Author Topic: Тайните на славянските езици  (Read 7699 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline Александров

 • Средно напреднал
 • ****
 • Posts: 126
Тайните на славянските езици
« on: март 20, 2011, 03:09:08 am »
Информацията, дадена по-долу е тъй всеобхватна, че се налага да я редактирам, да добавям пояснения или допълнения, за да е по-ясно. Затова тук ще променям датата на редакцията. Последната редакция е направена днес, на 06.06.2011г.  

Приносът в разкриването на тайните на славянските езици имат:
Платон Лукашевич - (около 1809 — 1887) — руски етнограф и лингвист-любител - виж http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

и

Генна́дий Станисла́вович Грине́вич (роден през 1938 г.) — руски дешифровщик-любител.Той се е занимавал със систематизиране и дешифроване на рунически знаци и надписи на западните славяне, на етруските, на записи от о. Крит и от Древна Индия. Съставил е сводна таблица на знаците на праславянската писменост. Виж, например - ttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

http://ustierechi.ucoz.ru/load/8 - от тук могат да се свалят книгите на Платон Лукашевич - една по една, а ако всички наведнъж, то от тук - http://narod.yandex.ru/disk/3633948001/Lukashevich.zip.


glagoly_russkikh_mudrecov.rar - от тук може да бъде свалена книгата “ Глаголы русских мудрецов (учебник-хрестоматия)” (“Думите на руските мъдреци(учебник-христоматия)”). Тя е на руски език. Построена е на принципа на христоматия - в нея са приведени различни фрагменти от оригинални документи. Не всички тълкувания са верни. Има вече и други факти, които отчасти, а в някои случаи и изцяло променят тълкуванията дадени в книгата. Но в христоматията търсещият човек може да намери много  документи, както и информация за тайните на Истотния език, за тайните на певците, които са се наричали с името БОЯН, за тайния смисъл на песента “Слово за полка на Игор” – там има следните открития:

1.древно-руското (славянското) писмо е било сричково - СЪ-РИ-ЧЪ-КО-ВО (на руски сричково е "слогово", т.е. СЪ-ЛО-ГО-ВО).

Огромна благодарност за това откритие поднасяме на Воин на Светлината - Геннадий Станиславович Гриневич.

2.Вещият Боян е писал (слогал) песните си с помощта на чарната истот и те сe четат СРИЧКОВО от края на произведението към началото, нормално и наобратно, от корените към облаците, свиват се Думите на старото и новото време в единна Мисъл.


Огромна благодарност за разгадаването на тази тайна поднасяме на Воин на Светлината - Платон Лукашевич.http://www.miroslavie.ru/library/glag/glag1.htm#1  На вашето внимание преставям един фрагмент от книгата “Думите на руските мъдреци(учебник-христоматия)”:

“...Но в някои хора е започнала да расте старата ни приятелка сянка-мързел, която се е укривала зад завесата на гордост. Тези хора са искали власт, но не са искали да превземат три крепостни стени: да постигнат истината за Труда, да овладеят дълбините на Знанията, да опознаят Закона на Любовта, не са искали да живеят по законите на Рода. От време на време най-силният от тях е събирал група от възгордели се хора и те са заминавали зад Родната земя, в безкрайните полета, като са губили закрилата на Вещата Гора, но за сметка на това са получавали свобода на действията си.
   Тези хора се наричали ИЗГОИ - ИЗ (от – да откъснеш) + ГОЙ (ГЕЯ) - Земя. Доброволно откъснатите от Земя, изоставили Родината си.
   Мъдрите управители не са ги спирали. Изгоите се установявали на ново място и създавали свои племенни княжества, въвеждали нови закони и променяли родния Истотен език.
   А тъй като новият език е невъзможно да бъде измислен,  то хората са вземали древния истотен език и в определена последователност са променяли местата на сричките или буквите и с течение на времето се е получавал нов чаромътен език или тарабарщина. В библията това е записано по следния начин, че Господ е смирил гордостта на Човека със разбъркването на езика им.
                
 Това разбъркване се нарича Чаромътие.
Истотната Дума ЧАРА означава (РАЧА) РЕЧ,  МЪТИШ - смесваш,  разбъркваш (от преводача - а при разбъркването нещото, което разбъркваш, става мътно, непрозрачно).  Следователно, ЧАРОМЪТ – означава речесмешение. ИСТОТ - изначален изток, извор.

І. Съществуват следните видове на Чаромъта:

1. ПРОСТА или СЪВЕРШЕННА: сонмъ = множъ; паутина = нитьваба.

2. ОТСЕЧЕНА: ночь = чорнь; сор = прош; праш, т.е. в тези думи буквите п и р се отсичат (се изпускат).
3. ПРЕМЕСТВАНА: когато една от гласните или съгласните букви се премества през другата, тогава тя трябва да бъде премествана по направление от дясната ръка към лявата или обратно:
гроза = зрога; густый = стугий; густота = стугота.

4. ПОЛУЧАРОМЪТ: в думите съвкупни или съюзни, когато една от тях се е произнасяла с чаромът, а другата със истот: перламуть=сребламуть, сребрамуть. Тя присъства повече в езиците на народите, които са се очаромътили.

ІІ. Съществуват следните видове на Чарната истот:

1. ПРОСТА или СЪВЪРШЕНА: конъ = гонъ, колокол (на бълг.-камбана) = гологол, глагол.
2. ОТСЕЧЕНА: луна = лучна; котва = котхва; десница = держница; капля = крапля, т.е. в тези думи буквите ч, х , р – се отсичат (се изпускат).
3. ПРЕМЕСТВАНА: когато една от гласните трябва да бъде премествана по направление от лявата ръка към дясната или от дясната към лявата: гривна = гирвна, гард = град; облый (бълг. - облия), огромен = болый (бълг. - голям).

   Ако отворим речника на който и да е от езиците, то ще можем да наблюдаваме, че в него присъстват чарната истот и чаромътьт, които все едно че са разбъркани: това свойство се нарича смесване.

