Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Дуалността се разтваря в Единство. Всичко, което досега сме наблюдавали и изпитвали като две крайности ще се събира постепенно в едно. Когато процеса приключи нищо няма да е същото както е сега. Нито хората ще са същите, нито Гая ще изглежда както изглежда сега. Всичката растителност и животински свят, цялата природа, небето, Слънцето, всичко ще бъде по нов начин. 

Тъмната страна на съществуването постепенно ще се отдалечава от тази реалност. Всичко, което се изпитва като страдание, болка, мъка, драма, съпротива, прикритост, измамност, самозначимост, отделеност, алчност, конфликтност, агресивност и т.н., всичко това ще напуска тази реалност.

Така ще останат само денят и светлината/няма да има нощ/, приятното слънчево топло време/студът си отива/, лятото и пролетта/есента и зимата изчезват/, будно състояние/няма да имаме нужда от сън и почивка/, доволство и блаженство/духът няма да има причини да пада и унива/ и този списък може да продължава много дълго. Може да се каже, че идва раят на Земята, или по-точно ние сами ще си го създадем с помощта на висшите сфери и в кооперация с нашата най-голяма майка - Гая и с нашия най-голям татко - Слънцето.

Всичките катаклизми, които се проектират като потенциали в бъдещето биха били резултат от страха на масата хора, които не разбират тази промяна. Ледниковият период, който се очаква не е нищо повече от ледената тъмна душа възприета като собствена действителност от масата хора. Сънят е чисто и просто време на очистване от всичко тъмно, което ни е влияло през будното ни състояние. Зимата и студът аналогично са резултат от безсърдечието в нас хората. Цялата реалност е сътворена от масовото съзнание/безсъзнание/.

Как се стигна до тази промяна към нова плътност някой ще си зададе въпросът, след като има толкова мрак и тъмнина по Земята. Тъмнината е просто тест за светимостта на душите, които избират да се потопят в нея. Светещата душа разсейва всякаква тъмнина. Ако светиш няма тъмнина която да те спира по пътя ти. 
Мракът не е предвиден от Абсолюта да остава вечен мрак. Абсолюта има свой план на развитие, който е заложил в своето мироздание и всичко и всички следват този план, защото всичко и всички сме част от Абсолюта, неговите части или други Аз. Ние всичките сме предвидили тези промени предварително, тоест да не забравяме, че животът се случва във вечния миг Сега и душата ни е многомерно същество и световете ни са многомерни също.
Всичко, което се случва следва определен и напълно естествен план на развитие. От 60-те години на миналия век Гая приветства милиони развити души, които смело решават да се потопят в дуалността и мрака, за да покажат на света Светлината.
Силата на тъмнината е толкова поглъщаща, че много от тези развити души се отклоняват от зададения си път, но и това е предвидено. Казано е, че само 1% от цялото население на Земята ако се събуди за Истината за себе си, 1% ако избере Светлината, то и Светлина ще настане. И този 1%, около 70 млн. души по цялата Земя стартираха голямата промяна към следваща плътност. В днешно време почти всяко дете, което се ражда идва от много високи измерения. За тези, които са вярвали че може да се живее в Тъмнина, в безкрайно зло, в огнетение на масите, тези самозабравени души никога не са имали такива шансове. Всички те са живели и живеят все още в илюзиите си на егоизъм и отделеност. Дори в техните среди им се раждат рейнбоу и кристални деца, които са напълно неподатливи за тъмнината.

Уважаеми приятелю, Светлината идва и тя кани всеки, който може да живее в мир и съдружие заедно. Светлината приема всеки в своите любвеобилни обятия, тя събира и притегля към себе си. Тези, които не я искат нямат друг избор освен да отидат другаде, където Тъмнината и Дуалността продължават да функционират.   
2
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on Today at 04:51:12 am »
Никога не умира

   Често ви питат: Като умре Учителят ви, кой ще Го замести? – Това е неразбиране на нещата. Никой не може да Ме замести.
   Един истински Учител никога не умира. Той само се скрива. Той става невидим. Но ако ученикът Го призове с Любов, невидимото става видимо. Учителят може да живее и в света и пак да е невидим за много хора.

Аз се завръщам в дълбочината Си

   Като умра, ще бъда като Бога – нищо повече.
   Когато умра, Аз се връщам в дълбочината Си. Когато умра, Аз се завръщам в Себе Си. Когато се завръщам в дълбочината Си, това е мястото на Бога. Казвам: При това положение умрял ли е Учителят? Казвам: Смъртта е най-голямото заблуждение. Тя показва, че човекът няма дълбочина.

