Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
Кътчето на Веласкес / Re:Проблясъци
« Last post by velaskes on януари 09, 2019, 11:36:48 am »
В света можеш колкото си искаш да правиш каквото си щеш - да се прикриваш, да се преструваш, да бъдеш някой друг, да работиш срещу живота, да преследваш лични цели, да градиш и да разваляш, но ако правиш само това ще останеш в рамките на света, самсарата на преражданията ще продължава да те държи, докато не покажеш и изразиш истинската си същност.
92
Кътчето на Веласкес / Re:Проблясъци
« Last post by velaskes on януари 09, 2019, 11:31:03 am »
И най-светлия и съвършен ангел като се роди като човек забравя всичко за себе си. И е подложен на същите изпитания като всеки друг човек и като всеки друг човек трябва да набере необходимите качества, за да може да се освободи и издигне от този свят.
93
Кътчето на Веласкес / Re:Проблясъци
« Last post by velaskes on януари 09, 2019, 08:22:13 am »
Стойността си всеки показва чрез живота в света. Тук показваме реално колко сме силни, колко сме издръжливи, колко сме добронамерени, колко сме съпричастни, колко може да се разчита на нас и т.н. В ангелския свят няма какво да се показва и какво да се учи, там всичко и всеки е идеален.
95
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on януари 09, 2019, 07:51:46 am »
Аз съм богат вътрешно

   Аз съм толкова богат вътрешно, че всичко мога да нося; за Мене няма мъчнотии и страдания, които не мога да понасям – от нищо не се страхувам. Мъчението е играчка за Мене. (50/стр.65)
   Аз съм богат вътрешно, защото богатството е в Центъра, а не в периферията. Всичко мога да понеса заради този Център, заради този Бог. Що е богатството? Богатството, това е безсмъртието. Смъртният не може да бъде богат. Що е богатството? Това е Моята вътрешност, Моята Безкрайност. Тук, в тази Безкрайност, ще се срещнете с Мен. Вътрешното Ми богатство е въпрос на Моето тайно уединение. Там е мястото, където ще Ме търсите. Аз живея в Безпределното.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
96
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on януари 09, 2019, 07:29:36 am »
Дарая – Сърце, Сияещата Есенция на Душата, Скритото Светло Място
Дараяра – Любовта като Бездна
Дарима – Доверието, най-скритият Ключ на Развитието
Даритор – Звукът, Излъченото Мълчание
Даротор – Мъдрост, обитавана от Изначален Лъч
Даротот – Праезикът, Древните Същества
Дархат Вахари Айра – Древен Пазител на Безкрая
Дахар – Дъното
Даяра – Душата
Дехавира – Десетото Състояние, Съвършената Свръхцялостна Пълнота
Дехарон – Чистият Диамант
Дехира Рахотор – Диамантената Решителност
Дивир – Духът
Залирая – Красивото
Зарама – Истината; Истинност, Умението да се освобождаваш от себе си.
Зарамот – Древно Място без място
Захор – злото, сложността
Кахара – съдбата
Лахара – Лекотата, Полъхът
Лахатири – Дълбиннословия
Маахири – Мистериозни Прасили
Мава Дараява – Ясна Сърцевина
Майтара Архарат – Присъстващият Отсъстващ; Единственият Упътващ; Този, Който завръща всичко в Себе Си
Майхар – Храм, Живото Място в Сърцето; Мястото, в което Бог всякога присъства
Марахава – Тишината
Марихама – Милостта
Марихор – Предаността, Позволеният Път
Маротот – смъртта, нереалния живот, неовладяният хаос
Матанхари – Преживяване
Матирия – Тайната
Матот – Мракът
Махарита – Енергията
Махир – Мъдрец; Този, който се движи в Истината; Този, който умее да води себе си
Махира – Светлинният Поток, Точният Подход, Молитвата
Махира Дара – Мистична Капка от Живота на Меравот
Махирия – Магията, Силата на Преобразяването
Махорот – черното небитие, празнотата, самоограбената същност
Меравахайра – Свръхвглъбеност, Свръхневедомост, Прадревност
Меравот – Древният
Меравот Хорон – Древният Трон
Меритор – Старец, Същество от Дълбините; Същество, сродно с Древността и с Безкрая
Метер Харима – Меч от Безкрая
Миторат – мъглата
Мохатора – Свободата като Древно Състояние
Нериха Хазрима – Необяснимото Обяснение, Мистичната Яснота, Забулената Яснота
Низара – Незнайната
Охомо – Окото
Охомот – Очите
Равахирия – Благодат, Благодатност
Равая – Радостта, Изворната Вода на Душата
Рахайра – Благост, Благ; Двойно Слънце; Това, Което грее в Дълбинното
Рахайрити – Благоподобия, Благомълвие, Ухаещ Шепот
Уразума – Абсолютно Недосегаемият, Върховното Самовглъбяване, Абсолютната Недосегаемост
Уразумая – Върховната Непостижимост, Върховната Недостъпност, Праскритостта
Хаварити – Думите; Изначалните Озарители; Водители, слезли от Безмълвието като Пожертвувание
Хадир – Търсач
Хазор – Извор
Хазори – Познавачи, Водители
Хазорот – Този, Който е всякога, във всеки миг; Постоянно Присъстващият по Неведом начин; Постоянно Пребъдващият, Винаги Бдящият
Хазорот Араха! – Древна Повеля: „Завърни се в своята Неведомост! Завърни се в своята Велика Скритост!“
Хазрим – Изворът като Древно Състояние
Хайрития Ахарими – Океанът без брегове
Хаматира – Скалата, Силата на твърдия Дух – Принципът
Хамира – Дълбина
Хаморот – Хранителят на Истината и на Безмълвието
Хар – Миг, Висше движение
Харавайра – Скритата Същност, Изначалната Сила, Пробиващата Сила
Харавар – Здравето, Светещото начало
Хараварат – Върховната Неведомост, Съвършенството, Съвършеното Място
Харазама – Пустотата; Мястото, в което не се вижда краят
Харазар – Ключът
Харахот – Неведомост
Харива Атор – Специален Устрем; Това, което е пронизало Истината
Харима Махатая – Неизлъчена Неведомост, Върховна Праскритост, която е отвъд всичко
Харира – Дълбока Себесъщност, Себескритост, Нещо, Което е в Себе Си
Харити – външни, уязвими
Хариторх – Извършителят, Единственият Действащ, Най-скритодействащият в човека, Окончателното Мъдродействие
Хариха – спомен, стар приятел или враг, преживян опит
Хатария – Пустинята
Хатор – Пътят, това, в което всичко се осмисля
Хаторот – Свръх; Свръхреалният; Този, Който дава Реалност на Реалността
Хаторот Вараха – Свръхреална Реалност, Свръхнеизреченост
Хаярая – Благодарността, Лицето на Душата
Хитири – животните

