Author Topic: Беинса Дуно  (Read 23035 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Беинса Дуно
« on: ноември 22, 2017, 11:12:03 am »
В Духа на Истината

Аз съм минал през всички области на живота, от най-ниските до най-високите. Научих всичко, каквото животът може да даде. Разбрах човека във всичките му прояви.
Аз съм минал през всички тайни на живота и затова сега не живея нито в живота ,нито в смъртта. Аз съществувам в Духа на Истината.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #1 on: ноември 22, 2017, 01:22:12 pm »
Тайната на Моя живот

С туй, което Аз зная, бих ви използувал всички, бих направил всички да Ми слугувате, но Аз нямаше да бъда това, което съм сега. Аз не търся щастие от хората, защото Аз познавам Бога. Аз го познавам като Абсолютна Любов, като Абсолютна Мъдрост, като Абсолютна Истина, като Абсолютна Правда, като Абсолютна Доброта и зная, че в момента, когато наруша една Негова малка заповед, знаете ли какво ще бъде? Това е да се отчуждиш от Бога. Няма по-велико страдание от това да се отчуждиш от Бога.
Когато познах Абсолютната Любов в Себе Си, тогава Аз познах Неизречения и Неизменния. И тогава бях въведен в необятната Мъдрост на Единния и Всевечния. Това е цялата тайна на Моя живот.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #2 on: ноември 22, 2017, 02:02:39 pm »
Божествената реторта

Мнозина се оплакват, че съм ги смъкнал надолу. Най-първо Истината смъква долу. Слънцето като пекне, не смъква ли надолу снега? Аз не смичам* никого, законът е такъв. Аз съм минал през тия фази на смичане. Вие минавали ли сте девет пъти през Божествената реторта? Писанието казва: седем пъти. Но знаете ли какво нещо е да минете девет пъти през Божествената реторта?
Аз съм минал седем велики космически страдания на Моята душа и през две фази на Духа. Всемогъща и безусловна е Божествената реторта. В нея няма пощада, но тя е най-дълбокото милосърдие. През тази Божествена реторта Аз минах, за да се родя във Вечността на Истината.

*смичам-свалям
Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #3 on: ноември 22, 2017, 02:18:32 pm »
Изкуството да слушам

Няма по-хубаво нещо от това да знаеш как да слушаш. Някой път когато искам да си почина, прави ми голяма приятност да отивам в училището при малките деца, тия на около 5-6 години, да не ги заставям да слушат от Мене, а Аз да ги слушам- виждам какви философски въпроси разрешават тия деца пред Мене. Трябва да се научим да слушаме.
Аз съм учил изкуството да слушам и този свят , и духовния свят. Слушал съм предълго. Когато си направих равносметка, се оказа, че съм се учил да слушам три милиона години. Но и до днес има Божествени неща, които знам и не съм изразил на земята. Запазил съм ги за Новата раса.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #4 on: ноември 22, 2017, 02:35:02 pm »
Ако Господ изчезне

Ако Господ изчезне, и Аз ще изчезна, защото Аз съм едно отражение.
Ако Господ изчезне, и Аз ще изчезна. Това означава, че Битието ще се разпадне, понеже вече няма необходимост от Божия Глас.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #5 on: ноември 22, 2017, 02:50:30 pm »
Аз полагам ръцете Си

Аз турям ръката Си и дойде Животът.
Аз полагам ръцете Си и благият Дух на Живота потича. Това е изкуството на невидимия свят, това е изкуството на Духа.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #6 on: ноември 22, 2017, 03:09:07 pm »
Мистерията на Светата Троица

Аз казвам, че Бог е Любов, вярвам в Господа и познавам едно Учение за Любовта, а въпросът за Светата Троица е толкова труден, че едва след милиони години ще го уча.
Първо Аз трябва да приема Живота. Тогава Животът ще Ми изяви Любовта. Любовта ще ми изяви Духа. Духът ще Ми изяви Бога.  И чак тогава, след милиони години, Аз ще поискам Бог в Мен да Ми открие живата Мистерия на Светата Троица.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #7 on: ноември 22, 2017, 03:27:58 pm »
На последното слънце

