Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on февруари 08, 2019, 08:37:39 pm »
Забележителна поредица от съобщения на Ел Мория за създаването на Вселената започна днес в Абсолютера чрез Михаил О.
12
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on февруари 08, 2019, 07:53:43 am »
Мъдростта като качество на Безусловната Любов. Душата има цялата възможна информация на разположение. Душата черпи информацията директно от Източника. За да стане тази информация Мъдрост трябва да се изпита лично в дадени условия. Душата изпраща части от себе си в най-различни светове да изпитва дадена информация и най-вече да изпита как дадена информация води винаги към Източника си - Безусловната Любов - нашия велик Отец Абсолют. Само чрез директен опит всяка информация може да се превърне в дълбока безкрайна мъдрост, стабилно закотвена в духовното сърце на душата.
13
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on февруари 07, 2019, 08:07:39 am »
Сега ще разнищя Търпението от една по-различна гледна точка. Търпението като качество на Божествената Любов. В нашия тримерен свят, който сега претърпява промяна, вибрацията на цялата материя е относително забавена. Нещата както се казва стават бавно. От намерението за нещо до осъществяването му има времеви период и разстояние на определен ред от мисли, планирания, идеи, въодушевление и накрая конкретни последователни действия. Търпението като висше качество е това, което позволява да се мине през процеса на осъществяване по мирен и спокоен начин - балансирано, без бързане, без големи очаквания, с вяра в успеха, с мъдрост, с грижа към детайла и общо взето с майсторството на цялата душа. С каквото и да се занимаваме ние творим. Един стол да направиш, това е творение и от стол до стол може да има хиляди модификации. И този стол за да стане според намерението ни от първата идея до финалното творение това е отдаване на сърцето и душата. По същия начин и сътворяването на едно прекрасно вътрешно състояние в душата, това е велико творение, може би най-великото творение, което можем да сторим с човешкия си живот и това е процес, който се твори и се поддържа постоянно. Това е като огън, на който трябва да подхвърляш дръвца, за да го поддържаш жив. И за всичко това се изисква малко или повече да сме способни на търпение. 
14
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on февруари 05, 2019, 07:51:10 am »
Смелостта е качество, което можем да проявим, когато горните страхове, които описах надават глава от небитието. Смелостта е суб-качество на безусловната любов. Страхът те спира, създава препятствия на пътя за свободното движение напред, блокира, смразява, свива, ограничава и унищожава. Смелостта позволява разумно да продължим да се движим напред, чрез нея си отваряме врати, премахваме барикади, освобождаваме вътрешния си потенциал да се реализира и да разцъфтява. Затова смелостта е качество на Любовта.
15
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on февруари 04, 2019, 08:28:24 am »
Човек трябва да съумее да се освободи от всеки един страх включително и тези фундаментални страхове проектирани върху болката и нуждата на физическото тяло и свързани със загубата на своя земен физически живот. Това са много дълбоки подсъзнателни и силни страхове подхранвани от нашия ум, когато се замисляме над въпросите на съществуването и разбира се когато сме се наранили или сме заболели от нещо. Умът, който е отделен от цялото мисли за своето оцеляване. Като си болен, умът мисли как да оздравее, като те боли умът мисли как по-бързо да смекчи болката, когато ти се струва че умираш или че има такава възможност умът прави от мухата слон като почва да се страхува от собствената си проекция за смъртта.
Затова да си смел означава да си смел дори пред най-страшното, което може да се изпита. И това не е някаква безразсъдна спонтанна смелост, това е смелост изкована от дълбоко разбиране. При положение, че човек е осъзнал, че е Божествено същество с безкрайни възможности живеещо в сигурната прегръдка на своя Небесен Отец как може да се страхува от такива дреболии като страданията и мъченията на плътта и края на физическия живот. Когато има някакви страхове това показва, че човек още не е намерил силата на вярата.   
16
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on февруари 04, 2019, 07:57:58 am »
Процеса на възнесение представлява ускорение на човешката съзнателност, с други думи това е ускорение на вибрацията на частиците, съставляващи душевната ни енергия, като следствие от разширяване на само-осъзнаването. Осъзнаването на Истината в условията на тотално объркване представлява това разширяване и ускорение на разума, което ни променя вътрешно, променя дълбочината на всичко, в което вярваме, нашите убеждения, което от своя страна отваря допълнително още нови хоризонти и постепенно процеса на вътрешно изчистване от негативния баласт напредва и буквално ставаме по-леки, по-свободни и по-лесно се издигаме към по-горните сфери.
17
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on февруари 02, 2019, 05:43:31 am »
Аз съм причината

   За всяко нещо, което е ставало и става в света, все Аз съм причината. (55/стр.13)
   За нещата, които стават в света, все Аз съм причината. Аз въздигам и обожествявам. Аз отключвам пътя на хората и Аз го заключвам. Мене никой не може да Ме излъже, защото познавам думите на очите. Очите са древна същност на човека. Очите на човека са неговата Истина и понеже познавам Истината, в която живея, познавам и очите. Има очи, в които живеят ангелите. Има очи, в които живеят боговете. Казвам: Твоите очи са твоята Истина. За Моите очи не мислете, не се изказвайте.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
18
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on януари 31, 2019, 09:42:38 am »
Както е казано да не осъждаме, ето и значението му конкретно. Да не осъждаме човека/душата за грешките му. Душата и човека са божествени същества, които се учат в света на илюзията и объркването. Техните действия може да не се идеални докато се учат, но всичко това е поправимо и няма нужда самия човек да се обявява за грешен.
Но трябва да се научим да разпознаваме кое е грешка и кое не е грешка и ако е нужно да се показва и обяснява защо човек се намира в грешка. Но това само ако ние самите не правим такива грешки. Ако сме съзрели гредата в своите очи, тогава можем да показваме и гредите в очите на другите. Изтъкването на грешките може да стане, само ако човека те засяга директно с действията си(напада и наранява твоята цялост) или търси информация защо се намира в грешка и как да се изправи. Да се изтъкват грешките на другите без тяхната съпричастност е нарушение на закона на свободната воля.
19
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on януари 29, 2019, 08:17:25 am »
Аз мога да влизам в нещата

   Някога вляза във въздуха и веднага се яви вятър. Щом изляза от въздуха, времето утихне. Като дойде бурята, оплаквате се; като дойде зефирът, доволни сте. Някога съм зефир, някога съм буря. Всичко събарям по пътя си. (55/стр.12)
   Аз мога да влизам във вятъра и да излизам от него. Мога да направя от вятъра и буря, и полъх. Аз мога да влизам в нещата и да живея в тях вътрешно. Навсякъде прониквам. Вятърът е инструмент на Моя Дух. Вятърът е същество, с което мога да говоря и той Ме чува. Вятърът дори си има свой собствен поглед. Какво ще кажете на това? Който има духовно мислене, Ме разбира.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
20
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on януари 29, 2019, 08:04:22 am »
А в публикувания тази сутрин чанелинг на Отец Абсолют чрез Марта се разкрива, че клонираните хора живеят без душа и енергийно зависят изцяло от другите. Създаването на клонинги от рептилоидите е най-голямото престъпление срещу законите във вселената. Трудно е да си представиш жестокостта, която е нужна, за да създадеш същество, което е обречено да се мъчи без смисъл и без продължение и развитие, с един единствен физически живот.
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10