Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on Yesterday at 08:07:00 am »
Понеже духовенството не Ме прие

   Нека знаят „светите старци“, че не хулят Мене, но хулят Господа. Те хулят Божието Име и Ме наричат лъжеучител. За тази дума Аз няма да ги извиня никога! Всичко могат да Ми припишат, всякакви престъпления, но лъжа и измама – никога! Аз съм в състояние да спася, да излекувам човека. Българският народ е видял от Мене само добро, но зло – никога. След това „светите старци“ се осмеляват да Ме наричат лъжеучител!
   Понеже духовенството не Ме прие, а Ме отрече и дори „светите старци“ Ме нарекоха лъжеучител, затова Аз си избрах ученици, които ще възродят българския дух. За „светите отци“ на духовенството мога да кажа, че те извършиха най-голямото престъпление, след като не Ме приеха. На земята няма по-тежко престъпление от това да отречеш Любовта, която е слязла да ти помогне. Наказанието на тия, които отричат Любовта, ще бъде съвместен живот със Сатана от 1000 години – тези 1000 години се равняват приблизително на 3 милиона земни години. Това е заплатата на отричането.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1

Да ги изкарам от църквите и от живота

   „Светите старци“ се осмеляват да Ме наричат лъжеучител! … Седя някога недоволен, пълен с негодувание, искам да се проявя, но като видя Божието Лице, казвам: „Господи, заради Тебе, заради Твоята Любов на никого няма да пакостя.“
   „Светите старци“, които Ме обвиниха в лъжеучителство – можех с няколко думи да ги изкарам от църквите и от живота. Но като погледна Величието на Божията Любов, Аз предпочитам да ги оставя да живеят в лъжа, за да натрупат греховете си и в бъдеще да Ме търсят.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1

Никой в света не Ме познава

   Казват, че съм криел нещо. Вярно е, имам скрити неща, но те са извън България, извън света. Те са много далеч – на Небето. Вечер, когато искам да изучавам световете, излизам, ходя там, дето човешки крак не стъпва и човешко око не прониква. След това пак се връщам.
   Вярно е, че има скрити неща в Мен. Едно от скритите неща в Мен е Духът. И никой в България и в света не Ме познава. Само малцината ученици, които са постигнали Духа, Ме познават, защото ние живеем един за друг по Свещения Принцип на Братството. За всички други Аз съм в сянка. И затова те Ме наричат господин Дънов или Беинса Дуно. Те не знаят Моето Име. Когато придобият Любовта като Принцип, ние ще се срещнем и ще се поклоним взаимно в името на едно Древно и Свято Тайнство, тъй като ние произлизаме от един общ Център, който в Древността се е наричал Атара Вайра, или Храмът на Тишината.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
2
Слънцето
Всяка сутрин през първите 10-тина минути от изгрева и накрая на деня, през последните минути от залеза се ползват за взиране в Слънцето/през тези първи и последни минути излъчването му не заслепява/, за установяване на на връзка с Него. Това, което Слънцето дава на материалния свят е неописуемо, нищо друго не може да го даде и нищо друго няма такова колосално значение за материалния свят като Слънцето. 
3
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on Yesterday at 07:49:19 am »
Докато слънцето те грее, ти си беден

   Някои мислят, че слънцето е създадено, за да огрява. Но преди слънцето Безмълвието ни е огрявало. Но когато хората го изпуснали, трябвало да се роди слънцето и да грее. Докато слънцето те грее, ти си беден. Когато Безмълвието започне да те огрява, ти вече си към Несътвореното Царство. Ти вече се завръщаш към Изначалната Истина, която е била единственото Слънце, единствената Опора, единствената Основа. Но поради човека Основата се е видоизменила. Сега трябва да мине много време, докато слънцето угасне и изгрее Истината.

Десетият Старец Мавахари

Боговете и Старците могат да Го видят

   Мистерията е отворена за посветените в нея духове, но нейното най-вътрешно Място си остава абсолютно недостъпно. Кой може да види Абсолютния и да Го понесе? Кой може да види тази голяма Тайна – Тайната на Тайните – и да оцелее? Кой друг може да побере в себе си Безграничното? В Абсолюта е скрито Неограничено Прасъществувание. Абсолютът съдържа всичко в Своята Безкрайност и това е Мястото на Боговете. Абсолютът съдържа всичко в Своята Бездънност и това е Мястото на Старците. Боговете и Старците могат да Го видят само от разстояние, и то външната Му страна, която е Прасиянието, защото това Прасияние е дарено на самите тях от Промисъла на Абсолюта, и то още отпреди Вечността.

