Author Topic: Йерархията на издигнатите същества - Ким Майкълс  (Read 868 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline velaskes

 • вътрешен мир
 • Администратор
 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 3821
 • Gender: Male
Йерархията на издигнатите същества

Както съм обяснявал и на други места, материалната сфера е създадена от същества, които се намират над нас в своята вибрация. Тези същества ние обикновено наричаме възнесени майстори. Наричат се още и „Възнесени хостове” и това се отнася за всички същества във всички сфери над нашата. Въпреки това много от тези същества са тук и взаимодействат с нас на Земята.
От определена гледна точка можем да разграничим най-различни нива на йерархия, които съществуват в сферите над нашата. Нека да разгледаме най-известните от тях:

Ново-възнесени майстори

Когато някой се възнесе от материалния свят обикновено отнема някакво време, за да изследва новопридобитото съмосъзнание на духовното царство, към което сега има достъп. Някои от майсторите вече са се занимавали с обучение на човешки същества преди да се възнесат и те могат на мига да запълнят учителска позиция в духовния свят.

Чохани

Както е описано и на други места има 7 духовни лъча, от чийто първичен енергиен спектър е направена материалната вселена. За да извървим духовния път и да се квалифицираме за възнесение трябва да постигнем майсторство върху 7-те лъча. Така духовната пътека представлява структуриран процес, от който се учи по-малко от всеки от седемте лъча.
За да се облекчи обучението, всеки лъч има по няколко въздигнати майстори, които ни помагат да преминем изпитанията представени на техния лъч. Лидерите на тези групи от учители се наричат „Чохан”. По този начин всеки лъч има своя Чохан, който е като главния учител на даденото училище.
Чоханите обикновено се представят като мъжки или женски същности. Но не всички чохани имат срещуположна допълваща полярност. Примерно чохан от мъжката полярност може да няма женска противоположност, понеже тя може да не се е възнесла все още или се е преместила в други царства, които не работят директно със Земята.

Архангели

Ангелите са издигнати същества, които не са създадени да се въплъщават. Те приемат много различни задачи, но от наша гледна точка те са най-полезни като помощници  за нашия духовен растеж. Ангелите също са организирани според 7-те лъча. Ангелските групи имат лидери, които носят титлата „Архангел”. Така за всеки от седемте лъча има представляващ ги архангел. Архангелите са с мъжка полярност, но имат и женска такава, която се нарича „Археа”. Например женската полярност на Архангел Михаил е Археа Вяра.

Елохимите

Материалната вселена е създадена чрез енергиите на 7-те лъча като им е намалена вибрацията по даден фактор. Ментална схема бива наложена над тази енергия, за да формират първоначални структури, които съставят материалната вселена.
Съществата, които са инициирали и ръководели този процес често биват наричани „Елохим”, но същото така са наричани „Богове и Богини”. Отново и те имат мъжка/женска полярност на това си ниво. Примерно Елохим Херкулес има женска полярност, която се нарича Амазония.
 
Централното Слънце

Най-високото ниво на възнесените същества, което ни е познато се представлява от две същества наричани Алфа и Омега. Казано е, че те обитават „Централното Слънце”, но това не е физическо слънце в материалната вселена. Това е повече като „място” в духовното царство.
Както е обяснено и на други места има 6 сфери над нашата. Всяка сфера формира йерархична структура подобна на пирамида. Във всяка сфера има едно централно слънце, в което живеят две същества познати като Алфа и Омега. В първата сфера е най-високото ниво на Алфа и Омега, които са директни изражения на самия Творец.
Но е много важно да се разбере, че това което се представя тук е линейна презентация за нашия линеен ум, който не би могъл да проумее нелинейната реалност на духовното царство. Затова е много важно да не се придържате твърде много към дадените обяснения в тази интерпретация. За да се проумее напълно нелинейната реалност на духовната сфера трябва да се изпита по директен начин.
 
Други титли в йерархията

Богове и Богини


Въпреки, че Елохимите се наричат доста често Богове и Богини има други възнесени същества, които са постигнали нивото, което представлява Бог. Примерно има Богиня на Свободата, Богиня на Правосъдието(Порша) и Богиня на Милосърдието (Куан Ин).

Соларни Логоси

Всяка планетна система има свое слънце и всяко физическо слънце има полярност от два слънчеви йерарха, които правят възможно през слънцето да се отвори портал между материалното и духовното царство. Ако енергията не течеше постоянно към планетарните системи от духовното царство никакъв живот не би могъл да бъде възможен по тези системи. Двете издигнати същества в нашето физическо слънце се казват Хелиос и Веста.

Господар на Света

За всяка планета има едно същество, което държи кабинета „Господар на Света” и това същество е с будическа натура, което означава, че е усвоило до съвършенство материята на „пространството”. По този начин това същество буквално държи духовния баланс за Земята, така че да съществува в космоса. „Господаря на Света” за Земята е Гаутама Буда.

Планетарен или Индивидуален Христос

За всяка планета има едно същество, което държи кабинета на Христос. Като се абстрахираме от сектанската природа на християнската религия, „Христос” е универсална дума, която означава единство между Твореца и неговото творение. По този начин вие можете да се възнесете само ако придобиете Христовата съзнателност и преодолеете илюзията на разделението. Когато Исус е казал „Аз съм пътят, истината и животът, никой не идва при отеца без да е спасен от мен” се има предвид именно „Христовата съзнателност”. Исус държи текущо този кабинет за Планетарния Христос на Земята.

