Author Topic: Чувственият човек, първа част  (Read 1432 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline akademika

  • Напредващ
  • ***
  • Posts: 101
Чувственият човек, първа част
« on: юни 10, 2015, 10:01:07 pm »
   Превръщането на неразумното животно в разумен човек, от начало, е съпроводено с телесно видоизменение, което е предпоставка за асиметрично развитие и функционално разделение на двете мозъчни полукълба при формиране на разумна психична дейност на човека. Биолозите при своите изследвания на функционалната дейност на двете мозъчни полукълба при бозайниците са установили, че те работят с чувствено-образно мислене и имат функционална симетрия – еднакво чувствено-образно мислене.
   През 1981 год., американския физиолог Роджър Спери получава нобелова награда за откритието на функционалната асиметрия на човешкия мозък като установява, че лявото човешко мозъчно полукълбо е логично, абстрактно, а дясното е чувствено, работещо с конкретно образно мислене. Лявото полукълбо е доминиращо, по-развито при мислителите и учените, а дясното е доминиращо, по-развито при хората на изкуството, констатира той в процеса на опитните постановки. Откритието на Р. Спери и съвременните физологични и психологични изследвания на човешкия мозък ни предоставят възможността да проследим и уточним прехода на превръщането на неразумното животно в Разумен човек
   Превръщането на лявото животинско, чувствено полукълбо в логично, при еволюционното развитие на първобитния човек, е предпоставка за поява на мозъчна функционална асиметрия и разваляне на чувствено-образната симетрична функционалност на животинския мозък, при което се появява разумът.
   Еволюционното развитие при приматите и функционалното преобразуване на техните мозъчни полукълба, е възможно след формиране на добре развита чувствено-образна симетрична функционалност на техния главен мозък. Следващата еволюционна стъпка, необходима за формиране на разума, е видоизменение на телесната животинска система. Защото много бозайници са развили висока симетрична чувственост, но като не са достигнали до необходимото еволюционно видоизменение на телесната си система в правилна посока, са спрели прогресивното си развитие. При определен вид човекоподобна маймуна е постигнато необходимото преобразуване, или превръщане на четирите крайника в четири ръце, необходими за живота по дърветата и последвалото им тетралектично превръщане при слизането на земята, е важна предпоставка за раждане на разума.
   Развитата чувственост и видоизменението на телесната животинска система при определен вид човекоподобна маймуна, са двете основни предпоставки за превръщане на животинското стадо в равновесно първобитно общество, което създава условия за раждане и развитие на разума. Тетралектичните видоизменение на телесната система водят до превръщане на четириногото животно в двуного безопашато същество, което напуска дърветата и развива изправен стоеж за придвижване по земната повърхност.
   Така двуногото придвижване при слизане от дърветата, освобождава предните крайници за трудова дейност като развива тяхната хватателната възможност. Еволюцията е преминала през много неуспешни опити в тази двунога посока (при динозаврите, птиците, при някой двуутробни бозайници и др.), но не е успяла да превърне освободените предни крайници в ръце, годни за трудова дейност. Появата на трудова дейност при първобитният човек, води до формиране на обществена дейност и нейното координиране при общуване между членовете на първобитната община, което измества нечленоразделната реч и общуването с миризми при животинското стадо.
   Обществените отношения в това първично общество, формират равновесно социално състояние между неговите членове като примитивно равенство, което е възможност за разваляне на функционалната симетрия на животинския мозък и превръщането на лявото му полукълбо в мислещо. От друга страна поява на разум, гарантира оцеляването на членовете на първобитната община и създава условия за развитие на общуването между тях.    Много важна е необходимостта от обществена непротиворечивост в първобитното общество, която създава условия и прави възможен прехода от неразумно животно към разумен човек. При този преход животното губи отчасти инстинктите си, а бъдещия човек още не е станал достатъчно развит, за да ги замени с разума. Така това преходно същество е прекалено слабо и агресивно, но чрез взаимопомощ между членовете на непротиворечивото първобитно общество, е постигнало оцеляването и развитието си.
