Author Topic: Тетралектика и антиматерия  (Read 1547 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline akademika

  • Напредващ
  • ***
  • Posts: 101
Тетралектика и антиматерия
« on: ноември 22, 2010, 12:03:29 am »
При експериментите в ЦЕРН с антипротони и антиелектрони /позитрони/ е получена за първи път антиматерия /40 антиводорода/, коята е имала време на живот 1/6 от секундата, което е достатъчно време, макар и минимално от човешка гледна точка, за да бъде определена и изследвана получената антиматерия от физиците.
Тетралектиката предсказа възможността за съществуването на антиатоми /антиматерия/, защото съществуването както на Тетралектиката, така и на антиматерията е възможно само ако съществуват антипротивоположностите. Така че съществуването точно на антипротивоположностите, които са противоположни на противоположностите е предпоставката за съществуването на 4 различни противоположни същности: 2 противоположности и 2 антипротивоположности. Не случайно краткото тетралектично определение глас: Всичко е противоположности, които се раздвояват, за да се удвоят.
Водородният атом е носител на веществото с ядро съставено от протон с положителен електически заряд /Р+/ и орбитиращ около него електрон с отрицателен електрически заряд /е-/, а получения антиводороден антиатом носител на антивеществото е съставен от антипротон с отрицателен електрически заряд /Р-/ и орбитиращ около него антиелектрон /позитрон/ с положителен електрически заряд /е+/. Затова получения антиводород потвърждава изводите на Тетралектиката за обективното съществуване на 4 противоположни същности предпоставка за съществуването на антиматерията, която е невъэзможно да съществува съвместно с материята  в нашата Вселена поради анихилацията. Тези процеси се управляват от Антисиметрията, което също е извод на Тетралектиката. В това отношение Тетралектиката е предсказала съществуването на антивеществото извън нашата Вселена във вид на Антивселени, които са безкрайни по брой, както е безкраен броят на Вселените. Това предсказание показва, че търсенето на антивещество в нашата Вселена е безсмислено, но изкуственото му получаване от физиците е възможно, което доказват експериментите в най-мощния ускорител на елементарни частици ЦЕРН край Женева. Много още са тетралектичните предсказания, които са направени още преди 30 години, когато се е родила тетралектичната идея и са регистрирани тогава още в ИНРА и очакват своето потвърждение, както се потвърди и доказа обективното съществуване на антипротивоположностите в лицето на получения антиводород в ЦЕРН. Така че Тетралектиката като всеобщ материален закон е с необятни възможности за разкриване, доказване и обяснение на същността на съществуването, развитието и управлението на света и прилагането на тези знания в практиката за благото на човека.

« Last Edit: ноември 25, 2010, 08:37:40 am by velaskes »