   Но, ако в някой език има повече чаромът, отколкото чарна истот, тогава се казва, че езикът:
 истотно-чаромътно смесен;  а ако е обратно - то чаромътно-истотно смесен.   По-късно чаромътният език е загубвал част от полузвуците на Първобитния език, дори трета част от звуците му или просто ги е изопачавал. Загубите и изопачаванията са водили до "ЧАРНОТО ОНЕМЯВАНЕ" на езика и до това, че вече не са го чували Чистите Полета на Вселената ( а аз ще добавя – че нашата генетика и клетките ни вече не са могли да чуят "Чарно Онемелия" език  и  съзнанието на хората постепенно е заспивало). Така, например, звукът рж преминавал в ж, с, а р се е било отхвърляно; дьжь преминавал в ж, з или д; тьжь в ж, з или т, а нередко в д.


   Отделили се племена са се разраствали и отново са се разделяли, а хората още повече са променяли вече очаромътения език. Така  чаромътните езици се делят на:

1. На главни или повсеместни – тези езици, които са произлезли направо от Първобитния език.

2. На почаромътни – тези езици, които са произлезли от главни чаромътия.

Първото вече е обяснено, а свойствата на почаромътността са следните:
1. Когато с новоизмислените чари, напр. с чарите Таута, са искали главната чамът да превърнат в чаромът, тогава от нея се е образувала чарна поистот. Напр. хвала е главна Славянска чаромът на «слово» (бълг. – дума) (а първобитното - «слогва»), която съответства на Лат. fama, Греч. kleos, а алфа или алф е чарната й поистот (15). Пух е чаромът на хлуп, волос (бълг.-косъм), а шуба (бълг. – кожух –в смисъл нещото, което е направено от кожа) е чарна поистот от пух, (бълг. – пухкаво), пушной товар (бълг. – стока от кожи). (Искам да добавя или по-скоро да поясня българската дума – "дума". Ако я разчленим по следния начин: д-ум-а – ще можем да видим смисъла й, който е действащ ум, а когато ум действа, то той генерира образи и ги превръща в реч. Всеки образ се означава със знак, знаците се събират в думи – слагат се – от тук става ясна първобитната дума  «слогва». Този процес го наричаме мислене, а в руски език - “думать”, което е същото по смисъла – ум в действие.)
2. Когато с помощта на същите чари са искали чарната истот да превърнат в чаромът, тогава от нея са образували почаромът. Например: кус, кусок е чарна истот на собствената истот круш, крушок, от крушить, ломать (бълг. – круша, чупя), а сук, сучок е почаромът от куса, кусок (бълг. – парче).
Почаромътността се намира несравнено по-далеч от първобитния език, отколкото  чаромътие: защото тя е произлязла от две чарни азбуки, а чаромътие  - от една..."


Ще загатна още следното:

Текстът преди се е записвал слято, без да се разделя на думи.  Четели са сричково, на отворени срички. Отворените срички са срички, завършващи с гласни, там където гласната е била неуместна се е пишел “Ъ”,  защо???
Защото когато са чели от ляво надясно са чели за някое събитие, а когато са чели от дясно на ляво  са разбирали за скрития смисъл или скритото послание. За да може да се чете текстът с отворени срички от дясно на ляво са били необходими гласни там, където при прочита от ляво на дясно те изглеждат излишни. Например, царъ. Ако тази дума ще я прочетем от дясно на ляво, ще стане - ръце. Т.е. рече. Царят, който държи реч (говори) пред народа. Реформите на славянските езици в различните славянски държави не са били случайни, а са имали за цел не само разделянето на славянските народи, но и скриването от хората на дълбокия смисъл на този изначално един славянски език.


Да вземем известното в руската литература "Слово за полка на Игор" и да видим, как преди са писали предците ни (предците на славянските народи).


 “ Екатерининският списък на "Словото" с превод под него на съвременен руски език (стр.369):

“   НАМИ, А НЕЖИ: РУДА, ВАЛАС, МЕЗЕНЯК, КЫЛЪПЕ ЯНЫГА - ПОНАНЫ ЯТЬ, СРИХ ЗАЯРА,
Нами, а нежи: Рада, Велес, Мезень,  Въюга  Яга поныне как, стражами за яром,
БАПОНАЖИ   РУДИ  ЗИНЯК  ВИРА. ДЪЗЪЧУ ВИ РЕГО ИР УМИ ДИЛАВ ДЪЛО ВОСЕ ВРУТУ.
хранится красное знание веры. Далось от Раго им уметь делать дела все трудные.
ЙБУ ЧЪЛИ ВЛАСТЪ ВЯС РЮГО,  И ВАЛАС ТИПЪ МЕДЫ ЛОМОМЪТО. ПОАМЪ ЗЕНЯК МЪРЫ ТАС,
Ибо дал власть вечную Раго, и Велес как мёдом делится. Пойми знаний меру тех,
НЬ СПЪШЕВ, ПЪ ЛИСЕВЕ. ДИ РАГ ДИРА НЫРАТС. ЯЩЕ ГОРО ПИЦИДИ РОГО. БОЙТЪВЯС,
не спеша,  но мудро. То Раго дар глубок. Ещё горы послушны Раго. Болтают,
КЪВУ ЧЕРИ БОПОТЪ ДЕЪ РЬГО, И ВАЕКИ ДОРЕМО ЗЪРЕЧ, СИЛОГО СЯТЮ.   ВЬИНА
кому чары понять даст Раго, и во веки дарит зоркому, силу свою.  Воины
ДУНАТЕ ЮПО ЦИВИ ДЪЛИМ.   ЗЕЙКО  СРУВЪ  ЗЬНЯК  РЬГО И СЪБЕ НЕНАСЯТ  ТИ ВЪСЦЕН
думайте, ибо основу делим. Зоркий сорвёт знания Раго и себя не насытит той вещей
ЛЪСО.     РЯГО ИЗБЕЛИМ ЗЕЙКО СРУ.  ВЫЛОГОМЪ РОКЛУ, ТЪ ТИЛОЗ ЧЮЛЕП МЪРОК,
мудростью. Раго избелит зоркий взор. Вылогом реку, наш сильно красив мир,
ВЫЛО ГОТИКО.      ЖТЯ ТИХО НЯ ГАКО.
величественный. Читай тихо не быстро........”“  Текст "Слова", разбитый Слогами семь на семь, хоть это и кажется невероятным, читается и справа налево и слева направо, и снизу вверх, и сверху вниз, и по диагонали, и по вертикали, и по горизонтали. Можешь проверить.” (“Текстът на “Слово за полка на Игор” , разделен на срички седем по седем, макар и това да изглежда невероятно, се чете и отдясно на ляво и отляво на дясно, и от горе на долу, и от долу на горе, и по диагонала, и по вертикала, и по хоризонтала. Можеш да провериш.” ) Стр. 384 от "Глаголите..."

