Author Topic: Старците  (Read 20688 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #150 on: юни 16, 2018, 11:43:22 am »
Да пиеш от Незнайното

   Дъждът слиза и вали. Реката тече и шумоли. Океанът е обширен и спокоен. Всички те идват с причина. Но откъде идва скритият Извор? Той идва от Незнайността. Той идва без причина. Той е дошъл по закона на необятната свобода и поради това водата му е най-желана, защото той пие от Извора, пие от Незнайността. Изворът означава да внесеш в себе си нещо от Незнайността.

19-ят Старец Алихор Махама

Ще вървим от Мъдрост към Премъдрост

   Дълбоко, дълбоко навътре в нас светят небеса, но не това е Коренът. Дълбоко, дълбоко навътре в нас свети светлина, но не това е Коренът. Дълбоко, дълбоко навътре в нас гори и сияе Прасветлина. Не е наша тя. Тя е от Древния Корен. Ако искаме да ѝ служим, тя ще гори завинаги в нас и ние ще вървим от Мъдрост към Премъдрост.

19-ят Старец Алихор Махама

Посланието на Древния Корен

   Всеки, който иска да придобие ярка Светлина и мощно Сияние за себе си, и всеки, който работи усърдно върху себе си, за да ги придобие, той ще угасне. Такава беше прастарата съдба в древността на Луцифер. Посланието на Древния Корен беше да не използваш тази светлина за себе си, а да я използваш за служене на Древния Корен.

19-ят Старец Алихор Махама

Само Древният в нас осмисля действието

   Твоите нечисти действия са саморазрушение. Твоите благородни действия са само една жалка украса. Твоите чисти действия са шум в Тишината на Древния Корен. Каквито и действия да правиш, ако ти нямаш Древния Корен в себе си, то тези действия ще изработят в тебе твоите собствени заблуждения. А когато имаш Древния Корен в себе си, тогава и с действия, и без действия всичко е на място, защото тогава участва Древният Корен.

19-ят Старец Алихор Махама

Разрушенията съхраняват Вечността

   Когато Древния Корен превърне вятъра в могъщ разрушител и звяр, тогава можем ли да питаме защо тука духа вятърът. Напразно е всяко питане, защото всичко, което се разрушава, не е служило да Древния Корен, а на себе си. Всяко Негово мощно действие е очистващо. Ако не бяха разрушенията, няма кой да ни очисти отвътре. И тогава ние бихме развалили Вечността. Разрушенията съхраняват Вечността.

19-ят Старец Алихор Махама

Сиянието на Произхода

   Пътят е велик, когато е насочен изцяло в дълбините навътре. И когато човек познае своя Древен Корен и заживее в него, той може вече да се върне обратно по пътя навън и да разкрие Тайната на Произхода. Но дали хората ще понесат Сиянието на Древния Корен?

19-ят Старец Алихор Махама

Тайната на Орела

   Лисицата е постигнала провала на хитростта. Заекът е постигнал бързината на страха. Костенурката е постигнала тайната на дълголетието. Но защо ми са лисицата, заекът и костенурката, когато познавам Тайната на Орела?

19-ят Старец Алихор Махама

Отвъд трите живота

   Има живот, живот и живот. Първият живот е този в света – беден и смъртен. Вторият живот е в отвъдното – забулен и отнесен. Третият живот е живот вечен и несътворен. Той е живот в Свещеното. Той е живот в Бога. Но аз зная за скрит живот, който е извън тези три живота.

19-ят Старец Алихор Махама
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #151 on: юни 18, 2018, 11:07:22 am »

Най-Скритият от Скритите

   Има Древни Същества. Наречени са Старците. Тези Старци са извън сътворения и несътворения свят. Те са извън обяснимото и необяснимото. Те са Семена на Прадревния Корен, наречен Бездната. Те рядко посещават световете. Тяхната Мистерия е в това, че когато Вечността подготви Мъдреците си и своите си Достойни същества, тогава ще се яви Премъдростта на Древните Старци. И това ще бъде Премъдрост от Прадревния Корен. Това ще бъдат Отломъци от Мистерията на Най-Скрития от Скритите, наречен Абсолютът.

