Author Topic: Беинса Дуно  (Read 23337 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #150 on: април 08, 2018, 06:00:54 am »
Ако имате Любов, ще Ме познаете

   Ако имате Любов, ще Ме виждате; ако нямате Любов, няма да Ме виждате. Колкото по-малка е Любовта ви, толкова е по-голямо разстоянието между вас и Мене.
   Ако имате Любов, ще имате мистични очи, чрез които да Ме виждате. Нямате ли Любов, нямате очи. Ако имате Любов, ще ме познаете в безмълвието. Говорът е време. Безпределното няма време, няма говор. Истината е безмълвна, безсловесна. Тя не живее в говоренето, а в безмълвието. В Съкровеното ще Ме видиш и ще видиш скрития Праотец в Мен. Праотецът е Моята невидима дълбочина. Това не може да се измери.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #151 on: април 10, 2018, 07:26:49 am »
Аз изучавам природата

   Аз изучавам природата, познавам добре законите ѝ, познавам нейния език, зная езика на звездите, на слънцето; познавам влиянието на всички известни и неизвестни за вас планети.
   Аз познавам влиянието на известното и неизвестното. Аз умея да слушам вътрешно неизвестното. Неизвестното храни Съкровеното. Неизвестното е несмутимо. То е светът, който познвам. Несмутимото е свободата. Несмутимото е създало Съкровеното, а Съкровеното сияе и в мрак, и в светлина. Ако ви докосна с несмутимото, ще бъдете преобразени завинаги.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #152 on: април 11, 2018, 06:24:19 am »
Аз говоря от името на Бога

   Казвате: Кой си ти, който имаш право да говориш така? – Аз говоря от страна на Бога, от Негово Име...
   Аз говоря от името на Бога, който е скрит вътре в Мен. За Мен само Той е Реалност. Но ще ви кажа още: Бог е по-висш и от самата Реалност. Когато той навлезе навътре в Себе Си, Той става по-дълбок и от Реалността. Той става неизследима вътрешност. Аз живея в тази вътрешност и от нея ви говоря. И всеки от вас трябва да навлезе в тази велика вътрешност, но преди това вие трябва да обожествите своето уединение. И тогава ще се срещнем.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #153 on: април 14, 2018, 07:45:10 am »
Всеки ден мисли за своя Учител

   Онзи ученик, на който душата трепти, всеки ден мисли за своя Учител, при него ще дойде Учителят. А онзи ученик, който мисли за това-онова, Учителят ще мине покрай къщата му и ще каже: „Тук седи един от забравените ученици“ – и ще си замине.
   Истинският ученик е всеки ден потопен в своя Учител. И поради това неговото безмълвие е оплодено. А що е безмълвието? Пълноводие. Обикновените ученици са суша. Истинските ученици са обожатели на непреходното, на безпределното. Чрез своята Люов те трептят в своята безкрайност и тази безкрайност ги учи. Що е безкрайността? Учителят. Чрез безкрайността Учителят ти предлага Себе Си. Който трепти за своя Учител, неговата целеустременост е свещена. И Аз благославям с другата безкрайност, скритата.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #154 on: април 15, 2018, 04:58:26 am »
Понеже съм избрал Бога

   Как се проявява Бог в Мене, Аз зная, но в другите, това е една тайна, която трябва да изучавате.
   Понеже съм избрал Бога, Той живее и се проявява в Мен, Аз знам ходовете на Бога в Себе Си, Аз познавам тънкото познание на Бога и Бог Ме познава. Но Аз не живея в това знание, то е само проява. Аз живея в Духа на Бога. Пътят на Бога в този свят минава през Мен, през Моя Дух. Това, което ни свързва е древен съюз, древно доверие.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #155 on: април 16, 2018, 05:06:51 am »
Аз познавам Бога

   Че Аз съм усетил какво нещо е Бог, преди да са Ми обяснявали. Неговата мисъл, Неговите трептения Аз съм усетил в Себе Си!
   Аз познавам Бог отпреди сътворнието, защото съм Го приел в Себе Си от древни времена. А има някои, които започват да Ми говорят за Бога. Аз познавам Неговите трепети. Аз Го познавам, защото той живее в Моята Любов и аз живея в Неговата Любов. И когато Любовта заживее във вас, Той ще ви се изяви. Но трябва да извървите Моя път. Това е път на един много дълъг и правилен опит.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #156 on: април 17, 2018, 05:42:19 am »
Ахадор

