Author Topic: Беинса Дуно  (Read 2023 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #120 on: март 02, 2018, 06:22:56 am »
Аз виждам друго слънце

   Ако ви кажа, че Аз виждам друго слънце, какво ще кажете вие?
   Аз виждам друго слънце и зад него – друго. Във всички неща виждам нещо друго. Моят метод е да виждам неизвесността. Така Ме е учила Моята скрита Древност. Но аз имам и друг още по-дълбок метод, за който мълча.

Откъде идвам

   Който иска да знае отде ида, да отиде там, отдето и Аз дойдох; ако пък иска да знае къде отивам, да дойде с Мене.
   Който иска да знае откъде идвам, да отиде и да провери това място. Е, Аз знам, че ако той отиде, това ще му отнеме милиарди години, защото далечно е това място и Древността му е голяма. Някой може да каже, че съм произлязъл от Свещено място. Това място е Бездна страшна. Дори и Свещеното ако го види, ще се уплаши и ще изпадне в ужас. Но Свещеното може бавно да се подготвя за това място.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #121 on: март 03, 2018, 06:40:12 am »
Аз обичам само чистото

   Идват някои при Мен и ми казват: Учителю, Ти трябва да ни обичаш. – Аз казвам: Аз мога да обичам само онези хора, които са чисти, идеални.
   Аз обичам само чистото, защото чистото ще стане съвършено. Нечистото всякога става несъвършено, защото то не може да се развива. За Мен ученикът е ученик, когато започва от чистотата. Така Аз знам, че той ще стигне до Мен. Щом имам чист ученик, имам какво да дам на Бога.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #122 on: март 04, 2018, 06:42:05 am »
Аз пиша по свещен начин

   Аз съм от онези, които пиша Свещената книга, но пиша тъй, както пише светлината. Моето писание не се отпечатва, но събужда, то е живо слово.
   Аз пиша по свещен начин. Аз не изнасям лекции. Аз ви говоря за несътвореното и неназовимото. Това не може да се вкара в лекции, това може да влезе само в душата на ученика и тайнството на неговия дух. Който Ме разбере, става свещен ученик, а не просто ученик. Свещеният става вечен. Вечният става неопределим. Неопределимият става цялостен. Цялостният става потаен. Потайният става мистичен. Мистичният тръгва на ново пътешествие. Само той може да Ме познае – мистичният ученик. Той тръгва на път, за да Ме познае напълно. Той осъзнава, че вечността му е само подготовка за Мене. Аз живея в плашещата безкрайност, но мистичният ученик Ме издирва.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #123 on: март 05, 2018, 03:42:44 am »
Нозете на един велик Учител

   Какво означават нозете на един велик Учител? Да седи човек при нозете на своя Учител, това е символ, който показва, че в душата на този човек трябва да се зароди онази възвишена, велика мисъл, той да бъде абсолютно добродетелен... Нозете изразяват добродетелта в онзи истински мъдър живот.
   Що са нозете на един велик и мъдър Учител? Нозете, това са добродетелите. Що са добродетелите? Стихията на човека. Що са небесата? Храмът. До този Храм ученикът е седнал и иска да се учи.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #124 on: март 06, 2018, 04:21:29 am »
За да Ме разберете

   За да Ме разберете, вие трябва да гледате на Бога тъй, както Аз гледам Неговото Лице.
   Ти не можеш да Ме разбереш, защото не виждаш Бога така, както Аз Го виждам. Някой може да Ме попита: - Ама Ти как виждаш Бога? – За Мен Бог не е свелина, нито пък тъмнина. Той само се крие зад тях и ги използва. Казвам: Бог е друга светлина – скрита, неизявена. Ако Ме пита някой как виждам Бога, Аз ще му кажа, че първо Го живея и тогава е всичко останало. Аз познавам другата светлина, древната, защото от там съм дошъл.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #125 on: март 07, 2018, 05:48:15 am »
Щом Господ заживее в Мене

