част от Истината, а познаваемата част само го е въвела в Мистерията, в Мястото, което е Безподобие. Изстрадването е съхраняване на най-древното отношение на човека към Прадълбината и поради това човекът се завръща в Нея.

Вторият Старец Азавот Махария

Старците са били в милиарди години самота

   Старците са преминали през най-дълбинните отвъдкосмически страдания. Те са били поставени да престоят от Върховното Нищо в милиарди години самота. И ако те успеели да запълнят тази самота с нещо от Дълбините си, те щели да бъдат наречени Арамоните. Те устояли и изпълнили тази самота с Нищото, което открили в себе си. И затова те били наречени Вратите или Древните, а по-късно – Старците. Самотата им била нечувана, но Дълбината им се оказала Величествена.

Вторият Старец Азавот Махария

Преминал през изключителна духовна нищета

   Старецът е преминал през изключителна духовна нищета. Това е Най-Древния Път, Прадревния Път. Старецът е преминавал от Дълбочина към Дълбочина, за да отмахне от Пътя си 12-те Дълбочини, за да стигне до 13-та Дълбина и да бъде преработен от Върховното Нищо. Така Той става Арамон – Врата. И така чрез Него щели да текат Неведомите Сили на развитието към бъдещите сътворени и несътворени светове и същества.

Вторият Старец Азавот Махария

Постигнал Върховен отказ от себе си

   Старецът е постигнал Върховен отказ от себе си. Когато в Древността Абсолютът предложил на Стареца Чистото Съзнание, Старецът се отказал от него, защото Старецът видял, че Чистото Съзнание е състояние на Висшите светове, но Той знаел, че тези светове са ограничения. Когато на Стареца му бил предложен Чистият Дух, Той се отказал от него, защото осъзнал, че това е състоянието на боговете. Когато на Стареца нищо не били предложено, Той пожелал дълбоко в себе си Върховното Нищо. И така Старците били наречени Най-Древните, защото те са самата Древност, която е Състоянието на Абсолюта.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 13, 2018, 05:22:31 am
В най-големия студ се самозапалили 24 Пламъка

   В Прадревността срещу Старците се е изявила Великата Строгост. Към тях е бил насочен най-големият студ на Любовта, другият полюс на Любовта. Този Могъщ духовен студ всичко смразява. Това бил изтребителен студ. Изявило се Всемогъщието на Строгостта. Това е бил духовен студ, по-тежък от външния студ. Но какво се е случило тогава? Едно предрвно Око е наблюдавало събитието. То водяло как се самозапалили 24 Пламъка. В този голям студ Старците запалили в себе си Велика Топлина, Велик Пламък. И сега тази Топлина огрява и сътворените, и несътворените светове. Тези Пламъци са отвъд историята, защото са Предвечени.

Вторият Старец Азавот Махария

На големия мрак те противопоставили самозараждането

   В Прадревността се е случило и друго събитие. Древните били подложени на огромно налягане – гъст черен мрак се спуснал над тях като бездънна нощ. Тогава нямало слънце, нито луна, а сама Древна, Древна тъмна мъгла. Това предизвикало Древните да зародят себе си като вечно живи Слънца. И така се родили 24-те живи Слънца, които оттогава досега не спират да огряват Тайната Мъдрост. На големия мрак те противопоставили самозараждането. Това са Най-Древните Слънца, които чакат човечеството да се запъти към тях.

Вторият Старец Азавот Махария

Същество с Велика и Страховита Безусловност

   Старецът се Същество с Велика и Страховита Безусловност. Старецът не носи на хората светлина, за да ги заблуждава. Старецът носи в Себе Си Най-Древния Принцип – Принципа на Истината. Този Принцип е Безусловен. Той е преди светлината, той е роден преди светлината. Старецът не носи добро на хората, за да ги залъгва. Старецът носи в Себе Си Безусловната Истина, която е освобождение от доброто. Светлината и доброто са ограничения на Истината, а Старецът е Същество Безусловно. Той не търпи никакви ограничения.

Вторият Старец Азавот Махария

Успели да създадат Авахара – Праединението

   В най-древните времена Могъществото било в ръцете на Великите Изпитания, но тези Изпитания е трябвало да се срещнат с Арамоните – Древните Старци. Така Изпитанията се срещнали със Скала от Страховита Безусловност. И тази Безусловност ги поразила. Тази страховита Безусловност изненадала могъщите Изпитания. Тези Изпитания, които са Древни Сили, срещнали срещу себе си по-страшна Сила и тази Сила била Страховитата Безусловност. Така Могъщите Изпитания разбрали, че те не са господари на вътрешната вселена. Страшна била тази Безусловност за тях. Страховита била тази Твърдина, тази Неречима Безусловност. С тази Страховита Безусловност Арамоните създали Абсолютното Доверие между себе си и Прадревното Същество. Така те станали едно цяло със Скрита Реалност на Прадревното Същество. Така Старците успели да създадат Авахара – Прасъединението си с Абсолюта. И чрез Авахара Той вече можел да тече в тях.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 14, 2018, 04:52:22 am
Халатира е Скритият Ключ

   Изначалните Старци предначално са имали Праединението с Абсолюта, но е трябвало да го потвърдят. Всички останали трябва да създадат Праединението – да се домогнат, да се свръхусилят, да се свръхнадмогнат, да се свръхизвисят, да свръхзаслужат Праединението. Старците са имали Праединението, а в Свръхизпитанията те само са го утвърдили. Дълбоко незнайна е Скритата Природа на Старците. Те са Древните Врати на Абсолюта. Те живеят всякога в Праединение с Абсолюта. Всички останали трябва да станат достойни за Праединението. За да станат достойни, те трябва да извървят дългия път на самоусъвършенстването, на себепознанието и на Великата отдаденост на този път. Най-важното в този път е Халатира – Целеустремеността. Халатира е Скритият Ключ, Древният Ключ. Вътре в човека има метод, чрез който той да превърне дългия път в къс път. Този метод е да се свръхмоли, да се свръхизвиси, да свръхработи, да се свръховладее и да се свръхпосвети на Истината. Тогава върху неговата естествена вродена енергия ще му се прибави и духовна сила отгоре, за да превърне дългия път в късия и тесния път.

Вторият Старец Азавот Махария

Когато твоите усилия станат остри като Меч

   Да създаде Праединението – това решение не е твое. Това е решение на Прадревния и Той те повежда. Да създадеш Праединението – това е най-древното Действие на Абсолюта. Това решение е Негово – Той трябва да се задвижи. Но преди това твоите усилия трябва да постигнат Вечността. Когато постигнеш Вечността и влезеш в нея, твоите усилия трябва да продължат и да се изострят още повече. Твоята Целеустременост трябва да продължи своето дело. И когато твоите усилия станат остри като Меч, Праединението ще те призове. И Абсолютът ще извърши Своето Действие.

Вторият Старец Азавот Махария

Надминава всички чудеса и явления

   Когато се достигне до Праединението, Пустотата разкрива своите Прелести, Бездната разкрива своето Величие. Смъртта си е отишла, безсмъртието си е отишло, времето си е отишло, Вечността си е отишла. Бог се е завърнал навътре в Себе Си. Той вече действа като Абсолюта. Оттук нататък Абсолютът се загатва на Бездната. И това е Велика Реалност, която надминава всички чудеса и явления.

Вторият Старец Азавот Махария

Бог повежда човека към Скритата Си част

   Решаващото условие за човека са постоянните искрени усилия. Бог чака тези усилия, Бог дълго наблюдава тези усилия и върви след тях. И в един определен момент Бог се влива в тези усилия и се заражда в човека. И когато Бог напълно се зароди в човека чрез тези съвместни усилия, човек се осъзнава като нероден, като несътворен. Той вече чувства Освобождението си от ограничените светове. По-късно Бог повежда човека към другата част от Себе Си, към Скритата част, която е наречена Мистерията. Тя е велико Освобождение от несътвореността. И така човекът от Дух става Мистерия от Мистерията.

Първият Старец

Човек може да надопредели

   Бог определя, но човек може да надопредели – с постъпки, с подход, защото в човека е скрита Бездна. Бог е предопределил пътя на човека, но вътре в човека има Скрита Тайна и Дълбока Мистерия. Те имат власт да видоизменят предопределението. Тайната в човека – това е Вечният Дух, скрит в него. Мистерията в човека – това е Скритата Искра. И ако човекът твърдо избере Пътя към своя Дух и към своята Искра, Бог отделя предопределението Си от човека и го дарява с Най-Древната Скритост, която е в самия Него. Предопределение вече няма, защото човекът е зародил в себе си Изначалния Замисъл. И сам Бог започва да следва този Замисъл, а той е Завръщане в Праединството с Абсолюта. Бог всякога е жадувал за този Замисъл. И когато човек е избрал този Първичен Замисъл, Бог го възвеличава и освобождава човека от всичко човешко и от всичко небесно. Така Същността се завръща в Прасъщността, за която световете са в неведение.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 15, 2018, 04:58:26 am
Взаимното Призоваване създава Тайноявлението на Пътя

   Човек върви към Скрития и Скритият върви към човека по един потаен начин. Човек призовава Скрития и Скритият призовава човека и това взаимно Призоваввне създава Тайноявлението на Пътя. Скритият е потаил в човека Собствената Си Тайна. И когато човек се домогне до тази вродена Тайна в себе си, той започва да призовава Скрития и сам Скритият започва да го призовава. Заражда се Древната Взаимност, защото Скритият има нужда от човека и човекът има нужда от Скрития. От тази Взаимност се заражда Тайнството наречено Път. А що е Пътят? Пътят е Мечът, който пробива Дълбините. От Дълбините Мечът стига до Бездната, а от Бездната Мечът стига до Мистерията. Когато Мечът е стигнал до Мистерията, тогава настава Безкрайното Преклонение пред Абсолюта. В Древността това се е изричало като Вархара Моритара – Върховният Смисъл.

Първият Старец

Древна, Заключена Ослепителна Светлина

   Алахора е Велико Осияние. Това е Древна, Заключена Ослепителна Светлина.От нея е слязъл един Лъч като Дар към всяко същество. И задачата на всяко същество е да открие този Лъч в себе си. И ако го открие, за това същество започва Мистериозното Възхождение навътре към Центъра, откъдето е произлязло Несътвореното. Това е странен Възход. Той не прилича нито на търсенето, нито на развитието. Това е постоянен Възход към Неуловимата Прасъщност. Тук постижение няма, има  само непрестанен Възход.

Първият Старец

Прасияйният Лик е обхванат от Древна Мъгла

   Прасияйният лик е обхванат от Древна, Древна Мъгла. Който може да пробие тази Мъгла, ще прозре нещо в себе си, ще прозре Искрата – своята скрита Прасъщност. Но преди това трябва да е познал Духа си и този Дух трябва да е обхванат изцяло от Истината. Но откъде слиза Истината върху Духа? Тя слиза като странен Лъч от Мистерията. А що е Мистерията? Това е другото име на тази Древна, Древна Мъгла.

Първият Старец

Зората е другото име на Древността

   Алахора е Зората. А що е Зората? Другото име на Древността. Тази Древност е първообразувала Изконния Старец, и то така, че Древност и Старец са едно. Древността утвърждава Стареца и Старецът утвърждава Древността. Световете са млади, вселената е млада. Старецът е Древен. Ако световете и вселелната не вървят към Стареца, те ще изгубят пътя си и ще изгубят себе си. Има само един път – пътят към Древността, пътят към Изконното. Това е Мястото, където няма начало. А щом няма начало, няма и край.

Първият Старец

Ключът на Ключовете

   Ослепителния Древен Старец – към Него няма Ключ, защото Той Сам е Ключът. Но Той може да бъде тайновъзлюбен и древновъзжелан. Тогава Той може да погледне към Теб и да реши да се превърне в Ключ. Когато Ослепителният Древен Старец бъде тайновъзлюбен и възлюбен в постоянство, ще дойде момент, когато Той ще изпрати Своя Поглед – Есенциалният Лъч, който ще образува Ключа към Него. Този Ключ е Ключът на Ключовете, Вратата на Вратите, Пътят на Пътищата.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 16, 2018, 04:01:17 am
Търси Го без търсене

   Древният Скрит – не Го търси, за да бъдеш някога потърсен. Не можеш да Го намериш, ако Той не те намери. Не Го търси означава: не Го ограничавай, не Го изисквай, но никога не Го изпускай от погледа си. Очаквай Го без очакване, търси Го без търсене и Той ще те намери. Жадувай за Древния Скрит, но не Го търси. Взирай се в Древния Скрит, но не го искай. Люби Древния Скрит но не Го ограничавай. И така: жадувай, взирай се и люби Го и постоянно прави това, без да настояваш. И тогава ще дойде денят, в който Той ще се самозапали в теб. И тогава ти вече не ще имаш стремеж, но стремежът ти ще бъде заменен с Древното Вдъхновение. С това Вдъхновение гори Сам Той по Пътя към Собствената Си Мистерия.

Първият Старец

Това е твой Избор

   В Пълнотата на Любовта без да се е явил, Той е намерен. Той не е отключен, но ти си избрал дерзанието към Него и се прехранваш с това дерзание. Той не е намерен, но ти си избрал Пълнотата към Него и се прехранваш с тази Пълнота. В своята собствена реалност ти можеш да решиш да Го намериш и това решение е твое, а не Негово. Ти си в състояние да Го оживиш в своята реалност, ако в твоята скритост е направен Изборът на Любовта. Щом си избрал дерзанието, щом си избрал най-високата степен на дерзанието, това е твой избор – избор на твоята Древност. Какво може да стори Той на това дръзновение? Само едно – да дари Себе Си. Сам Той е създал това дръзновение още в миналото като Древен Пламък, а после се е скрил. И който е събудил това дръзновение, събудил е Древен Дракон, събудил е Древномогъщ Пламък, събудил е Свободата си.

Първият Старец

Той отмахва Булото и въздава Прасиянието

   Когато за пръв път е погледнал към Себе Си, Абсолютът е създал Великото Прасияние. Когато за втори път е погледнал към Себе Си, Той го е забулил. И сега всички търсят да Го разбулят и да се завърнат в Него. Така Той е образувал Великия Стремеж към Себе Си. Той е знаел, че Забуленото ще привлече Стремежа. И когато Стремежът стигне до своята Връхна Точка, Той отмахва Булото и въздава Прасиянието. Прасиянието е смес от Вечен Възторг, Безкрайно Вдъхновение и Необятен Покой. Тук човекът вече не е човек, а Същност от Прасиянието. Той е ясен за себе си,но е забулен за световете.

Първият Старец

Прасиянието съдържа множество безкрайности

   В Прасиянието се съдържат много степени. Всяка степен е свързана с по-вътрешна вселена, с нова, по-дълбока безкрайност. Прасиянието съдържа множество безкрайности във все по-дълбоки измерения. В Прасиянието Върховният е вложил много степени на Себеразкритие. Всяка степен е нова безкрайност, нова неуловимост. И тук във всяка степен Прасиянието се разцъфтява в нова степен на Саморазкритие. Това е един бездънно опиянен Мистериозен Безкрай, зато Сам Върховния Скрит се себепрониква в Своите степени.

Първият Старец

Прасияйният Лик и Незримият Лик

   Прасиянието съдържа Неизмеримост на Откровението – все по-голямо Осияване, така както Абсолютната Несътвореност съдържа Неизмеримост на Неоткровението – все по-дълбока Неузнаваемост. Прасияйният лик е Вечното Откровение, Незримият Лик е Вечното Неоткровение. В Прасияйния Лик всякога ще остане нещо заключено, защото Той е вложил в Проявата част от Своята Неизследимост. Прасияйният Лик е Завръщане в Неговата Древност. Незримият Лик е завръщане в Неговата Прадревност. В Прасияйния Лик винаги има нещо Необятно. В Незримия Лик винаги има нещо съвършено Скрито. В Прасияйния Лик ние откриваме все повече Неговите безкрайности в себе си, а в Незримия Лик ние вече не откриваме безкрайности. Тук ние изчезваме в Неговата съвършена Скритост.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 17, 2018, 06:42:38 am

Великата Непознаваемост и Абсолютната Непознаваемост

   Великата Непознаваемост ще разкрива нещо от себе си на Тайнотърсещия. Абсолютната Непознаваемост никога няма да разкрие себе си, ще остане завинаги Неизследима. Тя само ще дарява от своята Върховна Пълнота. Великата Непознаваемост дарява Премъдрост. Абсолютната Непознаваемост е Неизследима. Тя е Върховно самовглъбена в себе си. Никой не може да я изследва. Но който съумее да се докосне до нея, получава нещо от Величието на Пълнотата. Тази Пълнота е Велик Дар. И самата тя е преграда към Абсолюта. Тази преграда е Мистичната Усмивка на Прадълбинно Скрития Абсолют.

Първият Старец

Амолавира – Прасъстоянието извън измеренията

   Великото Недостъпно Място – то е обезсмислянето на всичко друго и влизане в самата Недостъпност. Мистерията в нас ни въвлича в тази Великоскрита Недостъпност. В тази Недостъпност няма нито живот, нито съществувание. В това Място има само Велика разтвореност. Тук всички пътища завършват и остава само едно – Прадревното Състояние, наречено Амолавира. Това е Състоянието, в което няма дихание, няма ограничение. Това е Прасъстоянието извън измеренията.

Първият Старец

Старците дръзват към Великото Неприсъствие

   Дръзване съществува във всички целеустремени същества. Трябва да се осмелиш към своята Висока Идея. Осмеляването е една от големите Тайни на всеки стремеж, на всяко търсене. Старците също дръзват, но по отношение на Пранеприсъствието на Абсолюта. Дръзновението е път на всички разумни и пробудени същества. Разумните имат дръзновение, Старците имат дръзване. Разумните постигат Тайната на Абсолюта, Старците постигат Мистерията на Абсолюта. В Тайната Абсолютът се проявява, в Мистерията Абсолютът се скрива. Старците дръзват най-вече към Великото Неприсъствие. И колкото повече вървят към Него, толкова по-голяма част в тях става Неприсъствие. Старците се взират във Великото Неприсъствие и така вдълбочават себе си. И колкото по не могат да Го издирят, толкова по-дълбинен става Източикът им.

Първият Старец

Този Меч попада в Ръцете на Върховния

   Може да дръзваш към Върховния, но дръзване има само в Любовта. Вън от Любовта то е посегателство. Любовта по същина е дълбокосмирена и вдъхновенотърсеща. Върховно нещо е дръзването. То е Меч, който прониква в светлината и отива отвъд нея. И накрая този Меч попада в Ръцете на Върховния. Той го взема, разглежда го, прониква го със Себе Си и го връща на дръзновения Търсач. Така този Търсач започва да воюва не със себе си, а с Върховния в себе си. И от този момент нататък Търсачът расте чрез Върховния в себе си. И от този момент нататък той вече се определя като Син, като Дъщеря, като Велик Учител или като Древен Старец. Поради дръзновението той вече не принадлежи на света, нито  на времето, но на Безвремието, Несътвореността и Неведомостта.

Първият Старец

Най-древното Послание на Абсолюта

   Не ставай същество на Тайната, за да намериш Мистерията. Не ставай същество на пътя, за да намериш другото. Не ставай същество на пътя, за да го преодолееш. И тогава след преодоляването започва да се заражда Мистерията. А какво носи Мистерията на съществото? Великообогатение. Това Великообогатение идва от Потайните искри на Абсолюта. Тези Искри са от 4-те вида Безкрайности. И това е най-древносъществуващото Благословение. Но кой може да понесе това Свръхизобилие? Това е дръзновения човек, истинният човек. Той може да го понесе, защото е жадувал за Мистерията и нейната Неведомост. И така в този човек ще звучи само едно Послание, най-древното Послание, в което Абсолютът казва: „Ето, Аз съм ти и ти си Аз“. Това послание е безмълвно. То сияе завинаги в сърцето на Сина, Дъщерята, птицата, звяра, но само тези, които са дръзнали да станат Стихия. Такъв е Великоскритият път. Това е пътят, който преодолява самия себе си.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 19, 2018, 05:53:51 am
Ще чуе Гласа на Гласовете, Последния Глас

   Да събудиш Древния Призив в себе си, означава така да призовеш Върховния, че да се изтръгнеш от себе си, от същността си и да се завърнеш в Него. Натрупвай Призоваване ден след ден и накрая то ще се превърне във Великия Призив. Този Призив ще разруши света, ще разруши вселената, ще прекоси безкрайността и ще достигне до Сърцето на Древния Незнаен. Чрез този Призив Той се завръща в Себе Си, защото в този Призив ти и Той вече сте Едно. Този Призив е друго име на дерзаещото самовдъхновение. Това дерзаещо самовдъхновение е самозавръщане от свят в свят, от вечност във вечност, от безкрайност в безкрайност, за да стигне до своя Праскрит Древноизточник. И там то ще чуе Гласа на Гласовете, Последния Глас: „Ела, Дъще, ела, Сине, ела Мистериозност Древнопосята и виж Лицето ми, защото Аз съм твоето Праизначално Откровение“.

Първият Старец

Скритото Име на Абсолюта

   Скритото Име на Абсолюта, което се загатва като „Врата към Зората“, символизира онези същества, които са се изтръгнали и от хаоса, и от светлината, и от себе си. Всички, които са се изтръгнали от хаоса, от светлината и от себе си, тръгват на път към своята Древност. Да се изтръгнеш от хаоса – то е велик подвиг. То е подвиг, който идва след дълбоко разбиране на Великия Древен. Да се изтръгнеш от светлината – то е дълбоко осъзнание на себе си и своя път. Да се изтръгнеш от себе си напълно – то е подвиг на дълбинно познаване на собствената си най-дълбока част. След тези подвизи в човешкото същество се образува Древното Тайно Име. И в човека засиява Зората, защото вече сам човекът е  Врата отворена.

Първият Старец

Ще бъде забелязан от Скритото Име

   Скритото Име на Абсолюта се загатва още като „Самосъщността“ – Праесенцията, която дава Есенция на другите неща. Скритото Име съществува като Прасъществувание. То съществува като Есенция на Прасветлината. Всеки, който се домогне до Пречистото си същество, ще бъде забелязан от Скритото Име. И това Име ще потече към него като Праесенцията. Тази Праесенция е Еликсирът, който всички търсят. Този Еликсир е нематериален. Той е несътворен. И всеки, който е познал собствената си несътвореност, може да пие от Еликсира.

Първият Старец

Равни по Същина, но не и по Дълбина на Тайната

   Човекът и Абсолютът са равни по Същина, но не са равни по Дълбина на Тайната. И затова никой не може да познае Абсолюта, дори и Старците. Човекът и Абсолютът са еднакви по Същина, те са единни, но се различават по Дълбината на Тайната. Ако Абсолютът влезе в човека, то човекът става Абсолют, става единен с Абсолюта. Но за да стигне до това, човек трябва да се извървял Тройния дълъг път – пътят на Духовността, пътят на Божествеността и пътят на Абсолютността. Духовността е силна, Божествеността е могъща, Абсолютността е всемогъща. Никой не може да следва Абсолюта, никой не може да Го постигне, дори и Старците. Но ако Абсолютът си избере същество, в което да се всели, то ще действува като Абсолют. Но Абсолютът Сам по Себе Си превъзхожда това същество, защото Той го е направил само като част от Себе Си. Цялото Съвършенство принадлежи единствено на Върховния Абсолют и това Съвършенство ще остане абсолютно непостижимо за всички времена и епохи и за всички безкрайности.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 20, 2018, 06:16:30 am
Изпитанието на Свръхсветлината

   Старецът е преминал през Изпитанието на Свръхсветлината, през изпитанието на Могъщото Праизобилие. Всички, които са устояли на това Праизобилие, са наречени Арамоните – Старите, Древните, Старците или „Тези, които са устояли“. Всички други същества, които не са устояли, са станали същества на различни степени, същества на различни светове. И всички от тях, които са разумни, търсят своя Древен Устой и чакат времето на Великото Древно Изпитание – Срещата с Древния Мрак, което е Срещата с Праизобилието. Срещата с Древния Мрак е Среща с Ослепителната Прасъщност, която ние не можем да възприемам и поради което тя изглежда като Мрак. Но този, който има Абсолютно Доверие, възприема правилно Древния Мрак и получава в Дар Преизобилието.

Първият Старец

Тръгва на Път към Скрития Учител

   Празавръщането започва, когато човек се отделя от духа си и тръгва на Път към Скрития Учител. Там той се домогва до онова, което се предава скрито от Учител на ученик – мистериозната частица от Неведомото. Празавръщането е Велико отделяне. Човек трябва да се отдели от себе си, дори и от същността си. И когато е станал толкова дълбок и осъзнат, той може да тръгне към Мистерията, наречена Скритият Учител. И тогава тази Мистерия ще му даде нещо, което е по-дълбоко от несътвореното. Това е Осияването на тайната, древна, неведома частица, наречена Искрата, която е извор от Праизвора, която е Източник от Праизточника, която е Неведомост от Абсолюта.

Първият Старец

Единственият, Който знае Пътя към Абсолюта

   Скритият Учител е Единственият, Който знае Пътя към Този, Който предхожда и Древността, и Мистерията. Съществува един Скрит, Скрит Прастарец. Той е преди Древността. Той е преди Древните Старци. Той е Праобразът на Този, който няма Образ. Докато Старците ни подготвят за Величествения Път към този Праобраз, то този Праобраз е Единственият, Който знае Мистериозния Път към Абсолюта. Този единствен Великопраобраз е наречен Арамахот – Обединяващият Безкрайностите. И всички, които са завършили пътя си във времето и във вечността, ще бъдат приети от този Старец, Който ще им отнема същностите една по една. И когато накрая им отнеме и третата същност, те ще влязат в Дома на Последната Безкрайност, Четвъртата Безкрайност и ще се докоснат до Този, който никога е нямал Образ, нито Подобие. И той ще ги дари с Неведомост, която другите Безкрайности не познават.

Първият Старец

Осъзнаването на Върховната Истина

   В Осъзнаването на Върховната Истина ТОЙ е Един без втори, ТОЙ е Един и никой друг. Това е Осъзнаване над осъзнаванията. Всякога и винаги е съществувал Един и никой друг. Всякога и винаги е съществувал Един и никога е нямало втори. Ако виждаме втори, ние виждаме множество. Ако осъзнаем, че има само Един и никой друг, тогава ние няма да вярваме в природата, в световете, в множеството, в стихията на природата, но ще вярваме само в Него – защото всичко друго е само Неговата Скритост – за да ни води Той към Себе Си, защото Той иска напълно да Го познаем като Единият Всесъвършен.

Първият Старец

Той е Един без втори

   Той е Един без втори. В твоя Истинен Път, в твоите дълбокоистинни избори Той е мистериозно Един без втори. И когато си Истинноотдаден, и когато си Цялостноосъзнат, и когато си Отдаден и Отдаден при всички условия, тогава Той – Единият без втори – се заражда мистериозно в теб до пълното сливане с теб. И в това твое Изчезнование Той вече се е зароди завинаги. И вече няма Тайна и Скритост, а е само ТОЙ.

Първият Старец

Той е Единият и никой друг

   Той е единият и никой друг във всички измерения, във всички светове и във всички същества. Той е в пропастта, Той е в извисеността, Той е и Който превъзхожда всичко това. В Тайнството на окултната история се е случвало същества на пропастта да Го осъзнаят и същества на извисеността да Го изгубят и да се отделят от Него. Той е Единият, който дарява в пропастта извисяване и в извисяването пропадане, за да води тези същества към Мястото на Изначалния Дар. Изначалното Даряване – Даряване с Неведомост.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 22, 2018, 05:29:41 am
Търсим Него, а не познанието за Него

   Истинското търсене се състои в това, че търсим Него, а не познанието за Него или за Неговите възнамерения. Ние оживяваме в Него, а не в познанието за Него. Истинският Търсач не иска да Го познава. Истинският Търсач не иска Неговите блага. Истинският Търсач търси единствено Него. Той оживява в Него, той изчезва в Него. Той преодолява причините и последствията, поради които нещата се раждат и умират. Истинският Търсач надраства идеята за Бог като причина и последствие. Той изчезва в Него като Предвечност. И така той става като Него – без начало и без край, какъвто е бил всякога. Дори и милиарди години да се върнем назад във времето, ние не можем да Го открием. Но ако изчезнем в Него, ние ще изоставим времето, защото то е сътворена причина и ще оживеем в Неговата Предвечност, където няма начало и край. Така ще се завърнем в Изначалното Състояние, където „Той е аз и аз съм Той“. Това е Мястото, където няма блага, а има само един Вкус – Съвършеният Вкус. А Съвършеният Вкус е Самият Той – Праскритият Абсолют.

Първият Старец

Часът на Върховното Изоставяне

   В Пътя към Скрития Учител-Старец трябва да преминеш през Върховното Изоставяне. Ще бъдеш изоставен, за да се види ще се вкорениш ли с Доверие в Тайната на Скрития Учител-Старец. Когато е дошъл часът на Върховното Изоставяне, дошъл е Дарът на Безкрая. Умът, сърцето и волята са онемели, но Душата и Духът познават Тайнството на Доверието. Това Върховно Изоставяне е часът на Душата и Духа, часът на Древното пробуждане, което в Древността се е наричало Аор Атара – Вратата на Пламъка. И който е отворил тази Врата, той прониква в Скритото Съществувание на Учителя-Старец. Аор Атара е най-древното Призоваване. То е Свещената Врата. То е Древният Път.

Първият Старец

Ще Го открият като Махора Аор

   Гласът на Древния е Пълното Освобождение, но Той е по-дълбок от Гласа Си. Той е създал гласа на нещата, гласа на същностите, но Той превъзхожда този глас на нещата. Странно и мистериозно е създаден Гласът на Гласовете. В Изначалната Древност той е бил създаден като Прасветлина, Праизобилие, но никой не можел да Го възприеме и затова бил наречен Хатар – Мрак, Древна Мъгла, Велика забуленост. После излъчил Любовта. После излъчил молитвата и най-накрая излъчил постоянството. Това са пътищата към Хатар. Постоянството ще го открие, молитвата ще Го открие, Любовта ще Го открие, Истината ще Го открие. Всички тези неща превъзхождат другите гласове и звуци. Всички тези първосъздадени неща ще Го открият като Махора Аор – като Прасветлина, защото тогава ще заглъхне същността, за да се роди Прасъщността. И това е наречено Великото Освобождение.

Първият Старец

Ахаварития – Прадълбината

   Да си предан, значи да си напълно отдаден на Този, Който отсъства, на Този, Когото не виждаш, на Този, Когото не разбираш. Този, Който отсъства , е носител на Драгоценното. Този, Когото не виждаш, е носител на Скъпоценното. Този, Когото не разбираш, е носител на Благото. Този, Който отсъства, ни преизпълва. Този, Когото не виждаме, ни озарява. Този, Когото не разбираме, ни вдъхновява. Ако Този, Който отсъства се изяви, кой може тогава да Го понесе? Ето защо Той не се явява, а ни подготвя. Молитвата ни подготвя. Безмълвието ни вдълбочава. И когато най-накрая Той се яви сред зрелостта на нашето Безмълвие, тогава Той ще ни даде нещо повече от изпълненост. Той ще ни открие Ахаварития – Прадълбината Си. Що е Ахаварития? Вседълбинност, Вседълбинност, Вседълбинност, Всепоглъщане, Всепоглъщане, Всепоглъщане – и това, което е отвъд него. Това се нарича Изреченост на Необяснимото. Това е идеята за Ахаварития.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 23, 2018, 05:43:04 am
Докосва потайно Сърцето на Абсолюта

   Древният е по-дълбок от Гласа Си. Самият Му Глас съдържа частица от Него. Чрез Гласа Си Той води едно същество към Несътвореност и към най-дълбоката Си Вътрешност. От гласа Му произлизат Лъчи, които водят към Неговата Разумност, към Великата Разумност. И Разумността е тази, която създава Несътвореността. А от Безмълвието Му произлизат друг род Лъчи. Те водят към собствената Му Мистерия. Гласът е тази Разумност, която тече като чиста вода по пътя към Морето на Несътвореността. Безмълвието е този Огън, който се извисява в Духа на Мистерията и докосва потайно Сърцето на Абсолюта.

Първият Старец

Ключът към Четвъртата Безкрайност

   Има 4 Безкрайностти, 4 пътя. Четвъртият Път е потъване към човека-мистерия във Великата Мистерия. Тук, в Четвъртия Път, не се съставят мнения и изводи, само се поглъща Истината от Великия Всепоглъщател. Тук е Мистерията на Самия Абсолют. Тук няма Слово, Словото е безгласно, Словото е отнето. Тук Върховната Мистерия е Всепоглъщаща. И ако ти се достоен, изчезваш в Нея, а ако не си достоен, завръщаш се несътворен в другите Безкрайности. Там, в другите Безкрайности, се намира потайно самоусъвършестнствуване на йерархиите от духове, богове и същества. Те живеят и съществуват дотогава, докато открият Ключа на Четвъртата Безкрайност. Ключът към Към Четвъртата Безкрайност е Истината в Последната си степен.

Първият Старец

Принципите, които водят към Върховната Истина

   Принципите, които водят към Върховната Истина и към нейната Последна степен, са три - Любовта, Мъдролюбието и Премъдростта. Когато човек придобие Любовта, тя има способността да го заведе в Мъдролюбието. Това е светът на чистото Съзнание и на чистата Мъдрост. Когато човек стигне до тази Мъдрост, тя има способност да заведе човека до Премъдростта. Тук, в Премъдростта, се намира нещо от Мистериозното Съзнание, което е част от Мистерията. И тази Мистерия има способност да заведе човека в Последната степен на Истината. Така се движи Пътят. Пътят е жив – той се пренася от степен в степен, докато стигне до последната степен на Истината. В тази степен е скрита Последната Дълбочина. Над нея е единствено Абсолютът.

Първият Старец


Не е Тяло, не е дух, а е Неведомост

   Мистикът не е тяло, не е дух, а е Неведомост. Мистикът няма тяло – нито физическо, нито духовно. Мистикът няма безсмъртие и поради това и смърт. Мистикът във висшия смисъл е далече, далече Отвъд, но той не е в отвъдното, а Отвъд отвъдното. Мистикът е скрит отвъд времето и отвъд вечността. Той е утаен във Величието на Неведомостта.

Първият Старец

Вселената и светът са илюзия

   Вселената и светът са извън Бездната и поради това те са една огромна колективна илюзия. Светът е една величествена илюзия. Той е една необходима илюзия, за да може ученикът ясно да види избере Истината, която е Бездна от Безкрайност и Неведомост. В тази Бездна няма нито свят, нито смърт, нито живот, а само едно Неограничено Безмълвно Съществувание. Тук няма падения и възвисяване. Тук няма изгрев и залез, защото нашата Същност ги е преодоляла и защото тя самата е познала себе си като Изгрев на Неведомостта.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 25, 2018, 06:04:30 am
Тогава откриваш трите Ключа

   Безусловна Любов към Абсолюта означава тотално разтваряне в Него. Това е да избереш Живота в Бездната завинаги. Безусловната Любов към Абсолюта се състои в това да избереш само Него и единствено Него. Безусловната Любов към Абсолюта се състои в това да избереш само Истината и единствено Истината. И когато този избор е узрял, пълен и окончателен, тогава ти се зараждаш в Бездната на Безкрайността. И тогава откриваш трите Ключа – Величествената Мъдрост, Огнено Безмълвие и Преизобилна Неведомост.

Първият Старец

Мистерията  Му е скрита в Неведомата Искра

   Той е Непознаваемият в Дълбините на Незнайното. Търси Съкровеното и ще Го откриеш. Търси Незнайното и ще се слееш с Него. Търси Непознаваемото и ще изчезнеш в Него завинаги. Когато търсиш Съкровеното, ще откриеш Същността Му. Когато търсиш Незнайното, ще откриеш Духа Му, Дълбините Му. Когато търсиш Непознаваемото, ще откриеш Мистерията Му. Тя е скрита в Неведомата Искра. Тази Искра е Върховното Начало на човека. Тази Искра е Най-Древното излъчване на Абсолюта. Искрата е Праучител. Тя може да стане всичко и може да изчезне в Него завинаги. В Древността тя е била наречена Атахара – Бездънната, Самосветещата, Всеосветяващата, Всеобхващащата. Атахара е Най-Древният Изначален Лъч на Праскритостта.

Първият Старец

Въпрос на Осъзнаване е, че си там

   Празавръщането не е въпрос на хиляди години, не е въпрос на много прераждания, не е въпрос на миг. Въпрос на Осъзнаване е. Празавръщането не е въпрос на пътуване, не е въпрос на приближаване, не е въпрос на влизане. Въпрос на Осъзнаване е, че си там. И в още по-дълбок смисъл е Осъзнаване, че никога не си напускал и никога не си се завръщал. Празавръщането е въпрос на Велико Осъзнаване. Тук осъзнаваш, че ти си Той и Той е ти. Това е Осъзнаване на Абсолютното Единство. А когато това единство е напълно осъзнато, впоследствие ще се яви и Абсолютното Сливане.

Първият Старец

Азава Хара – Място в Абсолюта

   Най-древния Покой е Праединение с Този, Който никога не е бил и никога няма да бъде. Този Покой на древния език се изрича като Азамот – Надхвърлящото световете. Световете са вълнения, а Азамот е Център в Центъра, Неподвижност в Неподвижността. Който се е завърнал в Азамот, той е пресътворил себе си и му се дава да узнае нещо от Прасъстоянието на Древността. В началото е царувал Покоят, а след него са дошли вълненията, световете. Завръщането в Покоя – това е да узнаеш своя Произход. Чрез Азамот човекът придобива тайно проникновение в нещо, което е наречено Азава Хара – Място в Абсолюта, Докосване Неведомо, Сближаване без познаване.

Първият Старец

В единство с Ор Махория – Премъдрият Несъществуващ

   Има Върховен Път към Абсолюта – Път на Премъдростта. Мъдростта е свързана с Чистото съзнание, а Премъдростта е свързана с Мистериозното съзнание. Мистериозното съзнание обхваща в себе си Чистото съзнание, но то съдържа в себе си и друг елемент – Неизмеримостта. Мистериозното съзнание е така устроено, че да прониква през Безкрайностите и да се домогва до Това, Което го е създало: Ор Махория – великата Мистерия. И когато тази Мистерия изпраща Потайните си Лъчи към Мистериозното съзнание, това вече не се зове Мъдрост, но Премъдрост, защото Мистериозното съзнание е в единство с Ор Махория – Премъдрият Несъществуващ.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 26, 2018, 07:11:32 am

Той отваря Дахор Парамот – Древен Портал

   Има по-дълбок Път към Абсолюта от Премъдростта. Той е Неоткровението. Има Призоваване, но няма Откровение. Влизаш и се изумяваш от Великата Неизмеримост, Неизразимост и Неуловимост. Има странен Път към Абсолюта – той е Неоткровението. Мнозина, които са вървели по този Път, са го призовавали, призовавали и призовавали, но Той не е идвал. Те не са познавали Тайнтвото на Призоваването. Когато Го призоваваш, трябва да бъдеш непривързан и неочакващ. И когато това продължи известно време, Той отваря това, което се нарича Дахор Парамот – Древен Портал. Така Мистикът навлиза в Неизмеримост, в Неуловимост и в Неизчерпаем Възторг. Обхванат е от Грандиозно Безмълвие. Той е зашеметен от Предвечно Изумление. И никакво слово не може да каже, нито да произнесе, защото тук само Безмълвието може да схваща Предвечната Мистерия. Ако тук човекът можеше да проговори, той щеше да обяви себе си за недостоен. Но тук е Мястото на Върховното Безмълвие. Никакво говорене, никакво мълчание няма тук, защото това е Среща с Безусловната Истина. Това е Предвечна Среща с Океана, който няма нито брегове, нито дъно.

Първият Старец

Откровение и Неоткровение

   Неоткровение е това, което вижда Мистериозното съзнание – то всякога е било там. Откровение е, когато идва Мъдрост, идва Премъдрост, идва Древно Слово, идва Вдъхновение, идва Мистично Прозрение. При Откровението всичко, което идва върху човека, е Благодат и Дълбина върху Дълбина. При Неоткровението нищо не идва, нищо не очакваш, нищо не виждаш, нищо не чуваш. Нямаш дишане, изчезнало е дори и диханието. И в това велико Неочакване в миг на мълния се случва Преизпълненост, Преизпълненост, Преизпълненост, Върховно Преизобилие, защото спрял си вече да очакваш и така си освободил място за изначалната Пълнота. И когато си толкова преизпълнен, погинали са всички очаквания, защото очакванията са светове, а Неочакването е Мистерия.

Първият Старец

Никога не е поглеждал към световете

   Абсолютът в Своето Върховно Самовглъбние никога не е поглеждал към световете. Съществува Върховно Самовгълъбение на Абсолюта и то не е във Вътрешността, а в Неведомостта на Мистерията. То е в онази част на Мистерията, която е преди Несътвореното и която е Неуловима и Непознаваема. Какво има в тази част на Мистерията? Скрити, скрити светове, скрити и несъздадени, скрити и бъдещи светове. И зад тях е само Най-Скритият от Скритите.

Първият Старец

Осъзнава общото си Дихание с Него

   Само Абсолютното Изчезнование намира Неговата Върховна Самовглъбеност. Който е постигнал една тайна степен в Истината, той е постигнал и Върховното Изчезновение. Той се е разтворил в Него. Той не го разбира, но усеща близостта си с Него. Той не Го вижда, но осъзнава общото си Дихание с него. Това същество усеща себе си като Изначално Излъчване, като Искра, като Искра от Древен Пламък. Но тази Искра не знае дали напълно ще изчезне в Него, или ще стане Пламък и Учител на световете.

Първият Старец

Постига Абсолютното Освобождение

   Върховният Скрит Абсолют никога не е напускал Себе Си и никога не се е завръщал в Себе Си. Който напълно осъзнае това, постига Абсолютното Освобождение. Може ли Върховният Абсолют да напусне Себе Си, след като всичко е Той и след като Той е всичко? Има една Върховна степен на Осъзнаване и който се домогне до нея, той постига Върховно Освобождение дори когато е огранничен в тяло – сътворено или несътворено. Осъзнаването е мярка на Освобождението. Колкото е по-чисто е Осъзнаването, толкова по-голямо е Освобождението. А който е постигнал пълната мярка на Осъзнаването, той вече се намира  в Абсолютното Освобождение, той вече се намира в областта на своята Амахария – Неизреченост. За него вече нищо не може да се каже и да се определи, той е нито, нито – нито това, нито онова. Той е неопределим. Той е необозрим. Той е Свобода в Свободата. Той вече има Неуловима природа, която е част от Мистерията и която е качество на Свободата.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 27, 2018, 06:04:45 am
Никога няма да бъде нарушено

   Абсолютното Безмълвие е онова, което никога не е било нарушавано и никога няма да бъде нарушено. Докосването до него е Висш Дар. И най-големите събития на света, и най-големите земетресения и потопи на света не са докосвали Абсолютното Безмълвие. И многобройните звуци от всякакъв род не са докосвали и не са се приближавали даже до Абсолютното Безмълвие. Само Неизменната Любов и Чистият Дух  получават този Дар на Абсолютното Безмълвие. То само им се дарява. Но има Тайнство в човека, което може да постигне този най-висш Дар – Абсолютното Безмълвие, като го превърне в свой Безкраен Дом. И това е Харама – Искрата, Древната, наречена още Древнопламтящата.

Първият Старец

В тези степени има Нечувана Пълнота

   Пустотата има 13 знайни степени, но скрити. Но има и незнайни степени. Пустотата приключва в 13-та степен на знайните и сътворените неща. Всички сътворени неща се разтварят в 13-та степен, защото там приключва Тайната на човека. И после от тази степен навътре започват незнайните степени. Те са абсолютно несътворени. В тези степени има Нечувана, Невиждана и Неведома Пълнота. Тези степени са части от Неговата Върховна Неизследимост и Неведомост. Това е за бъдещите светове. На това не е дадено оглашение. То е част от Най-Скритата Мистерия – Мистерията на Абсолюта, а не Мистерията на Бога.

Първият Старец

Поддават се само на Мистериовглъбението

   В Прадълбините има незнайни степени. Те не се поддават на описание. Те се поддават само на Мистериовглъбението. Какво открива тук Мистериовглъбението? Неизмеримост. В тази Неизмеримост Мистикът потъва във все по-дълбоките степени на Абсолюта. Той разбира Неизмеримото, той осъзнава Неизмеримото, той изчезва в Неизмеримото и накрая той става едно с Неведомото. И влиза в Праедениение с Него, макар и без да Го узнае, защото Той е Абсолютно Неузнаваем.

Първият Старец

Невидимото е магическа гледна точка

   Основното в живота е разбирането за Невидимото. Само в Невидимото ние можем да се научим да мислим правилно за сътвореното и несътвореното. Невидимото е Баща на сътвореното и несътвореното. Невидимото е магическа гледна точка. То е висш авторитет. То е зад пределите. И когато гледаме от тази позиция, ние разбираме собствения си Безкраен Път и смиряваме себе си, чрез което биваме извисени от Невидимото.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Покоят е Откровение на Невидимото

   В Покоя царува Безпределност и затова той ни е толкова скъп. В Покоя няма знание, няма ум и няма време. Покоят е творение на Невидимото. Покоят е Откровение на Невидимото. Покоят мълчи, защото е наситеност с Безкрайното. Покоят е Тайна на Живия свят. Той не се дава на смъртните. Той е необикновен замисъл на Пълнотата. Покоят е израз на Неизреченото.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Когато осъзнаеш своята Невидимост

   Ти си човек, когато осъзнаеш своята Невидимост. Ти си човек, когато осъзнаеш своята Неизразимост. Ти си поразителен, когато осъзнаеш, че не си човешко съзнание, а Божия Тайна, Божия Неизреченост. И всеки, който може да те изрече, не те познава. Ние сме невидими за всички изследователи. Ние сме Дълбина, странно скрита от света. Ние сме дълбина от Несътворена Любов. Ние сме всъщност особени Откровения на Велик Невидим свят. И целта на това Откровение е да освети и осияе душите, които са в света.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 29, 2018, 06:07:03 am
Съкровеният живее в своята Невидимост

   Тайна трябва да стане човекът, Съкровена Тайна. Съкровеният човек живее в своята Невидима и Осветена област. Съкровеният човек е Дух, който няма нищо общо с човечеството. Той е Невидим свят, Неизменен свят на своя Произход. От него идва и там се връща. Съкровеният човек няма история, той е без начало, без край и без време. Той е преживял Истината в себе си а тя е Същността на Невидимото.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Мъдростта ни учи на смирение

   Мъдростта е Мистично явление. Тя идва при нас и ние я следваме. Тя ни говори и ние я почитаме. Тя ни освобождава и ние я обичаме. Мъдростта е нашата сила срещу мрака, нашият огън в студа, нашият уют в трудните условия. Мъдростта винаги ни учи на смирение и тогава Невидимото идва и ни вдъхновявяа.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Докоснат от Нищото

   Всяко Съкровено същество люби Нищото. Всяко Съкровено същество води себе си към Пълнотата на Нищото, защото Бог е Нищо, а Абсолютът е Върховното Скрито Нищо. Всичко е създадено от субстанцията на Нищото – хората, звездите, световете. Нищото е цялостно, съкровено, преизобилно, всякога съществуващо. И затова блажен е нищият. Блажен е, защото е докоснат от Лъч, излязал от Нищото.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Дава Блясък и на тъмнината

   Отречи се от себе си, от нисшето си аз, за да познаеш тайната на живота и Мистичното си аз. Отреченият човек става духовен, Божествен, Мистичен. Той става явление на Потайната Същност, той става Еликсир в самия себе си. Така Търсачът започва да дава Блясък и на тъмнината. Така той осветява тъмнината. Отреченият знае, Той не си въобразява, че знае, защото той е в Духа.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Превишава и скритото, и явното

   Бог е Тишина без образ, без дъно, без дълбочина.И когато се приближиш много до Бога, не се чува никакъв звук, никакъв образ няма, никаква светлина не се явява, дори никакъв Дух няма – само Великото Нищо. И тогава Го вкусваш. Но няма аромат, никакво ухание, никакъв полъх, защото ти вече си у дома. Нищо няма, но скритото, жадуваното е тук. Какво има тук? Древното, Естеството на всички естества. Тук е това, което превишава и скритото и явното. То превишава всички наименования.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Нищо сътворено и несътворено няма тук

   Нищото не се поддава на Любов, нито на разбиране, нито има за него усет. Нищото е по-високо от всяка същност. По-високо е от всичко. Създало е всичко, но то самото е нещо абсолютно друго. Никакво сродство, а само Една, Една Велчествена Мистерия. И нищо сътворено няма тук, и нищо несътворено. Но тук има нещо и това е Цялата Истина. Как да разберем това и как да осъзнаем това? Това не е за разбиране и не е за осъзнаване. Това е магическа скрита Нереалност, по-дълбока от всичко познато и непознато.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on март 30, 2018, 06:09:08 am

Мистериозна Непостижимост

   Това Величествено Прасъщество е толкова чуждо на светлината и тъмнината, толкова чуждо дори и на Мрака, и на Прасветлината. То е толкова превъзхождащо всичко, че няма описания за Него. Чистотата Го докосва, но не Го познава. Когато ти пиеш от чистата вода на един извор, познаваш ли този извор? А този извор познава ли себе си? Мистериозна Непостижимост е това Прасъщество.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Живее свръхсъщностно

   Това Велико Прасъщество живее свръхсъщностно в Своята Неведомост. И там никой не може да Го познае, защото в Него няма такова място и такива условия, за да Го познаем, но всички Го търсим. А То е по-скрито от скритото и в това е Вечният И Безпределен смисъл. А който умее да се слива с част от Него, с част от Неговата Несъздаденост, слава за него, защото той е докоснат от Безметежната Необятност.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Древната Причина за всички неща

   Който иска да Го познае, трябва да се откаже от познание за Него. За Него никога не е имало познание, но който иска да се приближи до Него, трябва да признае дълбоко в себе си, че това Прасъщество е Неведомо. И това признание е важно и то става една малка част от нас, част от нашия скромен опит за докосване. Това Велико Прасъщество е Древната Причина за всички неща и за всяко съществувание. И същевременно То е Непознаваемата Същност на всяко нещо.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Не можем да Го определим

   Всяко определяне на Абсолюта е слагане на граница, а Той е Безграничен. Но тогава как да Го определим? Не можем да Го определим. Всички Велики същества са Негови отблясъци, отражения на Неговите идеи. И въпреки че това Върховно Същество е толкова странно, всички Го търсят. И който се е докоснал до Него, макар и за малко, разбира, че всички определения са ненужни. И тук човекът напълно отрича всяко определение за Него.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Създадена за Несътворено Удивление

   Да навлезеш в Нищото, то е завръщане в своето Предвечно състояние. И тук е величието на Живота, който е бил изпуснат от човечеството. Тук, в Нищото, нищо не се поддава на обяснения. Тук виждаш Тайната, преживяваш я, опознаваш я и разбираш, че не можеш да я постигнеш. Бездънната Тайна в него не е създадена за постигане, а за Несътворено Удивление.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир

В Единение, но не и в постигане

   В Своята Свръхинтимна Дълбина Бог е Тайна на Бездната. И тук всичко е мистично и неизразимо. Думите са стопени, израз няма. Мълчанието отсъствува, защото Свръхсъщността е абсолютно неречима, абсолютно неуловима. И завинаги осъзнаваш Нейната Непознаваемост. С Нея можеш да бъдеш в Единение, но не и в постигане. Тук няма какво да се постига. Тук нито утвърждаваш, нито отричаш. Тук си удивен завинаги.

Седемнадесетият Старец Ал Магодир
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 01, 2018, 12:50:08 am
Докоснати от Тайносиянието

   Мракът е огромно, дълбинно, зеещо чудовище, но когато се срещне с Бездната, той забравя своето дихание, защото вътре в Бездната е скрит Най-Древният Господар – Тайносияещият, Който превъзхожда всичко. Мракът знае, че не може да воюва срещу тази Прадревна Сила. Но този Мрак е срещнал много хора, срещу които не е могъл да се изправи. И той е разбрал, че те са докоснати от Тайносиянието на това Велико Страховидение.

Вторият Старец Азавот Махария

Мощно, динамично приближаване

   Тайната на Великото Древно Същество се постига с мощно, динамично приближаване. Този динамичен вихър пробива Мрака, осветява го, отваря си врата през него и прониква в Неведомите Дълбини на Премъдростта, която е друго име на Древното Страховидение. Защото Вихрите имат право да Го познават поради позволение.

Вторият Старец Азавот Махария

Велик е пътят на лишенията

   С какво се хранят невидимите същества и боговете? Тази Божествена Премъдрост и Мистиознание са поток от неизтощима храна. Това е и храна, и път, и Истиновмещение – препълване. Кои се хранят с тази храна? Лишените – лишените от ума, от света, от сътворението. Лишеният е мъдър. Но има и лишени от Мъдрост. А този, който е лишен от Мъдрост, е Премъдър. Велик е пътят на лишенията.

Вторият Старец Азавот Махария

Безмълвието е Неговият символ

   Прадревният Абсолют е отвъд световете, отвъд духовността. Той е създал вътрешна мъдра причина, за да се движат определени хора към Него. И това движение към Него е смисълът. Към Него се върви с Безмълвие, защото Безмълвието е Неговият символ – символът на Непреходния Бог. Говоренето не може да Го определи. Безмълвието Го загатва. Но никой не може да разкаже за най-дълбокото, то е неразказуемо.

Вторият Старец Азавот Махария

Безмълвието ни се превръща в Сияйновиждане

   Мъдрият човек търси Прасъществото в Безмълвието на нещата. И колкото повече се извисяваме, толкова повече се съкращават думите. Така ние вървим от говор към Безмълвие и от Безмълвие към Съвършено Безмълвие. И така Безмълвието ни се превръща в Сияйновиждане. Тук духът се разцъфтява и озарявайки себе си, той става себепознал се. А който се е себепознал, встъпвайки в непрогледния мрак, той го озарява.

Вторият Старец Азавот Махария

Безмълвие, което е вкусило от Истината

   Безмълвието го наричам спасител, но говоря за онова чисто, тихо, свято, божествено, смирено Безмълвие. То е онова Безмълвие, което е вкусило от Истината за нещата. Това Безмълвие е Мистично. То идва от Дълбините на най-древната Същност. Който е достигнал до това Пречисто Безмълвие, той се е съединил с Неизречимото и той пак живее, но подобно на Неизречимото.

Вторият Старец Азавот Махария

Предание за непрестанното търсене

   Живеела в миналото древна тъма. Тя не знаела нищо за себе си. Тя знаела за себе си само това, че откакто се помни, живеела като сянка. Но се случило, че от нея изгряло слънце и то осветило света. После се явило второ слънце, то осветило вселената. И тези две слънца живели дълго в тъмата и тя не ги разбирала. Тя не знаела откъде идат те и къде се завръщат. След време и първото, и второто слънце угаснали. Така тъмата си помислила, че тя отново е старият господар. Но един ден явило се ослепително сияние и казало на тъмата: Аз съм твоят корен и аз съм коренът на слънцата. И от днес нататък трябва да знаеш, че аз съм това, което трябва да търсиш непрестанно. – И така била дадена древна поука: всеки, който търси постоянно своя корен, озарява тъмата и се завръща в своята сияеща и неизречима същност. Ние сме родени, за да осъществим в себе си непрестанното търсене. В това непрестанното се осъществява и целта, и смисълът, и целостта. Който има непрестанното, той има в себе си сияещия корен.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 02, 2018, 06:11:04 am
Огънят е живот, търсачът е мистериозност

   Има външен огън, има и вътрешен огън. Външният огън ни оказва пътя. Вътрешният огън, Свещеният огън на Любовта ни води. Но ако ние търсим Истината, ние трябва да извървим пътя на двата огъня. Вътре в Свещения огън е скрита Прасветлина. Тя е Есенцията на този огън. Тази Есенция докосва Свещения огън, но е скрита и от него. Търсачът трябва да стигне до тази Есенция, за да прекрачи двата вида огън. Тази Есенция е Учителят. Тази Есенция е и Старецът. Тук вече тя не ни загатва и не ни води, а ни учи. Тук вече търсачът е мистичен ученик. Той става част от Мистерията и заживява мистично. Такъв е пътят на тези, които са търсили, защото те не спират до огъня, а продължават навътре към Прасветлината. Падналите същества са съставени малко или много от огън. Но търсещият има в себе си нещо повече от огъня. Търсачът носи в себе си нещо друго – семето на Прасветлината. Огънят е живот, търсачът е мистериозност.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Айрима Маратот – личните усилия

   Някога Прадревният е дал на човека и Прасветлината, и огъня. Но човекът е избрал огъня, а боговете са останали в Прасветлината. Какво е огънят? Що е този символ? Огънят, това е другото наименование на предопределението. И до днес човекът гори за много неща, но той не търси Прасветлината. Човекът на предопределението се нуждае от спасение, но кой е този, който ще го спаси? Някои ще кажат: Бог. Други ще кажат: Небесата. Трети ще кажат: Невидимите помагачи. Аз казвам: От всичко това не идва спасението. Спасението е вродено, Прасветлината е вродена. Спасението се намира в Айрима Маратот – личните усилия. Те са вроденото от Прадревния. А този, който е намерил своя Аваторол – Учител, той може само да скъси пътя си чрез Неговите съвети и Учение. Айрима Маратот е Ключът, а Учението е допълнението. Учението е чистия дълг, а Айрима Маратот е умножението на Прасветлината в себе си.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Слънчева пътека към Скритото Праначало

   Ние търсим Велика Тайна в живота. Ние търсим Тайна, която сме изгубили. И това, което сме изгубили, сме ние самите. Ние сме Тайната. Ние сме изгубили пътя към себе си, защото сме изгубили Ключа. Ключът ни е бил даден още в Древността, но ние ме го изпуснали в света и сега се чудим, какво правим в този свят. Що е това Ключът? Това е Айрима Маратот – личните усилия за себепознание. Тези лични усилия трябва да работят дотогава, докато изработят Първичния образ на Духа, а този Дух в нас е сам по себе си метод, който прекрачва света и вселената. Нашето чисто завръщане в Духа ще се превърне в нашата Слънчева пътека към Скритото Праначало. И всичко това зависи от Айрима Маратот. Айрима Маратот е Ключът, който ни очиства от този свят. Айрима Маратот никога не зависи от това, дали си беден или богат, дали си лош или добър, дали си в неблагоприятни условия или в благоприятни. Айрима Маратот преобразува злото в човека, после се освобождава от доброто и се превръща в Авара Нахама – Свободна Същност.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 03, 2018, 04:17:34 am
Арахар – Жрецът

   Древният Скрит е дал на човека Ключ. Този Ключ може да преминава и през водите на Хаоса, и през Огнения Мрак. Този Ключ е бил даден отпреди Вечността. Чрез този Ключ злото може да се превърне в добро, чрез този Ключ доброто може да се преврне в Древно добро и тогава му била дадена Силата на Жреца, или Свещената Власт. Този скрит Ключ в човека е алхимически. Той е път, по който човекът се преобразява постепенно и придобива Образа на Неизменната Древност. Този Ключ не е даден на света, нито на вселената, нито на човека, нито на хората. Той е даден на скритата Същност. Той е даден на себепознанието. От този Ключ зависи авръщането в Древния път – пътя на боговете. Този Ключ е Айрима Маратот. Древното название ма Айрима Маратот е Арахар – Жрецът.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Нахама – Нищото

   Има едно древно нещо в човека. То улавя сърцето в камъка, то улавя гласа на вятъра, ро улавя шепота на вълните и дълбините на океана. То обхваща в себе си полета на птиците. То чува растежа на тревичките. То общува с дърветата. Но то не говори, защото е Предвечно. То е създало всички неща, всички гласове, всички същества, всички движения, но то е абсолютна неподвижност. То обитава в Прадревен Покой. Този Прадревен Покой нито говори, нито мълчи, нито обяснява. Той е Предвечното Прасъстояние – Състоянието над състоянията, Учителят над учителите. То превъзхожда всичко, но е скрито от всичко. То се нарича Нахама – Нищото. В нищото нищо няма. Ето защо то е Владетел над световете. Нахама от нищо не зависи. Нахама е Безименно. То е било първото нещо, когато нищо друго не е било, когато е нямало вода, нямало мрак, нямало светлина, нямало живот, нямало дух. Нахама е Прапрасъстояние и всички някога ще се завърнат в него, защото то е Велик Поглъщател. С едно вдишване поглъща световете. С едно издишване ги създава. Но самото то е Несъздаденото Прапрасъстояние, Прапраотецът, Великото Безименно Състояние – Нахама.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Дарът на даровете

   Има един Ключ в живота, който ни води от човешкото към Божественото. Има един Ключ в живота, който ни преобразява постепенно. Има един Ключ в живота, който очиства нашето минало. Има един Ключ в живота, който ни предпазва от злините на света. Има един Ключ на живота, който ни води до завръщането в Дома. И този Ключ е Айрима Маратот – личните усилия. Този Ключ е малък, но пътува към голямото. Този Ключ преброжда земята, преплува водите, лети във въздуха и преодолява огъня. Този Ключ ни е даден, за да се освободим от самонаправеното предопределение. Този Ключ е дарът на нашия Баща, защото чрез него в Истия ден ще отворим вратата си и ще Го съзрем. И Той ще ни даде Безкрайната си Усмивка. Така ние ще познаем, че светът е бил само едно място, създадено заради Айрима Маратот. Айрима Маратот е дарът на даровете. Този дар е потайно скрит в нашата Същност.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Тарамот – трудността

   Има едно нещо, което носи светлина в себе си. Има едно нещо, което ни носи озарение. Има едно нещо, което ни сближава със собствената си Същност. Има едно нещо, което е пътеводител към нас самите. Това нещо в Древността се е наричало Тарамот. То е слязло от Предвечни времена, за да ни служи. То е изоставило своя Трон. То се е самопожертвало. И това нещо е Тарамот – трудността.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Когато преминем през Древния Портал

   Има едно нещо, което е неразбираемо. Има едно нещо, което не може да узнаем. Това е нещо, което трябва да следваме, но не ни е дадено да го разберем. Това нещо е скрито в нас и то ни води към себе си. Когато го следваме, то ни дава очи, за да вървим и да виждаме. Когато го следваме, то е скрито в нас, но винаги е безмълвно. Ние не знаем къде отиваме, но това нещо ще ни изведе. Това нещо ни учи на постоянство и ни отваря врата след врата, докато стигнем най-после до Древния портал. И това нещо в нас е знаещото, то знае как да отключи този Портал, защото сме го следвали. В Древността това нещо се е наричало Арот – Пътят. Но когато преминем през Древния Портал, Арот ни изоставя, защото той е изпълнил Замисъла на Древността и защото зад Древния Портал лежи Дарът на Безкрайността и Свободата.

Тринадесетият Старец Ал Махавор
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 04, 2018, 06:32:44 am
Скритото Сърце на 24-те Старци

   Съществува Предвечен свят и Неизреченост. Тази Неизреченост е преди вечността. Вътре в тази Неизреченост има скрита друга Неизреченост. Тази най-скрита Неизреченост е Прасъздателят. Към Него можем да се приближаваме само с Незнание и следване на своя Път. Този Велик и Неизвестен Прасъздател в самото начало е създал Сърце, подобно на Своето. Така се е родил в най-вътрешните светове най-скритият от Старците. Това е Старецът без корени в световете. За Сърцето Му се знае само, че съдържа най-висшите Лъчи на Безкрайността. После от този Старец е бил създаден Арамахот – Скритото Сърце на 24-те Старци. Така Неговите Лъчи можели да проникват в Старците чрез Неизречената Безкрайност. Изначалното Сърце на Безкрайността е Прасветлинен Кръг. Този Кръг съдържа в себе си Ослепителната Сила на Безкрайността. Който придобие Съкровената си природа, той пътува към този Ослепителен Кръг, от Който ще получи някога частица.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Махарир – Махарира, Безмълвие в Безмълвието

   Съществува Старец преди Старците. Този Старец няма нито духовно съзнание, нито Божествено. Той няма корени нито в духовния свят, нито в Божествения свят. Той няма корени в световете. Когато хората познаят своята Съкровена природа, очаква ги дълъг път – път към боговете и Старците. И когато тръгнат на този път, ще дойде някога ден, когато те ще стигнат до своя древен Корен, който е собствената им скрита Реалност. Другото название на тази Реалност, или другите имена на този Корен са :Учител, Мъдрец, Богиня, Бог, Старец, Старица – кой каквото е допуснал в дълбината си. Тук всичко е величествено обожествено. Но оттук нататък има и друг Път – Пътят към Неизречения Старец. Той е Първообразът на Абсолютното начало. Той няма корени нито към външните светове, нито към вътрешните. Той е Абсолют в Абсолюта. Той има в Себе Си само едно – Абсолютното Състояние. Не се е родила азбука, която да опише това Състояние. В Древността това Състояние се е наричало Махарир-Махарира, Безмълвие в Безмълвието.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Състоянието без корен в световете

   Ние можем да бъдем Едно с Най-Скрития Старец, едно с Неговата Неизреченост, едно с Неговото Прабезмълвие. Дълбоко в нас е Скритостта. Дълбоко в нас е Прабезмълвието. Пътят към Скритостта – това е нашият Таен Път. Пътят към Неизречеността – това е нашият Мистериозен Път. Пътят към Прабезмълвието – това е нашият Абсолютен Път. В Скритостта узрява нашата Свобода. В Неизречеността узрява нашата Мъдрост и Премъдрост. В Прабезмълвието узрява нашата Истина и Всецялост. Така ние ставаме част от Предвечния Образ, Който е Образът без образ – Древното Абсолютно Състояние. Това е Състоянието преди видимите и невидимите сътворения. Това е Състоянието без корен в световете.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Древното умение Самарита

   Има едно нещо, което е много ценно в нашия живот. Има едно нещо, което е скъпоценно в нашия живот. Хората в света не го разбират. То не е за хората, то е за търсачите. Какво търсят търсачите? Те търсят Предците, Древното Светлинно Царство, Древният Поток на Живия Живот. Кое е това ценно, което са изгубили хората? Това е Самарита – смъртта. Това е Древно умение. Това е способност така да умреш, че да се възродиш. Това е умението на символичната смърт. Това е умение, което при всяко изпитание отнема нисшето в тебе и освобождава истинското. Всяко изпитание е освобождение от мъртвото в нас, за да се завърнем ние в Живота на Живите, в Живота на Предците. Ако ние овладеем умението, как да умираме, ще ставаме все по-живи и все по-живи, докато се завърнем в Древния Поток при Предците – нашите Учители.

Тринадесетият Старец Ал Махавор
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 05, 2018, 06:34:26 am
Авара Мардорот – Древният Несъществуващ

   Има един Древен, Древен и Прадревен Старец. Той няма нито сърце, нито душа, нито дух, защото всичко това би Го ограничило. Той няма име, защото е символ. Той няма настояще, защото го превъзхожда. Той е бил всякога, отвъд минало и бъдеще. Древен е Той, толкова е Древен, че е преди Древността. Той е Образ, Който без образ, защотото това би Го ограничило. Той е подобен на Безподобния Върховен. В Древността Старците са Го наричали Авара Мардорот – Древният Несъществуващ, защото всяко съществувание е оцапване на Прадревността, а всяко несъществувание е недосегаемо за оцапване. Ето защо Той няма нито име, нито душа, нито път. Той е Праобразът на Старците. Той е Авара Мардорот – име, което не е име. Той е Потайнство.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

То е отвъд Древностите

   Има едно Същество, Което е без вечност и без време. Има едно Същество, което е без живот и без надежди. Странно е това Същество, Мистерия е То. То е Праобраз. То е отвъд Любовта и отвъд енергията. Ако беше създадено като енергия и Любов, То щеше да е в движение и да се проявява. Енергията щеше да Го задължи да се движи, а Любовта щеше а го задължи да се проявява. Това същество не е енергия, не е Любов. То е Прасъщност. То е във Велика Неподвижност. То е Прастарецът отвъд Старците. То е отвъд Старците и отвъд Древностите. То е в Универсално Единение с Върховния Абсолют. Ще попитате как живее То. То не живее поради това, че е по-дълбинно от живота. То е в едно Състояние на Скрита Безкрайност.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Безкрайността няма обхват за Него

   Древният Абсолют е Абсолютен Мрак поради Величието на Собствената Си Свръхсветлина. Преизобилна е Светлината Му, Преизоболно е Сиянието му. И понеже никой не може да понесе това Свръхизобилие, за нас Той се явява като Мрак. Всички търсят този Древен Мрак, но трябва да се подготвят. Може ли неподготвен човек да тръгне на път, който се намира в Безкрайността? Ето защо са подарени две велики неща на световете – молитвата и работата. Молитвата е почитание към  самовглъбяването. Тя е почитание към собствената ни Древност. А работата е онова състояние, което ни подготвя  за благословеното проникване в себе си. Великият Мрак е създал път за нас, начертал е замисъл, чрез който да се завърнем в Сърцето Му. И когато Древният ни позволи да се завърнем, ние ще можем да понесем Неговата Безкрайност и Неговото Праизобилие. Може някои да попитат: А ще Го познаем ли? – Това не е във възможностите на Безкрайността. В Него има безкрайно обновяване, или сливане, има единение, но никога няма познаване, защото Безкрайността няма обхват за Него.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Името му е Ар Арахама

   Съществува едно Същество, скрито в нещата, скрито в съществата и скрито в самата Скритост. От древността все са Го търсили. А тези, които са Го намерили, само са били докоснати. И това докосване ги е направило безкрайни. Други докоснати стават вечни. Що е вечността? Мястото, където Жестоката ръка на смъртта не може да достигне до висшата душа. Що е Безкрайността? Мястото, където Дългата ръка на смъртта не може да достигне пречистия дух... Той е скрит в огъня, Той гори в огъня и Той е отвъд Огъня – Той е навсякъде и във всичко, но е абсолютно скрит и Името Му е Ар Арахама. Дадено ни е право, ако следваме пътя си, да издирим Древното си Единение с Него. И ние можем да постигнем това – рано или късно, сега или някога. Ние можем дори и да заживеем в Него, но Той ще си остане всякога скрит. Той не е сроден с нас, защото предхожда и телата, и умовете и душите, и духа ни. Той превъзхожда всички Тайни и Мистерии. И Той е Ар Арахама.

Тринадесетият Старец Ал Махавор
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 06, 2018, 06:35:14 am
Осъзнат стремеж към Велико Непознавание

   Ар Арахама е Върховният Прадревен. В Прадревността Той ни е създал като Искри. Единственото сродство на Ар Арахама е с нашите Искри. Искрата в нас е сродна с Ар Арахама, но тя също не Го познава. Тя жадува само за едно – за Неговата Бездна, за Неговата Бездънна Мистерия. Искрата в нас не се стреми да Го познае, защото тя е родена от Великата Непознаваемост. И затова храната на Искрата е стремеж към Великото Непознавание. Това е ясен и осъзнат стремеж. А Искрите в Древността, които са поискали да го познаят, са станали духове, души и тела. Нашият истински стремеж е насочен към Великото Непознавание, към Ар Арахама.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Пред Нозете на Ар Арахама

   И видях, и даде ми се в Древността Видение Неизмеримо. И видях светове, и видях над тях вечни обиталища. И видях над тях безкрайни селения. И всичко това беше подножие на Ар Арахама. И видях във всички тези светове велика пробуденост, велико жертвословие, велико осъзнование, изпълнено с Дъха на Правдъхновението. И видях Велик Праобраз на Скрития Старец, приклекнал при Нозете на Ар Арахама. Пробудените от земята търсеха своя път. Пробудените от вечните обиталища търсеха своя стремеж, пробудените от безкрайните селения търсеха изворите на Правдъхновението. Но видях и две Същества, които стояха пред Нозете на Ар Арахама. Това бяха две Велики  Същества, два Велики символа. Първият беше Прастарият Старец – Праобразът. Той не търсеше нищо. Той само беше приклекнал в Правъзвишено Благоговение. Той беше превъзнесен в Себе Си, а в Сърцето Му беше като Светлината на сто милиона слънца. И това Сърце беше предложено пред Нозете на Ар Арахама. Но странното явление беше друго Същество. Това беше стар, беден и окъсан монах и търсач на Истината от Атлантида. Неговата натрупана древна сила го беше възнесла пред Нозете на Ар Арахама. Той молеше само за едно: Дай ми вярната посока към Самия Себе Си. И получи отговор: Преоткривай все повече Искрата в себе си, защото тя е запалена в теб от предвечни времена. Мисли само за нея и тя ще те доведе завинаги пред Нозете ми. – И после видях, че този древен дръзновен се завърна в Атлантида и близките му, та дори и жреците, видяха нова и дори ослепителна светлина да излиза от него. Но само жреците узнаха, че той е бил на Прастарото място – пред Нозете на Ар Арахама.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Тама Шахарот – Трите Шепота

   Историята на света ще се прекъсва. Историята на вселената ще се прекъсва. Истирията на вечността ще се обнобяба, но съществува и дълбоко потайна мистична история. Тя е за избраните от Духа. Тя е за призованите, за търсачите. Тя е за странните души и за възвишените духове. И всички те пътуват поради своята избраност към Пламтящите Нозе на Безкрайността. Тези Пламтящи нозе са Нозете на Ар Арахама. Той ли е избрал Избраните, или те са Го избрали? И видях в Древното си Видение, и узнах: Самият Ар Арахама е избрал Избраните, а после и те са Го избрали. Поради Величието на  Всесияещата Си Скритост още в Древността Той е направил три крачки към Своите Избрани. И така Избраните тръгнали към Него, защото били призовани. Той е направил три крачки, а те са направили една. Но тази една крачка е тайният зародиш, защото те вече винаги ще вървят към Него. Тези три крачки са били изречени в Древността като Тама Шахарот – Трите Шепота. В този свят те не могат да се преведат. Но който е дочул това, той вече  е тръгнал към Величието на Древните Нозе на Ар Арахама.

Тринадесетият Старец Ал Махавор
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 08, 2018, 05:45:02 am

Анахария Мавахария Махаротот

   Някога в Дълбоката Древност били произнесени три Шепота – три странни Думи. Древните същества разбрали, че тези три Шепота са Велики Послания. Те били три Ключа към Абсолюта. Но древните и боговете не знаели как да ги прреведат. Затова те се събрали и призовали Стареца на Думите. И явил се той и  им казал: Анахия Мавахария Махаротот. И те попитали Стареца да им изтълкува тези три Шепота. И той им казал тайната на думите: Усърдие, Мистерия, Сияйносъщие. Попитали го какво означават тези Думи. Старецът им отговорил: Това не са Думи, нито знаци. Те са тайни, живи неща. Те са просветлени Дихания. Те са три Шепота, които отключват Пътя към Ар Арахама. Първият Шепот Анахия пробива света и въвежда човека в светещия духовен космос. Човекът е човек, когато осъзнае своята космическа духовност. Вторият Шепот Мавахария е преодоляване на космическата духовност и освобождаване от нея. За Втория Шепот Праезикът казва, че човекът е човек, когато се осъзнае като Мистерия. Когато човекът се осъзнае напълно като Мистерия, той вече се намира в Безкрайностите на Божествената вселена. А после идва и Третият Шепот Махаротот. Този Шепот ни отвежда от Божествената вселена в най-древното ни сродство – това е сродство на Сияйносъщието с Прасърцето на Ар Арахама. Това е сродство с част от Неговото Страховито Съвършенство. Това сродство е неизкоренимо. То е част от Величественото Излъчване на Ар Арахама. То е носителят на прадревната Сила. Наречено е  Мечът.  Но това е Меч без меч, защото е абсолютно нематериален – чиста есенциална Прасъщност. Когато някоя цивилизация трябва да изчезне, достатъчно е само едно единствено Излъчване на този Меч.

Тринадесетият Старец Ал Махавор
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 10, 2018, 05:41:30 am
На всеки човек е даден Пътят

    И най-обикновения човек може да тръгне на път към Абсолюта. Но той трябва да осъзнае двата Ключа в себе си. Първият Ключ е усърдието, вторият Ключ е призоваването. Чрез усърдието човек ще се освободи от обикновеното в себе си, а чрез призоваването човекът ще се освободи от от необикновеното в себе си. Чрез усърдието си човек се домогва до Съкровената си природа, а чрез Съкровената си природа човек вече има право да призовава Истината, докато тя узрее в него. Така Съкровената природа е освобождение от обикновеното, а Истината е освобождение от необикновеното. Истината е Мистериозното в нас и тя е Пътят към Сияйносъщието. На всеки човек е даден Пътят, но той лично трябва да  го прозре вътре в себе си. И там, в дълбините на човека, където се срещат Съкровеното и Истината, там се осъществява и другата среща – срещата с Безкрайността на Ар Арахама. Всяка от тези срещи е вътре в дълбините на човека. Но много са хората, които са се отказали от дълбините си – и обикновени, и необикновени хора. Но аз говоря за тези, които търсят, защото те ще намерят. Има дори и същества от царството на животните, които са намерили. Но тайна е това, тайна, скрита в символи.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Орелът, соколът и еленът

    Има много същества и животни, които са познали Дълбините си и Тайната на Пътя си. Те пътуват уверено към тайната на Живота и към Тайната на Неведомия Създател – Абсолюта. И ще ви разкажа за три от тях. Това са три различни Пътя на три същества, които са постигнали целта си чрез себепознание, но продължават да вървят още по-навътре, но незабележимо. Това са орелът, соколът и еленът. Преданието казва, че когато орелът зърнал същността на боговете, създал в себе си изключителни крила, изключителен размах и полетял нагоре във Великата Висота. А що е Висотата? Мястото, сродно на боговете. Преданието казва, че когато соколът зърнал същността на боговете, създал в себе си такзва концентрация, че тя се превърнала в мълниеносна сила. Що е мълниеносна сила? Не е ли тя сродството с боговете? В Древността соколът се е наричал Авая Атара – Бързият Огън. Преданието казва, че когато еленът зърнал същността на боговете, той превърнал живота си в тиха жертва. И той заживял в тази жертва. Враговете, които го гонели, мислели, че той бяга заради живота си, и не съзирали вътрешния танц на неговата саможертва. Хищниците така и не разбирали, че чрез жертвата той ги е изпреварил. Едно древно индианско предание казва, че най-голямата чест в живота е да срещнеш бял елен със седем рога. Малцина върховни шамани са го срещали и му се покланяли, защото те знаели, че той е Праеленът на елените, Прабащата – себепозналият се.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Да съзреш своята Несъкрушимост

   Съществува Древно умение – умението да прореш Пътя си. Да прозреш Пътя си, това е умението да се срещнеш с Нетленното в себе си. Що е Нетленното в човека? Това е Древното Злато – Живата Същност, изтъкана от особените лъчи на Слънцето. Златото, което търсим, е Нетленното, което трябва да прозрем. Златото е съставено от мистични лъчи на Слънцето. А не е ли това Същността на боговете? Да, има едно Древно Злато – Живото Злато. Какво ни обявява Златото? Своята устойчивост. Какво ни обявява устойчивостта? Своята Несъкрушимост. Който е създал своята Несъкрушимост, за него вече смърт няма. Той вече живее в Божествената страна – страната на боговете. Целият път се състои в това да съзрем своята Несъкрушимост. Несъкрушим е Пътят на човека. Ето защо той трябва да го следва докрай. Пътят е Път, когато е извървян докрай.

