Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Вечни въпроси / Re:Мълчанието и тишината
« Last post by Dimitar Ochkov on август 08, 2017, 09:01:49 pm »
" Мълчанието води човека в света на Духа..."
" Бог е скрит в Тишината, затова Го наричат "Тихият Глас"
"Тишината е сгъстена разумност" - Шивананда
"Истинският човек се храни с тишината."
"Бог е Тайна. Бог е Тишина. Ето защо човек трябва да утихне."
" В дълбокия живот всичко утихва..."
" Големите блага се дават на тихия, спокоен човек."
"По пътя на Тишината се постига съвършенството."
" Мълчанието е велик вътрешен ключ за будните, то групира силите на Словото. То повишава живота, т.е. жизнената сила. То е лечебен метод."
"Злото изгаря в мълчанието- Изгаря, защото мълчанието е огнена сила..."
"Тишината е пълна с мир. Защо ти е това , което не ти носи мир?"
"Всички тревоги се лекуват със спокойствие и тишина, защото там работят висши сили."
"Мълчанието променя човека вътрешно. Човек който не може да уреди вътрешното, не може да уреди и външното."
"Познаването на тишината дава дълбок вътрешен мир."
"Чрез мълчанието човек се свързва с вътрешното Слово на душата."
"Тишината се извисява над всички звуци..."
Из* лекциите на Елеазар Хараш
…………………………………………………………………………………..
"Човек може да умре, но продължава да съществува в тишината, което е и най-голямата му сила." Никола Тесла
http://megavselena.bg/vsichko-e-svetlina-intervyuto-s-nikola-tesla/
……………………………………………………………………………………
"Такъв Колобър е усвоил вече закона на Мълчанието и овладял вибрацията на немисленето, което го прави недостъпен за атаката."
Из "Колобър" от Спас Мавров
…………………………………………………………………………………..
„Енергията на цялото те е завладяла. Ти си изпълнен с нея. Вече не съществуваш ти, а само цялото.
В този миг, когато тишината прониква в теб, разбираш нейното значение, защото това е същата тишина, която е изпитал Гаутама Буда, Джуандзъ, Бодхидхарма или Нансен… Вкусът на тишината е един и същ.
Времето се променя, светът се променя, но изживяването на тишината, радостта от нея си остава една и съща. Това е единственото, на което можеш да разчиташ, единственото, което никога не умира. Тишината е единственото нещо, което можеш да наречеш своя истинска същност.“
ОШО
http://espirited.com/%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
……………………………………………………………………………………..
https://www.youtube.com/watch?v=pBrYo5NdB8E
Papaji - Прекрати търсенето eng/bg
……………………………………………………………………………………..
На 25-тата минута :
Изтъква и постига една тотална вътрешна и външна тишина. Тогава исихастът не прави , не чувства и не мисли нищо. Той затихва за да може Бог да проговори в ума и душата му. Молитвата е цялостен личен досег с пълнотата на личния Бог
https://www.youtube.com/watch?v=a3shR5pXpe4
………………………………………………………………………………………
Имайте предвид, че всички желания, които се зараждат у вас, не са ваши. Направете опити в това отношение и проверете. Замислите някога да направите нещо за Бога, но паралелно с това желание ви идва друга мисъл – да си ушиете някоя рокля, да си направите обуща. И първото желание отстъпва, най-важното нещо бива отложено. Винаги когато дойде най-важната мисъл, с нея дохожда и най-маловажната. Ще гледате да отстраните тази маловажна мисъл, защото тя иде от Черната ложа чрез внушение. Щом решиш да направиш нещо хубаво, от Черната ложа ти казват: „Това не е за теб!” Много пъти ти си казваш: „Аз ще бъда търпелив!”, но от Черната ложа ти казват: „Ти не си узрял още, затова не можеш да бъдеш търпелив.” И ти отлагаш това за по-благоприятни времена. Ами че ти, докато не си узрял, имаш нужда от търпение. Когато узрееш, то си идва самò по себе си, естествено. Сега ще се учите на изкуството да мълчите. Като се научи човек да мълчи, това е най-голямото благословение. (Реплика: Има някои, които мълчат само външно, но отвътре кипят.) Вие ще разбирате духовното мълчание – да се мълчи пред Бога. Когато се събирате, изолирайте се – създавайте си навик, когато се замислиш за нещо, да мислиш, че си сам; когато говориш нещо, да мислиш, че говориш за себе си; когато мислиш за мълчание, да мислиш, че мълчиш за себе си. Само така ученикът ще може да се научи на мълчание.
Цитат от:

1920_03_05 Вяра - 1920 г.
Библиотека - Беинса ДуноБиблиотека - Петър ДъновУчителя
petardanov.com
..................
От беседата: Понеже досега сте говорили, говорили, то най-умното е, когато се събирате в петък, да прекарвате половин-един час в мълчание. Това, което е говорено в неделя, това, което е говорено в четвъртък, постарайте се да го приложите. Ако не се приложат някои от тези правила, ще стане натрупване на материал без някакво приложение. Така е и в училищата, когато учителите задават много уроци: учениците не могат да ги усвоят, претрупват паметта си и с това затъпяват. Говори се за воля, за интуиция, за вяра и за още много други работи и човек не знае какво да избере. Започнете да съзерцавате върху Вярата. И тъй, когато се съберете, започнете да мълчите, да съзерцавате, докато почувствате, че у вас се създаде хармония и че у всички дойде едно повдигане. Това показва, че умовете ви започват да хармонират. Но за това се изисква работа. Упражнявайте се така неделя, две, три – постоянно правете такива упражнения тук, а после и вънка.
………………………………………………………………..
Осияние за тишината
http://neobyatnotogovori.blogspot.bg/2011/03/40319890710.html
……………………………………………………………….
Хазрат Инаят Хан
Мистични медитации
Учението на суфите
Всеки би трябвало да отделя поне един час на ден за тишина и неподвижност. След мълчанието на речта следва мълчанието на мислите. Понякога човек седи неподвижно, без да говори, а мислите му непрестанно скачат. Умът може да не иска тези мисли, но те все идват. Умът за тях е като бална зала, в която те безпрепятствено се въртят ли въртят. Трябва поне една мисъл да стане толкова интересна, толкова важна, че да изтласка всички останали. Когато мислите се усмирят, настъпва тишината в чувствата. Можем нищо да не кажем против някой човек, можем да нямаме мисъл против него, но ако в сърцето ни присъства дори лека неприязън, той ще я почувства. Така стоят нещата с любовта и привързаността.
Абстрактното означава съществуване извън пределите на този свят, където всички форми на съществуване се сливат, където всички се срещат. Това отвлечено състояние има свое собствено звучене. Когато и този звук затихне, човек се издига над него, достига висшето състояние, наджат, вечност, но определено, за да достигнем това състояние се изискват много, много усилия.
……………………………………………………………………………..
Омагьосаните кръгове на ума
https://www.youtube.com/watch?v=o4NLGVKEAW4
……………………………………………………………………………..
Йордан Камджалов: Тишината - това е Алфата и Омегата на музиката, нейната кулминация.
http://portal12.bg/Yordan-Kamdzhalov-Tishinata-tova-e-Alfata-i-Omegata-na-muzikata-neynata-kulminatsiya.p3171
……………………………………………………………………………..
Татко се беше научил да владее времето. И каквото и да правеше, каквото и да беше напрежението около него, съумяваше да запази спокойствие и да остане лице в лице с Господа в мълчание или с думи. Усещах как татко живее в Божието присъствие, а то се постига със словесно мълчание, с тишина на чувствата, с безмълвие на мисълта, с покой на тялото. Той беше овладял възможността да изключва напрежението. А това му даваше възможност да се вслушва в тишината и да пребъде в абсолютния покой. Той ми е говорил за оживялата взаимовръзка с Бога по време на молитва и тогава казваше: „Осветява се”, т.е., като казваме молитвата, истинска светлина светва, която виждаме и с физическите си очи.
Лили Димкова в „Петър Димков Моят баща“.
………………………………………………………………………………
В ТЪРСЕНЕ НА СМИСЪЛА НА ЖИВОТА

На пръв поглед щастието зависи от външни обстоятелства. В идеалния случай човек трябва да има добро здраве, процъфтяващ живот, за да бъде щастлив. Макар да има разкошен дом, без вътрешното щастие на мъдростта човек е като затворник на своите вечно нови желания и страсти.
Истинското щастие – учат реализираните Учители – е във вътрешната духовна радост.
Една от тайните е да се поддържа потокът на радостта, течащ под пясъците на различни мисли и под скалистата почва на изпитанията.
Пази твоето щастие от крадци в лицето на капризи, лошо настроение, критикуващи и обичащи тъгата хора – учат мъдреците.
Помни – казват те – никой не може да те направи нещастен, ако ти не му позволиш да направи това. Събирай през летните дни на живота си нектар от цветовете на нежни качества, растящи в градината на човешките души аромати на прошка, смирение, редките лотосови мисли. Защото, когато завият ледените ветрове на изпитанията и блатото на летаргията се опита да те погълне, потърси в дълбините на сърцето си медената пита на своята преданост в кътчето на нежни аромати.
Бъди винаги вътрешно щастлив, като задържаш и запомняш щастието, родено в тишината на ума. В тишината на ума (“нирвичарасамадхи”) мислите идват и си отиват, без да наранят нежната повърхност на твоята хармония. Всички проблеми и всякаква дисхармония намират своето естествено разрешение в тишина.