Например:

  " С  ЛО ВО О  П  ЛЪ КУ                      И  ГО РЕ В& И  ГО РЯ                       СЫ НА С  ВЯ ТЬ С  ЛА
   В  ЛЯ В  НУ КА О  ЛЬ                       ГО ВА.НЕ Л& ПО ЛИ НЫ                   БЯ ШЕ ТЬ Б  РА ТI Е
   НА ЧА ТИ С  ТА РЫ МИ                  С  ЛО ВЕ СЫ Т  РУ Д                         НЫ ХЪ ПО В& С  ТI Й
   О  ПЪ Л  КУ И  ГО РЕ                      ВЪ И  ГО РЯ С  ВЯ ТЪ                       С  ЛА В  ЛИ ЧА НА ЧА
   ТИ ЖЕ СЯ ТЪ Й  П& С                    НИ ПО БЫ ЛИ НА МЬ СЕ                   ГО В  РЕ МЕ НИ А  НЕ
   ПО ЗА МЫ Ш  ЛЕ НI Ю                   БО Я  НЮ БО Я  НЪ БО                      В& ЩI Й  А  ЩЕ КО МУ
   ХО ТЯ ЩЕ П& С  НЬ Т                    ВО РИ ТИ ТО РА С  Т&                        КА ШЕ Т  СЯ МЫ С  ЛI
   Ю  ПО Д  РЕ ВУ С& РЫ                  МЪ ВЪ Л  КО МЪ ПО ЗЕ                     М  ЛИ ШИ ЗЫ МЪ О  Р
   ЛО МЪ ПО ДЪ О  Б  ЛА                   КЫ ПО М  НЯ ШЕ ТЬ БО                     РЕ ЧЬ ПЪ Р  ВЫ ХЪ В
   РЕ МЕ НЪ У  СО БI Ц&;                  ТО Г  ДА ПУ ЩА ШЕ ТЬ                        I  СО КО ЛО ВЪ НА С
   ТА ДО ЛЕ БЕ Д& Й  КО                   ТО РЫ Й  ДО ТЕ ЧА ШЕ,                      ТА П  РЕ ДИ П& С  НЬ
   ПО Я  ШЕ,С  ТА РО МУ                  Я  РО С  ЛА ВУ Х  РА                             Б  РО МУ М  С  ТИ С
   ЛА ВУ,И  ЖЕ ЗА Р& ЗА                  РЕ ДЕ ДЮ П  РЕ ДЪ ПЪ                        Л  КЫ КО СО ЖЬ С  КЫ
   МИ,К  РА С  НО МУ РО                 МА НО ВИ С  ВЯ ТЪ С                          ЛА В  ЛИ ЧЮ БО Я  НЪ....."


 А.С. Пушкин е разгадал тайната на словото. В това му е помогнала Арина Радионовна – детегледачката му. Тя е била влъхв. Пушкин много е пътувал из провинцията  и е изучавал диалектите. Когато ръкописът за тайна на “Словото” е бил готов, тогава е бил предизвикан дуелът, на който А.С.Пушкин е бил убит, а ръкописът му - изгорен...

А.С. Пушкин е написал  поема “Руслан и Людмила” на същия принцип, на който е писал вещият Боян - на чарната истот. А ключът към тайната на това произведение е в следните редове:

“У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.”Ще добавя още един линк за книгата на Геннадий Станиславович Гриневич - "ПРАСЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ (резултатите от дешифровката) - може да се свали от тук grinev.zip
« Last Edit: септември 26, 2011, 10:43:38 am by Александров »

Offline Александров

 • Средно напреднал
 • ****
 • Posts: 126
Re:Тайните на славянските езици
« Reply #1 on: март 21, 2011, 04:33:30 pm »
Още един фрагмент от книгата “Думите на руските мъдреци(учебник-христоматия)”, преведен на български (извинявам се за превода, може да има грешки, но мисля, че информацията е много важна)

"....РЕЧ НА СЛЪНЧЕВОТО ЖРЕЧЕСТВО.

   В ДЪЛБОКАТА древност Царе, Князе, Влъхви, Жреци и глави на Родовете са владеели със съкровените знания, които са се наричали Сандри (Веди). С помощта на Сандрите те са могли да общуват с Чистите Полета и да използват Мъдростта на Вселената. Всеки човек, познаващ Сандри, е могъл да стане Княз. Трябвало е само да премине три крепостни стени.
   Да постигне истината на Труда, да овладее с дълбочината на Знанията и да познае Закон на Любовта. Но не всеки се е стремил да стане Княз. Единствената мяра за оценката на Труда на Княза – е било благосъстоянието на отдадения Му Род.   И ако по някакви причини благосъстоянието на Рода се е влошавало,
     Князът, който е загубил връзката с Вещата Гора, се самозапалвал на жертвения огън, като по този начин доброволно освобождавал престола за по-достойния.

   За съхраняването на чистотата на Сандрите, Жреците са използвали своя съкровен език. Те са писали Думите на Първобитния език в един ред без да ги разделят на срички от дясно на ляво, а са чели, пропускайки окончанията на думите от ляво на дясно, и обратно. Всяка Дума е имала няколко съкровени смисъла.  Такова писмо се е наричало ЧАРНАТА ИСТОТ.


Например:
   Думата ЧАРА при деленето на срички е ЧА-РА, чарната  истот - РА-ЧА, (РЕЧЪ). Общият смисъл ще е – очарованието от речта.
ЧАРОДЕЙ на срички е ЧА-РО-ДЕ-Й, чарната истот Й-ДЕ-РО-ЧА (Й  ДЕРО  РОЧА) - я дар речи (аз съм дар на речта).

