Author Topic: ОБЩ ЕЗОТЕРИЧЕН МОДЕЛ НА ЧОВЕКА И ВСЕЛЕНАТА - 1  (Read 5157 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline ramus

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 1076
 • Gender: Male
 • никой
        Ще направя един общ преглед на някои основни положения от вътрешния свят и познанието ми за него.
Темата е огромна по обем и дълбочина и тук само ще "маркирам" някои основни моменти, които биха дали на всеки възможността сам да преосмисли, пренагласи или задълбочи съдържанието на написаното. Всичко изложено тук представлява сбор и съчетание на знания и познания от хиляди години натрупан материал, опит... но най-вече на това, което носим вътре в себе си. Защото изложения модел всъщност хвърля един "поглед" именно на връзката между човека и ВСЕЛЕНАТА, а не прави просто описание, чрез математика, или схеми, касаещи някаква част от всемира, на определено ниво на проявление.
Независимо от своята условност, всеки модел представлява възможност за "различен поглед" на света, защото всеки индивидуалист е преминал / или ще премине/ етапа в който да прозре, че именно от всяка отправна точка зависи и това, заради което тя е избрана да определи. А моделите ни са именно това - опорни точки на които се подпираме, докато "РАСТЕМ". И честата им смяна, преразглеждане именно определя и нашата собствена възможност за интерпретация - както на света, така и на нас самите. Много зависи нашата лична позиция от избора и построяването на нашият собствен модел, защото има МОДЕЛИ, които предлагат възможност, все едно "да стъпим по-нависоко... и от там да погледнем по-нашироко и по-надълбоко в света и нашата роля в него"...
Ето защо предлагам един "класически" модел на някои основни положения и връзки между тях. В изказаното, както и за всяка относителност, не се търси "истина", нито правилност... а е само възможност за една различна /по-широка/ възможност за интерпретация на събития и явления от реалния живот и връзката ни с него - разбира се, който му е възможно да си ги позволи и който е вътрешно готов за това.
                                     
                                                                 =======ЩО Е "МОДЕЛ"=======
Всеки човек работи с "модел" на света. Това е едно от най-свойствените за всеки човек явления. В зависимост от вътрешните ни потребности всеки човек си прави свой "модел" в който той отразява своето си разбиране във взаимовръзките на явленията и процесите в които той самия участва или които "Стигат" до него.
В зависимост от своето си развитие и особености всеки човек "обработва" модела си. ПО този начин в модела на всеки човек се отразяват всичките му особености, потребности и качества, както и нивото в развитието му.
Модела най-общо представлява форма на организиран "сбор" от представи, разбирания, потребности, влечения, резонанси, характерни за всеки отделен човек.
МОДЕЛИТЕ НА ХОРАТА СА ВЪТРЕШНО ЯВЛЕНИЕ - т.е. те не са материални - те са само израз на качествата на носителите си.
Едновременно обаче значението на всеки "модел-картина на света" е голямо за вътрешния свят на всеки човек. Например, ума - като основен инструмент и обработчик на данни има възможност да работи изключително само чрез сравнения. В този смисъл когато човек прави МОДЕЛА СИ НА СВЕТА, той изхожда от тясно-личностните си интереси и "тежнения". Така картината ни на света е ограничена само в рамките на самата личност, която играе ролята на наш АЗ в несъзнателните етапи. И понеже умът работи чрез сравнение, при обработката на информацията /която винаги представлява сравнителен процес/ непрекъснато се "сравнява" целия приходящ сигнален поток от сетивата със предварителната "картина" на самата личност. По този начин модела на човека представлява и своеобразна "матрица" чрез която се сравнява цялата постъпваща до нас информация и чрез това сравнение се прави "РАЗПОЗНАВАНЕ" - непознатото се сравнява с "познатото" и така се "разпознава"...
С други думи всеки човек има в себе си една предварителна "матрица", според която той непрекъснато "разпознава" и така се "ориентира" в заобикалящата го среда. Това има своите ограничения, които се превръщат в слабости след определен етап...
Това са най-общите положения за МОДЕЛИТЕ - съвсем повърхностно и непълно, защото темата е огромна и изключително комплексна.

==========================

                                ===== ЕЗОТЕРИЧЕН МОДЕЛ НА НИВАТА-АСПЕКТИТЕ НА "ЧОВЕКА". =====


       1.+ ВИСШ БОЖЕСТВЕН АСПЕКТ - ЛИПСА НА АЗ - СВЪРХЕДИНСТВО
===================
                     
                                                          ДУХОВНИ НИВА
       2 +->ВИСШ - ПЪРВИЧЕН "АЗ" - ПЪРВИЧНА РЕАЛНОСТ

      3. +-> ДУХОВНО ТЯЛО -  ДУХОВЕН СВЯТ --------------------------------------> /централно ниво на "ДУХОВНАТА ТРОЙКА АСПЕКТИ"/

      4. + -> КАУЗАЛНО ТЯЛО - КАУЗАЛНА РЕАЛНОСТ - КАУЗАЛЕН СВЯТ
=================
                                                         -"ЕГО-ви НИВА-
      5.+ -> МЕНТАЛНО ТЯЛО - МЕНТАЛНА РЕАЛНОСТ - МЕНТАЛЕН СВЯТ

      6.+ -> АСТРАЛНО ТЯЛО - АСТРАЛНА РЕАЛНОСТ - АСТРАЛЕН СВЯТ ---------> централно ниво на ЕГОВИ ТЕ НИВА-АСПЕКТИ -- с най-голямо влияние

      7.+ -> ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО - ФИЗИЧЕСКА РЕАЛНОСТ - ФИЗИЧЕСКИ СВЯТ -

====================

                              СЕГА - малко обяснителната част
- посочената схема е условна - делението на "нива" - също.
Бройките на тия нива и наименованията също са условни.
Но те са смислени по отношение на възможността да се заложи една форма на интерпретация, изхождаща далеч зад ежедневието ни и обръщаща внимание на една "ГОЛЯМА КАРТИНА НА СВЕТА". И освен това, независимо от своите условности, всеки модел по замисъл е свързан със моята възможност да разширявам модела си, по този начин и самия аз.

                                                                   ==== За модела ====
горната схема е съставена от 7 условни нива. броят се, от 7 към 1. Това отразява зависимостта и връзките между различните "етажи" в които всяко "по-горно" определя всяко "под него".
ВСЯКО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО Е „ЧАСТИЦА” СЪЗНАНИЕ, ИГРАЕЩА РОЛЯТА НА ПРОЯВЛЕНИЕ НА БОЖЕСТВЕНИЯ СИ „ВИСШ” АСПЕКТ.
 
В ТОЗИ СМИСЪЛ ВСЕКИ ЧОВЕК Е КОМПЛЕКСНО СЪЩЕСТВО, ЕДНОВРЕМЕННО „ЖИВЕЕЩО” НА ВСИЧКИ НИВА НА БИТИЕТО – можете да го аналогизирате като „вертикала” – по която са наредени именно хоризонтралните линии на различните му аспекти. И всяка хоризонтална линия представлява аспекта му, живеещ и определящ  различните свойствени за нея РЕАЛНОСТИ – ЕДНОВРЕМЕННО – САМО В СЕГАШНО ВРЕМЕ. Това е и тайнствения смисъл на понятието ТУК-СЕГА – в него се извършва магията на обединението на всички аспекти. Това е „пресечната” им точка.
Нивата 7, 6, 5 - са т.н. ПЪРВА ТРОЙКА - това са познатите на всички три аспекта МАТЕРИАЛЕН, АСТРАЛЕН, МЕНТАЛЕН - популяризирани навсякъде, но с напълно неизяснен смисъл за повечето хора. В контактите ми в реалния живот, както и нета и в частност ИЗВОРИТЕ, почти всички участници с интереси в тази посока вече са ме питали "какво всъщност е тоя АСТРАЛЕН СВЯТ, или АСПЕКТ? Затова информацията за него съм я разширил в границите на възможното.

Като всяка тройка – и тия две носят своята си особеност – средния аспект-реалност – в двете тройки  - е „най-силният”. Той носи центростремителната си функция и е нещо като ПИК.
В първата тройка – това е астралния аспект.
Във Втората – ДУХОВНИЯ.
В този смисъл граничните аспекти – менталния и каузалния са нещо като „преходни” и изразяват трансформационни процеси. сПЕЦИАЛНО във менталния аспект има едно условно деление – именно като преходен етап. Нарича се ВИСШ МЕНТАЛ. Висшия ментал е вече поле за изява на освобождаващото се от ЕГО-СЪСТОЯНИЕТО съзнание. В него вече започват да текат преходни процеси – то самото е название за прехода към ИЗХОДА от ЕГО-ЕТАПА. Защото понятието ЕГО е израз само за тройката – ФИЗИЧЕСКО, АСТРАЛНО, МЕНТАЛНО. Тя е полето за проявление на ЕГО-то. В нея ТО се изявява пълно именно чрез възможността да се „ПРЕЖИВЕЕ ОТДЕЛНОСТТА ОТ ВСЕЛЕНАТА” – чрез вътрешно сътворяване на отделна РЕАЛНОСТ в което ЕГОТО да изпълни функцията си...
==========================

                                                                             =====НИВА=====
7 - физическа или материална действителност - материално тяло - това е светът в който протича сегашното ни превъплъщение - именно на това ниво. Материята в него е с "груби вибрации" и оттам е трудно подвижна. В този смисъл се нарича "твърда" - в сравнение със всички останали нива, при които всяко по-горно е с по-финна вибрация, следователно и нещо като "разредена" и "проникваща" /по отношение на "предишното ниво"/ материя.

