ИЗВОРИТЕ

Статиите в сайта => Кътчето на Веласкес => Topic started by: velaskes on декември 17, 2017, 01:22:29 pm

Title: Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 17, 2017, 01:22:29 pm
Открай време всеки се е питал кой съм аз, откъде идвам и какво правя тук. И тези въпроси най-накрая почват да стават все по-ясни и да добиват истински смисъл. Планетата Земя навлиза в преходно състояние към по-висока вибрация и затова тайните почват да ни се разкриват, за да можем докато Земята се променя и ние да се променим съответно и да се адаптираме заедно с нея.
С това ще се опитам да очертая чрез собственото си разбиране големите въпроси и тяхното значение за сегашния момент и за настоящите времена, в които живеем.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 18, 2017, 07:25:17 pm
Кой съм Аз.
Мисля, че на този въпрос се опитваме да си отговорим постоянно, като все си се представяме по някакъв начин, че ето това съм аз в момента. И всеки отговор на този въпрос е верен според нивото на съзнание, на което човек се намира.
Все пак има един отговор на този въпрос, който е валиден за всяка форма на съзнание, за всяко същество, за всяка инкарнация, за всяка вибрация и всяко измерение на плътност. Какво съм аз - това което съм аз е извън дуалистичната природа на планетата Земя. То няма нито начало нито край, няма някаква материя от която да е съставено, не може да бъде също така дефинирано през човешкия ни ум, защото умът е ограничен донякъде в разбиранията си. Добротата и мъдростта му са несравними с нищо. Любовта му към своите творения е покъртителна. Дълбочината му е недостижима. Красотата на израза и на формата или безформието му е умопомрачителна. Порядъка, който е създал като светове няма равен на себе си. Да продължавам ли. Силата и властта му са безгранични, но не ги налага. Световете му са изключително хармонично създадени, като е помислено за най-дребния незначителен детайл. И всяко най-малко нещо в Неговия свят има определено значение за себе си и за цялото, с което е асоциирано. Много пъти съм го казвал, не че има значение, ама като си помисля за тази Сила и оставам безмълвен, като гръмнат на място, нито дума имам да кажа, нито някакво чувство, с което да го изразя, невъзможно е. Опитвам се да направя някаква картина, но и тази картина е напълно несъвършена да покаже величието на тази Сила.
Уважаеми приятелю, ако това дотук не ти е намекнало по дадения въпрос, не знам какво друго би могло да кажа. Ние хората сме част от тази Сила, една съвсем дребна част, но е неразривна част. Ние сме еволюция на съзнанието, което се прибира обратно към този Източник с всяка стъпка на разширяването си. Това е един много дълъг процес от гледна точка на земното време, вероятно на милиони години, може и повече да е, това няма значение.
Кой съм аз, това не е обикновен въпрос и няма обикновен отговор, с който да можем да отговорим напълно обективно. Това, което пиша е само за придаване на някаква образност и разбиране на феноменът човек.     
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 20, 2017, 06:59:30 pm
Кой съм аз - като енергийно същество.
Тук няма да се отплесвам много. Предварително ще кажа, че тази класификация е чисто условна и се дава така, за да може умът ни по-лесно да изгради представа. Умът ни работи по такъв начин, той анализира и синтезира. Винаги всичко разделя на някакви части и го събира, затова и обясненията трябва да съобразени с умът ни, иначе няма да ги разбере.
Енергетиката на човека е разкривана кажи речи от век насам по този начин, по който ще я представя и аз. Разбира се, че и в ранни времена е имало хора с по-изострено 6-то чувство, които са я разбирали, може би не точно по същия начин, както ще се представи тук.
Човек не е просто физическото си тяло. Физическото тяло е това, което е достъпно за сетивата, но то е най-малко значимото. Човекът представлява много тела работещи като едно цяло. Някои от тези тела са специфични за това 3Д-4Д измерение. Други са характерни за по-високи измерения, а трети, които засега няма да разглеждам точно сега са от много високи измерения, от най-високите. И така първо за измеренията накратко. Засега ще разгледаме 6 от тях. Какво представляват измеренията, това не е същото като измеренията от физична гледна точка, тук става дума хем за физичната гледна точка хем и за плътността им. Най-ниското измерение за нашата планета е 3D, това е физическата Земя и физическите ни тела. Следва 4D, което е астралният свят, света на сънищата, света на чувствата, света на подсъзнанието. 5D, това е свят без време, всичко се случва в вечният момент сега. 6D е акашовата хроника, където са съхранени всички истории на всички хора, които някога са живели на тази планета Земя. Толкова за обвивките на нашата планета.
Интересното е, че както Земята има собствени по-финни измерения, така и съществата, които я обитават имат също. Земните същества са мини модел на своята планета, принципите по които са съставени и по които действат са едни и същи.
И така, видимото осезаемо човешко тяло е от 3-то измерение на плътност, най-познатата ни. Към него е прикрепено за постоянно едно енергийно тяло, наречено етерно тяло. Етерното тяло държи физическото живо чрез жизнена енергия Чи. Етерното тяло се разпростира малко извън физическото и от него се наблюдават цветовете на аурата.
4D е тялото ни, което отговаря за доста функции свързани с физическото. Като се почне с емоциите, след това с подсъзнанието, след това със сънищата, с виденията, с астралните пътувания. Освен това астралното тяло съдържа схемата за градеж на физическото, перфектната му схема, мултидименсионалното му ДНК. Нощем когато спим астралното тяло е освободено от физическото и от вниманието на нашия аз, за да може да предава информация към етерното тяло, което от своя страна гради физическото, лекува го, възстановява го, балансира го по всякакви начини. Всичко това е напълно автоматично.
5D - това е нашият ум, нашето съзнание. От него идва логическото ни мислене, чрез него сме способни на научна работа, да запомняме, да анализираме, цялата рационалност идва оттам. Някой ще каже, че за какво е мозъка, той е само приемник-предавател и координатор, нищо повече. Мисълта идва от 5D, а друга част идва от 6D, за което сега ще говоря. 6D представлява личната ни акашова хроника. Това е интуитивното ни съзнание. От него идва вярата, от него идва усещането за Бог, за Любов, за истина, от него идват гениалните проблясъци, дежа вю-тата. Интуитивното съзнание знае всичко за нас, от началото на първото ни раждане като съзнателно богоподобно същество до този момент. И като казвам всичко, имам предвид абсолютно всичко, дори това, което не е било осъзнато. Всичко до всяка една подробност, от всеки един живот.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 20, 2017, 09:22:59 pm
Някои уточнения за енергийния човек. Казах, че физическото тяло е най-малко важното, но това е от енергийна гледна точка спрямо останалите енергийни тела. Но на практика физическото тяло е най-важния компонент за съществуването в 3Д. Заради физическото тяло е създадена Земята. Заради него е измислена нейната природа, с всичките й растения, животни и минерали, всичките й елементи, структури, системи, връзки, науки, един съвършен баланс, едно планетарно тяло, което е живо и съзнателно. Това е причината, няма друга причина този свят да съществува.
Чрез физическото тяло Бог/Източникът влизайки в тази уникална био-химико-енергийна структура има възможност да изживява неща, които в абсолютното си състояние е невъзможно. Чрез физическото тяло Бог си прави експеримент със Себе си, нещо като игра. Влизайки в него Той/Тя забравят Кои Са напълно, само интуицията остава да напомня като много далечно ехо за истинската същност. В този свят всичко е дуалистично, но е оставена и възможността за намиране на средното положение, на баланса на крайностите. И този свят, както се потвърждава от други източници е единствен по рода си. Тук е позволен напълно свободния избор. Можеш да бъдеш абсолютно всичко, даже и напълно противоположното на Божественото. Човек може да регулира вибрационната си чистота, докато в абсолютното си състояние тя е постоянна величина. И другата особеност на този свят е, че човекът всъщност е самото Единство на Бога, който е решил да си прави експерименти забравяйки Кой е, това е невероятно откровение. Това сме ние хората и нашите тела са много важни за напредъка, за пробуждането изобщо за целия живот който водим. На този етап имаме една обща мисия, да постигнем траен мир помежду си и да пропъдим негативността измежду нас, която създава разделение.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 21, 2017, 08:13:36 pm
Откъде идвам - тайната история на човека.
 
Пак ще почна с умът, който е част от 3Д-то и мисленето му е линейно, защото живее с концепцията за линейността на минало, настояще и бъдеще. Това, което пиша тук няма нищо общо с времето и пространството, няма никакъв линеен характер, но понеже така по-лесно се разбира разказът ще бъде в линейна форма.

Случило се е толкова отдавна, че даже умът ни няма да го побере кога точно е започнал процесът по създаването на планетата Земя, а заедно с него и на създаването на прототипа на човешкото същество.
Кой е създателят, разбира се това е Бог, но чрез своите ангели. Има най-различни така да го наречем специализирани ангели. И всеки вид от тях упражнява тази част от съзиданието, по която е специализиран. Всичко това са енергийни процеси, да не си мислите, че е някакъв материален строеж или нещо такова. Това е като вливане на различни видове енергия, нейното събиране и трупане, манипулиране на честотите и вибрациите й, така най-грубо представено ангелските създания конструират световете и техните обитатели. Отначало всичко е било във най-фини енергийни форми, които са набирали и набирали най-различни качества и характеристики и по този начин са се преобразували в други по-сложни форми. Земята преди да заприлича на като тази планета, на която сме е минала множество фази и състояния. По същия начин и нейните същества, начело с човекът. Създаването на Земята е неразривно свързано не само със създаването на човека, но и със създаването на останалите планетарни тела в тази система. 
Човекът е създаден в обратен ред. Телата на душата му са създадени в обратен ред, първо най-фините, накрая се натрупват най-грубите. Първия материален човек по външен вид нямал ама нищо общо с начина по който изглеждаме сега. И фините му тела са били в зачатъчна форма. То и Земята е била в такъв много груб първобитен вид. Милиони години са трябвали този човек да изгради някакви наченки на нещо подобно на сега като органи и крайници.
Първите човекоподобни са били прегърбени и космати, много приличащи на сегашните човекоподобни маймуни, които са наши далечни братя по ДНК, нещо като разклонение на първобитните раси хора. Имало е много видове първобитни "човеци" преди следващото събитие. Но един от този вид е бил най-пригоден.
И така, тук идва ключов момент в историята, отговоря се на въпроса как маймуноподобния човек заприличва повече на сегашния човек. Станало е чрез хибридно кръстосване с друг хуманоиден вид от друг свят - оригиналните хора. Те дълги години са наблюдавали първобитните хора, анализирали са ги по всякакви начини и са си свършили накрая божествената работа по създаването на съвременния човек давайки своята порция от ДНК-то си. Тези наши вечни приятели и ко-създадели са плеадианците от съзвездието Плеяди. На тях дължим сегашния си вид и множеството от възможностите за духовно напредване идват от тяхната порция ДНК.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 23, 2017, 09:59:48 am
Ето я истинската история, както никога досега разкривана с такива подробности от Крион. Преведено от Гугъл на български и коригирано смислено от мен.

Човешката история на планетата Земя

Земята е много стара, но човечеството не е. Налице е много дълъг еволюционен и биологичен път. Наистина, биологията на планетата еволюира и това е един свещен акт, както Бог е избрал да се развива. Това не е в противоречие с всичко друго, но само с ограниченото мислене на някои хора, които желаят да не се е случило така.

Позволете ми да ви върна преди много кратко време, така както аз го виждам, че е кратко, тъй както скалите го виждат. Позволете ми да нарисувам картина на планетата Земя за вас.

Преди сто хиляди години е началото на това, което бих нарекъл просветен Човек. Това е всичко - само на 100 000 години. Имало е хуманоидно развитие дълго преди това, но човек не е имал духовното оборудване в неговата ДНК. Първобитният човек е бил само биология/като животински вид/. Вашите антрополози ще ви кажат за възрастта на хората. Те ще изровят много кости и ще ви кажат много истории за това колко старо може да е човечеството. Това са били само биологично еволюирали същества, все още не са били част от сценарий с участието на ангелски същества и нови порции от ДНК.

Историята аз ще ви кажа, е тази, която ние сме намекнали много пъти. Но нека да нарисувам картината първо: Имаше много еволюирала биология от тогава. Имаше до 20 вида хора на планетата, а вашите антрополози са определили много от тях. Всички те са били много по-различни/от сега/, нали знаеш? Някои имаха глави, които бяха оформени по различен начин, а някои дори са имали опашки. До 20 вида хора съществували общо. Това е факт от нормалната еволюция на планетата, защото ако погледнете всеки бозайник, от него има различни под видове. Това е начина, по който природата работи и работи добре, дори и преди 100 000 години. Двадесет вида хора са били в процес на биологична еволюция. Имало е няколко места, където те са били еволюирали по-бързо от другите и антрополозите знаят за тях. Еволюцията не е започнала на едно място на планетата. Те са били на места, които бихте нарекли Западна Европа или Близкия Изток и на друго необичайно място - в средата на Тихия океан! Аз ще обясня след малко. Чрез еволюцията бавно се създават различни видове хора, точно както природата прави с всички останали животински видове.

Тогава планетата бе докосната от дизайн - свещен дизайн.

Със свещен дизайн, тази планета е била посетена по квантов начин от просветлени същества, които не са били ангели. Трудно е да се опише такова нещо, но беше така. Слушай, има живот в изобилие в тази Вселена, и част от него се е учил и развивал както сте вие сега, но друга част винаги е бил развит. Има биологични същества, живеещи на планети като вашата, с атмосфери като вашата, където няма война. Те живеят в квантово състояние, когато има съгласие за това. Те представляват общества два пъти по-стари от Земята.  Намират се на светлинни години от теб, но все пак сте били посетени от тях лесно. Те дойдоха на тази планета, за да засадят семената на святост в рамките на вашата ДНК. Те дойдоха с разрешение, като мярка за дизайн, и в рамките на споразумението на всички ангелски същества във Вселената. Това не е нещастен случай, това не е част от план за завладяване. Това беше тяхната божествена мисия.

Аз говоря за Плеядианците и много е казано за тях. Защото, когато се говори за тези неща, когато един вид създание идва и докосва цяла планета, все ще се намери някой да каже, "Е, това трябва да е неподходящо, че трябва да е зло, което трябва да било погрешно." Но не беше. Имало е много дезинформация за Плеядианците. Нека ви кажа, ако можете да ги видите в момента, те изглеждат много като вас! И някой ден трябва да стигнете до мястото, където е целесъобразно тази среща да се случи и тогава ще се запознаете с тях. Те ще те нарекат свой брат и сестра, а ако сте взели проба от тяхната клетъчна структура, тя би изглеждала много като вашата. Плеадианците са държали семенцата на просветлението, имали са мъдростта и любовта към Земята и към човека.

Какво те дадоха на тази планета е трудно да ви опиша в триизмерен вид. Бидейки в квантово състояние те са добавили още два допълнителни слоя в ДНК-то ви. И това се е случило всичко наведнъж само на един от 20-те вида хора, видът който имате в момента. Само един вид е бил готов да получи този подарък.

Попитайте антрополози за това. О, но не ги питайте за Плеядианците! Вместо това, ги питайте какво се е случило преди около 100 000 години на хората. Те ще ви кажат, че срещу всички шансовете това да се случи само един вид човешко същество, като че ли изведнъж се е появило на планетата. Какво да кажем за другите 19? Те бавно измират в състоянието на конкуренция с тези с новата ДНК. Това е нелогично за природата и трябва да повдигне веждите на тези, които търсят обяснение чрез естествения подбор. Така че това е нещо, което трябва да се вземе под внимание и предоставя доказателства за това, което ти казвам.

Това дава храна за множество митологии. Тъй като това се случи толкова бързо и толкова наскоро в историята на Земята, тя носи със себе си чувството, че това е направено всичко наведнъж, без нищо подобно на еволюция да се остави да се осъществи. Ето откъде идва идеята на мнозина, че еволюцията не се е случила на хората и че Бог ги е сътворил мигновено. Виждаш ли? Налице е семе на истината за всички неща, но те често са поставени в 3D кутия, за да може по-лесно да се обяснят. Красива градина, изкушение, представляващо добро и зло - това е наистина близо до метафизичната гледна точка на това, което се е случило, когато една група от хора, получили съзнателност чрез два допълнителни ДНК слоя. Изведнъж започва да действа и принципа на двойственост, съзнателността за светлина и тъмнина/Дуалистичното начало се осъзнава от този първи вид нов човек/.

Допълнителните слоеве са нещо като надстройка за новото изпитание на Земята като единствената планета на свободния избор за своето време. Един слой включващ Запис на Акаша, което е регистриране на всички души, които ще идват и ще си отиват в рамките на човешкото тяло. Човечеството започва да се превръща в духовно - не всички наведнъж, но много, много бавно, в продължение на още 50 000 години. Ангелските души са започнали процеса на влизане в планетата, като се използва човешкото тяло като средство, за да се създаде този тест на Земята. Едва тогава Човешкото Същество става това, което започвате да виждате сега. Това означава, че наистина просветленото човечество всъщност е само на около 50,000 години - което е съвсем ново, разбира се!

Земята беше различна тогава. Така че бих искал да ви отведа до преди около 40 000 години. Представям Ви една велика цивилизация живяла на планетата, заличена вече, но досега е съществувала в духовна форма вече в продължение на повече от 5000 години. Това беше най-величественото общество на планетата - не като население, но като съзнание. Това не беше нещо, което ще се подражава от вас по-късно, защото е било част от подготовката на установяването на новото сегашно човечество. Това беше Лемурийската цивилизация. Досега не съм споделял колко време е оцеляла тази цивилизация, но сега ще го сторя. Какво мислите за едно общество, което е продължило повече от 20,000 години? Те са живели в мир. Сигурно ти изглеждат нищожни тези продължителности, като ги гледаш сега, но никое друго общество не е успяло да оцелее и да живее заедно в мир в продължение на 20 000 години.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 23, 2017, 11:28:43 am
Учените казват, "Това е невъзможно. Не е имало общества толкова отдавна". Всъщност, няма никакви доказателства, както и че, скъпи мои хора, това е по предназначение. Планетата върши много добра работа по изтриване на следите от човешката дейност. Само погледнете това, което учите днес, защо не откривате доказателства за нищо по-старо от 4000 години! То е било промито, натрошено и затрупано много надълбоко завинаги. За да бъдат заличени още по-добре следите, тогава обществото беше на сушата в средата на Тихия океан. Сега това не е така.

Времевият отрязък: Основата на Лемурийската цивилизация беше преди около 50 хиляди години. Отне около 10000 години да признаят себеподобните си, а други 5000, за да започнат да се обединяват като общество с общи контролни центрове. Лемурийците имали вече пълноправна, зряла цивилизация само от преди 35 000 години до около преди 15 000 години. Не забравяйте, че нещата продължили много дълго време и са били много бавни в началото на развитието на човечеството. Каквото сега отнема една година за вас за тях е отнемало стотици години. Езикът е бил проблем, комуникацията била нещо напълно ново, пътуването ставало бавно, а единовластието никога не се е случило при тях. Ако примерно вие имате по две срещи с други хора на ден, те са имали толкова за 2 години. Тяхното чувство за време е било много по-различно понеже те са имали квантово съзнание/мултидинсионално съзнание/, почти като безвременно състояние на съществуване.

Позволете ми да ви отведа до Лемурия. Позволете ми да ви опиша Земята в този момент, защото тогава беше толкова различно всичко. Има хора, които сега се присмиват и шегуват с тези наши изказвания. Примерно ще кажат. "Тихия океан е огромен! Никога не е имало време, когато не е имало вода в него, освен ако не се върнем милиони години." Не е вярно. Не съм казал всичко за него. Казах само частта, когато Лемурийците са се установили. Позволете ми да нарисувам картината за вас.

Земята се въртеше на 28 градуса по оста си. Това беше наклона на Земята и той не е този, който имаме днес. В допълнение, геоложки, планетата е с много по-различен състав от преди 40 000 години. Ти беше в края на най-голямата ледена епоха, която някога сте имали. Температурата на тази планета зависи от това колко вода има в океаните. Цикълът на водата на планетата е това, което контролира температурата и вятъра. Това, което ви показвам сега като визия е много по-различна Земя.

По това време, една трета от цялата вода на планетата е била лед. Което е създало ситуацията на океаните много различно от тези, които виждате днес. Позволете ми да ви отведа до Лемурийската цивилизация. Тогава климата беше доста по-студен. Някои от вас са наясно с това, че дори съвсем малко изменение на температурата ще направи живота на Земята по-различен. Така че нека да ви кажа какво е било тогава, така че да можете да си представите промените. Средната температура на атмосферата била с осем градуса по-ниска, отколкото е сега - много съществен факт значим за формирането на количеството на водата, която беше на планетата.

Средното ниво на водата на океаните на планетата е било 133 метра по-ниско, отколкото е сега. Представяте ли си от въздуха как вашите континенти биха изглеждали ако океаните са били 133 метра по-ниско, отколкото са сега? Някои планински вериги ще бъдат изложени, които в момента са под водата. Би било много по-различно, нали? Лемурийците живели успешно повече от 20,000 години около основата на острова който сега наричаме Хавай. Това беше и си остава най-високата планина на планетата, измерена от основата й.

Те били наясно, че живеят в долина, която е по-ниска от средното ниво на водата на Земята. Имало е много вода около Лемурия. Но основните морета са били запречвани от някои от планинските вериги, които в момента са по-ниски днес, но които са съществували тогава в резултат на тектоничната дейност. И така имаме ситуация, която е била много сложна. Но те са живели на сушата в някои от местата днес, които са на дъното на Тихия океан. Те също са били наясно, че за цялото това време те са уязвими по отношение на нивото на водата на планетата, ако то случайно се повиши. Докато климата се задържа хладен те са знаели, че всичко ще е наред. Но те също така са знаели, че живеят в сянката на "гореща точка" на това, което знаем днес като голяма тектонична плоча. И са усещали, че плочата ще се премести, тъй като е имало и по-рано такива случаи. Планините и островите наоколо са били вулканични.

Имам много повече да ви разкажа за лемурийците. Така че нека да минем сега на духовната част. Имаше общо 350 милиона души население за 20 000 години. Това не е много като се има предвид, че обхваща само 800 поколения. Нека ви обясня защо.

Тук идва много съществена част от разказа, нещо ново и важно за разбиране. Лемурийците не се прераждали обратно в Лемурия след смъртта си. Така че това, което искам да кажа е, че духовно имаше почти 350 милиона индивидуални, уникални души - не само човешки души, но 350 милиона, които се изредиха да живеят в Лемурия по един живот без да се прераждат. Те дойдоха само един път. Раждаемостта Лемурия не е била типичната за това, което е днес, не била толкова плодовита. То дори не беше като геометричната прогресия която имате днес. Сложно е. Биологично е имало причина, поради която лемурийците не са имали много деца. Било свързано с температурата на планетата и тяхната култура. Мъжете не са били толкова плодовити, както са сега. Липсата на плодовитост от своя страна улеснявало развитието на духовните аспекти в хората. Така че всичко, което трябва да знаете е, че духовната култура на Лемурия била съставена от точно 350 милиона души, което представлява най-дълготрайното общество, което Земята някога е познавала.

Преди петнадесет хиляди години ледът започнал да се топи и лемурийците го знаели. Било е дълъг процес, но те са се опитали по всякакви начини да го забавят. По това време лемурийците се превърнали в общество, което започнало да пътува по океаните. Станали вещи в строежа на плавателни съдове. Те знаели какво ще се случи в края на краищата и затова се заинтересували от корабостроенето. И това е първият път, когато Лемурийска цивилизация започнала да се разделя. Наводняването станало по-бързо отколкото са го очаквали, отделно те не преценили, че с новата тежест на водата и земните пластове ще се раздвижат също.

Вулканичната дейност разтърсила долините на техните поселения. От преди 15000 години до преди 10 000 години, водния баланс на земята се променя и се изсипва в долините на Лемурия. Той пълни долината между планините. Водната стихия заличава всичко, което някога са имали като строителство, всичко, което някога е било създадено. Природата прави това, тя унищожава. Върнете се назад и погледнете руините, които са на по-малко от хиляда години старост и вижте какво е останало от тях. Сега помислете за тези руини, които са отпреди 15000 години и то под океана, където теченията господстват. Нищо не е останало. Някои от лемурийците оцелели в планината, изкачили се и заживели нависоко, тъй като водата се повишила. Преди десет хиляди години, водата спряла да нараства, което представлява нивото на водата подобно на това, което виждаме днес. Горната част на лемурийските планини сега представляват поредица от острови, наречени Хаваи.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 23, 2017, 06:04:39 pm
Цикълът на водата е това, което прави топлото и студеното и този цикъл е динамичен, винаги в движение. Ако прескочим много години напред постоянно е имало температурни колебания в климата на планетата. Почти всеки голям температурен цикъл е надживявал което и да е човешко същество, което значи че няма и един човек, който да е бил пълен свидетел на даден цикъл. Най-кратките били около 200 години. Така че повечето от човечеството не знае нищо, освен че климата се променя, без да осъзнават значението и проявлението на пълният цикъл. Имаше наскоро няколко по-малки ледени такива. Само преди няколко стотин години, през 1400 г., сте имали такъв, където ледниците започват да се трупат наново. Температурите на планетата слязоха малко и след това се върнаха. Това е типично за планетата и за начина, по който тя работи.

Интересното е, преди тези малки ледени събития е имало нещо, което е озадачавало човека. Понеже в началото става все по-топло. Но това е част от цикъла.
Сега имате точно такъв цикъл, който отначало почва с по-високи температури. Типичен е и е нормален. Питайте всяка скала.

Някои от лемурийците изкачили планината и сега можете да се срещнете техните наследници. Наричат се полинезийци и те знаят всичко за океаните. Те знаят за приливите и отливите. Те са били там с първите приливи и отливи! Наблюдавали са всичко. Те могат да направят малко лодка и да се придвижват спокойно от остров на остров, на стотици километри един от друг, без компас. Те знаят начина, по който всичко работи - океаните, приливите и отливите. Някои дори твърдят, че техните предци са Лемурийци.

Следващото твърдение е спорно в научните среди, но аз ще ви кажа, за едни малки метеоритни удари. Първия бил преди 13 000 години, а след него друг станал преди 5000 години. Последният от преди 5000 години е бил много сериозен. Той направи две неща за планетата. Първата е, че изместил ъгъла на остта на планетата, Земята се премества от 28 градуса наклон на 23 и 1/3. Беше ама че удар! Второто е, че той се отразява на цивилизацията. Много прах е бил хвърлен в атмосферата нагоре, в това което се нарича стратосфера и резултатът е бил един изключително продължителен и проливен дъжд. Дъждът унищожи голяма част от човечеството. Много животни и много хора са загинали. Това е било необходимо и сме говорили вече по този въпрос. Било е част от плана. Основната цел е била да се изтрият всичките знания за Лемурия и да се създадат много сладководни езера за следващия етап на човечеството. Науката може да види доказателства за това в стратосферата, плюс това всеки е чувал митологията за големия световен потоп и ноевия ковчег.

Това е интересно, нали? Има хора, които се наричат креационисти. Те ще спорят с теб срещу еволюцията на човечеството. В известен смисъл, и двете страни са прави. За биологията човечеството еволюира много бавно. Но светостта е дадена на всички наведнъж, точно като в историята за Райската градина, наречена Лемурия.

Лемурийската цивилизация основно съществувала от 35000 години до преди 15000 години - най-дългата цивилизацията на Земята. Това е различно от всяко общество, което някога ще имате, защото ние ще прегледаме с вас какво се е случило. Цялата причина за съществуването на Лемурия и за всички атрибути по тяхната ДНК е била, за да се създаде възможност за това, което се е предвиждало да дойде след тях. Когато готвачът приготвя храната, доста често първо намазва тигана и си нарежда на масата всички съставки предварително преди да започне да готви вечерята. Благодарение на тази подготовка храната става по-вкусна. 