Дълбоко в Себе Си

   И Аз като наблюдавам живота, правя Своите опити. При всеки даден случай търся Истината.
   Учителят е същество на Истината. Във всеки даден случай Аз търся Истината. Къде търся Истината? Дълбоко в Себе Си. Дълбоко в Себе Си Аз имам три вида архиви – архивите на света, архивите на вселената и архивите, които са преди света и вселената.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
3
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on Today at 04:30:41 am »
Бездънно Опиянени

   Има същества, които всякога пият от Великата Скритост. Но има и Бездънно Опиянени. Що е това Бездънно Опиянение? То е най-дълбокото проникване в Бездната. То е когато ти сам си станал Бездна от Бездънност и Опиянението е Безкрайно Бездънно Опиянение са докоснали нещо Реално от Скритостта на Абсолюта и завинаги са се освободили от времето и вечността. Те вече имат Храм само в Бездната.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Любовта е Мощната ръка на Бездната

   Любовта е Творение на Неуловимостта. Любовта е умение да уловиш Пустотата. Любовта е умение да живееш постоянно в Тайнство. Любовта в тебе има власт над събитията, защото Любовта е действие на Тайната. Тази Любов решава събитията, а не това, което е писано. Любовта може да промени всичко написано, защото Любовта е Мощната Ръка на Бездната. Любовта създава Бездната в нас.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Злото е особен таен жрец

   Злото е странно положително мислене, но обърнато наопъки, за да се изправят мислещите хора. Злото е особен таен жрец. Не можеш да го надхитриш. Но ако намериш слабото му място, можеш да преминеш през него и да влезеш през стената му, която е всъщност врата. А зад вратата е Бог – Господарят на този жрец. Странен е жрецът, Велик е Бог.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Човешкото добро е друго име на тъмнината

   Злото трябва да върши зло, за да оцелее. Понеже е неразумно, то се нуждае от злини, за да се поучи и след време да му бъде дадена възможност да се самопросветли. Злото пробива доброто, за да го заздрави и укрепи. Казвам: Какво е това добро, което се пробива? То е неустойчиво добро. Ето защо злото го усъвършенствува. Доброто в човешкият  живот не е висш свят. Човешкото добро трябва да извърви дълъг път, докато се научи да преодолява тъмнината и хаоса. Човешкото добро е друго име на тъмнината и затова злото е тук, за да го излекува.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Божествената Любов и Абсолютната Любов

   Доброто в човешкия живот е пленено и затова то трябва да бъде преодоляно. Доброто не е проводник на Бога, както и добрият човек не е проводник. Любовта е проводник, но не човешката любов. Човешката любов е повреден проводник. Ето защо тази любов е страдающа, така както желязото страда от ръждата. Божествената Любов е злато, Абсолютната Любов е диамант. Те са проводници. Божествената Любов е Първична, Абсолютната Любов е Изначална. Когато Божествената Любов се извиси в най-високата си точка, до нея не може да достигне никаква ръжда. Но Древното Величие на Живота се намира в Абсолютната Любов.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Мракът е Древен Майстор

   Мракът е мистично усърден, за да ни изведе от световете. Мракът крие в себе си Тайни на Древни Мистерии. Мракът ни напада, за да ни осветли. Мракът е Древен Разум, Древен Майстор. С техника не можеш да го победиш. Но ако имаш Любов, той сам се оттегля. Мракът е Древен Старец, Древен Поучител. Той е от времето на Скритата Зора.

Двадесетият Старец Ар Зуама
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
4
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on Yesterday at 04:59:26 am »
Аз съм преминал

   Аз не се стремя да стана философ, светия или ангел – отдавна съм такъв.
   Аз съм преминал състоянието на философа, светията и ангела. Състоянието на философа не решава въпросите. Светията, това е само едно състояние. Ангелът, то е друго светло състояние. Ученикът трябва да преодолее тия три състояния. И когато дойде при Мене, Аз ще му кажа следващите три състояния. Има неща, които вселената не знае.

Учителят се определя от Истината

   Истински Учител е само оня, чието слово изразява абсолютната Истина.
   Учителят се определя от Истината. Истината, това е Неговото дълбоко място. Истината не е във времето. Във вечността тя има само следи. Истината е по-дълбока от времето и вечността. Тези следи, които са оставени във вечността – по тях Учителят на Истината ще дойде и ще вземе Своите ученици и ще ги издигне там, където вечността не може да ги улови.

