Author Topic: Размисли за информацията, плътността, времето и развитието. Афоризми 19  (Read 1379 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline akademika

  • Напредващ
  • ***
  • Posts: 101
1. Информация – това е идеалната същност на съществуването и развитието на материята, а разумът е еволюционен продукт на тази същност.
2. Статичната информация е задържащия фактор на еволюцията, за да има съществуване на материалните структури и форми, а динамичната информация е променливия, развиващ фактор на материалната еволюцията.
3. Динамичната информация преминава през празнината, за да осъществи връзка между обектите, а статичната информация държи в цяло структурата и формата на обектите.
4. Динамичната информация е необходима за общуването между обектите, а статичната е за общуване на обекта със себе си.
5. Първичната микроплътност на неделимата Материална субстанция е необходимото условие само за външна динамична информация, а Вторичните материални структури и форми притежават и оперират с външна и вътрешна информация или динамична и статична информация.
6. Съществуване на информацията е възможност за разрушаване и сътворяване на нещото, защото се съдържа и излъчва от него, а безинформационното нищо е неразрушимо и несътворимо.
7. Абсолютната микроплътност съществува само при най-малките и неделими първични безструктурни частици и античастици.
8. Абсолютната плътност съществува само интелегиблено, субективно, а обективно може да съществува само като Абсолютна микроплътност при най-малките и неделими Субстанционални частици и античастици.
9. Неделимостта не може да бъде нищо друго освен Абсолютна микроплътност, защото неделимия обект е безструктурен и в него няма празно прастранство.
10. Абсолютната, безкрайна плътност е неделима, и ако съществува, светът няма възможност за съществуване и развитие, а абсолютната празнина е делима, за да може светът да съществува и да се развива.
11. Неделимостта е ограничение чрез Абсолютната микроплътност за безкрайно приближаване на първичната субстанция към нищото, за да има света начало на еволюционното развитие.
12. Големият взрив е ограничение на сингулярността на Вселенската черна дупка да се превърне в Абсолютна микроплътност, за да има начало на развитие на Вселената.
13. Черната дупка увеличавайки плътността си унищожава информацията като инволюция, а неделимите частици на материята и антиматерията увеличават информацията като я усложняват чрез еволюционно развитие.
14. Времето е несътворимо и неунищожимо, защото ще трябва време за това, но няма откъде да го вземем.
15. За да съществува на времето му трябва пространство, а за да съществува и се развива геометричното пространство му трябва време.
16. Времето като първична Материална субстанция съществува само с потенциал за раждане и развитие на вторично геометрично пространство, като относителни обективни структури и форми на материята.
17. Развитието е движение за прогресивна промяна, а промяната е възможност за разрушение.
18. При развитието се разрушава целостта на определена обективна система, а продукта от него я запазва като качествено нова цялостна система.
19. Светът съществува и се развива като относителен, защото материята балансира между Абсолютната празнина и абсолютната плътност.
20. Логиката на жената е потопена в нейната чувственост, а чувството на мъжа е потопено в неговата логика.