6. АСТРАЛЕН СВЯТ – в който живее нашият АСТРАЛЕН АСПЕКТ – или АСТРАЛНО ТЯЛО. Това е най-близката до физическата реалност – и затова с най-голямо влияние спрямо нея поради принципа, описан в общата част – всяко ниво определя и в него е записана информацията за „по-долното” от него. Едновременно значението се засилва и от другия фактор – АСТРАЛНОТО НИВО е средното за тази „тройка” нива и в нея тя играе ролята на ЦЕНТЪР, СРЕДА. Така това ниво изразява ясно центростремителна тенденция – нещо като „магнит” за привличане на вибрации и честотите им.
 Особеностите на астралния свят и на населяващите го „същества” е аналогична по разнообразието си с познатата ни от „физическата действителност”. Но приликата по аналогия е само до това. Самите принципи и закони на този аспект на битието са с качествени разлики и е невъзможно да бъдат описани еднозначно и ясно дефинируемо по простата причина, че самите условия и реални принципи които биха се описали, не са такива еднозначни и дефинируеми. Изменчивостта е главната характерна особеност за материята в астралните светове и за съществата, които я "населяват".
    Най-общо АСТРАЛНИЯ СВЯТ е много фина и подвижна „материя” която е в състояние да се „моделира” светкавично ако в нея бъде излъчен „сигнал” от „съзнателна АЗ-ова ЕДИНИЦА”. В тази реалност е оня наш аспект, който му е свойствено именно това. Най-общо се нарича ПРЕЖИВЯВАЩ СЕ АСПЕКТ – защото силата му да моделира астралната материя му дава възможността да я „пренарежда” мигновено и тя е идеалната форма на самосъздаване на РЕАЛНОСТ. Като се вземе предвид наблюдението, че вътрешния свят на съвременния човек е изключително повлиян и запълнен от преживяванията му – чувства, изживяване, фантазии, въображения, емоционалности… както и допълнена от псевдо-мислене, образи, спомени…- всичко това не само като елементи, а като единна и цялостна картина в която всеки човек си „живее” -  тя за него е „картината на света” – и следователно играе ролята на РЕАЛНОСТ. И той я преживява с цялата сила на която е способен. Силата на въздействие на тази създадена реалност от астрална материя е в това, че тя предпоставя чудесно изживяване в илюзията която си самоконструираме. Това е и основния й смисъл – за този етап от развитието на единицата съзнание – ПРЕЖИВЯВАНЕ НА ОТДЕЛНОСТ, НО ВЪТРЕ В САМОСЪЗДАДЕНА ОТ НЕЯ САМАТА РЕАЛНОСТ. А защо да е само в нея  ли? – защото ГОЛЯМАТА ВСЕЛЕНА е заложила и обезпечила това да е възможно, а преживяването да се извърши именно в избраната от всяка частичка-съзнание нейна си форма на ВСЕЛЕНА. Така фундаменталния принцип за основното предназначение на свободния избор е реализирана.
И това, че ние сме приели за своята идентификация именно своя АСТРАЛЕН АСПЕКТ и нея сме я нарекли АЗ, ни прави толкова силно астрални и привлечени към ПРЕЖИВЯВАНЕТО. На този етап това именно се отработва.
АСПЕКТА, който се проявява в поредното превъплъщение на материалната среда, във физическо тяло, във физическата реалност, се нарича ЛИЧНОСТ. Тя тук се проявява като АЗ-а на всеки човек – като главния му фокус е в преживяването. Именно от ЛИЧНОСТТА започва и свършва периметърът на всяко отношение и форми на реакции – те обезпечават само и единствено нея – като представител на АСТРАЛНИЯ НИ АСПЕКТ. ЛИЧНОСТТА ни представлява нещо като „маската” му – като негово изражение. Целият социален живот, през всички исторически епохи, произхожда от астралните ни потребности. В този смисъл земния ни живот е нещо като перфектен „инкубатор”, като лаборатория … или поле за различни възможности за преживяване – чрез безкрайния брой варианти и житейски линии през които се отработва АСТРАЛНИЯ НИ АСПЕКТ…. На ниво астрал са записани всички житейски линии, които ние тук наричаме с популярното название „КАРМА”. Смисъла е ясен – за всяка несъзнателна единица, за да се обезпечи преживяването й предварително са „нанесени” и кодирани случващото се през нейните превъплъщения. Това е така наречения пасивен вариант – т.е. в кармата е записано основния код за случващото се и така се оставя частицата съзнание да го преживява. Но заедно с това е заложено и още една възможност – когато излиза от състоянието на несъзнание, тя да „докосне” възможността и магията на понятието „ИЗБОР”, което е основното, определящо съдбата-кармата. И чрез навлизане в процеса на избора да е възможно да се променят вече структурно самите житейски линии. Смисъла на понятието „карма” е изключително дълбок и няма нищо общо с популярното й значение, развявано по всякаква литература и приписвано на древноиндийските литературни източници. Но пък именно така популяризирано е сведено до ниво за елементарното разбиране – спрямо линейното-едностранно мислене, тип „черно-бяло”, характерни за несъзнателните стапи на единиците съзнание.
По отношение на влиянието и връзката между астралното и физическото проявление в материалния ни свят – В астрала са „записани” всички форми и варианти за случващото се на материалното ни ниво . Във времето и пространството, като безкрайна разнообразност от варианти на събития и процеси, са „записани” по специален начин. Всеки астрален наш аспект / на всеки човек/ има възможност за контакт с тази „информационна кодирана банка”. Популярното  й название е думата „АКАША” – това е проявлението й на физическото ни ниво – нещо като „проекция- проявление”. Извличането на информация от „банката с данни” е някои особености – първо данните се оформят въз основа на вибрацията, с която се поискват – те са в тясна връзка с „този, който чете данните”. Това е и свързано с наблюдаваните при някои „земни единици съзнание”, наречени от нас „екстрасензорни”, проявления на „виждане” във бъдещето или миналото, случки и събития за всякакви хора, но винаги е ограничено от „вибрацията” на екстрасенса. Всъщност всеки „екстрасенс” прави своеобразен „канал” към „главната информационна банка” чрез кода на лицето за което търси информация, но самия посредник също влияе на честотата и вибрацията на информацията по канала. И той свежда накрая само вече „орязани части” от цялостната информация. Допълнително към това може да се каже, че „непознаването” е свързано с различни по своя произход и значение фактори – многовариантността на времевите различни изяви, паралелността на различните физически реалности обезпечаващи разнообразието в момента „ТУК-СЕГА” и така едновременно „живеещите” аспекти на всяка АЗ-ова „частица” се реализират чрез формулата – ВСИЧКИ ВАРИАНТИ – НА ВСИЧКИ НИВА – ЕДНОВРЕМЕННО. Тази едновременност е най-трудната за разбиране предвид ограничението на представите, определени от стандартното „мислене”, виждане и нагласи… и простираща се линейно - и в пространството и времето. Но засега това е настоящето положение и зрялост и е характерно за конкретния етап от развитие на статистически определящият брой хора на планетата. И съответно цялата култура и социален живот е определена от тия особености.
===============
следва продължение.........->


« Last Edit: септември 12, 2007, 03:46:05 pm by ramus »
АВТОРЪТ винаги съотвества на Поста си,
защото ПРИНЦИПА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО няма изключения.

Offline ramus

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 1076
 • Gender: Male
 • никой
->    Има и още една особеност, която не съм споменал – в тясната връзка между астралния и физическия ни аспекти е въведена в някои модели и т.н. „междинен” , наречен ЕТЕРЕН, или ЕТЕРНО ТЯЛО. Налага се заради по-ясното описание във взаимовръзките и подробностите касаещи взаимодействията на трансформациите на енергия и информация между астралната и физическaтa реалности.
Етерното тяло е точния „енергетичен аналог” на физическото ни тяло. Това всъщност е проекция на  „астрална” материя, която преминава към по-ниски вибрации. Всяка физическа материална "конструкция" съществува именно защото е енергийно-информационно обезпечена. Има множество подсказки за това, но още от хиляди години има заложени идеи по това, че това, което ние наричаме "физическа материя", представлява форма на сгъстена енергия-информация - уплътняваща се и с това ПРОЯВЯВАЩА СЕ НА МАТЕРИАЛНО НИВО.