   Има един идеал за Мене: Господ живее в Мен и Аз живея в Него.
   Щом Господ живее в Мене, не съм ли Аз Храмът? Щом Господ заживее в Мене, не е ли това решението на всички въпроси? Щом Господ заживее в Мене, има ли значение какви събития се случват? Господ в Мен е по-дълбок от всички събития. Ето защо Аз съм Му дал място в Себе Си.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #126 on: март 09, 2018, 03:58:09 am »
Аз бях наблюдател в рая

   Аз пък ви казвам, че когато падаше Адам, Аз бях в рая. Ще кажете: – Ами какво търсиш тук? – Дойдох да ви видя.
   Когато Адам падаше, Аз бях наблюдател в рая. Сега наблюдавам света и неговото непрекъснатао падение. Но Аз не съм дошъл заради света, а заради вас. И ако вие познаете своя Учител и изберете Неговия път, раят ще бъде възстановен, свободата ви ще се върне. Всеки ученик, който е възвърнал свободата си, се е върнал в рая. И затова дойдох да ви видя, защото завръщането в свободата е завръщане в Бога. Още от рая Аз наблюдавам Своите ученици.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #127 on: март 10, 2018, 05:23:38 am »
За Мен са реалност

   Има много слънчеви и други системи далеч от нас, които се интересуват за нас и за всички други същества на земята. Например млечният път е една от тези системи. Вие ще кажете: Това са предположения! – Да, за вас са предположения, но за Мен са реалност.
   Има много напреднали същества от други слънчеви системи. Някои от тях проникват много дълбоко в хората и ги изучават. От това изучаване те създават в себе си голяма дълбочина, която ги отвежда в Тайни, които не подозираме. За Мен тези същества са реалност. Аз също ги наблюдавам и проучавам. Понякога те знаят, че прониквам в тях, понякога не знаят.

Аз прониквам в съзнанията

   Може да мислите за Мене каквото искате, но казвам ви: Аз разбирам съзнанието на растенията, Аз разбирам съзнанието на кристалите, Аз разбирам съзнанието на животните – на всички риби, на всички птици – и най-после разбирам съзнанието на всички хора.
   Аз прониквам в съзнанията на всички същества – от кристалите и мравките до съзнанието на Бога. Казвам: Величествено е съзнанието на Бога. То е тайно и явно. Който стигне до това съзнание, той е решил всичките си въпроси. Моето съзнание и съзнанието на Бога са едно съзнание.

Много начини да изразява Истината

   Да говорим Истината, не значи всякога да говорим с думи. Щом те видя, това значи, че Аз ти говоря вече.
   Един Учител има много начини да изразява Истината. Единият начин е с думи. Думите са загатвания. Понеже Той познава Истината, може да я загатва. Вторият начин е с мълчание, то е упътване. Така Учителят говори на душата на ученика. Третият начин е най-дълбок. Понеже Истината е безмълвие, безмълвието се явява мистерията, която споделя с духа на човека. Тук нищо не се казва. Тук се споделя и в това споделяне е сливането. Първият начин на говоренето с думите се отнася до сърцето. Вторият начин на говорене с мълчанието се отнася до душата. Третият начин се отнася до Избраните. Само те разбират безмълвието на Истината.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #128 on: март 11, 2018, 04:03:53 am »
Аз съм най-богатият човек в света

   Казвам: Едно нещо трябва да знаете: Аз съм най-богатия човек в света...
   Аз съм най-богатият човек в света, защото Бог живее в Мене. Бог е Моето богатство. При това условие питам: Може ли Америка или Русия да ми дадат нещо? Искам и вие да имате Бог в себе си. Искам и вие да имате истинско познание за Бога. Това нетленно богатство превъзхожда света.

Определени още от 8000 години

   Тези хора, на които Аз трябва да проповядвам, са определени още от 8000 години и те ще дойдат.
   Моите ученици са определени отпреди хиляди години. Те ще идват постепенно при вас – едни по-рано, други по-късно. Едно е нужно да знаете – когато съм ги изпратил при вас, Аз съм ги изпратил при Себе Си, а не при вас. Аз събирам учениците и Аз ги разделям, защото познавам замисъла на Бога.