Лемурийците представлявали тази връзка на Земята и вас. В духовен план се е подготвяла храната. Ето защо, ние отново ви казваме, че те са имали различен Акашов атрибут от теб. Триста и петдесет милиона лемурийци са съществували в продължение на целия живот на тяхната култура. Те са уникални лемурийци, като с няколко изключения, всеки е имал по един живот. Може да се каже, че така са изграждани Акашовите записи на планетата. Представете си, пещерата на сътворението с всички кристали, които сме описали като душите на планетата. Всеки път, когато една ангелска душа се пресели, за да живее в Лемурия същността на нейната енергия бива заложена в планетата. Кристалът с името й се образува в "пещерата". Някои от тези неща няма да имат смисъл за тези от вас, които не са чували историята за пещерата на сътворението. Цялата Лемурийска цивилизация е била предназначена да изгради пещерата на сътворението и да го имплантира с енергията на 350 милиона души. И в цялата си история, имаше само няколко хиляди, които са имали предишни животи, които са идвали отново в Лемурия - повечето са били учени. Останалата част от тях живели по един живот, а след това се отдръпвали да чакат цивилизацията да бъде завършена. Това беше нарочно, с цел да се засее планетата духовно, за следващия етап, и да се увеличи кристалната стойността на пещера на Сътворението.

Лемурийците видяха какво ще се случи. Както ви казах, преди около 15000 години, ледът започва да се топи, което е станало бавно, в продължение на най-малко от още 5000 години. Може да се каже, че те са имали достатъчно време да се подготвят, и така направиха. Това, което те направиха за първи път е да се превърнат в морска нация строяща кораби. Много от тях напуснали долината, където били, и която бавно се е наводнявала. Така че може да се каже, че част от Лемурийците стигнали разни брегове и се заселили там. Потърсете ги в Нова Зеландия и Великденските острови и по големия континент на това, което наричаме Северна и Южна Америка. Те бяха по области на западния бряг наричан ​​Аляска и по моста до другия континент. Те бяха там.

Някои от тях са започнали други общества в комбинация с други хора, които са пътували доста далеч, и са забравили произхода си напълно. Една от културите се нарича Шумерска и е била в Близкия изток. Това в крайна сметка доведе и до Египетската култура, но много години по-късно. Странно е, че Шумерия е мястото, където мислите, че всъщност е започнала историята!
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 24, 2017, 11:06:38 am
Ето нещо, което не ви казах преди това. Във връзка с доказателства за Лемурия, че са били изтрити. Океанските течения по моретата са много силни, почти като реки те измиват с пясък и тиня всичко по пътя си за векове. Така че има такива, които казват, "Това означава, че ние никога няма да намерим артефакти за Лемурия". Ще ги намерите, когато тези, които ги крият решат да ги покажат. Защото, ако тези колекционери ги покажат сега на света и на науката, всички ще им се присмеят. За тях ще е като противоречие в рамките на реалния артефакт. Артефакта ще е твърде стар, за да представлява това, което е! Поне според модерно мислене, разбира се. Какво би станало, ако сте намерили автомобилна част, която датира от преди 3000 години? Това ще бъде един артефакт, който "не може да съществува." Това е същото като с артефактите от Лемурия. Защото те представляват най-вече звездни карти и биологична информация, която няма как да е била известна според съвременната наука.

И защо някой би могъл да има артефакт на Лемурия? Нали ти казах, че Лемурия е била промита и затрупана. Но понеже са били ползвани кораби за напускането й! Много от тях потънали след бури, и някои ежедневни лемурийски предмети, които са превозвали на борда попаднали в океаните. Някои от тези артефакти все още не са намерени, а някои вече са били намерени и изолирани от колекционери, които не могат да ги покажат на света, защото нямат никакъв смисъл. Има и още.

Има хора, които ще объркат Лемурия с това, което сте нарекли Атлантида. Ето информацията, на която много от вас няма да повярват. Понеже много малко се знае за Атлантида. Вашите историци само гадаят. Нека ви разкажа за Атлантида. Има две цивилизации от тях - стара Атлантида и млада Атлантида. Те са далеч една от друга, както физически, така и във времето. Тази, която вие търсите в момента е много по-млада, отколкото може би си мислите. Новата Атлантска цивилизация имаше голямо сходство с египетската цивилизация в същото време. Едната е резултат от еволюцията на хората в Западна Европа, а другата е в резултат на еволюцията на хората от Близкия Изток.

"Крион, къде е най-новата Атлантида?" Е, нека да ви дам един съвет: Тя е била в непосредствена близост. Потърсете я от другата страна на ботуша. Това е всичко, което ще ви кажа. [Не забравяйте, че този ченълинг е бил даден в западната част на Средиземно море, така че тези споменати посоки са от когато корабът за пътешествия е бил в океана/били са кораб по време на чанелинга/, в този момент. Другата страна на ботуша(от другата страна на долната част на Италия), което е някъде в близост до Гърция и Крит.]

"Крион, къде е старата Атлантида?" Отговорът е, че тя е била в Тихия океан, далеч от по-новата, и по-древна в сравнение. Беше поселение на Лемурия, но не задържа дълго лемурийската съзнателност. Превърна се впоследствие в модел за робството и упадъка. Злоупотребили са с технологията. Не ми е позволено да ви кажа повече.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 24, 2017, 07:34:33 pm
Сега вече знаете повече за лемурийците. Също така разбрахте, че те не са били това, което сега вие имате като съзнателност. Те са били част от подготовката за вас и вие сте загубили част от активацията на своята ДНК, за да разполагате с възможността за двойственост/свободен избор/. И това е свободния избор, за да видите дали ще можете да се самоосъзнаете и да си върнете обратно изгубеното/теста, който сами сме си възложили/. И това е квантовата част на ДНК-то ви. Това е, което ние нарекохме Лемурийски и Плеадиански слой и един от тях е Акашовия запис/Лемурийския/. Сега, когато наредихме пъзела заедно вие разбрахте, че лемурийците са отговорни за създаването на космическия Акаша запис на Земята.

Прогноза за времето към момента

Цикълът на водата е един от най-важните фактори за промяна на времето на планетата. Вторият е вулканичната активност. Третият са въздействията от космоса. И вие сте ги имали всичките в най-новата си история. Това, което в момента сте нарекли глобалното затопляне е, което се опасявам, че като ви разкрия повече ще шокира и разтревожи учените. Причината за това е, че тези цикли отнемат повече от един човешки живот и никой досега не е имал възможността да ги наблюдава от началото до края им. Случвало се е и преди, но сега се случва отново. Това е промяна във водния цикъл и се случва естествено и нормално. Това е начинът, по който земята работи и се самобалансира. Има големи и малки водни цикли. Вие ще имате няколко по-малки между няколко по-големи. Това е начинът, по който Земята функционира. Последният малък ледников период имахте между 1200г. до 1400г., според вашия календар. Хората са все още тук и са оцелели. Точно сега имате началото на още един. Но учените не го наричат миниатюрен ледников период. Вместо това казват, че е глобално затопляне! Това е така, защото те не разбират водния цикъл. Не виждат цялата картина.

Може да изглежда странно за вас, че студеното време започва със затопляне, но ако знаете динамиката на водния цикъл няма да ви е чудно. Никой от вас в тази зала няма да бъде свидетел на целия цикъл, защото ще се развива по-бавно от живота ви. Ще се наложи да чакате до следващия път. Циклите на водата се различават по дължина. Малките могат да траят минимум от по 150 години, а дългите над 400 години, а вие сте в началото на един среден такъв. Не се страхувайте, това е част от Земята и начина, по който тя се самобалансира. Ще има и такива, които ще кажат: "Дали път сами не сме отговорни за това чрез човешката си дейност?" Ето истината и вие ще я знаете със сигурност един ден: Хората не са отговорни за водния цикъл. Но това, което хората са отговорни е, че той се случва по-рано от предвиденото. Да, вие го приближихте, но не сте го причинили.

Земетресенията

Има толкова много хора, които искат да знаят повече за земетресенията, затова ще ви разкрия още нещо. Подобно на водния цикъл, те са част от промените по планета. Те всъщност са свързани с водния цикъл. В действителност, сте имали събитие напоследък, което е причинило цунами, което е допринесло за увеличаването на състрадателността между хората. Това беше едно от най-големите земетресения в историята на вашия живот. Възниквайки под океана беше толкова мащабно, че успя да забави ротацията на планетата. А това събитие продължава да се случва все още с години. Което сега ще ви кажа, може да изглежда срещу всякаква геоложка логика, но това е начинът, по който Земята работи. Забавянето на въртенето на планетата предизвика леко различно съотношение на скорост между стопената сърцевина и между нейната обвивка. Затова Земята ще продължи да се самонастройва, докато се върне в нормалния си ритъм.

Местата, където Земята ще се тресе е около екватора, защото е най-далеч от ядрото на планетата. Тъй като планетата се върти, тези места са най-вероятни да се разместват. Те ще бъдат засегнати и поради друга причина, защото са най-малко уредените/сигурно говори за духовната страна, че хората са най-малко духовни по тези части на Земята/. Току-що казах, че може да очаквате земетресения по екватора. Нито едно от тези неща няма да създаде пълен гибел и мрак на тази планета. Това е просто част от Земните цикли. Посланнико на светлината не се притеснявай за тези неща, защото ти винаги ще бъдеш на точното място и в точното време. Така, че не му мисли къде ще си, когато тези неща се случват. Вие всички сте ни скъпи, всичко което става е в реда на нещата и не забравяйте, че вие контролирате собствения си живот.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 24, 2017, 08:53:09 pm
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА НА ЗЕМЯТА

С оглед на произхода на планетата, ние имаме още информация. Едва след 1900-та година започна действителен процес на просветление тук. Наистина, преди това е било доста слабо. Отне още 87 години за увеличаване на вибрациите на планетата до точка на решителност - решителност за нова вибрация и ново бъдеще. Понеже всички пророци твърдяха, че ще има апокалипсис някъде в началото на новия век, вместо това вие променихте вибрацията на тази планета и отменихте апокалипсиса. Не се заблуждавайте, не е имало никога Божествен план да се прекрати тази планета. Това е от вибрацията на теста, който сте си натрупали през последните векове. Хората създават своето собствено бъдеще. Вие създавате своето пророчество. Това е съзнанието на планетата, което го прави. Ето защо вие създадохте различно бъдеще от това, което видяха пророците преди 1987 г. В момента сте на съвсем друг път от този, който изглеждаше, че ще се случи.

Сега нека ви кажа нещо, което ще ви зарадва. Между 1987 г. и 2007 г., се случи нещо невероятно. Благодарение на новата енергия, кристалите събудени в "Пещерата на сътворението" бяха с Лемурийските имена. Те прошепнаха: "Време е да се върнете!" Триста и петдесет милиона от тях. Чуйте това, слушайте добре - всички лемурийци, които някога са живели на тази планета са живи отново в човешки тела и точно сега те се завръщат! Те са разпръснати по цялото земно кълбо. Слушай хубаво, аз виждам в групичката пред мен някои от тях. Гледам точно към тях. И затова и вие сте тук, скъпи мои. Ето защо четете това послание. И вие се чудите защо прочетеното резонира с вас? Вие се чудите защо цялото ви същество се вълнува докато четете това? Вие се чудите защо на клетъчно ниво усещате силна връзка с Крион? Това е така, защото вие сте тези Лемурийци, старите души в една нова енергия.

"Крион, това не означава ли, че душата ми не е бил тук преди 1900 г.?" Сега отговорът е малко сложен. Парчета и части от вас са се прераждали тук, но не и с цялостната Лемурийска енергия. Ти мислиш за себе си като едно цяло, една душа, едно име и едно лице. Но ти не си. Ти си комбинация от много енергии и души. Трудно е да се обясни, ако не и невъзможно. Имаш висш Аз, което е едно и също ядро енергия всеки път. Но това, което го заобикаля има голямо духовно разнообразие. Сега някои от вас се завръщат с лемурийското си "ядро на енергия", което не се е случвало за последните 50 000 години. Тези части от ДНК-то отново почват да се активират.

Чуйте какво ви казвам и то в продължение на години вече: По-малко от половината от един процент от тази планета трябва да се събуди, за да се промени вибрацията на всички останали. От 2012 ще започне една нова планетарна вибрация. По-малко от половината от един процент от седем милиарда души трябва да се събуди. Това не е толкова много. В действителност, това са само 10% от 350-те милиона лемурийци, които са живи днес - един много разумен процент.

Къде си ти в този пъзел? Колко време се предполага, че цивилизацията ще продължи? Аз ще ви кажа. Отговорът за бъдещето, вие сами ще си го решите. Вие сте напълно в контрола му, така че то може да продължи толкова дълго, колкото желаете. Но аз ще ви кажа за колко време е предназначен теста. На някои от вас ще им стане смешно, но продължителността на теста по вашите години е 144,000. И всеки от вас знае тези цифри интуитивно.

Вие се намирате на към 100 000 година (измерено от момента, когато са дошли Плеядианците). Сега виждате, че ви остава предостатъчно време, за да си направите всички промени. Енергията на самата Гая/Гая е духът на Земята/ ще започне да се променя през 2012 г. Това е цикъл от 1000 г., който ще е достатъчно дълъг и благоприятен за просветление, отколкото времето, през което сте се родили досега.

Има такъв въпрос "Кога ще се срещнем с нашите братя? Кога Плеядианците ще се върнат на планетата?" О, аз не мисля, че то е мистерия за вас. Те ви посещават най-редовно. Някои от вас ги виждат, други не. Няма зловещ план, скъпи мои. Когато те идват и те наблюдават, те те гледат с голяма любов и се радват на градината, която са посели и как тя се разраства. Ако теста продължи 144,000 години, в края му вашата планета ще бъде точно като тяхната - планета на просветлението, с атрибутите на Великото Централно Слънце/това е където Крион живее/. [Крион се усмихва]

И аз ще ви кажа нещо, което много от вас може би не искат да чуят. Ако сте Лемурийци вие също ще бъдете там! Ето колко човешки живота имаш още да живееш. Ето колко обичаш Земята. Ние вече ти го казахме много пъти, докато си човек и гледайки се в огледалото си казваш "Уморен съм, не ми се живее повече, няма да се връщам повече тук." Ти си казваш "Свърших си работа, беше много и трудна работа, не ми се минава през това отново." След това си променяш набързо човешкото мнение, когато си от тази страна на завесата и когато проведеш един бърз разговор с Бог ... и това е винаги забавно да се види. [Крион се усмихва]

Вие всички до един се връщате! Това е, което правите. Даже не ви се чака. "Уморен съм" е човешка приказка. Няма такова нещо като умора от другата страна на завесата, само състрадание. Този тест, в който сте, всичко е въпрос на състрадание. През 1987 г. започнаха редица промени по планетата Земя за обръщане към нова състрадателна женска енергия., за да може бавно да се мине към следващата енергия на цялостност. Което ще създаде състрадателен баланс по цялата планета, нещо което не се е случвало от хилядолетия тук.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 25, 2017, 10:36:15 am
"Крион, ако може да дадеш някаква индикация за това къде се намираме сега и как се справяме?" Ти нямаше да си тук на този чанелинг, ако не ти беше мястото тук. Ще дойде време, когато ще погледнеш към тези времена сега и ще ги наричаш мрачните векове на просветлението. И някои от вас го знаят. Това е времето, когато на вратата просто се отваря бавно за светлината на духовното разбиране. Ето един термин, който не може да се преведе правилно на всички езици, но времето в което сте сега ще бъде известно като конфликтен монотеизъм. Всички са съгласни, че Бог е един. Но никой не се съгласява за кой Бог става въпрос. Това е върху, което ще трябва да поработите занапред и както други проблеми от историята са били решени, то и този проблем ще се реши.

Спирам засега. Какво е енергията на деня? Ще те подсетя. Състрадание и синхронност. Колко светлина можеш да рапръснеш на хората около теб? Можете ли да изпратите светлина на което и да е човешко същество, на всеки който има нужда, без задължително да е участвал в срещата, или дори без да познава тази енергия, или да има някаква идея за Бога? Можеш ли да промениш тъгата в някого? Имаш ли способността да държиш тази натъжена ръка с твоята светлина? Нека ти кажа нещо. Системата ги доведе тук, така че бихте могли да направите точно това. Приемаш ли го? Тогава го направи, Лемуриецо. Направи го.

Добре дошли в една нова епоха.

И нека да бъде.

Крион
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 25, 2017, 10:55:02 am
От разкритията на Крион ми минаха някои мисли през главата, които сигурно не са случайни.

За древногръцката митология и за вероятната й връзка с новата Атлантида. Имало е магически хора от Атлантида, които са изглеждали като богове пред по-обикновените, така се е формирала тази митология. Неразбирането се забулва в мистериозни фантастични образи.

Част от тези магически хора, които също идват от старата Атлантида са основали и Египетската цивилизация преди 5000 години.
В началото всичко е било балансирано там, но по-нататък поради злоупотреба с магията се получат историите с поробването и упадъка. Същото е станало и с новата Атлантида. 

Една част от артефактите намиращи се в ръцете на частни колекционери са от Лемурия, но вероятно има и такива от Атлантида. Вероятно както Лемурийците са напуснали потъващата суша, така и Атлантите като са се евакуирали са взели някакви предмети със себе си.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 26, 2017, 09:17:21 am
След като хората от Плеадите модифицират земния човек добавяйки още два слоя в ДНК му той става от биологично съществуващо инстинктивно същество в напълно осъзнато божествено същество подобно на своите създатели.
С течение на времето стотици години и векове наред, живеейки сред дуалистичната природа на Земята, съзнателността дадена с пълен капацитет в началото, малко по-малко се променя, тя един вид се износва живеейки в двоичността. Човекът Бог с всяко следващо поколение забравя някакви неща от истината за себе си, природата му го причинява, неговата човешка природа. Силата му намалява, божествеността му се ограничава, инстинктивността му се е увеличавала. Защо се случва това. Причината е, че той почва да усеща страх забравяйки за истинската си същност. Съмнения почват да се прокрадват в душата му. Привързаност към собственото тяло почва да се оформя и към връзките с останалите хора, страх от загубата на любимите хора, на децата им. Отделно земната природа, която тегне като секира над материалния живот. Лемурийците са съзнавали, че идва край, че ледовете се топят и че водата ще залее земята, която са обичали и почитали. Било е важно да се спасят, да спасят децата си и начина си на живот, станали плаваща нация. Много се установили на далечни брегове, нови поколения преминали през живота, забравата ставала все по-голяма сред тях. Природата с всичките си капризи и катаклизми увеличавала още повече това. Някои от хората почнали да стават суеверни даже. Унищожителната сила на природата не прощава и не подбира. Метеори удрят повърхността, представяте ли си за какъв силен удар е ставало дума. Небето е станало тъмно от прахта попаднала високо в атмосферата, Слънцето е изчезнало, невиждан дъжд се е изсипвал. Земетресения, вулканични изригвания, широки температурни колебания, липса на препитание, постоянно движение в търсене на спокойно подходящо място за съществуване. Ето как страхът за собствения живот окончателно е изтрил високата божествена съзнателност в повечето хора. Ето така е започнало всичко наново в дуализма и т.нар. свободен избор. Отделно самата планета е била в такава фаза на ниска съзнателност.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 26, 2017, 09:27:18 am
Изводът за мен е, че 3Д животът, дуализма на съществуването не прощава на никого. Даже самият Бог да стъпи на тази земя Той придобива малко по малко някакви черти на обикновен човек и тези черти се задълбочават ако продължава да се преражда в тази форма, всичко се запечатва в ДНК-то, което се пренарежда постоянно в квантовата си форма и запомня промените.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 26, 2017, 10:02:55 am
Има и друго нещо, което се наблюдава и сякаш е като шаблон на обществата, когато съзнателността става ниска. Ниската съзнателност е свързана с нарастващото его и нарастващото его придава изключителна значимост само на себе си. Другия вече не е брат и сестра, той е враг и препятствие. Ето така малко по малко чрез влиятелните слоеве в обществата с увеличаването на егото и намаляването на съзнателността ситуацията отива към желание за контрол и ограничаване на избора на тези дето нямат толкова влияние. Така се създава робството. Робство има и в нашето съвремие, то е по-елегантно моделирано от това в древните времена. Служенето на социалните системи, това е съвременното робство, чрез икономиката и парите, чрез предоверяването на собствените си нужди от препитание на външни източници. Това са процеси и потенциали, които просто се случват при едни или други нива на съзнателността между хората. Ниската съзнателност е свързана и с голям упадък, какво друго може да се очаква да стане и да узрее от непрестанния негативизъм и нихилизъм в обществата. От презадоволяването на сетивата, от безкрайно създадените нужди на комерсиализма. От отчаянието на масите и липсата на вяра в себе си и в по-голяма сила от самите нас и в нас. От изразходването на жизнената енергия по безсмислени неща. Упадъкът е гарантиран.
Сега е ново време, всичко това вече се променя. Нови хора идват да прокарат ново съзнание. Самата планета е в нова фаза и подкрепя издигането на съзнателността. Няма нищо повече, което може да спре новото да измести старото и нефункционалното. 
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 27, 2017, 10:41:51 am
Малко паралели ще направя между по-горното, което написах за различните тела, които имаме и обвивките на Земята с терминологията, която ползва Крион.

Крион говори за кристална решетка, това според мен е астралната обвивка на Земята. Тя запомня всичко, което всеки човек прави през целия си живот. Понеже тялото се движи, всяко движение, каквото и да било се запомня от тази решетка. Освен това тя връща към нас от тази енергия.
Магнитното поле е 5D, полето през което минават всички мисли, то е като една огромна мрежа, която ни свързва всички един с друг и освен това ни свързва и с Бог, откъдето идва всичката мисъл, всичката възможна информация.
Пещерата на сътворението е 6D, където се пазят индивидуалните акашови записи от енергията на всички прераждания на всички хора, които изобщо са се прераждали или са имали поне един живот на планетата. Това поле е интуитивно. До него човек стига чрез интуицията си.

Човешките обвивки са същите като земните. То като цяло е едно общо поле, което стои около всеки човек и това поле не е отделено от полетата на другите хора а е свързано с абсолютно всеки, също така то е свързано и с полето на Гая/духа на Земята/. Свързано е не само с Гая, но и всичко предметно, което се намира върху нея, дори и нещата, които хората сме направили.
Връзката с Земята е нещо много важно. И това ще се разбере, когато изпратят първите хора на Марс, където мултидименсионалните полета, ако не си съответстват и допълват с тези на хората вероятно от липсата на тези полета или защото тези полета на Марс са по-различни, с неподходящи въздействия, хората, които ще живеят там може да не се почувстват добре здравословно. Гая е място специално направено за хората, но всичко трябва да се разбере по трудния начин понякога. 

Човешките духовни обвивки/тела/ извират от неговата ДНК, от тази нейна част, която все още е мистероизна за науката. Тази част за науката изглежда като излишна.
Сегашното ДНК функционира на около 30% според Крион, докато при Лемурийците е функционирала на 90%. Техните фини тела са били почти напълно развити, това означава висок процент на функционалност на ДНК-то. Магическия човек, който е върха на еволюцията. Човекът, който живее в 5D плътност с всичките си тела и с физическото включително. За този човек няма тайни на вселената, всичко се излива през него и от него, той Е вселената. Той е Божествен в човешката си форма.
Тези допълнителни проценти ДНК са напълно функционални у всеки, но се намират в някаква спяща форма, като блокирани.
Това е така, защото сме приели дуалистичната си природа като истина за себе си и защото ние сме създателите на тази планета и създателите на собствена си реалност. Дори и с 30% от тази воля ние създаваме ежедневния си опит всяка секунда заедно.
ДНК се пренарежда според това, в което вярваме, според намерението което имаме, според мислите и чувствата, които привличаме и на които обръщаме внимание. ДНК то на човека е най-сложния божествен механизъм, който съществува на тази планета. ДНК-то ни както казах е съвкупност от всички тела и енергии, представлява нещо като енергетична обвивка около тялото/заедно с тялото/, която отива на всякакви посоки и отвъд всякакви посоки, има определени вибрации на различните си нива и определени плътности, има и различни цветове. Не че това има голямо значение, защото и без това е трудно да си го представим точно както наистина изглежда. Важното е да се знае, че е свързано и че ние сме неговият субект, ние командваме собственото си поле. То си действа по-принцип автоматично, но се влияе и от командите, които му възлагаме на съзнателно и на подсъзнателно равнище.
Сложно изглежда, защото наистина е много сложно. Но не е невъзможно да бъде разбрано, защото тези които сме го правили сме ние хората преди да дойдем тук да вземем тези тела и да живеем като хора.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 31, 2017, 12:47:33 pm
Още една гледна точка какво означава просветлението пак пречупено през Крионската терминология. Мога да го кажа съвсем просто. Всичко свързано с нас като хора зависи от ДНК-то. Колкото по-действащо е, толкова повече усещаме свързаност със Създателя си. ДНК-то става по-действащо когато почнем да изпитваме състрадание. За състраданието може да се изпише много и ще го направя в отделна тема, защото както се вижда е от изключителна важност.
Та като излезем от човешката форма ДНК-то няма никакво значение, то остава на съхранение в Гая/като кристал в пещерата на сътворението/, заедно с всичката информация от текущия и всички предишни животи. Този кристал е персонално свързан с душата си и е напълно уникален, няма друг подобен на този кристал.
Това, което се нарича Аз се връща към душата си, когато остави тяло, енергия и памет на Гая. Душата е напълно съвършена и е наясно с абсолютно всичко. Не й трябват опитности от минали животи, за да знае какво Е. Душата дава прераждания по една от двете цели: кармична предопределеност, което е разчистване на някакви недовършени неща от предишни животи и другата причина е идването ни тук като учител, лечител или като помагач за всички онези, които са се забулили дълбоко в илюзията на 3Д-то и имат нужда от някакво леко побутване, за да се досетят някакви неща и да могат да продължат напред.
В тези времена на преход пробуждането е много важно, защото от това зависи доколко хората ще са подготвени за това, което идва през следващите десетилетия и столетия.   
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 31, 2017, 06:51:30 pm
Още по скритата история на човечеството, частта, която не се споменава от Крион.

Има няколко особености по историята представена от Крион. Говори се общо взето само за Лемурийците, които разбирам, че са най-съществената част от пъзела и затова ни се разкрива повече за тях. Сега те са тук с цялата си енергия и техните възможности на супер хора ще се пробудят по-бързо от тези на останалите, това е нормално и те ще дадат примера, ще повлекат останалите, ще направят откритията в науката и най-много ще повлияят за промяната на социалното статукво. 350 млн. човека са това все пак и всичките разполагат с цялата си духовна енергия. За пример повечето от хората, които са сега на Земята са дошли само с частична духовна енергия. Но това няма значение, защото Лемурийците ще изнесат всичко, заедно с помагащите раси от другите човешки планети, имам предвид най-вече Плеадианците. От тях също има милиони/споменават се около 200млн./, които са избрали да се прераждат тук само с благородната цел да помагат за повдигането на съзнанието, без да участват в кармични процеси и да си създават договори и бъркотии. Те идват от много високо съзнание/между 5D и 9D/, вярно от други планети и тук общо взето се учат на всичко наново и градят нов кристал в пещерата. Но при тях нещата също стават бързо, осъзнаването става много по-бързо и пренареждането на ДНК-то също. Плеадианците са тук за да взривят парадигмата на материализма, да скъсат с всички социални договори и с всички нефункционални правила в обществата. Те са нещо като войни на светлината. От своето високо ниво на съзнание те много ясно виждат какво не е наред тук, много ясно казват какво трябва да се направи за да се промени, действат без страх и задръжки и се пренасят директно върху проблема. Ако срещнеш такива хора можеш с лекота да си дадеш сметка кои са. 