                                  ==  ПРОЕКЦИЯ И ЕНЕРГИЙНО-ИНФОРМАЦИОННИ ТРАНСФОРМАЦИИ==
       Искам да опиша един виртуален мисловен пример, чрез който да аналогизирам някои основни разбирания за това - ЩО Е ПРОЕКЦИЯ и от нея да се направи връзка за трансформациите основаващи единството между енергия и материя:
   – И така – имаме примерно КУБ – проекцията на куба на ниво на повърхността на маса е някаква сянка. Ако куба е триизмерна фигура, сянката му, или неговата проекция, са вече двуизмерни. За същество, което е на ниво двуизмерността в плоскостта на плота на масата, то ще долови единствено сянката, проектирана от куба. В този смисъл от по-горно "ниво" имаме свеждане на по-долно, чрез опростяване. Това и в геометрията се нарича "проекция".
Ако КУБа е сложен на самия плот на масата, то двуизмерното същество ще възприеме само онази негова плоскост, която е съизмерима на неговото двуизмерно ниво – т.е. за него ще има "нещо", което ще има дължина и ширина, но „височината” – третото измерение, няма да съществува за него, поради ограничението на сетивно-информационния апарат на двуизмерното същество. И понеже този "сетивно-информационен " апарат е повлиян от "физическите ограничения" на конкретната действителност, и едновременно с това се и формира и съответно ограничено отражение като "реалност" в примерното "двуизмерно живо същество". Едновременно с това то ще възприеме спрямо своето ограничение само това, което съотвества както на сетивата му, така и на модела с който то борави в "неговата съотвестваща реалност".
      Всичко това ние го конструираме като една виртуална картина, в която ние сме нещо като странични наблюдатели. И ясно за нас може да се "види" че това е КУБ, той е триизмерен, но за "мравката" лазеща само по плота на масата /примерно/ куба просто би заел някакво пространство от нейната двуизмерна Вселена. И по този начин за нея РЕАЛНОСТТА ще е "орязана" от гледна точка на по-широката картина, която вижда "страничния наблюдател". За двуизмерното същество обаче именно този "орязан вариант" ще е неговата ИСТИНА и виртуалния поглед през "неговите очи" ще покаже именно това. В този смисъл двуизмерността и живеещото същество с нея са в пряка зависимост и по този начин взаимно се проникват и ваимоопределят. Така двуизмерността става "хоризонт", даващ на двуизмерното същество идеята, че ТОВА Е ВСЕЛЕНАТА - а не просто вариант или част от нея. Това е едно от най-важните основни моменти в осъзнаването като процес, определящ еволюционното израстване на всяка АЗ-единица СЪЗНАНИЕ - възможността да се опита да "изскочи" от ограничението на конкретния и ограничен "периметър" на сетивния си опит.
      От нивото на нашата триизмерна реалност, двуизмерната ни е лесна за "виждане" и представяне - главно защото "виждаме" нещата сякаш отстрани и "отвисоко". И след като имаме своите три измерения ни е много лесно да виждаме "по-ниско" организираната и опростена "двуизмерна реалност". НО..... Ако се опитаме всичко това да го "пренесем" едно ниво "по-нагоре"...?
     Например – ние сме триизмерни същества – в нашето пространство-време ни е оставена фигура, която има четири пространствени измерения. Проекцията на фигурата и нейните три измерения са видни и доловими на нашите три нива на възприемане и от там на мислене. Но четвъртото пространствено измерение е „невидимо” за нас, независимо, че за страничния „всевиждащ наблюдател” то си стои и си съществува, но за нас това не е така… От това могат да се направят много изводи, предвид, че почти всички изследователи на съзнанието, долавят ограниченията на възприемателния ни апарат и недостатъците по който ние създаваме първичната матрица по която разпознаваме света и дефинираме битието си в него. Всички знаем допълнително, че всяко от нашите сетива има своя периметър в който то функционира – всяко от сетивата ни има своя „канал” в границите на който информацията се пренася, но извън този канал съществува далеч по-наситен информационен поток, който винаги ще остане „недостижим за възприемането ни”. Дори и използване на апаратури  за регистрация на информацията извън периметъра ни на възприемане, е само бегъл опит да компенсираме този „недостиг”.
     От всичко казано в тия примери, може да се изведат доста различни обобщения и да се съставят аналогии, да не говорим че всичко описано в примера, може да се приложи както и за различни измерения, така и за различните „светове-аспекти” за които говоря в този материал. Едновременно с това от този пример може да се изведат някои общи положения за това как от по-горните нива, може лесно да се "вижда" и направляват по-долните, по простата причина, че всяко по-долно е съставно на по-горното, И не само съставно - всъщност всяко по-долно ниво е проекция на по-горното и именно затова от всяко "по-горно" зависи "по-долното" от него.
    Тук е в пълна сила и принципа на съотвествието - така например – човека-тяло, ограничен само във физическия аспект, може да долови само сигнали, резониращи и съотвестващи на неговото ниво – това е съотвествие по ниво. При положение, че всяка реалност от горния МОДЕЛ НА ЧОВЕКА И ВСЕЛЕНАТА, е отделен етаж, в нея най-характерното е основните честоти и „вибрации” според които се определят и основните характеристики и особености на взаимодействието им. Ето защо и физическия аспект /тяло/ на човека, е толкова зависим от АСТРАЛНИЯ му "аналог" - поради функцията на йерархичност и на проникване и по този начин "определяне". Все пак тук е израза на гореспоменатото правило, че ПО-високоенергийното поле, определя по-нискоенергийните от него.  
Допълнително към тази част ще вложа и закономерността при създаването на представи, които се формират на базата на предишен опит. А фантазията на човека има същото ограничение – може да комбинира само различни елементи от познатото на ума, но не можем никога да си представим качествено различно „нещо” от напълно непознати елементи… С това веднага се повтаря и принципа, заложен по-горе - представната и информационната част на ума са изключително свързани и те до голяма степен определят "зоната на затвореност и ограниченост на психическите процеси". И след като вече се формират представно-идейни модели, те отразяват само настоящата форма на реалност, и тази, на по-ниските нива, но няма как да уловят собствената си ограниченост, защото тя може да бъде "съзряна и доловена" единствено като се "гледа" от точката на "по-високото ниво"...
     
       Описаните явления, процеси, наблюдения и виртуални представни опити и разсъждения дотук са изключително ограничени, но въпреки всичко "носят" в себе си множество възможности за дълбочина в осмислянето на себе си и света в който живеем и как ние самите формираме ограничен "свой собствен вариант" на ВСЕЛЕНАТА. И докато ние сме ограничени само в него, "ОТВЪТРЕ" ни се струва че това е ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА, че това е ИСТИНАТА и че това е РЕАЛНОСТТА, а не "Нашата реалност"... Мита за ОБЕКТИВНАТА РЕАЛНОСТ в съвременната цивилизация е израз именно на това "ОГРАНИЧЕНИЕ". А идеята за относителността на всяка картина, модел, експеримент, концепция, представа, чувство, усет и преживяване е просто неизменна част от ЗНАНИЯТА ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЧОВЕКА И ВСЕЛЕНАТА. И относителността винаги носи в себе си "отвореност" - т.е. за "НЕЗАВЪРШЕНОСТ".
В този смисъл всяка "стъпка", всеки миг, всяка фаза или етап, носят единствено смисъл на преходност към следващите - миг, стъпка, фаза, или етап. Това разбиране може да се използва единствено от хора, които си са го пречупили вече през себе си и са установили неговия основен и фундаментален смисъл.

       ЕТЕРНИЯ АСПЕКТ на човека е израз на преходите /трансформациите/ на "материята" от една йерархична реалност в друга. В този смисъл всяка материална структура има своя "енергиен" скелет, въз основа на който самата тя съществува и се проявява на материално-физическо ниво. Именно това е в основата на идеи, заложени в сценарии на филми, като МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ и идеята за "силата" която обхваща всичко и съединява всичко и всички. Повечето езотерични текстове съдържат различни "погледи" и прозрения в тази посока. Кирлияновата фотография дава една възможност за визуализация на етерното поле. Има хора с етерно "виждане" - особено сега все повече от тях започват да проявяват тия си качества във връзка преходния етап в социалното съзнание и формирането на нови митове за новата идваща форма на социум. Но за повечето от тях, психичния израз на несъзнателния етап, в който са, не им позволява да вникнат в смисъла и дълбочината на идеята как всяко нещо е обгърнато от "по-голямо" и по-широко от него и в този смисъл "голямото" винаги съдържа "малкото".
Голяма част от практиките за вътрешна работа по цялата планета, въпреки различията в културните и историко-географски аспекти, са повлияни от основните положения за съществуването на етерния аспект на всичко във света, и после да се преосмисли той, като едно "ново" виждане за смисъла на битието ни. 
                  
Болести и лечение
     Както вече споменах по-горе, едно от свойствата на различните аспекти е, че всички събития и процеси се "пораждат" в по-горните нива, поради „подвижността” на материята в тях, след това събитието преминава в по-долния „етаж”, след това по-долния – и така – до физическата реалност, която е „най-твърдата” от всички. Така всъщност физическото проявление е израз на връзката между всички негови по-горни "аналози" И понеже всички от тях са с по-високоенергийни и съответсно "проникващи" всяко в "по-долното", то физическото ниво "събира" проекциите на всички останали - те едновременно го "проникват" и така го определят енергетично напълно. Това е в тясно съотвествие с виртуалния пример описан по-горе.

Всеки болестен процес е всъщност проявление на разбалансираност във взаимната самоорганизация и проникване на нашите аспекти. Болестта най-често е отражение на астрално енергийно-информационно събитие, което преминава през етерното ни тяло, и накрая се проявява като конкретика във физическото тяло. С други думи - всички събития, касаещи явлението „болест” първо преминават през етерното тяло, в него се извършват измененията и тогава се проявяват във физическото тяло, във вид на „болест” – вече проявена. Именно това са и начините свързани с т.н. „биолечение” – всякакви екстрасензорни „лечители” и диагностици имат способности да „виждат” в етерното тяло – по това, дето се нарича с общото наименование „аура” – или по-точно най-близкото „поле” около нас. В етерното тяло всъщност всички физически процеси, имат свой „енергетичен” двойник – и обратното.
      
