ИЗВОРИТЕ

Животът такъв какъвто е => Вечни въпроси => Topic started by: bee on юли 05, 2006, 08:49:25 am

Title: [КАБАЛА ТЕМА] Разговори
Post by: bee on юли 05, 2006, 08:49:25 am
Привет Стахиле!
Администарторите на сайта се съгласиха да направят отделен раздел за Кабала, за което им благодаря от сърце!
За сега си мисля да отворим две теми, едната да е тази, в която просто да си говорим, а в другата да представяме материали за Кабала.
Тази я кръстих просто разговори, но тъй като Вие можете да представите материали и имате разбирането по темата, бих Ви помолила Вие да дадете име на другата тема. :)
Желая Ви приятен и успешен ден! :)
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 05, 2006, 12:20:40 pm
Привет уважаема bee! Радвам се, че поехте инциативат подадена Ви от моя приятел ramus. Eдин достоен и начетен джентълмен. Благодаря Ви ramus!
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 05, 2006, 01:30:44 pm
Привет уважаема Dani! Предлагам на новото място спокойно да обмислим заедно, как да отговорим на тези изключително важните въпроси, които сте задали.

1.Какво казват свещените книги за грижата за себе си? Това "грях" и нарушение на закона ли е или начин да намалиш и облекчиш "дълга" на другите да се грижат за теб (ближния си)?
2. Ако удовлетворяваме всички потребности на ближния си, не го ли лишаваме така от най-важната му потребност - да обича и уважава себе си като свободен и способен човек? Не го ли превръщаме в свой "домашен любимец", когото после лесно можем да манипулираме? Не вдигаме ли милостиво щангата вместо щангиста по време на тренировките? Не го ли лишаваме от уроците на болките и радостта на труда?
3. Да обичам себе си, това означава ли да се стремя да изпълня всяко свое желание? А ако изпълнявам всяко желание на ближния, това няма ли да го превърне в капризен търтей и тиранин, който вижда щастието само в изпълненото желание?
Свещените книги описват духовния свят и не се занимават с това, как да се грижим за себе си (визирам грижата за тялото ни). Кой се грижи за нашето тяло? Моя отговор е кратък - този който го е създал. Ако ние смятаме, че обгрижваме тялото си то дълбоко не сме наясно с проблема. На тялото е предопределена  функцията да служи за осезаване на "нашата" действителност и то е част от тази действителност. Няма в нашия свят случайности има само непознаване на ставащото. Но и как да познаваме ставащото, когато ние не познаваме причината.
На този свят ние идваме по нечия друга воля и следваме през целия си живот тази воля без да имаме и най-малка възможност нещо да изменим. Всеки от нас "живее" без да разбира защо живее. Дори умира без да знае защо.
Как реагираме ние хората на тази ситуация? От практиката през хилядолетията ние установяваме, че една част от нас са "надарени" и умеят да станат богати а друга една част никога не успяват да станат богати въпреки, че правят огромни усилия в тази посока.
Съвсем естествено човечеството прави анализ на този феномен и стига до определени изводи и след това взима решения. Приема се че искаме или не част от нашата популация е можеща и ефективна, а другата много по-голяма част се състои от "аутсайдери".
Това са наблюдения, които дават възможност на можещите да живеят на гърба на аутсайдерите и това е нашето ежедневие. (Следва)
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 05, 2006, 10:03:09 pm
Привет Страхиле!
Искам само да вметна, че днес си припомних разговорите, които сме водили миналата година  ... и останах поразена ...бях забравила колко много въпроси сме издискутирали ... направо се чудя дали ще ми хрумнат някакви други въпроси, които да обсъдим сега.  ;D

Ще се хвана за предишния Ви пост, за да Ви попитам само едно нещо за сега:
Като казвате, че за да познаваме ставащото, трябва да знаем причината, кажете, моля Ви, в живота Ви сега, а може би и преди, успявате ли да проследите за себе си причината, за определено събитие, което ви се случва?
Приятна вечер!
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 05, 2006, 10:31:12 pm
(Продължение)
ПРАВДА, МИЛОСЪРДИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ И МИР тези 4 категории се намират в наше разпореждане за постигането на целта доброто и щастието. И с тези категории (понятия, сили) се ползва Висшето управление за постепенното развитие на човечеството до желаното от Твореца състояние. И, както вече казахме, в нашите възможности, при желание, е да вземем закона за нашето развитие в свои ръце, под свое управление и с това да освободим себе си от многото болезнени исторически моменти, чакащи ни още нас, в противен случай напред. И затова да проанализираме тези четири категории що са ни дали те в миналото и що можем да чакаме от тях в бъдещето.

ПРАВДАТА.
Най-добрата от тези четири категории. Ние вече говорихме, че равновесието на личността и обществото се съблюдава в случая, когато личността дава, тоест изпълнява своята роля относно обществото, и също пък получава своята част от обществото, в съответствие със справедливото разделение на обществения продукт.

Недостатъкът пък в дадената категория е в това, че на практика се проявява в нея някакъв недостатък, заради когото тя не се възприема от обществото. В какво пък той се заключава? И повече от това, при по-внимателен анализ "Правдата", в особеността на нейното практическо действие, ние намираме, че тя е толкова неясна и сложна, че не е в състояние да се съблюдава от човечеството.
"Правдата" ни задължава нас да приравняваме всички членове на обществото, за да получават в съответствие със своя труд, не повече и не по-малко. И това е единствената справедлива база. Но всеки иска да се наслади на труда на другите членове на обществото.

Как пък може да се преобрази Правдата, за да може тя да бъде приета от цялото общество? Да задължим всички членове на обществото да работят еднакво време? Но нали има разлика в производителността на хората, макар и даже във вид на разлика във физическата сила между тях.
Освен това има психологически проблем както например ленивият по природа е длъжен да положи много повече усилия, отколкото прилежният, а съгласно Правдата е ясно, че не трябва да задължаваме един човек да се труди повече от другия. Затова ловките и силните в обществото се ползват от плодовете на чуждия труд, защото се трудят по-малко от ленивите и слабите (изразходват по-малко усилие).

И повече от това, ако ние приемем под внимание закона на природата "болшинството определя формата и закона", или иначе "законът следва болшинството", и положим в основа количеството часове работа то няма да можем съгласно Правдата да приемем такъв закон. Нали ленивите и слабите са болшинството и те няма да предадат себе си в експлоатация на силните и предприемчивите.

Затова единствената настояща справедлива основа е количеството труд, отдавано от личността, с условие за правдив подход. И с това е съгласно болшинството.
Но това е съвършено непрактично, тъй като степента на усилия на всекиго е невъзможно да се измери и още повече да се контролира.
 Нали е невъзможно да се определи доколко е трудно на слабия нещо да направи, колко труд да приложи всеки в съответствие със своето настроение, здраве и характер.
Тоест на нас би ни било необходимо да измерваме волевите усилия на човека доколко тежко му е да работи, което по принцип е невъзможно заради индивидуалността, отсъствието на научна база и сложността.

Изискването за равни усилия от членовете на обществото е невъзможно още и предвид на това, че всеки човек чувства себе си като единствен в света и приема целия свят, цялото обкръжаващо го общество, като създадено за негово обслужване, при това дотолкова, че съвършено не чувства себе си длъжен на обществото.
Казано по-просто, природното качество на всеки човек е да използва целия свят за себе си на полза, и всичко, що той дава на друг е само по силата на необходимостта (и в този случай има използване на другия, но скрито, косвено така, че не се чувства от другите).

Причината за това е в това, че фиданката* е подобна на корена, източника и близка на него по природа. И затова както душата на човека изхожда от Твореца, който е Един и Единствен и всичко е Негово, то и човекът, син Божий, чувства, че целият свят, всички същества са длъжни да се намират под негова власт и да съществуват за неговото благо.

И цялата разлика между хората е само в целите на използване на света:
един избира пътя на използването на другите за свое благо получаването на животински удоволствия;
друг за достигането на власт;
трети за почести и слава.
А ако би било възможно то с удоволствие всеки би използвал целия свят за удовлетворяването на всичките си потребности едновременно и за богатство, и за власт, и за слава. Но предвид трудностите се избира една от възможностите.
И този "Закон за Единствеността" е запечатан в сърцето на всеки човек, и нито един от нас не е свободен от неговото влияние, а всеки избира част от него, съгласно своите възможности и стремежи. И този закон не е добър и не е лош, това е действителността и нашата природа, и не е възможно да се заобиколи или даже малко да се поукраси или смекчи. И този закон е Абсолютната Правда.

Как пък сега ние ще можем даже да пробваме да предложим на члена на обществото равенство с неговите други членове та нали няма нищо по-противно в природата на личността! Та нали стремежът на личността е да се възвиси над цялото общество.

По такъв начин ние изяснихме, че чрез Правдата е невъзможно да се управлява животът на обществото, (само в "гмар тикун" всеки член на обществото ще даде абсолютно съгласие на управлението на живота според категорията Правда., че всичките противоречия между егоизма и алтруизма са не повече, освен като психологически! Та нали в действителност всичките наши придобивки в живота се определят с една дума "наслаждение". Само това ние желаем и това очакваме от нашите придобивки.
(Следва)

Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 05, 2006, 10:53:48 pm
(Продължение)
МИЛОСЪРДИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ, МИР не са създадени от сътворението на света, а само за частична замяна, в помощ на категорията Правда, чрез която, както ние разгледахме, нашият свят не е в състояние да се управлява.

Така вече се е утвърдило в историята, че макар теоретически и да се е считало, че обществото се управлява от Правдата, но на практика са я подменили съвършено противоположно и използват названието на тази категория най-лъжливите.
И затова слабите и ленивите са изобретили и развили категориите Милосърдие и Справедливост, включвайки ги в закона на живота на обществото, тъй като самата основа на обществото задължава силните и преуспяващите да помагат на слабите, за да не заплашват те съществуването на общината.
И затова са влезли в практиката Милосърдието (състраданието, милостинята, помощта).
Но от природата на нещата, в такива случаи се увеличават количеството на слабите и нуждаещите се дотолкова, че оказват натиск на силните и това е довело до появата на категорията Мир. При което всички тези категории Милосърдие, Справедливост и Мир са се родили и са се развивали само предвид слабостта на категорията Правда.
И това е довело до разделянето на обществото на класи, групи част е взела за своя категория Милосърдието, тоест отстъпването на част от своя дял на другите. От тях после са произлезли и приелите категорията Правда, тоест "моето си е мое, твоето си е твое".

Говорейки просто може да се разделят тези две групи на "строители" и "разрушители", където "строителите" са грижещите се за благото на обществото и затова са готови да си поделят своето имущество, а "разрушителите" на които им е удобно да съхранят своето имущество и не са съгласни нито на никакви жертви заради другите, даже поставяйки под заплаха съществуването на обществото.
МИР.
Но когато външните условия са довели тези две групи към борба и заплаха на съществуването, то се е развила категорията "Мир", смисълът, на която е в това, щото двете страни да прекратят конфликта и да приемат за "правдива" основа на съществуване взаимното съжителство.
Поборниците на този подход като правило са от числата на "разрушителите", привържениците на Правдата ("моето си е мое, твоето си е твое"), затова щото бидейки силни и предприемчиви са готови на риск, даже жизнен, заради самоутвърждаването.
 В това пък време "строителите" са привърженици на състраданието и милостинята, за които главното е собственият живот и животът на обществото не са готови на риск заради утвърждаването на своята точка на виждане и затова те винаги са слабата страна в обществото. И затова, естествено е, че "разрушителите" довеждат до Мира.

Но тъй като Мирът е компромис, защото не е база за внедряване в категорията Правда, то неговите не многобройни, но силни привърженици недоволни от съществуващото и постоянно реформирайки категорията "Мир", изменят обществото.
Мирът в обществото и човечеството, и даже на отделната личност са взаимосвързани и като цяло единни.
Разглеждайки цялата постройка като затворена система, ние идваме към извода, че това въобще е едно и също.
При това, ако в миналите поколения животът и благополучието на човечеството са зависели (били са ограничени) от рамките на семейството, после на градовете, то сега неговото благополучие зависи от благото на държавата и постепенно става зависимо от благото на целия свят. И тази зависимост на благополучието на страните една от друга и на всекиго от нас от целия свят ще се увеличава в бъдеще.
 И макар това вече да е повече от ясно, но още не е осъзнато от населението на планетата, тъй като става по принципа: "Действието предшества осъзнаването на явлението". И само действителността, както винаги, ще тласка човечеството напред.

Но освен тези проблеми има още един: четирите категории, действащи ни на всекиго от нас Милосърдие, Справедливост, Правда и Мир се намират в постоянно противоречие. Нали, например Милосърдието ("твоето е мое и моето е твое) противоречи на Правдата и Справедливостта ("моето си е мое, твоето си е твое").
Та нали е съвършено невярно от точката на виждане на Правдата да се труди заради другите, това разваля хората, приучва ги да се ползват от плодовете на чуждия труд. И затова Правдата утвърждава, че човек е длъжен да пази и натрупва, за да не бъде принуден да пада като товар на чуждите плещи в тежко време, длъжен е да създаде материална база за своето потомство, да не прехвърля задачата за тяхното обезпечаване на обществото.

Категориите Мир и Справедливост също си противоречат една на друга. Та нали, за да има Мир у силните и енергичните трябва да има условия за забогатеят съгласно техният принос и усилия. Но при това у непрактичните и ленивите ще стане спад в доходите до обедняване съгласно техният принос.

Но как може да обвиним човека, че той се е родил не енергичен и неспособен? По такъв начин Мир и Справедливост са в противоречие. И ако разделим имуществото по Справедливост, например по количеството на устите в семействата, то чрез това ще предизвикаме недоволство, чак до война, от страна на силните и предприемчивите.

И затова няма никаква надежда за мир в обществото...
Егоизмът е унищожител.Сега, когато ние виждаме доколко са противоречиви в нас четирите изброени категории, възниква въпросът, а може ли човек да стигне до ясен извод, към единствено решение по въпроса за построяването на щастливо общество?...

Основата на всички тези противоречия е "единствеността", говореща във всекиго от нас. И макар това свойство да ни е дадено направо от Твореца Единственият, коренът на всичко съществуващо, но когато това свойство се съедини с нашия егоизъм, то поражда разрушение и се превръща в източник на всички нещастия в света.
И няма, естествено, нито един човек в света, свободен от това свойство усещането за единственост, и уникалност.
 А всички различия между хората са само във формата на употребяването на това свойство пожелаване на пороците, достигане на богатство, власт или почести.

