Author Topic: Беинса Дуно  (Read 23216 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #90 on: януари 26, 2018, 06:51:09 am »
В най-тежкия изпит

   И тъй, иде денят за един велик изпит! Вашият Учител ще дойде пред вас със своя нож, на върха на който ще има най-ефикасната отрова. Ако във вас се намери някаква лъжа, някакво зло, вие ще загубите живота си, но ако излезете тъй чисти, както говорите, вие сте на правата страна.
  И ето, в най-тежкия изпит Учителят идва при вас и застава с лице пред вас. Ако във вас е Истината, вие ще издържите това лице. Но ако във вас няма Истина, вашият живот ще се стопи и вие ще изгубите Пътя си. А който издържи изпита, Истината в него ще се усили.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #91 on: януари 27, 2018, 04:43:45 am »
Аз съм дал очите Си на Истината

   Аз гледам, някой човек Ме погледне и изведнъж бързо си свали очите. Защо? Страх го е да не проникна в душата му. Няма защо да се страхува – Аз отдавна съм проникнал.
   Защо хората се страхуват от Моите очи? Защото Аз съм дал очите Си на Истината. И когато Истината гледа през Моите очи, тя прониква до всяко кътче на душата. Тя прониква, защото иска да отнеме престъпленията на хората и да им покаже Новия Път. Но много са тези, които не искат да дадат престъпленията си. Те ги пазят като скъпоценни камъни. И тогава Истината отмества своя поглед и остава човека сам и самотен да си играе той със своите скъпоценни камъни, които той нарича съдба. Истината е дала живота си на хората, но поради любовта си към скъпоценните камъни хората са избрали съдбата. За такъв човек хората казват: Халал да му е, нека си живее. – А Аз казвам: Халал да му е, сиреч хал няма да има, няма да може да диша дори свободно въздуха, защото скъпоценните камъни изяждат скритата светлина във въздуха. Ето защо хората не искат да Ме гледат в очите.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #92 on: януари 28, 2018, 04:28:07 am »
Мистерията на идеята Учител

   Ако някой иска да види какво става вътре в Мен, нека съди по Моите постъпки.
   Моето Учение е в Моите постъпки. Но Моите постъпки са скрити в Духа и само Истината може да се произнесе за тях. Щом работя за Истината, Истината ще говори за Мен. И щом служа на Истината, тя сътворява в Мен своя Ореол. Този Ореол е съставен от чисто Бялата Светлина. В тази Светлина е скрита Мистерията на Бялата Точка. Мистерията на Бялата Точка е това, че нейната отразена Светлина е Ослепителна за всички светове. А Светлината в нейния Център е абсолютно недосегаема. Който е влязъл в Светлината на Центъра, той никога не се завръща. Той изгубва и името си, и душата си, и Духа си. Това е единственото желание на Духа-Искра: да се върне в Махарава. Това е ватанската идея за Прапламъка – началото на всички Тайнства, които са отвъд живота и смъртта, защото животът и смъртта са отражение на други Тайни. Който веднъж е разтворен в Бялата Точка, той вече не съществува. Той съществува с Не-Духа си, с това, което е Есенцията на Прапламъка. Но тук няма съществувание, защото всяко съществувание е ограничение. Мистерията на идеята УЧИТЕЛ в своята дълбочина е абсолютно недостъпна за съществата. Това означава, Че Учителят е близък до всички същества, но ще остане всякога недостъпен. Тази недостъпност осигурява вечното развитие на всички светове. Не-Духът не е същество, което се развива – той е съвършенството. То се проявява, но не се развива. Това съвършенство е произлязло от докосването до Бялата Точка. Но това съвършенство е само докосване до Бялата Точка. То не я познава. До Бялата Точка са се докоснали само 24-те Старци и никой друг. Но в свещеното бъдеще ще се приближат и други Не-същества. Това са възлюбените Синове на Старците.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #93 on: януари 29, 2018, 06:27:28 am »
Вярното лице