   След посочените телесни, психични и обществени видоизменения възниква необходимостта за общуване между членовете на първобитната община. За да бъде възможно появата на разум и общуване, чувствено-образното мислене формира символи, термини и понятия като думи, отражение на обективната материална действителност.Това е главната предпоставка за поява на членоразделна реч – посредник при общуването – което разваля функционалната симетрия на животинския мозък. При развалянето на функционалната симетрия на мозъка, дясното мозъчно полукълбо остава функционално непроменено – с чувствено-образно мислене – а лявото се превръща в логично с абстрактно мислене, работещо със символи, термини и понятия като думи, формирани от тях. С превръщането на лявото мозъчно полукълбо в логично, животното става разумно – появява се Хомо Сапиенс, който, за да оцелее и развие получения примитивен разум има необходимост от непротиворечивата първобитна община. Пълният необходим комплект от взаимосвързани системни качества е на лице, без липсващо звено, за да се проследи и докаже прехода от неразумно животно към Разумен човек
   Следващите обществени формации, след разпадане на първобитната община, развиват обществото, изградено от индивиди с първичен разум, с недоразвито логично мислене и освободеното от контрола на животинските инстинкти, чувствено-образно мислене, което е предпоставка за формиране на новото противоречиво общество. Така Разумният човек става заложник на общественото развитие като потвърждава сентенцията, „Човек за човека е вълк“, което го потапя в пот, кръв и сълзи. И днес, в последния технологичен етап на противоречивото обществено развитие на капитализма, сме свидетели на вълчия нрав на човека. За да изчезне вълчия апетит на човека, са необходими социални промени в съвременното капиталистическо общество, за да придобие то човешко лице, с възможност за развитие на човешкия индивид. Това ще спре потоците от пот, кръв и сълзи, проливани от човечеството в хода на трите етапа на противоречивото обществено развитие, като се създадат условия за развитие на положителни качествени промени в човека.
   Ако зададем въпроса, Защо? – развитието на обществото изяжда своето дете – Разумния човек по най-жестокия начин, за да му създаде обществени условия, които да гарантират неговото физическо оцеляване и духовно развитие. Отговорът е, че крехкия разум роден в непротиворечивата равновесна система на първобитната община все още е прекалено слаб, противоречив и алогичен, особено след освободената животинска чувственост (животинските инстинкти), което формира и отключва нисшите чувствени човешки инстинкти като неконтролируема животинска жестокост. Човекът изграждащ това общество, поради посочените причини, придобива и отрицателни качества на ненаситна животинска жестокост, продиктувана от човешкия егоизъм, алчност, злоба, ярост, завист и др. т. отрицателни човешки качества, необходими за формиране и развитието на противоречивото общество. Така на Разумния човек, на този етап, най ще му подхожда прозвището Човекът животно, съчетание на необузданата животинска жестокост с прекомерната човешка алчност и другите отрицателни качества, необходим двигател за противоречивото обществено развитие.
   Краят на противоречивото обществено развитие е свързан с постигането на определен връх на Научно-технически прогрес (НТП), който ще бъде социалната основа за раждане на Научно-техническо (НТ) непротиворечиво общество. С постигането на социално непротиворечивото, равновесно общество ще завърши противоречивото обществено развитие и ще започне развитието на отделния човек. Повтаря се етапът на първобитното непротиворечиво равновесно общество с примитивно социално равенство, при което е възникнал разума. С тая разлика, че при новото равновесно общество, социалното равенство се дължи на по-висшия НТ обществен стадий на развитие, който ще освободи отделния човек от зависимостта за физическото оцеляване и ще му предостави условия за духовно развитие, което ще го направи хуманен. Това повторение на първобитното равенство като негово отражение на по-високо еволюционно ниво също потвърждава верността на Биогенетичния закон на Хекел при общественото развитие.