Тринадесетият Старец Ал Махавор
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 11, 2018, 06:08:12 am
Ще откриеш скритите проходи на своя Път

   Там, в тъмнината трябва да познаеш себе си. Там, в мрака, трябва да познаеш себе си. Ти самият си по-древен от тъмнината и мрака. Ти си бил преди световете-призраци. Ти идваш от Място, което превъзхожда всичко. Ти си отломък от Прадревно Ядро. Ако следваш своя Път с велико Постоянство и Неизменност, ти ще откриеш скритите проходи на своя Път и ще преминеш през тъмнината и мрака, завръщайки се в Древното Ядро. На разумния е разкрита дейността му. Това е изпълнението на Дълга, който завръща към проходите. На този, на който не му е разкрито това, той няма да види проходите, а ще види прегради и твърди стени.

Вторият Старец Азавот Махария

Ахарава Метор – Древният Подход

   Трябват ли му на човека път и пътеки? Трябват ли му на човека живот и светлина? Трябват ли му на човека мрак и тъмнина? Трябват ли му на човека небеса? Трябват ли му на човека слънца и времена? Топли ли студът и осветява ли тъмнината на човека? Върви ли човекът, или се движи? Казвам: Едно единствено нещо му е необходимо на човека: Ахарава Метор – Древният Метод, Древният Подход. В този подход е всичкото завръщане. Тогава проходите се отварят. Тъмнината е осветена. Мракът е просветлен. Ражда се ясното завръщане. И който се е завърнал, минавайки през проходите, той напълно е осъзнал бедността на световете-призраци. Тайната на живота е в Древния Подход, не е в събитията, които се явяват, не е в явленията, които се случват. Древният подход е мярката. Той е Метод на Покоя и на Скритата Същност в нас. Той е целта, той е смисълът, той е тайната, той е завръщането.

Вторият Старец Азавот Махария

Предание за Амариха

   Живяло в Древността едно същество, което много искало да лети високо. И така то мислило, мислило, мислило и си създало крила. Това били могъщи крила, сякаш като крила от вятър. И дошъл денят, когато му било позволено да полети високо. И издъгнали се могъщите крила като вятър, и стигнали до най-високото място. И видял го един Старец, отишъл до него и казал му: Ето, постигна голяма висота и ще се наричаш Аахор. – Това означавало Висотата или Високият полет. И казал му Старецът: Ето, това е вече името ти и това е наградата ти – Висотата. –  И тръгнал Белият Старец да си ходи, но Аахор го настигнал и го попитал: Кажи ми, Древний, постигнах такава висота, но не видях Тайната на своя Създател, не видях Лицето Му. – И тогава казал му Старецът: Чуй, Аахор, има и друга висота. Когато постигнеш и нея, Той ще ти покаже Лицето Си. – И тогава Аахор казал: Кажи ми, Древний, коя е тази друга висота? – И казал му Древният Старец: Другата висота се нарича Амариха. И когато съединиш Амариха със своя постоянен стремеж, тогава ще постигнеш цялата висота. Това е зрялата висота и всеки е длъжен да я постигне. – Попитал Аахор Древния Старец: Какво означава тази висота? – И казал му Старецът: Проявление, проявление, проявление. Тук в тази висота ти вече си проявление на Прадревния, Абсолюта. И това проявление е Лицето Му. – И попитал Аахор Стареца: Кажи ми за Тайната на Амариха. – И казал му древният Старец: Амариха, това е Смирението. Това е Печатът. Така Древномъдрите са се облекли с Върховния, защото Сам Той живее във велико Смирение. – И казал Аахор: Учи ме, Древний Старецо, на Амариха, защото искам да видя Лицето Му.

Вторият Старец Азавот Махария

Предание за пътя на търсача

   Живял в миналото голям търсач. Той все търсел и все питал старите хора около себе си: Кой е правилният път? – Старите хора му казвали: Правилният път е любовта. – Други му казвали: Правилният път е добротата. – Трети му казвали: Помагай на хората. – И той изпълнявал, изпълнявал и все не постигал. И най-накрая му казали да отиде в пещерата на Стареца. И отишъл той, стигнал до входа на пещерата и се помолил вътрешно да бъде приет.  И след малко се появил Старец със строго сияние и с могъщи очи, сякаш това били очите на Древната Мъдрост, на Древната Светлина. И казал му Старецът: Не е достатъчна само Любовта. Истинската Любов знае кого да люби. Когато обичаш Древния си Създател, вървиш по един път, а когато не Го обичаш ти си просто търсач и изследовател. И дълго ще търсиш, и много ще изследваш, но няма да намериш. Търсенето ще е изморително, изследването ще е напразно. Но когато Го обичаш, когато Го възлюбиш, Той ще ти даде нещо от Себе Си, чрез което да го познаеш. Той ще ти даде Авирая – Същност. Ако ме попиташ какво е Авирая, ще ти отговоря. Авирая – това е позволението. И тогава ще имаш Любов, но Любов правилно насочена към Истината, защото Той е цялата Истина. И тази Истина ни е начертала замисъл в живота, и ние трябва да го следваме, защото така Той ще ни даде Авирая. – И още нещо добавил Старецът: Любовта към нещата, това е пътят на ангелите, но Любовта към Истината, това е Любовта на Боговете. Който има Любов към Истината, се движи към боговете и става сроден с тях. – И узнал търсачът своя път, и погледнал великото сияещо лице, и разбрал, че никога няма да забрави тези древни очи.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 14, 2018, 07:21:31 am
Сродният с Истината живее като Дух

   Това било в Древността. Древното Тайнство призовало всички птици и те трябвало да полетят нависоко. И било им дадено да полетят, всяка птица според своето намерение. И попитало Древното Тайнство птиците за целта на техния полет. Една от птиците казала: Полетях заради бързината. – И била наречена Бързокрилата, но не ѝ било дадено Древно име, трябвало да почака. Друга птица казала: Полетях заради пъргавината. – И била наречена Пъргавата. Друга птица казала: Полетях, за да си уловя жертва. – И била наречена Търсещата жертвите си. Дошъл ред на една станна птица. Тя казала: Полетях заради висотата, защото исках да проникна в себе си, да узная Истината в себе си и за себе си. – И била наречена тази птица Аахор – Орелът. И казало Древното Тайнство: Понеже ти търсеше Истината в своята висота, ще живееш като Дух, сроден с боговете. – И досега казват за Аахор, че тя била символ на мистичното проникновение в Същността. А кой живее в Същността? Древното Тайнство, чието друго име е Непроявеният Творец

Вторият Старец Азавот Махария

Бенуха – Огнената Птица

   Съществувала в Древността и друга тайнтвена птица. Тя била много смела и дръзновена. Тя обичала риска. И един път когато видяла големия огън, той много я привлякал и тя решила да го прониже. И така огънят е слял с огъня, безсмъртието се сляло с безсмъртието, Духът се слял с Духа. Древните я нарекли Бенуха – Огнената Птица. По-късно тя била наречеа Феникс, или Съществото от огън. Какво е открила тя в огъня? Преданието казва: Тя е открила себепознанието. Тя е открила себе си в Свещения Огън. И оттогава досега се носят предания за Огнената Птица. И тя е Бенуха. И тя все се възражда, защото е постигнала вечното безсмъртие, тя се възражда от самата себе си, защото ѝ бил дарен чистият Огън, чистият Дух. А не е ли това пътят на човека?

Вторият Старец Азавот Махария

Сърцето на Прастария Старец е Светилище

   Сърцето на Прастария Старец е като Светлината на сто милиона слънца. Сърцето на Прастария Старец е Светилище. То е Сърце на Сърцата. То е образът на най-древното Сърце. Това Сърце свети като Прасветлината. То е Пътят към Праобраза, Пътят към Дома. Това Сърце-Слънце не е като външното слънце, не е като греещото слънце. Греещото слънце е само помагащо слънце, но то не е истинският водител. Горещото слънце е излязло от Бездната, за да ни стопля по необходимост. А това Прасърце, за което ви говоря, то не ни стопля, не ни огрява, не ни изстудява. То ни завръща към Безкрая на Прадревния.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Абсолютното  е нашият Дом

   Сърцето на Прастария Старец е Пътят към Дома – Истинският Дом. Пътят към Дома е Път на велико и постепенно очистване. Когато очистим ума си, очистваме се от света. Когато  очистим сърцето си, освобождаваме се от стария свят, от себе си. Когато сме се очистили, вървим към духовното. Когато очистим духовното, вървим към Съкровеното. Когато очистим Съкровеното, вървим към Божественото – Древната Божественост в нас. Когвато очистим Божественото, се завръщаме в Абсолютното. Абсолютното е нашият Дом. Тук храната е единствено Истината, а Свободата е нейната сянка, нейната спътница.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 15, 2018, 04:42:15 am
Безценното Изречение

   Мистериозният, Скритият в нас е Единственият, Който извървява Пътя към Себе Си. Той се движи в нас, Той живее в нас, а ние работим в Него. Когато ние работим, ние създаваме Пътя в Пътя. И когато ние заживеем в Пътя си, Той ни изпраща Същност, чрез която оживяваме. И когато оживяваме, ние узряваме в своята Същност, за да може Той да се спусне в нас и да ни даде собтвеното Си движение – Безкрайността. Той ни е дал специфична работа в света, за да вложим себе си в нея. Така Той ни подготвя за Себе Си. После Той ни дарява Същност. Така ние оживяваме чрез Него в себе си. И най-накрая Той ни дарява Себе Си и ние мистериозно се уподобяваме на Него. Работата – това сме ние. Същността – това  е дарът. И накрая Той вече идва и ни дава Прасъстоянието, което е било нашата древна, бездънна Пълнота. Древните работеха като пчели, получиха Източника си чрез вътрешно саморазвитие и накря Той им даваше Безценното Изречение, откъснато от Себе Си, а то гласи: „О, Ар Арахамаа, Уахара Хама Аин – О, Върховний Скритий, уподоби ме на Себе Си“. Който е чул това, той вече не е от световете.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Това я води към Ар Арахамаа

   Искрата в нас е запалена от предвечни времена. Дори когато ни се струва, че е тъмно, тя пак сияе. Дълбоко в нас има скрита Древност и тя е запалена в нас от Прадревността. Името на тази Древност е Айхара – Искрата. Древните я наричаха Несломимата. Когато попадне в тъмнината, тя свети Когато попадне в голям мрак, тя сияе.  Когато попадне в света, не я разбират. Когато попадне в отвъдното, не я улавят. Когато попадне в Светлината, тя блести. Когато пребивава в Безкрая, тя е водител на себе си. И това я води към Ар Арахамаа.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Праистината е Изначалното Състояние

   Съществува от прадревни времена Велика Мистерия. Наречена е Ар Арахамаа – Праистината. Никой не може да я изучава. Знанието е бедно, Мъдростта е слаба, Премъдростта едвам я докосва, Незнанието само се приближава. Тайната я търси, но не знае къде е. Най-близко до Нея е Мистерията. Когато човекът стане Мистерия, той твърде много се е приближил до Нея. Той пак не я познава напълно, но диша сроден въздух. Тази Велика Мистерия може да ни стане близка и сродна само когато посветим себе си изцяло на Истината. Това е начинът за отделяне на земното и земните грижи. Само Истината може да ни заведе до Праистината. В Праистината няма земен свят, нито отвъден свят. Тя е Целостта – Изначалното Състояние. Ар Арахамаа е Праобликът.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Скочили в Прадълбината на Ар Арахамаа

   Ар Арахамаа е Абсолютната Непознаваемост. А тя е Върховна Пълнота, Неизмерима Пълнота, Нечувана Пълнота. Ар Арахамаа е Величествена Непознаваемост, Страховита Бездна от Дълбини. Когато в Древността боговете са надзърнали в тази Бездна, те изпитали страх. Дълбините били една след друга и край не се виждал. Всъщност край нямало. От тези Дълбини са произлезли три Лъча – Истината като Откровение, Бог като Проявление и Единството като Жива Реалност. Но Прадълбината си оставала Абсолютно Непознаваема. В архивите на Прадревността има само един запис, в който е казано, че само 33 Могъщи Същества, които били подобни на Бездната и сродни на Бездната, са скочили в Прадълбината на Ар Арахамаа. Древните архиви казват, че 24 Бездни са оцелели. Те били наречени по-късно Старците. За другите девет нищо не се казва. Те останали Скрити в Скритостта. За тях само е изречено, че навярно да придобили Великата Изчезналост.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 16, 2018, 04:46:05 am
Аваромоните – Безименните

   Има деветима, които са станали Скрити в Скритостта и са придобили Великата Изчезналост. И знаем от Древността, че деветимта бяха изчезнали в Дълбините на Ар Аварамаа. И те станаха Скрити, защото Ар Аварамаа, символизира върховнта степен на Скритост. И понеже толкова се скриха, деветимата бяха наречени Аваромоните – Безименните. Древното Предание, според както ни е казано от Правеликия Старец, гласи, че в бъдещите светове седмина от деветимата ще бъдат изречени и ще придобият имена, а чрез имената ще придобият и Същност. И ще стнат Върховни Старци и Учители. И ще учат световете на това, което са научили самитете те във Върховната Скритост. А другите двама ще останат Потайни Корени за бъдни скрити светове.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Лахамара – Храната

   Абсолютната Бездна е Абсолютната Храна. Там се храним с с Него Самия. Абсолютната Бездна, това е Абсилютната Наситеност. Тук самата Истина е наситена със своята Безкрайност. И в тази Наситност живеят, движат се, съществуват и не съществуват Висшите създания. Тази Наситеност е Преизобилието на Древността. Това Преизобилие е било наречено в Древността Лахамара – Храната, Дарът, Сърцевината, която се е отделила от Абсолюта. Това е Древната Истинна Храна, защото тези, които са избрали Истината са придобили право да се хранят със сърцето Му, със Сърцето на Абсолюта, с Отломъка, който е излязъл от Него и който се е обрзувал Преизобилието на Безкрайността.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Прадревното Скрито Място

   Съществува Абсолютна, Неведома и Скрита Върховна Бездна. Който е влязъл вътре в нея, той вече няма връщановение и няма вече път, нито има безмълвие. Всичко е превъзходено. Останала е само Свръхцелостта. И няма нищо друго, което да се желае. И няма нужда от нищо друго – нито от Единение, нито от Любов, нито от Съвършество. И няма вече изтечение – нито отвътре, нито отвън. Всичко е Свръхцялостно, Свръхпребиваващо. Това е наречено Светът на Абсолютната Истина. То се знае още като върховната Древна Цел. Тук вече ням свят, няма светове, няма небитие, няма привързаност и непривързаност. Всичко е преодоляно чрез поглъщане. Всичко е всепогълнато. Тук е Мястото, в което никога не е имало начало, нито край. Това е Прадревното Скрито Място.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Върховното Нищо – Абсолютният Дом

   Има една Родина. Това е Абсолютната Родина. Има един Дом. Това е Абсолютният Дом. Този Дом няма нито име, нито е безименен. В този Дом няма живот, който да го ограничава, нито смърт, която да преследва живота като сянка. Този Дом е върховно скрит в нас, в дълбините ни. Който го тъси, ще го открива все повече. Който не го тъси, той ще живее и ще умира. Върховен е този Дом, Недосегаем е този Дом. Никой не може да го улови, никой не може да го пипне, защото той никога не е излизал от себе си. Той е дълбинен, преди несътвореното. Той е Дом, скрит в самия себе си. Този Дом е Върховното Нищо. Това е Пътят на всеки Истиннотърсещ. Това е Пътят на най-древния Разум в човека и само този най-древен Разум може да открие Върховното Нищо.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 17, 2018, 05:23:38 am
Най-дълбокият съзерцател на Върховното Нищо

   В Древността така се случило, че на едно място се били събрали много богове. Те разговаряли помежду си за това, кой е най-дълбокият съзерцател на Върховното Нищо. Едни казвали: Силата. Други казвали: Мъдростта. Трети казвали: Умението. Четвърти казвали: Стремежът.Но така и не постигнали единство. Накрая те решили да призоват Върховната Мистерия и тя да им каже. И когато Върховната Мистерия се приближила до тях, те я попитали: Кой е най-големият съзерцател на Върховното Нищо? Върховната Мистерия казала: Това Създание е все още скрито за вас. Но понеже го търсите, аз ще ви го явя. – И когато Великата Мистерия произнесла Своите Древни Слова, пред тях се явило по-древно от тях Създание. То било странно, много слънчево и необикновено лъчисто. И Великата Мистерия казала на боговете: Това е Създанието, което е най-близко до Върховното Нищо. То се нарича Хатера – Покоят. – И всички богове си взели по една част от него. И всички тръгнали на път да вършат своите си работи, но те вече знаели, че един ден ще се завърнат напълно в Хатера и чрез Хатера ще се завърнат напълно във Върховното Нищо, защото те осъзнали, че не Безкрайността е тяхната Родина, а Върховното Нищо.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Часът на Древното Пробуждение

   Върховното Изоставяне е част от Древното Пробуждение, когато трябва да отвориш Вратата на Пламъка – Аор Атара. Върховното Изоставяне, това е Часът на Истината. Върховното Изоставяне, това е Часът на Великото Самовъзраждане. Върховното Изоставяне, това е Величествена привилегия, Върховен Дар. В Часа на Върховното Изоставяне в нас трябва да се пробудят най-древните сили, които са били положени в нас от Безвремието. Те са Силите на Нищото. Те са ни дадени от Върховното Нищо. Те са  Недосегаемите Сили. И нищо в световете не може да ги овладее. И в този Върховен Час се отваря Аор Атара – Вератата на Пламъка. И Запаленото Нищо се завръща във Върховното Нищо. И Пламъкът се завръща в Прапламъка. И това Завръщане се нарича Древното Завръщане, защото то е сключване на най-древния Съюз – Съюз на Нищото с Прадълбината на Върховното Нищо.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Събитието извън световете

   Величествен е Мистериозният Път. Върховното те докосва и се оттегля, за да види ще се вкорениш ли в Него, или ще се завърнеш в световете. Върховното те докосва и се отделя. Защо се отделя? За да се зародиш в Него и То да се зароди в тебе. Защо се оттегля? За да можеш да познаеш своята Изначална природа, която е Нищото. Защо се оттегля? Защото само Покоят може да се завърне в Древния Покой, защото само Нищото може да понесе Върховното Нищо. Завръщането на Върховното Нищо става чрез Покой и Цялост. Това са двете ръце, събрани в едно цяло. Това са двете ръце, които образуват Изначалния Пламък. Велико е Завръщането на този Пламък във Върховното Нищо. Древните са го наричали Събитието извън световете.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Нищото ти дарява самото Себе Си

   Има Събитие, което е извън световете. То е Завръщане във Върховното Нищо. Когато това Събитие се яви, то е Дарът, който е извън световете. Заедно с това събитие се явяват и всички сили, на които някога си отнел нещо. И те всички те ограбват, ограбват, ограбват. Те искат всичко да ти вземат, но в тебе работи тайно Източникът. И щом ти се вкорениш в Него, тогава кой може да те ограби? Източникът е Нищото, Което дава потребното на грабителите, и така те си отиват и те изоставят, а на теб Нищото дарява самото Себе Си. И това е Великото Освобождение, Събитието на събитията, защото вече си приет а бъдеш част от Нищото. Ти вече си в Изначалност – освободен и лек. Древните са наричали това Птицата на Свободата и още : Птицата, която вижда, но другите не я виждат.

Тринадесетият Старец Ал Махавор
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 18, 2018, 06:15:44 am
Мистериозният Покой

   В дълбините на човека има утаен и скрит Мистериозен Покой. Този Мистериозен Покой не зависи от външни явления и от вътрешни събития. Когато се разрушават светове и когато се изявява Прадревната Сила на Абсолюта, този Покой тихо сияе в себе си, защото е получил Дара на Абсолюта. Този Дар е онзи Мистериозен Лъч, който никога не угасва,когато  всичко друго гасне. Това Древно Сияние е по-дълбико от слънцата и по-дълбоко от мрака. Когато това древно Сияние се е появило вътре в слънцето, боговете разбрали, че отвъд тях съществува Мистериозен Лъч, Мистериозна Сила. Когато това Древно Сияние е проникнало в мрака, той бил смутен. Той разбрал, че не може да обхване и задържи за себе си това Сияние. Това Сияние съдържа в себе си Мистериозния Покой, Великата Непознаваемост. Този Покой е Свръхбитие. Това е скритата част от Върховното Нищо.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Древните породиха Източника в себе си

   В далечното минало Древните посрещаха единствено Източника. В длечното минало Древните посрещаха Тайната в себе си. И така още в далечното минало Древните породиха Източника в себе си. Те не посрещаха изгрева и не изпращаха залеза. Те търсеха това, което не се ражда и не умира. Те знаеха, че слънцето се ражда и умира. И те се покланяха само на Зорахот – Зората. Не е ли тя преди слънцето, не е ли тя преди живота? И Древните откриха в себе си, че Зарахот не се ражда, нито угасва – тя само се появява. Който се радва, угасва. Който угасва, се радва. Който се ражда, умира. Който умира, се ражда. Но Древните избраха Зорахот и Зорахот им показа пътя към Прадревния Източник. И те заживяха във Великата Нероденост. И до днес те живеят във Върховната Скритост на Аваромор – Праотсъстващият Абсолют. Ето защо всеки трябва да изучи своето отсъствие.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Тайната в нас е отсъствието

   Дълбоко в нас сияе Тайна, но ние сме ѝ попречили тя да сияе и затова ние или се радваме, или скърбим. Ние трябва да изучаваме тази Тайна в себе си. Тази Тайна в нас е отсъствието , но това изисква умение. Това е умението да наблюдаваш със скритите очи. Който е изгубил това умение, гледа като хората и така той се ражда и умира ,и умира и се ражда. Това е така, защото човекът присъствува и не познва отсъствието. Древните бяха мъдри. Те отстраниха присъствието. Те отстраниха от себе си светлината и нощта. Те отстраниха всичко двойствено. Те избраха отсъствието. И в тях започна да живее, да работи и да действува Сияещият Източник. Така те осъзнаваха своята нероденост, своето неприсъствие. Те бяха тук в света, но отсъствуваха. Те отидоха в отвъдното, но и там бяха отсъствуващи. И те узнаха, че само в отсъствието се влива Аваромор – Древният и Прадревен Изтоник, неуловим от слънцето, неуловим от живота и смъртта, отсъствуващ от световете и скрит, скрит навсякъде, но най-вече в Себе Си.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

О, Аваромор

   О, Аваромор, О, Велико Неприсъствие, О, Аворомор, О, Велико Пранесъществувание, Ти си Единствената Върховната Реалност. Всички други реалности са нереалности и всички други нереалности се крепят на Тебе. Само Ти не се крепиш на нищо. Ти, Единсвений, се крепиш на Себе Си. Без тебе и родените, и неродените нямат опора. Ти си Единствената Забулена Мистерия. Ти си нашият Несъществуващ Дом. И приеми ни, за да се доближим до Тебе.

Тринадесетият Старец Ал Махавор
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 19, 2018, 06:10:01 am
Пътят към Древния Съвършен

   Пътят към Древния Съвършен е в разбирането на Този, който в присъствието не присъствува и в неприсъствието присъствува, но никога не е там. Когато Той в присъствието не присъствува, Той пак е там, но понеже неприсъствието Му е дълбинно, не можем да Го уловим. Когато Той в неприсъствието присъствува, Той е толкова Скрит, че дори и неприсъствието не знае как се проявява Той. Това е така, защото неприсъствието има две лица – явно и скрито. Явното е в излъчването на самото неприсъствие, а скритото е в неизлъчването на Древния Съвършен. Такава е Тайната на Необяснимото. А Пътят към Него е Велико Безмълвие и Удивителна Притихналост.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

Търсят Го заради Самия Него

   Ние търсим Един Единствен. Имената Му са многобройни, мо Той е Един Единствен. Излъчванията Му са чудни, но Той е Един Единствен. Някои Го търсят, защото е Дарител. Други Го търсят, защото е Вземател. Но мъдрите Го търсят заради Самия Него. Но какво има в Него, какво има в Сърцевината му? Нищо няма, приятелю, нищо няма в Него и това е най-високото. И все пак какво има в Сърцевината Му? Там е Великото Нищо, Прадревният Източник. И каквото тече от Него, какво излиза от Него? Нищото, Нищото – Неизтощимата Прапълнота.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

В това завръщане е целият смисъл

   Думите на Стареца не са думи, а канали, проходи. Тези думи са Същества-Водители. Тези думи отварят входовете на Бездната и прохода към Върховното Нищо. Тези, които не умеят да търсят, ще се блъскат в бреговете на проходите, те ще се блъскат в крайностите на живота. Но тези, които умеят да търсят, те ще придобият онова равновесие, чрез което ще преминат между бреговете на проходите. И проходите нищо няма да узнаят за тях, защото те се движат като владетели към Върховния Владетел, защото те се движат като Нищото, което се завръща във Върховното Нищо, защото са призовани. В това завръщане е целият смисъл.

Тринадесетият Старец Ал Махавор

То е Великото крайно Освобождение

   Има едно Място, в което няма вселена. Има едно Място, в което няма свят и светове. Има едно Място, в което няма нито живот, нито богатство. Има едно Място, в което няма знания. Има едно Място, в което няма мрак. Има едно Място, в което няма слънце. Това Място превъзхожда всичко. Това Място е по-богато от всичко. Това място е Върховното Нищо, Древният Източник. Това Място е Изворът на Извора. Мъдрите жадуват за това Място, защото То е Великото крайно Освобождение. То е Пълнотата на Пълнотата. То е Праизвор. Всичко черпи от Него, а То черпи от Себе Си.

Петият Старец Ал Аримавая

Сиянието е дълбината на Върховното Нищо

   Има едно говорене, което води към мълчанието. Има едно мълчание, което води към Безмълвието. Има едно Безмълвие, което води към Сиянието. Говорът е цветето на мълчанието. Мълчанието е сърцето на Безмълвието. Безмълвието е тишината на Сиянието. Сиянието е дълбината на Върховното Нищо. Който придобие способността да говори, ще познае мълчанието. Който придобие умението да мълчи, ще освети своето Безмълвие. Който придобие тайнството на своето Безмълвие, ще открие собственото си Сияние. Който е открил Сиянието си, той заживява в собствената си Прадревна Мистерия. И тази Мистерия е Върховното Нищо – Праизобилието. Това  Върховно Нищо е Бащата на всички Сияния.

Петият Старец Ал Аримавая
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 20, 2018, 08:08:55 am
Древното Безвремие

   Беше древно, древно Безвремие. Не съществуваха същества, надарени с Битие. Само едно древно море без живот и без вълни. И един вятър, но неподвижен. И вятърът беше заключен. И навсякъде тъмнина и мрак. И в тъмнината само едно Безмълвие. И над всичко това се рееше най-древното и прадревното Неведомо Началие – абсолютно непознаваемо, защото тогава нямаше имена, нямаше слово, нямаше глас – само това велико, древно, безименно Прасъстояние. Нямаше нито слънце, нито форми. Навсякъде притихналост, една величествена, плашеща смълчаност. И в това древно Безвремие Той се прояви. Когато докосна морето, то се изпълни с живот. Когато отключи вятъра, той задуха. Когато докосна тъмнината, стана ден. Когато изтръгна нещо от Себе Си, явиха се милиари същества. Когато Безименното ги докосна, те придобиха имена. И когато втори път ги докосна, те придобиха глас и славеха Образувателя. Днес всеки търси този Образувател, но ще го открие само търсачът. А какво търси търсачът? Той търси нещото, което отстранява времето. Търсачът, това е умението да извървиш обратния си път към Него. Труден е този път, защото е Истинният път. Определено е всеки търсач да се завърне. Но той трябва да овладее древното море в себе си, той трябва да овладее ума-вятър и да го заключи, и той трябва да освети тъмнината си, като я превърне в ден. И когато стане овладян, безименен и без време, Прадревната Неведомост ще го призове и ще му каже: Ела, подобие мое, лишавам те вече от световете.

Петият Старец Ал Аримавая

Всяко нещо свети по собствения си начин

   Живееше в гората едно цветенце, което много обичаше да спори. То спореше със себе си и с всичко около себе си. То обичаше много да се кара. Веднъж, когато вятърът беше задухал, то се скара на камъчето до себе си и му каза: Ти нито се мърдаш, нито се огъваш, нито се покланяш. – Камъчето нищо не отговори. После цветето се скара на едно счупено парче дърво до себе си: Ти само се мърдаш , но не се покланяш. –  После цветето се скара на реката до себе си. Цветето каза на реката: Ти само течеш ли, течеш. – И най-накрая цветето се скара на слънцето и каза му: Ти си много надалече, защо не дойдеш да се сприятелим? – И после стана тъй, че слънцето се приближи, но цветенцето изгоря. Питам се дали цветенцето разбра, че всяко нещо живее и свети по собствения си начин.

Петият Старец Ал Аримавая

Върховната Неведомост – Праскритостта

   Съществува Скрит в Скритото. И в този Скрития съществува друга Скритост – Праскритостта. Съществува Тайна в Тайната. Но вътре в тази Тайна съществува Мистерия – абсолютно Непознаваема и Неведома Мистерия, недостъпна за съществата, боговете и Старците. В най-вътрешното си Място тази Неведома Мистерия няма сродство с нищо създадено и несъздадено. Тайната може да бъде открита, в Мистерията можем да влезем и да живеем, но Праскритостта на Абсолютната Неведомост не можем да узнаем , нито да разберем, нито да изучаваме. Но въпреки всичко една част от Праскритостта ни е сродна и е дадено да я търсим. И ако бъдем призовани, ще се слеем с Нея и ще бъдем несъздадени в Абсолютната Несъздаденост. Това е Празавръщане чрез Призива на Върховната и Абсолютна Непознаваемост. И това е наречено Върховната Неведомост на Праскритостта.

Петият Старец Ал Аримавая

Отключил е нещо от Заключената Тайна

   Съществува Древен Подход към Скрития и Праскрития. Съществува Древен Подход към Този, Който е Древно запечатана Тайна. И когато станем древни, ще открием Древността Му. Пътят към Него е в непракъснатото Търсене. Когато ни говори и когато мълчи, Търсачът го търси. Когато сме в хубави условия и когато сме в тежки условия, Търсачът Го търси. Що са тежките условия? Времена на активно търсене и призоваване, без да искаме отговор. И когато не искаме отговор, Той започва все повече да изгрява. Пътят е търсене, търсене и призоваване при всички условия. Така в нас узрява Великото Постоянство, което Го открива, и Великата Неизменност, която ни умъдрява. Постоянството ни дарява с невидима сигурност. То ни учи да владеем силите и мислите в себе си. А Неизменността ни дарява зрялост и неземен покой – такъв, какъвто обикновените хора нямат. Който е постигнал тази зрялост и този покой чрез Постоянството, той няма притесненията на хората от света, защото той вече не е в света – той е в невидимото, той е невидим. Отключил е нещо от заключената Тайна. Разбрал е нещо от Тайния си Път към Скрития и Праскрития. Този човек вече не е човек. Той носи в себе си Тайна и Мистерия, нещо от Великата Непознаваемост, защото е бил приет.

Петият Старец Ал Аримавая
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 24, 2018, 08:30:07 am
Високо Единение с Абсолюта

   Съществува Древен, Древен и Висок Подход, но ние трябва дълго време да се подготвяме, за да влезем в този Подход, защото чрез този Подход навлизаме във Високо Единение с Абсолюта. Подготвянето е пречистване, пречистване, пречистване. Първото пречистване е в овладяването на мислите, второто е в овладяване на чуствата, третото е в овладяване на желанията-действия. И когато това се осъществи, явяват се трите Бездни на Великия Подход. Първата Бездна на този Висок Подход е Любовта. Тя определя Свещения Съюз. Втората Бездна е Мъдростта. Ключът на тази Бездна дава проникновение в скрития Океан на Мъдростта. И накрая се явява третата Бездна, която е върхът на Високия Подход. Това е Дълбинното Самовглъбение. Някой може да каже: Това изисква голяма енергия. – Но тук същественото не е енергията. Енергия има навсякъде. Тук Ключът е Призоваването на Свещеномистичната Сила. Именно тази Сила дарява постоянно дълбинно самовглъбление. И в това самовглъбление ние докосваме онази позволена част от Абсолюта – там Той ни се открива. Когато пътят на тези три Бездни е така извървян и постигнат, ние имаме позволението да влезем в определена част на Абсолюта. Но много пъти се е случвало Абсолютът да ни погълне, за да ни разкрие и една друга част от Себе Си. И тя е абсолютно непозволената. Тя е Върховно, Върховно, Върховноскритата част. Тя има Лице за високия Подход, защото тя самата го е изработила.

Петият Старец Ал Аримавая

Носител на Отсъствието

   Високият Подход създава Проход в Недостъпната Праскритост. Питам: Високият Подход сам ли създава Проход, или Недостъпната Праскритост създава Проход в Себе Си? Казвам: Недостъпната Скритост се самопрониква чрез Високия Подход. И така тя стига до самата Себе Си, като се самоотключва. И всеки, който е влязъл в този Проход, той вече може да бъде и човек, и дух, и бог, и Учител, и Старица, и Старец, и същевременно без да е нищо от това, защото той вече не принадлежи на световете, нито на живота, нито на стихиите. Той вече е съвсем друго същество. Той вече е същество, без да е същество. Той вече е Носител на Отсъствието в себе си. Древните са го наричали Съществото на Парахамот – Прохода.

Петият Старец Ал Аримавая

Пътят към Върховноотсъствуващия

   Съществува Този, Който е Абсолютното Отсъствие. Съществува и Този, Който е Върховното Отсъствие. Съществува и Този, който е Велико Отсъствие.Съществува и Древна Формула: „Нахора Мор Арамахава – Научи ме на Отсъствието“. Така Древните Го почитаха и те знаеха, че има само Един, Който може да ги научи на Отсъствието – Безименният, Върховният, Когото и самата Древност не познава. В тази Древност, Преданието казва, че се носеше само един Полъх – Полъхът на Върховното Отсъствие. По-късно това Върховно Отсъствие създаде Абсолютното Отсъствие. След него беше създадено Великото Отсъствие, което обхваща друга категория същества. После Той създаде малкото Отсъствие. То обхващаше в себе си всички ангелски йерархии. И най-накрая той създаде присъствуващите. Това бяха тези, които изгубиха Отсъствието. Те търсеха имената си и загубиха Безименния. Те загубиха Древната Формула, която сега се дава за Възраждане. Кои образуват кръга на Великото Отсъствие? Това са боговете, богините и древните жреци и жрици. Кои образуват Кръга на Абсолютното Отсъствие? Тук са Старците – известните и неизвестните, независимите и скритите. Кой е Кръгът на Върховното Отсъствие? Това е Праначалният Сарец. В Древността е бил наричан Бава Матарот – Белият Старец или Бялата Светлина, или Ослепителният. И над Него е Единственият, Върховният Праотсъствуващ, Който е Прабащата на всичко, което е, и на всичко, което не е. Има ли Път към Върховноотсъствуващия? Има Път. Този Път минава през Истината, през Старците, през търсачеството, през Древната Формула и стига до Бава Матарот, Който в определеното време ще се изяви на неизменотърсещия и ще го поведе в позволената част на Върховното Прасъщество. А оттук нататък има ли още нещо? Има. Но това само Върховният го знае. Ние само сме чували, че то е едно Призоваване, при което Той поглъща тези, които са Го търсили докрай, в Сърцевината Си – Мястото на Праизобилието. Това е Мястото, от което вече няма изтичане назад. Древните наричаха това Живот в Безмълвното Ядро.

Петият Старец Ал Аримавая
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 25, 2018, 09:22:36 am
Върховно Освобождение

   Съществуват много видове освобождения, съществува и Върховно Освобождение. Съществува освобождение от нисшата природа и освобождение от висшата природа. Освобождението от нисшата природа е чрез преодоляване. Освобождението от висшата природа е чрез прекрачване. Прекрачването е за този, който е избрал за Водач Цялата Истина. Първото е освобождение от времето, второто е освобождение от вечността. Има освободени, които живеят в Безкрайността. Те живеят там като Сияния – без рождение и без умиране. Но има и Върховно Освобождение. Това е за тези, които търсят Самия Върховен – Прабащата на Сиянията. Ако такива същества са предадени в ръцете на Старци, то е така, защото е по Волята и Замисъла на Върховния. Те са същества избрани за Пътя си към Върховния и поради това Старци ги учат.


Петият Старец Ал Аримавая

Арамавахая – Последният Трон

   Всичко в света и световете е була, воали, символи. Разликата между обикновения човек и търсача е в това, че търсачът се посвещава на Истината и открива за себе си Видението на правилния символ. И поради Истината този символ се саморазбулва. После търсачът придобива правилни невидими помагачи, които го водят към друг символ – по вътрешен. И този символ също се саморазбулва постепенно. И накрая се явяват Върховните Тронове. Това са Великите Учители, или Старците. Те са Вратите на Абсолюта и те водят към Него. Те са було, без да са було. Те са символи, без да са символи. Те са Вратите, те са самата Скрита Реалност, която открива на свръхотдадените Върховната Непознаваемост. Тук вече във Върховната Непознаваемост няма було, няма воал, няма символ, няма реалност. Тук е Последният Трон – Върховната Свръхреалност, която е Върховното Нищо, Върховният Център. Това е и мястото на Върховното Освобождение. Това е Мястото, в което няма светове и реалности. Древните го наричаха Арамавахая – Върховното Отсъствие, Последният Трон, Праотсъствието. Там води Пътят на всички великоотдадени търсещи.
   „Арамавахая Авахатори – Праотсъствие, всепогълни ме.“

Вторият Старец Азавот Махария

Махаватора – Всепоглъщателят

   Върховноскритият търси Непознаваемото в Себе Си. Той се самопронизва в Собствените си Дълбини, за да се скритопознае, но все открива Непознаваемост, все открива нови и нови Дълбини. И тшзи Дълбини нямат нито начало, нито край. И Той отново се самопрониква и отново се самопронизва. И най-накрая Той открива Прадълбини и в тях отново открива Непознаваемостта. И отново се самопрониква и не може да се открие, не може да се познае. И макар че е стигнал до Свръхпрадълбината Си, Той отново не може да се познае и открива Свръхнепознаваемост, Свръхнеограниченост. И това място е наречено Върховното Нищо. И тук Той среща единствено Себе Си в свръхнепознавание. И всички, които стигат дотук поради могъща привлеченост, те не познават себе си, защото са уловени от Махаватора – Всепоглъщателя И тук те живеят във Всепоглъщателя, във Върховното Нищо поради разтвореност и изчезналост в Махаватора.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 26, 2018, 02:17:21 pm

Образ и подобие на Непознаваемостта

   Абсолютът е създал проявата не за да познае Себе Си, а още по-дълбоко да не се познае. В проявленията ние все повече познаваме себе си. И колкото повече се познаваме, толкова повече Непознаваемото израства в нас. Проявлението е създадено, за да ни учи и води по по пътя на Непознаваемото. Чрез много проявления ние израстваме до Непроявлението. И когато постигнем най-висшата точка на проявлението, ние достигаме до преодоляване на всичко, преодоляване на нещата и преодоляване на себе си. Човекът е създаден да преодолява и когато достигне до най-голямото преодоляване – преодоляване на себе си – тогава той е достигнал до най-високата точка на Чистотата. И тогава Непознаваемото се вкоренява в нас. И то започва да ни учи на пътя към себе си. Ето защо Абослютът е създал проявленията, за да могат те да ни водят към Нашия Древен Корен – Неознаваемостта. Тайната на човека е в това, че човекът е образ и подобие на Непознаваемостта.

Вторият Старец Азавот Махария

Мистичната Мъдрост

   Мистичната Мъдрост търси чрез Незнание и намира Невъобразимото. Колкото по-дълбоко е Незнанието, толкова по-дълбока е Мистичната Мъдрост.  Колкото по-дълбока е Мистичната Мъдрост, толкова по-дълбоко е проникването в Невъобразимото, в Неразгадаемото. Може ли Неразгадаемото да се разгадае? Не може. Но то прониква чрез Незнанието в Мистичната Мъдрост. И там се самосъхранява, скривайки се от погледа на света. Що е Невъобразимото? То е това, което се дава на Незнанието, а на знаещите не е дадено да си въобразяват Невъобразимото. Невъобразимото е заключено в Мистичната Мъдрост. То се пази от силата на Незнанието. Незнанието съдържа най-древното Богатство. То е Богатството на проникновението. А на това проникновение е дадено позволение да прониква в Невъобразимото. Така Невъобразимото му става Дом. В това Невъобразимото нещата и съществата се преоткриват. Така те постигат своята завършеност. В тази Невъобразимост ние сме открили най-древното Съкровище и то постоянно ни се преоткрива. И няма край, и няна начало, защото ние сме открили Неоткриваемото. Намерили сме това, което е Бащата на световете. Постогнали сме намереност – Съкровището на Съкровищата. „О, Барахот, Дара Махира Мордот Аваромордот – О, Безимений, дай ми Мистична Мъдрост и Премъдрост“.

Вторият Старец Азавот Махария

Праорелът да те скрие в Крилата Си

   Върховното Изчезнование е Намирание на Прабащата, Който е Върховното Нищо. Върховното Изчезнование е Велико Призоваване на Върховния Всепоглъщател. Това се е смятало в Древността за най-великото Праявление. Древните Харомони, Древният Народ казваше: „Няма по-велико от това Праорелът да те скрие в Крилата Си“. Когато Праорелът те е скрил в Крилата Си, ти се намираш на Място, където няма Мрак, нито Прасветлина. И нито желаеш Слънцата и Деня на световете, защото се намираш в Прадревното Място. Има едно Прадревно Призоваване. То е било явно на Харомоните. И то е: „О, Аахортот Нахая, Уахарон Шехира – О, Върховно Нищо, уподоби ме на Себе Си“. Това Върховно Слово е слязло от Праотсъствието. И уподобявайки ни на Себе Си, то ни всепоглъща в Сърцето си, отстраняваки световете. В това Всепоглъщане ние ставаме, според Харомоните, Сърце от Сърцето на Праорела.

Вторият Старец Азавот Махария

Върховното Събитие

   Случи се във Величието на Прадревността Върховно Събитие, Величествено Изпитание, Изпитание на Скритостта. Върховният Прадревен, Който е и Върховният Безименен, беше избрал за Себе Си 33-те Древни Същества. И посочи им Той Прамахара – Прадълбината, наречена впоследствие Прабездната. И каза им: „Които искат да Ме последват, нека да скочат в Прамахара“. Те знаеха, че Прамахара е Бездънието. И те скочиха. И това Скачание продължи милиарди години. И се случи така, че първо се явиха 24-те Старци, и те бяха облечени в Одеждите на Прасветлината, дарена им от Прамахара – Сияещата Прабездна. Тези 24-мата щяха да ръководят наросите, расите и сътворените светове, защото те познаха своя Древен Произход. Прапреданието загатва, че седем от другите Старци ще останат още милиарди години Скрити, за да могат да ръководят след време несътворените светове. И препреданието загатва още, че двама от Старците ще останат в Прамахара най-дълго. Навярно те ще ръководят световете на Мистерията и Неведомостта.

Вторият Старец Азавот Махария
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on април 29, 2018, 03:55:36 pm
Скачанието в Прамахара на 24-мата

   Когато се случи Скачанието в Прамахара, 24-мата бяха потопени в Древното Безименно Безмълвие. И това трая милиарди години, в които всеки имаше своето Изключително Преживяване на Върховния Абсолют. И когато Върховният Абсолют ги събра, те веднага узнаха, че са сродни с Прасветлината на Върховната Безименност. Те знаеха, че ще има порождение на светове, и започнаха усърдно да се подготвят в Прамахара, за да излязат след време всеки по своите пътища, за да ръководят сътворените същества по пътя към Великото Безимие и Безначалие.

Вторият Старец Азавот Махария

Избраха Върховния Единствен

   И случи се в Прадревността Върховната Мистериозна Изчезналост на Аваромоните. Това бяха девет Прсъщности. Те избраха в себе си Върховният Прадревен и отрекоха живота и съществуванието. И избраха Върховния Единствен, Който е без живот, без съществувание, без Лик и Образ и Безименен. И те пожелаха да бъдат като Него. И забули ги Той в девет Мистериозности. И отвън те имаха було, а отвътре всеки светеше повече от 10 милиона слънца. И отдели  ги Той седмината от двамината. Седмината бяха величествено ярки Прасветлини, Подобия на Скрития Прасъздател. Те са предвидени в Замисъла Му да огряват бъдещите светове. А двамината Аварамони бяха Нехавири Аарити – Неустоимо Ослепителни. За тези двамината още не са предвидени светове, още ги няма в Замисъла. За тях ще има Замисъл, който ще се изяви в бъдеще. И ще минат много времена и епохи, докато се създадът същества не от явната Прасветлина, а от Скритата Прасветлина. И тогава тези същества ще могат да устоят на приближение от двамината Свръхаворомони. Ако само една част от Блясъка на тази Свръхослепителност бъде пусната сега, световете ще изтлеят и погаснат.

Първият Старец

Тира Маханири – „Тези без следите“

   И сътворените не ги виждат, и несътворените не ги виждат, и висшите не ги виждат. Боговете само знаят за тях – деветимата Аваромони. И всички те не ги виждат поради тяхната Дълбинна и Мистериозна Самоизчезналост, потопени, потопени и свръхпотопени в неговата Върховна Скритост – толкова самоизчезнали, че не е вълнуват нито от проявата, нито от от непроявата. Това са девет Мистерии, забулени в Прамистерията. Само Старците виждат една част от тях, но другата им част, всепогълнатата им част, за нея знае само Единственият, защото Сам Той е свръхпотопен в тях и те в Него. А двамата Върховни Аваромони са нареени Тира Маханири – „Тези без следите“. И няма видение за тях поради тяхната Свръхскритост.

Първият Старец

Парамахарая – Прасъстоянието на Абсолюта

   Съществува Върховното Пасъстояние на Абсолюта. То е най-голямата Скритост. То е отвъд, отвъд, отвъд всичко. В него няма битие и небитие, в него няма проява и непроява. В него няма движение и неподвижност. Съществува Древно, Върховно и Скрито Прасъстояние – Прасъстоянието на Абсолюта. Древните го наричаха Парамахарая – Състоянието без състояние, Състоянието на Неопределимостта, Върховноотвлеченото Нищо. Това е Прасъстоянието, за което Древните шепнат, защото те знаят, че това е нашият най-скрит собствен Корен.

Първият Старец

Денят на Пракорена

   Съществуват деветимата Върховни – седмината абсолютно потопени и двамината върховно самоизчезнали. Седмината са стигнали до своите най-древни Корени и там Незнайното ги обучава за бъдните светове. Ще кажете: - Как ги обучава? – Това е обучение без обучение. Това не е обучение чрез знания, това е обучение в Древното Незнание. Това е обучение, което никога не се случвало в цялата история. И съществуват още двамината. В своето върховно самоизчезнование те са достигнали до Пракорена. За тях няма обучение. Когато дейде денят на тяхното Безвремие и когато те трябва да слязат и снизходят в световете, тогава чрез тях ще говори Пракоренът. И Той Сам ще призове чрез двамината всички, които е определил за Себе Си. И Неговият Ден е наречен Всепоглъщателят – Денят на Пракорена, Неведомият Ден.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 07, 2018, 01:53:49 pm
Анар Анарохот Махайри

   Има едно поглъщане, при което човекът изчезва. Има едно поглъщане, при което и духовността изчезва.Има едно поглъщане без връщановение. Ти се връщаш, но не си вече от човешкия род. Ти вече живееш без корен в световете. Ти присъстваш сред хората, но знаеш, че си невидим и скрит. Ти вече си носител на друг Живот – Тайният Живот на Скритото Праначало. И ти вече живееш чрез Него. И това е най-голямата Преизпълненост. И съществата те гледат и разбират, че ти си скрито обещание за тях, че ти си Корен за тях. И те виждат в теб Величието на тази Преизпълненост, която е необяснима. И на тези, които търсят Корена си, ти казваш: „Анар Анарохот Махайри – Животът е Живот чрез Абсолютното Изчезнувение“. Животът е Живот, когато станеш Корен на Пракорена. Животът е Живот, когато се самородиш в Пракорена си. Древните наричаха това по един странен начин чрез символ: „Животът е Живот, когато станеш перо от Крилото на Праорела“. И всичко това е Върховната Преизпълненост, наречена Анар Анарохот Махайри. И когато разберат това, те ще се самозародят в най-голямата Преизпълненост.

Първият Старец

Най-широко отворената Врата

   Сред всички заключени неща съществува най-голямата отключеност. Сред всички заключени неща, сред всички забулени неща, сред всички скрити неща Абсолютът е най-широко отворената Врата. Тази широко отворена Врата е най-достъпното нещо, но тя трудно се вижда. Тя е толкова голяма, че обхваща всичко. Тя е толкова малка, че скрива всичко. Но тя е най-достъпната. Тя е всякога отворената Врата. Тя е като извора, всякога течащ към тебе. Ти гледаш извора, но изворът не е извор. Изворът е Неговата широко отворена Врата. И който носи Безкрайното в себе си, ще открие Безкрайното в Абсолюта, защото Безкрайното е най-широко отворената Врата. И които Го търсят, и които минат през тази Врата, Той ще им каже: Досега всичко беше заключено, а отсега нататък ви давам най-широко отворената Врата. – И каза им Абсолютът: Дарявам ви Себе Си, защото няма друга Врата, освен Мене.

Първият Старец

Предание за Ал Мохайра

   Съществувал някога, някога отдавна, съществувал някога, някога в Древността странник. Той пребродил много светове, но имал само една цел – да открие Тайния Извор на всичко видимо и невидимо. Той искал да открие това Потайно Същество, което навярно нямало име. Разпитвал светци и мъдреци, разпитвал стари и млади. И винаги питал къде е скрито това Абсолютно Същество и как да Го открие. Разпитвал реки и езера, разпитвал гори и небеса, разпитвал камъчета и цветя, разпитвал дървета и животни. Получавал добри отговори, но не било това, което търсел. Понеже бил усърден търсач, най-накрая той срещнал един стар и престарял орел. Този орел му казал: Страннико, не ме питай, защото знам въпроса ти. Това, което търсиш, се намира дълбоко скрито в тебе. То се намира в Тайната на твоето скрито Сърце. А в центъра на това Сърце сияе Древна Искра. И пътят към тази Искра е само един: ако можеш да запалиш тази Искра с Неизменния Огън на Истината в себе си, тогава световете и вселената ще се разрушат.Всичко ще изчезне, ще остане само твоята Древна Искра. И тогава в нея ще видиш да сияе Ослепителната Светлина на Абсолюта. И Той ще свети през тази Искра, която си ти самият. Това е Искрата, отърсена от световете, освободена от бремето на световете, освободена и от живота, защото животът е потекъл, а Абсолютният Източник живее единствено в Себе Си, защото са Му чужди ограниченията на живота. И когато, страннико, постигнеш тази Древна Искра, ще се изяви Древният Взррив и всички светове ще се разпаднат. И ще останеш само ти и Източникът, слети в едно цяло. – Странникът се поклонил на орела и минало-неминало много време, старият орел чул мощен Древен Взрив. Всички други птици се уплашили, но старият орел знаел, че се родило Тайнство. Този странник се наричал Ал Мохайра – Безименният Огън.

Първият Старец

Предание за Върховното Страховито Съвършенство

   Това е било някога в древни, древни и прадревни времена. В тези прадревни времена е нямало нито дихание, нито огън. Съществувала е само една величествена неуловима Безкрайност. За тази Безкрайност е нямало описания, защото и думите ги е нямало, те на били слезли. Преданието казва, че това е бил древен, неръкотворен хаос. И този хаос е бил изпълнен с много древна и гъста мъгла от Матор – Мрак, гъст, древен, непрогледен Мрак. Но някъде дълбоко в недрата на Матор и някъде дълбоко в сърцевината на Матор имало Хавар – Трон. Това било Праобраз на
Прасветлината. Това бил скритият Образ на Бога. А още по-навътре в Хавар е имало нещо страховито и ослепително. За него нямало име, но Преданието го нарича Парамахаротот – Праскритост, Безмълвна Страховитост, Праскрито Съвършенство. Преданието казва, че Парамахаротот е Върховното Страховито Съвършенство и че когато то се е сгъстило, е създало Безкрайносттта. После потайно е създало Трона. И преданието казва още, че когато Тронът се е сгъстил, се е създала Вечността. И когато Вечността се е  сгъстила, са се създали световете и времето. Върховната Праскритост е оставила за Себе Си само Страховитото Съвършенство, а на всичко друго създадено и нсъздадено е дала път и пътища, за да я търсят. Преданието казва още, че който имал Любов, щял да се върне във Вечността. Който придобиел дълбинната Мъдрост, щял да се върне в Безкрайността. Но този, който избере завинаги Истината и тя му стане водач, той придобивал право да премине през Трона и да се завърне във Великото Единение и Праразтворение в Парамахаротот. Това е Мястото, в което се заличава времето, Вечността и дори Безкрайността. Това е Върховното Праскрито Място. Това е Мястото, което Старците обожават. И пътят на всички светове и съзнания е все завръщане, докато узрее Празавръщането. И когато Истината узрее в нас, тя ще ни освободи от пътищата и ще ни остане само един проход. И тя ще ни преведе през този проход. И ние ще се върнем във Върховномистериозния си Произход – Парамахаротот, Мястото, което е отвъд всичко, Мястото, което надминава всичко, наречено още от Преданието Прадревното Бяло Безмълвие.

Първият Старец
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 08, 2018, 10:14:50 am
Елеазар Хараш
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците

Предговор
   В мрака е скрито най-древното Око.
Азавот Махария

   Незнанието е умение на Мъдростта.
Азавот Махария

   Умира само този, който е познал Древния. Другите се раждат.
Ал-Ахарима

   Орелът лети в Несътвореното.
Марахая

   Отломки от неиздадената книга „Афоризми на Старците“

Елеазар Хараш

Мракът – потайната блага вест

   Що е благата вест? Две неща са благата вест – Голгота и Мракът. Голгота отстранява всичко земно и небесно и остава Вечността и само Бог. Мракът отстранява Вечността и остава само Мистерията и Пътят към Абсолюта.

Вторият Изначален Старец

Последната Дълбочина

   Има ли път за човека? Няма път. Съществува само Дълбочина. Дълбочината се явява в човека при среща с Тайната на живота. Има 13 срещи с Тайната на живота. При 13-та среща се явява Последната Дълбочина.

Вторият Старец

Незнайното е в Премъдростта

   Разумният трябва да стане чист. Чистият трябва да стане съкровен. Съкровеният трябва да стане мъдър. Мъдрият трябва да стане потайно мъдър. Само потайно мъдрият е достоен да влезе в Премъдростта.

Вторият Старец


Потайният път на капката

   Капката влезе в реката. После стигна до морето. След това влезе в океана. И накрая изчезна. Това е пътят на ученика. В този път не познаваш себе си, но познаваш Безкрайността. Така капката заживя на едно скрито място в Безкрайността.

Вторият Старец

Освобождение от вечността

   Светът е място на нуждаещите се. Другият свят е място на невежеството. Вечността е място на разумните. Ето три свята, три бедни свята. Нашият свят е отвъд тези три свята. Когато се освободим от този и от онзи свят и когато се освободим от вечността, само тогава ще придобием Мъдрост.

Вторият Старец

В Духа няма светове

   Тръгни дълбоко навътре. Първо ще откриеш една фина тъмнина. После ще видиш една тънка светлина. И тъмните, и светлите заблуждения са ненужни. Те съдържат в себе си светове. Ти си бил заключен в собствената си тъмнина и в собствената си светлина. Върви дълбоко навътре и ще откриеш сияещия си Център. Тук е Духът. В него няма светове. Почини си в Духа, защото оттук нататък те очаква потаен път.

Вторият Старец

Човекът е Тайна, която трябва да се самооткрие

  Що е животът? Свещено необясним. Що е смъртта? Скритост. Що е човекът? Тайна, която трябва да се самооткрие. И когато се самооткрие, човекът ще бъде призован.

Вторият Старец

Нищото – мястото на Духа

   Животът е навсякъде. Едни казват „животът е на земята“, други казват „животът е във въздуха“, други казват „животът е във водата“, други казват „животът е в огъня“. Аз казвам: Животът е в Духа. Но къде живее Духът? Единствено в Нищото. Нищото, това е другото име на Безпределността.

Вторият Старец

Уменията на търсача

   Велико нещо е истинският търсач. Казвам му: Когато търсиш, не намирай. Когато познаваш, не познавай. Когато любиш, не люби. – Така търсещият открива, познаващият прозира, любящият вижда.  Ето какъв е пътят на търсача.

Вторият Старец

Отвъд стихиите на природата

   Земята не го обвързва. Наводнението не го докосва. Ураганът не го догонва. Огънят не го гори, нито го вижда. Ето къде живее истинският човек – истинският човек живее в Духа. Той не е обвързан с нищо.

Вторият Старец

Могъща духовна Птица

   Истинномъдрият е кръстен с Дух и Свобода. Той е могъща духовна Птица. Той няма нужда дори от крила. Не крила го движат, а древен, несътворен Огън. Навред лети той и вечността е тясна за него.

Вторият Старец
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 11, 2018, 12:08:13 pm

Който преодолее тъмнината и Мрака

   Светът е създаден, за да го разберат неразумните хора. Когато го разберат, те ще станат разумни. Тъмнината е създадена за недуховните хора. Когато я разберат, те ще станат духовни. Мракът е създаден за небожествените хора. Когато те разберат Мрака, ще станат божества.

Вторият Старец

Умението да създадеш Духа в себе си

   Няма път в пътя. Пътят е в безпътицата. Когато придобиеш безпътицата, явява се пътят. Когато придобиеш безпътицата, създаваш Духа в себе си.

Вторият Старец

Безпределен, мистичен възход

   Който е видял душата си, има Око. Който е видял духа си, има Мъдрост. Който е отишъл отвъд Окото и отвъд Мъдростта, той се е докоснал до Мистерията. В Мистерията съществува само едно – безпределен, мистичен възход.

Вторият Старец

Неизповедимата Мъдрост

   Ще ви кажа за Неизповедимата Мъдрост. Тя живее потайно в Духа, но Духът не знае за нея. Когато дойде нейният час, тя се отделя и заживява в своята велика Скритост. Това ядро се нарича на древния език Махира. Това е най-чистата есенция, излязла от Мистерията. Тази Махира е самата Премъдрост и затова вижда навсякъде Премъдрост. Тя прониква във всички светове. Окото ѝ е вездесъщо. Живее във велико Безмълвие. Тя е отвъд действията, защото е по-дълбока и от най-чистото действие. Ако реши да се прояви, явява само присъствието си, преобразява всичко и отново се скрива в Безмълвието си.

Старецът Ахотот

В Мястото на Пражизнената Тишина

   Великият Път е потайно скрит в Безмълвието. То не спада към езиците, думите и световете. Великият Път не е оставил следи към себе си, защото той е от друга Древност.  И ако повелителят Ар-Арахама е призовал съществото, тогава то тръгва към своята Неведомост и заживява в нея отвъд световете-ограничения. Мястото, в което живее тази Премъдрост, е Пражизнената Тишина. Тук никакви звуци не достигат. Тази Велика Тишина е неуязвима и недостъпна за световете. В нея живеят най-древните Избрани – Божествата.

Старецът Ахотот

Само който е решил да стане Неизреченост

   Пътят се движи от знанието към Мъдростта и от Мъдростта към Безмълвието. В Безмълвието е скрита Премъдростта. Премъдростта вижда и прониква в Мъдростта, така както Мъдростта вижда и прониква в знанието. До Пътя към Великата Премъдрост ще достигне само този, който е решил твърдо в себе си да стане Неизреченост.

Старецът Ахотот

Из „Книга на Скритите Изречения“
Трябва да се направят два пробива

   Пътят към Мъдростта и Премъдростта е особено труден и специално труден, защото трябва да се направят два пробива. При първия пробив човек трябва да пробие Истината и ако успее, тогава той се завръща в своя Дух и Истината, която е сродна с неговия Дух, му дава Мъдростта. Вторият пробив е в Нищото. Ако човешкият дух успее да събере в себе си най-висшите си Божествени сили, тогава той пробива Нищото и Безкрайността. И тогава Мистерията, която е сродна с Тайната, скрита в човешкия Дух, го дарява с Премъдрост.

Старецът Ахотот
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 13, 2018, 08:00:06 am

Из „Книга на Скритите Изречения“
Мощната стрела, която придобива Тайната

   Пътят на ума е пречистващ. Пътят на сърцето е красив. Пътят на волята е разумен. Пътят на душата е съкровен. Но тези пътища не достигат Мъдрост, те са само подготовка за човешкия Дух. Когато тези пътища са извървени, явява се човешкият Дух. Само Пътят на човешкия Дух е велик. Той взема есенцията от ума, сърцето, волята и душата и я извисява в себе си като мощна стрела, която пробива Тайната. Тогава от Сърцето на Тайната към него потича Мъдрост.

Старецът Ахотот

Из „Книга на Скритите Изречения“
Мъдростта живее на две места

   Мъдростта живее на две места: във Вечността и в Безкрайността. Когато тя иска да си почине, слиза във Вечността и си отдъхва. Когато тя иска да се вдълбочи в себе си, връща се в Безкрайността и търси своите потайни пътища към себе си.

Старецът Ахотот

Из „Книга на Скритите Изречения“
Мъдростта преди Слънцето и Слънцата

   Когато разплетеш сърцето си и го освободиш, в него ще се роди Слънце. Когато разплетееш душата си и я освободиш, в нея ще се родят милиони Слънца. Когато осъзнаеш собствения си Дух, ще се завърнеш в онази Мъдрост, която е била преди Слънцето и Слънцата.

Старецът Ахотот

Твоите истински Корени

   Пътувай дълбоко навътре, докато стигнеш до онова място, в което да се намериш. Ето това е твоята Вечност. Но това са външните Корени. После пътувай още по-надълбоко навътре. Така трябва да стигнеш до мястото, в което да не можеш да се откриеш. Щом не можеш да се откриеш и щом няма следа от тебе, тогава Безмълвната Мистерия те е докоснала. Ето къде се намират твоите истински Корени.

19-ят Старец Алихор Махама

Тук Духът му е Коренът

   Всеки, който живее в този свят, се е провалил. Той няма Корени. Всеки, който живее в другия свят, се е отклонил. Той няма Корени. Човекът, който има Корени, живее в дълбините на своя Дух. Тук Духът му е Коренът, а Плодът на този Корен е Безмълвната Пълнота.

19-ят Старец Алихор Махама

Преди диханието

   Ние не живеем чрез живота. Ние не умираме чрез смъртта. Животът и смъртта са само две врати на диханието. Ние имаме потаен Корен преди диханието, а диханието е само наш слуга.

19-ят Старец Алихор Махама

Човекът, който познава Произхода си

   Светът е говорене, а отвъдният свят е мълчание. Говорене и мълчание – ето два ненужни свята. В говоренето човек се проваля, в мълчанието се разсейва. Това са все външни корени, външни сили на живота. И когато дойде бурята, друга развързана сила, тези хора не устояват. Друго нещо е човекът, който познава Произхода си. Пред него бурята се прекланя и му казва: „Ти си от друг род, нямам власт над тебе“.

19-ят Старец Алихор Махама
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 15, 2018, 05:27:24 pm
Два вида Безмълвие

   Има дълбоко Безмълвие, има и тайно Безмълвие. Чрез дълбокото Безмълвие черпиш от Тайната на Мъдреците и от Тайната на Бога. Чрез тайното Безмълвие черпиш от Мистерията на Бога и от Старците.

19-ят Старец Алихор Махама

Да пристигнеш в Безкрайността

   Който е стигнал до мълчанието, той е придобил разумност. Коренът на мълчанието е разумността. Който е стигнал до дълбокото Безмълвие, той е придобил Вечност. Коренът на дълбокото Безмълвие е Вечността. Който е постигнал тайното Безмълвие, той е придобил Безкрайността. Коренът на тайното Безмълвие е Безкрайността.

19-ят Старец Алихор Махама

В Безмълвието на Безсмъртието

   Когато познаеш себе си, Вечността става твой дом. Когато Вечността стане твой дом, ти си се завърнал в Безмълвието на Безсмъртието. Който е заживял в това Безмълвно Безсмъртие, вече Бог е неговият Учител.

19-ят Старец Алихор Махама

Свободата е отвъд нещата

   Реката тече, океанът диша, птиците летят, въздухът се движи, слънцето грее, облаците светят. Но аз съм свободен. Аз съм извън всичко това.

19-ят Старец Алихор Махама

Безкрайността – Древната ни Родина

   Силният стремеж постига Безсмъртието. Силният стремеж постига Вечността. Мощното вдъхновение постига дълбините на Духа. Мощното вдъхновение отваря вратата на Безкрайността. Вечността е малкият ни Корен, Безкрайността е големият ни Корен. Вечността е нашият Път, Бекрайността е нашата Древност.

19-ят Старец Алихор Махама

Премъдрият е незнаен

   Лошият е погубен. Добрият е надяващ се. Разумният е пробуден. Мъдрият е истинен. Премъдрият е незнаен.

19-ят Старец Алихор Махама

Незнайният държи на Безкрайността

   Всичко, което живее, умира. Всичко, което умира, се ражда отново в живота. Само незнайният нито умира, нито се ражда. Незнайният не държи нито на живота, нито на смъртта. Незнайният държи на Безкрайността.

19-ят Старец Алихор Махама

За тези, които Го познават, Бог е Незнаен

   Бог е далече за тези, които не Го познават. Бог е близо за тези, които Го усещат. Но за тези, които Го познават, Бог е Незнаен. Така те живеят чрез Неговата Незнайност. Тайната на живота е скрита от Незнайното.

19-ят Старец Алихор Махама

Свободата е в Незнайното

   Животът храни смъртта, а смъртта храни живота. Незнайното храни Безкрайността. Който е призован от Безкрайността, той е свободен. Тази свобода няма име, защото принадлежи на Нероденото.

19-ят Старец Алихор Махама
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 16, 2018, 11:43:22 am
Да пиеш от Незнайното

   Дъждът слиза и вали. Реката тече и шумоли. Океанът е обширен и спокоен. Всички те идват с причина. Но откъде идва скритият Извор? Той идва от Незнайността. Той идва без причина. Той е дошъл по закона на необятната свобода и поради това водата му е най-желана, защото той пие от Извора, пие от Незнайността. Изворът означава да внесеш в себе си нещо от Незнайността.

19-ят Старец Алихор Махама

Ще вървим от Мъдрост към Премъдрост

   Дълбоко, дълбоко навътре в нас светят небеса, но не това е Коренът. Дълбоко, дълбоко навътре в нас свети светлина, но не това е Коренът. Дълбоко, дълбоко навътре в нас гори и сияе Прасветлина. Не е наша тя. Тя е от Древния Корен. Ако искаме да ѝ служим, тя ще гори завинаги в нас и ние ще вървим от Мъдрост към Премъдрост.

19-ят Старец Алихор Махама

Посланието на Древния Корен

   Всеки, който иска да придобие ярка Светлина и мощно Сияние за себе си, и всеки, който работи усърдно върху себе си, за да ги придобие, той ще угасне. Такава беше прастарата съдба в древността на Луцифер. Посланието на Древния Корен беше да не използваш тази светлина за себе си, а да я използваш за служене на Древния Корен.

19-ят Старец Алихор Махама

Само Древният в нас осмисля действието

   Твоите нечисти действия са саморазрушение. Твоите благородни действия са само една жалка украса. Твоите чисти действия са шум в Тишината на Древния Корен. Каквито и действия да правиш, ако ти нямаш Древния Корен в себе си, то тези действия ще изработят в тебе твоите собствени заблуждения. А когато имаш Древния Корен в себе си, тогава и с действия, и без действия всичко е на място, защото тогава участва Древният Корен.

19-ят Старец Алихор Махама

Разрушенията съхраняват Вечността

   Когато Древния Корен превърне вятъра в могъщ разрушител и звяр, тогава можем ли да питаме защо тука духа вятърът. Напразно е всяко питане, защото всичко, което се разрушава, не е служило да Древния Корен, а на себе си. Всяко Негово мощно действие е очистващо. Ако не бяха разрушенията, няма кой да ни очисти отвътре. И тогава ние бихме развалили Вечността. Разрушенията съхраняват Вечността.

19-ят Старец Алихор Махама

Сиянието на Произхода

   Пътят е велик, когато е насочен изцяло в дълбините навътре. И когато човек познае своя Древен Корен и заживее в него, той може вече да се върне обратно по пътя навън и да разкрие Тайната на Произхода. Но дали хората ще понесат Сиянието на Древния Корен?

19-ят Старец Алихор Махама

Тайната на Орела

   Лисицата е постигнала провала на хитростта. Заекът е постигнал бързината на страха. Костенурката е постигнала тайната на дълголетието. Но защо ми са лисицата, заекът и костенурката, когато познавам Тайната на Орела?

19-ят Старец Алихор Махама

Отвъд трите живота

   Има живот, живот и живот. Първият живот е този в света – беден и смъртен. Вторият живот е в отвъдното – забулен и отнесен. Третият живот е живот вечен и несътворен. Той е живот в Свещеното. Той е живот в Бога. Но аз зная за скрит живот, който е извън тези три живота.

19-ят Старец Алихор Махама
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 18, 2018, 11:07:22 am

Най-Скритият от Скритите

   Има Древни Същества. Наречени са Старците. Тези Старци са извън сътворения и несътворения свят. Те са извън обяснимото и необяснимото. Те са Семена на Прадревния Корен, наречен Бездната. Те рядко посещават световете. Тяхната Мистерия е в това, че когато Вечността подготви Мъдреците си и своите си Достойни същества, тогава ще се яви Премъдростта на Древните Старци. И това ще бъде Премъдрост от Прадревния Корен. Това ще бъдат Отломъци от Мистерията на Най-Скрития от Скритите, наречен Абсолютът.

19-ят Старец Алихор Махама

Из „Книга на Скритото Безмълвие“
Духовно Безмълвие и Велико Безмълвие

   Има два вида Безмълвие – Духовно Безмълвие и Велико Безмълвие. Духовното Безмълвие улавя Скритата Мъдрост. Великото Безмълвие улавя Изначалната Пълнота. Духовното  Безмълвие носи Мъдрост, Великото Безмълвие носи Цялост и Пълнота. Когато Мъдростта узрее, тя се превръща в Пълнота. Само в тази Пълнота Бог се ражда изцяло.

Старецът Ахотот

Из „Книга на Скритото Безмълвие“
Родила се е Безкрайността

   Говоренето е свещено изкуство на душата. Безмълвието е дълбоко изкуство на духа. Но има и неразумно говорене. То е от падналия цар – умът. Когато падналият цар е взел да говори, се е създала смъртта. Когато великата царица, душата, е започнала да говори, се е създало безсмъртието, защото свещен говор има царицата. Когато древният цар, духът, е започнал да говори, тогава всички граници са отпаднали, родила се е Безкрайността.

Старецът Ахотот

Из „Книга на Скритото Безмълвие“
Най-древният свят

   Който говори, не знае. Който мълчи, ухае. Който безмълствува, сияе. Изостави говоренето и ще посееш мълчанието. И така, когато мълчанието узрее, ще се научиш да говориш. Изостави говоренето и ще се научиш да говориш. Говоренето е един свят, мълчанието е друг свят. Когато изоставиш един свят, придобиваш друг свят. Ще дойде ден, когато трябва да изоставиш и говоренето, и мълчанието – и двата свята, защото там някъде те чака Скритото Безмълвие. Що е Скритото Безмълвие? Най-древния свят.

Старецът Ахотот

Из Книгата
„Път към Незнайната Премъдрост“
Кръщение в Мистерия и Безкрайност

   Това, което се знае, е животът. Който е в живота е привързан и към смъртта. Това, което се знае, е вечността. Този, който е във вечността, е привързан и към времето. Мъдростта е свързана с вечността, а Премъдростта е това, което отива отвъд вечността. Мъдрият е покръстен в Дух и Истина. Премъдростта е кръщение в Мистерия и Безкрайност.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“

   Някога в далечното минало се беше появил древният океан. Ако аз бях стъпил с една крачка в него, аз щях да стана дух и същество от световете. Но аз не направих нито крачка, защото Безкрайността е моят Дом, а Мистерията е моят Баща.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 19, 2018, 07:07:22 am
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Защо ми е дихание?

   Някога в древното минало яви се Тайна до моето ухо и ми предложи: „Искаш ли да ти подаря дихание?“. Аз отговорих: „Защо ми е дихание, което ограбва Безпределността?“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Нямам нужда от слънце

   Някога в далечното минало яви се Тайна пред моето око и каза ми: „Искаш ли да ти подаря слънце, което да изгрява всеки ден пред Тебе?“. Аз отговорих: „Нямам нужда от слънце, защото аз изгрявам чрез себе си“.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Не съм ли аз Тайнство преди духа?

   Веднъж в древността яви се при мен Потаен Глас и ми каза: „Искаш ли да бъдеш посветен в тайната на духа?“. Аз отговорих: „Нямам нужда от духа, защото духът има предели. Не съм ли аз Тайнство преди духа?“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Не съм ли аз Тайнство преди пътя?

   И рече ми веднъж Тайният Глас: „Предлагам ти правия път.“ И отговорих Му: „Пътят и безпътицата вървят заедно. И не съм ли аз Тайнство Предвечно, преди да е съществувал пътят?“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Това не ограбва ли моята Безпределност?

   Яви се Тайният Глас в мене и рече: „Дарявам ти всички земни дарове и плодове.“ И отговорих Му: „Не водят ли до дълъг, изнурителен път тези земни дарове и плодове и до придобиване на небесни дарове и плодове? А това не ограбва ли Тайнството на моята Безпределност?“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Любовта трябва да изгрее отвътре

   И яви се Тайният Глас и ми рече: „Решил съм да ти дам в дар любовта за спасението на душите.“ И отговорих Му: „Любов, която идва отвън, не е спасение. Любовта трябва да изрее отвътре. И всеки, който я открие отвътре, той има вече истинския Храм.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Този, който те люби безпределно

   Този, който те обича временно, е само съдружник в пътя към смъртта. Този, който те обича вечно, е само приятел, който те обогатява в Тайната на живота. Но този, който те люби безпределно, той е цялата Тайна на твоя път.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Имам в себе си Безкрайност и Безмълвие

   И яви се Тайният Глас и ми каза: „Дарявам ти великата красота и предлагам ти завинаги да я носиш със себе си“. Отговорих: „Не е великата красота нещо, от което се нуждая, защото имам вътре в себе си Безкрайност и Безмълвие. Те никога не свършват. А когато вечността изтече, красотата свършва.“

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 20, 2018, 10:35:59 am
Тайна, която е несподелена

   Аз не се нуждая от дихание, път, дух и вечна красота. Аз се храня с Тайна, която е скрита в Тайната. Има Тайни, които са споделени със световете. Но аз се храня с Тайна, която е несподелена.

Старецът Ал Махор

Таен полет към Незримото

   Когато живееш правилно, ще получиш Откровение, което те освобождава от границите на света. Откровението е дар и призоваване. Откровението е преживяване без понятия и без обяснения, то е по-силно от тях. Ти пак оставаш в света, но в своето вътрешно пространство си видял Свободата. Вече ти е дадено право за таен полет към Незримото.

Старецът Ал Махор
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Не се радва нито на живота, нито на вечността

   Когато обичаш до гроб, ти нямаш вяра. Когато обичаш вечно, ти си ограничен. Премъдрият не се радва нито на живота, нито на вечността. Премъдрият се радва на Безкрайността. Ето защо в сърцето му ухае Мистичен Извор.

Старецът Ал Махор

Усмивката на Прадревната Мистерия

   Безвремието е моето място. Бездънното е моят дом. Безмълвието е моят уют, откакто видях усмивката на Прадревната Мистерия.

Първият Старец

Из Книгата „Скритото Учение за Бездната“
Видима за него е само Бездната

      Който е видял Усмивката на Мистерията, той вече не вижда нито този свят, нито отвъдния свят, нито други светове. Всички тези светове за него вече са невидими. Той вече е странник. Видима за него е само Бездната. Дом му е този странен Покой. И името му е Премъдрост, защото е видял Тайна несподелена.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
По-дълбока от душата и по-древна от духа

   Който е видял Усмивката на Бездната, той е видял Тайна, по-дълбока от душата и по-древна от духа. Такъв човек не е свят, защото светостта го ограничава. Който е търсил светостта, обижда Бездната. Бездната не търпи никакви ограничения. За нея дори и самият живот е обида. Живот, който изгрява и залязва, не е живот. Живот, който свети и потъмнява, не е живот. Може ли Безкрайността да свети и потъмнява?