      Етерното тяло няма твърда структура, както физическото, но ако го нямаше етерното, нямаше да го има и физическото, защото всичко е във тясна взаимовръзка. Всъщност именно етерното тяло на човека обезпечава енерго-информационния обмен, даващ основата на физическото проявление в нашата физическа реалност. Ето защо всички физически процеси са израз на пораждащи ги енергийни-информационни взаимодействя, „идващи” от по-горните нива на битието. И по този начин ги обезпечават – по сложност, мнообразие.
      Всички са чували, че мозъкът е най-сложното комплексно множество от взаимодействащи си елементи – клетки. И не защото мозъчните клетки са най-сложните, а поради променливата структура на връзките между тях и функцията им да пренасят информация-енергия. И не-случайно това е нашият своеобразен информационно-обработващ център. Защото дори на ниво материя, в чисто материален аспект, е част от изключителната самоорганизация на един сложно устроен "организъм", чрез множество обратни връзки.
       Разбира се, че точното проявление чрез проекция на сбора на всички наши аспекти- ментал, астрал и етер, е именно явлението "ПСИХИЧЕН ЖИВОТ" или накратко ПСИХИКА. ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА са единствените с най-сложно устроен и мнообразен психичен живот, до степен до която ТОЙ СТАВА ОСНОВНИЯ и с това ВОДЕЩ и определящ битието на всеки настоящ човек. С това искам да поясня как и защо обобщих, че ние настоящите хора, живеем всъщност главно своя АСТРАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ЖИВОТ.
      Мозъкът служи просто за междинен преобреазувател между нивата и той е само проявител на психичния ни живот. Това е толкова лесно да се обобщи, като се вземе предвид, че и в момента почти всички болестни състояния, ако не директно, то като задължителна роля вече се извежда на ПСИХИКАТА. И не е така само при болестите - цялото земно битие е проникнато главно от психичното. И именно то го определя. Чрез психичното както сме се разболели, така можем и да оздравеем. чрез психиката дори може да се изместват в малък мащам самите физични закони, характерни за "твърдата част" от физическата материя.
 Ето защо разбирането за работата на мозъка от гледна точка само на познаването на материята и физико-химичните процеси в него е обречена на провал още в самото начало на изследването му. С това ограничение е свързана и психиката, като носител и проявител на типични енергийни взаимодействия, които обаче се материализират в нашето човешко ежедневие. И науките, които сега в днешната парадигма са "призвани" да изучават психичното, са във все по-голяма криза, защото самия основен постулат, че материалното е основата на психичния живот е тотално компрометиран и това става все по-ясно за изследователите в тия клонове на настоящото познание.

ДИШАНЕ, ЕНЕРГИЯ и МЕРИДИАНИ.
       
Всички видове дихателни техники във всички практически методи за култивирането на енергията и знанията за това, са свързани със етерното тяло – в него именно аналога на  „кръвоносна система” е меридианно-енергетичната схема, която сте виждали по атласите за акупунктура.
Цялата система на иглотерапията и нейните производни, свързани с манипулирането на "енергията на живота" по съответните „меридиани”, е свързана именно с етерното тяло. Затова и всеки, който търси „физически аналози на точките по меридианите, както и самите меридиани, е просто невежа. Етерното тяло не е пространствено свързано с физическото. Затова и има точки, които например могат да се намират на стъпалото или на ухото или челото, но всъщност тяхното разположение е просто аналогичния енергиен "израз" на физическо ниво и търсенето на пространствени аналогии е смешно.
Меридианната схема на енергетичната структура на човешкото тяло е нещо като АТЛАС на етерното тяло. В него движението на различните енергетични потоци и тяхната взаимна сложна трансформация, наслагвания са израз на сложните взаимодействия, с които се характеризира всяко материално проявление - особено ЖИВИТЕ СЪЩЕСТВА.
Понятието „ЧИ”, ПРАНА и другите производни на него – също са израз на етерната ни връзка – всъщност ако на физическо ниво имаме просто дихателен мескулно-обусловен, химично-обменен процес, в етерния му аналог, това е движението на енергията проявено в принципа "навътре-навън". Това е един и същ процес, който е в единство, но ние възприемаме за "видима" онази негова част, която съотвества на модела, определен от условията - както двуизмерното същество в горния пример.
По този начин искам да обърна внимание, че всеки физически процес е свързан с енергийно-информационно явление на „съответните по-горни нива”. И по този начин -всичко е свързано и в ЕДИНСТВО.

ЕНЕРГИЙНА ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИ ЯВЛЕНИЕТО, КОЕТО НИЕ НАРИЧАМЕ "СМЪРТ"
     Като допълнение за етерното тяло, искам да напомня, че процесът на физическата ни смърт е придружен от постепенно разграждане на етерния й „двойник” – и се случва в рамките на това, което се нарича „40 ден”. Именно тогава етерния двойник на физическото тяло престава да съществува, след като го няма неговия физически аналог. /за допълнение/ И онова, което остава след това „резцепление” е астралното съществуване – в него времето и пространството въобще нямат разбираемия от нас, от сегашна гледна /ограничена/ точка - смисъл и представа.
Явлението "ОТДЕЛЯНЕ ОТ ТЯЛОТО" известно и коментирано дори в нашия форум, има същата основа и е просто разновидност на описаното. Към него само ще добавя, че съществува информация, че "най-лесно" и естествено се отделят от тялото си, такива хора, които са били "ДУХОВЕ" и същността на това "разцепление" все още се "пази" като "спомен" и възможност за проявление. Планетата ЗЕМЯ, също има свое етерно поле и този феномен - ЕТЕРНО ОТДЕЛЯНЕ от тялото - дава възможност да се запази съзнание на нивото на "пътуване" в етерното поле на ЗЕМЯТА чрез етерното поле на самия ЧОВЕК и по този начин се получава илюзията, че се пътува в пространството без гравитация, да се види "физическото тяло" отгоре, че се лети, че може да се наблюдават крайно "отдалечени" събития... Мозъка ви дами и господа, представители на отделящите се от тялото, просто няма друг начин по който да "ви сведе" това, което се случва. А вие нямате друг начин да го интерпретирате. Във всичко това няма нито ЧУДЕСА, нито някаква мистерия, но за хората, които тепърва преживяват своето разширяване на съзнанието си има смисъла на ново поле, което да бъде използвано за "тръпките на преживяването"...

 ПАРАПСИХОЛОГИЯ, ЯСНОВИДСТВО
Във връзка с това искам да допълня, че всички хора, имащи астрални по-силни канали – като ясновидците, гледачките, контактьорите – всъщност правят това чрез взаимодействие между астралния си аспект и физическото си проявление. В астралния свят е кодирана цялата информация, която обезпечава физическото съществуване – дори планетата ЗЕМЯ си има свое „етерно тяло” – в него текат енергиите и информацията обезпечаваща структурата на планетата и взаимодействията в нея. Едновременно с това – на нивото на планетата  - като аналогия на АУРИТЕ при човека, Земята си има своите си „аури” – и едно от тях е информационното поле, наречено от познаващите го „АКАША”. В него текат енергийно -информационните потоци, подхранващи вижданите от нас и проявяващи се на физическо ниво процеси. И именно затова в това поле са кодирани всички възможности, касаещи „времето и пространтвото – като различни „варианти” на физическото проявление на Планетата. И това е аналогично за цялата Вселена. С това обаче, ако чрез нашите собствени аспекти в астрала се направи съответната информационна връзка – през мозъкът, като междинно информационноенергийно звено – се получава пренос на информация и по този начин се осъществява връзка – КАНАЛ. Всеки ясновидец всъщност е нещо като „междинно звено” – мост или канал, през който преминава двустранно информация.

Ще онагледя донякъде това:
Отивате при ясновидка /примерно/. За да подаде към астралното ниво „търсещ сигнал” тя го кодира чрез „личностния код” на всеки човек – Ванга примерно го е взимала от „солта, с която са идвали задължително при нея пациентите” – торбичка или пакетче готварска или морска сол. Понякога искат ЗАХАР – въобще кристалните структури имат свойството да служат за като енергийни трансформатори и памет. В саегашно време ролята на кристалите се замества от „даването на информация за „ден, час и дата на раждане”, характерни за ясновидците по телевизионните предавания. Понякога дори и това не е нужно – ако канала е повече „чист” обаждащият се по телефона още с гласа и „питането” си изявява вече своя си астрален „позив” и на астрално ниво веднага ясновидката вече е подала личностния код на „питащия”. В този момент по канала вече потича „обратната информация” – но във вид на информационен поток, който за да се сведе на „клиента” или „питащия” е нужно да се „разтълкува” именно от ясновидеца. Това е едното „слабо звено”. Другия недостатък, даващ грешки в този процес, е нивото на ясновидеца – той самия кодира основната честота на „сигнала” защото той самия е междинно звено и определя целия процес. Всъщност във всеки един момент всеки човек може да направи същото в себе си. НО!!!!! Има една особеност – при общуване чрез астрални информационни „директни взаимодействия” при които имаме директен пренос на информация, се получават „къси съединения”. В някакъв смисъл Вселената се самозапазва чрез някои основни и елементарни, но изключително важни положения – например – никой ясновидец, колкото и силен канал да има, не може да „види” нищо за себе си –  за миналото или бъдещето си. Това си има своето значение, но аз ще оставя на читателите на този текст сами да обмислят смисъла и причините за това. Освен това на нивото на планетното съществуване имаме паралелни реалности и съществувания – това са просто различните варианти на съществуването, нереализирани само в една реалност. Т.е. – всички възможни варианти на всяко нещо, чрез всички възможности е онова, което дава паралелността на световете – дори и на физическо ниво. В този смисъл паралелните Вселени – като физическо съществуващи е материал за разглеждане във физиката още преди десетилетия и за първи път вариантността на случващото се в нашата Вселена е разгледана и допусната научно, чрез виртуалния опит, наречен „котката на Шрьодингер”… А пък от това следва, че каквото и да се "види" в миналото или бъдещето, това никога няма да е еднозначно, поради изложените тук различни "времеви линии" и бъдещи и минали безкрайни варианти за всяко събитие или процес. По-нататък съм разяснил повече тази тема