Древните живеят в Ядрото на Истината.

Истината е преди Словото и затова тя е Безмълвие.

Любовта прониква във Вечността а Истината – В Древността.

Абсолютът живее над Древността. Той я е създал от Себе Си, тя е Негово Излъчване.

Елеазар Хараш
Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ , Втора Книга
97
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on януари 08, 2019, 06:54:45 pm »
Връщам се към темата за новата Земя. Няма смисъл да се мечтае за утопично общество. При сегашния колорит от вибрации на съзнанието от най-ниската до най-високата съдържащи се в земните жители, това е нещо невъзможно, кой каквото и да ви разправя. Идеално общество се гради от съвършени духовни хора - с високи вибрации, предани 100% на Твореца. Хората с ниски вибрации ще бъдат винаги подривни елементи в такива общества. Влязат ли в такива общества его човеците почват да сеят раздор, почват да лъжат наляво и надясно и да експлоатират беззащитните и наивните, защото все още мислят само за себе си и за удовлетворяване само на своите нужди. Его човеците нямат място в каквито и да е утопични общества.
98
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on януари 08, 2019, 12:31:20 pm »
Моите приятели рептилоиди си отидоха от моя живот. Като спрях да ги търся и те спряха да ме търсят. Чисто и просто така. Като няма за какво да си говорим, като няма какво смислено да правим заедно, няма и смисъл да се срещаме.
Сякаш това отдръпване стана изведнъж и автоматично, като някакво предопределение. Аз съм си същия, не съм променил доброжелателното си отношение към всички свои познати. Който и да срещна не бих го пренебрегнал. Най-малкото бих поздравил. Както и да е.
Винаги съм се чувствал като странник в този град/държава/свят, не на място в семейството ми, сред родителите които са ме отгледали, нито в училището, нито сред връстниците си в квартала докато минаваше детството ми, абе никъде и сред никой не ми е било добре и напълно приятно. Едва като намерих себе си и ми дойде просветлението намерих и така желания вътрешния мир и разбрах за смисъла на това да бъдеш странник в света.
99
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on януари 08, 2019, 11:35:48 am »
Можем ли да се разберем и да се сприятелим с редовия рептилоид въплътен като човек? Разбира се, че можем. Можем и да им влияем положително, като ги приемаме такива каквито са, без да ги критикуваме.
Те са много разумни и практични същества и разбират от хармоничното и красивото в света и в другите хора, стига да изглежда практично за тях.
Ако се създадат достатъчно добри условия за живот, уреден свят с уредени отношения между всички и рептилоидите ще живеят мирно и добросъвестно. Те ще носят винаги вируса на егото в себе си, но не биха го проявявали ако не са предизвикани. Просто ще си живеят с ограниченията си, така както си знаят, с това, което имат без да си пречат един на друг. На тях друго не им трябва. Но когато драконианците ги предизвикват с показване на низшата си природа те стават страхливи, опасяват се за сигурността си, почват да искат повече, почват да търсят повече контрол и стабилност и да не се съобразяват с правата на останалите. Като биват избутвани в ъгъла, стават отмъстителни и прибягват до насилието.       
100
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on януари 08, 2019, 06:24:42 am »
Не може да Ме мръдне на милиметър

   Някои искат да Ме изгонят от България, но казано е да говоря и Аз ще говоря. Цялото човечество да се опълчи против Мене с цел да Ме изпъди, няма да бъде в сила да Ме мръдне нито на милиметър от мястото ми. Нека всички знаят това! (50/стр.63)
   Цялото човечество не може да Ме мръдне на милиметър. Аз съм изградил своята Божественост на тайно вътрешно място. И затова съм тук в България – да чуе тя тази Божественост. В този свят е дошло едно велико същество, за да му помогне. Това същество се нарича страданието. Казвам: Страданието е дошло, за да се върнем в Безкрайността. Страданията са духовно лечение. Когато се излекувате, ще дойдете при Мене и ще си отдъхнете във Вечността.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Pages: 1 ... 8 9 [10]