Излезте една нощ вън и обърнете очите си към онова далечно пространство, към онези светли звезди! То е великото бъдеще, което ви очаква. Там са всички онези велики библиотеки, там е скрито великото знание. Това са култури, култури, култури; това са същества, йерархии. Всичко туй ще го пребродите и като живеете по 100 милиона години във всяка една слънчева система, а те са 100 милиона слънчеви системи в нашата вселена, в края на времето, един ден като се срещнем, вие ще Ми разправите за всички онези ваши екскурзии, които сте имали, и Аз ще слушам всичко онова велико, което ще Ми кажете, с най-голямо внимание. Само тогава ще се разберем.
Когато пребродите 100  милиона слънчеви системи, тогава ще дойдете при Мене узрели с опита и Духа на Мъдростта. И тогава Аз ще бъда на последното слънце и ще ви призова. И ние ще се погледнем с погледа на Истината и Аз ще ви разкрия Своето несътворено Лице. Тогава вие ще познаете най-дълбоката Мистерия на Живота. До тогава Аз съм решил да ви чакам. Вървете в най-великия път – пътя на ученичеството.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #8 on: ноември 22, 2017, 04:02:29 pm »
Едно с Нищото

Някой път искате да се приближите до Бога и питате: „Какво нещо е Бог?“. Слушайте, има един въпрос, за който Аз никога не мисля! Това е въпросът, какво нещо е Бог. Защо? Той е безграничен , без форма. Сам по Себе Си Той е Нищо и туй Нищо съдържа всичко в Себе Си.
Аз никога не мисля за Бога, защото ако мисля за Него, това значи да посегна на вечното Си сливане с Абсолютното Нищо. И най-малката мисъл е преграда. В Нищото мисленето е немислимо. Тези, които мислят за Него, не живеят. Тези, които  живеят в Него, не мислят. Едно с Нищото е повече от всяка мисъл, дори и тя да е най-възвишената.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #9 on: ноември 22, 2017, 04:22:26 pm »
Не съм се разгадал

Аз още не съм се разгадал.
Великият Божествен Дух е дълбочината на Моя живот и затова Аз още не съм се разгадал. Постоянно работя по въпроса, но никога не бързам, защото Дълбочината Му няма край.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #10 on: ноември 22, 2017, 04:37:47 pm »
Всички сътворени и несътворени светове

Сега Аз не се занимавам само с този свят, но с друг един свят, който е около нас и с нас.
Аз не се занимавам само със света, който е пред Мен. Аз нося в Себе Си всички сътворени и несътворени светове. И за всички тези светове Аз трябва да имам една свещена идея.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #11 on: ноември 22, 2017, 04:54:34 pm »
Моята тайна сила

Аз казвам на мнозина : ако вие искате да научите Истината, елате да видите как Аз живея, проследете живота Ми! Не Ме гледайте какво ви говоря сега, Аз тук съм официално облечен, Аз сега мязам на вас, но ако искате да разберете Моя интимен живот, като Ме проследите вътре, ще Ме видите. Аз водя два живота. Питат някои къде Ми е силата. В Моя интимен живот. Когато минавам през гората, покрай буболечките, между дърветата, между всички растения и извори, там елате да Ме видите как живея. Когато прегазвам реките, Аз никога не минавам с обуща, снемам си обущата и така преминавам. После , ако краката ми са кални, Аз пазя едно правило: в чиста вода никога не влизам с нечисти крака, още на брега на реката си ги измивам и тъй пребродвам реката. Знаете ли защо правя туй? Аз няма да ви кажа. И после като отивам да пия вода от някой извор, Аз още отдалеч си измивам устата. Като отивам да седна под някое дърво, Аз няма отведнъж да отида да седна при него като неканен гост, но ще се разговоря с него, ще го запитам: „Ще ми позволиш ли да седна при тебе да си почина?“ И на която страна Ми каже то, на север или на юг, дето ми определи, там ще седна. После погледна към плодовете му, там мълча. Такъв трябва да бъде интимният живот на хората!
Моята тайна сила се намира в интимния живот, но Аз съм разкрил само една стотна от него. И затова малцина Ме познават. Тези, които Ме познават , не са от света.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #12 on: ноември 22, 2017, 05:19:05 pm »
Ако Аз замлъкна