      Друг важен аспект, който искам да разгледам., свързан със връзката ни с астралния ни аспект е онова, което сега е толкова модерно и популяризирано чрез филма „ТАЙНАТА” – въобще – „тайната”, че всеки човек може да кодира своите „желания” и после Вселената да му даде „съответстващия отговор”, е нова единствено за непосветените от които тя беше държана наистина в тайна. Но за съжаление така и ще си остане. Отново лек опит за визуализация и условно описание за нещата които се случват зад кадър, свързани с горния изведен въпрос – за ЖЕЛАНИЯТА.
       Всяко желание е астрално явление – то е израз на преживяване на „недостиг” и желанието е просто формата на компенсирането му. Всяко желание е изява, че нещо не ни достига. И понеже свойсвеното за желаещите ниско ниво на съзнателност, не им дава възможността да доловят всичко това, желанията ни се проявяват чрез нещо – предмети, явления – които най-общо наричаме „обекти” на желанието. А всъщност зад всеки обект на желание е скрито преживяването за недостиг, което се изживява и като „автоматичен отговор” се получава съотвестващото преживяване, наречено ЖЕЛАЕНЕ / искане, търсене, питане, стремеж и т.н. /. Недостига и желаенето са просто едно и също нещо и са неразривно свързани негови проявления – като двете страни на монетата.
Толкова за увод. Сега – конкретно:
Желаенето, като всеки преживяващ процес е именно астрално явление. На нивото на астрала всяко желаене се изразява чрез нашето собствено астрално тяло-аспект. И вследствие на това се задействат информационно-енергийни явления взависимост от това, кой и как си ги кодира. При кодирането се излъчва информация за честотата и вибрацията на „искащия” и на точно това ниво се задействат съответните „процеси” даващи началото на „отговора”. Астралния свят е населен и със същества, които нямат собствена „азова структура”, но така или иначе те „чуват” този сигнал с неговата кодирана честота. Някои от тях се включват в схемата /играта/-  някои влизат в ролята на помагачи – те просто са нещо като „слуги”, но също имат роля в цялата схема. На тях им трябва „АЗ-овия център” който на нас, хората ни е свойствен. Те се борят за запазване на астралната си енергия и затова имат нужда да се „присъединяват” към нас – докато нашия астрален аспект ни е нещо като „АЗ-ов ЦЕНТЪР”. Основата на взаимодействието между астралните същества е онова, което дори ние тук – в ИЗворите – сме разгледали в темата за астралните нашественици. Това е тема стара колкото света – има я във всички притчи и културни наследства по цялата Планета. Произведението в по-ново време, което касае „астралната сделка” – ==искам-в замяна== – е книгата „Майсторът и Маргарита” на Булгаков. Гьоте има такова известно произведение - "ФАУСТ" /което има елементи и описания, които Гьоте е нямало как да "знае", за да ги опише толкова точно/, както и множество други писатели, музиканти, описано в легенди и митове, дори и в библейските сказания, дори и в древногръзката легенда за Орфей и Евридика. Във всички от тях имаме някаква „сделка” – заявка за искане – но и последващи условие-цена. И именно заради това аз искам да обърна внимание на всеки от вас – желаещите. ЦЕНАТА, която се плаща за всяко удовлетворено искане, желание, въпрос, търсене – ЦЕНАТА!!!!!  ЗАЩОТО ВСИЧКО Е ФОРМА НА СДЕЛКА – не може да се случи нищо, ако не се обезпечи. Всяко желание всъщност е „отдаване” на енергията на всеки един от желаещите. Тази енергия се взима от самия него – това е цената му. В цената се включва и кармичните „нови” връзки, които се заплитат след всяко желание и „сбъдването му”. Всяко желание е израз на несъзнателност, но  като се изрази, желанието и отговора всъщност спомагат за нов вид преживяване, оттам към ново желание, после нов отговор и преживяването на всичко... и отново и отново. Отдалечеването от същността на АЗ-а е основното, което се случва, защото колкото е по-силно всяко преживяване, толкова по-я няма връзката ни именно с този „централен АЗ”, който се явява носител на нашия аспект в КАУЗАЛНОТО НИВО – извън егото ни.
В зависимост от „силата” на вибрацията на „искащия” се и задействат съответните енергийни флуктуации в астрала и ако всичко това влиза в резонанс с „азовата еволюционна схема”, която координира цялостността и единството на проявлението, наречено ВСЕЛЕНА, то е и съответния „отговор”. Искам да кажа нещо важно – когато човек изживява желание и го заявява чрез „ИСКАНЕ”, той влиза на определено ниво във взаимовръзка и става част от цяла „система” от явления и взаимовръзки – на всички нива. По този начин всяко желание, изявено чрез определена технология, идва от познанието за връзките между етажите на проявлението за които сега говоря в този материал. Основата на тази технология / или техника/ на пожелаване е онова, което най-общо се нарича МАГИЯ / най-обобщено/. Магията като основен принцип е именно използването на взаимовръзките и познаването на ментално-астрално-физическите взаимодействия. Защото лесно е да си дадем сметка, че при задействане на някакво изменение в Астралното ниво, то – според горния етажен принцип – преминава на физически ниво – с някакво „закъснение” в зависимост от мащаба си.
Най-общото в цялата картина е - когато задействаме процеси в АСТРАЛА - чрез изявата на желание - ние всъщност пренареждаме някаква област в астралното. Основния смисъл на всяко желание е - ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕЖИВЯВАНЕ, характерно за вътрешния свят на желаещия. В този смисъл няма как да не получим "някакъв" отговор, защото всъщност астралната материя е бърза и се пренарежда светкавично на нейното си ниво, но това пренареждане прави възможно в някаква степен да се случат и различни промени и във физически план - обратно към желаещия, въз основа на желанието му. Всъщност почти винаги желанията и техните отговори са израз и служат за продължаване на живеенто ни във вътрешнта ни форма на реалност, в която всъщност "плува" всеки човек. В този смисъл - ВСЯКО ЖЕЛАНИЕ Е ФОРМА НА САМОЗАПАЗВАНЕ И САМОПОДДЪРЖАНЕ НА ИЛЮЗОРНАТА И ВИРТУАЛНА ВЪТРЕШНА РЕАЛНОСТ, ПРОИЗВОДНА НА ВСЕКИ ЧОВЕК.
--------
продължава.....->
« Last Edit: октомври 08, 2007, 10:52:20 am by ramus »
АВТОРЪТ винаги съотвества на Поста си,
защото ПРИНЦИПА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО няма изключения.

Offline ramus

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 1076
 • Gender: Male
 • никой
                    -Магията -
от хилядолетия познанието преминаващо през информационните канали е реализирано в една специфична посока - въздействие върху физическата реалност, чрез взаимната й обвързаност с астралните и менталните нива.
Както вече споменах досега промените настъпващи в ограничени сфери на астрала и ментала, веднага "довеждат" и до промени и на материалния ни свят - но в ограничен периметър. И за разлика от формираните "желания и копнежи", които са израз на едно несъзнателно съществуване, то вече при определени други етапи в развитието имаме явление при което преднамерено и систематизирано се провокират измененията за които споменавам. Принципите за всичко това са обезпечени именно заради възможността "определени" астрални същества с по-голям периметър и "сила" да завземат каналите и средствата за връзка между нивата и оттам да реализират повишените си "потенциали".
На първо място - смисълът на цялата игра, наречена МАГИЯ, е именно това, че определени "единици" се издигат в своята илюзия за "важност", отделеност и въз основа на това, те решават, че техните намерения са "важни" чисти, значими... и правилни. Те си внушават, че тяхната намеса би имала някакво "важно значение", като това е просто форма на прикритие и оправдание за най-обикновен и чист "егоизъм".
Във всеки МАГ живее силен астрален канал, обезпечен откъм астрала по специален начин - с повишено влияние. Още по времето на обучението и посвещението в магия всеки "ученик" , прави връзки на астрално ниво, "заявявайки" своето си намерение - да управлява, да постига, да реализира своите намерения. Това - разбира се - е в началните нива. С идеята, че е необходимост или спасяване, всеки маг използвайки своите "умения" се обвързва с нови и нови взаимовръзки и по този начин с кармични вериги, които на следващо ниво пък ще се наложи да "разплита". Вмешателството в естествените закони на мирозданието често е погубвало самите "контрольори" - най-често от невежество. разбира се сред висшата магия съществуват начини, които според тях могат да "заобиколят" принципа за отговорността и съотвествието и да останат незасегнати от причинно-следствената верига на "плащането на цената". В тия мерки най-често се избира предварително "жертва" - която да поеме върху себе си "обратния удар", както и считания за проверен метод за необвързването с направеното. Последното е един смешен начин за наивно конкретно разбиране да се "излъже" ВСЕЛЕНАТА.
Има два типа на магическо вмешателство. Както има два типа "намеса" - бяла, или черна магия. тва разбира се - е според самите "магове". При вглеждането ми отстрани, не видях никакви фундаментални разлики - по същество. А що се отнася до принципа за критерий - той е съвсем елементарен:
КОГАТО ИМАМЕ НАМЕСА в делата на ВСЕЛЕНАТА - ПРЕДНАМЕРЕНА, ОРГАНИЗИРАНА, ЗАЯВЕНА ТВЪРДО и С НАМЕРЕНИЕ, то това издава невежеството на извършващия тазаи намеса. Въпроса е, че за разлика от обикновената несъзнателна личност, тук имаме вече "мащаб", изразено от сила и контролирано намерение, изразено и реализирано чрез технология и обезпечено с принципи. Мащаба при такива "намеси" винаги е по-голям, но и цената - също.
Както вече може би някой се е запитал - защо тогава Вселената "позволява" да й бъде налагана намеса и после да има промени в самата нея?... Всъщност ВСЕЛЕНАТА е място което е реализирано с основна цел "като ИНКУБАТОР" - поле, място което да обезпечи "развитието" на всяка азова единица през нейния уникален път. В този смисъл след като е заявено с намерение и по този начин е изразен "точен и концентриран избор" при всички случаи ще му бъде "отговорено", но и всяка заявка, ще си дойде със съответващата й отговорност.
Всъщност сигнала за заявка, отправен чрез принципите на МАГИЯТА е сравнително ограничен - в рамките на първите три "ЕГО-НИВА". Задължително в магията участва и засилен ментален аспект - на магьосника, като допълнително концентриране на "ЗАЯВКАТА". Това зависи от конкретната техника, която се използва - в магията също има многобройни нива и различия - според нивото на магьосника и оттам и до "техниката" която използва за целите си.
ТЕХНИКИТЕ за магия са многобройни и изключително разнообразни. Малцина например знаят, че дори и пожеланията, които използваме при поздравяване или изпращане са форма на магия. Същото се отнася и за изразяването на каквото и да е отношение - особено към човек. В речта , която използваме за делничното си съществуване има многобройни примери за магично вмешателство - от формите на поздрав /здрависване примерно/, изразяването на отношение и окачествяване, до пожелателните сигнали изразени примерно с фразата "дано....." или "нека...". Всеки религиозен празник или езически обред, всъщност е форма на "церемониална" или "ритуална" магия. Бойния вик "ура", молитвата, оплакването, всички погребални дайствия или пък родилни или брачни обредни действия, "клетвите" от всички разновидности са заявка за вярност или изразено намерение. Всъщност всяка клетва е почти точно копие на магическа практика....  и още и още...
 И ако всичко това вече е станало част от общуването и е напълно механично и без умисъл, то знаещите магьосници правят по същество същите неща, но вече организирано, обмислено и концентрирано.... и следствие на изброеното - успешно.