19-ят Старец Алихор Махама

Из „Книга на Скритото Безмълвие“
Духовно Безмълвие и Велико Безмълвие

   Има два вида Безмълвие – Духовно Безмълвие и Велико Безмълвие. Духовното Безмълвие улавя Скритата Мъдрост. Великото Безмълвие улавя Изначалната Пълнота. Духовното  Безмълвие носи Мъдрост, Великото Безмълвие носи Цялост и Пълнота. Когато Мъдростта узрее, тя се превръща в Пълнота. Само в тази Пълнота Бог се ражда изцяло.

Старецът Ахотот

Из „Книга на Скритото Безмълвие“
Родила се е Безкрайността

   Говоренето е свещено изкуство на душата. Безмълвието е дълбоко изкуство на духа. Но има и неразумно говорене. То е от падналия цар – умът. Когато падналият цар е взел да говори, се е създала смъртта. Когато великата царица, душата, е започнала да говори, се е създало безсмъртието, защото свещен говор има царицата. Когато древният цар, духът, е започнал да говори, тогава всички граници са отпаднали, родила се е Безкрайността.

Старецът Ахотот

Из „Книга на Скритото Безмълвие“
Най-древният свят

   Който говори, не знае. Който мълчи, ухае. Който безмълствува, сияе. Изостави говоренето и ще посееш мълчанието. И така, когато мълчанието узрее, ще се научиш да говориш. Изостави говоренето и ще се научиш да говориш. Говоренето е един свят, мълчанието е друг свят. Когато изоставиш един свят, придобиваш друг свят. Ще дойде ден, когато трябва да изоставиш и говоренето, и мълчанието – и двата свята, защото там някъде те чака Скритото Безмълвие. Що е Скритото Безмълвие? Най-древния свят.

Старецът Ахотот

Из Книгата
„Път към Незнайната Премъдрост“
Кръщение в Мистерия и Безкрайност

   Това, което се знае, е животът. Който е в живота е привързан и към смъртта. Това, което се знае, е вечността. Този, който е във вечността, е привързан и към времето. Мъдростта е свързана с вечността, а Премъдростта е това, което отива отвъд вечността. Мъдрият е покръстен в Дух и Истина. Премъдростта е кръщение в Мистерия и Безкрайност.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“

   Някога в далечното минало се беше появил древният океан. Ако аз бях стъпил с една крачка в него, аз щях да стана дух и същество от световете. Но аз не направих нито крачка, защото Безкрайността е моят Дом, а Мистерията е моят Баща.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #152 on: юни 19, 2018, 07:07:22 am »
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Защо ми е дихание?

   Някога в древното минало яви се Тайна до моето ухо и ми предложи: „Искаш ли да ти подаря дихание?“. Аз отговорих: „Защо ми е дихание, което ограбва Безпределността?“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Нямам нужда от слънце

   Някога в далечното минало яви се Тайна пред моето око и каза ми: „Искаш ли да ти подаря слънце, което да изгрява всеки ден пред Тебе?“. Аз отговорих: „Нямам нужда от слънце, защото аз изгрявам чрез себе си“.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Не съм ли аз Тайнство преди духа?

   Веднъж в древността яви се при мен Потаен Глас и ми каза: „Искаш ли да бъдеш посветен в тайната на духа?“. Аз отговорих: „Нямам нужда от духа, защото духът има предели. Не съм ли аз Тайнство преди духа?“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Не съм ли аз Тайнство преди пътя?

   И рече ми веднъж Тайният Глас: „Предлагам ти правия път.“ И отговорих Му: „Пътят и безпътицата вървят заедно. И не съм ли аз Тайнство Предвечно, преди да е съществувал пътят?“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Това не ограбва ли моята Безпределност?