Запомни:  

                ЧАРНАТА ИСТОТ – е ПРОЧИТ НА ИСТОТНИТЕ ДУМИ НА СРИЧКИ (СРИЧАНЕ), НОРМАЛНО И НАОБРАТНО.

   Ако читаемата по този начин Дума е запазила Истотната си чистота, то тя обяснява и определя предназначението на себе си и може да предава множество прости и съкровени смисли. Истотната Дума и Чара от него, събрани заедно могат да съставят изречения. При разделянето на изреченията на пояснителните Думи по различни начини се образуват различни текстове, обясняващи, посочващи и разширяващи един друг.

ЧАРНА ИСТОТ.

   Една от тайните на Истотния език е в това, че окончанията на Думите имат смисъл и се четат – това са пояснителните Думи, чрез които се изразява качеството на смисъла или свойствата на тази Дума, която те поясняват. Тоест  - всяка сричка има своя смисъл, забравен от Нас. Много е просто: окончанието на Думата е начало на следващата зад нея.
   Като знаем тези съкровени закони, ще се опитаме да се разберем с Чарния и Истотния смисъл на някои Думи. В Думите, които са загубили целостта на слога, недостигащата буква ще допълваме с откраднатата от Руски език буква  "Ъ" (от преводача – тя открадната и от българския език, преди една от реформите в края на думите без окончания се е писала буква “Ъ” – например, банкъ).

 
  Истот - СЛОВО (СЪ-ЛО-ВО); Чара-ВОЛОС (ВО-ЛО-СЪ) Древния Бог на Волос, Валас, Велес.
Единен прочит: СИЛО ВО ВОЛОСЪ - сила във Велеса, или СИ ЛОВО ВОЛОСЪ - ти лови Волос.
Общ смисъл: Сила в Вещата Гора ( абревиатура на книгата - ВЕЩАТА  ГОРА – пространство на Мъдрите Мисли, родени на Земята и във Вселената.), ти лови Вещата Гора. Също както думата СЛАВА. Оттук Власть -
ВЪ-ЛА-СЪ-ТЬ+(ТЪ СЪЛАВЪ). Власть-то Слово (Слава), на български ще е – властта е в Думата (Слово - Слава) . Виждате ли колко е просто.


СВЕТЪ = СЪВЕТЬ+(ТЪ ВЕСЪ) - свет то весть, или Съвместна та Вестъ-СЪВЕСТЪ.
ЛЪЧЪ + (ЧЪЛЪ) - лъчъ - чело. Излъчването на Челото (главата) на Човека( в българския се наблюдава чаромът – Чо-век, а на руски – Чело-века).
ЧЕЛОВЕКЪ = ЧЕЛО (на) ВЕКА +(КА ВЕЛОЧЕ) – ЧЕЛО (на) ВЕКА КАКО ВЕЛИЧЕЕ. ЛЪЧЪ (на) ВЕКА ТО(е) ВЕЛИК.
ЦАРЪ + (рЬца) - царъ рекущ(който държи реч и думите му имат тежест). Най-големият от князете, имащ право на глас.
КНЯЗЪ = княж = книжник  (зънякъ) - книжник знаещ. Владеещ със съкровените знания.
ВОЛХВЪ = волъсъвъ + (въ сълъво) - Волъсъ съвъвъ Сълъво.  Велеса советует Слово (на български – Думата съветва Велес).
ЖРЕЦЪ = жъ реце + (цере жъ) - жизнь рекущий, царь жизни ( на български – предричащ живот или този, който говори истина за живот, цар на живота).
МУЖЪ = мощь = мугъ = Магъ + (гъма) - маггма. В Думата Муж (Маг, на български - Мъж) има множество смисъла: мощъ, мочъ като мога, могъщество, лице, височина, чело, властъ, език, дума, син, сън, смърт, живот.. (по-подробно виж в книгата  "Пример всесветного славянского чаромутия в Слове Мужъ". Платон Лукашевич. Киев-1850 г.)
ЖЕНА + (наже) - жена нежна.= Же нана наже - Жизни Няня нежная (на български- Нежната леля (която гледа малките деца) на живота ти.
ДЕВА = дива + (веде) - диво ведаща (не просто знаеща, но и разбираща дълбокия смисъл на това, което знае.).
ВЕДЬМА + (ма деве) - ведь мама деве. Ведающая Мама диво. (на български - майка, ведаща диво)
ЧЕРТЪ = черътъ = черта +( тъ рече) - чертящий ту речь ( на български – чертаещ тази реч). Човек, който писал със черти и рези (резки).

ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КОМБИНАЦИИ ОТ ИСТОТНИТЕ ДУМИ В ЧАРНИЯ ИМ ПРОЧИТ СА ПАРОЛА, ЗЛАТНИЯ КЛЮЧ, ОТКЛЮЧВАЩ ЗАВЕТНАТА ВРАТА В ЧИСТОТО ПОЛЕ ИЛИ ВЪВ ВЕЩАТА ГОРА...”

"... (за да четеш по-бързо)
Знай тайната:


Гласните - О, А, Е, най-древните гласни, взаимозаменяеми с всички гласни.

СЪгласните - С преминава в З, Ж, Ч, Ш и обратното. Б преминава във -В. К преминава в Г.

Ако корните на Думите не са ти известни, тогава погледни в речниците на Древно-Руския Език (Древно-Славянския).
Сандри - веди. Гея - земя. Пуще – по-бързо..."

« Last Edit: юни 13, 2011, 09:53:38 am by Александров »

Offline Александров

 • Средно напреднал
 • ****
 • Posts: 126
Re:Тайните на славянските езици
« Reply #2 on: март 22, 2011, 03:35:40 pm »
Към темата искам да спомена за един филм, който се казва "Игры Богов. Правильное образование ч.1" ("Игри на Боговете. Правилно образование част 1"). Филмът е на руски и разказва за това, че със загубата на стари истотни славянски думи, ние губим дълбокото разбиране за процесите, подсказката за които е вложена във всяка старославянска дума. В тази част на филма, линка към който прилагам - http://video.mail.ru/mail/galina_voevodina/176/164.html?liked=1
от 28 минута на записа, в течение на 1 минута се разказва за един експеримент на учените, който не се афишира и това не е случайно.
Поради това, че резултатите от експеримента са от изключително значение, аз направих превод на това, за което се разказва във филма между 28-ма и 29-та минути:


“...Думата е символ, който изразява представа за образ.