Патриарсите на Дзен будизма упорито са водели последователите си към това състояние на вътрешна хармония със света, на удовлетвореност, дълбоко вечно ново щастие и бликаща радост.
http://www.academia.edu/173416/The_Day_of_Brahma
………………………………………………………………………………..


2
Вечни въпроси / Мълчанието и тишината
« Last post by Dimitar Ochkov on август 08, 2017, 07:57:30 pm »
МЪЛЧАНИЕТО И ТИШИНАТА
Сърцето работи с чувствата, желанията, с приемането или отхвърлянето.
Умът работи с разсъждението, логиката и неразбирането.
Душата работи с молитвата, с Любовта, с мълчанието, с разбирането.
Духът работи с медитацията, с тишината, с дълбочината и с Нищото.
Медитацията винаги става извън пределите на ума и мълчанието. Например: Ако Духът иска да каже нещо на душата, той използва своя вътрешен орган - интуицията. Умът не може да разбере какво е казал на душата, освен когато е напълно пречистен. (Истинските приказки, легенди нямат край и са насочени към душата).
Медитацията се осъществява в тоталната тишина. Тук сливането е пълно. Тук няма молитва, няма диалог, няма разговор, както между душата и мълчанието. Тук има сливане с Първородната светлина. Когато станеш светлина, не можеш да кажеш, че тя е будистка, християнска, мохамеданска. Същото е и с молитвата - различията отпадат. Това е чисто духовна светлина.
Учението на Учителя не съдържа дълбочината на Учителя, защото учението е повърхностно дори и когато е дълбоко. Учителят е много дълбок. Учението е един символ, повик, подготовка за дълбочината, в която живее Учителя. В тишината чистотата е неизменна и сияеща. Кабала: Това е областта, наречена Кетер, сияеща чистота.
Истината, чистотата и дълбоката тишина не се създават с упражнения, с пози. Същото се отнася и за дълбокото разбиране и дълбокия вътрешен мир. Дълбокият вътрешен мир не произлиза от дисциплината, а от дълбокото разбиране на принципа на Любовта.
Да придобиеш тишината, в окултен смисъл означава да придобиеш дълбоко окултно познание за Духа. Това разбиране не е достатъчно. Дълбокото окултно познание за Духа е самото преобразяване. В дълбочината на пътя има един важен, свещен момент. Това е моментът, в който ученикът изчезва в своя устрем. Тогава всички търсения, желания и стремежи се претопяват и той остава лице в лице с Нищото /което Учителят нарича Великата Реалност/. Нищото не може да се произнесе, защото тишината е тотална. За разлика от мълчанието, това е свят без обяснения, без мнения. Тук вече се срещаш с Източника на живота - Нищото, от Което е произлязъл истинския живот.
1.Словото е символ на истинския човек.
2.Музиката и песните са символ на ангелите /в краен, изчистен вид/.
3.Мълчанието е символ на душата и боговете.
4.Тишината е символ на Духа и на Бога.
https://www.facebook.com/316097505070381/photos/pcb.783355841677876/783355738344553/?type=3&theater


3


За кратко време се случват куп противоречиви, че даже и леко непоносими събития в живота на младия Ян Нибел.
Истинско кино от Германия.

http://www.imdb.com/title/tt0119510/
4
Филми /игрални/ / Frantz / Франц (2016)
« Last post by velaskes on август 06, 2017, 09:40:09 pm »


Quote
След Първата световна война в едно малко немско градче младата Ана всеки ден скърби над гроба на своя покоен годеник Франц. Той е убит на фронта във Франция. Но един ден, малко след поражението на Германия, на същия този гроб цветя оставя и младият французин Адриан. Присъствието му предизвиква неочаквани емоции и страсти.