   Вие искате да обичате някого в света и той да ви обича, да имате едно вярно лице. Аз питам всеки едного от вас: намерил ли е туй вярното лице? Аз наричам вярно лице туй, което не умира. Ако той умира и после трябва да търсиш друго някое, значи то не е било вярното лице. Туй лице не трябва да умира, трябва да бъде безсмъртно.
   Думата УЧИТЕЛЯТ е символ на вярното лице. Това лице е образът на Нетленната Светлина. Това лице е образът на Истината. И в най-дълбокия смисъл това е лицето на Ослепителната Светлина, която ще остане вечно неродена. Единственото нещо, което се е излъчило от тази Ослепителна Светлина и е станало достъпно за световете – това е отражението на тази Светлина, това е Благостта, това е Благото лице на Учителя. Понеже Ослепитлната Светлина не може да бъде възприета, тя е била принудена да слезе надолу под формата на Благостта. Благ означава Неизменен, защото Благостта е образувана от единствената реална Светлина. Благият е неуязвим. Благият е нероден. Той не живее в света, а само присъства.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #94 on: януари 30, 2018, 06:16:29 am »
Търсете Присъствието Ми

   Сега Аз не искам да произнеса една обвинителна реч, но говоря тъй инцидентно, или преведено на български език, на културен език, мимоходом говоря.
   Някои казват: „Учителят каза така и така“ – и коментират Словото Ми. Но Аз казвам: Аз не казах, Аз не говорих, защото Аз не съм говор, а Присъствие. Не търсете това, което съм казал, а търсете Присъствието Ми. Някои казват: „Ти живееш“. Ще ви кажа една Тайна. Аз не живея. Аз не обичам живота, защото всеки живот е едно ограничение. Аз не съм избрал за Свой Път нито живота, нито смъртта. Аз съм избрал Любовта. Всяка форма на живот е едно ограничение. Всяка форма на смърт е друго ограничение. Единствено Любовта е безгранична. Само безграничното е необременено от живота. Ако си избрал живота, ще си го живееш. Ако си избрал смъртта, ще умираш. Но ако си избрал Любовта, ще Ме намериш. Докато си в живота и смъртта, не можем да се срещнем. Те са твърде тясно пространство. Само в Любовта можем да се срещнем. Тази Любов, за която ви говоря, е извън ограниченията на живота и смъртта. На религиозен език тази Любов е наречена Бог. На Ватански език това е наречено Девайра, или Вечното Пребъдване, или Вечното Превъзходство, защото Любовта всякога превъзхожда живота. Затова говорих много за Любовта.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #95 on: януари 31, 2018, 06:37:12 am »
Учителят е създаден заради усърдието

   Ти ще учиш сутрин при пукване на зората, аз – на обед, та да видим кой по-добре ще научи уроците си. Резултатите може да са едни и същи, но важното е кой ще вложи повече светлина.
   Кой е този ученик, който учи най-добре? Кой е този ученик, който истински търси своя Учител? Това е този, който влага усърдие в своето учене. Това е този, който разбира тайната идея на тази дума. Думата усърдие е свещена. Тя значи: „у“ и „сърце“ – това е дълбока окултна идея, която се определя така: усърдие означава да внесеш Учителя в сърцето си. Щом внесеш Учителя в сърцето си, в това усърдие ти ще намериш истинския живот. Това, което сърцето всякога търси,  е истинският живот. В този смисъл казано, който има сърце, търси истинският живот. Който няма сърце, търси собствените си заблуждения. В усърдието работи Светлината на Любовта. В този смисъл усърдието е Светлина. Тази Светлина води ученика към Сърцето на своя Учител. Така сърцето на ученика се влива в Сърцето на Учителя. Целта на ученика е УЧИТЕЛЯТ, а Учителят – това е безкрайната цел на живота. Учителят е създаден заради усърдието, заради това вечно да Го търсиш.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #96 on: февруари 01, 2018, 04:16:49 pm »
Той е твоето Съкровено Съкровище