И ако Аз замлъкна да говоря, в света ще дойде нещо много страшно.
Под думата „Аз“ подразбирам всичко светло и възвишено, което изтича от Живота на Бога. Ако Великият Дух на Вечността в Мен спре да ви говори, Истината ще превърне света в хаос.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #13 on: ноември 22, 2017, 05:34:27 pm »
Аз съм нещо повече

Туй, че Моето лице се сбръчква, това не съм Аз. Ако Моята дреха остарее, това не съм Аз; ако моите чепички остареят, това не съм Аз. Аз съм нещо повече от Своята дреха, Аз съм нещо повече от Своите чепички, Аз съм нещо повече от Своето лице. Аз съм онази възвишена, блаородна мисъл, която никой с никакъв клин не може от Мене да изхвърли.
Аз съм нещо повече от всичко външно. Аз съм нещо повече от света и никой не може да Ме изхвърли от света. Аз съм нещо повече дори от живота. Това е за насърчение на Моите ученици.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #14 on: ноември 22, 2017, 05:49:39 pm »
Когато стана невидим

Представете си, че Аз седя сега пред вас на амвона, и тъй както седя, постепенно ставам все по-ефирен и гледате по едно време, няма Ме никакъв. Пред вас става това. Обикаляте наоколо, няма Ме, изчезнал съм!  Аз не казвам дали това е вярно или не, но казвам, че онзи, който иска да се занимава с велики въпроси, той трябва да е разрешил този въпрос.
Ако Аз седя пред вас и постепенно се разтварям и изчезвам все повече и все повече, и когато стана невидим за вас, ще знаете, че Аз съм разрешил един от най-дълбоките въпроси на живота. Този въпрос се решава в Небитието.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #15 on: ноември 23, 2017, 08:08:02 am »
Неизменна Любов към Слънцето

Има нови методи за изучаване на Слънцето. Ако всички, които сега Ме слушате, сте готови за тези нови начини, още сега тръгваме за Слънцето и за 20 минути ще бъдем там: ще се разходим по него, ще разгледаме планините и горите му, ще видим петната, ще разберем как живеят съществата на него и след половин час ще се върнем на земята.
Ако имахте неизменна Любов към Слънцето, щяхте да имате една способност, чрез която да ви заведа във вътрешността на Слънцето. После щях да ви заведа на друго Слънце и така все по-навътре и все по-близо до Тайната на вашия Произход. И щяхте да откриете, че всъщност не сте хора.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #16 on: ноември 23, 2017, 08:23:38 am »
Учението за Живота

…Великото Божествено Учение за Живота – с него Аз съм запознат от памтивека.
Само който е съхранил най-дълбоката святост в себе си, само той се е докоснал до Величието на Небитието, защото Светостта е най-тънката граница и единственият  Божествен метод, чрез който се минава от видимото към Невидимото. Светостта определя прекрачването на Прага. Само който е минал Прага, може да дарява Живот. И само който има Свещена Вяра, може да приеме Учението за Живота.