   Аз абсолютно изпълнявам Волята Божия, обръщам внимание и на най-малките прояви в Себе Си и мога да трансформирам всяко Свое чувство, всяка Своя мисъл моментално.
   Аз наблюдавам и най-малките прояви в Себе Си. В най-малките прояви е скрита Тайната на живота. Най-малките прояви са невидими. Големите прояви са видими. В най-малките прояви работи древното скрито Същество. На един от древните езици то се нарича Ахадор. За Ахадор малкото е твърде голямо. Малкото разкрива дълбините на нещата. Който не може да прозре най-малките прояви в себе си, той се отделя от Ахадор и не може да проникне в Тайната на дълбините.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #157 on: април 18, 2018, 06:31:43 am »
Идейната работа с нищо не се изплаща

   Казвам: Идейната, безкористната работа с нищо не се изплаща. Как ще се изплати българският народ за Моята 20-годишна работа сред него? Цели да се продадат българите, пак не могат да Ми се изплатят. Пък и Аз не изкам нищо за Своята работа. Единственото нещо, което бих желал от българите, е да се научат да служат на Бога, да Го обичат, да бъдат разумни и да обикнат Истината.
   Това, че посетих България, никога не може да Ми се изплати. Какво може да Ми даде България? Че Аз не съм същество от времето, нито от света, нито от звездите, нито от Вселената. Произходът Ми е от Незнайното Същество. Произходът ми е  непознаваем. От това Непознаваемо Същество слязох в света и в Неведомото се връщам.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #158 on: април 19, 2018, 06:28:04 am »
Дихание от Прадревна Същност

   Онзи човек, за когото се казва, че е направен по образ и подобие на Бога, е Божественият човек, който живее на небето. В него живеят едновременно и мъжът, и жената в пълна хармония и единство. Той не е нито само мъж, нито само жена. Божественият човек слиза на земята само един път през 1500-2000 години като Учител. В този смисъл само Учителят е направен по образ и подобие на Бога.
   Божествен е Учителят. Той рядко слиза на земята. Той е изтекло дихание от Прадревна Същност, наречена на един древен език Амортот – Скритото небитие. Всеки велик Учител е същество от най-древната раса, наречена Бархите. Още оттогава Ми е позволено да отворя съществата отвътре. И още оттогава на всяка чиста същност подарявам радост, на всяка любяща дарявам душа, на всяка мъдра дарявам част от Своето безмълвие, от Своя безмълвен Дух. А на истинния дарявам безмълвие, подобно на Бездната.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #159 on: април 20, 2018, 08:38:20 am »
Ако живеете с Мене хиляда години

   Ако искате и вие да разберете милостта на Бога, трябва да живеете с Мене хиляда години, да ви уча и да ви проповядвам.
   Ако живеете с Мене хиляда години, ще познаете момент от скритата Ми древност. И този момент ще ви храни цялата Вечност. Който Ме люби, ще го науча да отстранява всички светове. Ще го науча да различава намеците на вятъра. Ще го науча да помага всякога по един скрит, но чист начин. Този начин е храната на  нетленната и постоянна съкровена радост. И за него няма да има предопределение. Той ще познае Любовта – състоянието на Вечността. И ще му покажа това, което е отвъд мрака.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #160 on: април 24, 2018, 08:46:25 am »
Моята Истина

   –Ами това, което Ти проповядваш, Истина ли е? – Не само че е Истина, но Аз живея в Истината, която е вечна и неизменна.
   Аз живея в Истината. Истината е една велика цялост, една велика и скрита организираност. Истината е едно мощно ядро. Тя е най-концентрираната точка в себе си. В Истината няма помен от желание. Желанието означава, че си взел време със себе си. Аз не нося време със Себе Си. Аз нося Вечността. Но Моята Истина отива и по-далече. Тя пробива Вечността и се завръща в Прасъществото. Що е Истината? Ето ви една Тайна. Истината е методът на дълбоката Древност. Истината е Мистерията на самата Древност. Тя е върховната неразгадаема Мистерия.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #161 on: април 25, 2018, 09:42:26 am »
Пазител на Зората

