Author Topic: Беинса Дуно  (Read 23184 times)

0 Members и 2 Гости преглежда(т) тази тема.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #120 on: март 02, 2018, 06:22:56 am »
Аз виждам друго слънце

   Ако ви кажа, че Аз виждам друго слънце, какво ще кажете вие?
   Аз виждам друго слънце и зад него – друго. Във всички неща виждам нещо друго. Моят метод е да виждам неизвесността. Така Ме е учила Моята скрита Древност. Но аз имам и друг още по-дълбок метод, за който мълча.

Откъде идвам

   Който иска да знае отде ида, да отиде там, отдето и Аз дойдох; ако пък иска да знае къде отивам, да дойде с Мене.
   Който иска да знае откъде идвам, да отиде и да провери това място. Е, Аз знам, че ако той отиде, това ще му отнеме милиарди години, защото далечно е това място и Древността му е голяма. Някой може да каже, че съм произлязъл от Свещено място. Това място е Бездна страшна. Дори и Свещеното ако го види, ще се уплаши и ще изпадне в ужас. Но Свещеното може бавно да се подготвя за това място.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #121 on: март 03, 2018, 06:40:12 am »
Аз обичам само чистото

   Идват някои при Мен и ми казват: Учителю, Ти трябва да ни обичаш. – Аз казвам: Аз мога да обичам само онези хора, които са чисти, идеални.
   Аз обичам само чистото, защото чистото ще стане съвършено. Нечистото всякога става несъвършено, защото то не може да се развива. За Мен ученикът е ученик, когато започва от чистотата. Така Аз знам, че той ще стигне до Мен. Щом имам чист ученик, имам какво да дам на Бога.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #122 on: март 04, 2018, 06:42:05 am »
Аз пиша по свещен начин

   Аз съм от онези, които пиша Свещената книга, но пиша тъй, както пише светлината. Моето писание не се отпечатва, но събужда, то е живо слово.
   Аз пиша по свещен начин. Аз не изнасям лекции. Аз ви говоря за несътвореното и неназовимото. Това не може да се вкара в лекции, това може да влезе само в душата на ученика и тайнството на неговия дух. Който Ме разбере, става свещен ученик, а не просто ученик. Свещеният става вечен. Вечният става неопределим. Неопределимият става цялостен. Цялостният става потаен. Потайният става мистичен. Мистичният тръгва на ново пътешествие. Само той може да Ме познае – мистичният ученик. Той тръгва на път, за да Ме познае напълно. Той осъзнава, че вечността му е само подготовка за Мене. Аз живея в плашещата безкрайност, но мистичният ученик Ме издирва.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #123 on: март 05, 2018, 03:42:44 am »
Нозете на един велик Учител

   Какво означават нозете на един велик Учител? Да седи човек при нозете на своя Учител, това е символ, който показва, че в душата на този човек трябва да се зароди онази възвишена, велика мисъл, той да бъде абсолютно добродетелен... Нозете изразяват добродетелта в онзи истински мъдър живот.
   Що са нозете на един велик и мъдър Учител? Нозете, това са добродетелите. Що са добродетелите? Стихията на човека. Що са небесата? Храмът. До този Храм ученикът е седнал и иска да се учи.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #124 on: март 06, 2018, 04:21:29 am »
За да Ме разберете

   За да Ме разберете, вие трябва да гледате на Бога тъй, както Аз гледам Неговото Лице.
   Ти не можеш да Ме разбереш, защото не виждаш Бога така, както Аз Го виждам. Някой може да Ме попита: - Ама Ти как виждаш Бога? – За Мен Бог не е свелина, нито пък тъмнина. Той само се крие зад тях и ги използва. Казвам: Бог е друга светлина – скрита, неизявена. Ако Ме пита някой как виждам Бога, Аз ще му кажа, че първо Го живея и тогава е всичко останало. Аз познавам другата светлина, древната, защото от там съм дошъл.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #125 on: март 07, 2018, 05:48:15 am »
Щом Господ заживее в Мене

   Има един идеал за Мене: Господ живее в Мен и Аз живея в Него.
   Щом Господ живее в Мене, не съм ли Аз Храмът? Щом Господ заживее в Мене, не е ли това решението на всички въпроси? Щом Господ заживее в Мене, има ли значение какви събития се случват? Господ в Мен е по-дълбок от всички събития. Ето защо Аз съм Му дал място в Себе Си.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #126 on: март 09, 2018, 03:58:09 am »
Аз бях наблюдател в рая

