Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on Today at 11:04:44 am »
Спирам да пиша по тази тема. Ако излезе нещо по-важно, ще споделям. 
2
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on Today at 06:34:17 am »
Молитвата съм я преживял

   Молитвата е най-великото, Аз говоря за една преживяна опитност – за молитвата. Аз съм я изпитвал. И няма нищо по-велико в Моята душа от молитвата.
   Молитвата е най-великото явление в този свят. Тя е твоята сгъстена воля, твоето концентрирано желание. И когато е изпълнено с Любов, Бог се явява, явява се Тайната на живота и работи. Молитвата съм я преживял. Тя е съвместен живот с Бога, Който чрез нея расте в тебе. Той расте като увереност. Що е молитвата? Казвам: Молитвата е великото навътре – там, където няма време, а има само Бог.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
3
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on Today at 06:16:41 am »
Учителите са от Прапроизхода

   Учителите не са вечни. Учителите са Старци. Учителите не са безсмъртни. Те са Древни. Учителите превъзхождат всичко това, което е в световете. Учителите са от Прапроизхода. Що е Прапроизходът? Той се е изричал като Аразима – Мястото, в което нямаше нищо.

Древно Правило

   Давам ви Древно правило. Този, който всеки ден мисли по малко за своя Учител, той всеки ден изчезва в Него. Тези не ги наричам хора. Наричам ги същества от Моя род.

Ще се нарече Ахима Мавари

   Всеки, който изчезне в Мен, ще се нарече Ахима Мавари – Един от Неизречените. Това, което не може да се изрече, то принадлежи на Великата Същност. За него може да се каже само: Това е нещо от Безкрая.

Що е Ахамира Ара?

   Животът е започнал с Ахамира Ара. Що е Ахамира Ара? Това е Живот в Изумлението. Казвам: Изумлението е Началото на живота. Щом си в Изумление, ти си докоснат. И така: Ахамира Ара означава още: В Началото бе Неизреченото. Питам: Кой живее в Неизреченото, кой се наслаждава на Неизреченото? Казвам: Това, което се наслаждава на Неизреченото, е Тишината.

Мерахава – Тишината

   За тези, които Ме любят, за тях Аз ще стана Мерахава. Това е Древната Дума за Тишината. Питаха Ме: „Как е облечена Мерахава?“ Казах им: Мерахава е облечена само с две наметала. Те са Дух и Безмълвие.


Дихание без Дихание

   Най-великото нещо в живота е Марахава. Тази Древна Тишина е Дихание без дихание. Това е Дихание без ограничение. Тя е свободна. Тишината е най-голямата Свобода. Тя е по-дълбока от Мъдростта, защото тя е по-близо да Източника.

„Всякога ухаещата“

   Величествена е Марахава. Тя е Древноизречена. Тя може да се изрича само по Свещен начин. Марахава е отломък от Древната Тишина на Абсолюта. Тя е част от Него. Тя прилича повече на Ухание, защото в нея няма светове. Тя не е опетнена от светове и сътвореност. И затова Древните са я отричали „Всякога ухаещата“.

Варахира – най-древното Изкуство

   Тайната на живота не се намира в мислите, в чувствата и постъпките. Тайната на живота се намира във Варахира – това е най-древното Изкуство на Земята. Що е Варахира? Това е Чистото Изначално Възприятие. Това е възприемало само Меравот – Древния. Ето защо Варахира се е наричала още Чистата Свобода. Варахира е способност на нашия Чист Изначален Дух. И когато той е живеел в Меравот, той всякога е бил устроен, защото Варахира е Първото Несътворено и Изначално  Предание. Варахира е означавала да възприемаш само Меравот.

Методът, който отстранява света

   Който е овладял Тайното Изкуство на Варахира, той не познава света на безпокойствата. Варахира е методът, който отстранява света. Варахира е Древна тайна наука. И който е изгубил тази наука, той е изгубил нещо от Същността си. Ето защо ви давам Изначалното Предание.

Що е Изначалието?