Има няколко големи питанки в историята на Крион. Как точно част от лемурийците са станали отделна група и са формирали Атлантида. Има също така и друг въпрос, какво се случва с останалата част от света и хората по времето когато е съществувала Лемурия. За това нищо се казва. Едва после, когато лемурийците напускат потъващия континент се споменава, че установявайки се на отдалечени брегове основават нови цивилизации. А какво са представлявали другите хора по това време, които не са били лемурийци. Те били ли са докоснати от божествения дизайн на плеадианците. Ето по този въпрос ще си дам теорията по-нататък.     
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on януари 01, 2018, 03:06:15 pm
Няма да мога да вкарам някакви по-конкретни дати и години в това, което ще напиша тук, може и поредността на събитията да не съвпада съвсем.

Лемурия е била доста откъсната и отдалечена от останалата част на света и затова тяхната цивилизация е просъществувала толкова дълго. Там човекът е бил докоснат от плеадианския дизайн както казва Крион преди 100 хил. г.
Много години преди това човешкия вид, който е бил годен за това е бил наблюдават и проучван от тях. И когато е започнала промяната не е станала съвсем изведнъж, пак са били нужни някакви големи периоди от време, хиляди години. Все пак от еволюционна гледна точка тези хиляди години са толкова кратки, че в днешно време учените още се чудят как изведнъж се появява съвременния човек.
Преди около 300 хил. години този по-напреднал човешки вид го е имало измежду останалите видове. Той е бил разпространен по цялата Земя, но най-вече в Европа и Азия. Между преди 300 до преди 100 хил. год. грубо пристигат високо технологично напреднала раса знаейки за потенциала на това, което ще сторят, знаейки какво предлага тази планета и че ще им послужи. Подобно на плеадианците и тези имали високонапреднала наука по промяна на ДНК-то и те били първите, които променили генетичното наследство на най-напредналия дотогава човешки вид. Тази раса била сериозно въоръжена и войнствено изразена. На някакъв етап плеадианците забелязали тяхното присъствие, но понеже са миролюбиво настроени запазили неутралитет и само наблюдавали отстрани какво се случва. Войнствената раса била от рептилоидни същества. Те били както казах с висока технология и солидна армия, имали и развити паранормални способности. В лицето на човешкия вид те видели възможност за създаване на армия от работници за добиване на злато, което им е било нужно за правенето на някакви щитове по техните планетарни системи. Затова и променили ДНК-то на хората, оставили само тази част от него, която лесно може да се манипулира от първичния подтик на човешката природа. Тези рептилоидни създания оставили свои главно-командващи офицери да наблюдават и управляват хората, така че да си вършат работата, за която са ги нагласили. През тези времена най-вероятно мястото наречено Лемурия не е било в обсега на техните интереси и внимание и там плеадианците са решили да направят свой собствен вид човек. Единият вид човек бил страхлив и инстинктивен принуден да работи чрез някакви системи за сплашване. Другият е бил богоподобен и се е развивал естествено в закътана защитена среда. Ин и Ян. Това е началото на дуализма, двете крайни енергии на любовта и на страха били внесени сред хората, чрез промяна на хората към двете им крайности.
С минаване на годините нещата почнали да се променят, инстинктивния човек събирал по-малко светлина и любов и се развивал в тази посока, докато божествения губил от светлината си и се предавал на страха.
Рептилоидните господари оставили свои началници да управляват. Тези началници имали напълно човешка форма. А някои от тях са разполагали с много големи паранормални способности. С течение на времето и тези почнали да се променят, човешкия живот прави тези неща. При тях съпротивата към светлината е много силно заложена. Те не признават първоначалния Създател на вселената и отхвърлят връзката си с него и изобщо всичко свързано с любовта и състраданието. Техния начин да събират енергия, тоест да се хранят е чрез пролятата кръв и страха, чрез създаването на условия на страдание. Това при тях важи и до ден днешен, макар че някои изглежда се отварят за светлината и за промяната/просто защото нямат избор, не защото светлината има значение за тях/. То и няма друг начин, щото света, който досега е бил завладян от страх и негативизъм се променя и няма да произвежда енергия, с която да се захранват. Те няма да се предадат много лесно, но и нямат избор, защото когато това място стане място без страх и негативизъм настъпват гладни времена за тях.   
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on януари 02, 2018, 10:36:53 pm
Лемурийския начин на живот е бил матриархат. Жените са заемали най-отговорните позиции в техните общества. Те са били висшите духовни лица и управници. Мъжете са се грижели за оцеляването чрез подсигуряване на прехраната.
По време на живота там без съмнение с годините са се появявали разни хора, които са били несъгласни с матриархата и те са били освобождавани да напуснат обществото.
Най-вероятно от такива прокудени хора, техни наследници и най-вече мъже се е образувала старата Атлантида. И това общество постигнало голям технически напредък, но понеже били опозиция на жените те не са вярвали в значението на емоциите и така не са интегрирали достатъчно сърдечната си чакра в развитието си. Затова са допуснали и падението си.

Лемурийците не са се прераждали, имали са точно по един живот, за да запазят силата и целостта на ДНК-то, което да оставят в "Пещерата на сътворението" и чак на този съвременен етап да започнат да използват.
След топенето на ледовете и миграциите им по различни части на света преражданията са започнали. Душите им се разделили на много енергийни части и по този начин са се прераждали с частична духовна сила и енергия. И това се е случвало през цялото време до наши дни. С всяко прераждане тези части са губели представата за истинската си същност и са приемали дуализма за реалност.
От друга страна останалите хора, които са били модифицирани от рептилоидите на някакъв етап са станали ненужни за добива на злато, необходимото количество злато е било добито, но все пак е трябвало да бъдат запазени да съществуват на ниска вибрация, за да се ползват за духовна емоционална храна на тъмните сили живеещи в астралното поле.

Според мен и двата вида модификации са били допуснати да се случат като божествен дизайн и небожествен дизайн и да се види докъде може да се стигне. Свободният избор винаги го е имало. Тези части за свободния избор от ДНК-то не са били премахнати от рептилоидите. Уважавали са този закон. А за хората всичко е изглеждало като част от живота. Не е имало нещо, което да изглежда твърде необичайно или прекалено стресиращо до полудяване. Рептилоидите са приемали човешки облик, когато са имали физическо присъствие на Земята. За хората те са изглеждали като велики военни предводители или магнетични духовни водачи. Никой не ги е виждал в истинската им форма и по този начин е запазен големия контракт за свободния избор и по точно неутралитета на трета влиятелна страна, която помага или вреди, но го прави незабелязано, така че хората да се чудят проблема от тях ли е или от някъде другаде, но без да го знаят със сигурност.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on януари 03, 2018, 09:14:24 pm
Има и още едно нещо, което трябва да се добави тук, за да постигнем още по-голяма обективност. Доброто и злото съществуват само в тази 3Д вселена, на тази 3Д планета Земя, поради свободния избор и двете крайности на всяко нещо.
Отвъд 3Д измерението добро и зло няма. Там важи божествения ред. Няма никакъв избор. Тоест изборът е един. Може да правиш и друг избор, но той не води до нищо. Всичко във високите измерения е общо и се прави заедно. Всеки дух, всеки ангел се припознава във всеки друг дух и ангел. Ангелските същества представляват големи групи от духове настроени на една честота. Архангелите са още по-големи групи. А Бог е всичко, той е всяка група, всяко нещо, абсолютно всичко, което съществува, а вероятно и това което не съществува, понеже Бог няма как да го ограничим.
С това искам да кажа, че рептилоидната раса може да изглежда като зла сила, която е завладяла и доминирала хората толкова дълго и го е правила скрито и подмолно, но те също са част от Бог, дори и да не го признават. Техните тъмни ангели може да имат относителна свободна власт в 3Д вселената, но отвъд това се подчиняват на божествения ред, по простата причина че няма как да не се съобразяваш с божествения ред, защото друго освен божествен ред не съществува.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on януари 03, 2018, 09:36:46 pm
Още малко за рептилоидите.
Генетическите опити с човешкия вид са имали още една съществена причина, за която малко се знае. Не е било само за да ни направят покорни роби и да им добиваме злато. При тях проблема е, че душите им не са такива като човешките. Те нямат идея за божественост в себе си, липсва им изцяло интуицията, защото душите им не са божествени. Като същества те са част от Бог, Бог ги е сътворил такива с някакви причини, но не им е дал божествена душа.
Та понеже знаят, че има някакви човешки раси, които изглежда имат някаква връзка със светлината и те са станали любопитни как могат да придобият същата връзка със светлината. Защо при тях това липсва, защо нямат усещане за връзка с Бог.
Затова и са правени тези опити с човешкото ДНК, един вид ако могат да го взаимстват в тяхна полза и да си добавят божественост на собствените души. Това се загатва от Крион, че действително има такива същества без божествени души и твърдо се изказва, че тези, които нямат божествени души няма как да ги направят божествени по каквито и да е начини. Правени са много опити от най-различни бездушевни същества и не става дума само за нашата земна раса, но и от другите планетарни системи са отвличани хора и са правени опити с тях, но напълно безуспешно. ДНК-то е толкова сложно, че само този, който го е създал може да го дари и внедри на някой друг вид/ако така прецени/ и това е самият Бог.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on януари 04, 2018, 09:31:19 pm
Как е постигната промяната, която виждаме до днешния ден?

Чрез съществата на светлината, които сме ние и които сме решили да дойдем тук и да започнем да се прераждаме огромен брой пъти в тази сложна 3Д среда в човешки тела с осакатено ДНК и с компрометирана биология. Чрез много от нас тази променена и ограничена биология на човешкото тяло започва да възвръща възможностите, които са й заложени от плеядианския дизайн насам.
Нямало е друг начин, някой е трябвало да промени тази ситуация, да освободи човешкия вид от клопката, в която са го поставили. Някой който е имал власт се е възползвал от ситуацията и е поробил вид, който не е трябвало да бъде поробван, защото този вид носи оригинална божествена душа. Няма как да бъде оставен безкрайно време да служи за производство на храна за някакви тъмни сили. На Фермата за негативни емоции е трябвало да се сложи край.
Разбирате ли за какво става дума. Какво е било заложено на карта през всичкото това време, което е минало. Затова плеядианците имат такава обич към тази планета и затова и за миг не са се отказали да си я върнат от окупаторите. Но за да се случи това е трябвало да се мине през тежкия път с преражданията, с инфилтрирането като тайни агенти в установената система.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on януари 05, 2018, 08:08:13 am
Някой ще се зачуди защо хората от Плеядите са принудени да се прераждат тук. Защото няма друг начин да се влезе в това пространство. Тъмните сили са направили всичко възможно колкото се може по-малко светлина да идва към хората. Отделно с ограничено ДНК самите хора трудно приемат светлината. Божествените лъчи минават всякакви бариери, но когато ДНК-то е оставено само с най-долните две чакри как да бъде приета тази висша светлина, за която са нужни отворени по-горни чакри.

Чрез хората от Плеядите, които идват тук от много високи реалности и много бързо се осъзнават след объркването на дуализма, чрез тях информацията за Бог се предава на останалите хора потънали в илюзията и те се отварят за тази информация, чакрите им се отварят, ДНК-то им се пренарежда наново, нервната система разширява възможностите си.

Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on януари 06, 2018, 01:03:49 pm
През тези години, в които живеем завесата на забравата се вдига. Енергетиката на планетата вече е друга и задържа позитивното много по-добре от преди, като не запомня изобщо негативното. Това не значи че тъмните сили няма да дадат някакъв отпор на новата ситуация. Почти е сигурно, че ще го направят по някакви начини. Ще се опитат да насъскат още някой международен конфликт, да предизвикат поредна война, нещо с много кръвопролития, тероризъм и от това страх и паника, ще направят някоя финансова шашма на борсовите пазари, от което може да стане икономическа криза, ще се опитат да ограничат още повече правата на гражданите с нови закони, да ограничат и възможностите за препитание и за относителна свобода. Един вид като за последно преди да напуснат да си покажат рогата. Може да го направят, но може и да не го направят, ще видим. Все пак и те имат свободна воля да действат според техните си принципи и вярвания.
Едно е сигурно, че Божествения ред пристига в този свят и няма връщане назад. 
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on януари 06, 2018, 04:39:48 pm
Как се случват прераждания от по-високо осъзнаване към по-ниско. Или механиката на внедряването на хората от Плеядите на нашата планета.

Има изготвена система, която работи. Тя не е приятна, но е наложителна, защото само по този начин е възможно. Плеядианците идват от съзнанието на всеобщото Единство и техните 9 обитаеми планети са се издигнали над 5-тата плътност. Как е възможно след като си вече просветлен и си привикнал към това състояние на Единството да съумееш да си понижиш вибрацията и да се въплътиш в плътността на човешкото тяло. Единственият начин е да бъдеш подлъган от илюзията на човешкия живот, че не си част от Бог.
Първо те се присъединяват към някаква душевна група за въплъщаване и водачите в нея имат изготвена стратегия как да помогнат да се свали достатъчно вибрацията, за да може да се влезе в бъдещото човешко тяло.
След този етап винаги се избира много тежък живот, силно травматизиращ и силно ограничаващ, често в него е включено някаква много сериозна измъчваща болест или голям физически недъг, силно болезнено преживяване или нараняване, или много трагична смърт. Само по този начин може да се изличи от интуитивното съзнание връзката с Единството. Та първият живот, който те приемат е такъв, много жесток и впечатлителен. Ако не помогне се приемат и други подобни превъплъщения, докато се прекъсне връзката с Божественото начало напълно. И чак тогава чрез следващите прераждания по силата на свободния избор, както се случва и при всеки друг човек знанията се събират наново по обичайните начини чрез колеблива вяра и всякакви съмнения, бавно но методично. Едно нещо обаче винаги остава в интуицията на тези хора, че имат съдбовна задача, че имат нещо което трябва на всяка цена да свършат, това е техният единствен договор. Всичко друго от преди се изличава, но този интуитивен спомен кънти постоянно в душата и не може да се пренебрегне. Така става чрез този далечен съмнителен спомен връщането към себе си. И това връщане е по-бързо от при останалите хора, по-малко прераждания са необходими. Тази задача е една от най-трудните и всички, които се захващат да я свършат, ако я свършат добре преминават на следващо духовно ниво на издигане. Някои казват, че се постига нивото на ангелите и на издигнатите майстори. Но не това е от значение, не за това всичките тези приятели са тук. Тяхната цел е да помогнат и да покажат, че това място не е забравено, и че винаги има шанс нещата колкото и да са трудни и дори да изглеждат невъзможни да се преобърнат към по-добро.   
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on януари 07, 2018, 09:11:05 am
Някой може да запита защо е необходимо да се забрави напълно връзката с Единството в горния случай.
Иначе няма как да се поставиш на мястото на всички онези, които дълбоко живеят в илюзията за откъснатост и да пробудиш в себе си дълбока симпатия и състрадание към тези намиращи се в състояние на отделеност от Божественото.
Ако идваш като човек с непоколебимата идея и воля, че си част от Единството и преди това никога не си живял по този начин ще намериш човешкия живот твърде объркан и тежък и най-естествената ти реакция ще е чрез вибрацията на Единството да напуснеш това тяло.
Както се вижда за всичко е помислено в тази сложна игра, в този невероятен експеримент на масово пробуждане. 
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on януари 13, 2018, 08:04:39 pm
Историята на Земята не е само една. Тази история, която знаем важи само за нашия времеви-пространствен континиум. Ако си припомним, че истинската реалност е многоизмерна това означава, че има безкрайно много вселени с безкрайно много версии на планетата Земя и с безкрайно много версии от всеки човек, който е живял, живее и ще живее, и всяка версия осъществява всяка една възможност, на която е способна и на всичкото отгоре това става едновременно. Луда работа, като си помислиш, то и затова този вид информация много дълго е нямало как да бъде разкрита дори и на най-напредналите отворени научни умове, понеже е трудно да се проумее в рамките на човешкото възприятие.
Историята на нашата планета има няколко основни времеви линии и всичко, което можем да си представим като възможно вече се е случило.   
Title: Re:Загадката наречена човек - Древен Египет
Post by: velaskes on януари 28, 2018, 02:40:30 pm
След потапянето на старата Атлантида, която се е намирала някъде на острови в Тихия океан някои от жителите там се спасили като напуснали своевременно с летателните си кораби. Те се приземили на различни места по Земята и основали нови поселения, по същия начин както и Лемурийците направили след тяхното наводнение. Едно от местата бил Кхем или както се знае сега Древен Египет. Начело на атлантите, които решили да се установят там бил Тот, който имал много дълъг живот в едно и също тяло и този живот се простирал от времената в Атлантида чак до изграждането и възраждането на Египетската цивилизация - живот продължил хиляди години. Тот се издигнал до много висока плътност на осъзнаване, за него не е имало никакви граници на материята, обучавал е и предавал знанията си на другите атланти, които дошли с него, а също и на местните хора.
Той построил Великата Пирамида, която неправилно се нарича днес Хеопсова. А останалите пирамиди са били имитации на тази огромна пирамида и построени от хората на Египет с ноу-хауто на пришълци от Сириус Б.
Тот е колосална фигура в стария свят. Той е нещо като мост между Божествените царства и земното царство. Пред него е нямало нито една тайна. Той е спомогнал за създаването на Живата библиотека на Акаш, която се е намирала в онези времена на хиляди метри под Великата Пирамида в друго измерение и плътност. Оттогава насам полюсите на Земята са се изместили, така и местоположението на Акашовите хроники е отишло някъде на много голяма дълбочина под Тибетското плато. Това място е много тайно и изключително трудно за намиране, дори за душите от 7-ма плътност, които са свързани с нашата планета.
Голямата Пирамида се е ползвала лично от Тот и от Плеядианците като камера за възнасяне и като портал между измеренията. Имало и камери за подмладяване там. Когато е строена под нея е бил един от най-силните вортекси на гравитационно-магнетичното поле.
В по-късен период дошли хората от Сириус/Тот си е заминал от човешкия живот, предвиждайки какво ще се случи/, които били от висока плътност, но все още оперирали от егоистична гледна точка, поне тези които дошли. Те имали много големи паранормални способности и изглеждали като богове пред обикновените хора. Египетската митология и рисунките по храмовете се дължат на тяхното присъствие. Може и да са имали благородни планове в началото, но това, че са се считали за нещо повече от останалите и са налагали своето превъзходство чрез магията пред обикновените хора тогава е довело до тяхното падение и до падението на късната Египетска цивилизация. С всяко следващо поколение самозабравата им ставала все по-силна и извращенията още по-големи.
Така че, хората от Сириус сега плащат карма и в днешно време са приятелски настроени и се опитват да помагат по възможно най-добрият за тях начин.
Title: Re:Загадката наречена човек - рептилското програмиране
Post by: velaskes on март 29, 2018, 11:00:56 pm
Откакто Анунаките дават на човека сложно мислещ аналитичен ум способен на абстракции и на самоосъзнаване, от това време рептилската група от Орион не е престанала да зарежда новата придобивка на хората с най-различни ограничаващи вярвания, до такава степен, че човек се превръща в точно обратното на това което е - от божествено същество става безпомощна жертва. Този път разбира се е бил одобрен от нашите души като път на растежа, иначе самите орионци никога не биха били допуснати през карантинната зона около Земята създадена от плеядианците. За периода Кали Юга, или ерата на тъмата и злото човек бива мачкан прераждане след прераждане, живот след живот та сега ни е толкова трудно да приемем истината за нашата божествена същност.
Ето някои от вярванията, които са успели да ни пробутат:
1. Няма достатъчно - или синдрома на липсата. Убеждението, че природните ресурси са ограничени и че никога няма достатъчно за всички.
2. Трябва да се състезаваш и да си първи и да си винаги печеливш. Само победителите имат значение, на тях се дават наградите. Загубеняците не получават нищо. По-силния, по-бързия, по-умния печели.
3. Без да работиш нямаш право да живееш. Ако не работиш изпадаш от обществото и сам се оправяш както можеш.
4. Трябва да се прекланяш на Бог, да изпълняваш всички негови заповеди безпрекословно иначе ставаш грешник и след смъртта попадаш в място наречено ад и ще бъдеш горен и изтезаван цяла вечност.
5. Нямаш права, само тези, които силните на деня ти позволят да имаш.
6. Когато има какъвто и да е проблем трябва да се обръщаш към компетентен човек, единствено той може да ти помогне. Сам си неспособен да си решиш проблемите.
7. Трябва да спазваш въведените закони, в противен случай ще бъдеш наказан.
8. Ти не знаеш какво искаш, затова ние ще избираме вместо теб.
9. От теб се иска само да работиш и да консумираш, за всичко друго ние ще мислим вместо теб.
10. Ще получаваш толкова теоретични знания през годините на обучението си, че да изгубиш интерес към познанието и ще затъпееш порядъчно.
11. Живота ти ще минава по точно определен избран от наш начин - училище, семейство, работа, пенсия и гроб.
12. Нямаш никаква власт над природата и стихиите.
13. Нямаш никаква власт над живота си, по всяко време може да ти се случи всичко най-страшно, което можеш да си помислиш.
14. Конфликтите се разрешават най-добре с насилие. Който победи битката той е правия и той пише и разказва своята история.
15. Човек е нищо без гордостта си - национална, семейна, расова, професионална и т.н.
16. Егоизма е най-важното ваше качество. Трябва винаги да поставяте себе си на първо място.

Това са една част от множество вярвания, които сме приели в течение на хиляди години и които подсъзнателно ни управляват до ден днешен. Разбира се те са кодирани, не както аз ги представям сега. Те са раздадени по такива начини, че да не можеш да 
заподозреш подривния им ефект.
Title: Re:Загадката наречена човек - Измерения и плътности разлика
Post by: velaskes on март 31, 2018, 06:53:43 pm
Често между тези две категории на разбиране съществува объркване, което и аз самия съм носил и представял в моите монолози тук. Но сега мога с прилична точност да представя значенията на едното и другото.
Измерението е точно това което чуваме и разбираме като смисъл на думата, то има страни, които оформят линия, плоскост, обем и времева линия/линии. Така 1д представлява линия с начало и край, 2д е плоскост с два вектора или две посоки, 3д е обемна фигура, която може да бъде измерена на дължина, ширина и височина. 4д е 3д но се добавя и времевия фактор. По този начин с движението през 3д обемното пространство се наблюдава необходимост от време за предвижването от една до друга точка. Тоест имаме линейно време. 5д, тук става леко по-сложно и по-странно. Освен текущата времева линия, която съществува като 4д се наблюдават и всички останали времеви линии свързани с живота на човека, тоест всичките му потенциали за текущия живот се наблюдават как се разгръщат във всяка една точка, при всяко едно решение. В това измерение разбираме причина и следствие за текущата си инкарнация. 6д, тук става още по-сложно и направо откачено, защото тук се съдържат всичките времеви линии от всички инкарнация на даден човек и не само това, ами и техните всички възможни нереализирани потенциали, които се наблюдават толкова реални все едно че се реализират в този момент. 6д това е Акашовата хроника или всяка възможна причина и всяко възможно следствие. 7д, това вече излиза извън човешкия опит, това е реалността на душата, тук всяка личност придобита с всичките възможни инкарнации се слива в една обща може да се каже личност, макар че е не е личност. Душата е като наблюдател на всичките си личности и всичките си животи, които се случват едновременно. 8д - тук става вече универсален опита, душата като сборна индивидуализация се слива с Единството, всичко става Едно и също нещо. И всичко се изпитва отвътре, вътре в Единството е абсолютно всичко - планети, души, галактики, вселени, същества, плътности.
Title: Re:Загадката наречена човек - Измерения и плътности разлика
Post by: velaskes on март 31, 2018, 07:34:16 pm
Плътностите представляват ниво на осъзнаване. И сега накратко ще ги представя от 1-8Д. 1Д е чистото съществуване, което напълно автоматизирано като функция, това е първата чакра с червен цвят на човек. Това са всякакви едноклетъчни организми, минерали и скали. 2Д - това е продължение на оцеляването, но чрез инстинкт, което представлява някаква подбуда да се свърши нещо поради възникнала нужда. Това осъзнаване има свои нива и включва растителния и животински свят съответно от ниски до високите си нива. В човека това е втората долна чакра с оранжев цвят, която се асоциира с сексуалността, но тя чисто и просто е инстинкт за оцеляване и включва и други неща освен секса. 3Д е това, което ни е най-познато, това е осъзнаването на ниво човек, егото и аз-а. Тук имаме ниво на самоосъзнаване и възможност за избор между минимално две възможности - дуалността. На това ниво възниква и морала, кое е правилно и кое не е, според внедрените вярвания. Тук човек вижда себе си отделно, разделено и индивидуализирано. По този начин човек се грижи основно за себе си, понеже другите се смятат за конкуренция. На това ниво е третата чакра с жълт цвят на волята. 4Д - тук идва някакво осъзнаване, че хората са свързани и оттам идва и необходимостта да се служи, като според ориентацията светлите същности са ориентирани към служба на другия, понеже другия това съм аз и като правя добро на другите все едно го правя на себе си. Тъмните същности са ориентирани към служба на себе си, те смятат че като служат на себе си, като развиват основно себе си развиват и останалите по индиректен начин. Но това е по-осъзнатия начин на проявление на тъмната страна. По-неосъзнатия е примера на всички диктатори, деспоти, политици, монарси или най-общо да ги наречем егоцентрици. 4-тата чакра със зелен цвят се асоциира с тази плътност, тя в най-добрия си случай се води външна сърдечна чакра и нейното основно качество е състраданието. 5Д - тук имаме нещо като по-развито 4Д. В 4Д служещите се раздават прекалено много и на някакъв етап се оказва, че остават без енергия, тоест не могат да преценят колко да дават и колко да вземат. 5Д съзнателността е тази на ума и мъдростта, 5-та чакра със син цвят и нейното качество на себеизразяването или творението. 5Д е достигане на нива на мъдрост, и хората които дават си знаят мярката колко могат да дават, а освен това са и отворени да приемат. Винаги когато приемат се стараят и да отдадат приблизително същия обем и качество на енергията, за да бъдат в баланс постоянно. 6Д, това е съзнателността на просветлението, тук полярностите се стопяват, службата става просто служба, към самия живот, без предпочитания, енергията тече свободно през човека, неговата призма става чиста и прозрачна и светлината минава свободно през нея с минимални пречупвания. На нея отговаря 6-тата индигова чакра на третото око, чрез която човек прониква във всички причини и следствия и интуицията му става много силна и водеща за откриването на Истината. На това ниво човек става Едно със всичко и с всички и това е най-високото ниво на съзнателност, което може да задържи човешката телесна форма без да се разпадне. 7Д отново подобно на измеренията попадаме на душата и тази съзнателност не може да задържи човешко тяло във вибрацията си, понеже тялото е твърде ограничено да побере вездесъщието на душата. Душата вибрира с такива скорости, че е буквално навсякъде, за нея няма нито време нито място. Мисълта й е чисто творчество, мигновено проявяване на реалности. 7-мата виолетова чакра на Свързаността със Създателя олицетворява това съзнание. 8Д вече отива в Божественото съзнание, което е тотално Единство с Всичко, Което Е. Това състояние на чисто Съществуване, състоянието на Наблюдателя, който не се меси, няма желания, не твори, Той само наблюдава и съществува. Тази съзнателност се асоциира с вътрешната сърдечна чакра на 4-то ниво, за която малко се знае, но тя представлява истинският портал към Безкрайността. Белият цвят е свързан със скритата чакра на Безкрайността. Белият цвят е сборът от 7-те основни цвята на душата. 8D е нивото на самия вечен Дух. Душата се разпада, нейните тънки тела се освобождават, за да се слеят с енергията на вселената и от това остава само Азът, който представлява Духа - чистия вечен божествен дух пребиваващ в Едно с Всичко, Което Е. 
Title: Re:Загадката наречена човек - Измерения плътности Земя и човек
Post by: velaskes on април 01, 2018, 08:38:16 am
Нивото на осъзнаване променя вибрацията, което формира съответстващата му плътност. А дадена плътност се свързва със съответстващите й измерения. Така, когато Земята е в трета плътност в нея са проявени за нас 4 измерения. В момента Земята е вече в началото на своята 4-та плътност, което означава че има 4 оформени измерения и 5-то, което започва да се оформя.