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Който е видял Усмивката на Бездната

   Който е видял Усмивката на Бездната, когато се ражда в този вят, той не се ражда, а възкръсва. Който е видял Усмивката на Бездната, когато умира в този свят, той се възражда. Питам тогава: Къде отиде смъртта?

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Има нещо по-дълбоко от Тишината

   Казвам: Има нещо по-дълбоко от мълчанието. Това е Свещеното мълчание. Казвам: Има нещо по-дълбоко от Свещеното мълчание. Това е Безмълвието. Казвам: Има нещо по-дълбоко от Безмълвието. Това е Тишината. Казвам: Има нещо по-дълбоко от Тишината. Това е Бащата на Тишината.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 21, 2018, 01:10:35 pm
Из „Скритото Учение за Бездната“
Послание на Изначалието

   Този, който се е завърнал в Бездната, този, който се е разтворил в Мистерията, този, който се е отделил от Тайната и е влязъл в своята Древност и в своя Произход, той може да се завърне отново в световете, но вече не като човек, нито като ангел, нито като серафим.Той се завръща като Древно Безмълвие и като Неведомо Послание. Това е послание отвъд всякакво слово. Това е Послание на Изначалието и няма друго Послание.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Ти трябва да дойдеш вътре в Мен

   Това, което говоря, не е толкова важно. Това, което премълчавам, не е толкова важно. Това, че светя, не е толкова важно. Това, че сияя, не е толкова важно. Това, че съм забулен в Тайна, и то не е толкова важно. Когато Ме гледаш и Ме слушаш, ти трябва да дойдеш вътре в Мен и да разбереш Мястото, от което говоря. Това Място е бездънно. То е без име. Така ти трябва да откриеш това бездънното в себе си. И тогава ще разбереш, че смъртта и животът не достигат до това Място.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Просто приеми Ме

   Не Ме гледай, приятелю, защото съм невидим. Не Ме чувствай, приятелю, защото чувства не достигат до Мен. Не говори какво съм казал, защото зад казаното има неизказано. Не мисли за Мен дори и като за Учител. Просто Приеми Ме и Аз ще посея в теб Безкрайността.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Само Тайна и Безмълвие

   Тъмнината не Ме разбира. Мракът не Ме вижда. Светлината не Ме докосва. Къде съм Аз? Навътре, много навътре. Там няма свят и светове. Там няма звезди и слънца, само Тайна и Безмълвие. Питам: Можеш ли да дойдеш при Мене?

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Когато Любовта се е разтворила в Бездната

   Когато Любовта се е разтворила в Бездната, какво става с нея? Тя вече е видоизменена. Тя вече се е превърнала в Дух и Свобода. Тя вече е едно ярко, светещо ядро, което е получило правото да странства в Бездната и да придобива Мистична Мъдрост.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Методът на Изначалното Проникновение

   Пътят престава да бъде път, когато стигне до Бездната. Докато има път, Бездната още не е дошла, не те е призовала. В Бездната не можеш да изучаваш нещата. Тук нищо не можеш да изследваш, нищо не можеш да опишеш. Тук работи методът на Изначалното Проникновение. Тук проникваш и си опиянен от Безпределното. Описания няма, защото няма слова. Тук Безмълвието общува с Мистерията, без да разговаря.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 23, 2018, 10:25:33 am
Из „Скритото Учение за Бездната“
Светлини, Сияния и Свръхсияния

   В Бездната бродят три вида същности – Светлини, Сияния  и Свръхсияния. Светлините са Мъдреци, които са постигнали своята Съкровена Свобода. Сиянията са Старци от странен род, за тях Бездната е истинкият има Дом. Свръхсиянията са Древните Изначални Старци. Те са тези, които превъзхождат и мълчанието, и говора. Те превъзхождат и Любовта, и Мъдростта. Живеят във Велика Неизреченост.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Пътят на Мистериозното Слизане

   Съществуват Бездна, Мистерия и Абсолют. Бездната е Дом на Мистерията. Мистерията е Потайност на Абсолюта. Когато Абсолютът е слязъл, е създал Мистерията. Когато Мистерията е слязла, е създала свой Дом, който е Бездната от Безкрайност. После тази Безкрайност се е ограничила и е създала Вечността. Това е пътят на Мистериозното Слизане.

Първият Старец

Из Книгата
„Път към Незнайната Премъдрост“
Раздел „Идващият Глас“
Най-чудното – Неузнаванието

     И аз влязох, проникнах, проникнах през водата на морето, стигнах до пясъчното дъно и продължих още триста метра надолу. И в една малка пещера стоеше тя – тайната неизречена Книга, Книга отвъд времената. Древните я наричаха Безмълвната Книга. И веднъж един Древен ми каза: Щом си търсач, иди при Древната Книга и каквото ти каже тя, това е Тайната на твоя живот. – И ето, аз отидох и горещо жадувах. И поради това яви ми се от дълбините на Безмълвната Книга Глас и каза ми: „Ето ти Ключа. И това ще бъде Истината в твоя Път. Ти вече имаш Ключа, но не ти е дадено да Ме узнаеш.“ И аз чух себе си из дълбините си да казвам: „ Балгодаря Ти за най-чудното, което срещнах в своя живот. А то е Харавомон – Неузнаванието.“ То и досега ме учи да преброждам  пътищата на Премъдростта.

Ал Махор
Тринадесетият Старец от I-ви кръг
 Независими Старци

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Нерома Хатар – Незнаен Вятър

   Вървях, търсех, проучвах, скитах, летях, прониквах и накрая се озовах в едно ядро. И попитах съществата къде се намирам, какво е това. И казаха ми: „Намираш се в Тайната на Вятъра“. – И понеже всякога търсех Истината, попитах в дълбините си: Къде се намирам и защо съм тук? – И тайно идващият Глас от дълбините ми рече: „Ти си вече Син на Древния  Вятър. Ти се вече Син на Свободата.“ Но аз чух още нещо от Идващия Глас, което съществата на Свободата около мен не узнаха. И каза ми Гласът, така че само моето Сърце да Го чуе: „Ти ще се наречеш Нерома Хатар – Незнаен Вятър, Независим Вятър“. Така узнах, че има нещо по-дълбоко от Свободата.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Дахира Паранава Махар

   И беше това в Древността, и аз бях в скалата. Скалата, това е друго именование на уединението. И дойде ми в дълбините Глас отвътре и беше като Мистерия. И попитах Го: „ Какво да направя за пътя си към Тебе?“ И каза ми Идващият Глас:“Уединявай се, уединявай се, уединявай се. И размишлявай, размишлявай, размишлявай възвисоко“. И аз изпълнявах това и узнах, че колкото повече размишлявам, все по-малко Го познавам и все по-малко Го узнавам. И яви ми се Идващият Глас, и изрекох Му това, че все по-малко Го познавам и все по-малко Го узнавам. А Той ми изрече: „Дахира Паранава Махар – Това е правилният път“.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 24, 2018, 09:49:42 am
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Откъсна ми Тайна от Себе Си

   И бях в скалата, и бях в своето уединение. И яви ми се Древният Глас, и ми каза: „Дарявам ти величието на световете и непрекъснатата хармония“. А аз му рекох: „Аз не желая това, а искам само другото“. И тогава Древният Глас ми откъсна Тайна от Себе Си. И аз станах Незнаен в себе си и Незнаен в Него. И така аз сам станах другото.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Искам Твоята магия да повелява в мене

   И бях в скалата, и бях във вглъбление. И яви ми се Тайнственият Глас, и каза: „Искам да ти дам магията. И ще бъдеш велик маг, защото магията е проникновение във всички светове. Магията е реална. Магията е повелителство“. И рекох на Тайнствения Глас: „Не искам да бъда велик маг. Не жадувам за повелителство. Но едно нещо искам“. И учуди се Гласът и каза: „Що е това?“ „Искам да бъда в единство с магията. Искам Твоята магия, о, Древний, да повелява в мене. Защото магията е велик изкусител. Но когато Ти, о, Древний, я ръководиш, тя ще изявява единствено Твоето Величие. А аз искам само единство с Тебе, о, Изначалний“.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Въздухът ми е наситен с неочакване

   И бях в скалата, и бях отдаден в уединение. И размишлявах, и не размишлявах. И търсех дълбоко Тайната на Корена. И търсех, и изследвах, и изчезвах. И яви ми се Древният Тайнствен Глас, и каза ми: „О, Сине на Древността, какво очакваш?“ И отговорих Му: „И ето, въздухът ми е наситен с неочакване“. И каза ми Древният Тайнствен Глас: „Ето защо идвам при тебе. Ето защо съм сроден с тебе, защото в неочакването е Моят Дом.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Аз сам на себе си съм заповядал да извирам

   И яви ми се Древният Глас, и каза ми: „Давам ти Себе Си, дарявам ти Себе Си“. И казах Му: „Великото не е даване, нито даряване. Аз сам на себе си съм заповядал да извирам от дълбините си.“ И каза ми Древният Глас: „Ти си знавач на същността и ще се наречеш Ал Махор – Премъдрата Скритост“.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Тежко дишаше планината

   И яви се Древният Глас, и ми каза: „Идвам при теб с голямо изпитание“. И казах Му: „Роден съм отвъд всяко изпитание“. И тогава планината ме затисна, цялата ме затрупа. И голямо бе изпитанието. Но тежко дишаше планината, аз бях лекият. Научих сам себе си още от Древността да оставам всякога лек.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
За мен всичко е отворено

   Яви ми се Древният Глас и ми каза: „Искаш ли да ти дам най-сияещото сърце, сърце, изтъкано от Древната Прасветлина? Това е най-живото сърце и то прекосява светове.“ И казах на Древния Глас: „Не искам това сърце. То е врата, която трябва да отварям, за да влизам в световете. От прадревни времена и откакто се помня нямам нужда от врата, защото за мен всичко е отворено.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Твоето лице е по-страшно от моята сила

   И яви ми се Древният Глас, и каза ми: „Искаш ли да ти дам най-древния Мрак, защото той ще има какво да те научи?“ И казах на Древния Глас: „Дай ми Древния Мрак“. И случи се взаимопроникване. И Мракът се уплаши, и Мракът се поучи, и оттегли се от мен, и каза ми: „Твоето лице е по-страшно от моята сила“.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 26, 2018, 07:19:58 am

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
За Харавир всяка Дълбочина е дом

   И яви ми се най-древният Глас, и каза ми: „Искам да ти дам най-голямата Дълбочина, Последната Дълбочина“. И казах Му: „Не искам тази Дълбочина, защото имам нещо повече от нея. И това е Харавира – Всепроникновението. За Харавира всяка Дълбочина е Дом“. И усмихна ми се Древният Глас, и аз се усмихнах. И усмивката ни беше древноединна.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Аз имам нещо повече от Тишината

   И яви ми се Древният Глас, и каза ми: „Искаш ли да ти дам най-скритата Тишина?“ И казах Му: „Не искам тази Тишина. Аз имам нещо повече от Тишината. Тишината е неродена, а аз имам в себе си нещо, което е двойно неродено. То е Несподелимото“.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
От тази песъчинка ще се родят чудни светове

   И яви се Древният Глас, и ми каза: „Давам ти тази песъчинка, приемаш ли я?“ И казах Му: „Приемам я. И ще я пресътворя, и от нея ще се родят чудни светове. И слънцата ще се чудят, и звездите ще немеят.“ И попита ме Древният Глас: „Как ще я пресътвориш?“ И казах Му: „Чрез Несподеленото в себе си. И не е ли Несподеленото Праизточникът – Преобразител на всички неща?“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Изрекох върху него Древни Слова

   И яви се Древният Глас, и проговори ми странно. И беше това в древни времена, и рече ми: „Дарявам ти ето този най-големия Мрак“. И взех го в Безкрая си. И поставих го в ръцете си, и изрекох върху него Древни Слова. А световете нарекоха по-късно това „Слънцето, Слънцето на живота“. И радваха се световете на този източник. Но аз не се радвам на това, защото моята радост е друга. Несподелена е тя, живее в дълбоко място. Дори и Мракът трепери от нея.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Роден съм преди Мистерията

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Ще ти даря Мистерия Необятна“. И казах Му: „Нямам нужда от тази Мистерия и от нейната Необятност. Когато в Древността Мистерията се създаваше, аз я наблюдавах. И така узнах, че съм роден преди Мистерията. Аз знам, че Този, Който ме е създал, е Непознаваем за мен. И учи ме Той незнайни неща, защото знайното е умиращо“.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Въображението и Потайната воля

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Как мислиш, що е това въображението?“ И отговорих Му: „Въображението е размах. Докъдето обхваща въображението, дотам се стига. Въображението обхваща всички реалности. Но не това е моят път. Аз избрах пътя на Потайната воля. Потайната воля не обхваща, но тя прониква. Тя прониква в места, докъдето въображението не достига. И най-скритото от всичко е Потайната воля.“

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 28, 2018, 10:00:49 am
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Най-великото видение

   И яви ми се Древният Глас, и каза: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми кое е най-голямото видение, най-великото видение.“ И казах Му: „Когато вървиш правилно в своя път, се явява правилното Безмълвие. То е Великият учител, Великият наставник и водител. И то ме заведе при най-великото видение. И бях поставен да видя лице в лице Немислимото. И правилното Безмълвие ме научи да му устоя.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Преодолях и ума, и разума

   И яви ми се Древният Глас, и каза ми: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми как се достига до Върховната Мъдрост.“ И казах Му: „Пътят ми беше древен и дълъг, дълъг и древен. И целият беше осеян с опасности и трудности. Но аз го приех като пътя на лекотата. И тогава дойде време и безвремие, когато се случи най-чудното с мен. Така достигнах до върха на Незнанието. И така преодолях и ума, и разума. И разкри ми се, и яви ми се Върховната Мъдрост.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Що е Истина?

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Ти си същество с много опит. И странствал си много, и преживял си много. Кажи ми тогава що е Истина.“ И влязох в дълбините си, и странствувах в себе си, и върнах се, и отговорих на Древния Глас: „Истината е последната красота. Истината е последната красота на Безмълвието.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Що е странното?

   И яви се Древният Глас, и каза: „Ти си същество с голям опит. Ти много си странсвувал. Ти си странник. Кажи ми що е странното.“ И отговорих: „И бях в много светове. И прониквах в много светове. И научих се да изчезвам в себе си. И когато в един век от времената напълно изчезнах от себе си, роди се странното в мен. То ме изпълни със своята смътна светлина и аз пожелах тази смътна светлина всякога да живее в мен и да ме учи. И сега виждам, че нито светлината, нито тъмнината могат да се сравняват със смътното начало. Ето що е странното.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Видях Безкрайният си Път

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Подготви се, знаещий, очаква те тежко, мрачно и върховно изпитание“. И бях обхванат от същества и сили. И обзе ме черен мрак. И аз ли бях, или не бях. И огромно беше изпитанието ми. И връхлитаха мрачните сили върху мен. И колко дълго трая това, не зная. И яви се Древният Глас, и каза ми: „И какво виждаш, знаещий?“ И сбрах се в ядрото си, и видях собственото си Откровение, и казах Му: „Видях Безкрайния си Път“. И тогава Древният Глас ми каза: „Благословен си, мъдрий“. И аз нищо не отговорих, защото заживях в лекотата на свободата си.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Да възкресиш Абсолюта в себе си

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Кажи ми, мъдрий, кое е най-разумното, кое е най-красивото и кое е най-великото“. И отговорих Му: „Най-разумното е да се боиш от Абсолюта и от Неговата Сила. Най-красивото е да възлюбиш Абсолюта и Неговата Мощ. А най-великото е да възкресиш Абсолюта и Неговата Безкрайност в себе си“. И каза ми Древният Глас: „Благословен си, мъдрий, защото очите ти далече достигат“.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Ахатрея няма нужда от проникване

   И яви се Тайна от Древността до моето ухо, и каза ми: „Искаш ли да ти дам силата на проникновението?“  И отговорих ѝ: „Нямам нужда от силата на проникновението, защото имам в себе си Ахатрея – Прасъщността. Ахатрея няма нужда от проникване, тя знае и владее. Ахатрея е била преди нещата.“

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юни 30, 2018, 01:36:01 pm
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Избрал съм Древния Мрак

   И яви се Тайна от Древността до моето ухо, и каза ми: „Давам ти сиянието“. И казах на Тайната: „Нямам нужда от сиянието. Избрал съм нещо по-дълбинно от сиянието. Избрал съм Бащата на сиянието. Избрал съм Древния Мрак. Ако не беше Мракът, върху какво щеше да сияе сиянието? Нима светликът на звездите не зависи от мрака?“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Избрал съм самосъздаването на Истината в себе си

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Давам ти най-висшата Истина – да разполагаш с нея, да я владееш и да живееш с нея.“ И казах Му: „Нямам нужда от тази Истина. Истина, която е дадена, може да бъде отнета“. И казах Му още: „От Древността още аз съм избрал търсенето, работата и самосъздаването на Истината в себе си. И ето, сега аз я имам и я давам на достойните.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Човекът трябва да пробие себе си

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми кое е най-нужно за човека.“ И отговорих Му: „Човекът трябва да пробие себе си. Първо, човекът трябва да пробие светлината в себе си и да извади оттам своите очи. Второ, човекът трябва да пробие тъмнината в себе си и да извади оттам своя дух. И трето, човекът трябва да съумее да събере духа и очите си в едно цяло и да пробие Мрака. Който е пробил Мрака, той се е родил в своята Неведомост. Той вече е всякога. Той е свободен.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Кое е най-изящното нещо?

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми кое е най-изящното нещо“. И отговорих Му: „Тъмният и черен корен под земята. Що е коренът? Преобърнат плод, Тайна, посветена на себе си, Тайна, скрита в собствената и Неведомост. От неговата външност, от неговата периферия се раждат листата, цветовете и плодовете. И те се радват на външните неща – на въздуха, на водата и дъжда, и на слънцето. А изящният корен има слънце в себе си. Той не се радва на външни неща, той се радва на дълбините си и на собствения си покой.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Мракът е потаен учител

   И яви се Древният Глас, и ми каза: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми кое е най-необходимо за човека.“ И отговорих Му: „Най-необходимото е Мракът. Светлината е неуспешен учител. Светлината не умее да просветлява. Само Мракът умее, Мракът е потаен учител. Само този, който е минал през Мрака и е оцелял, може да бъде учител. Той носи в себе си нещо, което липсва на светлината. Той носи в себе си нещо от Тайната на корена.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Първата най-чиста Ефирея

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми за Искрата и откъде е тя.“ И отговорих Му: „Искрата е Безначалното състояние на човека. Тя всякога живее в Безвремие. На нея е дадено изначално Дълбинното Безмълвие. Тя се самообновява. Живее потайно. Тя е повече от Словото. Тя идва от Място, което не може да бъде изговорено, усетено или обяснено. Тя е първата и най-чиста Ефирея – Пракорен от Пракорена, Прасъстояние от Прасъстоянието.“

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юли 06, 2018, 03:03:13 pm
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Вдъхновението е без опит, без път и без любов

   И яви се Древният Глас, и ми каза: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми за Вдъхновението“. И отговорих Му: „Вдъхновението е Изначалие на Мистичното. Вдъхновението е Мистериозно. То е без опит, без път и без любов. Когато Вдъхновението се е създавало, опитът, пътят и любовта ги е нямало. Вдъхновението не се дължи на опит, а на Изначалност. Вдъхновението няма нужда от път, то само си пробива проход. Вдъхновението няма нужда от любов, то черпи сила от Древната Премъдрост, която е забулена в най-ослепителната мъгла.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Раздел „Мъдрият Път“
Що е Премъдрост?

   И случи се в Древността, ученици стояха около нозете на своя Учител. И питаха го: Що е Премъдрост? – И той им отговори: Ако жадувате за истински живот, ще придобиете мъдрост, но не това е Пътят. Ако жадувате за истинска любов, ще придобиете вечност и безсмъртие, но не това е Пътят. Има друг вид жажда. Това е жажда за Абсолютното Прасъщество. Само това Прасъщество ни спасява от мъдростта, от истинския живот и от безсмъртието. И тогава ние биваме посветени в Мистерия и Безкрайност. Ето що е Премъдростта.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Премъдрият се движи неведомо

   Премъдрият не е човек, а същество. Той се движи неведомо. Той се движи, но няма стъпки. Той няма очи, но целият е виждане. Очите са граници, а неговото виждане пронизва Безкрайности. Той няма уши, но чува световете. Ушите са граници, а неговото чуване пронизва до сърцето на камъка. Премъдрият живее мистериозно. Той е като Незнаен вятър, който се движи всред световете-облаци.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Докъде води Мъдрият Път?

   В Мъдрият Път няма пътуване. В Мъдрия Път няма съществуване. Мъдрият Път е проникновение. Мъдрият Път е умение да проникнеш в себе си. Мъдрият Път е умение на чистото дръзновение. Който има своето чисто дръзновение, той може да се спусне дълбоко, дълбоко в себе си и да достигне до Великия Предел. И този Предел е Мистерията. И когато се осъзнаеш като Мистерия, ти ставаш едно с Бащата на Мистерията. Ето докъде води Мъдрият път, или Водителят.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Придобива се все повече Дух и Мистерия

   Който следва Мъдрия Път, той не вижда явления. Който следва Мъдрия Път, той не вижда събития. Който следва Мъдрия Път, той не придобива знания. Който следва мъдрия Път, той не трупа опит. Който следва Мъдрия Път, той придобива все повече Дух и Мистерия. И колкото повече върви в този Път, той толкова повече се разтваря, докато изчезне Духът и остане само Мистерията.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Мъдрият Път е Изчезновение навътре

   Мъдрият Път е Изчезновение навътре. Първо изчезва външното, после изчезва вътрешното. И остава само Сияещото Ядро. Мъдрият Път е Изчезновение навътре. Първо изчезва говорът, после изчезва мълчанието и после остава само Сияещото Безмълвие. Мъдрият Път е Изчезновение навътре. Първо изчезва животът, после изчезва смъртта. И остава само Сияещият Източник.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юли 07, 2018, 03:42:06 pm
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Тази Светлина играе танца на Мистерията

   Мъдрият Път е съставен от лека Светлина. Това е най-чудната, най-фината и най-ефирната Светлина. Тя е вкоренена в Мъдрия Път. И затова когато в Мъдреца нахлува все повече тъмнина, той вижда все повече тази лека Светлина. За тази лека Светлина и най-голямата тъмнина е една нежна игра, защото тази Светлина играе танца на Мистерията.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Ти си Мистерия

   Мъдрият Път е извървяване на себе си. Мъдрият Път е Път на многобройни преодолявания на себе си. Мъдрият Път означава да изоставиш времето, да преодолееш вечността, за да се завърнеш в Безкрайността и дори и там да продължиш да търсиш себе си, докато откриеш, че ти дори не си Безкрайност. Ти си Мистерия.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Мадайра – Състоянието без състояние

   В началото Мъдрият Път е изучаване на познатото. Изучавайки познатото, ние разбираме, че в него се таи Непознатото. И така Непознатото започва все повече да ни привлича. И ако правилно изучаваме Непознатото, ще ни бъде изпратен Мистичен Лъч. И така ще узнаем, че Непознатото е също ограничено. И когато узнаем това, ще навлезем в най-дълбоката област. Тя не е нито познатото, нито Непознатото. Това е Великото Несъществувание, Великата Преизпълненост. Това е Бялата Точка – най-древната магическа Лекота. Това в Древността се е наричало Мадайра – Състоянието без състояние.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Раздел „Най-великото Място е Мястото, в което не отиваме“
Отдаденост, Отдаденост, Отдаденост

   Ние пътуваме към Мястото, в което не пристигаме. Ние не пристигаме, защото всякога сме там. Но за да разберем, че сме там, ние трябва да постигнем потайното осъзнаване. Това става чрез Алмавария, Алмавария, Алмавария – Отдаденост, Отдаденост, Отдаденост. И след продължителното време на тази Отдаденост Абсолютът-Бог ни изпраща нещо от Себе Си. Така Той ни дарява осъзнаването.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Завръщане в Не-мястото

   Ние вървим към най-великото Място, но това е Мястото, в което не отиваме. Ние не отиваме, а се връщаме. Това е връщане в собствената ни Несътвореност. Ние трябва да пробием себе си, света и вселената – три странно създадени и ненужни неща. И това става с метода на истинската Любов към Абсолюта-Бог. Истинската Любов е отстранител. Тя е методът. Тя има в себе си движение, което отстранява личността на човека, илюзията на света и привидността на вселената. Истинската Любов е завръщане в Не-мястото, защото Свободата не е място, а Прасъстояние.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Ние се движим към Място, в което не отиваме

   Ние се движим към Място, в което не отиваме. Ние се движим, но Тайната не е в движението. Тайната е скрита вътре в движението. Това е един скрит процес на нашата Древност. Ако ние се движим външно, не познаваме Тайната на този процес. Но ако ние се движим дълбинно вътрешно или мистериосъкровено, то ние вече сме в ядрото си. И ние вече сме пристигнали в Мястото, което не е място. Ние сме пристигнали в Древното си Прасъстояние.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юли 09, 2018, 04:07:21 pm
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Място на Нерождение

   Най-великото Място е Място на Нерождение и там се завръща само нероденият. Ако ти се осъзнаваш като роден, ти не отиваш никъде. Ти си оставаш в себе си, в своята ограниченост. И затова не е важно къде се отива, а кой отива. Този, който умее да се осъзнава като нероден, той вече е пристигнал в Древността. А Древността не е Място, защото всяко място е рождение и сътворение. Древността е Свободата. Това е Състоянието на Великото Освобождение.

Старецът Ал Махор

Из Книгата „Прасъстоянието“
Раздел „За Неродения Хляб“
С Древно Неродения Абсолют се хранят Старците

   Има едно Място, което е преди всяко място. Има едно Начало, което е преди всяко начало. Има един Източник, Който е преди всеки извор. Има едно Състояние, което е преди всички състояния. Това е Прасъстоянието. Това е Древно Нероденият Абсолют. И с Него се хранят Старците, боговете и висшите същества. Който е вкусил от това Царство на Прасъстоянието, той вече не е човек. Той вече е същество, пътуващо към Прасъществото.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Що е Прасъстоянието?

   Що е Прасъстоянието? Великата Нероденост. Що е Великата Нероденост? Великата Наситеност. Тук Енергията на Чистотата е толкова наситена, че това е Древното Праизобилие. И всички, които са създали в себе си собствената си Безкрайност, те се хранят с Безкрайността на Неродения Хляб. Така Беакрайното храни Безкрайното чрез Тайната на Нерождението. А тези, които са изгубили Изначалното си отношение към Безкрайното, за тях е роден падналият хляб, роденият хляб.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
В тази сътвореност тече прикритостта на Прасъстоянието

   Прасъстоянието е най-древната Храна, неизречената Храна. Някога в Древността животът е потекъл. След този живот и смъртта е потекла. Това са видоизменения на Прасъстоянието. Тук, при живота и смъртта, хлябът е сътворен, хлябът е изречен. Ако ние съумеем в тази сътвореност и изреченост да осъзнаем, че в тях тече прикритостта на Прасъстоянието, ние ще започнем да се докосваме все повече до Неизречения Хляб. И в него ще вкусваме нещо от Лъчите на Прасъстоянието.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Верният път към Неродения Хляб

   Прасъстоянието е велика Храна, но то може да бъде и отрова за неподготвените. Кой е верният път към Неродения Хляб? Усърдие, молитва и благоговение. Усърдието е нашето старание, молитвата е нашето задължение, благоговението е нашата дълбина. Когато усърдието е събрало брашното и продуктите и когато молитвата ги е омесила, тогава се явява огънят на благоговението, който е опекъл хляба. Та казвам сега: Роден ли е този хляб или нероден? Казвам: Има хляб, който изглежда като роден, но той е Нероден. Как да различим истинския Хляб от другия? Мярката е в това, че другият хляб е роден от въображението и колкото да го ядем, той не може да ни нахрани. А истинският хляб е опечен от благоговението. Само на благоговението се дава да прекрачи в Прасъстоянието. Благоговението се храни с Безкрайността – Неизречения Хляб.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юли 10, 2018, 09:04:25 am

Из „Прасъстоянието“
Раздел „Коренът на Прасъстоянието“
Прасъстоянието израства незнайно в него

   Прасъстоянието е Корен. Що е Корен? Скритостта. Коренът е Скритата Истина. Душа, която не е устремена към Корена, винаги ще бъде обгърната от ограничения. А душа, която е устремена към Истината, ще ѝ бъде дадено да вкуси от Истината. А що е Истината? Тронът, върху който слиза и се утвърждава Прасъстоянието. Белегът е, че човек е вкусил от тази Тайна, е това, че човекът усърдно посвещава живота си на Бога и на Истината. Така Прасъстоянието израства незнайно и потайно в него.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Абсолютът ще превземе нашия взор

   Прасъстоянието е Скритост в Скритостта, Незнание в Незнанието, Неведомост в Неведомостта. Ти можеш да видиш този Корен, но не можеш да видиш Скритостта му. А Скритостта е, която движи този Корен. Прасъстоянието няма очи, но то вижда. Как можем да видим Прасъстоянието тогава? Можем ли да го видим с взор? Прасъстоянието няма взор, но ако то се взре в нас, ние вече го виждаме. Така то се запознава с нас. Може ли човекът да стигне до този взор, в който да се всели Прасъстоянието? Отдаденост, отдаденост, отдаденост – и Той, Абсолютът, ще превземе нашия взор. И ние ще прозрем Прасъстоянието Му, което е оная Скритост, освободена от световете. Прасъстоянието е състояние без светове. Ето къде сме били, преди да тръгнем на дългото странствуване.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Корен в Корена в Корена в Корена

   Прасътоянието не е нито сътворено, нито несътворено. То докосва сътвореното и несътвореното, за да ги насочи към себе си, но самото то не се нуждае нито от сътворени, нито от несътворени светове. Прасъстоянието пребивава в собствената си Мистерия. Прасъстоянието е мистериозният Скрит Корен. То е Корен в Корена в Корена в Корена.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Преживява мистично единство с Нихара

   Прасъстоянието може да се преживее чрез многобройни призовавания и по начин, който е напълно мистериозен. Това е чисто мистично преживяване отвъд духовността. След многобройните призовавания идва един момент, в който се отделя нещо от Прасъстоянието. И то достига и прониква в Скритостта на човека. То докосва Съкровения Център, Ядрото на човека и тогава човекът преживява мистично единството си с Нихара – Нищото. И тогава човекът осъзнава в себе си собствената си величествена Пълнота. Оттук нататък той осъзнава, че вече не е човек, а Свобода в Свободата и Мистерия в Мистерията. Така Абсолютното предвечно Съвършенство го е приравнило към себе си.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Раздел „Пътят на Прасъстоянието“
Пътят на Прасъстоянието е Пътят към самия себе си

   Пътят на Прасъстоянието е Пътят на човека към самия себе си. По този Път в човека трябва да се самовъзродят трите Изначални сили. Те са смирението, устремът и вдъхновението. От смирението се ражда потайното възприемане. От устрема се заражда скритата пробивност. От вдъхновението се заражда узнаванието на неведомите потънкости на собствения ни вечен и безпределен Път. Всеки трябва да събере в себе си тези три древни сили. Смирението ще отведе човекът при неговата майка – Любовта. Устремът ще отведе човека при неговия баща – Мъдростта. А вдъхновението ще отведе човека в Мистерията, която го е създала. Мистерията е, която ни открива Прасъстоянието.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юли 11, 2018, 08:44:15 am
Из „Прасъстоянието“
Самопробиване на себе си

   Пътят на Прасъстоянието е самопробиване на себе си. В това самопробиване ние разкъсваме в себе си мрежите на световете. И така достигаме до истинската, древната Пратъкан. Тази Пратъкан е Мистерията – Великата Необяснимост. Тя има в себе си отвор, чрез който узнаваме Прасъстоянието. Ние трябва да движим себе си към Мистерията, а Мистерията е тази, която ще ни отключи Прасъстоянието. И ние ще заживеем в един аболютно необясним свят. Този свят, без да е свят, е Място на Неизреченост и Неведома Пълнота. В това Място не се зараждат нито мисли, нито чувства, нито желания, защото тези неща са раждания, сътворявания. Всички велики същества никога не са се зараждали навън. Те дори и когато излязат навън, живеят в собственото си Нерождение. А техният древен вътрешен дом всякога се е наричал Хатама – Тишината. А не търсят ли всички тази Тишина?

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Става магнит за Прасъстоянието

   Пътят към Прасъстоянието се образува от онова говорене, което прилича на Безмълвието, от онази чистота, която прилича на Извора и от онази Любов, която прилича на Неизменната Безкрайност. Който е разбрал това, той става магнит за Прасъстоянието.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Потънкостите на твоя личен и скрит Път

   Пътят към Прасъстоянието е Мистичен Път. Той е Път, който е скрит вътре в Пътя. Ако успееш по своя Път да познаеш Бога, тогава самият Бог ще ти открие Пътя в Пътя, или Потънкостите на твоя личен и скрит Път. Така Бог ще те заведе в Скритата Си част, която е наречена Абсолютът и която е мястото на Прасъстоянието. И тогава Прасъстоянието става наша Храна.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Велико Отказание от себе си

   Пътят към Прасъстоянието е особено отношение към Отсъствието. Колкото повече се очиства човек, толкова повече се се увеличава Отсъсътвието. При най-голямото очистване човекът постига способността на Велико Отказание. Тука Висшето Аз, което е Висшата Божественост в човека, се отказва от себе си пред Скритата Дълбочина на Истината. И тогава в човека се заражда Прасъстоянието.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Богове паднали и богове въздигнати

   Има богове паднали и има богове въздигнати. Боговете, които са паднали, са се вкопчили в своята Божественост и Прасъстоянието ги е изоставило, защото Абсолютът е поискал да им даде нещо повече от Божественост – Себе Си. Боговете, които не са паднали, са избрали Скритата Мистерия на Абсолюта. И така те са били въздигнати от Него. Те и досега живеят в Неговото Прасъстояние. Те се хранят с Мистерията на Прасъстоянието. А другите, които са станали хора, се хранят с илюзията на сътвореността.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Нашият Баща и нашата Майка

   Ние не познаваме своя Баща и своята Майка. Прасъстоянието е нашият Баща. Прабездната е нашата Майка. Когато познаем своя Баща и своята Майка, ние вече няма да бъдем облечени в човешкото естество и ние вече няма да сме ограничени от световете. Ние ще бъдем не човеци, а същества. И ще живеем не в светове, а в изобилието на Прасъстоянието. Това Прасъстояние е наречено Свободата. Другото му име е Древността, Величествената Древност.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юли 13, 2018, 10:54:46 am
Из „Прасъстоянието“
Раздел „Неведомостта на Мистерията“
Древно Безмълвно Изумление

   Как ще обясниш Мистерията на Неведомото? И можеш ли да обясниш Мистерията на Неведомото? Защото тук всичко е заглъхнало. Няма глас, няма слово, няма време и безвремие. Няма живот, който го ограничава. Няма растеж, нито цветя. Няма очакване на пролет. Тук всичко е безкрайно. Тук всичко е дълбинно. Тук царува само едно – Древното Безмълвно Изумление, защото това е Абсолютната ни Родина. И тя е наречена Мистерия Неведома.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Родено сме от Мистерия и вървим към нея

   Има един Свръхреален свят. Той е изтъкан от Неведомост, Неведомост, Неведомост. Тук нямаш очи, а виждаш далечното. Тук нямаш уши, а чуваш скритото. Тук нямаш сърце, а целият трептиш в неизразимост. Ние сме родени от Мистерия и поради това вървим към нея. Тази Мистерия е нашият Корен. В тази Мистерия няма нищо. Не е ли Нищото нашата опора? Ето защо аз улових Безкрайността и съм изумен от собственото си величествено Незнание.

Старецът Ал Махор

Скала от Невидимата Планина на Абсолюта

   В тази Велика Мистерия няма нищо, освен Аариха, Аариха, Аариха – Скритост, Скритост, Скритост. В Скритост живее Величествената Истина. Що е Истината? Преизобилието на Мистерията вътре в нас. Истината е отломък от Праогън, който е слязъл от Абсолюта. Истината е Скала от Невидимата Планина на Абсолюта.

Старецът Ал Махор

Възкачва се в Тайната на Безмълвието

   Който е познал Скалата, той иска да познае и цялата Планина. Който е познал Отломъка от Огъня, иска да познае Праогъня. Кой може да познае Праогъня? Само този, който се възкачва в Тайната на Безмълвието. Истинският човек върви от Вечното Безмълвие към Безкрайното Безмълвие и от Безкрайното Безмълвие към Безмълвието на Абсолюта. Но откъде идва това Безмълвие? То е най-древният Дар на Абсолюта. Чрез този Дар съществата се завръщат.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юли 14, 2018, 11:51:47 am
Той вече е станал Древност

   Всеки човек малко или много, бавно или бързо върви към своя Връх. И така явява се особен ден, когато човек, стигайки до този Връх, достига Изчезнование. Той вече е преобразен от Древността и самият той вече е станал Древност. И Древността го връща обратно към световете, защото носи вече в себе си нещо, което може да води другите към Върха. Той може да ускорява техния път. Какво носи в себе си той? Древна Искра от Абсолюта. Никой не я вижда, но на който е дадено да я улови, тръгва на път към своята Древност. Що е Искрата? Мистична Есенция от Праскритостта на Абсолюта.

Старецът Ал Махор

Махаваирия – Правглъблението

   Съществува вглъбление в душата, вглъбление в духа и вглъбление в Искрата. Чрез велико вглъбление на Любовта душата може да достигне до Вечността. Чрез величествено вглъбление на Мъдростта духът може да достигне до Безкрайността. Но само на Искрата е дадено Правглъблението. То е наречено Махаваирия. Само чрез Махаваирия Искрата може да пробие Безкрайността и да се завърне мистериозно в своя Корен, защото тя е Корен от Корена, защото тя е Корен от Правглъблението. Когато Искрата се завърне там, животът ѝ става превъзхождащ съществувание и несъществувание. Искрата става Прасъщност, Ослепителност, потопена във Върховната Ослепителност.

Старецът Ал Махор

Постижение на Сияещия Хаос

   Съществува Вглъбление, съществува дълбинно Вглъбление и съществува Правглъбление. Посвететените, Мъдреците и Мистиците са постигнали дълбинното Вглъбление. На Старците принадлежи Правглъблението. Правглъблението не е практика, то е Състоянието на Древност. То е предкосмичното Състояние на Несътвореност. И тук Старците плуват в Състоянието на Величествената Свобода. Тук, в това Древно Прасъстояние, няма светове, няма и търсене на Истината, защото тук всичко е погълнато. Правглъблението е постижение на Сияещия Хаос. Сияещият Хаос е името на Древната ни Родина, наречена Бездната.

Старецът Ал Махор

Изчезва завинаги в Аромохор

   Старецът е същество, което не живее във времето и вечността. Той може да посещава тези ограничения, но те не са неговата Родина. Старецът е същество, което върви от Безкрайност към Неведомост. И когато Старецът постигне Третата Неведомост,  тогава той изчезва завинаги в Аромохор – Прасъществото. Когато Старецът стигне до там да посвети Несъществуванието си на Аромохор, тогава идва миг от Безвремието и той от Извор става Източник. Изворът е Тайна, но това, което е текло в него, е Източникът. Дошло е време Изворът да изчезне и да се завърне в Източника си. Едно то най-величествените неща е, когато Изворът е изчезнал. Но къде е отишъл? Завърнал се е в Мистерията.

Старецът Ал Махор

Из Книгата „Великата Невъзмутимост“
Раздел „Чудната Невъзмутимост“
Нямаше тяло, нито съзнание, а само Дух

   Това се случи в древните времена на Атлантида. Потопът разгръщаше своята сила. И видях хората, които умираха и в тялото си, и в съзнанието си, но видях и жреца в Храма на Орела. В това тежко време той беше изправен в Благоговение, а на лицето му грееше усмивка. И той сякаш нямаше тяло, нито съзнание, а само Дух. Той гледаше спокойно в Орела и Орелът изля в него Величествената си Невъзмутимост. А жрецът тържествуваше. Той знаеше, че се завръща при своя Баща.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юли 15, 2018, 08:23:10 am
Из „Великата Невъзмутимост“
Беше пронизал копието

   И помня случай от древната война в Атлантида. Беше странен случай, но Орелът ми даде да го прозра. По време на войната един пратуранец прободе Син на Орела и го прободе с копие в сърцето. И докато Синът на Орела умираше с чудна Невъзмутимост и усмивка, пратуранците наоколо бяха изумени, защото те нямаха такава усмивка срещу смъртта. И тогава в Невидимото Орелът ми каза „Видя ли Моя Избран Син, когото изпитах?“ И аз прозрях посланието на Орела. Копието беше пронизало сърцето на Сина, а Синът беше пронизал копието.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Потъване в своята Безкрайност

   И случи се това в древна Атлантида. И той беше в тази лодка и в тази буря. И завързваха го враговете му с тежести и го хвърлиха от лодката. И той започва да потъва, а те се радваха. И наблюдавах Сина си с Любов и Вдъхновение, защото дълго го обучавах и той знаеше Пътя. И видях го как потъваше в своята Безкрайност, защото беше съумял да отвори Вратата към Дълбините си. После бурята погълна враговете, но нямаше къде да потънат, защото те нямаха ключ към  Вратата. Те познаваха Любовта и Великата Невъзмутимост. И нека ако Промисълът някога благоволи, да даде тези бедни души в ръцете ми, за да ги обуча на Безкрайност.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Великата Невъзмутимост е пуснала корен в тебе

   Що е Великата Невъзмутимост? Същественото при нея е, че малките трудности не те тревожат, големите трудности те забавляват, а най-тежките изпитания те задълбочават. А когато станеш толкова задълбочен в себе си, в своята Дълбина, тогава тя – Великата Невъзмутимост – е пуснала корен в тебе. И когато един човек я носи в себе си, той ухае на Безкрайност.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Раздел „Взор в Безкрая“
Безкраят му е подарил Великата Невъзмутимост

   Когато се явят грижи, зарадвай се. Когато се явяват трудности, усмихни се. Когато полетиш в пропаст, отключи Крилата си. Когато се насочиш към небесата, освободи Душата си. А когато срещнеш мрак, тържествувай в Духа си, защото Духът не вижда мрака, той вижда само Безкрая. Духът има само един поглед – погледът на Безкрая. А Безкраят му е подарил Великата Невъзмутимост.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Там се ражда Невъзмутимият Дух

   Когато си окован във вериги, не виждаш ли свободата? Когато си завързан и потопен на дъното на морето, не виждаш ли звездите? Ако не виждаш свободата и ако не виждаш звездите, нямал си взор към Безкрая. Който има взор, вижда само Безкрая. Там, където има взор, се ражда Невъзмутимия Дух.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Изкуството на Дълбините

   Когато всички са разтревожени отвън, ти тържествувай отвътре. Когато всичко е разтревожено вътре в тебе, ти тържествувай в Дълбините си. Що е Великата Невъзмутимост? Изкуството на Дълбините. Там, където е Дълбинното, няма смут, няма разрушение, защото човекът е стъпил на основанието на Великата Невъзмутимост.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юли 16, 2018, 08:39:50 am
Из „Великата Невъзмутимост“
Двете му ръце са Покоят и Тишината

   Реката е неопределена, тя е търсач. Тя търси пътя си към океана. Тя знае пътя си , но е възмутима. Потокът е неопределен. Той следва пътя на своята радост. Той познава радостта, но е възмутим. Изворът е определен. Той е избрал Източника. Той е извървял пътя и е извървял радостта. И той вече не ги търси, защото е намерил нещо по-дълбоко. Той е открил Корена си във Великата Невъзмутимост. И сега в неговата Невъзмутимост сияят двете му ръце – Покоят и Тишината.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Раздел „Тихата Невъзмутимост“
Аз се завръщам в своя Дом

   Случило се така, че един Учител си заминавал от този свят, а учениците му били развълнувани и натъжени. Тогава Учителят казал: „Аз се завръщам в своя Дом“. А един от учениците попитал: „Кой е твоят Дом, Учителю?“ Учителят отговорил: „Великата Невъзмутимост. А не е ли това другото име на Безкрайността?“

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Раздел „Тържествуващата Невъзмутимост“
Строим в себе си Великата Невъзмутимост

   Така един Учител обучавал своя Син: Когато те обиждат се усмихвай. Когато ти противоречат, се радвай. Когато ти изменят, бъди верен на собствената си Неизменност. Винаги прощавай всичко на другите, но към себе си бъди строг повелител. И дори тогава, ако те поставят на Голгота, ограби я и тържествувай. Така строим в себе си Великата Невъзмутимост. За Великата Невъзмутимост няма препятствия, защото преди тях е родена тя. Тя познава и владее пътя към себе си.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Раздел „Тихата Невъзмутимост“
Сияе, но не блести

   Има една Невъзмутимост, която не я докосва нито животът, нито смъртта, нито доброто, нито злото. Тази Невъзмутимост е произлязла от Тихия Център на Съкровената Същност. Тази Невъзмутимост сияе, но не блести.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Тя е открила Бащата на Тишината

   Тишина има в морето. Тишина има в сърцето. Тишина има в изгрева. Тишина има и в залеза. Но най-дълбока Тишина има в Дълбинната Невъзмутимост, защото тя е открила Бащата на Тишината. И тя се явява Негово Откровение.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Раздел „Скритата Неуязвимост“
Движат се нечувани сили

   Сияят бури, усмихват се урагани, движат се нечувани сили, но Великата Невъзмутимост ги поглъща с усмивка. Бурята, ураганите и нечуващите сили когато се докоснат до Великата Невъзмутимост, те се преобразяват, защото Великото Нищо ги е докоснало.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Невъзмутимата Необятност

   Какво е Великата Невъзмутимост? Това е Великото Нищо, Великата Необятност. Какво можеш да сториш на Великата Необятност? Никога нищо не можеш да ѝ сториш. Тя е Невъзмутима Необятност. Но едно нещо можеш да ѝ сториш: можеш да ѝ се преклониш с Благоговение и да чакаш тя да те направи свой Син и Дъщеря.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юли 20, 2018, 01:01:32 pm
Из Книгата „Великото Неведоведение“
Раздел „В Скритостта“
Узнава правилното действие

   Там, в Скритостта на човека, навътре в неговата Духовност и още по-навътре, има Скрит Ефир, Скрита Праесенция. Който се домогне до нея, узнава правилното действие при всички условия на живота, защото тази велика Есенция предхожда събитията. Преди да е имало събития и явления, тя е била. Тя е Неявлението. Който е узнал Неявлението, става господар на явлението.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Действа с Древното поведение

   Дълбоко вътре в човека е скрито Древното правилно поведение. То е узрелият плод на Истината, тя му дава Мистичен опит, тя го учи на себе си. Който действува с Истината, действува с Древното поведение. Древното поведение, това е излъчването на Истината. Кой може да противодействува на това?

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Узнаваме Древното си Ведение към Него

   Когато ние усърдно се молим и мислим за Великото Прасъщество, тогава ние вървим към собствената си Безкрайност и към Него Самия. С коя сила вървим към собствената си Безкрайност и към Него Самия? С дадената ни от Него Самия сила. Когато пристигнем в собствената си Безкрайност, узнаваме Древните си отношения към съществата и нещата. А когато придобием нещо то Скритата Мистерия, тогава узнаваме Древното си Ведение към Него Самия.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Правилното поведение – свещено и дълбинно

   Когато узнаеш Вечността, ти познаваш себе си. Когато познаеш Безкрайността, ти узнаваш Скритостта в себе си. От тези две неща се ражда правилното поведение. Това правилно поведение е двойно. Във Вечните същества е свещено, към Безкрайните е дълбинно. Ние се движим към Вечност и Безкрайност, за да стигнем най-накрая до Него Самия.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Раздел „За Неведомата Неизбродимост“
Да си ти самият, а пък да си изчезнал

   И ето що е Неведомост. Когато бъдеш призован от нея, да си ти самият, а пък да си изчезнал. Да познаваш себе си, а пък да си незнаещ. Да се простираш навсякъде, а пък да си неизчерпаем. Неведомостта е нашият Древен Баща. Тук съществата живеят в Него, скрити от погледа на световете. Тук всеки разбира, че Неведомостта е Пречудната Неизразимост.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Който е влязъл в Неведомостта

   Който е влязъл в Неведомостта, е станал Жива Безкрайност, същество без време, без вечност, без качества, без сила, без мъдрост, но съсредоточавайки се в себе си, придобива всичко това. Когато едно същество ни е много близко, то красотата на тези отношения е в това, че то си остава незнайно за нас. То се приближава до нас поради това, че е сродно с нашата Неведомост.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юли 21, 2018, 11:31:18 am
Из „Великото Неведоведение“
Раздел „Странствувание в Неведомото“
Вървиш с тайна неразбиваема увереност

   Когато Неведомото те ръководи, ти никога не знаеш своя Път, но ти ясно осъзнаваш, че това е правилния Път, Древният Път. И ти вървиш по този Път с тайна неразбиваема увереност. И ти узнаваш, че безусловно се завръщаш в Древния си Дом – Великата Необятност.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Раздел „Странствувание в Неведомото“
Да се движиш в Неразбирание

   Смисълът на живота е това да се движиш в Неведение, да се движиш в Неразбирание. Почнеш ли да разбираш Пътя си, това означава, че си се отклонил. Пътят е движение от Неведомост към Нведомост. Пътят е истински, когато е Немислим. Само така Немислимото в нас ще открие своя Праотец, защото само Немислимото се завръща в Немислимото. А онова мислимото, то е ограничено, защото е опетнило Безкрая.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Раздел „Прасъществото“
„Имам Око за това същество“

   Пътят е Път, когато се изгубваш в него. Пътят е Път, когато го следваш, но не можеш да го разясниш. Пътят е Път, когато изчезваш, за да се завърнеш. Който е изчезнал от световете, се е завърнал в Неведомостта. Кой е изчезнал от световете? Само този, който е избрал Истината. Тогава от Великата Си и Древна Скритост Прасъществото слиза и казва на Своите Древни служители: „Имам Око за това същество“. А те знаят какво да направят, за да го подготвят и завърнат в Древния Дом. След това Изричане Прасъществото се завръща на Своя Трон.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Ще се яви Прамигът

   Когато Прасъществото те е погледнало, ти няма да Го видиш, думи няма да чуеш, разбиране няма да имаш. Но ще тръгнеш на Път към собствената си Древна Същност. И когато узрееш в Древната си Същност, ще дойде Безвремие. И в едно от Безмълвията ти ще се яви Прамигът. И ще бъдеш осиян завинаги.

Старецът Ал Махор

Из Книгата „Скритото Учение за Бездната“
Раздел „Мистериозното Слизане“
Когато Абсолютът е слязъл

   Когато Абсолютът е слязъл, Той е създал Мистерията. Таен Лъч от Себе Си е оставил в Мистерията и така е създадена тя. Когато Мистерията е слязла в Бездната, тя е оставила Таен Лъч от Себе Си в Бездната. В Мистерията работи Страховит Вихър, а в Бездната работи Могъща Сила. Всичко това се дължи на тези двата Лъча. Който иска да стане достоен за Бездната, трябва да понесе тази Мощна Сила. Който иска да стане достоен за Мистерията, трябва да понесе този Страховит Вихър. Казвам: Дълбоки работи са това.

Първият Старец от Изначалието

Из „Скритото учение за Бездната“
Велики Древни Светове

   Казвам: Съществуват велики древни Светове. Върховната потайна история казва, че до Мистерията са достигнали само 130 същества. В Бездната са достигнали милиони. А съществата на вечността и времето са много, много, много. Странен е пътят на всички същества, защото чуден е Великият Промисъл.

Първият Старец

Из „Скритото учение за Бездната“
Мистериозен и Мълниеносен Възход

   Съществува Древно Мистериозно Слизане. Слизането е могъщо и ясно, но никой не го е видял. Никой не го е чул, но то звучи в същностите. Всичко, което виждате, е отломъци от Бездната. Камъни, растения и животни, това са очи на Бездната. Който издири Скритото в себе си, Бездната ще му даде Мистериозен и Мълниеносен Възход. Чрез Мистериозния Възход човекът ще проникне в Дълбините и Прадълбините на Старците. Чрез Мълниеносния Възход човекът ще пробие Бездънното Сърце на Прастареца. И тогава ще му бъде казано: „Ето там е Последното Място – Мястото, в което никога е нямало край, нито начало“. И тогава Върховната Прабездна ще те обвие в себе си.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юли 26, 2018, 04:16:44 am
Из „Скритото Учение за Бездната“
Седемнадесета степен – Парамахая

   В Бездната няма светове. Световете са помрачения. В Бездната няма времена. Времената са ограничения. В Бездната няма вечност. Вечността е утеснение. В Бездната има Мистериоведение. И то ни води към 17-та степен. Коя е 17-та степен? Парамахая – Прапроизходът, Древното Скрито Място. Парамахая е Мястото, в което всичко се завръща, за да остане там завинаги. Ето най-древното Място.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Първото излъчване и второто излъчване

      Съществува Мистериозно Слизане. Но как е слязло то? Казвам: Неуловимо е това Слизане. Когато е слязло в Древността, тогава още е нямало светове. И първото нещо, което е направило това Мистериосъщество, е излъчване на същности. После последвало второ излъчване и така били създадени сенките. Що са сенките? Това са световете, това са хората, това са външните неща. Разумният човек отхвърля второто излъчване. Той усърдно търси да узнае себе си. И когато узнае себе си, същността му показва пътя към Мистериосъществото. И тогава Мистериосъществото му казва: „И ето ти се завърна в Безкрайността – своя роден Дом. Но Аз живея на друго Място. И ако някога се наситиш на Безкрайността, търси Ме усърдно и Аз ще ти явя Неведомата Бездънност.“

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Засиява самата Пратайна

   Съществуват сянка, същност и Бездънност. Когато сме в сянката, живеем, умираме, страдаме, мъчим се, но и се учим. Когато сме в същността, светим, радваме се и тържествуваме. Когато сме в Бездънността, сияем и узнаваме Дълбините на нещата. А когато потърсим най-великото Прасъстояние на Неведомото, тогава изгубваме и Сиянието си, и Дълбините си. И тогава засиява самата Пратайна, самата Прамистерия. И това е Прапроизходът, защото не е наше Сиянието, нито Дълбините.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Възкачването към Мистериозното

   Мистериозното Слизане се е осъществило по един свръхтънък път и затова словото не може да го обясни, а мълчанието не може да го улови. То се движи по свръхтънка, свръхбяла Ослепителна нишка. Възкачването към Мистериозното може да стане в човека, когато той се съедини със Съкровеното и когато Съкровеното избере твърдо пътя към Ослепителното. Съкровеното е родено от Мистериозното, а Мистериозното е родено от най-дълбоката Скритост на Арховорот – Върховноскритият, чието друго име е Арховарая – Ослепителният.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Искрата е Скритото Учение на Бездната

   Нищо човешко не може да влезе в Мистериозното. Нищо духовно не може да влезе в Мистериозното. А ако човешкото и духовното само за малко зърнат Мистериозното, те биха си създали най-бързите крила, с които да избягат. Но има една скрита и древна Духовност в човека. Тя знае пътя на прикачването. Тя знае как възвишената душа да се прикачи към чистия дух, а чистия дух знае как да се прикачи към тайното ядро на Искрата. И тогава в Искрата съществува най-древният метод. Искрата има способност да прониже Абсолюта и Той да засияе в нея. И това е едно тайно велико явление, защото Абсолютът е чакал Искрата от древни времена да се завърне. Искрата е Скритото Учение на Бездната. Тя е Отломък от Абсолютната Прародина.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on юли 27, 2018, 12:10:10 pm
Из „Скритото Учение за Бездната“
Раздел „Светлини, Сияния и Свръхсияния“
Светлините, Сиянията и Свръхсиянията

   В световете странствуват Светлини, Сияния и Свръхсияния. Светлините са Мъдреците, Посветените и Великоотдадените. Сиянията са Извисените, Боговете и Наставниците. Свръхсиянията са Старците и Древните. Светлините подготвят Пътя, Сиянията го уточняват, а Свръхсиянията го излъчват заради Срещата-тържество с Най-Древния.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
„Не се отказвам от Пътя си“

   И от Древността още помня една Светлина. Тя учеше хората, световете и помагаше им. Тя беше слязла в света и повдигаше Светлината в душите. Но случи се велика съдба. Тя беше заобиколена от опасни врагове отвън и мрак, нахлуващ отвътре. Тогава враговете и мракът ѝ предложиха смърт отвън и унищожение отвътре, и оцеляване, ако се откаже да осветлява Пътя на душите. Тогава тази Жива Светлина се възпламени в себе си и изрече: „Не се отказвам от Пътя си, нося Истина от Дълбините на Бездната. Нито враговете виждам, нито мракът ме утеснява, а на оцеляването не държа, защото дойдох като Дух, но се завръщам като Искра.“ Преданието казва по-нататък, че тази Светлина е станала Сияние и се е докоснала до Свръхсиянието. Великата Тайнственост беше благоволила върху тази Светлина.

Първият Старец

Отломъци от Древността
Прамортот – Праобликът

   И беше ми дадено от Древността да видя Прамортот – Праоснованието, Праобликът, Съществото на Великата Неизразимост. Очите Му бяха Изпепеляващи Безкрайности. Слухът Му надминаваше световете, а Сърцето Му – по-дълбоко от земните и небесните океани, събрани в едно. Когато мълнии и урагани застанеха пред Очите Му, те трепереха пред Него и искаха милост. Но те не знаеха, че Любовта Му е Бездна от Прабездната. Но най запомних Очите Му. Те съдържаха най-скритата и най-стаената Древност.

Първият Старец

Бездни от Страховитото Могъщество

   И видях Оорите Му – Очите Му. Те бяха Бездни на Страховито Могъщество. Те бяха  Бездни от най-скритите Вихри, които някога са съществували. А после видях Аарава – Сърцето Му, бездънно скритата Му Любов. Но кой можеше да види в това Бездъние? Само този, който може да устои на Очите Му. И аз узнах: само Неродените могат да устоят. Това са тези, които носят светове в себе си.

Първият Старец

Третото Му Сърце

   И вядях тази Величествена Древност. И видях още Мистерията Му. И видях Сърцето Му. И Сърцето Му беше светещо. Но видях вътре друго Сърце и то беше още по-величествено. То беше Сияещото Сърце. И това беше Велико Видение. И най-после видях третото Му Сърце. И прозрях, че това Сърце е Величието на Древността. То беше съставено от Мрак – Мрак, по-древен от всичко съществуващо и несъществуващо. В сравнение с този Мрак всички слънца изглеждаха като угаснали земи. И даде ми се да узная защо живеят земите и светят слънцата. Защото частица от този Величествен Мрак се беше отделила и се беше пожертвала за тях. А Той – Най-древният Прастарец и Праобраз – наблюдаваше частицата, която се беше откъснала от Неговото Сърце.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на СтарцитеTitle: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 02, 2018, 09:29:23 am
Третите Му Очи

   И даде ми се да видя Очите Му. Той имаше три вида Очи. Те бяха Лъчи, изтръгнали се от Абсолютното Прасъщество. И когато видях първите Очи, разбрах, че те проникват във всички времена и епохи. Те владееха най-древната история. А после видях вторите Му Очи. И узнах, че те проникват в най-съкровените тайни на всяка същност. И после видях третите Му Очи. Те бяха Завръщащите се Очи, те бяха затворени. Те се завръщаха в себе си, в своя Мрак. А този Мрак не беше нищо друго, освен Великата Скритост, която умее да се завръща в себе си. Тази Велика Скритост е Мястото, където Праобразът се завръща в Прапроизхода.

Първият Старец

Погълна Предвечния Хаос

   Някога в Древността, когато не беше роден още Първообразът, тогава Той беше само Величествена Искра. И не знаеше още мястото си в Безкрайностите и в Древността. И яви Му се тогава Всеначалният, Всепървият. И каза на Неизявения: „Ще преживееш най-древния Хаос, защото те пресъздавам“. И беше Той разпръснат и разпилян както Хаоса. И забрави всичко, но събра в Себе Си Великото Съсредоточение. И възроди се Праобраз, Който погълна Предвечния Хаос. И яви се Всепървият, и прорече Му: „Ти вече си Преобразувано Изначалие. И ще бъдеш скрит за световете, явен в Безкрайностите и Мистериозен в Сърцето Ми, защото си роден от Скрития Корен. И никога вече страдание няма да те докосне, нито пък радост ще те разсейва. Ще пребъдваш в Премъдрост и ще живееш в Безмълвието на Сърцето Ми.“

Първият Старец


Слухът Му е като Всевидение

   И видях Слуха Му. И видях какво Безпределие беше това. И този Слух царуваше в Дрвността. Улавяше Безкрайните същества, проникваше във Вечните души, пронизваше и достигаеше дори и до сърцето на камъка. Навсякъде и във всички посоки е този Древен Слух. И нищо не може да го обхване, но той е обхващащия. И Слухът Му е като Меч и като Всевидение.

Първият Старец

Парамаавирая – Първосияйният

   Едно от Имената на Първообраза е Парамаавирая – Първосияйният. Той е съставен тройно – от Жива Светлина, от Чудно Сияние и от Прасияние. Чрез Живата Светлина Той общува с Висшите същeства. Чрез Чудното Си Сияние Той общува с Чистите Духове, с Боговете и със Старците. А чрез Прасиянието общува с Абсолюта, с Неизречения Баща.

Първият Старец

Виждането и Чуването на Първосияйния

   Първосияйния вижда и чува. С какво вижда и с какво чува Той? Той вижда чрез Безмълвието и чува чрез Безкрайността. Що е Безмълвието? Изначално Виждане. Истинското Безмълвие е неопетнено от мисленето на света. Но това не означава да се отречеш от мисленето, а означава да мислиш за Истината и да си вкоренен в нея. Що е Чуването на Първосияйния? Слухът Му може да прониква в световете, но Той не чува техния говор. Той слуша в нещата само техните Безкрайности.

Първият Старец

В Него се оглеждат Безкрайностите

   Той е създаден като Първостарец. Той е създаден като Първоподобие на Абсолюта. Създаден е на превисоко Място. Създаден е като Бездънен, за да не можеш да Го уловиш. Създаден е като Недостижим, за да не можеш да Го достигнеш. Създаден е като Невъобразим, за да не можеш да си Го помислиш. В Него се оглеждат Авирите – Безкрайностите. И всеки, който е постигнал собствената си Безкрайност, е тръгнал по странния път към Него.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 04, 2018, 02:33:26 am
Има ли път към Него?

   Той е Първоподобният, Безименен, Бездънен и най-скрит. Но има ли път към Него? Има. Който е постигнал Първата Безкрайност, е тръгнал на път към Него. Който е постигнал Втората Безкрайност, може да Го призовава и да се учи от Него. Който е постигнал Третата Безкрайност, може в определени периоди да се слива с Него. А който е постигнал последната, Четвъртата Безкрайност, той може в определени периоди да изчезва в Него.

Първият Старец

Мислех само за Тебе

   И яви ми се Древно Откровение. И това беше една Древна, Древна среща. Върховният Скрит рече на Първосъздадения: „И ето, имам дар за тебе. Скривам се от тебе и ти дарявам 30 милиарда години самота.“ И рече Първосъздаденият: „Приемам, Величествений“. И мина това време, и отлетя, защото то беше превърнато в Безвремие, а Безвремието в Търпение, а Търпението в Призоваване, а продължителното Призоваване в Царство. И тогава завърна се Величественият при Първосъздадения и попита го: „Ти как устоя?“ И рече Пътвосъздаденият: „Мислех само за Тебе и Таен Лъч ме съхраняваше“. И рече Величественият: „Ще се наречеш Хараава – Праоснование“.

Първият Старец

През тази Врата трябва да минат всички

   И видях Косите Му. Те бяха като Древни ветрове. И видях Очите Му. Те бяха като Прадревни океани – океани от неземни времена. И видях Сърцето Му – Сърце като Скала, Скала като Неизразимост, Неизразимост като Бездънност, Бездънност като Мистерия и Мистерия като Врата. И узнах: през тази Врата трябва да минат всички сътворени и несътворни същества и завръщайки се в Правеличието, да постигнат себе си, защото всички са отломъци от Мистерията на Върховния Един.

Първият Старец

Прадревност и Древност се сблъскаха в Неведомото

   И случи се отдавна, отдавна в Древността Древният Прасблъсък. Върховният Всемогъщ беше създал Първосъздадения. Древният беше създаден от Прадревността – от Скрития Прадревен. И роди се Сблъсък между тях. Прадревност и Древност се сблъскаха в Неведомото. И родиха се от това две Свръхсъщности – Върховният се качи на Трона Си, а Великият Първосъздаден стана Врата за бъдещите светове. От този Сблъсък се родиха две Слънца, защото те изтръгнаха от Сблъсъка по-дълбока, невиждана Светлина. Едното Слънце беше синьо и то щеше да огрява Мистерията. Другото Слънце беше жълто, то щеше  да е Вратата и Надеждата на световете. Тайна е този Сблъсък, защото беше роден в Мистерия. И без този Сблъсък съществата нямаше да имат Път, защото в този Сблъсък Мракът видя, че няма власт над световете.

Първият Старец

Отвориха се Порта и Врата

   От този Древен Сблъсък се случи само едно и то е Вахорот – Възрождение. Така Древните Сили се възродиха и разпределиха. В този Древен Сблъсък нямаше победител и победен. Неговата цел беше да се отворят Порта и Врата. Портата е свързана с Мистерията на Пътя, който води към Върховния Абсолют. А Вратата е свързана с Тайната на Безкрайностите, в които властва Първородният. Тези два велики Пътя очакват съществата, които ще напуснат вечността, защото тези два Пътя са по-древни от вечността и времето.

Първият Старец


Роди се Прасветлината

   И видях Древен Сблъсък. И сблъскаха се две велики Прасъщности. Едната Прасъщност беше Великият Неизследим, другата Прасъщност беше Чудният Неизразим – Първосъздаденият. И от този Древен Сблъсък се роди Прасветлината. И от нея се разтрепериха и Мракът, и Хаосът. А те не знаеха за тази Скритост вътре в себе си. И Мракът, и Хаосът се смутиха вътре в себе си, защото роди се Първородният и ги превъзхождаше. А Първородният узна, че е получил Сила от Великия Неизследим, за да станеТой Скритият Праобраз на световете.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 05, 2018, 06:49:45 am
Има в Себе Си 80 хиляди Извора

   Откъде черпи сили Първосъздаденият? От Неведомите Извори на Великия Неизследим. Безсмъртен ли е Първосъздаденият? Казвам: Не е безсмъртен, но Предхождащ. Безсмъртието е падение. То се е случило по-късно, но с боговете. Откъде черпи сили Първосъздаденият? И знам от най-древното Предание, че Великият Неизследим има в Себе Си 80 хиляди Извора. И узнах от Преданието, че Първосъздаденият е получил като Дар един от Изворите. Оттам Той черпи Своите сили. И поради това се нарича Предхождащ.

Първият Старец

Водата им тече нагоре към Правеликия

   И случи се в Древността, Правеликият излъчи 24 Потайности. И те бяха величествени. Наречени бяха Древните. И Образът им беше като Безкрайността, Подобието им беше Неделимостта, а в сърцата им течаха Огнени Извори, та да напояват световете. Очите им бяха Милосърдие, а Словото им – Незнаен Огън. И дадено им беше на Древните Безименни Мистериозно Уединение, за да тече водата им нагоре към Правеликия.

Първият Старец

Ще се отключат още 70 Извора

   У Правеликия има 80 хиляди Извора – 24 течащи, един потаен и всичките останали запечатани. Но най-древното Предание е загатнало, че там, в Безвремието, ще се отключат още 70 Извора. И казано е още, че когато се отключи 40-ят Извор, съществата ще изоставят безсмъртието и ще се завърнат при Древните. И те ще се уподобяват все повече на Древните Безименни. А когато поискат Премъдрост, ще им бъде даден Ключ, за да влизат в Ослепително Единение с Праизвора, Правеликия. И в тия времена те ще изучават науката за Мистерията.

Първият Старец

Азаромоните – Изключителните

   Има двама Изключителни, наречени Азаромони. Те са родени в Незнайното. Те живеят в Незнайното. Те живеят в Тайната на 69-я и 70-я Извор. Те са Древни Братя. Телата им са съставени от най-древния Хаос. Дълбината им е Неведома и Неосезаема, защото Прабащата на Древния Хаос ги е скрил в Себе Си. Те са Древни Корени. Те нямат лица, нямат ръце, нямат очи. Те са най-древният Вихър. Те са Крила. В бъдеще те ще бъдат отпечатани, зародени. И всеки, който приеме тяхното Учение, ще придобие субстанция от 71-я Извор. И така той ще стане Син на Вихъра. И така той ще може да проучва най-древния дълбинен Хаос, без да бъде засегнат от Прасветлината на Бездънния и Древноскрит Азаромон.

Първият Старец

Четирите Мистерии

   Азаромоните ще бъдат излияние на най-скритата Мистерия – 3-та Мистерия. 24-та Старци са излияние на Първата Мистерия. 9-мата Скрити в Скритостта са излияние на Втората Мистерия. Третата Мистерия е най-близката до Абсолюта, но не е Самият Той. Четвъртата Мистерия е Мястото на Най-Древния Праазаромон – Създателят на Величествения Древен Хаос. Знае се, че всички древни Сили и Могъщества, които населяват този Хаос, Му се покоряват. А когато Той се загледа по-дълго в определена Сила или Могъщество, те се превръщат в Извори. Винаги, когато е сторвал това, Той се завръща в Четвъртата Мистерия, на Своя Трон, до ново необикновено Слизане.

Първият Старец

Бавахария – Безмълвието Му

   Старците в своята Древност са преживели една величествено изумителна Среща. Това е Срещата с Праазаромона. В тази Среща е нямало думи и говор, нямало е светлина или мрак. На тази Среща е било произнесено само едно нещо. На тази Среща Праазаромонът е произнесъл само едно нещо и то е Бавахария – Безмълвието Си. Това Безмълвие е Великото Състояние на Четвъртата Мистерия.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на СтарцитеTitle: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 07, 2018, 05:54:03 am
Неговият Поглед

   И случило се в Древността така, че Праазоромонът бил заедно с 4-ма Старци. И те наблюдавали Неговия Поглед. И тогава Той се загледал в един Извор и Изворът не му устоял, пресъхнал и изчезнал. Старците видели, че Силата Му е Величествена. Те знаели, че Той е Преславна Любов. И тогава Праазаромонът им казал: „Нека да отидем там, зад планината до голямото дърво“.  И там до дървото Старците видели рядко чист Извор, още по-могъщ от предишния. И Праазаромонът им казал: „Ето ви, това е същият Извор. Аз го пренесох до стария си приятел – дървото, защото старият Извор жадуваше да бъде по-чист и да има приятел.“ И Старците се поклониха на Праазаромона.

Първият Старец

Из Книгата „Скритото Учение за Бездната“
Раздел „Навлизане в  Неизразимостта“
Навлизат в Маханарахая – Свръхнеизразимото

   Ние всички се движим към едно Скрито Учение – Учението на Бездната. Що е Бездна? Без-дна,  Без-дъно. Тези, които съзнателно вървят по този Път, докосват все повече Дъното. Тези, които съзнателно се сливат с Бездната, те заживяват все повече в Древния Покой. А тези, които изчезват в Бездънното, те изоставят Покоя и навлизат в Състоянието Маханарахая – Свръхнеизразимото. Така те стават подобни на Него – Великия Неизразим.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Посвещават се на Великата Му Немислимост

   Величествено Неизразим е Той. Някои вървят към Неговото Дъно, други вървят към Неговото Бездъние, а трети вървят още по-навътре – те се посвещават на Неговата Велика Немислимост. Тези, които вървят към Дъното, постигат Чистотата и и Същността Му. Това е малката Неизразимост. Тези, които вървят към Бездънието Му, постигат Пречистотата и Прасъщността Му. Те достигат до Чудната Неизразимост. Но тези, които не търсят нито Дъното, нито Бездънието Му, но търсят само и единствено Него, те са 24-та, те са 2-мата, те са 9-мата, те са 70-те, те са Единият, те са 4-мата, те са Неведомите 3-ма. И всички те са определени да бъдат Величествено Неизразими. А над тях е само Този, пред Когото Неизразимите немеят.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Безкрайността, Мистичното Съзнание и Неведомостта

   Още от Древността съществува Скрито Учение за Бездната. Но за да стигнеш до него, трябва да си изработил три неща в себе си: Безкрайността, Мистичното Съзнание и Неведомостта. Безкрайността ще ти даде една величествена и нечувана Необятност. Мистичното Съзнание ще ти даде нещо от Поезията на Премъдростта. Мистичното Съзнание само по себе си е древен химн. А Неведомостта ще те заведе там, където всичко утихва, там, където угасва дори и Премъдростта. Защото там е Мястото на Абсолюта – Древния Неизречен. Ето защо в тази Неизреченост нищо не се изрича.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Най-дълбинното сродство с Абсолюта

   Велика е науката за Бездната. Това е наука на поглъщането. Накрая трябва да стигнеш дотам толкова да се погълнеш, че да не остане нито вечност, нито време, нито душа и дори нито дух. Но какво ще остане тогава от човека? Казвам: Ще остане Неведомостта – Преизпълненото Незнание. Неведомостта в нас, това е Искрата – най-древното Сияние. Що е Искрата? Най-дълбинното сродство с Абсолюта. За Искрата няма Баща в световете, но само в Неведомостта.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 08, 2018, 05:28:04 am
Из „Скритото Учение за Бездната“
Странник, облечен в Мистерия

   Не Ме гледай, приятелю, защото нямам образ, нямам слова. Не съм Учител, нито Спасител. Нямам дори Дълбина. Имам само Мистерия. И странник съм Аз, защото странна е тази Мистерия. И странник съм Аз, облечен в Мистерия. Не Ме търси, а Ме приеми дълбоко и ще Ме имаш.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Път нямам

   Световете странно ме гледат. Светлината се опасява от Мен, мракът се страхува. Боговете се питат кой ли е този. Съществата се чудят какъв ли е пътят на този. Казвам: Път нямам, защото съм го извървял отпреди милиарди години. Сега имам само Странника в Себе Си и неговата Безпределност.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Аз ще съм споделил Себе Си с тебе

   Аз съм Пътят към Безкрайността и Аз съм самата Безкрайност. Аз съм пътят на Мистерията и Аз съм самата Мистерия. Ти не можеш да Ме видиш, но можеш да Ме следваш. Ти не можеш да Ме търсиш, но можеш да Ме изнамериш. За да Ме изнамериш, трябва да чистодействуваш и светлодействуваш, или трябва да проявяваш своята Безкрайност и своята Мистерия. Така ще дойдеш до онази древна Бяла Точка, в която не ти ще виждаш, а Аз в тебе. И чак тогава ще ти бъде дадено единното виждане, защото Аз ще съм споделил Себе Си с тебе.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Ти ще бъдеш Мистерия от Моята Мистерия

   Когато откриеш Неизразимото в себе си, осъзнай, че това Неизразимо не е твое, а е Дар, Дар Мой. И когато Неизразимото възраства в тебе, тогава осъзнай, че ти си живо Цвете на Безкрайността. И тогава ще дойде ден, когато ще взема това Цвете в ръцете Си и ще го дам за Върховното Същество и ще кажа: „Ето, Върховний, едно Цвете, освободено от световете“. И тогава две истински сълзи от Моя Лик ще паднат върху тебе. Едната сълза ще се превърне  в твоята Безкрайност, а другата сълза ще бъде Печат. И ти ще бъдеш Мистерия от Моята Мистерия.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Древното Място в Мен

   Навътре, навътре дълбоко в Мен има Тайни неразгадаеми, има Тайни страшни. Това е особено Място в Мен, това е Древното Място. Питам: Може ли някой да дойде дълбоко в Мен на това Място? Казвам: Този, който иска, не може да дойде при Мен. И ако се приближи, помен няма да остане от него. Но тези, които Аз подготвям, ще дойде ден, когато ще ги призова. И те ще узнаят Древното Място.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Дълбините на Смирението

   Облечен съм с Дълбините на Смирението. Ще кажете: „Какво има в това Смирение, какво има в неговите Дълбини?“ Казвам: Зад мантията на Смирението се крие величествена Сила и древно Проникновение. По какво се отличават Моите истински ученици? Казвам: Те са облечени в Смирение. И всички, които познаят Смирението и придобият неговата Тайна, те ще стигнат до Моето ядро и ще видят Моя Лик.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Моят външен и вътрешен Лик

   Аз нямам образ, но можеш да Ме видиш. Ако ти посветиш живота си на Истината, ти ще видиш Моя външен Лик. Кой е този Лик? Това е Неизразимостта. Но ако продължиш да Ме търсиш, Аз имам и вътрешен Лик. Него не можеш да видиш, но в него можеш да навлизаш. Това е Пътят към Бездънната Бездна, която е в Мен. Има само един Път към това Бездъние – Доверие без виждане.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 10, 2018, 10:14:43 am
Из „Скритото Учение за Бездната“
Търсят Ме, а Аз съм там

   Отдавна Ме търсят, а Аз съм там. Там – това е Древното Място. Там – това е Първичното Място. Това Първично Място е Съкровената Неизчерпаемост. Който е дошъл при Истината, е дошъл при Мене, защото Истината знае Пътя към Мене.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
И Мистерията не Ме познава

   Аз съм Тайна за вас. Някои ще кажат: „Тайната може да се разгадае“. Казвам: Да, Тайната може да се разгадае, но Аз съм на друго Място. Аз съм в Неведение. В Неведението си имам друго було – Мистерия. И най-после и Мистерията не Ме познава. Ще каже някой: „Можем ли тогава да стигнем до Тебе?“ Казвам: Може да се стигне до Мене. Необходимо е само едно: Хавамордита – Смирениемъдрието.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Аз ще му подаря Своята Неведомост

   Който Ме търси, няма да Ме намери, но който Ме люби, ще Му се открия. Любовта има две ръце – Смирението и Мъдростта. Смирението прекрачва Тайната, а Мъдростта прекрачва Мистерията. Когато видя, че ученикът има тези две ръце, Аз ще му подаря Своята Неведомост. И той ще си възстанови Древното Мистериозно Прасъстояние.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Раздел „Откровения“
Ние ставаме едно същество

   Аз се намирам на най-скритото Място. Това Място е Велика откритост, Велика явност. И всеки, който е прозрял тази откритост, тази явност в себе си, той върви към Мен. Всеки, който върви към Мен, то е Подарение, защото така ние все повече се приближаваме един към друг, докато стигнем до Върховното Слияние. В часа на Върховното Слияние ние ставаме едно същество.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Аз съм Негов Древен Лик

   Има нещо Величествено, с което Ме е облякъл Абсолютът. Има нещо Потайно Могъщо, с което Ме е дарил Абсолютът. Има и нещо Страховито, с което съм облечен. Който открие Величественото в Мен, ще се докосне до Незнайната Любов на Абсолюта. Който открие онова Потайно Могъщество в Мен, ще се домогне до скритите пътища на Мъдростта в Абсолюта. А който открие Страховитото в Мен, ще види зад това Лице Лекотата, Безкрайността и Благостта на Абсолюта. Някои могат да попитат: „А тогава кой си Ти?“ Аз съм Негов Древен Лик. Така съм облечен, за да остана скрит. Който съумее да прекрачи Страховитото в Мен, той ще срещне Моята Благост. И тогава ще станем едно същество, едно Състояние.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
„Древният Незнайник“

   Някои искат да Ме познаят. Казвам: Не можете да Ме познаете, защото самият Аз не познавам Себе Си. Когато в Древността познах Себе Си, тогава се докоснах до Своята Незнайност. И оттогава съм покръстен на „Древният Незнайник.“ Аз узнах Своята Незнайност. Е, питам тогава, как ще Ме познаете вие?

