Author Topic: Kaк се синхронизират взаимоотношенията в семейството?  (Read 2361 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

The master

  • Guest
Желаете ли, да ви вървят отлично взаимоотношенията в семейството?
Тогава, спазвайте по-долу описаните древни правила за взаимоотношения между членове на семейството и всичко ще бъде наред във вашия семеен кръг.
На всички ни е ясно, какво е това семейство, но когато въпросът се отнася до взаимоотношения в нашето семейство, нещата придобиват различни отенъци и разбирания. Гледната точка, от която разглеждаме семейството е енергийна, пречупена през теорията за петте елемента на прабългарите. С помощта на тази древна концепция за 5 елемента Дърво (3, 4), Огън (9), Земя (2, 5, 8), и Метал (6,7) можем да синхронизираме, регулираме и разгадаваме взаимоотношенията между членовете на семейството. Числата в скоби след елементите никак не са случайни, а изразяват типовете различни членове на семейството, обвързани в едно единство. 
Числата илюстрират какъв качествен тип човек е всеки член от общността. Но, тъй като всеки е индивидуалност, микрокосмос древните отдавна са успели да разделят човешките организми според тяхната променлива същност на 5 елемента и на 9 степени (девет прости числа). 
На пръв поглед първите девет числа са количествени, но в енергиен и нумерологичен аспект, в аспект на хармонизираща система Фенг Шуй те изразяват качествена характеристика на сложна биосистема. От друга страна деветте коренни числа са база в енергийната доктрина за 9 самоорганизационни нива в енергийните взамоотношения между хората. И така числата от 1 до 9 носят специфична качествена характеристика за всеки отделен член на семейството, не са елементарни, а отразяват енергийните съответствия на един индивид с друг.
 Система Фенг Шуй представя идеализираният пълен перфектен цикъл на взаимоотношения в семейството, като древно знание за отношения между сложни системи.  Тук, няма да се спираме на диагностика и да представяме начинът по-който се определя даден член на семейството, кой елемент и кое число е.
По същност човекът е свръх сложен организъм получен от дълга верига от енергийни взамодействия между предците му, Космоса и Земята. Той е цикъл потопен в циклите на земното кълбо, взаимодействащ с много други сложни организми. От своя страна Космосът обича пълният цикъл, той е благосклонен към него и изисква към подсистемите си (хората) също да го спазват, като осъществяват в живота си пълни цикли.
Какво означава пълен цикъл от елементи в едно семейство?
Това на практика означава, че в едно примерно семейство трябва да присъстват всичките 5 елемента, т. е. семейството се състои от 5 члена и всеки член от него носи, като признак отделен елемент и различно число. Фиг.1 е идеална със всички елементи (хора) и числа, дори бабата условно е елемент Вода и число 1. Правилата за хармонично развитие на взаимоотношенията в семейството са следните 1). По десен оборот на кръга G  се движи идеалният най-добър начин на подаване на информация в семейството, който е конструктивен диалог за осъществяване на обща иновация в семейството (Условно баща 9 казва на дъщеря 2, тя информира майка 7, която препредава на баба 1, тя от своя страна преразказва на син 3, който затваря кръгът на информационния еволюционен цикъл до баща 9). 2). Най-благоприятният начин за корекция на поведение или информация (дейност) в семейство, на даден член от семейство, е пълен перфектен цикъл на стресиращи, коригиращи взаимоотношения по пентаграма V, т. е. цикъл на корекция (Условно баща 9, може да коригира само майка 7, тя прави забележки на син 3, докато синът 3 може да нарежда и променя поведението в най-голяма степен на дъщеря  2, която от своя страна въздейства най-успешно върху баба 1, и най-накрая бабата 1 има най-информационно добро въздействие върху баща 9.
Не е важно в едно семейство, кой е най-умен, важно е друго, кой енергийно е най-подходящ за възход на семейството и кой има енергийното право за корекция, защото така са ни го завещали древните.
В  идеализираната схема участвуват пет индивида, но какво ще бъде, ако нашето семейство се състои от по-малко на брой членове?
 Тогава, се препоръчва семействата да се свързват с други приятелски семейства и други членове на гражданското общество, които да изпълняват роля на липсващи елементи в системата. Препоръчва се също в домът, да се засилват липсващите елементи чрез допълнително обзавеждане и Фенг Шуй  проект, който разглежда изцяло вътрешните взаимоотношения във фамилията.   
Изложеното дотук изглежда екзотично и необичайно, но то е древно знание с фундаментален смисъл. Най-същественото в модела е енергийната му обосновка, за която все още твърде малко знаем, досещаме се за нещо, но винаги ни е много трудно да го обясним в дълбочина. Хилядолетният опит и практика на милиони семейства в света прилагащи правилно хармонизираща система Фенг Шуй убедително доказват, че който прилага в семейството си знанията за отношенията между петте елемента, той се радва на  хармония и просперитет.
Спазването на правилата за цикли конструкция и корекция в едно семейство довежда до плавни и хармонични взаимоотношения в тази фамилия, до здраве и синхрон, до прекрасно бъдеще. Вие уважаеми читатели заслужавате тези древни знания, вие сте достойни да ги научите и прилагате!   Offline ramus