      За да има сила определено "искане" или заявка, трябват най-общо няколко основни елемента:
ДУМИ - определени специални фрази, изречени и с придаден от изричащия ги "звуков" елемент. Вибрационната същност на определени звукове и комбинациите им не са най-важния елемент, а всъщност само "допълват" общия акцент и служат за "канал"...
МИСЪЛ-ФОРМИ - организацията на вътрешния свят на магьосника довежда напредналите до повишена концентрация и вътрешна подреденост, с която те още повече засилват "силата на сигнала си" - така определени вътрешни представи, конкретно овладени, постоянни и придружени с подходящи звукове, думи служат да се направи един "общ сигнал" и така да се концентрира чрез единството на неговите отделни елементи в един общ "хармоничен удар".
ДВИЖЕНИЯ и ДЕЙСТВИЯ - това е последващия елемент, който допълва общото в техниките - ако е подходящото допълнение и влиза в резонанс с всички останали елементи, още повече се повишава "КПД" на заявката.
НАЙ-ВАЖНОТО - МОТИВ - ВОЛЯ и твърдо намерение за направеното, изразяващо се в концентрирана "смес" между твърдо убеждение че е прав, вяра в тази правилност и силно, ама много силно желание да направи каквото е решил. Тук особено чувствено-емоционалния аспект е изключително важен фактор, защото той - чрез някаква форма на отрицателна реакция - може да задейства много силен първоначален импулс, който да повлече всички останали елементи. В този смисъл - най-силните ни чувства са именно отрицателните - ето защо омразата, отмъщението, наказанието с идеята за "справедливост" ни правят да сме толкова обхванати от игрите на деструктивните емоционално-чувствени конструкции, като им придаваме огромна важност. Това не е случайно - когато човек е обзет от тях веднага се "концентрира" - тия неща го изпълват и запълват изцяло. Независимо от социалните митове, на същото положение са и "положителните" емоции, чувства и нагласи - имат същата роля и значение. И независимо, че в социалното съзнание е насадено, че "добрите" хора, мисли и представи са "родителите" на ЛЮБОВТА, добруването, светлината... всичко това си остава само и единствено представи - израз на мечтите и използването им за преживяване.
Но за НЕСЪЗНАТЕЛНАТА ЕГОВА ЕДИНИЦА са по-характерни именно "отрицателните" нагласи и стремежи, ролята на които е именно във връзка със запазването и борбата за енергия, така характерна за астралното битие.

      Най-силни форми на скрита магия имаме особено при участие на много хора. Характерното за астралните форми на живот е образуването на общности на ниво на астралния свят. Както е известно понятието ЕГРЕГОР е споменато за първи път в литературата за МАГИЯ. ЕГРЕГОР представлява групова форма на индивидуалната "ДУША" - "астралния аспект на всеки човек. В случая ЕГРЕГОР представлява всъщност "ГРУПОВА ДУША". Образуването на групи от хора - тук на земно ниво, е задължително придружено от неговото астрално съотвествие - ЕГРЕГОР. Поради спецификата на астралния свят, не е достатъчно само събирането и живеенето заедно на група от хора. За да се образува ЕГРЕГОР, е необходимо хората да имат допълнително общи - нагласи, стремежи, представи, разбирания, желания, потребности. Всъщност колкото повече хора в групата имат сходни вибрации, определени от изброените характеристики, толкова повече егрегора придобива "плътност" и сила. Всъщност след като веднъж е формиран, ЕГРЕГОРА придобива водещата роля в "живота на групата". Т.е. астралния „двойник” на всяка група вече става по-важния от елементите й на физически ниво – хората. И става водещ и определящ. В този смисъл, ЕГРЕГОРА става форма на астрален живот с поведение, характерно за всяко живо същество – стремящо се да оцелява и запазва енергията си. Социалното поведение на човечеството с характерните му процеси, през всички исторически епохи, по всички географски ширини на планетата, са ЕГРЕГОРНИ процеси и явления.

      Най-интрересно е обаче явлението при което един човек се "намесва" при друг човек - и прави определено изменение в неговото "поле". Със силната си социална значимост и ефект, именно тази форма на магия е най-популярната и се радва на най-голям интерес. Може много да се прочете за магическите вмешателства върху хора – ефектите и резултатите са най-разнообразни. Конкретните техники – още повече. Във всички тях обаче „живее” принципа им – вмешателство имаме, когато все още сме ЕГО-исти. Независимо, дали живее в група и участник в кой да е ЕГРЕГОР, или си кара по свой си начин, ЕГОИСТЪТ е форма на астрално съществуване. Това се поражда от факта, че основния процес в астралното ниво е ПРЕЖИВЯВАНЕ НА РЕАЛНОСТТА, която ние самите съотворяваме. Вследствие на това задължително няма егрегор, който да обобщава всички човешки същества. И както характерните егоисти дърпат и завличат всичко към себе си – центростремително./ Това е заради непрекъснатия стремеж да се преживява и склоността да се запази „сънуването и преживяването” и да се задържи състоянието на пониженото съзнание, за да може преживяването да го има./ По същия начин – егрегорната „група” веднага започва да се „изживява” като едно човешко ЕГОВО съзнание и започва да окупира реалността и да дърпа енергия за „СЕБЕ СИ”. И се получава ЕДИНОБОРСТВОТО – не с кое да е – а с друг ЕГРЕГОР. Съвсем характерното за всичко това е непрекъснатото единоборство или БИТКА – толкова явна и на всички нива. Всяко човешко същество – на нивото на собствения си астрален аспект – също го има. Вече това не е стремежа към физическо оцеляване – това е вече оцеляване на ПРЕЖИВЯВАНЕТО НИ, поради идентификацията ни с него.
 И съвсем естествено е да се вижда връзката – на ниво отделен човек и на ниво група. ГРУПАТА всъщност е проекция на осредненото ниво на битие и преживяване на отделните членове в нея. Които обаче, се изгубват като отделни, колкото повече се преживяват като „елементи от групата”. По този начин социалните „груповите” елементи, все по-малко имат ролята си на „единици”, претопявайки се в общия РЕЗОНАНС и вече заживявайки като „ОБЩА ОБОБЩЕНА ЛИЧНОСТ” в рамките на определения ЕГРЕГОР.
В този смисъл – човечеството като това, което виждаме всички сега и това в което живеем е форма на астрално съществуване и астрална проекция на земно ниво. В него набирането на енергия е основата на битките между егрегорите, проявавяващи се на земно ниво като неспирни ВОЙНИ. Всякакви групи, срещу други групи. Човек, срещу човек. Дори и временните форми на мир са пак в полза на този или онзи, или на тази или оначи група. И така са само затишие преди поредната война.
      АСТРАЛНИЯ процес, който основно подпомага силата на вътрешното преживяване в сътворената реалност при всеки човек, съм нарекъл с общото име ВЯРВАНЕ.
И естествено , на ниво ГРУПА – ЕГРЕГОР – именно вярването да обезпечава сплотеността и вътрешния резонанс, което  с негова помощ то формира. По същия начин – съотвестващо – и в отделния човек протича същият процес и вярването се проявява и на това ниво, като подрежда, и формира подредени вътрешни структури, които да обезпечават по-силно и единно преживяване – по този начин го правят по-живо и приличащо на истинско. Просто това е един неизбежен страничен ефект от общата картина на елементи и взаимодействия между тях.
      КОНКРЕТНО ПРОЯВЕНИЯ ЕГО-в аспект на ниво физическа реалност, в конкретно земно превъплъщение, съм нарекъл с общото име ЛИЧНОСТ.
На ниво на земно съществуване именно ЛИЧНОСТТА е тази, която едновременно сътворява и ПРЕЖИВЯВА собствената си "угодна" версия на РЕАЛНОСТТА и едновременно самата тя е и продукт на същия процес - това обикновено е трудно за "линейно разбиране", и затова е нужно да се осмисли и да се "съчетаят" двата варианта в едно единство.
Така на ниво земно съществуване ЛИЧНОСТТА е проявената част от нашия АСТРАЛЕН АСПЕКТ. И съществременно е конкретната поредна форма на превъплъщение, определящо  поредния "земен живот". Като се вземе предвид, че ЛИЧНОСТТА е онова, което сме нарекли с "име", имащо своя история, спомени, път, опит, преживявания, цели, търсения, желания, копнежи... И в този смисъл ЛИЧНОСТТА ИЗПЪЛНЯВА РОЛЯТА НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС И В ТОЗИ СМИСЪЛ ИЗМЕСТВА НАПЪЛНО "ВСИЧКО ОСТАНАЛО". Това се случва единствено поради ИДЕНТИФИКАЦИЯТА на нашето АЗ със АСТРАЛНОТО НИ ПРОЯВЛЕНИЕ - ЛИЧНОСТТА. ПО този начин тя става автоматично нашият ЦЕНТЪР и реализира своята си заложена програма - ПРЕЖИВЯВАНЕТО на някаква конкретна нейна форма на реалност.  Това е и основната функция на астралния ни аспект - да генерира възможности и сам да се потопи в самосъздадената от него самия "микроверсия" на РЕАЛНАТА ВСЕЛЕНА. Защото всеки астрален аспект е етап от всяка АЗ-ова единица във вечния й стремеж "да се завърне обратно" - в общото, преминавайки през ВЕЧНОСТТА - това, което често наричаме ЕВОЛЮЦИЯ. И като ЕТАП - неговия смисъл е да "преживее форма на реалността" която да е уникална и неповторима. В реалната ВСЕЛЕНА това би било невъзможно по множество причини. И затова именно се обезпечава пресъздаването на "собствени и уникални варианти на ВСЕЛЕНАТА, в които всеки наш астрален аспект да реализира преживяването и опитността, която той е избрал и чиято роля е поел. По този начин именно "новосъздадената микровселена е нещо като условието или Сцената и декорите, на фона на които да изиграем избраните от нас роли и маски. И всичко това всъщност е нещо като "ГОЛЯМА ПОЛЯНА" на която всеки един от нас си е "наредил" своята си версия на сцена и декори и на които си играе своите си роли. И докато играем ролите си, толкова добре сме "сътворили" декорите, сцената, костюмите че вживявайки се изцяло в ролята напълно се претопяваме ние самите в нея. Всъщност - както е и всеки "велик АКТЬОР", но с тази разлика, че след представлението всеки актьор, дори и да е велик, все пак "излиза" от магията на собствената си роля, сцена и сценарий, докато в големия "ЧОВЕШКИ АСТРАЛЕН ТЕАТЪР" функцията на "края" на представлението играят съвсем различни процеси и явление, които ще спомена по-нататък.
===========продължава->

