Author Topic: Тетралектика и генно модифицирани организми /ГМО/, продължение 1  (Read 1590 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline akademika

  • Напредващ
  • ***
  • Posts: 101
В момента човечеството е на първоначалния стадий на производство и употреба на ГМО явяващ се като необходимост за изхранването му поради бързия му растеж. На този трети тетралектичен етап все още ще се отглеждат и убиват растения и животни за храна на човека, но след завършване му човечеството ще започне безкръвен хранителен режим, който ще определи пътят на неговото хуманизиране.
Първобитният човек в равновесното си първобитно общество е задоволявал нуждата си от храна с наличните природни растителни и животински ресури чрез ловуване, което все още се практикува от някои примитивни народи. В цивилизования свят също се практикува ловът, но основно за развлечение. Затова с чиста съвест може да класифицираме съвремения лов като едно най-нехуманно отношение на човека към животните при положение, че много животински видове са изчезнали, а други са пред изчезване. Така че не убиваме животните само за храна, но и за развлечение, което е върха на не хуманното ни отношение към тях и което подхранва и развива жестокостта в човека. Този проблем нямаше да бъде толкова болезнен, ако жестокостта не беше практикувана от човека срещу себеподобните си по време на война и в мирно време с престъпно насилие и убийства на хора. Защато според направената статистика от науката човечеството е водило около 14 хиляди войни, в които са загинали около 4 милиарда души, с което е платен кръвния данък на развитието ни до днес. Повече от 90% от тези войни са били на религиозна основа.
Въпреки развитието и воденето на войните проблемът с глада не само остава нерешен, но след всяка война се усложнявал, гладните ставали повече. В края на крайщата се стига и до отрицателната страна на тетралектичната проява на развитието. Защото то предоставя все по-съвършени методи за разрушение и изтребване на хората като се достига до прекалено опасна граница на енергетичните удари при военни действия, които могат да унищожат и цивилизацията ни. Това предполага отказ на човечеството не от научното развитие, а от войните, поради което е необходимо неговото хуманизиране, но то е свързано с нарастване на съзнанието, което е комплексен процес. В този комплексен процес оттправна точка и главна роля играе хуманното отношение на човека към растенията и животните, което е свързано с научното развитие.
Така че от една страна, ако не бяхме се развивали нямаше да достигнем до появата на ГМО и атомна война, но от друга страна нямаше дори да достигнем до пещерата, а щеше да си останем неразумни животни. Ако все пак допуснем, чечовечеството е стигнало до пещерата, но не се е развивало по-нататък, то нямаше да има възможност дори да открие огънят, лъкът и стрелата, а това щеше да бъде гибелно за него. Писателят П. Вежинов е предсказал верния път на развитието като пише: „Не назад към природата, а напред към природата”. Само „напред към природата” може да решим проблемът с глада и да просъществуваме по-нататък като се развиваме.
След изчерпване на възможностите на ГМО човечеството ще мине в етап на безкръвно задоволяване на нуждата от храна. При този безкръвен етап храната ще бъде напълно синтетична като плод на научните постижения главно в химията и биологията. Тази синтетичн храна ще се произвежда директно в специализирани хранителни заводи в нужното количество и качество, което ще реши не само проблемът с глада, но и много други проблеми като: прекалено трудоемкото и непрестижно селско стопанство, важния проблем за  пълноценното хранене на човека, с което ще се премахнат много болести свързани с храненето и  ще се увеличи продължителността на човешкия живот.
Всичко това не е фантазия, а реално бъдеще свързано с изхранването и хуманизирането на човечеството. Получаването на синтетична храна не е проблематично и днес, но все още досегашните методи не са изчерпили своята възможност, а ГМО дори е още в началния си стадий. Възможност за получаване на синтетична храна е лесно постижимо и днес. Защото за основното и производство са нужни само шест незаменими вещества необходими за пълноценното функциониране на човешкия организъм. Ежедневната нужда от хранителни вещества за добро здраве на един възрастен човек при умерен труд е около 700 гр. и 2 л. вода. Установените от науката незаменими вещества за здравословно фунциониране на човешкия организъм са: въглехидрати – 500 гр.; белтъчини – 100 гр.; мазнини – 100 гр.; соли – 10 гр.; витамини – 0.1 гр. и вода. Показателно е, че шестте необходими вещества образуват важната тетралектична система на качествения скок – хексадата.
Д. Менделеев е предвидил възможността за получаване на синтетични храни като е казал:”Като химик, аз съм убеден във възможността за получаване на хранителни вещества от съчетаване на елементите на въздуха, земята и водата, без посредничеството на земеделските култури”.
Научното познание ще ни приближи до времето на синтетичните храни, за което съветския академик А. Несмянов и к.х.н. В. Великов са предсказали:
„Няколко огромни завода, разположени в различни местности на страната, богати на въглища и нефт, ще изработват всичката храна за населението. Трудоемкото селско стопанство ще остане в миналото. В миналото ще бъде и индустрията, снабдяваща селското стопанство с машини, горива, торове, средства за борба с полските вредители. Ще се освободят за по-производителна работа 34% о населението. Към тази цифра трябва да се прибави и процента на освободените работници, заети с производството на селскостопански машини.