   Аз пък ви казвам, че когато падаше Адам, Аз бях в рая. Ще кажете: – Ами какво търсиш тук? – Дойдох да ви видя.
   Когато Адам падаше, Аз бях наблюдател в рая. Сега наблюдавам света и неговото непрекъснатао падение. Но Аз не съм дошъл заради света, а заради вас. И ако вие познаете своя Учител и изберете Неговия път, раят ще бъде възстановен, свободата ви ще се върне. Всеки ученик, който е възвърнал свободата си, се е върнал в рая. И затова дойдох да ви видя, защото завръщането в свободата е завръщане в Бога. Още от рая Аз наблюдавам Своите ученици.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #127 on: март 10, 2018, 05:23:38 am »
За Мен са реалност

   Има много слънчеви и други системи далеч от нас, които се интересуват за нас и за всички други същества на земята. Например млечният път е една от тези системи. Вие ще кажете: Това са предположения! – Да, за вас са предположения, но за Мен са реалност.
   Има много напреднали същества от други слънчеви системи. Някои от тях проникват много дълбоко в хората и ги изучават. От това изучаване те създават в себе си голяма дълбочина, която ги отвежда в Тайни, които не подозираме. За Мен тези същества са реалност. Аз също ги наблюдавам и проучавам. Понякога те знаят, че прониквам в тях, понякога не знаят.

Аз прониквам в съзнанията

   Може да мислите за Мене каквото искате, но казвам ви: Аз разбирам съзнанието на растенията, Аз разбирам съзнанието на кристалите, Аз разбирам съзнанието на животните – на всички риби, на всички птици – и най-после разбирам съзнанието на всички хора.
   Аз прониквам в съзнанията на всички същества – от кристалите и мравките до съзнанието на Бога. Казвам: Величествено е съзнанието на Бога. То е тайно и явно. Който стигне до това съзнание, той е решил всичките си въпроси. Моето съзнание и съзнанието на Бога са едно съзнание.

Много начини да изразява Истината

   Да говорим Истината, не значи всякога да говорим с думи. Щом те видя, това значи, че Аз ти говоря вече.
   Един Учител има много начини да изразява Истината. Единият начин е с думи. Думите са загатвания. Понеже Той познава Истината, може да я загатва. Вторият начин е с мълчание, то е упътване. Така Учителят говори на душата на ученика. Третият начин е най-дълбок. Понеже Истината е безмълвие, безмълвието се явява мистерията, която споделя с духа на човека. Тук нищо не се казва. Тук се споделя и в това споделяне е сливането. Първият начин на говоренето с думите се отнася до сърцето. Вторият начин на говорене с мълчанието се отнася до душата. Третият начин се отнася до Избраните. Само те разбират безмълвието на Истината.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #128 on: март 11, 2018, 04:03:53 am »
Аз съм най-богатият човек в света

   Казвам: Едно нещо трябва да знаете: Аз съм най-богатия човек в света...
   Аз съм най-богатият човек в света, защото Бог живее в Мене. Бог е Моето богатство. При това условие питам: Може ли Америка или Русия да ми дадат нещо? Искам и вие да имате Бог в себе си. Искам и вие да имате истинско познание за Бога. Това нетленно богатство превъзхожда света.

Определени още от 8000 години

   Тези хора, на които Аз трябва да проповядвам, са определени още от 8000 години и те ще дойдат.
   Моите ученици са определени отпреди хиляди години. Те ще идват постепенно при вас – едни по-рано, други по-късно. Едно е нужно да знаете – когато съм ги изпратил при вас, Аз съм ги изпратил при Себе Си, а не при вас. Аз събирам учениците и Аз ги разделям, защото познавам замисъла на Бога.

