Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Други книги / Re:Емануил Сведенборг - книги
« Last post by velaskes on ноември 11, 2018, 02:23:55 pm »
Биографичен филм за Сведенборг.

https://www.youtube.com/watch?v=RdzeFKh9_D4&t=795s

Един от първите и най-влиятелни реформатори на догматичната религиозна мисъл!
22
С най-прости думи да бъдеш осъзнат творец на реалността си е да излъчваш вътрешно доброжелателност, да говориш доброжелателно, да мислиш доброжелателно, да чувстваш доброжелателно, да вършиш добрини. Да го правиш за себе си, но и да го правиш за другите и за всичко наоколо - растения, животни, природа, предмети. Цялото добро идва от нашия велик Отец, ние сме тук да си го предаваме и споделяме един на друг. Това е смисъла на живота, в това се заключава безусловната любов, това е главния урок на това измерение. Това вътрешно състояние трябва да се изгради толкова стабилно и дълбоко в нашата психика, че да не може да бъде разколебано и променено от нищо и от никой. Винаги трябва да сме доброжелателни. Само с доброжелателност може да се влезе в 5-то измерение и само с пълна доброжелателност може да се отиде в духовното царство при Боговете и Майсторите и в Светая Светих.
23
Кътчето на Веласкес / Re:Проблясъци
« Last post by velaskes on ноември 10, 2018, 09:28:26 am »
Докато живеем в този свят на свободен избор, пълна забрава и разделение ние виждаме как от продълженията на божествената душа може да стане адски дявол. Тоест този свят е като обеца на ухото за нашите крайни желания да изпитаме небивалото и неистинското.
24
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on ноември 10, 2018, 07:31:12 am »
Ако България не приеме Моето Учение

   Казвам: Ако България приеме Моето Учение, ще стане велика държава; ако го отхвърли, ще пропадне.
   Ако България не приеме Моето Учение, ще пропадне. Ако България не приеме Моето Учение, тя няма да има поглед за невидимите сили, а те ще я разрушат. Ако България приеме Моето Учение, тя ще съгради в себе си безсмъртието – Гласа на вечния живот. Тогава душата ѝ ще пие чист лазур. Тогава душата ѝ ще пие покой и вечност. Но ако не приеме Учението ми, горко ѝ.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
25
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on ноември 10, 2018, 07:15:06 am »
Древното Присъствие

   Адарохот е Древна Величествена Несътворена Планина. Адарохот побеждава без битки, изцелява без лекарства, живее без дихание, помага без действие. Адарохот е Древното Присъствие. Адарохот не търси нищо, защото всичко е вътре в Него. Адарохот не чете и не проучва, защото всичко е в Него. Всичко е вътре в Адарохот и там всичко е ясно. Адарохот слиза, но само в Себе Си, само в тези, които е залюбил.

Опитът пълзи, а Любовта лети

   Древната Аараявара – Древната Чистота – може да говори, защото тя не изхожда от опита, а от Любовта, от Дълбокото Разбиране и Осъзнаване. Опитът винаги е бавен, когато не е одухотворен от Любовта. Опитът пълзи, а Любовта лети. Любовта лети, защото е мигновено разбираща, понеже тя е Живот в Меравот – Древния. Старците казвали: „Когато в Древността Слънцата се възхищавали на своята усмивка, покрай тях минала Аараявара. И тя излъчила такова Сияние, че всички те разбрали, че не са от тази Безпределност, и те преживели някаква тъга“. Слънцата светели, но на тях им било показано, че има нещо, по-дълбоко от светлината, и това е Сиянието.

Величествената Необятност

   Древната Аараявара е създала възхищението, но в своята Безпределност тя е сияеща. Възхищението е само Лъч от Сиянието. В Безпределността възхищението умира, остава само Сияещата Пълнота. Древната Араявара е създала възхода, защото тя самата е безмълвна. В Безмълвието възходът замлъква, защото в Безмълвието Истината е цяла. Древната Аараявара е създала преживяванията, но тя самата обича да живее единствено в Мистерията. В Мистерията преживяванията прекъсват. Остава само едно: Величествената Необятност.

Вкореняване в Аараявара

   Някои се радват на знанията, други се радват на помощта, трети – на обясненията, четвърти – на уединението, пети – на търсенето на смисъла, до древните търсели само едно: вкореняване в Аараявара, защото тя им разкривала Есенцията на Скрития Свят. Когато продължителната Аараявара се заглеждала в Мистерията на Бездната, в един момент тя изричала :“Това е всичко, това е всичко“.