Общото между нас е в това, че всеки от нас постоянно и често даже неосъзнато се стреми да използва всички останали за собствената си изгода.
И не е важно какви оправдания ще измислим за себе си всеки, тъй като желанието ръководи мисълта, а не мисълта желанието.
 И още, работата е в това, че колкото повече, е особен човекът в такъв размер е по-голямо и неговото чувство за "единственост".Използване на "единствеността" като средство за определеното развитие на индивидуализма.
 Чувството за своята "единственост" в сърцето на всекиго възбужда желанието да погълне всички и всичко заради себе си. Източникът на това е Единствеността на нашия Творец и Неговото свойство е породило в нас съответното чувство. Но защо това чувство се разкрива в нас в такава изопачена форма, дотолкова, че става основа за всичките разрушения, макар и да изхожда от източника, раждащ всичко живо?

Работата е в това, че има две страни в свойството "единственост". Ако погледнем от точката на виждането на Твореца, тоест от страната на сливането ни с Него, то свойството "единственост" подбужда към алтруизъм, както и свойството на самия Творец. Затова, изхождащото от Него свойство "единственост", е длъжно да действа в нас също и във вида на алтруизма, а не на егоизма.

Но ако погледнем как практически действа в нас това свойство намираме, че то действа съвършено противоположно само като егоизъм желанието да бъдем богати, силни, знатни единствени в света. И тези две страни на проявления на "единствеността" съвършено са противоположни една на друга.

И така е замислено от Твореца, за да можем ние самите да изменим използването на това свойство, и, започвайки да се развиваме с егоистичната "единственост", да дойдем до алтруистичната "единственост" всеки и всички заедно. И това ще бъде условието на живота в последните поколения да използват чувството за "единственост" на своето "Аз" в целите за служене на цялото човечество. И оттука може да се направят следните изводи:

Да се достигне щастието е възможно само при условие за осъзнаването на този факт, че светът на обществото, държавата и човечеството са взаимосвързани. Докато законите на обществото удовлетворяват болшинството, малцинството, оставащо неудовлетворено, само е принудено да приема законите и формата на обществото, но постоянно се стреми към неговото изменение ако не чрез сила по пряк път, то косвено предизвиквайки войни между държавите и надяващо се, тъй като в резултат на войните нараства числото на недоволните, и по такъв начин да събере болшинство за изменяне формата на властта. А ако вземем и онова малцинство, за което войната е източник на доходи, получаване на награди и придвижване и добавим към тях неудовлетворените от формата на обществото, ще видим, че постоянно вътре в обществото има голямо количество членове, желаещи войни и кръв, а доволните от съществуващото членове на обществото не са лишени от безпокойство за собствената си безопасност и могат само да мечтаят за мир. Затова мирът на индивида е основата и източникът на мира в държавата.
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 05, 2006, 11:07:31 pm
Привет уважаема bee! Всеки отговор на този Ваш въпрос ще внесе само излишен шум и няма да бъде истински. Да се твърди, от моя страна, че съм минал максом няма да е истина, както и обратното твърдение, че съм преминал максом, защото Вие не може да проверите дали казвам истината. Когато и двамата се озовем на едно ниво, няма да е необходимо да си задаваме подобни въпроси. Пример: Нито Вие нито аз се питаме дали има въздух, защото го осезаваме по един и същи начин и няма причина за подобни въпроси. Желая Ви приятна вечер.
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 06, 2006, 06:17:38 am
Привет Страхиле!
Благодаря за отговора, разбирам го, а горните материали са много интересни. :)
Всъщност мисля, че въпроса, който не формулирах много точно, ми беше по-скоро за развитието на душата. Както казвате Вие - от нас зависи да развием този орган ... на осезание. Обаче как точно да стане това развитие?  Аз си мисля, че от нас се иска на първо място стремеж. Този стремеж, според мен създава определени условия за развитието на душата. Дали в резултат на този стремеж или нещо друго, вярвам, че ... нека да го наречем "живота" ни предлага най-подходящите условия за това развитие. Остава да ги приемем, разпознаем, осъзнаем и усвоявайки "урока" да продължим. Така си мисля аз.
И аз, лично за себе си, мога да кажа, че се старая да анализирам всяка ситуация от гледна точка на развитието на душата ми и се опитвам да науча кое качество на душата е трябвало да усвоя от дадената ситуация. Мога да използвам и думата наслаждение - може би тя наистина е водещата - ако минавам всяка ситуация в живота си с наслаждение, разбирам, че душата ми е настроена добре, сблъсквайки се с не-наслаждение, или известна дисхармония, както обичам да го наричам аз, виждам, че нещо в настройките на душата ми не е съвсем наред и трябва да се ..."поправи" (я как ми дойде сама тази дума ;D).
Но  правилно ли преценявам, правилна поправка ли правя е друг въпрос ..... може би отсъствието на дисхармония от същия характер в по-нататъшния ми живот да е белега, че съм на прав път ... но има случаи, в които съвсем подобна дисхармония се появява пак (не съвсем същата, разбира се) - и се чудя, какво не съм разбрала от първия случай. :-\
И за да вържа тези свои мисли донякъде с последния материал, ще кажа, че като казвам ситуация имам предвид ситуация с хора от обкръжението ми, и като казвам дисхармония, имам предвид дисхармония на отношения, например. 
Ами това е от мен за сега.
Желая хармоничен ден на всички! :)
Title: Re: Разговори
Post by: imaginary on юли 06, 2006, 04:40:19 pm
Сега...поствам това в разговори,тъй като няма раздел "въпроси"или нещо подобно.
Мисля си,че...искам да науча много нови неща ,включително и що е това "кабала",но...Аз съм блондинка под прикритие,чат ли сте? Е ли възможно,същността на това учение,да бъде синтезирано и простичко обяснено,без употребата на сложни и префърцунени думички и без употребата на цитати/още по сложни и префрцунени/?
Не мога да разбера,защо хората смятат,че правейки нещо сложно за разбиране,му придават повече стойност?Нима го е правил Иисус?Или Буда?Или Мохамед?
Преди да про4ета пост от хиляди думи за кабала,бих предпочела да прочета сто думи,които да скицират същността й.
Разбира се,никой не е длъжен да се съобразява с ограничения ми интелект.
thanks,anyway!
Title: Re: Разговори
Post by: divine on юли 06, 2006, 04:58:23 pm
Първо не си с ограничен интелект... ;)
Второ и аз съм блондинка под прикритие .... ;D
Трето и аз искам някой с думи  прости да ме въведе лекоооо в  тази материя наречена Кабала, чувала съм че я наричат още Наука за живота.............Имаше и едно Дърво на живота , за което хептен нищо никой не споменава....въоще ще съм една от радостните ако заговорите на български ,а не  с кабалистичните термини и понятия , все пак бакалавър по Кабала от мен няма да стане  ;D
Title: Re: Разговори- До двете блондинки под прикрите - с добро чувство
Post by: strahil on юли 06, 2006, 07:39:54 pm
Привет уважаеми блондинки! Пожелахте да прочетете най-краткото обяснение, ето го:Кабала е учение за причинно-следствената връзка на духовните източници, съединяващи се по постоянни и абсолютни закони в една висока цел: постижението на Твореца от създанията съществуващи в този свят.. С уважение към интереса Ви. Не ми се вярва да Ви бъде полезно, но изпълнявам желанието Ви.
Title: Re: Разговори
Post by: divine on юли 07, 2006, 09:37:47 am
 :2funny: :2funny: мерси за кабалистичното буквалистично обяснение , аре немаше нужда...... :coolsmiley: :coolsmiley:
Title: Re: Разговори
Post by: Иай on юли 07, 2006, 12:47:14 pm
Привет уважаеми блондинки! Пожелахте да прочетете най-краткото обяснение, ето го:Кабала е учение за причинно-следствената връзка на духовните източници, съединяващи се по постоянни и абсолютни закони в една висока цел: постижението на Твореца от създанията съществуващи в този свят.. С уважение към интереса Ви. Не ми се вярва да Ви бъде полезно, но изпълнявам желанието Ви.

Най краткото, може би, но ако това е най - пристичкото обяснение... то май и аз съм от тези под прикритието ;D Че няма да им е от полза, то е явно :2funny:
Колкото повече го чета,а то е и с достатъчно големи букви, толкова по- глупавичка се чувствам - то простичко обяснено, а аз не схващам и не схващам :'(
Добре че има и други книги, и други езотерични науки, че явно кабала  не е за нас ;)
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 07, 2006, 01:32:42 pm
Да бе, а като ви кажат думата карма, която трябва да се разбира дословно причини и следствия и по-точно, онези причини и следствия, които са породени от собствените ни мисли и действия, разбирате, а?
Ами и Кабала е за причини и следствия, само че в духовния свят ... Страхил ще ме поправи ако греша.  :)
Title: Re: Разговори
Post by: divine on юли 07, 2006, 01:57:02 pm
Това го разбираме , то е ясно, ако почна с разбора на изречението на Страхил пак ще си го разбера по моя начин. Но заданието не беше такова, тук не търсим НАЙ-КРАТКОТО обяснение, а с нормални думи , вързани в разбираеми изречения  да добием представа как тази наука се вмества в живота на човек. Как променя развитието м у в духовния свят?

Мен лично ме интересува как се  ПРЕЖИВЯВА Кабала, останалото мога и сама да си го прочета в дебелите книжки.
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 07, 2006, 05:53:02 pm
Привет на всички блондинки под прикритие! Не си спомням някъде да съм споменавал, че Науката Кабала е нещо което може да се овладее "от ход" или "между другото". Възможно е да не съм разбрал правилно Вашия въпрос, но смисъла на въпроса Ви не ми е убягнал. Зная, че сте много интелигентни дами и може би смятате, че този факт ще Ви позволи да "превземете" тази наука, както всички други в университета с лекото. Няма да стане, пък и от постингите, които публикувате се усеща, че щастието е навсякъде около Вас и нямате проблем да го имате, когато пожелаете. Тази наука е за хора, които не са щастливи в този свят и неистово се стремят да намерят удовлетворение на своите желания, но виждат, че в нашия свят няма "неща", които да ги направят щастливи. Тези хора съвсем естествено стигат до тази наука и виждат в нея единствено спасението си.
Мен лично ме интересува как се  ПРЕЖИВЯВА Кабала, останалото мога и сама да си го прочета в дебелите книжки. Приятно четене на дебелите книжки и не си губете времето тук..света е пълен с толкова неща. които трябва да усетите. От сърце Ви желая приятен ден.
Title: Re: Разговори
Post by: divine on юли 07, 2006, 06:27:05 pm
Страхиле, Кабала не е единствения път към Бога!!!

Отношението ти към хората , които се опитват да разберат за какво аджеба постваш тука тази информация, е повече от пренебрежително, което за един духовен човек е недопустимо според мен.

Горния ти пост говори за теб повече отколкото предполагаш.


П.С Аз съм модератор в този форум от известно време, ти  защо си губиш времето тук? Дебелите книги още ли не са те научили да живееш ИСТИНСКИ живота си?

 ;) ;)Аре, остани със здраве и пази Егото да не избега от колибката на нормалните граници, че натам е тръгнало  >:D >:D
Title: Re: Разговори
Post by: Иай on юли 07, 2006, 06:49:40 pm
Ще ми се да вярвам, че и Кабала, както и всички останали езотерични науки не са замо за нещастни хора!
 
... от постингите, които публикувате се усеща, че щастието е навсякъде около Вас и нямате проблем да го имате, когато пожелаете.

Хората не се раждат на тоя свят, за да си намерят начин да избягат от него, правейки се на духовни и неинтересуващи се от материята, а да се научат да живеят живота си и да се справят с трудностите , които той им поднася.
 Какво означава това, че ние щастливците, които вятър ни вее на бял кон, можем да имаме всичкото щастие без проблем? И какво ви пречи на ВАС да имате същото това щастие, освен ВИЕ самия?! Нима разделяте хората на галеници на съдбата и на нещастници?  Аз за разлика от вас се интересувам най-вече от хората и съдбите им, и мога да ви кажа, че НЯМА такъв човек, който да не е преживял някаква лична трагедия! Има такива, които са предпочели вечно да се жалват колко са нещастни и как на някои цял живот им върви,а на тях горките...все беди. Тези хора не умеят да се радват на хубавите неща в живота си, защото просто са отвикнали да ги забелязват.

Приятно четене на дебелите книжки и не си губете времето тук..света е пълен с толкова неща. които трябва да усетите.
Ако знаете колко сте прав! Светът наистина е пълен с невероятни неща, които трябва да се усетят :smitten: Само не разбирам вие защо не го правите ??? Предпочитате да се оплаквате от съдбата си ли? Аз вярвам, че ние избираме съдбите си, това значи, че трябва да се оплакваме от самите себе си :-\

Тази наука е за хора, които не са щастливи в този свят и неистово се стремят да намерят удовлетворение на своите желания, но виждат, че в нашия свят няма "неща", които да ги направят щастливи. Тези хора съвсем естествено стигат до тази наука и виждат в нея единствено спасението си.

Да питам, а в другия свят намерихте ли нещо, което ви прави щастлив? Като гледам, май не ???
И какво точно разбирате под "спасението си"?
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 07, 2006, 07:02:41 pm
Привет уважаема divine! Благодаря Ви за откровенноста и моля да бъда извинен, че не знаех за Вашето специално място в иерархията установена в този форум. Никога с повод или без повод не съм твърдял, че съм духовен човек и съм учуден от Вашата преценка. Кой е критерия по който може да се разбере, кой е духовен човек? Познавам Боян Радев лично и по неговите критерии и думи той е най-духовния човек, защото притежава най-голямата лична колекция от картини. Не мога да не се съглася с Вас, че много трябва да внимаваме да не ни избяга Егото, но струва ми се, че не трябва да го оставяме в малка колибка, когато то расте. Благодаря Ви за мъдрите съветите, ще направя всичко възможно да Ви угодя за да не ме изпъдите от форума. И накрая много Ви благодара за оценката, че моите постинги говорят за мен повече от това, което аз предполагам. Благодаря Ви за времето което ми отделихте Ваше модераторство. Приемете и еди съвет и от мен. Не се борете със себеподобните си а се питайте да ги обичате.  С дълбок поклон и уважение Ви пожелавам приятна вечер.
Title: Re: Разговори
Post by: ToEmbraceATree on юли 07, 2006, 07:10:27 pm
Не мога да разбера защо се устремихте към това заяждане???
Не виждам strahil да ангажира някого с мнението си.
А и така ли му помагате да разбере вашата гледна точка, като му показвате колко грешна, нищожна и неправилна е неговата !? Много добре знаете, че така няма да стане. Най-много да стане точно обратното или въобще да не ви обърне внимание, не защото това което казвате не е вярно, а защото е казано с такъв заряд, нападателно е. Знаете какви са реакциите на една такава стимулация: "run" or "fight".
Title: Re: Разговори
Post by: Иай on юли 07, 2006, 08:45:49 pm
Да, абсолютно си права, не е това начина, но и аз нямах намерение да го нападам и упреквам - не е моя работа да съдя хората за това как са решили да изживеят живота си.
Уважаеми Страхиле, съжалявам ако думите ми са прозвучали по този начин и съм ви засегнала.