   Това да се учи човек, е едно вътрешно подбуждение, един вътрешен стремеж. Най-великото състояние вътре в човека е да се учи.
   Вечно ще учиш, вечно ще търсиш и вечно ще намираш. И това, което си намерил, вечно ще го преоткриваш, защото ще се окаже, че си търсил все нещо друго. Но смисълът седи в самото и постоянно търсене, защото търсейки другите неща, ти ще преоткриваш себе си. И когато напълно се преоткриеш, ще Ме откриеш и Мен. И това, което милиони години си търсил, ще се окаже, че е това, което е било най-близко до теб. Това е идеята Учителят. Преоткривай се вечно, за да си близко до своя Учител, защото Той е твоето Съкровено Съкровище.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #97 on: февруари 02, 2018, 06:39:22 am »
Аз говоря пред Бога

   Аз говоря пред Бога. Аз не говоря за човешките общества.
   Аз виждам Бога всякога пред Мен. Аз виждам Бога постоянно пред Мен. Само когато човек вижда и осъзнава Бога пред себе си, знае какво да говори. Аз не говоря на човешкото общество, защото то не е реално. Бог е единствената реалност. Аз и Бог сме една реалност.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #98 on: февруари 03, 2018, 05:58:21 am »
Наука, по-дълбока от света

   Аз казвам, че на слънцето, в неговия огън вътре, живеят същества... Казвате: Това науката не е доказала. – Казвам: Моята наука е доказала, че в слънцето живеят същества. Казвате: Това е от 1001 нощ. – Аз казвам: Това е книга на 1002 нощи. Аз имам книга на 1003 нощи, на 1004, на 1005 нощи.
   Аз имам в Себе Си наука, по-дълбока от света. На това основание казвам, че във вътрешността на слънцето живеят древните богове. А още по-навътре, в най-скрития център на слънцето, живеят Ахадарите. Това са прадревните и неизповедими същества. Докато за древните богове може много да се говори, то за Ахадарите каквото и да се каже, всяка реч потъмнява, защото кой може да обясни същността на прадревните очи – очи, които виждат отвъд огъня и вселената.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #99 on: февруари 05, 2018, 07:04:39 am »
Тази свещена стая

   Казвам си: Не Ме гледайте в тази стая. Елате да Ме видите в онази херметическа стая, която е направена от стъкло и за която Мойсей казва: „Събуй си обущата!“. Когато дойде някой, който Ме обича и когото обичам, ще го въведа в тази свещена стая.
   Тази свещена стая е нашето древно Сърце. То струи като жив кристал. В това наше древно Сърце ние познаваме себе си. В този струящ кристал Бог съхранява Своята Тайна. Тази свещена стая е нашата неведомост.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #100 on: февруари 06, 2018, 06:35:02 am »
Аз превръщам лъчите

   Аз проектирам известни лъчи, но тази светлина иде от друго място.
   Аз превръщам лъчите в свещени думи, но тези думи идват от древно място. Аз превръщам лъчите в идеи, но тези идеи идват от древно място. Свещените думи са свещени идеи . Не можеш да ги видиш, не можеш да ги докоснеш, защото те идват от необитаемо място. Необитаемото място е мястото на Произхода.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #101 on: февруари 07, 2018, 07:06:25 am »
Мястото на Изобилието

   ...Говоря от изобилието, в което живея.
   Мястото на изобилието е неописуемо. Изобилието идва от Извора, а Изворът идва от скрит Център. Може да наблюдаваш Извора, но не можеш да видиш Центъра му. Можеш да му се възхищаваш, но не можеш да видиш Тайната му. Има Тайни, които всякога остават неразкрити.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1


Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #102 on: февруари 08, 2018, 06:47:47 am »
Аз нося цялата земя

   Не Ме бутай, защото Аз нося цялата земя, от Мен зависи вашето щастие.
   Всеки, който служи на Бога, носи бремето на земята върху себе си. Земята е същество с тежка участ. Но Аз съм тук, за да я направя да свети. Земята си има и светла страна и аз съм скрит зад тази светла страна.