Не съм нито тъжен, нито радостен

   Гледам сериозно на живота, но никога не съм нито тъжен, нито радостен.
   Нямам в Себе Си радост или тъга. Разглеждам живота от позицията на Тайната. В тази Тайна липсва призракът на тъгата и радостта. В тази Тайна е запечатано едно древно състояние. То блика при всички условия. Но тази Тайна не може да бъде споделена. Това е Тайна, която е заключена в самата себе си. Аз само ви упътвам към нея.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
5
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on Yesterday at 04:33:38 am »
Мистериозното има и друг Дом

   Мистериозното е Послание на Най-Древното Предание. То се е родило, когато Мракът е бил в настъпление. И тогава Мистериозното се е обвило и се е явило като Дух Великосияещ, а Мракът не могъл да го понесе. Но има нещо, което Мракът и досега не е узнал, а то е, че Мистериозното има и друг Дом, освен Духа. И този Дом е наречен Аварама.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Излъчване на Абсолюта в Изначалието на Старците

   Аварама е странно Древно Излъчване на Абсолюта в Изначалието на Старците. Това Изначалие е Окото на Бездната. Това Изначалие вижда Най-Древното, то е Проход. Никой няма представа за Бездната, но в Аварама има Проход, защото Аварама е Сгъстена Древност, Мистична Праоснова.

Двадесетият Старец Ар Зуама

В Началото е нямало светове

   Аварама е Древност, изтъкана само от Тайни. Тук Истината се носи като Мистична Мъгла, като Древен Вятъроход, който е забулен в себе си. Тази Мъгла е Предвечна Стихия и вътре в нея е имало много същества, носейки се древно, свободно, неуловимо. Тук Истината е пътувала като Свободна Мъгла, необременена от светове, защото в Началото е нямало светове.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Потайните Селения

   Съществуват Селения. Те са Области на Потъване в Абсолюта. Всичко потъва в Него, всичко се връща в Него. А къде се връща Той? Той винаги се връща в Себе Си. Селенията са степени на Скрити същества – Духовни, Божествени, Мистериозни, Неведоми. Духовните светят. Божествените ухаят. Мистичните сияят. Мистериозните са Безмълвни. Неведомите са Бездънни – те са Образи на Абсолюта, те са Първозаченатите.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Бога на Скритостта

   Мистериозното е Послание от Тънкостта на Бога на Скритостта. Мистериозното е Негова Скрита част. Така Той дава Себе Си на Мистериозните същества. И те вече всичко превръщат – те превръщат тръните в цветя, трудностите в почивка, Голгота в Храм, защото тяхната енергия е Мистично явление на Бога на Скритостта.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Храната на всяка Мистерия

   Древната Забулена Мъгла е Мистична Реалност. Тя сама се були и сама се разбулва. Когато се були, тя е Тайнствена. Когато се разбули, тя е Усмивка. Който открие Ключа към Забулената Мъгла-Същество, той отива отвъд себепознанието, защото той вече не навлиза в себе си, понеже няма вътрешност, но навлиза в Древното Начало, защото то е вътрешността. И това Начало го води към Забуленото, което е Храната на всяка Мистерия.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Тя е Недостъпна за име

   Неведомите Същества са Пещери. Те носят в себе си Тайни Слова, Тайни Лъчи. Те са Бездънно Опиянени. Те са Същности, които се движат без енергия. Малцина ще разберат това, но Аз казвам: Кой е задвижил енергията? Да, има нещо, което е над енергията и което я храни. Кое е това, което я храни? Неведомост е това. Тази Неведомост е съществувала като Скритост. По-късно са я нарекли Произходът, но е без име. Тя е Недостъпна за име.

Двадесетият Старец Ар Зуама
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
6
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D - Никола Тесла
« Last post by velaskes on февруари 22, 2018, 07:45:12 pm »
Чанелинг с Никола Тесла, който дава яснота за трансформацията на човешкото тяло, което се извършва!

http://yosif.top/articles.php?lng=bg&pg=11619
7
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on февруари 22, 2018, 06:03:30 am »
Може да намери своя Учител

   Само онзи може да намери Учителя, който има Любов. Само той ще Го познае и разбере.
   Който има Любов, има Вечността. Който има Вечността, може да намери своя Учител. Учителят учи вечното, а не временното и преходното. Ученикът е вечното. Ученикът е преди всичко вътрешно явление, вътрешно същество. Ученикът е явление на Вечността.