Десетият Старец Мавахари

Мистерията е създала Бога

   Мистерията е извън всичко и Мистерията съдържа всичко в Себе Си. Вътре в Нея няма мярка, за да може някой да Я постигне. Нейната Премъдрост е неизчерпаема. Тя е създала Бога и всичко, но е останала скрита отвъд всичко. Тя работи в Бога като Бог и в Бога като Всеобхватност. Тя е извикала Бога да съществува. Тя Го е призовала, Тя Го е създал, но Го е направила недостъпен. Бог е близък, ясен, любящ, но недостъпен. В Него изцяло може да влиза само Мистерията на Абсолюта. Бог е само Портал за бъдещите Тайни, които ще изяви Мистерията на Абсолюта.

Десетият Старец Мавахари

Може да задвижи своя Път към Бездната

   Бог е бил създаден като Несътворен замисъл, за да осъзнаят съществата своето безсмъртие, а тези, които от същества са станали хора, да осъзнаят своята смърт. От безсмъртие в смърт означава от вечност да слезеш във времето и от същество да станеш човек. Човек е бил същество на вечността, но не е приел неизменността на Любовта. Той е станал човек. Бог е бил задвижен от Любовта на Мистерията и сега всеки, който има Любов, може да задвижи Бог в себе си. Но този, който няма Любов, може да задвижи в себе си само света и смъртта. Там, където няма Любов, се движи смъртта. Там, където има Любов, се движи Бог. А който е задвижил Бог в себе си, може да задвижи и своя Път към Бездната – Тайната Скритост на Древната Мистерия.

Десетият Старец Мавахари

Тайна отвъд Свещения Разум

   Мистерията е дала на Бог Сила да държи вселената в Своите ръце и да я ръководи до нейното пълно обожествяване. Бог трябва да я научи с всичките й същества и да я подготвя за бъдещия Път към Мистерията, която пък е Път към Абсолюта. Когато духовното се е устремило към Божественото и когато го постигне, тогава чисто Божественото ще има право да пътува към Мистерията на Абсолютното. Само Божественото може да понесе силата на абстрактната Тайна, защото тази Тайна е отвъд Свещения Разум и този Свещен Разум трябва да стане достоен вътре в себе си за Абсолютно Откровение, което излиза от отвора на Мистерията. Ако Прадревното Откровение мълчи, то тогава Свещения Разум ще си остане в своето положение, докато дойде часът му.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
4
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on декември 12, 2017, 04:14:22 pm »
Трябва да угасне в Мистерията

   Ако тъмнината в човека тъмнее, той не познава мълчанието. Ако светлината в човека светлее, той не познава Безмълвието. Мълчанието познава Съкровеното, а Безмълвието познава Безпределното. А между тях е Мъдростта. Това, което е тъмно в човека, трябва да просветне, а това, което е просветнало в човека, трябва да засияе. Това, което е засияло в човека, трябва да угасне в Мистерията. И тогава човекът става чат от Мистерията. Той вече е Стар, той вече с Старец. Това е Мястото на Древната Несътвореност, а всички други се пресътворяват.

Десетият Старец Мавахари

Великият Древен Покой не говори

   В Мистичния Мрак всяко знание е изгонено, всяко понятие е изгонено, всяко слово е изгонено. И само който е развил Безмълвието в себе си, ще разбере Дълбинното, скрито в Мистичния Мрак. И тъмнината, и светлината да бедни, ако попаднеш в Мистичния Мрак. Но Безмълвието е богато и дълбоко. То е скритата Същност на Чистия Дух. Безмълвието в своята най-висша степен е излъчващата се Същност на Чистия Дух. Световете на говоренето се разрушават, защото Най-древното Царство е вътрешно и безмълвно. Великият Древен Покой не говори, защото е преизпълнен със Същността на Тайната, за която думите нищо не могат да кажат. Вътре в Покоя ти си несътворен. С какви думи можеш да обясниш това? Само Безмълвното разбира това.

Десетият Старец Мавахари

Безграничното е Влизане в Храма

   В Безмълвието ти ставаш несъществуващ, безграничен. Що е Безграничното? Древните са го наричали Влизане в Храма. А Храмът е потайно име на Свободата, на Съкровеното. Какво струва науката в сравнение с Безграничното? Какво струва философията в сравнение с Безграничното? Какво струва религията в сравнение с Безграничното? Науката изследва, философията мисли, религията проповядва, а Безграничното е живот в Истината и Мистерията.