„Вие сте Моите Мистични Храмове“

   Сияещата Аараявара е Откровението на Древния Свят. Тя сияела с Бездънни Лъчи и чакала Дарахар – Гласът – да произнесе Синовете на Безкрая, за да разнесът те Аараявара навсякъде, където не тече Вода – Живот. Когато Дарахар произнесъл Синовете на Безкрая, Древната Аараявара казала: „Ето, вие сте Моите Мистични Храмове. Давам ви Сърцето Си, за да разнесете Тайната на Неизреченият Свят“.

Най-опасната сила

   За този свят съществуват много опасни неща. За този свят най-опасна е Реалността. Реалността е винаги много задължаваща. Ето защо този свят се е гмурнал в хаоса – явен и скрит. Човекът е станал майстор на падението си. Той е станал създател на заблужденията си. Човекът чака спасението си, но не е подал ръка на Бога. Ето защо към човека и човечеството идва най-опасната сила, по-опасна и от Реалността. И това е Зарама – Истината.

Зарама има Тайно Сърце

   Зарама е Огън, скрит във всички огньове. Зарама търси в световете само себе си. А тези, които не я търсят, тя знае, че те увеличават тъмнината на света. Тъмнината е техният палач, защото не са приели Ръката на Зарама. А Зарама много пъти им е подавла Ръка, за да им донесе Лекотата и Свободата. Но за неразбралите я тя е трудно поносима. Зарама има Тайно Сърце за всяко същество, защото Сърцето изначално е Древен Храм на Зарама.

Зарама е вещ Наблюдател

   Зарама е Дарителят на Свободата. Зарама е изгубеното Учение. Отричайки се от Истината, хората оковаха себе си. Зарама е Пътят, Невидимата Дълбина. Зарама живее тихо. Тя не се интересува от това какво са постигнали хората, а имат ли Истината в себе си. Зарама е вещ Наблюдател. От милиони години тя руши погрешните възгледи и постижения на цивилизациите.

Смирението е явление на Дълбината

   Основата на Зарама е невидима. Невидимото е зад пределите. Зарама е странно скрита и древно осветена. Тя живее с Таен Лъч от Меравот. Зарама няма история и затова тя е Древен Водач. Приятелите на Зарама са смирените, скромните, любящите, докоснатите. Смирението е явление на Тишината, на Дълбината. Смирението е не-постижение. Гордостта е постижение и затова, който постига, умира, а който живее в Истината, оживявява.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
26
Кътчето на Веласкес / Re:Проблясъци
« Last post by velaskes on ноември 09, 2018, 10:26:59 pm »
Душите са стотици милиарди. Духа е Един.
28
Най-важното, което всеки човек трябва да знае преди всичко е, че ние сме творчески същности. Ние постоянно творим с инструментите, които имаме, с нашите мисли, с нашите чувства и с нашите вярвания най-общо. Няма значение, че не можем на момента да бъдем свидетели какво сътворяваме, то се сътворява на 100%, създава се нещо и то съществува.   
Когато се осъзнае и приеме това положение, че ние сме малки творци на своята реалност, че нашите инструменти творят постоянно, човек трябва да реши да поеме отговорност и да се научи да използва потенциала си по-осъзнато и по-целенасочено.
В тези времена на квантов преход това е особено важно. Чрез нас хората се проявява 5-тото измерение. Енергията на промяната ни се дава от Централното Слънце, тя изпълва постепенно това място, но чрез нас става внедряването й във всичко живо и в цялата природа. Всеки сам за себе си и всеки в помощ на другия и на всичко живо. Ако човек не приема тази енергия тя няма да го промени и за този човек няма да има квантов преход и възнесение в пето измерение.
Измерението, в което се намираме сега е наше, нашите висши азове са го сътворили за нас. Няма други освен хората, които имат разрешение да работят с този свят директно. Всичко, което става тук, става от нас и за нас.
Нищо не коства на човек всеки ден да прави малка медитация и да изпраща насочена мисъл/чувство в подкрепа на прехода. Даже и да не виждаме моментални резултати, резултати ще има и те ще дойдат много по-бързо отколкото си представяме. Може да наблюдавате примерно за времето в България. Ако някаква дори малка група ежедневно прави творческа проекция времето ще става все по-хубаво. Даже през настъпващата Зима температурите ще се запазят в приятни поносими граници без големи студове и снегове. И нещата ще стават все по-благоприятни в тази насока, с всяка година занапред. 
29
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on ноември 08, 2018, 08:09:58 am »
Нещо повече от живота