   Необходимостта от възникване на разум и социално равенство в Първобитната община е продиктувана от освобождаването на предните крайници като възможност за оцеляване и примитивна трудова дейност при първичното слаборазвито общество. Във вторият случай на съвременния етап от НТ постижения на развитото общество, се освобождават ръцете от трудовата дейност с предпоставка за развитие на човешкия разум. В първият случай възниква необходимостта за превръщането на предните животински крайници, ръцете в оръдие за трудова дейност, а във вторият случай, те отпадат като оръдие за трудова дейност. Заплахите за оцеляването на Първобитната община идват отвън, затова се ражда Разумния човек. Оцеляването на развитото НТ общество е застрашено отвътре поради изоставане на човешко съзнание от НТП, което предопределя необходимостта за неговото развитие и хуманизиране. Причината за поява на това еволюционно повторение с обратен знак на по-нисшите еволюционни етапи при по-висшите етапи на развитие е Тетралектичното отражение, което в биологията е познато като Биогенетичен закон.
   Следователно последния стадий на капитализма, е постигането на високоразвито технологично общество, което на този съвременен етап е необходимо да приложи голяма част от капиталовложенията си, а не жалките подаяния като дарения, за пълно социалното осигуряване на човека. Това ще му осигури повече свободно време за развитие, чрез знание и мислене, и ще предопредели хуманизирането му с повишаване на мисловната дейност на мозъка в посока на логичното мислене, което е възможност за контрол на неверните и неправилни емоционални решения.
   Технологичното развитие е най-важното за капитализма, но достигане на определен връх ще бъде край на противоречивата система и основа за преминаване към качествено новата равновесна система. Капитализмът ще роди и развие своя гробокопач – НТП, който ще предопредели неговият край, с предпоставка за преминаване към следващия социално равновесен обществен строй с истински свободен човек. Така ще завърши дългия изнурителен път на човечеството, необходим за развитие на обществото, платило огромен данък от потоци пот, кръв и сълзи за да се превърне човекът в творец на себе си.
   Първото най-важно условие (НТП), което ще създаде благата чрез пазарната икономика, го имаме, но НТП в един тетралектичен свят има и обратна отрицателна страна на медала, която съдържа самоунищожението. Затова втората важна необходимост е спиране на войните от всякакъв характер, защото войната е възникнала в примитивното общество, заради развитието му, а съвременното общество трябва да се откаже от нея, поради постигнатото развитие, предпоставка за самоунищожение, за да има бъдеще човекът. Съвременните капиталовложение за военни цели са огромни, а разрушенията предизвикани от тях, като загуби, са няколко пъти по-големи. Простата аритметична сметка показва, че капиталите и ресурсите за военни цели използвани само от няколко водещи държави във военно отношение, са достатъчни да премахнат неравенството и всякакви кризи като се постигне Обществения рай на Земята. Какво ще стане, ако всички капитали за военни цели се пренасочат за развитието на Човека…и какво ще стане, ако се увеличават капиталовложенията за военни цели, каквато е съвременната тенденция? В първият случай ще превърнем Земята в рай за всички и ще осъществим великата мечта на човечеството, а при вторият случай – сигурен ад за всички. Дошло е съдбовно време за избор, време за премахване на социалното неравенство и войните, от което ще спечелим всички, в противен случай всички ставаме губещи.
   Приликата между двете непротиворечиви равновесни общества (първобитното и посткапиталистическото), е че при тези общества се прави качествен скок свързан с развитие на човека и неговото мислене. При първото, първобитното общество се ражда разумния човек от неразумното животно, а при второто НТ общество се развива примитивния разум, за да се роди умния съзнателен човек. Стоящите между тях три етапа (робовладелски, феодален и капиталистически) на противоречивото обществено развитие, раждат парите, двигател за развитие на обществото и потискане развитието на индивидуалния човек и определени групи от хора. Необходимото замразяване развитието на отделния човек през противоречивия период, чрез потисническата му експлоатация, прави от него най-опасното животно с първичен примитивен разум и  безконтролна чувственост освободена от контрола на животинските инстинкти. Така чрез задържане развитието на човека през противоречивия период се развива обществото, за да се създадат социални условия за направа на преход и се премине към качествено нова непротиворечива система, която ще роди хуманния, високосъзнателен, мислещ и умен човек. За да се стигне до появата на посочения непротиворечив етап и хуманен човек, са необходимо обществени условия за развитие на логичната мисъл чрез всестранно познание, което ще доведе до единно правилно мислене като мироглед на цялото общество. Това ще развие и образно-чувственото мислене като го превърне от вредно и безконтролно, в най-полезната съставка на мисленето за скоростно вземане на правилни решения като интуиция.