Тайно да работя върху вас

   За да се въплъти една Моя проповед в плът и кръв, Аз трябва да я прекарам пра 10 степени още... Моята проповед още не е разработена у вас. Сега като се върна у дома си, Аз трябва да работя още върху вас, да прекарам тази моя проповед през 10 степени още.
   Още много имам да ви проповядвам. И още много имам тайно да работя върху вас, защото трябва да минете през десет степени на съзнание. Първата степен е обръщане към Бога завинаги – това е началото. Последната степен е пълнотата, осъщественото учение. Малцина са тези, които са превърнали учението Ми в свой начин на живот. Всеки може да чете и да размишлява върху Моите проповеди. Но само учениците от десетата степен Ме познават, те са истинските ученици. Коя е мярката на десетата степен? Пълнота при всички условия. Светът може да се преобърне, но тази пълнота не може да бъде докосната.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
« Last Edit: март 11, 2018, 04:20:45 am by Dimitar Ochkov »
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #129 on: март 12, 2018, 04:42:10 am »
Минал съм през милиони форми

   Аз обаче съм опитал Любовта във всички нейни форми.
   Минал съм през милиони форми. Човек е длъжен да узнае същността на Любовта. Ангелът е ангел, когато узнае същността на Любовта като светлина.  Същността на Любовта при пчелата е самият мед. Същността на делфина е в това, когато той узнава тайните на морето. Същността на човека е в това, когато стигне до себепознание. Аз съм преминал през всичко това и съм се отказал от всичко това. За Мен същността е в познаването на Бога. Любовта е най-великата и най-опасната дълбочина. Не всеки може да преплува през нейната същност. Аз успях да я преплувам и затова сега ви говоря. Любовта е космическият кръг на вселената. Всеки трябва да я изстрада и да я преплува, за да се завърне при Мен. Това се иска от Моите ученици.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #130 on: март 13, 2018, 05:47:52 am »

Моите думи са свещени

   Моите думи са свещени и всички вие можете да ги опитате. Ако българският народ един ден се намери в затруднено положение, само Моите думи ще го спасят.
   Моите думи изтичат от Бога. Който използва правилно Моите думи и който ги живее правилно, той си изработва сърце, устойчиво като скала, и дух, мощен като древен вятър. С това сърце и с този дух думите ще бъдат неговата сила. Тази сила е свещена. Такъв човек ще се завърне при Бога и там ще се срещнем.

Моите думи са тайна наука

   Вие можете да преустроите живота си само върху Моите думи. Това е наука!...Това, което ви говоря, е нещо Божествено, нещо велико.
   Моите думи са тайна наука. Моите слова са два вида: изречени и неизречени. Който узнае изречените Ми слова, той става Тайна и за себе си, и за другите. Той ще стане ученик. Който узнае неизречените ми слова, той ще стигне до дъното, той ще влезе в Моята Мистерия. Той вече няма да умира, той вече няма да живее. Той ще съществува, но без живот. Това е състояние по-дълбоко от живота. Той ще се завърне в първичното състояние. Това първично състояние е скрито в Моето неизречено слово.

Харира Алама

   Аз говоря за България, за вас, не говоря за Себе Си, понеже не мисля да живея в България. Аз не мисля да живея даже и на земята. Един ден ще се върна в своето отечество и от друго място ще ви гледам.
   Абсолютната родина, това е потайното, скритото в Тайната. Тайната можеш да я откриеш, но потайното остава скрито. Някой може да попита къде живея Аз. Аз не живея в тайното, но в потайното. Аз живея там, където живее скритият Отец. Това място го познават само Старците. То не е известно. То е неизвестното 14-то Небе. Наречено е Харира Алама.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #131 on: март 14, 2018, 05:09:31 am »
Аз съм бил в тази реторта

   И тъй всички ще минете през ретортата. Аз съм бил в тази реторта, пръв съм влязъл в нея, зная какво нещо е тя.
   Има два вида реторта: едната е малка, другата е голяма. При малката реторта минаваш през мрака, който те просветлява. При малката реторта ставаш истински човек, завръщаш се в себе си. Който е минал през малката реторта, е влязъл във вечността. Голямата реторта е Мистерия. Тя те изважда от вечността. Тя те изважда от самия тебе. При тази реторта напускаш истинския човек в себе си. Тази реторта е Мистерия. Тя те прави подобен на безконечността. Само Старците познават тази реторта. Само те познават това, което е по-дълбоко от Истината.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #132 on: март 15, 2018, 05:13:47 am »
Моето име е неизразимо