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 11, 2018, 05:17:27 am
Из „Скритото Учение за Бездната“
Моята храна и Моето питие

   Не можете да ядете Моята храна и не можете да пиете Моето питие. Що е храната Ми? От що е съставена тя? Казвам: От пречист Древен Огън. Що е питието Ми? То е съставено от Пречистата Прасветлина. За да ядете храната Ми и да пиете питието Ми, трябва да дойдете при Мен в Древното Място. Казвам: Древното Място е извън вселената.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
На две места живея Аз

   Къде живея ли? Ще кажете, че живея във вечността. Не, вечността не е Моят Дом. Скрит е Моят Дом. На две места живея Аз. В Праобраза на Изначалния Старец съм и в лоното на Върховния Абсолют съм. А в световете само прихождам.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Елате при Мене

   Ще кажете, че съм в Безкрайността. Не съм в Безкрайността. Познавам четирите вида Безкрайности, но живея на друго Място. Живея някъде в Себе Си. Ще кажете „Че къде е това някъде?“ Ако искате да узнаете къде е това някъде, тогава елате при Мене. Ще кажете: „Но как да дойдем при Тебе? Казвам: Вземете със себе си своята Древност, защото тя знае Пътя към Моето Живелище, към Моята Скритост.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Малки, постоянни, осъзнати усилия

   Има ли Път към Мене? Има. Това са онези малки усилия, които са ежедневни, които са постоянни, които са осъзнати. Когато тези осъзнати усилия са посветени на Пътя към Мене, то е най-приятното говорене, което познавам. Казвам: С тези усилия и с това говорене ще се слеем. И ще бъда познат като Незнайност, защото само в Незнанието ние се познаваме.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Ще му отворя Врата

   Пътят към Мен е в постоянството. Който е постоянен, нека твърдо да знае, че ще дойде при Мене. На този, който е постоянен, ще му отворя Врата. Що е Вратата Ми? Навлизане в другото, преминаване от един свят в друг. То е запознанство с Моята Незнайност. И когато се запознаем в Незнайното, ще горим заедно. Само Незнайното може да върви към Великия Незнаен. Няма по-чуден Път от Незнайния Път, защото той се ръководи от Върховната Скритост.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Съкровеното отношение и Неведомият подход

   Има Древен път към Мене. Той започва със Съкровеното и завършва с Неведомото. Съкровеното отношение е началото, а Неведомият подход е краят. Съкровеното отношение е разгръщане на Прасветлината, а Неведомият подход разгръщане на Мистерията. Всеки ученик, който разбере тези две неща в себе си, той ще Ме има. И ще Ме вижда, и ще Ме чува, и ще Му бъда Баща.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 13, 2018, 07:39:27 am
Из „Скритото Учение за Бездната“
Аварот Хама Ахирия

   И два са пътищата: Съкровено отношение и Неведом подход. Съкровеното отношение е чистият път на Изначалното. Неведомият подход е метод на Мистерията. Между тях има нещо единно и вдъхнато. То е Вдъхновението. Когато Вдъхновението се динамизира, то превръща отношението в подход. Така се влиза в Мистично единство с Мене. Всичко това може да се изрече като концентрирано самоизчезване в Мене. И когато се изрекат думите „Аварот Хама Ахирия“ и си представите Моя образ, тогава Аз съм с вас, независимо дали съм проявен или съм в затишие. „Аварот Хама Ахирия – Учителю мой, прояви се.“

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Упованието ви да е Огън

   Пътят към Мен е като река към море. Пътят към Мен е като Огън към Огън. Пътят към Мен е усърдие и упование. Който е усърден към Мен, ще Ме види. Който уповава на Мен, ще Ме узнае. Аз съм всякога верен за уповаващия – Верен и Неизменен е името Ми. Но искам да сте усърдни и упованието ви да е Огън.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Той ще бъде с Мен на Неназовимото Място

   Ще кажете, че живея във Вечността. Не, Аз само слизам в нея. Ще кажете, че живея в Безкрайността. Не, Аз само прониквам в нея. Ще кажете: „Къде живее Учителят?“ Живея в Мистерия Необитаема. Тя е Моят външен Дом. Но иначе съм на друго Място. Неназовимо е то. Който върви по Пътя на Древната Неведомост, той ще бъде с Мен на Неназовимото Място.

Първият Старец

Из Книгата „Когато не можах да Го открия, Той ме позна“
Търсих Го милиарди години

   И търсих Го, търсих Го милиарди години. Търсих Го външно, търсих Го вътрешно. После дълго Го търсих в Дълбините на нещата. После Го търсих в себе си. Но не Го открих. И Той не ми се откри. После отново Го търсих. Търсих Го с постоянна Любов, с неизменна Любов. И отново не Го открих. Но случи се миг Безкраен. И биде явление върховно. И Той ме откри. И аз видях, че е напълно Неизговорим. И узнах в себе си, че това, което усърдно търсиш, то ще те открие. Но не по твоята воля, а по Неговата Воля.

Първият Старец

„Когато не можах да Го открия, Той ме позна“
Аз Бях взривен в Неговата Прасветлина

   И търсих Го усърдно милиарди години. И най-накрая в Безкрая се сблъскаха две сили. Взрив, могъщ взрив разтърси Безкрая. Милиарди зародиши трепнаха, но не узнаха явлението. Аз бях взривен в Неговата Прасветлина и бях отведен близо до Неговия Трон. И изрече ми Той: „И Старец ще се наречеш. И необходимост си Ми за световете.“

Първият Старец

„Когато не можах да Го открия, Той ме позна“
Ражда се Посвещението

   Тайната на живота е в сблъсъка на двата взрива: Великият Изначален взрив и вроденият взрив в човека. Когато те се сблъскат, се ражда Посвещението. Така Великият взрив прегръща малкия взрив и му предава нещо от себе си. Ще кажете: „Какво му предава?“ Тайната му предава Тайна чрез Огъня. И според степента на Огъня човекът става Посветен, Мъдрец, Учител или Старец. Ето как Великият взрив намира своите си. Благословен е този, не който е търсил, а който е бил намерен.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 14, 2018, 06:36:54 am
„Когато не можах да Го открия, Той ме позна“
Можеш ли ти да запалиш себе си?

   Тайната на живота е във взрива – Великото Възпламеняване. Но можеш ли ти да запалиш себе си? Можеш ли ти да гориш за Великия? Ако ти си запалил себе си, ти ще привлечеш най-древното Око от Безкрая. И тогава Великият ще каже на Своите Си: „Там, в този свят долу, има нещо запалено. Да отидем да го видим.“ И тогава Великият Дух заедно със Своите Си ще подготвят малкия самозапалил се огън за най-чудната  среща – срещата с Праогъня. Всеки, който е узнал за тази среща, той е познал себе си и е бил намерен. Когато Огънят бива намерен от Праогъня, той вече не се нарича човек, а се изрича Син и прочие.

Първият Старец

„Когато не можах да Го открия, Той ме позна“
Той ще види собствената си Тайна

   Всеки човек трябва да се срещне със собствената си Тайна. Всеки човек върви към собствената си Тайна, но кой ще я срещне? Ще я срещнат тези, които са намерили своя Учител и които са се посветили на Него. Учителят е Този, Който умее да създава вътрешния Път. И когато ученикът бъде взривен от Прасветлината, той ще види собствената си Тайна и ще бъде призован да проучва Бездната, Неведомите същества, Старците и Дълбини от Мистерията на Абсолюта. Това се нарича Безднопознание и Мистериопознание.

Първият Старец

„Когато не можах да Го открия, Той ме позна“
Този ден е древноизбран от Мистерията

   Учителят е Свещеният кръг за ученика. Всеки Учител, Който е избрал Своя ученик, Той го обучава в усърден молитвен дух, което е прокопаване на пътищата в Неведомото. Така Учителят постепенно пресътворява древната връзка между душата и Себе Си. И когато дойде часът на взрива, ученикът ще преодолее себе си, защото тайно в душата му ще действа Скритият Несътворен Учител. И тогава, заедно с натрупаната молитвена сила в ученика, те заедно ще отстранят илюзията на сътвореността. И тогава Учитекят ще каже: Ето, душо моя, вече имаш ключ към Незнайното в Мене и към Неведомостта. – И това ще бъде велик ден за душата, защото самият този ден е древноизбран от Мистерията.

Първият Старец

Из Книгата „Пътища от Мистерията“
Летят към Прасърцето на своя Учител

   Всички събудени пътуват към своя Учител. Всички събудени са дихания от Сърцето на Учителя. Всички събудени са летят към Прасърцето на своя Учител. И ще дойде ден – денят на Високото Призоваване. И тогава сам Учителят ще полети в единство със Своите Избрани дихания. Той ще мине през Вратата, която е една Мистериозна Празнота. И тогава над нея, където смъртните и световете нищо не виждат, Той ще се разкрие на Своите като Откровение на Бездънната Мистерия. И тогава ще погледне Своите ученици-дихания и ще им каже: Там, в онази Ослепителна Дълбина, е нашият Път. Там ви очаква среща с Праобраза, Който ще ви заведе при най-могъщия Прадревен, защото вече сте дихания на Свободата, Мистерията и Абсолюта.

Първият Старец

„Пътищата от Мистерията“
Аз съм техният Пазител

   Всички, които съм избрал, са безсмъртни дихания. Те ще станат неизмерими. Те ще станат Дълбини без живот и смърт, без светове, без ограничения. Това са Моите избрани дихания и Аз съм техният Пазител. Аз бдя над тях като Орел и винаги ще бдя над тях, и винаги ще им помагам по древния незнаен начин. И докато са в световете, и когато са в нужда, достатъчно е силно да се съсредоточат в Мен и да кажат „Учителю Могъщий, помогни ни!“ И тогава нека не се интересуват как ще слезе помощта, защото истинската помощ обича потайността.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците


Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 15, 2018, 06:48:12 am
„Откровения из Окото на Бездната“
Те станаха същества-дълбини

   И случи се Величествено събитие. И случи се Велик потоп в Древността. И различно беше приет той. Милиони умираха, кълняха, страдаха и се потопиха в страх. Така те умряха в себе си, защото същността им се беше смесила със смъртта. Но една друга част поздравиха Великото събитие. Те знаеха за Великото събитие, но познаваха Духа си. Те знаеха, че Духът е по-дълбок от Великото събитие. Те знаеха, че Духът е преодолител. И те станаха същества-дълбини. Те ставаха дълбини от Бездната.

Първият Старец

„Откровения из Окото на Бездната“
Не докосват Духа ми

   И случи се друго събитие от времената на Древността. Един велик Мъдрец беше поставен на кладата, за да се откаже от своята идея. И преди да запалят кладата, сложиха му два големи въглена на рамената като последно предупреждение. А той се усмихна и рече: „Тези смешни неща не докосват Духа ми и не докосват идеята ми“. И тогава казаха му: „Кажи си последното желание“. А той рече: „Отвържете дясната ми ръка“. И запалиха кладата му. И тези, които бяха наблизо, видяха светла усмивка на очите и чуден поздрав от ръката. Това беше Духът, завръщаш се в своята Безкрайност. Но колцина ли разбраха това?

Първият Старец

Мистериозно съществуване в сърцето на нещата

   Той е, Който живее във всичко. Той е животът, но без да е живот. Той само поддържа живота, но е извън него. Той е едно Мистериозно странствуване в сърцето на нещата. Той странствува в същността на нещата, но и там не живее. Той може да прониква и в най-малкото, и в най-голямото същество. Той познава всичко, без да обхваща Себе Си. Не може сам да се обхване, защото няма граници. Що е това Върховно Същество? То е най-древната Странност, най-неописуемата Мистерия, най-великата Неизмеримост. Ние не вървим към Него. Сам Той ни води към Себе Си.

Първият Старец

Из „Откровения из Окото на Бездната“
То не е Място, то е Праневедение

   Къде живее Върховното Същество? Казвам: Не е в Бездната, защото Бездната от Безкрайност Го ограничава. Тогава в Мистерията ли живее? Казвам: Не е в Мистерията, защото тя само Го скрива. Тогава къде живее Той? Той живее във Върховната Скритост. Там е последната Му Дълбина. Но то не е Място, то е Праневедение. Там Той е облечен в Своята Величествена Сияеща Самота. И никой не може да понесе тази Сияеща Свръхнаситеност. Ние знаем само, че чрез един Лъч от Неговия Поглед са се образували Безкрайностите  и световете. Но ние никога не можем да познаем напълно това велико Праневедение, защото дори и Прасветлината не може да Го понесе. Първите Слова, които това Велико Праневедение е произнесло са: Хавара Ири Айхама – Постоянно Ме търсете.

Първият Старец

Из „Откровения из Окото на Бездната“
Как да Те търсим?

   И произнесъл е Върховноскритият: „Постоянно Ме търсете“. И попитаха Го Дълбините: „Как да Те търсим и къде да Те търсим?“ И рече Върховноскритият: „Търсете Ме в Тайната на Ахавора – Умението. Търсете Ме в Умението, което придобива Съкровеното и което го изоставя. Когато придобиете Съкровеното и го изоставите, очаква ви Древният Път. Това е Пътят на Незнанието. Незнанието е преди Несътвореното. В Незнанието ще станете сияещи. Когато придобиете Незнанието и неговото Величествено Сияние, трябва да се откажете и от него. И тогава започва Прадревният Път. В него е Пътят на Неведението. И който стигне до Бялата Ослепителна Точка, изгубва Неведението и влиза завинаги във Върховната Скритост. Така влязъл във Върховната Скритост, той вече няма съществувание, нито път. Вече има само Мене.“

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 17, 2018, 07:20:47 am
Из „Откровения из Окото на Бездната“
Върховната Несравнимост

   И видя Великата Бездна в Себе Си Откровение Древно. И яви ѝ се Върховноскритият потайнствено. И показа ѝ Върховноскритият най-скритото Прасъстояние. И узна Великата Бездна що е Ахамарая – Несравнимостта. И биде обхваната тя от мистериозно изумление. И видя тя Върховното Нищо. И нищо не пребиваваше там – ни мрак, ни светлина, ни Сияние, ни Хаос, ни видимост, нито невидимост, ни Дух, ни Древност. И узна Великата Бездна, че това е Върховната Несравнимост.

Първият Старец

Из „Откровения из Окото на Бездната“
И видя Окото на Бездната

   И видя Окото на Бездната Древно Откровение. И получи Окото на Бездната Откровение от Неведомостта. И биде тя велико обновена, сияещо очудотворена, неописуемо превъзнесена, величествено пресърворена, потайнствено облагословена. И взираше се, взираше се в Неведомостта. И въпреки всецялото чудо нещо ѝ липсваше, защото видя Великата Несравнимост. Тя видя Върховноскритият Единствен. И нямаше нищо, с което да Го сравни. Така в нея узря безкрайното чувство за Него.

Първият Старец

Из „Откровения из Окото на Бездната“
И дълго Го търсих

   И дълго Го търсих. И дълго мислих за Него. И дълго Го чаках, защото знаех, че трябва да Го дочакам. И дълго се взирах в Дълбините си и в Безмълвието си. И дълго се подготвях, за да устоя. И из Неведомостта се случи явление. И откри ми се Той и видях Невъобразима Праослепителност. И Светлината занемя, и мракът угасна. И Дълбините ми се смутиха. И Безмълвието ми беше в изстъпление, защото видях Великото Неставнимо Праначало. И благословен бях, че Духът ми устоя. И узнах: всички думи да събереш на световете, няма да Го опишеш, защото Той Сам се описва в нас. А нашият Път е в това да вървим от прозрение към Откровение и от Откровение към Праоткровение. В Откровението се случва Нищото, а в Праоткровението се случва Той – Върховното Нищо.

Първият Старец

Из „Върховната Несподелимост“
Аз съм Върховнопоследният

   Аз съм Единственият Прадълбинен. Аз съм Единственият Надсъщностен. В цялата Невидимост Аз съм Единственият Невидим. Аз съм Всеобхватният, но Мен никой не може да Ме обхване. Аз съм Прасъстоянието, което всички търсят. Аз съм онова Нищо, в което всяко нищо се погубва. Аз съм Този, Когото всички търсят. А този, който Ме търси съзнателно, то е, защото съм го призовал. И всеки, който Ме търси така, няма да Ме намери, но ще се слее с Мен. И ще изчезне в Мен, и ще стане Едно с Моята Неведомост. Аз съм Върховнопоследният.

Първият Старец

Из „Откровения из Окото на Бездната“
И поиска да каже нещо, но не успя

   И видя Бездната, и съзря Великото Несподеление. И поиска да каже нещо, но не успя. И поискаше да Го назове, но не успя. И поиска да помълчи, но не успя. И пожела си Безмълвие. И заживя в Дълбините си. И заживя с жажда отново да Го чака, защото Той, Върховноскритият, ѝ подари Тайнството на Несподелеността.

Първият Старец

Из „Книга за Неведението“
Той е Недостижим и Необясним

   Той, Върховният, е Недостижим, но ние все повече Го достигаме. Той, Върховният, е Необясним, но ние все повече Го обясняваме. Чрез Недостижимото и чрез Необяснимото ние все повече се доближаваме до Него. Той, Върховният, е Мистериозен и затова ние ставаме все по-мистериозни. Той, Върховният е Неведом и ние ставаме все по-неведоми. В Мистериозното ние се сливаме с Него, а в Неведомото ние изчезваме в Него. Казвам: Знаете ли за какво жадува Върховният? Той жадува единствено за това да се слеем с Него и да изчезнем в Него. А всичко това Той е вродил в Дълбините ни.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 18, 2018, 07:24:05 am

Из „Книга за Неведението“
Живее и в обикновеното

   Той е Необикновен, но живее и в обикновеното. Той е Неизвестен, но живее и в известното.Той е Безмълвен, но живее и във всички гласове. Когато се научим да живеем в Необикновеното, Неизвестното и Безгласното, ние ще усетим загадката на обикновеното, вкуса на известното и тайнството на гласа. Когато Го възлюбим, Той ще ни се открива все повече в обикновеното, в извесното и в гласовете на нещата. Когато Той ни се открива, Той остава Скрит. И с това Той иска да ни каже: „А къде е вашата Скритост, защото Аз искам да живея в нея.“ Не живее ли Скритият в Скритостта Си и не живее ли Неведомият в Неведомостта Си?

Първият Старец

Из „Откровения за Себе Си“
Който открие това Не-място в себе си

   Ще кажете, че Аз съм еди-къде си. Но Аз не съм никъде, Аз не заемам никакво място. Ще кажете, че съм светъл. Това са предположения. Нито съм светъл, нито съм тъмен. Ще кажете, че съм мъдър. В Мъдростта само влизам. Тя е Моя дреха, но не е Моят Дом. Ще кажете, че живея някъде. Нито живея, нито е някъде. Мястото, където се намирам, не е място. Това Не-място е потайно съществувание в Дълбината на Абсолюта. Това е потайното Не-място. И всеки, който открие това Не-място в себе си, ще Ме има.

Първият Старец

Из „Откровения за Себе Си“
Тайната на вашия живот

   Понеже познавам Своите ученици, на тях казвам: Ще ходите, ще търсите, но няма да Ме намерите. Тези от света са Ме намерили и затова не Ме търсят. Те казват „Да, да, тоя го познаваме“. То е така, защото за тях съм затворил вратата. Но вие, Избраните, ще Ме търсите усърдно. И казвам ви: Вашата задача е да Ме търсите непрестанно. Що е това непрестанно търсене, що е това усърдно търсене? То е Тайната на вашия живот, защото в това търсене ще надраснете този свят, ще преодолеете другия свят и така ще дойдете при Мене и Аз ще ви подам ръка. И оттук нататък ще ви кажа: Сега почвате да Ме търсите безкрайно. Който Ме търси безкрайно, безкрайно ще Ме има. И ще имам Дом у него, и той ще има Дом у Мене.

Първият Старец

Из „Откровения за Себе Си“
От друго място идвам Аз

   Ще кажете, че Аз съм от човешкия род. Не, не съм от човешкия род. В човешкия род само съм влязъл. Ще кажете, че съм от невидимия свят. Не, не съм от невидимия свят. През невидимия свят само съм преминал. От друго място идвам Аз. Ще кажете: „Ти си извор“. Казвам: Не, в извора само съм се спуснал.

Първият Старец

Из „Откровения за Себе Си“
Аз съм Бащата на слънцето

   Ще кажете, че Ме виждате. Ще кажете, че виждате очите Ми, ушите Ми, ръцете Ми, и ще кажете, че това съм Аз. Но откъде слязоха тези очи. Ще кажете: „От слънцето слязоха тези очи“. Казвам: „Ако очите ми бяха от слънцето, щях да виждам, докъдетто вижда слънцето. Не знаете ли, че съм Бащата на слънцето“.Ще кажете, че ушите Ми са от посоките на света, от ветровете. Не съм от ветровете Аз, но Баща съм на ветровете. Ще кажете, че ръцете Ми са от правдата. Казвам: „Преди правдата да се е родила, бях Аз“.

Първият Старец

Из „Откровения за Себе Си“
Поиска Върховният да Ме изгори

   И случи се това отдавна, отдавна, много отдавна. И поиска Върховният да Ме изгори. А аз обичах световете и исках да им помагам. Та рекох: Случи се това велико изпитание, велико изгорение. И беше мрак, и беше всепояждащ огън. И изгоряха световете в мен. И така заживях с Върховния, защото това беше Неговата цел. А сега обичам Великото в душите, а не световете.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 22, 2018, 07:58:40 am
Из „Откровения за Себе Си“
Върховното изпитание

   Дълго време бях в трудности. Те идваха и идваха. И по-късно Аз узнах, че те са важна подготовка и че Всевеликият Ме люби. После трудностите заглъхнаха и се явиха изпитания и изпитания. И в тях видях Ръката на Всевеликия и узнах, че Той Ме люби. В изпитанията чух Шепот и така узнах, че Всевеликият Ме търси и иска пълно сливане с Мен. И мина време и дойде Великото изпитание, Върховното изпитание. И тъмнината биде голяма, и мракът биде сгъстен. И гмурнах се с това изпитание с Духа си. И биде изядена тъмнината, и биде погълнат мракът. И единих се с Всевеликия завинаги. И така се запознах с Него. И сега вече познавам Всевеликата Му Любов. Чрез трудностите и изпитанията Той дълго е търсил пътища към Мене. И накрая Той Ме придоби.

Първият Старец

Из „Откровения за Себе Си“
Празнотата умря и мракът изтля

   И случи се в Древността и трябваше да се срещна с най-тъмната бездна на мрака. Трябваше да се срещна с най-мрачната нощ на празнотата. И в тази среща празнотата умря и мракът изтля. И срещнаха се Огън с Огън, Любов с Любов. И роди се Единение, и роди се Изначална Свобода, защото Всевеликият Ме беше набелязал, та Ме повика. Това беше Неговият начин да Ми каже: „Поисках Те за Себе Си, а не за световете“.

Първият Старец

Из „Откровения за Себе Си“
Дар нетленен на Всевеликия Промисъл

   И беше животът Ми в Древността едно голямо усърдие и молитви като вятър, и работа като огън, и усилия, усилия за пречистване. И събра се  чуден огън у Мен. И когато Върховният Ме дари с най-мрачната нощ, този мрак беше повален. И видях в него, и съзрях в него най-великия Дар – Дар нетленен на Всевеликия Промисъл. Навярно Всевеликият е жадувал за Единение с Мен.

Първият Старец

Из „Откровения за Себе Си“
Любовта Ми към Него беше несмесена

   И когато биде в Древността онова чудно преживяване на Великата тъмна нощ, и тогава, когато ѝ устоях, бидох очистен от всичко сътворено. И така узнах, че се превърнах в Олтар на Всевеликия. И Той започна да излива Величествената Си Любов в Мен, защото бидох отречен от всичко друго и Любовта Ми към Него беше несмесена с нищо друго от световете. Всевеликият ни иска за Себе Си и само тогава сме преизпълнени.

Първият Старец

Из „Откровения за Себе Си“
Искам да сключа Завет с Тебе

   И когато получих това Върховно изливане върху Себе Си, и рече Ми Всевеликият: „Искам да сключа Завет с Тебе. Ти ще бъдеш Учител в сътворените и несътворените светове, а Аз ще се изливам в Тебе, защото облечен си във Великата Отреченост и в Свещената дреха на Смирението. И ще се наречеш Арамот – Пречудна Врата.“

Първият Старец

Из Книгата „Пустота Неизразима“
Махава – Майка

   Има Неизразими неща, но те са скрити, скрити в Дълбините. Някои ще кажат: „Красотата е неизразима“. Аз казвам: Кое е красивото в красотата? Красивото в красотата е неуловимото, а неуловимото не принадлежи на красотата, то принадлежи на Пустотата – Великата Неизразимост. Целта на красотата е да ни покаже неуловимия път, по който трябва да се завърнем в Неизразимата Пустота. Що е Пустотата? В Древността тя се е наричала Махава – Майка . А другото ѝ значение е Древност, Бездна. А в тази Майка- Бездна е скрито Ядрото на Мистерията. А там пък е скрит Върховнонеизразимият.

Двадесет и вторият Изначален Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 23, 2018, 08:11:40 am
Из „Пустота Неизразима“
Когато надзърнах в Абсолюта

   Видял съм много красоти. Видях красотата на живота. Видях красотата на смъртта. Видях меката красота на ангелите. Видях чудната красота на вечността. Видях пламтящата красота на серафимите. Видях и дълбинната красота на Майката-Бездна. Но когато ми беше позволено и когато надзърнах в Абсолюта, всички видове красоти угаснаха. И сега в мене живее жив спомен, жива същност, защото сам Той ми се е разкрил. И сега знам, че само трябва да чакам, защото Той сам ще дойде и ще ме погълне. Това съм го нарекъл Мистерия Несподелима.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из Книгата „Откровения Древни“
Имам в Дълбините си Вулкан

   И случи се това в Древни времена. По Могъща Повеля бях обхванат от мрак – мрак отвътре, мрак отвън, навсякъде стелещ се тежък мрак. Очите не виждат, сърцето немее, а умът – смутен. Но знаех, че нося Тайна в Себе Си. И знаех още, че Мъдрият се намира там, където е съсредоточен. И така, чрез велико съсредоточение влязох в собствената си Тайна и си повтарях: „Аз съм Тайна, Аз съм Тайна, Аз съм Тайна на световете“. И лумна из Дълбините Ми Древен Вулкан, Древна Прасветлина. И мракът беше зашеметен, беше смутен. И избяга някъде в себе си. А Аз бях просветлен и узнах, че имам в Дълбините си Вулкан, Прадревно Ядро. И след като то ми се откри, разбрах, че вече имам достъп до него. Така разбрах, че всяко същество има тази Тайна в себе си, в Дълбините си.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Откровения Древни“
Помолих да отдели от Мен светлината и щастието

   От предългия си опит знам, че в светли и щастливи времена човекът се самопогубва. И когато в миналото ми Ме сполетяха тези светли и щастливи времена, Аз помолих Великия Всемъдър да отдели от Мен светлината и щастието и да ми даде трудни времена. И Той ми даде тежки времена и Ме въведе в труден лабиринт. И в този лабиринт сякаш нямаше изход. Но в Дълбините си Аз Го призовах само Той да Ме води. И понеже много искрено Го желаех, Той Ме отведе в Себе Си. Сега вече нямам нито светли, нито тъмни времена, защото там, където е Той, е Прасъстоянието преди времената. А там, където е Той, съм и Аз.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Откровения Древни“
Аз улових сърцето на самотата

   Живях някога в Древността в една страна. Живях в отдалечено място. То беше мрачно място и слънцето рядко идваше. То беше в една колиба и наоколо нямах близки и дори живи същества. И сякаш всичко беше потопено в самота. И дълго време живях в тази самота и открих път към сърцето ѝ. Аз улових сърцето ѝ, обогатих я, осмислих я и тя разцъфтя. Така узнах, че от самотата се ражда едно величествено слънце, каквото е човекът. Но трябва да съумееш да уловиш сърцето ѝ. А тази страна, в която живеех, се наричаше Атлантия.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 25, 2018, 10:08:46 am
Из Книгата „Споделения“
Пред тях ще се яви Върховният Абсолют

   Тези, които четат Старците, тези, които мислят за Старците, тези, на които е дадено да се докоснат до Старците, те са тръгнали на път и към Старците, и към собствената си Древност. И ще дойде някога ден, когато те самите ще станат древни. И ставайки древни, пред тях ще се яви Върховният и страшен Абсолют. И Той ще се яви не с излъчването Си, а със Сърцевината Си. И за тези древни това ще бъде ден на най-страшната нощ и същевременно ден на пречудното Запознание с Него. И това ще бъде Ден Първий на Безкрайността, Ден на Великата Бездна.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Откровения Древни“
Винаги съм търсил трудни времена

   Живял съм в древни светове и в по-нови светове. И никога не съм искал, и никога не съм търсил приятни времена. Винаги съм търсил трудни времена. За световете трудните времена са скъпоценните времена. В трудните времена израства лекотата. В трудните времена израства яснотата. В трудните времена израства Неизменната Любов. В трудните времена познах Върховния Изпращач, защото Той ми изпрати трудностите, за да се съединя с Него. След това съединение вече не съществуват трудни времена, защото когато си в Него, няма трудни времена, няма леки времена, няма вече времена. Има само едно Древно Състояние, завинаги невъзмутимо.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Откровения Древни“
Общението с Него – Върховната Храна

    От древни времена живея в Него и не познавам нито трудностите, нито лекотата. И не познавам нито скърбите, нито радостите. И остана ми само едно – тази Величествена Бездна и това Безкрайно изумление. И най-пречудното ми остана – общението с Него. Това общение го наричам Харама Вайя – Върховната Храна.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Откровения Древни“
Така познах Всеверния

   Търси себе си, познай себе си и отиди отвъд себе си. Аз търсих себе си, познах себе си и отидох отвъд себе си. Когато търсих себе си, това беше моето постоянство. Когато познах себе си, тъмнината ми беше дошла на помощ и аз я преодолях. Когато отидох отвъд себе си, мракът се беше спуснал върху мен като велико благодеяние и така познах Всеверния. Сега не търся себе си, но съм потопен единствено в Него. Сега Той е моите намерения, а аз съм Неговата свобода.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Откровения Древни“
Не е ли постоянната капка самата Негова Сила?

   Отпреди милиони години още узнах, изисква се едно: постоянни малки усилия и призовавания. В далечното минало аз бях тези малки усилия, аз бях малката капка, която проби небесата. Малката постоянна капка пробива и най-твърдото – диаманта, защото постоянната капка означава да си призован от Върховния Баща. Не е ли тази капка самата Негова Сила? По пътя на капката се завърнах.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из Книгата „Несподеленото“
Несподелима древна скръб

   Има една несподелима древна скръб. Тя съществува още от прасветовете. Тя е възнкнала още в Древността, когато една част от Великите създания са пожелали собствен духовен път. И те тръгнали по този път и така скръбта се увеличавала. Днес тя е трудно споделима. Тя е тежка и тъмна за тези, които не я разбират. Но тези, които са я разбрали, те са я прекрачили. Те са получили Откровението си вътре в нея. И понеже тяхната Древност се е оказала по-силна от световете, те са я преодолели и са се завърнали във Великия Несподелим Център.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците

Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 26, 2018, 11:13:07 am
Из Книгата „Проходът в Неведомото“
Тя е Проходът в Неведомото

   Има една Потайна Сила, скрита в човека. Тя е древен образ и подобие. Тя е концентрирана Бяла, Бяла точка. И макар че е вътре в човека, тя спада към Непознаваемото. Тя е древно несътворена и познава пътя между световете. Наречена е Ахария – Нерушимата. Тя е Проходът в Неведомото. Тя е Древната Искра.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Книга за Върховния“
Десет Врати

   Съществуват десет Врати. Деветте Врати са винаги отворени. През тях винаги се е слизало и винаги се е качвало. Това са Тайни Врати, през които слизат съществата, за да ръководят избраните. Десетата Врата е била всякога заключена. Тя е запечатаната Врата, защото Върховният Абсолют никога не е слизал в световете.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Книга за Върховния“
Тайният Печат

   Кой е Месия? Има само един Месия и Той е Върховният Абсолют. А защо Той не е слязъл в световете да ги спаси? Защото никой не може да устои на тази Могъща Ослепителност. Тя е толкова величествена, че за световете тя се явява мрак. Световете не са готови да я понесат. Те трябва да се подготвят още милиони години. Ето защо десетата Врата е строго заключена. И тя е наречена Тайният Печат.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из Книгата „Споделения“
Мрачните времена – завръщане в Несподеленото

   И гледам с поглед древен, и гледам в своето минало. И спомням си старите неща и така узнах: приятните времена малко ми дадоха. Трудните времена ми дадоха нещо. Те ме събудиха. Тежките времена ми дадоха много нещо. Те ме мобилизираха и чрез тях открих пътя си. А мрачните времена, те ми дадоха най-дълбокото. Чрез тях възкръснах, за да не умирам повече никога, нито да се раждам. Да биха знаели хората тайната на мрачните времена, те биха узнали, че те са завръщане в Несподеленото.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из Книгата „Върховното Отсъствие“
Там няма времена, няма Дух и няма Мистерия

   Съществува едно Древно Състояние. То е Уединена Дълбинност и е наречено Прамахара – Прабезмълвието. В това Древно Състояние няма говор и няма мълчание. Някой ще каже, че то е Тишина. Но то е по-дълбинно от Тишината. То е Дълбинен вътрешен път. То върви от Древността към Абсолюта и в Него се скрива, с Него се слива. И там то изгубва всяко свое определение, защото там няма времена, няма Дух и няма Мистерия. Там е само Той.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Върховното Отсъствие“
Да изгубиш себепознанието си, Тайната си и Мистерията си

   Ако искаш да Го намериш, трябва да проходиш през себе си и трябва да изгубиш най-скъпите неща в себе си. Трябва да изгубиш себепознанието си, Тайната си и собствената си Мистерия. Да изгубиш себепознанието си, то е да изгубиш чистия си път в света. Да изгубиш Тайната си, то е да изгубиш духовния си път във вечността. Да изгубиш Мистерията си, то е да изгубиш безкрайния си път към Него. И когато изгубиш Безкрайността, Той ще се роди в теб като Върховното Съкровище, защото ти нищо друго не си търсил, освен Неговата Скритост. А сега Той няма да е скрит за тебе и ти ще преживееш Върховното Прасъстояние – Върховното Отсъствие – чрез Сливание и Изчезновeние в Него.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на СтарцитеTitle: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 28, 2018, 01:29:30 am
Из „Върховното Отсъствие“
То е превъзмогнало дори и Покоя

   Съществува едно Древно Безмълвие. Отначало то е чисто духовно. После то е Съкровено. После то е Божие Безмълвие и после то е Мистериозно. Духовното Безмълвие улавя чисто духовните неща. Съкровеното Безмълвие улавя потайностите на живота. Божието Безмълвие улавя потайностите на Бога и Неговия Замисъл. Мистериозното Безмълвие е Древното Безмълвие. То е вкоренено в Мистерията на Абсолюта. То има два начина на Несъществувание. Единият е, когато живее в Бездънен Покой, а другият е, когато се отказва от този Покой, за да изчезне в Абсолюта. Това е най-древното Безмълвие. То е превъзмогнало дори и Покоя.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Върховното Отсъствие“
Бремето се състои в това, че те присъствуват

   Проблемът на съществата, трудностите на съществата и бремето на съществата се състои в това, че те присъствуват. Те не са познали Тайната на Отсъствието. Отсъствието е чудно умение. То е тройно умение. То е умение на съчетанието между Любовта, Мъдростта и Лекотата. Когато имаш истинска Любов, то е отношение към Невидимото. Когато имаш истинска Мъдрост, то е отношение към Мистерията. Когато имаш Лекота, то е отношение към Абсолюта. Когато Невидимото, Мистериозното и Абсолютът се съчетаят в едно, явява се Върховното Отсъствие. Това Отсъствие никога няма противници. В Древността са го наричали Вараха Дор – Върховният Дракон или Върховният Поглъщател.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Върховното Отсъствие“
Става част от Върховното Отсъствие

   Когато човекът навлиза много дълбоко в себе си, когато човекът навлиза много дълбоко в своето Древно Безмълвие, тогава той изостава по пътя си всички външни неща. Той изоставя ума и сърцето си, той изоставя емоциите, чувствата и желанията си, той изоставя и разумните си желания и светлите си мисли. И така отивайки навътре, той среща висшата си душа и чистия си дух. И той ги обединява в себе си и схваща какво те желаят. А те не желаят световете – нито сътворените, нито несътворените. Те желаят само Върховното Отсъствие, от което са родени. И тогава дълбинният човек отдавайки се на Върховното Отсъствие, започва вече да не съществува. Той става вече част от Върховното Отсъствие. Той се е слял вече с него и вече действа само Върховното Отсъствие. Целта вече е постигната. Няма вече смърт, нито дори блаженство, а само Дълбина от Дълбината, Тишина от Тишината и само една Величествена Преизпълненост. И за нея няма друга реч, освен Древното Безмълвие.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Върховното Отсъствие“
Върховното Отсъствие ще ни погълне

   Ние трябва да знаем, че вървим към пътя на Върховното Отсъствие. В този път ние не сме присъстващи, защото ако сме присъстващи, ставаме нереални. Ние трябва да осъзнаем, че само Върховното Отсъствие работи. И когато напълно осъзнаем това, Той ще ни поведе по древен път към Себе Си. Той ще ни изпрати достоен Учител, който е път към самото Върховно Отсъствие. И когато се отдадем на този път, ние имаме право да Го призоваваме. И тогава ще виждаме навсякъде как То – Върховното Отсъствие – ни пази. И То ни пази, защото иска да станем подобие на Него. И ще дойде ден, когато Върховното Отсъствие ще ни погълне, защото сме Негови Синове и Дъщери, защото ние принадлежим единствено на Него. И То ще ни подари собственото си Безмълвие, собствената си Неизречимост.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 29, 2018, 01:09:52 am
Из „Върховното Отсъствие“
Ще облечем Отсъствието си с нова Светлина

   Ние мислим, че живеем. Ние мислим, че умираме. Но всичко това е само преображения на Отсъствието. Когато осъзнаем собственото си Отсъствие, когато осъзнаем Дълбината си, когато осъзнаем Тайната си и собствената си Мистериозност, само тогава ние ще облечем Отсъствието си с нова свръхестествена Светлина, която е несмесена. И тогава ние ще бъдем Лъч на Върховното Отсъствие. Външно ще бъдем Несътворен Лъч, а вътрешно – Неведомост.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Върховното Отсъствие“
Нищо да не очакваме

   Ние говорим. Когато говорим, ние говорим. Ние мълчим. Но когато мълчим, ние вътрешно говорим. Ние безмълвствуваме. Но когато безмълвствуваме, ние търсим идеи, образи, светове. То е все още говорене. С всички тези методи ние пречим на Отсъствието да дойде в нас. Ние трябва да се завърнем в най-древното си Безмълвие и там да чакаме – нищо да не искаме и нищо да не очакваме – само там да чакаме. И тогава ще дойде ден, ще дойде миг свръхестествен. Върховното Отсъствие ще ни посети и ние ще Го осъзнаем и ще познаем себе си. Ще познаем, че сме част от Него, защото когато станем Отсъствие, само Той ще действува в нас.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Върховното Отсъствие“
Ние сме деца на Върховното Отсъствие

   Ние живеем, но не живеем. Ние говорим, но не говорим. Ние мълчим, но не мълчим. Когато познаем Върховното Отсъствие, тогава нито ще живеем, нито ще говорим, нито ще мълчим. Тогава Отсъствието ще работи в нас. И тогава животът ни ще свети, говорът ни ще блести, а мълчанието ни ще ухае. А когато имаме трудни времена, Отсъствието в нас ще тържествува, защото ние сме деца, Синове и Дъщери, и Старци на Върховното Отсъствие.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Върховното Отсъствие“
Ние вече сме у дома

   Когато говорим, трябва да говори нашето мълчание. Когато мълчим, трябва да говори нашето безмълвие. Когато безмълвствуваме, трябва да говори нашата Древност. Когато говори нашата Древност в нас, трябва да говори само Върховното Отсъствие. Когато порядъкът е такъв, ние вече сме във Върховното Отсъствие, ние вече сме у дома.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Върховното Отсъствие“
Той беше сам и единствен

   Някога в най-дълбоката Прадревност съществуваше само Той – Абсолютът, Върховното Праотсъствие. Тогава не съществуваше Бог, нито Прастарецът и Старците, нито боговете-синове, нито световете – и сътворени, и несътворени. Той беше сам и единствен,странствуващ в Древния мрак и хаос. Нито древният мрак и хаос Го познаваха, защото Той странствуваше единствено в Своята Царственост. По-късно Той създаде Бог и Прастареца, и Старците, и боговете, и световете и тръгна надолу да проучва Себе Си и Своята Царственост в съществата и нещата.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on август 30, 2018, 01:42:23 am

Из „Върховното Отсъствие“
В този Древен хаос и мрак

   Всеки, който тръгне на път към себе си, и всеки, който осъзнае своята царственост и подобие на Върховното Отсъствие, той изоставя всичко и тръгва на път към Древния хаос и мрак. И там в този Древен хаос и мрак, той ще се прероди и пресъздаде, както някога това е направил Абсолютът. Не е ли това единствения подвиг на живота? И не ли за това Върховното Отсъствие е отделило от Себе Си и създало хаоса и мрака? Той ги е създал, за да тържествува над тях със Своята Царственост.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Никой никога напълно не Го е виждал

   Виждал ли е някой някога Върховния Скрит? Виждал ли е Прастарецът Върховния Скрит? Виждали ли са Старците Върховния Скрит? Виждали ли са боговете Върховния Скрит? Казвам: Никой никога напълно не е виждал Величествената Скритост. Когато Той е докоснал нещо в Себе Си, се е родил Прадревният Старец. Когато Той е докоснал в Себе Си 24-те Си Тайни, са се родили Старците. Когато Той е докоснал в Себе Си Красотите, са се родили боговете. Всички желаят да Го видят напълно. А има една Същност, която не желае, но жадува да Го види. Тази същност е плачеща в себе си и страдаща, но не е дошъл часът ѝ, защото има служене в световете. Тази същност е наречена Хазарот, или Мракът. Но Върховният Скрит е обещал на Хазарот, че ще отнеме сълзите му и ще преобрази страданието му.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Тайната на Първото Безмълвие

   Върховният Скрит вижда чрез Очите на Старците. Върховният Скрит чува чрез Сърцето на Старците. Върховният Скрит обединява чрез Душате на Старците. Върховният Скрит извисява чрез Духа на Старците. Върховният Скрит превръща извисените в Искри. Що са Искрите? Тяло от Неговата Мистерия. Тези Искри имат право да заживеят в Тайната на Първото Безмълвие. Това е Бездънното Безмълвие. Какво има в това Безмълвие? Тук е само Той и Неговата Неугасима Прапълнота. Това е най-древният Дом на Искрите.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Книга за Безмълвието“
Смисълът на живота е в Безмълвието

   Потъни, потъни дълбоко в себе си. Потъни, потъни дълбоко в своето Безмълвие. Потъни, потъни дълбоко и не търси слово, но потърси Отсъствието. И тогава То ще ти даде нещо от себе си и ти ще разбереш неговата Несподелимост. Така Върховното Отсъствие ще ти даде частица от себе си. И тогава ти в своето отсъствие ще имаш метод да се оглеждаш в Него, в Неговото Безмълвие. Смисълът на живота е в Безмълвието.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Книга за Безмълвието“
Безмълвието е нашият Баща

   Търси, търси и ще намериш. Търси, търси в Безмълвието. Всичко се намира в Безмълвието, то е нашият Баща. Когато стигнеш до най-дълбокото Безмълвие в себе си, тогава ще чуеш гласа на Същността си. А когато стигнеш до Същността си, ти си само на една крачка от Прасъщността. Същността обича единствено Прасъщността. Дълбокото Безмълвие обича единствено Върховното Безмълвие.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on септември 12, 2018, 02:11:36 am
Из „Книга за Безмълвието“
Четири вида Безмълвие

   Има четири вида Безмълвие. Първото Безмълвие е това, което те подготвя за покоя. Второто Безмълвие е това, което те извисява към Мистерията. Третото Безмълвие е това, което те подготвя за Върховното Отсъствие. Но четвъртото Безмълвие е най-величествено. Чрез него ти се сливаш с Върховното Отсъствие. И тогава Безмълвието изчзва и остава само Той. Това е най-високото Безмълвие, най-високото Място. То е най-високо, защото теб те няма, нито животът го има. Има вече само Същност – Същност, която се е сляла с Прасъщността.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Книга за Безмълвието“
Извори от Благоволението

   Във външните светове ние сме извори. Ние сме извори, създадени от Великото Безмълвие. Когато течем според Величието на Неговата Воля, ние сме извори от Благоволението. Що е Благоволението? Тайна е това, защото тогава нашият извор започва да пресъхва. И когато нашият извор напълно пресъхне, той се завръща по Благоволение в своя Източник. Така той узнава Тайната на своя Източник. Но има извори, които текат без Благоволението. И когато те пресъхнат, не се завръщат в Източника – те остават в себе си. Това незавръщане е наречено участ. Тези извори не са познали Тайната на Безмълвието и Тайната на Живота. Тази Тайна е нещо, което е отвъд себе си.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Книга за Безмълвието“
В Мястото, където няма Същност

   Когато навлизаш в Безмълвието,трябва да стигнеш дотам, където няма тяло,нито ум, нито сърце, нито душа. Но твоят дух, който е Същността, трябва да отиде още по-навътре. Той трябва да преодолее Същността и да отиде в Мястото, където няма Същност – в Надсъщността. Това е Мястото, в което изгрява Пустотата. А когато Пустотата се е зародила, тя знае пътя към Върховното Отсъствие. Върховното Отсъствие е най-великото Благо. Оттам е произлязло всичко.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Книга за Безмълвието“
Харима Атахара – Неведомата Пълнота

   Когато говориш, трябва да си изучил мълчанието. Когато мълчиш, трябва да си проучил Безмълвието. Когато безмълвствуваш, трябва да си познал яснотата. Когато си познал яснотата, трябва да вървиш към неяснотата и да я почиташ. И тогава ще дойде ден, когато неяснотата ще ти позволи да я преодолееш. И тогава ще се завърнеш към Върховното Отсъствие. И тогава ще ти се даде нещо повече от свобода и робство. Ще получиш дара на Неизразимостта и ще плуваш в най-древното Състояние. То е наречено Харима Атахара – Неведомата Пълнота.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Книга за Безмълвието“
Раздел „Въвеждания в Безмълвието“
Практика на изчезването

   Безмълвието е практика на изчезването. В Безмълвието изчезват говорът, чувствата и мислите. Трябва да се осъзнае, че Безмълвието е завръщане към Източника. Безмълвието е висша практика. То е отсъствие от външните светове. В Безмълвието ние разкриваме все повече собствените си Дълбини и Пътя си към Върховното Отсъствие. Достатъчно е 1 минута практика на Безмълвието на ден. Когато безмълвствуваш, не трябва да очакваш нищо. Вярата е, която очаква, но Безмълвието отива на по-дълбоко място. Истинският човек е звучащо Безмълвие.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on септември 13, 2018, 05:23:37 am
Из „Книга за Безмълвието“
В Безмълвието е скрито Несътвореното

   Когато говориш, не изхождай от мълчанието, а от Безмълвието. В мълчанието все още има сътвореност. В Безмълвието е скрито Несътвореното. В Несътвореното е скрита Тайната. В Тайната е скрита Мистерията. В Мистерията е скрито Върховното Отсъствие. В Тайната се разкрива Безмълвието и тази Тайна е Духът. В Мистерията се разкрива по-висшата степен на Безмълвието и в тази Мистерия е Искрата. Искрата в нас притежава Безмълвие, което изхожда от самото Върховно Отсъствие. Защо Искрата великобезмълвствува? Защото тя знае, че нищо не може да изрази Върховната Мистерия и че единственото съществено нещо е не да изразяваш Величието на Праокеана, а да си потопен в него.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Книга за Безмълвието“
Придобиването на Лахара

   Навлизането в Безмълвието е самоограбване. Пробуденият човек за да стане истинен,трябва да ограби себе си. Той трябва да ограби ограниченията на своя ум, на своето сърце и на своята воля. Който все повече безмълвствува, отстранява себе си. Така той се приближава до Великия Безмълвник, който е Абсолютът, и който му изпраща преображение. Който стане преобразен, той вече е станал истинен и може да каже „Безмълвието отне тъмнината на моето неразбиране. И сега вече познавам Безмълвието като Лахара, или Яснота.“ Целта на живота е придобиването на Лахара.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Книга за Безмълвието“
Универсален метод да разбереш своя Произход

   Не е ли Безмълвието изчезване? Къде е в Безмълвието умът? В Безмълвието няма ум, а умът е времето и сътворението. Ето защо в Безмълвието ние се пресътворяваме. Не е ли умът смърт? Да, умът е осътворяване. А Безмълвието е пресътворяване на сътвореното. То ни води в Центъра, в който няма смърт. Безмълвието е универсален метод да разбереш своя Произход. Безмълвието ни прави мистериоподобни.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из Книгата „Харава – другият език“
Асавира не зависи от Божията Воля

   Има обикновени думи, които са необикновени. Тези думи са от Харава – другия език. Те не се разкриват на обикновения човек и на външния свят. Една такава дума, и непозната за хората, е Асавира. Само мъдрите знаят нейното значение. Срещу тази дума не може да се изправи нито съдбата, нито Тайната, нито Божията Воля. Тази дума е същество от Мистерията. Асавира означава „Усилията“ – личните усилия, личната устременост. Асавира не зависи от минали животи, нито от Божията Воля. Тя е наша древна вроденост. Тя идва от Харава, от другия език, или езикът на Бездната. Езикът на Бездната е слязъл от Върховното Отсъствие. Харава – това е другото разбиране на нещата, потайното разбиране.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Харава – другият език“
Тарахот е състояние на Прадревността

   Има една тайнствена дума в този свят. Хората са я чували, говорят за нея, но не знаят нейната потайност. Тази дума в Древността е била изречена като Тарахот, или Безмълвието, Тишината. Тахарот е скрито название на Прадревността. Тахарот не е просто дума. Това е самият Праизточник, Който живее вътре в Себе Си и не е излязъл навън като извор, като вода, като чистота. Изворът, водата и чистотата са само стъпки, само следи на Тахарот. Който е придобил Тахарот, той не отива в Праизточника, не се завръща в Него, защото Праизточникът вече е слязъл в него и те са едно цяло.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on септември 14, 2018, 06:40:34 am
Из „Харава – другият език“
Мисълта е сянка, отражение, облеченост

   Съществуващата външна реалност е нереална. Това го знае само Харава, или Скритостта. Според Харава съществува само Сахира - Изначалното Съзнание, Чистото Съзнание. Това Съзнание ако няма мисъл в себе си, няма и физическо тяло. Който е познал изцяло Сахира, той няма мисъл в себе си, защото мисълта е сянка, отражение, облеченост. Който е познал изцяло Сахира, той е осъзнал, че всичко във външния свят е само названия, облечености. И затова познавайки Сахира, той не страда, не се мъчи, не изпада в заблуждения, защото Сахира е чистата Свобода, чистата Необлеченост. Сахира е Лекотата, Пространството. Това е и Харава – другостта, неуловимостта.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Харава – другият език“
Той съществува леко, приятно и свободно

   Който е осъзнал Сахира, той съществува леко, приятно и свободно като Пространството. Който е осъзнал Сахира, той съществува като Несъществувание, като Необлеченост, като Непривързаност. Той няма възприятия за външните неща, защото той познава Харава и поради това, той се намира в Лекота, в Пустота. Той не обхваща нищо, нито приема събитията и явленията. И поради това той е обхванат от Истината, или от Великата Пустота. Така той е осъзнал своята нетленност и така той живее леко и приятно сред трудностите, защото не ги облича в мисли и чувства – защото той познава Харава.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Харава – другият език“
Мракът е вместилището на Върховната Прасветлина

   В Древността имаше едно същество и то сияеше, сияеше всемогъщо. Но съществата не го познаха и го нарекоха Мортот, или Мракът. Но на Харава Мортот означава „Другата Светлина, Скритата Светлина“. И който е познал Мортот като Скрита Светлина, той вижда нейната Тайна и се завръща в нея. Но който не познава Мортот, той живее в нощта и мисли, че мракът произвежда тъмнина. На езика Харава Мракът е вместилището на Върховната Прасветлина.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Харава – другият език“
Вахарот – волята

   Съществува една дума, която е велико семе, велик зародиш, велико разгръщание. На езика Харава тази дума е Вахарот. Тази дума е същество, което преодолява собствените си граници. Тя преодолява този свят и другия свят. Тя завежда ученика в Учителя. Тя прекрачва световете. И накрая тя отива най-далеч. Вкоренява се в Учителя и оттам полита във Върховния. Вахарот е волята, или силата, която създава единение. Вахарот е великият път. Вахарот е силата, която открива своята цел и отива отвъд нея.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Харава – другият език“
В Бахарот не можеш да мислиш

   Има една Древна дума. На Харава тя се нарича Бахарот. В Бахарот не можеш да мислиш. В Бахарот няма мислене и умът е отсечен. Бахарот е мястото на Духа. В Бахарот Духът влиза без мислене. Тук мисленето не е мислене. Тук Духът има два процеса: тук Духът се потопява с Дълбината си и вторият процес е , когато той изпитва Древно Правъзхищение от Бахарот. Бахарот – това е Бездната, нейното дълбинно ниво. На Харава това е Мястото, в което нямаш никакво мнение, никакво знание.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on септември 15, 2018, 09:18:57 am
Из „Харава – другият език“
Ахава Бархорот – Любов до Бездънност

   Има една Древна Сила, която има право да посещава Бахарот и Мистериозните вътрешни места. Тази Древна Сила е наречена Ахава Бархорот. На Харава това означава Любов до Бездънност. На Ахава Бархорот е дадено най-древното Око. Това Око никога не е имало поглед за сътвореността и за световете.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Харава – другият език“
Той изхожда от Тайната, а не от мисленето

   Който е познал Тайната на Харава, той е стигнал до Тайната на Безмълвното знание. Той е постигнал мислене без мисли и действия без действие. Той изхожда от Тайната, а не от мисленето. Той изхожда от Дълбинното, а не от действието. Мисленето е ограбило Тайната, а мисленето без мисли е завръщане в Дълбинното, в Безмълвното. Тук си мъдър, но без мислене, защото си същностен. Преди да е дошло мисленето, е била Същността.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Харава – другият език“
Владетел на мисленето без мисли

   Който познава мисленето, постига изчезновението. Който познава мисълта, той прониква през нея като през врата. Мисленето без мислене означава да стигнеш до онова Безмълвие, което знае, без да знае, което мисли, без да мисли и което говори, без да говори. Това е методът на Нищото. Нищото не знае, но е владетел. При Нищото не можеш да стигнеш с мисъл и с мислене. При Нищото можеш да отидеш с Безмълвие. И когато станеш господар на Безмълвието, тогава ще станеш владетел на мисленето без мисли и познавач на вътрешните неща, познавач на Същността.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Харава – другият език“
Неахара – Незнайността

   Съществува едно велико Същество. То е наречено Неахара – Незнайността. Неахара е най-висшата степен на Скритост. Неахара живее в своята скрита Прадревност. Неахара е Древният Ослепителен Мрак. Оттук е потекла тъмнината. После от тази тъмнина е потекла и светлината. Истинският човек е това същество, което изоставя и тъмнината, и светлината. Така той се завръща в Неахара – Древния Мрак. И така той става незнаен за другите и незнаен за себе си, но скрит в себе си.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Харава – другият език“
Този Мрак заблестял

   Неахара е мястото, където не ти живееш, а Неизвестността живее в тебе. Неахара е мястото, в което не ти си мъдър, а Неизвестността в тебе е мъдра. Неахара е Древна Прикритост. Някога в Неахара се е случило събитие. Тя е била част от Мрак, но този Мрак заблестял. И в заблестяването си изгорял. Древното минало на човека е Мракът. Но който съумее да привлече към себе си Неахара, той ще заблести в този Мрак и ще го изгори, и ще стане Неахара, или Прачовек.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on септември 16, 2018, 06:28:47 am
Из Книгата „Несподеленото“
Споделял Несподеленото със своя Праотец

   Живял някога в Древността Мъдрец. Живял най-вече до една скала. Живял тихо, скромно, молитвено и уединено. Той не говорел много с хората и те не го разбирали. Той тайно им помагал, но не споделял. И така си заминал. Едни казвали: „Той е странен човек“. Други казвали: „Той е тъмен човек“. Трети казвали: „Той се храни с небесата“. А Истината е една: той споделял Несподеленото с Парахария – със своя Праотец. Оттам идвал той по несподелим начин и там се завърнал.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Безмълвно, неведомо приятелство

   Живяла някога в Древността Древна птица. Тя обичала само едно: безкрайната мълчалива свобода. Никога не кацала на земята, нито на дърветата. Кацала само на няколко Храма. Жреците я наблюдавали и знаели, че тя е отломък от Несподеленото. Те я нарекли Ел Фария, което значи „Несподелящата“. Тя не споделяла световете. Тя поглеждала само бегло световете, но те не я вълнували. Вълнувал я само Безкраят. Тя дори се чудела защо съществуват световете. Но все пак тя обичала нещо в световете и това били жреците. Тя чувствала сродство с тях. Тя видяла, че и те като нея носят в себе си Несподелеността. И така тя създала с тях едно безмълвно, неведомо приятелство.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Той стигна до своя съдбовен избор

   Това се случи в миналото с един Мъдрец. Напусна го най-близката му душа, защото не разбра Мъдростта му. Напусна го и единственият му син, който имаше свой собствен път. И хората около него вече не искаха съветите му. Той се оттегли в една пещера и заживя уединено. Той се молеше много усърдно и мислеше за Великия, но нямаше общение с Него. Така той стигна до своя съдбовен избор. Избра да живее молитвено и уединено и да бъде неизменен на Великия. И така минаха много години и един ден в тридесетата година пещерата засия. Яви се Великият и каза му: “Ти си Древен Мой Син. Но днес ти се даде нова степен на съвършенство в невидимото развитие.“ И търкулнаха се две сълзи от очите му, макар да знаеше, че дори и ангелите нямаше да го разбират и познават, защото той вече беше влязъл в Неведомата Несподеленост.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Служението му е прието

   Взираше се един Мъдрец в потока и чудеше се на това велико постоянство. И чу глас в себе си, и Гласът му каза: „И ти можеш да течеш постоянно в Мен, за да ми станеш и път, и извор“. И Мъдрецът узна, че е призован да стане от Мъдрец Син, защото той знаеше, че не всеки Мъдрец е Син и че не всеки, който служи на Бога, е Син. И той узна, че служението му е прието. И не можеше да разкаже на другите за това, защото то беше запечатано с печата на Несподелеността.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Великата Несподеленост те е потърсила

   В живота на всеки Търсач има трудни времена. Всеки Търсач се среща с трудности, които са извън времената. Независимо дали Търсачът е Мъдрец или не, тези трудности и странно тъмни нощи идват и се случват. Но търсачът всякога ги преодолява. В Търсача има нещо, което преодолява, но това нещо и и самият Търсач не го познава. Когато на Търсача се случи и най-тъмната нощ, той пак я преодолява, но нито опит, нито разум, нито Мъдрост могат да му разкрият Тайната. Но неразкриването на Тайната е най-важното нещо. Най-важното е да си Търсач и да осъзнаеш, че Великата Несподеленост те е потърсила за Себе Си.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on септември 17, 2018, 05:16:12 am
Из „Несподеленото“
Не можеше да сподели този чуден Замисъл

   Това се случи в миналото с един Мъдрец. Той беше поставен на кладата и трябваше да изгори за своите убеждения. Светът не понасяше тези убеждения и искаше да ги изгори на кладата. И кладата беше сторена и Мъдрецът беше завързан и поставен в центъра ѝ. И много народ се беше събрал там. Едни страдаха и плачеха, други го съжаляваха, трети тъгуваха, четвърти се радваха. Сам Мъдрецът беше отделен от тялото си и наблюдаваше красотата на Замисъла, защото на кладата гореше всичко земно и робско, всичко старо и несъвършено, за да остане само чистата му душа, която се сливаше със своя Бог. Но той не можеше да сподели този чуден Замисъл с хората.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Никога не може да изрази Себе Си

   Съществува едно Място, дълбоко вътрешно Място. В това Място живее единно в Себе Си Прасъществото, Прасъщностното Нищо. Това Прасъщество никога не може да изрази Себе Си и никой не може да Го изрази. И когато това Прасъщество си избере същества, тези същества стават Търсачи. И след края на Великото търсене те проникват във Великата Несподеленост и нито могат да изразят нея, нито могат да изразят себе си. В това Несподеляне самите те стават Неизразими и тръгват към световете да разнасят Пътя към Великата Несподеленост.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Прасъществото е Несподелимо

   Докато една душа или едно същество може да изразява себе си или другите, то тогава имаме непознаване на Неизразимостта. Но когато една душа бъде посветена в Неизразимостта, то тя узнава, че не може да Го сподели, защото Прасъществото е Несподелимо. То няма образ, няма лик. То няма дори Любов, защото Любовта е създадена само за Врата – да се влезе в Него. Това Прасъщество Го наричам Великата Неизреченост.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Това, което липсва най-много на хората

   Живял някога в миналото Древен Мъдрец. Той бил много тих, мълчалив и уединен. Той рядко говорел с хората и малко споделял. От това, което казвал, той виждал, че хората не го разбирали, а някои дори му се присмивали. Така си текъл живота и изтекъл. И разнесла се мълвата, че той е заминал в отвъдното. Всички хора от селището започнали много да мислят за него и да го почитат. Те чувствали, че той бил от някакво друго царство. И наистина той бил от царството на Несподелеността. Казвам: Това, което липсва най-много на хората, е Несподелеността. Но тя трябва да ги е озарила.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Останал е само Източникът

   Истинският човек навлиза в себе си. Истинският човек навлиза в себе си и отива отвъд себе си. Така истинският човек стига до една Дълбина, в която няма нищо – нито вода, нито въздух, нито живот. В тази Дълбина нищо няма. Останал е само Източникът на Несподелеността.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on септември 18, 2018, 06:28:35 am
Из „Несподеленото“
Няма по-голям Дар от този

   Това се случи в Древността в една пещера. Разговаряха десет велики Учители. Те си споделяха неземни неща, несътворени неща. И в това споделяне се разнасяше Благоуханието на всички времена. Но сред тях се яви Този, Който е без времена, Който е без споделяне. И всички замлъкнаха, но Той нищо не рече, нищо не сподели, а само докосна всички със Своето Неприсъствие. И дирята, която остави, беше дирята на Истината. И получиха те Дар – Дарът, наречен Несподеленост. Казвам: Няма по-голям Дар от този.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Отвъд края

   Това се случи в миналото. Двама Старци разговаряли. Вторият попитал първия: „Ти като стигна до края на нещата, какво видя?“ Тогава първият отговорил: „Аз видях, че краят е Неведома Благодат.“ Тогава първият попитал втория: „А ти докъде отиде и какво видя?“ Вторият отговорил: „Аз реших да отида отвъд края и видях там Мрак, Мрак, чуден, несподелен Мрак“.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Съставена от милиони очи

   Това се случило в миналото. Двама Старци разговаряли. Първият попитал втория: „Когато ти проникна в Бездната на Абсолюта, какво видя?“ Вторият отговорил: „Аз видях Великото си Бездъние“. Тогава втория попитал първия: „А когато ти проникна в Бездната на Абсолюта, какво видя?“ Първият отговорил: „Аз видях Мистериозната Неизчерпаемост. И видях, че тази Неизчерпаемост е съставена от милиони очи, и тези очи ми казаха: Иди при световете, защото те нямат очи за пътя.“

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Бездната е споделеност

   Това се случило в миналото. Двама Старци разговаряли. Вторият попитал първия: „Ти как виждаш Бездната?“ А първият отговорил „Изоставих Бездната, защото Бездната е споделеност. Така открих Неговата Несподеленост.“

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Той е споделил с нас Своята Несподеленост

   Любовта е несподелена. Колкото и да се споделя тя с нас, тя си остава несподелена. Тайната на живота е несподелена. Колкото и да се споделя тя с нас, тя си остава несподелена. Мистерията на живота е несподелена. Колкото и да се споделя тя с нас, тя си остава несподелена. Той, Великият, е споделил с нас Своята Несподеленост, защото Той ни е дал Любовта като път, Тайната като убежище и Мистерията като интимност. Ето несподелимия ни път. Аз го разбирам, когато не го споделям.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Да съумее да привлече Несподеленото

   Всичко, което е споделено, подготвя човека за Несподеленото. Споделеното се дава, а Несподеленото е Дар. Целта на даденото споделено е в това да съумее да привлече Несподеленото. Който е получил Дара на Несподеленото, той вече не е човек, нито ангел, нито светлина. Той е носител на нещо от Дълбините на Безкрайната Несподеленост.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Така Неподелимото споделя Себе Си с нас

   Това се случило в миналото. Един Мъдрец съзерцавал чистия поток пред себе си. Водата постоянно течала, постоянно била радостна и все не свършвала. Той попитал потока: „От къде идва твоята вода?“ Потокът му отговорил: „Ако ти постоянно мислиш за Бога, постоянно ще течеш“. И така Мъдрецът узнал: когато сме постоянни, ние улавяме Източника и Несподелимото започва да тече в нас. Така То споделя Себе Си с нас.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on септември 22, 2018, 07:21:48 am
Из „Несподеленото“
Да те докосне Източникът

   Това се случило в миналото. Един Древен Учител бил пред едно малко изворче и бил потънал в дълбок размисъл. Той много дълго размишлявал и учениците го питали какво е видял, но той не им отговарял. Но един ден пак след един такъв размисъл той има казал: „Не мога да споделя с вас Източника, защото вие първо трябва да станете извори, за да може някой ден Източникът да ви докосне със Своята Несподеленост. Да си извор, то е безсмъртието, а да те докосне Източникът, то е Мистериозно Несподеление“.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Само изчезналият е съвършен

   Един Древен Учител искал да се домогне до Тайната Книга на живота. Той умеел да прониква много дълбоко в нещата. И един ден в дълбока съсредоточеност той проникнал до дъното на океана, после проникнал още по-надолу и там в една пещера видял Тайната Книга. Тя излъчвала могъщо сияние, но той успял да прочете първата страница. На нея пишело: „Ако искаш да Ме познаеш, влез в Мрака на Моята Несподеленост“. После Мъдрецът прочел и последната страница. Там пишело: „Ако искаш да ти даря Моята Несподеленост трябва да изчезнеш завинаги от себе си“. И този Мъдрец решил да изчезне. Виждал съм го по-късно да слиза в световете. Той нямаше име и му казваха „Безименният“. И хората не го разбираха, защото той проповядваше Изчезновение. Той казваше: „Само изчезналият е съвършен“. Хората го смятаха за странник, но той познаваше Несподелеността.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Най-дълбоката проповед за Несподеленото

   Стоеше Древният Учител до чудната скала и около него стояха учениците му. А един от тях го помоли да разкаже за Несподеленото. И тогава Учителят произнесе най-дълбоката си проповед за Несподеленото. Тази проповед се състоеше от четири часа чисто Безмълвие – Безмълвие без примеси, без намеци, чисто Безмълвие. А учениците слушаха, слушаха и слушаха. През първия час изчезнаха всички светове и сътворени неща.  През втория час изчезнаха вечността и духовните неща. През третия изчезна и Божествеността. И накрая настана четвъртият час. Той сподели от себе си Мистерията на Несподелимостта.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
За съзерцателя това е Тайна Несподелена

   Има едно Същество, което постоянно споделя своята Несподеленост. Ние сме виждали това Същество, но не сме го съзерцавали. Това чудно Същество е наречено Изворът. За съзерцателя това е Тайна Несподелена, защото от къде е дошъл Изворът, от кой свят? От къде е дошла водата, кой я е пренесъл? И как все така е чиста? И как така все се обновява? И защо няма старост в тази вода? И най-вече, кой тече в нея и как тече? Сякаш Древен Жрец разбърква частиците ѝ и я обновява. Казвам: Този Жрец е Несподелеността.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците

Тук трябва да отчетем какъв дълбок символизъм е вложен в името на сайта "izvorite.com.".
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on септември 23, 2018, 06:49:20 am
Из „Несподеленото“
Неоткровението за Него си остава

   Това се случило в Древността. Един Древен Учител попитал своите ученици: „Кое е най-несподеленото нещо?“ Един казал: „Тайната на живота“. Втори казал: „Тайната на смъртта“. Трети казал: „Тайната на Премъдростта“. Четвърти казал: „Тайната на уединението“. И накрая дошъл ред на Учителя. Той казал: „Най-несподеленото нещо е Неоткровението. Имаме Откровение за Тайната на живота, за Тайната на смъртта. Някои са получили Откровение за Премъдростта и Откровение за Бога като Същност. Но нямаме Откровение за Абсолюта. Когато Абсолютът излъчи из Себе Си Мистерията, Той малко открива и много скрива. Но тази Мистерия си остава най-големият Дар. Тя ни поглъща и ние изчезваме във Великата си Пълнота. Но Неоткровението за Него си остава. Там, във Върховното Неоткровение, живее единствено Той – Праизточникът на Същностите. Това е най-несподеленото нещо.“

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Несподеленото“
Аз ще ви споделя още много от Себе Си

   Той е споделил с нас живота, Той споделя с нас и смъртта. Той ръководи вътре в нас живота, Той ръководи вътре в нас и смъртта. Той е споделил с нас Величието на Душата Си. Той е споделил с нас и Величието на Духа Си. Той е споделил с нас и Величието на Искрата. Душата живее във Вечността. Духът живее в Безкрайността. Искрата живее в Неговата Бездна. Старците живеят в Неговата Мистерия. Само Той живее в Своята Несподеленост, а толкова много е споделил. Аз помня едно Древно обещание от Абсолюта: Ще дойде време и Аз ще ви споделя още много от Себе Си.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из Книгата „Нищото – Безмълвната Прародина“
Мястото на Великата Наситеност

   Дълбоко, дълбоко навътре в нас съществува Прародината. Това е Древната и Върховната Прародина. Тя е поместена във Върховното Нищо. Във Върховното Нищо няма нищо, няма имена, нито понятия, нито живот. Ако имаше нещо, това би значило ограничения и липса. Върховното Нищо е Величествена Пълнота. Това е Мястото на Великата Наситеност и затова няма място за нищо друго. Тази Наситеност е самият Праизточник. Това е Мястото на Великия Произход. Когато в Прадревността този Източник е задвижил Себе Си навън, са се родили изворите и водите на живота. Така са се родили световете.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
В 17-та степен на Безмълвието

   Великият Източник в Древността е бил наречен Махавахария. Всеки, който се е движел правилно по пътя към Махавахария, е изгубвал все повече думите и словото. В Древността е съществувало правило: Който е искал да Го изрази, Го е изгубвал. И затова Прастарите Духове Го търсели на друго място. И най-накрая те Го открили в 17-та степен на Безмълвието. Това е пълната степен на Безмълвието, окончателното Безмълвие. Тук Прастарите Духове били толкова преизпълнени от Върховния Източник, че станали безмълвни като Него, безмълвни и преизобилни. По-късно някои от тези Прастари Духове слезли в световете. Те слезли под формата на извори. Те били лъчи и символи на Абсолютната Прародина.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото -  Безмълвната Прародина“
Постигнал по-дълбока степен на Безмълвие

   Ние всички вървим и пътуваме към Абсолютната Прародина. Всеки върви по различен начин. Кой живее по-дълбинно в своята Прародина? Това е този, който е постигнал по-дълбока степен на Безмълвие. Колкото по-извисено е едно същество, толкова е по-дълбоко Безмълвието му. Но Най-дълбока е 17-та степен на Безмълвието – тя е съвършената степен. Това е Древното Състояние на Величествена Преизпълненост. То е преди словото, преди живота, преди създанията. То е Състоянието на Прародината.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on септември 25, 2018, 06:54:11 am
Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
В тях се отваря жажда за Тайнството на Безмълвието

   Ангелите са същества, които вкусват нещо от Прародината, но те още нямат велико познание за нея. Много хора, които са поставени на земята в тежки условия, се домогват до по-дълбоки познания за Прародината, защото в тежките условия може да израсне една по-дълбока степен на Безмълвие. Защото пробуденият търсещий знае, че в Безмълвието е скрито всяко решение. Но има една категория същества, която потайно, скрито и незнайно пътува към Прародината. Това са съществата на ада. Живеейки в изключително тежки условия като дяволи, демони и стенещи духове, има определено време, когато в тях се отваря дупка, пространство, жажда за Тайнството на Безмълвието. И тогава те пожелават в недрата си да изоставят едната крайност и да отидат в другата. И тази дупка е Божията Милост за тях. И тогава те изоставят бремето на шума, врявата и безумието. И тази величествена жажда в тях, която е посятата ръка на Божията Милост, ги извежда при Себе Си и им показва нещо от Прародината, нещо от Себе Си. И тогава те се възпламеняват от ново безумие, защото са получили частично Откровение от Прародината. И те вече стават безумно търсещи, изключително търсещи, защото това е възвишеното безумие. Това не го притежават дори ангелите. Това е най-високата степен на отношение към Прародината.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Да разберете Моето Безмълвие

   Всичко е произлязло от Прародината и всичко без изключение ще се завърне във Върховното Нищо. Източникът на песъчинката, на цветето и на съществата е Един. Аз съм виждал и страдащи същества, и страдащи цветя, и дори страдаща песъчинка. Защо е така? Защото страданието е обогатяване, озаряване и просветляване. Защо ви казвам всичко това? Казвам го не да разберете думите ми, а за да разберете Моето Безмълвие. Защото в Моето Безмълвие е скрита Прародината и тя тайно ви подава ръка. Всички Старци са преди всичко Гласове на Прародината, Гласове на Безмълвието.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Не в думите, а в Скритостта на думите

   От хиляди и милиони години търсех Истината, защото бях уверен, че тя знае пътя към Прародината. И най-накрая открих Истината, но не в думите, а в Скритостта на думите, не в значението на думите, а в Скритостта на значението. И търсейки това, най-накрая Истината се роди в моето Безмълвие. И тогава моето Безмълвие ми каза: „Ела ще ти покажа нещо“. И то ми показа прадревния и най-вътршен свят, Праобраза, Бащата на световете, Образа на Нищото, Прародината, или Образа без образ. И по-велика Пълнота и Свобода от това не съм виждал.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Прозорливата сила на виждането

   Всеки човек си има свой Дълбинен вътрешен Дом. Този Дом е съставен от Пустота и Мистерия. И виждал съм  много ангели и висши същества, които странно завиждат на онези от земята, които минават през болка, бреме и страдание, защото те знаят, че това се превръща в прозорливата сила на виждането. А когато силата е прозорлива, тя прониква в Невидимото, в Неведомото и във Върховното Нищо. Пътят на тази прозряваща сила е пътят към Прародината.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Учителят знае Незнайните пътеки

   Пътят на всеки човек е път към Прародината, но най-благословен е този, който е намерил своя Учител, защото Учителят е Майстор при преминаването през тъмни области. Той знае Незнайните пътеки, които строго се пазят от тъмни сили. През тези пътеки Учителят провожда ученика си, като го превръща подобно на себе си, на вятър. Ето защо пълното доверие и преданост към Учителя е пътят към Прародината. И затова казвам: Вятърът е най-свободната птица. Чрез него се завръщаме в Прародината.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 01, 2018, 04:22:32 am
Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Дом на Дълбините