« Last Edit: септември 21, 2007, 10:16:32 am by ramus »
АВТОРЪТ винаги съотвества на Поста си,
защото ПРИНЦИПА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО няма изключения.

Offline ramus

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 1076
 • Gender: Male
 • никой
                                              АСТРАЛНИЯ СВЯТ - полето за сътворяване на собствени "микроварианти" на всяка "АЗОВА ЕДИНИЦА СЪЗНАНИЕ".

      Това е последния пост, в който ще разгледам някои "интересни" особености на Астралното ниво на Вселената и вече ще направя някои връзки към следващото - Менталното ниво. Едновременно с това вече ще обобщя на едно по-високо стъпало изведените дотук "елементи" чрез които правя опита си за едно относително описание.
      Непълнотата на изведения материал е съвсем в реда на нещата, предвид комплексния начин по който всичко изнесено "стои в моето разбиране" и извеждането му чрез писане и думи се оказа трудна и тромава задача. Писането на всичко това тепърва ще се преорганизира, подрежда и систематизира предвид подготовката му за един значително по-подреден и задълбочено поднесен модел, готов за някаква форма за "преподаване" - за което имам конкретно предложение, от съответното учебно заведение. Това е и основния му смисъл да го пиша сега.
---------------------------------------------------------

        АСТРАЛНОТО ниво неслучайно е основата на проявление на "ЕГО-етапа" в израстването на съзнателните АЗОВИ единици. Именно защото то е идеалното поле за пресъздаването на форми на реалността, които всяка "АЗ- ЕДИНИЦА" избира да прояви, за да преживее избраното от нея "форма на конкретно отделено състояние", в този конкретен етап от развитието й.
Възможността й тя да преживее конкретния й избор, чрез "сътворяване на форма на реалността", която точно да обезпечи това избрано състояние на преживяване - това е основното значение на АСТРАЛНОТО НИВО на ВСЕЛЕНАТА. Именно "подвижността" на астралната материя и "мигновената й връзка" с енергията от по-висшите нива на "аз-единицата" е основата на обезпеченото в този й етап.
ЦЯЛАТА ТРОЙКА нива - физическо-етерно, АСТРАЛНО и МЕНТАЛНО, затова се нарича ЕГО-ЕТАП в развитието. ТИя нива обезпечават възможността да се преживее цялостно, пълно и дълбоко онзи "първичен избор", в основата на еволюцията на всяка АЗ-ЕДИНИЦА. И затова тези етапи в развитието обезпечават обобщено нареченото от мен - "АЗ-ЕДИНИЦА" в "ЕГО-ЕТАП" в развитието си. И това сме всеки един от нас.
 
        Както вече писах по-горе, в астралното ниво на материята има и "същества", които са странични продукти от различни "пресъздавания", които започват да "живеят" своя собствена форма на астрален живот, дори и същества с допълнителна "ментална компонента". Проблема е обаче, че енергията за това им "съществуване" е остатъчна и не е обезпечена по подразбиране, както на АЗ-ЕДИНИЦАТА - от най-високото ниво - първичното, от което тръгва всичко и е на ниво ВСЕЛЕНА. С други думи, енергията с която са заредени не е достатъчна за да се самоподдържа - защото е на "местно" ниво. Те всъщност са същества, които нямат в себе си силата на АЗ-ЕДИНИЦАТА и потенциала й, заложен в нея. В този смисъл астрални същества от тия типове /които между другото са безкрайни по разновидност и "ниво на вибрация"- точно както е и богата флората и фауната на Земята/ имат едно специфично поведение - борят се за ограничена енергия. Тъй като Астралната материя се пренарежда чрез най-силния потенциал енергия, най-силно влияние в нея имат именно АЗ-ЕДИНИЦИТЕ - като обезпечени с енергия от най-висш порядък - чак от първо ниво - на самата ВСЕЛЕНА. Тази "вибрация" - на толкова високо ниво, съответно отразена в АСТРАЛА, е причината именно АЗ-ЕДИНИЦИТЕ да са "под прицел" на останалите "същества" с астрално битие. Просто причината е, че енергията ни е изключително "апетитна". При съответните предпоставки, когато самата АЗ-ЕДИНИЦА е проявление с "объркана АЗ-ПРЕДСТАВА" това веднага се отразява в АСТРАЛНОТО НИВО и съответния сигнал издава "наличието на свободно място в "центъра" на физическото ни проявление. Тогава съответните астрални същества - които точно съответстват по ниво, и по честота, са привлечени и установяват "връзка" чрез някакъв вид "сделка". Това е най-общо описание, предвид огромното мнообразие на начини и форми на явлението "ОБСЕБВАНЕ". Но така или иначе това явление включва настаняването на астрална "друга същност" и подмяната на това, което наричаме АЗ. В този смисъл "новата астрална същност" прави нещо като симбиоза, но като "тя" е водещата, подменяйки всичко във вътрешния свят на самата конкретна земна личност. А личността - най-общо в сделката която тя сключва е именно едно по-пълно изживяване на избрана роля - на страдание, на пасивност, на една чиста реактивност към случващото се. Също сигнала, който е излъчен в астрала е просто "СИГНАЛ НА НЕДОСТАТЪЧНОСТ" - премесен със съотвестващото му желание, копнеж, мисъл-форма, на която "нашественика" веднага отликва и по която той се води, за да стигне до варианта да "бъде приет". Вариантите са толкова много - затова само давам една примерна насока...

            Както вече казах по-горе, различни същества са просто на АЗ-единици, останали без физическо тяло и нямащи физическо проявление. Но има и "видове" АЗ-ЕДИНИЦИ при които естествения процес по отделянето първо от физическото тяло / при физическата му смърт/, после и на етерното, се нарушава поради различни фактори. И някои същества остават с канал на проявление на ниво "ЕТЕР". Както вече казахме "етерното ниво" предполага и някаква връзка с енергетичните физически аспекти и в този смисъл се получава явлението "ЕТЕРНО-ОСТАТЪЧНО ПОЛЕ" - или просто казано онова, което сега в окултизма и религията се наричат с общото наименование "ДУХОВЕ".
Различни същества от приказните сюжети - троли, банши, самодиви, ефирни създания от всякакво естество са просто легенди имащи в основата си различни междинни енергетични проявления с астрално-етерен характер. Все пак човешките същества не сме единствените проявления на АЗ-ЕДИНИЦИТЕ - има огромно множество и безкрайни проявления по силата на едно просто и фундаментално "правило" - във всеки момент, на всички нива "едновременно", са задействани и обезпечени всички възможни проявления, породени от потенциалните безкрайни възможности. В този смисъл паралелността на всички проявления, на всичко случващо се, със всеки един от нас е именно формата, чрез която се проявяваме дори и като физически същества.