   Разликата между нисшoто и по-висшoто непротиворечиво НТ общество е, че при локалното първобитно общество се ражда индивидуалното съзнание като предпоставка за поява и развитие на познание. При по-висшето непротиворечиво НТ общество, развитото познание ражда високото личностно съзнание с възможност за формиране високосъзнателно глобално общество.
   В първият случай съзнанието измества животинските инстинкти в определена степен като необходимост за поява на разум и развитие на мислене и познание, предпоставка за оцеляване на първобитния човек и неговата община в агресивната външна среда и разселването му по цялата планета. Върху тази основа се появява семейството, частната собственост, парите и държавата като необходимост на противоречиво обществено развитие чрез потискане на индивидуалното развитие на човека.
   Във вторият случай, високото съзнание породено от определен по-висш етап на познанието, премахва социалното неравенството, частната собственост, парите, държавите и семейството, което обединява земната цивилизация с единен световен мироглед. Така се спасява света на човека и човекът от себе си и се открива пътя за разселване на човечеството в нашата галактика.
   Постигането на НТ непротиворечиво, равновесно глобално общество, преминава през противоречивото обществено развитие след разпадане на първобитната община като получава наследство от нея примитивно, неразвито човешко съзнание и освободени животински инстинкти, които при развит НТП в последния капиталистически стадий на противоречивата система са предпоставка за самоунищожение, което е осезаемо в нашето време.
   Следователно на примитивния човек в локалната първобитна община, за да оцелее и развие обществото си, му е необходимо първично ниско съзнание, за да роди познание и мислене, а на развитото противоречиво НТ общество, за да оцелее и се развива като се превърне в непротиворечиво глобално общество, му е необходимо развитие на познанието и мисленето като предпоставка за повишаване на съзнанието. Защото съзнанието при първобитното общество е необходимо само, за да се роди разума, който слага начало на познанието и мисленето, което предопределя следващия етап на противоречиво обществено развитие. Раждането на разумния човек и началното познанието при него е за оцеляване като се противопостави на агресивната външна среда.
   Развитие на ниското съзнание при последния НТ етап (капитализъм) на противоречивото общество е необходимост за оцеляване, защото оцеляването му е застрашено не от външната среда, а от вътрешната обществена среда на ниското личностно и обществено съзнание, създаващи обществените противоречия. НТ противоречиво общество, не е застрашено от локалната агресия на външната среда, както е при първобитното общество, а е застрашено от собствената си агресивност както върху глобалната външна среда, така и към себеподобните си изграждащи това общество и живеещ в тази среда. Това е така, защото съвременното противоречиво общество разполага с НТ потенциал за глобално положително и отрицателно въздействие както върху външната среда, така и върху човекът.    Тетралектичната закономерна характеристика на Природата предполага, че глобалното въздействие върху нея е възможност и за унищожение на човешката цивилизация поради неразвито съзнание при огромния НТ потенциал. На съвременния етап на глобално въздействие върху Природата, човекът и обществото, от нас зависи какво въздействие да изберем, отрицателно самоунищожение или положително бъдеще.
   Правилният избор е свързан с необходимостта от развитие на съзнанието в съвременното общество. Тава е възможност за хуманизирането на НТП в полза на човека и направа на закономерен преход към непротиворечивото, равновесно НТ общество предпоставка за развитие на съзнанието като гарант за оцеляване на цивилизацията и създаване на условия за развитие на всеки човек. Днешната свободна пазарна икономика е най-добрата производителна сила и лош механизъм на разпределение на благата, което дискриминира човека. Следователно, истинската роля на капитализма е да завърши НТП, за да освободи човека от физическия труд като изгради и му предостави основа за всестранно развитие. Това е възможно на съвременния етап на капиталистическото развитие като последната му фаза се превърне в социална насоченост към човекът, което е предпоставка НТП да служи за прогресивното му развитие, а не възможност за неговото унищожение. Затова на този етап на обществено развитие следва необходимостта, постиженията на НТ общество да бъдат насочени изцяло към Човекът, а не към купища бездушни капитали, което е безсмислено и унищожително, от тук нататък за цивилизацията ни.
