Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on декември 06, 2019, 12:19:10 pm »
Какво трябва да е направил някой, че да заслужи втора смърт?

Няма как да ти го ретранслирам конкретно в количествени и качествени единици, които да могат да бъдат разбрани от теб. Има си някакви лимити за вършенето вреда и когато се надхвърлят, кармата, която е създадена е достатъчна да занули своя инициатор. Разбирай, че всичко в Мирозданието се крепи на някакъв баланс и вие отделните души сте жив баланс. Когато баланса във вас се наруши в определена доста крайна степен настъпва край на вашата душа.
92
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on декември 06, 2019, 12:12:59 pm »
А при кармична присъда втора смърт каква е процедурата точно?

Това е сложно да се обясни... Но ако направим аналогия е подобно на вашето наказателно право. Престъпника се обвинява в дадено престъпление, намира се за виновен чрез справедлив съд и се осъжда. В нашия случай престъпника е доста хитра сенчеста психическа същност, която се е научила да се укрива добре в тъмнината на Ада и въздаването на присъдата може да се окаже по-трудно от нормалното. Има души, които са специализиране в намирането и установяването на дадения престъпник, задържането и предаването му на други души, които изпълняват ритуала на втората смърт.   
93
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on декември 06, 2019, 11:42:04 am »
Има ли някакво освобождаване и за дявола някога?

Вариантите са два. Чрез втора смърт, пожелаване да се прекрати дадената същност или чрез прекращаване от втори и трети лица като въздадена кармична присъда. Другия вариант е само-осъзнаване и поемане по пътя обратно към Създателя.
94
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on декември 06, 2019, 11:37:47 am »
Останало ли е нещо ангелско в дявола?

Много дълбоко в сърцевината на всяко същество, което е сътворено от нашия велик единен Създател има частица, която е неизменна, това е Светия Дух. Тази частица е там, неизменна, независимо какво става с даденото същество.

Дявола има ли достъп до тази частица?

В положението, в което се намира, завладян от всички най-долни страсти тази частица е недостъпна(запечатана със 7 печата) за този архетип същество. 
95
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on декември 06, 2019, 11:27:16 am »
А Дявола откъде идва и какво е?

Това е събирателен образ, архетип, създаден вследствие от дадения свободния избор. Когато се правят избори, които не съответстват на абсолютната истина и когато съществата, които се понасят в тази посока на изследване на битието се помрачават след систематичната злоупотреба със своя свободен избор. 

Дявола е божествен ангел спуснал се в ниското за да се учи, но е отишъл в много крайна посока и така се е помрачил, че е изгубил знанието за своето произхождение.
96
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on декември 06, 2019, 10:04:09 am »
На втория въпрос защо черния кабал преследва нечовешки цели?

В този свят имаш два фундаментални избора. Да си със Създателя на Всичко или да си откъснат от Създателя на Всичко. Тези групи от създания са избрали втория вариант. Втория вариант означава предаване в ръцете на Дявола. Дявола е система, която се противопоставя по всички възможни показатели на Създателя. Това противопоставяне е безполезно, но въпреки това му е позволено да бъде, защото има някаква полза за Цялото.
Когато човек прави поредица от избори, които вървят срещу Създателя, той се оказва в положението да слугува на Дявола. Тези хора, ако ги питаш кой е техния господар и ако си позволят да ти отговорят честно ще кажат, че е дявола или сатаната или луцифер. Няма значение името, то е едно и също нещо и означава, че трябва да се асоциираш с извършване на зло, причиняване на вреда и на страдание. Издигане в култ на смъртта и унищожението.
97
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on декември 05, 2019, 09:32:54 pm »
Горното е доста простичко представено, но принципа как банката работи е представен добре, така че да се разбере защо е трябвало да се пазят тайни от клиентите на тези банки. В днешно време банковия бизнес е толкова раздут, от много малко начален капитал - което можем да наречем "нищо" е направено много "нещо". Това нещо в началото е било винаги въздух под налягане без покритие, но чрез методите, по които банките работят, това което в началото няма покритие след това се покрива като се обръща в най-различни блага и средства за производство.
В крайна сметка няколко банкови фамилии владеят целия финансов свят, а оттам дърпат конците за всяка сфера на обществения живот във всяка държава по света. 
98
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on декември 05, 2019, 08:34:00 pm »
Как се е появил тайния черен кабал? И защо преследват такива нечовешки цели?