За човек нещата могат да изглеждат по друг начин, понеже човек може да има съзнателност до 6-та плътност и физическо тяло от 3-та плътност. Но и 6-тата плътност на осъзнаване има много степени, както и всяка една плътност на осъзнаване и всеки си е заработил от дадена плътност някаква степен на осъзнаване. Ако човек стане майстор и достигне най-високата степен на осъзнаване на всяка своя плътност той може да сменя състава и формата на физическото тяло от 3-та плътност според предпочитанията си.

Това, което става сега със Земята и минаването й в 4-та плътност означава, че човек ще мине заедно с нея, тоест майсторството за промяна на тялото ще дойде с една идея по-лесно, защото става масово и самата му масовост ще даде пълната информация на всички, които са избрали преминаването да се трансформират успешно. Колкото до пренасянето на хората в 5-та плътност, това също ще е по-лесно, но вече ще е нужно нещо повече под формата на работа върху себе си, повече лична информираност и свързване с висшата духовна природа, за да стане телесната трансформация или както го наричаме възнесение в течно-кристално силициево тяло.

Title: Re:Загадката наречена човек - Какво е душата
Post by: velaskes on април 06, 2018, 10:44:03 am
Перифразирам и синтезирам по-накратко един от чанелингите с великия учител и майстор от Шамбала - Ел Мория и съчетавам това с друга информация, която съм събирал през годините.

Душата е творение на Боговете. Тя има начало, има и край. Създадена е, за да може Светия Дух свързвайки се с нея да снижава вибрацията си и да съществува във външните(извън Бога) вселени изобретени от Луцифер. Душата е като многомерен скафандър, който духът "облича". Всяка душа е специално проектирана, така че да удовлетворява целите, поради които съответния дух е решил да изследва световете извън вибрацията на Бог. По този начин има най-различни души с преобладаващи за тях качества. Създаването на душа не е нито лесно и нито просто, само Богове Създатели имат уменията за такова нещо. Огромни количества енергия се използват за създаването само на една душа, защото тя трябва да може да побере във възможностите си абсолютно всеки опит, който е предвиден в потенциалите й.
Душата е като малък свръх адаптиран, мега интелигентен, научно ориентиран космически кораб, чрез който вечния безсмъртен божествен дух изследва всички краища на вселените. Командния център на този космически кораб пребивава постоянно в 7D плътност с постоянна вибрация, докато различните му отсеци се простират от 1-6D плътности и измерения и са настроени на съответстващите им вибрации. Отсеците на кораба са нейните тънки тела, подходящи за използване във всеки един свят.
Душата може да се разделя на множество части и едновременно да ги внедрява/инкарнира в най-различни реалности. Всичко на нивото на душата се случва във вечния миг Сега. Така докато си живеем този човешки живот, нашите души живеят още една дузина други животи едновременно и всичко това е свързано на нивото на душата в едно. Така когато правим определени избори в този живот те се отразяват и на другите части живеещи в паралелни или различни реалности. По същия начин и техните избори се отразяват в нашия живот.
Защо му трябва на духа да изследва нови светове и вселени. Целта е да се научи как и да стане активна творяща същност, като самите Богове Творци или като самия проявен Абсолют. Това са най-големите цели разбира се, преди тях има безкрайно много други цели, които се осъществяват.
Когато процеса на обучение приключи духът се освобождава от тънките тела и дезинтегрира душата си.
Title: Re:Загадката наречена човек - Какво е душата
Post by: velaskes on април 08, 2018, 09:08:03 am
Най-важния а може би и тревожен въпрос възниква, когато човек научава че душата не е безсмъртна. Въпроса е губи ли се индивидуалността й.
Сега докато живеем човешкия си живот смятаме, че имаме определена личност, но това е илюзия, личността ни е изградена с течение на годините, за да служи на егото по поддържане на човешкия ни живот. Все пак, това което наричаме Аз има множество, да не кажа безкрайни нива на осъзнаване. И на всяко едно равнище може да се определи като "това съм Аз" и това ще бъде истина. Душата притежава всичките тези личности изградени през всеки неин живот във всяка една плътност и измерение. Паметта за тях се съхранява до най-малката им подробност. Тоест нищо, от това, което е преживяно като дадена личност не може да бъде изгубено. Просто идва такъв момент, когато тези личности, придържането към която и да е от тях няма смисъл, не носи ползата, която е носила, когато е била в обръщение. Азът се освобождава от тези личности и оставя само информацията, която му помага да изгради новата си същност, към която е бил стремежа първоначално. Това е като минаване на следващото ниво на компютърна игра, предното ниво си го изиграл, намерил си всеки полезен предмет, преборил си всички врагове, изпълнил си всичките си мисии и най-естественото нещо е да се разделиш с това ниво и да минеш на по-горното, което сега е ново и вълнуващо. Азът никога не губи паметта си, но приема за истинни само тези части от себе си, които към дадения момент му вършат работа. Това е.
Title: Re:Загадката наречена човек - ЛЕЙДИ ГАЙЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА ЧОВЕКА
Post by: velaskes on април 26, 2018, 07:30:34 pm
ДАРВИН НЕ БЕШЕ ПРАВ. ЧАНЕЛИНГ С ЛЕЙДИ ГАЙЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА ЧОВЕКА.

Лейди Гайя: Здравейте деца на Слънцето и на Земята! Вашата майка е тук... Обичам ви пламенно!
Днес ще говорим за произхода на човека на Земята.

Теорията на Дарвин е разбира се по поръчка на тъмните сили, която е проектирана така че да ви отклони от правилното разбиране за еволюцията на живота и да ви въведе в вярването, че сте били маймуни преди това. Главното акцентиране на дейността на Дарвин е
да снижи съзнателността ви с "факта", че човешкото същество произхожда от животното, което е най-близко до него като генотип, което е маймуната.

Скъпи мои, вие първоначално дойдохте като извънземни цивилизации върху планетарното ми тяло много отдавна с цел да ме колонизирате и да живеете, да се развивате и да опознавате Твореца. Всичките тези имигранти имаха различни цветове на кожата: бели, жълти, червени и черни. И те бяха от различни раси и от кръвосмешенията помежду им се получиха различни хибридни раси: монголоиди, араби и други.

Въпреки глобалните катаклизми, които се случваха върху планетарното ми тяло: ледникови периоди, наводнения по целия свят, разрушения на най-различни цивилизации, всички раси се запазиха живи, нито една от тях не изчезна напълно, те оцеляха като бягаха на други по-безопасни територии, на които се заселваха, както им беше възможно. По този начин настоящото човечество е директен наследник на минали високо развити
цивилизации като: Атлантида, Лемурия, Хиперборея и други. И това е произхода на човешкия разум на Земята.

Все пак, маймуните имат определена връзка с човека.

Маймуната е отделен вид създаден от Бог. Този вид е коронован като най-съзнателното социално животно на сушата. Съзнанието на маймуните е най-развитото от на всички останали сухоземни животни. Затова те могат да броят наум и да научават жесто-мимическия език. И защото душата, която се въплъщава в маймуна е на последната фаза на развитие преди да достигне нивото на човешката съзнателност. Докато минава опита на
социално животно в тялото на маймуна евентуално достига нивото на вибрация и осъзнатост на човека и в следващия си живот ще бъде родена като
човешко дете.

Но скъпи мои, няма такъв вариант душата в тялото на лъв да е готова в съзнателно отношение да се въплъти в човешко тяло. Лъвовете са хищни животни и техните месоядни навици и насилствена агресия не им позволяват по-бързо да издигнат своята съзнателност и те са по-малко интелигентни от маймуните, но и не могат и да се нарекат глупави. Ако душата в тяло на лъв поиска да напредне тя може да се въплъти в маймуна и
постпенно да издигне съзнателността си до човешка и да стане след това човек.

Също така всяка една животинска душа, която желае да стане човек може да се въплъти в делфин или в кит. Но затова трябват още по-високи вибрации... Ако си хищник не е толкова лесно, но не е невъзможно. Делфините и китовете представляват най-високата степен на съзнателността на социално животно във водна среда. След въплъщенията си като делфини и китове животинската душа може да постигне човешката съзнателност и да бъде човек в следващите си животи.

Но трябва да ви кажа скъпи мои, че огромната част от човешките души на Земята никога не са били въплъщавани като животни, растения и минерали!
Много от вашите човешки души са създадени в 4-то, 5-то и понякога в 3-то измерение. И не е нужно да минавате през всички нива на развитие - от камък до растение, от животно до човек. И вярванията на индусите, че в минали животи сте били рис или роза не отговарят на истината. Звучи романтично и красиво, но не е винаги реално.

Разбира се има души, които са минали през всички фази на еволюцията, от минералното царство до животинското и до човешкото. Но те са малцинство. Много от тези души развиващи се от нулата засядат в дадено царство милиони години. Развитието им е изключително бавно скъпи мои...

И за да не се чака душата да еволюира през всичките тези царства Твореца и неговите божествени чеда правят душата от нивото на човека вместо от зачатъчни души, за които трябват милиони години да еволюират.

Още нещо важно, което трябва да ви кажа е, за т.нар. междинни видове на маймуни и хора. Тези междинни видове не са естествени и не са създадени
под моето ръководство и моето одобрение. Всички тези Неандерталци и хуманоидно изглеждащи маймуни са създадени от Анунаките с малко участие и на Сивите.

Тези междинни видове бяха генетични експерименти на рептилиите по това време. Трябва да знаете, че Анунаките са много надарени генетични
инженери. Това е тяхната специализация в космоса заедно с тяхната змийска примамливост и лъжа. Трябва да знаете, че рептилиите много обичат да
кръстосват различни напълно несъвместими видове животни, най-различни видове животни с човеци, създавайки илюзорни творения.

По този начин се заиграваха с кръстоски между маймуни и хора. Докато кръстосваха несъвместими видове и създаваха химери - хуманоидни маймуни, на Земята имаше високо развити цивилизации с високо развити хора. И от тях те можеха тайно да извличат човешкия геном и да премахват гените от маймуните. Така те създадоха човекоподобни маймуни, но не просто като игра а с конкретна цел. Те измислиха генетична стълбица надолу: за деградация на човешките души. Човекоподобните маймуни с първобитна социална структура и съзнателност станаха дом за заспалите души на хората от високо развитите цивилизации.

Да се снижи съзнателността от по-високите царства на природата до по-ниските не е нито проста нито лесна работа.И ако за целта се създават цели нови видове и стълбици на деградация то тогава постепенно може да се снижи и нивото на душата до животинското ниво. И тези нови видове бяха хуманоидните маймуни. И разбира се душите на предишните маймуни също преминават по тези стълбици и постепенно стават хора. Но такива животински
души бяха много по-малобройни от душите на високоразвите цивилизации, които деградираха духовно.
И така стълбицата на "еволюцията" от хуманоидните маймуни се появи в историята на човечеството по един ефективен начин да снижи човешката съзнателност до животинското ниво. И вашите антрополози и идея си нямат какви изкуствени генетични експерименти изучават докато проучват останките от хуманоидните маймуни.

Да сте чували скъпи мои за междувидове на растителното и животинското царство? Но всичко в природата на Земята е естествено. И няма изключения в правилата на еволюцията. Но човекът неочаквано се оказва изключение от тези правила на еволюцията на светлината: той очевидно има свои междинни видове с маймуните, като в другите царства на природата такова нещо не се забелязва.

Диамантът представлява най-високата еволюция в минералното царство, съзнателността и душата му може след това да има въплъщение в растителното
царство. Но кажете ми има ли промеждутъчни видове на диамантът с примитивната растителност? Да сте виждали диамант с фотосинтеза? Да сте виждали диамант с растителни клетки в него.

Не говоря за примитивни растения, които са се прихванали върху стените на диаманта. Имам предвид такава растителна част, която ако се премахне
от структурата му диамантът ще се разруши на прах. Но такова нещо няма.Природата отхвърля такъв еволюционен подход!

По същия начин не бихте могли да намерите промеждутъчни форми между растителния и животинския свят. Но всъщност има такива скъпи мои, транзитни
форми между отделните царства на природата с помощта на тънките светове, примерно когато душата на диаманта преминава през трансформацията от минералното към растителното царство.

Преобразуването на съзнателността се осъществява в тънките светове, но не е прието от Създателя да се правят промеждутъчни физически видове между царствата. Беше решено, че съзнателността трябва да се преобразува чрез квантов скок, при което душата примерно на високоразвитото растение мигрира към някаква примитивна форма на животински вид. Това се нарича послесмъртно възнесение.

И така, скъпи мои, човекът не идва от маймуната и маймуната не е дошла от човека. Всичко, което вашите антрополози научават за произхода на хомо сапиенса са просто изкуствено създадени генетични експерименти, кръстоски между маймуни и хора, които са мостът към постепенната деградация на човешката душа.

Човекът дойде от Събирателния Творец(Висшите Сили) и после дойде на Земята от други звездни системи... Маймуната също дойде от Събирателния
Творец, когато е била създадена заедно с много други живи същества на Земята в 5-тото измерение.

Обичам ви страшно много, мои любими деца... Иска ми се да разцъфнете в живот и радост, които са еволюцията на светлината и любовта!

С вас беше Лейди Гайя

Прие: Михаил О., 04.24.2018 г.
Източник: Абсолютера
Превод: velaskes - izvorite.com
Title: Re:Загадката наречена човек - Адаму и договорите на Звездните деца
Post by: velaskes on април 28, 2018, 03:28:38 pm
Мои скъпи приятели,

Аз съм Адаму от Монадичната душа на Плеядианската цивилизация говорейки отново чрез моя приемник, Зингдад.

Днес бих желал да говоря директно със Звездните деца(Старсийд) на Планетата Земя. Дори и да смяташ, че не си от тях пак може да намериш нещо полезно за себе си в написаното.
И така скъпи мои Звездни деца, имам много за споделяне с вас. Толкова много теми трябва да засегна, за да достигнем до последния въпрос. А последния въпрос е покана да си спомниш кой си ти точно и да пристъпиш в своята божествена съзидателна сила. За да направиш, това което си планирал преди да се родиш тук и за да можеш да участваш в творението на златната епоха на човечеството.

Има много за казване. Най-добре да започнем с договора, който Звездните деца подписват преди да дойдат на Земята. Цялата тази информация има за цел да подбуди твоите дълбоки спомени за едно много далечно място и за едни много далечни времена преди много животи. За този, който ти беше. За смелостта и саможертвата, които те мотивираха да избереш, това което направи. И за ангажиментите, които пое към себе си, за това как ще процедираш, как ще помагаш, как ще се лекуваш и как ще си спомниш... и как ще изцелиш другите, както го правиш сега.

Договора на Звездните деца.

Договора се състои от 6 части, за които на звездните деца трябва да се напомни. Това са: Поканата, Разбиването, Поправката, Предлагането на дара, Завръщането или Прекратяване на договора. Сега ще обсъдя тези компоненти един по един.

Поканата

Като звездно дете ти се самоосъзна в матрицата на своята планетарна цивилизация някъде в тази галактика, каквато е тази на Плеядите. На тези далечни светове ти еволюира духовно, издигайки се между най-различни плътности на съзнателност през множество въплъщения на собствената си планета. На някакъв етап ти си бил приет като напреднала душа; готова да приключи въплъщенията в плътностите на съзнателност на домашната планета и да се насочи към следващи по-високи плътности на осъзнаване. Ето така ти е предложена поканата; възможност да се отплатиш съответстващо за дарът на Живота, който си получил през всичките си животи досега. Това е като ритуал за инициация за всички, които напредват по пътя на „Служба на Другия”(СНД). Когато си получил нещо ти отдаваш поне същото, което си получил.
 
Има много много начини да се раздаваш. Един от тези начини е да се посветиш на старсийд договор: да се съгласиш да оставиш удобството и сигурността на своето душевно семейство и на своя духовен дом и да се впуснеш в нови въплъщения сред групи напълно различни от твоята собствена. Правейки това ти позволяваш снижаване на съзнателността си до вибрационната честота на цивилизацията, която посещаваш. Няма как да се родиш сред тях, ако не си от тяхната плътност. След това ти се съгласи, да се събудиш докато си между тях до предишното си състояние на съзнателност. И това е сърцевината на старсийд договора: да се възстановиш до предишната си съзнателност, докато си на чужда планета и докато живееш в извънземна култура. Може би в момента не би могъл да осъзнаеш какъв огромен подарък правиш с това. Но тъй като всички са Едно, това което правиш на себе си, го правиш и на другите. И ако свършиш тази работа на само-възстановяване на дадена планета, то ти правиш възможно и другите на тази планета да се само-възстановят. Ти дори няма нужда и думичка да проговаряш на който и да е. Просто излекувайки се докато си на тяхната решетка на планетарно съзнание това става прекрасен подарък за тяхната цивилизация.
И понеже си обичлив/а, добросърдечен/на по природа ако намериш нещо което си струва да бъде споделено с другите, ти ще го споделиш. Ако можеш по някакъв начин да помогнеш ти ще го сториш. Ако можеш да служиш по някакъв начин ти ще го направиш. Ако можеш да учиш другите или да ги лекуваш ти също ще го направиш. Такава е природата на едно високо еволюирало СНД общество. И така ти не само ще се възстановиш, но и ще се окаже, че си един вид дарител докато го правиш.
Старсийдовете са огромно благословение, където и да отидат.
Когато приключиш процеса на възвръщане към себе си и когато въплъщението на тази планета свърши, ти се връщаш обратно в духовната си група в триумфално и радостно обединение във високата съзнателност, която сега притежаваш.

Получил си покана. Живял си сред духовното си семейство на твоята родна планета. Достигнал си най-високата точка на духовно развитие. Ти си бил готов да продължиш към следващата фаза на своето духовно пътуване. И докато си размишлявал над своята Велика Служба, Възвърнат Майстор е дошъл при теб. Ще ти разкажа за тях повече след малко. Но това е много почитано същество с огромна мъдрост и напредък, което е дошло при теб и ти е съобщило, че си бил избран. Ако си бил желаещ. Преценили са, че твоя темперамент и напредък е подходящ за предизвикателствата и борбите свързани със старсийд договорите на една от многото планети в тази галактика.

След като си се съгласил с това благородно начинание си започнал веднага много щателен процес на тренировка. Казано ти е било за най-различни планети в галактика, които имат нужда от звездни деца. Планети, чийто планетарни съвети са оповестили необходимост от такива договори. По този начин ти избра къде да мине твоята Велика Служба!

Земята през точно това време е доста ключова дестинация. Тя е най-голямата дестинация за Плеядиански звездни деца. Има няколко причина за това. Едната от които е семейната връзка между Плеядианците и Земните Човеци. Другата е огромната нужда на Земята по това време. Освен това факт е и високото ниво на трудност и предизвикателство. Земята фактически се смята за най-трудната задача от всичките възможни. А Плеядианците по природа са доста смели. Някои биха казали, че са глупашки смели. Ние сме готови да се отдадем на най-предизвикателните начинания. Но най-вече ние сме тук в много големи бройки поради критичната важност за цялата галактика, Земята и човешкото население да успеят да осъществят своя процес на възнесение. Такова нещо досега никога не е било правено. И ако успее процеса по един невъзвратим начин ще измени досегашните между-галактически отношения. Ще спрат, един път завинаги, междупланетните войни, които върлуват от началото на времето.

Причината Земята да е толкова ключова е сложна, но аз ще се опитам да обясня възможно най-просто. Точно сега ми се иска да разбереш, че тази наистина важна ключова мисия е буквално с галактическо значение! Не мога да си представя че е възможно да предоставиш по-голяма служба от тази на старсийд точно по това време при тези обстоятелства на Земята.
Толкова много Плеядианци са тук сега, служейки с техния Велик Дар.
 
Преди да дойдете тук вие прекарахте определено време на обучение с гореспоменатите Възвърнали се Майстори. Това са същества, които са приключили своите старсийд договори успешно, издигнали са съзнателността си на далечната планета и са се върнали да обучават това, което са научили. Вие бяхте подготвени, тренирани и обучени от най-уважаваните Възвърнали се Майстори: тези които са се върнали от служба на Земята. Те ти казаха какво може да очакваш там. Те са ти внушили всички възможни най-големи трудности, които са свойствени за това мероприятие. Рискът да се изгубиш за множество животи в тази реалност. Шокът от възприемането на агресивната оскърбителна Земна култура за разлика от хармоничната Плеядианска култура. Психическия шум на Земята, който може да те подлуди и да извади от строя всички твои вродени духовни способности. Предизвикателството да знаеш, че си „различен” от земните хора около теб и да не знаеш защо, понеже не си спомняш за своята мисия. Мъката от изолацията, която повечето от вас изпитват като резултат от въплъщаването „сам” сред море от непознати. Мъката винаги да те считат за странен и отклоняващ се от стандартното, просто защото говориш или действаш по начина, който е най-близък до теб.
Всичко това и много още е било оценено в твоята подготовка. Но освен това са ти казали и за невероятните чудеса на Земята. За естествената й красота и разнообразие, които са несравними с нищо друго.
И така подобаващо подготвен, ти, старсийд наемника ни напускаш, за да започне твоята Велика Служба.
 
Разбиването

Най-трудната част от изпълнението на договора е първа. За да се се снижи духовната вибрация от 4-та, 5-та и дори 6-та плътност, в които се намираш преди да започнеш договора си в 3-тата плътност, в която трябва да влезеш и да прослужиш договора си на Земята, първо трябва да минеш през процеса на Разбиването.
Условията на разбиването при всеки старсийд предварително се съгласуват с техните водачи и Възвърнали се Майстори. Принципно всеки трябва да мине през 2 опитности. Едната е да влезеш в ролята на жертва, а другата - в ролята на извършител. Но тези роли трябва бъдат достатъчно шокиращи, така че вярванията на старсийдът в собственото добро и в доброто на другите трябва да бъдат напълно разбити. Да престанеш да се виждаш като част от вечното Единство и да започнеш да се виждаш като обикновен смъртен човек, това е крайната цел. И по този начин разбира се да повярваш и че останалите около теб също са точно толкова простосмъртни, изгубени, безсилни малки творения. Без разбиването не можеш да си снижиш съзнанието до дълбоката 3-та плътност – вибрационната честота на Земята. А ако не си занижиш честотата няма как да се родиш на Земята като един от тях: земен човек. Ето така ти се съгласи на това, на Разбиването.

Да се каже, че тези преживявания са травматични е доста умерено твърдение. Но това е единствения начин да се изключиш от Единството, което е много дълбоко гравирано душевно познание намиращо в сърцето на звездното дете. По този начин опитността трябва да е по своята природа травматична. Като да бъдеш брутално третиран от другите. Изнасилен/а, измъчван/а, поруган/а. Да бъдеш изгорена на клада като вещица. Да бъдеш подложен на постоянни зверства като войник – или като гражданин попаднал сред военни действия. Да бъдеш изгорен жив. Да бъдеш прогонен от племето си в дивата природа и да гладуваш до смърт. Тези видове жертвени опитности представляват първата част от разбиването. В тази част звездното дете започва да вярва, че другите са зли, порочни, че не може да се има вяра на никой и че хората не заслужават да бъдат обичани. И така чрез разкъсаната вяра в другия звездното дете вече е готово да се защитава срещу другия. Да се нахвърля над другия, защитавайки се. И така, обикновено в следващите животи, звездните деца се оказват в ролята на извършителя на мъченията и жестокостите над другите. Използвайки естествените си дарби и възможности да измъчват другите в тяхната общност. Водейки другите към възхваляване на собственото его. Всявайки разрушения и опустошения. Причинявайки всякакви вреди. И по този начин убеждавайки се в края на живота си, че те самите са порочни и незаслужаващи да бъдат обичани.  И по този начин Разбиването е постигнато. Може да отнеме малко повече от 1-2 живота за целта. Смисъла е, че звездното дете се оказва в същата дуална съзнателност като всички други, които обитават 3-тата плътност на Земята. Така те стават готови за следващата фаза.
 
Поправката.

На някакъв етап, когато са готови да чуят, всеки старсийд чувства повик отвътре от техните сърца да си спомни. Да премине отвъд травмата на Разбиването, да се преобразува в осъзнатост, която да донесе изцеление. Истината за Единството с Всичко. Дълбоките древни учения на неговите хора. Вибрацията на родната планета. Всички тези неща, заедно с договорените подсказки, каквото е и това съобщение разбира се, трябва да подтикне звездното дете към собственото му изцеление.
И така Поправката започва. Това е бавна и търпелива работа. Няма преки пътища и бързи решения за това. Но ще ви кажа, че същността на този процес е любовта към себе си. Любовта към себе си позволява на звездното дете да намери отново своята връзка с духовното сърце. Да премине отвъд слоя на причинената болка по време на Разбиването, до най-дълбокото и древно познание за себе си.

Ще подценя този процес доста, ако кажа, че не е сложен и труден. Да се изцелиш от толкова предизвикателното объркване на дуалността на тази реалност е далеч от лесното. Да намериш връзката с духовното сърце на място с толкова ментален шум е гигантска задача. Но на нито един старсийд не е обещавано, че ще бъде лесно. Точно обратното. Това е предизвикателство само за най-смелите души. Дори и най-смелите биват тествани до крайност. Дори и най-мъдрите и най-духовно свързаните могат да се изгубят в това място. Понякога се лутат десетки, стотици и дори през хиляди животи в състояние на дълбока амнезия и душевно страдание преди да им бъде помогнато да си спомнят. И това се случва. Но въпреки всичко, тези които не се отклоняват много от задачата евентуално се събуждат, изцеляват се до предишното вибрационно ниво и се връщат у Дома.

Даването на Дарът

Преди да поговоря за Връщането трябва да кажа няколко думи за Даването на Дара. Самото ти изцеление може да се счита като чуден дар. Когато го постигнеш създаваш пътека в съзнателността на планетата и става по-лесно на другите да я последват. Чрез собственото си изцеление ти лекуваш другите без дори да се опитваш. А както споменах преди това, много от вас ще предложат много и всякакви други дарове на любовта към тези, с които съжителстват в една реалност, просто защото вие сте такива.  И така, когато се изцелиш и си готов да се върнеш у дома, ще е лесно да се усъмниш дали си дал своя най-голям дар на хората на Земята. И за много от вас това, което си дал няма да се стори достатъчно, и много от вас ще преминат отвъд границата и ще се разочароват. Много от вас може да си кажат, „О, не, трябваше да направя нещо наистина важно докато бях жив на Земята, можех да го направя докато бях там. Имах всичко нужно за да го направя, а не го направих.” Много от вас ще се чувстват така и ще поискат да се въплътят наново. Някои ще се върнат на предишната инкарнация, някои ще започнат напълно нова, някои ще имат напълно алтернативен опит. Не ми се иска да се заплитаме в такива детайли, колкото и интересни да ви се струват. Идеята ми е, че искам да ви поканя да се осъзнаете по този въпрос. След като се излекувате и повдигнете съзнателността си дайте си време да помислите, какво още бихте желали да направите в този свят... какво послание бихте предали на този свят... какъв дар може да оставите след себе си, който ще ви направи доволен и завършен, така че да можете да си тръгнете оттук?

Когато Поправката и Даването на Дара се изпълнят, Връщането започва...

Връщането.

При завръщането порталите към галактиката(и отвъд нея) са напълно отворени за теб. След успешното приключване на старсийд договора, особено когато е толкова труден, като този в плътността на Земята пред теб ще се отворят безгранични възможности какво да правиш след това.
Сигурно сте чували за Издигнатите Майстори? Добре тогава, ти ще можеш да се присъединиш към техните рангове! И като такъв ти ще бъдеш смятан като полезен и желан съ-творец във всяко едно място в галактиката, с възможност да изпълняваш широк набор от роли. Една от тези роли е да бъдеш Възвърнат Майстор на родната планета: да обучаваш и да водиш следващите поколения от перспективни кандидати по старсийд контрактите.