   Бедният човек е най-свободен, защото е най-необвързан, но най-нещастен и преобладаващ в света. Криворазбраната свобода се превръща не само в най-отрицателна система за него, но и в най-унищожителна за всички, а би трябвало пазарната икономика, за да има смисъл като най-добра производителна сила да бъде насочена към човекът или заради благосъстоянието на човека и цялата цивилизация. Защото в противен случай ще се превърне в унищожителна безсмислица отразена в приказката за алчния цар Кир.
   Балансът между свободата и диктатурата е необходимия критерий за положителна мярка между високопроизводителната пазарна икономика и лошото разпределение на произведените блага, създаващо огромната пропаст на социалното неравенство. Причината е всеобщата закономерната, Тетралектична същност на света като законово продължение в обществото, което прави всички противоположности Тетралектични с възможност за добро и зло или всички те имат и обратна страна на медала. Тетралектичният баланс между противоположностите ги прави относителни, което е възможност за притъпяване на тяхната отрицателна вредна изява. Затова необходимостта от баланс между пазарната демокрация и социалното битие в обществото, е най-наложителна, или това е балансът на пазарната свобода и диктатурата на социалното битие, липсата му ражда противоречията и извращения както в личностен, така и в обществен план. Осъществяването на добро социално битие е необходимата основа за развитие на човешкото мислене, което ще развие и балансира чувственото и логичното мислене при човека с доминирането на логичното като възможност за нарастване на човешкото съзнание. Защото директният извършител на доброто и злото в обществото е човекът, поставен в условията на лоша демокрация и лошо социално битие, които се нуждаят от промени, за да може той да развива положителните си мисловни и морални човешки качества. Това предполага последният стадий – капитализмът на противоречивото обществено развитие да завърши като социализъм. Тенденцията при много капиталистически държави е точна такава, но е необходимо тази тенденция да се превърне във функционална закономерност, за да стане общочовешка като съществуване и развитие на земната цивилизация.
   Съвременният етап показва, че човешкото съзнание е изостанало от НТП, което е в основата на задълбочаващите се личностните и обществени противоречия, и се превръща в пречка за формирането на непротиворечивото, равновесно глобално общество. Причината за това изоставане е невъзможността за развитие на човека преди да е създал социална обществена предпоставка за това. Поради което той не е претърпял съществени промени след раждането на разума в развитие на съзнанието, забелязано от много философи и учени, но този феномен остава без обяснение до сега. Главната причина за неразвитието на човека е появата на противоречивото общество, преминало през три узаконени етапа: робовладелски, феодален и капиталистически, не заради човекът, а заради необходимостта за развитие на обществото, поради което човешкото съзнание изостава от постигнатия НТ обществен прогрес.
   Целта на тази статия, е не само да предостави логичните и психологични обяснения за причините довели до днешното опасно състояние за цивилизацията ни, които са търсени и констатирани разпокъсано и непълно от много философи и учени от древността до днес. А главната и цел, е да развие и предложи необходимото правилно решение за доброто на човека. Констатацията на философите и учените е единодушна и вярна за лошото качество – Човек, поради което е платен огромен данък от пот, кръв и сълзи, за да се развие обществото, без да има възможност за развитие на отделния човек. Отговорът не се намира само в констатацията за лошото качество – Човек, а във въпроса Защо? – е такъв Човекът.
   Основната закономерна причина е необходимостта от противоречиво развитие на обществото чрез потискане на човека, което е невъзможност за неговото развитие, или развитието на неговото мислене както чувствено, така и логично е замразено. Това е и причина за локалните войни, престъпленията, нервните и психични заболявания и др. т., което засилва противоречията в обществото, които на съвременния етап застрашават глобално цивилизацията ни.