...Не се борете със себеподобните си а се опитайте да ги обичате.

Да, опитвам се, а вие опитвате ли се? Човек трябва да започне първо от себе си, за да може да обича и близките си, че накрая и всички останали.
 А и не ми харесва това леко снизходително отношение към така наречените "щастливи хора". Все едно само нещастните се стремят и могат да бъдат истински духовни хора, защото щастливите се интересуват от езотерика само от чисто любопитство, просто за да си запълват времето.
 Аз продължавам да си мисля, че духовните търсения на човек, каквито и да са те, би трябвало да правят и живота му по - добър, по-щастлив и по - смислен.  Иначе четенето на дебели книги си остава чиста загуба на време.
И още нещо, щастието, както и нещастието са преходни. Аз съм със съзнанието, че съм щастлив  и благословен човек, но това съвсем не означава, че нямам своите трудни моменти. Просто вярвам,че трудностите не идват просто за да ме накарат да страдам. И като вярвам в това, търся каква е истинската причина за случващото ми се. След време, когато и това вече е отминало, аз съм още по-щастлива, че съм успяла да се справя с още едно предизвикателство.
Освен това предпочитам да говоря за хубавите неща в живота си, което не означава, че си затварям очите за проблемите.
  И тъй като вярвам в силата на мислите и думите, се старая да давам сила на положителните такива.
 Това все пак е моята гледна точка, оставям ви вие сам да прецените, струва ли си да бъдете нещастен, след като имате свободната воля да промените нещата и да откриете щастието си
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 07, 2006, 08:48:48 pm
Привет уважаема Иай !Прочетох с огромно удоволствие постинга Ви.
...Хората не се раждат на тоя свят, за да си намерят начин да избягат от него, правейки се на духовни и не интересуващи се от материята, а да се научат да живеят живота си и да се справят с трудностите , които той им поднася.
Права сте, че хората не се раждат за да бягат от другите хора, а точно обратното - раждат се за да се научат да живея един с друг- това е най-важното. Последните 100 години от историята на човечеството показват точно Ваше твърдение. Градското население расте с неописуеми темпове за сметка на селското..казват му света се глобализира...или както казвате живеем все по-близо и се по-близо един до друг дори на физическо ниво. И така трябва да бъде защото  ние сме частички от едно цяло наречено Адам (подобен на Бог).
Не влагам нищо лично когато казвам, че сте щастливи, а просто изхождам от Вашите твърдения и даже в този постинг отново казвате, че има много неща, които бихте искали да усетите..С две думи Вие имате цел и тя е осезаема за Вас. Когато човек е усетил много от това, което може да се усети с нашите сетива и е проумял, че това което го заобикаля е толкова временно и нетрайно, то тогава този човек има проблем. Той търси да задоволи нарастващите му желания, но не вижда как и къде да направи това.
Нима разделяте хората на галеници на съдбата и на нещастници? Не мога да не призная прекрасното Ви попадение. Права сте. Така мисля и това не е трудно да се види в света който ни с Вас осезаваме. Има хора, които са галеници на съдбата и живеят без усилие в богатство и разкош и аз не мога да не се съглася с Вас. Има и хора които ние приемаме за нещастници, а лично аз бих казал, че са аутсайдери. Познавам хора, които са живели безметежно и без лични трагедии. Познавам и хора, които никога не се оплакват, а просто си "вегетират". Те Винаги са усмихнати доволни и лъчезарни...Какво му трябва на човек..едно ферари с цвят червен....и гадже с бронзов тен...Уверяван Ви такива хора има милиярди по света..Те са истински щастливи, когато има какво да хапнат, пийнат и ебнат.
....Тези хора не умеят да се радват на хубавите неща в живота си, защото просто са отвикнали да ги забелязват....
И тука сте права...защото човека забелязва и се радва само на това, което задоволява желанията му. Ако човек няма желание да се радва на едно цвете или на едно дете...то това биологично същество, което ходи изправено и говори бихме ли могли да наречем  Човек....Не това е бъдещ човек...той сега си е просто животно...Но ще му дойде времето.
 ....Предпочитате да се оплаквате от съдбата си ли?....Не..няма смисъл от подобно действие..аз просто следвам съдбата си. Ако някъде показвам, казвам или дори намеквам подобно нещо моля да ми посочите, кога и как... и тогава ще приема упрека Ви. От сърце Ви желая приятна вечер.
Това мои думи ли са или Ваши? 
Аз съм със съзнанието, че съм щастлив  и благословен човек, но това съвсем не означава, че нямам своите трудни моменти. Просто вярвам,че трудностите не идват просто за да ме накарат да страдам. И като вярвам в това, търся каква е истинската причина за случващото ми се. След време, когато и това вече е отминало, аз съм още по-щастлива, че съм успяла да се справя с още едно предизвикателство.
Желая Ви да бъдете винаги щастлива...та нали това ни обещава Твореца...да сме безкрайно и винаги щастливи...а той изпълнява това, което е обещал.. ::) :smitten:
Title: Re: Разговори - от сърце...
Post by: strahil on юли 07, 2006, 09:24:48 pm
Привет уважаема Иай! Не приема думите Ви казани в предишния Ви постинг, като опит за обида, а като желание да ми бъдете полезна с Вашето познание, за което Ви благодаря. Колкото и странно да Ви прозвучи  Науката Кабала няма нищо общо с религията и екзотеричните науки. Кабала е наука за постигане на духовното. Това е единствената методика, която ни гарантира постигане на духовното..но не духовното което дефинира бореца Боян Радев..с цялото ми уважение към неговия успех в Олимпийските игри..той е един от най-добрите борци в света и може би страстен колекционер на картини, но в никакъв случай не бих го определил, като човек устремил се към "духовното" :angel: :smitten: Желая Ви приятна вечер.
Title: Re: Разговори
Post by: MargaritaR on юли 07, 2006, 10:01:51 pm
Пиша преди да съм изчела (разбирайте "усетила ви чрез написаното") постингите ви. Имам смътното усещане че и вие знаете за какво става дума, но някакси не е изплувало...не се е проявило като ясно усещане, а само като защитна позиция преди "разбирането" да стане "онова" разбиране.
Обичам заниманията (чувствам ги като потребност) по кабала и благодарение на настояването на Страхил успях да премина първоначалното си раздразнение от неразбирането - Страхил е свидетел колко камъка хвърлих по "нещото" което някой (не е някой...говоря за Михаил Лайтман) беше написал специално по начин да не мога да го разбера. Дори по някое време подозирах че всички разбират, а само аз не разбирам, после че всички се правят че разбират, нещо което е определено да е неразбираемо...Мъка - мъка - си беше...
Защо пиша този постинг - иска ми се много неща да кажа, но мислая че най-важното е че аз усетих СРАМА...срама да получавам, а съм един много жизнерадостен и повярвайте щастлив човек.
Усетиш ли този срам - спасение няма. Мисля че Bее беше разказала историята за гостенина и богатия приятел, който му давал всичко, но той бил нещастен...Нека помислим над това - та ние сме гости..скъпи Негови гости...но гости....Как да Го поканя на Моята трапеза, като тя дори не е моя...как да Му дам чаша студена вода...като Той има всичко...Всичко Му принадлежи...Как мога да Му дам нещо, когато Той ни е създал като "желаещи да приемат".
Нека поговорим...И на мен не ми е леко.
Сега ще се върна по-горе на постингите ви и дано онова което е предизвикано у мен като отговор е "повикано"...
MargaritE
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 07, 2006, 10:23:33 pm
Привет Маргарита!
Държа да отбележа, че историята с гостенина и богатия приятел е на Страхил, не е моя.
Аз само преместих части или цели негови постинги от темата "За живота Вселената и всичко останало", където с него си говорехме миналата година, в този раздел, в темата "Някои основни положения". Знаех си аз, че може да подведа някой по този начин, ама карай. Аз само съм "усетила" нещата, които съм чела от Кабала като истинни, но съвсем не мога да твърдя, че имам някакви сериозни познания и ... "преживявания".
Имам само ... единия ... интерес, който Страхил е така добър да задоволява ...
Иначе въпроса с даването, ... с отдаването и мен ме интересува.... ::)

Title: Re: Разговори
Post by: MargaritaR on юли 08, 2006, 01:29:25 am
Извинявай Bee, знам че само си я преразказала - примера е много важен за разбирането на основната идея на кабала. И аз лошо се изразих. Исках само да отдам далжимото на теб че си я постнала тази удивителна историйка с гостенина и стопанина. Няма начин да разкажем простичко (Страхил вече опита) какво е кабала. Има хора които може би разбират от половин дума...Аз не бях от тях - на мен ми беше нужно време. За мен е наистина важно да знате че не само на вас ви е трудно. Нека всеки направи избори от къде да чете..как да чете...моята помощ може да бъде само за онези мигове, когато сте сигурни, че някой просто си е поставил за цел да направи едно учение да бъде тръдно достъпно (и като че ли най-вече точно за вас да е трудно), сложно, почти неразбираемо...Много дълго подозирах че има някакъв трик в четенето...че нещо правя не така, както ТРЯБВА...при това с пълното осъзнаване, че с това "трябва" сме си сами и много вътрешно поставени.
Единствено Страхил ме насърчаваше (много деликатно, но и уверено че ще се справя). Имах много трудни моменти. А отначало не бяха трудни...просто захвърлях страниците и се освобождавах от 'теглото" им с женски благословии...Животът и така ми се случваше - без кабала...Нишката...тъничката нишка, която ме теглеше нататък беше неудовлетвореността от отговорите на най-истинските ми въпроси. Не исках да си "отивам" без да съм намерила поне малката пътечка към отговорите...да знам че някъде там, някой знае МОЯ отговор...и аз само трябва да тръгна към него. Ето какво си спомням от този период: "В този смисъл кабала потенциално не беше в списъка на "Отговарящите"...За да Усетя че нещо има ТАМ, в нея...ми беше нужно поне малко feedback..а Кабала много дълго си беше просто затворена за мене...Не можех да преодолея то лошия ли стил на писане, то лошото ми владеене на иврит ли, който още повече ме объркваше...Като литературно четиво е ужасно неподредена, с лош стил на писане...понякога не разбирах дори кое е подлог, кое сказуемо...Започнах да чета на български, после намерих лекциите на Михаил Лайтман (през цялото време се придържах към неговите уроци) на руски, после четях на руски, а ползвах схеми на украински...после намерих че е по-разбираем за мен на украински. Въобще не съм учила украински. Странното беше че четях на украински, нещо което като смисъл започвах да разбирам...
По този повод в една от лекциите Лайтман казва:
"Не бива да ни интересува доколко разбираме или не разбираме...Трябва да разбираме само доколкото ще ни се отдаде да се свържем с тази материя. Защото от това което изучаваме, все едно нищо няма да успеем да разберем. От това което е нарисувано на чертежите, никой от вас не ще може да отговори "Какво е това". Вие можете да назовете само имена...и някакви връзки на едно име с друго...Между стрелките и между някакви свързващи линии...Имена...Но вие не знаете вътре в себе си, какво е ВСЪЩНОСТ това.
Аз ви преподавам не за да знаете какво са това стрелките и линиите и номерата и премъдростите на чертежите. Аз ви преподавам за това, за да започнете да Усещате...какво е всъщност това. Да намерите отговорите вътре в себе си, в своите постижения. Не трябва да мислите че отговора е в "стремежа напред". Отговора е в дълбината. И главно - не в знанието на текста, а във връзката на този текст с нас самите..."

Усмихната събота и неделя,
МаргаритЕ
Title: Re: Разговори
Post by: ramus on юли 08, 2006, 10:37:24 am
Момичета... пак се навирам между шамарите май... ама пък що да не кажа някои неща и аз - невежия по кабала.
Дано на ми прости за невежеството Страхил...

На първо място Кабала е "устната" част от еврейската езотерика и окултна традиция. Тората е писмената, а Кабала е устната. Едното с другото са взаимно допълващи се..
От това следва, че Кабала я няма записана на книга, а е само начин на изразяване на човека, който я е избрал за свой път. Ето защо основното нещо за мен беше "човека" във Страхил, защото каквото и да е едно учение, философия, път и т.н...., ако то не е дало "отражение" върху самия човек, значи........
Всяка концепция е в тясна връзка с "човека", който я изразява - това е елементарен фундаментален принцип. Просто ако го нямаше човек, нямаше да има и концепция. На човека му е нужна някаква концепция, а не обратното. А потребността е съвсем ясна - всяка форма на обяснение на света изразява нивото в развитието на самия човек. Под "човек" имам предвид "божествена условна единица"...

Второ - Кабала е начин за описание и практическо овладяване на "скритите механизми", които отговарят за строежа и процесите на човека и Вселената. Разбира се всяка концепция си има "граница" на описанието. Иначе не може да бъде описано. А границата в случая е пак човека, който се изразява чрез нея. Вече съм писал, че всеки човек, със собствената си вибрационна честота и чистота, определя кое и как да му резонира - може да се занимава с каквото и да е, може и да си мисли каквото си иска, но той може единствено да "докосне" само това - в границата на собствените си възможности и ниво на развитие.

Трето - има явно несъотвествие - Описанието и смисъла на КАБАЛА е твърдо определено с ментални инструменти - има логика, структури, схеми и чертежи, описания на взаимовръзки, абстрактни и сложни наименования и значения, които могат да се възприемат единствено с някакъв вид осмисляне... От това следва, че търсенето на някакъв вид преживявания и усещания в Кабала е напълно неуместно. Мисля, че ви стана ясно и отношението на КАБАЛА към жените по принцип - това и в еврейската традиция ясно личи. Не казвам, че има дискриминация - само посочвам ясно доловимото несъотвествие между нагласата да се чувства, усеща и преживява и езотерични системи като Кабала и Херметизма примерно. Значи не може да се намери нещо там, където го няма. И причина за това не е в Кабала, а в този, дето "търси" нещо в нея. От тази причина търсенето на теми, като щастие, удоволствие, срам, раздразнение... не са част от Кабала въобще, а част от отношението на вас - пишещите по тази тема.

Четвърто - За заниманията с такива теоретични и практически системи като КАБАЛА е необходимо неофита да се отдаде изцяло и да посвети живота си докрай на това. В Случая с Кабала, както е видно е и необходимо да се знае и еврейски защото иначе трябва да се наизустява, което си е вече подвиг. Не само това, ами многовековните традиции, свързани с пазенето на тайната само за посветените, е в основата на това, че е пълно със символизъм и нивата му на тълкование. от това идват и "вариациите" на тема Кабала, които могат да бъдат прочетени къде ли не. Допускам, че Страхил има някаква еврейска "жилка" в произхода си.