Ще стане лека и светла

   В Писанието е казано, че Господ държал всички светове в шепата Си, а Аз казвам, че нося земята на гърба си. Господ държи земята в ръката Си, а Аз – на гърба Си.
   Бог държи световете в ръката Си, сиреч във волята Си. Аз държа земята на гърба Си, сиреч в сърцето Си. На Бог Му е леко, на Мене ми е тежко. Но после Аз ще дам  тежестта си на Бога, а Той ще ми даде Своята лекота. Така земята ще стане лека и светла и ще се завърне в ръката на Бога. А Аз ще се скрия в Бога, сякаш никога не съм бил на земята.
   
Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #103 on: февруари 09, 2018, 07:05:39 am »
Истината е най-сладкото нещо

   Някои казват: Истината е много горчива. – Според Мен горчива Истина няма. Аз зная, че Истината е най-сладкото нещо от всички други неща.
   За този, който се е отделил от Истината, за него Истината е горчива. За този, който се е отказал от Истината, за него Истината е строга. За този, който е тръгнал по пътя на Истината, за него Истината е сладка. За този, който се е слял с Истината, за него Истината е блажена. Само за Мен Истината е нещо друго. За Мен блаженството е нещо изговоримо. Аз съм избрал неизговоримата част.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #104 on: февруари 11, 2018, 06:15:34 am »
Аз говоря чрез Неведомото

   ...За Мен това са велики Истини, които Аз зная. Аз като казвам за Мен, подразбирам безличното, това, което е без обекти, Божественото.
   Когато говоря, Аз говоря чрез Неведомото в Себе Си. За вас то още не е Истина, но за Мен то е Извор. Аз изхождам от него. Аз не говоря от името на чешмата, нито от името на реката, нито от името на морето. Аз съм извор, който изхожда от самия себе си. И всеки, който търси собствената си Истина, ще Ме открие в себе си. Що е изворът? Вечно нова, искряща вода. Ето ще е Неведомото.

В Мен съществува само скритият Бог

   Казвате си: Какво ли мисли нашият Учител? – Вашят Учител мисли това, което и Бог мисли.
   В Мен не съществува нито този свят, нито отвъдният. В Мен съществува само скритият Бог, Неназовимият. Понеже не мисля, Той мисли в Мен. Понеже Той мисли в Мен, и Аз мисля като Него. И понеже мисля като Него, Той се е превърнал в Моята мисъл.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #105 on: февруари 13, 2018, 06:22:22 am »
Аз правя особени наблюдения

   Питат Ме: Ами Ти какво правиш? – Аз гледам какво прави Господ и се уча от Него.
   Аз правя особени наблюдения. Аз следя действията и намеренията на Бога в Себе Си. Аз обучавам Себе Си на Неговите действия. Когато Моето действие съвпадне с Неговото действие, ние се сливаме, ние съвпадаме, защото сме имали едно и също намерение. Що е това намерение? Това е една от най-дълбоките думи в свещения български език. Намерение – това означава да Го намериш. На това основание казвам: намерението е по-дълбоко от вселената.

Велики думи

   Аз се занимавам с други работи, с които хората не се занимават, размишлявам върху великите Божии думи в света.
   Аз имам думи, чрез които влизам във връзка със съществата. Аз имам думи, чрез които мога да влизам във връзка със световете. Аз имам думи, чрез които влизам във връзка с боговете. Но има и велики думи, те са ключ към самия Бог. Аз имам и дума, чрез която съм заживял завинаги в Бога и Той в Мен. Много се иска, за да узнаеш тази дума. Заради тази дума трябва да изоставиш всичко друго.