   Яви се Тайният Глас в мене и рече: „Дарявам ти всички земни дарове и плодове.“ И отговорих Му: „Не водят ли до дълъг, изнурителен път тези земни дарове и плодове и до придобиване на небесни дарове и плодове? А това не ограбва ли Тайнството на моята Безпределност?“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Любовта трябва да изгрее отвътре

   И яви се Тайният Глас и ми рече: „Решил съм да ти дам в дар любовта за спасението на душите.“ И отговорих Му: „Любов, която идва отвън, не е спасение. Любовта трябва да изрее отвътре. И всеки, който я открие отвътре, той има вече истинския Храм.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Този, който те люби безпределно

   Този, който те обича временно, е само съдружник в пътя към смъртта. Този, който те обича вечно, е само приятел, който те обогатява в Тайната на живота. Но този, който те люби безпределно, той е цялата Тайна на твоя път.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Имам в себе си Безкрайност и Безмълвие

   И яви се Тайният Глас и ми каза: „Дарявам ти великата красота и предлагам ти завинаги да я носиш със себе си“. Отговорих: „Не е великата красота нещо, от което се нуждая, защото имам вътре в себе си Безкрайност и Безмълвие. Те никога не свършват. А когато вечността изтече, красотата свършва.“

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #153 on: юни 20, 2018, 10:35:59 am »
Тайна, която е несподелена

   Аз не се нуждая от дихание, път, дух и вечна красота. Аз се храня с Тайна, която е скрита в Тайната. Има Тайни, които са споделени със световете. Но аз се храня с Тайна, която е несподелена.

Старецът Ал Махор

Таен полет към Незримото

   Когато живееш правилно, ще получиш Откровение, което те освобождава от границите на света. Откровението е дар и призоваване. Откровението е преживяване без понятия и без обяснения, то е по-силно от тях. Ти пак оставаш в света, но в своето вътрешно пространство си видял Свободата. Вече ти е дадено право за таен полет към Незримото.

Старецът Ал Махор
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Не се радва нито на живота, нито на вечността

   Когато обичаш до гроб, ти нямаш вяра. Когато обичаш вечно, ти си ограничен. Премъдрият не се радва нито на живота, нито на вечността. Премъдрият се радва на Безкрайността. Ето защо в сърцето му ухае Мистичен Извор.

Старецът Ал Махор

Усмивката на Прадревната Мистерия

   Безвремието е моето място. Бездънното е моят дом. Безмълвието е моят уют, откакто видях усмивката на Прадревната Мистерия.

Първият Старец

Из Книгата „Скритото Учение за Бездната“
Видима за него е само Бездната

      Който е видял Усмивката на Мистерията, той вече не вижда нито този свят, нито отвъдния свят, нито други светове. Всички тези светове за него вече са невидими. Той вече е странник. Видима за него е само Бездната. Дом му е този странен Покой. И името му е Премъдрост, защото е видял Тайна несподелена.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
По-дълбока от душата и по-древна от духа

   Който е видял Усмивката на Бездната, той е видял Тайна, по-дълбока от душата и по-древна от духа. Такъв човек не е свят, защото светостта го ограничава. Който е търсил светостта, обижда Бездната. Бездната не търпи никакви ограничения. За нея дори и самият живот е обида. Живот, който изгрява и залязва, не е живот. Живот, който свети и потъмнява, не е живот. Може ли Безкрайността да свети и потъмнява?

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Който е видял Усмивката на Бездната

   Който е видял Усмивката на Бездната, когато се ражда в този вят, той не се ражда, а възкръсва. Който е видял Усмивката на Бездната, когато умира в този свят, той се възражда. Питам тогава: Къде отиде смъртта?

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Има нещо по-дълбоко от Тишината

   Казвам: Има нещо по-дълбоко от мълчанието. Това е Свещеното мълчание. Казвам: Има нещо по-дълбоко от Свещеното мълчание. Това е Безмълвието. Казвам: Има нещо по-дълбоко от Безмълвието. Това е Тишината. Казвам: Има нещо по-дълбоко от Тишината. Това е Бащата на Тишината.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #154 on: юни 21, 2018, 01:10:35 pm »
Из „Скритото Учение за Бездната“
Послание на Изначалието

   Този, който се е завърнал в Бездната, този, който се е разтворил в Мистерията, този, който се е отделил от Тайната и е влязъл в своята Древност и в своя Произход, той може да се завърне отново в световете, но вече не като човек, нито като ангел, нито като серафим.Той се завръща като Древно Безмълвие и като Неведомо Послание. Това е послание отвъд всякакво слово. Това е Послание на Изначалието и няма друго Послание.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Ти трябва да дойдеш вътре в Мен