Преди няколко години международната група от специалисти проведе експеримент, резултатите от който учените от академичния свят предпочитат да не афишират. В експеримента са били използвани думи от различни езици. Думите в закодиран вид на различни езици, но с едно значение, са се съобщавали на славянин и на англоезичен човек. Например, “ПЕС”, “DOG”, “HUND”, “CANIS” и т.н. Сензацията от резултата на експеримента е това, че показанията на датчиците, установени над речевата зона в мозъка, са фиксирали съответния резонанс само при възпроизвеждането на думата “ПЕС”. Изводът е бил очевиден. Цялата сложна система на преобразуването на символа в химичните елементи на организма имат руски декодер.”
( ще добавя – старославянски декодер. Просто в Сибир езикът максимално се е запазил в своя изначален вид, докато с отдалечаването от Сибир, езикът все повече се е променял. Това се наблюдава и в България: в София езикът е максимално близък до официалния държавен език, а колкото е по-далеч от София, толкова повече и по-специфични диалекти могат да се наблюдават. Да вземем за пример, Враца или Монтана.)
« Last Edit: март 27, 2011, 12:21:23 am by Александров »

Offline Александров

 • Средно напреднал
 • ****
 • Posts: 126
Re:Тайните на славянските езици
« Reply #3 on: март 24, 2011, 11:13:36 am »
НЯКОЛКО ДУМИ ЗА БУКОВНИК НА ВСЕЯСВЕТНАТА ГРАМОТА

Буковник се започва със следните думи: “Для простоты ознакомления с Буковами предлагаем их описание в порядке следования "современному" алфавиту. При многомерном рассмотрении Буков их реальное расположение будет другим, учитывающим постепенное "усложнение" их взаимосвязей и структур.”

На български: “За по-лесно запознаване с букови, предлагаме описанието им, където буковите са подредени така както  в “съвременната” азбука. При многомерното разглеждане на Букови реалното им разположение ще е друго, отчитащо постепенното “усложняване” на взаимовръзките им и структурите.”

Преди няколко години, когато разглеждах буковника, буквите в него не ми говориха нищо. Днес ми се изясни следната фраза “При многомерното разглеждане на Букови реалното им разположение ще е друго”.

Преди време се запознах с теорията на Николай Левашов за нееднородността на пространството, съгласно която всеки обект изкривява пространството. Когато потоците на първичните материи (“тъмната” материя – според науката) преминават през нееднородностите на пространството, те започват да взаимодействат една с друга и да образуват хибридни материи. Там на другите 5 нива на планетата при протичането на първичните материи през нееднородността на пространството, създавана от буквите, се образува/т този/тези образи, схематично показани в текста на картинката в прикрепения файл.

Николай Викторович на една от срещите с читателите си е споменал, че славяно-арийските руни не само предават този смисъл, който e известен на старовери-инглинги ( всяка руна е образ), но и предават обемна холограма, за която старовери-инглинги не знаят, защото с времето те са се превърнали само в хранителите на знанията, т.е. библиотекари, без да знаят съкровения смисъл на тайните на влъхвите.

Така, на другите нива на планетата славяно-арийските руни се разгръщат и текстът, написан с помощта им, се превръща в динамичен 3-D филм. За да го види, човекът трябва да има възможност да вижда на другите нива на планетата. Това разгръщане е реален процес, начинът на протичането на който става ясен, след като се прочете книгата на Н.Левашов “Нееднородната Вселена”, но я няма на български, затова може да се прочете “Същност и разум” - http://www.levashov.byethost16.com/books.html#02. Засега са изложени първите 3 глави и се очаква продължение.

Така се разкрива още една тайна на записите на старинните текстове с помощта на буковите или славяно-арийските руни: всяка букова означава образ, а написаният с помощта им текст има свойството да пресъздава образи във вид на холограми, които могат да се наблюдават на другите нива на планетата. При наличие на определени умения човек може да ги види. Текстът се разгръща пред него във вид на 3-D филм.

БУКОВНИК НА ВСЕЯСВЕТНАТА ГРАМОТА може да се свали от прикрепения по-долу файл или директно от тук http://www.mediafire.com/?y0jqdtzbcym
« Last Edit: май 26, 2011, 03:18:12 pm by Александров »

Offline Александров

 • Средно напреднал
 • ****
 • Posts: 126
Re:Тайните на славянските езици
« Reply #4 on: март 28, 2011, 11:38:22 am »
Представената тук информация засяга огромна по обем тема. Не винаги е възможно да се направи така, че всичко да е изчерпателно ясно. Налага се да правя редакции, да добавям пояснения или допълнения. Затова ако редактирам някое от съобщенията, то в началото му ще бъде добавено изречение с датата на последната редакция, както направих в случай с първото съобщение. Там е добавена информация за чарната истот и почаромът.
« Last Edit: март 28, 2011, 11:40:34 am by Александров »

Offline Александров

 • Средно напреднал
 • ****
 • Posts: 126
Re:Тайните на славянските езици
« Reply #5 on: юни 06, 2011, 03:19:48 pm »
Днес, на 6 юни е рожден ден на Александр Сергеевич Пушкин.
Той е известен на целия свят като гениален руски поет, но значението и величието му руският народ не е осъзнал веднага.
Ф.Достоевский е писал: «Не понимать русского Пушкина – значит не иметь права называться русским. Он понял русский народ и постиг его значение в такой глубине и в такой обширности, как никогда и никто…» (“Да не разбираш Пушкин – значи да нямаш право да се наричаш руснак. Той е разбрал руски народ и постигнал значението му в такава дълбочина и в такава обширност, както никога и никой досега...”)