Тайно да работя върху вас

   За да се въплъти една Моя проповед в плът и кръв, Аз трябва да я прекарам пра 10 степени още... Моята проповед още не е разработена у вас. Сега като се върна у дома си, Аз трябва да работя още върху вас, да прекарам тази моя проповед през 10 степени още.
   Още много имам да ви проповядвам. И още много имам тайно да работя върху вас, защото трябва да минете през десет степени на съзнание. Първата степен е обръщане към Бога завинаги – това е началото. Последната степен е пълнотата, осъщественото учение. Малцина са тези, които са превърнали учението Ми в свой начин на живот. Всеки може да чете и да размишлява върху Моите проповеди. Но само учениците от десетата степен Ме познават, те са истинските ученици. Коя е мярката на десетата степен? Пълнота при всички условия. Светът може да се преобърне, но тази пълнота не може да бъде докосната.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
« Last Edit: март 11, 2018, 04:20:45 am by Dimitar Ochkov »
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #129 on: март 12, 2018, 04:42:10 am »
Минал съм през милиони форми

   Аз обаче съм опитал Любовта във всички нейни форми.
   Минал съм през милиони форми. Човек е длъжен да узнае същността на Любовта. Ангелът е ангел, когато узнае същността на Любовта като светлина.  Същността на Любовта при пчелата е самият мед. Същността на делфина е в това, когато той узнава тайните на морето. Същността на човека е в това, когато стигне до себепознание. Аз съм преминал през всичко това и съм се отказал от всичко това. За Мен същността е в познаването на Бога. Любовта е най-великата и най-опасната дълбочина. Не всеки може да преплува през нейната същност. Аз успях да я преплувам и затова сега ви говоря. Любовта е космическият кръг на вселената. Всеки трябва да я изстрада и да я преплува, за да се завърне при Мен. Това се иска от Моите ученици.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #130 on: март 13, 2018, 05:47:52 am »

Моите думи са свещени

   Моите думи са свещени и всички вие можете да ги опитате. Ако българският народ един ден се намери в затруднено положение, само Моите думи ще го спасят.
   Моите думи изтичат от Бога. Който използва правилно Моите думи и който ги живее правилно, той си изработва сърце, устойчиво като скала, и дух, мощен като древен вятър. С това сърце и с този дух думите ще бъдат неговата сила. Тази сила е свещена. Такъв човек ще се завърне при Бога и там ще се срещнем.

Моите думи са тайна наука

   Вие можете да преустроите живота си само върху Моите думи. Това е наука!...Това, което ви говоря, е нещо Божествено, нещо велико.
   Моите думи са тайна наука. Моите слова са два вида: изречени и неизречени. Който узнае изречените Ми слова, той става Тайна и за себе си, и за другите. Той ще стане ученик. Който узнае неизречените ми слова, той ще стигне до дъното, той ще влезе в Моята Мистерия. Той вече няма да умира, той вече няма да живее. Той ще съществува, но без живот. Това е състояние по-дълбоко от живота. Той ще се завърне в първичното състояние. Това първично състояние е скрито в Моето неизречено слово.

Харира Алама

   Аз говоря за България, за вас, не говоря за Себе Си, понеже не мисля да живея в България. Аз не мисля да живея даже и на земята. Един ден ще се върна в своето отечество и от друго място ще ви гледам.
   Абсолютната родина, това е потайното, скритото в Тайната. Тайната можеш да я откриеш, но потайното остава скрито. Някой може да попита къде живея Аз. Аз не живея в тайното, но в потайното. Аз живея там, където живее скритият Отец. Това място го познават само Старците. То не е известно. То е неизвестното 14-то Небе. Наречено е Харира Алама.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #131 on: март 14, 2018, 05:09:31 am »
Аз съм бил в тази реторта

   И тъй всички ще минете през ретортата. Аз съм бил в тази реторта, пръв съм влязъл в нея, зная какво нещо е тя.
   Има два вида реторта: едната е малка, другата е голяма. При малката реторта минаваш през мрака, който те просветлява. При малката реторта ставаш истински човек, завръщаш се в себе си. Който е минал през малката реторта, е влязъл във вечността. Голямата реторта е Мистерия. Тя те изважда от вечността. Тя те изважда от самия тебе. При тази реторта напускаш истинския човек в себе си. Тази реторта е Мистерия. Тя те прави подобен на безконечността. Само Старците познават тази реторта. Само те познават това, което е по-дълбоко от Истината.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #132 on: март 15, 2018, 05:13:47 am »
Моето име е неизразимо

   Като се върна на небето, там ще напишат Моето име. То ще бъде името на Любовта!
   Моето име е неизразимо. То принадлежи на едно древно състояние. Това състояние може да се изрази, но същността му е непознаваема. Външно това име е наречено Любовта, но вътрешно не може да се  изрече. Само този, който е придобил истинска и тайна Любов към Мене, само той може да влезе в Моята бездна.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #133 on: март 16, 2018, 04:20:39 am »
Аз не съм се проявил още