   Светът отдавна е уреден, но ние не сме уредени, защото ние не сме във Варахира – в Преданието. Който познава Преданието, живее единствено в Меравот, в своето Изначалие. А що е Изначалието? То е Древното Място, Древното Състояние, което е всякога устроено, защото изхожда от Меравот.

Единственият Храм

   Меравот е без дишане, дори и без живот, защото Той е по-дълбок от живота. За Меравот океанът е капчица, а Слънцето е малка искрица. Но най-чудното, което Той е създал, това е Ал Хадира – Великото Светилище. В това Светилище нямаше Храмове, защото тогава владееше само Меравот, а Той беше Единственият Храм. Оттогава измина много време и по-късно дойде сътворението. Тогава Ал Хадира слезе надолу и бе наречена за световете Любовта.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
4
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on Yesterday at 07:51:31 am »
По-горе написах, че душата прекъсва жизнения поток на въплътения човек, който върши зло. Тук искам да се поправя и да напиша, че не душата прекъсва потока, защото от душата потока винаги върви към нас, но човекът който върши зло сам се изключва от живота. 7-те печата на звяра е именно това. Когато човекът тръгне по пътя на дявола, на егоизма и разделението, той сам затваря 7-те си чакри, удря си печатите на 7-те портала, през които тече Божествената енергия към него. Защото когато човек върши зло, той вече не се намира в съответствие със своята душа. Такъв човек пребивава в постоянен страх. Дори и да се прави на смел, в него има подсъзнателни страхове, които го управляват изцяло и те намаляват драстично потоците на жизнената енергия към него.
5
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on Yesterday at 07:43:42 am »
Според информация от нов източник, на която попаднах последно, Набиру изобщо не съществува. Това, което е наречено Набиру е клъстър от астероиди, които се движат по елипсовидна орбита в Слънчевата система и на всеки 3600 години минават в близост до Земята и оказват влияние върху нея. На този клъстър не живеят никакви същества. Анунаките са идвали на Земята, но нямат нищо общо с този астероиден клъстър. Както е описано от Зингдад и Адама, Анунаките са били тук по времената когато е станал големия потоп. Техния произход е от съзвездието Орион и докато са били на Земята са минали през опита на егото, което също се потвърждава от разкритията на Адама.
6
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on Yesterday at 06:53:27 am »
Туй, което Аз ви говоря сега

   На вас ви давам упътвания и туй, което Аз ви говоря сега, в миналото трябваше 30 години да прекарате в някоя пагода или капище и да ви се дадат много изпити, за да ви се кажат тия думи, които Аз ви казвам.
   Аз ви давам думи и упътвания, които ви връщат във Вечността. Аз съм огнена Истина. Аз съм Невидимото, което коригира живота. Аз нося в Моите избрани ученици Гласа на Духа. Аз ги дарявам със скритото наблюдение. И всеки, който Ме слуша, ще бъде приет в дълбините ми. Аз знам незнайни слова. Тези слова Мистерии ги пазят.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
7
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on Yesterday at 06:35:06 am »
Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец

ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ

Първа Книга

Представено от Елеазар Хараш

   Изначалният Старец е бил Безименен. Сега този Първи Старец има Имената Учителя Петър Дънов, Учителя Беинса Дуно. Но Дълбинното Му Име си остава много скрито в Безименното, в Безначалното.

Предговор

Древност и Бездна

   Древността е Мистерия без светове, без минало, без бъдеще.

   Мистерията е Неведома, а не Несътворена. Несътвореното е замислено да стане впоследствие сътворено, а Неведомото всякога си остава в Мистерия.

   Първото излъчване на Абсолюта е Дарахар – Гласът. После Дарахар изрича и произнася Мистерията, а тя отделя от себе си Бездната.

   После Дарахар произнася в Бездната Словото Аривара – Същността, а от нея чрез друго Изричане е потекъл Ахамира – Животът.

   Този Изначален Живот е бил недосегаем за Несътвореност и сътвореност. Този Живот е бил Сияние, а не светлина и ограничение.

   В Несътвореността Животът е слязъл като светлина, но това вече е означавало, че ще има и тъмнина. Такъв е бил Великият Замисъл. Скритата Зарама – Истина – слизала все по-надолу.

