Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on юли 14, 2018, 10:53:34 am »
Ако се върнем пак към темата за възнесението на Земята, явно има нужда да се напомня на хората на какво са способни. Защото творейки негативност, творейки срещу брата и сестрата си се създава Тъмнина, която отива директно в духовното сърце на Майката Земя, а в това време на възнесение Земята не приема повече нашата тъма и ни я връща обратно под формата на природни бедствия. Тя не само се чисти от всичко наслоено през последните няколко хилядолетия, тя се чисти и от това, което в момента изпращаме по неин адрес. Трябва всеки ден да си напомняме на какво сме способни и какво вършим, защото всичко се пише на всеки един от нас, творейки индивидуално всеки каквото му е на ума и в сърцето. Затова няма нищо необичайно в природните бедствия. Само наблюдавайте какво и къде се случват и с каква сила и как това говори за хората, които живеят по съответните земи и държави. Там където цар и господар е егоизма, там където се случват най-големите несправедливости сред населението, там Земята ще се чисти с най-голяма сила и интензивност. 
12
Вечни въпроси / Re:Мълчанието и тишината
« Last post by Dimitar Ochkov on юли 14, 2018, 10:29:00 am »
https://www.youtube.com/watch?v=z5GEH1yxtgk
13
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on юли 14, 2018, 09:03:43 am »
Много хора тръгнали по духовната пътека правят грешката, че започват да отричат материалния аспект на живота. С това те отричат и самия себе си, който в момента е не само дух но и физическо тяло. Материалния аспект на съществуването е толкова важен и значим, колкото и духовния и трябва да се постигне мир и при едното и при другото.
Има някакво опиянение от духовността, от това да се докосваш до Любовта и Светлината на Бог. Само че Бог се намира и на Земята, в природата, в телата ни, във всички съвършени природния проявления.
14
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on юли 13, 2018, 11:11:52 am »
Дойдем ли до Учителя

   Да дойдеш до положението на светия, това значи да се качиш на един от високите върхове в живота и оттам да гледаш целия свят, прострян пред тебе като на длан. Обаче дойдем ли до Учителя,  за Него не може да се говори. Той е особен свят, особена система, особен живот. Той включва в Себе Си всички възможности.
   Светията е едно чудно дете на живота, но дойде ли се до Учителя, Той е особена и скрита система. Светията свети в светлината, но Учителя свети и в мрака. Учителят е отвъд света и явленията. Учителят има три вида очи. Първите очи са затворени, с тях Той вижда света. Вторите очи са затворени, с тях вижда невидимите светове. Третите очи са отворени, с тях оживотворява Тайната на Храма. Учителят живее във вселена от енергия и съзнания. Учителят е дихание на Велика Тайна.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
15
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on юли 13, 2018, 10:54:46 am »
Из „Прасъстоянието“
Раздел „Неведомостта на Мистерията“
Древно Безмълвно Изумление

   Как ще обясниш Мистерията на Неведомото? И можеш ли да обясниш Мистерията на Неведомото? Защото тук всичко е заглъхнало. Няма глас, няма слово, няма време и безвремие. Няма живот, който го ограничава. Няма растеж, нито цветя. Няма очакване на пролет. Тук всичко е безкрайно. Тук всичко е дълбинно. Тук царува само едно – Древното Безмълвно Изумление, защото това е Абсолютната ни Родина. И тя е наречена Мистерия Неведома.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Родено сме от Мистерия и вървим към нея

   Има един Свръхреален свят. Той е изтъкан от Неведомост, Неведомост, Неведомост. Тук нямаш очи, а виждаш далечното. Тук нямаш уши, а чуваш скритото. Тук нямаш сърце, а целият трептиш в неизразимост. Ние сме родени от Мистерия и поради това вървим към нея. Тази Мистерия е нашият Корен. В тази Мистерия няма нищо. Не е ли Нищото нашата опора? Ето защо аз улових Безкрайността и съм изумен от собственото си величествено Незнание.