   Сега Аз не съм се проявил още, Аз даже от Себе Си не съм проявил една 100-на част. Аз ви занимавам с една философия, която е още едно предисловие.
   Цялото Мое учение е една подготовка. Аз го изнесох, защото Ми трябват подготвени хора. Подготвеният човек е този, който е разбрал учението. Тогава Аз ще го призова при Себе Си и той ще преодолее границите на смъртта и живота. Той ще заживее в Моя Дух и в собствената си свобода. И тук ще види, че Тайната е по-дълбока от живота и смъртта. Защото на Духа не му трябва живот или смърт. Духът е цялостен. Целостта е преди живота и смъртта. Духът – това е пълнотата, това е същността на Моето учение.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #134 on: март 17, 2018, 07:05:21 am »
Може ли да ни отвориш очите?

   Вие казвате: – Може ли като Христа да ни отвориш очите? – Мога, мога на всинца ви.
   Аз не съм дошъл да отворя вашите очи, защото отворените очи също се заблуждават. Аз съм дошъл да отворя духа ви. Духът вижда повече от очите, повече от света. Духът вижда повече от тъмнината и светлината. Духът е бил, когато очите не са били. Духът е бил дори преди Вечността.

Думите, които ви говоря

   Думите, които ви Аз говоря, това съм Аз.
   Думите, които ви говоря, идват от Бог, който работи скрито в Мен. Аз съм дал на Бога да работи скрито в Мен. И затова Моите думи са Слово на Бога. Който разбере Словото Ми, ще разбере и Бога, защото Аз и Бог произлизаме от един скрит Извор.

Аз живея тайно в Бога

   И хората, живели 2000 години след Христа, се осмеляват да Ме питат вярвам ли в Бога. Как да не вярвам в Бога! Аз живея в Него.
   Аз живея тайно в Бога и Бог живее скрито в Мен. За Моите ученици ще кажа: от милиарди години Бог живее в Мен и Аз живея в Него. Аз познавам Бога от една дълбока древност, която е скрита от погледа на света. Аз познавам Бога още оттогава, когато Той нямаше име. Няма по-хубаво нещо от това да живееш заедно с Бога.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #135 on: март 19, 2018, 06:09:15 am »
Когато слънцето изгрява

   Ето, слънцето, което всеки ден изгрява, ми говори, че Бог е Любов. От хиляди години Го познавам и слушам Неговите думи.
   От древността още когато слънцето изгрява, Аз знам, че не слънцето изгрява, а изгрява Любовта. Това е един символ. Тази Любов трябва да изгрее в нас. Моите ученици са тези, в които Бог изгрява. Ако слънцето изгрява, а Бог не изгрява в моите ученици, те не Ме познават. Ако слънцето спре да изгрява, а Бог изгрява в Моите ученици, ето кои Ме познават. В Моите ученици Бог е постоянен и неизменен.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #136 on: март 20, 2018, 06:49:40 am »
Аз изнасям Истината

   Някой Ме гледа и се съмнява в Мене. Казвам му: Не се съмнявай, пред тебе стои човек, който може да ти каже Истината.
   Аз изнасям Истината като древен, универсален път. Истината е, която мистично ни освобождава от веригите на света и световете. Истината е живият и проникващ глас. Ако можеш да Ме чуеш, ти вече няма да си човек. Ти вече ще си духовно същество.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #137 on: март 22, 2018, 05:44:53 am »
В Мен работи древна Тайна

   Великият Божи Дух работи в Мене.
   В Мен работи древна Тайна, древен Дух – Съществото на съществата. Бог е Тайна за мен и Аз съм Тайна за Бога. Малцина ще разберат Словото Ми. Аз никога не изнасям най-дълбоките си убеждения на показ.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #138 on: март 23, 2018, 06:02:00 am »
Аз свидетелствам за Истината

   Аз зная, че говоря абсолютната истина. Аз свидетелствувам за Божията Истина...
   Аз свидетелствам за Истината и казвам, че тя живее в Мен, но знаете ли къде живея Аз? В Бездна от безкрайност. Там, където живея, Словото не върши работа. Там могат да действуват само Дух и Истина. Словото е създадено, за да ръководи живота. А Духът е създаден да свидетелствува Истината, защото Духът живее чрез Истината, а не чрез живота. Казвам: Моята Истина е по-дълбока от живота. Тя се храни с онова, което е отвъд живота.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #139 on: март 25, 2018, 06:24:24 am »
Истината е магическата пръчица

   Ако българите Ме бяха послушали, Аз бих чукнал с пръчицата си и щях да им оправя всички объркани работи.
   Бих решил въпросите на българите, но това няма да ги спаси. Същественото е в това човек да преживее Истината. Най-големият въпрос, който трябва да разреши човекът, е да преживее Истината. Тя е магическата пръчица.