Това е Моята реалност

  Туй, което е реално за Мене, не е реално и за вас.
   Вие казвате: Светът е реален. Вие казвате: Времето е реално. Вие казвате: Вселената е реална. Аз казвам: Всички те са нереални. Реален е само Бог. За Мен нито светлината, нито тъмнината са реални. За мен нито животът, нито смъртта са реални. За Мен реалното е отвъд живота и смъртта. То не е обвързано с тях. Има една реалност, скрита от погледа на света. Тази реалност нито тъмнината я познава, нито светлината. Това е Моята реалност. Неведома е тя.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #106 on: февруари 14, 2018, 06:47:55 am »
В корените и в клоните

   Съберат се някои хора и Ми казват: Ти (не) си на правата посока. – Хубаво, Ако Аз живея едновременно и на земята, и на небето, и в корените, и в клонищата и познавам кое е право и кое не е, тогава на себе си ли да вярвам или на тия хора, които казват, че не съм на правата посока? Те казват: Нищо не виждаш! – Аз казвам: Всичко виждам !
   Аз съм едновременно в корените и в клоните. В корените е тъмнината, в клоните е светлината. В корените работя, в клоните живея. В корените съм скрит, в клоните съм видим. Така и корените, и клоните ме виждат. И тъмнината, и светлината ме виждат. Но те не Ме познават. Само знаят, че съм техен приятел.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1

Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #107 on: февруари 15, 2018, 04:00:35 am »
Аз съм в Бога и Бог е в Мене

   Божественото е един импулс, който се проявява във всички моменти в живота Ми при каквото и положение да се намирам.
   Ако Божественото живее в Мене, мислите ли , че Аз съм в този или онзи свят? Не, Аз съм в Бога и Бог е в Мене. Ако Божественото е в Мене, мислите ли, че Аз съм в живота или в смъртта? Не, Аз съм в Бога и Бог е в Мене. Щом Бог е в Мене, и животът е живот, и смъртта е живот. Но Бог е нещо повече от живота и смъртта. Аз също съм повече от живота и смъртта. Аз само ги навестявам.

За да се прояви един велик Учител

   За да се прояви един велик Учител, трябва всички разумни души да се съберат в него.
   За да се прояви един велик Учител, в него заживяват знайни и незнайни същества. Знайните образуват светостта на Словото му. Незнайните образуват в него древната бяла Светлина. В тази Светлина е скрит Централният Извор на живота. Кой познава тази древна Светлина? Само този, който е преодолял собствената си светлина и собствения си мрак. Той се е завърнал в Окото на Древността.

Преди този и онзи свят

   Тази Любов я нося от памтивека. Тази Любов е съществувала преди този и онзи свят. Преди да беше този свят, Аз бях – нищо повече.
   Преди да е бил този свят, Аз съм бил. Преди да е бил животът, Аз съм бил. Аз никога не съм губил Своя Произход. Аз дори не идвам и не заминавам. Аз живея чрез Произхода. Аз нито съм слизал, нито съм се качвал, защото в Произхода няма горе и долу. Произходът е Център. Произходът е Окото на Древността. С това Око ви наблюдавам.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #108 on: февруари 16, 2018, 04:44:36 am »
Аз произнасям неизречени слова

   Вие чували ли сте как говоря на Себе Си? То е Слово! И това Слово само Аз го чувам. Когато говоря на вас, това е обикновена реч, но когато говоря на Себе Си, тогава да Ме чуете! Когато говоря на Себе Си, не говоря много, съкращавам беседата Си, говоря най-много 5-10 минути и едва издържам този говор. Досега съм достигнал до 10 минути най-много. Щом си говоря 10 минути, казвам: Стига толкова, доволен съм от Своята реч. Защо? Защото тя е Божествена в себе си.
   Когато говоря на Себе Си, Аз произнасям неизречени слова. С тези слова Аз влизам в най-дълбоката Древност. С тези слова Аз живея в Необятното. А когато изричам словата си към вас, то е само въведение. То е, защото искам да ви въведа в Моята велика Необятност.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #109 on: февруари 18, 2018, 04:46:42 am »
Вижда в невидимото

   Хубавао, какво е доказала вашата наука? Колко пъти увеличава вашият микроскоп? Най-много 3000 пъти. Добре, Аз пък имам един микроскоп, с който се увеличава няколко милиарда пъти, и с този микроскоп може да се видят много невидими работи. Той увеличава толкова пъти, че могат да се видят и най-отдалечените слънца.
   Колко можете да видите с 3000 пъти увеличение? Нищо не можета да видите. Аз имам микроскоп, който увеличава с милиарди пъти. Той прониква до дъното на нещата. Имам и друг таен микроскоп. Той вижда в невидимото. Този, който Ме е разбрал, ще хвърли външните микроскопи.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #110 on: февруари 19, 2018, 06:09:05 am »
Аз светя като Тайната

