Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Познай себе си, за да се заобичаш. Който навлиза в дълбоките дебри на себе си, за да опознае, това което е скрито там, което стои тихо, в пълен мир и чака да бъде разкрито и опознато, той може да заобича истински себе си. И само този, който заобича истински себе си, може да познае и заобича нашия любим Безкраен Творец. Да обичаш себе си, значи да обичаш всичко, което представляваш, не само тялото си, но и всички останали нематериални аспекти на своето многомерно същество. Който обича само тялото си изпада в егоистично животинско състояние. Който обича само духа си, губи тялото си и човешкия си живот, губи заземяването си и от това губи благата и мъдростта, на които учи земния човешки живот. Затова един от най-големите уроци е да обичаш себе си цялостно. Обичай всяка малка част от себе си, всяка клетка от своето тяло и всяко светло чувство на своята душа, всяка своя светла мисъл и всяко свое повдигащо вярване. И който заобича така себе си ще получи всичко, което някога е искал, всичко, което душата му желае за него. Който обича така себе си ще заобича Бог дори повече от себе си. А който заобича Бог повече от самия себе си, истински, вътрешно, непоколебимо, за този човек ще се отворят всички врати и този човек, тази душа ще влезе във всички небесни царства.
2
Братът на най-малкиите

Син на Безкрая,
подай ми ръка,
да литна в омая
над зло и беда,

Във огън на факла
Вдъхновен да горя
с лъчите от Бога,
смирен да вървя.

Аз дълго те чаках
да бъда избран,
потънал в невежество,
смърт и срам.

Щом Слънце искрица е
пред Неговия  Трон
Любовта ми птица е,
скръбта ми – Поклон.

Дай ми страдание
да пръсна света,
на кръста увиснал
да лея кръвта,
във огнени багри
трептящо сърце
към Тебе разперил
в Прегръдка ръце.

Без драма избухва всяко ядро,
в Единство се сливат зло и добро,
Божествена Сила, Божествена Мощ,
Безпощадна стихия във Мрачната Нощ.

Възпитай малкия глупав човек,
загубил Свещения Страх през тъмния век
превърнал го в бедствие за децата и брата си,
разрушил Тишината с пошлостта на устата си.

Всяка Дума е Огън, Огън и Меч
Свещена Война е говор и реч,
Чиста Мистерия, Бяла Магия,
Дай ми от Твоето Слово да пия...

В Безмълвните Бездни
потопен и облян,
изпълнен с Възторг
във Свещен Океан.

О, Скритост омайна,
О, Тържество!
Сега аз и Той сме в Единство,
Едно!...
3
За да разберем Истината единственото, което ни трябва е да разберем Бога. Бог обаче не може да бъде разбран напълно, но ние може да Го разберем от гледна точка на това, че Той е Безусловна Любов. Любовта е доброжелателност, добродетелност, добро-творчество, тоест Любовта това е най-висше Благо, чийто източник е единствено и само Безкрайния Творец. Истината, тази, която е познаваема в някаква степен за нас функционира само в рамките на Великото Творение. Отвъд Великото Творение, където владетел е Абсолютното съзнание, там Истината придобива невъобразими за нашия ум измерения. Тази Истина е недостижима и непознаваема за нас на този етап от нашето развитие. Абсолютното съзнание е неизменима Истина, тоест това е Истина, която не подлежи никога на промяна. Тази Истина е съвършена завинаги.

Божествената Истина от своя страна се заключава в Божественото Творение, което се намира в непрекъсната промяна. Истината, която стои като основа в Божественото Творение е относително постоянна и общовалидна, но само докато Творението е налично. Ако Творението се прекрати с това ще се прекратят и условностите, стоящи в основата на всичко, които сега наричаме универсална Истина - Божествена Истина. 
4
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on Yesterday at 12:15:20 pm »
Втория вариант може да се случи, ако пространството успее да се насити с новата енергия достатъчно бързо и да станат необходимите вътреклетъчни промени на всички избрали възнесението, така че още приживе множество хора да прескочат квантово в новото измерение. Мисля, че руските контактьори Марта и Магда творят точно този вид възнесение чрез посланията си от висшите сили.
5
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on Yesterday at 12:06:44 pm »
Най-вероятното според мен е да стане комбинация между втори и трети вариант, с преобладаващ трети. Тоест цялата планета ще се преобразува без да остава нейна версия в 3-то измерение, но ще става толкова бавно и постепенно, че повечето хора, които живеем сега на нея и сме избрали възнесението, ще можем да преминем в 5-тото й измерение едва след смъртта си.
6
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on Yesterday at 11:59:50 am »
Първия вариант е възможен, ако живота почне с пълен рестарт и в пространството на 3Д планетата се внедряват едновременно както хора, които имат нужда от уроци, така и по-напреднали хора, които да улесняват и балансират трудното съществуване в това измерение.
7
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on Yesterday at 11:53:03 am »
Първия вариант е малко нереалистичен от гледна точка на това, че ще остане версия на планетата в трето измерение заедно с всички негативни човеци и същества в нейното пространство. Подобна конфигурация ще бъде според мен пагубна, понеже негативните его човеци не биха могли да живеят заедно за общи цели и да се разбират един друг при каквито и да е обстоятелства. Най-вероятното, което ще стане е, че без балансиращия елемент на светлите хора, те ще се бият постоянно за земните блага и ще се изтрепят един друг до крак. И такава версия на планетата ще се обезлюди за много кратко време.
8
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on Yesterday at 11:46:30 am »
Третия вариант на възнесението е най-обикновения. Всичко се променя разбира се, но много бавно и почти незабележимо. Но едва след смъртта си всеки човек според напредъка си ще премине или няма да премине в пето измерение на Малдена.
9
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on Yesterday at 09:14:07 am »
Другия вариант на възнесението е тоталното преобразуване на Земята в Малдена, заедно с всичко живо на нея, без да остава нейна версия в 3-то измерение. Тези хора, които не вярват и не приемат новата енергия на любовта и състраданието ще напуснат по един или друг начин въплъщението си, останалите ще се преобразуват заедно с планетата и ще могат да живеят в нейното пространство.
10
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on Yesterday at 08:21:45 am »
Постепенно от Земята ще се отдели едно копие, което ще премине в пето измерение. На тази Земя ще бъдат всички същества избрали възнесението през този живот. Старата версия на Земята ще продължи да съществува в 3-то измерение с всички останали хора и същества, които не са избрали възнесението.
Pages: [1] 2 3 ... 10