Пето - не съществува начин, да се опише системата Кабала с простички думи и напълно разбираемо - това важи и за всички останали -  йога, будизма, даоизъм, херметизма... Някакви общи фрази могат да се посочат, но тях ще ги използват и разберат само онези, които вече са ги приели за път и това просто ще бъде начин, за изразяване на техния общ поглед - на дълбочината в която те самите са навлезли. Не съществува и начин всеки един/а/ от нас да опише с простички думи какъв човек е той самия - именно затова са ни нужни концепциите - някои са по-лични и индивидуални, други са повече "групово приети", трети са с чиста познавателна и практическа цел...
---------------------------
Айде стига толкова че сигурно ще се изнервите вече. Просто се опитах да внеса малко яснота, защото спорен мен има просто неразбиране на гледните точки. Именно затова и се "противопоставят". Просто несъвместимости.

Последно - превъзходни филми за кабала има в торент тракера АРЕНА.БГ - 4 на брой, на руски. Чудесно и нагледно са описани основните положения и който наистина го влече, може да се потруди и да се "докосне" до същността на темата.
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 08, 2006, 11:20:28 am
Привет уважаеми приятелю ramus ! Простено да Вие е. Окончателно се убедих, че сте много далеч от Науката Кабала. Ще запазя постинга Ви и след време ще Ви го предоставя за размисъл. Малко е да кажа, че е шедьовър. Решили сте да не прочетете това, което съм публикувал защото при първия Ви досег с написаното то Ви е отхвърлило. Ще мине време и сам ще се върнете към това, което съм цитирал. Нямате избор така е отредено. Следващата Ви крачка искате или не за Вас е усвояване на Кабала. Ако сте се докоснали до книгата "Зоар", което е малко вероятно отхвърлянето щеше да е още по категорично и неприятно за Вас. А сега да удовлетворя любопитството Ви. По вероизповедание съм православен християнин и не познавам юдаизма. Що се отнася до това дали имам някаква "еврейска жилка", малко е вероятно..но не би било лошо. В Кабала под думата "евреин" не се разбира човек роден от майка еврейка, а човек устремил се към Твореца (духовното). Така погледнато ние с Вас сме евреи, защото сме се устремили към духовното....поне така ни се иска. Разбирам, че Ви е трудно, но и на мен не ми беше леко докато проумея за какво става дума. От къде иде моята увереност за изложеното от мен по-горе, че вече няма връщане за Вас към старите представи...Отговора е очевиден...всеки може да прочете въпросите, които си задавате ежедневно..те са написани най - отдолу във всеки Ваш постинг. Благодаря Ви.
Title: Re: Разговори
Post by: ramus on юли 08, 2006, 12:27:12 pm
Мдааааа... По принцип поста ми не беше адресиран към теб, приятелю Страхил,
Ти вече си имаш своето становище - то е ясно, недвусмислено и категорично.

Това, че изказвам съждения различни от твоите, може да означава всички възможни неща, а не точно изразеното еднозначно от теб. Не твърдя че съм прав, нито че не съм - това не е моя цел, включително и с последния ми пост - който наистина е последен в този раздел. Това, че имаш съответното самочувствие е добре и очевидно те изразява. Аз съм никой, и не съм кабалист, не съм какъвто и да било. Опитите да ми покажеш колко си "навътре" в онова, което смяташ за духовностт, са напълно излишни. Щом ти сам се признаваш, аз също те признавам напълно и няма да навлизам в никакви спорове по въпроса, защото те за мен нямат никакво значение. Само живота може да покаже кой какъв е и до къде е стигнал. Не аз, Живота... Поне за мен е така. Но както вече посочи,  аз съм един "отхвърлен" засега човек и гледната ми точка е напълно ограничена. И точно според нея - ако това в материалите и разсъжденията, /които си ни предложил/, е наистина нашето евентуално "духовно бъдеще", /за другите - не знам/, за мен изборът с това "бъдеще" е решен - нямам такова. Предпочитам да си стоя самоотхвърлен и по този начин невежа.

Опитах се да внеса известно различие в темата, защото както и сам виждаш тя върви към задънен край, именно защото формата на дискусия почва да придобива "различни" посоки. Ако правилно съм разбрал,  би искал да се "разшири" кръга на участниците, но не се получава поради някои "особености" както от твоя, така и от тяхна страна.


Правилно си забелязал въпросите ми, които аз си бях сложил до миналата седмица. Тях не ги бях прочел в книгата Зоар... както не съм ги прочел в никоя книга. Но съм сигурен, че ако внимателно се зачета, ще ги намеря там... Това вече се е случвало много пъти с други такива "свещени книги и текстове". И при това положение не мисля, че трябва да стана нито "евреин", нито "кабалист", нито православен християнин, , /както и атеист, даоист или будист/, за да мога да "стигна" до същността заложена в тях. Тази СЪЩНОСТ, която всички ние носим в себе си.
Аз използвам себе си като мост към себе си. В това всички си приличаме, защото всички имаме свой живот и само се налага да се обърнем към него и внимателно да го използваме. Уникален, наш и поначало "даден" ни пак от твореца път. Единственото "изискване и формално условие" е самия човек да е "стигнал" до етапа на индивидуализма. И по този начин индивида си остава  достатъчен и свободен, без да му се налага да изучава нечии наименования и чужди техники и построения, а самия той да си ги генерира в зависимост от това на какво ниво е. Затова Самопознанието се нарича ЕСТЕСТВЕН ПЪТ, както и "ПЪТЯ НА ЧОВЕКА" - Универсален подход, индивидуален смисъл, и независим от условия и фактори, освен от фазата на собственото си развитие.
 
А Кабала е само един от безкрайното множество възможности за същностното преоткриване пак на СЕБЕ СИ.  Иначе какво ли биха правили онези в Тибет или толтеките примерно, като не са чували за Кабала. Но хората там и тук, са едни... и нищо човешко не им е чуждо.
-------------------------------------------------------
Държа да кажа, че материалите и разсъжденията, поместени от теб, ги показах и дискутирах с някои "компетентни еврейски" лица в тази част на България. Няма да споменавам имената им, нито изказванията и заключенията им по тях. Филмите за които споменах в предишния ми пост, също внимателно си дадох труда да проследя. Аз това го направих за себе си. Който иска винаги е във възможност да избере и да се опита да "разшири" кръгозора си.
Благодаря ти именно за това, приятелю Страхил, защото чрез теб използвах импулса си и "момента", и доста задълбочих и разширих този кръгозор. И станах по-свободен. В този форум ми се случва вече няколко пъти.

И понеже написах към останалите във форума предишния си пост, ето и някои основни положения за Юдаизма и Кабала, ненаписани от такъв невежа като мен:

http://forgiveness.cult.bg/judaism/judaism01.html
http://forgiveness.cult.bg/judaism/judaism02.html
http://forgiveness.cult.bg/judaism/judaism03.html
http://forgiveness.cult.bg/judaism/judaism04.html
http://forgiveness.cult.bg/judaism/judaism05.html
http://forgiveness.cult.bg/judaism/judaism06.html
http://forgiveness.cult.bg/judaism/judaism07.html

Успех!!!
Title: Re: Разговори
Post by: MargaritaR on юли 09, 2006, 12:19:02 am
привет ramus. тук е ранен следобед и ще се опитам да нахвърлям малко мисли (сянка ...нищо повече от желание за сянка)
Исраел (с ударение на "а") ... когато исках да си говоря с приятелите ми евреи за кабала - гледаха ме винаги много подозрително (а аз съм един много невзрачен и съсвсем-съвсем миролюбив човек)...по-късно разбрах че кабала в разговорния иврит означава "квитанция"...разписка...Когато дадеш някому пари можеш да поискаш квитанция че си му дал пари...Е ramus, ...това после го разбрах, а и те после разбраха, че аз исках да си говорим НЕ за квитанции...
Казваш за иврита и кабала...Знаеш ли, мисля че би ми било по лесно да разбера кабала, ако изобщо не знаех иврит...Когато кажем някоия дума, в съзнанието ни веднага изплува "образа" ...онова, което означаваме с тази дума. А за кабала е приет езика на "клонките", т.е. аналоговото изразяване, за да може да се намери начин да се общува, да се преведат усещанията на шестото чувство на езика на петте сетива. Представяш ли си ramus каква баркотия беше за мен когато четях в кабала например "аба", "има", "маим"...."Маим" означава вода - вёвражението ми е много отзивчиво - кажи му вода и гледай какви образи "чертае" - тежка вода, бистра вода, капка, дъжд, чадър, Хъмфри Богърт, развалени зъби...Също като в играта...А ако не знаех какво е "маим" щях простичко да запомня от кабала че това е свойството да получавам...
ramus ...имам усещането че обичаш музиката (приеми че ти го казва човек, който не изпитва потребност от музика!!!). Та...не си длъжен да учиш италиански за да знаеш какво значи "Токата и фуга"...нито "пиано форте"...или "Алегро"...
Разбираш ли ...
....
Моля те.. не си тръгвай от тук...
MargaritE
Title: Re: Разговори-с приятел
Post by: strahil on юли 09, 2006, 06:19:55 pm
Привет уважаеми приятелю ramus! Благодаря Ви за топлите думи отправени към мен. Радвам се, че "моите писания" са предизвикали интерес във Вас и съм допринесъл малко за Вашето добро настроение.
Вашите познати евреи (по всяка вероятност са много еродирани хора) познават прекрасно
юдаизма, но нещата да признаят, че юдаизма, като религия е създадена от кабалистите с цел овладяване на масата и вкарването и в някакви морални норми и обичаи. Благодаря Ви за от пратките към някои основни положения на юдаизма. За Ваша информация от хилядолетия религиозните евреи мразят и преследват кабалалистите, въпреки, че не познават нито една книга написана от кабалист. Смята се, че Мойсей е написал Тора, а самия той е кабалист. Фанатизираните християни и мюсюлмани се мразят и преследват без да се надникнали в Корана или Библията. Днес ние не можем да си позволим лукса да се мразим. За нас няма алтернативи “Обичаме другите, както себе си”. Желая Ви приятна вечер. Имам усещането, че във Вас остана някакво неприятно чувство към мен. От моя страна усещането ми е, че сте много добър човек и аз незаслужено съм Ви обидил. Опитвам се, но не съм убеден, че успявам да бъда внимателен и деликатен, към всички и особено към Вас. Май не успявам...
 :'( :smitten:
Title: Re: Разговори
Post by: divine on юли 10, 2006, 09:27:15 am
Просто не успявате да бъдете себе си Ваше Кабалистично Многознайство!

И още нещо уважаеми Смехурко, не се занимавай със скромната ми личност след като не си готов за свободни дискускии по темата и всяко по различно мнение от вашето те  влудява или те кара да се въртиш  като фурнаджийска лопата.

Истинския духовен живот започва там , където свършва логиката и удобството на установените от някой друг правила.

Желая ви приятен живот и дано ви стигне , за да разгадаете тайните му  :) :) :)
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 10, 2006, 11:51:38 am
Привет уважаема  divine  Благодаря Ви от сърце за сърдечните пожелания. Обещавам да не се занимавам с Вашата скромна личност и да си мисля само с добро чувство за Вас. Опитайте да обясните на другите хора, какво разбирате под свободна дискусия. Обещавам, че няма да има реплики от моя страна, но ще се радвам да науча и да се поправя при контакта си с други хора. Ще следя Вашите постинги и ще се уча от Вашия опит. Надявам се, че няма да ми забраните да си доставям удоволствие, четейки Вашите постинги. Желая Ви успех. Лично аз не възразявам и ще се радвам на всяка Ваша бележка и напътствие. Ще приемам всичко малчаливо без да Ви беспокоя. Успех!!! :smitten:
Title: Re: Разговори
Post by: nova on юли 10, 2006, 02:11:39 pm
Привет на всички блондинки под прикритие! .........Тази наука е за хора, които не са щастливи в този свят и неистово се стремят да намерят удовлетворение на своите желания, но виждат, че в нашия свят няма "неща", които да ги направят щастливи. Тези хора съвсем естествено стигат до тази наука и виждат в нея единствено спасението си.............

До скоро знаех, че не съм блондинка, но гледам всички станахме скандинавски тип тук.

Само едно вмятане- там в цитатчето виждам едно мааалко противоречие. ...А пък де да беше само то...

Е как сега?? има или няма "неща, които да ги направят щастливи", тези хора които неистово се пробват да са щастливи...

Някъде прочетох за СРАМА, че си получател....Айдееее, още един, че другите са ни малко сякаш...Изобщо извора на щастието в осъзнаването на собственото нищожество ли да го търсим според Вашето разбиране за Кабала.
Title: Re: Разговори - с приятели, които умеят да дават добри съвети..
Post by: strahil on юли 10, 2006, 04:32:54 pm
Привет уважаема nova ! Ако добре съм разбрал Вие сте си направили труда да погледнете постинга ми към Вас и сте открили много противоречия.
Ето едно от тях:
Е как сега?? има или няма "неща, които да ги направят щастливи", тези хора които неистово се пробват да са щастливи...
Вие казвате че сте щастлива и това за мен означава, че за Вас съществуват такива неща.
Нека да дам пример със себе си. Беше време, когато крадях яйца от полозите на кокошките и ги продавах на пазара и с получените пари си купувах пастички, а по-късно и цигари "Кариочки". Вярвайте ми бях страшно щастлив и доволен от себе си. За съжаление скоро това вече не ме задоволяваше. Появиха се други мои желания, които ме накараха да спра да крада от полозите и се втурнах да чета книги. Добре, че вече имаше обществени библиотеки и не ми се налагаше да крада за да си купувам книги. После дойдоха желанията ми да имам хубава приятелка и цялото ми момчешко същество се устреми към този непознат за мен свят. Признавам, че и до сега този свят си остана непознат за мен въпреки големите усилия, които положих за да го "изследвам". Разбрах, че този свят не трябва да се изследва, а да се приеме, че съществува и с него трябва да се живее в мир и съглашателство, защото той е по-силен и също толкова променящ се, както и моя. Платих данък и на парите-това универсално средство за общуване. Получих много удоволствия, но и много повече разочарования.
Дойде време да се срещна с науката. Отделих и много време и резултата беше същия – никакво трайно удовлетворение. И сега накъде...чувствам празнота в себе си и не виждам около себе си нещо, които би могло да изпълни тази празнота. Опитах всичко, каквото може да се опита с нашите 5-сетива и резултата е само увеличаване на пустотата, която чувствам.. няма спасение..и тогава се срещнах с Науката Кабала. Бавно но сигурно започна да намалява тази дупка в мен и аз започнах да усещам живота, като нещо което ми предлага истинска перспектива дори след смъртта на тялото ми.  Та това исках да изразя с постинга си, но май се получи нещо, което ни доведе до недоразумение. Ако сега прочетете отново постинга ми може би няма да Ви се стори толкова противоречив. От сърце Ви пожелавам приятен ден и моля за извинение.
Title: Re: Разговори
Post by: nova on юли 10, 2006, 04:38:45 pm
Не молете за извинение- не сте виновен за нищо!

