Author Topic: Беинса Дуно  (Read 2707 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 556
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #150 on: април 08, 2018, 06:00:54 am »
Ако имате Любов, ще Ме познаете

   Ако имате Любов, ще Ме виждате; ако нямате Любов, няма да Ме виждате. Колкото по-малка е Любовта ви, толкова е по-голямо разстоянието между вас и Мене.
   Ако имате Любов, ще имате мистични очи, чрез които да Ме виждате. Нямате ли Любов, нямате очи. Ако имате Любов, ще ме познаете в безмълвието. Говорът е време. Безпределното няма време, няма говор. Истината е безмълвна, безсловесна. Тя не живее в говоренето, а в безмълвието. В Съкровеното ще Ме видиш и ще видиш скрития Праотец в Мен. Праотецът е Моята невидима дълбочина. Това не може да се измери.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 556
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #151 on: април 10, 2018, 07:26:49 am »
Аз изучавам природата

   Аз изучавам природата, познавам добре законите ѝ, познавам нейния език, зная езика на звездите, на слънцето; познавам влиянието на всички известни и неизвестни за вас планети.
   Аз познавам влиянието на известното и неизвестното. Аз умея да слушам вътрешно неизвестното. Неизвестното храни Съкровеното. Неизвестното е несмутимо. То е светът, който познвам. Несмутимото е свободата. Несмутимото е създало Съкровеното, а Съкровеното сияе и в мрак, и в светлина. Ако ви докосна с несмутимото, ще бъдете преобразени завинаги.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 556
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #152 on: април 11, 2018, 06:24:19 am »
Аз говоря от името на Бога

   Казвате: Кой си ти, който имаш право да говориш така? – Аз говоря от страна на Бога, от Негово Име...
   Аз говоря от името на Бога, който е скрит вътре в Мен. За Мен само Той е Реалност. Но ще ви кажа още: Бог е по-висш и от самата Реалност. Когато той навлезе навътре в Себе Си, Той става по-дълбок и от Реалността. Той става неизследима вътрешност. Аз живея в тази вътрешност и от нея ви говоря. И всеки от вас трябва да навлезе в тази велика вътрешност, но преди това вие трябва да обожествите своето уединение. И тогава ще се срещнем.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 556
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #153 on: април 14, 2018, 07:45:10 am »
Всеки ден мисли за своя Учител

   Онзи ученик, на който душата трепти, всеки ден мисли за своя Учител, при него ще дойде Учителят. А онзи ученик, който мисли за това-онова, Учителят ще мине покрай къщата му и ще каже: „Тук седи един от забравените ученици“ – и ще си замине.
   Истинският ученик е всеки ден потопен в своя Учител. И поради това неговото безмълвие е оплодено. А що е безмълвието? Пълноводие. Обикновените ученици са суша. Истинските ученици са обожатели на непреходното, на безпределното. Чрез своята Люов те трептят в своята безкрайност и тази безкрайност ги учи. Що е безкрайността? Учителят. Чрез безкрайността Учителят ти предлага Себе Си. Който трепти за своя Учител, неговата целеустременост е свещена. И Аз благославям с другата безкрайност, скритата.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 556
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #154 on: април 15, 2018, 04:58:26 am »
Понеже съм избрал Бога

   Как се проявява Бог в Мене, Аз зная, но в другите, това е една тайна, която трябва да изучавате.
   Понеже съм избрал Бога, Той живее и се проявява в Мен, Аз знам ходовете на Бога в Себе Си, Аз познавам тънкото познание на Бога и Бог Ме познава. Но Аз не живея в това знание, то е само проява. Аз живея в Духа на Бога. Пътят на Бога в този свят минава през Мен, през Моя Дух. Това, което ни свързва е древен съюз, древно доверие.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 556
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #155 on: април 16, 2018, 05:06:51 am »
Аз познавам Бога

