Author Topic: Афоризми 9  (Read 1362 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline akademika

  • Напредващ
  • ***
  • Posts: 101
Афоризми 9
« on: април 10, 2013, 07:38:37 pm »
1. Жените са цветята на обществото, които мъжете трябва грижливо да обичат, за да сътворят заедно истински хуманен човешки свят.
2. Доказателсвото на определена истина се постига с логика, а се утвърждава от опита /емпирично/.
3. Анализ, е логика на частното, а синтез, е логика на общото.
4. Илюзията и миражът могат да бъдат създадени само от обективно съществуваща материална реалност, а илюзията и миражът не могат да създават обективно същестуваща материална реалност.
5. Илюзията се създава от субективното, а миражът от обективното, затова за илюзията е необходим разум /субект/, а за миражът, обективна неразумна материя.
6. Материална Субстанция – неделима, несъторима, неразрушима и несъзнателна първична материя с начален потенциал за съществуане и еволюционно развитие минаващо през неразумна материя, жива материя и достигаща до разум.
7. Неразумна материя – продължение на Материалната Субстанция, което формира чрез несъзнателно еволюционно развитие, обективната неразумна материална реалност с потенциал за развитие на живи системи.
8. Жива материя – е продължение на Неразумната материя, която се приспособява към заобикалящата среда, без да я преобразува като формира чувственост и инстинкти за оцеляване и несъзнателно еволюцинно развитие към разум.
9. Разумна материя /Човек/ – продължение на Живата материя, която приспособява средата към себе си и я преобразува съзнателно, като разкрива природните закони чрез формираното логично мислене: аналитично и синтетично и натрупва познание, което използва съзнателно за оцеляване, развитие, опознаване и разбиране на Природата.
10. Природните закони се създават по време на неразумното еволюционно развитие на материята и се разрушават, деградират при инволюцията.
11. Безкрайно голямото и безкрайно малкото са еднакво дълги, само че в различни посоки.
12. При безкрайно голямото скоростта губи смисъл, защото не може да го надмине, а при безкрайно малкото губи смисъл, защото го надминава, което прави парадоксална скоростта и в двете посоки.
13. Вечното движение към безкрайно малкото – инволюцията е ограничена от неделимост на материята като Материална субстанция, при която няма инволюция, а съдържа само начален потенциал за безкрайно еволюционно развитие.
14. Еволюционното развитие към безкрайно голямото е неограничено, безкрайно движение към съвършенството, което предполага безкрайно познание.
15. Нематериално е само Абсолютното нищо.
16. Нематериална е само Абсолютната празнина /Абсолютното нищо/, а Материално е само относителното нещо изпълващо Абсолютната празнина – трето няма.
17. Нематериалното празно пространство е безкрайна и вечна празнина, за да може относителните структури и форми на материята да се развиват като безкрайно разнообразие, изпълващо Нематериалното абсолютн празно пространство.
18. Съвършеното нищо е Абсолютна нематериалност, а несъвършеното нещо е относителна материалност.
19. Съвършеното абсолютно нищо, забранява началото на всичко, а съвършеното нещо е край на всичко.
20. Лъжа е всичко несъществуащо.