   Няма човек в България, който да проповядва Любовта по-добре от Мене. Няма човек в България, който да свети повече от Мене. Мислите ли, че има някой друг, това е заблуждение. Аз мога да светя като Христа, не повече от Христа. Аз мога да светя като Бога, не повече от Бога. И като казвам, че светя като Христа, Аз се радвам, защото това е Божията светлина.
   Когато светя като Христа, Аз светя като Вечността. Когато светя като Бога, Аз светя като Тайната. Тези две светлини Аз ги имам в Себе Си. С вечната светлина в Себе Си Аз ще ви направя истински хора. С тайната светлина в Себе Си Аз ще ви направя невидими. Само тогава ще познаете, че сте по-дълбоки от сътвореното и несътвореното. Но засега никой не познава напълно тайната Ми светлина. За сега тя е разрушителна и тя е скрита. Тя е в резерв.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #111 on: февруари 20, 2018, 05:44:17 am »
Аз имам същество на древната Божия Тайна

   Аз светя като Бога. Защо? Защото Бог е вътре в Мене.
   Аз светя като слънцето, но не като това външното слънце. Говоря за друго, неуловимо слънце, което е скрито в Мен. Аз мога да осветя и най-мрачното място в света. Аз мога да осветя и най-тъмното кътче във вселената. Защото Аз съм същество на древната Божия Тайна.

Аз ръководя Тайните

   Ако ме питате защо съм дошъл на земята, Аз ще ви кажа защо съм дошъл.
   Аз съм дошъл на земята, за да я превърна в слънце. Ако земята разбере Моето Слово, тя постепенно ще се превърне в слънце. А ако тези, които съм избрал, разберат Моето мълчание, те ще се превърнат в същества на Тайните. Тайните ръководят света, а Аз ръководя Тайните.

Зад Мен седи скрита Божия Тайна

   Като Ме слушате да говоря така, някои ще кажат: Този човек говори така, защото зад него има нещо друго. – Да, зад Мене има нещо, но какво? Зад Мене седи Господ, зад Мене седи Истината, зад Мене седят ангелите, зад Мене седят идеите на всички добри хора.
   Зад Мене седи скрита Божия Тайна. Тези, които Ме познаят, ще станат същества на първата светлина. Тези, които не Ме познаят и Ме отричат, те ще си останат във втората светлина – сътворената светлина. До тях Словото Ми няма да стигне, защото те са се отдалечили от Бога, Който е скрит в Мен. За тях в бъдеще ще се създават други времена, за да се учат.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #112 on: февруари 21, 2018, 06:06:06 am »
Аз живея и в двата свята

   - Съществуват ли ангели? – За Мене, който живея едновременно и в този, и в други свят, те съществуват, защото Аз ги виждам и се разговарям с тях.
   Аз живея и в двата свята. Освен в тях има още много светове. Всички те се намират в Моето съзнание. Щом Аз съм в единство с Бога, всички светове са в единство с Мене. Всички те Ми говорят. Щом имам съзнание за всички светове, Бог работи в Мен.

Скрит в Своята Необятност

   Мнозина говорят за Учителя, но какво е Учителят, не външно, а като вътрешна възможност, не знаят.
   Учителят е Тайна. Той не е външно явление. В един по-дълбок смисъл Той не е и вътрешно явление. Той живее външно, проявява се вътрешно, но си остава скрит в Своята Необятност. Външното и вътрешното са само Негови проявления. Учителят в този свят е едно отражение, а в същността Си Той е по-дълбок и от светлината. Кое е това, което е зад светлината? Това е въпросът, който ученикът трябва да разреши, за да се срещне със своя Учител.