Десетият Старец Мавахари

Царството на собствената ни Мистерия

   Ние живеем в Скрития Бог, но трябва да осъзнаем своето Безмълвие, защото то ни води навътре в Царството на собствената ни Мистерия. Когато си в Безмълвието, ти изясняваш все повече себе си като Пламък на Прадревността. Този свят, макар и отдавна създаден, е твърде млад пред твоята Тайна. Преди да бъде този свят, ти си бил велика Несътвореност – същество от Чист Пламък. Но после Пламъкът станал Огън, Огънят станал дим и сега ти трябва да излезеш от своята сътвореност, от този дим. И ти трябва да станеш Огън, а когато станеш Огън, трябва да засияе твоят Пламък в него. Чистият Огън е наречен Безсмъртие, а Сияещият Пламък е наречен Храм, или Безпределност.

Десетият Старец Мавахари

Място за Мистичното в живота

   Който се занимава с нещо друго, освен със Същността си, той изкривява себе си и изгубва Безмълвието си, Дълбочината си. Който е изпуснал себе си, вече други властват над него. Други му говорят, а Безмълвието му се е скрило. Когато заживееш в Безмълвието си, ти заживяваш в своята собствена вечна Дълбина и животът ти е един тих и постоянен възторг. Очите ти са небеса, сърцето ти е красота, а душата ти е пълна с възвишени чудеса. Душата е достойно място за светлите сили, а Безмълвието е достойно място за Мистичното в живота.

Десетият Старец Мавахари

Богатството на Неизречеността

   В Безмълвието изчезват всички нови и древни илюзии, защото тук в него ти си роден същностно. Безмълвието е Есенция на Тайната, а тази Тайна е вечно необяснима. В необяснимото угасват всички звезди и слънца. Остава само Безмълвието – несътворената Скритост. За обикновения човек Безмълвието е пустиня, но за Божествения човек тази пустиня е плодородна. О, Потайност на Безмълвието, думите говорят, но ти блестиш и Блясъкът ти е неугасим. О, Безмълвие, ти си Красотата, която хората и световете търсят, защото ти си богатството на Неизречеността.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
5
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on декември 11, 2017, 10:00:49 am »
Аз живея в Абсолютния Древен

   Аз имам пълна, абсолютна Вяра в Онзи, Който живее в Мене. Който се съмнява, той не разбира живота.
   Аз живея в Абсолютния Древен, защото Го познавам. Девет пъти съм виждал Лицето Му и в тази ослепителна Светлина Аз не изгубих Себе Си. И речи ми Древният: „Ще бъдеш Учител на Вечността. Ти ще бъдеш новото Учение във всички времена.“ Някой ще попитат: „Как си постигнал това?“ Нямам постижение. Имам само една Любов, която от милиони години не е допускала и най-малкото съмнение. Тази Любов е капиталът Ми.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1

Аз пребродих хиляди Слънца

   Питам ви: Знаете ли откъде ида и как съм приет? Аз ида от далечен път. Как Ме приеха българите?
   Аз пребродих хиляди невидими и видими Слънца, докато дойда до България. Българите не Ме приеха, но Моите ученици Ме приеха. Мнозина от тях Ме познаха и последваха Пътя на Учението, но малцина Ме познаха отвътре. Тези, които Ме познаха отвътре, с тях ще съградя ядрото на Новата раса. Това, което не успяхме да направим в Атлантида и в Египет, ще го направим в Новата раса. Това ще бъде културата на Принципа. И тогава аз ще покажа на малцината Мои избрани Тайния Изход от Вселената – как да излизат от нея и как да се връщат в нея. Те ще се нарекат Синове на 24-те Старци.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1

Има определени думи

   Знаят ли нашите свещеници какво ще стане с тях, ако си послужа със знанието, което имам? Знаят ли „светите старци“ какво ще стане с тях, ако аз само един път се оплача на Господа? Аз още не съм отправил нито едно оплакване до невидимия свят. Ако напиша едно оплакване до съществата в невидимия свят, знаете ли какво ще стане? Нека знаят „светите старци“, че не хулят Мене, но хулят Господа.
   Има определени думи, които ако ги произнеса пред Господа, в България вече няма да има духовенство. Но Аз съм решил да удължа срока и да не избързвам с произнасянето на тези думи. Давам последен шанс на българското духовенство.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
6
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on декември 11, 2017, 06:50:07 am »
Основанието на най-финия свят