Няма да има вече неплодородни години и местности. Не ще съществуват огромни загуби от храна поради капризи на времето, стихийни бедствия, вредители. Разкрепостяването на домакините ще бъде реалност, защото храната ще е готова, витамизирана, вкусна и пълноценна. Идеален ще стане и химическия аспект на храненето. Стандартна по състав и приспособена към възрастта, синтетичната храна по-добре ще осигурява нормалните функции на организма, отколкото коя и да е естествена. Няма да има вече пълни хора, затлъстяване на сърцето, заболяване на черния дроб и други подобни болестни явления.”
Двамата съветски учени са описали добре много от потенциалните възможности на синтетичните храни, чрез които не само ще се реши проблемът с глада, но ще променят обликът на цялото общество. Пак ще повторим, че всичко това не е фантастика, а необходимо реално бъдеще, защото някой от основните шест химически продукта са получени отдавна като  синтетична храна. Още през четиридесетте години на ХХ век бяха получени синтетични мазнини и днес се ползваме от много изкуствено създадени маргарини. Необходимостта от синтезирането на сложните белтъчни молекули почти отпада, защото може да се синтезират само техните основни съставки, левите аминокиселини и то не всичките 20, а само незаменимите, което при използването им ще разтоваи енергийно организма на човека при тяахното усвояване. Останалите се произвеждат в организма на човека. Не е проблем и производството на соли и витамини, защото отдавна вече ги ползваме синтетични. Въглехидратният синтез също не е проблем на съвременната химия и биология. Протеините ползвани от културистите е една такава храна съдържаща почти всички основни съставки необходими за функциониране на организма: нарязани белтъци /протеини/ или само аминокиселини, соли, витамини, въглехидрати. В СССР още през 60 години беше произведен синтетичен черен хайвер, който не отстъпваше по вкусови качества на естествения. Така че получаването на синтетичните храни не е проблем, а ще се превърне в необходимо бъдеще, което не само ще задоволи нуждите от храна и глада ще бъде победен, но ще реши и много съществени проблеми, които са описали съветските учени Несмянов и Великов. Бъдещите продължителни космически пътешествия също ще се нуждаят от синтетична храна поради малкия обем с висока концентрация на необходимите хранителни вещества за космонавтите.
Безкръвното задоволяване на човечеството с храна чрез синтетичните храни ще се окаже необходимата тетралектична крачка за хуманизирането на човека и повишаването на неговото съзнание, към което ще върви нашето изложение. Защото няма да се отглеждат и използват животни като храна на човека, които преди да ги убием си играем с тях и им се радваме с умалителните имена: пиленце, агънце, котенце, бубчо, зайче и др., с които имена се обръщаме и към най-близките си хора. Не е случаен факта, че все повече семейства отглеждат животинчета заради естетическата наслада и етичното отнощение към тях, което оказва огромно възпитателно влияние особено на децата. Не е случаен и факта, че в повече европейски държави е приет наказателен закон за защита на животните, който ще третира жестокото отношение към тях чрез търсене на съдебна оговорност към хора отнесли се жестоко с животните. Предстои приемането на такъв закан и в България. В Древна Индия Джайнизмът, една от неортодоксалните религии, е проповядвал преклонение към всичко живо, което е първото целенасочено хуманно отношение към животните и растенията. Така четакова хуманно отношение към животните отдавна е засвидетелсвувано от хората, но хората не са имали никакъв друг избор за задоволяване на нуждата от храна поради много ниската степен на познание за света.
Наближава времето, когато хуманността ще бъде именно засилена от отказа на човека от животинска и растителна храна и преминаването му към по-пълноценната синтетична храна, което е четвъртия тетралектичен етап на хранителното развитие при човека. Не може един такъв безкръвен хранителен етап да не се отрази върху човешкото съзнание и хуманизъм, въпреки че този процес е комплексен. Защото в него влиза познаването на всеобщата истина за съществуването, развитието и управлението на света, която е пътя към единен мироглед и високо съзнание. Към този комплекс може да прибавим и особената роля на жената, която се покрива с възгледа „Красотата ще спаси света”. Не случайно красотата на жената се засилва в наше време и чрез нея тя ще влияе на мъжа като му дава любовта си за неговите добродетелни и мисловни качества с изискване честно да е спечелил парите си. Така мъжът няма да има избор освен да се хуманизира чрез придобиване на добродетели и познание, а не като днес красивата жена да се предлага срещу лъскавия джип, красиви замъци, тлъсти сметки, но опръскани с кръв. Затова преди да се качи в лъскавия джип и влезе в красивия замък да попита мъжът, как е спечел всичко това и ако се окаже нечестно да не продава любовта си на такъв човек.
Това са в общи линии пътъщата на развитие към високото човешко съзнание и хуманизъм, чрез което човечеството ще има бъдеще и ще върви напред като преобрази обществото си и загърби историческия си път на развитие минал само през пот, кръв и сълзи.