Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on декември 26, 2019, 09:34:16 am »
Днес Отец Абсолют заговори за Орионците и сега всички се чудят, кои са пък тези. Това са същите прекрасни рептилоиди, които се опитват с генетични експерименти да направят своите души божествени и да излязат от рамките на четвърто измерение.

Уви това е напълно невъзможно и не води до нищо, освен до създаване на временни химери и всякакви нефункционални създания, които не могат да се размножават, страдат от всевъзможни имунно-дефицитни ретроградни болести и неизбежно умират и изчезват напълно след едно или най-много няколко поколения. 
Уважаемите рептилоиди не могат да направят нищо трайно с ДНК-то на Божествената душа, защото тя не е статична. ДНК-то се проектира от самия Абсолют през всички измерения и плътности и ДНК-то в основата си е абсолютна категория. Някой може да се опитва да го променя, донякъде може да се получава, но то неизменно възвръща съвършените си параметри. И това важи за всяко едно Божествено творение в цялото Божествено Мироздание.
22
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on декември 25, 2019, 06:46:44 pm »
Какво е това Бяло Братство на Алцион?

Това са душите от 7-ма плътност, които обитават нашите 3 възнесени планети от 7-ма плътност. Те са свободни от физическа форма, но могат да се проявяват с такава, ако пожелаят и то съвсем свободно. Могат да посещават останалите хора от 6-та и 5-та плътност по другите ни планети и навсякъде другаде по цялата галактика и отвъд. За тях няма никакви ограничения къде да бъдат и какво могат да правят. Когато се проявяват във тяло изглеждат целите сияйно бели, някой може да ги сбърка за ангели, в което би имал право.
23
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on декември 25, 2019, 02:57:30 pm »
Колко стари са Плеядите?

Много много по-стари от това, което вашата нагласена фалшива наука ви преподава. При нас не само, че има формирани планети около нашите слънца, но и тези планети са обитаеми с хора, които изглеждат точно като вас. Разликата е, че при нас органичния живот започва от 5-та плътност. Самите плътности са до 10-та, като 10-та е Атлас, който е не само звезда/слънце но и напълно функционален Безкраен Творец. 
24
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on декември 25, 2019, 10:15:14 am »
Кажи вашите плеядиански същества от по-ниска плътност имат ли по-добро разбиране за функцията на вашата Съзнателност от 9-та плътност?

Няма как да имат такова разбиране, защото ако го имаха нямаше да живеят в плътността, в която са. Но понеже всичко, целия живот в цялото му разнообразие се движи във възходяща спирала на духовна еволюция, тяхното разбиране също се разширява малко по малко. На някакъв етап те ще минат към нова форма или безформие на съществуване. Но всичко става, когато му дойде времето. Никой не бърза за никъде. Всяка форма на живот съществува, където съществува защото има причина да е там. 
25
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on декември 25, 2019, 10:06:12 am »
Алцион, кажи повече за вас, ако е възможно?

Няма да има смисъл да разкриваме информация, която е безполезна и несмилаема за вашето ниво на разбиране. Но ще ти кажем, каквото може да разберете.
Ние сме звезда или както го наричате слънце. Ние произвеждаме Божествена Светлина/Любов. Това е първична захранваща вибрация, гориво, за захранване на живота по нашите планетарни системи. 
Според вашата наскоро формирана терминология, ние сме колективна съзнателност от 9-та плътност(9D). Ние не сме физически или т.нар. биологически същества и не използваме тела и планети, за да съществуваме. Ние Сме, ние сме съзнание, което е единство и функционира, за да може дадената звезда/слънце да върши работата, за която е създадено.
26
Видео / Плеядианците от Тайгета - Космическа агенция
« Last post by velaskes on декември 24, 2019, 06:48:11 pm »


На този канал за първи път излиза най-директния и открит контакт с Плеядианци от 5-та плътност(повечето са жени, които изглеждат точно като хора, много млади и красиви на вид, но са мъдри като стари хора), които се намират на техните свръхмодерни космически кораби в орбитата на Земята. 
Повечето съобщения са написани от самата плеядианка Сварyу, на нейния космически кораб в орбитата на Земята и изпратени оттам по нашия земен интернет на земните жители Гошия и Роберт, които са от Испания, Барселона.
За първи път излиза толкова много и подробна информация за 5Д реалността и много завеси и заблуди се събарят за реалността на Земята.
Най-удивителното за мен е, че това не е канализирана информация, а директно написана от представител на на извънземна раса, което предполага, че информацията ще е още по-точна.   

https://www.youtube.com/channel/UC2MMhSGDuf9kKXPvXfgOr9w - на английски
https://www.youtube.com/channel/UCYjj30Cp0U9coWALouInCbg - на испански