  • Напреднал
  • *****
  • Posts: 1076
  • Gender: Male
  • никой
Значи внимателно прочетох горния материал и бих искал да напиша някои мои индивидуални "контактни точки" по изнесеното като идея.

Абстракцията за "ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА" в момента присъства в езотериката под всякакви форми и нарицателни имена. В историята обаче, нейната условна "родина" си остават китайските корени. Макар, че дори "китайски" е също условно обузначено, защото както и БЪЛГАРИЯ, названието КИТАЙ е изключително разтегливо, и не носи никакво обозначение, освен за "територия" и то от сегашна гледна точка. Всъщност произхода на "СИСТЕМАТА "ПЕТ-ЕЛЕМЕНТА" е достигнала до нас от древните пътища на езотеричните канали и е била една от основните "стълбове" на това, което сега сме приели да наречем ИЗТОЧНА ЕЗОТЕРИКА. Дали някой ще я нарече "българска", това вече не попада в моите интереси, предвид липсващите ми привързаности към народности, патриотизъм и етнически, расови, културни принадлежности, така характерни за социалните личности.
Колкото до социалното, искам само да припомня, че всички тия проникновени постижения на познанието, не са израз на развитието на коя да е култура, а са постижения на индивидуалната вътрешна работа на "специални и различни" спрямо социалните хора. И това, че се предават през хилядолетията и са валидни в огромен периметър на явления и процеси, ясно говори за същинското развитие и възможности на отделния човек и смисъла на вътрешната работа в хода на еволюцията.

ЗАЕДНО със системата за обяснение на света "ПЕТ ЕЛЕМЕНТА" има и още някои основни "АБСТРАКЦИИ" от същия род. В даоизма - като наследник на най-дълбоките езотерични източни традиции на север от ТИБЕТ - има общо три основни системи, като "ПЕТ ЕЛЕМЕНТА" е една от тях - другите две са - абстракциите "ИН-ЯН"... и т.н. "КРЪГ НА ТРИГРАМИТЕ".
В такава дълбочина на предложение за "основни положения" за Вселената и Човека , това е уникално постижение. Има се предвид, че използвайки фундаменталния принцип за ЕДИНСТВО и от него за "условността на всички елементи и явления между тях", през един нагледен и "опростен символно-абстрактен" модел / като предложените три/ може да се изведат основните положения за връзката между ЧОВЕКА И ВСЕЛЕНАТА, както и за всички взаимодействия и процеси формиращи ЕДИНСТВОТО между тях.
 