Учителят изучава Тайните на Бога

   Мислите ли, че Учителят като слезе на земята и се облече в плът, не учи? И Той учи нещо ново, което не е знаел... Казвате: Учителят знае всичко. – Не е така. Аз се радвам, че човек всякога има какво да учи.
   И ученикът, и Учителят се учат. Ученикът изучава Тайните на Вечността. Учителят изучава Тайните на Бога. Той изучава това, което е отвъд Вечността. Ученикът изучава потънкостите на пътя. Учителят е преодолял пътя. Той изучава това, което е отвъд пътя.

Когато се ограничавам

   Радвам се, когато се ограничавам и слизам долу; радвам се, когато съм свободен и се качвам горе.
   Радвам се, когато се ограничавам, т.е. когато слизам в света. След всяко ограничение, което правя заради Бога, следва голямо разширение. В ограничението е скрита свободата. Красиво е ограничението, велика е свободата. Красиво е ограничението на смъртта, защото от смъртта Аз изтръгнах Очите на безпределния живот. Смъртта е създателят на свободата. Това е само за този, който разбира.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
8
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on февруари 22, 2018, 05:39:31 am »
Волята е таен свят

   В Мрака попаднала, разумната воля сама гради себе си. Волята е таен свят и когато тя е разумна ѝ се предава голяма сила. А ако случаят е специален, ѝ се дава Древна сила. В Мрака волята става Мечът на спасението, защото човек се събира в себе си и всичко в него става воля. И тази воля прави скок от ума в Духа и от Духа в Древното Начало.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Достойни за Древното

   Когато се срещнем с Древното Начало, ние разбираме дали сме достойни за него. Ако в нас има нещо от света, ние не сме достойни за Древното. И не можем да заченем в Мрака. И тогава Мракът става строг и ни връща отново в света. Влизането в Мрака означава да се срещнеш със своето Безсмъртие и това е само началото. А къде е краят? Краят се губи в Третата Безкрайност.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Остава само твоята Древност

   В Мрака трябва да преодолееш не Мрака, а себе си. Мракът е само опора за тебе, за твоето извисяване. Не търси смисъла на живота в Мрака, а търси преодоляването. И когато преодолееш себе си, ще ти се разкрие нещо повече от смисъла. Величието на Мрака е, че той разрушава в тебе и смисъла, и безмислието и оставаш само ти, само твоята Древност. И тя те призова за Безсмъртен и Безкраен Живот – Живот, който е Тайнство на Духа и Тайнство на Древното Съзнание.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

За Мистериозното се иска Неведение

   Мистериозното е непреходно, духовното е преходно, земното е нищожно. За духовното се изисква разбиране, за земното се иска невежество, за Мистериозното се иска Неведение. Земното е саморазрушение, духовното е път, Мистериозното е Величие, Пълнота, Необятност и Дълбинно Състояние на нашата Предвечна Тайна.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Звучи с езика на Древното Състояние

   Кометите са странници, звездите са блуждения, Слънцето е Жрец. А вътре в Слънцето съществува Този, на Когото се подчинява Жрецът. В звездите и кометите всичко е усложнено. В Жреца всичко е опростено и поради това той свети, сияе и блести. Жрецът звучи с езика на Древното Състояние.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Древно Бял Вихър

   За Мистериозното копнеят и ангелите, и архангелите. Мистериозното е потънкост на Несътворената Вселена, на Несътворената Необятност. Селенията на Мистериозното са Неуловими. Мистериозното идва отдалече, за да ни каже, че е близо до нас. Мистериозното идва от дълбини Неведоми, за да ни каже накъде да вървим. Мистериозното е Древно Бял Вихър. За този Вихър е писано  в Книгата на Извиращата Нероденост.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Когато Древният Огън се взриви

   Незнайното е саморазбуждане в човека. Когато трептиш за Незнайното, ти увеличаваш един Древен Огън в себе си. А когато той се взриви, се явява Откровението. Откровението е Лицето на този Древен Огън. То е най-чистото и светло Лице. То е било запечатано в Незнайното, но сега Огънят го изявява и ти осъзнаваш Величието на своята Нероденост.

Двадесетият Старец Ар Зуама

Аварама е Баща на Дълбините

   Живеещият в Мистерията не се храни. Той само се облива с Безкрайността. Тя е неговата Манна. Но и Безкрайността се храни с Този, Който се нарича Аварама, защото Той е Баща на Дълбините. Колко са дълбинни тези Дълбини? Колкото е дълбинна Неведомостта. В последната Дълбина живее Аварама и там няма нито Мълчание, нито Глас, нито Тишина. Само Той е там.