   Някои казват за Мене, че искам да заповядвам. Аз съм преживял и това време. Сега на никого не заповядвам. Казвате, че минавам за владика. И това съм преживял. И положението на цар преживях. Аз не искам да бъда нито владика, нито цар, нито майка, нито баща. Това оставих за хората. – Какъв искаш да бъдеш сега? – Аз искам да бъда служител на Бога.
   Бил съм и древен жрец. Живял съм в прачовечеството. Служил съм в древен, древен Храм. Служил съм и на себе си, и на Истината. Познавам божествената и магическа първичност на Атлантида. Още там разбрах, че Вечността може да живее и насред времето. Но дълбоко навътре в Духа всичко трябва да е пределно ясно. Познавам и Тайната на Зората, защото съм бил неин Пазител и тя Ме познава. Вие можете да кажете: – Ама дали това е Истина? – За Мене това е Истина, която е свързана с древни и магически познания, но те са заключени с 16 ключа.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #162 on: април 26, 2018, 02:39:40 pm »

Всичко видях и опитах

   Всичко видях и опитах и от всичко се отказах. Като опитах всичко в живота, отказах се от него, защото разбрах, че има нещо по-хубаво от преживяното и сега остава само едно: да служа на Бога.
   Всичко видях и в света, и зад него, и във вселената, и зад нея. Всичко опитах и Бог Ме опита. Всичко опитах и от всичко се отказах, защото с какво може да се замени покоят на безкрайността? Що е безкрайността? Прадревното море.  С какво може да се замени това Прадревно море, което е отвъд словото и мълчанието? С какво може да се замени нероденото? Нероденото е без смърт. Нероденото е без склонност. Роденото е склонно към смъртта. Аз съм роден в този свят като нероденото. Нероденото е Любов. Любовта е врата. Желанието е стена. Аз избрах вратата и сега искам да стана врата за вас.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #163 on: юни 07, 2018, 02:09:36 pm »
Аз метода съм го скрил

   В продължение на осем минути Аз мога да придобия толкова знания за слънцето, колкото ученият ще придобие за хиляди години.
   Ученият се движи по-бавно от скоростта на светлината. Аз не се занимавам със светлината. Аз имам по-дълбоки методи от всички учени на света. Казвам: Велик е методът на Истината, но е скрит. Кой е скрил Истината от вас? Ще ви кажа. Аз съм скрил дълбоката Истина от вас, защото ако ви дам нейния метод, вие ще развалите света. Някакъв си учен изследвал слънцето. Че как ще го изследва без метода? Аз метода съм го скрил.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #164 on: юни 08, 2018, 10:46:11 am »
Невидимият свят

   Невидимият свят е видим за Мене.
   Невидимият свят е отворена врата за Мене. В него живеят боговете и още много същества. Най-невидимият и скрит пазител на невидимия свят е Истината. Истината е специален огън, който прегражда видението на невидимия свят. Но Аз познавам невидимия свят, от него съм дошъл и в него живея. Аз познавам този изтребителен огън на Истината. Само тази Истина отваря вратата на невидимия свят. Този огън смущава всичко, което не е Истина.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #165 on: юни 11, 2018, 12:25:53 pm »
Мисълта на разумните същества

   Словото, което ви говоря, не е Мое. То е мисълта на разумните същества, които стоят зад Мене. Те не са едно-две. Те са хиляди и милиони. Това са идеите на Бога, на Вечния дух. Те минават през цялата Вечност.
   Словото, което ви говоря, е създадено от Мъдростта и дълбочината на милиони същества. Древни същества са дали дълбочината си на Моето Слово. Но преди всичко това една Прадревна Мистерия се е произнесла и тя е създала всичко, включително и всички езици и гласове. Тази Прадревна Мистерия е създала всичко. Тя е премълчала само себе си и затова съществата и боговете я търсят в безмълвие, но и в безмълвието тя е скрита. Но Аз я познавам.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #166 on: юни 13, 2018, 08:16:03 am »

Милиони същества Ме слушат

   Днес Аз проповядвам не само на вас, но на всички, които Ме слушат. Като казвам, че и други Ме слушат, Аз разбирам следното: вие сте антени и ако погледнете с окото на ясновидеца, ще видите, че сте свързани с много същества от невидимия свят, които Ме слушат чрез вас. Ако вие не ме разберете, те ще Ме разберат... Казвам: Милиони същества Ме слушат.
   Милиони същества Ме слушат от най-различни йерархии, защото в Словото Ми има окултни тайни от древните времена. Който се домогне до окултните тайни на Моето Слово, той ще може да отключва скрити врати, врати към други светове. Но човекът трябва да е узрял в духа си за тайните на това Слово.


Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #167 on: юни 15, 2018, 05:45:05 pm »
Обиколил съм всички слънчеви системи

   Ходили ли сте по всички слънчеви системи да видите колко хора живеят там, да видите как живеят? Ще Ме питате дали съм ходил Аз. Ходил съм, обиколил съм всички слънчеви системи.
   Обиколил съм всички слънчеви системи и казвам: само безпределното е постоянно. Но все трябва да се научите на нещо – да бъдете цялостни. Що е целостта? Бог в човека. Само този цялостният човек умее да служи на безпределността. Такъв е всеки Мой истински ученик. Той носи в себе си атмосферата на Истината. С него ще обикаляме заедно и в говоренето си , и в безмълвието си. Такъв ученик е разбрал, че всичко е безгранично.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #168 on: юни 16, 2018, 11:59:04 am »
Само един велик Учител

   Не тъжете за злото в света. На ученика не е позволено да критикува ония постановления на природата. Той няма право да се произнася върху нещата. Той трябва само да констатирва фактите. Само един Учител, който е завършил своята еволюция, минал по този път, той има право, той може да се произнася.
   Само един велик Учител може да се произнася за същността на нещата, защото той може да прониква в дълбините на нещата. Той има в себе си любяща душа и дух неведом. С душата прониква във Вечността, а с духа – в Безкрайността. Един велик Учител говори от позицията на своя древен опит. Учителят – това е опитът от милиарди години.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #169 on: юни 18, 2018, 11:23:23 am »
Древното Лице на едно незнайно Начало

   Един е Учителят в света. Този Божественият Учител вие ще Го научите. Той постоянно слиза и възлиза в света. Слиза и възлиза! Когато Го обичате, Той слиза при вас...
   Аз съм древно Лице на едно незнайно Начало. Аз живея в скрита дълбочина. Недокоснат съм от външни светове, но понякога слизам при тях. Аз съм Свещеният смисъл на живота. Това, което търсите, е в Мене, защото един е Учителят в света, но скрит и явен.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #170 on: юни 19, 2018, 07:23:03 am »
Има нещо по-дълбоко

   И който пише много книги, Мъдростта не е там. Има нещо по-дълбоко. Аз го опитах, Ако човек не го научи, всичко е напразно.
   Има нещо много по-дълбоко от света, от тъмнината и светлината.И Аз го опитах. То се случва в Тайната на един величествен Мрак. И в този Мрак трябва да събудиш себе си, своята древност. Този величествен Мрак опитах и казвам: Мракът е среща със собствената ти древност.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #171 on: юни 20, 2018, 10:56:31 am »
Аз съм се оградил с диамантена стена

   Едно нещо помнете: Аз съм заобиколен с една диамантена стена спрямо света, а спрямо горе съм отворен!
   Аз не участвам в света. Аз само присъствувам. Този свят е градина на ада и затова съм се оградил с диамантена стена. Този свят не е Мой и затова Аз съм само гост. Аз си имам собствен Храм. Но трябва да се слеете с Бога, за да ви поведа към Себе Си.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1

Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #172 on: юни 21, 2018, 01:26:41 pm »
Аз съм минал през най-лошите условия

   Сега Аз ви говоря от толкова години в България, минал съм през най-лошите условия, опитал съм ги...
   В най-лошите условия е скрит Бог и ако ти си буден, ще изтръгнеш Бога. Аз съм минал многократно през най-лошите условия и казвам: ако ти имаш Любов, ще изтласкаш злото в собственото му небитие. Това е за този, който е отдаден на своята вечна цел. Това е за този, който познава своя вътрешен Храм. Който е издържал и на най-лошите условия, става огън и вода. Той става огнено дихание и жива вода и тогава той се съединява с Моя вътрешен Храм.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #173 on: юни 23, 2018, 10:44:18 am »
Аз пребъдвам в него