Старецът Ал Махор

Скала от Невидимата Планина на Абсолюта

   В тази Велика Мистерия няма нищо, освен Аариха, Аариха, Аариха – Скритост, Скритост, Скритост. В Скритост живее Величествената Истина. Що е Истината? Преизобилието на Мистерията вътре в нас. Истината е отломък от Праогън, който е слязъл от Абсолюта. Истината е Скала от Невидимата Планина на Абсолюта.

Старецът Ал Махор

Възкачва се в Тайната на Безмълвието

   Който е познал Скалата, той иска да познае и цялата Планина. Който е познал Отломъка от Огъня, иска да познае Праогъня. Кой може да познае Праогъня? Само този, който се възкачва в Тайната на Безмълвието. Истинският човек върви от Вечното Безмълвие към Безкрайното Безмълвие и от Безкрайното Безмълвие към Безмълвието на Абсолюта. Но откъде идва това Безмълвие? То е най-древният Дар на Абсолюта. Чрез този Дар съществата се завръщат.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
16
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on юли 12, 2018, 09:51:06 pm »
Да си бяла душа значи, че развитието ти преминава по най-различни и разнообразни пътеки и нямаш ограничения. Можеш да се носиш по всяка една пътека, всичко ти е интересно, искаш да научиш колкото е възможно повече и по всякакви въпроси. Стремиш се да усвоиш колкото се може повече умения, впускаш се в какви ли не занимания, опитваш, пробваш, тестваш. Любопитството ти няма изчерпване, непрекъснато намираш нови и нови неща. Ако си бяла душа не е възможно да ти бъде скучно, защото с каквото и да се занимаваш, дори и да ти се струва в началото несвойствено за теб, ще навлезеш в него, ще го усвоиш до степен на професионализъм и ще ти стане приятно да го извършваш в крайна сметка. Но бялата душа не можеш да я видиш да се задържа на едно място с едно занимание през цялото време. Когато усвои нещо преминава към следващото, което си е наумила. А когато се захване с езотерика, понеже това си е доста необятна тема бялата душа може да навлезе в големи дълбочини. То й е вградено да търси и като ловно куче надушва и намира всяка следваща следа по пътя към Истината.
17
Текстови файлове / Законите на мисълта
« Last post by Dimitar Ochkov on юли 12, 2018, 09:29:35 am »
Из Словото на Учителя Петър Дънов

ЗАКОНИТЕ НА МИСЪЛТА

Съставител: Елеазар Хараш

за теглене
18
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on юли 11, 2018, 10:12:27 pm »
Последните най-големи изпитания на Земята за хората на Белия пламък.

Събиране на себе си дори при следните условия:
1. Пълна липса на любов в живота от страна на другите хора, дори от най-близките ти хора. И въпреки това продължаваш да обичаш.
2. Тотална самота и (само)изолация. Независимо от това не се отказваш да бъдеш сред и да се срещаш с хора.
3. Изоставяне от всеки. Но прощаваш на всеки за всичко.
4. Изправяне срещу всички възможни страхове и разрешаване на противоречията свързани с тях. Страданието, болката, мисълта за смъртта и самотата, всичко си идва на мястото.   
5. Приемане на всеки изход, на всяко събитие от лично и светско естество. Няма повече борба между дуалностите нито в душата нито при участието в живота и света.
6. Приключване с небалансираните изражения на емоционалното и менталното тънки тела. Ставаш невъзмутим. Равновесие и контрол на чувствата. Усвоява се тишината и хигиената на мисълта. Край с произволното проявление на мисълта. 
7. Приключване с уроците свързани с духовната гордост и чувството за специалност бидейки душа на белия лъч. Край със самоличностите и егото. Край със значимостта на самоличността. Ставаш никой и всеки, ставаш "Аз Съм Присъствието".
8. Душата излиза на предна позиция. Висшия аз поема кормилото на личния живот, който вече не е толкова личен.