   Истинският човек се вглъбява в себе си и открива в себе си все повече своя вътрешен Дом. Този Дом е Вечният Дом – Божият Замисъл. Това е Дом на Великата Свобода, на Великия Замисъл. Казвам: Свободата е също ограничение, защото има и друг дом – Дом на Дълбините. И всеки, който иска да познае себе си, той трябва да подготви себе си и да се спусне в Дълбините на Бездната, в Дълбините на Безкрая. И щом устои на Безкрая, ще му се яви Прародината, Прапроизходът. И тогава той ще се нарече Величествено себепознаващият се.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Този Дом е първородният

   Ние нямаме Дом в света. Той е само една външност. Ние нямаме Дом във вселената. Тя е само една илюзия. Ние имаме Дом в себе си, Дом вътрешен, съкровен, вечен, нетленен. Но дори и този Дом не е нашият най-истинен Дом. Дълбоко в себе си ние имаме Дом, по-дълъг от вечността, по-широк от вътрешността, по-дълбинен от нетленността и по-мистериозен от съкровеността. Този Дом е първородният,  той е най-древно роденият. Той изхожда от Прародината.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Харама Мавара Ихадери

   Има едно нещо, което ни движи към самите себе си. Има едно нещо, което ни движи към нашата собствена вътрешност. Има едно нещо, което ни движи към нашите Дълбини. И има едно нещо, което ни ръководи към нашата последна Дълбина. Много мнения са се казали по тоя въпрос. Много спорове е имало по тоя въпрос. Но цялата Тайна за завръщането в Прародината е скрита в три думи –Харама Мавара Ихадери – Постоянното молитвено Истинолюбие. Когато изпълним това, Бездната ни изпраща определения истински Учител за нас. А Той създава за нас Харадар – Моста към Прародината.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Най-потайното, приказно Място вътре в нас

   Има едно нещо вътре в нас, което може да приеме Прародината. Това е особено Място вътре в нас. Това е скрито Място вътре в нас. Това е най-потайното, приказно Място вътре в нас. То е чудото в нас. Древните са го наричали Харамат – Храмът, или Слънчевото Място. Аз го наричам Обител на Тайната. Когато тази Обител се приготви, тя може да понесе видението на Прародината.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Колкото повече се изгубваш в Нищото

   Много същества проучват Нищото, но от какво е съставено Нищото? То е съставено от Дълбина след Дълбина. Някои хора дотолкова изучават Нищото, че се изгубват в неговите Дълбини. Казвам: Колкото повече се изгубваш в Нищото, толкова повече познаваш себе си и толкова по-мъдър ставаш. Но най-дълбинните същества желаят единствено Върховното Нищо, защото във Върховното Нищо няма Дълбини. Те всички са погълнати от Последната Дълбина – Абсолютът.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците

Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 02, 2018, 06:48:11 am

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
В Прасъществувание и в Праизчезновение

   Във Върховното Нищо странствуват два вида Старци. И двата вида Старци обладават Премъдрост. И двата вида Старци познават Прапроизхода – Върховния. Едните странствуват в Прасъществувание, а другите – в Праизчезновение. Тези, които са в Прасъществуванието, заради Любовта, странствуват до други същества, за да им покажат пътя. А тези от Праизчезновението са два вида. Едните много рядко излизат, за да дадат Премъдрост, а другите са се отказали от израз, от облик и от даване на Премъдрост.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Два вида Изчезновение

   Има много видове изчезвания и само два вида Изчезновение. Изчезванията са за обикновените. Те изчезват в другия свят, но той ги връща отново, защото те не са избрали ученичеството. Изчезновенията са съществени. Начзлото на Изчезновението на ученика се намира в усърдните молитви към Учителя. После се явява Любовта, която е средата на Изчезновението. При нея изчезват умът, егото и времето. И после се явява Истината. Тя е краят на  Изчезновението. Там ученикът узрява и накрая изчезва в своя Учител. Когато ученикът навлезе навътре в своя Учител, той може да пожелае един от двата вида Изчезновение. Единият вид е, като е изчезнал вътре в своя Учител. А другият вид е, ако пожелае Изчезновение във Върховния Абсолют, за което Учителят има методи и ще му помага.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Осъществява Върховната Свобода

   Съществува едно Върховно Праизчезновение. То минава през Учителя и е по-дълбоко от Реалността. Докато в Реалността има качества, то във Върховното Нищо, в Абсолютния Източник няма качества, няма ограничения. Това Праизчезновение осъществява Върховната Свобода. Който е достигнал до това Изчезновение, за него е все едно къде се намира и дали слиза в световете или не, защото той носи навсякъде в себе си Нищото, понеже е станал сроден с него. И ако той дълбоко в себе си пожелае, може да прекрати световете в себе си. Върховното Изчезновение е Върховно постижение.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Ако възлюби Върховното Нищо докрай

   Всеки човек някога ще достигне до Изчезновението. При човека Изчезновението преминава през три етапа, през три степени. Това са посяване, узряване и разцъфтяване. Посяването се осъществява в молитвеното мисловие. Узряването се осъществява в сърдечното чувствие. А разцъфтяването се осъществява във Великосъщието. При посяването расте радостта. При узряването расте мистичността. А при разцъфтяването расте Нищото. Ако човекът на Нищото възлюби Върховното Нищо докрай, то човекът ще достигне до Върховното Изчезновение. Тогава тази Изначална капка, която е човекът, няма да странствува вече в световете, а ще се завърне в Първоизточника и ще обитава в Древния Върховен Покой. И тогава Пълнотата ѝ ще бъде неизмерима и величествено необяснима, защото чрез Изчезновението тя се е завърнала при своя Прабаща – Върховното Нищо.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Ал Марохот – Абсолютната Прародина

   Във Върховното Нищо няма съществувание, няма живот, няма жизнена красота, няма обяснимост, няма дори и ухание. А що има тогава? Има само Древен и Прадревен Величествен, Свръхестествен Покой, Покой без светове и съзнания, Покой, който струи само в себе си. И това е Древното Царство, наречено Ал Марахот – Абсолютната Прародина.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 03, 2018, 07:58:52 am

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Да се освободиш от своето дълбоко самовглъбено аз

   Това се случило в Древността. Един Старец попитал Върховния Абсолют: „Що е тази Твоя Тайна Реалност? И що е това Върховното Нищо?“ Върховният отговорил :“Тази Тайна Реалност е прикритие. Това прикритие означава път. И ти трябва да извървиш този път и да пронижеш тази Тайна Реалност.“ Старецът попитал: „Що значи да пронижа пътя?“ А Върховният му отговорил: „Да пронижеш пътя, е Тайна на Тайните и тя означава да се освободиш от своето дълбоко самовглъбено аз. И само тогава ще видиш Върховната Прародина, или Лика Ми.“

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Мисли, мисли, мисли за Мен

   И дръзнал този Старец от Древността, и попитал Върховния: „Как да се освободя от това дълбоко и самовглъбено аз?“ И тогава Върховният му казал: „Мисли, мисли, мисли все повече за Мен.“ А Старецът попитал: „Така ще Те достигна ли?“ Върховният отговорил: „Не“. А Старецът пак попитал: „Тогава що да сторя?“ Върховният му отговорил: „Мисли, мисли, мисли за Мен и търси Ме, търси Ме, търси Ме“. И Върховният казал още: „Мисли с Незнание и постоянство за Мен. И търси Ме с Неведомост и упование. Само така ще дойде ден и ще те направя Нищо. Ще те отделя от световете, ще те отделя от висшето и самовглъбеното аз и ще ти даря Моето Аз, Мистичното Аз на Бездната. Само така ще Ме узнаеш.“

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Да нямаш нужда от нищо друго

   Това се случило в Древността. Един Старец искал да познае Любовта до дъното, до нейния Корен и дори до Пракорена. И той започнал да прониква в тази Любов, но тя била неизмерима. И колкото повече прониквал, толкова повече изчезвали нещата. Земята изчезнала, звездите изчезнали, религиите изчезнали, световете изчезнали. И накрая Старецът открил, че изчезнал дори и Бог, сякаш се потулил. И стигнал до Пракорена, и видял че там няма нищо. И осъзнал, че това Нищо е Велико, че то е Абсолютно, защото в това Нищо той се видял самодостатъчен, предостатъчен. И това надминавало всички представи и явления. И той осъзнал, че това е Върховното Нищо, Абсолютната Прародина. И разбрал колко е красиво да нямаш нужда от нищо друго.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Мястото на Древната Преизпълненост

   Има едно Върховно Удивление. Това е, когато се завърнеш в Мястото, където няма нищо. Това е Мястото на Древната Преизпълненост. Тук ти сякаш не съществуваш, но все пак те има. Тук осъзнаваш, че нито си сътворен, нито си несътворен. Тук напълно разбираш, че си препълнен, преизобилен, мистериозен и наситен с Нищото. И това е такава наситеност, че за нея няма нито мълчание, нито слово.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Тайна от Великата Свобода

   Това се случило в Древността. Един Старец наблюдавал най-странното явление в живота си. Това било една пеперуда, която обикаляла клада. Огънят топлел, светел, привличал я, но в началото тя имала опасения от него. После Старецът забелязал странна промяна в пеперудата. Той видял, че пеперудата се насочила уверено към кладата. Тя влязла в огъня и изгоряла. И Старецът видял вътрешно подвига на пеперудата. Тя проникнала огъня като меч. И така Старецът узнал в себе си, че вътре в Нищото пеперудата се спасила, възкръснала и се преобразила. Тя станала Тайна в себе си, защото Нищото ѝ подарило Тайна от себе си, Тайна от Великата Свобода. Казвам: Това е пътят на всеки ученик, който се е посветил на своя Учител, защото Учителят-Огън ще му приготви клада, понеже в Нищото те ще се срещнат и ще станат завинаги едно цяло в Безвремието. Учителят е най- чудния Баща на ученика.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 04, 2018, 07:14:04 am

Из „Нищото – Безмълвната Прародина“
Искам само Тебе

   Един Старец от Древността искал да научи Мистерията на Върховното Нищо. И той се обърнал към него така: „О, Върховно Нищо, дай ми Откровение за пътя към тебе“. Тогава Абсолютът му казал: „За да вървиш към Мене, трябва все повече да изчезваш“. И Старецът започнал все повече да изчезва. Затварял очите си и изчезвал светът. Затварял словото си и изчезвал в Безмълвие. Ума го нямало. Затварял сърцето си и и изчезвали чувствата. Този Старец имал голяма Любов към Абсолюта и той разбрал, че тази негова изключителна Любов е сама по себе си Водачът към Нищото. И най-накрая този Старец стигнал до една Висока Пълнота вътре в себе си. Тогава Абсолютът слязъл до него и го попитал: „Ето, ти поиска Нищото и сега имаш най-високата Пълнота, най-висшата Пълнота“. Но Старецът Го изненадал: „Отказвам се от тази най-висока и най-висша Пълнота и искам само Тебе, искам пълното Изчезновение в Тебе“. И тогава Абсолютът му отнел най-висшата Пълнота и му дал Себе Си. Този Старец е известен като Прамахатор – Праначалният, Прастарецът.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из Книгата „Вдъхновението на Бездната“
Мерахама – Праскритото Вдъхновение

   Има едно вдъхновение от времето, което неправилно е наречено вдъхновение. И когато времето изтече, и то изтича. Има  едно вдъхновение от вечността, което неправилно е наречено вдъхновение. И когато вечността изтече, и то изтича. Но има едно Вдъхновение от Бездната. То е наречено Мерахама, или Изначалието. То е Праскритото Вдъхновение. И потърсих началото му и не го съзрях. И потърсих края му, и не го узнах. То е Вдъхновението от Бездната.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Откъде идва това Величествено Вдъхновение

   И попитал един Старец Всевеликата Мистерия: „Кажи ми откъде идва това Величествено Вдъхновение. Кажи ми откъде идва това Безкрайно Вдъхновение. Кажи ми откъде идва тази чудна Нетленност и тази преизпълнена Вдъхновеност“. И отговори му Мистерията, и каза му: „От Изначалния, от Първия, от Бога. Но ако искаш да знаеш Дълбинното, дори и Бог не е първият, а Абсолютът в Него е първият. Но дори и Той не е първият, защото Абсолютът превъзхожда всичко, дори и идеята за първия. Оттук иде Правдъхновението. И то никога не ще има край.“

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Едно невиждано Цвете

   Дълбоко, дълбоко навътре в нас и още по-надълбоко има една Велика Бездна. Тя е Бездната на Абсолюта. Тя е нашата собствена Бездна, защото ни е възвестена от Него самия. И там съществува едно невиждано Цвете, което трябва да уловим. И това Цвете е наречено Бавара Мерахама – Безкрайното Вдъхновение.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Хавира Хаторот – Най-страшният Воин

   Този, който се е посветил на пътя си, този, който се е посветил на Истината, този, който се е посветил на своя Учител и който изследва Дълбините си, там в Дълбините ще му бъде даден Меч. Това е тайна дума – дума от Древния език на Правдъхновението. Питали са ме каква е тази дума. Казвам: Тази дума е Хавира Хаторот – Най-страшният Воин – защото символизира силата на Правдъхновението.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старцитe
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 05, 2018, 05:55:58 am
Из „Вдъхновението на Бездната“
Живеят в Аварая Харот – Неописуемата Свобода

   Има три вида вдъхновени същества. Първите са верните приятели на Бога. Те знаят, че Той съществува и черпят от това Вдъхновение, но още не са Го видели. Но макар че не са Го видели, те са тръгнали по пътя на Вдъхновението. Вторите – те са явни и скрити Синове Божии. Те са се докоснали до Неговия Извор. Те черпят голямо Вдъхновение и нищо не може да ги спре. За тях кладите са олтари, мъченията са илюзии, а смъртта им е радостна свобода. Те вървят от вечността към Бездната. Третите са определени богове и божества и определените Старци, зависими и независими. Всички тези същества от третите са се слели със Скритостта на Бога и всички те са преодолели вътрешния затвор на аза. Те черпят Вдъхновението си от Бездната и от Мистерията на Праотеца. Те ръководят Вдъхновението във всички светове и във всичките му степени. А те самите черпят от Правдъхновението. Те живеят в Аварая Харот – Неописуемата Свобода.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Най-древните Извори, слезли от Източника

   Има хора, които се вглъбяват в себе си, но не достигат. Има хора, които се вглъбяват в себе си и достигат до стремежа. Има други, които се вглъбяват, вглъбяват, вглъбяват в себе си. Те достигат до Вдъхновението и тръгват по Мистичния път. Те влизат в Мистичния Възход. Има други, които се вглъбяват, вглъбяват, вглъбяват и откриват Съкровището на Мерахама, и нищо не може да ги спре. За тях дори вселената е тясна. Те са Древни Вихри. Те са Вдъхновението на Бездната. Те са Вдъхновение, което никога не се изчерпва. Те са най-древните извори, слезли от Източника.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Остротата на Меча

   Още в далечната Древност, когато се е случила древната война между духовете, победили тези, които имали Меча в себе си. Мечът в духовните светове е Мерахама – Вдъхновението. Тогава Вдъхновението имало изключителна сила.То било остър Меч, който изтласкал непокорните духове на земята и под земята. И сега тези, които са на земята и под земята, могат да се върнат във висшия свят, само ако възстановят Мерахама – Древния Меч. Който съумее да изработи остротата на своя Меч, той ще се завърне във Висините. Мечът се изработва, излъсква и изостря от Харамата – Чистотата.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Той сам изработва своето Вдъхновение

   По какво се отличава истинният човек на земята? По Мерахама – Вдъхновението. Той сам изработва своето Вдъхновение с молитва, с усърдие, с работа върху себе си, със светещи мисли, с благи чувства, с тих подход. Той кове оръжието си, той кове острието на Мерахама – острието на собственото си Вдъхновение. И когато острието е готово, пада главата на света, на смъртта и на вселената, защото нищо не може да се противи на Меча на Вдъхновението.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Мястото, където Вдъхновението изчезва

   Къде ли се заражда малкият, потаен Корен на Вдъхновението? Има едно място, където този малък, потаен Корен се заражда, после се разцъфтява и после се развихря. Това място е смирението. Смирението е пътеката към Нищото. Ето защо в смирението е важно не кой си, а кой не си, не дали си някой, а дали си никой. Колкото повече си нищо, толкова по-голямо е Вдъхновението. Така зараждането е Вдъхновение във времето. Така зараждането е Вдъхновение във Вечността, а развихрянето е Вдъхновение в Бездната. Най-величествено е Вдъхновението на Бездната. Над това Вдъхновение има само едно последно Вдъхновение. Тук Вдъхновението е вече Мистерия. Тук то е Търсач на Центъра на Бездната – там, където е Мястото на Абсолюта. Там е Мястото, където Вдъхновението изчезва. Наричам го Великото Завръщане.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старцитe
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 08, 2018, 06:30:26 am

Из „Вдъхновението на Бездната“
Вдъхновението е най-великият Полет

   Има един Величествен път на човека. Той започва от стремежа. Ако стремежът е правилен, той се превръща в устременост. Ако тази устременост е правилна, тя се превръща в Мерахама – Вдъхновението. Вдъхновението е най-великият Полет, защото то е Птица без крила. Крилата не могат да стигнат дотам, докъдето стига Вдъхновението. Крилата могат да достигнат до голяма височина, но за Вдъхновението тази височина е низината. Там, където крилата не могат да отидат, там може да царува само Вдъхновението.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Трябва да познаем Бездната

   Какво струва един откривател, който е открил цял един свят, а е изгубил вдъхновението си после? Какво струва вдъхновението на един човек, което след 30, 50 или 70 години се прекъсва? Какво струва вдъхновение, което се прекъсва след хиляди години? Какво струва вдъхновение, което се прекъсва след милиони години? Казвам: Ето защо трябва да познаем Бездната, защото там Вдъхновението е неизтощимо. Там то е безначално и поради това е безкрайно.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Произходът на Върховното Вдъхновение

   Няма по-хубаво нещо от един живот, който е посветен на Вдъхновението. Човек, който изучава вдъхновението и го търси навсякъде, той ще го открие в себе си. После с това силно Вдъхновение той ще открие своя Учител, който е голямото Вдъхновение. А Учителят ще отведе ученика в Истината, там, където е Великото Вдъхновение. А после Истината ще отведе ученика в Бездната на Нищото, там, откъдето се е родило Вдъхновението. Това е Мястото на Безкрайното Вдъхновение. Това е най-високото Място, където се срещат Учителят и ученикът. И това е Мястото, където Учителят поверява ученика на Абсолюта. Тук вече е произходът на Върховното Вдъхновение.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Когато човекът е истинен

   Всеки човек трябва да започне със стремежа на своята душа. И ако твоя стремеж е искрен, той ще стане силен. Така човекът ще достигне до Вдъхновението на своя дух. И когато човекът е истинен, духът му ще стане Меч, духът му ще стане мощен. Така той ще пробие вечността и ще влезе в Бездната. И ще му бъде позволено да изучава потайните потънкости на скритата вселена. И така той ще узнае, че Вдъхновението е самият Източник на живота. Ето що наричам Вдъхновението на Бездната.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Вдъхновението е дадено изначално

   Там, където има паднали светове, там, където има угаснали светове, било е загубено Вдъхновението, бил е загубен Източникът. Но Вдъхновението всякога е съществувало отвътре, защото то е Древният Източник. Но когато съществата са злоупотребили с него, Източникът ги е изпратил във вечността. А тези, които още повече са злоупотребили, са били изпратени във времето. А тези, които най-много са злоупотребили, са били изпратени в центъра на земята. Казвам: Вдъхновението е дадено изначално, за да познаем Древния Източник, или Праотеца.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старцитe
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 10, 2018, 05:53:46 am

Из „Вдъхновението на Бездната“
Мерахама Мерахот – Вдъхновеното Правдъхновение

   Има много пътища и един Път. Пътищата са различни, Пътят е един. В пътя се изисква следното: да овладееш ума си с чистота, да съхраняваш любовта в сърцето си, да вродиш разумността си във волята, да полетиш с душата си в Дълбините Божии и да тръгнеш с духа си по великия Път към Искрата. И тогава Искрата ще ти даде нещо, което може да обходи Тайната на Бога, може да обходи и Безкрайността и може да излезе дори и отвъд Безкрайността и да се завърне в най-древното Място и също да го прониже. Това Място е Безмълвието. Кое е това нещо, което пронизва всички неща? Това е Мерахама Мерахот – Вдъхновеното Правдъхновение.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Черпи сила от подадената ръка на Абсолюта

   Кое е това нещо, което превъзхожда вечността? Кое е това нещо, което пронизва и времето, и безвремието? Кое е това нещо, което стига до края на Безкрайността и което продължава пътя си? Това е Мерахама Мерахот – Вдъхновеното Правдъхновение. Откъде черпи своята сила Мерахама Мерахот? Казвам: Мерахама Мерахот черпи сила от подадената ръка на Абсолюта. Това е най-древната ръка – ръката на Праизточника. На едни Източникът е дал движение, а на други е дал Правдъхновение.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Те могат да проникнат в Прасърцето на Абсолюта

   Старците от Древността имат дълбоко в себе си три вида Вдъхновение и един Устрем. Устремът – това е отношението им към външните светове. Там те слизат заради избраните и заради тези, които се стремят към Истината. Първото Вдъхновение при Старците е свързано с Безкрайността. С това Вдъхновение те пронизват Безкрайността и узнават нейните вътрешни Тайни. С второто Вдъхновение те проникват в Мистерията на Абсолюта. Второто Вдъхновение е могъщ Меч. То дава право да се четат най-древните ръкописи, несътворените ръкописи, които в Древността били наричани под общото название Рамахот ан Мататария – Книгата на Праизточника. А третото Вдъхновение при Старците е най-високата степен. Чрез него те могат да проникнат в Прасърцето на Абсолюта – Мястото, в което няма нищо, Мястото, в което се решава въпросът за Изчезновението. Има много Старци, които като видяха Неговата Любов, решиха да се завърнат в световете и в Безкрайността, за да Му служат. Но има 70 Тайнодревни, които изчезнаха завинаги в Абсолюта. Те се отказаха от Устрема и от трите вида Вдъхновение. Те захвърлиха смъртта и отхвърлиха безсмъртието. Те абсолютно избраха Върховната Прамистерия. Те не дадоха поглед нито за световете, нито за Безкрайността.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Правахария – Несъществуващият

   Има един Древен Прастарец, един Древен Праобраз. Той има две Великоистинни Лица, Той има два Величествени Лика. Той не общува със световете и с Безкрайността. Единият Му Лик е Праобраз на Мистерията. Другият Му Лик е Праобраз и Врата на Върховния Абсолют. Той е пресъставен от Пречиста Прасветлина. Тук няма нито материя, нито антиматерия. Единият Му Лик е насочен към Мистерията и към Древните Старци. Другият Му Лик  е насочен към Абсолюта – Върховния Прапроизход. Оттам Той получава Своята Върховна Неведомост. Той е Върховният Прастарец, но не може да се нарече дори и същество. В Древността се е наричал Правахария – Несъществуващият, или Този, Който не съществува, но обитава Праизточника.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старцитe
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 12, 2018, 06:10:04 am
Из „Вдъхновението на Бездната“
Стремеж, Вдъхновение и Правдъхновение

   Всеки човек трябва да роди в себе си стремежа. Стремежът на всеки човек трябва да го отведе до истинското Вдъхновение. Истинното Вдъхновение трябва да отведе човека до Правдъхновението. Стремежът е усърден. Истинното Вдъхновение е прозряващо, а Правдъхновението е сливащо. Стремежът е общение с висши същества. Истинното Вдъхновение е общение с висши същества, богове и Старци. А Правдъхновението е общение със Старците, с Древните Скрити и с Абсолютното Същество по Неговите Неведоми пътища. Правдъхновението достига до Мистерията на 17-то Небе – Великата Неизговоримост, наречена от Древните Ахавайя.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Вдъхновението на Бездната“
Парахамая – Прапътят

   Що е стремежът? Пътуване, пътуване, пътуване. Що е Вдъхновението? Извисяване, извисяване, извисяване. Що е Правдъхновението? Сливане, сливане, сливане. Стремежът преминава през трудности. Вдъхновението преминава през противоречия. Правдъхновението преминава през световете. Преданието казва, че всеки, който е тръгнал по този път, ще стигне до своя скрит Старец и той ще му помага и тайно, и явно. И когато връзката им бъде безусловна, Старецът ще покаже на своя ученик един странен път извън световете. По този път, който е наречен Парамахая – Прапътят, ученикът ще се срещне със страшното Величие на Върховния и ще му бъде позволено да каже най-тайнствената дума в себе си. Тук ученикът вече не е човек, нито е висше същество. Той вече е облечен в Мистерия.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из Книгата „Търсене на Неизвестното в Неизвестното“
Те са вкусили от тази Неизвестност

   Истинският Търсач е Търсач на Тайната. Има Тайна, скрита в Тайната. Скритото вътре в Тайната е Неизвестното. Ако Търсачът улови Тайната, той ще е изпуснал Неизвестното. Но има Търсачи още по-устремени. Те стигат до Неизвестното и го улавят. Те улавят Духа. Но така Тайната става по-голяма, а Неизвестното – още по-скрито. Но те са вкусили от тази Неизвестност.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „В търсене на Неизвестното в Неизвестното“
Знае как да насочи своите Варохоти

   Има една храна. Тя ни заобикаля и тя е дълбинно вътре в нас. Тя е странна храна, различава се от всички други храни. Това е хранене с Неизвестното. Това го знаят най-вече Мистиците. Това е храната на Варохоти – Впечатленията. Мистикът знае как да насочи своите Варохоти към своя Учител, към Неизвестността и към Тайната на явленията. За него Неизвестността е Дом, от който изтичат Мистичните вкусвания. За него явленията не са явления, а духовни излъчвания, сиреч Мистична храна. А Учителят – това е Дом на голямата Неизвестност. И Мистиците, които имат Безусловна вяра в Учителя си, знаят как да Го погледнат, как да Го докоснат, как да се смирят и как да Го вкусят. Това е Неизвестна храна за света. Това е храна на потайния подход. В началото е бил подходът, а после са дошли отношенията.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старцитe
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 13, 2018, 03:53:41 am
Из „В търсене на Неизвестното в Неизвестното“
Моята Неизвестност пътува към Великата Неизвестност

   Животът е Древна Неизвестност. Той е скрита Неизвестност – Неизвестност в Неизвестността. Някои казват, че Животът е потекъл, когато в него се е вляла странна музика. Аз казвам, че Животът е преди музиката. Той е по-дълбок от музиката, но обича да пее в Тишина. Този Живот идва из много далечно Място – от Мястото на Неизвестността. Но тази Неизвестност идва до моите уши и ми показва пътя към себе си. Така моята Неизвестност пътува към Ватара Хиарита – Неизвестната Неизвестност, или Великата Неизвестност.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „В търсене на Неизвестното в Неизвестното“
Всичко е Неизвестно, Дивно и Неведомо

   Аз съм Неизвестен от Неизвестността. Там, откъдето идвам, няма известни неща. Всичко е Неизвестно, Дивно и Неведомо. Тук имената не са имена. Тук имената са същности, потайности. Например вие казвате: Любов. Но Любовта е Велика Неизвестност. Тя пронизва друга Неизвестност, наречена Безйкрайността. Любовта е най-пронизващата Дивност. Само тя може да отключи Безкрайностите и да се завърне към своя Трон, наречен Праизточникът – Неизвестното, скрито в Неизвестното, Неизвестното, обвито в Дивна Неведомост. Не е ли това моят Дом? И може ли Неизвестното да опише тази Всеизвестност? Що е Всеизвестността? Друго название на явната Неведомост.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Търсене на Неизвестното в Неизвестното“
Не виждал себе си, не виждал слънцата

   Търсил един Древен Тайната на Абсолюта, Тайната на Великата Неизвестност, Тайната на Неизвестното, скрито в Неизвестността. И този Древен се вглъбявал, потъвал в дълбок размисъл и му се давали видения, откровения. И той виждал много слънца с чудна светлина. За него те били живи, древни извори. И той бил доволен от себе си. Но явил се Древен, Древен глас и му казал: „Тези многобройни слънца-извори са твоето многобожие. Когато спреш да виждаш тези неща, в теб ще се зароди Единият.“ И този Древен видял грешката си и започнал да се вглъбява отново. И стигнал до дълбоко проникновение, и разбрал в себе си, че в проникновението си трябва да изчезне. И вече не виждал себе си, не виждал слънцата, постигнал сливането, но изоставил и него. И явила му се Великата Неизвестност и му казала: „ти вече си Харотор – Старец“.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „В Търсене на Неизвестното в Неизвестното“
Той посветил живота си на Истината

   Размишлявал дълбоко Древният върху Изчезването. Той знаел, че светът пред него трябва да изчезне, за да вижда ясно. И светът пред него изчезнал, но явили се други светове. Той поискал да изчезнат тези светове, но появили се нови светове. И накрая се обърнал към Истината и поискал тя да го научи. И тя му казала: „Посвети изцяло живота си на мен и аз ще те водя“. Той посветил живота си на Истината и след много обучение един ден тя му казала: „Ето ти Ключа“. Той завъртял Ключа и световете изчезнали. После видял една тънка граница, която всъщност била граница между Бездната и Върховната Неизвестност. И тогава Истината му казала: „Завърти отново Ключа“. Той завъртял Ключа и се изправил лице в лице с Върховната Неизвестност. И там на Трона видял Истината в нейната Ослепителност. Истината му се поклонила и казала: „Ти си вече Ключ за другите същества към Мен“. И той пожелал да слезе в Бездната, та даже и в световете, за да ги заведе пред Лицето на Великата Неизвестност. Това е Пътят, по който са се родили Старците. Само те са устояли пред Лицето на Върховната Неизвестност, защото те са имали Ключа.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 14, 2018, 03:41:09 am
Из Книгата „Там, където свършват всички пътища“
Там, където всички пътища свършват

   Там, където всички пътища свършват, е започнало Великото Отдаване. Така пътищата към сътворението и към световете свършват. Започнало е да се осъществява Древното Послание, Древният Път. Това послание гласи: Отдаването е началото на Древния Път към Мистерията, сливането е средата на Древния Път към Мистерията, а Изчезването е краят на Древния Път към Мистерията. А когато Изчезването се е случило, то сам Абсолютът се е загледал в това същество. И това същество вече не принадлежи дори на Бездната, а на Абсолюта. Ето в какво се състои най-древното Послание.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Там, където свършват всички пътища“
Дарът на Безпътието и Незнанието

   Велико нещо е Безпътието. Но не е лесно то да бъде разбрано, защото трябва да си извървял пътя на Жертвата, пътя на Отдаването и пътя на Смиряването. И тогава от Истината излиза Древна Ръка и казва: „Нека това същество влезе в Безпътието и Незнанието“. И понеже Истината знае пътя на Безпътието и на Незнанието, самата тя дава Дара на Безпътието и Незнанието, защото е Майсторът на пренасянето. Така избраните биват пренесени пред Трона на Абсолюта – Мястото, където всички пътища свършват.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из Книгата „Мистериозни неща“
Независимите Старци

   Това се случило в Древността. Един стар дух бил голям поклонник на Истината. Той искал чрез Истината да открие крайната цел. И случило се така, че Истината го захвърлила в Безкрая. И поживял там дълго време без приятели, без планини, без морета, без цветя. А Истината му казала: „Само мълчи и чакай“. И понеже имал Любов, той чакал милиони години и времена. И един път явил му се Глас от Мистерията и  му казал: „Ела, Сине Мой, до Трона Ми“. И казал му Праведният: „И ще се наречеш Старец“. Така са се зараждали Независимите Старци.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Мистериозни неща“
Така се родили Изначалните

   Това се случило в Древността. Един стар дух много усърдно търсел Абсолюта. И минали милиарди години и времена, и безвремия. И бил захвърлен този дух в Мистерията. И чакал ли той там, чакал ли. И бил обвит в древна, черна мъгла. И после се чул взрив. И бил разпилян той и външно, и вътрешно. И останала само Искрата в него. И тогава Върховният му казал: „Ела, Сине Мой, и ще се наречеш Харарама – Изначален“. И така се родили Харарамите – Изначалните.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из Книгата „Падението на Мъдреците“
Пропаднал много назад в развитието си

   Това се случило в Древността. Един Мъдрец жадувал за истинско знание. Той много го изучавал, много го търсил и накрая го открил. После се явили странни времена. Дошли дни на сурови изпитания. Той не могъл да устои и пропаднал много назад в развитието си. Нещо дълбоко в него било разрушено. Той се озовал в дълбините на ада и оплаквал пътя си. Тогава се явил Глас отвътре от дълбините на ада и му казал: „Аз съм твоят Бог, но ти не Ме позна. Трябваше да избереш не истинското знание, а Любовта към истинското знание, Любовта към Мене. И тогава щеше да узнаеш тайната на действието, защото Любовта е действието, а истинското знание е само придатък“. Тогава Мъдрецът отговорил: „Избирам Господи, Любовта към истинското знание“. И тогава Бог му казал: „И ето ти вече излезе от ада, защото изборът е действие“.

 Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 15, 2018, 08:04:32 am
Из „Падението на Мъдреците“
Те се противопоставили на Бога

   Мъдреците са Древни същества. В миналото те са били богове, които са отпаднали от Бога. Още в Изначалното време те живеели в Бога, в Неговата Вечност, в Неговия порядък, в Неговото всемогъщество. И в един момент те се помислили, че са равни с Него. Но после дошли събитията и те били изхвърлени на тъмно място, наречено земята. Те се противопоставили на Бога и Му заявили, че искат свобода, защото можели да творят като Него дори и духовни създания. И те наистина натворили много духовни мисли, които били като духовни създания. Дори тези мисли повярвали на своите създатели. Те повярвали, че са създадени от висше творчество. По-късно тези мисли станали Адамитас – хора, или падения. По-късно Всемогъщият изпратил тези Мъдреци да учат тези хора на земята и за земята те били като богове. Но нито хората израствали, нито Мъдреците придобивали покой, защото без единство с Всемогъщия няма реално Учение. Ето защо по-късно на земята слезли Арамоните – Старците – и Аратите – Учителите, Просветлените от  единството. Така те показвали на хората изгубения път, а на Мъдреците пътя на завръщането. Но и досега на земята и в ада има много Мъдреци, които не се завръщат.

Шестият Старец

Из „Падението на Мъдреците“
Прозрял възхода и падението си

   Това се случило в Древността. Един от мъдрите богове оспорил решение на Върховния. И той бил захвърлен в дълбока пропаст. И падал, падал дълго време, докато се ударил в твърда земя и сам станал твърд от твърдта. И после минали милиони години, докато се завърне при Всевишния. И той узнал, че Всевишната Воля му е дала падението за изправление.  И във всичко това той видял Величието на Любовта. И когато най-накрая се завърнал при Върховния, Той му казал: „Айрита  Ахаромон Тахава – Ще се наречеш водител на Независимите Старци“. Така се е зародил първият Независим Старец, защото прозрял възхода и падението си.

Шестият Старец

Из „Падението на Мъдреците“
Падението е Велик Замисъл на благословението

   В Древността са се случвали много падения. Дори и най-извисено мъдрите са били в падение. Но Изначалните са падали по особен начин. Те падали без време, те са падали с лекота, те са падали духовно. И затова по пътя си те са срещнали Дъното, което е без дъно. Така те се  преобразили и били наречени Азахорите – Праначалните, или Изначалните. Така тези Мъдри се завърнали в своята Махариум Бахадава – Мистерия от Безкрайност. Така тези Мъдри разбрали, че падението е Велик Замисъл на благословението, защото така те узнали своя Произход и станали Служители на Изначалието. За тях е казано: „Те са опората на Безкрайността“.

Шестият Старец

Из „Падението на Мъдреците“
„Този Мъдрец на познаваше Всевишния“

   Това се случило в Древността с един мъдър човек. Той бил много добър и много благ. Където и да отидел, все вършел добрини. Помагал, радвал хората и те го почитали и благоговеели пред него. И така си течал животът, докато един ден се чуло, че злото го настигнало и той паднал в една пропаст и издъхнал на място. Понеже хората много го обичали, те успели да слязат в пропастта и дори там му издигнали паметник. И явила се буря с гръмотевици. И от гръмотевиците излязъл Глас и казал: „Този мъдрец не познаваше Всевишния. И затова неговото добро завърши в пропаст. Това е доброто, при което хората заспиват и не узнават Тайната на живота. Този мъдрец нямаше в себе си такава Любов, която да му покаже пътя към Истината и Всевишния.“ Ето защо още от Древността върху Мъдреците слезе падение.

Шестият Старец

Из Книгата „Древният Ключ“
Молитвата най-древният Харот

    Не бързай, приятелю, да придобиеш Любовта. Дори и Мъдреците в Древността са пострадали от Любовта. Не се опитвай, приятелю, да придобиеш Любовта, защото Любовта не се придобива. Тръгни по древния и сигурен път – пътя на постоянната молитва, защото молитвата е най-древния Харот – Ключ – на Предвечността. Тя е като събиране и натрупване на чиста изворна вода, на чиста изворна сила. Но тя също не придобива Любовта. Любовта не се придобива, но тук Любовта слиза като дар. Така Вссевишнията дарява Себе Си на Себе Си.

Шестият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 16, 2018, 06:51:46 am
Из Книгата „Докосване до Праизвора“
Глътката на Истината

   Съществува таен Ключ, който отстранява сътворението. Съществува таен Ключ, който отстранява сянката. Съществува Древен Ключ, който отстранява всички мъгли и заблуждения. Този Ключ е тайна субстанция и тази субстанция изтича от Скритостта на Абсолюта. И ако Той ти даде само една глътка от Себе Си, ти ще бъдеш постоянно опиянен в света, приятелю. Но пази се, защото хората ще те смятат за безумен, понеже те са изгубили този Ключ. И ти ще си като странник в странна страна, защото си вкусил от глътката на Истината. И тази глътка от Праизвора е Древният Ключ.

Шестият Старец

Из „Докосване до Праизвора“
Вкорени се в собственото си Нищо

   Ти казваш, приятелю, че си добър, но това е заблуждение. Ти казваш, приятелю, че вярваш в Любовта, но това е само мнение. Ти казваш, приятелю, че се стремиш към Истината, но това е само забавление. Ти казваш, приятелю, че усилено търсиш Тайната на живота, но това е само въведение. Аз уважавам твоя път, но нека да ти дам Ключ. Вкорени се в собственото си Нищо, вкорени се в собствената си Истина. Живей повече с Невидимото в себе си. И ще дойде ден, когато Праизворът ще те докосне. И тогава ще бъдеш опиянен и ще виждаш само Абсолюта и ще живееш в Неговата Безкрайност. И Мистерията ще бъде твоят Дом.

Шестият Старец

Из Книгата „Неизвестни Послания“
Само в мрака можеш да избликнеш

   Не търси, не търси, не търси себе си, защото и без това не можеш да се намериш. Защото твоята Тайна е преголяма. Ти не можеш да се намериш, но можеш да се откриеш. Това може да се случи, когато усилено работиш и когато дойде Дарът на мрака, защото само в мрака можеш да избликнеш. В светлината не можеш, тя е заблуждение. И когато избликнеш в мрака, в тебе ще се зароди твоето тържество – тържеството в Нищото.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
В началото на времената

   Ти си неразумен, ако си избрал пътя на доброто, защото когато доброто залезе, ще изгрее злото. Когато залязва денят, не изгрява ли нощта? Ти си неразумен, ако си избрал пътя на злото, защото когато злото залезе, ще изгрее доброто. След нощта не идва ли денят? Защо ти е , приятелю, ден и нощ или нощ и ден? В началото на времената е нямало ден и нощ, нямало е жалко добро и болно зло. В началото на времената е нямало време. Имало е само Истина и нейния Повелител.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
На една крачка под Дъното

   Много хора са искали, искали, искали, но не са намерили. Много хора са търсили, търсили, търсили и са стигнали до Тайната на Дъното, но не са намерили, защото са забравили Посланието. А то е, че Истината се намира на една крачка под Дъното.

Старецът Ор Хазир

Из „неизвестни Послания“
В мрака си създай прозорец

   Това се случило в миналото. Един маг и жрец беше осъден на клада. И всички го знаеха като магьосник, но не знаеха, че е жрец. На кладата хората преживяха тъмнината на неговото страдание, но те не знаеха неговите деяния и неговия потаен Път. А той беше им казал Посланието: „Торомот Савара Маротот – В мрака си създай прозорец“. Но хората тъй и не разбраха, че той премина през прозореца и се оказва извисен. Днес той отново е сред хората и ги учи, но те не го познават.

Старецът Ор Хазир
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 17, 2018, 06:58:53 am
Из „Неизвестни Послания“
Да видиш и да не намериш

    Има един чуден и странен път. И Посланието тук е: Непрестанно усърдие, усърдие, усърдие. И изследвай, проверявай, наблюдавай и най-вече търси, търси, търси, докато видиш и не намериш.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Върховното Непреживяване

   Странник съм между ветровете. Много пътувах, много видях и много преживях. И накрая се сблъсках с най-странното. И накрая се сблъсках с Върховното Непреживяване. То е Върховното Непреживяване, защото превъзхожда всички преживявания и опитности. В това Непреживяване нищо не разбрах, но узнах Тайнството на живота, Мистериозността на живота.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Неговото проникване в нас е нашата Тайна

   Ние сме скитници в световете. Ние сме изпратени в световете, за да научим нещо много тънко и много дълбоко. Когато научим най-тънкото и най-дълбокото, ние ще изоставим световете, защото тогава Архорот – Бащата на най-тънкото и най-дълбокото – ще проникне в нас. А когато Той е проникнал, в нас вече не могат да съществуват светове. Неговото проникване в нас е нашата Тайна.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Светлината му била като Послание

   Живял в Древността в една пещера Мъдрецът Ал Барива. Той живял дълго време в една пещера до едно село. Той почти не общувал с хората, нито с птиците, нито с дърветата. Но който успеел да го види, решавал да тръгне по Божия път. Светлината на този Мъдрец била толкова голяма, че била като Послание. Задвижвала нещо във всяко живо същество. Така минали много години и дълго време от селото никой не го бил виждал. Накрая селяните решили да отидат в пещерата и да го видят. Но нямало нищо освен скелета му. Но селяните забелязали, че скелетът му бил в молитвена поза и че продължавал да излъчва светлина. И те нарекли пещерата „Домът на светлината“. Тази пещера и досега е тук, на земята. И който знае как да пристъпи в нея, ще получи Посланията на Ал Барива.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Ключът към малката Свобода

   Има едно Велико Послание за всеки човек на земята. Това Послание споделя Тайната на живота, Тайната на себепознанието и Тайната на вечността. Това Послание е „Пронижи мрака до кокал, или пронижи мрака до дъно“. И тогава ще имаш Ключа на малката Свобода.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Ключ към Високата Свобода и Върховната Свобода

   Има Послание за Мъдреците и Посветените, но има Послание за Великите Учители и Старците. Мъдреците и Посветените постигат Високата Свобода, а Великите Учители и Старците постигат Върховната Свобода. Посланието към Мъдреците и Посветения е: „Пронижи вечността до дъно“. Така на Мъдреца и Посветения се дава Ключ към Безкрая. Посланието към Великия Учител и Стареца е: „Пронижи Безкрайността до дъно и ще имаш Ключ към Върховния“.

Старецът Ор Хазир
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 18, 2018, 05:22:18 am

Из „Неизвестни Послания“
Ти си от Харавите

   Има едно Величествено Послание в живота. И това Послание е Ключът към разгатката на Мистерията. Но дълго време трябва да мине, докато човек го разбере и узрее за него. Това Послание гласи: „Мисли единствено за своя Учител и за своя Бог, и за нищо друго“. Щом изпълниш това, ти си от Харавите – Избраните.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Който носи Скритото Послание

   Който носи Скритото Послание в себе си, той по време на буря е спокоен, по време на ураган е тих, по време на мълния е лъчезарен, по време на Голгота е блажен, а по време на щастие е независим.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Посланието от Древността е в настоящето

   Когато вървиш към своята Свята цел, не гледай нито миналото, нито бъдещето, защото Посланието от Древността е в настоящето. И то гласи: „Действувай всякога с мярката на Истинното“. Само така ще заличиш миналото и ще отстраниш бъдещето, защото целта на живота не е бъдещето, а Истината.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Бъди потайно чист

   Има едно Древно Послание, което гласи: „Бъди потайно чист“. Само потайното може да бъде съкровено. Само потайното може да бъде благородно. Съкровеното идва от Любовта, а благородното идва от Мъдростта. Когато те са обединени, ражда се мярката на Истинното действие. И то е потайно чистото действие.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Да говори Той, а не ти

   Има едно нещо, което човекът трябва да изучи. Има едно нещо, което човекът трябва да разбере. Но всичко това става чрез многобройни упражнения, чрез многобройни искрени усилия. Това е да говори Той, а не ти. Това е да люби Той, а не ти. Това е действува Той, а не ти. Човекът трябва да осъзнае, че не той е говорът, че не той е любовта и че не той е действието.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Тогава Той ще мисли в нас

   Ние трябва да осъзнаем, че не ние вървим, че не ние мислим, че не ние се молим. Ето защо ние трябва да очистим нашето ходене и тогава Той ще ходи в нас и ще ни е леко. Ето защо ние трябва да очистим мисленето си и тогава Той ще мисли в нас, а не ние и ще ни е леко. А когато ние се молим, то е защото Той ни е избрал. И Той ни е дал тези молитви и сам Той се моли в нас, защото иска да Го постигнем. Щом се молим, Той е обърнал Лицето си към нас и е пожелал все повече да Го виждаме и да разбираме Неговата Потайност.

Старецът Ор Хазир

Из Книгата „Пътят към Абсолюта“
Целта е да не пристигнеш

   Пътувай, пътувай към Него, докато не пристигнеш. Целта на живота не е в това да пристигнеш. Целта на живота е в това да не пристигнеш. Да не пристигнеш, означава да заживееш в Неговата Мистериозна Безкрайност. И тук ще се зароди в тебе Величествено почитание към Абсолюта. И в дните на твоето почитание Той ще ти се изяви. И ще видиш Очите Му. И това ще е храната ти за милиони години.

Старецът Ор Хазир

Из „Пътят към Абсолюта“
Да видиш лично Очите на Абсолюта

   Най-големия Дар в света е да ти е позволена молитвата и да работиш върху себе си. Това е пътят, който води до Тайната на твоя Учител. А после Учителят ще ти даде метода, който води към Мистерията на Абсолюта. Ти сам си пътят към Учителя, а Учителят е мостът към Абсолюта. Ти сам ще работиш усилено, но едно трябва да знаеш: че никога не си сам, дори и когато изглежда, че си изоставен, защото изключително велика Любов те ръководи и направлява. Тя е всемогъща и във видимото, и в невидимото, защото нейната цел е да видиш лично Очите на Абсолюта.

Старецът Ор Хазир
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 19, 2018, 05:50:18 am
Из Книгата „Пътят на Ключа“
Авахитарама – Преданоотдадеността

   Има едно нещо в Древността, чрез което Древните, когато слизаха на земята, всякога постигаха своята цел. Това нещо беше Ключът, най-чудният Ключ, и те никога не го изпуснаха от себе си и не искаха нищо друго. Те малко спяха, малко се хранеха, малко мислеха. На света не обръщаха внимание, светът не ги почиташе. Те се молеха само за едно – този Ключ да остане завинаги в тях. Този Ключ в Древността се наричаше Авахитарама – Преданоотдадеността.

Вторият Изначален Старец Азавот Махария

Из „Пътят на Ключа“
Пътят на Ключа към Върховния Лик

   Който има Ключа Авахитарама, в който и свят да попадне, дори и в най-прекрасния от световете, той не може да бъде запленен от него, защото Ключът е даден от Върховната Прабездна на Древните, за да се завърнат те при Единствения Абсолют. Авахитарама е Дарът на даровете, Дарът над световете. Това е Ключът, с който не само се завръщаме, но той ни позволява да видим и Лицето Му. Това е Пътят на Ключа към Върховния Лик. И всеки, който е съхранил Авахитарама, ще Го види.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Пътят на Ключа“
Неведомостта му служи

   Който има Ключа, отключва тъмнината и отключва светлината. Така той отстранява булото и прониква в Неведомостта. На човека на Ключа Неведомостта му служи, защото тя му е дала Ключа, понеже го е избрала да живее в нея. Ключът е влизане в Неведомостта, в освободеността. Ето защо всеки трябва да изработи този Ключ в себе си.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Пътят на Ключа“
Ключът на живота

   Всеки трябва да изработи Ключа на живота в себе си. Този Ключ се изработва по много начини. Първо: чрез непривързаност към земното мислене – обремененото битие. Второ: чрез отдаденост на своя Учител. Трето: чрез отдаденост на Истината. Четвърто: чрез отдаденост на дълга. Пето: чрез преодоляване на себе си – преодоляване чрез Божественост. Ето чудните пътища към Ключа.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Пътят на Ключа“
Ахор е Ключът

   Още от прадревни времена, още в древните времена и сега, в настоящите времена, се е изисквало едно и също нещо – да имаш Ключа на живота. Ключът на живота се намира в твоята Лекота. Тази Лекота е нещо, което се носи всякога над трудностите, над събитията, над явленията. Тази Лекота в Древността се е наричала Ахор – Дух. Който има Дух, има и Лекотата. Ахор е Ключът.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Пътят на Ключа“
Изначално ти си създаден като Ахор

   Всеки може да изработи в себе си Ахор. Необходимо е само да имаш стремеж към Ахор, да мислиш за Ахор, да се молиш за Ахор, да чувстваш Ахор, да осъзнаваш Ахор, докато разбереш, че изначално ти си създаден като Ахор. И когато напълно осъзнаеш това, ти ще имаш Ключа на живота, Ключа на Лекотата. Тази Лекота е неподдаваща се на разрушение. Тя е нашата Несътворена природа. Който е осъзнал тази природа, той е намерил пътя си към Ключа.

Вторият Старец Азавот Махария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 20, 2018, 05:57:25 am
Из Книгата „Невъобразимият Свръхдревен“
Преди Началото и преди Прабезмълвието

   Съществува Велико Същество. Съществува Прадълбинно Същество. До Него са се докоснали божествата, боговете и синовете. До Него са се докоснали и най-вече Старците. Те са се докоснали да Неговата най-голяма Дълбина – Преддълбината. И така те са видели Величието на Източника. Този Източник е отпреди милиарди години. И Той има Своето Начало. Той е произлязъл от Прабезмълвието. Над Него стои само Невъобразимият Прадревен. Той Единствен е преди Началото и преди Прабезмълвието. И как се е превърнал в Източник, ние много малко знаем за това, тъй като тогава, преди времената, е съществувал само Той – Единственият без множество.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
„Как ще създадеш Източника?“

   Съществува Предание скрито, което ни е дадено от Прастареца. В това Предание, което е най-древният разговор в световете, е имало само едно запитване. Прастарецът е попитал Великата Върховност, Невъобразимия Свръхдревен: „Как ще създадеш Източника на Световете?“ Великата Върховност отговорила: „Така както създадох и Теб. Теб те създадох от една излъчена капка Неведомост. Второто излъчване, което ще образува Източника, е втората капка Неведомост.“

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
Мистериозно са създадени съществата

   Как е създал Невъобразимият Свръхдревен съществата? Мистериозно и странно са създадени съществата. Изначалните Старци са създадени от Мистерия и Истина. Независимите Старци са създадени от Мистерия и Дълбина. Боговете са създадени от Мистерия и Безмълвие. Синовете са създадени от Мистерия и Светлина. Древните са създадени от Тайна и тъмнина. Мъдреците са създадени от Тайна и Път. Човеците са създадени от падение и възход. Тези човеци, които са избрали безпътието, се пресъздават в падение и сянка. Тези човеци, които са избрали Пътя, се пресъздават във възход и завръщане в своя Учител.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
Той е Велико Несъздание

   Как е създаден Прастарецът? Великият Прастарец е създаден от Невъобразимия Прадревен чрез най-скритата Праматерия – Есенцията на Сиянието. А как е създаден Невъобразимият Прадревен? Тук е Мястото, където няма създаване. Той е Велико Несъздание, Той е Велико Неведение. Той превъзхожда всяко Сияние и всяка Есенция. Великото Сияние на Прастареца, чудното Сияние на Старците, великата Светлина на боговете и мъдреците пред Него са като светулки пред слънце.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
Варахот Ламайра – Върховната Скритост

   От какво е съставен Свръхдревният? Той е съставен от три части, от три неща – от паднало тяло, от сърцевина и от Мистерия. Падналото Му тяло е свързано с Безкрайността, то символизира Безкрайността. Сърцевината Му символизира Тайната на световете и съществата. А Мистерията Му символизира Тайната на Не-световете, на Небитието. Там живеят съществата, които не съществуват. Те са Негови идеи, Негови Мистерии. А самият Той живее в четвъртата Си част – Варахот Ламайра, Върховната Скритост.

Вторият Старец Азавот Махария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 21, 2018, 07:01:21 am
Из „Невъобразимият Свръхдревен“
В това Свръхмясто се къпе само Той

   Той живее в четвъртото състояние. Това състояние е извън пределите на Мистерията. В това Прасъстояние няма история, няма понятия, няма нито Древност, нито Прадревност, няма Слово и няма Безмълвие, няма дори и Пълнота, защото всичко е Махария – Превъзходено. Оттук са произлезли Свръхизобилието и Висшата Тишина. Това е Неописуемото Свръхмясто. В това Свръхмясто се къпе само Той и тези, които е приел да изчезнат в Него.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
„Ще ви дам нещо много повече“

   Навътре, навътре в Дълбините на Върховния Прадревен има само едно Прасъстояние. То е абсолютно неназовимо. Но едно нещо ми е било позволено да видя отчасти. И когато видях това, разбрах, че пълнотата на всички същества, дори и на Старците, е една велика бедност. Но Той рече: „Ще дойде ден и ще ви дам не само част от Себе Си, а нещо много повече“. Така узнах, че великата ни пълнота ще бъде заменена.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
Очакваме великия миг

   Как можем да Го изразим, когато Словото не е Негов свят? Как можем да Го изразим с Мълчание, когато Мълчанието е един беден свят пред Него? Как можем да Го изразим с Безмълвие, когато Безмълвието е един възвишен свят, който е само подножие? Никой не може да Го изрази. Но когато вървим с Любов към Истината и към Него, Той малко по малко ще се изразява в нас. И така ще дойде ден, когато нашата Тишина ще стане сияеща. И после всички ние очакваме великия миг да дойде Той в нашата Тишина, да почука и да каже „Ела!“

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
„Там са малките Ми Лъчи“

   И поисках да узная за Него и рекох Му: „Не искам да мисля за Тебе, не искам да мъдрувам. Но Ти ми речи са Себе Си.“ И тогава Върховният Глас ми рече: „Нямам име, не съм и безименен. Но Аз съм бащата на всички, които имат имена и на които още не са дадени. В Мен няма светове, но Аз съм Източникът на световете. Ако искаш да видиш малките Ми Лъчи, търси Ме в наведените неща – тревичката, наведеното от полодове дърво, в изворчетата и най-вече в смиреномъдрия човек. Там са малките Ми Лъчи, там са упътванията към Мене.“

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
Той е Велик Баща

   И много исках да Го видя и рекох Му: „От дълго време все искам да Те видя.“ И рекох Му: „Дай ми Видение за Себе Си, нещо от Себе Си“. И яви ми се първо толкова нежен вятър, че беше като застинал. И казах си: „Неуловим е“. И яви ми се слънчев облак толкова сияен, че наведох глава. И казах си: „Той е ослепителен“. И яви ми се Древен Мрак. И беше Хаосът и видях, че Той го държи в ръцете си. И казах си: „Той е Всемогъщие“. И после видях особен Лъч да излиза от Него. И този Лъч беше толкова нежнотопъл и привличащ. И разбрах, че той е Велик Баща. И тогава рекох Му: „Ще мога ли един ден да Те видя изцяло?“ И рече Гласът Му: „Ще можеш. Но ти вече няма да съществуваш, защото едно е Сърцето Ми, а ти си част от Сърцето Ми, което е излязло навън. В Трона на Невидимото Несътворение има само едно Сърце.“

Вторият Старец Азавот Махария
..............................

   Любовта е същността на Бога, но свръхсъщността Му е друга.
Първият Старец

   Когато възлюбих Безкрая, той се извая в мене.
Първият Старец

   Най-дълбокия смисъл си остава скрит в неизречеността. Той може да живее само в Безмълвието – изречеш ли го, вече ставаш сътворен.
Десетият Старец

   Съвършеното слово е най-близо до Безмълвието – своето Начало.
Десетият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 22, 2018, 06:35:06 am
Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец

ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ

Първа Книга

Представено от Елеазар Хараш

   Изначалният Старец е бил Безименен. Сега този Първи Старец има Имената Учителя Петър Дънов, Учителя Беинса Дуно. Но Дълбинното Му Име си остава много скрито в Безименното, в Безначалното.

Предговор

Древност и Бездна

   Древността е Мистерия без светове, без минало, без бъдеще.

   Мистерията е Неведома, а не Несътворена. Несътвореното е замислено да стане впоследствие сътворено, а Неведомото всякога си остава в Мистерия.

   Първото излъчване на Абсолюта е Дарахар – Гласът. После Дарахар изрича и произнася Мистерията, а тя отделя от себе си Бездната.

   После Дарахар произнася в Бездната Словото Аривара – Същността, а от нея чрез друго Изричане е потекъл Ахамира – Животът.

   Този Изначален Живот е бил недосегаем за Несътвореност и сътвореност. Този Живот е бил Сияние, а не светлина и ограничение.

   В Несътвореността Животът е слязъл като светлина, но това вече е означавало, че ще има и тъмнина. Такъв е бил Великият Замисъл. Скритата Зарама – Истина – слизала все по-надолу.

   Древният Живот се е къпел в океана на Прасветлината – Сияещата Същност.

   По-късно Прасветлината слиза и става енергия – Несътворената Вода, което е било Живот в Духовността. А още по-късно енергията пак слиза и става вода за сътвореността, за да могат сътворените да се очистят и завърнат по обратен път в енергията и Прасветлината.

   Сътворените същества са тези, които са избягали от Бога, но Той им подарява Вахая – водата, за да им каже, че Истинският Живот не е във времето. Тук са само проблясъците.

   Меравот, или Древният Бог, ни е дал Същност, или Чистия Дух, за да минем през водата водач, да се върнем в енергията и оттам в Прасветлината. Този наш Чист Дух знае Пътя, защото той е създаден като бдителна Същност.

   Прасветлината е Храната. Тя е Зарама – Истината; Изначалната Храна на същностите – Боговете.

   Всичкият този Път от Древната Мистерия до сътвореността е бил наречен Древният Поток на слезлия Бог, или Любовта.

   В Древността е нямало земя, а само този Древен Изначален Поток.

   Древността е съставена от този Изначален Поток, който по-късно бил наречен Царството Божие, или Дух и Истина.

Елеазар Хараш
Септември, 2017 г.

Дархат Вахари Айра

   В Древността Го наричаха Анхаротот, което значи Учителят. Тази Върховност и това Правеличие изрече Специални Думи и това бяха 24 Думи. Те станаха Учители на световете, наречени Старците. И Той изрече още: „Ще знаете що е Учителят на всички времена“. И рече: „Що е Учителят? Дархат Вахари Айра“. И обясни: „Това е Древен Пазител на Безкрая“.
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 23, 2018, 06:16:41 am
Учителите са от Прапроизхода

   Учителите не са вечни. Учителите са Старци. Учителите не са безсмъртни. Те са Древни. Учителите превъзхождат всичко това, което е в световете. Учителите са от Прапроизхода. Що е Прапроизходът? Той се е изричал като Аразима – Мястото, в което нямаше нищо.

Древно Правило

   Давам ви Древно правило. Този, който всеки ден мисли по малко за своя Учител, той всеки ден изчезва в Него. Тези не ги наричам хора. Наричам ги същества от Моя род.

Ще се нарече Ахима Мавари

   Всеки, който изчезне в Мен, ще се нарече Ахима Мавари – Един от Неизречените. Това, което не може да се изрече, то принадлежи на Великата Същност. За него може да се каже само: Това е нещо от Безкрая.

Що е Ахамира Ара?

   Животът е започнал с Ахамира Ара. Що е Ахамира Ара? Това е Живот в Изумлението. Казвам: Изумлението е Началото на живота. Щом си в Изумление, ти си докоснат. И така: Ахамира Ара означава още: В Началото бе Неизреченото. Питам: Кой живее в Неизреченото, кой се наслаждава на Неизреченото? Казвам: Това, което се наслаждава на Неизреченото, е Тишината.

Мерахава – Тишината

   За тези, които Ме любят, за тях Аз ще стана Мерахава. Това е Древната Дума за Тишината. Питаха Ме: „Как е облечена Мерахава?“ Казах им: Мерахава е облечена само с две наметала. Те са Дух и Безмълвие.


Дихание без Дихание

   Най-великото нещо в живота е Марахава. Тази Древна Тишина е Дихание без дихание. Това е Дихание без ограничение. Тя е свободна. Тишината е най-голямата Свобода. Тя е по-дълбока от Мъдростта, защото тя е по-близо да Източника.

„Всякога ухаещата“

   Величествена е Марахава. Тя е Древноизречена. Тя може да се изрича само по Свещен начин. Марахава е отломък от Древната Тишина на Абсолюта. Тя е част от Него. Тя прилича повече на Ухание, защото в нея няма светове. Тя не е опетнена от светове и сътвореност. И затова Древните са я отричали „Всякога ухаещата“.

Варахира – най-древното Изкуство

   Тайната на живота не се намира в мислите, в чувствата и постъпките. Тайната на живота се намира във Варахира – това е най-древното Изкуство на Земята. Що е Варахира? Това е Чистото Изначално Възприятие. Това е възприемало само Меравот – Древния. Ето защо Варахира се е наричала още Чистата Свобода. Варахира е способност на нашия Чист Изначален Дух. И когато той е живеел в Меравот, той всякога е бил устроен, защото Варахира е Първото Несътворено и Изначално  Предание. Варахира е означавала да възприемаш само Меравот.

Методът, който отстранява света

   Който е овладял Тайното Изкуство на Варахира, той не познава света на безпокойствата. Варахира е методът, който отстранява света. Варахира е Древна тайна наука. И който е изгубил тази наука, той е изгубил нещо от Същността си. Ето защо ви давам Изначалното Предание.

Що е Изначалието?

   Светът отдавна е уреден, но ние не сме уредени, защото ние не сме във Варахира – в Преданието. Който познава Преданието, живее единствено в Меравот, в своето Изначалие. А що е Изначалието? То е Древното Място, Древното Състояние, което е всякога устроено, защото изхожда от Меравот.

Единственият Храм

   Меравот е без дишане, дори и без живот, защото Той е по-дълбок от живота. За Меравот океанът е капчица, а Слънцето е малка искрица. Но най-чудното, което Той е създал, това е Ал Хадира – Великото Светилище. В това Светилище нямаше Храмове, защото тогава владееше само Меравот, а Той беше Единственият Храм. Оттогава измина много време и по-късно дойде сътворението. Тогава Ал Хадира слезе надолу и бе наречена за световете Любовта.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 24, 2018, 06:29:50 am
Махира – Светлинният Поток

   Една от Великите Тайни на живота се нарича Махира. Махира е метод за разрушението на световете и сътвореността. В Древността Махира е означавала Светлинният Поток. По-късно тя е била наричана Точният Подход. А днес тя е наречена Молитвата. Махира е същество, слязло от Вечния Порядък, и затова тя ни завръща там. Махира е Велико Царство, слязло на Земята.

Треперят пред Махира

   Ние трябва всеки ден да възстановяваме Махира в себе си, докато тя отново се превърне в Царството на Светлиния Поток. Няма страдание, мъчнотия, мрак или ужас, които да не са треперели пред Махира. Боговете са отдавна в това Царство, поради което са неуязвими.

Древният Ключ – Айхама

   В Древността се е случила война между Синовете на Светлината и синовете на тъмнината. Това беше могъща война между Боговете и демоните. В тази война победиха Боговете, но не със сила. Те победиха с Махира, с Древния Ключ, наречен Айхама. Айхама спечели древната война, защото в нея пожела да влезе Древният.

„Арот Рава Махатория“

   Най-висшата Махира е съставена от Лъчите на Боговете. Но Върховната Махира е съставена от Древния. Коя е Върховната Махира? „Арот Рава Махатория“ – „Аз съм Единственият“. Древните имат спомен, че Той е добавил: „Кой е способен да Ме погледне?“. Тогава древните Му отговорили: „Не си създал такива същества, които да могат да те погледнат“. Тогава Древният и Единственият им казал: „Ще създам“. И се скрил дълбоко в Себе Си – Мястото, което никой не може да проследи.

Древна Формула

   Древна Формула: „О, Арахава, Хавалира Морот Алира Варат“ – „О, Скритост, научи ме да мисля истинно за всичко“.

Аризама Хорот

   Защо Великият Бог е Всезнаещ? Аз казвам: Защото Той Единствен знае колко капки има в дъжда. Защо Великият е Всезнаещ? Защото всичко е пред Древния Му Поглед преди още да се прояви. Да, Той е Аризама Хорот – Единственият Виждащ.

Какво можеш да дадеш на Всевишния?

   Древните казвали: „Ако ти си чист и мъдър, какво можеш да дадеш на Всевишния?“. Отговорът е: нищо. Но Древните знаели, че можели да Му посветят живота си. Така те се спасили от чистота, мъдрост и святост. Така те станали безкрайни.

В центъра на мрака

   Древните знаели, че в центъра на мрака се намира Източникът на Живата Вода. И те пробиха мрака и откриха в себе си Безкрая, и Безкраят ги избра. И така те станаха Варихи – Водители към Живата Вода.

Ахира – Тайнството на Битието

   Що е Истинското Знание? Ахира – Тайнството на Битието. За да се разбере Ахира, има само едно условие: трябва да убиеш света, защото, ако светът е жив, Ахира няма да дойде при теб.

Той знае Същностното

   Човекът на Ахира, на Истинското знание, не знае много неща, но той знае Аривара – Същностното. Който знае Аривара, той е благословен Лъч за света, за себе си и за Невидимия свят.

Тече по много тънка нишка

   Ахира е Дълбинното Истинско Знание. Това Знание тече по много тънка нишка от Древния Дух. Сам Той слиза по тази нишка и дарява духовете, които е избрал, с Част от Себе Си. И това е Ахира – Истинското Знание.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 25, 2018, 07:08:30 am
„Араха!“ – „Върни се!“

   Ахира е Безмълвното Тайнство, което те отделя от света. Ахира те прави част от Древната Същност. Ахира е Искра от Истината. Да, ние сме Древни Искри но когато сме се отделили от Истината сме потъмнели, защото сме приели света. Днес Ахира ни призовава отново към себе си. Тя ни казва: „Араха!“ – „Върни се!“.

Гласът е Скритостта

   Най-тайнственото нещо в Мистерията е Гласът. Гласът Му създаде Ариворот – Словото. А след това Ариворот изрече всички неща. Гласът е Скритостта, а Ариворот е Създателят. Само Ариворот може да ни създаде и само Ариворот може да ни върне в Мистерията.

Неизреченият Хляб

   Изречените неща съществуват.Неизречените неща са вечни. Изречените неща са станали Харити – външни, уязвими. Неизречените са скрити в Гласа Му. Те са Същностни. Изреченият хляб се  разваля. Неизреченият Хляб ухае и никога не се разваля. Неизреченият хляб е Аривара – Същността ни.

Анхаротот е нашата Истина

   Когато сме Неизречени, ние сме по-дълбоки от водата. Когато се завърнем в Мистерията, ние сме по-дълбоки от живота. Когато сме се отрекли от Истината, ние сме били изречени, сътворени. Ето защо трябва да се завърнем в Анхаротот – в Учителя. Анхаротот е нашата Истина, нашата Неизреченост.

Учителят е нашият Път

   Ариворот ни изрече и сътвори, за да открием Пътя на собственото ни Завръщане. Учителят е нашата Неизреченост. Учителят е нашият Път. Учителят е нашето Прасъстояние. Учителят е нашият Център. Чрез Него се завръщаме в собствената си Неизреченост. Ето защо всички търсят Учителя. Учителят е Този, Който събужда нашия Път, защото в своята Неизреченост ние сме Едно с Анхаротот – ние сме Едно с Мистерията.

Анхарат – Тайната наука на Покоя

   Има една Тайна наука, но трудно се влиза в нея. В тази наука се намира всичко, но тя е Дом само на Истината. Тази наука дава завършеност на човека. Древна е тази наука, но още е жива. Тази наука все още си остава Тайна наука. Тази наука се нарича Анхарат – Покоят.

Дарен с Началото на Безкрая

   Анхарат означава да си дарен с Началото на Безкрая, чийто край е Зарама. Зарама, това е Истината. Зарама, това е Бездънната Истина. Древните са наричали Зарама „Извиращата“, а Мъдреците са я наричали „Извиращият Покой“.

Призив за Древност

   В Анхарат всичко се завръща. Анхарат е Призив за Древност, а Древността е съставена само от Висша Истина. Който е натрупал определено число Слънчеви действия, той се е завърнал в Древното Състояние. Анхарат е Храм на Древното Изначално мислене. Казвам: Бъди в Бога, защото, когато си в Бога, вършиш Бога, вършиш Анхарат. Само тогава имаш Истината, само тогава имаш Дом.

Покоят е Дом на Истината

   В Анхарат умира светът на земното, светът на сътвореното. Защо светът умира? Защото Покоят е Прелест на Духа и Дом на Истината. Когато си у Дома, свят няма. Сътвореното е изчезнало, защото Покоят е свобода от Сътвореност, от безпокойство. В Покоя няма нищо друго освен Древно Царство.

Ариворот – Дарителят

   Който е в Единство със Словото, той храни своя живот. В Началото Ариворот – Словото – се е наричало Дарителят, по-късно – Божията Ръка, а в последните времена – Словото. Само Свещеното Слово е носителят на живота. Земното слово е погубителят, защото земното слово е изпъдило Бог от себе си.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 26, 2018, 05:10:25 am
Словото е Гласът на Бога

   Ариворот е скритият в нас Бог. И ако разберем това, тогава Словото ще стане наш Водител в Бога. Словото движи световете. Словото се движи в нас, Словото е движение на Бога. Словото е Гласът на Бога.

Това е Хазор

   Ние живеем, защото Словото ни е изговорило. Словото е образувало всички неща чрез Изричане. Древните казвали: „Велико е Словото, което е привлякло Бога на своя страна“. Ние казваме: Това е Хазор – Извор. Но какво е Изворът? Това е Слово, което е потекло. Това е Слово, което се е превърнало в постоянно течение. Ето защо Изворът постоянно тече, защото се храни от Словото.

Великите Учители са Водители

   Великите Учители са Хазори – Извори. Те са Велики Познавачи на Словото. Ето защо те са Водители, защото те са влезли в Единство със Словото. Словото е Древната наука. Всичко, което съществува, е изречено Слово. Над тази Древна наука има само едно нещо, което я превъзхожда. Това е Дарахар – Гласът. Да имаш Божие Слово, означава да имаш вярна пътека за своя Път, за своята енергия в Бога.

В Ариворот е целият ни Път

   Това, което слиза при нас, е от друго измерение. Това, което слиза при нас, е Ариворот. Що е Ариворот? Словото Дух. Който е заживял в Словото, е станал Дух. Словото е Древна Потайна Същност. Ето защо то ни превръща от хора в Духове. Помнете: В Ариворот е целият ни Път. Само когато извървим този Път ставаме достойни за Безмълвната Пълнота и Древност.

Този Син ни подава Ръка

   Светът не е преграда за нас. Трудностите не са преграда за нас. Грехопадението не е преграда за нас. Болестите не са преграда за нас. Преградата е в това, че не познаваме Ариворот. Ариворот е Синът на Безкрая, Синът на Бога. И този Син постоянно ни подава Ръка. Но ние сме отвлечени от света вместо от Зарама – Истината.

Словото е Древният Жрец

    Понеже сме изгубили Реалност, ни се нуждаем от Ариворот. Това е слязлата Любов на Древния. Словото е Върховното Послание. Словото е нашият път на Завръщането. Словото, което избираме, е Словото, което ни е избрало. Словото е Древният Жрец, Водителят. То е слязло, заяото ние не умеем да водим себе си.

Словото е Учител

   Ариворот е нещо, което постоянно ни дава Път, живот и сила. Словото е Същност, Словото е превъзходство. Словото е Учител. То ни учи и от вън, и от вътре. Словото е нашият Дом, нашата опора и убежище. Дори и Боговете живеят чрез него и в него. Самият живот е родено Слово. Словото е, което ни превръща в Душа, Дух, Вечност и Безкрайност. Вие казвате: „Изворът се обновява, реката тече“. Аз казвам: Словото тече в извора, Словото тече в реката, защото какво се е случило в изсъхналия извор и пресъхналата река? Казвам: Словото е излязло, Словото си е отишло.

Лахара е бездънна

   Има фина Тайна на живота и тя се нарича Лахара. Лахара, това означава Лекотата. Лахара е бездънна и никакво бреме не може да я улови, и никакво време и никакво сътворение. Тя живее всякога в тайната на своя скрит Ефир. Който има Лахара в себе си, той има Покой всред трудностите на света.

Скрита зад трудностите

   Същността е Лахара, но тя е скрита зад трудностите.  Който има око за нея, тя му се явява. Същността е, която ни дава Лахара, защото сам Бог така е пожелал да ни даде нещо от Себе Си, за да ни облекчи. Лахара е чуден Преобразител.

Дар Неръкотворен

   В Лахара е скрито Мъдро умение. Тя може да преобразява трудностите в Лекота, грижите в бели облаци. Тя е Полет всред трудностите. Кой има Лахара? Този, който е имал Любов към Бога и който се е пожертвал за Бога. Лахара е Дар Неръкотворен, Дар Небесен, Дар незаменим.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 28, 2018, 05:07:04 am
Лахара е неописуема

   Лахара се е явила в човека чрез Божие Докосване. Така всички докоснати са забравили света и вечните му грижи. Лахара е неописуема. Тя е част от финия и красив живот на Душата. Лахара е чудно богатство, което не се купува. Лахара само се дарява.

Той е Деятелят

   Всички събития в живота са Действащия Меравот. Той ни е дарил усилията, за да действа Той. И така: Той е Действащият, а ние се учим. Защо Той е Деятелят? Защото само Той знае кое е най-доброто за нас. Всички събития без изключение произлизат от Бездънната Му Любов. Той е Велик Изчислител, но ние не всякога съвпадаме с неговия Замисъл. Когато не съвпадаме с Неговия Замисъл, Той пак прави най-доброто за нас.

Тече единствено Той

   Меравот е Единственият Дарител на живот. Кой друг може да даде живот? Той дарява живот и в този живот тече единствено Той. Когато Той тече в нас, ние живеем. Когато Той спре да тече в нас, ние летим, ние ставаме свободни. Ние заживяваме в Него, в Неговата Свобода. Той тече подобно на водата, но Той е повече от вода. Той е Единственият Благодетел и Благожелател.

Величието на Ахамира

   Той е Величието на Ахамира – Живота. Той е Величественият Живот. Той е Величественият Източник, Който е създал изворите. Той е Изворът в Изворите. Той е Извиращият в изворите. Той е Дарителят а ние сме носителите. Понеже Той живее в нас, ние течем. Щом течем – движим се към Него.

Той е несъмнен

   Меравот е несъмнен. Не може да се съмняваш в Него. Дори и да се съмняваш в Него, Той е несъмнен. Той е Велика Прасъщност. Той е Лахара – Лекота. Тук бреме не може да попадне, защото Лекотата е подобна на тих безкраен вятър.

Влюбени в Безкрайното Търсене

   Най-великите хора в света са Хадирите – Търсачите. В Древността са ги наричали „Запалените“. Те са всякога търсещи. Те са вечно търсещи. Те никога не търсят временни неща. Тези, които търсят временни неща, са били наричани „угасналите“. Хадирите са от друг род. Те са влюбени в своето Търсене. Те са влюбени в Безкрайното Търсене.

Мистично позволение

   Да си Хадир – Търсач, е необятна чест, велико благо, мистично позволение. Да си Хадир, това означава постоянно да се обновяваш, както е при изворите. Хадирите са извори, защото в тях винаги тече Свещената Жизненост.

Извайват в себе си нещо от Безкрая

   Хадирите вървят по Древен Път. Хадирите вървят по Пътя на Боговете. Това е Пътят на Вечното самоусъвършенстване. Те постоянно извайват в себе си нещо от Безкрая. В своето постоянно Търсене Хадирите придобиват други очи и започват да се вглеждат все повече в Аривара – Същността. Същността е Светилище.

Постоянство и Търпение

   Хадирите са същества, събудени за своето Вечно Търсене. Те знаят, че трябва да са постоянни и търпеливи, за да дочакат слизането на Аривара – Същността. Хадирите знаят, че само Постоянството е Устрем и че само Търпението е Доверие. За Хадирите Бог не е цел, а Идея, Храна, Еликсир. Хадирите не трупат знания за Него,те трупат Дух.

Безмълвието е необяснимо обяснение

   Хадирите умеят да създават в себе си Чистото Тайнство на Духовното Безмълвие. За тях Безмълвието е необяснимо обяснение. Хадирите постигали тънко разбиране без будност, защото те живеели в Духа, в Дълбочината, а Дълбочината е повече от будност. Дълбочината е Аривара – Същността.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 29, 2018, 06:27:50 am
Покоят – Скритият Център

   Хадирите били майстори в това да увеличават своята Духовност, а по-напредналите били майстори да увеличават своята Божественост. Хадирите са имали различни степени на Уединение, но най-вече те са умеели да живеят в Покоя – Скрития си Център. Те знаели, че Покоят означава да си далече от себе си. И така те влизали в своя Център.