Ще добавя, че осъзнаването на дейността на А.С.Пушкин на славяните все още предстои.  Според информацията, дадена в книгата “Думите на руските мъдреци(учебник-христоматия)” (“ Глаголы русских мудрецов (учебник-хрестоматия)”, която може да бъде свалена от тук glagoly_russkikh_mudrecov.rar) А.С. Пушкин е разгадал тайната на словото. В това му е помогнала Арина Радионовна – детегледачката му. Тя е била влъхв. Пушкин много е пътувал из провинцията  и е изучавал диалектите. Когато ръкописът за тайна на “Словото” е бил готов, тогава е бил предизвикан дуелът, на който А.С.Пушкин е бил убит, а ръкописът му - изгорен...

А.С. Пушкин е написал  поема “Руслан и Людмила” на същия принцип, на който е писал вещият Боян - на чарната истот. А ключът към тайната на това произведение е в следните редове:

“У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.”


Както писах по-горе, текстът преди се е записвал слято, без да се разделя на думи.  Четели са сричково, на отворени срички. Отворените срички са срички, завършващи с гласни, там където гласната е била неуместна се е пишел “Ъ”,  защо???
Защото когато са чели от ляво надясно са чели за някое събитие, а когато са чели от дясно на ляво  са разбирали за скрития смисъл или скритото послание. За да може да се чете текстът с отворени срички от дясно на ляво са били необходими гласни там, където при прочита от ляво на дясно те изглеждат излишни.
Например, царъ. Ако тази дума ще я прочетем от дясно на ляво, ще стане - ръце. Т.е. рече. Царят, който държи реч (говори) пред народа.
Реформите на славянските езици в различните славянски държави не са били случайни, а са имали за цел не само разделянето на славянските народи, но и скриването от хората на дълбокия смисъл на този изначално един славянски език.
За да се прочете текста на поемата на Пушкин “Руслан и Людмила” по описания по-горе начин, трябва да се пише след всяка дума, завършваща на съгласна “Ъ”.
« Last Edit: юни 07, 2011, 03:12:42 pm by Александров »

Offline Александров

 • Средно напреднал
 • ****
 • Posts: 126
Re:Тайните на славянските езици
« Reply #6 on: юни 27, 2017, 10:31:38 am »
Информацията, дадена по-долу е тъй всеобхватна, че се налага да я редактирам, да добавям пояснения или допълнения, за да е по-ясно. Затова тук ще променям датата на редакцията. Последната редакция е направена днес, на 27.06.2017г. 

Приносът в разкриването на тайните на славянските езици имат:
Платон Лукашевич - (около 1809 — 1887) — руски етнограф и лингвист-любител - виж http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

и

Генна́дий Станисла́вович Грине́вич (роден през 1938 г.) — руски дешифровщик-любител.Той се е занимавал със систематизиране и дешифроване на рунически знаци и надписи на западните славяне, на етруските, на записи от о. Крит и от Древна Индия. Съставил е сводна таблица на знаците на праславянската писменост. Виж, например - ttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

http://ustierechi.ucoz.ru/load/8 - от тук могат да се свалят книгите на Платон Лукашевич - една по една, а ако всички наведнъж, то от тук - http://narod.yandex.ru/disk/3633948001/Lukashevich.zip.


https://yadi.sk/d/geeHSsuZ3Eu83D - от тук може да бъде свалена книгата “ Глаголы русских мудрецов (учебник-хрестоматия)” (“Думите на руските мъдреци(учебник-христоматия)”). Тя е на руски език. Построена е на принципа на христоматия - в нея са приведени различни фрагменти от оригинални документи. Не всички тълкувания са верни. Има вече и други факти, които отчасти, а в някои случаи и изцяло променят тълкуванията дадени в книгата. Но в христоматията търсещият човек може да намери много  документи, както и информация за тайните на Истотния език, за тайните на певците, които са се наричали с името БОЯН, за тайния смисъл на песента “Слово за полка на Игор” – там има следните открития:

1.древно-руското (славянското) писмо е било сричково - СЪ-РИ-ЧЪ-КО-ВО (на руски сричково е "слогово", т.е. СЪ-ЛО-ГО-ВО).

Огромна благодарност за това откритие поднасяме на Воин на Светлината - Геннадий Станиславович Гриневич.

2.Вещият Боян е писал (слогал) песните си с помощта на чарната истот и те сe четат СРИЧКОВО от края на произведението към началото, нормално и наобратно, от корените към облаците, свиват се Думите на старото и новото време в единна Мисъл.


Огромна благодарност за разгадаването на тази тайна поднасяме на Воин на Светлината - Платон Лукашевич.https://yadi.sk/d/geeHSsuZ3Eu83D  На вашето внимание преставям един фрагмент от книгата “Думите на руските мъдреци(учебник-христоматия)”:

“...Но в някои хора е започнала да расте старата ни приятелка сянка-мързел, която се е укривала зад завесата на гордост. Тези хора са искали власт, но не са искали да превземат три крепостни стени: да постигнат истината за Труда, да овладеят дълбините на Знанията, да опознаят Закона на Любовта, не са искали да живеят по законите на Рода. От време на време най-силният от тях е събирал група от възгордели се хора и те са заминавали зад Родната земя, в безкрайните полета, като са губили закрилата на Вещата Гора, но за сметка на това са получавали свобода на действията си.
   Тези хора се наричали ИЗГОИ - ИЗ (от – да откъснеш) + ГОЙ (ГЕЯ) - Земя. Доброволно откъснатите от Земя, изоставили Родината си.
   Мъдрите управители не са ги спирали. Изгоите се установявали на ново място и създавали свои племенни княжества, въвеждали нови закони и променяли родния Истотен език.
   А тъй като новият език е невъзможно да бъде измислен,  то хората са вземали древния истотен език и в определена последователност са променяли местата на сричките или буквите и с течение на времето се е получавал нов чаромътен език или тарабарщина. В библията това е записано по следния начин, че Господ е смирил гордостта на Човека със разбъркването на езика им.
                 
 Това разбъркване се нарича Чаромътие.
Истотната Дума ЧАРА означава (РАЧА) РЕЧ,  МЪТИШ - смесваш,  разбъркваш (от преводача - а при разбъркването нещото, което разбъркваш, става мътно, непрозрачно).  Следователно, ЧАРОМЪТ – означава речесмешение. ИСТОТ - изначален изток, извор.