а аз не съм от щастливо разтеглилите усмивка от ухо до ухо

много добре Ви разбирам- и примера с живота Ви също. Всеки постоянно иска нещо, стремежи, копнежи...И всеки може да си сложи тук по един такъв пример от своя живот...


Питали ли сте се дали Кабала няма да е поредното средство за запълване на "липсващата" Ваша същност, която чака да я усетите като пълнота, а не да я запълвате с изкуствени заместители, пък били те и под названието наука. Дано не Ви прозвучи цинично, но не виждам разлика м/у пастичките и Кабала, защото тя също е средство за постигане на някаква цел. А всяко средство рано или късно идва до предела си

Какво може да Ви замести....

Всичко е до време....и това ще е недостатъчно след време...
Title: Re: Разговори
Post by: imaginary on юли 10, 2006, 04:58:07 pm
От цялата работа излезе едно добро нещо-появи се Рамус,та изясни на "скандинавския тип",що е то Кабала.За което благодаря!
Има хора,които умеят да синтезират и обясняват и има такива,които не ги бива за това...Лошото е,когато мислят,че ги бива! Винаги съм смятала,че можеш да обясниш едно нещо,ако и когато,то е "минало през теб".Тогава използваш свои думи,а не цитати! Тогава то вече е лично преживяване и нямаш нужда от "патерици"/цитати/.
С вас, уважаеми Страхиле,имам усещането,че Кабала силно Ви привлича,искате да я усетите...вътре в себе си...но още не сте.Някак не ви се получава "минаването"-оттам и нуждата от "патерици".Оттам и цялото презрение,към нас- непосветените,което лъха от постовете ви.
Така си мисля аз...Не е задължително да е вярно!Нямам лоши чувства към Вас!Не ми харесва да Ви чета,но това е лесно-просто няма да го правя!Лошото е,че...аз и Рамус не го разбирам,но ми харесва да го чета и ...от него научавам много за себе си!По малко,всеки ден...и усещането не е кабалистично,но е прекрасно!Сякаш подреждаш пъзела на собственото си аз!
Та ...както и да е,ако има за какво да Ви благодаря,то е за интереса,който разпалихте в мен!
БЛАГОДАРЯ ВИ!
Title: Re: Разговори с приятели...
Post by: strahil on юли 10, 2006, 07:06:58 pm
.
Привет уважаема imaginary! Не мога да не призная, че моя приятел  ramus е много умел и надарен разказвач и моите умения да обяснявам са далеч по малки от неговите. Бих дори допълнил, че не е важно дали казваш истината, а важно е това, което казваш да се разбере от този за който е предназначено. Както сама казвате той успя да обясни, какво е това Кабала и Вие веднага разбрахте.
С вас, уважаеми Страхиле,имам усещането,че Кабала силно Ви привлича,искате да я усетите...вътре в себе си...но още не сте. Някак не ви се получава "минаването"-оттам и нуждата от "патерици". Нямате представа, колко сте права и колко съм Ви благодарен за откровеността. Вие сте изключителна ученичка и имате дарбата да усещате Кабала още при първото обяснение разбира се благодарение на ramus. Завиждам Ви искрено на тази дарба. Дай боже всеки му.
Има нещо с което НИКОГА няма да се съглася. Вие ме обвинявате, че се отнасям към Вас с презрение. Това е ЛЪЖА! Помислете си какво казвате? Възможно е да презираш само нещо, което ти е познато до болка и те отвращава. Най-добре познавам само себе си, а другите хора аз просто не познавам и никога не мога да опозная. Как тогава да ги презирам? От сърце Ви желая приятна вечер.
Title: Re: Разговори с приятели...
Post by: strahil on юли 10, 2006, 09:13:39 pm
Привет уважаема nova! Днес е специален ден за мен. Отделихте от ценното си време и ме удостоихте с отговор и ме освободихте от чувството ми за вина. Благодаря Ви.
И така разбирам, че по някакъв си Ваш начин Вие сте установили липса на "моята същност".
Това е много интересно твърдение. На мен ми се струва, че с нашите 5-сетива дадени ни от природата ние сме в състояние да опознаем само две неща за всеки предмет от нашия свят: материята и формата му. Другото остава неосезаемо за нашите сетива и не би трябвало да се правим, че можем да го изследваме. Но това е мое твърдение. Вие казвате, че сте установили липса на моята същност и аз нямам право да не Ви вярвам. Излиза, че Вие имате сетиво, което Ви позволява да осезавате нашия свят не като мен, и виждате празното мястото, където трябва да битува моята същност.... която чака да я усетите като пълнота, а не да я запълвате с изкуствени заместители. И така моята същност хем я има хем я няма. Или тя битува, има я там но аз не я осезавам?
Дано не Ви прозвучи цинично, но не виждам разлика м/у пастичките и Кабала, защото тя също е средство за постигане на някаква цел. А всяко средство рано или късно идва до предела...
Не се учудвам , че не разбирате разликата между пастичките и Кабала, защото просто не знаете какво е Кабала и нямате сетиво с което да установите тази разлика.
Какво може да Ви замести....Всичко е до време....и това ще е недостатъчно след време...Кабала не се занимава с нашия свят и тя не го обяснява...Кабала описва духовния свят в който няма място за нашите човешки представи за време, пространство, любов и т.н.
Благодаря Ви за търпението и времето, което ми отделихте. Желая Ви приятна вечер.
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 11, 2006, 07:54:20 am
Винаги съм смятала,че можеш да обясниш едно нещо,ако и когато,то е "минало през теб".Тогава използваш свои думи,а не цитати! Тогава то вече е лично преживяване и нямаш нужда от "патерици"/цитати/.
Imaginary, аз съм ползвала израза "патерици" тук, но винаги съм имала предвид не цитати, а ученията и религиите по света. Ти, разбира се, може да имаш своята интерпретация на тази дума като "цитати". Аз съм напълно съгласна, че нещата трябва да "минават през теб", но съгласи се, че ако не прочетеш и една книга или по-скоро не прочетеш повечко книги няма как да "мине" нещо през теб, освен грижи за прическата, грима, последнатадуманамодата дрешки, работа, семейство и т.н. Ученията и хубавата художествена литераура, която докосва душата ти, са вдъхновението да търсиш ... себе си и света и да утвърдиш, това, което си намерил. Аз не мога без това вдъхновение, ако ти можеш, ок.
Другото, което ми прави впечатление и с риск да ме заплюеш, че те психоанализаторствам без да си ме молила е, че сигурно твърде малко обичаш себе си, за да си въобразяваш, че някой те "презира" или е "снизходителен" към теб. Откъде е иначе тази мнителност? Не вярваш ли в чистите помисли и сърца на хората около теб и в способноста си да предизвикваш обич?
Според мен, най-добре би било наистина да четеш постовете на Рамус, след като ти харесват, не е нужно да четеш какво пише Страхил .. .а май и аз ... след като не ни харесваш. :) И да ти кажа, че го пиша това с най-добри чувства, все ми се струва, че няма да повярваш, ама карай ...  написах го.
Title: Re: Разговори с приятели...
Post by: divine on юли 11, 2006, 09:21:33 am
.
. Бих дори допълнил, че не е важно дали казваш истината, а важно е това, което казваш да се разбере от този за който е предназначено.

Ето това твърдение е върха на невежеството според мен.

Според мен пак, патерица е всичко за което само си дочул, попрочел , но което не е минало през теб- т.е не ти си източника на твърденията. Всяка книга е патерица , докато не изживееш на практика това което е написано в нея -  чак тогава можеш да твърдиш , че това е твоята истината - дотогава това е истината на някой друг, плод на неговите избори, начин на живот, разбирания за света.

офф: Вее, защо заставаш така на страната на Страхил, това че Imaginary го усеща по нейния си начин , по какъв начин те засяга теб? Вие сте различни хора, ако почнем да се делим на тези , които го харесват и тези , които не -докъде ще стигнем ? Въобще не разбирам с какво Страхил е по-различен от останалите търсачи на Истината? Просто той е избрал един доста труден път , но това си е негов избор и на никой друг - както и успехът с който върви по него.
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 11, 2006, 09:42:34 am
Именно, Divine, Страхил не е по-различен от останалите и аз не съм по-различна и ти не си .... ама все пак, всички сме различни, както казва пък Рамус. И едни се харесват на някои повече от други, което е нормално .... за мен обаче не е нормално да даваш израз на негативното си отношение и негативните си подозрения към някой .... Какво печелиш ти от това? Какво печели той от това? Къде точно се намира причината за негативното  отношение и негативните  подозрения - дали са у другия или са си вътре в нас , ... както всичко е вътре в нас? А ти защо мислиш, че съм застанала на "страната" на някой? Нима има "страни" тук? Нима аз съм се опитвала да деля хората тук? Ако е изглеждало така някъде, съжалявам, всъщност винаги съм мислила и съм се стремяла към ... единението ...
И накрая, да, всеки усеща нещата по неговия си начин и  моя начин по отношение на Страхил е прост - обичам го този човек от отдавна и толкоз!  :smitten:
Title: Re: Разговори
Post by: divine on юли 11, 2006, 09:53:13 am
Добре, защо той самия се опитва да обиди хората тук  - прикривайки се зад многоуважаемия си стил на писане? Тези , които посещават този форум не са глупаци  - напротив, смятам , че доста ценни личности кръжат наоколо и аз уважавам мнението на всеки от тях.

Предпочитам да си показваме уважение в начина на общуване , а не само в първия ред ( 'уважаема...бла, бла..)

Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 11, 2006, 10:05:37 am
Ами аз съм сигурна, че той не се "опитва" да обижда никого - не е негов проблем, ако някой го разбира така ... щях да кажа да питаш Рамус, ако искаш, ама хайде стига с тоя Рамус  ;D ....Аз пак ще се опитам да бъда пределно кратка и ясна и пак в характерния си стил  :)  ще цитирам  :) ... този път народа:  Каквото повикало, такова се обадило. :)
Сега да се връщам ли назад в постовете да посочвам кой какво повикал и кой как се обадил?   :-\
Title: Re: Разговори с приятели...
Post by: nova on юли 11, 2006, 11:24:06 am

И така разбирам, че по някакъв си Ваш начин Вие сте установили липса на "моята същност".
.... Вие казвате, че сте установили липса на моята същност и аз нямам право да не Ви вярвам.O Страхиле, аз нищо не съм установила. Аз само попитах...
само въпросче зададох.....

Аз съм почитател на кавичките, като средство за показване на несъответствието между регистрираното с 5-те сетива и усетеното.

Сетивата, които ползвам за наблюдаване на този свят са 6. Освен посочените от Вас, за усещане на формата и материята, аз ползвам и своята интуиция, защото далеч не ми стигат само “формата и материята”. Даже не съм сигурна дали е правилно да се нарече “сетиво” моста между мисълта/ума/ и всичко останало, но влизам във Вашата терминология.

И ако някога имам смелостта да се потопя в този си живот, въпросът със сетивата ще отпадне.

Но Вие прекрасно разбирате какво казвам, сигурна съм.
Title: Re: Разговори/offtopic/
Post by: imaginary on юли 11, 2006, 02:04:48 pm
 Хайде да опитам пак.  Отначало. Over and Over...
Всичко това вече отива твърде далече...Дори не знам кавкво да кажа,нито пък нужно ли е да казвам, каквото и да било...
Това,че не започвам изреченията си с "според Х..." или "по думите на У..."или "що се касае до учението/трудовете/теорията на Z",съвсем не означава,че не чета книги.
Страхил показва таква отношение не само към мен.Нима не е очевиден сърказма в постовете му по-горе,и по-горе и т.н.?Но това, пак казвам е лично възприятие.Той има право да бъде такъв и дори ,ако не е такъв,аз пък имам право на лично възприятие,нали?!
По отношение на личността ми...смятам,че дори твърде много обичам себе си.Аз съм завършен егоист,да не кажа егоцентрик!Това,че ме е грижа как изглеждам,очевидно ти е голям дразнител...по непонятни за мен причини.Аз имам духовна страна и физическа страна,които мисля балансирам добре и не изпадам в крайности,нито по отношение на едното нито на другото.
И последно...всеки си има вдъхновения и начини да търси себе си..."да си ги мерим" е тъпо!
Нямам лоши чувства,нито към теб,нито към Страхил!Официално се извинявам за зададения от мен въпрос,който провокира цялото това...нещо.За напред ще се въздържам от въпроси и коментари по темата.!  PEACE!love is all.

 П.С. Как така никой не забеляза иронията,в това "благодаря Рамус"?!
 
 П.П.С. И ...да,бих помолила да не ме психоанализирате повече!
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 11, 2006, 02:07:04 pm
Добре, Imaginary! Така се разбираме! :)
Title: Re: Разговори
Post by: nova on юли 11, 2006, 05:05:42 pm
Когато усещам глад, търся храна. Когато съм жадна търся вода.
 Да, има нещо което ме “чопли” много повече от физическите усещания. Това е желанието да разбера смисъла от усещането за празнота.  Вълчия глад да науча още и още,  да разбера, да се уверя, да получа гаранции, че някога и аз ще “мога”. Стъпка по стъпка все по-нагоре и напред към хоризонта. И във всеки един момент ми бива поднасяно нещо добро, достоверно и обнадеждаващо.
За да заглуши повика.
За да повярвам, че ми трябва патерица, за да скоча..........


Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 21, 2006, 06:10:29 am
Привет Страхиле!
Вчера като си правех "свободни разсъждения" върху простата, но магическа формула - "любов и благодарност" ми хрумна следното нещо, което ми се ще да споделя с Вас:
Дали пък, любовта, която човек открива в душата си на един етап, не е това "чувство" или  по-скоро състояние, което успява да повдигне нивото му на осъзнаване на най-високо възможно ниво на Земята ... или пък докато има само своите 5-сетива, както казвате Вие? А ако използваме модерната думичка вибрации, дали тя не повдига вибрациите на човека?
Но докато любовта е в човека .. .в душата му, или в "сърцето"  му ... както щете го наречете "органа на любовта"  .... за да стане някаква връзка между човека  .. и другите ... или между човека и Твореца, като че ли е нужна именно благодарността, защото тя е насочена извън човека към ... другия срещу него, бил Бога или Човека, който е частичка от Бога или просто Вселената, както също е модерно да се казва напоследък? Т.е. с повишено от любовта съзнание, човека чрез благодарността се свързва с ... другите  и става Едно с тях .... Е, може би малко смело казано ... но нещо такова си мислех ...
Приятен ден Ви желая! :)
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 21, 2006, 03:06:30 pm
Привет уважаема bee! Ще започна с думите на nova! ....Когато усещам глад, търся храна. Когато съм жадна търся вода.... Ако следваме вътрешното си усещане, каквото и да е то и не ни боли, то ние сме на прав път. Болката е еднакво разбираема от всички нас. Ако ни боли ние всички до един бягаме от нея и търсим "не болката" и с това се връщаме към пътя начертан ни от Твореца, а той не може да води другаде освен в духовния свят. В този смисъл ние обичаме болката, а тя не идва от нас, а от Твореца и сме длъжни да и благодарим. И това сама се досещате, че се реализира само, чрез нашите 5 сетива и то само в тяло. Ние изграждаме в себе си новото 6-то сетиво, чрез който можем да усетим духовния свят. В наши дни не малко "духовни" хора твърдят, че имат повече от 5 сетива и "доказват", че това им е дарба от Бога. Няма случай при който при ново раждане (прераждане) човек да има повече от 5 сетива. Наличието на 6-то сетиво обезсмисля раждането в тяло. Не са ни необходими никакви техники и специални условия, защото ги имаме, а и стремежа на човека към духовното е най-естественото нещо за всеки човешки индивид. Свръзката между човека и другите човеци е създадена и неразрушима, както и между човечеството и Твореца. Проблема е в нас. Трябва да пожелаем да усетим тази връзка, а това означава да изградим "екран" пред желанията си, да усетим "частицата" от Твореца в себе си и да изградим духовно желание (алтруизъм) да се научим да живеем за другите. А това не може да стане, ако живеем сами в гората или в пещерата в дълбоко съзерцание в очакване на "просветлението". Налага ни се да живеем ..."Тук и сега..."както казва един наш общ приятел. Желая Ви приятен ден
Title: Re: Разговори
Post by: Taurus on юли 23, 2006, 08:38:56 am
Четох, четох и не се стърпях....  Ооо, Велики Страхиле, Божествена реинкарнация на Вишну, Ооо, позволи на нас, простосмъртните естрогенки да впием устни в прахта под петите ти и да замолим за висшето блаженство на твоето внимание! Ооо, Велики Мойсей на Съвременна България, с какво скромните ни питания набърчиха гневно челото ти и бидохме зашлевени с камшика на убиййствената ти лаконичност, зле завоалирана с добронамереност? Нима ти, Пресветли, си повярвал в собствената си божественост тъй дълбоко, че въпроси от типа "Що е Кабала" във форум, наречен Кабала предизвикват само досада и отегчение?
Насериозно ли си се взел, О Страхил Велики? Щото явно си. Позволи на мен, простосмъртната да насочи острието на твоята мисъл към моята гледна точка, а именно: Когато знанието се превърне в самоцел, когато то се споделя в определен кръг "богоизбрани", то губи своята сила и "духовно просветените" от такъв порядък са нищо повече от поредната претенциозна снобска групичка. За всичко друго - иди-дойди, но в духовността снобарията няма място.
Лек ден ви желая на всички, много любов, както към себе си, така и към другите!
Title: Re: Разговори - с приятели, които умеят да дават добри съвети..
Post by: strahil on юли 23, 2006, 07:35:20 pm
Привет Taurus! Не разбирам с какво предизвиках Вашия гняв. Не съм и помислял да Ви засегна. Оказва се, че съм го сторил. Моля Ви за извинение. Обвинявате ме в неща, които аз просто не разбирам. Не зная кой е Вишну, камо ли да се изживявам, като негова "инкарнация". Моля Ви бъдете добра да ми посочите къде и кога в мой постинг съм твърдял това в което ме обвинявате. Защо не приемете, че това, което споделям във форума е още едно виждане за света и по никакъв начин не Ви задължава да го четете и препрочитате. Имате право, че твърденията ми предизвикват досада и отегчение във Вашето съзнание, но това никак не ме изненадва. Приемам го като Ваше отношение и не Ви оценявам, като отегчителна и досадна. Вие сте това, което можете да бъдете и толкова. Що се отнася до това дали сме простосмъртни или вечни, то моето мнение е, че сме вечни и за това трябва да свикваме да живеем заедно в мир и любов  тук и в духовния свят. Желая Ви приятен ден.
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 23, 2006, 08:33:27 pm
Привет Страхиле!
До тук сте споменавал за изграждането на 6-то сетиво. Споменава ли се някъде в Кабала и за седмо такова? Най-малкото седем е едно свещенно число и някак не ми се връзва нещо ... пък било то сетивата на човека стремящ се към духовното, да свършва на цифрата 6. :) Или няма никакъв смисъл да говорим за това, след като все още не сме изградили 6-тото и не усещаме духовния свят.
И мислите ли, наистина, че живеейки тук и сега с мисълта за другите ... оттам за Него ... знанията, които са ни необходими за духовното ни израстване ще дойдат при нас... едва ли не сами? :)
Приятна вечер! :)
Title: Re: Разговори - За последно
Post by: Taurus on юли 23, 2006, 11:12:02 pm
Привет, Страхиле! Адвокатът в мен бе пробуден от писанието ти, отговор на imaginary от 05.07.05. Всъщност чак сега разчепках целия форум и разбирам, че просто това си ти е стила - такъв какъвто е и нищо повече. Отговори, изразяващи неудовлетвореност от сарказма и надменноста ти, си получил не един, но това не е променило ни на йота отношението ти към инакомислещите. Но това също е твое право. Просто не очаквах във форум, посветен на духовността да се натъкна на такъв тип отношение. По принцип, когато се говори за най-съкровеното - пътя към себе си, себереализация и др, човек е плах и несигурен като дете, той търси помощ, подкрепа, "други" като него. И този форум е едно от тези места. Постовете ти са като шамари по питащи детски очи, като ритници по паднал човек.  Аз специално дойдох да попрочета, да се запозная с други гледни точки и, може би, ако придобия увереност, да ви разкажа и за моите. И на първа страница - що да видя - позната картинка! Простете и вие, останали участници в този форум, сутрешната ми експлозия, не съм искала да зареждам деня ви с негатив. И всъщност, погледнато реално - 1/3 от писанията в сози форум са ангажирани със Страхил, а не с духовността... или Кабала. Замисли се, Bee, ако искаш да си общуваш със Страхил - моля обади му се по телефона, или се вижте, но не се ангажирай с неговата персона така явно, щото във форум, който 1/3 от темите е заяждане, истински духовни хора /не визирам себе си/ няма да споделят. А ти си му модератор. Хайде, чао от мен!
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 23, 2006, 11:17:25 pm
Чао, Taurus! Успех и повече усмивки по пътя!  :)
Title: Re: Разговори
Post by: Nirvana on юли 24, 2006, 01:00:16 am
 :2funny: 
Тук ми прилича на "Крадеца вика- дръжте крадеца"  :-X
Taurus, ти да направи нещо по- различно от това, което осъждаш!?   >:D  ^-^
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 24, 2006, 11:18:30 am
Привет Taurus ! Разбирам Ви и не Ви се сърдя.  :smitten: Може да не ми повярвате но истински се радвам на Вашата реакция. И как не. Появява се един грубиян и мачка арогантно всички духовни хора в форума. Бедствие. Вън от храма, който ние с такава вещина и любов сме съградили...Тревога..Не е за вярване, че няколко постинга и то от невеж човек, могат да разрушат Вашия храм. Може би по-вярното е, че бях посрещнат на "нож" и поставен на място от гвардията на псевдо блондинките..Трябва да Ви призная, че те бяха далеч по-толерантни и не толкова крайни в оценката си за моето присъствие. Моля Ви не ме анатемосвайте и не ме гонете от това прекрасно място. Не намесвайте bee тя няма никаква вина за моите провинения. У мен се породи чувство, че се намирам в съдебната зала и съм обвиняем по наказателно дело. Бъдете добра и ми помогнете да се освободя от това неприятно чувство. Надявам се на доброто Ви сърце, което не можете да скриете.  :smitten: :smitten:
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 24, 2006, 11:30:16 am
Привет уважаема bee! След гмар тикун започва 7-то хилядолетие от създаването на Адам. От този момент започва истинския живот на Адам. Какво ще представлява този живот никой от кабалистите на е споделил в писмена форма. Устната традиция на Кабала твърди, че Адам живее 10000 години. Науката Кабала се занимава само с духовния свят до гмар тикун. От максом до гмар тикун няма промяна в сетивата. Желая Ви приятен ден.
Title: Re: Разговори
Post by: Taurus on юли 24, 2006, 11:59:44 am
Привет, Всеопрощаващи Страхиле! /тоя път без ирония/. Като си чета постовете и аз нещо ги виждам не на място... Поразвихрила съм се , гледам, като тип бозайник в стъкларски магазин. Прощавайте група, повече няма да правя така :-[ Или утрото е по-мъдро от вечерта, или аз съм класически пример за фурнаджийска лопата. Или и двете.
Та ако може да си задам въпроса, поради който влязох с рогите напред в тая тема: Има ли книги тип "Кабала за начинаещи", ако ги има - кои са те и, /последно/ откриваеми ли са на Славейков?
Оставам в очакване на Вашия отговор.

Искрено покаяла се,
Taurus
Title: Re: Разговори с добър човек...
Post by: strahil on юли 24, 2006, 01:23:13 pm
Привет Taurus! Благодаря Ви за откровеността! Вие сте много сърдечен и откровен човек и аз се чувствам щастлива, че мога да беседам с Вас. Ще отговоря на въпросите те Ви с удоволствие. От това, което споделяте на този етап с мен относно Кабала, разбирам, че интереса Ви е образователен. Кабала е наука, която може да се учи от всеки човек. Забраната за изучаването и от жените и децата е свалена. Недприятното е, че в България години на ред се разпостраняват погрешни представи за Кабала, като се внушава на хората, че Кабала е "тайното" учение на юдаизма. Съвсем тенденциозно се ограничава достъпа на хората, които имат желанието да надникнат в Кабала, чрез оргиналните прозведения на кабалистите. Това си е политика на издателите и авторите, които желаят да имат монопол на книжния пазар. Като алтернатива за известно време беше пусната книгата "Науката Кабала" написана от проф. рав Михаел Лайтман и пазара я погълна моментално. Втория опит за доставка и продажба на книгата беше провален. Между другото книгата беше преведена от един православен духовник от Висшия клир, чието име няма да спомена. Предлагам Ви да надникнете в интернет на адрес: http://www.kabbalah.linuxbg.com и да задоволите интереса си. Накрая искам да подчертая, че Кабала е наука и няма нищо общо с която и да е религия.
Желая Ви приятен ден. :)
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 24, 2006, 01:47:16 pm
Привет Страхиле!

Прочетох следното нещо на сайта Ви:
"Какво прави Твореца в течение на 6000 години? Той се скрива и ни показва най различни степени на своето скритие. В нас се ражда духовно желание да Го разкрием.
През 7-то хилядолетие Твореца прекратява своето скритие. В момента, когато Той направи това настъпва съвършенството и ние ставаме част от Твореца."

Кажете сега, моля Ви, мислите ли, че 6000 години са на път да отминат? Говори ли се в Кабала за това, че се увеличават хората, които ще развият своето 6-то чувство? Има ли някакво "ускоряване" на времената или всичко се движи "по план" (което не изключва ускоряването обаче сигурно ) :)? Или тук като говорим за години, това  изобщо не е земното понятие?
Приятен ден!

Title: Re: Разговори за Адам..и неговата съдба..и приятелството
Post by: strahil on юли 24, 2006, 02:16:27 pm
Привет уважаема bee! Правилно сте разбрала. Летоброенето в Израел е различно от нашето. Сега там тече 5730 година от създаването на Адам. Остават още 270 земни години. Това е прогноза по нашите земни представи за време. За това време ние трябва да разберем, че сме част от Твореца и сме съвършени защото сме създадени от съвършеното, а то не може да създава несъвършено. Проблема си е само в нас. Твореца ни вижда, като съвършени. Плана по който се движи този процес е нашата крайна цел. Въпроса не е кой ни е създал, а защо ни е създал? Това ще решаваме през следващите 4000 години, но вече без тези тела.
Искам да изразя тъгата си, че Вие не ме приемате за Ваш приятел. Моля Ви не ми забранявайте да се чувствам Ваш приятел.
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 24, 2006, 02:36:47 pm
Привет Страхиле!
Позволих си да се изразя пред друг човек, че не сте ми "приятел", заради смисъла, който този конкретен човек и предполагам повечето хора влагат в думата приятел и разграничаването си от нея. След като съм "приятел' на един човек, някак се преполага, че не съм "приятел" на друг .... .а моето отношение към всички хора ... и да не е все още едно, се стремя да бъде едно ...(отношението към "ближния имам предвид".  ;))  :)
А аз Вас толкова отдавна съм ви "купила" за приятел, в смисъла, който Вие влагате в тази дума, че изобщо не преположих, че можете да си помислите нещо друго. :)
Все пак, бях малко крайна май, ще внимавам повече друг път, когато правя подобни изказвания.  :-[
Приятен ден!
Title: Re: Разговори- с един много мил приятел
Post by: strahil on юли 24, 2006, 02:53:06 pm
Привет уважаема bee! Досетих се и не се обидих. Натъжих се и реших веднага да споделя с Вас, а и да информирам другите си приятели за това, което се случва с мен. Искаме или не ние сме не само приятели но и интимни-всеки е част от едно огромнно цяло наречено Адам и това не е умозрителна постройка, а една жестока и непроменима истина. От съпруга си можем да избягаме с развод събличайки дрехата на съпруга, но свръскати с него, като част от цялото не можем да прекъснем. Това усещане е познато за всеки който е бил женен и срещне бившия..Благодаря Ви, че изяснихте недоразумението. Желая Ви приятен ден.
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 24, 2006, 03:16:28 pm
Привет Страхиле!
Точно това исках и аз май някак да намекна, че ние, частиците от Цялото, от Адам, не сме само приятели, а нещо "по-интимно" и съм възхитена, че Вие употребихте тази дума.  :smitten:
 ... за мен всичко това вече наистина не е "умозрителна постройка"  ... даже не знам дали някога е било, предвид естеството на женските ми "умозрения" и "усещания" ... :)
Приятен ден!
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 24, 2006, 03:26:26 pm
 :smitten:
Title: Re: Разговори
Post by: nova on юли 24, 2006, 04:15:43 pm
Off & spam together


Четейки ви вас двамцата, особено последните редове, си спомням цели пасажи от "Гордост и предразсъдъци"


Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 25, 2006, 06:19:02 pm
Привет nova !
Всъщност, както и да изглежда казаното по-горе не е по-различно от това:

Марули, марули, марули, безкрайно зелено поле. Сред тях седи и се пули,
едно възхитено теле.