   Дълъг път има да измине човекът навътре, докато открие това, което е отвъд говора и което превъзхожда мълчанието. Говорът е желязо, мълчанието е сребро, Безмълвието е злато, защото в Безмълвието ти узнаваш Истината. В говоренето ти я изпускаш, а в Безмълвието ти я познаваш, защото Истината е древно сродна с Безмълвието. Безмълвието е Древна истинна Есенция. То е Основанието на най-финия свят, най-тънкия свят. Безмълвието съдържа в себе си Дълбините на живота и Тайната на Бога. В Безмълвието изчезва всяко име. В Безмълвието изчезва всяко понятие. В Безмълвието трябва да изчезне дори и самото Безмълвие. И тогава изгрява Мистерията.

Десетият Старец Мавахари

Древното живее в Тишина

   Говоренето е време, мълчанието е пътуване, Безмълвието е Сливане. Дълбоко и необятно е Царството на Безмълвието. В Безмълвието човек разбира своята необятност. Древното живее в Тишина отвъд всякакъв образ и понятие. Образите са призраци, понятията са неуместни. Древното можеш да го разбереш само чрез преживяване в Безмълвното, защото Древното е Скрито съществувание. Когато Древното се яви в човека, то се явява безмълвно. Когато то се яви, явило се е Безсмъртието и Свободата.

Десетият Старец Мавахари

Древното е Баща на Вечното

   В Безмълвието възприятието е единно, цялостно. Безмълвието възприема само Вечното и Древното. Древното е Баща на Вечното. Древното и Вечното са близки в Безмълвието, в неговата Чистота и Свята Мъдрост. Вечното е Спасение, а Древното е Велико Освобождение. Безмълвието живее заедно с Древното и Вечното. В Безмълвието няма никакви послания, освен Мистично преживяване на Безсмъртното и на Безпределното. Човек трябва да стане безсмъртен, а безсмъртният трябва да стане слуга на Безпределното. И тогава този слуга ще бъде направен да свети преизобилно.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
7
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on декември 11, 2017, 06:16:00 am »
Най-древната изгубена наука

   Безмълвието означава, че човекът се е докоснал до Преизобилната, Сияеща Същност. Той се е докоснал до Недостъпното, защото Безмълвието е достойно да отваря тази врата. С Безмълвието ти можеш да влезеш в Храма на Бога и можеш да Го узнаеш, защото Безмълвното узнава Безмълвното, подобното  узнава подобното. Безмълвието узнава Неговата Несътвореност. То може да я види чрез преживяване. В Безмълвието Бог сияе ясно. Тук Незримият става Зрим и дарява великата си необичайна красота на безмълвния човек-дух, понеже той се е освободил от света и носи в себе си Тайна от Неговата Тайна и Присъствие от Неговото Присъствие. Съкровено е Безмълвието. То е най-древната изгубена наука. То е древната наука на истинния човек, човека-дух, човека без сътворение, човека на скритата Древност. И всеки, който е видял духа в себе си, вече е древен и става Служител на Древността.

Десетият Старец Мавахари

Безмълвието е Древният наш свят

   Безмълвието крие в себе си ослепително ярка Светлина. Който е стигнал до Висшата точка на Безмълвието, вижда тази Светлина в себе си. Безмълвието е Древният наш свят, в който сме живели. Великите същества са минали през големи изпитания, за да се види докъде стига тяхното Безмълвие. В Безмълвието умират всички външни светове, после умират и вътрешните светове и накрая остава Нищото – Древната Цялост. Нищото е отвъд живота и смъртта. То е съществувало цялостно преди тях. Чрез тази Древна Цялост ние вече сме подобни на Бога. И чрез Нищото тази Цялост вече засиява в нас. Нищо не може да обясни Величието на тази Цялост, освен Безмълвието.

Десетият Старец Мавахари

Пътеки към Безмълвието

   Силата на молитвите не е в говоренето, а в Дълбината на Безмълвието. Силата на думите не е в думите, а в Дълбината на Безмълвието. Те са само методи, пътеки към Безмълвието – молитвите и думите, Ако ти си човек с дълбока Любов, когато ти дойде голяма скръб, само твоето Безмълвие може да я извиси и преобрази. Чудно е, когато голямата скръб попадне в Безмълвието. Тогава какво тя може да каже на Безмълвието? Безмълвието е Дълбина, в която нещата се преобразяват. И ако скръбта разбере Безмълвието, тя просиява.