   Това, което говоря, не е толкова важно. Това, което премълчавам, не е толкова важно. Това, че светя, не е толкова важно. Това, че сияя, не е толкова важно. Това, че съм забулен в Тайна, и то не е толкова важно. Когато Ме гледаш и Ме слушаш, ти трябва да дойдеш вътре в Мен и да разбереш Мястото, от което говоря. Това Място е бездънно. То е без име. Така ти трябва да откриеш това бездънното в себе си. И тогава ще разбереш, че смъртта и животът не достигат до това Място.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Просто приеми Ме

   Не Ме гледай, приятелю, защото съм невидим. Не Ме чувствай, приятелю, защото чувства не достигат до Мен. Не говори какво съм казал, защото зад казаното има неизказано. Не мисли за Мен дори и като за Учител. Просто Приеми Ме и Аз ще посея в теб Безкрайността.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Само Тайна и Безмълвие

   Тъмнината не Ме разбира. Мракът не Ме вижда. Светлината не Ме докосва. Къде съм Аз? Навътре, много навътре. Там няма свят и светове. Там няма звезди и слънца, само Тайна и Безмълвие. Питам: Можеш ли да дойдеш при Мене?

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Когато Любовта се е разтворила в Бездната

   Когато Любовта се е разтворила в Бездната, какво става с нея? Тя вече е видоизменена. Тя вече се е превърнала в Дух и Свобода. Тя вече е едно ярко, светещо ядро, което е получило правото да странства в Бездната и да придобива Мистична Мъдрост.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Методът на Изначалното Проникновение

   Пътят престава да бъде път, когато стигне до Бездната. Докато има път, Бездната още не е дошла, не те е призовала. В Бездната не можеш да изучаваш нещата. Тук нищо не можеш да изследваш, нищо не можеш да опишеш. Тук работи методът на Изначалното Проникновение. Тук проникваш и си опиянен от Безпределното. Описания няма, защото няма слова. Тук Безмълвието общува с Мистерията, без да разговаря.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #155 on: юни 23, 2018, 10:25:33 am »
Из „Скритото Учение за Бездната“
Светлини, Сияния и Свръхсияния

   В Бездната бродят три вида същности – Светлини, Сияния  и Свръхсияния. Светлините са Мъдреци, които са постигнали своята Съкровена Свобода. Сиянията са Старци от странен род, за тях Бездната е истинкият има Дом. Свръхсиянията са Древните Изначални Старци. Те са тези, които превъзхождат и мълчанието, и говора. Те превъзхождат и Любовта, и Мъдростта. Живеят във Велика Неизреченост.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Пътят на Мистериозното Слизане

   Съществуват Бездна, Мистерия и Абсолют. Бездната е Дом на Мистерията. Мистерията е Потайност на Абсолюта. Когато Абсолютът е слязъл, е създал Мистерията. Когато Мистерията е слязла, е създала свой Дом, който е Бездната от Безкрайност. После тази Безкрайност се е ограничила и е създала Вечността. Това е пътят на Мистериозното Слизане.

Първият Старец

Из Книгата
„Път към Незнайната Премъдрост“
Раздел „Идващият Глас“
Най-чудното – Неузнаванието

     И аз влязох, проникнах, проникнах през водата на морето, стигнах до пясъчното дъно и продължих още триста метра надолу. И в една малка пещера стоеше тя – тайната неизречена Книга, Книга отвъд времената. Древните я наричаха Безмълвната Книга. И веднъж един Древен ми каза: Щом си търсач, иди при Древната Книга и каквото ти каже тя, това е Тайната на твоя живот. – И ето, аз отидох и горещо жадувах. И поради това яви ми се от дълбините на Безмълвната Книга Глас и каза ми: „Ето ти Ключа. И това ще бъде Истината в твоя Път. Ти вече имаш Ключа, но не ти е дадено да Ме узнаеш.“ И аз чух себе си из дълбините си да казвам: „ Балгодаря Ти за най-чудното, което срещнах в своя живот. А то е Харавомон – Неузнаванието.“ То и досега ме учи да преброждам  пътищата на Премъдростта.