Става дума за мен...а не за Вас..простете плагиатството...но ми допадна много.
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 25, 2006, 07:43:00 pm
Привет Страхиле!
Днес ми попадна случайно едно сборниче с писма на Жорж Санд и Флобер и писмото на случайно отворената страница толкова ми хареса, че ми се прищя да го споделя с Вас. Нека Ви го припомня, ако сте чели писмата или пък дано му се  насладите, ако е ново за Вас.
То е от Жорж Санд в отговор на едно доста мрачно писмо на Флобер, в което той и се оплаква от целия свят, от Париж и от себе си.

“Ноан, 8 декември 1874

Скъпи клети приятелю,
Колкото по-нещастен се чувстваш, толкова повече те обиквам. Как само се терзаеш и как се ядосваш на живота! Защото онова, от което се оплакваш, е самият живот, а той никога и спрямо никого  не е бил по-добър. Човек се прониква от него повече или по-малко, разбира го по-добре или по-зле и оттук по-силно или по-слабо страда, а колкото повече е надраснал своето време, толкова повече се измъчва. Ние преминаваме като сенки под облачно небе, изрядко и едва-едва пронизвано от слънчеви лъчи; зовем безпирно слънцето, ала то нищо не може да стори. Сами трябва да разпръснем облаците над нас.
Прекалено обичаш литературата; тя ще те погуби, а ти не ще сразиш човешката глупост. Клета свидна глупост, не изпитвам към нея омраза; съзерцавам я майчински, защото в нея има нещо детинско, а всичко детинско е свещено. Но ти как я ненавиждаш, как и се противиш!
Ти си твърде умен и начетен, но забравяш, че има нещо по-висше от изкуството – мъдростта, и че творчеството в своя апокей не е нищо друго осен неин израз. Мъдростта включва в себе си всичко – и красивото, и истинното, и доброто, а впоследствие и вдъхновението. Тя ни учи да виждаме онова, което е по-извисено от спотаеното в нас и полека-лека чрез съзерцание и възхита да се приобщаваме към него.
Не ще успея да те променя, не ще успея дори да ти обясня как схващам и разбирам щастието, тоест приемането на живота независимо какъв е той! Има такъв човек, който би могъл да ти въздейства и да те спаси – татко Юго, защото от една страна, е велик философ, а в същото време е онзи велик творец, от когото ти имаш нужда и който аз не съм. Трябва по-често да го виждаш. Мисля, че той ще те успокои; аз вече не съм тъй пламенна, за да ме разбереш. А той, струва ми се, още се пали, но е обладал и кротката снизходителност, присъща на старостта.
Върви, по-често върви при него, изливай му болката си, която е огромна, знам, и често преминава в отчаяние. Мислиш прекалено много за покойните си приятели, решил си, че те са достигнали умиротворение. Но не е така. И те го дирят като нас. Мъчат се да го открият.
Вкъщи всички са добре и те целуват. Аз все не мога да оздравея, ала здрава или не, надявам се да поживея още, за да отгледам внучките си и да те обичам до сетния си дъх.”

Тук ми се щеше да кажа нещо за двамата, .... но е напълно безмислено ... нима може да се каже нещо за Великите? :)
Приятна вечер!
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on юли 25, 2006, 08:24:47 pm
Привет уважаема bee! Благодаря Ви от сърце. Не бях чел това писмо и съм Ви благодарен, че ми предоставихте тази възможност.Тези хора ме вълнувах преди много години и сега си спомням нетърпението с което поглъщах книгите на Виктор Юго...А Жорж Санд и Флобер си останаха загатка за мен. Не ги разбрах..не намерих пътя към тяхната душевност..
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 25, 2006, 10:20:03 pm
Привет Страхиле!
Не съм чела много нито от единият, нито от другият. Помня, че Флобер ме впечатляваше с изказа си, но “Саламбо”, например, не можах да се насиля да прочета докрай. А на Санд, не съм сигурна дали и една книга съм прочела (чудя се в момента, дали да не взема една и да се пробвам).
Това, което ме удиви в писмата им е, както е  озаглавен и предговора: “Романът на една велика дружба.” Просто е невероятно как двама толкова различни хора са били толкова добри приятели и са се обичали толкоз много.
А сега, само за целите на забавлението ще споделя един любопитен факт от сборника и още едно писмо.
Факта е: Флобер притежавал гравюра на епископа на Смирна свети Поликарп (69 – 155), на която пишело: “Господи, Господи, в какъв век си ме накарал да се родя!”. Когато бил възмутен от нещо, писателят често повтарял тези думи на светеца или само неговото име. :)

А писмото е до Флобер от един измислен от Жорж Санд образ:

ДО ГОС’ДИН ГЮСТАВ ФЛУБЕР В КРОАСЕ, РУАН
Пощенско клеймо – Париж, 4 декември 1866

Господине шумът дето с дарбата си го вдигате във литературата аз също на времени съм го вдигала как аз си знам когато се появих в приюта на великата госпожа Саки и имах успех и оставих следа във ъналите на ходенето по важе и еквибилистричната хореография в всички краища дето добре ме цениха генерали и други офицерини от империята които додето ми напреднат годинките все ме искаха а пък жени на префекти и министъри не могат да се хвалят с това четох оважаемите ви творби по спициално госпожа Бовари и се мисля удачна да ви послужа за пример когато тя чупи с краката си веригите та да отиде където я вика сърцето. Аз съм добре запазена за моите години и ако се гнусите от артиска като мен испаднала в нештастие, ще се задоволя и със духовните ви чувства. Можете да расчитате на сърдцето ми понеже не може да располагате с мене цялата щото съм женена за един лек човек който ми профука цял восъчен кабинет със всичките фигури на извесни крале и императори, стари и нови и също на извесни престъпници сред които ако имах вашто позволение щях да ви сложа. По-подире си намерих место в железниците на една гара да поддържам клозетите ама го изгубих зарад зависта на саперниците ми с таквиз чувства ви пиша че ако се решите да опишете историята на нештасния ми живот вие единствен сте достоен и ще откриете нешта които сте достоен да оважите и аз ще дойда у ваз във руан щото адреза ми го даде гос’дин Буйе който ме познава оттам че ме диреше на млади години и той ще ви каже загдето видът ми още е приличен и все съм верна на ония дето ме знаят от цивилното и военното общество и с тези чувства оставам за цел живот ваша верна приятелка
                                    ВИКТОАР ПОТЛЕ
                                    наричана МАРЕНГО ЛАСТОВИЦЪА
                                    жена на ДОДЕН” ;D
Аз много се забавлявах като го четох това, така че се надявам да Ви забавлява и Вас.
И няма повече да правя литературни отклонения тук -  вчера прилежно четох за Кабала, но тъй като не ми възникват въпроси засега, предложих на вниманието Ви някои от другите си занимания. 
Приятна вечер!
Title: Re: Разговори
Post by: nova on юли 27, 2006, 08:41:03 am
Привет nova !
Всъщност, както и да изглежда казаното по-горе не е по-различно от това:

Марули, марули, марули, безкрайно зелено поле. Сред тях седи и се пули,
едно възхитено теле.

Става дума за мен...а не за Вас..простете плагиатството...но ми допадна много.

И за мен Страхиле, и за мен  ;D ;D ;D ;D

И на мен ми допада много >:D
Title: Re: Разговори
Post by: Иай on юли 27, 2006, 12:57:40 pm
В този раздел не трябваше ли да се обсъждат въпроси за Кабала? Както и да се публикуват материали за Кабала.Гледам, че нито Страхил, като главен кабалист във форума публикува нещо, нито някой друг, който да е запознат с тази наука. Основно се водят разговори на Страхил с останалите форумци, на всякакви други теми, които спокойно могат да се водят и в говорилнята. Смисълът на раздела май някъде се изгуби ???
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 27, 2006, 01:12:15 pm
Може би съм очаквала подобен коментар и затова съм кръстила темата "Разговори", а не "Разговори за Кабала"  ;)
Title: Re: Разговори
Post by: nova on юли 27, 2006, 01:14:44 pm
В този раздел не трябваше ли да се обсъждат въпроси за Кабала? Както и да се публикуват материали за Кабала.Гледам, че нито Страхил, като главен кабалист във форума публикува нещо, нито някой друг, който да е запознат с тази наука. Основно се водят разговори на Страхил с останалите форумци, на всякакви други теми, които спокойно могат да се водят и в говорилнята. Смисълът на раздела май някъде се изгуби ???

Ми трябваше, но материалите, чакащи публикуване се изчерпиха, въпросите за същността на Кабала също, а и защото не се намериха такива, който да са наясно с материала, го обърнахме на разговори...Ама лошо няма, току виж от тая трънка излязал заек, след като от строго специализираната не успя, белким в разговорилнята се класира милото :P
Йай, тУри му пепел и на това...не разбра ли досега, че ние всичко спамим. Ноооо(!!), ако се вгледаш малко по-така, ще видиш, че само така изглежда :)


дааа, какво исках да кажа в края на краищата... така и не разбрах :uglystupid2:


явно само в марулите е истината
Title: Re: Разговори
Post by: Иай on юли 27, 2006, 01:41:06 pm

...не разбра ли досега, че ние всичко спамим. Ноооо(!!), ако се вгледаш малко по-така, ще видиш, че само така изглежда :)

Така си е, в Разговорите се казаха доста интересни и стойностни неща. Ма аз чаках и нещо повече  за Кабалата да се говори ;) Щото не съм много наясно и очаквах просветление :D
 bee, кръстила си я Разговори, ама си я турила в раздела за Кабала >:D

...С уважение, всичко най-хубаво, приятен ден и успех ;)
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 27, 2006, 01:59:39 pm
Абе вие не разбрахте ли, че мразя организираността, ограничаването, праволинейността и тем подобни правилници и правилничета .. >:D Ше права квото си искам и ше пиша колкото си искам и където си искам  >:D
 :2funny:
Title: Re: Разговори
Post by: nova on юли 27, 2006, 02:13:19 pm
Убуу, де
Title: Re: Разговори- аман от тая Кабала...какви хора, какви 5 лева.
Post by: strahil on юли 28, 2006, 12:20:59 pm
Привет уважаеми Дами! Смилете се над мен. Изяснете се искате ли или не искате да си беседваме за Кабала. В началото рекохте "разпни го", "стига с тези глупости, каква е тая тотална неграмотност..." и аз спрях. Сега пък искаме Кабала...Бях откровен с Вас и Ви казах, че си е сериозна наука и изисква да и се отделя много време. Показахте  ми много категорично, че тук не е място за разни “врели, некипели” и аз престанах да “ритам” пред угрозата, че ще ме лишите от Вашата чаровна компания. Желая Ви приятен ден в компанията на изпотена....Ариана..
Title: Re: Разговори
Post by: bee on юли 28, 2006, 04:23:08 pm
Хайде да опитаме отново ... да си говорим за Кабала. :)
Страхил ми даде линк за  първата обзорна лекция изнесена на Конгреса на кабалистите в Торонто, аз пък ще го пусна тук. :
http://www.kabbalah.linuxbg.com/Arhiv/2006/Data/07.06V/rus_o_rav_2006-07-27_shiur_toronto_congress-lesson-1.wmv
Така че, който има желание ... моля :)
Title: Re: Едно "Мерси" да кажа!
Post by: Taurus on юли 30, 2006, 10:13:30 am
Привет на всички кабалиращи! Понеже се характеризирах с липси една седмица, пък виждам, че Страхил линк ми е пратил, доброто възпитание /доброто, не моето ;)/ изисква да поблагодаря най-сърдечно и да ви пожелая на всички успех по дългия и трънлив път на себепознанието. Усмивки, цветя, рози и цъфтежи като на зюмбюл по 8-ми март!  O0
Title: Re: Разговори за Адам..и неговата съдба..
Post by: strahil on август 02, 2006, 10:53:48 pm
Привет уважаема nova ! Ето моя отговор:
Битие 1:1-31
26. И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
27. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

Това пише в светото писание.
 И тъй като това е описание на нещо, което се е случило в духовния свят, правя разяснение:
Бог е сътворил Адам (желанието). Втора крачка-желанието е разделил на два вида мъжки и женски желания. И така докато се върнем отново и се слеем в едно цяло Адам. Приятна вечер.
Title: Re: Разговори... За кого обаче?
Post by: nova on август 03, 2006, 08:42:27 am
Такааа, Страхиле, тази Библия е доста противоречиво четиво, както отбелязах и нейде другаде...не само като разбиране, а и като текст... но с фолклора е така..

цитат пак от Битие


"...[1:26]  След това рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие; и да господарува над морските риби, и над небесните птици, (и над зверовете) и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, които пълзят по земята.
[1:27]  И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.
[1:28]  И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я и господарувайте над морските риби (и над зверовете), над небесните птици (и над всякакъв добитък, над цялата земя) и над всякакви животни, които пълзят по земята.  "

Дотук добре- всичко е ясно и на нас и на Господ, защото на другия ден, доволен той се кротнал да почине, харесала му почивката и осветил седмия ден/ и слава богу/

  но изненадващо няколко реда по долу четем вече някаква друга интерпретация на случката:

"[2:7]  И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.
[2:8]  И насади Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когото създаде.
………………..
[2:15]  След това Господ Бог взе човека (когото създаде) и го посели в Едемската градина, да я обработва и да я пази.
[2:16]  И заповяда Господ Бог на човека и рече: от всяко дърво в градината ще ядеш;
[2:17]  а от дървото за познаване добро и зло, да не ядеш от него; защото, в който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш.
[2:18]  И рече Господ Бог: не е добро за човека да бъде сам; да му сътворим помощник, нему подобен.

………………Следва избиране на помощник на Адам за обработване на райската градина и за убиване на скуката.. Изборът се простира над де що е създадено мърдащо, но Адам не си харесва нищо и Господ ето какво прави:

[2:21]  И даде Господ Бог на човека дълбок сън; и когато заспа той, взе едно от ребрата му и запълни онова място с плът.
[2:22]  И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при човека.
[2:23]  И рече човекът: ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа (си).
[2:24]  Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат (двамата) една плът.
[2:25]  И бяха двамата голи, Адам и жена му, и не се срамуваха…………..