   Древният Живот се е къпел в океана на Прасветлината – Сияещата Същност.

   По-късно Прасветлината слиза и става енергия – Несътворената Вода, което е било Живот в Духовността. А още по-късно енергията пак слиза и става вода за сътвореността, за да могат сътворените да се очистят и завърнат по обратен път в енергията и Прасветлината.

   Сътворените същества са тези, които са избягали от Бога, но Той им подарява Вахая – водата, за да им каже, че Истинският Живот не е във времето. Тук са само проблясъците.

   Меравот, или Древният Бог, ни е дал Същност, или Чистия Дух, за да минем през водата водач, да се върнем в енергията и оттам в Прасветлината. Този наш Чист Дух знае Пътя, защото той е създаден като бдителна Същност.

   Прасветлината е Храната. Тя е Зарама – Истината; Изначалната Храна на същностите – Боговете.

   Всичкият този Път от Древната Мистерия до сътвореността е бил наречен Древният Поток на слезлия Бог, или Любовта.

   В Древността е нямало земя, а само този Древен Изначален Поток.

   Древността е съставена от този Изначален Поток, който по-късно бил наречен Царството Божие, или Дух и Истина.

Елеазар Хараш
Септември, 2017 г.

Дархат Вахари Айра

   В Древността Го наричаха Анхаротот, което значи Учителят. Тази Върховност и това Правеличие изрече Специални Думи и това бяха 24 Думи. Те станаха Учители на световете, наречени Старците. И Той изрече още: „Ще знаете що е Учителят на всички времена“. И рече: „Що е Учителят? Дархат Вахари Айра“. И обясни: „Това е Древен Пазител на Безкрая“.
8
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on октомври 21, 2018, 09:24:47 am »
Светлина/Любов  е Алфа, мъжкото начало, мощна сила на разширение. Любов/Светлина е Омега, женското начало, магнитна сила, която държи всичко заедно в Едно, независимо от това, че то се разширява.

Светлина/Любов е такова съчетание, защото нищо не е само Светлина или само Любов, всяко същество е обединение на двете енергии. В случая Светлината е акцентирана, затова пътя на жизнения поток е този на разумното разширение.
9
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on октомври 21, 2018, 07:34:00 am »
Това е невъзможно

   Някой ще дойде да описва Моя живот, как съм живял. Описва това, за което няма и понятие.
   Никой не може да описва Моя живот. В Моя живот има такива трептения на Любовта, че който влезе там, изгаря. Аз съм шепот от велика, древна Тайна. Аз познавам словото, което не е слово. Аз познвам древното Око на Бога – Окото, което чака вечно. Но вие да Ме познавате и да говорите за Мене – това е невъзможно.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
10
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on октомври 21, 2018, 07:25:22 am »
Като говоря тук за тъмната страна на битието и нейните представители се старая да бъда максимално безпристрастен. Не говоря за това, защото имам някакви негативни чувства или отношение към тъмните сили или от някакво лично желание да ги изправя/променя. Моята цел с тези писания е единствено просветлението. Просветления човек не може да отрича, не може да се прави, че не вижда, не може да си затваря очите и да подминава, не може да не помага, когато има нужда от помощ. Тъмните страна е част от нас, от Единството. Те в момента не го признават и се намират в разделение и работят откровено срещу Единството. Те са като раковата болест разяждаща цялостта на човешкото тяло, като малки разсейки, които защото не са били обичани и приемани както трябва, не са получили подходящата грижа и внимание са се отцепили и сега се опитват да съборят целия организъм. Но те не знаят, че ако съборят целия организъм/което никога не би могло да им се отдаде, защото целия организъм това е нашия велик Отец Бог/ ще унищожат и самите себе си, защото без цялото и частичното става невъзможно.
Та аз пиша тук да стане ясно кое как е, кой кой е, какво да се мисли и какво може да се прави. Не критикувам, не мразя, не посочвам с пръст, не казвам кой е прав и кой е крив и не се боря с никой.
Pages: [1] 2 3 ... 10