   Съвременният човек е наследил от животинския чувствен мозък, чувственото дясно полукълбо без съществени промени, работещо с конкретно художествено-образно мислене, а лявото животинско чувствено полукълбо е превърнал в логично, с абстрактно мислене. Така приматите, висши бозайници (определен вид човекоподобни маймуни) се превръщат в разумни същества, разваляйки симетричната чувствена функционалност на животинския мозък като я превръща в асиметрична. Асиметричната функционалност на човешкия мозък придобива по-голяма свобода на действие и по-слаба функционална връзка между полукълбата, защото и предстои развитие. При първобитния човек функционалната свобода на асиметричния му мозък е най-голяма, на което се дължи неговото ниското съзнание, защото е първото най-ниско стъпало на разума с предпоставка за дълго еволюционно развитие. Следователно ниското съзнание не е пречка, а придобивка за него, но то се превръща в опасна пречка при НТП като отрицателна придобивка на обществото.
   Дясното чувствено полукълбо при съвременния човек получава свободата на функционално действие като е освободено от животинските инстинктивни програми, чрез които животните постигат правилни решения за действие. При човекът причината за неправилни решения за действие, е вземане на прибързани неконтролируеми емоционални решения, под въздействието на голямата функционална свобода на дясното чувствено полукълбо, което нанася непоправими беди като неморални и жестоки извращения както личностни, така и обществени. Не всякога свободата е полезна, защото тя е разрушителна, но развиваща, така че като разберем същността и, ще имаме възможност да се възползваме от развиващата и страна и да контролираме разрушителната!
   Противоречивите проблеми, които възникват пред отделния човек и обществото ни, са поради недостатъчното развитие на разума при съвременния човек, а за да се развие му е необходимо свободно време, през което да получава всестранни знания, които да осмисли като развива както чувственото си полукълбо на мозъка, така и логичното. Ето в това се състои основната роля на свобода, а не в гладната и невежа свобода, в която всеки може да изрази собствено мнение, но то ще бъде гладно, невежо и схоластично, не съдържащо истината и свободата ще му се присмива. На такъв човек свобода не му трябва, а му трябва развитие, за което е необходимо да се създадат социални условия. Защото все повече хора, в световен мащаб, са засегнати от социалната криза, капиталът уж в криза, но дебелее, увеличава печалбите си. При един огромен световен срив, например атомна война, бедния няма какво повече да загуби, а богатият както е богат не в проценти, а в пъти, така и загубите му ще бъдат в пъти. На съвременния етап богатите могат да променят нещата към добро, защото имат властта и икономическите средства, за да го направят, а не да се занимават със задкулисните манипулации, унищожителни за всички. Време е да се замислят, защото най-губещи са те! С промяна на социалните условия, не само ще се промени човешкото съзнание, но всестранно мислещия човек ще промени продължителността на човешкия живот, което вече са предусетили много милиардери, които са започнали да влагат огромна част от своите милиарди в ускоряване на НТ прогрес. Вместо да очакват вечен живот в отвъдното, те ще го получат тук и сега в една процъфтяваща земна цивилизация. В противен случай всички може да бъдем изпепелени безсмислено от атомния огън на една съвременна война и да бъдем лишени от Земния рай.
   Чувственото дясно полукълбо при човекът, освободено от животинските инстинкти, си взаимодейства с логичното като създава личностни и обществени етични, морални и естетични оценки като норми на живот за общуване и взаимодействие между хората. При еволюционното развитие на обществото тези норми не са еднопосочни, а развиват, съдържат и установяват отрицателни и положителни човешки ценности в зависимост от обществения етап на развитие. Затова логично е, главна роля в изграждането и проявлението им да е свързано с чувственото дясно мозъчно полукълбо, а лявото логично полукълбо да е контролния диригент, който да дирижира включването и изключването на определени чувствени емоции, което осъществява и балансира връзката между тях.