Космически Христос

За всяка планета един майстор държи кабинета, който представлява универсалната Христова съзнателност за тази планета. Господ Майтрея държи кабинета за Земята. Той е и майстора изобразен(изкривено и примитивно) като „Богът” в Райската Градина.  Реалността зад този мит е, че Господ Майтрея е наблюдателя на духовното училище(което често се нарича Училище на Мистериите), където душите са подготвяни да приемат въплъщаване на Земята и да се справят с предизвикателствата съществуващи в тази плътност на съществуване.

Световни Учители

Това са същества, които ръководят най-общо напредъка на човешката съзнателност и определят как най-добре да се обучават хората на универсални уроци. Те също така определят какви учения да бъдат предоставени според прогреса на колективната съзнателност. Този кабинет текущо се държи от Исус и Кутхуми.

Кармическия съвет, Господарите на Кармата

Възнесените майстори се опитват да ни обучават на две нива. На първото ниво ни дават духовни учения и ни окуражават да ги използваме за само-наблюдение, което води до само-преобразуване. Второто ниво се нарича „Училището на житейските удари”, чрез което ни позволяват да изпитаме физическите последици от състоянието на нашата съзнателност. „Лоша карма” - така е по-известно това ниво.
Ръководството на кармичните аспекти на учението е представено от 8 възнесени майстора. Важно е да се разбере, че въпреки популярността на идеята за лошата карма, целта на кармата никога не е била наказването на който и да било. Целта е да бъдат научени тези, които са се поставили на такива места в живота, че по друг начин учението за духовността не може да достигне до тях.
Като резултат от това Кармическия съвет може да спре или да премахне от даден човек някаква карма, ако се прецени, че човека си е научил уроците. В същото време те могат да ускорят проявяването на някаква карма за даден човек, който се намира в негативна спирала и злоупотребява с други хора.
Кармическия съвет изпълнява много комплексни задачи наблюдавайки индивидуално всяка една душа, която е въплътена, но в същото време осъществяват наблюдения върху цели групи от души и за човечеството като цяло. Те решават на кой да позволят да се въплъщава на Земята и те решават да не се допуска дадена душа да се въплъщава тук защото е злоупотребила със своята уникална възможност.
Кармическия съвет са още и учители и то по много директен начин за нас между нашите въплъщения. Заедно с други духовни учители помагат на дадена душа да избере спецификите на следващото си прераждане, основаващо се на такива обстоятелства, които най-добре биха помогнали на душата да мине своите уроци и да изрази чрез себе си божествения план.
Текущите членове на Кармическия съвет са: Велекият Божествен Ръководител, Богинята на Свободата, Атина Палада, Лейди Нада, Лейди Порша(Богинята на Правосъдието), Куан Ин(Богинята на Милосърдието), Елохим Сайклопия и Важрасатва.

Дхани Буди

В традиционния Будизъм тези са считани като „първоначалните” Буди, което означава, че те никога не са приемали въплъщение както е сторил Гаутама. Има шестима от тях във възнесеното царство и всеки представлява „противо-отрова” на дадена духовна отрова. Чрез призоваване Присъствието на Дхан Буда вие получавате помощ за преобразуването на дадена отрова.

Важна бележка: Така изброените по-горе позиции представляват кабинети. Както е на Земята, кабинетът се държи от дадена личност, но тази личност може да бъде заменена от друга личност в течение на времето. По този начин Архангел на Първи Лъч е кабинет, който е бил държан от различни същества. Това важи и за останалите кабинети. Това обяснява духовните учения асоциирани с различни имена за тези кабинети.

Автор: Ким Майкълс
Превод: velaskes – izvorite.com
Съм всеки, отивам навсякъде, имам всичко.

Offline velaskes

 • вътрешен мир
 • Администратор
 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 3821
 • Gender: Male
Функцията "Господар на Света" е била изпълнявана преди Гаутама от Санат Кумара. През 60-те години на миналия век той е предал поста на Сидхарта Гаутама. Санат Кумара е първия Буда, който е приел въплъщението си в много далечни незапомнени времена нефигуриращи в познатата ни история. Тези велики души идват веднъж във въплъщение и променят света след себе си.   
« Last Edit: юни 27, 2018, 06:16:43 am by velaskes »
Съм всеки, отивам навсякъде, имам всичко.

Offline velaskes

 • вътрешен мир
 • Администратор
 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 3821
 • Gender: Male
Re:Йерархията на издигнатите същества - Ким Майкълс
« Reply #2 on: септември 21, 2018, 10:23:50 pm »
Както пише тук всяка позиция или звание включително тези на Архангелите представляват подобно на кабинетите и правителствата. Най-различни заслужили същества се редуват да ги изпълняват. Така например Архангел Михаил не е едно и също ангелско същество всеки път. Арх. Луцифер не е едно и също същество. Но всеки пост има своя "длъжностна характеристика" и се изпълнява надлежно и безпрекословно от всяко същество, което го поема.
Системата е създадена и е съвършена. Планът е създаден и е съвършен. И всеки си върши неговата работа по придвижването на Божествения План напред. 
Съм всеки, отивам навсякъде, имам всичко.