На ниво "физическа реалност" паралелните светове са формата в която всеки един "вариант" на проявление на всеки от нас е обезпечен и съответно "върви" по избраната от него "пътека". И тази изключителна дълбочина е дори само на ниво ФИЗИЧЕСКА РЕАЛНОСТ - като физическите проявления. Паралелността на физическите светове е сравнителен пример, който ще се опитам да представя:
    Ако всеки един от нас, СЕГА и ТУК прави определен избор и следствие на него - определено действие, то той значи е реализирал само един вариант от безкрайните възможности, които така и са останали само възможности. Т.е. - не са станали действия и съответно проявени в реалността. В този смисъл в ЖИВОТА на всеки от нас, във всеки момент се реализира само един от всички възможни останали варианти. Но... именно за да се реализират останалите варианти се използва хипотетичната представа  за допълнителни ПАРАЛЕЛНИ ВСЕЛЕНИ, нещо като ВТЪКАНИ ЕДНА В ДРУГА но нямащи директен контакт помежду си, особено на физическо ниво. Във всяка от тези ФИЗИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ, се реализира поредната ЕДНА възможност, която не е реализирана в останалите РЕАЛНОСТИ. С други думи казано Румен, сега пише този материал и реализира своето намерение, като израз на избора, който е направил. Но всички останали варианти - да не напише материала, да не е в този момент пред компютъра, да не е виждал компютър, да е престъпник, летец, скиор, или водолаз... и въобще всички останали възможности на неговото ЕГО, маскирано като поредната личност, в поредното земно превъплъщение... се реализират в паралелни едновременно съществуващи РЕАЛНОСТИ - или накратко ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВЕ. Но дори и без физическите нива, ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС - човешките същества - правейки си собствен "вариант" на ВСЕЛЕНАТА в който той да изживее избраното от него и определено от ЕГО-етапа му - сме също вариант на паралелно-съществуващи едновременни "светове"!!! И това е само в една единствена физическа реалност - дори в момента - нашия свят, в момента ТУК-СЕГА, милиарди "паралелни психични реалности" се проявяват, задействани от ВСЕЛЕНСКИ по мащаб общи закономерности на нещото, наречено ЕВОЛЮЦИЯ....

     Ако поне малко съм успял да доведа описанието си дотук на ниво, в което да бъде поне частично разбрано, то сега идва едно интересно, но неминуемо "заключение". А то е на понятието, наречено КАРМА. В този смисъл ще кажа, че според паралелния модел на реализирането на всички възможности, понятието КАРМА придобива едно значително различно от разпространените представи за него. А именно - представата за различни линейно-последователни във времето "прераждания" в които егото отработва своите различни "превъплъщения", изглеждат просто напълно неиздържани от гледна точка на това, че НЯМА ВРЕМЕ. И всъщност всички възможни изживявания, нужни на ЕГОТО за да реализира ИЗБОРА НА АЗ-ЕДИНИЦАТА, всъщност се извършват ЕДНОВРЕМЕННО - СЕГА!!! В този единствен миг - СЕГА - се случват всички безкрайно възможни реализации на нашето АЗ - и идеята за реинкарнация в последователни исторически моменти е просто опростен начин в който да се изведе и по който хората мислещи линейно-последователно да могат да си представят иначе НЕПРЕДСТАВИМОТО. В този смисъл, идеите, в които всичко се случва ЕДНОВРЕМЕННО са израз на т.н. КОМПЛЕКСНО МИСЛЕНЕ. От него, също така, следва, че и понятието причина-следствие, така използвано навсякъде всъщност няма никакъв смисъл, защото то има нужда също от линейно разглеждане във времето - като последователности. Въпроса е, че във ВСЕЛЕНАТА всички форми на разглеждане в линейно-последователен характер са неадекватни - защото ВСЕЛЕНАТА е една цялост в която всичко се случва едновременно и заедно и всяко "нещо" в нея е само относително "ОТГРАНИЧЕНО" - само според "земния" наблюдател, който самия себе си приема за ОТГРАНИЧЕН - като ЧАСТ. В този смисъл тази отграниченост дава отражение и на възприемането ни, чрез аналогията която дадох по-нагоре - виртуалния представен пример за куба, масата и пространствата и ограничеността на възприемането - и оттам на МИСЛЕНЕТО.
Продължавайки по въпроса за земните превъплъщения в които ЕГО-то реализира всички възможности в своите превъплъщения СЕГА - в този миг - едновременно, ще кажа, че дори информация за това прозрение намерих на много места, от които най-популярното е именно книжката "ИЛЮЗИИ" и "ЕДНО" на Р.БАХ. В него именно може да се прочете идеята, че превъплъщенията на всяко ЕГО, са едновременни и понякога, човек , вече на едно по-горно стъпало в развитието си, може да прави "къси съединения" в своите превъплъщения, използвайки "връзките между тях" на по-горните нива от тия на самите превъплъщения...

Всъщност различните паралелни физически реалности обезпечават реализацията на безкрайните възможности само на  ниво ЕГО-ТРОЙКА - Физическо-ЕТЕРНО, АСТРАЛНО И МЕНТАЛНО -  но са обединени от своя главен "команден център" - НАШИЯТ АСПЕКТ В ПЪРВОТО ОТ СЛЕДВАЩИТЕ НИВА В "ДУХОВНАТА ТРОЙКА" - КАУЗАЛНОТО НИВО. В него се извършват координацията, преподреждането и се събира цялата информация от всички превъплъщения, на всички реализирани възможности, във всички паралелни реалности. Каузалното ниво всъщност е вече един КАЧЕСТВЕНО НОВ ЕТАП В РАЗВИТИЕТО НА АЗ-ЕДИНИЦАТА, защото вече В НЕГО ЕГО-ЕТАПА е вече изчерпан и това ниво е вече едно "начало" с което се преминава отново към нивото на интегрирането - обратно към първоизточника ни, към където е заложен първичния "СТРЕМЕЖ" или формата на РАЗВИТИЕ в посоката, на която ние наричаме "ЕВОЛЮЦИЯ". Основния принцип чрез който се реализира не само тия процеси, а и всички останали във ВСЕЛЕНАТА е онова, което ние наричаме в най-дълбок смисъл САМОРЕГУЛИРАНЕ и ВЗАИМОКОМПЕНСАЦИЯ. Това означава, че представите, че Вселената се "РЪКОВОДИ" от някакъв тип контролна система, дето "прави всичко" и "решава всяко нещо" чрез управление в нея, е просто един атавизъм, породен от ограничението с което повечето хора "гледат на света", пречупвайки го през линейно-опростения модел с който всички се "зареждаме" още от малки. Така ние привиждаме качества и пренасяме това виждане дори и за неща за които представите ни от битието са напълно неадекватни. Но това е едно от ограниченията, на които се натъква нещото, наречено МИСЛЕНЕ... И понеже вече става въпрос за мислене, идва ред и на следващия АСПЕКТ в ЕГО-ТРОЙКАТА - МЕНТАЛНИЯ, скойто се свързва т.н. "мислене" и понятието МИСЪЛ.

5. МЕНТАЛЕН АСПЕКТ - най-общо следващото ниво на Вселената - менталното - се характеризира с нарастването на коефициента на подреденост в себе си. Оттам именно МЕНТАЛНИЯ АСПЕКТ НА ВСЕКИ ЧОВЕК е оня, който е призван да подреди и структурира вътрешния свят на АЗ-ЕДИНИЦАТА. Затова и се появява нещото, наречено МИСЪЛ, и свързания с него процес - МИСЛЕНЕ.
В менталния "свят" вече живеят повече подредени и по-стабилни структури, доста по-различни от астралните им вечно изменчиви "двойници". Именно тази подреденост и структура е основната характерна особеност на ТОВА НИВО НА ПРОЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА.
Като един по-висш аспект от астралния, именно менталния определя и именно в него е йерархичното подреждане и организация. Онова, което ние в нашия личностен живот се проявява проектирано от менталния ни аспект, е именно мисленето - като една значително по-висша форма на отражение на реалността, сравнена с преживяването, характерно за астралния аспект на всеки човек.
Едновременно с това дефинирането на понятието "МИСЛЕНЕ" е изключително сложна задача, дори и затова, че е намерила много и различни гледни точки, спрямо които тя да има своята дефиниция. Въпрки всичко обаче, аз ще дам един "работен" вариант, който по-нататък да използвам като част от цялата картина на МОДЕЛА, който описвам.
 
 ========-------> следва продължение
« Last Edit: октомври 03, 2007, 01:42:44 pm by ramus »
АВТОРЪТ винаги съотвества на Поста си,
защото ПРИНЦИПА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО няма изключения.

Offline ramus

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 1076
 • Gender: Male
 • никой
Попаднаха ми интересни видеоматериали от уникалния сайт YOUTUBE.

Представям ви няколко онагледени видеопримера за пространствени трансформации, за които съм споменал във втория си пост в тази тема http://www.izvorite.com/smf/index.php?topic=1594.msg17115#msg17115 -

В примерите са заложени основните принципи за многомерност и взаимното проникване на пространствените измерения. Също така и взаимната връзка между измеренията на пространството, като аналогия с представянето на модела на ЧОВЕКА и ВСЕЛЕНАТА.

http://www.youtube.com/watch?v=Y9KT4M7kiSw&NR=1 - Карл Сейган за четвъртото измерение а също и за някои от собствените ми примери, за които съм споменал  :) То човек не може да остане оригинален в днешно време  ;D

http://www.youtube.com/watch?v=dZX-E1eFqLM&NR=1 - Примери за проекции на четиримерни фигури в нашето триизмерно пространствено измерение. Уникални модели според мен... Можете да обърнете внимание и на допълните линкове отстрани.

И все пак - най-гледания досега визуален модел на трансформациите на МОБИУС - http://www.youtube.com/watch?v=JX3VmDgiFnY... Шампиона на сайта YOUTUBE по брой на отваряне...
« Last Edit: декември 18, 2007, 01:38:39 pm by ramus »
АВТОРЪТ винаги съотвества на Поста си,
защото ПРИНЦИПА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО няма изключения.