Това е много дълга история, която ще вместим в няколко изречения. Знаеш какво представлява банката. Черните кабалисти са вашите първи банкери, които са използвали универсално платежно средство като кованите монети от разни цветни метали и впоследствие печатните банкноти, които наричате пари. Те са първите, които са започнали да дават заеми срещу цена върху тези заеми, наречена лихва. Те са първите, които са съхранявали парите на своите клиенти в собствени трезори и едновременно с това са ги отдавали и под наем срещу лихва. Има два проблема в тази дейност, че са започнали да отдават заеми със средства намиращи се в техните трезори за съхранение, които не са им принадлежали и същевременно са изисквали лихва за тях, тоест да се връщат повече пари отколкото са отдали под наем, а тези пари няма как да съществуват в обръщение, всичките възможни пари вече се намират в обръщение. А под пари в началото се е разбирало злато. Както знаете златото е ограничено, не може да се създаде повече злато, то е постоянна величина в икономиката, само се прехвърля от едно лице в друго при различни транзакции. И какво става, когато тази лихва, която се изисква няма как да бъде платена без да не разори някой от притежателите на златото в обръщение и да се вземе неговия дял.
Когато започват да съхраняват злато в своята банка на други собственици примерно за период от една година, те са решили че това злато няма полза да стои в трезора, ами трябва да се даде в заем. Ето как от нищото се прави нещо. И разбира се, никой от тези клиенти, на които се съхранява златото не бива да узнава, че тяхното злато се отдава моментално като нови заеми и че ако си го потърсят всичките наведнъж банката няма да има запас да им го изплати. Ето така банковия бизнес преди векове става тайна организация, която постепенно прераства в нечуван заговор до размери, каквито е трудно да си представите. 
99
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on декември 05, 2019, 07:29:39 pm »
Ще разясниш ли как така когато овладееш своя вътрешен свят, външния свят спира да има власт над нас? Нали все още ще изпитваме глад, тоест да бъдем зависими от храната и все още ще ни трябва покрив над главата и защита от елементите, което е зависимост от материалното положение?

Това е така, но не Ти си гладен и не Ти имаш нужда от защита от елементите, разбираш ли. Твоето тяло има такива нужди. Ти не си твоето тяло. Твоето тяло е временно явление. Ти си вечен. Това тяло е черупка, която ползваш временно и като се захаби захвърляш като непотребна вещ.

Но докато съм с тялото си каква свобода бих могъл да имам?

Ти пак говориш все едно си тялото си. Твоя вътрешен свят е най-важното, това е твоя Дух, това е твоята Душа. Никога не забравяй! Особено си го припомняй, когато си в трудно положение, когато си объркан или сломен и веднага ще намериш облегчение, и душата ти ще ти изпрати най-подходящото разрешение.
Овладяването на вътрешния свят е велика сила, това е установяване на постоянно общуване с Духа. То не значи, че трябва да зарежеш грижата за тялото си, но тази грижа няма повече да те тревожи. Каквото ти е нужно да поддържаш тялото си ще ти се дава винаги. Кога Господ е изоставял своите деца. Това никога не се е случвало! Само вашето безверие спира потока, който идва постоянно към вас от Създателя. Вярвай в Любовта и живей по повелята на Духа и няма да имаш една грижа на света.
 

100
Кътчето на Веласкес / Re:Хората на злото
« Last post by velaskes on декември 05, 2019, 02:21:25 pm »
Когато лъжата, бездарността и пошлостта масово се издигат на пиедестал, когато се награждават с най-"престижните" награди и премии трябва да ви става ясно, че това предшества края на света(такъв какъвто го познаваме).
Pages: 1 ... 8 9 [10]