   Учителят трябва да пребъдва в ученика си и ученикът – в своя Учител.
   Учителят живее тайно и явно в Своя ученик. Ученикът, който устройва живота си по неведомата Божия Воля, става част от Мен и Аз пребъдвам в него. Истинският ученик е от особен род, той е от духовен род. Той е разрешил въпроса на въпросите. Той е намерил своя Учител, защото Го е пожелал в своята дълбочина. Той Го е пожелал повече, отколкото собствения си живот.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #174 on: юни 24, 2018, 10:06:39 am »
Вратата на Моя Храм се отваря

   Когато ученикът придобие способността да се смалява и да се разширява по свое желание, той се слива с Учителя си и става едно с Него.
   Ученик, който владее смаляването, придобива своя Учител отвътре. Смирението е законът на смаляването. Чрез смаляването вратата на Моя Храм се отваря. Смирението е сила и умение. То е силата на проникването и умението да възприемеш Учителя. Смирението е движение навътре, в сърцевината на Учителя. В този скрит център е Храмът на Учителя. Тук Той живее и се наслаждава на всичко, което става на повърхността.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #175 on: юни 26, 2018, 07:54:11 am »
Може да стигне до Моето дъно

   Аз съм дълбоко море. Който се опита да влезе в Мене, ще се удави.
   Аз съм дълбоко море. Само този, който има вдъхновена Любов, може да стигне до Моето дъно. Аз имам милиони очи, с които те наблюдавам. И ако ти си непоготвен за Мен, не влизай в Моето море. Дълбоко море е Моят Храм, Моята Безкрайност. За неподготвения Моята Безкрайност е фатална.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #176 on: юни 28, 2018, 10:33:50 am »
Аз съм дълбока река

   Аз съм голяма, пълноводна река, която никой не може да подпуши. Турите ли ѝ бент, ще дойде наводнение, което ще завлече бента и водата ще залее цялата местност.
   Аз съм дълбока и преизобилна река. Моята река тече във всички посоки. При Мен можеш да пристъпиш само по един начин. Това е един дълбоко съкровен начин. Иначе ще се удавиш. Моето пълноводие е мощната енергия на Бога. Тук, в тази енергия, само чистият Дух оцелява. Аз не съм приспособим към хората, а само към Истината. Аз храня Истината и тя се храни от Мен.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #177 on: юни 30, 2018, 01:54:00 pm »
На всичко страдащо мога да помогна

   И Аз съм готов да помогна на всички, които страдат. Аз ще отнема 50% от вашите мъчнотии.
   На всичко страдащо мога да помогна, ако то съумее да Ме привлече. Но аз съм и много строг. Не лекувам страданието на този, който е неподготвен, защото в страданието е скрита несътворената част на човека. И понеже обичам човека, не го лекувам, защото не искам да му отнема несътвореното. Ако помогна на такъв човек, той ще стане обречен, ще вижда само света.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #178 on: юли 06, 2018, 04:04:04 pm »
Те не ме познават

   Като казвам, че съм дошъл от слънцето, вие мислите, че това е мъчна работа.
   Слънцето е Мой дом. Вселената е Мой дом. Тайната е Мой дом. Но Аз съм само гост на слънцето, на Вселената и на Тайната. Те не Ме познават.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 875
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Беинса Дуно
« Reply #179 on: юли 07, 2018, 03:58:45 pm »
Да им посоча правия път

   Аз дойдох в България да кажа на българите Истината, да им посоча правия път. И вместо да Ме послушат, те ме наричаха с различни епитети: лъжец, самозван пророк и др. Като се върна на слънцето, ще взема със Себе си всички епитети, там да напиша книга с бележки и впечатления от прекарването Ми в България. От Моята книга ще зависи бъдещето на България и на българския народ.
   Аз не разрешавам въпросите на българския народ. Аз водя хората в Истината и когато познаят Истината, те ще открият Бога. По-важно е да откриеш Бога, отколкото да разрешиш всички въпроси в живота. Това, което ви казвам, е правият път. Другото е тщеславие.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.