Из „В храма на Учителя“ Том 1

Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #17 on: ноември 23, 2017, 08:38:42 am »
Само за един Човек

Цялата Вселена е създадена само за един Човек. И ако Ме пита някой защо са създадени небето и земята, казвам: те са създадени за Мене, при условие, че разбирам законите, които управляват света.
Цялата Вселена е създадена само за един Човек и този Човек съм Аз, защото Аз съдържам в Себе Си и небето, и земята. Всички хора и всички същества се съдържат в Мен. Аз съм Целостта на нещата и цялата Вселена се управлява от Моята ръка. И всеки човек, който разбира законите може да управлява цялата Вселена, защото сам по себе си той ще е изява на Съвършения Космически Човек. Този Човек символизира съвършената цялост на нещата. Съвършения Космически Човек и Храмът са едно и също нещо – те са Единното Небитие.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #18 on: ноември 23, 2017, 08:55:03 am »
Във всяка точка на Вселената

За Бога всичко е възможно. Аз гледам на нещата не от човешко гледище, а от гледището на Бога.
Аз разглеждам нещата със съзнанието на Бога и затова мога да бъда във всяка точка на Вселената.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #19 on: ноември 23, 2017, 09:10:25 am »
Съборите на Всемирното Братство

Школата на Всемирното Бяло Братство е на Слънцето. Там всяка година Белите Братя правят събор. Техните делегати на земята също се събират на събор. – Къде? – На един висок връх на Хималаите, там правят своя събор. – Кой е този връх? – Зная го , но не мога да го кажа, не е позволено.
Съборите на Всемирното Братство се реализират на две места. Едното е Свещеното Място – това е на вътрешен план и то се осъществява в аурата на Духа. И второто е също Свещено Място – на външен план, то се осъществява на връх Таханга. Никой смъртен не може да посети тези места.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #20 on: ноември 23, 2017, 09:44:11 am »
Аз ще ви се изява

Аз бих желал да бъдете млади. Ще ви нарека млади само тогава, когато отворите тази Божествена книга и прочетете първия лист. Тогава ще ви поздравя с Първия Ден на Божествения живот с думите: Аз ще ви се изява.
Когато учениците са стигнали до Първия Ден на Божествения Живот, или на окултен език казано, до Величието на Зората, тогава Аз ще им се изява като другата Светлина- това е Светлината без Име.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #21 on: ноември 23, 2017, 10:02:02 am »
Братът на най-малките

Ако искате да знаете кой съм, Аз ще ви кажа. Аз съм Братът на най-малките в Царството Божие.
Аз произлизам от най-дълбокия и невидим Център на Живота и затова съм Брат на най-малките същества. Аз светя в тях и те светят в Мен.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #22 on: ноември 23, 2017, 06:21:22 pm »
Сега започвам

Това ви възвестявам за новата година – не свършвам, но сега започвам. Това трябва да знаете. Това, което ви говоря, е начало. Още колко по-велики неща има!
Всичко, което ви говоря, е само едно начало, едно докосване до нещо, което ще стане. И когато Името на Славата ви докосне, вие ще се възродите извън времето и извън вечността. Великото е извън вечността. Там Благоговението е толкова пълно, че мярката е задмината и Диханието спира да функционира. Но дори и това е само началото на Пътя към Великото.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #23 on: ноември 23, 2017, 06:38:09 pm »
Аз живея на друго Място

И Аз досега не съм разбрал защо Ме обичат хората.
Аз още не знам защо Ме обичат хората, защото Аз съм странник в странен народ. Освен това Аз не принадлежа към това човечество, нито съм принадлежал към древното човечество. Аз живея на друго Място.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #24 on: ноември 23, 2017, 06:57:25 pm »
Къде не е бил човек

Къде не е бил човек и къде няма да бъде? Ето един въпрос, на който мъчно може да се отговори.
Аз ще ви изнеса една Тайна, която не знаете. Човек никога не е бил в Истината и няма да бъде. Докато е човек, човек не може да бъде Истина. Човек може да живее в Любовта, но Истината е извън живота. Любовта е живот, а Истината е съществувание извън живота. Истината не принадлежи нито на живота, нито на смъртта. Тя е Абсолютно Небитие. Малцина са разбрали нейната Тайна, защото тя е извън обсега и на Любовта, и на Мъдростта. Тези, които я познават, са същества на Великото Безмълвие. Те са малцина и Аз ги познавам, защото са родени от Мен.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #25 on: ноември 23, 2017, 10:08:21 pm »
Така говори Учителят