Методът на Духа

   По своя Път Хадирите така очиствали Дарая – Сърцето си, че Сърцето им ставало отворена врата за Висшите светове и за Покоя. Хадирите били умели и вещи наблюдатели. Те знаели, че в събитията умът търси правото си и се проваля. Те знаели, че методът на Духа е друг. Духът мълчи, прониква, осмисля и израства. Така те надраствали ума и пресътворявали себе си. Така те ставали независими от всички събития, защото те заживявали в Същността си.

Разбира Дълбините без словата

   Хадирите осъзнали по своя Път, че Духът разбира Дълбините без ума и без словата, без мисленето. Те много ценели Покоя. За тях Покоят е превъзходство над ума, над словата, над мислите. За тях Анхарат – Покоят – бил нещо от Скритата Дълбина. За Хадирите разрешението на всеки въпрос е в Дълбинното Призоваване на Аривара – Същността. Това са наследили от Божествените Хадири, които казвали, че Същността е отговор, който е по-дълбок от всеки отговор.

Съединяване с Дарахар

   Дарахар е Тайна от Мистерията на Абсолюта. Дарахар е Древен. Дарахар е коренът. Познаем ли Дарахар, ставаме част от Неговата Велика Същност. Познаем ли Дарахар, ставаме Неизречени. Дарахар, това е Гласът, който ни е изрекъл. Ако и ние успеем да Го изречем, се съединяваме с Него. Само Истината в нас може да Го изрече.

Тайна за Изричането

   Има Тайна за изричането на нещата. Една от най-дълбоките и свещени Тайни на живота е Изричането. Само Дарахар знае това и само Той може да ни научи да Го изричаме с Любов. Дарахар е съвършеното невидимо оръжие.

Отключва силите и световете

   Дарахар е Древният Ключ, Който отключва силите и световете, но ако сме единни с Истината. Дарахар е Изричане, което не може да бъде изказано. Ако познаваме Дарахар, ще бъдем наситени с Покой. Покоят е Светилище – част от Дарахар.

Дарахар е Правителят на нещата

   Ако Дарахар те допусне, ти ще имаш Тайното Знание. Дарахар е най-чистият Древен Звук на Силата. Той не се дарява на всяка чистота. Той се дарява само на тази Чистота, която вижда Истината. Дарахар е Правителят на нещата. Той прави нещата. Дарахар е част от нещо Бездънно.

Кътче от Скритата Същност

   Дарая е живеещата Тънкост в нашата Същност. Дарая е убежище. Дарая е част от нашата Духовна Родина. Що е Дарая? Това е Сърцето ни. Дарая е кътче от Скритата Същност. Дарая е спокойна Същност, която живее повече в Невидимото. В Дарая живее частица от Заключената Прасветлина.

Вкусваме Анхаротот

   В Дарая вкусваме Анхаротот. В Дарая вкусваме Скритото Познание. В Дарая тече Лекотата на Вечността. Човек, който има в себе си нещо от Тайнството на Дарая, той е узнал Вкуса на Живота. Дарая е малък светъл Поток, излязъл от Аривара – Същността.

Таен прозорец към Аривара

   Дарая е съкровено число и таен прозорец към Аривара – Същността, а Същността е порядък в Истината. Дарая е Дълбоко чувство, излязло от корена на Аривара, докато умът не е Същност и затова той е нереалност. Ако умът не бъде овладян, той погубва себе си. Умът е в света, а мястото на Дарая е в Покоя.

Властта е стар Азорим

   Дарая обича да живее в чистотата и в порядъка, а умът обича властта. Властта е стар Азорим – паразит. Този паразит винаги ограбва човека. Този паразит отделя човека от Зарама – Истината. Азорим е разяждащ и затова Същността ни е дала Дарая. Умът може да говори и може да мълчи, но на Дарая е дадено по-дълбокото Марахава – Тишината, Опората, Дълбината.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 30, 2018, 06:40:40 am
Човек се очиства с Даротор

   Човек се очиства не с вода и с молитва, а с Даротор. Водата и молитвта са важно начало, но белегът за очистването е Даротор. Даротор е познавачът на Скрития смисъл. Що е Даротор? Мъдрост, обитавана от Изначален Лъч. Този Лъч е Духът, който ни е дала Древната Същност.

Духът движи Даротор

   Змията движи еволюцията, бавния път. Разумността движи развитието. Духът движи Даротор. Даротор е Жрец на Словото, Огън от Безкрайност, Опит на Дълбините. Даротор е Опит в Неизменността. Ето защо Даротор е Водител и Пазител.

Тайната Мъдрост

  Даротор бавно ни учи на всичко и ни води навътре към нас самите. Той ни води навътре в себе си, защото оттам е произлязъл. Даротор – това е Мъдростта, напоена с Любов. Даротор, или Тайната е Мъдрост, е сроден със Смирението, а Смирението – това са Скритие Очи на Живота.

Премъдрост, устояла в Изпитанието

   От всяко Мъдро решение започва промяната. Даротор е чистата есенциална храна на Боговете. Ангелите се хранят с Чистота, Серафимите се хранят с Любов, Боговете се хранят с Мъдрост. Скритите Древни се хранят с Истината. Скритите Древни имат нещо, по-дълбоко от Даротор. Те имат Алдаротор – Премъдрост, която е устояла в Изпитанието, наречено в Древността „Тайният Черен Извор“.

Тайният Черен Извор

   Тайният Черен Извор е Забуленият Бог. Кой може да Го разбули? Само Даротор – Мъдростта, съединена с Бога. Само тогава Черният Извор извисява Себе Си и показва другото Си Лице, но то е само пред Бога. За всички неподготвени Черният Извор е ужасна смърт.

Древна Голгота

   В Черния Извор Бог ни изцелява от световете. Черният Извор отстранява световете, за да се завърнем единствено в Него, защото сме Негови. Черният Извор е Потайно Място, Древна Голгота, Древна Вода, която обновява Даротор и дава на Мъдростта ново измерение. Тук Мъдростта става Глас на Древната Вода, Глас на Прасветлината. И това е наречено Древният Път.

Матот е за Мъдропреданите

  Черният Извор е забранено място за земно мислещите хора. Тук земното мислене не може да влезе. То не заслужава да узнае Аромата на Матот – Мрака. Матот е за мъдропреданите. За тях е честта. За тях е Завръщането в Зарама – Истината, защото Матот си е позволил да ги прегърне и да ги превърне в Мистерия.

Бяла, Бяла Древна Чистота

   Черният Извор е Затворена Книга за света. Той е Скрита Врата. Към Черния извор ни води само Зарама – Истината, защото тя иска да преживеем. Непознатото и то да стане част от вас. Що е Черният Извор? Бяла, Бяла Древна Чистота – Маястото, където се е росила Зарама – Истината.

Свръхослепителна Бяла Светлина

   Черният Извор се ръководи от Неведома Мистерия. Той се ръководи от Неведома Мистерия. Той се ръководи от Мистерията на Бога. Черният Извор има отношение към Дълбочината на човешкия Дух, към Дълбините на Истината. Черният Извор е Свръхослепителна Бяла Светлина. Но тя е поразявала милиони същества, които без позволение са искали да проникнат в нея.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 01, 2018, 04:24:23 am
Дарът на Бездната

   От всички народи Черният Извор е взел най-много Атланти в Себе Си, в Своята Скритост. Черният Извор сам ги е обучавал, защото те са били Търсачи на Истината и са я търсили докрай и до смърт. Те наистина са умирали за Истината, а Черният Извор им е дарявал Дара на Бездната – Безкрая и Древната Безмълвна Пълнота. Три пъти в историята на Атлантида се е получавало милиони Атланти да получат дара на Бездната. Това е най-величественото нещо, което се е случвало в Скритие анали на Древната история.

Пазител на Бога

   Черният Извор е Пазител на Бога. Той съхранява Несътвореността и Древната Мъдрост. Архивите на Атлантида са скрити в Чения Извор, Който всякога е бил Могъщ Пазител, защото е съставен от Древни Лъчи, изпуснати от Меравот. Тук, в Черния Извор, са скрити най-големите Тайни на Атлантите, и на Древността. Древният Тот е казал: „Идвам от Черния Извор, за да помогна на света и да остана непознат“.

70-те Изначални Жреци на Черния Извор

   Черният Извор работи и сега и Той е, Който е движил всяка истинска цивилизация към Себе Си. В Черния Извор Меравот е заложил 70 Изначални Жреци. Наричали са ги „Тъмните“, защото те винаги са носили Булото на своята Скрита Реалност. Нито Синовете на Светлината, нито синовете на тъмнината са ги познавали. Те са Мистерия от Древен род. Всеки от тях сам по себе си може да създаде истинска цивилизация.

Тишината като Дълбина

   Дарахар е изтъкан от Древност и Тишина. Дарахар е повече Тишина, отколкото Глас. Дарахар е повече Дълбина, отколкото Звук. Когато питали Старците какво представлява Неговият Глас, те кевали: „Неговият Глас е Тишината като Дълбина“ и нищо повече не казвали. Още в Древността Боговете са воювали, за да Го чуят в Дълбините си. Защо са воювали? Защото чрез Неговия Глас са откривали себе си и своето Тайнство.

Образувал Гласа на Старците

   Дарахар е Тихата Жива Древност, самата Абсолютна Власт, самата Неведомост. Дарахар е, Който в Древността се е движил над Бездната и обмислял световете и съществата, преди да ги изрече. Всички живеят в измерения, само Дарахар живее в Неизреченост и в Неведомост. Дарахар е Този, Който е образувал Гласа на Старците.

Завръщане в Корена

   Дарахар е Всечуващ. Той е чул  нещата в Себе Си, ореди да ги изрече. Той е бил Предвечният Смисъл, Който е дал Смисъл на всичко друго. Така Той бил наречен Скритият Смисъл. Когато Дарахар се върне в Абсолюта, там Той вече превъзхожда и Смисъла. А смисълът е един: Завръщане в Корена, Завръщане в Безкрая.

Дарахар решава на кого да даде Себе Си

   Дарахар е най-древният Лъч на Истината. Той е Ръката на Истината. Той е, Който изрича Тайно Знание. Той е, Който създава аурата на Мъдростта. Дарахар е Този, Който е изрекъл съществата, Вечността и времето. След като ги е изрекъл, Той се е скрил в Себе Си, за да могат да съществуват. Дарахар решава на кого да даде Себе Си, Откровенията Си. Така Той се самосъхранява, а ние оцеляваме.

Що е Айдара?

   Айдара е Създателят на световете. Айдара е Създателят на Боговете и съществата. Айдара е Единственият Повелител и Пазител. Айдара е Великият Влиятел, но всяко сближаване с Айдара е опасност. Тук оцелява само дълбоко смиреният човек. Що е Айдара? Това е Прасилата.

Древната Сила

   Айдара владее над океана, в океана и под него. Айдара владее полета на всяка птица, крачките на всяка мравка, съдбата на всяка тревичка, която гледа към Нея, невъобразимият полет на всяка пеперуда и пътя на всяко същество, което е създадено и което не е създадено. Никой не може да обхване Айдара. И затова изричаме Айдара – Прасилата – като Древната Сила.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 03, 2018, 05:14:36 am
Така се явяват Стихиите

   Айдара е Древна Просветлена Сила. Тя е скрита и зад грубата сила, и зад нежността и мекотата. Айдара става могъща, когато се концентрира в СебеСи. Така се явяват и задвижват Стихиите. Стихиите са послужни на Айдара. Айдара ги е създала, Айдара ги ръководи. Тя ги разпалва, Тя ги задвижва и Тя ги успокоява.

Айдара е Древност

   Айдара променя живота и пътя ни. В Айдара всякога работи Истината. В Айдара е скрит Замисълът на Истината. Айдара е чиста Сила, защото с Свещено Изречена. Айдара е преди живота и смъртта. Всичко във Вселената, което живее и не живее, е във властта на Айдара, защото Айдара е древност, а всичко друго е Произход.

Само Смирението и Любовта виждат Истината

   Истината е произлязла от Древната Сила на Айдара. Тя е Сила от Прасилата, за да се съобразяват всички с нея. Айдара е определила само Смирението и Любовта да виждат Истината. Така Айдара е определила само Истината да вижда в Сърцето на Истината. Смирението и Любовта имат право да докосват Истината. Изцелението на всяко същество се извършва, когато частица от Айдара го докосне. Айдара е Майсторът на всяка промяна. Когато Айдара докосне болестта, тя става здраве. Когато докосне нощта, нощта става ден. Когато докосне човека, той става Несътворен, Неизречен. Това става чрез една милионна частица от Айдара. В тази частица е сгъстен Безкраят.

„Вайхара Дарахар“

   Ако Айдара докосне Словото, то става Син и засиява с необикновена Власт. В Древността Старците са наричали Айдара „Вайхара Дарахар“ – Последният Глас. Те казвали: „Каквото каже Последният Глас“. И Безкраят, и Вечността, и времето са изречени и са проникнати от Айдара. Айдара е Хранилището на световете – и видимите, и невидимите. Истината също се храни от Айдара.

В Истината е всичко

   Всички, които са се посветили на Истината, ще получат Дара на Айдара. Този Дар е Анхарат – Покоят. Силата в света работи чрез Истината, защото Истината е част от Нея. Айдара е изящна и смъртоностна. Ето защо Древните са се грижили само за Истината, защото са знаели, че само Истината оцелява в Айдара. Така Древните разбрали, че в Истинатта е всичко, а в Айдара е всяко решение.

По-могъща от Стихиите

   Свободната воля извисява само Разумномъдрите, но тя проваля безумните. Свободната воля търси Зарама – Истината в човека. Истината в човека е по-могъща от стихиите. Силата е в Истината, а Стихиите са само енергии. Силата е Господарят на всички видове енергии. Енергиите са деца на Силата. Енергиите са родени, Силата е Неродена. Енергиите са създали световете, а Силта се е отдръпнала. Тя живее единствено в своята Мистерия. Единствено Силата е Всепроникваща.

Основан на ядрото на Истината

   Черният Извор прави нещата вечни и безсмъртни. Той погубва само сътворената илюзия. Черният Извор казва: „Стани Дух и се върни в Духа“. В Чрения Извор не може да влезе нищо полуистинно, защото Черният Извор е основан на ядрото на Истината. Черният Извор е в Единство само с Истината, а на сътворените светове Той само се усмихва.

Велика Чест

   Черният Извор е Тайна на Тайните. Той е Древна Божия Тайна, Той е създаден от Великата Любов на Бездната. Велика Чест е тази Древна Голгота да те призове в Прасветлината – Прародината, Безкрая. Тук може да живее само Истината. Тук Подвигът се е случил, а Голгота само е извисила човека.

Черният Извор има три степени

   Черният Извор е Мястото, в което се раждат Вечни същества и Безкрайни същества. В Черния Извор има три степени. Третата степен, това са Вечните същества. Те са в Любовта. Втората степен са Жреците на Истинта. Те са Дълбоки същества, те са родени от Истината. Първата степен са Древните Старци. Те са от Мистерията, нямат Произход. Те могат да слизат в Истината, и в Любовта, но то е само пътешествие, странстване. Така те слизат близо до сътворените, за да им покажат Пътя към Несътвореността, която е Освобождението.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 04, 2018, 05:14:36 am
Древната Сила ни преустройва

   Черният Извор е повече от чудо. Черният Извор няма нужда от чудеса, Той ги превъзхожда. Черният извор, това е Древната Сила, която ни преустройва. Черният Извор ще превърне всичко в Истина. Черният Извор казва: „Ела при Мене и умри. После се погледни и ще видиш“.

Даяра е Древносъздадена

   Даяра е създадена от Величествената Божия Ръка, защото кой друг може да създаде Даяра? Красотата не е красота. Даяра е Красотата. Който има Даяра, излъчва нещо от Божествената Красота. Даяра е Осветена Същност, защото е докосната от Бога. Даяра, това е Душата, а Същността на Душата е Меравот. Даяра е Древносъздадена.

„Неизказаната“

   Даяра е мистична поезия, която не се нуждае от поети, защото кой може да разкаже за Несътвореността ѝ? Даяра е над обикновената реалност. Тя е Реалност, която създава реалности, защото Меравот е вложил в нея нещо от Собствената си Реалност. Даяра е мистично създадена в Тишината на Древността. Меравот е вложил в нея нещо от Себе Си и тя е станала Неизказана. Ето защо Старците я наричали „Неизказаната“.

Вижда чрез Тишината на Меравот

   Даяра е виждащата Същност. Тя вижда чрез Неизказаното в себе си, тя вижда чрез Тишината на Меравот. Даяра е Древен Неръкотворен Ръкопис. Даяра е виждаща, любяща, просветлена, а не знаеща. Даяра действа с Любов, а не с постъпки. Даяра превъзхожда постъпките и желанията. В постъпките и желанията има някакъв шум, а Даяра е Тишина. Даяра не е от хората, не е за света и затова тя рядко слиза в света. Но който е зърнал нещо от нея, той е станал изумен, той е станал Мистик, той се е обогатил за цял живот.

Древен Храм на Любовта

   Даяра е Древен Храм на Любовта. Даяра е Свещена Земя, Свещен Дом. Сърцето ѝ е чисто, Пътят ѝ е Божествен, Словото ѝ е Древно. Тя съвпада само с Мъдростта. Само в Мъдростта тя е успокоена и само в Мъдростта тя пие Нектара на Покоя и Нектара на собствената си Древна Тишина. Даяра е трепет, чист трепет. Тя е фин Лъч от Тайнството на Нищото. Даяра е произнесена от Дарахар като Древен Шепот, като Мистичен Полъх, като Златна Тишина, като Скрито Ухание, Даяра ще остане всякога неизразима, защото така е изречена от Дарахар.

Ключът към себе си

   Араявара е Ключът към себе си. За да влезеш в себе си, е необходим Ключ. Араявара е Мистична. Тя има остро внимание. Тя различава Мъдростта от знанието, защото тя умее да се потапя в Непознатото. Араявара – това е Чистотата. Тя, Чистотата, чете Невидими неща. Ако се яви Могъща буря, която да завлече света, Араявара ще затанцува в бурята и очите на Араявара ще се срещнат с  очите на бурята. И бурята ще ѝ се поклони, защото Араявара е по-древна.

Араявара е открила Древността

   За Араявара Знание е само Свещеното, Чудното, Неуловимото, Тънкото. Араявара се разцъфтява само в това Мъдрознание. Араявара е Древен Мистичен Език. Неговата граматика е Любовта, а неговият говор е Мъдростта. Който има Араявара, има Жив Извор в себе си. Той сам напоява себе си, защото Араявара е отворила Древността с правилния Ключ.

Създадена от Дарахар – Гласа

   Араявара е обяснителят на нещата, но тя не е от този свят. Араявара е създадена от Дарахар – Гласа. Араявара не е явна, нито скрита. Тя е идваща или неидваща. Всеки Мъдрец е съставен от Араявара – Вътрешна Яснота, Жива Яснота. Чрез Араявара ние не питаме за Смисъла, а заживяваме в него. Който живее в Бога, не търси друг Смисъл.

Вижда нещата зад света

   Наградата на Араявара е Вечното чувство, което е всякога Божествено и Благословено. Араявара е Вътрешен свят, който е дошъл за малко на гости на този свят. Така Араявара е започнала да вижда още по-ясно нещата зад света. Араявара е тихо Цвете от света на Безсмъртната Красота. И който е видял това Цвете, забравя своите мечти и пътища и се устремява към Араявара, защото е узнал, че тя има в себе си Осветена Мъдрост.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 05, 2018, 05:56:19 am
Извор от Сърцето на Любовта

   Араявара е откъснат Извор от Сърцето на Любовта, защото Любовта всякога е искала да покаже Пътя към себе си. Умът е в гледането, защото той търси в света. А Араявара е виждаща, защото търси отвъд света. Който сам с личните си усилия дълго се е пречиствал, той е получил Араявара – правото да заживее в Любовта. Араявара е отломък от Безсмъртната Същност на Любовта. Араявара не се движи в света. Тя не се движи в сътвореността. Тя се движи в Любовта.

Араявара е Вечната птица

   Ако светът погине, това не засяга Араявара. Ако светът бъде унищожен, Араявара ще лети спокойно във Вечните простори на Любовта. Араявара е Вечната птица. Тя лети, но без крила. Тя няма нужда от крила, защото предвечно е родена като полет, като полетял Устрем. Да лети, това е нейният живот, нейната Същност.

Времето е прикритие на Необятността

   Араявара ни казва, че времето не е години. Времето е прикритие на Необятността. Времето е Безкрайно, а външното време – то само ни е подарено, за да се преобразим. Тази Необятност, тази Безкрайност винаги ни чака. В света на времето Араявара се движи незримо като вятъра. Който има Любов, чува този странен вятър. Той чува тази Вечна Песен, той чува Полъха на Безкрая.

Посветена в Безсмъртието

   Араявара е Неизвестност за света. Дори когато се говори за нея, тя е Неизвестна. Тя е Сърце – отломък от Вечната Пълнота. Тя е спасена само чрез Съкровеното Знание. Тя не живее в земната любов. Тя долавя само Чистите Духовни вълни. Тя се приближава до сътворените неща, но не живее с тях освен като временен гост, защото тя е Чиста Светлина, ограждаща самата себе си. Тя е Посветена в Безсмъртието. Диханието ѝ е леко, аурата ѝ е чист диамант. В Араявара тече тайната на вечно живия Живот.

Любовта като Бездна

   Дараяра е Обновителят на световете и мълчанията. Дараяра така може да ни насити, че за нас да остане само Тихото Безмълвие и Вечното Изумление. Дараяра има Очи, по-дълбоки от всяка Добродетел. Тези Очи, които са преди очите, малцина са видели и те са 70-те Тъмни Жреци, 24-те Старци, единадесет Богове и само трима от Независимите Старци. Само те са оцелели след тази Среща, която е съставена от Могъща Неизреченост. Що е Дараяра? Това е Любовта, но Любовта като Бездна.

Тези Очи са съставени от Бездна

   Който е видял тези Очи и е бил неподготвен, той би пожелал всякакъв вид смърт, потоп и разрушение, но не и пак да види тези Очи. Тези Очи са съставени от Бездна. Древните казват, че тези, които са устояли на тези Очи, са имали в себе си нещо от Неизречената Върховна и Могъща Тишина. Тази Върховна Тишина е толкова поразяваща и диамантено устойчива, че дори и Старците устоявали само за кратко.

Дараяра е Бездна от Върховна Мощ

   Дараяра е Бездна от Върховната Мощ. Тази Мощ живее в Дълбока Тишина. Тази Тишина е преди думите, преди езиците и преди Несътвореността. Дараяра – това е Любовта във Върховния ѝ Смисъл и в Бездънния ѝ Смисъл. Дараяра е родена преди явленията и събитията и затова тя я превъзхожда. Тези, които са устояли във върховния ѝ Смисъл, са станали духове на Безкрая. А тези, които са устояло в Бездънния ѝ Смисъл, те вече дори не са Духове. Те са Мистерия, скрита зад Безкрая.

Всички търсят Дараяра

   Всички търсят и очакват Дараяра в своя живот, защото тя е Освобождение, Промяна, Преобразяване. Тя е осмислящата Пътя към Меравот. Тя ни разширява, дарява ни нещо от Безкрая. Подготвя ни за Величествената Среща с Неизречените Очи. Древните казват, че тези Древни Очи са така Несъздадени, че излъчват две неща: първо – Глас, съставен от Безкрайност, и второ – Всепоглъщаща Истина.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 06, 2018, 03:33:17 am
Древен Вътрешен Наблюдател

   Черният Извор е Древен Вътрешен Наблюдател. Той е част от Айдара – Древната Мощ. Той, Черният Извор, е създаден като Мярката, като Правилността и затова е подобен на Айдара. Само това, което е Чиста Истина, минава през преградата на Черния Извор. Да преминеш през Мярката на Черния Извор, означава да се освободиш от всичко мрачно завинаги.

Черният Извор е Спасител

   Черният Извор е Потаен, Мистериозен Спасител. Той извежда съществата от сътворените светове. В Черния Извор злото умира завинаги, същото, както е при Голгота. Голгота е погребението на злото и тъмнината завинаги. Черният Извор е Прасветлината, която поглъща всяка черна енергия, всяка изкривена енергия, за да остави живот само на Чистата Същност.

Разрушава черната енергия

   Черният Извор разрушава само неправилната черна енергия. Изкривената черна енергия е много алчна. Самоизяждайки себе си, тя яде и от енергията на другите. И затова се явява Черният Извор. Поразявайки я, Той я спасява, за да не влезе тя в прекалено голямо разрушение. Черният Извор е Спасителят. Той ни спасява от нас самите. И точно в това е Милостта на Голгота. От стари времена хората са разрушители и затова те имат човешка природа, а не Божествена, която от милиарди години ги чака да се пробудят. Чрез Черния извор ние преодоляваме себе си, човешката си природа, и това е Спасението на световете. Черният Извор създава същества, без зло.

Изисква Величествена Преданост

   Черният Извор изисква величествена Преданост към Бога. Черният  Извор е умъртвител на всички заблуждения и на хаоса. Дори и боговете са имали пред него Свещен страх. Черният Извор е Древната Голгота. Старците са Го наричали още „Свещеното Място“, Черният Извор има най-древния Поглед.

Махира е Моят Дом

   Махира е Моят Дом. Махира не е въпрос, а Подход. Тя ни учи да живеем в Бога, а не в света. А въпросите, това си ти, вътрешният човек. Ако хората много се молеха, вместо да питаха, много щяха да решат, много щяха да преобразят. Махира не пита, тя зове. Махира е тази, която някога ще ни слее с Него, защото тя е Изначален Подход. Махира, това е Молитвата. Някои Ме питат: „Ти молиш ли се?“. Казвам: Моите молитви са от милиарди години. Махира е Моят дом.

Тя зове и призовава

   Махира е вродено разбираща. Въпросът не е. Махира е разбрала своя Път. Тя зове и призовава, защото е Изначално призована от Дарахар – Гласа. Махира зове Необяснимото, което ще ѝ даде нещо от своята Необяснимост. Това е Пътят, на който Даяра – Душата – ще разбере Красотата на Необяснимото. А защо ще го разбере? Защото ще ѝ бъде позволено да го преживее.

Завръщане в Неродеността

   Махира е Завръщане в Неродеността, в Чистия Неръкотворен Дом. Махира е Завръщане в Даяра. Този Дом е със стени от Вятър, с Лъчи от Слънце и със Светлина, която никога не угасва. В този Дом никога не идва смъртта. В този Дом никога не се умира. Тук е Домът на Вечната Свобода. Махира е дадена за Завръщане в Свободата. Само безумните са поискали ръкотворен дом, но някога и те ще се завърнат във Вечния си Дом.

Тайната Светла Частица

   Хиляди и милиони години трябва да се молиш, за да се доближиш до Мене. Хиляди и милиони години трябва да се молиш, за да станеш Жив Извор. И тогава, когато Меравот – Древният – заживее с една Частица от Себе Си в тебе, ти ще си носител на Свободата, ти ще си Име на Свободата. И ще бъдеш огрян от нещо Неизречено. Неизреченото в нас е Тайната Светла Частица. Неизреченото в нас е Изворът. Два Извора ведно, това е Тайната на Живота.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 08, 2018, 07:53:05 am
Повикан в Адарохот

   Адарохот е Тайната на Живота. Адарохот се създава само от Меравот. Когато Меравот действа, само тогава имаме Адарохот и само тогава Адарохот създава Познанието за Меравот. Адарохот – това е Единството. Само Той решава с кого да създаде Единство, защото Той е Единственият Виждащ. Този, на когото Той е позволил често да се моли, той вече е повикан в Адарохот. За такъв човек – поклон, защото Единството го е повикало.

Чудо на излизането от творението

   Който е в Адарохот, той вече превъзхожда времето, света и всички неща, защото те са творения, а Адарохот е Чудо на излизането от творението. Сътворението е нещо външно. То не е творение на Божията Същност и Сила. То се е случило, когато Меравот се вглъбил и се е скрил навътре. Така светът и външното са заживели, но не като Същност Божия, а като нещо друго. Старците го нарекли „Арая Аривара“ – другата същност, отделената същност. Адарохот е Силата, която превъзхожда и изпреварва събитията. Събитията променят пътища, но човекът на Единството е винаги неизменен. Той живее в Меравот – в Този, който никога не се променя. Древният е, Който променя, но Него никой не Го променя.

Избраност и Позволение

   Всички, които се молят усърдно, са повикани от Адарохот и те ще участват някога в Тържеството на Истината. Да те покани Адарохот, това е нещо повече от всяко събитие. То е Избраност и Позволение да се движиш бавно към Тайната на Меравот. Извън Адарохот има само движение, но няма развитие. Да си повикан, означава да ти е позволено един ден да станеш Едно с Единия. Той те е приел за Своя Част.

Имай само една цел

   Адарохот е Ново Битие в Пътя към Съвършенството. Само Единството е Пътешествие от себе си към Храма. А тези от другата същност пътуват от себе си към смъртта и от смъртта към света, защото те не са пожелали някога Адарохот. Те са пожелали себе си. Адарохот пресича този свят, като ни казва: „Ела, Сърце Мое, за тебе имам Дом в Себе Си. Имал си досега много домове и много цели. Сега имай само една цел – Адарохот, защото без Мене всяка цел е бедна и всеки дом е опустошен“.

Чистият Подвиг

   Мъчителен е Уединеният Път, но той е Чистият Път, Честният Път, Чистият Подвиг. Казвам: Бъди сам, за да бъдеш с Мене. И тогава Аз ще ти дам определеното отпреди времената. Ще дойде ден и ще ти даря Адарохот. И през това Единство ти всякога ще бъдеш в Мене и Аз – в тебе. И всичко Мое ще бъде твое, защото Единството ни е Цяло и Изначално.

Аз съм Единството с Върховния

   Няма приятелство, по-добро от това с Учителя, защото Аз съм Учителят и Аз съм Единството с Него – Върховния. Това Единство е предвечно образувано и то винаги ни чака с голямо Търпение и Любов. Всички, които са постигнали Адарохот, са били много усърдни в Махира – Молитвата. Махира, това е Светлинният Поток, Древният Подход. Който е влязъл в този Светлинен Поток, той постепенно се очистил от всичко сътворено и временно. Така човекът си е изработил Дреха от Неизреченост. Ето Пътя, по който се идва при Мене. Ето Пътя, по който се случва Адарохот.

Посвети живота си на Махира

   Посвети живота си на Махира и не ще се ражда страх в тебе. Аз ще ти отнема страха, защото в Адарохот страх няма. Страхът е нещо извън Адарохот. Махира е създадена, за да доведе Адарохот в живота на Усърдието. Адарохот е Единственият Пазител. Казвам: Единството е Безмълвен Умъдрител. Единството е Древно като Тайната на Живота.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 10, 2018, 07:15:06 am
Древното Присъствие

   Адарохот е Древна Величествена Несътворена Планина. Адарохот побеждава без битки, изцелява без лекарства, живее без дихание, помага без действие. Адарохот е Древното Присъствие. Адарохот не търси нищо, защото всичко е вътре в Него. Адарохот не чете и не проучва, защото всичко е в Него. Всичко е вътре в Адарохот и там всичко е ясно. Адарохот слиза, но само в Себе Си, само в тези, които е залюбил.

Опитът пълзи, а Любовта лети

   Древната Аараявара – Древната Чистота – може да говори, защото тя не изхожда от опита, а от Любовта, от Дълбокото Разбиране и Осъзнаване. Опитът винаги е бавен, когато не е одухотворен от Любовта. Опитът пълзи, а Любовта лети. Любовта лети, защото е мигновено разбираща, понеже тя е Живот в Меравот – Древния. Старците казвали: „Когато в Древността Слънцата се възхищавали на своята усмивка, покрай тях минала Аараявара. И тя излъчила такова Сияние, че всички те разбрали, че не са от тази Безпределност, и те преживели някаква тъга“. Слънцата светели, но на тях им било показано, че има нещо, по-дълбоко от светлината, и това е Сиянието.

Величествената Необятност

   Древната Аараявара е създала възхищението, но в своята Безпределност тя е сияеща. Възхищението е само Лъч от Сиянието. В Безпределността възхищението умира, остава само Сияещата Пълнота. Древната Араявара е създала възхода, защото тя самата е безмълвна. В Безмълвието възходът замлъква, защото в Безмълвието Истината е цяла. Древната Аараявара е създала преживяванията, но тя самата обича да живее единствено в Мистерията. В Мистерията преживяванията прекъсват. Остава само едно: Величествената Необятност.

Вкореняване в Аараявара

   Някои се радват на знанията, други се радват на помощта, трети – на обясненията, четвърти – на уединението, пети – на търсенето на смисъла, до древните търсели само едно: вкореняване в Аараявара, защото тя им разкривала Есенцията на Скрития Свят. Когато продължителната Аараявара се заглеждала в Мистерията на Бездната, в един момент тя изричала :“Това е всичко, това е всичко“.

„Вие сте Моите Мистични Храмове“

   Сияещата Аараявара е Откровението на Древния Свят. Тя сияела с Бездънни Лъчи и чакала Дарахар – Гласът – да произнесе Синовете на Безкрая, за да разнесът те Аараявара навсякъде, където не тече Вода – Живот. Когато Дарахар произнесъл Синовете на Безкрая, Древната Аараявара казала: „Ето, вие сте Моите Мистични Храмове. Давам ви Сърцето Си, за да разнесете Тайната на Неизреченият Свят“.

Най-опасната сила

   За този свят съществуват много опасни неща. За този свят най-опасна е Реалността. Реалността е винаги много задължаваща. Ето защо този свят се е гмурнал в хаоса – явен и скрит. Човекът е станал майстор на падението си. Той е станал създател на заблужденията си. Човекът чака спасението си, но не е подал ръка на Бога. Ето защо към човека и човечеството идва най-опасната сила, по-опасна и от Реалността. И това е Зарама – Истината.

Зарама има Тайно Сърце

   Зарама е Огън, скрит във всички огньове. Зарама търси в световете само себе си. А тези, които не я търсят, тя знае, че те увеличават тъмнината на света. Тъмнината е техният палач, защото не са приели Ръката на Зарама. А Зарама много пъти им е подавла Ръка, за да им донесе Лекотата и Свободата. Но за неразбралите я тя е трудно поносима. Зарама има Тайно Сърце за всяко същество, защото Сърцето изначално е Древен Храм на Зарама.

Зарама е вещ Наблюдател

   Зарама е Дарителят на Свободата. Зарама е изгубеното Учение. Отричайки се от Истината, хората оковаха себе си. Зарама е Пътят, Невидимата Дълбина. Зарама живее тихо. Тя не се интересува от това какво са постигнали хората, а имат ли Истината в себе си. Зарама е вещ Наблюдател. От милиони години тя руши погрешните възгледи и постижения на цивилизациите.

Смирението е явление на Дълбината

   Основата на Зарама е невидима. Невидимото е зад пределите. Зарама е странно скрита и древно осветена. Тя живее с Таен Лъч от Меравот. Зарама няма история и затова тя е Древен Водач. Приятелите на Зарама са смирените, скромните, любящите, докоснатите. Смирението е явление на Тишината, на Дълбината. Смирението е не-постижение. Гордостта е постижение и затова, който постига, умира, а който живее в Истината, оживявява.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 13, 2018, 07:18:33 am
Любовта е била Негова Хамира

   В Древността Боговете, които са се отказвали от своята истинска Любов, са получавали правото да се завърнат в Меравот – Древноскрития. Древните знаели, че преди Любовта да е била истинска, тя е била нещо друго, по-дълбоко. Тя е била Древна. А преди да е станала Древна, тя е била нещо друго. Тя е била Негова Хамира – Негова Дълбина. И когато тя е излязла от себе си, тогава тя е станала Древна, после – истинска, после – правилна и така надолу, докато се изгуби.

Прасъщество, съставено от Неведомост

   Древната Дараяра е тук – Древната Любов е тук. Но тя е скрита в своята Дълбина, а не във времената. Дараяра не разбира времената. Тя знае само Древността и Него .Дараяра знае, че Той е върховната Непостижимост. Дараяра знае, че Той е Прасъщество, съствено от Неведомост. Древните знаели, че Дараяра е Безкрайна, защото се  е учила в Него, в Неговата Древност, в Неговата Дълбина, а пък Той никъде не се е учил, защото е Съвършен. Казвам: Как е станал Съвършен, това никой никога не е узнал.

Образ и Подобие на Неизречеността

   Дараяра е най-древният Кристал. Тя не е съставена от Слово, а от Безмълвните Дълбини на Меравот – Древноскрития. Поради тези Безмълвни Лъчи тя е останала Несътворена. За тази Дълбинна Любов Древната традиция мълчи, защото в нея не тече разбираемото, а Неразбираемото, Дълбинното. В съществата тече светлина или тъмнина, а в Дараяра тече Безмълвие и Неизреченост. Съществата или говорят, или мълчат, но Дараяра е винаги Дълбинна и Неизразима, защото тя е Образ и Подобие на Неизречеността. Тя е Образ и Подобие на Това, Което превъзхожда всичко.

Харахот, Харахот, Харахот

   За да живее Дараяра във Вечността, тя трябва да отстрани времето и сътворението. Но Древните Старци, казвали още: „За да живее Дараяра в Безкрая, тя трябва да отстрани и унищожи Вечността“. Древните казвали още: „За Дълбинната Дараяра Вечността е радост, а Безкраят е Царство, Покой, Преизпълненост“. А които са Ме питали какъв Покой, Казвам: Невиждан Покой. А когато са ме питали има ли нещо повече от това, Аз казвам: Най-дълбинната Дараяра е нещо повече от Царство, Покой и Преизлълненост. Отвъд това е само Харахот, Харахот, Харахот – Неведомост, Неведомост, Неведомост.

Древният превъзхожда и Безкрая

   За Меравот няма мнение, няма Слово. Словото е условно. Той го е създал, Той го е образувал, а сам Той е Необразуван. Той е останал Скрит в Нищото, а от Него е излязъл като излъченост Безкраят. Но Той, Древният, превъзхожда и Безкрая. Когато Древните съзерцавали Тайната Му, те открили, че Словото е създадено, за да търси Непознаваемото.

Той е Дълбинно Несъществуващ

   В Древния, в Нищото няма спасение, няма възкресение, защото тук няма какво да се спасява и няма какво да възкръсва. Всичко е цялостно. За да се спасява нещо, то трябва да е създадено. В Нищото няма създания, няма дори живот, защото Меравот превъзхожда живота, превъзхожда съществуванието. Той е Дълбинно Несъществуващ. А всичко, което има съществувание, е Негово ограничение. Когато Древните са създали Неговата Тайна, те са открили, че в нея има само Необятност, която е Възхитителна и Неизречима. Те разбрали, че тази Необятност може да бъде понесена от Несътворени духове, и то непълно.

Той е Върховният Замисъл

   Той е Върховното Нищо. Той движи Истината. Той е случайността, която те намира. Случайността е създадена, за да се случат нещата. Той е Събитието в събитията. Чрез събитията Той променя събитията. Събитията са Негово докосване, което променя възгледите. Нищото е дарило Безкрая са най-древната Свобода. И Древният ни вика и призовава там. И един ден това ще се случи, защото Той е Върховният Замисъл.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 15, 2018, 06:27:18 am
Зарамот – Древното Място

   Меравот живее в Дълбинен Покой, в Покой отвъд Покоя – Място, в което никога е нямало история; Място, в което никога е нямало добро и зло; Място в което никога е нямало блага, защото това е Място над благата. Древните узнали, че тук нищо не искаш, защото тук си запълнен, завършен. И те го нарекли Зарамот – Древно Място без място.

Има Поглед само за Вдъхновените

   Черният Извор е Бурята на Изпитанието. Само Вдъхновените могат да влязат тук и да пият от Тайната на този Извор. Черният Извор има Поглед само за Вдъхновените. И когато Той види, че Вдъхновението е чисто, Той казва: „Ела в Тайната на Моите Дълбини. И ето, вече си свободен, защото премествам Сърцето Си върху тебе. И това Място, наречено Безкраят, е вече твое“.

Изкуството на Пробива

   В Черния Извор мракът е поразен. Той е разцепен на две, защото той не познава силата на Любовта и Вдъхновението, а те са по-древни от него. Любовта и Вдъхновението не търсят Храмове. Те владеят най-древното Изкуство – Изкуството на Пробива. Те пробиват скалата, наречена „светът“, и вдишват Безкрая на Свободата.

Те пробиха Потопа

   Когато Черният извор в Древността изсипа Големия Потоп върху съществата, какво казаха Вдъхновените? Те казаха: „Нима една вода може да проникне в нашия Дух? И не сме ли ние, които проникваме?“. И те пробиха водата. А другите трябваше да бъдат потопени и очистени от нея, за да се подготвят за в бъдеще за среща със себе си.

Дарът на световете

   Черният Извор е Тайна, която първо поглъща живота, а после ти го дава десетократно. Да те погълне Голгота, това е Древен Метод. Старците казват: „Това е условието да се роди Същността в тебе, да се върнеш осъзнато в Духа си“. Същността не може да се роди в света. Същността може да се роди само в Черния Извор. Ето защо Той е Дарът на световете.

Харазар е Свобода или проклятие

   Харазар е Тайнство. Харазар е Свобода или проклятие. И това зависи от ръцете, които го посочват. Харазар е чуден и опасен. И всичко се определя от това коя врата ще отвориш – вратата към сътворението или Вратата към Бога. Харазар на Залихир означава Ключът. Харазар е Дар, ако разумът ти е Истинен. Но ако разумът ти е тъмен, ти си отключил вратата на сътвореността, а сътворението е бреме.

Разговаря с Древния Приятел

   Харазар е Дар и умение да проникваш в други измерения. Който има Харазар, може да влезе и в бурята и да вземе нещо от силата ѝ. Харазар умее да отключва и Тишината и да разговаря там с Древния Приятел, защото сам Древният Приятел е създал Харазар.

Могъщо Потайно Действие

   Да имаш Харазар, означава да премахваш прегради. Който има Харазар, във време на трудности има Равновесие. Така той не губи себе си. Не е важно дали хаосът те дебне, а дали имаш Ключа на Духа. В Харазар е заключено Могъщо Потайно Действие. Когато ни е даден Харазар, даден ни е Път.

Харазар е Духовна власт

   Харазар може да бъде явен, може да бъде и скрит. В Харазар е спотаена Духовна власт. В Харазар е скрита Динамичната Духовна решителност. Да Имаш Харазар, значи да имаш силата да отстраняваш света.

Анхарат е Дълбинен Живот

   Анхарат – Покоят – е Дълбинен Живот. Той е Изречен само от Осмисления Път. Покоят е Божественост, а безпокойството е сътвореност, бездуховност. Анхарат е Древно Излъчено Слово – Благословение, но не за хора, а за осъзнати Души и Духове. Покоят е част от Безкрая. Той е Велик Дар, дарен на Стремящите се и на Древночистите.  Покоят е Дар за възстановената Реалност.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 16, 2018, 08:00:28 am
„Ти трябва да бъдеш Амадара“

   Анхарат е Блага вест, Древнодвижеща се Ефирна Сила, която търси своите си – тези, които четат Правилата на Живота в Сърцето си, а не в Писанията. Древните знаели, че който се е завърнал в Сърцето си, той превъзхожда всички Свещени Писания, защото Сърцето е написано преди Писанията. Някога в Древността Дарахар е казал на Сърцето: „Ти трябва да бъдеш Амадара – Слънцето в човека“. И затова Древните казвали :“Сърцето е Слънцето в човека, там е Светилището, това е Божият Храм. Няма други Храмове“.

Покоят е бил всякога

   Защо хората търсят Анхарат? Защото търсят Пълнотата, която някога са изгубили. Покоят е Дар от Гласа на Живота. Покоят успокоява, защото е узнал нещо от Зарама – Истината. И затова той носи в себе си Дух. Покоят означава, че смъртта е отстранена. А що е смъртта? Невежеството на безпокойството. Покоят е бил всякога, а безпокойството е временно. Тишината е била всякога, а шумът е вмъкнат в света поради отклонението от Тишината.

Покоят е Храна

   Анхарат е Древна връзка с Невидимия Свят. Този свят ни напомня Необятното. Покоят е като чистата слънчева светлина. Всеки, който се очисти, стига до Тайнството на Покоя. Покоят е Храна. Той храни Същността ни с най-тънката и фина енергия. Покоят е бил в Дълбините, но когато хората са излезли навън, те са изгубили нещо от себе си, от Дълбините си. И сега го търсят като стар приятел от миналото.

Даваме Му Доверието си

   Когато извършваш Махира – Молитва, никога не искай нещата да стават потвоему. Нещата трябва да стават по Бога, само тогава те са правилни. Когато искаш нещата да стават потвоему, ти не се молиш на Бога, а на твоите желания. Древните отдавна са казали: „На Меравот се молим и Му даваме доверието си Той да решава“. А Той е Виждащият. Когато действаме така, Махира може да ни направи виждащи и да ни даде другите Истини, Скритите Истини. Така Махира става Светлинен Поток на Чистите Истини.

Махира е Живата Древна Връзка

   Махира е Път към Безкрайните възможности. Махира пътува към своето Древно Единство с Меравот. Тя е живата Древна Връзка. В Древността Махира е била създадена като Полет, като Птица, пронизваща небесата, като Вятър неуловим, като Меч от Прасветлина. Махира е трупане на чиста енергия в Невидимия Свят, за да се прояви тя в съдбоносното време. Древните казвали: „Натрупаната Махира е сътвореното Преобразяване“.

„Ето Пътя към Меравот“

   Чрез Махира човек може да си натрупа море от енергия за своите бъдещи цели. Махира е Древно благо, дадено на човека. Махира ни води към все по-дълбоко Осъзнаване на Древността и на Незнайния Замисъл. Който е натрупал Махира, ще влезе в мрака без страх и мракът няма да му устои. Мракът ще му отвори вратата си и ще му каже: „Ето Пътя към Меравот“.

Ако Махира те е избрала

   Древните знаели, че Махира е дадена, за да може човекът след време да преодолее сътворението. Всякога вярвай в Махира, защото в нея е вложено избавлението. И затова тя носи Покоя в твоя Път. Ако Махира те е избрала и ако ти си я избрал, ти си в Безвремието. Това значи, че Любовта те е погледнала. Древните казвали: „Махира се явява и Учител, защото, който много се е молил е бил научен“. Махира извайва в нас собствената ни Древност.

Вахая – Скритата Мъдрост

   Вахая е преди опита и преди Мъдростта, защото тя е била в Мястото на Живота, в Мястото, откъдето е произлязъл Животът. Древните са наричали Вахая – Водата – Другата Мъдрост, или Скритата Мъдрост. Ето защо тези от Другата Мъдрост имат Живот. А човекомъдрието – падналата мъдрост – е пагубно. Скритомъдрият е в Живота, а не в знанието. Някога Древните са наричали Душата Свещена Вода, защото те знаели, че тя е извлечена от Премъдрата Прасветлина. Ето защо в Душата е вродено Изобилието.

Вахая носи Живота в себе си

   Вахая е Ключът на Живота. Тя тече от Бога за Бога и към Бога. В своята Сърцевина Вахая е Сияеща и Одухотворена Същност. Тя е слязла при човека, за да усили Живота му, защото тя го носи изначално в себе си. Вахая има Чисто Сърце, Чиста Сърцевина, и затова тя се възхищава на човека, на неговата Душа. Тя е сродна с човешката Душа. Вахая е скъпоценна. Тя е нещо повече от помощ. Тя е Съзнателна, тя е Осъзната Същност.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 17, 2018, 05:33:17 am
„Какъв Замисъл!“

   Има три велики сродни неща – Вахая, Любовта и Душата.  Тези три неща са потекли в световете. Ето защо Древните възкликнали: „Какъв Творец! Какъв Замисъл!“. Защото с тези велики Същности Меравот обхваща световете. Той ги е дарил на световете, за да извиси съществата. Вахая е повече от помощ, Вахая е Любов.

Течащата Истина в нас

   Вахая е Дълбинна Реч. Древните са наричали Вахая Течаща Истина, защото тя тече върху нас и ни води в Чистия Път. Ние не осъзнаваме, че тази Течаща Истина в нас решава задачите ни и че най-накрая чрез Вахая ние ще разрешим себе си. Виждали ли сте как пустинникът пие водата? Аз съм го наблюдавал. Той пие най-скъпоценното нещо в света. Той пие Вахая – Съкровището на света. Тази Течаща Истина не е обяснение, тя е нашето решение. И ние трябва да станем Вахая за другите, за да им донесем Живота.

Здравето – Светещото начало

   Харавар обича Истината, Тишината и Уединението. Харавар е плод на Цялостното Отдаване на Бога. Само така Бог може да ни храни със Себе Си. Що е Харавар? Това е Здравето, това е Светещото начало, това е Осмисленият човек, това е Синът Божий, това е Дъщерята Божия. Това е този, който мъдро ръководи себе си. Харавар е качество от Дълбочината на човека.

Харавар – свободно течащата енергия

   Махира храни Сърцето. Дълбокото и Чисто чувство храни Душата. Тънката Мъдрост храни Духа. Истините хранят Чистия ум. Разумността храни волята. Всичко това образува Харавар и ние ставаме слънцеподобни. Харавар е свободно течащата енергия в човека – така, както тече изворът.

Да подадеш ръка на Същността си

   Харавар е нещо, скрито в Дълбоката Светлина. Колкото повече се одухотворяваме, толкова повече оздравяваме. Харавар е винаги нещо задължаващо. Харавар е Умение да подадеш ръка на Същността си. Нашата скрита Същност никога не боледува. Боледува само не-същността, не-реалността, която трябва да ни научи на Реалните неща.

Тайната всепобеждаваща усмивка

   Човек, който има Харавар – Здраве, той се усмихва на палача си. Той има усмивка, която отива отвъд света. Харавар – това е Здраве в Духа. И тази усмивка е от Духа. Духът всякога знае, че смъртта не го докосва и че тя е освобождение. За Духа смъртта е път към покоя. Но който няма Дух или Душа, отива в собствената си тревога, за да учи там уроците на тази тайна усмивка, която е всепобеждаваща.

Той има най-могъщия Пазител

   Зарама е могъща. Тук Вратата е винаги отворена, но никой не може да мине, ако не е призован. На Зарама – Истината – принадлежат най-могъщите действия. Каквото каже тя, се сбъдва. Зарама сама се изрича, сама се осветява. По нейно повеление се движат събитията в света. Който има Любов към Зарама, той има най-могъщия Пазител.

От Неизвестното към Неведомото

   Зарама се движи от Неизвестното към Неведомото. Зарама е най-древният и мистичен Храм. Който има Зарама, няма нужда от друг Храм, защото кой може да замести Истината? Когато Зарама говори, тя си остава Неизказана. Тези, които са от света, не я познават. Тя решава с кой да се сближи.

Единствената наука за Меравот

   Зарама не е безсмъртна. При нея не се говори за живот и смърт. Зарама е Безкрайна. Тя е преди живота и смъртта. Тя е Единствената наука за Меравот. Пред Зарама злото е винаги слабо, а доброто винаги е ненужно. Злото има илюзорна сила само в лъжата, но пред истината то немее. Зарама е Праогън, а лъжата е дим. Зарама гледа само едно: имаш ли Любов към нея. Щом имаш Любов, ти имаш Път към нея. А това значи, че си призован.


Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on ноември 18, 2018, 06:13:29 am
Тя те подготвя за поглъщане

   Който вижда света, губи Зарама. Зарама е особена Любов към Уединението. Самата тя прави своите си уединени, защото така тя се подготвя за Поглъщане. Древните казвали: „Само който е бил погълнат от този Праогън, е станал Истинска Същност“. Той е станал Огън от Огъня, Чудна Свобода. Сияеща Безкрайност. Така са се раждали Мистиците, Синовете и Дъщерите и Древните.

Хаварити извайват Древния ни Път

   Хаварити – Думите – могат да бъдат силни духове. Хаварити са Древни същества, облечени в Сила и Светлина. Тези Свещени Думи идват, за да ни помагат. Хаварити ни водят към Реалността. Хаварити са били наричани Свещените Сили, Скритите Възможности на съществата. Те могат да променят времето и настроенията. Древните наричали Хаварити Майсторите, защото те можели да извайват Древния ни Път.

Аахара Харир

   Свещените Хаварити са Древни Дарове. Ако уважаваш една Дума, ти често ще я призоваваш и тя ще оживява все повече в твоя живот. Любовта към думата я прави оживяваща. Атлантите казвали: „Има Хаварити, които са Море от Спокойствие“. Една тяхна любима Дума била Аахара Харир – Дълбинното Място, Дълбинната Скритост, или Дълбинният Покой.

Ако човекът има Аахара Харир

   Аахара Харир е означавало още: Чистият Път, Пътят, по който трябва да вървим. Атлантите наричали този Път Мъдрият Водител, защото те забелязали, че във върховно напрежение, ако човекът има Аахара Харир, той ставал господар, а напрежението залязвало. Те забелязали, че Дълбинното Място, Успокоеното Място, пронизвало напрежението и го карало да угасва.

Дарът на Орела

   Аахара Харир е наука на Скритата Реалност, защото Дълбинното е Реалност, а земното е робство, ограничение. Мъдрите забелязали, че трябва да се търси Майсторът – Дълбината. Те узнали, че Дълбината обича Безупречните. И така те се стараели все повече в Безупречност. Те узнали, че земното мислене е заблудена енергия и че тя е като звяр в клетка. А когато проучили Дълбинното Място, те разбрали, че това Място е толкова Древно, че то нямало даже история. Това Място винаги е било. Древните го нарекли Дарът на Орела.

Зарама е Дълбина

   Зарама е изпреварила всички събития, защото е зародила в себе си Свободата. Зарама е Дълбина, събитията са светове, сътвореност. Зарама превъзхожда историята, защото тя е била, когато история е нямало. Зарама е Слово, изречено от Мистерията, и затова тя не може да бъде опетнена от историята и сътворението.

Храмът на Неродеността

   Световете са определени, а Зарама е част от Мистерията. Световете са пътувания, а Зарама е Храмът. Когато световете завършват своите пътувания, те се завръщат в Храма на Неродеността. Който е влязъл в този Храм, той не е човек, той е Дух. Зарама е част от Сърцевината на Нищото. И поради това тя е част от Върховното Благо.

Зарама е Древно Основание

   Зарама е лекарството, което ни освобождава от световете. Зарама прониква в световете несътворено. Тя наблюдава и се завръща. Зарама е Древно Основание, Корен без корен. В Зарама няма време. В Истината няма слабо място. Тя е част от Древното ядро на Съвършенството. Истината винаги живее в Меравот и никога – в света. В света са само отраженията ѝ.

Мава Дараяра

   Зарама е винаги честна, тиха и дълбока. Зарама е най-голямата опасност за този свят. Древните са я наричали Неизвестен Свят. Наричали са я още Низара – Незнайната. Наричали са я още Мава Дараява – Ясна Сърцевина. Древните я познавали, защото те заложили в себе си и целия си живот в Зарама. И така те се отделили от световете и сътворенията на смъртта.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 01, 2018, 07:37:53 am
Меравот е Върховната Истина

   Има ли Меравот произход? Той е без произход, защото Той е Нищото, защото Той е Върховната Истина. Той е без сътворение, без време, без произход, без Светлина, без Мъдрост, без Дълбочина. Той всякога е превъзхождал всичко, но може да слиза и да става Мъдрост, Светлина, Дълбочина, за да се приближава до Душите и Духовете, защото те са Му близки. Те са произлезли от Него, а Той – от никого. Той е произлязъл от Себе Си.

Съществото над всичко

   За какво жадува Истината? Единствено за Безкрая, за Прапроизхода, за Пълната Свобода. Не е ли това Пътят на човека? Когато станем едно с Истината, тя ще ни заведе в Безкрая. А зад Безкрая е Прапроизходът, Великата Мистерия, Съществото над съществата, Съществото над всичко. Ако сме едно с Истината, тогава Истината ще върши в нас Истината. И ние ще станем Духове на Изначалната Свобода.

Произходът и Прапроизходът

   Да се върнем в Произхода, това е краят на света и сътворението. Да се върнем в Прапроизхода, това е краят на Вечността и Несътвореното. В Произхода няма студ и топлина, а само Древен Покой. Прапроизходът превъзхожда Покоя. Тайната на живота е в Покоя, а в Мистерията се намира Това, Което превъзхожда Покоя.

Уразума – Абсолютно Недосегаемият

   Да влезеш в Покоя, то е влизане в Храм. Да търсиш Покоя, то е търсене на Истинното Знание. Да вярваш в Покоя, то е да направиш Сърцето си Канара. Но над всичко това е да ти е позволено да тръгнеш от Покоя към Това, Което го превъзхожда. Това, Което е над Покоя, е Пътят към Върховната Неизреченост. Тук живее Абсолютът. Древните са го наричали Най-Вглъбеният, Най-Изчезналият, Най-Неоткриваемият, Пълната Неведомост. Наричан е още Най-Безмълвният поради изключителната сила на Вглъбяване. Древните са го наричали още Уразума – Абсолютно Недосегаемият.

ДРЕВНИЯТ ЕЗИК ЗАЛИХИР

   Първо: Що е Древният Език? Това, което просветлява Същността и съществата

   Изразът Древен според Старците означава Белият Път, Изначалният Път, Сияещият Път. А според Тот това е Планът на Истината.

   Древният Език означава Онзи Живот, който води към Мистерията на Безкрая, а не към световете на сътворенията.

   Залихир означава Завръщане в Безвремието.

   Само Чистото съзнание може да се приближава правилно към Древните Езици.

   Благодарение на Древните Свещени Езици съществата са станали Богове.

   Когато Рмоахали слуша, той чува тънката недоизказаност, или Посланието на своя Учител – Духа, скрит в Словото.
 
   Истинските Древни Езици са Ватанан, Залихир, Аразума – Древноатлански, също Древноегипетски и т.н.

   Над тези Езици, казва Учителя, има само един: Езикът на Истината. Но той е от Високо измерение и няма да го коментирам.

   Да говориш на тези Древни Езици, то е да говориш като Прасветлината.

   Праезикът и Древните Езици превъзхождат всяка култура.

   Културата никога не е спасявала хората. Само Истината спасява и освобождава.

   Праезикът и Древните Езици са свързани с Боговете и Бездната – Безкрая, а културата е свързана с историята и падението. Тук няма Същност.

   Същността на Древността е Истинно говорене и Свято Безмълвие.

   Залихир е Език на Божествените Същности – той носи Пълнотата на говора и Пълнотата на Безмълвието.

   Праезикът и Древните Езици позволяват виждане на Скрития Замисъл. Тези Езици работят само за Древността.

   Праезикът е Тайното Знание и вътрешната Сила на Древността.

   Залихир води човека в Ядрото на Истината.

   Днес Праезикът е нещо, дълбоко заровено в Петото съзнание на човека.

   Праезикът е създал Вдъхновението и Древните цивилизации, докато земните езици изяждат хората.

  Земните езици са съставени от умираща светлина. Тези езици са образували падението на човека и човечеството.

   Праезикът Ватанан е Древносияещ Език, както е идеята, дадена от Учителя: „Евера, сан зи“.

   Праезикът е Земята на Боговете, Земята на Неизменността.

   Някога човекът е владеел Праезика, но казвайки само една лъжа, и той, казва Учителя, вече е напуснал Същността и е влязъл в човешките мъртви езици.

   И Праезикът, и Залихир, и Аразума са едновременно Сияещо Слово и Дълбока Тишина.

   Чистият Език е особен говор на Словото.

   Чистият Език е фино постижение на тънката енергия.

   Например на Залихир Думата за вода е Вахая. А що е Вахая? Това е Водата, която ни води и учи на живота, Носителят на живота. А защо носи живот? Защото е живяла в Меравот – Древния – и оттам е слязла. Там тя е била океан от Прасветлина. Тогава се е изричала като Вахая.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 02, 2018, 07:23:38 am
РЕЧНИК НА ЗАЛИХИР

Аараявара – Древната Чистота
Аахара Харир – Дълбинното Място
Адарохот – Единството
Азорим – Паразит
Айдара – Прасилата
Айхама – Древният Ключ
Алдаротор – Премъдрост
Ал Хадира – Великото Светилище, Любовта
Амадара – Слънцето в човека
Анхарат – Покоят
Анхаротот – Учителят
Аразима – Мястото, в което нямаше нищо
Араха! – Върни се!
Арая Аривара – другата същност, отделната същност
Араявара – Чистотата, Вътрешната Яснота
Аривара – Същностното, Същността
Ариворот – Словото
Аризама Хорот – Единственият Виждащ
Ахамира – Животът
Ахамира Ара – Живот в Изумлението
Ахима Мавари – Един от Неизречените
Ахира – Тайнството на Битието
Вайхара Дарахар – Последният Глас
Варахира – Чистото Изначално Възприятие
Варихи – Водители към Живата Вода
Вахая – Водата
Дарахар – Гласът
Дарая – Сърцето
Дараяра – Любовта като Бездна
Даротор – Мъдрост, обитавана от Изначален Лъч
Дархат Вахари Айра – Древен Пазител на Безкрая
Даяра – Душата
Зарама – Истината
Зарамот – Древното Място без място
Лахара – Лекотата
Мава Дараява – Ясна Сърцевина
Марахава – Тишината
Матот – Мракът
Махира – Светлинният Поток, Точният Подход, Молитвата
Меравот – Древният
Низара – Незнайната
Уразума – Абсолютно Недосегаемият
Хаварити – Думите
Хадир – Търсач
Хазор – Извор
Хамира – Дълбина
Харавар – Здравето, Светещото начало
Харазар – Ключът
Харахот – Неведомост
Харити – външни, уязвими

ДРЕВНИ ФОРМУЛИ

   Арот Рава Махатория – Аз съм Единственият.

   О, Арахава, Хавалира Морот Алира Варат – О, Скритост, научи ме да мисля истинно за всичко.

..........................

   Древното познава само Тишината и Пълнотата.

   Древността е Несподелима и Свръхреална.

   Всичко има предел. Древността няма, тя е сродна с Истината.

Елеазар Хараш
Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Първа Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 03, 2018, 03:44:50 am
Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец

ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ

втора книга

Представено от Елеазар Хараш

Варна, 2018 г.
   Изначалният Старец е бил Безименен. Сега този Първи Старец има Имената Учителя Петър Дънов, Учителя Беинса Дуно. Но Дълбинното Му Име си остава много скрито в Безименното, в Безначалното.

Предговор

Нищото – Несътворената Древност

   Нищото е Течение–Състояние на Древния. Някога това Течение–Състояние е било единствено в Древния. После е излязло навън и така се е зародил животът.

   Нищото е потекло и животът е тръгнал по своя Път. Животът е външен израз на Несътворената Древност. Ако животът е просветлен, той се превръща в Състояние на Нищото – самата Древност.

   Прасъстоянието е отвъд живота и смъртта. То е самото Изначалие. То е Безмълвно, то не говори с езика на живота и смъртта.

   Безмълвието говори с езика на Нищото, защото е част от Нищото. Нищото е Праезикът, а Безмълвието е Изразът на Праезика.

   Животът в Духа е Дихание. Животът в Душата е дишане. Животът в сърцето е биене. Но Древният Живот е преди Духа, той е бил в Нищото.

   Древният Живот е бил нещо в Меравот – нямал е начало, нямал е произход, защото Древният винаги е бил. Той е всякога и няма възраст. Той само е потекъл.

   Животът е Течение на Древния. Той го е създал, Той го движи, Той го ръководи.

   Древният е Неизречен. В Своята Неизреченост Той е Цял, Цялостен, Неизразим. Тук дори няма Дихание. Древният е Превъзходство.

   Древният може да се намери при едно условие – ако заложиш живота си за Него. Тогава Той ще те призове в Себе Си и ще ти даде Себе Си – Най-великия Дар.

   Древността всякога е превъзхождала световете, защото тя е излъчена от Великото Нищо – Абсолюта. Древността е Великата ни Родина, Родина от Прасветлина, Място на Пълнотата.

   Във Вечността е само Вечният живот, а Пълният Живот е в Нищото – Древното Място.

   За да се докоснеш до Древността, трябва да си преживял Истината; а когато не си преживял Истината, всички думи и понятия за нея са заблуждения.

   Вечните същества се наслаждават на Любовта, Мистериозните – на Бога, а Древните – на Абсолюта.

   Любовта е Дълбина. Мистерията е Пълнота. Древното е Върховно Нищо – тук влизат тези, които могат да се отрекат дори от Пълнотата.

Поклон пред Върховното Нищо!

АУМ

Елеазар Хараш
Варна, 21 декември 2017 г.

Древните Изначални Старци

   Първият Старец е успял да види вътре във Върховната Неизреченост на Меравот – Древния – нещо от Величието на Скритата Мистерия и затова Той носи Името Старец – Устоялият.

   Всички Старци са Откровения на тази Бездънна Мистерия. Те са Устоялите.

   Старецът е Същество, Което е служило на Истината милиарди години и затова Той вижда чрез Истината.

   Всеки Старец е Владетел на Тайни и Скрити неща, които са заключени в Мистерията на Древния.

   Старец означава Носител на Древност, Носител на Бездънна Мъдрост.

   Първият Излъчен казва: „Ако се движите в Моята Посока, ще изчезнете и тогава ще се срещнем“.

   Защо е важна Любовта към Бога? Защото Любовта към Бога е подготовката, при която един ден ще изчезнете, ще се слеете и ще се срещнете със Скритостта на Древния Бог.

   Първият Старец казва: „Този Прадревен, Който живее в Мене, Ме превъзхожда, Ме надминава. Той превъзхожда всичко“.

   Ако дълго време си гледал Неговата Бездънна Неизразимост, Той ще те привлече.

   Трябва дълго време напразно да си Го търсил, за да те намери Той. Старците са Го търсили милиарди години. Те са умеели да чакат.

   Старците живеят в Проявите, а не в стремежа. И затова те слизат по един особен начин в света.

   Старецът слиза и ти подава Свещената Си Ръка, и те оставя свободен.
Елеазар Хараш

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 04, 2018, 06:54:23 am
Ватанан, Залихир и Древните Езици

   Праезикът е Богоподобие. Праезикът е съхранен в Любовта, в Неизменната Любов, в своята Дълбина. Той е повече символен Език, отколкото изреченост. Когато Любовта е била Бездна, това е било състоянието на Праезика. Любовта е била Праезикът на Изначалното Древно човечество – Богоподобните.
   Ватананската Дума Айхама, или Аум, е основата на Скритото Единно Богочовечество. Ватанан си има своя азбука, но той е отвъд нея. Чистите Изначални Думи са Безкраен Ефир, те са единни с Безпределието. Единен с Безпределието е само човекът на Неизменната Любов.
   Ватанан е символ. Ватанан е Любовта като Древност, защото Любовта е Първичен Език – тя говори с Присъствието си, което е отвъд Думите. За да разбереш това, сам Древният трябва да ти е дал Дълбинното Чувство на Любовта. Всички тези, които са изгубили тази Любов, това Древно Чувство на Праизобилие, което е Скритото Царство Божие – в тях нещо е било умъртвено и те са изгубили Праезика. Така от Древен Свещен Разум човекът е влязъл в ума, в умствено разстройство, наречено по-късно човешки език.
   Праезикът сам по себе си е Висш порядък. Ватанан като Изначална Любов, това е Говорът от Прасветлина. Това е Езикът на Древното Пречисто Съзнание.
   Праезикът носи в себе си Свещения Подход към живота. Праезикът е Говор на Пълнотата, на Древната Любов, на Преизобилното Чувство към Бога. Днес молитвата и благодарността напомнят като следи, като ехо за нещото, останало от Праезика. Тези усърдни молитви все някога ще възкресят Праезика на Любовта, която тогава е говорела древночисто, живо, съзнателно и същностно.
   Тези, които са съхранили и познали Праезика, те са станали Богове – Благоподобия. Те са Древният народ, наречен още Царството Божие. Умението да слушаш Праезика, е умението да чуеш Неизреченото Измерение, умението да чуеш Тънката Недоизказаност.
   Праезикът е бил даден от Древния и той си има свои Пазители.
   Много неща мога да кажа за Ватанан, но според Учителя малко неща ще бъдат дадени от този Език, защото „той е нож със сто остриета“, казва Учителя. И затова има три близки и сродни езика, които са ножове с десет остриета. Тези Езици, които също са от Дълбините, са: Залихир – Съхранителят, Аразума – Древноатлански и третият е Древноегипетски – Жречески.
   Залихир е съхранил нещо от Бездната на Любовта, което означава нещо от Истинността на Свещения Разум. Залихир е произлязъл от Дарахар – Гласа, или от Второто Изричане. Първото Изричане е било Безмълвието на Дарахар, Безмълвният Глас. Докато Ватанан е повече Безмълвие и Присъствие, то Залихир е повече изричане и Дълбочина.
   Докато Ватанан е Пречистото Съзнание, то Залихир е Чистото Съзнание. Пречистото Съзнание в човека е Петото Съзнание – Искрата, Есенцията, Ядрото, а Чистото съзнание е Четвъртото състояние – Чистият Дух в нас. Това Чисто Съзнание също е Праезик.
   Ще дойде ден, когато Изначалното, Дълбинното Чувство на Любовта ще направи пробив в съзнанието на човека и човекът ще си възвърне Праезика. Думата Любов – Девайра – изначално е означавала „Давам Същността Си“. Това е и най-древното качество на Бога. Някога в Древността Си Бог ни е дал Същността Си, но по-късно ние сме поискали нещо друго и сме Го изгубили.
   За Любовта – Айхарая на Аразума, Древноатлански – Жреците казвали: „Тя е Бездънна трептяща Необятност“, а това било спомен от Праезика. Впоследствие тази трептяща Необятност станала Алмарайра – обиталище на Божествата и Боговете, Предците според Аразума.
   Нека да кажа, че на тези Величествени Древни Езици никога не може да се говори за земни неща и обиталища.
   Древните Езици имат и друга Дълбина – Праезика на Старците. Всеки Старец си има от Абсолюта Свое Мистериозно Откровение, Свой Праезик.Всеки Старец е Праезик от Неизмеримото Единство на Абсолюта. Всеки Старец сам по Себе Си е Праизричане на Абсолюта. Всеки Старец е Мистерия от Върховната Мистерия на Абсолюта.
   Праезикът в най-дълбокия Смисъл, това е Абсолютната Истина. Праезикът е едновременно Съвършено Слово и Висша Тишина. Там е скрита Върховната Неизреченост.
Елеазар Хараш
Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 05, 2018, 07:43:07 am
Ти вече имаш Таен Път

   Когато Дарахар проговори на човека, това е краят на неговата тъмнина, това е краят на света. Проговорил ли ти е Дарахар, ти вече имаш Крепост в себе си; имаш вече Скрита Истина, Таен Път. Когато Дарахар говори, Думите са повече от Думи. Те са Присъствия. Там, дето е Дарахар, страховете се плашат, защото страховете са остарели думи, остарели същества. Яви ли се Дарахар, променят се събития – те вече имат друго значение.

Мистично Движение на Меравот

   Дарахар е сроден със Зарама – Чистата Истина – и Той винаги я дарява със Свобода. Дарахар е Мистично Движение на Меравот – Древния. Това е Древната Бяла Прасветлина. Този Глас винаги работи тихо и могъществено. Дарахар е Повелител от милиарди години, защото Той е преди тях. Те са само Негови Изричания. Меравот преди това е мълчал безкрайно, но е решил, слязъл и образувал всички неща чрез Дарахар с Изричане. И така всички неща тръгнали по необятните си пътища.

Ал Мозор – Повелителят

   Дарахар е Гласът на Неизменността, а Неизменността е метод на Истината, метод на Безкрая. Дарахар – това е Чистият Глас на Изцелението на съществата. Когато Дарахар ти проговори, Изцелението е задвижено, сътворението е отстранено, време няма, защото Същността всякога е била свободна. Ето защо ние наричаме Дарахар Ал-Мозор – Повелителят. Той изрича и всичко се случва. Ал-Мозор превъзхожда събитията, защото Той е преди тях.

Древният Невидим Приятел

   Дарахар е Сърцевината на Безкрая, Ядрото на Истината, Працентърът. Дарахар умее да живее само в Истинската Любов, само в Същността на човека, в Есенцията на човека. Що е Есенцията? Част от Бездната. В Древността Дарахар е бил наричан Осветителят, Явяването на Светилището. Старците са наричали Дарахар Древният Невидим Приятел – Този, Който е задвижил световете и събитията и се е оттеглил, така както часовникарят е задвижил времето и се е оттеглил в Безвремието. Древните Го наричали Мъдрият Вътрешен Приятел. Така те го търсели все по-навътре и успели да прокопаят Безвремието.

Човекът на Дълбините

   Хамира обича Покоя. Покоят обича Древността. Що е Хамира? Дълбинната Хамира ограбва илюзиите на човека, а щом илюзиите са ограбени – няма светове, няма време. От човека е останало само Тънкото, Същностното. Човекът на Дълбините знае нещо от Тайната на своя Незрим Път. Той знае как да работи, а Меравот го променя, защото Хамира винаги е била близост с Меравот.

Вдъхновението докосва Меравот

   В Хамира има Таен Смисъл. Той се дължи на опит и на нещо отвъд опита, защото Хамира е обмяна с Меравот. Вдъхновението е създадено от Дълбината. То върви след нея. А зад Дълбината е скрит Древният. Силата на Вдъхновението е в това, че когато то влиза в Дълбината, то докосва Меравот и така то отваря в себе си нови Портали на Мъдростта.

Мястото, в което живее Древната Мъдрост

   Хамира вдъхва Живот в живота, Живот в смъртта и Път в пътя. По Пътя на Хамира се открива една все по-тънка и проникваща енергия. Хамира сама по себе си е Божие Богатство. Тя е Древно Мистично Богатство. Тя вдъхва Чистата Мъдрост в човека. Когато човекът е влязъл в Хамира, той вече може да се самосъздава, защото Хамира е Мястото, в което живее Древната Мъдрост на Бога.  Хамира е Съхранител и Пазител на Мъдрост и Дух. Хамира очаква всеки Търсач и всяко Вдъхновение.

Поздрав от Дълбините на Меравот

   Хамира е Несътворен Висш Свят. В тази Дълбина са заключени многобройни методи за развитие. В Хамира животът е изначално уреден и устроен. Но и тук има търсене на все по-дълбока Мъдрост, докато човек се слее с Прасъщността си. Що е Прасъщността? Начало без начало. В Хамира злото и светът не те виждат, но Мъдростта те вижда. Висшата Мъдрост идва от вътре. Тя е Скрит Лъч от Меравот. Тя е Поздрав от Дълбините на Меравот.

Дареният с Древност

   Анхаротот – Учителят – това е Дареният с Древност. Това е Звукът на Зарама – Истината. Могъщият Анхаротот движи всичко неразумно към празнота и всичко разумно към осмисляне. Мисията на Анхаротот е да пресъздаде в нас Древната ни Същност, а това е пресъздаване отвътре. Това е пресъздаване на Древното в нас.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 07, 2018, 06:11:07 am
Анхаротот ни води към Мистичното Съзнание

   Анхаротот ни води към Мистичното Съзнание и към Древното Състояние. В това Състояние очите виждат Меравот, ушите чуват Истината.В това Състояние човекът се храни с Любовта и Блаженството, а Блаженството е Вкусът на Живота. Анхаротот е Изначално Пречист и затова Той твори в нас Чиста Реалност. Само Пречистото може да ни вдъхновява и така то ни изцелява от сътвореността. Ние сме болни, защото сме сътворени.

Има само Едно Същество

   Учителят не живее във Вселената. В нея Той само слиза. Учителят живее в Меравот. Вселена няма, защото има само едно Същество – Меравот. И в Него странства Анхаротот. Във Вътрешния си смисъл Вселената е нещо изчезнало. Съществува само Древният – Този, Който е всякога. В Него живеем, в Него се завръщаме, в Него се осмисляме, в Него се осъзнаваме.

Животът на Тишината и Пълнотата

   Анхаротот е Животът на Тишината и Пълнотата. Той живее в тях и те живеят в Него. Тишината е родена от Неговата Скритост, от Неговата Вглъбеност, а Пълнотата е родена от Неговата Любов. Тишината и Пълнотата са в съвършено Единство с Анхаротот, Който е Изначалният Лъч на Меравот. Що е Меравот? Праизточникът, от Който са потекли всички Извори. Сам Той е слязъл и е станал Вахая – Вода Водач, за да ни очисти и върне при Себе Си.

Мълниеносна и Изначална Мощ

   Мъдрата Ахирая е Стихията на Живота. Мъдростта одухотворява Ахирия – Волята, а Истината я обожествява и я прави Богомълниеносна. Обожествената Воля е Мълниеносна и Изначална Мощ. Тази Воля е извън ума и сътвореността. Тя е Пътят към Тайните на Живота. Тази Ахирая е Владетлят на ума и сътвореността. Тя е Дихание на Духа. Тя е Дихание на Пустотата.

Метер Харима – Меч от Безкрая

   Ахирая е била наричана Всевлияещата Сила. Ахирая е била наричана Всепроникващата Сила. Когато Ахирая общува с Истината, тя е нашият голям приятел. А когато Ахирая се слива с Истината, тя е Вездецъща. В Древността са наричали Ахирая Метер Харима – Меч от Безкрая. Когато Ахирая е в Зарама – Истината, тогава в нея се влива Дух и Пустота. Ако Ахирая няма връзка със Зарама,тя е мрачна и върви към самопогубление. Но ако тя е едно с Истината, тя гледа с Очите на Безкрая. Тогава тя е истински могъщ Воин.

Изходът на човека от себе си

   Когато Ахирая е сляпа, тя погубва човека и отнема развитието му. Но когато Ахирая се пробуди, тя става Амадара – Сияещият Лъч, или Слънцето в човека. Чистата Ахирая е изходът на човека от себе си, изходът от земното. В Ахирая е скрито Изцелението на човека от сътвореносттра. Да имаш Ахирая на своя страна, означава да имаш Ключ към Вратата на Безкрая.