Когато хората на Белия лъч се излекуват от всички предизвикателства от такъв сорт и много други, които не упоменавам тук, те могат да преминат свободно в духовното царство, където съществата се разбират за всичко и работят заедно за осъществяване на общите цели.
19
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on юли 11, 2018, 09:02:35 am »
Бог е в Моята мисъл

   Казвам „Моята мисъл“, като подразбирам новата мисъл, т.е. миълта на живия Бог, с Когото съм свързан.
   Бог е в Моята мисъл и които Ме слушат, ще станат свободни. Казвам: Свободни стават търсещите Истината. Свободни стават благодарните. Свободни стават течащите. Свободни стават съзнателните. Свободни стават познаващите единството си с Мене. Свободни стават величаещите Любовта. Блажени са свободните.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
20
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on юли 11, 2018, 08:44:15 am »
Из „Прасъстоянието“
Самопробиване на себе си

   Пътят на Прасъстоянието е самопробиване на себе си. В това самопробиване ние разкъсваме в себе си мрежите на световете. И така достигаме до истинската, древната Пратъкан. Тази Пратъкан е Мистерията – Великата Необяснимост. Тя има в себе си отвор, чрез който узнаваме Прасъстоянието. Ние трябва да движим себе си към Мистерията, а Мистерията е тази, която ще ни отключи Прасъстоянието. И ние ще заживеем в един аболютно необясним свят. Този свят, без да е свят, е Място на Неизреченост и Неведома Пълнота. В това Място не се зараждат нито мисли, нито чувства, нито желания, защото тези неща са раждания, сътворявания. Всички велики същества никога не са се зараждали навън. Те дори и когато излязат навън, живеят в собственото си Нерождение. А техният древен вътрешен дом всякога се е наричал Хатама – Тишината. А не търсят ли всички тази Тишина?

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Става магнит за Прасъстоянието

   Пътят към Прасъстоянието се образува от онова говорене, което прилича на Безмълвието, от онази чистота, която прилича на Извора и от онази Любов, която прилича на Неизменната Безкрайност. Който е разбрал това, той става магнит за Прасъстоянието.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Потънкостите на твоя личен и скрит Път

   Пътят към Прасъстоянието е Мистичен Път. Той е Път, който е скрит вътре в Пътя. Ако успееш по своя Път да познаеш Бога, тогава самият Бог ще ти открие Пътя в Пътя, или Потънкостите на твоя личен и скрит Път. Така Бог ще те заведе в Скритата Си част, която е наречена Абсолютът и която е мястото на Прасъстоянието. И тогава Прасъстоянието става наша Храна.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Велико Отказание от себе си

   Пътят към Прасъстоянието е особено отношение към Отсъствието. Колкото повече се очиства човек, толкова повече се се увеличава Отсъсътвието. При най-голямото очистване човекът постига способността на Велико Отказание. Тука Висшето Аз, което е Висшата Божественост в човека, се отказва от себе си пред Скритата Дълбочина на Истината. И тогава в човека се заражда Прасъстоянието.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Богове паднали и богове въздигнати

   Има богове паднали и има богове въздигнати. Боговете, които са паднали, са се вкопчили в своята Божественост и Прасъстоянието ги е изоставило, защото Абсолютът е поискал да им даде нещо повече от Божественост – Себе Си. Боговете, които не са паднали, са избрали Скритата Мистерия на Абсолюта. И така те са били въздигнати от Него. Те и досега живеят в Неговото Прасъстояние. Те се хранят с Мистерията на Прасъстоянието. А другите, които са станали хора, се хранят с илюзията на сътвореността.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Нашият Баща и нашата Майка

   Ние не познаваме своя Баща и своята Майка. Прасъстоянието е нашият Баща. Прабездната е нашата Майка. Когато познаем своя Баща и своята Майка, ние вече няма да бъдем облечени в човешкото естество и ние вече няма да сме ограничени от световете. Ние ще бъдем не човеци, а същества. И ще живеем не в светове, а в изобилието на Прасъстоянието. Това Прасъстояние е наречено Свободата. Другото му име е Древността, Величествената Древност.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10