Десетият Старец Мавахари
Из „МОРДОТ ИН МАХАРИЯ“ Книга Първа
8
Кътчето на Веласкес / Re:Житейските идентификации
« Last post by velaskes on декември 10, 2017, 11:58:45 am »
Кой е човекът без идентичност? Всеки човек е без идентичност по презумпция. Идентичността се акумулира по време на целия ни живот като хора. Но толкова много неща свързани с нас са напълно ненужно добавени в процеса на градеж на самоличността. Подсъзнанието от своя страна регистрира абсолютно всичко и го запомня завинаги, и подсъзнанието диктува курса на живота ни без дори да подозираме за това. В подсъзнанието се намира най-сложната ни идентичност и тя се проявява ако се напънем да го забележим в моменти на някакво противоречие, което изважда наяве от нас силна искрена първична емоция. Тази идентичност е инстинктивна, бързо реагираща и страшно добре адаптирана към средата си. Не изисква от нас обмисляне или каквато и да е съзнателност, за да се прояви. Тя просто действа първично. Ето тази идентичност ако съумеем да "уловим" и да подчиним на съзнателната си воля чудеса ще започнат да се случват с нас без изобщо да преувеличавам. 
9
Кътчето на Веласкес / Re:Мисли за Просветлението
« Last post by velaskes on декември 10, 2017, 11:42:43 am »
Воля
Най-важния и най-трудния урок, който можем да вземем със Себе си от планетата Земя е овладяването на волята на Върховния Аз. Тази воля, за която говоря не е обикновената воля за преодоляване на ежедневните предизвикателства от материалното съществуване. Става дума за волята, с която овладяваме напълно егото си. С нея избираме да следваме най-величествената представа за себе си, нашето Върховно Аз. И със същата воля оставаме на този път въпреки всичките отбивки и завои по него.
Волята е сила отвъд всякаква сила, сила която не подлежи на нищо преходно и материално. Волята е самият АЗ, това което съм АЗ. Волята когато се манифестира светове се променят до неузнаваемост и нови вселени възникват от съвършеното нищо. Толкова е силна тази воля, за която говоря. Ето с това разполага всеки един човек без изключение и ако можем да осъзнаем този велик дар, животът ни ще изгуби цялото нещастие, цялото страдание, цялата мизерия, цялото безсилие, с което сме го обримчили.
Прилагайки Волята си всичко е възможно, няма невъзможни неща за тази воля. Просветлението е акт на силната воля. Издигането на свещената енергия на живота в съществото ни е акт на силната воля. Всяка промяна, която човек желае да постигне във вътрешното си Аз се постига съзнателно чрез упражняване на силната воля. 
10
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on декември 10, 2017, 08:04:50 am »
Аз съм слязъл от това Небитие

   Светът не съществува по някаква причина. Светът е бил, е и ще бъде.
   Светът не съществува. Той е излъчено Небитие. Аз съм слязъл именно от това Небитие, за да върна съществата в Непричината, Която е Абсолютната Реалност.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1

Бог е Непознаваем

   Аз, който имам толкова знания, който изследвам нещата издълбоко, още не съм си задал въпроса, какво нещо е Бог.Този въпрос е вън от Моя ум, вън от Моето съзнание. И милиони години да минат, Аз пак няма да си задам този въпрос. Който се е осмелил да си зададе въпроса, какво е Бог, скъпо е платил. Бог го хване леко, стисне го и всичко с него се свършва.
   Който иска да си зададе въпроса в абсолютен смисъл, какво е Бог, той ще загуби своето външно и своето вътрешно развитие. По този въпрос и външното мислене, и вътрешните разсъждения са напразни. Бог в абсолютния си смисъл е Непознаваем. И който упорства в търсенето на отговора, какво е Бог, той се превръща в прах, който хаотично се разнася из пространството. Ето ви тайната за произхода на праха. Мислете защо хората чистят праха.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1

Аз нямам гроб

   Изкопайте един гроб, закопайте Ме в него. След десет дена ще разкопаете гроба и ще видите дали съм в гроба или не. Ако не Ме намерите в гроба, Учител съм; ако Ме намерите, не съм Учител.
   От хиляди и милиони години Аз нямам гроб. Тези, които Ме посещават на гроба, не са Мои ученици. Те са същества на миналото. Аз обитавам в Абсолютната сфера на Непознаваемото, но сън оставил една малка вратичка, която е път към душите и сърцата на тези, които търсят Истината.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Pages: [1] 2 3 ... 10