Много от Издигнатите Майстори избират да останат въвлечени в тяхната приемна планетна култура... в този случай избирайки да останат активни като водачи и учители на въплътени тук на Земята души.
Имайки предвид през какво са минали старсийдовете, дълбоките познания, силното състрадание и мъдрост, които са постигнали, на тях им се предоставят безбройни опции, които да разглеждат и от които да избират. Някои може да си вземат време за почивка, просто да попътуват из Галактиката. Да посетят необитаеми планети, ако сърцето им пожелае това. Носейки техните дарове и тяхната мъдрост навсякъде, където са повикани. И накрая намирайки ситуация, която идеално да пасва на техните интереси и възможности... място, което да се нарече дом, за следващите стъпки на тяхната еволюция в пътешествието им към Единството.

Разтрогването

Трябва да знаете, че не всеки старсийд изпълнява договора си. Повечето го правят. Но винаги има някаква бройка, която по най-различни причини не успява. Колкото и да е подготвен предварително за мисията си, не мисля че има и един, който на някакъв етап да не е проплакал за помощ казвайки си „Не съм и предполагал колко трудно ще ми бъде!”. Просто колкото и подготовка да има душата предварително нищо не може да я предпази от шока и суровостта на Разбиването и след това живот след живот прекарани в изолация между тези, които не са от вашето духовно семейство.
Дори само по тези причини е коректно звездното дете да може да прекъсне договора си. Трябва да е възможно да каже „Това е твърде много, не мога да мина през това!” И наистина има обезпечение за такива ситуации.
В житейската карта на всеки въплътен старсийд са предвидени най-различни изходни точки. Този въпрос е засегнат дълбоко от моя уважаван колега Майстор Осем, същество, което наблюдава за всички духовни договори в тази реалност. Той говори за това и в книга 1 на Зингдад „Материали по Възнесението”.
Препоръчвам ви да прочетете този материал за по-мащабно разбиране на въпроса, но все пак ще ви кажа, че във всеки въплътен живот има предварително планирани моменти, в които вие сте отстранявани за малко от потока на живота и изправени пред вашите водачи и майстори, които ви напомнят за важността на това което правите и за което сте се записали и след това сте помолени да продължите с вашата мисия.
Ако сте съгласни да продължите бивате връщани в същия поток на живота, в най-подходящия за вас момент, малко преди да бъдете отстранени и вашата памет за това събитие ще бъде заличена. Което означава, че няма да си спомняте за това. Ще си продължите мисията без спомен за намеса.

Ако не се съгласите и изберете разтрогване на договора, тогава Събитието по Излизането ще бъде изпълнено изцяло. Въплъщението ви ще бъде приключено. За тези, които са ви познавали в живота ще изглежда, че сте починали. Може би в някакъв вид катастрофа или поради някаква физическа травма. След което ви се дава внимателна изпълнена с обич конференция и завръщане в инкарнация между свои хора от родната звездна система, така че да възстановите равновесието си и духовната си еволюция.
На това не се гледа като на провал, няма унижение в използването на дадено Събитие по Напускане. Много добри неща така или иначе се постигат преди напускането на старсийда.

За да избегна допълнително объркване искам да заявя, че нито едно Събитие по Напускане не е планирано като самоубийство. Не осъждам самоубийството. Но самоубиеца причинява големи травми за обичаните от него/нея хора, които остават. По тази причина тези събития не се планират така.

Специален Случай.

И така очертах ви какво представлява договора на звездните деца. Това в най-общи линии е което може да се открие в него, независимо откъде идва наемника. Алдебаран, Арктурис, Плеяди, Сириус... Тези и много други звездни системи редовно изпращат свои звездни деца по цялата галактика, за да вършат техните доброжелателни мисии. Старсийдове през всички времена са били въплъщавани в огромен брой други планети. Земята е една от многото дестинации, които са били обслужвани. Та Земята, която сега е в процес на възнесение получава сериозен контингент от звездни деца. С това искам да кажа, преди всичко, че това е широко разпространена древна практика. Освен това искам да разберете, че това което сега се случва на Земята е напълно уникално, много специално и изключително важно за напредъка на съзнателността в цялата галактика.

Приел: Зингдад
Превод: velaskes - izvorite.com   
Title: Re:Загадката наречена човек - ОТВОРЕНО ПИСМО КЪМ ПЛЕЯДИАНСКИТЕ ДЕЦА - Адаму
Post by: velaskes on април 29, 2018, 06:04:12 pm
ОТВОРЕНО ПИСМО КЪМ ПЛЕЯДИАНСКИТЕ ДЕЦА - Чанелинг с Адаму, чрез Зингдад

Мои скъпи приятели,
Аз съм Адаму от Монадичната душа на Плеядианската цивилизация говорейки отново чрез моя приемник, Зингдад.

Достигнахме тази точка от реалността в потока от житейски пътища, където е важно да се разберат определени съдбоносни въпроси.
Вие трябва да разберете защо като Плеядиански старсийд сте тук на Земята. Какъв е профила точно на вашата мисия. Има нужда да разберете защо е точно планетата Земя и защо е сега. Вие имате нужда да знаете и какво ще се случи след това. Какво следва за Земята и какво следва за вас. Имате нужда от тази информация за да направите информирано решение накъде ще се насочите след това. Какво ще представлява вашата следваща опитност в живота.

Няма по-важно решение пред вас от това, за което ще ви информирам сега. И така, това е ключова информация. Ще изисква от вас търпение и внимание докато излагам всичко това пред вас и ви напомням за това, което веднъж вие бяхте преди да навлезете във въплъщение на Земята.

Първо. Защо Земята? Ти си Плеядианско същество. Ти се издигна духовно измежду твоето духовно семейство на Плеядите. Там е твоя дом. И ти си вършел солидна работа по твоя път към най-голямото събуждане и възнесение обратно към Единството на Монадата към която принадлежиш. Ти си един от нашите най-светли и най-добри.
Но защо точно сега на Земята? Защо си сред други, които страдат толкова много с техните проблеми, които са си причинили помежду си и на собствената си планета? Защо си се родил/а сред тях в това варварско място на убийства и хаос? Защо си рискувал да бъдеш засегнат от тяхното психическо разстройство? Доста от вас се приспособиха към дисфункционалността на Земята и изпаднаха в тази съзнателност. Идването тук представлява реална опасност за теб. Ти знаеше това. И все пак дойде. Но защо?
Трябва да ти обясня. Това е една доста дълга история и сега ще ти предложа нейната първа част:

Доклад за Ситуацията на Планетата Земя

Историята на Земята, как всичко е станало до това, което е в момента е толкова сложна, че може да запълни всички книги във всички библиотеки по цялата Земя и пак да се разминем с бегло обяснение. Така че няма да се опитвам да ти дам цялата история. Вместо това ще я обобщя както следва: Съществува такова нещо като истински оригинален Земен Човек. Същества, които се развиха на Земята, от Земята..., така както ти се разви първоначално на Плеядите. Истински Земни души, населяващи Земни тела.
Но за добро или зло Земния Човек е бил преправян, заиграван и манипулиран, използван и поругаван и след това спасяван и изцеляван и отново използван и поругаван и така множество пъти от началото на историята на планетата. А тези, които причиняваха това на Земния Човек бяха други по-технологично напреднали галактически цивилизации.
Ако прегледате религиозните митологии и древните легенди, които все още отзвучават в съзнателността на планетата вие ще намерите множество следи за такива намеси.  Тези могъщи създания с техните огнени колесници слязоха, предявиха право над хората и им казаха: „Вие сте мои хора и аз ще ви защитавам. Вие просто трябва да правите каквото ви кажа буквално и да ме боготворите и да се подчинявате изцяло на мен.” Знаете за какво говоря. Почти всяка религия по света има такова същество.
Сега, моля ви, не е редно да смятате, че вашия стар Адаму е атеист. Детайлно съм обяснил в книгите „Адаму говори”, че аз вярвам в Бог. Аз имам лично и директно познание за божественото. И желанието ми е да споделя това познание с другите. Но, приятели мои, вечния истински Създател на всичко е твърде велико/огромно същество за да може да се появи само на една група от хора на Земята, едно племе от една планета, в една галактика и да каже „Избрах вас и ще ви помогна да избиете всички останали племена”.
Проверете със сърцето си. Определено можете да видите дали това е вярно?

Да се върнем към разказа. Искам от вас да разберете, че този тип намеса не се е случвала еднократно. Случи се безкрайно много пъти. Част от тях са записани в познатите митове и легенди, за които споменах, но повечето датират преди всяка записана история. Все пак вие имате само няколко хилядолетия позната история, непълна при това, а човечеството е съществувало в една или друга форма милиони години. Имаше например драконови богове на вашата планета преди стотици хиляди години. Твърде отдавна, така че някакво доказателство за това да се е запазило, но въздействието да имаш такива великолепни смразяващи кръвта същества, които да вървят между вас и да летят в небето ви все още се пази във вашето колективно съзнание.
Мога много да продължавам по този въпрос. В действителност дълбоката история на Земята е страшно сложна. Но заради тази история съм тук днес. Просто ми се иска да разберете, че намесите в човечеството хилядолетия след хилядолетия е било огромно. И затова те еволюираха без собствена идентичност. Земните човеци не знаят кои са и какво са. Те така и не са намерили обединение по каквито и да е въпроси. Те не могат да станат като едно за каквото и да е.
Но трябва да знаете, че има определени духовни съвети, които регулират вселената. Съществуват съвети от мъдри и прекрасни духовни същества, които управляват всяка една планета, всяка слънчева система и всяка галактика... и т.н. И Земния съвет стигна до решението относително наскоро, че на Земята не трябва повече да има външна намеса, така че носителите на светлината на тази планета – човеците – да могат да се обединят за това кои са и какво са те. За какво се борят. Какво избират. В какво вярват.
Трябва да решат дали представляват колективно "Служба на Другия", "Служба на Себе си" или са от "Съзнателността на Единството". Те трябва да решат дали пътя им ще е технологичен, религиозен или духовен. Има разнообразие от такива опции и те трябва да решат колективно.
И така беше решено, че ние Плеядианската цивилизация имаме честта да наложим карантина над планетата, докато човечеството направи своя избор. Ако изучавате митологии ще намерите следи от това. Помня, че в някои от вашите митологии са ме наричали Атлас. И във вашата митология аз „издигнах купола на звездите над Земята, за да предотвратя враждите между звездните хора. Да, това съм аз. Атлас е едно от хилядите имена, с които съм известен в цялата галактика. Или по-скоро е едно показателно име, каквото е първото ми име – Адаму. Атлас означава „този който издържа много(носи света на раменете си)”, докато Адаму означава „Първия човек” или може би „Вождът” или дори „Почетния дядо/старейшина”. Но да, знаеха ме като Атлас и аз бях лично въвлечен в създаването на карантината. 

Карантината въведена от Атлас

Ние Плеядианците бяхме помолени да осигурим тази услуга, понеже ще го кажа с малко гордост и без да се хваля, че нашите космически кораби бяха най-добрите в галактиката. Никой не би могъл по-добре от нас да наложи такава карантина. Нашите светлинни кораби са несравними по скоростта си и маневреността си и буквално са неразрушими. Но затова ще говоря друг път. Идеята беше, че ние бяхме помолени да направим така, че другите звездни цивилизации да напуснат планетата... а ние да останем. Като част от основателите на федерацията на галактическите раси, които са се събрали заедно за общото благо, за защита и поддръжка, ние поведохме група от раси на мисията да създадем „тихо пространство” около Земята, докато хората стигнат до своето решение. Имаше една раса на която това не се хареса. Те са записани във вашите най-древни ръкописи с името Анунаки. В действителност тази дума е неточна, понеже древните хора са наричали така всички звездни раси. А такива е имало много. Назад във времето винаги е имало по няколко звездни раси, които са били активни при всяка една човешка цивилизация. Но условно ще се съобразим с древните ръкописи и ще наричаме тази раса(която между нас Плеядианците е известна като хората от Червената звезда) Анунаки. Та тези т.нар. Анунаки въстанаха срещу волята на планетарния съвет и ако щете вярвайте но те започнаха война, за да избегнат прогонването си от планетата. Настана голяма бъркотия докато нашата цел беше да прекъснем по-нататъшното травматизиране на човечеството, а тези даже бяха готови да заложат съдбата му/на човечеството/ в тяхната игра на съпротива. Ако ги бяхме атакували директно на техните позиции щяхме да причиним по-голяма вреда, отколкото самите те могат да причинят! Така че ние не направихме това. В крайна сметка остана само една стратегия, така че да не компрометираме мисията си. Нямаше как да ги прогоним от Земята без да атакуваме Земята. Опитахме да ги блокираме с пълна обсада, но те се закопаха надълбоко чрез божествените си способности. Те имаха няколко малки божествени царства по цялата планета. И помежду си играеха шах, но вместо шахматни фигури ползваха живи хора на кървавите си полесражения. Това беше за тях като забавление и спорт. Когато не обучаваха хората как да им се кланят и да им угодничат, как да пеят песни в тяхна възхвала и почит за техния изтънчен слух, те настройваха масите от хора едни срещу други. Така че, нямаше как да ги оставим на планетата! Не само, че бяха в нарушение на планетарния съвет, но те ни атакуваха, водеха война с нас и се държаха по особено чудовищен начин. Така че нямахме друг избор, освен да ги атакуваме там където най-боли. Нападнахме родната им планета. Няма да влизам в детайли и интриги, но трябва да разберете че Анунаки боговете, които бяха на Земята, бяха от по-ниска царска йерархия от тези, които живееха на Червената звезда. Маловажни принцове и принцеси.  Оставили са ги да вършат каквото си искат , за да се развличат играейки си с хората на Земята. Когато бойните кораби на федерацията пристигнаха в орбита на родния свят на Анунаките изведнъж техния крал се реши на преговори. Изведнъж стана много хрисим. И изведнъж беше готов да изпрати нова инструкция на развилнелите се членове на семейството така че да напуснат по-скоро Земята и да се върнат у дома. Той им даде конкретен срок да направят това.

Нова перспектива относно Великия Потоп.

И всичко щеше да мине идеално, ако не беше един заядлив малък глупак, който си беше наумил да унищожи всичко, което беше съградил докато си тръгваше. Трябва да ми простите мои приятели за този език. Старият Адаму е видял много и няма толкова неща, които могат да го разгневят. Но разказвайки тази история се върнаха онези емоции, когато открих какво се канеха да сторят онези. Един от тези Анунаки богове със своя труден божествен нрав реши, че ако трябва да напусне Земята редно е да унищожи всичко на излизане! Включително своето собствено племе, което го боготвореше и му слугуваше. Той реши, че трябва да ги унищожи и да унищожи всичко друго, което му се отдаде. Малко е трудно да не се разстроиш пред такова необуздано чисто разрушително мислене. Нашия малък диктатор имаше достъп до определени инструменти, чрез които можеше да влияе върху времето. Което е друга много дълга история, ако тръгна да ви я разказвам а и вие сигурно няма да ми повярвате. Но идеята е, че той повлия на времето, за да предизвика максимално разрушение над своите хора. Друг Анунаки, всъщност братът на този луд разрушител, реши да посмегчи вредата и предупреди някои от хората какво се кани брат му да извърши. Резултата от това беше древния мит за великият потоп и човека който построи ноевия ковчег. Историята за това, която се намира в религиозните текстове е била доста митологизирана разбира се. Всъщност, потопа беше доста локален. Не целия свят беше покрит с вода. Достатъчно е малко трезво мислене, че няма достатъчно вода на тази планета, че да се покрие цялата суша. Но определено имаше достатъчно вода да се причини много сериозно локално наводнение. Доста голяма местна катастрофа се получи. Та тези, които бяха предупредени имаха време да си построят лодки за себе си и техните семейства, както и за добитъка си. Да натоварят в тези лодки достатъчно провизии, за да изкарат няколко дни на постоянен валеж и огромните наводнения, които се получиха впоследствие. И да имат някаква безопасна зона, на която да живеят, докато нивата на водите спаднат. Наводнението определено се стори доста впечатляващо на тези, които го преживяха. Та може да ви стане ясно как този мит беше измислен. Имаше оцелели и частично това се дължеше на предупреждението, което бяха получили. И частично благодарение на добрата подготовка. И защото ние успяхме да неутрализираме устройството за контрол на времето, което между другото беше в космоса. Деактивирахме го и времето на планетата се върна към нормалното и оттогава насам сме много наблюдателни за подобни неща. Ние държахме настрана от човечеството останалата галактика и хората малко по малко се оправиха от травмите и бавно започнаха да разбират кои са. За няколко хиляди години поддържаме карантината. И само отвреме навреме има малки намеси. Забележително добра карантина поддържахме през цялото време, но не бяхме перфектни. Не можем да направим напълно непробиваема защита около Земята. Понякога нещо се случва и хората се сблъскват с някакво същество от друга галактическа цивилизация. Което става по погрешка. Някой напълно уважаван член на дадена раса, която поддържа карантината прави някаква грешка и техния кораб губи висока вибрация и се появява във вашето пространство и вие имате НЛО събитие. Такива неща се случват. Но има и такива, които целенасочено се опитват да заобиколят карантината.

Сивите Зета.

Сигурно сте чували за малките сиви човечета от Зета Ретикули? Те са майстори на прикриването. Те са способни да се прокраднат, да си свършат маймунската работа и да се изнижат напълно незабелязано. Но не винаги. Дори не през повечето пъти. Но се случва достатъчно често, защото има някакво осъзнаване за тяхното присъствие. За което ви се извиняваме. Ние правим най-доброто, което можем и имаме доста високо ниво на успех. Но, боя се, че не всичко е идеално. Проблема е, че тези, които извършват въпросните нашествия не са подчинени на родната си планета. Те са наемници. Те предприемат тези мисии от името на по-значим играч. И от време навреме са успявали да свършат и други мисии на друга заинтересована страна. Контролираме ги по възможно най-добрия начин, но те са като досадни гадинки. Няма значение колко от тях ще заловиш, един или двама успяват да се измъкнат, освен това те нямат нищо против да бъдат залавяни. Те дори не възразяват ако кораба им бъде разрушен. Те не са като вас. Те са раса, която може да се оприличи на „биологически машини”. Те определено са интелигенти съзнателни същества. Но при тях няма чувство за „аз” или за индивидуалност. Те са група. Те имат групово съзнание. Те имат споделена памет. И така дори и да свалиш някой от корабите им в небето, в действителност никой не умира. Не и по нормалния начин. Те просто изработват още... толкова колкото им трябват. И всеки нов добива достъп до информационната мрежа на груповото съзнание. Но въпреки това измежду тях има някакви необясними за нас разделения на фракции от гледна точка на цялостта на расата им. И една много малка част от тези фракции – съвсем малък процент – демонстрират такова поведение.
Това беше малко информация за Сивите Зета. Но сега трябва да ви кажа кои са задействащите ги събития.

Кратко вдигане на Карантината... като Предложение!

Когато карантината е била въведена е имало съгласие, че при някои специфични събития тя ще бъде свалена много внимателно. Едно такова събитие се състоя, когато наскоро взривихте първите си атомни бомби. Това беше в края на периода, който наричате Втора световна война. Даже не знам, защо така я наричате. Почти никога не е имало войни, които да обхващат целия свят. Та когато тези устройства гръмнаха вие създадохте възможността за планетарно само-разрушение. Има случаи на други планетарни цивилизации, които напълно са се унищожавали с подобна технология. Та, с тези бомби вие предизвикахте задействащо събитие. Делегати на някои от основните фракции на галактическата федерация бяха изпратени да говорят с лидера на нацията, който детонира тези устройства. Имайки предвид голямата драма по това време не беше особено трудно да се осъществи такава среща. А срещата беше с бивш военен, който водеше една повече или по-малко мирна нация. На него му бяха представени множество опции от най-различни делегати. Ние Плеядианците представляващи Галактическата федерация на Бялата Светлина му предложихме мирно решение. В замяна на неговите саморазрушителни технологии да получи други много по-полезни технологии, като свободна енергия и прочие. Технологии, които биха позволили подобряване положението на човечеството и които биха позволили някакво изцеление. В името на Единството. И това би отворило вратата към свободни ангажименти с галактическата общност. Той отклони нашета оферта казвайки, че не може да се откаже от стратегическо оръжие, каквото беше атомното въоръжение по това време. И въпреки че войната беше свършила, това което дойде беше далеч от мира. Имаше един съюз с друга държава по време на войната, който се разпадна и се замени с това, което наричате „студена война”. Та този лидер напълно се отдаде на подготовка за следваща война. Война, която трябваше да се случи, атомна война.
И така, той се отказа от може би най-добрият шанс, който човечеството можеше да има. Такова късогледство от негова страна. Но това беше най-доброто решение, което можеше да вземе според информацията, която му беше достъпна.

Орионската група

Още една група, представители от расата на Орион, консорциум с мотива „Служба на Себе си” също направи, но различно предложение. Трябва да знаете, че тази раса е бързо измираща поради генетични проблеми. Те самите са се превърнали в ГМО-та. И почти всичко на тяхната планета е генетично модифицирано. Не казвам, че генетичната модификация е лошо нещо. Лошо е ако няма как да поправиш сторена грешка. Което те са си причинили. Те до такава степен са се модифицирали, че вече не могат да се възпроизвеждат. Това е станало в резултат на опитите генетично да прекратят процеса на стареене. Та ето какво са те сега. Раса на много стари същества, които имат много дълги животи, но не могат да имат деца и много бавно измират един по един. Та какво искат тези същества от Орион? Те искат ново начало за расата си. И чрез човечеството виждат възможност за използване на един много издръжлив генетичен код. Те искат да разцепят част от човешкото ДНК и да го добавят към своето собствено, за да съживят расата си. И не само човешкото. Те искат достъп до генома на животните по същите причини. Накратко те искаха достъп до ДНК-то на хората. Свобода да вземат проби от който човек си поискат. И така те предложиха на този боязлив лидер от военното време едно нещо, на което той не можеше да устои – военна технология, която ще постави неговата нация с огромно стратегическо предимство пред техните врагове. И че те ще обменят тази технология само ако получат право да събират генетичен материал. Те обещаха, че тези проби ще бъдат вземани тихо и тайно. Че пробирания индивид никога няма да разбере, че е бил докосван. И въпросния лидер се съгласи. Той си мислеше, че е сключил най-голямата сделка. Но той бъркаше. Това беше страшно неизгодна сделка.
Първо технологията беше доставена без ръководства за употреба. Представете си човек от каменната ера да използва смартфон. Какво ли ще прави с него? Той не би могъл да го използва, най-много да направи копие от него. И точно това се случи. Доставената технология щеше да представлява огромно стратегическо предимство. Но беше неразбираема и неизползваема за тези, които я получиха. За всичките тези години по-късно нещо малко от тези оръжия се разкриваше случайно в тайните лаборатории, където тези устройства се преглеждаха и анализираха. Откритията идваха толкова бавно, че други нации също успяваха да ги асимилират.

Нова перспектива на отвличанията от извънземни.

И в замяна на това този лидер се съгласи неговото население да бъде подложено на генетично пробиране. Което се превърна в нещо като кошмар. Понеже населението нямаше как да знае, че това е част от държавно споразумение. Как биха се почувствали ако знаеха, че са изтъргувани като глави добитък? И въпреки, че Орионците наеха едни от най-добрите Зета Сиви да провеждат  тези тайни задачи, това което не е било предвидено е душевната чувствителност на някои хора. За някои просто е било невъзможно да се скрие, че са били пробирани. Вие наричате това „отвличания”, макар че това не е най-добрата дума. Вие сте отвличан, пробиран и връщан. И това се прави в условия на по-висока вибрация извън вашия поток от време. Но дори и така да е това пак е неопълномощено, без съгласието на пострадалия натрапване в личното пространство и оскверняване на собственото физическо тяло и личното чувство за сигурност.

Карантината е възстановена

Въпреки, че този военно-временен лидер и Орионската делегация достигнаха съглашение, това съглашение не беше одобрено от планетарния съвет. Защото те бяха готови да предложат на човечеството реален избор, който да доведе до прекратяване на войните и постигане на траен мир. Избирайки Единството. Те смятаха, че след умората от войната и след разтърсването от атомните бомби и след цялото това разрушение, което последва ще бъде достатъчно да подбуди промяна в съзнателността. Те искаха човечеството да направи този скок и да избере изцяло нов времеви период. Времеви период на мир, заздравяване, любов и приемане. Но човечеството трябваше да избере. Те нямаше да могат да бъдат подчинени повече на могъщи създания с напреднали технологии. Иначе това щеше да повтори времето преди карантината. И така тези опции бяха представени само на един човек. Лидерът на нацията, която достигна това технологично равнище на планетарно само-унищожение. И той избра грешния вариант. Той избра страха вместо любовта. Той избра разделението вместо единството. Той избра разрушението вместо изцеляването. И ние не можем да виним него за това. Такава беше ситуацията по това време. Това човек избира, когато човек се намира на негово място.

Но за всичко това ще кажа само, че споразумението с Орион не беше ратифицирано от планетарния съвет. И затова карантинния протокол беше възстановен и беше забранен достъпа на Сивите, доколкото това беше възможно. И в повечето случаи и на повечето места успявахме да ги спираме. Но те пак се промъкваха. И те продължаваха да вършат цялата гама от експерименти, които техните Орионски господари им възлагаха.

Това беше доклада ми върху ситуацията на земята. Което беше първата част от това отворено писмо.

Приел: Зингдад
Източник: https://zingdad.com/publications/books/the-ascension-papers-book-3/164-an-open-letter-to-pleiadian-starseeds
Превод: velaskes - izvorite.com

 
Title: Re:Загадката наречена човек - Старсийд специфики
Post by: velaskes on май 02, 2018, 07:55:51 am
Както се разбира от по-горното старсийдовете не са хванати в капана на Самсара и могат да го напуснат винаги, когато им се стори, че мисията им е твърде трудна. Проблема в това решение е, че в него няма напредък, а душата винаги търси напредък и следващи нива на съзнателност. Ако се върне към своята звездна цивилизация ще е на същото старо ниво, от което е поела договора.
Има и още нещо, ако т.нар. звездно дете се е прераждало много пъти на Земята и се е хванало много сериозно в повтарящите се цикли на Самсара това значи, че е натворило някакъв енергиен дисбаланс и според мен и да иска да прекъсне договора няма да има възможност да го направи, понеже енергията винаги трябва да бъде в баланс, преди да се напусне това място. Но ако душата е твърде отчаяна и иска да напусне на всяка цена и да се върне към звездното се семейство се намира някой, който да поеме нейната карма. Някой от същото звездно семейство, който е достатъчно смел, силен и уверен, че може да се справи с това. Той автоматично поема договора и продължава от точката, до която е стигнала другата душа. Има доста хора в такова положение, на които изведнъж живота им се струва прекалено странен, това е заради цялата тази карма, която не е тяхна. Но някои от тези индивиди са толкова силни духовно, че могат за един живот да изчистят всичко натворено за множество животи, че даже да направят баланса положителен. 
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on май 02, 2018, 08:10:47 am
Не така просто стои положението със земните души, които досега не са се издигали към по-висока съзнателност. Земните души понастоящем не са онези стари души от началото на времето, които са оживявали първите хора, защото тези стари души са успели да се издигнат след множественото си прераждания. В наше време към земните души най-вече спадат душите на Орион, които са останали без планети и собствен дом и са дошли на Земята, за да направят от нея нов дом и да издигнат съзнателността си. Тези души съставляват около 80% от цялото население. И те няма къде другаде да отидат, затова техния път сега е нов и променен. Те са се решили да пробват нещо по-различно. Досега са следвали пътя на "Служба на Себе си", който всеки път ги води към самоунищожение, към унищожение на планетите, на които са били досега и на физическите форми, които са имали. Идвайки тук целта е била да се научат и да опитат и другите пътища "Служба на Другия" и "Пътя на Единството". 
Title: Re:Загадката наречена човек - Теория на еволюцията от висшите сили
Post by: velaskes on май 06, 2018, 10:17:11 am
Теория на еволюцията от висшите сили

Послание на лейди Гайя, 1 май 2018 г.