Най-великият ден

   Питат Ме как ще се оправи светът и кога ще се оправи. Аз зная датата, когато светът ще се оправи.
   Светът ще се оправи в деня, в който Бог слезе върху хората. Когато Бог слезе в човека, тогава е настанал истинският ден – денят на осъзнаването на Вечността. Това е денят, в който ще се отключи твоето вътрешно същество. Това е най-великият ден. Най-великият ден се състои в познаването на Бога. В този велик ден ще Ме видите и познаете.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #140 on: март 26, 2018, 07:36:29 am »
Имам една пръчица

   Мнозина питат откъде получавам пари. Някои казват – от Америка, други – от болшевиците, от Русия... Аз пък казвам: Нито от Америка получавам нещо, нито от Русия. Имам една пръчица и като огладнея, чукна с нея – веднага дойде хлябът. Чукна втори път – дойде една ябълка или круша. После пак чукна и всичко това се прибира. Като ожаднея, пак чукна с пръчицата и пред Мене се явява чаша вода. – Отде имаш тази пръчица? – Аз зная отде е тя. – Къде спиш? – Като се мръкне и дойде време за спане, чукна с пръчицата и леглото се явява. Сутрин чукна пак и леглото се прибира. Както виждате, Моята къщичка постоянно се явява и изчезва – не я давам под наем.
   Магическата пръчица – това е Бог, Който Ми доставя всичко. Бог чува Любовта. Който има Любов, има всичко – и чаша, и вода, и легло, и сън. Който е влязъл в Любовта, има постоянна подкрепа на Бога. Любовта е магическата пръчица, магическото осъзнаване на Вечността. С тази пръчица Аз живея постоянно.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #141 on: март 27, 2018, 06:42:43 am »
Още преди създавенето на света

   Сега Аз не говоря само за вас. Моята мисъл е не само за вас, но за всички разумни същества. Тя се предава като по радио на целия свят. Като се предава Моята мисъл, всички свещеници, учени, философи я възприемат. Защо всички я приемат? Защото е Божествена, тя не е Моя мисъл. Тази мисъл се е родила преди векове, още преди създаването на света.
   Божествената мисъл се е родила в Мен още преди създаването на света. Вътре в Божествената мисъл е единствената религия, единствената наука. Всеки трябва да открие тази религия дълбоко в себе си. И тогава ние ще се срещнем в единението. Ако нямате Божествената мисъл, всички храмове да безмислени. Аз живея в Храма на Божествената мисъл.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #142 on: март 29, 2018, 06:22:27 am »
Избрах само Неговата безкрайност

   Аз живея в Бога и Бог живее в Мене. Какво мислят хората за Мене, не Ме интересува.
   Аз живея в Бога, в Неговата Безкрайност. Нямам нищо общо с човешкия живот. Света съм го отстранил завинаги. Тук съм само гост. Бог мъдро е създал Своята безкрайност в Мен. Но как Аз съм се създал в безкрайността, за това не говоря. Но казвам: Преминах през големи страдания, те Ме отделиха от световете. Оставих световете и избрах само Неговата безкрайност.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #143 on: март 30, 2018, 06:24:43 am »
Аз съм древен Извор

   Кого изчерпват? Който има слаб капитал. Обаче големият извор няма защо да се плаши. Някой седне до Мене и се пита: Няма ли да изчерпя Учителя? – Водата, която изтича от Мене, е много голяма, може да те отнесе. По-добре стой далече от Мене да не те отнесе Моята вода.
   Аз съм древен Извор. Милиони същества пият от Мене, но не Ме познават. Аз съм изцеление за хората. Аз искам да им дам нещо повече от здравето, но дали ще ме разберат? Казвам: Събуди Бог в себе си и ще оздравееш. Изворът е скрит и в Мен, и във всеки човек. Аз открих Своя Извор преди милиарди години и сега съм тук при вас.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #144 on: април 01, 2018, 01:07:05 am »