Част от самата Древност

   Ще каже някой, че Учителят е обикновен човек като другите хора. Външно Учителят е като всички: яде, спи, облича се, но какви възможности носи в Себе Си, никой не знае. Какви сили крие в Себе Си, никой не подозира.
   Всеки истински Учител е част от самия Бог и част от самата Древност. Той е пребродил Древността, Той е обходил световете. Учителят може да разговаря със същността на нещата. Ако Учителят се обърне към камъка, и камъкът Му проговаря. Учителят живее в света, обитава Вечността, а е скрит в Необятното.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #113 on: февруари 22, 2018, 06:03:30 am »
Може да намери своя Учител

   Само онзи може да намери Учителя, който има Любов. Само той ще Го познае и разбере.
   Който има Любов, има Вечността. Който има Вечността, може да намери своя Учител. Учителят учи вечното, а не временното и преходното. Ученикът е вечното. Ученикът е преди всичко вътрешно явление, вътрешно същество. Ученикът е явление на Вечността.

Учителят изучава Тайните на Бога

   Мислите ли, че Учителят като слезе на земята и се облече в плът, не учи? И Той учи нещо ново, което не е знаел... Казвате: Учителят знае всичко. – Не е така. Аз се радвам, че човек всякога има какво да учи.
   И ученикът, и Учителят се учат. Ученикът изучава Тайните на Вечността. Учителят изучава Тайните на Бога. Той изучава това, което е отвъд Вечността. Ученикът изучава потънкостите на пътя. Учителят е преодолял пътя. Той изучава това, което е отвъд пътя.

Когато се ограничавам

   Радвам се, когато се ограничавам и слизам долу; радвам се, когато съм свободен и се качвам горе.
   Радвам се, когато се ограничавам, т.е. когато слизам в света. След всяко ограничение, което правя заради Бога, следва голямо разширение. В ограничението е скрита свободата. Красиво е ограничението, велика е свободата. Красиво е ограничението на смъртта, защото от смъртта Аз изтръгнах Очите на безпределния живот. Смъртта е създателят на свободата. Това е само за този, който разбира.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #114 on: февруари 23, 2018, 04:59:26 am »
Аз съм преминал

   Аз не се стремя да стана философ, светия или ангел – отдавна съм такъв.
   Аз съм преминал състоянието на философа, светията и ангела. Състоянието на философа не решава въпросите. Светията, това е само едно състояние. Ангелът, то е друго светло състояние. Ученикът трябва да преодолее тия три състояния. И когато дойде при Мене, Аз ще му кажа следващите три състояния. Има неща, които вселената не знае.

Учителят се определя от Истината

   Истински Учител е само оня, чието слово изразява абсолютната Истина.
   Учителят се определя от Истината. Истината, това е Неговото дълбоко място. Истината не е във времето. Във вечността тя има само следи. Истината е по-дълбока от времето и вечността. Тези следи, които са оставени във вечността – по тях Учителят на Истината ще дойде и ще вземе Своите ученици и ще ги издигне там, където вечността не може да ги улови.

Не съм нито тъжен, нито радостен

   Гледам сериозно на живота, но никога не съм нито тъжен, нито радостен.
   Нямам в Себе Си радост или тъга. Разглеждам живота от позицията на Тайната. В тази Тайна липсва призракът на тъгата и радостта. В тази Тайна е запечатано едно древно състояние. То блика при всички условия. Но тази Тайна не може да бъде споделена. Това е Тайна, която е заключена в самата себе си. Аз само ви упътвам към нея.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #115 on: февруари 24, 2018, 04:51:12 am »
Никога не умира

   Често ви питат: Като умре Учителят ви, кой ще Го замести? – Това е неразбиране на нещата. Никой не може да Ме замести.
   Един истински Учител никога не умира. Той само се скрива. Той става невидим. Но ако ученикът Го призове с Любов, невидимото става видимо. Учителят може да живее и в света и пак да е невидим за много хора.

Аз се завръщам в дълбочината Си

   Като умра, ще бъда като Бога – нищо повече.
   Когато умра, Аз се връщам в дълбочината Си. Когато умра, Аз се завръщам в Себе Си. Когато се завръщам в дълбочината Си, това е мястото на Бога. Казвам: При това положение умрял ли е Учителят? Казвам: Смъртта е най-голямото заблуждение. Тя показва, че човекът няма дълбочина.