Никой не помни кога е излязъл от Бога и не знае кога ще се върне. Щом нищо не помни и нищо не знае, как ще реши задачата си? Може ли ученикът да реши една задача, ако не я разбира?
Ще ви кажа нещо. Човек не помни кога е излязъл от Бога и докато е човек, той никога не може да си спомни, защото са изминали милиарди години. В това безкрайно време, което е наречено Вечност, паметта е изгубила своя ключ. Има само един начин човек да си спомни. Това е , когато сам той стане Истина. Преди това дълго време той трябва да се слива с Истината, за да се подготви. Когато стане Истина, той ще се окаже сам извън миналото, извън настоящето, извън бъдещето и извън Древността. Той ще се озове сам, така както е сама Истината. И само тогава може да си спомни, защото ще бъде извън световете на ограниченията. Това е Мястото, където всички пътища приключват. Това е Мястото, където няма дори и Блаженство, защото и Блаженството е сянка. Така говори Учителят. И само Той може да бъде сам.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #26 on: ноември 24, 2017, 07:39:36 pm »
Думата Учител

Думата Учител е издържана във всяко отношение: и в математическо, и в кабалистическо, и по съчетание на буквите си. Само върху думата Учител може да се държи цяла лекция, но тази дума представя твърда храна, която не е достъпна за всички.
Думата Учител има специално значение. Това значение се намира отвъд Реалността. Това е Мястото, където няма нито звук, нито тишина, нито Битие, нито Небитие, нито Любов, нито Мъдрост. Какво има? Това е нещо, което е отвъд живота, отвъд Бога, отвъд всичко сътворено и несътворено. Има ватанска дума за това но думата не може да го обхване. Тя само го посочва, но не може да го изрази, защото всичко съществуващо и несъществуващо е бедно по отношение на него. Това е Учителят в най-специалния смисъл на думата. Но това не е Учителят, Който ръководи световете, а това е Този, Който само наблюдава. Неговият символ е дълбоко затворени очи.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #27 on: ноември 25, 2017, 09:15:31 am »
Учителю Благи

Думите „Учителю Благи“, които взимам за тема на беседата, са много силни… Силни са думите „Учителю Благи“ не само в български език, но и във всички останали езици. Тъй щото много се изисква от ученика, докато разбере техния дълбок смисъл.
Думата „Учителю“ в нейния истински смисъл означава придобиване на скрития опит на Небитието. Който е придобил този опит, той е благо за всички светове. „Учителю Благи“ – това е смисълът, който всяко съзнание търси.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #28 on: ноември 25, 2017, 09:38:54 am »
Магическият ключ на Духа

„ Учителю Благи!“. Нека тези думи да се запечатат в ума ви за вечни времена.
В думите „Учителю Благи“ е скрит Вечният Замисъл. Тези думи водят към специално отношение към нещата. Тази форма дава специално разбиране, което е извън светлината и живота. Ето ви магическия ключ на Духа.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #29 on: ноември 25, 2017, 10:18:19 am »
Учителят – това е Прасъществото

Само върху думата Учител може да се държи цяла лекция, но тази дума представя твърда храна, която не е достъпна за всички.
Думата Учител е специално явление в окултната наука. Учителят, това е Прасъществото, Което е пребродило целия мрак, Бездната, Великия Хаос и Необозримата Светлина. Може да попитате къде се намира Учителят. Ако трябва да ви кажа кабалистически, ще ви кажа, ще ви кажа, че Учителят е извън познатото и непознатото. Той е дори извън Обетованата Земя. Тази дума Учител е твърда храна дори и за Посветените. Дори и за Посветените Учителят е непознаваем и непостижим, но те са Го приели като своето най-голямо богатство. И понеже са го приели напълно, те живеят според богатството на Посвещението, защото Посвещението е Блаженство и Дълбочина. Но Учителят, във висшия смисъл на думата, не е ограничен нито от Блаженството, нито от Дълбочината.

Из „В храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.