   Че Аз съм усетил какво нещо е Бог, преди да са Ми обяснявали. Неговата мисъл, Неговите трептения Аз съм усетил в Себе Си!
   Аз познавам Бог отпреди сътворнието, защото съм Го приел в Себе Си от древни времена. А има някои, които започват да Ми говорят за Бога. Аз познавам Неговите трепети. Аз Го познавам, защото той живее в Моята Любов и аз живея в Неговата Любов. И когато Любовта заживее във вас, Той ще ви се изяви. Но трябва да извървите Моя път. Това е път на един много дълъг и правилен опит.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 556
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #156 on: април 17, 2018, 05:42:19 am »
Ахадор

   Аз абсолютно изпълнявам Волята Божия, обръщам внимание и на най-малките прояви в Себе Си и мога да трансформирам всяко Свое чувство, всяка Своя мисъл моментално.
   Аз наблюдавам и най-малките прояви в Себе Си. В най-малките прояви е скрита Тайната на живота. Най-малките прояви са невидими. Големите прояви са видими. В най-малките прояви работи древното скрито Същество. На един от древните езици то се нарича Ахадор. За Ахадор малкото е твърде голямо. Малкото разкрива дълбините на нещата. Който не може да прозре най-малките прояви в себе си, той се отделя от Ахадор и не може да проникне в Тайната на дълбините.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 556
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #157 on: април 18, 2018, 06:31:43 am »
Идейната работа с нищо не се изплаща

   Казвам: Идейната, безкористната работа с нищо не се изплаща. Как ще се изплати българският народ за Моята 20-годишна работа сред него? Цели да се продадат българите, пак не могат да Ми се изплатят. Пък и Аз не изкам нищо за Своята работа. Единственото нещо, което бих желал от българите, е да се научат да служат на Бога, да Го обичат, да бъдат разумни и да обикнат Истината.
   Това, че посетих България, никога не може да Ми се изплати. Какво може да Ми даде България? Че Аз не съм същество от времето, нито от света, нито от звездите, нито от Вселената. Произходът Ми е от Незнайното Същество. Произходът ми е  непознаваем. От това Непознаваемо Същество слязох в света и в Неведомото се връщам.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 556
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #158 on: април 19, 2018, 06:28:04 am »
Дихание от Прадревна Същност

   Онзи човек, за когото се казва, че е направен по образ и подобие на Бога, е Божественият човек, който живее на небето. В него живеят едновременно и мъжът, и жената в пълна хармония и единство. Той не е нито само мъж, нито само жена. Божественият човек слиза на земята само един път през 1500-2000 години като Учител. В този смисъл само Учителят е направен по образ и подобие на Бога.
   Божествен е Учителят. Той рядко слиза на земята. Той е изтекло дихание от Прадревна Същност, наречена на един древен език Амортот – Скритото небитие. Всеки велик Учител е същество от най-древната раса, наречена Бархите. Още оттогава Ми е позволено да отворя съществата отвътре. И още оттогава на всяка чиста същност подарявам радост, на всяка любяща дарявам душа, на всяка мъдра дарявам част от Своето безмълвие, от Своя безмълвен Дух. А на истинния дарявам безмълвие, подобно на Бездната.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 556
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #159 on: април 20, 2018, 08:38:20 am »
Ако живеете с Мене хиляда години

   Ако искате и вие да разберете милостта на Бога, трябва да живеете с Мене хиляда години, да ви уча и да ви проповядвам.
   Ако живеете с Мене хиляда години, ще познаете момент от скритата Ми древност. И този момент ще ви храни цялата Вечност. Който Ме люби, ще го науча да отстранява всички светове. Ще го науча да различава намеците на вятъра. Ще го науча да помага всякога по един скрит, но чист начин. Този начин е храната на  нетленната и постоянна съкровена радост. И за него няма да има предопределение. Той ще познае Любовта – състоянието на Вечността. И ще му покажа това, което е отвъд мрака.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.