Дълбоко в Себе Си

   И Аз като наблюдавам живота, правя Своите опити. При всеки даден случай търся Истината.
   Учителят е същество на Истината. Във всеки даден случай Аз търся Истината. Къде търся Истината? Дълбоко в Себе Си. Дълбоко в Себе Си Аз имам три вида архиви – архивите на света, архивите на вселената и архивите, които са преди света и вселената.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #116 on: февруари 25, 2018, 06:06:02 am »
За да е оправен светът

   Аз съм бил на мястото, дето Бог оправя света и зная как го оправя. Веднъж съм бил на това място и втори път не искам да отида. Зная вече как Бог оправя света.
   За да е оправен светът, Аз трябва да съм оправен. Има дарове от Бога, които оправят човека завинаги. Тези дарове са страшни и велики изпитания. Тези изпитания са разкъсващи и благоговейни. Тези изпитания разкъсват твоето древно минало още преди да е бил светът. И на това разкъсаното място се заражда Бог в нас. Така ние узнаваме това, което е било преди световете, преди сътворяванията.

Великите Учители

   Великите Учители изобщо не се учат на земята. Някои от тях ходят може би само за 5-6 години на Слънцето да се учат и после идват на земята.
   Великите Учители се учат главно от три места: от Тайните на Слънцето, от Тайните на Бога и от Мистериите на Бездната. От Тайните на Слънцето те придобиват яснотата. От Тайните на Бога те извличат дълбоката същност, дълбоката духовност. А от Мистерията на Бездната те придобиват това, което не може да се изрече.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #117 on: февруари 27, 2018, 06:21:42 am »
Ако произнеса думата Любов

   Ако бях произнесъл думата Любов както трябва, знаете ли какво щеше да стане с вас? Най-първо от вас ще почне да се дига дим, всичко у вас ще изгори и ще останете голи. Като произнеса втори път думата Любов, тялото ви ще почне да се нажежава, от него надалече ще се разнася една топлина, но не като обикновената, а като произнеса трети път думата Любов, вие ще светнете, ще станете светящи същества и ще се облечете в ангелски форми.
   Любовта е ключът на живота. Ако произнеса думата Любов както трябва, в нея ще се завихрят цели светове. Ако произнеса думата Любов на най-високо ниво, тогава във вас няма да остане нищо човешко. Тогава ще остане само първичното. Но вие не сте готови за тази среща – срещата с изначалното състояние.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #118 on: февруари 28, 2018, 06:12:41 am »
Това, което ви говоря сега

   Това, което ви говоря сега, не е човешко, то е Божествено, било е някога.
   Аз ви говоря по законите на Духа. На малките говоря по законите на душата. На напредналите говоря по законите на Бога. А тези, които са по-големи от напредналите, за тях ще им говоря по друг начин – по законите на скритата Древност.

Третият език

   Ако можем да развием в една теза, какво нещо е свободата, мога да ви говоря за третия език, но вие трябва да бъдете изпразнени шишета и да чувствувате, че без Мене не можете да живеете.
   Ако вие умирате за Истината, и Аз умирам за вас. Само така се ражда свободата. Ако вие умирате за Мене, и Аз умирам за вас. Който умира за Мене, ще живее, той ще бъде свободен. Който умира за Мене, той е умрял за Истината. Той ще стане свободен. Езикът на Истината, това е третият език. Които не го разбират, ще живеят в човешките езици. Човешките езици са езиците на смъртта.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #119 on: март 01, 2018, 04:15:21 am »
Какво съм Аз всъщност

   Не е важно какво вие можете да мислите заради Мене в дадения случай, важно е какво съм Аз всъщност. Какво съм Аз, това зная.
   Аз съм роден от Незнайното, но сърцевината Ми е на друго място. Аз съм роден от Несътвореното, но тайното Ми ядро е на друго място. Който Ме е познал, той вече не принадлежи на световете.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.