І. Съществуват следните видове на Чаромъта:

1. ПРОСТА или СЪВЕРШЕННА: сонмъ = множъ; паутина = нитьваба.

2. ОТСЕЧЕНА: ночь = чорнь; сор = прош; праш, т.е. в тези думи буквите п и р се отсичат (се изпускат).
3. ПРЕМЕСТВАНА: когато една от гласните или съгласните букви се премества през другата, тогава тя трябва да бъде премествана по направление от дясната ръка към лявата или обратно:
гроза = зрога; густый = стугий; густота = стугота.

4. ПОЛУЧАРОМЪТ: в думите съвкупни или съюзни, когато една от тях се е произнасяла с чаромът, а другата със истот: перламуть=сребламуть, сребрамуть. Тя присъства повече в езиците на народите, които са се очаромътили.

ІІ. Съществуват следните видове на Чарната истот:

1. ПРОСТА или СЪВЪРШЕНА: конъ = гонъ, колокол (на бълг.-камбана) = гологол, глагол.
2. ОТСЕЧЕНА: луна = лучна; котва = котхва; десница = держница; капля = крапля, т.е. в тези думи буквите ч, х , р – се отсичат (се изпускат).
3. ПРЕМЕСТВАНА: когато една от гласните трябва да бъде премествана по направление от лявата ръка към дясната или от дясната към лявата: гривна = гирвна, гард = град; облый (бълг. - облия), огромен = болый (бълг. - голям).

   Ако отворим речника на който и да е от езиците, то ще можем да наблюдаваме, че в него присъстват чарната истот и чаромътьт, които все едно че са разбъркани: това свойство се нарича смесване.

   Но, ако в някой език има повече чаромът, отколкото чарна истот, тогава се казва, че езикът:
 истотно-чаромътно смесен;  а ако е обратно - то чаромътно-истотно смесен.   По-късно чаромътният език е загубвал част от полузвуците на Първобитния език, дори трета част от звуците му или просто ги е изопачавал. Загубите и изопачаванията са водили до "ЧАРНОТО ОНЕМЯВАНЕ" на езика и до това, че вече не са го чували Чистите Полета на Вселената ( а аз ще добавя – че нашата генетика и клетките ни вече не са могли да чуят "Чарно Онемелия" език  и  съзнанието на хората постепенно е заспивало). Така, например, звукът рж преминавал в ж, с, а р се е било отхвърляно; дьжь преминавал в ж, з или д; тьжь в ж, з или т, а нередко в д.


   Отделили се племена са се разраствали и отново са се разделяли, а хората още повече са променяли вече очаромътения език. Така  чаромътните езици се делят на:

1. На главни или повсеместни – тези езици, които са произлезли направо от Първобитния език.

2. На почаромътни – тези езици, които са произлезли от главни чаромътия.

Първото вече е обяснено, а свойствата на почаромътността са следните:
1. Когато с новоизмислените чари, напр. с чарите Таута, са искали главната чамът да превърнат в чаромът, тогава от нея се е образувала чарна поистот. Напр. хвала е главна Славянска чаромът на «слово» (бълг. – дума) (а първобитното - «слогва»), която съответства на Лат. fama, Греч. kleos, а алфа или алф е чарната й поистот (15). Пух е чаромът на хлуп, волос (бълг.-косъм), а шуба (бълг. – кожух –в смисъл нещото, което е направено от кожа) е чарна поистот от пух, (бълг. – пухкаво), пушной товар (бълг. – стока от кожи). (Искам да добавя или по-скоро да поясня българската дума – "дума". Ако я разчленим по следния начин: д-ум-а – ще можем да видим смисъла й, който е действащ ум, а когато ум действа, то той генерира образи и ги превръща в реч. Всеки образ се означава със знак, знаците се събират в думи – слагат се – от тук става ясна първобитната дума  «слогва». Този процес го наричаме мислене, а в руски език - “думать”, което е същото по смисъла – ум в действие.)
2. Когато с помощта на същите чари са искали чарната истот да превърнат в чаромът, тогава от нея са образували почаромът. Например: кус, кусок е чарна истот на собствената истот круш, крушок, от крушить, ломать (бълг. – круша, чупя), а сук, сучок е почаромът от куса, кусок (бълг. – парче).
Почаромътността се намира несравнено по-далеч от първобитния език, отколкото  чаромътие: защото тя е произлязла от две чарни азбуки, а чаромътие  - от една..."


Ще загатна още следното:

Текстът преди се е записвал слято, без да се разделя на думи.  Четели са сричково, на отворени срички. Отворените срички са срички, завършващи с гласни, там където гласната е била неуместна се е пишел “Ъ”,  защо???
Защото когато са чели от ляво надясно са чели за някое събитие, а когато са чели от дясно на ляво  са разбирали за скрития смисъл или скритото послание. За да може да се чете текстът с отворени срички от дясно на ляво са били необходими гласни там, където при прочита от ляво на дясно те изглеждат излишни. Например, царъ. Ако тази дума ще я прочетем от дясно на ляво, ще стане - ръце. Т.е. рече. Царят, който държи реч (говори) пред народа. Реформите на славянските езици в различните славянски държави не са били случайни, а са имали за цел не само разделянето на славянските народи, но и скриването от хората на дълбокия смисъл на този изначално един славянски език.


Да вземем известното в руската литература "Слово за полка на Игор" и да видим, как преди са писали предците ни (предците на славянските народи).