Ал Махор
Тринадесетият Старец от I-ви кръг
 Независими Старци

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Нерома Хатар – Незнаен Вятър

   Вървях, търсех, проучвах, скитах, летях, прониквах и накрая се озовах в едно ядро. И попитах съществата къде се намирам, какво е това. И казаха ми: „Намираш се в Тайната на Вятъра“. – И понеже всякога търсех Истината, попитах в дълбините си: Къде се намирам и защо съм тук? – И тайно идващият Глас от дълбините ми рече: „Ти си вече Син на Древния  Вятър. Ти се вече Син на Свободата.“ Но аз чух още нещо от Идващия Глас, което съществата на Свободата около мен не узнаха. И каза ми Гласът, така че само моето Сърце да Го чуе: „Ти ще се наречеш Нерома Хатар – Незнаен Вятър, Независим Вятър“. Така узнах, че има нещо по-дълбоко от Свободата.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Дахира Паранава Махар

   И беше това в Древността, и аз бях в скалата. Скалата, това е друго именование на уединението. И дойде ми в дълбините Глас отвътре и беше като Мистерия. И попитах Го: „ Какво да направя за пътя си към Тебе?“ И каза ми Идващият Глас:“Уединявай се, уединявай се, уединявай се. И размишлявай, размишлявай, размишлявай възвисоко“. И аз изпълнявах това и узнах, че колкото повече размишлявам, все по-малко Го познавам и все по-малко Го узнавам. И яви ми се Идващият Глас, и изрекох Му това, че все по-малко Го познавам и все по-малко Го узнавам. А Той ми изрече: „Дахира Паранава Махар – Това е правилният път“.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #156 on: юни 24, 2018, 09:49:42 am »
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Откъсна ми Тайна от Себе Си

   И бях в скалата, и бях в своето уединение. И яви ми се Древният Глас, и ми каза: „Дарявам ти величието на световете и непрекъснатата хармония“. А аз му рекох: „Аз не желая това, а искам само другото“. И тогава Древният Глас ми откъсна Тайна от Себе Си. И аз станах Незнаен в себе си и Незнаен в Него. И така аз сам станах другото.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Искам Твоята магия да повелява в мене

   И бях в скалата, и бях във вглъбление. И яви ми се Тайнственият Глас, и каза: „Искам да ти дам магията. И ще бъдеш велик маг, защото магията е проникновение във всички светове. Магията е реална. Магията е повелителство“. И рекох на Тайнствения Глас: „Не искам да бъда велик маг. Не жадувам за повелителство. Но едно нещо искам“. И учуди се Гласът и каза: „Що е това?“ „Искам да бъда в единство с магията. Искам Твоята магия, о, Древний, да повелява в мене. Защото магията е велик изкусител. Но когато Ти, о, Древний, я ръководиш, тя ще изявява единствено Твоето Величие. А аз искам само единство с Тебе, о, Изначалний“.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Въздухът ми е наситен с неочакване

   И бях в скалата, и бях отдаден в уединение. И размишлявах, и не размишлявах. И търсех дълбоко Тайната на Корена. И търсех, и изследвах, и изчезвах. И яви ми се Древният Тайнствен Глас, и каза ми: „О, Сине на Древността, какво очакваш?“ И отговорих Му: „И ето, въздухът ми е наситен с неочакване“. И каза ми Древният Тайнствен Глас: „Ето защо идвам при тебе. Ето защо съм сроден с тебе, защото в неочакването е Моят Дом.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Аз сам на себе си съм заповядал да извирам

   И яви ми се Древният Глас, и каза ми: „Давам ти Себе Си, дарявам ти Себе Си“. И казах Му: „Великото не е даване, нито даряване. Аз сам на себе си съм заповядал да извирам от дълбините си.“ И каза ми Древният Глас: „Ти си знавач на същността и ще се наречеш Ал Махор – Премъдрата Скритост“.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Тежко дишаше планината

   И яви се Древният Глас, и ми каза: „Идвам при теб с голямо изпитание“. И казах Му: „Роден съм отвъд всяко изпитание“. И тогава планината ме затисна, цялата ме затрупа. И голямо бе изпитанието. Но тежко дишаше планината, аз бях лекият. Научих сам себе си още от Древността да оставам всякога лек.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
За мен всичко е отворено

