Author Topic: Тетралектика, материя и дух  (Read 1907 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline akademika

  • Напредващ
  • ***
  • Posts: 101
Тетралектика, материя и дух
« on: юни 24, 2011, 03:12:12 pm »
Най-дългия спор воден от човечеството е спорът за изясняване същността на материята и духа, който ражда двете основни противоположни течения във философията: материалзъм, атеизъм и идеализъм, теизъм и поражда нейния основен въпрос за първичността на битието, материята или съзнанието, духът. Така започва най-дългата борба за изясняване, какво е битие, материя и какво е съзнание, дух. Това е една велика борба на развитието потопила човечеството в море от пот, кръв и сълзи без да изясни напълно, какво е материя и какво е дух и кое е първично от тях.
Хилядолетия разумния човек е бил роб, столетия е бил крепостен селянин, за да се превърне в свободен работник днес, който донякъде е задоволил физическите си потребности за оцеляване, но все още е далеч от пълното им задоволяване и много далеч от задоволяване и развитие на духовните си потребности. По този повод Яне Сандански е казал: „Когато човечеството се пребори и постигне физическата си свобода, то ще започне борба за духовната си свобода”. От казаното си вадим извод, че все още не сме постигнали напълно физическата си свобода, а не може да има духовна свобода и развитие без да сме отвоювали физическата си свобода. За да получим физическата си свобода трябва да задоволим цялото човечество с всичко необходимо за ежедневните му нужди като развием така обществото, че човека да не израсходва времето си за приудителен труд срещу заплащане, за да обеспечи тези нужди. При това положение само е възможно постигане на необходимата свобода за духовно развитие, върху основата на социалното задоволяване или постигане на определено равновесно битие, което ще позволи развитие на съзнанието и духовното израстване на човека. Това може да го постигнем само чрез НТП, което демокрацията ще направи чрез пазарната икономика, а социализма ще разпрдели благата от НТП, за да се постигне едно социално равенство като основа за духовно развитие на всички. До тогава индивдуалното развитие на човека ще бъде подтиснато, а свободното му време ограничено заради развитието на обществото и създаване на необходимата социална база за развитие на идивидуалния човек, което ще е възможност за еволюция на неговия мозък и неговия ум като основание за духовност. Така че духовното усъвършенстване е невъзможно ако не се развие обществото, съзнанието и мисленето на човека. Всички останали методи, които не включват развитието на обществото и умствените развитие на човека са половинчати или неверни и са в услуга на заблуждението. Достигнали сме до такъв етап на развитие на обществото и човека, че вече нямаме право да се заблуждаваме, а трябва да разкрием истината за съществуването, развитието и управлението на света, за да продължим напред. В противен случай ще вземе връх заблуждението, незнанието и невежеството, което ще сложи край на съществуването и развитието на нашата цивилизация. Затова всичко зависи от нас, а не от богове и сатани.
Изводът, е че без битие няма дух, а без дух няма ново осъзнато битие. Така при Първобитно-общинния строй върху социалното равновесие се ражда разумния човек, който се отличава от животните, а при социалното равновесие създадено от пазарната икономика ще се роди умния човек, който ще се отличава от разумния човек. Човекът не се е променил физически през своето противоречиво развитие след пещерата, за да може да развива и променя обществото чрез познанието и то да достигне до необходимото равновесно социално битие, след което ще започне развитието на човека в посока към духовното чрез усъвършенстване на мисленето и метаморфоза на физическото тяло и мозък. Така стоят нещата при разумния човек, който е върха на еволюционното развитие на материята в този сектор от нашата Вселена, наречен Слънчева система. Тава е единственото разумно и мислещо същество, единственото духовно съзнание, доказано от научното познание, притежаващо духовност и имащо нужда от развитие на тази духовност. Така че човек е духовно същество, плод на материалната еволюционно развитие, а Тетралектиката е неразумен механизъма на еволюцията.
За да разберем и определим добре, какво е материя и какво е дух, е необходимо да ги потърсим във фундаменталното първично ниво или в началото на всички начала, за да видим има ли там разум притежаващ дух и съзнани или всичко започва от една най-проста неразумна материална субстанция с неразумен потенциал за развитие. Веднага възниква въпросът! Какво представлява първичната материя или материалната субстанция без разумен дух от тетралектична гледна точка? Първото необходимо условие, е съществуването на качествена характеристика съдържаща необходимите субстанционални атрибути да съществува, да се развива и да бъде управляема материята, за да бъде познаваема. Всички тези атрибути предполагат и подлежат на доказателство за вярност като съществуване и развитие.
На първо място в най-общ план стои качеството, на второ количествената характеристика, на трето мяксто е формата и на четвърто място е посоката, като всички са атрибути на симетрията или на Всеобщия симетричен, тетралектичен закон на съществуването, развитието и управлението на света. Тези обобщени характеристики трябва да притежават или да съдържат строго определени същности на качеството, количеството, формата и посоката, които да преминават като червена нишка през цялата материя. От материалната субстанция до човешкия мозък. Такива са: маса, спин, електричен заряд и магнитен заряд или те като система представляват тетралектичната тетрада. Така че тези основни същности не се предлагат случайно или като необоснована фантазия, а се предлагат, защото ги има във всички материални нива на съществуването, развитието и управлението на света: физично – елементарни частици; химично – атоми и химични съединения; биологично – ДНК, белтъци, ензими и всички живи системи и разумно ниво – човек и неговото общество.
Масата олицетворява целостта на системата, спинът – движението, електрическия заряд – взаимодействията и магнитния заряд – енергията, които като система представляват тетрадада на Тетралектиката. Първичната материална субстанция е с определена маса, спин ½, елементарен електичен заряд – единица и елементарен магнитен заряд /монопола на Дирак/, който може да съществува елементарно само на фундаментално ниво при материалната субстанция. За да може материалната субстанция да реализира своят тетралектичен потенциал, от посочените атрибутивни свойсва, като развитие е необходимо носителят на посочените фундаментални свойства да бъде двуполюсен или две субстанционални частици: частица и античастица подчинявайки се на Антисиметрията. Защото само така може да се стигне до взаимодействие. Ако фундаменталната частица е само една, тя не би могла да взаимодейства сама със себе си и няма да има възможността да структурира материята.
Други важни особености на фундаменталните частица и античастица, е че са неделими, безструктурни, което значи безформени и точковидни. Всъщност това са истинските елементарни частици, които при взаимодействие получават следващите и т. н., както е при химичните елементи, докато се достигне до вещественото и антивещественото /атомно/ състояние на материята. Две антипротивоположни частици с четири атрибутивни тетралектични свойства, което е пренесено ката отражение при ДНК като две антипротивоположни вериги свързани с четири бази и във всички еволюционни нива на материята. Така при тези фундаментални частица и античастица липсва формата, но съществува количеството, поради което не са идеални, както са идеални субективните противоположности, с които оперира човешкото мислене. Субективните противоположности са идеални, защото при тях няма не само формата, но липса и количество, което обяснява идеалността на мисълта родена от материалното.
Ето че на това фундаментално ниво липса разум, който да бъде носител на първично съзнание, дух и идеалността на мисълта, а съществува най-простта материална, неделима, безформена и точковидна субстанция с неразумен потенциал за развитие. При това положение на фундаменталната субстанция отпада нуждата от сътворението и, и сътворението на света, Защото сътворението на света се извършва от неразумния тетралектичен потенциал чрез еволюция, а невъзможността за сътворението на прото частицата и античастицата ще представим логично в следващия постинг.