Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on ноември 13, 2018, 09:33:20 am »
Господ е Любов и Господ е безкрайно милостив. Но Господ е Закон и този Закон е също Любовта и Милостта. Тези, които вършат зло през живота си на хора и си мислят, че понеже Господ е милостив ще им позволи просто така без да са си го заслужили да влязат в Божието царство ще бъдат много изненадани и даже шокирани след смъртта си. 
12
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on ноември 13, 2018, 09:27:05 am »
Тези, които сега вършат зло, за да облагодетелстват себе си, своята клика, своето семейство, своите верни поддръжници няма да повярват, че така създават адът за себе си. Докато човек не осъзнае, че трябва да работи за цялото напълно безкористно, за прославяне, за радост и за пребъдване на целия живот и на Бога, този човек или се учи, за да се изправи или се е запътил към ада с твърдата си убеденост, че е прав за себе си.
13
Кътчето на Веласкес / Re:Проблясъци
« Last post by velaskes on ноември 13, 2018, 08:04:11 am »
Господ е Любов. Всичко е Господ. Божествената Любов е Всичко.
14
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on ноември 13, 2018, 07:35:22 am »
Кой е бил Дънов

   Кой е бил Дънов в миналото, никой не знае. В бъдеще Той ще дойде под друго име.
   Никой не знае миналото на Дънов и никой няма да го узнае. Никой не знае бъдещето на Дънов и никой няма да го узнае. Аз сменям имената и формите си и дохождам всякога там, където е Любовта. Моята Любов е съставена от Свещен Огън. Моята Любов е крепост от чист Огън. Моята Любов е врата за вас, за да дойдете в Моя Огън и за да познаете Живата Вода. Казвам: Живата Вода тече отвътре.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
15
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on ноември 13, 2018, 07:18:33 am »
Любовта е била Негова Хамира

   В Древността Боговете, които са се отказвали от своята истинска Любов, са получавали правото да се завърнат в Меравот – Древноскрития. Древните знаели, че преди Любовта да е била истинска, тя е била нещо друго, по-дълбоко. Тя е била Древна. А преди да е станала Древна, тя е била нещо друго. Тя е била Негова Хамира – Негова Дълбина. И когато тя е излязла от себе си, тогава тя е станала Древна, после – истинска, после – правилна и така надолу, докато се изгуби.

Прасъщество, съставено от Неведомост

   Древната Дараяра е тук – Древната Любов е тук. Но тя е скрита в своята Дълбина, а не във времената. Дараяра не разбира времената. Тя знае само Древността и Него .Дараяра знае, че Той е върховната Непостижимост. Дараяра знае, че Той е Прасъщество, съствено от Неведомост. Древните знаели, че Дараяра е Безкрайна, защото се  е учила в Него, в Неговата Древност, в Неговата Дълбина, а пък Той никъде не се е учил, защото е Съвършен. Казвам: Как е станал Съвършен, това никой никога не е узнал.

Образ и Подобие на Неизречеността

   Дараяра е най-древният Кристал. Тя не е съставена от Слово, а от Безмълвните Дълбини на Меравот – Древноскрития. Поради тези Безмълвни Лъчи тя е останала Несътворена. За тази Дълбинна Любов Древната традиция мълчи, защото в нея не тече разбираемото, а Неразбираемото, Дълбинното. В съществата тече светлина или тъмнина, а в Дараяра тече Безмълвие и Неизреченост. Съществата или говорят, или мълчат, но Дараяра е винаги Дълбинна и Неизразима, защото тя е Образ и Подобие на Неизречеността. Тя е Образ и Подобие на Това, Което превъзхожда всичко.