Лейди Гая: 
Здравейте, скъпи деца! Дойдох при вас отново.

Сега ще говорим за теорията на еволюцията на живота от гледната точка на земните учени и на Висшите сили. Нека започнем с вашите учени.
Вашата наука е отделена от Бога, което означава, че тя частично работи за дявола или по-точно, за другото му име - илюзията. Много теории са построени от вашите учени... И вашите бедни глави са напудрени с неща, които не съществуват в природата, но съществуват само в материалистичното им въображение. Дори илюзията може да бъде потвърдена от факти: не достатъчно дълбоки, но убедителни. И така, илюзионистите, използвайки законите на физиката и оптиката (природните факти), мамят очите на зрителя.
Също така вашите учени са като илюзионистите, които потвърждават своите фалшиви теории с реални факти: отчасти, но най-важното - убедително! Но парадоксите и несъответствията на реалността с тези теории са натруфени с различни коефициенти и математически грешки и ревностната вяра на техните последователи, и с научни убеждения в коректността на тези теории, чрез които се заразяват един друг.
Методите за проверка на автентичността на някои теории във вашата наука са достатъчно обективни: факти в обкръжаващата ги реалност и различни научни експерименти. Това е правилният подход. Но проблемът е само, че тънкият свят не се появява в този подход. А именно, той е ПРИЧИНАТА за всичко, което се случва във вашата обкръжаваща физическа реалност! Светът е фин - светът на причините, докато физическият свят е свят на последствията.

И без значение колко дълго вашите учени изследват причините за физическия свят като произтичащи от същия свят, те винаги ще виждат само върха на айсберга и няма да знаят нищо за истинските и дълбоки причини за процесите на материалното измерение. За да научите законите на физиката на третото измерение, трябва да знаете законите на Вселената, които я засягат във всички измерения, а не само във вашите. За да познавате физическия свят, трябва да познавате финия свят. И едва тогава вашата наука ще стане обективна. А сега тя плува в илюзиите на материалния свят, оправдавайки до безкрайност парадоксите и несъответствията на реалността със собствените си теории...

Дарвинизмът не покрива цялата картина на плана на Твореца за еволюцията на живота, той обхваща само част от истината, добавяйки към това несъществуващото в природата.
Най-важното погрешно схващане в теорията за еволюцията на Дарвин е, че борбата за съществуване е двигателят на развитието на всички живи същества в по-съвършени форми.
Но, скъпи, представете си такава картина. Съвременният човек се е заселил на необитаван остров, има много хищници и опасности около него, той трябва да търси храна за препитание. Докато спи, той може да бъде атакуван и постоянно да изпитва усещане на страх за живота си ... Какво ще се случи с такъв човек? Той ще се развива ли активно докато се бори за съществуването си или обратно, той активно ще деградира?
Не е нужно да преразказваме историята за Робинзон Крузо. Вече знаете какво се случва с хора, които попадат в условия на екстремно оцеляване. Започва деградацията на личността, увеличение на примитивните действия за сметка на съзнанието, постоянните страхове за живота свалят човек до нивото на животното и инстинктите за самосъхранение ... Висшия ум на човек в такова положение е прекъснат. Той само мисли с корема си: как да се наяде. В него се вселява животински страх за оцеляване.
Подобно на човека, животните и растенията също не се развиват при стресови ситуации. В този случай техните многообразни прояви, здраве и сила губят своите жизнени "сокове". Те падат до ниво, което е най-удобно за тях да оцелеят. И в това няма никаква еволюция. Това е намаляване на вибрациите на съзнанието на животното или растението, което е пропаднало в условията на грубото оцеляване.

Виждате ли буйна цъфтяща и разнообразна флора и фауна в студените географски ширини на Земята? Ще видите ли изобилието на пъстър живот в гореща, безжалостна суха пустиня? Не, нали. В такива сурови условия всички живи същества изпадат в примитивизъм, само за да оцелеят в такова недружелюбно пространство на планетата.
Противно на това, в топъл климат, без да е твърде горещо, нито твърде студено, където има много вода и сенчести гори, животът се развива в най-необикновените и ярки цветове! Да, има елементи на борба за оцеляване в такива тропически зони, когато всички се ядат един друг. Но има приятен климат и благоприятни условия, така че те да се развиват там през целия си живот и взаимно да намаляват рисковете и опасностите, оцеляването и стреса, които спомагат за деградирането на формите на живот.
И затова, скъпи мои, трябва да разграничавате еволюцията от деградацията на живите същества. И според това, трябва да имате теория на еволюцията и теория на деградацията, така че да можете да ги различавате едни от други.

След това, скъпи мои, в списъка е така нареченият естествен подбор, който е описан в дарвинизма. Тази селекция се признава и от по-съвременната синтетична теория за еволюцията(Неодарвинизъм), но също така отхвърля някои от принципите в теорията на Дарвин. И един от тези отхвърлени принципи е борбата за съществуване, която стимулира живите организми към еволюция. Синтетична теория на еволюцията - е комбинация от някои идеи на  Дарвин и генетиката, които набират потенциал към края на живота на Дарвин, в труда на Мендел, който тогава е бил непопулярен.

Така естественият подбор, който съществува в природата е истина. Само че са го направили като най-силния фактор влияещ на еволюцията. Но това не е съвсем вярно.
Естественият подбор е, когато определен вид живи същества са най-добре приспособени към околната среда в сравнение с други видове. Първите, които са най-адаптирани оцеляват и се възпроизвеждат, а вторите, по-малко пригодени трудно оцеляват и постепенно измират напълно или до определен минимум. И по този начин по-адаптивните активно се развиват, измествайки останалите видове.
Пример може да бъде един вид животно - заек, който има два подвида: бели и сиви. Тези две различно оцветени зайчета живеят в тундрата, където лежи вечният сняг и студени снежни бури бучат. Белите кожи от гледна точка на оцеляването безспорно печелят над сивите, защото се сливат с белия цвят на снега, а такъв снежнобял заек е невидим за лисиците и вълците. Сивият заек е по-лесно да се види на фона на бял сняг и затова е по-лесно да бъде заловен от най-разнообразни хищници. В този смисъл белият заек е най-добре адаптиран подвид на заека, а сивият заек е най-малко приспособен. И има естествен подбор: белите зайци е по-малко вероятно да бъдат изядени от сивите.
Хубаво, чувствате ли, че тук има мирис на оцеляване? Да, точно така е. Дарвин просто обмисля от друг ъгъл своята "еволюираща" борба за оцеляване и я нарече естествен подбор.  Отново, скъпи мои, оцеляването - това не е пряк фактор в еволюцията, това е адаптацията, която често води до опростяване на организмите, отколкото до деградация, и по-скоро води до развитието на нови функции, без да се губят старите. Борбата за живот не може да създаде еволюция от по-висок ред.
И тъй като естествения подбор разбира се съществува, защото има внесена тъмнина в моята природа, която стимулира всички живи същества на земята ми да се изяждат и да вредят един на един друг... Но определено може да се каже, че този подбор селектира видове и подвидове на животни и растения, оставяйки само „най-силните”, което е грешно.
Скъпи мои, плевелите са много издръжливо растение, вредно за другите. Това е паразит на растителния свят, който нарушава хармонията на природата. В по-високите светове плевели не съществуват. Но е безспорно, че плевела е по-добре приспособен към външните условия, оцелява по-добре от красивото цвете далия примерно. И според теорията на естествения подбор се оказва, че плевела е по-добре адаптирана форма на живот, която трябва да движи еволюцията! А слабо оцеляващото културно растение - цветна далия, не се вписва в теорията ...
Но си струва, скъпи мои, да се признае, че Далията е по-високо развито, красиво, с висока вибрация растение от паразитните плевели. И това красиво цвете е станало така, както е, не заради способността си за оцеляване и ефективното приспособяване към външните условия. То е станало така по желанието на сърцето на моята Майка и на помощниците ми - духовете на природата ...
Защо, скъпи мои, природната красота във всичките си форми съществува след като имаме качествено оцеляване? Красотата е нещо, което не осигурява качество на оцеляване, а дори напротив, го намалява.
Пример за това е лисицата. Тя има ярко червена кожа, която много ясно се вижда по всяко време на годината, сред зеленината на лятото или снега на зимата ... Това огнено червено палтенце е много красиво, и си мисля, че ще се съгласите с това. Но то може да попречи при лова на плячката, която има много шансове да види пълзящата ярка лисица и да избяга от нея навреме. А от този лов зависи оцеляването на лисицата! Така че защо нейната природа я е надарила с такава забелязваща се червена козина, като от това зависи нейното оцеляване? Това се прави, защото лисиците принадлежат към оранжевия лъч на Бога. И този лъч се проявява просто чрез красивата й козина. Вътрешното съдържание се проявява в техния външен вид.

Ще дам друг пример от живота ви. Ако вие, хора, живеете в крайна бедност, гладувате, работите като роби и печелите твърде малко пари за нормално съществуване, тогава ще еволюирате ли? Какъв ще станете в такива условия? Вие освирепявате, интелектуалното ви ниво пада, морала в душата пресъхва и за един комат хляб сте готови да пребиете някого... В такова състояние е трудно да се мислят възвишени мисли и да се изпитват възвишени емоции и да развивате съзнанието си. Вие можете да мислете само за обезпечаване на своите нужди в такива случаи.
И ако ви се създадат удобни, подходящи условия, когато не се налага да се борите за парчето хляб, то за вас ще се освободи време да мислете за познаването на вътрешния свят, за медитация, за извършване на добри постъпки и за развитие на духовността и разума...

Така че еволюцията, скъпи мои, се случва при благоприятни физически условия. Ако човек е поставен в сурови условия на оцеляване, тогава не е необходимо да вярваме, че светлината в него ще се събуди ...  Разбира се, вие ще се нуждаете от емоционални и физически шокове за да се събудите. Но, като намалиш необходимостта от стриктно оцеляване, със сигурност ще можеш да еволюираш.

Виждате ли, скъпи мои, че дарвинизмът и синтетичната теория на еволюцията са поръчки на тъмните сили. Защото пропагандата на оцеляването като фактор на еволюцията може да създаде от хората само демони.
Забравят тези две теории да допълнят, че оцеляването е основната причина за деградацията на всички форми на живот на Земята...  И пример за това е голямото разнообразие на живот, който беше върху мен преди милиони години... Имаше съвършени многоизмерни растения, животни и дори хора! Но всички тези форми на живот под натиска на периода „Кали Юга” и тъмната енергия започнаха активно да губят своята сила, когато им се наложи да оцеляват... и това създаде прецедент на опростяване и деградация на предишните форми на живот, като по това време нямаше паразити, хищници, никой не ядеше другия, всички се хранеха с плодовете на растенията, без да си причиняват никаква вреда... И имаше хармония, а агнето лежеше близо до лъва и бяха приятели.
Но самата поява на хищници, болести, паразити, честите природни бедствия, нестабилен и агресивен климат всичко това стана причина за деградация на живота на Земята. И самата деградация се появи точно поради тъмните енергии на миналите епохи ...
Така че създаването на условия за оцеляване на Земята предизвика деградация, а не еволюция. Дотогава в природата никой не трябваше да оцелява, защото ВСИЧКИ ПРОСТО ЖИВЕЕХА...

Също така трябва да ви разкажа за изолацията като фактор на еволюцията. Тази позиция е в дарвинизма и в синтетичната теория на еволюцията. И в това има, скъпи мои, доста истина. Териториалната изолация на зараждащия се нов подвид на животно или растение помага да не премине в съжителство с подвида, на който някога е принадлежал.
Уникалността се генерира от отделянето и изолирането от източника.
И тъй като Небесния Отец отдели душите от Себе си в определена изолация от пълното сливане със Себе си, и затова започнахте да създавате своя нова идентичност и съдба по пътя, по който не е ходил и самия Отец. И вие, хората, сте били отделени от Твореца, за да откриете и създадете своя индивидуалност чрез уникалния си начин на развитие, като натрупате личен опит във Вселената. Но е време изолацията от Твореца да се разтвори от лъчите на светлината и любовта! Трябва да се връщате вече към Източника си...

Изолирането влияе на еволюцията на живота - това е вярно. Но само е необходимо да се добави: то влияе върху еволюцията на разнообразието на живота. И ако говорим за еволюцията на съзнанието и сложността на структурата на тялото на животното или растението, тогава всичко тук е двусмислено. В крайна сметка, изолирането е просто фактор, който увеличава разнообразието на живота. Тъй като подвидът, териториално отделен от неговия първоначален вид може да стигне до такава положение, при което вместо да се развива, напротив, съзнанието може да падне.
И вие, скъпи хора, сте изолирани от Твореца. Тази изолация създава разнообразни форми на душите във Вселената, но това създава ли повишено съзнание? Не винаги. Възможно ли е да наречете вашата изолация от Висшия свят еволюция? Разбира се, че не. Но тук(на Земята), изграждате уникалността на вашата душа. Просто по-добре е да продължите да изграждате уникалността си във висшите светове, където изолацията от Отеца намалява и уникалността на вашата личност продължава да расте заедно с единението ви с целия космос...

Случва се един подвид на животно или растение, който се отличава от друг да отиде да живее в по-силно вибрационна и благоприятна среда и там той наистина може да развие съзнанието си и тялото си в светлата си страна. Така изолацията непременно води до разнообразие от форми на живот. Но в същото време, при новите условия, тя довежда нивото на съзнанието и структурата на тялото на по-високо или по-ниско положение, създавайки еволюция или влошаване на живота. Всичко тук е относително. Необходимо е да проверите всичко във всеки отделен случай.

В теорията на Дарвин все още има такъв елемент като наследственост. Тя се отрича от синтетичната теория на еволюцията, която я заменя с генетичния компонент на наследството. Тогава самият Дарвин не знае за генетиката и не я включва в своята теория...
Наследствеността е много важен процес на промяна на живота. Всяко генетично развитие на предците засяга техните потомци. Само че тези теории отново забравиха да отбележат, че предците могат да предават и лоши гени на техните потомци, които ще понижат общото съзнание и ще отслабят телата на потомците.
Така например, човечеството чрез наследствеността на гените постепенно дегенерира. Предците загубили светлината на своето съзнание, загубили предишните магически способности на физическото си тяло и то станало грубо, слабо и лесно податливо на болести, външни дразнители и опасности. И такива гени от деградирали тела са предадени от вашите предци на вас - потомците. И така, наследството трябва да се разглежда от гледна точка на еволюционния генофонд и деградиращия генофонд. И така ще бъде обективно.
Най-важната работа на еволюцията се реализира точно с генома на живите същества. Искате ли да промените формата на живота? Променете гена! Но силата на гена може да изчезне под натиска на околната среда: неговите енергии и физически условия.
Често се е случвало във вашите семейства нови много силни гени да се появяват под формата на специални тела на вашите деца,  с най-различни паранормални способности. Но под влияние натиска на обкръжаващата среда, физическото оцеляване и грубите енергии тези гени остават в зачатъчно състояние и почти не успяват да се проявят в тези деца, които в предни животи са имали магически способности. И така, за развитието на определени гени трябват определени условия, енергетически и физически, така както за растежа на едно цвете трябва добре наторена почва, добро поливане и затопляне от слънцето.
Въпреки това има случаи, когато човек може Съзнателно да не зачита системата и характерните й енергии и по този начин външните условия да не играят важна роля. И точно затова има толкова много пробудени хора на този свят, въпреки че енергията и условията му не са особено благоприятни...
Вие хора можете съзнателно да контролирате и да активирате нови гени в вашите ДНК спирали. Външния свят може да отслаби разкриването на тези гени, но вие сте повикани да осветите този свят, скъпи мои!
В същото време външния нехармоничен свят ви показва дисхармонията в самите вас! Това дори ускорява вашето развитие, защото имате достатъчно заобикалящи ви симулации, чрез които да забележите своята вътрешна тъмнина. Така че всичко е сложено във ваша полза! Бъдете сигурни в това.

Животните и растенията не могат съзнателно да контролират вибрационното поле и ракурса на собственото си развитие. Те се развиват почти напълно в съгласие с енергията на обкръжаващата среда на физическия свят. Понякога имат съзнателни действия, но това не е достатъчно за независима еволюция...
Еволюцията на животните и растенията много зависи от вибрационния климат, който човечеството създава. През цялата история на Земята живата природа се е нагаждала на вибрационните тенденции при хората... Вие за животните и растенията сте като пътеводна звезда, като двигател на прогреса.
И така развитието на всички живи същества на Земята зависи най-много от хората и техния начин на живот, на енергията която излъчват във външния свят... Затова хората ще са тези, които ще помогнат на по-малките си братя да разкрият техния оригинален геном на светлината, създавайки за тях благоприятна планетарна аура на любов и радост...
Агнето няма да лежи скоро до лъва и природата на хищничеството и несигурността ще останат, докато човечеството не се пробуди напълно. Всичко зависи от вас, хора. 

Вашите учени развивайки синтетичната теория на еволюцията твърде много разчитат на генетиката. Което е правилно, но не напълно. Защото най-важната част в генетиката е природата на светлината и природата на тъмнината в нея. А във вашите научни кръгове няма накова осъзнаване, защото учените не вярват в Бог, също така не вярват и в дявола, макар че преди всичко работят за него.
Гените са спиралите на вселената, те са физическия първообраз на Акаша във вашите клетки. Акаша е също спираловиден, но по-многомерен.
Да се изучава генетика е добро упражнение. Но да се изучава без да се взема предвид тяхната фина природа е опасно и вредно... Защото вие вече се изкушавате да си играете на творци и да разчертавате най-различни нови типове животни и растения. ГМО-то е добър пример.  С такова нещо се занимават вашите учени от тънкия план - рептилиите-анунаки, които до безумие обожават да експериментират с всичко живо. Те са майстори на генетичното инженерство! И те учат вас, на това което знаят.
Но не трябва да се занимавате с генно инженерство без да имате връзка с космоса, с духовете на природата и с мен Гайя. Само ние можем да ви кажем какво е възможно да се съчетава и какво не. И само ние, Небесните Наместници можем да ви научим да виждате тънката природа на ДНК-то. Твърде рано започнахте да се занимавате с генно инженерство... Вредно е да се прави това, когато съзнателността е заспала и когато нямате инструкция от Висшите Сили.
 
Сега скъпи мои, ще ви осведомя за теорията на еволюцията на живота от гледната точка на Висшите Сили. Тази теория включва не само растителния и животински свят, но и царството на хората и на минералите.

1. Целия живот на Земята е изграден от силите на светлината и от силите на тъмнината. Силите на тъмнината създават деградация на формите, добавяйки в структурата на генома на всички природни царства елементи на разрушение, тъмнина и оцеляване. Силите на светлината носят красота, изобилие на формите, високо вибрационни програми на съзнателност във всичките царства на природата, стремеж към хармония и сътрудничество между всичко живо а не борба между тях.
 
2. Светлите и тъмни сили влияят на всички природни царства с помощта на най-различни егрегори свързани с животните, растенията, минералите и обществото на хората. Тези егрегори без да смятаме тези на хората имат собствени природни духове, които се грижат, поддържат и направляват по пътя на развитието. Човешките общности имат своите божествени водачи(светли и тъмни).
Светлите и тъмните сили, които желаят да  повлияят на тези царства се споразумяват или изнудват(в случая това са тъмните сили) природните духове и божествените водачи, подтиквайки ги към една или друга посока или към едно или друго развитие.
И те пряко могат да въздействат върху егрегора на тези видове, включително на човешкия егрегор. Това влияние създава енергийно запълване на пространството на тези видове и човешки общества. И същото това енергийно запълване позволява да се разбере дали е на представителите на тъмните или на светлите сили.
Също така влиянието на светлите или тъмните сили може да бъде такова, че някой вид от естествените царства да се премести на друга територия с други физически условия, което ще му помогне да еволюира или ще се поддаде на деградация.

3. Физическите и енергийни условия обуславят развитието на всички природни царства. Колкото по-високо вибрационни са условията, толкова по-силна е еволюцията. Колкото по-слабо селективни и сковани са условията, толкова по-силна е деградацията.

4. Високите вибрации увеличават способността за оцеляване на различните царства на природата, естествения подбор става по-малко груб и жесток докато напълно не изчезне в лъчите на възнесението. Най-различни видове оцеляват без да се подбират само „най-добрите”. Колкото са по-високи вибрациите в природата толкова повече и разнообразни са нейните представители. Колкото по-ниски са вибрациите толкова по-оскъдни и еднообразни са видовете.

5. Енергетическото пространство в природата създава определен климат в различните части на планетата. Ако по цялата Земя вибрационния фон е висок, няма да има студен и горещ климат. По цялата Земя климата ще бъде умерен и благоприятен.
Следователно нивото на вибрациите на планетата влияе на физическите условия на природата, които от своя страна влияят на природните царства създавайки в тях еволюция или деградация. Тоест физическите условия на природата зависят от енергийните условия. И оттам вибрационното ниво на природата влияе психически и физически на развитието на формите в природата.

Това са основните точки, които описват еволюцията на живота от гледна точка на Висшите Сили. Доводите на учените за еволюцията – това са просто следствия на всичко по-горе описано. И тези части от техните теории, с които съм съгласна в тази диктовка може да се добавят към теорията на еволюцията според Небесните Сили.  Те ще бъдат тяхно продължение. А тези части, които посочих като фалшиви не трябва да влизат в разбирането за еволюцията а да попаднат в теория на деградацията на всички царства, включително и на човешкото.

Обичам ви, мои скъпи деца ...Иска ми се да ви прегърна всичките...

Вашата Лейди Гайя

Прие: Михаил, 01.05.2018 г.
Източник: Абсолютера
Превод: velaskes - izvorite.com

Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on юли 08, 2018, 07:35:32 am
Земята е много отдалечена от всички останали светове от 3-та плътност. Отдалечеността е толкова голяма, че дори и да се пътува със скоростта на светлината ще е нужно прекалено време чуждоземен живот да може да прелети с телата си от 3-та плътност дотук.  Всички извънземни посещения от далечното минало са били на същества от по-висока плътност и от по-високи измерения. Тогава и самата Земя е била в 4-та плътност/5-то измерение и затова те са били видими за нас и сме били във връзка с тях.
Всичките тези кораби за които се говори, че сега са около нашата планета, това са кораби от по-високи измерения, затова и няма как да ги видим с нашите очи от 4-то измерение. По същия начин и разните същества от разните звездни системи, които са тук и сега със Земята и наблюдават прехода, това става възможно за тях, защото са дошли с по-малко плътните си светлинни тела на душата, които се местят не със скоростта на светлината, а със скоростта на мисълта.
Title: Re:Загадката наречена човек - Исус за устройството на душата и на света
Post by: velaskes on юли 10, 2018, 10:43:35 pm
В дома на Отца ми има много обители