Висшата Ахирая е Слънце в действие

   Неразумната Ахирая е превърнала много хора в животни. Неразумната Ахирая е създадена от нечистия живот и от проваления стремеж – стремеж, който не е познавал Пътя. Но Висшата Ахирая е Слънце в действие. Тази Ахирая става Могъщ Вятър, защото тя е създадена чрез Сила отвътре, а Силата отвътре идва само когато ти е скъпа Зарама – Истината.

Дочаква Откровението

   Пътят е това, което пътува навътре. Хатор – това е Пътят. Който се движи по Хатор, възприема само едно – Вдъхновението. Човекът на Пътя поразява изненадите, владее Жезъла на Търпението, познава Вглъбяването, дочаква Откровението. Търпението е Пътят. Търпението знае, че въпросите и отговорите са нищо и че Любовта към Зарама е всичко.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 09, 2018, 06:43:45 am
Търси само Необяснимото Обяснение

   Хатор те води в Тишината. В Тишината тебе те няма. По Пътя можеш да  вървиш само ако си Осъзнат Дух. Само Осъзнатият Дух умее да създава Тишината в себе си, а тя умее да го отвежда в Дълбините на Нериха Хазрима – Необяснимото Обяснение. Духът не се интересува от Пътя си от обяснимото обяснение. Той търси само Нериха Хазрима. В Хатор расте само този, който възприема Необяснимото Обяснение.

Пътят, това е твоята Дълбина

   Който познава Хатор, върви уверено в Древния си Път и знае, че Дълбината ще го приеме. Пътят, по който вървиш, това си ти, това е твоята Хамира – твоята Дълбина. Тишината е тази, която увеличава нашата Хамира – Дълбина, защото Хамира е родена от Тишината на Меравот. Истинското търсене на Пътя е вървеж към себе си, към собствената си Древна Тишина.

Тишината е Върховен Дух

   Силата на Хатор – Пътя – е в това, че тук се отстраняват световете  илюзии. Хатор знае, че Тишината е Върховен Дух и че този Дух е дълбинно утихнал, и че той приема в себе си всички сродни същества. А те са тези, които са придобили Дълбинното Утихване. В тази Древна Тишина е скрит Центърът. И всички, които търсят Пътя си към този Център, придобиват Покой. Покой означава: далече от себе си и завръщане в Изначалното себе си, в собствения си Център.

Призив да излезеш от извисяването си

   Благостта се изрича от Рахайра. За нея се знае, че тя е над добродетелите. Ако добродетелите са извисяващи, то Рахайра е зад извисяването. Рахайра е вдълбочаваща. При висините има низини, а при Вдълбочаването има Откровение. Рахайра е Призив да излезеш от себе си, от извисяването си и от добрите си дела. Рахайра е друг вид Слънце. Тя е древно превъзхождаща нещата.

Тайна с Необяснима Дълбочина

   Рахайра е била изричана в Древността Събирател на Тайните. Тя носи в себе си Тайна с Необяснима Дълбочина. Докато добродетелите все искат да се изявяват, то Рахайра търси Уединението, Покоя и Скритостта. Докато добродетелите са вода, то Рахайра е Извор от друго Измерение. За да влезеш в Рахайра, трябва да си се освободил от добродетелите си, трябва да си направил скок, трябва да си ги преодолял.

Рахайра е Негов Древен Облик

   Рахайра е в Единство с Божествената Любов, а не с духовната. Тя е необичайно тънка и мъдра. Тя е Независима Дълбинна Същност. Още в Древността тя е надраснала доброто. Тя е Тайноведение. Тя е особен вид Чист Огън. Тя е особено Слово на Меравот. Тя е Негов Древен Облик.

Кристалната Сила на Мекотата

   Рахайра е древно Извиране. Тя е едновременно Свобода и Крепост. Рахайра е Всевисша мярка. Тя е повече от метод. Рахайра е качество на Древнолюбящите същества. Това са съществата с Дълбок Съкровен опит. Що е Рахайра? Рахайра е Кристалната Сила на Мекотата.

Истинският Дом на Покоя

   В Анхарат няма Земя, няма време, няма свят. Анхарат – Покоят – е чисто леко, свободно Пространство. В Анхарат няма учения и религии. Тук всичко е утихнало, успокоено, дълбинно вглъбено. Покоят умее да живее в Зарама, защото от нея е произлязъл. Зарама е Истинският Дом на Покоя.

Анхарат е Владетел

   Покоят е Овладяна Сила – Сила, която е поверена в ръцете на Истината. Покоят е Сила, която е следвала само Истината. И така Истината се е превърнала в Покой. Анхарат е Владетел. Той е извън умствения свят. Той е Високо Съзнание. Той има Съзнанието на Зарама. Покоят не може да живее в човешкия свят, в земното мислене. Покоят е повече безмълвен, отколкото говорещ.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 10, 2018, 05:55:55 am
Покоят означава Мъдрост

   Покоят е съставен от Чисто Слово, от Същност. Присъствието на Покоя винаги означава Мъдрост. Мъдрият има Тайно Сърце. Сърцето на Мъдрия е Скрита Усмивка от Слънцето. Думата Сърце в Древността е означавала Изначалната Пълнота, защото тогава съзнанието е било съсредоточено в Анхарат, в Чистотата си, в Източника си.

„Араха Ахор!“ – „Елате в себе си!“

   Покоят – това е Изначалното Сърце. Изначалното Сърце е Безвремие, докоснато от Древната Истина. Това Сърце е било като Древен Храм. Това Сърце греело като Древно Слънце. Кое е това, което ни грее? Същината, Присъствието на Зарама. Това Сърце е живеело в Тънкия Свят, наречен Покоят. Днес Покоят е изпуснат поради липса на Същност. Само Мъдрите са изучавали Тайната История на Покоя и са успели да го придобият. Така Анхарат им казал: „Араха Ахор!“ – „Елате в себе си!“.

Отседнал е Сам в Себе Си

   Той е потопен в Собствената Си Безпределност. Той е изречен като Меравот – Древният. Той е толкова Стар, толкова Древен, че е скрит дори и от самата Безпределност. Той не очаква нищо от никого. Говорейки, мълчи, мълчи ли, ухае. Не е роден, не може да се роди. Безкраят е Неговият Дом, но и Безкраят не може да Го побере. Не се нуждае от нищо, но има Любов към всичко. Отседнал е Сам в Себе Си. Безкраят му е Трон. Има само едно качество, в което понякога слиза, за да си отдъхне, без да се нуждае от отдих. Това качество е Рахайра – Благостта.

Деветте Древни Състояния

   Меравот в нас се изразява като Състояния: Състояние на Нищото, Състояние на Безмълвието, Състояние на Мъдростта, Състояние на Пълнотата, Състояние на Покоя, Състояние на Свободата, Състояние на Извора, Състояние на Любовта, Състояние на Не-диханието. Това са Деветте Древни Състояния. В Древността те са били наречени Деветте Стихии.

Той е тук и отвъд

   Меравот е Досегаем и Необятен. Той е тук и отвъд. Тръгва оттук, отива отвъд и продължава нататък, където никой не може да Го проследи. Той влиза и излиза като Вятър. И затова Древните са казали, че Той е сроден с Вятъра. Нищо не Му липсва. Той е самосъздаден. Самосъздал се е Цялостно, като Пълнота. Вродил е в нас нещо от Себе Си, и ни е дал Свобода, за да се самосъздадем като Него.

Странства в Безкрая и отвъд Безкрая

   Меравот странства и в Безкрая, и отвъд Безкрая. Безкраят е Негово Слизане, Негово Ограничение. Той подкрепя Безкрая, защото Безкраят е Част от Него. Пълнотата Му е Неизчерпаема, защото кой може да изчерпи Извора? В Извора извира Неговото Тайнство.

Съставена от Есенцията на Меравот

     Рахайра превъзхожда всички дарове дадени на човека. Рахайра е символът на Дълбинното Знание. Тя е отвъд човешките очи. Рахайра е най-близкото нещо до Истината. Рахайра превъзхожда смирението. Любовта слиза в смирението, но когато възхожда, тя се качва в Рахайра – Благостта. Рахайра е Древно същество. Тя е съставена от Есенцията на Меравот. Една капка от тази Есенция струва колкото 40 хиляди Висши светове.

В смирението Бог работи, в Благостта живее

   Смирението е прекрасна сила, прикрита сила, а Рахайра има Древномистичен Ореол, Ореол от Безпределието – Мястото, към което пътува смирението. Когато скромността дълго е пътувала, тя е станала смирение. Когато смирението дълго е пътувало, то се превръща в Благост. В смирението Бог може да влиза, да работи и да твори. В смирението Бог може да бъде Водач на човека. Но в Рахайра Той си отдъхва, Той живее. Смирението е очистващо, Рахайра е Дълбинна. Смирението е красиво, Рахайра е Сияеща. В Древността, когато попитали Двадесет и втория Старец: „Ти какво избираш – тези десет могъщи Слънца или Рахайра?“, Той казал: „Избирам Рахайра“.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 11, 2018, 05:29:52 am
Харива Атор – Специален Устрем

   Рахайра е част от Бездънната Божия Мъдрост. Смирението е създадено от чистия стремеж на човека. Смирението е създадено от Величието на Душата. Рахайра е създадена от Харива Атор – Специален Устрем. Това е Устрем, който е пронизал Дълбините на Истината. Смирението е пронизало Любовта, а Рахайра е проникнала в Древното Дълбинно Царство на Истината. Когато Меравот е създал Рахайра, Първите Думи, които Той произнесъл върху нея, били: „Бъди всякога Сияеща“.

Рахайра е отвъд Възхода

   Любовта се оглежда в смирението. Истината се оглежда в Рахайра. Абсолютът се оглежда в Бездънната Мистериия. Рахайра е Древно Убежище на Истината. Рахайра има корен в Древността. Смирението е слизащо в света заради Възхода на Душите. Рахайра е отвъд Възхода. Смирението увеличава Несътвореността, гордостта увеличава сътвореността. Рахайра живее в Неведомостта.

Дълбината е и в самия човек

   В Хамира влиянията изчезват, остава само Дълбинният Покой. Хамира е Дълбок Живот в Духа, в Истината. Но Хамира - Дълбината – не е само в Истината. Тя е и в самия човек, защото Истината е дарила в себе си на Същността, на Истинния човек. В Хамира злото не съществува. Злото може да живее само на повърхността, във външните неща. В Хамира злото е разложено.

Хамира търси Незнайното

   Хамира – Дълбината – е докосната от Нищото. Хамира е Пътят за Този, който е избрал непреривното развитие. Хамира е Същностноподобна и затова тя е родена в Свободата. Но Хамира не търси само себе си, само собствената си Дълбина. Тя търси и нещо друго. Тя търси Незнайното, Неизреченото и Неведомото.

Едно с Великата Бездна

   Хамира има особено отношение към Тишината. Тя знае, че Тишината като Върховна Дълбина е Неговият Глас, Неговата Изреченост. Всяка Дума от този Древен Глас обогатява нещо в Хамира. Хамира знае, че когато тя достигне последното обогатяване, тя ще стане едно с Неговия Облик. Така тя ще стане отново едно с Великата Бездна и ще се уподоби на Тихата Жива Древност. За това жадува Хамира.

Рахайрити – Благоподобия

   Хамира търси Дълбоки същества – същества с Дълбина, с Мъдрост, с Истина, с Почит към Древността. Тя търси Същности, Рахайрити – Благоподобия, защото тези Същности са част от Великата Незнайност, от Великата Скритост. Хамира е сродна с тези Същности и те са сродни с нея. Тези Същности и Хамира се обменят с Чиста Тишина.

Тайната на Десетото Състояние

   Тайната на Дехавира – Десетото Състояние – е, че в него няма Дух, Бездна, Мистерия и Истина, а само Съвършена Цялост, която никога не е слизала. Дахавира е Бащата на Тишината. Преди да бъде Тишината, е бил Дарахар. Той е изрекъл Тишината и тя е станала Безмълвна Пълнота. Дехавира – това е Съвършената Свръхцялостна Пълнота. Тя е, която е дала Пълнотата на Духа, на Бездната, на Мистерията и на Истината, но тя ги превъзхожда.

Свръхсъвършената Цялост

   Дехавира – и в Старците има Пълнота, те са докоснати от нея, и в Божестваата и в Боговете, и в Независимите Старци, и в Потайните 70 Тъмни Жреци. Но тази Свръхсъвършена Цялост е само Негова. Ще има Безвремие, когато Съвършеният ще ни повика всички, за да влезем в Дехавира. Тогава дори и Бездната ще заплаче от радост.

На този Трон седи само Той

   Пътят към Дехавира е да вървиш от Вечност към Древност и от Древност към Съвършенство, и от Съвършенство към Най-скритото Съвършенство, на чийто Трон седи само Той, Който е без Име. Тук Сиянието е Свръхсияние – Съвършената Бяла Светлина, Ослепителната. Тя е, за която трябва да се подготвим, защото Старците казват за нея, че нейният Поглед стопява планини и изсушава океани. Дехавира е Дъното под Дъното. Дехавира е Съвършенството зад Съвършенството.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 12, 2018, 04:22:26 am
Преклонение до Съвършено Изчезновение

   В Дехавира няма корени, няма опора, няма Космос, няма названия, а само едно Прадревно Страшно Съвършенство. Тук и Тишината, и Истината, и Пълнотата занемяват. Старците са наричали Дехавира Меравот Хорон – Древният Трон. Те казват: „Към Него има само един Подход – Съвършеното Преклонение, Преклонение до Съвършено Изчезновение“

Мракът за Древните е Храм

   Матот е една Дълбока Скрита Истина в света. Матот – това е Мракът. А що е Мракът? Мракът за Древните е Майхар – Храм. В този Храм е скрита Древната Прасветлина, която е Окото на Великия Меравот и която ни наблюдава. В Матот е скрито Тайно Знание, но ти трябва да си преодолял себе си, собствената си празнота.

Които не разберат Мрака

   Всички, които в Древността са минали през Храма на Мрака, са се възродили в себе си, в своите собствени Тайни, защото те са станали достойни да бъдат себе си, да бъдат едно със Същността си и да бъдат част от Прасветлината. Те са били наречени Древните Възродени, а също и Мистичнородените. Тези, които не разберат Матот, те стават Махорот – черно битие, или празнота. Това, което не е придобило Същностното в себе си, Благоподобието си, винаги ще живее в празнота. Що е Махорот? Самоограбената същност.

В Мрака Храм има три степени

   В Матот е скрита Прасветлата Мъдрост. Тя чака Избраните и Хадирите – Търсачите. За едни Мракът Храм създава Вечността, а за други – Безпределието. В Матот едни долавят вътрешни Тайни, а други влизат в Древната Мистерия. Първите придобиват вътрешно себепознание, вторите придобиват Мистериопознание, но има и трета степен, която е Дълбинно Непознаване на себе си. Тази степен е подобна на Древния. Той не се познава поради Безконечната си Необятност. Той е Храм от Необятност и поради това Той постоянно се разширява. Ето защо Той не може да издири, да намери Себе Си.

В Матот грее Древно Слънце

   Без Матот хората си остават празни и стари. Така те живеят заключени дълго в себе си, в своята ограбена същност – празнотата. Те не знаят, че в Храма на Матот грее Древно Слънце. Това е така, защото те не са рискували да стигнат до Дахар – Дъното, до Дъното на себе си, и да надникнат под него. Да, Матот наистина е Майхар – Скрит Храм. А що е Храмът? Най-живото Място в Сърцето.

Това, в което всичко се осмисля

   Хатор – това е Пътят. Пътят – това е Божествената Мъдрост, която минава през Мрачна Светлина. Мъдро нещо е човекът на Пътя. Той открива Мир във войната. Той открива Свобода в робството. Той открива Истини в света на лъжата. Той знае, че войната съществува и е допусната, защото човешкият мир не е Мир. Човешкият път не е Път, а безпътица. Хората са изгубили Значението на Хатор – Пътя. Древните наричали Хатор „Това, в което всичко се осмисля“. В Пътя узнаваме, че смъртта е живееща и че животът е умиращ. И така чрез Пътя ние се извисяваме над живота и смъртта. Хатор е създаден за чисто завръщане в Безсмъртието.

Когато Пътят е разбран

   Когато Пътят е разбран, той превръща времето във Вечност, той превръща света в илюзия, а Чистият Дух в своя Реалност. Който върви според Хатор, той има в себе си Тайно Убежище – Могъща Непоколебимост. Пътят си има Родина: той е роден от Вдъхновението, а Вдъхновението е родено от Чистия Дух. Така Пътят ни завръща в Духа. Истинският Път има Орлови Очи. Той води човека в себе си, той води човека в Истинния човек. Що е Истинният човек? Това е Освобождението от човешката природа.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 14, 2018, 08:02:17 am
Великият Замисъл на Меравот

   Хатор върви според Великия Замисъл на Меравот. Хатор се движи от светлина към тъмнина и от тъмнина към Мрак. Когато осветиш Мрака и го преодолееш ти вече се раждаш в Духа и се движиш от Светлина към Прасветлина. Ти вече си над нещата, над света, над страданията. Ти носиш в себе си вече нещо от Тайната на Покоя. А в Покоя тъмните сили не те виждат, защото те не познават това Царство. Покоят е невидим към тях.

Пътят пристига в Покоя

   Хатор се движи от сътвореност към Несътвореност, от земно царство към Божието Царство. Чистият Път се движи към Покоя. Покоят е Древно същество, в което тъмните сили, които са искали да го уловят, са били изненадани. В Покоя нямало корени. Така тъмните сили се върнали в себе си разочаровани от Покоя. Пътят е Обновител, Покоят е Съхранител. Пътят пристига в Покоя, така както Любовта пристига в Мъдростта. Ето защо Хатор означава Съкровен Подарък, скрит в Меравот.

Когато стигне до Океана

   Вахая е Послание на Мекотата. Вахая е Мъдър Вътрешен Приятел. Вахая – това е Древната Вода. Тя лети като Птица в световете. Вахая е Летяща енергия. Все пътува, все търси, все прониква, все живее. И само когато стигне до Океана, умира в него и се успокоява. Точно тук започва Истинският ѝ Живот. За Вахая Океанът е Безкраят. За нея тук е Царството на Успокоението и всичко, което е търсила.

Древен Език на Безкрая

   Вахая – Водата – е тази, която ще излекува хаоса, защото Вахая е Древен Озарител. Вахая е Потайна извисяваща Сила. Там, където не тече Чистата Вахая тече илюзията – падналата енергия, провалената енергия. Вахая е Древен Език на Безкрая. Вахая носи в себе си три Лъча и с тях работи. Вахая чисти, Вахая твори, Вахая пресътворява човека. Вахая премахва границите и показва, че Пътят на човека е към Океана.

Вахая движи Замисъла на Меравот

   Вахая е слязла от Древната Необятност и затова тя знае Пътя от Висините до Дълбините, от Висините до Безкрая. И затова тя е слязла в ограничените светове. Тя е слязла в свят с предели. Тези, които я разберат, тръгват на Път към Безкрая. Тези, които не я разберат, остават в блатата, наречени светове. Вахая управлява сътворението. Тя движи Замисъла на Меравот, защото е Дълбина Древна. На нея ѝ е дадено да направи най-доброто за човека – да го очисти от световете.

Вахая диша в Меравот

   Вахая има Велика Душа и затова тя идва в пресъхналата земя и в човека. Тя идва да оживи човека и да му покаже Пътя. Тя идва да заведе човека в Свободата. Вахая не е от света, но е слязла в света. Вахая диша в Меравот, в Неговата Любов. Някога в Древността Меравот ѝ казал: „Искаш ли да слезеш на Земята и да помогнеш на Моите деца?“ Тя казала: „Ще сляза да живея долу, докато ги направя чисти, светли, леки и ефирни“.

Каквото отключваш, там отиваш

   Хаварити ни въвеждат в Пътя или ни отделят от Пътя. Хаварити – Думите – са Водители. В Хаварити има Център и периферия. В Центъра се намира Покоят, Смисълът, Уединението и Дълбинната Радост, а в периферията е светът, безпокойствието, безсмислието. Хаварити са врати – каквото отключваш, там отиваш. Ако си в Покоя, значи познаваш Тайната на Хаварити. Покоят е недосегаемо Царство.

Центърът на Хаварити

   Чистите Хаварити са организирани Същества със свой Център. Който влезе в този Център, расте, живее и се самоосмисля. Щом си влязъл в Центъра на една Хаварити, ти превъзхождаш ума и света, защото тук Центърът е всякога истинен. Чрез Хаварити ние умножаваме енергията си. На нас ни трябва чиста енергия, за да преодолеем времето и сътвореността. Който умее да прониква в Тайната на Хаварити, има в себе си Древно Свещено Познание.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 15, 2018, 06:40:56 am
Древносвещена Тайна

   Тайната на Хаварити е Древносвещена и Могъща. Нечистите Хаватити са създали ума, времето и сложността. А Чистите Хаварити са създали Свободата, Вечността и Покоя. Чистите Хаварити са Извори от Източника на Меравот. Те са Озарени Просветления. Те са Водители към Източника. Нечистите Хаварити са провалили човека. Те са го вкарали в света. Те са го затворили в сътворението. Те са го заключили в себе си. Достатъчно е само една Чиста Хаварити и Лекотата вече е потекла, и Свободата вече се притичва към тебе.

Острие от енергия

   Чистите Хаварити са Лечители. Могъщите Хаварити са Спасители. Те имат в себе си Острие от енергия. Те могат да бъдат целеустремени. Те са Дарове на Пазителите. По Пътя на Чистите Хаварити ние осмисляме Пътя и себе си. Чистите Хаварити се превръщат в Прозрения, а Истинните Хаварити – в Откровения. Хаварити са същества, които израстват в нас и които ни водят към себе си. Те ни водят към идеята, която изначално е била вложена в тях.

Чистият Дух в нас Го познава

   Меравот е бил Скритото Слънце в Прасветлината. Само Чистият Дух в нас Го познава, защото е част от това Слънце. Този Чист Дух в нас е Древноизлъчен и само той е Познавачът на Тайния Смисъл. Когато Меравот е създал Дарахар , Той е поставил Великото начало на Пътя към Бездната и към Себе Си. А когато Дарахар е произнесъл Ариворот – Словото, Дарахар е знаел, че ще се родят Велики Същества и Жреци.

Стълба към Меравот

   Меравот е Създателят зад всичко създадено. Той е създал Словото като Стълба към Себе Си. Чистото Слово, това е Пътят на Божествената енергия, която се завръща. В Чистото Слово Меравот е вложил Велико Единство. Древните казвали: „Тишината е, която ни учи на Словото. Тя е друго Име на Древния Учител“.

Тишината е част от Нищото

   Меравот е създал Тишината като Изначалие. Тя е нещо неуловимо и затова е непобедима. Не можеш да победиш Тишината, защото Тишината е част от Нищото. Тя е част от Архивите на Древността. Който е познал Словото, получава Архивите на Тишината. Когато Меравот се изявява в Тишината, тя е Благодатен Извор. Тя носи Мъдра Пълнота и Скрито Безмълвие. Когато Меравот е в Мрака, Мракът сияе. Когато Меравот влезе в едно същество, то благоухае, защото то става част от Великото Безмълвие.

Меравот е отворена Книга

   Меравот е отворена Книга, но за да я четеш, трябва да минеш през Скрита Врата. Тази Скрита Врата е Зарама – Истината. Само Истината отключва тази Врата. Думите на Меравот са Велики Ключове. Те са Лекари, Ваятели. Те въздигат, сближават, извисяват. Но ние трябва да търсим само едно – Меравот – и да искаме Той да ни учи на всичко.

Праезикът отключва развитието

   Праезикът е проникващ Дух. Той дарява Пътя. Той отключва развитието. Той дава устоя да вървиш неизменно. Той води към изначалното Състояние, защото той е Гласът на Живота. Той узнава Дълбоките Истини, защото изначално му е дадено. Даротот, или Праезикът, е излязъл от Безкрая. Той е Езикът на Живия Живот, на Живота, който е бил всякога.

Даротот е Древност, Мъдрост и Безмълвие

   Даротот е роден от Безпределието. Той е всякога. Когато езиците умират, Даротот остава. Даротот е Древност, Мъдрост и Безмълвие, а езиците са пътувания във времето. Езиците са пътуване към знанието. Езиците са свързани с хората и времето. Праезикът е Безвремие. Той е видял и преживял Безкрая.

Носи Древен Поглед

   Даротот е Звукът на Духа. Праезикът е основан на Дълбока Почит към нещата. Даротот носи в себе си необикновен Поглед за нещата – Древен Поглед. Праезикът е особен Жезъл на Велика Тайна, от която е слязъл и от която е задвижен. Праезикът в Древността е бил самото Единство, защото е бил самото Истиноразбиране.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 16, 2018, 06:20:35 am
Съюз с Древните Сили

   Думите в Праезика означават да влезеш в съюз с Древните Свещени Сили. Даротот е Осиятелен Език, защото носи в себе си нещо от Изначалния Логос – Лъч от Древната Мощ. Когато трябва, Даротот става Словосила. Иначе той мълчи. Даротот е бил Жива Мощ, когато в него е текла Древността и Уханието на Безкрая.

Само Изчезналите живеят

   Дараяра – Любовта – е Древна, Безмълвна, Мистична Реалност, отронена от Скритостта на Меравот. Дараяра е Първородна Сила. В самата Древност тя първо е общувала с Меравот. Тя е напоена от Него и от Неговото Безмълвие. Тя е Негов Еликсир. Тази Любов е дадена, за да се реализира Айхама – Древното Единство, Древното Сливане с Меравот. А след Древното Сливане идва Древното Изчезване. Древните казвали: „Само Изчезналите живеят. Другите са призраци, хвърлени в световете“.

Хаосът се смутил

   Дараяра е Изначална Сила в Древността. Тогава тя е общувала само с Меравот. Хаосът не знаел нейната Тайна, Боговете не я познавали. Но Меравот решил да я дари на всички същества и светове. Така хаосът се смутил, Боговете се изумили, а всички други се чудели що за Сила е това. Но най-много се смутил хаосът, защото във великата тъмнина тя изгряла като Слънце. Тя била облечена в Лъчезарност. Тя била като Лъчезарна Богиня. Великата тъмнина искала да я обсеби, но тя била неуловима. Никой не можел да я види и разбере. Но Старците дали Послание. Те казали: „Който се домогне до Скрития Поглед на Любовта, той ще открие Древния си Път към Меравот и Безкрая“. Що е Любовта? Това е Древното неопетнено Виждане. Дараяра вижда дори когато е поставена на клада, защото е неуловима, защото е независима. Тя е Слънце в самата себе си. Тя е Слънцеподобна, защото е излязла от Меравот.

Пътят на Великата Жертва

   Дараяра е част от Древното Присъствие на Меравот. Когато Меравот е пожелал да се пожертва за съществата, Той е изтръгнал от Себе Си Дараяра. И така е създал Любовта – Всевиждащата Същност. Ето защо Дараяра е Пътят на Великата Жертва. А този, който не приемел Любовта, той нямало да вижда Древния си Път. Той щял да се саморазрушава. Древните казвали: „И наистина без Любов ти се саморазрушаваш“. А който познаел Дараяра, той се себесъграждал. А що е себесъграждането? То е да станеш Слънце в мрачния хаос на света.

Сияеща като Древността

   Дараяра разширява световете, защото тя е разширено съзнание. Тя тече в нас подобно на Свободата. Ето каква е Дараяра. Тя е пречистваща като Благодарността, дълбинна като Мъдростта, нежна като цветята, смирена като изворчето, безгласна като Тишината, жива като ручея, всякога помагаща като Анхаротот – Учителя, и сияеща като Древността.

Лекотата е лицето на Свободата

   Лахара – Лекотата – общува с Висшия Свят. Лекотата е процес на Любовта, на Душата, на Изначалното. Лекотата ни очиства, Лекотата ни спасява. Лекотата е лицето на Вятъра, лицето на Свободата. Лекотата е Живот в Разумността. Лекотата не е във времето. Тя обича Спокойствието, тя обича Покоя. Лекотата ограбва трудностите, защото тя е близост с Небето. Лекотата е Тайна на Сърцето. В нея има Скрит Смисъл и самият този Смисъл е Вдъхновението на Сърцето.

Отваря нови врати на развитието

   Когато Лекотата се яви, разговорите са Благодат. Лахара винаги вдъхва облекчение и устрем. Лахара е обмяна с Тънкия Свят. Да се повика Лекотата, това значи да се повика Финият Свят. Лекотата е Майстор – тя отваря нови врати на развитието. Лекотата умее да вдъхва Живот, защото тя е изначално Блажена. Лекотата винаги ограбва трудностите без значение колко големи са те.

Злото няма опора в Лекотата

   Лекотата е обмяна с Финото, със Скритокрасивото. Словото Лахара вика и призовава Лекотата. Лекотата върви след Чистотата. Лекотата вдъхва Свобода. Чистотата вдъхва Любов, Любовта вдъхва Живот, а Истинният Живот – той пие от Мистерията. Злото не може да се улови за Лекотата. То няма опора в Лекотата. В Лекотата злото губи своята сила. Злото се нуждае от тежко земно мислене, от обремененост. Това е неговата опора. А Лекотата е Ефир, Неуловимост. Тази Неуловимост, този Ефир са непознати за злото.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 17, 2018, 04:28:31 am
Лахара е била преди сътворението

   Лахара е Божие Богатство. Лахара се храни с Ефир – с Мекота, с Нежност, с Чистота, с Фини разговори между Душите. Лахара е свързана с Душата, а тежестта и бремето са свързани с ума и сътвореността. Те са психични, те са товар. Самото земно мислене е товар. Самото земно мислене е враг на себе си. Лахара е била преди сътворението, преди ума. В един по-дълбок смисъл Лахара е Свещена и Мистична.

Махир – Мъдрецът

   Махир – Мъдрецът – той умее да увеличава енергията си. Той умее да съхранява Любовта си дори когато е в беда. Мъдрецът има тайно и явно Равновесие. Мъдрецът първо е станал Водач на себе си, а после му се дава да бъде Водач и на другите. Мъдрецът е същество, излязло от света, но пребиваващо в него.

Дълбината на Мъдреца е метод

   Тайната Чиста Дълбина на Мъдреца е метод. Чрез този метод Мъдрецът обсебва злото и го връзва, докато при земния човек злото е развързано, защото тук злото е водачът. Тук злото обсебва човека и го води. Мъдрецът не е вдъхновен от благоприятните условия, защото сам той е условията. И тези условия са неговият реален вътрешен свят. Мъдрецът е Владетел на своите внушения. Той е, който ги ръководи. Той е Водачът.

Меравот е дарил Свръхсебе Си

   Мъдрецът познава обитателите на своето съзнание. Мъдрец, който дълго време се е пречиствал, е станал многоизмерен. Мъдрецът има Контрол и този Контрол е Господство. Един Махир никога не оправя света, защото той върви навътре. Той върви уверено навътре, защото той е уверен само чрез Меравот в себе си. Така той постига себе си и Меравот му дава Подобието Си. Махирът знае, че това Древноподобие е изначално дадено. То е вродено в човека, но всеки трябва да го открие в себе си и да събуди своя Меравот, своята Безконечност, своята Мистерия. Меравот е дал на човека това, което превъзхожда всичко. Меравот е дал Себе Си. Той е дарил Самия Себе Си. Той е дарил и Есенцията Си. Дори е дарил Свръхсебе Си. И това е Пътят, по който върви Мъдрецът.

Първото от Деветте Древни Състояния

   Аахайрава – Нищото – е Върховната смърт на всичко, която е извисила Живота и в неговата Безмълвна Цялост и Недосегаемост. Аахайрава е Събирателят на всичко. Когато Сърцето стане Чисто, то умира за света и влиза в Нищото. Когато Душата постигне Истинската Любов, тя умира за света и отвъдното и влиза в Нищото. Когато Духът придобие Дълбинната Мъдрост, той умира за световете и се завръща в обятията на Нищото. Тук Нищото му дава Древната Цялост.

Нищото е Преизобилна Скритост

   Нищото е Преизобилна Скритост. Нищото умее да привлича само Чистото и Скриточистото, само Дълбокото и Дълбинното и да ги поглъща, за да им даде това, което те нямат, защото всички те са само Излъчвания от Аахайрава.

Нищото е Праогън

   Нищото е Праогън, който е създал Огъня. Който е уловил Нищото, има в себе си Върховната Опора. Който е уловил Нищото, има в себе си Четирите Древни Елемента – Увереност, Овладяност, Скрито Чисто Безмълвие и Потайно Вдъхновение.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 19, 2018, 05:26:18 am
Древното Състояние на Безмълвието

   Армарахава – това е Древното Състояние на Безмълвието. По-късно то е създало своята сянка – мълчанието. Ако мълчанието съумеело да всели в себе си Свещената Мъдрост, то щяло да се завърне в Тишината и оттам в Древното Безмълвие. Армарахава – Древното Безмълвие – е Неведом Свят. Древните го наричали Уразума – Върховното Самовглъбяване. Пътят на Истинския Търсач върви от Чист Разумен говор към Свещеномълчание и от Свещеномълчание към Богоподобна Тишина, и от Богоподобна Тишина към Древнобезмълвието.

Величествената Преизпълненост

   В Древното Безмълвие няма вече Път, а само Неведома Цялост, Величествена Преизпълненост. Когато човек разбере Чистия говор, той се домогва до Мъдростта на мълчанието. Когато човек разбере Мъдростта на мълчанието, той се домогва до Висшата Тишина и тя става негов Дом. А когато човек разбере Древното Безмълвие, той става един от Дълбинноскритите – Същество, изтъкано от Древност.

Нещо по-дълбоко от Словото

   В Армарахава няма светове, няма раждане и умиране. Но понякога тук може да се яви необходимост от Възслизане – Възвишено Слизане. Такова Същество ако слезе в света, то носи в себе си Дълбините на Изначалното Безмълвие. И ако то проговори в света, то това е повече от Мълчание, то е Изливане на Тишината – нещо, по-дълбоко от Словото. Поради това Древно Безмълвие Мъдростта е Благородена. Но човекът дълго време трябва да живее в Свещеномълчание и да осмисля себе си, докато Тишината го покани и докато Древното Безмъвлие го приеме.

Армарахава е Безначална

   Армарахава е Безначална, както и Любовта. Те винаги са били извън световете и творенията. Те всякога са били извън ума и времето. Те не допускат в себе си време и сътворения. Говоренето трябва да бъде Чисто, мълчанието трябва да бъде Свещено, Тишината трябва да бъде Кристална, а Древното Безмълвие трябва да бъде абсолютно скрито във Вглъблението на Меравот.

Древното Състояние на Мъдростта

   Аахаротор – Мъдростта – е Умение на Изначалната Стихия. Тя е Дихание на Безкрая. Тя е Чистото Дихание, с което Древните са се обменяли. В Древността те са я наричали Манна, или Съкровената Обмяна. Аахаротор е Мъдрост в Мъдростта. Когато тя слиза, е Мъдрост. А когато тя е в Дълбините си, е Сияещо Дихание – Диамант от Прасъстоянието на Меравот.

Храни Душата, Духа и Искрата

   Аахаротор се обменя с Тайнството, с Мистерията и с Меравот. Когато Аахаротот се обменя с Тайнството, тя храни душите. Когато Аахаротот се обменя с Мистерията, тя храни Духа в нас. А когато се обменя с Меравот, това е Храна за Квинтесенцията – Искрата. За всички тези видове Мъдрост Мракът е все Светлина, но на различни степени.

Гледа с Очите на Абсолюта

   Има Мъдрост, която гледа с Очите на Тайната. Има Мъдрост, която гледа с Очите на Мистерията. И има Върховна Мъдрост, която гледа с Очите на Абсолюта. Тайната се взира, Мистерията провижда, Абсолютът всепрониква. Очите на Тайната Мъдрост са Еликсири. Очите на Мистериозната Мъдрост са Безкрайни. Очите на Абсолюта са Неведоми.

Мъдростта на Абсолюта е Върховна

   Мъдростта на Тайната слага края на света. Мъдростта на Мистерията отстранява Вселената. Мъдростта на Абсолюта е Върховна. Тя отстранява Вечността и дори нещо от Безкрая. За тази Мъдрост не е позволено да се говори, а само да се споменава. В тази посока може да гледа само Абсолютът, само Неведомостта.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 20, 2018, 08:16:32 am
Древното Състояние на Пълнотата

   Амазирия – Пълнотата – е Древноединна с Безкрая и с Меравот. Когато се обменяме с Амазирия, ние придобиваме Еликсира на Живота. Амизирия гледа с Очите на Древната Свобода. Тя е била, преди да бъде светът. В Древността Пълнотата е живяла с Божествения Подход, с Подхода на Истината. Тогава тя сама по себе си е била Смисълът. Пълнотата се е наслаждавала на Безкрая. Това е било Величественото и Мистичното Състояние на Безначалието.

Махира Дара – Мистична Капка

   Пълнотата живее Мистично. Древните са я наричали Махира Дара – Мистична Капка от Живота на Меравот. Тази Капка Амазирия е съставена от Върховната Неведомост на Древния. Тя е Звук от Пречист Древен Лъч, който се е излял върху нас. Амазирия е Изначалното Древно Състояние – нещото, което не може да се замени с нищо, така както Безкраят не може да се замени със света. Древните знаели, че съществата не можели да понесат втора такава Капка.

Безпределно Великолепие

   Амазирия е част от Сърцето на Древността. Амазирия е Капка от Единствения Храм – Меравот. В Амазирия няма живот, няма смърт, а само Безпределно Великолепие. Древните казвали: „Амазирия е Храм от Вятър – Чист, Тих, Свободен и Сияещ Вятър“. Това е Прадревното Състояние, което е било много преди Безсмъртието. Това Прасъстояние е нямало нужда нито от Безсмъртие, нито от смърт. То превъзхождало Духовната Вселена. Древните казвали: „Това не е Видение. Това си ти в своята собствена Древност“. Но когато съществата впоследствие са изгубили Премъдростта, те били ограничени и слезли във Вечността.

Древна Книга за Правдъхновението

   Амазирия е Древна Книга за Тайнството Правдъхновение. Тя е била част от Незнайното Съвършено Единство. Амазирия е възприемала само Любовта и Безкрая. Тази Пълнота странно е пътувала в себе си, а за отмора е изчезвала в себе си. Амазирия е била част от Прабезмълвието. Тя е била Древна Летяща Искра. Тя е летяла с Духа си. Тогава е нямало крила, нито нужда от крила. Сияещият Вятър е бил самите крила на Амазирия. Старците казвали: „Това е най-древната Птица“. След време от нея се зародили безброй птици, и безброй крила, но тя си остава Изначалната Свобода.

Древното Състояние на Покоя

   Древното Състояние на Аанхарат – Покоя – е съградено от три Сили: Благост, Милост и Безмълвие. Благостта благоухае. Милостта осиява. Безмълвието вдълбочава. Кой се вдълбочава? Този, който върви от Покоя на своя Дух към Покоя на Меравот. Благоуханието е Невидимо. Осиянието е Неречимо. Вдълбочаването е Скрито, а Покоят е Мистична Древност. Докосне ли те Анхарат – Безкраят те е поздравил, Безкраят те е приел, Безкраят подготвя Дом за тебе.

Аанхарат му става Приятел

   Аанхарат е Скрита Яснота, Необяснимо Обяснение. Ти си в Покой, когато си открил себе си – своята Божественост, своята Дълбина. А ти си във Върховен Покой, когато си възприел дълбинно Изчезновението. Човек трябва да възприеме своята Божественост и своята Дълбина, защото това е Истинското Откритие. Който е открил човешката си природа се проваля и самоунизява. Който е открил Божествената си природа, се въздига и засиява. Който е открил Дълбинната си природа и се е докоснал до най-скритото, Аанхарат му става Приятел.

Аанхарат е Велико Завръщение

   Аанхарат е Велико Умение, Велико и Чисто Движение навътре, Велико Завръщение. Покоят е създаден да живее повече с Пълнотата и с Безмълвието, защото той е повече Дух и Свобода, отколкото светове. Ако Покоят те е приел, нещо от Древната Истина те е приело. А Истината е Пътят към Нищото. Пътят сам по себе си е Мъдрост, Център, но това се случва, когато не си в човешката си природа, а когато си в Божествената си природа и когато търсиш най-древното си Състояние.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 21, 2018, 07:21:20 am
Търсач на Безмълвие и Древност

   Покоят е Търсач не на отговори, а на Безмълвие и Древност, защото кой отговор може да се сравни с Безмълвието и Древността? Покоят е Древно Състояние, което превъзхожда всяко мислене. Покоят е постигнал Разбиране отвъд Словата. Духът, за да разбира нещата, не се нуждае от Слова, защото е роден преди Словото. Духът е Древна Скрита Дълбина от Прадълбината, а Покоят му е Дом. Това се нарича Древно Свещено Познание.

Древното Състояние на Свободата

   Мохатора е извън времето и извън Вселената. Що е Мохатора? Това е Свободата в най-дълбокия Смисъл. Тайната на тази Свобода е в това, че тя е нещо отвъд живота, нещо без ограничения, а животът е ограничение. Свободата е Древен Корен в Меравот. Свободата е преди живота. Животът е слязъл и тече, а Свободата всякога лети. Мохатора е Изворът на Меравот. Мохатора е Тайномогъща. Тя е Древнопросветлена Същност. Тя е скрита в живота, но е Ефирна. Тя е Ефир, реещ се в Древността.

Трите Дара

   Мохатора е Древно Откровение. Тя е наречена Великата Древна Милост. В Дълбините си Свободата е Непроявен Свят. Ето защо тя е Скритият Смисъл. Тези, които постигат Свободата, преди всичко трябва да имат Пътя в себе си. А той в началото трябва да бъде Целеустремена Преданост. Тази Преданост е Божие Дело. Древните са го наричали Първият Дар. Вторият Дар е Духовната Свобода. Има и Трети Дар – Великата Необятност.

Тайно Мистериозно Знание

   Мохатора се дължи на Тайно Мистериозно Знание, което е видяло Отломък от Истината за Меравот. Мохатора е дарена от Бездънната Скрита Мъдрост. Свободата не търси мира, защото, ако го търси, тя ще открие войната. Мирът и войната вървят заедно като всичко поляризирано. Свободата търси само Зарама – Истината. И така тя открива себе си. Свободата в човека е една особена Сила на Съзнанието. Това Съзнание е напълно осъзнато. То знае всякога, че смъртта е живееща, а животът е умиращ. Но то знае, че има Свобода, която е над живота и смъртта.

Мохатора е Покой в Покоя

    Свободата е Свобода и във времето, и във Вечността, и в Безкрая. Свободата е Древно Умение на Духа в нас. Свободата е умееща да превръща злото в собствена сила. Свободата ограбва силата на злото. После тя превръща силата в Покой, а Покоя – във Висша Освободеност. Мохатора е Покой в Покоя, Живот в Живота, Незнайност в Незнайното. Покоят е Древна Врата. През тази Врата минават само Чистите Духове. Покоят е и Ключ. Той отключва Свободата, която прониква в Истината, за да търси една още по-скрита Свобода.

Древното Състояние на Извора

   Изворът е Място, произлязло от Чистотата, от Праизвора. Изворът е чисто Божествен и не може да се обяснява. Тази чистота на Хазрим – Извора – е над света. Тя е невидимо създадена. В нея живее нещо заключено от Древността на Меравот. Когато отидем до Хазрим, то е особена Среща, защото Изворът ни вижда. Очите са му Древни. Това е трудно за разбиране, защото това, което вижда, е Капка от Меравот, но тя си остава Скрита. Ако бяхме дълбинно чисти като Извора, щяхме да разберем това.

Чрез Извора познаваме своя Произход

   Ние не пием вода от Извора. Ние пием нещо от Божествената Любов, която е Чиста Есенция. Именно тази Любов храни енергията. Тази Изворност е Мистичен Език. Това е Вода от друго Измерение. Тази Вода е гост в този свят, тя е Дар. Изворът ни влияе, а не ние на него, защото Изворът е Порядък в Древността. Той е Поток, излязъл от Лъч на Меравот. Ние пием Вода от Извора не за да се утолим, а за да познаем своето Начало, своя Произход.

Древният Извор е Върховната Свобода

   Водата тече в нас и се влива като Живот. Без този Живот ние ще станем сухи клони. Водата прелива в нас Частица от собствената си Древност. Да пиеш от Извора, значи да вървиш към Праизвора – Древния Извор. Древният Извор също пие отнякъде, но то е Неведомо Място. Древният Извор е Върховната Свобода. Чистият Извор е дарената Свобода. Любовта към Истината е извоюваната Свобода. А светът, това е изгубената Свобода.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 22, 2018, 05:48:39 am
Достоен да бъде себе си

   На Извора му е позволено да се самообразува, да движи Чистата Сила в себе си. На реката не е позволено. Реката е пътуване, търсене, еволюция. Изворът е извървял своя Път. Той се е завърнал в Абсолютната Родина. Той е станал достоен да бъде себе си, да познае Тайнството в себе си. И затова Меравот му е дал Чиста Сияеща Частица от Себе Си. Ето защо Изворът за разлика от реката е Същностен. Изворът е придобил себе си.

Древното Състояние на Любовта

    Алмариха – Любовта – увеличава нашата Безкрайност, разширява безконечно нашето съзнание. Алмариха – това е Любовта като Древност. Тази Любов винаги умъртвява света в нас, защото, ако светът в нас се увеличаваше, ние все повече щяхме да губим Любовта си и Пътя си, защото без Любов нямаме Път, няма Го Водителя. Любовта образува Силата си само от Древния си Подход – Подход, който е в самата нея. Този Подход е Несътворен, той е Древновселен. И затова Любовта винаги ще търси своето Изначално Състояние, което е Живот в Древността, а не живот в световете.

Твоята Незнайност е важна

   Алмариха е Жива Вода от Древното Състояние на Безкрая. Любовта като Изначална е създадена Древноподобна. И затова чрез нея може да се открие Древният Път. Да те докосне Алмариха, това означава да те докосне Великата Неизреченост. Така тя иска да се събуди в тебе твоята собствена Неизреченост и Незнайност. Твоята Незнайност е важна, защото чрез нея те очаква Великата Незнайност, която пък е Път към Мистериозната Неведомост.

Домът на Алмариха е Бездната

   Алмариха – това е твоята Древна Любов, това е твоята собствена Дълбина, това е твоята собствена Тишина. А Тишината като Дълбина, това е Неговият Глас. Истинската Любов е метод за влизане в Неизразимостта на Меравот. Външната Любов съдържа топлина и светлина, Алмариха съдържа Пълнота и Древност. Това е Мистериозният Облик на Любовта. Истинският Дом на тази Любов никога не е бил светът и сътвореността. Истинският Дом на Алмариха е Бездната. В света Любовта е много ограничена, а в Бездната е нейната Безкрайна и Древна Свобода.

Да си Неизречим и Неизразим

   Алмариха е Живата Древност, самата Сила на Меравот. Алмариха е Непонятната Древност, Неизречимата Първопричина. Само Неизречеността може да се сравни с Древността и с Неведомостта. Да си Неизречен и Неизразим, означава да си Реален в Дълбините, значи да си Извиращ. Тази Любов е Образ на Древното Царство – това, което са изгубили световете.

Древното Състояние на Не-диханието

   Верахот – Не-диханието – се движи свободно като Изначалния Живот. Преди да е било Живот, Не-диханието е било Вътрешна Вътрешност на Скрития Живот – Неродения Живот. Не-диханието, това е Освободеното Божествено Съзнание. Старците са го наричали Най-древната Птица, Птица без крила. Диханието все още диша въздух, фин въздух, докато Не-диханието диша Етер, диша Безкрайност. Това, което диша Етер, е всякога непобедимо. То е Неуловим Свят.

Към Бездънната Мистерия на Абсолюта

   Не-диханието е Свободно течение на Божествената Същност, докато диханието тече в енергията и се нуждае от нея. Верахот е Освободеност от сътворението. Не-диханието е Чист Дух и същевременно Есенция от Искрата. Чистият Дух е Красивата Есенция, а Искрата е Благоподобната Есенция. Това са два Фини Свята, които са единство чрез Чистотата. В Не-диханието се учим на Тишината, а в диханието се учим на мълчанието. От мълчание към Тишината, от Душа към Дух, от Духа към Квинтесенцията от Квинтесенцията към Бездънната Мистерия на Абсолюта.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 23, 2018, 06:12:40 am
Глас на Силата от Прасилата

   Не-диханието е Фин Учител. То те учи чрез Интуицията. Верахот е чист Есенциален канал на Духа. Не-диханието е Скрит Наблюдател. Тук Очите са Невидими. Не-диханието е Всеобхватно. Не-диханието замисля нещата на диханието, но доколкото сме Осъзнати. От Не-диханието слизат промените. Диханието е осезаемо, Не-диханието е Неосезаемо. Диханието е енергийна материя, Не-диханието е Същностна Сила. То е Глас на Силата от Прасилата.

Тук се крият Великите Откровения

   Не-диханието е Отворена Книга. Към нея има Скрита Врата. Когато човекът е загубил Любовта си към Истината, той е станал дихание. И сега диханието трябва да доказва себе си. Не-диханието е Бяла Светлина. То е друга Цивилизация. Но в диханието може да се роди Духовна Дълбина и то да улови Не-диханието. Не-диханието е Божествена Дълбина. Тук се крият Великите Откровения. В Не-диханието Истината се разбулва и дарява на човека Неуловимата Красота на Древния Път.

Пробив от Мистерията към Меравот

   Верахот – Не-диханието – има в себе си Древната Сила на Истината. И затова в Дълбокия си Смисъл то е Пробив от Мистерията към Меравот и Неговата Скритост. Горе Не-диханието е само един Миг и чрез този Миг ти си в Мистериозния Свят. Още един Миг – и си в Меравот. Трети Миг – и ти си в Скритостта на Меравот.

Пътят е Сурово Прекрасен

   На Верахот – Не-диханието – е дадено да достига и нещо от Неведомостта на Меравот. Този Път е винаги Незнаен и Необяснено Стихиен. Чудно е нашето дихание, Велико е нашето Не-дихание. Пътят към Не-диханието е Сурово Прекрасен. Това е Тесен Благословен Път.

Стихията на Верахот

   Верахот действа незнайно и неведомо. Меравот е, Който познава Верахот, или Стихията на Не-диханието. Не-диханието – това е нашият Скрит Дух, а в него стаена Мълниеносната Древност на Искрата. Когато в миналото очите на демоните зърнали само за миг тази Древност на Искрата, те онемели и били обхванати от древен страх и ужас, защото в Искрата имало нещо от мълнията, която поразявала едно дърво.

Древна Ръка на Меравот

  Верахот е Древна ръка на Меравот – Верахот или поразява, или преобразява. Поразяване или Преобразяване – това е Волята на Меравот, това е все Волята на Древността. За да се стигне до Верахот, Любовта трябва да е извървяла своя Път до Истината. В Не-диханието Меравот осветява Сам Себе Си. Така Той води Не-диханието към Себе Си.

Превръща се в Опората на света

   Арахама – Действието – е Дълбинно и Просветлено Изначално. То разширява съзнанието. То е Древният Път към собствения ни Дух. Това Чисто Свещенодействие превъзхожда земната реалност. То увеличава Увереността на човека и се превръща в Опората на света. Арахама говори с Тънкости. Тези Тънкости живеят в Безмълвието на Духа. Който действа с Арахама – с Чистото Древно Действие – той започва да гледа с Очите на Меравот.

Арахама – Действието на Мъдрия

   Чистото Действие съдържа нещо от Прасветлината. Арахама, или Действието на Мъдрия, е Еликсир. Този Еликсир е съграден от Светлинни енергийни частици. Ако действаш нечисто, тогава дяволът те е ухапал, а това винаги води до самоограбване. Златото не е съкровище. Арахама на Мъдреца е Съкровище – Храм. Тайният Храм на човека са неговите явни и скрити Чисти Действия.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 24, 2018, 07:47:44 am
Действията трябва да строят Храмове

   Арахама работи за Меравот, а не за света. Действията на човека са неговите Въоръжения. Действията на човека са неговата Свещена Земя. Чрез Действията си ние трябва да вграждаме в себе си Истината, за да може тя да ни води към Меравот. Тези, които не познават своите действия, са изгубили своя Път. Действията трябва да строят Храмове – това е Древният Смисъл на думата Арахама. Това е методът на Скритата Тайна.

Силата на Древния Живот

   Арахама съвпада с Истината. Арахама е била Силата на Древния Живот. От Арахама се е зараждал Покоят – Богоподобието. Що е Арахама? Чисто Действие, Древно Действие на Силата. Това Действие е Безмълвно. Древните казвали: „Ние създаваме Сила в себе си чрез Действия“. Всички, които са имали Арахама, са станали Храмове на Безкрая. Това е Забравената Зарама – Истина. Арахама, или Изначалните Действия, това е Безкрайният Живот.

Древният Магически Щит

   Харазама е съставена от Сияещия Стремеж. Само това, което е Сияещо, може да се завърне в Древното Място, което е Харазама – Пустотата. Само на Сияещото се дава Тайна Сила, защото то е съхранило в тежките условия Тайната на Меравот. Старците са наричали Сияещото Начало Древният Магически Щит. Сияещото Начало е нещо, абсолютно убедено в Тайната на Меравот. Когато Сияещото е в падение, то лети с Абсолютното Доверие към Меравот. И така то се възражда в Древната Сила.

Прачовекът – Чистият Дух

   Харазама – това е Сияещата Безкрайност. Това е Древната Забравена Истина. Харазама е Мястото на Древния Покой. Тук човекът напълно е изгубил себе си, човешката си природа, и се е родил като Изначална Същност – Прачовека. Тук Прачовекът, или Чистият Дух, не е нито светлина, нито тъмнина, а Сияеща Богоподобна Същност.

Посветилите се на Сияещата Истина

   Харазама е странно Място – Място без време. Тук Безмълвието е Висша обмяна с Красотата на Безкрая. Всички, които живеят, са станали земни, тъмни, оковани. Всички, които са умрели за Сияещата Истина, която е Харазама, т.е. посветили са се на нея, са станали Живи, Свободни и Сияещи. Харазама е образувана от Същества с Древен Разум.

Съществата на Харазама

   Съществата на Харазама са Сияещо Истинни – Чисти Истини. Когато са в света, те са просто Скрити Истини. Облечени са в Смирение и Тиха Мъдрост. Те не говорят за Търсенето на Истината, което им е струвало много животи. Те не говорят за методите, които откриват Истината. Те просто споделят Своята Мъдрост и Истина. Но те не говорят за това колко дълго и тайно са преследвали Истината и нейната Дълбина.

Харазар отключва Реалността

   Харазар – Ключът – е онова Съществено нещо в живота, което отключва само Реални Врати. Ключ към Реалността имат само Просветлени и Осъзнати същества; същества, които са видели своя Път към Меравот. Харазар е нещо, което вижда Истината и действа според нея. Харазар сам по себе си е Осъзната Същност. Харазар работи за Меравот, за Нищото. Харазар може да отключва Реалността и да води към нея тези, които чисто търсят своя Път. Но Харазар има Власт и да заключва Реалността.

Дарахар е казал: „Ела!“

   Има случаи, когато Харазар може да е Тих Шепот на Дарахар – Гласа. И този Глас може да те преобрази само с една Дума, която е Шепот. Но това идва от Меравот и целият Път на човека се видоизменя. Настава Интензивно Търсене на Древното Царство. Старият свят започва да умира. Сътворението започва да изчезва, защото Дарахар е казал „Ела!“. Това означава, че човекът вече не е човек. Той вече е Същност, която започва да извира в себе си. Харазар е създал Таен Извор в Същността. И човекът вече е Дух, тръгнал към своето Изначалие. И всичко се е случило само чрез една Дума: „Айа!“ – „Ела!“.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 26, 2018, 09:41:32 am
Само Същността е Водач

   Който няма Харазар, е изгубил нещо от Същността си Пътят му е неразкрит. Само Същността е Водач и само тя дава Харазар. Само тя умее да води. А нереалното – то е постепенно погубление. То е методът на стария свят на заблужденията. То е, според както го е нарекъл Тъмният Цар. Понеже те му казали : „И води ни в своите заблуждения, защото ти си нашият господар“. Но Меравот иска да даде Ключ на всяка душа и нейният Път. И всяка душа трябва да търси Същностното в себе си. Така ще дойде Ключът и Меравот ще каже „Айа!“.

Разумните не чакат – те работят

   Всички мъртви са изгубили Харазар – своя Същностен Път. Много мъртви има и в света, и в отвъдното. Те са умрели от своите знания – знания без Харазар. Те са пленени от Хаоса и чакат да дойде някога особеният ден. Но Разумните не чакат – те работят, за да срещнат Ключа на своя живот. Те чакат с очи отвъд хоризонта на този свят. Те не казват: „Аз вярвам“, защото и злото вярва. Те казват: „Аз все ще търся Зарама – Истината – и ще я следвам!“. Казвам: Харазар идва при тях и те засияват в своя Път, защото им е позволено да го извървят.

Силата се отключва чрез Зарама

  Хатор е отвъд хоризонта. Хатор – това е Пътят, който отстранява времето. Пътят е скрит в разгръщането на Силата, а Силата е скрита в Дълбок Покой. Който съумее да събуди Скритата Сила за своя Път, тя ще го извиси. Силата се отключва чрез Зарама – Истината. Силата е създадена, за да служи на Истината. Силата е оръжието на Чистия Път. Чистият Път расте от Силата, а нечистият погива от нея. Пътят, това е Действащата Сила на Истината.

Истината е Решаващата Сила

   Хатор е изящен, скрит и смъртоносен. Когато Хатор е докоснал човека, той тръгва със страшна увереност към своята Древност. Но в Пътя е началото, в Истината е всичко. Истината е Решаващата Сила. Само Мъдрият разбира това, защото той живее със Същността си. Същността е всякога Мъдра. Който е тръгнал в Пътя, става по-могъщ от всяка стихия, защото Истината прониква в него, а тя е родена преди стихиите.

Такъв е Замисълът на Меравот

   Хатор е строг. Той се движи тънко между световете. Световете са капани, а Пътят се движи към Свободата, към своята Древност. Пътят е Истина и затова в Пътя злото умира. В Истината злото е така завързано, че то не може да краде повече Душа и Дух. Пътят е разгръщане на Изначалната Сила на човека и на неговия Дух. Пътят води към Пресътворяване, Пресъграждане, Самосътворяване, защото това е Замисълът на Меравот – да са Древноподобни и Самородени чрез Величието на Свободата си.

Мечът му разрязва световете

   Пътят разширява Вътрешния Поглед. Пътят върви с Доверие, Устрем и Устой. Пътят има Ухо за Древната Мъдрост. Пътят е движение към Истинската Свобода – Свобода от световете на сътвореността. Човекът на Пътя управлява Хаоса, защото този, който е влязъл в Пътя, той е станал Мечът на Истината. Такъв Човек Дух има само един страх – Свещен страх от Истината. И затова Мечът му е винаги остър. Той разрязва световете.

Да изпревариш злото с един миг

   Махирия – Магията, или Силата на Преобразяването – е Велика Бдителност, Принципът на Древността. Бдителността е Изпреварване, защото в нея работи Чистият Дух. Древната Бдителност е била Дълбоко Познаване на Скритата Сила. Да изпреварваш злото с един миг, то е Власт над него. Древната Махирия е имала безброй очи, когато тя е била Божествено Чиста. А когато Махирия е загубила себе си, тя се е самооплела в черен кръг.

Ръководела се от Бащата на Духовете

   Махирия – това е правиш нещата вечни. В Махирия – в Древната Магия – никога е нямало посегателство на нещо и затова Силата ѝ била огромна и неизтощима. Древната Махирия е била извисяваща, тя извисявала Душите. Тя била Сияйно Духовна, защото се е ръководела от Бащата на Духовете и те са Го слушали.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 27, 2018, 08:44:55 am
Условия за Възход и за падение

   Древната Махирия – Магия – е била Път от светлината към Сиянието. А тази, която посегнала на Безкрая, тръгнала от светлината към тъмното, мрачно царство на падението. Тъмното, мрачно царство е това, което е било поразено от Страшното ядро на Истината. В светлината е имало условия за Възход в Сиянието и условия за падение в тъмнината. Това се е случило в Древността, когато е бил позволен Избор.

Могъщо Единство с Меравот

   Древната Махирия е била в Могъщо Единство с Меравот. Тя се крепяла на Него и тогава в нея е нямало смърт, защото тя била част от Същността. Тогава Същността е обичала Тайната в себе си и е държала на нея. Древните Виждащи усещали Меравот в себе си и това било тяхната Тайна. Но тези, които изгубили това Видение, те започнали да виждат призразчно и слезли надолу.

Меравот е Недостъпен, но близък

   Меравот е Скрит, но не се губи. Той е Явен, но не се вижда. Той е Пречист, но не блести. Той е Дълбок, но не може да се измери. Който се е опитвал да Го измести, се е погубвал. Меравот е Непристъпен, но достъпен. Той е Недостъпен, но близък. Той обича Тайната в нас, която е Той Самият. Любовта е Негова Тайна. Как я е създал, не знаем. Тя ще си остане неразгадаема.

Тъмният Жрец с Пресветлото лице

   Един Древен Тъмен Жрец, Жрец от Прасветлината, казва, че Любовта на Меравот има по-дълбока мисия от Безкрая. Но това е трудно обяснимо и за най-големите Мъдреци. Жрецът казва: „Любовта в своето е Неизвестна за Безкрая“. Той казва още: „Любовта живее красиво и свободно в Безкрая, но това не е нейният Дом. Тя иска да се завърне в другата Скрита Безкрайност, която е в Меравот и която е Несподелима“.

Любовта е Храната на Меравот

   Любовта е тайна на Меравот, а не Тайна на Безкрая. Любовта поддържа Безкрая, но тя самата се храни от Меравот. Древният Тъмен Жрец казва: „Никой не може да се храни с Любовта. Тя е Храната на Меравот. Тя е винаги в Неговите Ръце. Чрез нея Меравот управлява и светлината, и тъмнината, и Сиянието“. Тайна е Любовта, Мистична е тя. Велико е да я срещнеш в нейния Древен вид. Но тя е толкова ослепителна, че Безкраят би казал: „Почакай, не съм готов“.

Най-древното Излъчване на Любовта

   Виждал съм този Древен Тъмен Жрец, който е живял в Безкрая, как е потреперил, когато е видял нещо от най-древното Излъчване на Любовта. Древните казват: „Някога, в далечната Скритост, когато Меравот за първи път излъчил Любовта, Боговете се преклонили, ветровете утихнали, Слънцето се смутило, водата затрептяла от радост. Случило се Необяснимото. Меравот разкрил Частица от Себе Си“.

Абсолютната Недосегаемост

   Уразума – Абсолютната Недосегаемост – е най-голямата Тънкост на Безмълвието. Когато чудесата се изправят пред Уразума, те занемяват, защото какво могат да кажат чудесата на Древното Безмълвие и Великата Недосегаемост? Чудесата не могат да докоснат Уразума. Уразума е Древност, която изпреварила всичко. Уразума е Бащата на Тънкостта. Уразума е Бащата на Неуловимостта.

Уразума е Велика Скритост

   В Уразума няма време и безвремие, няма светове – сътворени и несътворени. Уразума е Велика Скритост, Велик Наблюдател. Уразума е друга Реалност – Реалност, скрита в Реалността. Уразума тече в извора и затова той извира. Изворът е само слуга на това Извиране. Уразума е Скрито Съвършенство.

Боговете биха застинали

   Ако една Капка от Уразума се влее във Вселената, Вселената ще стане Лъчиста и чисто Духовна. Ако втора Капка се влее, ще се роди още по-висша и величествена Вселена. Лъчистото ще отстъпи мястото си на Абсолютното. Ако се случи третата Капка, всред съществата ще се роди Древният Тъмен Жрец, който е с такава Прасъщност, че Боговете и Премъдрите Древни Божества биха се преклонили и застинали – всеки посвоему.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 28, 2018, 05:23:55 am
Мистериосъществувание

   Уразума – Абсолютната Недосегаемост – е била преди Прасветлината. Тя е Есенциалното Ядро на Меравот. Меравот се крие във всичко, но Той е най-скрит в Уразума. Уразума е Бащата на Тихия Глас и поради това Тихият Глас е Върховна Сила. Древният Тъмен Жрец казва: „Най-великото, което може да се случи, това е безкрайното преселение на всичко видимо и невидимо в Уразума“. Тук няма нито смърт, нито живот. Тук има Мистериосъществувание.

Марихор е пътуване в Любовта

   Марихор, или Предаността, е метод за постепенно създаване на Безкрая и на Меравот в себе си. Основата на Мъдрата Преданост е Любовта, а Любовта е създателят на Бога. Чрез Любовта ние си връщаме Бога. И това е мисията на Любовта. Марихор е пътуване в Любовта, Любовта е пътуване към Безкрая, а Безкраят е Завръщане в Меравот. Предаността е началото на Истинското Умъдряване.

Премъдростта отваря Тайния Път

   Марихор е пазител, защото човекът на Предаността е призован от Истината, за да следва един строг Път на работа и Умъдрение. Предаността отваря постепенно Тайния Път на човека. Преданият човек е в ръцете на Невидими същества, които го учат и обучават. Когато Предаността е на по-ниско ниво, човекът се стреми към дарби и способности. А когато Предаността е истинска, тя се стреми само да узнае Древната Истина.

Непознатото – Солта на живота

   Преданият човек търси Непознатото – Солта на живота. Той е пътуващ човек, който търси Тайния си Път.Този Път е Неуловим, но постепенно се изяснява, докато се случи Мистичната Излъчена Яснота. Тогава човек придобива Очи от друг Свят. Преданият човек дълго трябва да се учи, докато стане Вътрешен Мъдрец и се научи да управлява себе си. Тук се развива едно много остро внимание за Невидимото. Тук човек се потапя постепенно в Непознатото, което започва да го учи чрез собствения му стремеж.

Древен Подтик и Позволение

   Преданият човек расте в Душата си. Вдъхновеният човек расте в Духа си. Човекът на Марихор има много Невидими помагачи по Пътя си – и външния, и Вътрешния си Път. Той става все повече Душа и се движи все повече в своя Вътрешен свят. Да си Предан в своя Път, това е Велик Дар, Древен Подтик и Позволение да търсиш себе си и да се откриеш, защото Преданият човек върви към Извора в себе си.

Аазара вижда Необятността

   Аазара – Яснотата – е свързана с Необятното. Тя е като океана – с Необятни Очи, с Разширено Съзнание. Който има Яснотата, пробива в Истината и вижда събитията. Аазара, или Яснотата, е произлязла от твоята преобразена Любов. Яснотата има в себе си три Сърца: Сърцето на Пълнотата, Сърцето на Неизвестността и Сърцето на Неведомостта. Яснотата е Умението на Любовта да влиза в себе си.

Тя вижда в Тайната на мига

   Аазара е като могъща мълния – тя вижда в Тайната на мига. За нея мигът отключва Тайна Мъдрост. Аазара е Яснота, защото е отстранила земното мислене и Небесното мислене. Тя носи в себе си друго Дихание. Аазара е Осветено Древно Дихание. Кой има Аазара в себе си? Този, който ръководи събитията в своя живот. Древните казвали: „Тишината дава Гласа си на Яснотата“. И така човекът става Потайно Сияещ.

Безмълвието е Праезикът

   Аазара има Очи от Тишина – Тишината, която поразява земните думи. Това, което е по-древно, е превъзхождащо. Тишината е била преди думите. В Началото бе Меравот и Великото Безмълвие. Безмълвието е Древният Език на Меравот. То е Праезикът. Всеки, който е разбрал Езика на Безмълвието, е придобил Аазара. И наградата му е в Покоя – Царството без вълни.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 29, 2018, 06:39:33 am
Тишината е Велик Обяснител

   Аазара е Излъчване на Тишината. Тишината е Велик Обяснител. Когато съществата не могат да я разберат, тя слиза и става Аазара. Тишината е Истина, която се превръща в Яснота, а Яснотата ражда Правото мислене, Правилния Път. Яснотата е част от Вътрешната Красота на Тишината. Яснотата има само едно условие, трябва да си постоянно в Зарама – Истината.

Пълнота без никаква нужда

   Древната Амазирия – Пълнота – е била толкова чисто Изобилие, че нямало никаква нужда от нищо – нито от свят, нито от не-свят. Амазирия е Изначалният Велик Замисъл. Тук е нямало нужда  нито от одухотворяване, нито от обожествяване. Тук има памет само за Меравот, Зарама и тяхната Скритост. Тук нищо друго не се помни, защото няма нужда от нищо друго.

Хайрития Ахарими – Океанът без брегове

   Тези, които в Древността са били в Амазирия, са били Божества Храмове. Те са светели с единствената Прасветлина, която е Древната Сияеща Същност на Меравот. Тогава е нямало светлина, която да се утъмнява, и тъмнина, която да се осветява. Тогава е съществувала Изобилната Прасветлина – Древният Океан на Живота, Праводата, или, както са го наричали Древните, Хайрития Аахарими – Океанът без брегове.

Амазирия е Първото Не-слово

   Амазирия – Пълнотата – това е бил Изначалният Скрит Живот. Живот без сътвореност и Несътвореност, Безпределно Океянично Сияещо Прасветилище. Амазирия – това е Първата Неизречена Изреченост, Първата Неосветена Осветеност, Първото Не-слово – Пречистото Безмълвие. Тук е нямало нужда дори от Преданост и Отдаденост.

Древният Диамантен Замисъл

   Амазирия – Пълнотата – това е бил Древният Диамантен Замисъл. Тук никакво време е нямало и никакво мълчание. Имало е само една наситена Прасветлина, извираща от най-дълбоката Мистерия на Меравот. Това е било Истината в най-пречистия си вид. В тази Древност Амазирия е била най-ясната Тайна на Живота, Прелестен Дар на Великата Неизразимост.

Всеистина и Неизречимо Величие

   Хазорот – Този, Който е всякога; Постоянно Присъстващият по Неведом начин – е Велика Отворена Врата, която най-трудно се отключва. Великото Единство с Него се нарича Последната Дълбина, или Последната Скритост. Тук, в тази Дълбина, Животът е Неведом, а не Несътворен. Тук, в Неведомостта, Хазорот не е Любов, с Всеистина и Неизречимо Величие, пред което Безкраят благоговее.

Тук Той е дал Себе Си

   Хазорот тук, в тази Велика Неведомост, няма нужда от Слънца, от светлина и от вода, за да има живот. Тук е Праизточникът. И тук всеки пие от себе си, от своята Бездънност и знае, че край няма. Това е Дарът на Хазорот, Който е скрит в Своята Свръхнеизреченост. Тук Той е дал Себе Си.

Той решава кого да призове

   Някои казват: „Уханията са на цветята“. Други казват: „Ароматът е на Душата“. Трети казват: „Благоуханието е на Любовта“. Но всичко това са частици от Хазорот, Който е скрит зад тези неща и Който всякога пребъдва. Хазорот е Неведомо Скрит, но Той слиза. Понякога Той слиза в Безмълвието, понякога слиза в Говора, но Той все си остава Неизречимо Неведом. Няма наука и воля, която да води към Него. Той сам решава кого да призове към Себе Си.

Усмивка на Старец

   Хазорот е скрит в Себе Си. Какво прави, никой не знае. Някои питат: „Как ли живее?“. Казвам: Животът живее, но Той не живее. Той е Велико Превъзходство над живота. Изворът живее, но Хазорот не живее – Той не е ограничен. Изворът е пределно свободен, Хазорот е Безпределно Свободен. Дори когато е слязъл и станал Майстор на падението – Поучител на падението – Той пак е Свободен и Абсолютно Независим. Той учи всички на Пътя към Себе Си. Питат Ме: „Как изглежда Той?“ Аз рекох: Той има Усмивка на Старец – Усмивка, съставена от Безпределната Неуловима Лекота.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 30, 2018, 06:51:25 am
Древната Чистота търси само Него

   Аараявара – Древната Чистота – е Есенция, Същностен Дух. Това е област на Мъдроизвисените – тези, които имат Тайно Сърце. Това са Мъдри и Премъдри Същества, които могат да устоят на дълга и непрогледна Нощ. Аараявара не е Път към Вечността, а Път към Древността и Безкрая. Древната Истинна Чистота никога не е търсила Вечността , а само Него.

Кое е Изначалното Сърце?

   Изначалното Сърце е било Древното Сърце, а не Святото Сърце. Святото Сърце е само подготовка за Чистотата в най-древния ѝ смисъл. Светците много рядко влизат в Древността и в Мистерията на Меравот, подобно на Ангелите. Аараявара се храни и поддържа от Боговете и Великите Учители. Аараявара е Древен Храм, чисто Дълбинна Вътрешна Същност.

Храната за Древното Сърце

   Чистото Сърце не е физическото сърце. То е нещо Древносъщностно. То е Сърцевина, Ядро. То е Сърцевина, освободена от всичко сътворено. Древните са го наричали Свободна Сърцевина. Да срещнеш човек с Древно Сърце, то е Мистерия на живота. Любовта е Храната за външното сърце – това е Любовта като доброта. Бог е Храната за Вътрешното Сърце. Скритият Бог е Храната за Древното Сърце. Казвам: Мистерията е Храната за Древното Сърце.

Феникси, родени в Древния

   Аараявара е Провиждане в най-тънкия Свят на Мистерията. Изначално Аараявара е пътувала само в Бездната и това е Древното изгубено Учение. Тук Месия е Единствения Древен. И Неговата цел никога не е била Свещени книги и Писания. Неговата цел е била само една – да се родим в Него. Казвам: За да разберем това, трябва да станем на чиста пепел. Само тогава ставаме Феникси, родени в Древния и в себе си.

Човек пренаписва себе си

    Кой умее да извървява своята Кахара – съдба? Това е този, който умее да изпълнява дълга си. Всеки, който изпълнява чисто своя дълг, ще получи един ден право за Тесния си Път към Меравот. Кахара е дългото Писание, което човек е писал. Тесният Път е късото Писание, в което човек пренаписва и пресътворява себе си. Това е Пътят за рождението в Зарама.

По пътя на Кахара

   По пътя на Кахара се изискват Смирение, Благодарност, Постоянство и Сърце. Смирението е Спасител, то сковава злото. Благодарността е Роза, Постоянството е Меч, а Сърцето е над дарбите – то ги превъзхожда. Тайна е Сърцето. Тук живее Този, Който е над всяка Кахара и над всички неща.

Ограбила е Древното Видение на човека

   Кахара се е случила при отделянето от Истината. Кахара е дихание земно, а Тесният Път е Дихание Истинно. Кахара е станала земя и само Тесният Път може да я завърне в Зарама – Истината. Кахара, или съдбата, е ограбила Древното Видение на човека и затова човекът не може да види собствената си Безкрайност. Кахара се е случила с всички, които са поискали света и свободата. Но всъщност те са поискали тревожното място. Тук човекът е изгубил осъзнаването на своята Невидимост.

„Люби и не разбирай!“

   Любовта към Бога се справя с Кахара – съдбата, защото Любовта е Древноосветена. Съдбата не разбира Любовта. За Кахара Любовта е нещо странно скрито и неразбираемо, защото в Любовта няма време, няма история, няма рождение, няма свят, няма сътвореност. Кахара винаги се плаши от Истинската Любов, защото в тази Любов тя знае, че трябва да изчезне. Когато Меравот и Кахара се срещнали, Кахара Го попитала: „Какво да правя?“.  Меравот ѝ казал: „Люби и не разбирай!“. Кахара само се смутила.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on декември 31, 2018, 06:35:59 am
В Хаярая тече Душата

   Хаярая – Благодарността – е Древен Кристал. В нея е течала Чистата Прасветлина, или Сияещата Същност. Това Сияние го е имало и в сърцето на тревичката, в нейния поклон. Хаярая е Есенция на Душата. Тя е била Чисто Преклонение. Тя е стояла пред Величието на Древните неща. Там, където тече Чистата Благодарност, там тече Душа. Благодарността е разгръщане на Душата.

Осъзнала, че всичко е Свещено

   В Древността Хаярая е била Мъдра Същност, Светло Небе. Но когато е станала мисловна, тя е изгубила нещо от себе си. Изгубило се е нещо от качеството на Душата, защото само Душата може да благодари, а умът е просто подражател. Благодарността е Древна естественост, която е осъзнала, че всичко е Свещено, защото Древният е навсякъде. И тя е осъзнала това.

Цяла Вселена от Благодарност

   Хаярая – Благодарността – е самозапалена от Дълбинното Чувство на Душата. Душата е цяла Вселена от Благодарност, когато е осъзната в Меравот. Съзнателната Душа всякога е имала в себе си Преизобилното Чувство на Хаярая. Тя е светела като Слънце. Тя е била Осъзната част от Великата Божия Душа. Душата тогава се е осъзнавала като Живо Присъствие в Меравот.

С воля само за Меравот

   Когато Душата е била цялата потопена в Меравот, тя е била Поток от Същност, Поток от Благодарност. Тя е била като Красиво цвете в Сърцето на Меравот. Тогава тя е била облечена в своята Древна Божественост. В ония времена Душата е имала Безмълвна обмяна с Меравот. Тогава тя е била с воля само за Меравот, а Благоухаещата ѝ Същност нямала край. Да срещнеш такава Хаярая в живота си, това е Велик Сияещ Ден.

Най-древната Среща

   Ти си в Алмарая, когато световете изчезнат. Ти си в Дълбините на Алмарая, когато тебе те няма. Алмарая – това е Уединението. Чрез Алмарая идва Новият Свят. Той слиза много тихо, дори мълчанието не го чува. Алмарая пътува не към висини и низини, а към Дълбини, защото там някъде, в Неведомата Дълбина, се случва най-древната Среща.