   Аз ви давам най-хубавото от Себе Си, запознавам ви с тези Истини, за които никой друг от 2000 години насам не ви е говорил.
   Аз ви давам нещо повече от живота. Аз ви давам Истината. Аз ви давам друго дихание. Аз ви нося разум, който е над ума и над света. Аз ви нося друг живот, който е скрит в живота. Аз ви нося друго благо – благото, наречено Дух.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
30
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on ноември 08, 2018, 07:53:05 am »
Повикан в Адарохот

   Адарохот е Тайната на Живота. Адарохот се създава само от Меравот. Когато Меравот действа, само тогава имаме Адарохот и само тогава Адарохот създава Познанието за Меравот. Адарохот – това е Единството. Само Той решава с кого да създаде Единство, защото Той е Единственият Виждащ. Този, на когото Той е позволил често да се моли, той вече е повикан в Адарохот. За такъв човек – поклон, защото Единството го е повикало.

Чудо на излизането от творението

   Който е в Адарохот, той вече превъзхожда времето, света и всички неща, защото те са творения, а Адарохот е Чудо на излизането от творението. Сътворението е нещо външно. То не е творение на Божията Същност и Сила. То се е случило, когато Меравот се вглъбил и се е скрил навътре. Така светът и външното са заживели, но не като Същност Божия, а като нещо друго. Старците го нарекли „Арая Аривара“ – другата същност, отделената същност. Адарохот е Силата, която превъзхожда и изпреварва събитията. Събитията променят пътища, но човекът на Единството е винаги неизменен. Той живее в Меравот – в Този, който никога не се променя. Древният е, Който променя, но Него никой не Го променя.

Избраност и Позволение

   Всички, които се молят усърдно, са повикани от Адарохот и те ще участват някога в Тържеството на Истината. Да те покани Адарохот, това е нещо повече от всяко събитие. То е Избраност и Позволение да се движиш бавно към Тайната на Меравот. Извън Адарохот има само движение, но няма развитие. Да си повикан, означава да ти е позволено един ден да станеш Едно с Единия. Той те е приел за Своя Част.

Имай само една цел

   Адарохот е Ново Битие в Пътя към Съвършенството. Само Единството е Пътешествие от себе си към Храма. А тези от другата същност пътуват от себе си към смъртта и от смъртта към света, защото те не са пожелали някога Адарохот. Те са пожелали себе си. Адарохот пресича този свят, като ни казва: „Ела, Сърце Мое, за тебе имам Дом в Себе Си. Имал си досега много домове и много цели. Сега имай само една цел – Адарохот, защото без Мене всяка цел е бедна и всеки дом е опустошен“.

Чистият Подвиг

   Мъчителен е Уединеният Път, но той е Чистият Път, Честният Път, Чистият Подвиг. Казвам: Бъди сам, за да бъдеш с Мене. И тогава Аз ще ти дам определеното отпреди времената. Ще дойде ден и ще ти даря Адарохот. И през това Единство ти всякога ще бъдеш в Мене и Аз – в тебе. И всичко Мое ще бъде твое, защото Единството ни е Цяло и Изначално.

Аз съм Единството с Върховния

   Няма приятелство, по-добро от това с Учителя, защото Аз съм Учителят и Аз съм Единството с Него – Върховния. Това Единство е предвечно образувано и то винаги ни чака с голямо Търпение и Любов. Всички, които са постигнали Адарохот, са били много усърдни в Махира – Молитвата. Махира, това е Светлинният Поток, Древният Подход. Който е влязъл в този Светлинен Поток, той постепенно се очистил от всичко сътворено и временно. Така човекът си е изработил Дреха от Неизреченост. Ето Пътя, по който се идва при Мене. Ето Пътя, по който се случва Адарохот.

Посвети живота си на Махира

   Посвети живота си на Махира и не ще се ражда страх в тебе. Аз ще ти отнема страха, защото в Адарохот страх няма. Страхът е нещо извън Адарохот. Махира е създадена, за да доведе Адарохот в живота на Усърдието. Адарохот е Единственият Пазител. Казвам: Единството е Безмълвен Умъдрител. Единството е Древно като Тайната на Живота.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10