Исус: Искам да ви дам основополагащо учение за истинския смисъл на моето твърдение за наличието на много обители в дома на Отца ми (Йоан 14:2). Това твърдение е смущавало много хора и напълно ги разбирам. Това твърдение е съвършен пример за ограничените възможности за възприемане и речников запас, с които са разполагали хората преди 2000 години. Бях ограничен във възможността да обясня много дълбока истина, която трябва да бъде осъзната от всички духовно търсещи. А сега ми позволете да обясня тази истина, възползвайки се от много по-доброто разбиране и разширен речников запас, който са налице днес.
В съвременния свят повечето хора знаят за съществуването на енергиите. Преобладаващата част от тези хора знаят, че енергията е форма на вибрация. Повечето хора са чували, че според теорията на относителността на Айнщайн, всичко във вселената е енергия. За съжаление, повечето хора, в действителност, не са осъзнали огромното значение на това откритие. Затова не са предприели усилия да променят представите си за света, съобразени с факта, че всичко е енергия.
Елементарна истина е, че цялата вселена е изградена от една основна базова субстанция. В миналото тази субстанция са я наричали ефир. Понятието ефир е известно в будизма и в други философски системи в продължение на много столетия. В средновековна Европа е известно на алхимиците, които в повечето случаи са били първите истински учени-експериментатори. Дори физиците са използвали понятието ефир до тогава, докато експеримента за определянето на физическите му свойства не се провалил. А съществуването на ефира не било доказано, защото той просто няма физически свойства. След това много учени се отказали от понятието ефир и това е доста неудачно решение за науката. (Искам да поясня, че много хора смятат понятията етер и ефир за синоними, но аз искам да ги разгранича, защото с етер обозначавам енергията на материалния свят, за разлика от ефира, който е енергията на духовния свят. Йосиф Йоргов.) След това отстъпление, учените не могат да разберат, какво е това енергия. Те знаят, че енергията е вибрация, но не са в състояние да разберат напълно, че за да има вибрация, трябва да има нещо да вибрира. Не може да съществува вълна, ако няма океан. Затова не може да има никакви енергийни вълни, и по този начин, никаква материална вселена, ако го няма океана от някаква субстанция, която може да вибрира.
Това, което вибрира в действителност, е базовата субстанция, която Бог е използвал за да сътвори целия свят от форми. Тази субстанция е описана в Библията със следното твърдение: „И каза Бог: да бъде Светлина” (Бит. 1:3). Също така, светлината може да бъде описана като женския аспект на Бога Баща-Майка. Това е светлината на Божествената Майка, тялото на Божествената Майка, която дава живот на всяка форма, която е проектирана в нея съгласно Волята на Отеца чрез разума на Сина. Формата се проявява и поддържа от Светия Дух.
Както знаете, видимата светлина е светлинни вълни, които вибрират в предела на определен честотен спектър. Червената светлина е с по-ниски вибрации, отколкото синята и виолетовата. А също така знаете, че съществуват вибрации, които са с по-ниски или по високи честоти, от тези на видимата светлина. Тези честоти не могат да се наблюдават с очи, макар и да са също толкова реални, колкото и видимата светлина.
За целите на тази беседа, е важно разбирането, че всичко е вибрации. Затова не съществуват никакви непроницаеми бариери в света на формите. Всичко се състои от същата тази базова субстанция, която вибрира на различни нива или честоти. Всичко е изградено от вълнова енергия и единствената разлика между Небето и Земята е в различните честоти на вибрации на енергийните вълни.
Истинският смисъл на твърдението, че Дома на Отца ми има много обители, е в това, че Дома на Отца ми е непрекъснат спектър от вибрации, непрекъсната енергийна среда. Вътре в тази среда има зони от честоти и в пределите на всеки спектър от вибрации има определено число от различни честоти. Всеки от тези сектори е обител в Божия Дом. Един от тези сектори е това, което хората наричат материална вселена. Извън този свят се намира това, което наричат духовно Царство или Небеса. Обаче, дори в духовната реалност съществуват множество диапазони от честоти.
Вашите четири низши тела
Това, което е целта на тази лекция, е постигането на яснота, че в пределите на материалната вселена има няколко диапазона. Ако сме точни, в пределите на материалната вселена има четири диапазона или свята. Света, с който всички са запознати е вселената състояща се от материя. Това е света, който възприемате с физическите си сетивни органи. Причината, поради която можете да възприемате този свят е, че физическите тела са създадени от енергията, вибрираща във същия диапазон. С други думи, това, което е направено от материя, може да възприема вибрациите само на материята. Това обяснява защо учените не са в състояние да открият ефира, използвайки само материални инструменти.
Над света на материята има три диапазона, които също принадлежат към спектъра на материалната вселена, но само че по-разширен. Когато преминавате от материалния свят в следващия диапазон, попадате в област, която може да бъде наречена света на чувствата. Над този свят е света на мислите, а още по-високо – света на идентичността. В много древни религии, например, в будизма, в гръцката философия или в тайните езотерични учения, използвани от алхимиците, тези четири свята са описани като четирите края на Земята. Били са им дадени названията Земя, Вода, Въздух и Огън. Тази концепция съответства на древната идея за квадратурата на окръжността. Кръгът представлява Небесата и той е безкраен и неделим в предела на времето и пространството. Той съответства на ефира. Квадрата представлява Земята или по-точно, материалната вселена. Материалната вселена е света на времето и пространството. Тя е създадена от безкрайната реалност на кръга и го разделя на четири направления, четири измерения, които се проявяват като координатите на времето и пространството.
За да си представите това по-лесно, бих искал да направя аналогия с човешкия разум. Всичко в този свят се поддържа от поток Божествена енергия, която тече от духовното царство в материалната вселена. На лично ниво, енергията тече от духовния Аз чрез нивата на подсъзнанието, докато достигне до нивото на съзнанието. Тя преминава през следните нива на съзнанието:
· Енергията тече от духовното царство или от ефира, и отначало преминава през света на огъня. Някои тайни езотерични учения го наричат ефирна октава или тяло на паметта. На мен ми се иска да го нарека света на идентичността. Това е тази част от вашият разум, която пази спомените за целия ви жизнен опит в материалния свят. Тук също се пази и чувството за идентичност, което сте създали по време на странстването на душата ви по този свят. Когато базовата енергия навлиза във вашето същество или разум, тя преминава през чувството за идентичност. Следователно, тя се оцветява от чувството ви за идентичност. Вашето чувство за идентичност включва също и вашето виждане за света, за Бог, вашето отношение към света и Бог. Затова е и определящо за реакциите ви в този свят. (Света на идентичността ни е познат като причинен (казуален) свят. В случая е по-уместно названието свят на идентичността, защото отразява нашата представа за себе си и мирозданието, докато определението „причинен свят” е по-ограничено по смисъл – натрупаното през различните прераждания. Йосиф Йоргов)
· След като енергията премине през тялото на идентичността, преминава през света на въздуха. През това, който някои учения наричат ментално тяло. Аз бих искал да го нарека света на мислите. На това ниво енергията се оцветява от мислите ви за вас самите и за света. Вашите мисли определят в значителна степен чувството ви за идентичност, но доколкото са на по-ниско ниво от вашето същество, са по-променливи и могат да се променят много по-бързо, отколкото по-дълбоките образи на чувството за идентичност. С други думи, вашите мисли могат да се приспособяват или да се подлагат на въздействие от определени ситуации, с които се сблъсквате в този свят. Може да се каже, че вашето чувство за идентичност определя, как виждате общата картина, докато мислите ви са свързани с това, как възприемате детайлите на тази картина. Вашето усещане за идентичност, определя как да виждате света, а мислите ви определят, как си мислите, че е устроен този свят.
· След като енергията премине през менталното тяло, влиза в света на чувствата. Това е емоционалното тяло, област на чувствата и включва всичките ви чувства за себе си и света. Емоциите са просто енергия в движение и те предшестват физическото действие. Така че, емоциите ви определят, как ще реагирате на мислите. Може да се каже, че самата мисъл не води до действие. Мисълта е просто идея и за да се превърне във физическо действие, трябва да има две качества, които да допълнят емоциите. Тези две качества са насоченост и интензивност. Вашите емоции се насочват чрез мисълта към определени действия, а интензивността на емоциите определя силата на действието.
Заключителен етап е навлизането на енергията във физическия мозък и нервната система. Именно на това ниво, вашите емоции преминават в действие, а действието се насочва от направлението и интензивността на емоциите. Разбира се, направлението и интензивността на емоциите се определят от мисълта, а мисълта се определя от вашето чувство за идентичност и от представите ви за света.
Сега вече разбирате, че естествения поток от енергия през вашето същество е потока спускащ се от вашия висш Аз, през тялото на идентичността, където се оцветява от представите ви за света. След това енергията постъпва в менталното тяло и се оцветява допълнително от вашите мисли. След това преминава през емоционалното тяло и получава насоченост и интензивност, определяни от емоциите ви. Накрая, енергията се преобразува във физическо действие, осъществявано от мозъка ви, от нервната система и физическото тяло.
Пълният процес може да бъде сравнен с действието на кинопроектора. Светлината, която се излива от духовния ви Аз е бялата светлина, която се излъчва от лампата на киномашината. Тялото на идентичността, менталното тяло и емоционалното тяло действат като трите слоя на лентата. Светлината се оцветява от образите запечатани на тези трите слоя. След преминаването през лентата, светлината се проектира на екрана като изображение. Екрана е част от вашия разум, която се намира в материалната вселена. Това е вашият съзнателен ум и известна част от подсъзнанието. Това, което е закрепено в мозъка ви и нервната система.
Четири нива на материалната вселена
Сега, след като разбирате, как протича енергията през собственото ви съзнание, трябва да прехвърлите това разбиране върху материалната вселена като цяло. Материалната вселена има четири различни октави или нива, четири различни тела. Те съответстват на четирите нива на вашето съзнание, защото в действителност, вселената е просто една обител в дома, който е съзнанието на Бог. Както в случая с вашето съзнание, материалната вселена е създадена от основната Божествена енергия, протичаща през сферата на идентичността, на мислите и чувствата, за да се прояви в материалния свят.
Когато осъзнаете присъствието на този основен поток от енергия през четирите нива на материалната вселена, започвате да разбирате, че най-ниското ниво, нивото на самата материя, е резултат от действията на скритите причини, които се намират в трите по-високи нива – телата на емоциите, на мислите и идентичността. Може да се каже, че материалната вселена е просто проекция от образи, разположени на по-високите нива. Наистина, материалната вселена не е по-реална, отколкото образите в кинотеатъра.
Когато разглеждате тази концепция, разбирате, че промените в материалната вселена могат и наистина трябва да се извършат чрез промени в по-високите нива на материалния свят. На лично ниво, ако искате да измените външните обстоятелства, трябва да започнете да променяте чувствата, мислите и чувството за идентичност. Само когато промените образите, намиращи се в тези три тела, можете да промените проявените образи в материалния свят. Аналогично, в планетарен мащаб, лекарството за избавяне на човечеството от страданията се състои в очистването на колективните чувства, мисли и тяло на идентичност. Причината за това е, че планетата е проекция от образите, поддържани в тези по-висши светове.
Планетата Земя е била създадена от седем духовни същества, наричани Елохими. Елохимите поддържали постоянно образа на съвършената Земя и този образ все още съществува, но съвършения образ бил покрит от временни несъвършени образи, проектирани през тялото на идентичността, менталното и емоционално тяло на човечеството. Това е нареченото от психолозите колективно безсъзнателно.
Истинската причина за страданията
Моята следваща задача е да ви покажа, защо на планетата Земя има толкова много несъвършенства в този момент, толкова много човешки страдания. Причината е, че трите по-висши тела на човечеството са замърсени от несъвършеното чувство за идентичност, несъвършени мисли и нечисти емоции.
Както моята любима Майка обяснява в своята беседа (5), всичко в Небесното Царство е построено съгласно Божествените закони. Затова, ако духовно същество се бунтува срещу законите на Бог, не може да остане на Небесата. Също така обяснява, че в материалната вселена има известна възможност да се нарушават Божиите закони. Причината се състои във факта, че материалната вселена е била създадена като школа за душите, преминаващи своя път, докато установят твърдо, кой е Бог. Затова Господ дарил свободна воля на душите. Той им определил рамки, в които могат да експериментират с Неговите енергии.
Съгласно законите на материалната вселена, на съществата в този свят се позволява да нарушават Божиите закони, без да напускат този свят. С други думи, могат да използват своята свободна воля, за да съсредоточат своето внимание върху образите, които не съответстват на Божествените принципи за построяване света на формите. Хората могат да създават чувството за идентичност на същества отделени от Бог, на материално, а не на духовно същество. Хората могат да създават ментални образи, които не се намират в синхрон с истината и реалността на Бог. Те могат да допускат чувства, които са изкривени Божествени чувства. И когато допускат такива несъвършенства, могат да променят самата материална вселена и да създадат света на несъвършените прояви.
Обаче, когато Бог е дал на съществата свободна воля, той установил предел, който действа като предохранителен клапан, така че нито едно същество да не може да разруши материалната вселена. С други думи, хората са свободни при избора си, как да използват чистата енергия на Бог. Но те неизбежно ще изпитват върху себе си последствията от това, как са използвали енергията. Ако са допускали несъвършени мисли и чувства, ще предизвикват несъвършени състояния в материалния свят, творческите им способности ще бъдат ограничени от собствените им творения. Ако застилате легло, в него ще спите.
Може да се каже, че Бог е построил материалната вселена като огледало. То прилича на екран и отразява всичко, което проектират хората с умовете си. Затова тези образи, които задържате във висшите нива на вашето съзнание, определят условията на вашия жизнен опит в света на материята. Ако образите са несъвършени, създавате несъвършена проява, която в края на краищата може да се разпадне. Можете да построите Вавилонска кула, която накрая да се разруши от собствената си тежест.
Както обяснява Майка Мария, хората отначало са били в по-високо състояние отколкото това, на което сте свидетели в този момент на тази планета. В това състояние на съзнанието душите са имали съзнателен контакт със своя духовен Аз и с духовните същества, които са служели като Учители. Хората използват своята свободна воля за да експериментират с Божествената енергия. Така те често са правили грешки и създавали несъвършени прояви. Обаче, доколкото са знаели за основния закон на творението, те са способни да разберат, че са допуснали грешка, да я признаят и заменят незабавно нежелания резултат с по-съвършен.
Това, което се случило след Падението на Човека, била загубата на контакта с духовния Аз и със своите духовни Учители. Затова те вече не знаели как работи закона за творчеството. Те загубили знанието за това, че творчеството в материалния свят е просто проектиране на образи, които поддържате в емоционалните, менталните и телата на идентичността. Затова са загубили разбирането, че могат да променят условията в материалната вселена, като просто променят състоянието на висшите си тела.
Днес хората вярват, че условията в материалния свят са постоянни и са извън контрола на съзнанието им. Те започнали да се смятат за жертви на ситуация, която не са създавали. Започват да се смятат за роби на сили, които са извън техния контрол. В известен смисъл хората са прави. Когато отказвате да промените вашите чувства, мисли и идентичност, не можете да промените материалния свят, и затова ставате жертва на условията, които наблюдавате в този свят. Работата е в това, че хората са създали сами този свят и следователно сами трябва да го променят.
Именно тази загуба на памет, този отказ от отговорност за своето положение, позволило на съществата от духовното царство, въстанали против Божествения закон, да се въплътят на планетата Земя. Това е описано в беседите на Майка Мария.
Виждате, че съществува фундаментална разлика между експериментирането с вашата свободна воля (при това допускайки грешки) и преднамерения бунт против закона и съзидателните намерения на Бог. Някои същества в духовното царство са въстанали преднамерено против закона на Бог и творческите му намерения. Тези същества са слезли в по-ниско състояние на съзнанието и някои от тях започнали да се въплъщават на Земята. Тези същества така повлияли на хората, че те повярвали на лъжата им, че пълна свобода може да се постигне само ако не спазваш Божиите закони. Те използвали хитрост, за да манипулират хората, подтиквайки ги да нарушават Божествените закони като в същото време внушават, че отрицателните последствия, които са следствие от тези нарушения, са неизбежни или дори създадени от самия Бог.
След като човечеството изпаднало в по-ниско състояние на съзнанието, процеса продължил и неизбежно довел до замърсяването на четирите нисши тела на хората по Земята и на цялото колективно съзнание на човечеството. Това довело до днешното несъвършено състояние във вид на човешки страдания, природни бедствия и много други нещастия. Това, което виждате в материалния свят е просто отражение на това, което става в по-фините тела. В тях има замърсяване и съдържат несъвършени образи. Но едно от телата, емоционалното, е било напълно завладяно от тъмните сили. Това тяло е много важно за тези същества, които искат да управляват материалния свят. Причината е, че емоционалното тяло претворява мислите в материални действия.
Природата на емоциите позволява да приемат всякакви образи, проектирани върху тях от менталното тяло. Емоциите са енергия в движение, а енергията не е способна да различи правдата от лъжата. Те ще извършват всякакви действия без да си дават сметка за следствията от тези действия. Затова, ако тъмните сили завладеят емоционалното тяло на човека, могат да го манипулират, правейки на практика всичко, без да се съобразяват със следствията от тези действия и без да вземат в предвид, какво е правилно и какво не. Това породило синдрома: „Ако чувствате, че е добро, правете го”. Този синдром е основан на тънката лъжа, че ако нещо ни изглежда добро, то не може да бъде неправилно.
Така че сега разбирате, че има сили, които постоянно чрез измама се стремят към влияние върху хората чрез техните емоционални тела. Един от способите за постигането на това е възбуждането на емоционалното тяло до такава интензивност, че хората повече да не могат да сдържат емоционалната си енергия. Тогава емоциите преминават в действие и именно това може да се наблюдава, когато групи хора или дори цели нации чувстват, че са принудени да предприемат такива действия, каквито в нормално състояние не биха предприели. Това е основния механизъм за предизвикване на войните. Преди войната можете да наблюдавате как емоционалното тяло на цяла нация се възбужда до такава степен, че нацията изпитва нужда да направи нещо и това е война против врага, който се възприема като източник на опасност.
Разумен живот на всичките четири нива
Другата важна цел на тази беседа е да обясни, че съзнателни разумни същества съществуват във всичките четири свята на материалната вселена – материалния, астралния, менталния и света на идентичността. Хората са разумни същества, които живеят в материалния свят. В другите светове също има разумни същества. Някои от тези същества никога не са били във физическо тяло. Други са били във физическо тяло, но сега живеят в някой от другите светове на материалната вселена.
Естествен път за душата е слизането във физическо тяло, за да получи опит в материалния свят и да стане сътворец на Бога за това ниво от света на формите. След като душата изпълни своята цел в материалния свят, се възнася в духовното царство. С други думи, не е естествено за душата да пребивава или да засяда в сферата на материята, чувствата, мислите или идентичността. Обаче ако душата е неуравновесена и изкривява енергиите на едно или повече от своите четири низши тела, тя може да заседне в някой от материалните светове. И това може да стане препятствие за възнесение в духовната реалност.
Четирите низши тела на душата съответстват на четирите сили на Отеца, Сина, Майката и Светия Дух, както е описано от Майка Мария(6). Бащата съответства на идентичността, Сина съответства на мисловното тяло, Майката – на емоционалното тяло и Светия Дух – на физическото тяло. Ако душата не е балансирала всичките си четири низши тела, остава привързана към материалния свят. Ако душата е балансирала материалното си тяло, а другите не, тя може да остане привързана към света на чувствата. Ако душата е успяла да балансира само материалното и емоционалното тела, може да остане привързана към менталния свят, а ако е балансирала три от низшите си тела, може да остане привързана към нивото на идентичност.
За да се разбере напълно за какво се дава тази беседа, трябва да осъзнаете, че четирите нива на материалната вселена се различават само по честотите на вибрациите си. Така че, можете да се опасявате от опростеното разбиране на това учение. Например, материалното ниво има най-низката вибрация, а другите светове имат по-високи вибрации. Затова можете да останете с впечатлението, че другите нива са по-високо, извън материалната вселена. Това е неправилна представа.
Мястото, където се намирате сега, се пронизва от голямо число радиовълни, които проникват през пространството. Тези радио вълни съществуват в същото това пространство, в което е и вашето физическо тяло, стените, мебелите и въздуха. С други думи, различните честоти могат да съществуват в едно и също пространство. Важно е да се разбере, че материалния свят се намира в същото пространство, в което се намират и другите светове на физическата вселена. Важното на това разбиране е, че не съществуват никакви непроницаеми бариери между тези четири свята. Фактически, напълно е вероятно, световете да се проникват един в друг. Например, напълно е възможно, в една локална област от материалния свят, честотата на вибрациите да се промени така, че да влезе в резонанс с вибрациите на един от другите светове.
Човешкият разум притежава способността да действа като радиоприемник. Както казах, съществуват различни радиовълни, проникващи през помещението, в което се намирате сега. Ако включите радиото, можете да го настроите на всяка от тези различни вълни, като просто завъртите копчето за настройка на радиоприемника. Радиото преобразува различните енергийни вълни в звук, който може да се възприема като различни радиостанции. Вашият съзнателен ум притежава способността да действа като радиоприемник и той може да се настрои на произволно ниво от материалната вселена. Той също така може да се настрои на нивата от духовното царство. С други думи, човешкия разум притежава способността да проникне отвъд пределите на материалния свят и да се настрои към разумните същества в емоционалния, ментален и света на идентичността или дори към духовното царство.
Един от изводите на това учение е, че ако се опитвате да се свържете с разумни същества от другите светове, трябва да помните, че не всички същества там са доброжелателни. Някои от тях може преднамерено да са въстанали против законите на Бог и да се опитат да ви склонят и вие да направите същото. Причините, заради които постъпват така, са обяснени от Майка Мария.
По-рано имаше доброжелателни същества във всичките четири свята. Обаче света на чувствата бил толкова много замърсен и подложен на такова голямо манипулиране, че в това царство практически не са останали никакви доброжелателни същества. Съществата в този свят са неуравновесени и предполагат, че целите оправдават средствата, и че „може да се прави всичко, което изглежда добро”. Има хора и на Земята, които притежават това съзнание, защото техните неуравновесени емоционални тела са настроени на света на емоциите. Тези хора са станали роби на манипулаторите от този свят.
Нивото на мисълта също е много замърсено, но в този свят все още има същества, които нямат зли намерения. Обаче мнозина от тях се заблуждават, тъй като съзнанието им предполага, че всичко може да бъде разбрано чрез ума. Някои от тях дори смятат, че разбират света по-добре, отколкото Бог, и заради това знаят много по-добре как да управляват вселената от Бога. Това е интелектуална гордост и можете да наблюдавате много такива хора на Земята, в които съществува тази гордост.
Нивото на идентичността е най-чистото ниво, макар и да е замърсено от лъжливи представи за идентичност. Несъмнено, в този свят има някои същества, които се чувстват отделени от Бог и те проектират този образ върху хората. Но в ефирното царство има също и същества, които като истински духовни същества, поддържат правилно чувство за идентичност.
Ние, Възнесените Владици, служим като духовни Учители на човечеството. Стремим се да се свържем с всеки човек, за да помагаме на хората по техния духовен път. Когато Земята все още беше чиста, ние можехме да се появим пред хората в материалния свят и хората разхождайки се разговаряха с нас. Не защото ние материализирахме материално тяло, а защото съзнанието на хората беше толкова чисто, че те можеха да ни възприемат в нашите духовни „тела”. Те можеха да видят нашите тела със своите физически чувства. Днес създадения от хората дисбаланс понижава вибрациите на цялата материална вселена и затова на хората им е трудно да ни възприемат. Те не могат да ни виждат повече с физическото си зрение, с изключение на особените случаи, когато се явяваме във физическо тяло.
За да се свържете с Възнесените Владици в днешния свят, трябва да издигнете съзнанието си на по-високо ниво, а това означава, че трябва да балансирате и четирите си низши тела. Можете да постигнете това равновесие само като следвате средния път на Христовото съзнание. Ако не достигнете до уравновесеността на Христовия разум, не можете да влезете в контакт с Възнесените Владици. Обаче можете да влезете в контакт със същества, които обитават някое от низшите нива. Но трябва да се помни, че тези същества са в определено ниво, защото нямат баланс в едно или няколко от телата си. Затова, ако искате да получите надежден контакт с висшия свят, трябва да постигнете Христово съзнание, а това означава, че трябва да балансирате четирите си низши тела.
Небесата или Ада на Земята
Друга цел на тази беседа е да ви покаже, че и четирите нива на материалната вселена съществуват в едно и също пространство. Единствената разлика е разликата във вибрациите. Доколкото човешкият разум притежава способността да манипулира светлината на Бога, той може да повишава или намалява вибрациите на тази светлина. Важното е да се помни, че хората в материалния свят са способни да променят вибрациите на материалния свят така, че те да станат съзвучни с вибрациите на другите светове.
Например, има много места на тази планета, особено в големите градове, където многото хора са създали такъв дисбаланс в своите емоционални тела, че целия район вибрира на ниво чувства. Света на чувствата в този момент има най-ниските вибрации, в сравнение с другите светове. Някои области от емоционалния свят са буквално подобни на това, което наричат Ад. Затова има места на Земята, които вибрират предимно с вибрациите на чувствата. Тези места са истинска Преизподня на Земята.
Подобно на това, има места, които са съзвучни със света на мислите. Например, образователните учреждения, в които хората възвеличават човешкия интелект, като при това отричат по-високите постижения на Христовия разум. Най-накрая, има места, посветени напълно на развитието на духовността, които са настроени на ефирното царство или дори на духовната реалност. Такива области са истински Небеса на Земята.
Така че разбирате, хората са способни да създават своя собствена реалност. Вие можете да създавате тази реалност със силата на ума, обаче, за да разберете, как се прави това, трябва да признаете, че ума ви има няколко нива. Вашият низш ум много прилича на радиоприемник, който просто усилва честотите и позволява да бъдат възприети от сетивните органи. Това, което създавате с низшия си ум, определя това, което прониква в него от по-високите нива на съзнание.
Въпросът е, на каква радиостанция е настроен вашият разум? Настроен ли е на вашия Христов Аз или е настроен към съществата от низшите светове. Днес трябва да изберете на кого ще служите. Трябва да изберете, в коя от обителите на Отец ми искате да живеете, и когато го решите, съсредоточете вниманието си на съответното ниво. Ако сте неуравновесени в низшите си тела, вие се съсредоточавате върху физическия, емоционалния или менталния свят. Ако тялото на идентичността ви е неуравновесено, вие се съсредоточавате в това ниво и не се издигате по-високо. Обаче, ако четирите ви низши тела са балансирани, можете да излезете извън предела на идентичност и да общувате с Възнесените Владици. Тогава можете да станете отворена врата, проводник на вибрациите на истината от Небесата към Земята. Можете да станете отворена врата за Живото Слово, за да може да се излива то в този свят.

http://www.askrealjesus.com (http://www.askrealjesus.com)
https://yosif.top (https://yosif.top)
Title: Re:Загадката наречена човек - Забравяне на предишните животи
Post by: velaskes on септември 15, 2018, 10:38:47 am
Защо при всяко ново прераждаме забравяме предишните си индентичности? Въпроса не е защо морално е по-добре да забравяме предишните си въплъщения, а защо технически така се получава. След смъртта на физическото тяло душата ни постепенно се освобождава от нисшите си тела - от етерното, от астралното и от менталното. Тези три тънки тела + физическото се градят винаги наново при всяко следващо въплъщение. Менталното тяло съдържа записаната история от предишния живот и тъй като то бива освободено и дезинтегрирано, затова не помним кои сме били преди. Това е задължително условие душата да бъде допусната в ново въплъщение. Новородения човек почва да оформя ново астрално и ментално тяло в течение на новия си живот, с възможност за нови чувства и нови мисли и изобщо нови преживявания.
Но все пак опита от предишните животи не се губи, защото той се пренася в каузалното тяло, тялото на идентичността. Затова се случва някои хора да могат да си спомнят кои са били преди, като става връзка с причинното тяло. Причинното тяло не се освобождава от душата, то остава дори когато душата се възнесе в духовното царство като Издигнат Майстор. Но всичките други тела се изхвърлят в кофата и всичко което не отговаря на опита на Светлината и Любовта не попада в съкровищницата на нашата душа.
И така, това отговаря на въпроса защо има астрален и ментален план, защо има астрални и ментални същности. Те са тези души, които не са готови да се освободят от нисшите тела на своята душа. И понеже живота е основан на свободната воля, тези астрални и ментални същности сами трябва да стигнат до тези заключения. Някои от тях чакат за подходящо ново въплъщение и докато чакат съхраняват тънките тела, с които са избрали да чакат. Други са им интересни астралните и менталните планове на вселената и чрез тези тела те ги обикалят и изследват. А тези дето са от ниските части на тези планове са вманиачени в текущите си идентичности, те и дума да не става не биха се разделили с текущите си тънки тела. Те не слушат наставниците си и поведението им може да се каже, че е своенравно или повлияно силно от други по-силни астрални и ментални същности, които са ги впримчили и подчинили по някакъв начин. Но винаги идва момент, в който всеки където и да се намира му омръзва това което върши, и почва да търси нещо ново и различно или почва да вика за помощ и така започва промяната.
Title: Re:Загадката наречена човек - Забравяне на предишните животи
Post by: velaskes on септември 16, 2018, 07:56:56 am
Астралните същности са тези, които са оставили чувствата им да ги определят, те са се предали на някои свои чувства и са ги направили идентичност. Менталните същности са с малко по-висока вибрация от астралните. Те от своя страна са мислителите, учените, професорите, всякакви философи и теоретици. Те са се оставили човешкия ум да ги определя кои са. Стигнали са до някакви за тях велики заключения и са сметнали, че с това са намерили себе си. Истината е, че положението и двата вида същности е временно и всичките те са се спънали или спрели някъде на пътя обратно към Единството чрез силните си вярвания в тези или други крайности. И едните и другите имат още какво да се учат духовно.

Моралната страна на забравянето на предишните животи е свързана  с пречката, която се явява изградената идентичност за по-нататъшен духовен напредък. Докато живеем човешкия си живот в тъмнина и объркване се уморяваме, ставаме апатични, настройваме се негативно към всичко. Човек като остарява му омръзва всичко, сякаш насила продължава да живее. Някои стоят и само чакат смъртта да ги вземе и всичко да се свърши. Ето затова човек при всяко ново превъплъщение трябва да започне наново без да помни кой е бил преди това. Разбира се има тежки случаи, когато човек през живота си е вършил ужасни неща, тежки престъпления, големи злини и няма как с този опит и чувствата свързани с него да се мине в ново превъплъщение. Всяка душа след смъртта си и преди следващото превъплъщение има право ако желае да премине период на очистване и възстановяване. За да възвърне отново живеца, радостта и ентусиазма си, които са нейна присъща природа.
Title: Re:Загадката наречена човек - Забравяне на предишните животи
Post by: velaskes on септември 16, 2018, 08:53:28 am
Има и още една причина защо е трудно да се свържем с каузалното си тяло и да "видим" предишния си опит. Самия 3D свят е станал прекалено плътен и тъмен и същото се отнася за човешките ни тела, които носят воала на забвението чрез натрупаната тъмнина по време на текущото въплъщение. Освен това дори и да не носиш много тъмнина в тънките си тела и във физическото тяло, останалите хора които я носят в големи количества поддържат общото ефирно поле на илюзията живо. И тази масова илюзия/психоза влияе малко или много на всички, включително и на по-светлите хора.
Title: Re:Загадката наречена човек - Какво е фрагментацията
Post by: velaskes on септември 18, 2018, 09:29:41 pm
За да се разбере какво е фрагментацията историята трябва да започне от самия Абсолют/Брахман. Нашия Отец Абсолют първи се фрагментира на определен брой огромни/безкрайни по енергиен потенциал същности. Те са Неговите първи части, които са създадени от Него, за да творят цели галактики и цели вселени. Тези първи Богове/Елохими след като създадат творенията си, за да ги заселят със същества, които да изпробват световете се фрагментират с още повече на брой свои части. И така първата и втората сфера се изпълват с живот. Докато живеят новите фрагментации създават свои нови под-светове, които също трябва да бъдат заселени. И така този процес продължава. Всяка душа е фрагментация на друга по-голяма душа от по-горно ниво. Но това, че сме по-малки фрагментации не означава, че не сме важни за цялото творение. Всяка една душа, малка или голяма е еднакво важна за нашия Отец Абсолют и за всички други Творци надолу по спиралата.
Отделните светове с отделните фрагментации се различават по плътност и по степен на само-осъзнаване. Колкото по-нагоре се намираш по спиралата на еволюцията толкова по-широко става осъзнаването. Колкото се доближаваш до Абсолюта, толкова осъзнаването става и абсолютно, тоест безкрайно, безмерно, тотално.
Чрез този процес на създаване на нови и нови същности, чрез сътворяването на нови светове, нови условия, нови правила на играта цялото мироздание се обогатява и всяка същност намира в съществуването си нови и нови неща.