В Нищото е Древният Живот

   Алмарая означава да преследваш Древното, Древния Замисъл. Уединението е Неуловим Път. Това е Път без знаци. Но този, който е призован, ще стане уверен, а увереният ще стане убеден. Уединението е пътуване от Потайно Слово и Скрито Безмълвие към Древността. Древният Тъмен Жрец с Пресветлото лице казва: „Свободата е дадена, за да станем Нищо. Който е съумял да стане Нищо, се преизпълва с Древния Живот“.

Чистата Жажда ще Го открие

  Алмарая – Уединението – е скриване от световете. Но ако в тебе има свят, ти не можеш да се скриеш. Меравот не е дал правила за Уединението освен Чистата Жажда – тя ще Го открие. За Чистата Жажда Пътят от неясен става все по-ясен. Тук самият Път става упътващ и това е награда за Постоянството и непрекъснатите усилия. Древният Тъмен Жрец казва: „Алмарая има Вкус на Неизвестност и това е най-чистият Вкус на Живота“.

Алмарая е Древна прегръдка

   Алмарая е подвижна Пустота. Тя е Велико Позволение да навлизаш, да проникваш. Древният Тъмен Жрец казва: „Алмарая е Древна прегръдка, Зов от Сияещия Изначален Център“. По Пътя на Уединението Търсачът ще види много скрити неща. Който е съумял да стигне до една определена степен на Алмарая, той става Служител на Меравот. А това означава, че на този Служител ще му бъде дадено да вкуси от Дълбините и от Последната Дълбина.

Най-скритият Ключ на Развитието

   Дарима, или Доверието, е най-скритият Ключ на Развитието. Който е придобил това, той е от Не-човеците, Скритите Духове. Без Тайната на Дарима Развитието винаги  ще губи нещо от себе си. Без Пълното Доверие ние никога не получаваме цялостното Виждане. Дарима е Древен метод на Царството Божие. Дарима е единственият метод за откриване на Скрития Смисъл на нещата. За Дарима има само едно условие – трябва да си узрял в Духа.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 01, 2019, 08:45:38 am
Красота от Красотата на Безкрая

   Доверието е Среща на Древни Очи с Древни Очи, на Древни Души с Древни Души. Древното, старо Доверие се среща с хората и напомня за далечното минало. Дарима работи леко само в Чистите Съзнания, тя влиза там и ги озарява. Доверието е Мъдра Същност. Доверието е Слънчева Същност. Дарима е взела нещо от Слънцето, от Извора, от Безкрая и така самата тя е станала Красота от Красотата на Безкрая.

Дарима има Божий Глас

   Доверието е Тайнствено явление. То е част от Мъдрата Прасветлина. То е Древен Приятел на човека. То е част от Древния Божествен мироглед на човека. Вярата е Духовна, Доверието е Божествено. Дарима има Божий Глас. Този Глас тече в човека като Тиха Блага Река, като Ръкополагане. Доверието е Неуловимо, но то говори ясно на Същността на нещата. Доверието е част от Древното Единство, от Древната Цялост.

Чрез Дарима влизаме в Меравот

   Да се роди Великото Доверие в тебе към Меравот, то е Велик Дар, Велик Призив, защото чрез Дарима ние влизаме в Меравот. Що е Меравот? Могъщото Древно Място, Прасъстоянието на Дълбините. Дарима е Древна връзка, Чудна обмяна. Дарима е мост над илюзиите и нереалния свят. Дарима е чист отломък, откъснал се от Древната Любов. Дарима е Тих Пламък на Меравот. В Дарима има нещо, което е по-дълбоко от живота.

Жив спомен, който е Вдъхновение

   Що е Хариха? Това е Живият спомен. Да имаш Жив спомен, който е Вдъхновение, то е Дар Древен. Хариха, или споменът, е или стар приятел, или стар враг, който може да влиза или в съня ти, или в будността ти. Създай си Жив Сияещ спомен, който да е толкова силен, че да превъзхожда света и твоето минало. Това е било в Древността Майсторството на Атлантите. Така те устоявали на всичко, защото Живият Сияещ спомен е Древна Сила.

Престол на Древната Сила

   Има спомени, които ни държат вързани здраво за миналото. Те са тежки и ограбват нашия живот. Ние трябва да ги променим, за да преобразим себе си. Хариха означава да си сътвориш Силен Вдъхновяващ спомен – така миналото ще започне да умира. Истинският Сияещ спомен е Непобедима Сила. Никой не може да се изтръгне от него. Истинският Жив спомен е Престол на Древната Сила и така тя оживява в нас.

Дехира Рахотор – Диамантената Решителност

   В Хариха – спомена, трябва да има три неща: Усмивка, Воля и Сияние. Усмивката храни Силата, Волята храни Търпението, а Сиянието храни Доверието и Древността. Ако човекът има връзка само с тежък и лош спомен, той въвежда себе си в черна дупка, която изпива живота му. На ученика е нужна Дехира Рахотор – Диамантена Решителност. И цялото минало ще си отиде. Ще остане само Дехарон – Чистият Диамант. Ще остане само Сияещата Древност.

Хариха е Непознаваема Древна частица

   Сияещият Жив спомен е Сила, по-бърза от светлината и по-могъща от меча. Хариха, или Скритият Животоносен спомен в нас, е Непознаваема Древна частица – винаги Неуловима. Който има тази частица, този правилен спомен, той е уловил Тайната на Равновесието. Всички лоши спомени са заблудените пътища на енергията. Сияещият спомен е Безвремие. Той твори Духа в нас. Той е Водачът на нашата Скрита Сила. Скритата идея на Хариха е да си създадем връзка с едно Живо Сияние в себе си, което ще създаде Живото Единство с нашата Древност. Това е Пътят към Меравот. Това е Пътят от Живота Единство с нашата Древност. Това е Пътят към Меравот. Това е Пътят на Живото Единство към Скритото Върховно Единство.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 02, 2019, 04:45:21 am
„Хазорот Араха!“

   „Араха!“ зове: „Върни се в Древното си Ядро! Върни се в Ядрото на Истината“, защото световете са привидности. Ние сме произлезли от Център, от който всичко е произлязло. От този Център е произлязла и всяка Сила. Ние сме в Хазорот – Неведомо Присъстващия – и затова ние сме нещото, което е преди живота. „Хазорот Араха!“ ни зове: „Върни се в своята Неведомост, в своята Безначалност, в своята Древна Тоталност – Сгъстеност!“, защото ние сме Есенцията на всичко.

Правидението на себе си

   „Хазорот Араха!“ означава, че ние сме Древността, че ние сме Древни, че сме Есенция от Неведомото Ядро. „Хазорот Араха!“ означава, че ние сме древният Род – това Видение трябва да ни заведе в Правидението на себе си, защото Древният ни е споделил Себе Си, позволил ни е Великото и Върховно Единство: „Хазорот Араха!“, означава: „Завърни се в Древното Нищо!“, което е Единствената Опора, Абсолютната Неуязвимост, Великата Неопределеност, Най-древното Ядро.

Пътуване към Абсолютната Неуловимост

   „Хазорот Араха!“ – това не е само вътрешност. То е нещото, скрито дълбоко от външните и вътрешните неща. В Древното Ядро няма външно и вътрешно, а само Скритост и нещо, което е Скрито от самата Скритост. Това е Неведомостта. „Хазорот Араха!“ в началото е пътуване от вътрешното към Скритото, а после – от Скритото към Неведомото, или Абсолютната Неуловимост. Що е Абсолютната Неуловимост? Това е Древният Неизречен Път.

Древен Митичен Храм

   „Хазорот Араха!“ означава да си създадем едно Дълбоко Непобедимо Безмълвие. Ето това е Диамантеното Разбиране, което впоследствие трябва да надраснем, защото в Ядрото всичко трябва да изчезне. Само така ние се завръщаме във Върховното Неведение и ставаме Ядро – Древен Митичен храм. Така самите ние ставаме Скритост в Скритостта. Ядрото е Храмът на Неведомото Безначалие. Това е Пътят на нашето Тайно Търсене. По този Път в нас израства Цялата Сила, която трябва да открие Върховната Сила. Това е Пътят от Четвъртата към Петата степен. Това е Пътят от Вдъхновението към Правдъхновението. Който е постигнал това, той решава дали да остане в Правдъхновението, или да се разтвори тотално във Върховното Нищо.

Последната Дълбина

   Последната Дълбина е особен род Скритост. Това е друг вид Безкрайност, която е неизвестна на Несътворението. В Последната Дълбина има нещо, което превъзхожда и Душата, и Духа. Последната Дълбина пие Мистична Дълбочина от Меравот – най-чистата Есенция. В тази Дълбина има нещо от Великата Неизвестност на Меравот. Тук се движи само Покоят и Покорителят на Покоя, Превъзхождащият Покоя.

Нищо не може да понесе тази Скритост

   Върховната Последна Дълбина няма Име и няма Изричане, защото не се вмества в нищо освен в самото Нищо. А всичко друго е само символи от тази Величествена Неизвестност.  Древните узнали защо се крие тази Скритост. Те знаят, че ако тя се разкрие, нищо не може да я понесе и да оцелее. Нито един свят не може да устои, нито едно същество и нито един дух не могат да устоят. Древният Тъмен Жрец казва: „Тук камъните стават на прах, Слънцата угасват, боговете губят своето начало“. Но когато тази Върховна Скритост не се изявява, всичко сътворено и Несътворено може да живее и да съществува.

Докосване до Древноскритото Съвършенство

   Последната Дълбина е Последната Близост. Тя е докосване до Древноскритото Съвършенство – нещото, за което няма думи, нито безмълвие, нито определения. Древният Тъмен Жрец го изрича като „Великият Дарител“ и казва: „Когато Той даде Последната Си Дълбина, Той е дал Частица от Тайната на Своето Съвършенство“. Никой не може да понесе повече от тази Частица. Тук е скрито Преизобилието в най-древен смисъл. Това Преизобилие е по-дълбоко от Сиянието. Тук Любовта е Свръхестествена. Тук дори Покоят е опиянен от нещо, което не е виждал.


Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 03, 2019, 09:02:56 am
Хаморот – Хранителят на Истината

   В Последната Дълбина измеренията свършват, трептенията спират. Тук е Мястото на Абсолютната Неподвижна Нероденост. Тук няма Братство, дори Единство. Древният Тъмен Жрец казва: „Тук има нещо, което превъзхожда Истината. Тук е Този, Който е създал Истината. Тук е Есенцията на Истината, Есенцията на Безмълвието“. Тук е Този, който е Хаморот – Хранителят на Истината и на Безмълвието, без те дори да знаят.

Мястото на Страшната Слава

   Последната Дълбина има една Върховна и Абсолютна Скритост. Това е Мястото на Страшната Слава. Към това Място няма Вход. Тук е единствено Той. Той влиза и Той излиза. Той е Недостъпното Място – Мястото на Силата, която е над всяка сила. Тук се намира Върховната Божия Интензивност, която е застинала като Абсолютната Неподвижност.

Хараварат – Върховната Неведомост

   В това Недостъпно Място никой никога не е прониквал. Тук не помага и свръхенергия. Тук е Праизточникът – Зародителят на Източниците, Силите, Изворите. Но самият Праизточник си остава Велика Нероденост. Той е създал Началото, но сам Той превъзхожда всяко Начало. Той е създал Истината, но сам Той превъзхожда Истината. Тук в Праизточника, първо е потекла Любовта, но сам Той я превъзхожда. Който се завръща в Праизточника, в него трябва да угасне всяка Мъдрост. В Него трябва да спре всяка Любов. Той трябва да стане отречен – отсъстващ. Това Върховно Древно Място се изрича само символично. То е Хараварат – Върховната Неведомост.

От това Място е слязъл Абсолютът

   В това Недостъпно Място няма действия, няма въздух, нито огън. Няма живот, защото това Място превъзхожда живота. Тук дори няма врата, скрита врата. Няма напътствия, нито послания. Тук нищо не може да се проучва. Древният Тъмен Жрец, Чието Лице е Свръхлице, казва: „От това Място е слязъл Абсолютът. Ограничил е Себе Си и е станал Бог. Станал е Любов, станал е действие, станал е Несътворено движение. Поставил е Вътрешното Начало на нещата, а по-късно всичко е излязло навън. Така Древността е слязла във Вечността, а Вечността е слязла във времето“.

Те замълчали благоговейно

   Тук в това Място, няма Тайни. Древният Език казва, че за Хараварат не може да се каже нищо съществено и нищо несъществено. Оттук е изтекъл и слязъл Първичният Етер, който е станал впоследствие проводникът на живота. За живота можем да говорим, за извора можем да говорим, но за Праизточника не можем. Праизточникът е Неопределим. За това Място не можем да кажем дори, че то е Мистерия. Когато питали Древните за това Място, за Праизточника, те замълчали благоговейно – нито звук, нито мълчание. Те просто се прекланяли.

Аармарая Марита – Абсолютната Родина

   Меравот Хорон – Древният Трон – е Пуст, Празен, но Великото Отсъствие, Великата Сила е там. Меравот Хорон е Призив да споделиш своето Отсъствие с Великото Отсъствие, своето Нищо с Върховното Нищо, защото ние сме Истина, когато сме в Нищото. Иначе ние сме привидни. Древният Трон – пред Него всичко се изумява. Той поглъща и черните, и белите дупки, и Черното, и Бялото Братство. Тук е Древното Превъзходство над всичко. Тук е Нищото. Нищо не виждаш, но си очарован. Позволено ти е Върховното Изумление. Това Нищо е наречено Аармарая Марита – Абсолютната Родина.

Не поражда нищо, защото Той е Всичко

   Меравот Хорон не поражда нищо, защото Той е Всичко. Тук няма вяра и надежда. Тук не можеш да дойдеш с качества. Тук трябва да дойдеш със Същността си, с Отсъствието си. Тук е Обетованата Земя – Земята на Целостта. Тук е Земята на Древната Истина. Тук трябва да дойдеш с Древния Поглед на Истината. Само Отсъствието в тебе може да познае Върховното Отсъствие. Да, Меравот е Несътворен, Несъществуващ, но Той е тук. Той е Несъществуващ, защото всяко съществувание е ограничено. Меравот е Неограничен, Неведом, не може да се побере в тясното пространство на съществуванието. Той е Древен Трон, Велико Отсъствие, Изначално Преизобилие, нямащо граници.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 04, 2019, 06:51:03 am
Той заживява в Древния Трон

   Който е стигнал с Отсъствието си до Древния, получава Частица от Меравот Хорон. Тук няма дишане, няма дихание, защото няма ограничение, няма сътвореност. В Древния Простор не дишаш, а живееш, защото си Цял, защото си Изначален. Тук живееш като Дух и като Мистерия. Като Дух – то е като Мъдрост, а като Мистерия – то е като Истина. Те са Част от Древния Трон. Но когато човек се завърне в Тайната на Първичната Искра, той заживява в Древния Трон, защото е зароден в Целостта си. Той става Цялост от Великата Непознаваема Цялост на Древния Трон.

Азарира – Завръщането

   Всеки, който е седнал на този Трон със себе си, е изгубил силата си. Меравот Хорон е Мястото на Най-недостъпната Сила, Най-чистата Древна Сила, Абсолютната Власт. Но тя не заема никакво пространство. Тук Древният отсъства. Той е отстъпил Мястото Си на другите, а те ще решат според избора си дали ще присъстват, или отсъстват. Присъстващите ще бъдат обезсилени, а отсъстващите ще бъдат докоснати. Това е наречено Азарира – Завръщането.

Най-скритата и Страшна Тайна

   Меравот Хорон, или Върховното Място, е наричан още Азомора Харот – „Най-скритата и Страшна Тайна“, „Мястото, в което никой не е прониквал и никой никога няма да проникне във всички времена и епохи“. Тук никой нищо не знае. Не съществува знание за това Място, а сам Абсолютът не го дава, защото то не е знание. То е просто Най-страшната Тайна на света – Свят, който не е свят.

Величието над всичко

   Пред Азомора Харот всичко отстъпва и всичко се смущава, дори и Покоят, дори и Божествената Любов, дори и Мъдростта, дори и Истината. Тук е Най-страшното Величие, Величието над всичко. Тук е Този, Който е излъчил и Бога, и съществата, и нещата, но Който е над всичко, защото сам Той не е излъчен. Тук е превъзходството над всяко превъзходство. Тук дори и Безкраят е смутен, а Мистерията е очарована, но не може да Го обясни. Тук няма гледни точки, няма Храмове и Светилища. Тук няма дори и живот, защото Азомора Харот е по-дълбока от живота и от всичко.

Мястото, откъдето Върховният е слязъл

   Азомора Харот е Мястото, откъдето Върховният е слязъл и от Неведом е станал Бог, или Достъпният. Тук е бил Праогънят, който впоследствие е станал Сила на Бога, Сила на Божествата и Тяло на Боговете. Тук, в Азомора Харот, се намира Мистерия, по-дълбока от явлението Дух. Тук нещата започват от Безначалното и никога не свършват, защото как да има край, когато няма начало? Тук на всички е дадена Безкрайност, за да може всяко нещо някога да стане Изначално Богоподобие.

Не иска да я назове

   Тук, в Азомора Харот – Най-страшната Тайна – никога няма Будност и Яснота, защото те са по-нисши елементи на Духа. Тук е Върховната Сила, която е раздала Духовните и Божествените блага на всички светове. За Най-страшната Тайна се казва, че само Тишината може да я назове, но дори и тя не иска, за да не загуби нещо от Дълбините си.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 05, 2019, 06:18:05 am
ДРЕВНИ ФОРМУЛИ

   На Ватанан Древните Формули се изричат като Лахайри – Любословия, или Слова, изтичащи от Любовта. Думата Любословие означава да дадеш Безграничност на Словото, докато думата Формула ограничава Словото. Произношението на Лахайрите се намира в Благоговейното Чувство.
   Древните Формули на Залихир се изричат като Лахатири – Дълбиннословия. Когато се казват, трябва в тях да се внася Дълбинност.
    Древните Формули на Праезика на Старците се изричат като Маахири – Мистериозни Прасили. Тук Произношението идва от Сливането с Мистерията на Абсолюта и Единството с Неговата Скритост.
   Древните Формули на Аразума, Древножреческия Език, се изричат като Аяхайри – Мистериословия, Скритословия. Тук Тайната на Произношението се намира в Чувството на Искрата, която търси своята Бездънност.
    При Изричане Древните Формули са предшествани от Думата Ключ Айхама, следва самата Формула и накрая завършва пак с Думата Айхама. Думата Айхама символизира Скрития Огън; Изначалното Единение; Изначалния Кръг, Изначалието; Древния Ключ; Това, което те обожествява; Това, което ти дава Дълбината.
   Древните Формули имат приблизителен външен и приблизителен вътрешен превод.
   Човек трябва да си избере Формули според своето Дълбоко Вътрешно Чувство.
   Формулите, които казва човек, не трябва да бъдат нито много, нито прекалено дълги. Те трябва да се казват осъзнато, концентрирано, за да създадат Дълбоката си Сила в човека, и това да доведе до Дълбинното Сливане.

ФОРМУЛИ НА ЗАЛИХИР

   Анхаротот Айра Харира.
   Учителю, призови ме в Себе Си.
   Учителю, съгради ме в Себе Си.

   О, Арахава, Хавалира Морот Алира Варат.
   О, Скритост, научи ме да мисля истинно за всичко.
   
   А, Меравот, Дара Даротот.
   О, Древний, дай ми Праезика.

   О, Меравот, Вайра Мервар Меравахайра.
   О, Древний, води ме в Своята Древност.

   Ахор Зарама.
   Аз съм Истината.

   Ахор Ахорот Ахараятор.
   Аз съм Върховната Праскритост.
   Аз съм Откриващият.

   Айра Майтара Архарат!
   Зови ме винаги към Себе Си!
   Дръж ме винаги в Себе Си!

   Айра Хаторот Вараха!
   Въззови ме в Свръхреалната Реалност!
   Въззови ме в Своята Свръхнеизреченост!
   Въззови ме в Своето Свръхпребивание!

ФОРМУЛИ НА ВАТАНАН

   Анах Анахера Вахана.
   Животът е Живот само чрез Тебе. (Приблизителен външен превод.)
   Ти си Жезъл на моята Истина. (Приблизителен вътрешен превод.)

   Анх Анахара Амаха.
   Бъди погълнат, за да оживееш.
   Живот има само когато си разтворен в Безкрайното Нищо.

   Ал Девайа Махана Вара Рут.
   Учителю Благи, учи ме на Вечния Смисъл.

ФОРМУЛИ НА ПРАЕЗИКА НА СТАРЦИТЕ

   Авара Араха Ахаромон.
   Аз Те търся заради Тебе.

   О, Вараха Варахара, Хайри Лахавара Варохот Харирия.
   О, Върховний Абсолют, научи ме да Те любя абсолютно неизменно.

   О, Варахорахава Ааронор, Нахара Харана Тор Ааморира Хатима.
   О, Върховноскритий Абсолют, научи ме да се вкореня в Теб абсолютно завинаги.

   Елой, Елой, Атавараая Васта.
   Учителю, Учителю, благослови ме да се слея с Твоята Прасъкровена Воля.

   Махайра Амариха Ихавара.
   Позволи ми винаги и всякога да пия от Твоята Велика Скритост.

   Ал Вата Раха Йоава.
   Нека Неприкосновеното в мен да диша Себе Си.
   Нека Неприкосновеното в мен да утвърждава Себе Си.
   Нека Неприкосновеното в мен да бъде Себе Си.

   Ахайра Дарива Махавария
   О, Скритост, дай ми Мистично Разбиране.
   О, Неведомост, дай ми Себе Си.

   Авайра Хатама, Инори ин Аморхот.
   Пречисто Безмълвие, води ме към Абсолюта.

   А, Аварахара, Лахамот Харава.
   А, Върховносущий, въведи ме в Изчезновение.

   Амолахар Лахира Ахавот.
   О, Величествена Премъдрост, въведи ме в Скритото си Сияние.

   Аав Ар Марахатот.
   Аз съм Правдъхновението.

   Ай Аор Алмавария.
   Аз съм Велика Неуязвимост.

   Ар Харая Прамахария, Прамахария Харая Ара.
   Аз живея в Прасъстоянието и Прасъстоянието живее в мен.

ФОРМУЛИ НА АРАЗУМА

   О, Махарира Харим, Харот Харавайра.
   О, Всевеличие, научи ме да бъда Съкровенодействащ.

   О, Аазарморор, Дарири Аахама.
   О, Всевещий, научи ме на Всесичкото, на Всеобхватното.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 07, 2019, 04:04:21 am
РЕЧНИК НА ЗАЛИХИР

Аазара – Яснотата, Отключването, Позволението да виждаш
Аанхарат – Покоят като Древно Състояние
Аараявара – Древната Чистота, Абсолютната Неопетненост
Аармарая Марита – Абсолютната Родина
Аахайра – Мистичната Скритост, Мистериозната Вглъбеност
Аахайрава – Нищото като Древно Състояние
Аахара – Мистериозната Същност, Скритата Същност на Прасъществото, Дълбината на Прасъществото; Отсъствието, Което е породило Същността
Аахара Харир – Дълбинното Място, Дълбинната Скритост, Дълбинният Покой
Аахирия – Този, Който е преди Вдъхновението; Този, Който е вдъхнал Вдъхновението
Авазирия – Вдъхновението; Пробивачът на скалите, световете
Адарохот – Единството; Това, което слива Същностите
Азамот Харайа – Скритият от световете, Незнайният за световете; Скритият Незнаен
Азарира – Завръщането
Азахир – Изгрев; Това, Което излиза от Скритостта Си
Азахирия – Еликсир; Мъдрата Есенция, Скритата Есенция; Това, което дарява Простора
Азомора Харот – Най-скритата и Страшна Тайна: Мястото, в което никой не е прониквал и никой никога няма да проникне във всички времена и епохи
Азорим – паразит, това, което води в празнотата
Азорот – Доброто; Това, което трябва да те заведе в Разбирането
Азхаротор – Мъдростта като Древно Състояние
Айдара – Прасилата; Могъществото което излиза от Центъра; Мълниеносното Начало
Айра! – Зови ме! Призови ме! Въззови ме!
Айхама – Древният Ключ; Изначалното Единение; Това, което те обожествява; Това, което ти дава Дълбината
Айа! – Ела!
Ал Хадира – Великото Светилище, Любовта, Древният Сияещ Лъч
Алдаротор – Премъдростта, Правиждането, Умението на Пронизновението, Умението на Пронизващата Сила
Алмарая – Уединението, Скриването от световете, Изчезване на видимото и невидимото
Алмариха – Любовта като Древно Състояние
Ал–Мозор – Повелителят; Повелителната Сила, Която говори само един път
Амадара – Слънцето в човека, Осветителят, Обновителят
Амазирия – Пълнотата като Древно Състояние
Анхарат – Покоят, Царят в човека, Овладяната Сила
Анхаротот – Учителят, Дареният с Древност, Върховният – Учителят на Учителите, Върховният Даряващ, Дарителят в Дарителите, понеже е Всеобхватен и Неделим; Роденият преди Слънцето
Арадор – Врата, Другото Измерение, Входът към Мистичното
Аразима – Мястото, в което нямаше нищо; Нулата
Араха Ахор! – Елате в себе си!
Араха! – Върни се! Събуди Центъра си!
Арахама – Действието, Чистото Древно Действие
Арахая – Жената, произлязла от Сърцето на Словото; Изворът на Божественост; Порталът на Любовта
Арая Аривара – другата същност, отделената същност, това, което трябва да се учи и поучава; това, което трябва да търси себе си
Араявара – Чистотата, Вътрешната Яснота, Дарът да разбираш Пътя си, Дарът да виждаш Скритото в себе си
Аривара – Същностното, Същността, Есенцията на Смислеността
Ариворот – Словото; Вдъхновителят; когато е очистено, става Учителят
Аризама – Този, Който не е; Отсъстващият
Аризама Хорот – Единственият Виждащ; Този, Който дарява Откровенията
Ариха – Ръката, Покоряващата Воля, Целителните Лъчи
Армарахава – Безмълвието като Древно Състояние
Архотор – Неизменност, Неизменна Съсредоточеност
Атеварая – Пресветла, Сияйна Частица от Праогъня, запалена от Праогъня, оживялата в Истината, устоялата
Атеварот – Праогънят, Прапроизходът
Ахавира – Ручей в Извора, Вътрешно Течение в Извора, Извор в Извора; Извор в Тайната, Живот в Живота
Ахамава – Виждането; Това, което се взира отвъд нещата
Ахамира – Животът, Изтичането на Духа, Чистият Духовен Поток
Ахамира Ара – Живот в Изумлението, Възторгът на Чистото Сърце, Разцъфтяването на Сърдечните лъчи
Аханир – Приятел; Този, който се жертва за твоята Истина
Ахима Мавари – Един от Неизречените; Един от Скритите Древни Същности, Който е приел да стане Същество
Ахира – Тайнството на Битието; Излъчената Скритост, Забулената Поява
Ахирая – Волята; Нещо, което те води до края
Ахоролот – Убеждението, Единението с Вътрешната Сила
Вайхара Дарахар – Последният Глас; Този, Който определя всичко; Гласът над всеки говор
Вараха – Реална Реалност, Неизречена Реалност
Варахира – Чистото Изначално Възприятие, Ясното Провиждане
Варихи – Водителите към Живата Вода, Пазителите на Живия Път
Вахая – Водата, Благата Сила, Животът на живота
Верахот – Не-диханието като Древно Състояние
Дараватра – Смисълът, Отворената Врата да влизаш в Смисъла, в Бога
Дарахар – Гласът; Диамантеният Говор; Създателят, Който е произнесъл нещата, но е останал Скрит в Себе Си
Дарахол – Дърво; Същество, което никога не губи себе си, защото корените му са в Духа, а не в земята

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 09, 2019, 07:29:36 am
Дарая – Сърце, Сияещата Есенция на Душата, Скритото Светло Място
Дараяра – Любовта като Бездна
Дарима – Доверието, най-скритият Ключ на Развитието
Даритор – Звукът, Излъченото Мълчание
Даротор – Мъдрост, обитавана от Изначален Лъч
Даротот – Праезикът, Древните Същества
Дархат Вахари Айра – Древен Пазител на Безкрая
Дахар – Дъното
Даяра – Душата
Дехавира – Десетото Състояние, Съвършената Свръхцялостна Пълнота
Дехарон – Чистият Диамант
Дехира Рахотор – Диамантената Решителност
Дивир – Духът
Залирая – Красивото
Зарама – Истината; Истинност, Умението да се освобождаваш от себе си.
Зарамот – Древно Място без място
Захор – злото, сложността
Кахара – съдбата
Лахара – Лекотата, Полъхът
Лахатири – Дълбиннословия
Маахири – Мистериозни Прасили
Мава Дараява – Ясна Сърцевина
Майтара Архарат – Присъстващият Отсъстващ; Единственият Упътващ; Този, Който завръща всичко в Себе Си
Майхар – Храм, Живото Място в Сърцето; Мястото, в което Бог всякога присъства
Марахава – Тишината
Марихама – Милостта
Марихор – Предаността, Позволеният Път
Маротот – смъртта, нереалния живот, неовладяният хаос
Матанхари – Преживяване
Матирия – Тайната
Матот – Мракът
Махарита – Енергията
Махир – Мъдрец; Този, който се движи в Истината; Този, който умее да води себе си
Махира – Светлинният Поток, Точният Подход, Молитвата
Махира Дара – Мистична Капка от Живота на Меравот
Махирия – Магията, Силата на Преобразяването
Махорот – черното небитие, празнотата, самоограбената същност
Меравахайра – Свръхвглъбеност, Свръхневедомост, Прадревност
Меравот – Древният
Меравот Хорон – Древният Трон
Меритор – Старец, Същество от Дълбините; Същество, сродно с Древността и с Безкрая
Метер Харима – Меч от Безкрая
Миторат – мъглата
Мохатора – Свободата като Древно Състояние
Нериха Хазрима – Необяснимото Обяснение, Мистичната Яснота, Забулената Яснота
Низара – Незнайната
Охомо – Окото
Охомот – Очите
Равахирия – Благодат, Благодатност
Равая – Радостта, Изворната Вода на Душата
Рахайра – Благост, Благ; Двойно Слънце; Това, Което грее в Дълбинното
Рахайрити – Благоподобия, Благомълвие, Ухаещ Шепот
Уразума – Абсолютно Недосегаемият, Върховното Самовглъбяване, Абсолютната Недосегаемост
Уразумая – Върховната Непостижимост, Върховната Недостъпност, Праскритостта
Хаварити – Думите; Изначалните Озарители; Водители, слезли от Безмълвието като Пожертвувание
Хадир – Търсач
Хазор – Извор
Хазори – Познавачи, Водители
Хазорот – Този, Който е всякога, във всеки миг; Постоянно Присъстващият по Неведом начин; Постоянно Пребъдващият, Винаги Бдящият
Хазорот Араха! – Древна Повеля: „Завърни се в своята Неведомост! Завърни се в своята Велика Скритост!“
Хазрим – Изворът като Древно Състояние
Хайрития Ахарими – Океанът без брегове
Хаматира – Скалата, Силата на твърдия Дух – Принципът
Хамира – Дълбина
Хаморот – Хранителят на Истината и на Безмълвието
Хар – Миг, Висше движение
Харавайра – Скритата Същност, Изначалната Сила, Пробиващата Сила
Харавар – Здравето, Светещото начало
Хараварат – Върховната Неведомост, Съвършенството, Съвършеното Място
Харазама – Пустотата; Мястото, в което не се вижда краят
Харазар – Ключът
Харахот – Неведомост
Харива Атор – Специален Устрем; Това, което е пронизало Истината
Харима Махатая – Неизлъчена Неведомост, Върховна Праскритост, която е отвъд всичко
Харира – Дълбока Себесъщност, Себескритост, Нещо, Което е в Себе Си
Харити – външни, уязвими
Хариторх – Извършителят, Единственият Действащ, Най-скритодействащият в човека, Окончателното Мъдродействие
Хариха – спомен, стар приятел или враг, преживян опит
Хатария – Пустинята
Хатор – Пътят, това, в което всичко се осмисля
Хаторот – Свръх; Свръхреалният; Този, Който дава Реалност на Реалността
Хаторот Вараха – Свръхреална Реалност, Свръхнеизреченост
Хаярая – Благодарността, Лицето на Душата
Хитири – животните

Древните живеят в Ядрото на Истината.

Истината е преди Словото и затова тя е Безмълвие.

Любовта прониква във Вечността а Истината – В Древността.

Абсолютът живее над Древността. Той я е създал от Себе Си, тя е Негово Излъчване.

Елеазар Хараш
Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 10, 2019, 06:04:23 am
Изначалният Старец е бил Безименен. Сега този Първи Старец има Имената Учителя Петър Дънов, Учителя Беинса Дуно. Но Дълбинното Му Име си остава много скрито в Безименното, в Безначалното.

Предговор

Сияещият Свят

   Коренната Основа на Старците е Сияещият Свят.

   В Старците няма Тайни, а само една Бездънна Мистерия.

   Ако трябва да избирам между Слънцето и Стареца, избирам Стареца.

   Всеки Старец е Мъдро Сияние, защото е унищожил света в Себе Си, за да даде място на Своята Безпределност.

   Ароматът на един Старец, това е Благата Сила в Него.

   Прекрасен е ароматът на розата, но Благото Дело на един Старец е Безпределно.

   Старците имат Своите неумения – те не умеят да правят зло.

   Що е Старецът? Океан от Съсредоточеност.

   Старецът е Аура, в която можеш да се развиваш.

   В Очите на Стареца сияе Диамант, В Ръцете Му сияе Безпределност, а в Сърцето Му – Лъчи от Милост.

   Що е Старецът? Планина от Спокойствие.

   Старецът е Същество, Което ни дарява Крила.

   Заради Истината Старецът е изоставил всички блага и така сам е станал Велико Благо.

   Всеки Старец е предан на Своето Уединение.

   Съкровището на Старците е Дълбина Неземна.

   Ако се състоиш от Благост, ти си Старец.

   Старецът е Божие Движение на Неведомостта.

   Старецът е роден от Древност.

   Всеки Старец е Движение на Божията Реалност.

   Що е Старецът? Дълбинен Поглед на Божията Милост.

   Какъв е Пътят към Старците? Отговорът е: Мистериозно Усърдие.

АУМ

Елеазар Хараш
Варна, 5 юли 2018

Повелята на Шадая Анхор

   Шадая Анхор (на Древния Език Аразума) – Сфинксът, Пазителят, Неподвижното Безмълвие – това е Тайното Учение на Безмълвието. Малцина са, които безмълвстват древно. Другите само мълчат. Да безмълвсташ древно, означава да си открил Дълбинния Смисъл на живота – това, което е преди живота. Безмълвие постигат тези, които са докоснати от Шадая Анхор, или Сфинкса.  Сам Сфинксът казва: „Докосни Безмълвието и тръгни на път към себе си, на път към собствената си Древност“. Безмълвието е Древен Пазител. То е преодоляло всички земни катастрофи, защото то е Предвечно, то е преди времето. Това, което Безмълвието знае, времето го учи.

„Събуди Древността си!“

   Шадая Анхор – Сфинксът – казва „Събуди Древността си, защото времето е бедно, времето е бавно. Времето лекува, но не учи. Само Безмълвието е Учител. Общувай с това, което не виждаш, за да прогледаш.“ Никой никога не е могъл да изпревари Безмълвието. То е предхождащо. То е Последната ни Дълбина. То е скритата в Мистерията ни Древност. От тази Древност е слязло Безмълвието и е станало Шадая Анхор. И този Сфинкс ни указва пътя към себе си.

Сфинксът задвижва Безмълвието

   Сфинксът е Дълбока част от Скритостта на Древния. Светът и времето движат говоренето. Сфинксът задвижва Безмълвието. Що е Безмълвието в Древен смисъл? Осветителят на Съзнанието. В това Осветено Съзнание няма змия, няма време, няма пропаст. Тук се движи Чистият Дух. А Земята е дадена само да се завърнеш. Безмълвието е подготовката, очистването, отделянето от говора на времето. Безмълвието е Древен Извор. Никой никога не е успял да победи Безмълвието. Защо? Защото не е узнал какво се крие там.

Безмълвен Страж

   Безмълвието люби Истината. Истината е Шадая Анхор – Безмълвен Страж, Скрита Сила. А говоренето е потънало дъно, потънал свят. Ти можеш да говориш само ако изхождаш от Безмълвието. Ако изхождаш от мълчанието, ти си губещ. Ако изхождаш от говоренето, ти си осъден. Да изхождаш от Безмълвието, то е Чистото Слово – Стълбата на Безпределното, Пътят към Благата Истина.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Трета Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 11, 2019, 04:50:51 am
Арамая е Независимост

   Арамая (на Древния Език Аринор) – Отсъствието – е Независимост. Щом присъстваш, ставаш зависим, въвлечен. Дълбоко в себе си ти не си от света на събитията. Дълбоко в себе си, ти не си от света на явленията и сътвореността. Ти си Арамая – Отсъствие. Но ти си изгубил Отсъствието си и си станал явление. Древните Независими Старци казват: „Не бъди явление, не бъди събитие. Бъди Отсъствие, бъди Реална Дълбина, защото Амором ( на Древния Език Аринор) – Древният – ни е показал Чистото Си Отсъствие“.

Чистото действие увеличава Отсъствието

   За да разберем Арамая – Отсъствието, трябва да действаме чисто. Ако действаме чисто, ние увеличаваме нашето Отсъствие. Тези, които са действали нечисто, са станали присъстващи. Те са се облекли в материя. Станали са сътворени. Те са заживели във времето. Колкото по-възвишен е човек, толкова е по-свързан със себе си, с времето и с тялото. Чистото действие е отделящо. То се движи към Несътвореното, към Отсъствието. Колкото повече отсъстваме, толкова повече сме в Същността си и в Истината.

Знае как да присъства и как да отсъства

   Арамая – Отсъствието – е нашата Сила. В Отсъствието сме смирени, съхранени. В гордостта, в нечистотата сме излезли на показ. Станали сме външни, шумни. Само Тишината е древен Учител. Чрез Отсъствието ние привличаме Тишината. Преоткриваме я като Приятел. И Тишината ни води към себе си, към нашето Изначално Място. Шумът е отделяне, Тишината е Завръщане. Ние трябва да се придържаме към Отсъствието. То е Пазител. То знае как да присъства и как да отсъства. То владее това Изкуство.

Арамая е Път към Древния

   Арамая – Отсъствието – е Замисъл, Скритост от човешките неща. Отсъствието е всякога Неуловимо като Амором – Древния. Как ще уловиш Древния? Как ще Го видиш? Как ще Го разбереш, след като Той е отвъд виждането и разбирането? Той е Арамая. Той е Глас в гласа, без да е Глас. Той е Чисто Действие, без да е Действие, защото е отвъд. Той присъства отсъстващо. Когато е напълно явен, Той отново е Скрит. Слава на Скритостта Му! Той ни е дал Арамая – Отсъствието, за да имаме Път към Него. Арамая е Методът, Приближаването и Сливането.

Амором – Древният

   Амором (на Древния Език Аринор) – Древният – е Ароматът на Мрака. Той е създал Мрака и в Сърцето на Мрака е поставил Уханието Си. Амором е създал Велика Преданост към Себе Си в съществата, за да Го търсят Преданите. Амором е създал Истината, за да може съществата да се вселяват в Него и Той – в тях. Истината е Затворена Книга с Отворена Врата, с Отворено Сърце. Амором иска да стигнеш до Дъното Му, за да те извиси във Висините Си, които стават и твои Висини, защото Амором е решил ти и Той да бъдете от един род.

Океан от Сияещо Безмълвие

   Амором – Древният – е създал Безкрая, като е изтекъл от Себе Си. Това е Неговата Бяла Есенция, която е Скрита Чистота. И развивайки се, тя е образувала Безкрая – Дома на Свободата. Тази Скрита Бяла Есенция е течна. Наречена е още Прасветлина – Майката, Първичната Утроба на съществата, които за да я населяват, трябвало също като Древния да бъдат съставени от Бяла Есенция – Пречистеното Съзнание. Безкраят е създаден подобно на Амором – като Океан от Безмълвие, Сияещо Безмълвие.

Смъртта се лекува с Истина и Безмълвие

   Амором – Древният – е Безкрайният Пазител на Бялото Съзнание, или Невидимата Дълбина. Когато съществата са се отказали от Бялото си Съзнание, те придобили другото съзнание. И досега другото съзнание търси пътя си, лечението си – лечението си от смъртта. Но смъртта се лекува с Истина и Безмълвие. Думите са болести, ако не са чисти като Бялата Свобода. Тези думи са съществата, донесли смъртта; докато Думите от Бялата Светлина, от Бялото Съзнание са Лекари – Влиятели, които отстраняват булото на смъртта.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Трета Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 12, 2019, 06:06:02 am
Бялото Съзнание разбулва Истината

   Адором е Древно Искряща и Сияеща Дума. Адором е Бащата на Думите. Той е Водителят на всяко Бяло Съзнание. Само едно Бяло Съзнание може да разбулва Истината. Това Бяло Съзнание е скрито в най-тънката част на Сърцето ти. Има само един Метод и това е Живот в Амором и Истината чрез Бялото Съзнание. Това означава твоята Реалност да живее в Абсолютната Реалност. Ако ти си Реалност, всички други практики са второстепенни, защото, ако ти си Древно Безмълвие и Истина, ти си по-дълбок от всички практики.

Мохрот те боготвори

   Мохрот (на Древния Език Аразума) – Мистичният Мрак – е като Предълбок Океан, който те пречиства отвътре, в Дълбините. Светлината никога не може да стори това, защото светлината не е Мистична, тя е само добра. А Мракът е Всепоглъщаш. Голгота е Всепоглъщаща Истина. Тя помита всичко светло и тъмно в тебе. И в тебе остава само Есенцията на Същността. Мракът те прави Изначален, защото те боготвори. А светлината само те милва. Не е лесен този въпрос за разбиране.

Мохрот е Съкрушител и Възвисител

   Мохрот – Мистичният Мрак – не те води нито към светлина, нито към тъмнина. Мохрот не си играе с тебе. Мохрот те води от Същност към Прасъщност. Светлината и тъмнината ти обясняват много неща. Мохрот не е обяснител. Мохрот е Съкрушител и Възвисител. Той така ще те възвиси, че ти ще оставиш завинаги тъмнината и светлината. Те принадлежат на сътворението и затова е казано: „Да бъде светлина!“. Но Мохрот не говори така. Той ти казва: „Да бъде Мистерия!“.

Песен на Безпределност

   Мохрот, този Мистичен Мрак, не общува със сътворените светове. В този Мрак е скрита Пресветлата Същност на Меравот (на Древния Език Залихир) – Древния. В тази Голгота е скрит Смисълът. Чуй Голгота вглъбено и ще чуеш Песен и Безпределност. Но ако ти си съставен от светлина и тъмнина, ще чуеш тъжната песен на сътворението. Мохрот е Древен Замисъл за спасение от сътворението, от светлината и тъмнината. Ако светлината и тъмнината са малък подарък, то Голгота е Велик Дар, Неизчерпаемо Необяснимо Съкровище.

Ръцете на Амон Ар

   Мохрот  е Древен Портал, Мистичен Портал. Тук е скрит Тихият Глас, Който е Душата на Развитието и Духът на Мистериопознанието. Ако душата е отвъд видимото, то Духът е отвъд Невидимото. Мохрот, това са Ръцете на Амон Ар (на древния Език Аразума) – Древният Маг, Скрития Маг. Този древен Маг те е залюбил от милиарди години и все те чака с Дара Си, Дара на Голгота, за да станеш подобен на Него – Безкрайно Освободена Същност.

Мракът ни превръща в Свобода

    Мохрот – Мистичният Мрак – ни превръща в Свобода, в Чисти Духове. Тук никакво страдание не може да се приближи, защото няма сътвореност. Мохрот е Древен Жезъл, Изначално Осветен, но скрит от сътворението. За Мохрот не е важно дали си жив, или умрял, а дали си преодолял. Мохрот е Умение на Несътвореността, на Скритостта. Този Мистичен мрак е Ваятелят на Извисяването. Светлината не може да те извиси, тя те води само донякъде. Светлината е приятна и неумееща. Мохрот е Древна Диамантена Сила.

Мъдрите постоянно се подготвят за Мрака

   Светлината те упътва, Мракът те вижда и те чака. Светлината те успокоява като доброто, но не ти дава Истината. Освобождението се случва в Мохрот. Мъдрите постоянно се подготвят за Мрака. Неразумните постоянно се отдалечават от Мрака и затова Истината всякога ги гони навън в сътворението. Чрез Мохрот ние придобиваме Древната, Несътворената Връзка с Истината. Мохрот е най-великият Дарител. Който познава Голгота, познава Върховната Милост.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Трета Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 13, 2019, 06:17:59 am
Мохрот ни търси Съкровено

   В Мохрот – Мистичния Мрак – няма времена и години. Тук живее Необятността. Във времето и годините ние сме заключени. И затова Мохрот ни търси, но ние невинаги го разбираме. Мохрот е дълбоко виждаща Сила и тя знае как да си избира съществата. Мохрот ни търси Съкровено. Този Мистичен Мрак мисли за нас по-дълбоко, отколкото ние за себе си. Когато Мохрот те възлюби, той ти позволява да го видиш без страх.

Мохрот е Посвещение

   Мохрот ти позволява да влезеш в Необятното му Безмълвие, да се докоснеш до Безкрая, до Бездънната Пълнота. Мохрот ти позволява да да го усетиш, да пиеш част от тази Бездънна Пълнота. Така Мохрот докосва Разумните и те започват да се подготвят за изпитанието на изпитанията. Мохрот е Посвещение в собствената ни Безпределност, която ни е дарена изначално. Чрез Мохрот се завръщаме в Скрития Живот на Леката Необятност. Това Завръщане е Полет в Ефира. Това е Потаен Живот, на който тия от рая биха завидели, защото раят не е Свобода.

Дарамон – Устоят

   Дарамон ( на Древния Език Аринор) – това е Устоят. Когато си покорен на Амором – Древния, твоят Устой е Бездънен. Даромон не е от света на творенията, нито от света на духовете. Дарамон е слязъл от Мистерията. Устоят е Лъч на Древния. Пред този Устой бедствията винаги се провалят. Пред този Устой бедствията се рушат като сухи клони в огъня. Устоят в нас разрушава основанието на света. Светът е млад и крехък, Устоят е Древен.

Диамантена Сила

   Дарамон – Устоят – е от древния Свят, остатък от самия Древен. В Устоя никога не може да се загнезди времето, светът, сътворението, падението. Устоят поразява злото и света. Единствената Сила, която поразява злото, е Дарамон. Пред тази древна Сила злото плаче, защото нищо не може да вземе. Дарамон е осмислено и съсредоточено Ядро на Силата. Устоят е образуван от Диамантената Сила.

Сила на Истината, на Неизменността

   Дарамон – Устоят – е Сила на Истината. В Устоя изменчивите умират и затова той се явява в опасност. Устоят в нас, това е Древният Свят, а изменчивостта е падение в историята. В Древността тези, които са изгубили Дарамон, са искали да го обсебят, но не успели и се провалили в себе си. И оттогава все го търсят. Но Устоят ги е разбил на парчета и сега дълго трябва да се събират и да узряват, за да се върнат.

Мъдрата Жертва влиза в Устоя

   Устоят е Отломък от Бездънната Скала. Той е Древно Място, Праобраз. Устоят е Древно Прикрито Същество, което се е пожертвало за Амором – Древния – и е било наречено заради тази Жертва Дарамон – Устоят, Древното място, Отломъкът. И оттогава всички, които мъдро се жертват, влизат в тази Бездънна Скала, в това Древно Неуязвимо Място.

Той те води към Истината и Мистерията

   Амором – Древният – не живее. Той е Истина, Той превъзхожда живота. Той слиза в живота, но не живее. Той слиза в тебе не да те води към живота, а към Истината и Мистерията. Мистерията е Изначално отвъд живота. Всичко е извлечено от Него. Само Той е извлечен от Себе Си. На съществата е дал дихание, на Себе Си е дал Безкрайност. Той е поискал диханията да Го следват навътре в Безкрая и още по-навътре – в Мистерията. Той се е разгърнал в Безкрая и се е скрил в Мистерията. Това, Скритото в Мистерията, се нарича Амором.

Търси само Него

   Амором – Древният – е Началото, Скритото Безименно Начало. Той започва, но никога не свършва. Когато Той се усмихва, огрява. Когато Той се явява, вдъхновява. Когато Той ни погледне, извисява. Когато Той ни докосне, ни призовава към Себе Си. Който е познал себе си, търси само Него – Извора. А когато наистина Го познаеш, и ти ще станеш Извор в себе си, защото Той ще стане твой. Който не търси Извора, няма вода, с която да полива пътя си. Който се е посветил на Извора, принадлежи на Него.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Трета Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 16, 2019, 07:00:03 am
Истината е в Него

   Амором – Древния – Него само Тишината може да Го назове, но тя мълчи, защото, ако Го назове, ще изгуби нещо от себе си. Ако търсим Истината, трябва да търсим Него, защото Истината е в Него. Истината е скрита в Него и в нашия Мистичен опит, който Той ни е дал. Той е, Който може да ни даде Ново и Тайно Състояние на Съзнанието, чрез което да ни даде Истината и да се завърнем при Него. Той е Тънкото в Тънкостта. Той е Особеният в Особеното. Той е Събитието преди събитието.

„Аз съм Благият Покой“

   Амором – Древният – иска да овладеем Тънкото, за да станем подобни на Него. В това Тънко Майсторство е Лекотата на живота. Лекото е Безмълвно, Ефирно, Свободно. Той се намира в Тънкото на Тънкостта. Той се състои от Неуловимост. Когато Той ни владее, ни пази. Ако Аз овладявам Истината, то е, защото Той ме овладява. Той Ме учи на Вътрешните неща, защото сам Той е скрит вътре в нещата. Той Ме учи на Своето Присъствие в нещата, като Ми казва: „Ето, виж Ме“. Амором казва: „Каквото и да се случи, Аз съм Благият Покой“.

Амахот – Нищото

   Амахот (на древния Език Аринор) – това е Нищото. Нещо се е случило в Тайната на Нищото. Нещо се е преобразило, нещо се е задвижило. Случил се е преход, слизане. Нищото е Древна Мистерия. То не е за хората, то е за Древните Духове. Велик Промисъл е променил измеренията. Древният Покой е излязъл навън. Случило се е движение. Не-образът е придобил образ, очертание. Това е Отломък от Древния Път.

Свободата на Амахот

   Амахот – Нищото – има в себе си най-неуловимия ход. Милиони същества в нас търсят Нищото. Тези същества частици търсят своя Древен дом, своята Свобода. Тези частици са създадени чрез Изречено Слово далече преди Вселената. Тази Вселена не е Истинската Вселена. Ако частиците в едно същество са светли, връзката с живота е жива и динамична. В нас има мистериозни частици клетки, с които, ако ги задвижим, осветяваме Съзнанието си и то става наш Ефир, наш Център, който ни води в Свободата на Амахот.

Дълбинна и Древна Мъдрост

   Нищото – който го е разбрал, е започнал да вижда в Сърцето на нещата. Който има Амахот в себе си, той може да променя времето в другите. Нищото е толкова Дълбинна и Древна Мъдрост, че за хиляди и милиони години малцина се приближават. В нашето Сърце се намира частица от Нищото. На това Място тече най-чистият Извор. Наричаме я частицата Любов. В тази частица е скрито Древно Познание, защото тя е излязла от Амором – Древния. Сам Той е Амахот – Върховната Скритост.

Нищото е Пълнота

   Амахот – Нищото – не се поддава на наука. То е Мистериозно и Пътят към него е за Мистици. Нищото е Древност. Нещото е история. Нищото е Пълнота. Нещото е Вселена. Който е разбрал Нищото и Истината, той все повече ще получава пълнотата си. Който е избрал историята и Вселената, ще обеднява и ще се проваля. Нищото е отиване в Древното Състояние на Благата Пълнота. А Вселената – тя всякога ще е неустроена и пуста.

Ако си избрал Азайра

   Азайра ( на Древния Език Аринор) – това е Истината. Ако си я избрал за начало в живота си, тогава твоите обстоятелства ще бъдат правилните. Те ще бъдат едно с Древния, защото обстоятелствата, това е Неговата Ръка. Щом си избрал Азайра, тя ще те обучава. Тя е вещ Учител и ще те води от Финото към Тънкото и от Тънкото към Безкрайното. И затова е казано: „Твоят Учител е твоята Истина. Твоят Учител е твоят Осветител“. Основата на Безкрая е Духът на Азайра. Който е избрал Истината, за него тя се превръща в Път към Дълбините му, към Същността му. А за другите тя е само Послание и Повик.

Дълбоката Истина е Дълбока Тишина

   Азайра – Истината – е твоята собствена опора. Азайра определя Пътя навътре. Когато си се посветил на Истината, тя ще ти говори с тънкости. Истината е Храмът на Тишината в Древността. Истината вижда чрез Тишината, защото Истината е Тишина. Тишината и Истината – това е Древна връзка. Ето защо Тишината напълно разбира Истината. Истината сияе в Тишината. Дълбоката Истина е Дълбока Тишина и Дълбоката Тишина е Дълбока Истина. Когато Съзнанието стане Истина, то се превръща в Тишина. В Тишината се намира Изначалното, а Изначалното е Истината.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Трета Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 17, 2019, 07:19:53 am
Тишината е Съкровище

   Азайра – Истината – е, която ни учи да понесем Дълбоката Тишина. Тишината е Духовна, Божествена и Абсолютна. Тя не е за обикновени души. Тишината е Приятел само на същества със Същност, с Цел, с Духовни Идеи. Тишината е Съкровище, Тайнство, Лечител. Тук е скрито Древнопознанието. Тук Истината е съхранена. Тишината е, която прави Истината Могъща. Който е въоръжен с Истината, пробива света и булото на сътворението. Азайра не живее в света, защото в света тя е омърсена. И затова тя живее в Тишината и сама решава на кого да се открие.

В Истината расте Несътвореното

    Азайра – Истината – създава Силата в нас. В Истината времето губи себе си, сътворението се разрежда. Тук, в Истината, расте и се развива Несътвореното. Азайра носи две неща: агония за света и Достойнство за Търсачите. Самото Изричане на Азайра е Сила. Ако често изричаме Азайра,  тази натрупана Сила в нас променя човешката ни природа. Азайра е Огън и Преобразител. Когато Азайра е в нас или близко до нас, духовете треперят. Когато Азайра е в нас, духовете чезнат. А когато Азайра ни е погълнала, ние сме в Свободата.

Лавайра – Любов към Древния

   Лавайра (на Древния Език Аринор) – Любовта – е дадена, за да създадеш Древния в себе си. Лавайра е дадена, за да създадеш собствената си Мистерия, собствения си Храм. Любовта ни говори на Древен Език, а не на човешки. Да имаш Любов към Древния, това означава да си призован да се завърнеш. Това Древно Чувство е Жива Даденост, Дарен Извор, Благословен Възход към Мистерията, защото тя те е избрала.

Любовта е Мистерия, Мракът е Тайна

   За Лавайра – Любовта – всичко е светло и тъмнината, и светлината, защото Любовта е от Древен Род, от Древен Свят. Тя е Изначално Излъчване, покрило цялата Бездна. Любовта е като Жезъл, който управлява Вселената. Любовта има в себе си естествено осветена Мъдрост. И затова, когато тя влиза в Мрака, увеличава Прасветлината си. Любовта е Мистерия, Мракът е Тайна. Те се познават, те са от Древен Род.

Чист Етерион – Необятен и Бездънен

   Лавайра – Любовта – има в себе си Неуязвимата Праматерия, Чист Етерион – Чиста Изначалност. Лавайра, това е Древна връзка с Необятността. И затова, който я ограничава, я губи. Лавайра е Незрим Вятър. Тя не живее във времето, но слиза в него, за да преобразява. Обятията на Любовта са Бездънни, Необозрими. Тя идва, за да въздига проваленото мислене. Всички събития в света се движат от Лавайра.

Думите са поразени

   Лавайра следва своя собствен и неизговорим Път. Когато тази Велика и Древна Любов се яви, думите са поразени, те замлъкват, защото знаят, че тя е много стара, много Древна – преди думите, преди езиците, преди говора. Любовта изяснява, но не обяснява. Тя иска ти сам да откриеш отговора. Любовта насочва, но не разкрива. Тя те повежда, но те оставя на себе си, на твоята собствена Същност. Лавайра е Тайна на Живота. Тя е Тайна, която не е за решаване, а за следване. Тя е изваяна от Бездънна Мистерия. Дори и Боговете не я разбират, но я следват.

Ааян – Скритата Усмивка на Слънцето

   Ааян (на Древния Език Аринор) – това е Сърцето. Присъствието му винаги е духовно. Мъдрият има Тайно Сърце, скрито от света. Сърцето му е Скрита Усмивка на Слънцето. Сърцето му е Изначално Тайнство. Сърцето му е образувано от Чисто Съзнание. Ааян го огрява и го осветява отвътре. Ааян води Пътя му. Сърцето му познава Истината, защото Истината е за Ааян.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Трета Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 18, 2019, 05:51:32 am
Сърцето е образувано от сълзи

   Ааян – Сърцето – има Древна Мистична история. Произходът на Ааян е много красив. Преданието казва, че Ааян се е родило, когато Душата е изгубила Амором – Древния. И тогава тази Душа цялата се е превърнала в сълзи. Тези сълзи се събрали в едно цяло и образували Ааян. И тогава единственото, което казало Сърцето е: „Ще се завърна в Душата си за да Го открия, защото Амором е Сияещ Баща“. Сърцето е история на водата, предание на сълзите. Ето защо хората много плачат.

Особен Лъч от Амором

   Ааян – Сърцето – е Невидима Дълбина. Сърцето е повече от Съкровище, повече от Богатство. Сърцето е над всички видове дарби. Особен Лъч от Амором – Древния – е скрит в Ааян. Ето защо Ааян сияе и в този, и в отвъдния свят. Помисли само за една Светла Същност, която е в другия свят, и ще усетиш Сияещото Ааян – течащата Красота веднага тръгва към тебе, защото в Ааян има нещо Неродено.

Върви към своето Начало

   Ааян – Сърцето – е Мистично Слънце, Слънце без време, без календар. Нашето Сияещо Ааян е Древен Водач. Каквото чувстваме, натам вървим, но Сияещото Ааян върви само към своето Начало: Амором – Древния. Някога Амахот – Нищото – е докоснало една сълза и тя е станала Сърце. Ето защо в Ааян има  нещо Неродено, нещо Несътворено. Защо Ааян сияе? Защото е докоснато от Нищото. Ааян е Еликсир на Тишината.

Аараха – Живот в Бога

   Аараха ( на древния Език Залихир ) – това е Върховната Практика. Има една Върховна Практика. Има една Изначална Практика. Това е Живот в Бога, Съблюдаване на Бога. Тук е цялата Истина, цялата Практика, цялата Мъдрост. А щом не си в Бога, тогава какво ще практикуваш? Всичко, което е в Бога, е Благословено. Всичко, което е Мъдро, е изначално Благословено – то няма нужда от повторно Благословение. А всичко неразумно практикува нещо друго, но това не е Аараха – Изначалната Същност, Изначалната Практика.

Върховната Практика

   Аараха – Върховната Практика – е Живот в Бездънното Начало. Това е Древният Път, Древният Живот. Тук не практикуваш, за да успееш; тук не търсиш за да намериш. Тук нищо не питаш, защото Върховната Практика е чисто осъзнат Живот в Древния. Как ще Го търсиш, като Той е всичко и навсякъде? Той е Могъщата Неподвижност, Която движи всичко. Той е самият Изначален Живот. Той е Праблагословението и ти живееш в Него.

Практикуване на себе си в Него

   Аараха е практикуване на себе си в Него. Каква практика има орелът освен един съсредоточен живот? Каква практика има изворът, освен да извира осъзнато? Каква мисия има човекът, освен да живее в Него? Ако имаш Живот в Него, това е повече от мисия. Това е Образ и Древноподобие. Замисълът на Древния е Живот в Древния,  Живот в Истината – ето това е Аараха.

Ако ти мислиш  Свещено

   Аараха – Върховната Практика – е Живот на обновяване с Истината. Ако живеем в Истината, пием Истината. Истината храни Силата на Живота. И това е Аараха – Мистичната Практика. Който практикува Аараха, живее в Изначалния Порядък. Тук всичко сложно завършва с Простотата и с Лекота. Ако живееш по човешки, каквото и да практикуваш, то вече е отклонение. Но ако ти мислиш Свещено, Божествено, всичко се преустройва и ти навлизаш в Аараха.

Древният е Невидим Спътник

   Любовта е повод, за да разбереш Обхвата на Амором – Древния. Мъдростта е причина, за да разбереш Необятността Му. А Истината е начинът, за да се вселиш в Него. Древният е скрит дълбинно навътре. Древният е Невидим Спътник и Наблюдател на всяко нещо. Той дълбоко те познава, а ти трябва да се поучаваш. В Древния е скрит твоят Път, Пътят към самия тебе, но по законите на Амором и Истината.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Трета Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 21, 2019, 07:32:35 am
Когато осъзнаем своето Нищо

   Амором – Древният – е Присъствие. Съществата са само същества. Чрез тях действа Присъствието. Амором е Сила, съществата са инструменти на Силата. Амором е Скрит, съществата да явни. Амором е Глас, ние сме само говор. Амором  е Звук, ние сме шум. Амором ни е дал Свобода, за да осъзнаем своето Нищо. И когато осъзнаем това, Той ще заживее в нас и ще стане нашият Път. Амором е Древен, защото никога е нямал минало.

Наблюдава тайно всяка частица

   Амором – Древният – наблюдава тайно всяка частица, всеки атом, всяко мислене, всяко чувстване, всеки полъх. Амором наблюдава всяка дума, защото всяка дума си има сърце. Амором познава сърцевината на всички неща. Той познава скрития живот в дърветата, отровата в змията. Амором съхранява Силата Си в Смирените. Амором Сам по Себе Си е Бездънна Прелест, но Той може да те изпрати в един студен свят, за да се научиш да цениш.

Създал е Всемогъщи Правила

   Амором – Древният – е създал Всемогъщи Правила. Тези Правила са вътрешно ясни. Те са написани във всяко Чисто Сърце, а в нечистите сърца тези Правила са полуясни, откъдето тръгва отклонението. Според Правилата съществата живеят или умират. Според Правилата човек сам определя пътя, по който да върви. Древният не се намира в знанието и затова знанието убива хората. Древният се намира в Чистотата и Правилата, защото Амором е Мъдрост и Любов, а знанието е мястото на ветровете и ураганите. Ако живеем чисто, Амором ще ни научи на Правилата и ще ни даде Себе Си, ще ни даде Същност.

Амарайра – мисълта

   Амарайра (на Древния Език Аринор) – мисълта – е живо дихание, което ни говори, което ни шепне. Ние трябва да избираме мисли, които са Еликсири за Душата. В мисълта има бедност и богатство, усмивка и скръб, здраве и болест. Ние трябва да призоваваме Истината да ни разкрива скритото в мисълта. Истинската Амарайра е тиха, приятна, лека и сияеща, като Усмивка в Сърцето.

Дълбоката Мисъл е Божие Излияние

   Амарайра – мисълта, която възприемаш, трябва да те храни, да те пази, да те одухотворява, да те вдъхновява. Има Мисли, които са Велик Възход. Те отстраняват света и пробиват Вселената. Те са дошли от Тишината. Има Мисли, които текат като Извор. Има Древни Мисли, Древни Слова, които могат да те превърнат в Дух, в Истина, в Бездна и в Мистерия. Дълбоката Мисъл, която е дошла в твоя живот и която сияе отвътре, е Божие Дело. Това е Божие Излияние, Божия Изворност. Тя е част от Мистерията, която те вика.

Има Древни и Могъщи Мисли

   Амарайра – мисълта – е силна, когато човекът живее в Истината. Истинската Амарайра е плод на Тишината. Има Древни и Могъщи Мисли и Слова, които отстраняват света и сътворението, защото в тях действат Могъщи вселени Духове, Духове от Бездната. И ако тези Духове се сродят с вас, те ви повеждат към Тайнството на Бездната. Има много Мисли, които стават Могъщи чрез символи и представи.

Единството с Истината определя мислите

    Който е в Единство с Истината, Истината може да му подари Специална Амарайра, или Мисъл, която е Специален Дух – Потаен Обожествен кръг. Това е Амарайра с голяма Сила и голяма Отговорност. Това е мисъл с Древно Присъствие. Всяка Сияеща Амарайра си има живо туптящо Сърце. Който няма Любов към Истината, при него идват мисли, които ръководят измамния път. А който има Любов към Истината, при него идват мисли, които уреждат живота му и го водят в Центъра на Амором – в Древния Порядък.

Тук мисли не влизат

   Марахава ( на Древния Език Залихир) – Тишината – обича влюбените в Уединението. Центърът на Уединението е Могъщо Място. Тук мисли не влизат. Древният е Създател на това Дълбоко Място. Той е Създателят на Марахава – Дълбоката Тишина. Тишината е Особен Пламък на Древния, Пречист Пламък. Тази Тишина е преди живота, преди Словото. Словото е слязло по необходимост. Тишината е Праотецът на Бездната, а Словото е Пътят към Праотеца. В Истинското Слово трябва да говори Тишината.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Трета Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 22, 2019, 07:44:06 am
Изумената Тишина

   Съществува Чиста Тишина. Съществува Блага Тишина. Съществува и Изумена Тишина – това се случва, ако Древният е стъпил в нея. Тишината е най-чувствителна, когато Той влезе в нея. Той е Бащата на Тишината, а тя е само Негов Дом, Негово Чисто Място.

Океан от Мистерия и Покой

   Да имаш Мистичната Тишина в себе си, е Дар. Най-големият Подарък в живота е да имаш Дълбинно Чувство на Любов към Древния и към Неговата Тишина. Тази Тишина е Висша Скритост, Висше Място. Никой никога не е побеждавал Тишината. Срещу нея няма метод. Тишината е Древна. Тя е Океан от Мистерия и Покой. Тишината е Престолът на излялото се Изначално Благословение.

Място на Благоговение

   В Тишината се вдълбочаваме. Слава на Тишината! Тя е Място на Почит, Благоговение и Висша Възхвала. Марахава е Път към Дълбокомъдрие. Колко много съдби е разрушило говореното. Кой може да говори? Който дълго е живял в Мълчание и Тишина. И тогава те са го научили да говори, но той пак внимава с думите. Защо Разумните търсят Тишината? Защото в Тишината всичко се успокоява, утаява, уравновесява, освещава, тъй като Тишината е Древно Място.

Дълбокият и Скрит Приятел

   Аханир (на Древния Език Залихир) Приятелят – е част от твоето минало. Присъствието на Аханир е нещо, което се усилва. А Дълбокият Приятел – той не е част от твоето минало, той е част от Древността. Дълбокият Приятел е част от твоята Небесна и Божествена съдба и той участва в нея. Когато Дълбокият и Скрит Приятел реши да ти помага, той влиза в Диамантена Решителност.

Древният и Неизразим Приятел

   Аханир – Приятелят – не е част от твоето Битие. Той е част от твоята Невидима Реалност. Истинските отношения между две Души са най-вече скрити във Вътрешността. Истинният Аханир те държи на Високо място вътре в себе си в своето Тайно Съзнание, а Древният ти Приятел те държи на Специално Място в Своята най-дълбока Тишина. В Дълбоката Тишина на твоя Приятел има Скрито Сърце. Той те гледа с Вечно Неизразимите си Невидими и Несътворени Очи.

Твоят Учител е Дар от Меравот

   Аханир – Приятелят – е Божий Служител, дарен за твоя Път. Твоят най-дълбок Приятел е изригнал в Изначалната Прасветлина заедно с тебе и затова той живее вътре в тебе. А твоят Учител – Той предшества всичко. Той е Дар от Меравот – Древния – за твоя потайно Чист Път. После е изригнал хаосът и е станал вещество. Създало се е времето и сътворението, но ако твоят Истинен Аханир те срещне, той ще те познае, защото помни Първия взрив.

Аханир е твоята Опора

   Аханир е твоята Опора и ти си неговата Опора. Това е стара взаимна Неуязвимост, стара Духовна свързаност. Пазителите се познават в Дълбините си, в Скритостта си, в Тайната Скрита Стаичка – Мястото на Древната Прасветлина. Анахир е отглас от твоята Древна Прасветлина, а Учителят е отглас от Древната Мистерия – Мястото, в което някога си бил.

Анморор – Учителят

   Анморор (на Древния Език Аринор) – Учителят – е Потаен Водител. Той познава лабиринта на всеки Свой ученик. Той учи с намеци, Безмълвие или понякога с точни Слова. Той му дарява Лекотата в трудностите. Учителят ни дарява Живот в Тайния Свят. Арморор воюва скрито за нас и затова се изискват много усърдни Формули, защото те са неизвестно Оръжие за астралните сили. За Анморор Словото е Мислещо Оръжие, съзнателно действаща Жива Сила.

За да вървиш към Анморор

   Анморор – Учителят – това е другото Знание, Погледът на Бога. За Учителя да се учиш, това е Несътворено Умение. За да вървиш към Анморор, се иска Тайно Търсене, Скрито Мислене, защото Анморор е Явление от Мистерията и Духа. Анморор може да чуе и това, което е по-тихо от шепот, но Той не говори. А ръцете на Учителя са Безкрайни.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Трета Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 24, 2019, 06:59:29 am
Само една Свещена Идея – Истината

   Анморор – Учителят – надхвърля ума и всяко учение и наука. Учителят не е учен, нито религиозен. Анморор е Истина. За Анморор има само една Свещена Идея и тя е по-точна от всяка наука – това е Истината. Учителят казва: „Единствено Истината е точна и затова Аз не пия от водата на науката и религията“. Анморор пие Истината и така Той се сродява с Древния.

Древността се намира в Истината

   За Анморор – Учителя – Древността се намира в Истината. Истината е Чистата Сила. Само Истината може да задвижва Силата. Истината никога не е била религия, никога не е била наука. Истината е Бог. Истината е Древна Мистична Сила и тя коригира всяка човешка правда и неправда, всяко човешко разбиране и неразбиране. Истината е Могъщ Покорител. Срещу нея никой не може да се бори. Истината поставя всяко нещо на своето точно място.

Диамантът реже Мрака

   Архотор ( на Древния Език Залихир) – това е Неизменността. Великата Неизменност е за Велики Души и Могъщи Духове. Те знаят, че Древният е пожелал Архотор и че това изисква голяма Съсредоточеност и Влизане в Дълбините. Неизменните са съградени от Диамант. Има Древно Предание, което гласи: „Диамантът реже Мрака“, а това е едно Прастаро Изкуство. Когато някога в Древността Небесата изсипаха потоп, Диамантите заблестяха и осветиха Вътрешния Космос.

Бдителност от Дълбините

   Само Дълбинното е Архотор – Неизменност. За да си в Неизменна Съсредоточеност, трябва да си получил Капка Кръв от Меравот – Древния. Боговете, които са изгубили тази Капка, са изгубили и Архотор – Неизменността – и са станали демони. По какво се отличават Неизменните от изменчивите? Съществата на Архотор имат Тайна Бдителност – Бдителност от Дълбините, а другите имат явна бдителност без Дълбини. Съществата на Архотор имат Безмълвно Красноречие – Мистично Красива Тишина.

Тайните Усилия

   Архотор – Неизменността – е покрита с Тайнство. Откъде се е явила Неизменността? Тя е Дар за всяко същество, но се дължи на Тайните Усилия на човека или на Божеството. Това е човекът, който дълбоко и осъзнато е вярвал, че Тайните Усилия се събират в него, в Дълбините му, израстват, узряват и превръщат човека в Мистерия. Аз казвам: Прави Усилия и когато е напълно безнадежно. Това е Тайна Наука, защото, когато има надежда, всеки може да прави усилия, но когато няма надежда – това е Тайният Подвиг на Избраните.

Подвигът на Неизменните

   Архотор – Неизменността – означава да си неизменно съсредоточен в Простотата на Истината. Сърцето ти трябва да прониже Истината, а Истината трябва да запали Сърцето ти. Запаленото Сърце е Удивителен Пламък, а Опожареното от Любов към Истината Сърце – това вече е Подвигът на Неизменните, това вече е Подвигът на Завръщането. Древният толкова дълго те е чакал! А когато се завърнеш и Го погледнеш, ще видиш две Благи Сълзи и те ще ти кажат: „И ето, Безкраят е вече твой“.

Живеят само за едно

   Хадирите (на Древния Език Залихир) – Търсачите – имат Поглед за Древността. Те живеят само за едно: Той да ги погледне само веднъж. И правят всичко за тази Среща, за този Поглед. Хадирите се движат и в движението, и в Неподвижността. Те имат особен вроден Пламък в себе си, който ги кара да търсят. В тяхното Търсене има особен Звук. Хадирите са странен, скрит и затворен свят дори и когато изглеждат достъпни.

Отломък от Древен Устрем

   Хадирите – Търсачите – са част от Древна Магия. Те са Отломък от Древен Устрем. Хадирите умеят да чакат. В тежки времена те умеят да съхраняват Равновесие. Те са част от Древната Тайна на Устрема, когато той е бил запален могъщо от Боговете. Хадирите са видимата страна на тази Скритост, на този Божествен Устрем, който някога в Древността е слязъл от Меравот – Древния. Хадирите могат да преобразяват съдбата.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Трета Книга
Title: Re:Старците
Post by: Dimitar Ochkov on януари 27, 2019, 08:00:20 am
Тайната на скритите подробности

   Хадирите , или Търсачите, имат особено скрито Око за малките неща, за Тайнта на скритите подробности. Те знаят, че в дребните неща влизат и се вселяват много духове. Хадирите различават тези духове. Те знаят кои думи носят провали и кои извисяват. Те знаят, че дори и светла дума, казана не намясто, е провал. Пламакът на Хадирите им позволява едно Необикновено Виждане на нещата в Скрития Свят, в Невидимия Свят.

Те са Воля на Древния

   Хадирите са Древни Воини, които не воюват. При тях воюването може да се случи само по изключение, не по тяхна воля, а ако е Воля на Меравот – Древния. Те познават Оръжието на голямата Съсредоточеност, защото те са Воини от Древните дни. Когато е необходимо, те са Мъдри. Когато е необходимо, те са решителни. Когато е необходимо, те са отстъпчиви. В тях своеволие не живее. Те знаят, че то е провалено същество. Те са Воля на Древния.

Вселил се е Мистичен Водач

   Анхарат (на Древния Език Залихир) – Покоят е част от Великата Неизменност. Той е Скрит, Чист, Неподвижен Огън, но той има в себе си и Тайно движение. Покоят е Покорител на духовете, защото е Есенциален. Ако Анхарат е в тебе, значи вътре в тебе се е вселил Могъщ Дух и Мистичен Водач. Покоят е скрито единен с Истината. Истината е Господарят на Покоя.

Дар от Дълбините

   Имаш ли Любов, имаш Спокойствие. Имаш ли Истина, имаш Покой. Покоят е повече от знанието, повече от доброто, повече от ума и света, повече от добродетелите и дарбите. Покоят е Дар от вътре, дар от Дълбините. Покоят е Същностен и затова е Тих и Дълбок. Умът няма Същност, защото опората му е в света. Светът е изречен, Покоят е Неизречен.

Управлява и проненя събитията

   Анхарат – Покоят – е Осветлен Дух. Покоят е Скрито Безмълвно Знание. Той е Подадена Ръка от Истината. Покоят може да управлява и да променя събития. Знанията са събития. Покоят е Дух. Покоят може да дари на човека Неземна Увереност. Методът на Покоя е Тих и Овладян, макар че той е част от Могъщата и Есенциална Сила на Истината.

Опората на Нищото

   Анхарат – Покоят – е Скрит Лечител. Покоят е това, което трябва да взема решенията в твоя живот. Покоят е Бездънна Дълбина от Сигурност и Увереност. Тази Дълбина е нашата Опора. Който може да разбере тази Дълбина, ще има тази Опора – Опора на Нищото. Покоят живее в Дълбината на Тишината. Все още не знаете колко Дълбинна е Тишината.

Той е замислил да Го намерим

   Меравот (на Древния Език Залихир) – Древният – на всичко се радва, защото знае Пътя на съществата. Той по Неведом начин ги води към Себе Си. Меравот е очертал Пътя ни. Той ни е дал този Невероятен Дар – Пътя. Имаме Пътя, защото Той ни е привлякъл. Щом имаме Пътя, Той ни държи близо до Сърцето Си. Щом ни е дал Пътя, Той се е замислил да Го намерим, да се слеем с Него, за да Го преживеем. Преживеем ли Го, Той става Дълбока част от нас.

Той ни подготвя за Себе Си

   Ако работим за Него, това е Негов Повик. Така Той ни подготвя за Себе Си. За когото работиш, при него ще отидеш. Сам Той ни е събудил за Себе Си сам Той е нашата защитна Топлина. Той милиони години е зад нас и Той ни е предпазвал от хиляди и неизброими неща, които не виждаме. Той ни е дал Тишината – Острова от Прасветлина. Той се влива в Потока на нашето Съзнание, защото си е направил Проход в нас. Той ни е позволил да се храним с Него, да мислим за Него. И Той никога не спи заради нас.

Сърцето Му лети към нас

   Меравот – Древния: помислим ли за Него, Сърцето Му лети към нас. Колко пъти Сърцето Му е летяло към нас! Ние никога не можем да изчислим това. Колко пъти ни е сгрявал в трудностите, но ние все забряваме това, когато те отминат. Но минава време и Той пак идва, идва и идва неизброимо много пъти, но помощта Му е тиха, толкова тиха, че е незабележима. Тя е като тихо цветенце, скрито всред тревичките.