В дълбоката традиция на "китайското" / условно/ всеки от трите основни "философски абстракни модели" има своето развитие и проявление. И едно от тия проявления е именно в направлението БОЙНИ ИЗКУСТВА - по същият начин е и в архитектурата, литературата, изкуствата...
Аз самия имах възможността да се запозная внимателно и задълбочено именно през линията на Бойните изкуства. Та в тази посока да кажа, че има основни три "клона", произлизащи от трите философски модела, за които пиша
най-общо:
ПЕТ ЕЛЕМЕНТА -> СИН-И ЦЮАН - единствената от системите, свързана с Ума и Разума, предлагаща и реализираща концепцията за директна връзка между тяло и разум...

ИН-ЯН - > ТАЙ-ДЗИ-ЦЮАН - известно сред европейската култура като "тай-чи"...

КРЪГ / ЦИКЪЛ/ НА ТРИГРАМИТЕ -> БА-ГУА-ДЗЯН - триграмите са специфични символи от китайската езотерика, представляващи комбинация от хоризонтални три линии, всяка една от която може да е прекъсната или не. В своя си същностен смисъл те изразяват символната връзка - ЗЕМЯ<->ЧОВЕК<->НЕБЕ/ВСЕЛЕНА/.
Да вметна, че по това направление "ТРИГРАМИ" е написана най-дълбокият езотеричен писмен паметник, известен на историята - И-ДЗИН / книгата на промените/. И всички опити да бъде проумян чрез съвременните средства за интерпретация, предизвиква просто усмивка предвид огромната дълбочина на проникновение, далеч извън рамките на днешния "културен" мироглед и парадигма / пък макар и да била психотронно-енергетична/.

Със посочените  три основни "клона" са свързани и изведени много други "производни" на тях - като проявления в различни посоки. Едно от тях е и ФЪН ШУЙ, друго е примерно енергетично-меридианната система за движението на енергията на човешкото тяло и свързаните с нея техники за култивиране на "ЧИ", известни като "ЦИ-ГУН" и аналог на това, което на ЮГ от Тибет се нарича ЙОГА... и т.н.

Във връзка със всичко казано до тук, бих искал да вметна, че основния смисъл на работата, чрез която са изведени... и според смисъла на това извеждане - същността и на трите е именно за ВЪТРЕШНА РАБОТА. И хората които разбират това, описаните три "клона" са едно уникално съкровище - екстракт от познанието и пътя на самопознанието на "ИНДИВИДУАЛНИТЕ ХОРА".
Това, че по смисъла на своята универсалност, описаните философски модела, могат да се използват за всяка "система от елементи" и конткретно в тази тема - за семейството, е просто част от процеса на "свеждане" - от общо към конкретно. А по адекватността на това свеждане и неговото практическо приложение може да се "изведе" и компетентността на интерпретиращият го.
От гледна точка на познанията и наблюденията ми, описаното като модел за "функционално и мирно семейство" ми се струва като стъкмистика, предвид елементарното интерпретиране на понятието СЕМЕЙСТВО, като сбора и функционирането на неговите членове. Да не говорим пък въвеждането на "петият елемент" - БАБА.... дори с характерно за нея "число".  :)
Прави впечатление, че типично по "еврейски" главата на семейството, съответно и специалното число "9" се пада на МЪЖА. Да не говорим пък за елементарният анализ на понятието СЕМЕЙСТВО, на който в сегашният му вид е характерно пълната несъзнателност на неговите членове и предаваща се от поколение на поколение... както е и заложена тази несъзнателност в цялостното битие на социума, условно като най-голяма група. Хубави упражнения по интелектуална стъкмистика и смесване на качествено различни неща в един усреднен "миш-маш". Като резултат - никаква прагматичност или възможност за каквото и да било приложение - просто въздушни опити за мисловни построения - от любов към концепциите и измислянето. А подпирането на това с фрази, като "петте елемента", фън шуй, и нумерологията съвсем добре показват посланието в заключителната част на поста преди мен - Хилядолетният опит и практика на милиони семейства в света прилагащи правилно хармонизираща система Фенг Шуй убедително доказват, че който прилага в семейството си знанията за отношенията между петте елемента, той се радва на  хармония и просперитет. Спазването на правилата за цикли конструкция и корекция в едно семейство довежда до плавни и хармонични взаимоотношения в тази фамилия, до здраве и синхрон, до прекрасно бъдеще. Може би тия изречения са призвани да ни "убедят и внушат" че като спазваме "правила", щастието и здравето и синхрона са ни в кърпа вързани, разбира се - като едно социално послание. Но... само за това. Повечето социални послания с това именно са особено характерни - "спазването на правилата" - един чудесен мит за хората живеещи и мислещи само в групи.