Ние хората сме доста надолу по тази стълбица. Ние както казват приличаме на миниатюрни блещукащи светлинки потопени в почти пълен мрак. Но понеже сме малки копия на нашия Бог Абсолют ние сме творчески надарени същности и също създаваме свои фрагментации в тънките светове. Обаче нашите фрагментации са непълноценни, защото са създадени в условията на объркване и тъмнина. Пример за човешките фрагментации са някои от астралните същности или призраците, които блуждаят в материалния план. Те нямат свободна воля и самосъзнание, но се водят от някакво силно чувство и се прилепят към други хора или някакви енергийни места, за да теглят енергия и да оцеляват. Те са първични, животински тип създания, които мислят само за оцеляването си. Друг пример са демоните, които са доста по-големи същности, но също без свободна воля и само-осъзнаване. Наричам непълноценни точно по тези причини, от тях не могат да излязат съзнателно творящи души. Те всичките са временни творения, които когато съумеем да съберем себе си, своите чувства и мисли в центъра на съществото си, всичките ни фрагментации ще се слеят обратно в нашата първоначална енергия. Човек може да познае, че няма пръснати фрагментации, когато е станал пълноправен господар на своите низши тела, овладял е своите чувства, мисли и идентификации.
Title: Re:Загадката наречена човек - Какво е фрагментацията
Post by: velaskes on септември 19, 2018, 08:18:06 am
Човешкия живот започващ в тъмнината е начин да съберем себе си, да изградим тези стабилни вътрешни качества, чрез които ще можем да създаваме един ден качествени одухотворени наши продължения и напълно функционални близки до съвършенство светове.
В пето измерение ще може да се вижда какво създаваме с големи подробности. Това е свят, където душата ще се упражнява пряко като творец и ще става свидетел на смислеността на творенията си.

В нашия свят ние дори нямаме представа какво творим, накъде отива енергията ни, какви форми създаваме, къде се намират, към какво те се прикрепват и как продължават да оцеляват или да не оцеляват. В нашия свят работата, която трябва да свършим не е толкова свързана с нашите несъвършени творения, защото те са толкова много и толкова разпръснати, че е невъзможно нито да ги знаем, нито да ги проследяваме. Работата ни тук е да създадем силния дух вътре в себе си, устойчивата същност, основата на правилното виждане, балансираните емоции, чистата мисъл, гъвкавата индентификация.
И когато постигнем това вътрешно ниво нашите фрагментирани енергии сами ще се върнат обратно към нас, защото причината да съществуват ще изчезне. Ние няма да излъчваме неправилни объркани енергии, които да предизвикват създаването на спонтанни фрагментации в ефира.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on октомври 08, 2018, 04:40:33 pm
Човекът е като мини модел на нашия Отец. Тялото на човека е като вселената. Всяка клетка е като отделна душа. Даден орган е като планета, а системите са като галактики. Всички клетки работят по нещо конкретно свързано с поддържането функцията на цялото. И така всяка душа работи по нещо конкретно, за да поддържа Бог и Вселената. Главата на човека или неговото съзнание и ум са Светлината на Бога, те дават инструкцията как отделните клетки, органи и системи да работят. По същия начин Бог дава инструкция на душите какво да вършат. Сърцето на човек захранва чрез кръвта и кръвоносната система всяка една клетка с градивни вещества. По същия начин Господа чрез своето Сърце захранва цялото мироздание със своята безгранична Любов, която е спояващото градивно вещество за всичките души. 
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on октомври 13, 2018, 10:59:18 am
Когато човек мине както се казва от другата страна след смъртта си той губи физическото си тяло и заедно с това губи 5-те си сетива, които могат да регистрират 4-те елемента на 3-та плътност. Тоест, когато човек умре той вече не може да вижда света на 3-та плътност. Той вече не е човек и вече не принадлежи на света на човеците. В което и ново измерение или свят да отиде след смъртта си жизненият поток притежава съответните сетива, с които да може да участва там и в подобните по вибрация измерения и плътности. 
С това искам да кажа, че астралните и менталните същности живеят в собствените си светове и те не могат да виждат човечеството. Могат да имат връзка и съответно комуникация с хората чрез някакви отворени енергийни канали, но човекът като цялостна същност не е достъпен за тях. Веднъж като се премине отвъд този свят, той става недостъпен.
Господ е сложил вибрационни бариери между измеренията, така че съществата да не се бъркат в живота на онези отвъд. Но въпреки бариерите някои намират начини чрез отворените канали на хората медиуми да се бъркат и да влияят. Някои го правят с добри цели, а други го правят с нечиста умисъл.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on октомври 13, 2018, 04:15:39 pm
Съществата извън физическо въплъщение, които имат най-директен достъп до нашия 3Д свят са ангелите хранители и духовните водачи, които са назначени да помагат и да направляват живота на хората. Как точно ни виждат те, след като нямат нашите сетива, това е много сложен въпрос. Най-вероятно не така както ние се виждаме, по външната си форма. Те ни виждат като светлинни същества и така както човек вижда чрез третото си око, в нещо като сън, не напълно ясно, не напълно реално изглеждащо. По този въпрос може да се гадае само.
Разбира се всички Възнесени същества, всички Архангели, Богове, Творци и на върха на мирозданието нашия Единствен Отец могат да ни виждат без каквито и да е ограничения. Те са Майсторите на Играта и имат достъп до всичко.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on октомври 14, 2018, 08:18:32 am
Въпреки че има завеси между физическия, астралния, менталния и причинния план те са неразривно свързани и си влияят един на друг, защото се намират в едно измерение заедно - третото. Влиянието обаче става по неведоми пътища, индиректно, чрез начина на живот и чрез вътрешното състояние. Всеки човек е свързан с определен брой същности от другата страна на завесата и каквото вършим тук се отразява и на тях там и обратното, каквото вършат те там се отразява тук на нас.
Сега Земята минава в ново измерение, което няма да има тънки планове. Ще е съставено само от един план. Няма да има завеси, няма да има разделение между различни същности, няма да има резки различия във вибрацията на обитателите му, няма да има нищо скрито. Всичките същества от четирите свята на трето измерение, които са готови за възнесението ще се пренесат в пето измерение. Останалите ще се преместят на новата 3Д планета със същите 4 плана и ще си продължат уроците докъдето са стигнали.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on ноември 21, 2018, 08:02:40 am
Същността на живота е изцяло вътрешно състояние. Това е ум и съзнание настроен от самите нас по определен начин. Точно защото съзнанието ни е настроено по много точен и специфичен начин ние виждаме и преживяваме това, което наричаме външен свят, който се намира около нас. Ако дадено същество от друга галактика или вселена пристигне на нашата планета, това същество няма да намери нито планета, нито хора на точно това място/време, в което се намираме, защото първо трябва да се настрои към точните параметри на нашата съзнателност.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on ноември 21, 2018, 08:06:44 am
Външния свят, планетата Земя, това е колективна настройка на съзнанието между висшите аз-ове на всичките милиарди същества намиращи се в това измерение. И всеки, преди да се роди приема целия набор от "програми" и настройки на съзнанието, които са внедрени в човешките тела, така че да може да се интерпретира света като напълно функционален свят, а не като светлинно творение стоящо в Ума на Твореца.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on ноември 21, 2018, 10:21:43 am
Цялото творение е ментално, то е конфигурирана реалност в Божествения разум.
От гледна точка на Духа всичко, което за нас изглежда като реално и истинско тук и сега, за Духа е конфигурация между Светлината и Любовта. И това е много сложна ментална конструкция, изключително задълбочена и концентрирана, която освен това е и съвършена до най-малката светлинна частица, от която се състои.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on ноември 21, 2018, 11:16:36 am
Всичките измерения и плътности, всичките светове, планети, галактики и вселени, и всичките същества, които ги населяват са съвършени конструкции в Съзнанието на Великия Отец Абсолют. Това са изключителни реалности, като най-красивите многомерни картини, които могат да се нарисуват с абсолютното въображение. Можем да си представим Абсолютното съзнание като празно пространство(само за целта на примера) а творението като един огромен пясъчник, от който са изваяни всякакви невъобразимо красиви пясъчни фигури. Пясъчника е живо абсолютно съзнание и създадените фигури в него също. Между празното пространство и създадения пясъчник няма разлика и двете са живо абсолютно съзнание възприето в чистата му безформеност. 
Title: Re:Загадката наречена човек - Многомерността
Post by: velaskes on ноември 22, 2018, 12:24:58 pm
Многомерност означава многовариантност и едновременност. Реалността е една единствена в своята най-чиста абсолютна форма, но е разделена условно на много слоеве на възприемане създадени чрез пречупване на комбинацията между Светлина и Любов. И това е съвсем опростено представяне на нещо, което е изключително сложно и до самия си детайл усъвършенствано, и едновременно изцяло подчинено и неизлизащо по никакви начини от абсолютно установените закономерности. Абсолютната реалност съдържа всичко в себе си, като вътрешно състояние, няма нито време, нито пространство, нито обекти, нито субекти. Цялата реалност става тук и сега, безкрайно и вечно. Всеки потенциал се разгръща във всичките си възможности.
Може да си го представим чрез човешкия живот така: всеки човек чрез общия Дух е всеки друг човек, всички хора са едно и също същество, което живее едновременно всичките си възможни минали, сегашни и бъдещи животи във всичките възможни измерения, като изследва всеки един възможен избор при всякакви възможни обстоятелства.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on ноември 22, 2018, 12:55:27 pm
Издигайки се чрез осъзнатостта си душата минава всичките измерения наред и се слива с абсолютността на вечния Дух. И това не е линейно последователно издигане, а едновременно, което става във вечния момент "сега". За да имаме наблюдение за тази едновременност и единство на всичко е нужно осъзнаване на широката перспектива на висшия аз на душата. 
Title: Re:Загадката наречена човек - миналите животи
Post by: velaskes on ноември 29, 2018, 12:47:42 pm
От гледна точка на многомерността и безкрайността на Духа няма минали или бъдещи животи. Всички минали и бъдещи животи са настоящи и се живеят едновременно във вечния миг "сега". Какво значи това? Че нищо не е циментирано във времето или отсечено в камъка за вечни времена. Това, което е станало в минал живот, хем е станало, хем и не е станало, а по-скоро в действителност става по-различни начини сега, всеки път. Защото ако вземем примерно моя минал живот, той е напълно реален и случващ се в момента, във времето и пространството, когато е живян, но моя минал аз сега може да прави различни избори от тези, които моя сегашен аз е правил, когато е живял при своите минали параметри.
Интересното също е, че всичките ни животи са свързани един с друг и докато се живеят добавят нещо ценно към богатия опит на общата ни душа. А самата душа наблюдава всичките животи отвисоко и едновременно като един целокупен живот случващ се безкрайно, докато отделните й продължения не съберат опита и не се върнат обратно към нейната цялост.
Title: Re:Загадката наречена човек - миналите животи
Post by: velaskes on ноември 29, 2018, 12:56:56 pm
От горното следва, че има безкрайни версии на нас, които са напълно легитимни и имат напълно реални за тях животи, които се случват във вечния миг сега. По този начин има безкрайни версии на Земята и на Вселената и на всичко, с безкрайни варианти на цялата възможна история и бъдеще, които стават във вечния миг сега.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on ноември 29, 2018, 01:02:30 pm
В Реалността на Бог нещата не са прости и обикновени, но са изградени върху прости и обикновени правила. Който си позволи да надникне в тази реалност в цялата й прелест и истина трябва да остави всеки възможен предразсъдък зад себе си, да може да приема новото, което изглежда невероятно в началото.
Title: Re:Загадката наречена човек - Безкрайност и Абсолютност
Post by: velaskes on ноември 29, 2018, 09:49:14 pm
Безкрайното символизира постоянната промяна. Това е процеса на великото творение. Процеса на издишването и вдишването  на Твореца. Този процес е много дълъг и всичко се намира в постоянен поток на промяна. Цялото велико творение е едно относително непостоянно нещо. Разгръщане на всичките възможни потенциали, чрез творение до безкрайност.
Абсолютността от своя страна е точно обратното, това е същинското състояние на Великия Дух отвъд процеса на творение/издишване и вдишване на Твореца/. Абсолюта е постоянен, непроменим, истински и напълно съвършен. Някои го наричат великото Нищо или великата Бездна, но всъщност това е Съзнателността в абсолютната си чиста безформеност, намираща се на върховната си степен на вибрация, която всъщност е пълна тотална неподвижност. Тази вибрация е толкова бърза, че става напълно неподвижна. Това е подобно на колелото, което когато се върти създава илюзията за неподвижност. Абсолютността е съдържателността на потенциалите без да има нужда от проявяването им като творение. Абсолютността може да се приеме като точка, която няма размер, тя е и безкрайно малка и безкрайно голяма едновременно. Когато получи импулс за Творение точката избухва един вид и разгръща всичките си заложени потенциали.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on ноември 30, 2018, 05:00:40 pm
Всеки човек е една собствена вселена, буквално. Във всеки от нас се съдържа цялата мулти-вселена, с всичките й измерения и плътности, с всички планети, галактики и същества. А какво представляват другите хора, които виждаме около нас? Те са същото, което си и ти, аватар на Единния Творец. А Земята в момента е място, където са събрани милиарди аватари на Твореца, всеки със собствена реалност вътре в себе си, която включва цялата мулти-вселена. Затова всеки е в същността си творец на своята реалност, защото друга реалност няма извън нас.
А защо Твореца среща своите безбройни аватари на едно и също място заедно? За да се обучаваме един друг, да служим за огледало един на друг. В другия всеки, може да види себе си, да се познае и да се разбере в дълбочина. Аватара на Единния Творец съществува на всяко ниво, във всяко измерение и плътност на собствената му мулти-вселена. И така аз имам по-висши азове в по-висшите сфери на моята персонална вселена. По същия начин и всеки друг човек е така. И накрая, на върха или в центъра на всичко е Единния Творец.   
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on ноември 30, 2018, 05:09:08 pm
В този ред на мисли, Висшите аз-ове са нашите бъдещи аз-ове, а нисшите аз-ове са нашите минали аз-ове. И всеки минава през безкрайността на възможностите на собственото измерение и се качва нагоре и нагоре по своята собствена спирала и става своя висш аз на следващото си ниво, а висшия аз на това ниво се издига на горното и става неговия висш аз.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 01, 2018, 09:27:21 am
А под висш и низш аз се разбира степента на разкритие на собствената божественост. Не значи, че някой е нещо повече или по-малко от другия.
В момента аз съм висш аз за моя низш аз, защото енергетически се намирам на по-горна стълбица на осъзнаване. Това е. А движението по спиралата е постоянно. Моя низш аз ще стане висшия аз който съм аз и ще продължава да се изкачва фигуративно нагоре докато накрая осъзнае себе си като Единния Творец. 
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 01, 2018, 09:30:28 am
В края на великия Път към нашия любим Творец всички ще бъдем Него. Ще се срещнем като осъзнати пълноправни версии на Самия Него.
Title: Re:Загадката наречена човек - За свободния избор
Post by: velaskes on декември 02, 2018, 08:58:24 am
Изборът значи да имаш най-различни опции пред себе си, а свободата значи да можеш безпрепятствено да избираш всяка от тези опции според текущата си вътрешна настройка. Обаче най-трудното, което хората не могат често да си представят е, че за да има избор тези опции за избор трябва да се създават буквално от нищото. В чистото състояние на Дух изборът винаги е един за всяко нещо, защото Духът е самата Истина. Духът не знае нищо друго освен Истината и Истината е всичко което е Духа. Когато знаеш цялата Истина за абсолютно всичко, която е равносилна на Доброто, Благото, Любовта и Мъдростта то ти можеш да избираш само Истината, защото ако избереш нещо друго извън Истината няма да отразяваш и представляваш това, което знаеш че си Ти.
Сега вече разбирате, че за да има свободен избор трябва да се създаде затворен свят на илюзиите, който да предизвиква тотално объркване в съществата. В това объркване те да не знаят нито кои са, нито каква е Истината, нито какво да правят, изобщо да изгубят напълно себе си. Това в същността си е конструкцията на свободния избор. Много хора, ще си кажат в невежеството си, "ама това е чудовищно изобретение, така да изгубваме себе си". Обаче, когато искаш да познаеш себе си, че си Любов, че си доброжелателен и всичко, което е положително и светло в Божествения свят то трябва да поживееш в условията на обратното на всичко хубаво. Трябва да приемеш условията на объркването и да се въплътиш като човек. И в условията на объркване можеш да имаш напълно свободен избор и да преживееш последствията от всеки направен свой свободен избор.
Ето затова функционира 3-то измерение и по-ниските измерения, те са резултат от желанието на Божествените ангели да познаят себе си от една небивала гледна точка.   
Title: Re:Загадката наречена човек - За свободния избор
Post by: velaskes on декември 02, 2018, 09:27:49 am
Свободния избор и объркването съществуват и в следващите измерения и плътности, но постепенно намаляват. Чак след нивото на Душата, което е 8-мо измерение, 7-ма плътност Истината за всичко излиза напълно наяве. Още в 5-то измерение човек може да научи цялата Истина ако желае, защото в това измерение вече няма нищо скрито, но не всеки е готов да проумее все още цялата Истина а още по-малко да я сътвори като действаща реалност. Затова осъзнаването става постепенно, Светлината се излива на малки порции в жизнените потоци на Душата.
Title: Re:Загадката наречена човек - За свободния избор
Post by: velaskes on декември 02, 2018, 03:22:15 pm
В света на илюзията Истината не може да бъда намерена на 100%. Винаги остава някакъв процент, който е в полза на съмнението и оттам винаги се запазва някакъв процент на объркване. Тоест никога не може да се разбере със сигурност кой си докато си в човешката си форма и в голяма степен се асоциираш с нея.
Но колкото повече илюзията се разкрива като илюзия за даден човек, толкова повече Истината става осезаема, объркването се отдръпва и свободния избор става наистина свободен, а не объркващо свободен с неприятни последствия от него. Когато човек започне да работи с Истината и с Духа, вече няма неприятни последствия от избора, който се прави, защото знаеш вече какво да избираш, което те води по-направо по пътя обратно към Твореца.
И като си говорим за Истина, тя не може да бъде дадена на друг човек, това съм го писал и на друг път. Истината трябва да се открие лично, да се преживее и да се приеме за Истина индивидуално. Аз може да познавам Истината и да ти я показвам, но ти може да казваш че не е истина и да не правиш избор, който отговаря на нея. Тоест за теб на този етап истината ще е друга. И точно това е неприкосновеността  на свободния избор. Когато ти искаш да си заблуден, аз дори и да зная истината, която ще те направи свободен трябва да те оставя да си заблуден, защото точно това ти помага в момента да разбираш и да живееш своя живот. На практика това е да оставиш опцията за объркването да съществува. Висшите Сили в лицето на Издигнатите Майстори спазват това нещо много стриктно. Ако не го спазваха нямаше да има чанелинги сега, а те направо щяха да се покажат сред нас по недвусмислен начин и да разкрият цялата истина. Но объркването е важно да се запази като такова за една голяма част от хората живеещи на планетата. Те и без това няма да приемат истината дори и да е пред очите им.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 03, 2018, 11:39:43 am
Объркването определено не може да се премахне, но сега е времето всеки, който е готов и който се е наиграл на илюзиите от този свят, да потърси истината за себе си и да се пробуди за своя по-възвисена версия.
Затова информацията се предоставя и тайните се разкриват. Тези дето не са готови, те ще се съмняват и няма да приемат за истинска даваната информация, това си е техния път и техния избор, нищо не може да се направи повече за тях. Тази информация е за тези, които вече могат да повярват. И вярата им ще отразява тяхното вътрешно състояние и всичко, което обичат в живота си.
Title: Re:Загадката наречена човек - за Вярата
Post by: velaskes on декември 03, 2018, 07:56:14 pm
Вярата е най-сложното нещо, което човек има способността да променя вътре в себе си. Защото зад вярата стоят купища убеждения, които от момента на раждането досега са се насаждали в съзнанието и са програмирали човека като личност.
Някои казват, че да вярваш без да знаеш е глупост. Но как можеш да вярваш без да знаеш. А аз говоря не за обикновена вяра в нещо, аз говоря за Вярата в Бога. Та вярата в Бога стои най-високо от всичко, което значи че е по-високо от знанието и от науката. А това може да се перифразира в следното, че науката не е достигнала по-напреднало равнище да разпознае Твореца чрез Неговото Творение.
В същото време в света на илюзията винаги е оставена възможност за съмнение. Човек ако наблюдава този свят много внимателно и ако се е посветил в търсенето на истината няма начин да не забележи че има някаква изключителна Сила, която е сътворила всичко това. Но понеже сме си наложили да забравим знанието за този за мен факт след като сме се родили, човек може винаги да се съмнява и да отрича, че има такава Сила, която стои зад всичко. 
Това познание, което ни убягва постоянно и което запълваме чрез езотеричните и духовни откровения е именно познанието, което идва само чрез Вярата в Бога. Това познание няма да го намерим по друг начин, само чрез вярата е възможно. Трябва да се обърнем вътре в самите себе си и да го намерим там като потвърждение, в духовното си сърце, където е нашия свещен център на Любовта и Светлината.
Title: Re:Загадката наречена човек - за Вярата
Post by: velaskes on декември 04, 2018, 01:26:45 pm
И тъй от моята гледна точка аз вече съм се убедил, че за мен Бог съществува. Тоест аз вече имам знанието за това. Но това знание не е на 100% сигурно, защото живеем в свят на илюзията и объркването. Затова то се нарича и ще си остане като вяра докато не се възвърне директния опит и директното познание по този въпрос. Мъдри хора преди нас са го казвали, че е по-добре да вярваш в Бог, отколкото да не вярваш, дори и да не знаеш със сигурност за съществуването Му. Предимствата да носиш вярата за Бога в себе си са безкрай, точно колкото са и нещастията, които спохождат безверника.   
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 04, 2018, 06:47:22 pm
А защо т.нар. безверник го спохождат нещастия? Защото той ги привлича с поведението си, което е базирано на безверието му. Когато човек не вярва в Бог, човек се изключва от Неговия поток и се превръща в простосмъртен и от това най-различни страхове се настаняват в духовното му сърце. А енергията на страха привлича подобното към себе си, което е обратно на всичко добро и хубаво в живота. И такъв човек сам се поставя на мушката на нещастията.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 07, 2018, 08:15:35 am
Ето един много интересен пример демонстриращ объркването представен чрез едно от чудесата на света.
Как е построена великата пирамида в Гиза?
Ра са отговорили на този въпрос, станало е чрез създаването й в 5-то измерение и манифестирането й в 3-то. Но ако целта беше да няма грам объркване за бъдещите поколения щяха да я направят от един единствен солиден блок от камък, сложен върху постамент примерно. А тя е направена от милиони каменни блокове натрупани един върху друг, което допуска някаква възможност човешка ръка с продължителен повинен труд и някакви технологии да са направили чудото, което също е много съмнително. Но не е напълно недопустимо. 
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 07, 2018, 02:37:35 pm
Как се променя живота когато си запознат с цялата тази духовна езотерична информация изложена в тази тема и в другите теми, по чанелингите, из всичките просветляващи книги и прочие? Отговорът е, че животът не се променя по никакъв начин, ако нищо не направиш, ако не вземеш дадената информация предвид и не промениш чрез нея начина си на живот. Ако не промениш начина си на мислене, начина си на реагиране на дразненията, нещата в които вярваш, нещата към които се стремиш, начина по който отразяваш света и хората в него, цялостната си емоционална картина на възприемане. В това е смисъла на духовната информация, да предизвика импулс за вътрешна промяна и реорганизация. Не е само да се чете, да слушаш, да кимаш, да се съгласяваш, но като дойде някаква сложна житейска ситуация да не можеш да намериш смислено решение или продуктивен изход от нея. 
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 08, 2018, 08:18:43 pm
В България съм сигурен, че живее следващата инкарнация на Васил Левски и на тези на всеки знатен и високо почитан българин от историята - писатели, поети, революционери, духовници, царе, но завесата на забравата важи за всички и няма значение кой колко изявен е бил в предишните си животи. И най-великия от преди, сега може да е съвсем обикновен човек, който и понятие си няма за славното или героичното си минало. Този който е бил горе, сега е долу, а този който е бил долу, сега е горе. 
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on декември 11, 2018, 07:20:18 pm
Всеки човек е своя вселена, което означава, че в тази вселена се съдържат всичките възможни потенциали. По същия начин Единния Творец също е своя вселена, но с тази много съществена разлика, че при Него всичките потенциали са разгърнати и осъществени/осъществяващи се. Единния творец това е процъвтяването на всичките варианти едновременно. Затова Бог е велик, мъдър, единствен, съвършен, всеобичащ, защото Той е завършен в развитието си. А ние сме неговите малки копия намиращи се някъде в началото на пътя на това разгръщане на потенциалите. Ние още се учим как да бъдем творци, как да ползваме инструментариума си най-ефикасно, как да владеем самите себе си. Можете с това да си дадете сметка къде сме ние в момента и къде е Безкрайния Творец.
Title: Re:Загадката наречена човек - за Истината
Post by: velaskes on декември 12, 2018, 09:59:16 pm
За да разберем Истината единственото, което ни трябва е да разберем Бога. Бог обаче не може да бъде разбран напълно, но ние може да Го разберем от гледна точка на това, че Той е Безусловна Любов. Любовта е доброжелателност, добродетелност, добро-творчество, тоест Любовта това е най-висше Благо, чийто източник е единствено и само Безкрайния Творец. Истината, тази, която е познаваема в някаква степен за нас функционира само в рамките на Великото Творение. Отвъд Великото Творение, където владетел е Абсолютното съзнание, там Истината придобива невъобразими за нашия ум измерения. Тази Истина е недостижима и непознаваема за нас на този етап от нашето развитие. Абсолютното съзнание е неизменима Истина, тоест това е Истина, която не подлежи никога на промяна. Тази Истина е съвършена завинаги.

Божествената Истина от своя страна се заключава в Божественото Творение, което се намира в непрекъсната промяна. Истината, която стои като основа в Божественото Творение е относително постоянна и общовалидна, но само докато Творението е налично. Ако Творението се прекрати с това ще се прекратят и условностите, стоящи в основата на всичко, които сега наричаме универсална Истина - Божествена Истина. 
Title: Re:Загадката наречена човек - Познай Себе Си
Post by: velaskes on декември 13, 2018, 07:58:51 am
Познай себе си, за да се заобичаш. Който навлиза в дълбоките дебри на себе си, за да опознае, това което е скрито там, което стои тихо, в пълен мир и чака да бъде разкрито и опознато, той може да заобича истински себе си. И само този, който заобича истински себе си, може да познае и заобича нашия любим Безкраен Творец. Да обичаш себе си, значи да обичаш всичко, което представляваш, не само тялото си, но и всички останали нематериални аспекти на своето многомерно същество. Който обича само тялото си изпада в егоистично животинско състояние. Който обича само духа си, губи тялото си и човешкия си живот, губи заземяването си и от това губи благата и мъдростта, на които учи земния човешки живот. Затова един от най-големите уроци е да обичаш себе си цялостно. Обичай всяка малка част от себе си, всяка клетка от своето тяло и всяко светло чувство на своята душа, всяка своя светла мисъл и всяко свое повдигащо вярване. И който заобича така себе си ще получи всичко, което някога е искал, всичко, което душата му желае за него. Който обича така себе си ще заобича Бог дори повече от себе си. А който заобича Бог повече от самия себе си, истински, вътрешно, непоколебимо, за този човек ще се отворят всички врати и този човек, тази душа ще влезе във всички небесни царства.
Title: Re:Загадката наречена човек
Post by: velaskes on януари 16, 2019, 08:10:14 am
Земята е както много източници свидетелстват уникално място. И хората са уникални същества. Малки Божествени частици, които разкриват възможностите и потенциалите си живеейки и усвоявайки уроците на великата майка Гайя/София. Всички условности, всички трудности и страдания, които сме преживели са привлечени и пожелани от нас във въплътено и развъплътено състояние, за да можем да изградим в себе си най-важните Божествени качества.