   Необходимостта от правилно познание и мислене в исторически план води до това, че предвесници на последния противоречив обществен строй (капитализма) в Европа, са Възраждането или Ренесансът, Просветителството и систематизиране на научните знание от Енциклопедистите. Човечеството се движи от невежеството към познанието, но без развитието на човешкия мозък обществото е обречено на невежество. Така възраждането ражда третото съсловие, което е начало на демократичните буржоазни революции свалили от власт феодалната монархия и религията, освобождавайки науката от религиозните догми като прокарват пътя на новите манифактурни икономически отношения. Религията е свалена от управлението на държавата, защото нейните жестоки догматични отношения към познанието и нормите на живот замразяват всякакво развитие, дори на собственото си. Зараждащото се ново капиталистическо общество има нужда от научни и технологични знания, за да се развива, но остава в самобиоза с религията като запазва противоречивото обществено развитие под формата на нов вид подтисничество на човека.
   Всичко казаното до тук за необходимото развитие на разумния човек е в взаимовръзка с развитието на обществото, а неговото неразвитие е причината за противоречията както личностни, така и обществени, което може да подкрепим с факти от древността до днес. Човечеството е тънало в глад и мизерия, винаги придружени от невежество и невъзможност за личностно развитие на хората през противоречивия обществен период. Невежеството е в основата на всички злини, което е установено още преди около 2400 години от Сократ.
   Най-опасно е невежеството на освободената неграмотна емоционалност с голяма власт, защото е безконтролна и вреди широко мащабно или в нашето време това е властолюбивото, престъпно политическо невежество създаващо мафии. Затова на първо време човечеството трябва да разреши проблема с неграмотността, която в България преди 1989 год. беше почти ликвидирана, а след това не се създадоха социални условия за развитие на българина и етносите и неграмотността се върна като чума. В останалия свят неграмотността също е преобладаваща, което е в услуга на политическите манипулатори.
   Максимата, че най-лесно се управлява неграмотния човек, не е вярна, а е вярно, че най-лесно се заблуждава неграмотния и невеж човек като се подлага на всякакъв вид манипулация. Най-лесно се постига прогрес и се управлява с умeн и знаещ човек, но също така от знаещи и умни политици. Глупавите политици, дори образовани се страхуват от умния и разбиращ човек, защото той не се подава на манипулация, а ги критикува за неспазване на истината, което може да ги свали от власт. Затова през всички времена умния човек е бил преследван от властоимащите, а глупавите и невежи човеци са винаги ухажвани, особено преди избори. Въпреки това още в древността философите Платон, Демокрит, Аристотел, възрожденците и мн. др., са прозрели, че демократичната държава може да се управлява най-добре само от умни политици, за да има прогрес и социална справедливост.    Съвременната наука е установила също, че главната причина за противоречията в обществото е неразвитото човешко съзнание. Не е обяснен обаче феномена, ниско съзнание и връзката му с частната собственост. Без обяснението му е невъзможно да се реши този най-противоречив обществен проблем, за да се постигне демократично управление със социална справедливост, необходима за развитие на отделния човек.
   Неграмотният човек със слаборазвита егоистична чувственост е най-доброто съчетание за раждане на жесток диктатор или престъпник със садистични наклонности. При такъв човек без знания и логична мисъл, слабата чувственост не само остава без контрол, но се притъпява така, че се превръща в зловеща животинска основа за престъпление. Човешката история изобилства с такива случай на жестоки диктатори и садистични престъпници.
   Ще опиша накратко някой от случаите свързани с емоционалната престъпна неграмотност и недостатъчното логично мислене, на какви престъпления са способни, а под влиянието на алкохол и опиати престъпните отрицателни човешки качество се усилват многократно. Ще ги сравним с истинската човешка лудост, за да направим необходимия правилен извод. Не случайно се е появила книгата „Емоционалната интелигентност“ на американския психолог Д. Голман, където има описани много такива случай от американската действителност. Емоционалната интелигентност е необходимото съвременно прозрение на Голман, но и тук въпросът остава – Как да я постигнем Емоционалната интелигентност?