И също бих искал да добавя, че произлизащо от еврейската КАБАЛА, опитите на кабалистите на всичко да се присвояват числа, е неудачен и неадекватен опит на някои "среди" да смесват волно различни по своята същност и смисъл познания, както е в случая.
СЪЩО, че ДАОСКИЯ МОДЕЛ "ПЕТ ЕЛЕМЕНТА" е първоосновата на тези "пет елемента" от псевдоевропейската езотерика, и дето сега толкова народ се опитва да интерпретира през нумерологична призма. И да ги смесва с "маговия модел" на елементи и елементали. Следствие на което такава каша се забърква, че самите измислящи я се загубват в нея. Все пак, за да се проникне в сложността на смисъла на посочените "три абстрактни модела на света" / като примери, щото има и други/ е нужно един опит и една дълбока работа - вътрешна работа. И на определен етап от нея всичко това става ясно и смислено и придобива онази "чистота" с която то е "оставено" точно за тия хора. И е показателно че никога тия познания няма да станат достояние на социума, независимо че непрекъснато се опитва това. Каквото и да се стъкмява, каквито и социални послания да се правят, няма качествено съотвествие между нивото от вътрешната индивидуална работа и което и да е "мечтано" ниво на социума.

Искам само да завърша, вече конкретно. Освен описаните "прави и кръстосани връзки" между петте елемента има и още няколко - за познавачите и работещите в тази посока... и ще ги оставя на автора, ако желае сам да навлезе в "оригинала" и центъра на нещата. Да се преповтаря прочетеното чрез послания и да се навлиза в дълбочината... си остават две мнооого различни неща.

За ДАОСКИТЕ ПЕТ ЕЛЕМЕНТА - в оригинал, се знае много малко, предвид дълбочината и абстрактността и произтичащата от това сложност за разбирането и осмислянето на това познание. И все пак "готовия" за това индивид минава през тази "недостатъчност", щото всичко недостигащо минава през самия него - отвътре. "Петте елемента" и заложената в тях "тайна" е в работата по вътрешните "пет" основи на вътрешния свят, като изразители на пет "същности" - те важат не само за материалното тяло а и за другите "нива" и там вече те не се казват чрез символите "метал, дърво, огън, вода и земя"... Посочените ПЕТ символа са само за начинаещите в тази материя. После вече пет са съвсем други неща с които именно се "работи". И именно това трябва да се има предвид - че посоченото "идеално семейство" от автора на темата, трябва да е именно от такива "готови" и работещи в трази посока членове... А това е просто като шега, защото такава възможност просто не съществува - такива хора, стигнали до това ниво, никога няма да образуват семейство... да не говорим пък, че имат нужда от цитираните "правила"...

Ще кажа само една аналогия - за условно сравнение - по отношение на смесването на различните философски символно-абстрактни модели от непознаващите ги...:
Все едно е да сравнявате произволната игра на деца, и майсторството на професионалния готвач, ако оставите "двете страни" в едни и същи условия - в средата на много хранителни продукти и прибори за приготвянето им...

Но да се говори... може би е по-лесно... особено с послания и "надежди" за мечтано бъдеще в привкус на "социален рай"...
« Last Edit: юли 30, 2007, 08:52:17 pm by ramus »
АВТОРЪТ винаги съотвества на Поста си,
защото ПРИНЦИПА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО няма изключения.