Author Topic: Размисли за хармонията и дисхармонията  (Read 1322 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline akademika

  • Напредващ
  • ***
  • Posts: 101
Размисли за хармонията и дисхармонията
« on: декември 14, 2014, 04:04:36 pm »
1. Еднообразието е хармония, разнообразието е дисхармония.
2. Простотата е хармония, която сложността превръща в дисхармония.
3. Източната мистика и религия, търсят и намират хармонията в бездействието, а западната демокрация в действието.
4. Източната мистика и религия, намирайки хармонията остават без действие, а западната демокрация действайки, остава без хармония.
5. Източната мистика и религия, намирайки хармонията в бездействието (покоя), ограничават прогресивното си развитие, без да осъзнават, че хармонията е бездействие, бездействието е хармония.
6. Западната демокрация чрез свободата на действието се развива прогресивно, без да осъзнават, че свободата на действието разрушава хармонията, а хармонията ограничава свободата.
7. Хармоничната система се развива към дисбаланс, а дисхармоничната към баланс.
8. Хармонията и дисхармонията не могат да се свържат в равновесие, защото едната го има, а другата го отрича.
9. Хармонията и дисхармонията между равновесната и противоречива система е динамичен преходен баланс между тях.
10. Връзката между хармонията и дисхармонията е възможна само като динамично равновесие.
11. Връзката между хармонията и дисхармонията е само преходна.
12. Хармонията и дисхармонията са сложни противоположни системи, изградени от прости двуполюсни (полярни) противоположности.
13. В хармоничната система преобладават свързаните в относително равновесие противоположности, които унищожават, зануляват противоположните си свойства, за да настъпи хармония в системата.
14. В дисхармоничната система преобладават относително свободните противоположности, които най-добре изявяват противоположните си свойства като правят системата противоречива.
15. Хармоничната система върви към развитие като се разрушава, а дисхармоничната се развива като сътворява.
16. Най-хармоничен е абсолютния ред, в който няма движение, а най-дисхармоничен е абсолютния хаос, в който движението е абсолютно.
17. Хармоничната система се развива като натрупва противоположни свойства, които я превръщат в дисхармонична, а дисхармоничната система се развива като натрупва противоположни свойства, които я превръщат в хармонична.
18. Хармонията и дисхармонията се превръщат директно една в друга, при развитието си.
19. Динамичното равновесие превръща хармонията и дисхармонията, директно една в друга, при развитието им, поради което не могат да образуват триада.
20. Хармонията и дисхармонията са производни на основните Тетралектични системи: Равновесна и Противоречива, което определя Хармонията като цялостна система на съществуването, а Дисхармонията като разрушителна система определяща развитието.