А тук има някои леко нескопосани преводи на български, където явно е ползван гугъл преводача и е редактирано що годе смислово.

https://www.svaruupapriananda.com/
27
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on декември 24, 2019, 12:36:23 pm »
Всеки, който е дошъл на Земята да промени нещата към нещо по-ново и по-различно и по-добро, всеки месия, светия, всеки изобретател и иноватор, всички те са един вид разрушители. От гледна точка на изградените стереотипи в обществото такива хора са "лоши" хора, защото с това, което вършат променят наложените стереотипи.
Исус е бил виждан от власт-имащите през онези времена като някой, който размътва водата, който дава нови идеи на бедните хорица, който омайва всички със сладки приказки. За власт-имащите Исус не е бил добър човек. Но вижте в действителност как стоят нещата и кой е Христос, самия Бог дошъл като човека Исус сред човеците. А егоистичните власт-имащи са виждали не Бог в него, а същинска заплаха за своето статукво. 
28
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on декември 24, 2019, 10:15:18 am »
Много странни създания са тези Рептилоиди, хем имат душа, хем тази тяхна душа е ограничена и различна от нашите души.

Най-близкото, до което могат да се оприличат негативните рептилоиди е изкуствения интелект. Ум, интелект, да, в това е тяхната сила. Съзнание обаче отсъства. Няма и съвест. Има кошерен ум, който работи като самозащитен механизъм. Понеже няма съвест на базата на някакви данни и на наблюдения на средата те създават своите правила на съществуване. И правилата или законите, които налагат са техния вид съвест.
Душата е както ти казахме по-горе е вид ограничение, в случая при рептилоидите ограничението е по-голямо и по-крайно. Има някакви рамки, в които се развиват техните души. Когато тръгнат по светъл път, както много от тях са сторили вече душите им стават с други качества, с други по-ярки цветове и с по-бързи вибрации. Тази интелигентност, за която говорим, те използват за съвсем други мирни цели и вие бихте се удивили ако знаете какви цивилизации и технологии строят. В създаването на техники и технологии рептилодите наистина нямат аналог. Всичко, което е изкуствено измислено идва през техния кошерен ум.   
29
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on декември 24, 2019, 09:43:33 am »
Моля, обясни как Рептилоидите работят срещу нас?

Това е много дълга тема, защото вие сте обусловени на всякакви възможни нива от тримерно програмиране. След това и на физическо ниво са ви ограничили в огромна степен.
Трябва да разберете, че рептилоидите нямат творчески способности като вас, но имат много силен ум и голяма интелигентност. Те са толкова хитри, че са успели да канализират вашата собствена божественост да работи срещу самите вас, като са съумели да внедрят във вашите съзнания цели идеологии. И вие сте се хванали на въдиците, вие сте повярвали на тези идеологии и затова преживявате цялото това страдание, което преживявате. Времето е дошло, за осъзнаване и за отхвърляне на всички тримерни ограничаващи вярвания.
30
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on декември 24, 2019, 09:16:44 am »
Дай конкретен пример как да се разруши една технология чрез мисълта?

Има много начини. Използвайте вашето въображение. Бъдете креативни.
Всяко техническо устройство има енергиен двойник, нещо като силово поле около себе си. Понеже всяко нещо, което е създадено, е създадено от компоненти, които от своя страна са групирани блокчета Божествена Светлина. Разбирате, че нещо, което е създадено, за да функционира по даден начин е създадено в някакъв ред и последователност и когато те се нарушат то спира да функционира. Вие може да манипулирате чрез съзнанието си блокчетата Божествена Светлина и да разстройвате силовото поле на дадена система. Това важи за абсолютно всичко, което е около вас. Напомням, че нямате право да вършите това срещу други хора или същества, защото така ще си навлечете карма. Но може да го правите срещу инвазивни и застрашаващи живота ви технологии, които се въвеждат срещу вас.

Но защо рептилоидите могат да работят срещу нашето унищожаване а ние не може да им противодействаме по същия начин?

Те са паднали създания, а вие не бихте искали да станете като тях нали? Ако работите както те работят, точно това ще ви се случи, ще станете паднали същества. Защото има неотменими вселенски закони, които поставят всеки на мястото му, според делата, които върши. Нека те вършат каквото са решили да вършат, то в голяма степен е безполезно срещу вашата сила. Ние затова ви призоваваме да се осъзнаете, да повярвате какво можете. Оттам нататък абсолютно никой не може да ви стори нищо лошо, ако ще и целия ад да изсипва насреща ви. Разбираш ли.

 
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10