Харахот, Харахот, Харахот

   За да живее Дараяра във Вечността, тя трябва да отстрани времето и сътворението. Но Древните Старци, казвали още: „За да живее Дараяра в Безкрая, тя трябва да отстрани и унищожи Вечността“. Древните казвали още: „За Дълбинната Дараяра Вечността е радост, а Безкраят е Царство, Покой, Преизпълненост“. А които са Ме питали какъв Покой, Казвам: Невиждан Покой. А когато са ме питали има ли нещо повече от това, Аз казвам: Най-дълбинната Дараяра е нещо повече от Царство, Покой и Преизлълненост. Отвъд това е само Харахот, Харахот, Харахот – Неведомост, Неведомост, Неведомост.

Древният превъзхожда и Безкрая

   За Меравот няма мнение, няма Слово. Словото е условно. Той го е създал, Той го е образувал, а сам Той е Необразуван. Той е останал Скрит в Нищото, а от Него е излязъл като излъченост Безкраят. Но Той, Древният, превъзхожда и Безкрая. Когато Древните съзерцавали Тайната Му, те открили, че Словото е създадено, за да търси Непознаваемото.

Той е Дълбинно Несъществуващ

   В Древния, в Нищото няма спасение, няма възкресение, защото тук няма какво да се спасява и няма какво да възкръсва. Всичко е цялостно. За да се спасява нещо, то трябва да е създадено. В Нищото няма създания, няма дори живот, защото Меравот превъзхожда живота, превъзхожда съществуванието. Той е Дълбинно Несъществуващ. А всичко, което има съществувание, е Негово ограничение. Когато Древните са създали Неговата Тайна, те са открили, че в нея има само Необятност, която е Възхитителна и Неизречима. Те разбрали, че тази Необятност може да бъде понесена от Несътворени духове, и то непълно.

Той е Върховният Замисъл

   Той е Върховното Нищо. Той движи Истината. Той е случайността, която те намира. Случайността е създадена, за да се случат нещата. Той е Събитието в събитията. Чрез събитията Той променя събитията. Събитията са Негово докосване, което променя възгледите. Нищото е дарило Безкрая са най-древната Свобода. И Древният ни вика и призовава там. И един ден това ще се случи, защото Той е Върховният Замисъл.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
16
Кътчето на Веласкес / Re:Проблясъци
« Last post by velaskes on ноември 12, 2018, 08:09:34 am »
Този свят е за обучение и за изпитание на божествената душа. Истинския живот не се съдържа в благата на този свят, той се намира отвъд този свят, отвъд този свят е света на вечността. А този свят и всичко в него е временно явление.
17
Кътчето на Веласкес / Re:Проблясъци
« Last post by velaskes on ноември 12, 2018, 08:05:07 am »
Няма едно добро дело, което да не бъде възнаградено подобаващо. Няма едно злодеяние, което да не се заплати след това. Всеки получава в отвъдния живот, това което е дал или не е дал/отнел/ на брата и сестрата, докато е живял като човек.
18
Кътчето на Веласкес / Re:Проблясъци
« Last post by velaskes on ноември 11, 2018, 06:52:51 pm »
Господ е Любов. И по същия начин човек каквото обича в този свят в това се превръща и в отвъдния.
19
Кътчето на Веласкес / Re:Проблясъци
« Last post by velaskes on ноември 11, 2018, 02:37:41 pm »
Всяко едно същество в духовното царство се подчинява и спазва Божествения Закон. Няма значение колко е напреднало дадено същество, каква мощ, енергия и способности има, какви светове и дори вселени е спомогнало да се създадат чрез него. Богове, Архангели, Майстори, Учители - всички се прекланят пред Мъдростта и Любовта на Единствения Отец. А микроскопичния човек от малката планета Земя има наглостта, самочувствието и невежеството дори да отрича съществуването на Великия Единствен Отец.
20
Други книги / Re:Емануил Сведенборг - книги
« Last post by velaskes on ноември 11, 2018, 02:29:32 pm »
В youtube канала "offTheLeftEye" се разясняват, онагледяват и привеждат към съвременната гледна точка идеите от произведенията на Сведенборг.

https://www.youtube.com/channel/UC5kBvit8NAsLO3o-8SNGAOA
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10