   Като се върна на небето, там ще напишат Моето име. То ще бъде името на Любовта!
   Моето име е неизразимо. То принадлежи на едно древно състояние. Това състояние може да се изрази, но същността му е непознаваема. Външно това име е наречено Любовта, но вътрешно не може да се  изрече. Само този, който е придобил истинска и тайна Любов към Мене, само той може да влезе в Моята бездна.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #133 on: март 16, 2018, 04:20:39 am »
Аз не съм се проявил още

   Сега Аз не съм се проявил още, Аз даже от Себе Си не съм проявил една 100-на част. Аз ви занимавам с една философия, която е още едно предисловие.
   Цялото Мое учение е една подготовка. Аз го изнесох, защото Ми трябват подготвени хора. Подготвеният човек е този, който е разбрал учението. Тогава Аз ще го призова при Себе Си и той ще преодолее границите на смъртта и живота. Той ще заживее в Моя Дух и в собствената си свобода. И тук ще види, че Тайната е по-дълбока от живота и смъртта. Защото на Духа не му трябва живот или смърт. Духът е цялостен. Целостта е преди живота и смъртта. Духът – това е пълнотата, това е същността на Моето учение.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #134 on: март 17, 2018, 07:05:21 am »
Може ли да ни отвориш очите?

   Вие казвате: – Може ли като Христа да ни отвориш очите? – Мога, мога на всинца ви.
   Аз не съм дошъл да отворя вашите очи, защото отворените очи също се заблуждават. Аз съм дошъл да отворя духа ви. Духът вижда повече от очите, повече от света. Духът вижда повече от тъмнината и светлината. Духът е бил, когато очите не са били. Духът е бил дори преди Вечността.

Думите, които ви говоря

   Думите, които ви Аз говоря, това съм Аз.
   Думите, които ви говоря, идват от Бог, който работи скрито в Мен. Аз съм дал на Бога да работи скрито в Мен. И затова Моите думи са Слово на Бога. Който разбере Словото Ми, ще разбере и Бога, защото Аз и Бог произлизаме от един скрит Извор.

Аз живея тайно в Бога

   И хората, живели 2000 години след Христа, се осмеляват да Ме питат вярвам ли в Бога. Как да не вярвам в Бога! Аз живея в Него.
   Аз живея тайно в Бога и Бог живее скрито в Мен. За Моите ученици ще кажа: от милиарди години Бог живее в Мен и Аз живея в Него. Аз познавам Бога от една дълбока древност, която е скрита от погледа на света. Аз познавам Бога още оттогава, когато Той нямаше име. Няма по-хубаво нещо от това да живееш заедно с Бога.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #135 on: март 19, 2018, 06:09:15 am »
Когато слънцето изгрява

   Ето, слънцето, което всеки ден изгрява, ми говори, че Бог е Любов. От хиляди години Го познавам и слушам Неговите думи.
   От древността още когато слънцето изгрява, Аз знам, че не слънцето изгрява, а изгрява Любовта. Това е един символ. Тази Любов трябва да изгрее в нас. Моите ученици са тези, в които Бог изгрява. Ако слънцето изгрява, а Бог не изгрява в моите ученици, те не Ме познават. Ако слънцето спре да изгрява, а Бог изгрява в Моите ученици, ето кои Ме познават. В Моите ученици Бог е постоянен и неизменен.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 509
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #136 on: Yesterday at 06:49:40 am »
Аз изнасям Истината

   Някой Ме гледа и се съмнява в Мене. Казвам му: Не се съмнявай, пред тебе стои човек, който може да ти каже Истината.
   Аз изнасям Истината като древен, универсален път. Истината е, която мистично ни освобождава от веригите на света и световете. Истината е живият и проникващ глас. Ако можеш да Ме чуеш, ти вече няма да си човек. Ти вече ще си духовно същество.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за себе си. Постоянно.