Третият Храм

   Днес Аз се разговарям с Господа, а вие възприемате този разговор чрез отражение. Аз се обръщам към Господа с думите: Господи, никаква лъжа няма да излезе от Моята уста. Ще говоря само Истината; ще изпълнявам това, което Ти искаш, за нищо няма да пожаля живота си. Всичко, което поискаш, ще го направя доброволно; ще Те следвам не защото си направил небето и земята, но защото само Ти си единствен, безграничен, безначален, Който обхваща всичко в Себе Си.
  Аз разговарям с Господа, защото съм едно с Него. Аз го слушам и Той Ме слуша. Той слуша Истината в Мен и така слуша Своята Истина. Ще попитате: Къде разговаряш с Бога? – Казвам: В мястото, наречено Третият Храм. Дълбоко е това място. Някой ще каже: Това е мястото на чистия Дух. – Казвам: По-дълбоко е това място. Третият Храм е скрит в неведомостта.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #145 on: април 02, 2018, 06:26:52 am »
Аз отидох при Извора

   Ако искате да намерите Бога, трябва да отидете при вечния Извор на живота... Аз ходих сам при този Извор, разбрах го и сега мога само да ви посъветвам: идете при този Извор час по-скоро, не отлагайте!
   Аз отидох при Извора и санах Извор. Отидете и вие. Без един велек стремеж ще има само търсене, но безплодно. Който има велика Любов, открива своя Учител, своя Извор. Да познаеш Извора на живота, значи да създадеш собствената си Вечност, собствената си Реалност.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #146 on: април 03, 2018, 04:33:48 am »
Четвъртият Храм

   Аз съм бил там, дето вие не подозирате. В бъдеще и вие ще отидете там. Някога и вие ще дойдете до онези места, които Аз съм посещавал.
   Аз съм вкусил от извечната Реалност. Аз познавам скритата бяла светлина. Тя не докосва времето. Тя е крита в дълбините на Тишината и тя е нерушима като тази Тишина. Но Аз живея и на друго място. За него не може да се говори. То е Четвъртият храм. Няма думи, които да го разкрият.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #147 on: април 04, 2018, 07:09:06 am »
Аз се движа между земята и небето

   Щом чуя думата ангел, Аз влизам в този необятен свят, необикновено красив и светъл. Разпревам крилете си и се двожа с бързина, по-голяма от тази на светлината. Аз лесно се движа между земята и небето.
   Аз се движа със скоростта на ангелите, и със скоростта на Бога. Скоростта на Бога е свободата. Тук е свободата от всякакви влияния, тук няма влияния. Любовта има огромна скорост и затова страданието не може да ѝ устои. Тази Любов превръща страданието в Истина. Който Ме познава, познава Истината. Истината е лицето на Бога, лицето на безкрайността.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #148 on: април 05, 2018, 06:51:43 am »
Състоянието Учител е безкрайна Мистерия

   Много са писали и говорили за Учителя. Някога и Аз ще ви говоря за Учителя. Сега ще ви кажа само едно: когато Учителят иде в света, Той носи зората на деня.Той е като изгряващото слънце. Тогава всичко пее в света. Ние не говорим за обикновения учител, но за Онзи, Който създава всичко в света.
   Състоянието Учител е безкрайна Мистерия на Прасъществото. В състоянието Учител няма нито вълни, нито брегове. Учителят е явление на скритата Прасъщност. Той е незазовим. Външно се изрича като Учител. Когато се ражда, Той си остава нероден. Той е вратата към Необятното. Той е велика врата. Тази врата е винаги отворена, но трудно се минава през нея.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #149 on: април 06, 2018, 06:50:58 am »
Аз съм учил хиляди години

   Аз съм учил хиляди години, докато дойда до тази Истина. След хиляди години и ти ще се домогнеш до тази Истина. Какво ще ви доказвам сега. Ще се опретнете да вървите по този път, който Аз съм изминал.
   Хиляди години съм изследвал Тайната на Истината. Историята има край, времето има край, Истината няма край. Отдавна познавам Истината и живея в нея и затова казвам: има само едно съществено нещо в живота и то е: каква Любов имате към Истината. От вас зависи дали ще Ме познаете. Всичко друго за вас е без значение.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1

Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.