 “ Екатерининският списък на "Словото" с превод под него на съвременен руски език (стр.369):

“   НАМИ, А НЕЖИ: РУДА, ВАЛАС, МЕЗЕНЯК, КЫЛЪПЕ ЯНЫГА - ПОНАНЫ ЯТЬ, СРИХ ЗАЯРА,
Нами, а нежи: Рада, Велес, Мезень,  Въюга  Яга поныне как, стражами за яром,
БАПОНАЖИ   РУДИ  ЗИНЯК  ВИРА. ДЪЗЪЧУ ВИ РЕГО ИР УМИ ДИЛАВ ДЪЛО ВОСЕ ВРУТУ.
хранится красное знание веры. Далось от Раго им уметь делать дела все трудные.
ЙБУ ЧЪЛИ ВЛАСТЪ ВЯС РЮГО,  И ВАЛАС ТИПЪ МЕДЫ ЛОМОМЪТО. ПОАМЪ ЗЕНЯК МЪРЫ ТАС,
Ибо дал власть вечную Раго, и Велес как мёдом делится. Пойми знаний меру тех,
НЬ СПЪШЕВ, ПЪ ЛИСЕВЕ. ДИ РАГ ДИРА НЫРАТС. ЯЩЕ ГОРО ПИЦИДИ РОГО. БОЙТЪВЯС,
не спеша,  но мудро. То Раго дар глубок. Ещё горы послушны Раго. Болтают,
КЪВУ ЧЕРИ БОПОТЪ ДЕЪ РЬГО, И ВАЕКИ ДОРЕМО ЗЪРЕЧ, СИЛОГО СЯТЮ.   ВЬИНА
кому чары понять даст Раго, и во веки дарит зоркому, силу свою.  Воины
ДУНАТЕ ЮПО ЦИВИ ДЪЛИМ.   ЗЕЙКО  СРУВЪ  ЗЬНЯК  РЬГО И СЪБЕ НЕНАСЯТ  ТИ ВЪСЦЕН
думайте, ибо основу делим. Зоркий сорвёт знания Раго и себя не насытит той вещей
ЛЪСО.     РЯГО ИЗБЕЛИМ ЗЕЙКО СРУ.  ВЫЛОГОМЪ РОКЛУ, ТЪ ТИЛОЗ ЧЮЛЕП МЪРОК,
мудростью. Раго избелит зоркий взор. Вылогом реку, наш сильно красив мир,
ВЫЛО ГОТИКО.      ЖТЯ ТИХО НЯ ГАКО.
величественный. Читай тихо не быстро........”“  Текст "Слова", разбитый Слогами семь на семь, хоть это и кажется невероятным, читается и справа налево и слева направо, и снизу вверх, и сверху вниз, и по диагонали, и по вертикали, и по горизонтали. Можешь проверить.” (“Текстът на “Слово за полка на Игор” , разделен на срички седем по седем, макар и това да изглежда невероятно, се чете и отдясно на ляво и отляво на дясно, и от горе на долу, и от долу на горе, и по диагонала, и по вертикала, и по хоризонтала. Можеш да провериш.” ) Стр. 384 от "Глаголите..."

Например:

  " С  ЛО ВО О  П  ЛЪ КУ                      И  ГО РЕ В& И  ГО РЯ                       СЫ НА С  ВЯ ТЬ С  ЛА
   В  ЛЯ В  НУ КА О  ЛЬ                       ГО ВА.НЕ Л& ПО ЛИ НЫ                   БЯ ШЕ ТЬ Б  РА ТI Е
   НА ЧА ТИ С  ТА РЫ МИ                  С  ЛО ВЕ СЫ Т  РУ Д                         НЫ ХЪ ПО В& С  ТI Й
   О  ПЪ Л  КУ И  ГО РЕ                      ВЪ И  ГО РЯ С  ВЯ ТЪ                       С  ЛА В  ЛИ ЧА НА ЧА
   ТИ ЖЕ СЯ ТЪ Й  П& С                    НИ ПО БЫ ЛИ НА МЬ СЕ                   ГО В  РЕ МЕ НИ А  НЕ
   ПО ЗА МЫ Ш  ЛЕ НI Ю                   БО Я  НЮ БО Я  НЪ БО                      В& ЩI Й  А  ЩЕ КО МУ
   ХО ТЯ ЩЕ П& С  НЬ Т                    ВО РИ ТИ ТО РА С  Т&                        КА ШЕ Т  СЯ МЫ С  ЛI
   Ю  ПО Д  РЕ ВУ С& РЫ                  МЪ ВЪ Л  КО МЪ ПО ЗЕ                     М  ЛИ ШИ ЗЫ МЪ О  Р
   ЛО МЪ ПО ДЪ О  Б  ЛА                   КЫ ПО М  НЯ ШЕ ТЬ БО                     РЕ ЧЬ ПЪ Р  ВЫ ХЪ В
   РЕ МЕ НЪ У  СО БI Ц&;                  ТО Г  ДА ПУ ЩА ШЕ ТЬ                        I  СО КО ЛО ВЪ НА С
   ТА ДО ЛЕ БЕ Д& Й  КО                   ТО РЫ Й  ДО ТЕ ЧА ШЕ,                      ТА П  РЕ ДИ П& С  НЬ
   ПО Я  ШЕ,С  ТА РО МУ                  Я  РО С  ЛА ВУ Х  РА                             Б  РО МУ М  С  ТИ С
   ЛА ВУ,И  ЖЕ ЗА Р& ЗА                  РЕ ДЕ ДЮ П  РЕ ДЪ ПЪ                        Л  КЫ КО СО ЖЬ С  КЫ
   МИ,К  РА С  НО МУ РО                 МА НО ВИ С  ВЯ ТЪ С                          ЛА В  ЛИ ЧЮ БО Я  НЪ....."


 А.С. Пушкин е разгадал тайната на словото. В това му е помогнала Арина Радионовна – детегледачката му. Тя е била влъхв. Пушкин много е пътувал из провинцията  и е изучавал диалектите. Когато ръкописът за тайна на “Словото” е бил готов, тогава е бил предизвикан дуелът, на който А.С.Пушкин е бил убит, а ръкописът му - изгорен...

А.С. Пушкин е написал  поема “Руслан и Людмила” на същия принцип, на който е писал вещият Боян - на чарната истот. А ключът към тайната на това произведение е в следните редове:

“У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.”Ще добавя още един линк за книгата на Геннадий Станиславович Гриневич - "ПРАСЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ (резултатите от дешифровката) - може да се свали от тук http://www.rusphysics.ru/files/Grinevich.T1.pdf


« Last Edit: юни 27, 2017, 10:40:27 am by Александров »