та кой от всички човеци е Адам, кои са баща му (!) и майка му (!!!), коя е жената заради която ще ги зареже/ пък и за какво са му като не знае какво означават тези думи?/  и други от сорта въпроси...
Title: Re: Разговори
Post by: nova on август 03, 2006, 08:50:01 am
Да речем, че съм разбрала твоите думи. Според теб в началото бог е създал желанието /по свой образ и подобие/, после го разделил на мъжко и женско..И според Библията на същото това желание Бог е заповядал да не желае../да не се ядат плодовете на дървото на живота/. Защо?
Title: Re: Разговори
Post by: izgrev on август 03, 2006, 11:13:35 am
Quote
Битие 1:1-31
26. И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
27. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
Това пише в светото писание.
След цитата има тълкуване!
Но това е твоето тълкуване,Страхиле!
А защо мислиш, че то е вярно? Аз бих го изтълкувал по още 2-3 начина. Според случая :)
Библията е много разтеглива при опит да се разясни нещо чрез нея. Не мислиш ли така?
Удобна "книжка" за доказване на недоказуеми постулати!
Title: Re: Разговори
Post by: nova on август 03, 2006, 12:30:48 pm
и още нещо се сетих:

Според мен Петокнижието рязко разделя човека на два вида - онзи по образ и подобие и другия от калта, на когото е вдъхнат живот.

При малко свободни съчинения бихме могли да кажем, че "образа и подобието" е информационната структура- демек намерението, представата, а калта си е материалното проявлвние с "вдъхната" представа
За Тората ясно, но кажи Страхиле за Кабала кой от двата вида е човекът
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on август 03, 2006, 12:35:08 pm
Привет izgrev! Това е и идеята да направите Вашето тълкование. И така слушам Ви. Това, което аз пиша за съжаление не е мое тълкование...а на рав Баал Сулам..Ако смятате, че Библията може да се чете, като приказка..тогава са възможни много тълкования...Но Важно е все пак да чуем Вашето тълкование. :smitten:
Title: Re: Разговори
Post by: izgrev on август 03, 2006, 12:44:42 pm
Quote
Това, което аз пиша за съжаление не е мое тълкование...а на рав Баал Сулам.
Интересно тълкуване прави този някой си рав Баал Сулам.
Но защо ли ми се иска да чуя и прочета тълкуване на християнски-особено православен-духовен капацитет? Не им хващам вяра на хора със странни, нехристиянски имена. Тяхното тълкуване е далеч от моя вътрешен мир!
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on август 03, 2006, 12:49:59 pm
Привет уважаема nova ! Радвам се, че наистина проявявате интерес към Кабала. И така на конкретния въпрос. Тора в превод на български означава осветяване (светлина). В този сбор от 5 книги няма нито една дума, която да касае света в който ние живеем. Използвани са нашите "земни" думи за да се обяснят обекти (корени, духовни сили), които са "корена" на материалния свят. Езика на Кабала се нарича език на “корените”. Езика на който е написана Тора е иносказателен и без коментар с езика на “корените”, не може да се стигне до истината за сътвореното. Цялата книга Битие обяснява пътя и последователността на създаване на желанието. Предлагам Ви да погледнете тук:  http://www.kabbalah.linuxbg.com/comment_of_Bible1.html
Ще продължим след като прочетете този материал.
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on август 03, 2006, 01:01:42 pm
Привет izgrev ! Съгласен съм със Вас. Дължа да отбележа, че ние разговаряме за Науката Кабала и не се докосваме до нито една от религиите. Юдейската и християнските религии са друга тема за разговор, но не трябва да се забравя, че те са създадени от Кабалистите с цел да обхванат стадото от бъдещи човеци, което ходи изправено и говори. Стария завет е написан от кабалисти.  За съжаление ние още не сме хора, нямаме свободна воля. Тук няма да чуете нищо за християнството и юдаизма.  Ако сте ревностен последовател на христовата догма  не Ви съветвам да участвате в нашия диалог. Желая Ви приятен ден.
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on август 03, 2006, 01:21:13 pm
Привет уважаема nova!
Да речем, че съм разбрала твоите думи. Според теб в началото бог е създал желанието /по свой образ и подобие/, после го разделил на мъжко и женско..И според Библията на същото това желание Бог е заповядал да не желае../да не се ядат плодовете на дървото на живота/. Защо?
На този цитат Ви отговарям кратко и ясно: Няма нищо друго създадено от Твореца освен ЖЕЛАНИЕТО. Няма да Вие е лесно да приемете това твърдение, като истинско. И това е разбираемо за мен. Много време ми беше необходимо да стигна до този момент да приема, че няма "обективен свят". Желая Ви успех.  :smitten:
Title: Re: Разговори
Post by: nova on август 03, 2006, 01:26:31 pm
добре, докато чета "Седемте дни...." очаквам да ми дефинираш понятието желание в твоята светлина.. защото желанието всъщност не е желание


цитат от там
Quote
Желанието за наслаждение може да бъде реализирано само, ако то премине през пет етапа. Тези пет етапа (нива) се наричат сфироти, като всяка от тях има име на иврит : "Кетер", "Хохма", "Бина", "Тиферет", "Малхут". Ние не знаем нищо за същността на Творец. Единственото, което установяваме е, че Твореца е имал желание да изпълни творението си с наслаждение за да усети то вечността и съвършенството му, защото именно в това състояние Самия Той обитава и желае да го даде на творението. Творецът е съвършен и единствен. Той е пожелал да даде на съвършеното си творение - Своето състояние..


много ми е някак си...хем съвършен, хем пък иска нещо, а пък съвършеното творение е ли съвършено без да притежава състоянието на Твореца?

пп. а какво е "обективен свят".?
Quote
Когато човекът напълно е приключил с поправянето на душата, той придобива такива свойства благодарение, на които той може да съществува във Висшия свят, да усеща вечността, покоя и съвършенството.

Това особено състояние никъде не е описано никъде, нито в Кабала, нито в Тора, просто защото е невъзможно да се опише, т.е. аналог за него в нашия език няма.

В пределите на Края на Поправянето се намира област, която никъде не е описана и се нарича "Тайните на Тора".

Съществуват много малки намеци за тази област в книгата "Зоар" и в "Талмуд", наричани особени, тайни състояния "Маасе Меркава" и "Маасе Берешит", но всичко това е само намек, а в действителност тези състояния, тези духовни области е невъзможно да се изразят с думи, защото нашите думи, нашите букви, нашите понятия са взети от областта на Поправяне и само в нея са действени.

Това, което се намира в по-висшите системи на Поправянето е неосезаемо за нас и затова не може да бъде изказано на човешкия език, вмъкнато в нашите координати, определения и представи.

Това е защото света е обективен и не може да бъде обяснен със средствата на субективния ум, защото той обяснява само субективния свят, чието съществуване се прекратява със съществуването на ума. Т.Е. няма субективен свят- всичко е илюзия- всичко което "виждаме" или по-точно гледаме.. А обективния свят си е налице.
Подобни напъни да се обяснят нещата има във всяка една религия и всяка една религия мълчи, защото как ще разбереш неусетеното, след като нямаш "сетива" за него.
Title: Re: Разговори
Post by: nova on август 03, 2006, 03:09:13 pm
постоянно се говори за Твореца- какво е това според Кабала
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on август 03, 2006, 03:21:44 pm
много ми е някак си...хем съвършен, хем пък иска нещо, а пък съвършеното творение е ли съвършено без да притежава състоянието на Твореца?

пп. а какво е "обективен свят".?

Прекрасен въпрос...и не смятам, че отговора е в обективността на света?
Отговора е съвсем обикновен - няма обективен свят...и затова не е възможно само усъвършенстването..нямаш опорна точка  - сетиво. Друг трябва да ни помогне за да изградим това сетиво за "света", който е неосезаем за нас..и да установим, че нас просто ни няма.
От къде идва Вашата убеденост, че 5-те ни сетива ни дават някаква информация за това, което е извън нас? Сигнали от сетивата идват само ако има разлика в нивата на тези сигнали. Вярно е и че нямаме избор и приемаме за истина само това, което осезаваме. За желанието е следващия постинг.
Title: Re: Разговори
Post by: nova on август 03, 2006, 03:34:02 pm
Quote
На какви данни се основава Кабала

Кабала взема под внимание само точни , проверени по опитен път данни. Никакви теории и предположения не се вземат в предвид. Всичко на което  се основава Кабала , като наука  ние сме научили от хората , които чрез точката си  в сърцето , чрез душата си лично са постигнали т.е. са ги осъзнали , проверили , измерили и описали. Съвкупността от техните изследвания образуват "Науката Кабала”. Кабала , както всяка наука има точен изследователски апарат: математически , физически , графически (схеми и таблици).
Кабалистите оперират с вектори , сили на привличане и сили на подтискане: тяхното съотношение се измерва числено, а желанията и техните напълвания се определят с мерки, вместо с чувства и преживявания.
В нашия свят ние сме лишени от възможността да измерваме , както вътрешните усилия , така и субективните усещания на човек , а още повече точно да сравним усещанията , възприятията и впечатленията на двама различни човека. Можем само да почувстваме безпомощността на психолози и психиатри , напълно лишени от възможността точно да оперират с душевните параметри на човек.

източник на цитата е http://www.kabbalah.linuxbg.com/zapoz_kabala.htm  има и други подобни пасажи, но горния е култов просто

от тук нататък коментарите ми се струват излишни
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on август 03, 2006, 04:10:30 pm
Коректно да се каже : Ние не знаем нищо за същността на Творец. Единственото, което установяваме е, че Твореца е имал желание да изпълни творението си с наслаждение. 
Ако се замислим и погледнем в нашия живот човека винаги се стреми към наслаждението независимо от формата в която му се предлага. Лошото е, че в нашия свят наслаждението е много кратко и много бързо се насищаме и пак се втурваме да търсим наслаждения и така цял живот..и накрая умираме незадоволени..И така какво е желанието - стремеж към наслаждението или както в Кабала се казва към светлината.
Title: Re: Разговори
Post by: strahil on август 03, 2006, 04:20:12 pm
Привет уважаема nova ! Предлагам за днес да спрем. Ако Вие не коментирате няма да има диалог. Благодаря Ви за времето, което отделихте за диалога. Не забравяйте, че беше по Ваше желание и не ми се сърдете много. Желая Ви приятен ден.
Title: Re: Разговори
Post by: nova on август 03, 2006, 04:20:44 pm
Коректно да се каже : Ние не знаем нищо за същността на Творец. Единственото, което установяваме е, че Твореца е имал желание да изпълни творението си с наслаждение. 

Очевадно е, че нямаме представа.. в противен случай подобно твърдение не би било изречено

Да, аз спирам. Но не се сърдя :)- беше ми приятно да науча още нещо
Title: Re: Разговори за Светия дух..
Post by: strahil on август 04, 2006, 06:58:16 pm
Привет приятели ето едно от поредните постижеия на един наш съвременник..
Желанието ни свързва със Светия дух, а не стотиците, хилядите прочити на класическите текстове. Волята да повярваш, че животът е чудо, което дава възможност и на другите чудеса да се случват, а не така наречените „тайни ритуали" или „ордени на посветените". И накрая, решението на човек да изпълни своята мисия го прави наистина човек, а не теориите, които той развива за тайнствата на живота.
Паулу Куелю
Title: Re: Разговори
Post by: imaginary on август 07, 2006, 05:03:14 pm
Алилуя!
Най -накрая нещо истинско!Да си изхвърлим дружно книжките с поучения през прозореца,и да поживеем малко,а?Каквато и да е теорията му/на живота ,де/той...основно е за това-да се живее!
Cheers!
Забавлявайте се повече...така и така няма да разберем,кое е това място,как изглежда или как ще се чувстваме... там,където отиваме след като свършим с живота...Поне не и докато сме живи!
Закъде сме е разбързали?

П.С.Официално се извинявам на Бее,че нарушавам уговорката ни и пак "се ръгам тука"ама...сърце не трае!Сори!
Title: Re: Разговори
Post by: divine on август 08, 2006, 09:53:55 am
И аз от известно време съм на принципа да се изживяват нещата, признавам си , че определено не чета колкото преди, а гледам да се наблюдавам повече......... :)
Разбързали сме се ...да, но да живеем и да се научим да релаксираме за да видим и да не пропуснем важните неща  :coolsmiley: ;)

п.с. вчера почнах да чета новата книжка на Куелю и познайте - много ми харесва, истинска и до болка откровена както всичките му книжки .
Title: Re: Разговори
Post by: izgrev on август 08, 2006, 05:59:13 pm
Quote
Алилуя!
Най -накрая нещо истинско!Да си изхвърлим дружно книжките с поучения през прозореца,и да поживеем малко
+
И аз Алилуя!
Наистина! От много време не бях прочитал нещо толкова добро!
Ихвърляйте мозъкопромивките и си живейте!
Края е един завсички.
Title: Re: Разговори - за Края...
Post by: strahil on август 13, 2006, 01:18:51 pm
Привет izgrev ! За края, че е един и същ няма спор. Но кажете, какво Вие разбирате под "края"? Може би дефинирате себе си с тленното тяло?
За мен “края” е сливане с Твореца, но това е условен край. Следва вечен живот. Без страдания и безкрайна наслада. Така, че за кой край говорите? Желая Ви приятен ден.
Title: Re: Разговори
Post by: bee on август 14, 2006, 09:20:24 am
Привет Страхиле,

Ще Ви споделя какво си мислех тези дни за Твореца. Направих една аналогия с родителите на това физическо тяло, което душата ми обитава сега. :)
Имам смътни спомени за тях като малка, но помня ясно любовта, с която ме обграждаше баба ми. След това, по време на израстването и оформянето ми като личност родителите ми по-скоро ме дразнеха, отколкото да съм осъзнавала любовта си към тях. Трябваше много време да мине и май трябваше аз да родя, за да оценя любовта, която и майка ми и баща ми са изпитвали през цялото време към мен. Сега ги виждам ясно и двамата с недостатъците и предимствата, които имат, но последните нямат никакво значение за това, че ясно осъзнавам колко много ги обичам и колко много бих дала за тях. Мисля, че по същия начин е и с Твореца – Създателя или Родителя на душите ни. Отначало смътно усещаме любовта му към нас, после го забравяме напълно, за да дойде момента, в който след като сътворим ние нещо от своя страна ... не е задължително да е дете, може да напишем книга или нарисуваме картина .... някак успяваме да се поставим на Негово място и да разберем нещо за Него  ..... и да осъзнаем накрая .... Неговата Любов ..... тогава ни остава само да му върнем любовта, която Той през цялото време е изливал към нас, а ние не сме забелязвали ..... :)

P.S. Последните Ви постове са много интересни - накарахаме да се замисля каква реклама на алтруизма би могла да се направи. :) Ако измисля нещо - ще се обадя. :)

Приятен ден! :)
Title: Re: Разговори - За Твореца от Библията
Post by: strahil on август 14, 2006, 12:07:38 pm
 От Библията книга на Исая: 45:7
7. Аз създавам светлината и творя тъмнината; Правя мир, творя и зло!
Аз Господ съм, Който правя всичко това.
Title: Re: [КАБАЛА ТЕМА] Разговори
Post by: Dimitar Ochkov on октомври 28, 2007, 08:19:20 am
  Бих казал, че Кабала се справя доста добре с "егото". Но за който иска да го усмири разбира се.