Забележителен филм, със загадка, която ще ви държи докрай.

http://www.imdb.com/title/tt5029608/

5


Quote
15-годишният Пер /Ролф Солман/ и 14-годишната Аника /Ан-Софи Кайлин/ – двама идеалистични тийнейджъри, се влюбват и се опитват да запазят надежда в един циничен свят на възрастни, които непрестанно обезкуражават младата двойка, уморени от собствените си проблеми в живота.


http://www.imdb.com/title/tt0065955/
6
Филми /игрални/ / Hey / Хей (2016)
« Last post by velaskes on юли 30, 2017, 10:11:45 am »


Quote
Лео е млад мъж, който има проблеми с алкохола и хазарта и дължи пари на местни мафиоти, които не може да върне. Той няма друг избор и една нощ решава да обере случаен апартамент. Само че е хванат на местопрестъплението от Ела – млада художничка, която току-що е получила тежката диагноза амиотрофична латерална склероза. Лео е в шок, блъска я на земята и побягва, но угризенията и любопитството го карат да се върне в апартамента същата нощ. Ела лежи и не мърда, не реагира по никакъв начин на случващото се. Дори когато Лео й помага да се изправи тя изглежда е напълно апатична, не иска дори да се обади в полицията. Лео е облекчен, че нищо по-лошо не се е случило, и решава да остане у Ела, за да се скрие от мафиотите. Между двамата се поражда странна връзка, която променя живота им за добро.


http://www.imdb.com/title/tt4777522/
7


Quote
След като майка й умира, а баща й влиза в психиатрична клиника, Емили заживява с приемно семейство и започва да учи в ново училище, но всички там я изолират. Когато навършва 16 и не получава традиционната картичка за рождения ден от баща си, Емили разбира, че нещо не е наред. Решава да вземе нещата в свои ръце и тръгва към клиниката заедно с единствения си приятел от училище, Ардън, за да измъкне баща си. По време на пътуването двамата се сближават още повече и осъзнават важни истини както за своите собствени отношения, така и за връзката между децата и родителите.


http://www.imdb.com/title/tt3319018/
8


Quote
Известният главен готвач Чу живее заедно с трите си неомъжени дъщери в голяма къща в съвременно Тайпе. Той е вдовец, който смята скоро да се пенсионира. Най-голямата дъщеря Дзя-Дзън е учителка по химия и ревностна християнка, лекуваща разбитото си сърце. Втората дъщеря Дзя-Циен е директор в авиокомпания, отдадена на кариерата си, а най-малката Дзя-Нин е студентка, работеща почасово в ресторант за бързо хранене. Животът в къщата е рутинен и се върти около обичайния неделен ритуал за приготвяне на сложна семейна вечеря, но неочаквано романтичните връзки на всеки един от семейството придобиват интересен обрат...

Около какво се върти живота и как се завъртваме самите ние в него?


Един истински филм за душата на големият тайвански режисьор Анг Лий!

http://www.imdb.com/title/tt0111797/[/pre]]
http://www.imdb.com/title/tt0111797/
9
Кътчето на Веласкес / Re:Проблясъци
« Last post by velaskes on юли 22, 2017, 11:06:16 am »
Най-удивителното е, че търсейки най-важното поемаме по възможно най-дългите и трудни пътища в живота. И след безчет премеждия и страдания разбираме, че това, което сме търсили винаги, дори в най-тежките непреодолими моменти, винаги е било неразделна част от самите нас. Толкова близо и същевременно толкова далеч. Но не бива да се забравя, че живота като човек не се живее никога заради крайната си цел, а заради самото изживяване придвижвайки се натам. И от нас зависи преди всичко, какво ще бъде изживяването, дали ще е приятно или не толкова. 
10
Кътчето на Веласкес / Re:Проблясъци
« Last post by velaskes on юли 22, 2017, 10:46:05 am »
Най-вероятно съм го писал и по-рано, казано по друг начин или с други думи, но какво всъщност е най-важно в нашия човешки живот. За всеки на даден етап отговорът на този въпрос е различен, но ако се замислим до какво в крайна сметка водят всичките стремежи то е точно към едно и също нещо и това нещо е най-важното, което става с нашите животи. Всички се стремим съзнателно и в повечето случаи напълно несъзнателно към единение със своята духовна същност. Каквото и да правим, каквото и да мислим или говорим, каквито и цели да си поставяме, през каквито и преживявания да минаваме, без дори да подозираме нашето най-голямо желание е да се върнем към душата си. И това е така, защото винаги се стремим към най-доброто за нас и за важните хора около нас. Да намериш душата си, да намериш източника си, да усетиш и проумееш свързаността си с тези същности носи най-голямото възможно трайно удовлетворение и мир, които съществуват. Няма по-величествено изживяване от това. Който достигне до този етап от пътя си, когато може да оцени написаното тук съм сигурен, че ще се съгласи с мен.
Pages: [1] 2 3 ... 10