Author Topic: Тетралектика и еволюция  (Read 1499 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline akademika

  • Напредващ
  • ***
  • Posts: 101
Тетралектика и еволюция
« on: януари 11, 2011, 03:34:57 pm »
Еволюция – постепенно изменение, развитие. Още от древността се търси същността на съществуването, развитието и управлението на света. Важна част от това търсене е развитието, което е почти нагледен факт, но въпреки това е най-спорно. Независимо че още от древността е изведен много логичен извод от Хераклит, който е казал Панта рей -Всичко тече и поради това е направил логичен и верен извод, че в една река можеш да влезеш само един път, което е нагледна демонстрация на изменението, развитието. Защото докато излезеш и влезеш на ново всичко се е променило на това място и реката вече не е същата, и човека не е същия, дори въздуха и заобикалящата действитебност са се променили. Въпреки че изменението на нещата има аксиоматичен вид, то е било отричано най-много от мистиците, всякакъв род теософи, теолози и креационисти. Само зараждащата се наука приема развитието като неоспорим факт и го демонстрира чрез собственото си изменение, развитие, което е вървяло от по-простото, по-ниското научно стъпало към по-сложното и високо, съвременното НТР. Така е с науката, но така е устроен и се развива света, което науката разкрива и доказва като върви и търси най-простото състояние на материята, което съдържа потенциал на развитие, за да стигне до най-сложното еволюционно стъпало – човешкия мислещ мозък. Всичко това е преминало през четири етапа: физически - елементарните частици; химически - атоми, химични елементи съставени от елементарни частици, химични неорганични, органични и високомолекулни съединения; биологичен с раждане на живата клетка и многоклетъчните организми върху основата на високомолекулните химични съединения и последен за сега разумен етап - човекът. Така че всеки по-висок и сложен етап съдържа предходния по-нисък и прост етап.Дарвин от много ниския етап на развитието на науката прозира и развива еволюционната теория на живата материя на нашата планета. Съвременната наука при разкриване на генома на човека през 2001 год. доказа че Дарвин е прав, защото този геном съдържа цялата еволюционна верига като генетика от едноклетъчните, риби, земноводни, влечуги, бозайници и най-много над 95% от генома на шимпазето. Докато Бог е сътворил всички растения и животни без генетична връзка по-между им според теолозите и креационистите. Подържаното становище от мистици, теолози и креационисти, което науката доказа като погрешно след разкриването на човешкия геном. Защо мистицити, теолозите и креационистите не запознават своите апологети със съвременните научни открития, а ги крият от тях. Ясно е защо? Защото няма да ги има последователите! Така че ако Дарвин не беше прав нямаше да я има тази непрекъсната генетична връзка и съвременните постижения на биологията и генетиката. Генетиците са създали вече изкуствен живот и са пред прага да премахнат остаряването като са открили елексира на младостта на генетична основа. В близките 10 години се очаква огромен скок в продължителността на човешкия живот.Дарвин не само е направил вярна постановка на еволюцията на живата материя, но в по късен период от живота си предсказва, че еволюцията е всеобхващаш процес с космически мащаб. Съвременната астрофизика, космология, космогония и квантова физика доказаха правотата на този извод на Дарвин. Отдавна е разкрито в основни линии раждането, живота и смъртта на Вселената, галактиките, звездите, планетите и хмичните елементи. Не случайно в ЦЕРН провеждат опити, за да разкрият първоначалните най-ниски и прости етапи на възникването и развитието на Вселената именно чрез нейните най-прости тухлички – елементарните частици. Менделеевият закон е еволюционен закон на химичните елементи и науката доказа, че те се раждат в звездите от най-простия атом - водородният. Тетралектиката всъщност съдържа механизма на еволюцията като обединява и свързва всички нейни основни етапи: физичен, химичен, биологичен и разумен, които са тетра на брой. Поради тая причина Тетралектиката е разкрила още три периодични закона като Менделеевия периодичен закон: на геометричното пространство, на елементарните частици и на органичната химия и има възможност да направи генетичната еволюционна връзка между всички етапи. Всички тези закони очертават основните еволюционни етапи на материята, а елементите в тези периодични закони са построени един от друг като се започне от най-простия и се върви към най-сложния, както е при Менделеевия периодичен закон. Ето това е еволюция, а сравнението между усещането за красота и качество на насекомите или например пчелата и човека е само един отрязък подчертаваш еволюционното развитие при човека с възникване на нови възприятия. Защото  животните поради лисата на мисловни психически процеси използват за медиатори на общуването помежду си, миризмите и от тях съдят за силата, красотата и възможностите си, а човека е разумно мислещо същество и има други мерки за тези качества. Съвременната биология е разкрила, че при насекомите и днес протича бурна еволюция като се обновяват и раждат нови органи и системи за приспособяване и оцеляване, което Дарвин е забелязал и развил пръв в своята еволюционна теория.