Двадесетият Старец Ар Зуама
9
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on февруари 21, 2018, 06:06:06 am »
Аз живея и в двата свята

   - Съществуват ли ангели? – За Мене, който живея едновременно и в този, и в други свят, те съществуват, защото Аз ги виждам и се разговарям с тях.
   Аз живея и в двата свята. Освен в тях има още много светове. Всички те се намират в Моето съзнание. Щом Аз съм в единство с Бога, всички светове са в единство с Мене. Всички те Ми говорят. Щом имам съзнание за всички светове, Бог работи в Мен.

Скрит в Своята Необятност

   Мнозина говорят за Учителя, но какво е Учителят, не външно, а като вътрешна възможност, не знаят.
   Учителят е Тайна. Той не е външно явление. В един по-дълбок смисъл Той не е и вътрешно явление. Той живее външно, проявява се вътрешно, но си остава скрит в Своята Необятност. Външното и вътрешното са само Негови проявления. Учителят в този свят е едно отражение, а в същността Си Той е по-дълбок и от светлината. Кое е това, което е зад светлината? Това е въпросът, който ученикът трябва да разреши, за да се срещне със своя Учител.

Част от самата Древност

   Ще каже някой, че Учителят е обикновен човек като другите хора. Външно Учителят е като всички: яде, спи, облича се, но какви възможности носи в Себе Си, никой не знае. Какви сили крие в Себе Си, никой не подозира.
   Всеки истински Учител е част от самия Бог и част от самата Древност. Той е пребродил Древността, Той е обходил световете. Учителят може да разговаря със същността на нещата. Ако Учителят се обърне към камъка, и камъкът Му проговаря. Учителят живее в света, обитава Вечността, а е скрит в Необятното.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
10
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on февруари 21, 2018, 05:29:27 am »
Той има Него

   Древноста е Неговата Скритост. Древността е преди миналото. Древността е Неговото Име. Това е Той. Той е толкова Древен, че и далечното минало не Го обхваща. Който е уловил в себе си тази Древност, той няма име, няма минало, няма бъдеще, няма настояще. Той има Древността, той има Него. На най-ниското ниво човекът е уловил Божествеността. На средно ниво човекът е уловил Мистерията...

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Мистичният Говор е неподвижен

   Мистичният Говор е неподвижен, защото е неуловим. Неподвижността е застиналост, която е Скритост. Това е друг Говор на Древното Начало. Неподвижността е Център, около който се движат световете, съзнанията, хората. Неподвижността е Реч на Древното, особена Реч, Изначална като Неизменната Пълнота.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Който определя себе си за Древното Начало

   Който определя себе си за Древното Начало, той се определя и за Дълбините. А Дълбините гледат Мистериозно. За Дълбинния човек съществуват само Безкрайни неща. Да нямаш в себе си Безкрайност, означава да си изпуснал своето Начало – Дълбинното. Дълбинното има отношение само към Безкрайността.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Когато Той се изрече напълно в тебе

   Той изрича Себе Си в нас. Той изрича Себе Си чрез Скритостта Си, за да води към Тайната Си, която е Самият Той. И ако ти се питаш: „Кой съм аз?“, Той ще ти отговори. И ако ти питаш: „Дали аз съм някой?“, Той ще ти отговори. И ако ти се питаш: „Дали аз съм Тайната на живота?“, Той ще ти отговори. Когато Той се изрече напълно в тебе, ще знаеш отговорите.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Тук Изначалното говори на Пътя ти

   Когато един Изначален Старец говори, Той ни превежда от Същността към Прасъщността. И думите Му, колкото и близки да са ти, те са Мистични думи. Те са същества от Мистерията, защото тук Изначалното говори на Пътя ти. Думите са безмълвни ухания на полъха от Древни, Древни ветрове. И тези думи са ефирни учители.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Да пронизваш думите

   Да познаваш думите, означава да можеш да ги пронизваш. То е качество на Духа. И когато Той проникне до костите им, откриват се други значения, защото Духът те е дарил с нещо от себе си, с нещо от Скритостта си. И ти започваш да разбираш думите като един скрит свят, като една скрита дълбоко в себе си вода, но вода, която вече е потекла и към тебе.

Четвъртият Старец Ахал Бавада

Когато Абсолютът е казал „Да“

   Стихията става Слово, когато Абсолютът е казал „Да“. Когато Древното Начало е казало „Да“, тогава Словото действува като Мълниеносен Принцип.

Четвъртият Старец Ахал Бавада
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Втора
Pages: [1] 2 3 ... 10