   Яви ми се Древният Глас и ми каза: „Искаш ли да ти дам най-сияещото сърце, сърце, изтъкано от Древната Прасветлина? Това е най-живото сърце и то прекосява светове.“ И казах на Древния Глас: „Не искам това сърце. То е врата, която трябва да отварям, за да влизам в световете. От прадревни времена и откакто се помня нямам нужда от врата, защото за мен всичко е отворено.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Твоето лице е по-страшно от моята сила

   И яви ми се Древният Глас, и каза ми: „Искаш ли да ти дам най-древния Мрак, защото той ще има какво да те научи?“ И казах на Древния Глас: „Дай ми Древния Мрак“. И случи се взаимопроникване. И Мракът се уплаши, и Мракът се поучи, и оттегли се от мен, и каза ми: „Твоето лице е по-страшно от моята сила“.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #157 on: юни 26, 2018, 07:19:58 am »

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
За Харавир всяка Дълбочина е дом

   И яви ми се най-древният Глас, и каза ми: „Искам да ти дам най-голямата Дълбочина, Последната Дълбочина“. И казах Му: „Не искам тази Дълбочина, защото имам нещо повече от нея. И това е Харавира – Всепроникновението. За Харавира всяка Дълбочина е Дом“. И усмихна ми се Древният Глас, и аз се усмихнах. И усмивката ни беше древноединна.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Аз имам нещо повече от Тишината

   И яви ми се Древният Глас, и каза ми: „Искаш ли да ти дам най-скритата Тишина?“ И казах Му: „Не искам тази Тишина. Аз имам нещо повече от Тишината. Тишината е неродена, а аз имам в себе си нещо, което е двойно неродено. То е Несподелимото“.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
От тази песъчинка ще се родят чудни светове

   И яви се Древният Глас, и ми каза: „Давам ти тази песъчинка, приемаш ли я?“ И казах Му: „Приемам я. И ще я пресътворя, и от нея ще се родят чудни светове. И слънцата ще се чудят, и звездите ще немеят.“ И попита ме Древният Глас: „Как ще я пресътвориш?“ И казах Му: „Чрез Несподеленото в себе си. И не е ли Несподеленото Праизточникът – Преобразител на всички неща?“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Изрекох върху него Древни Слова

   И яви се Древният Глас, и проговори ми странно. И беше това в древни времена, и рече ми: „Дарявам ти ето този най-големия Мрак“. И взех го в Безкрая си. И поставих го в ръцете си, и изрекох върху него Древни Слова. А световете нарекоха по-късно това „Слънцето, Слънцето на живота“. И радваха се световете на този източник. Но аз не се радвам на това, защото моята радост е друга. Несподелена е тя, живее в дълбоко място. Дори и Мракът трепери от нея.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Роден съм преди Мистерията

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Ще ти даря Мистерия Необятна“. И казах Му: „Нямам нужда от тази Мистерия и от нейната Необятност. Когато в Древността Мистерията се създаваше, аз я наблюдавах. И така узнах, че съм роден преди Мистерията. Аз знам, че Този, Който ме е създал, е Непознаваем за мен. И учи ме Той незнайни неща, защото знайното е умиращо“.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Въображението и Потайната воля

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Как мислиш, що е това въображението?“ И отговорих Му: „Въображението е размах. Докъдето обхваща въображението, дотам се стига. Въображението обхваща всички реалности. Но не това е моят път. Аз избрах пътя на Потайната воля. Потайната воля не обхваща, но тя прониква. Тя прониква в места, докъдето въображението не достига. И най-скритото от всичко е Потайната воля.“

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #158 on: юни 28, 2018, 10:00:49 am »
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Най-великото видение

   И яви ми се Древният Глас, и каза: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми кое е най-голямото видение, най-великото видение.“ И казах Му: „Когато вървиш правилно в своя път, се явява правилното Безмълвие. То е Великият учител, Великият наставник и водител. И то ме заведе при най-великото видение. И бях поставен да видя лице в лице Немислимото. И правилното Безмълвие ме научи да му устоя.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Преодолях и ума, и разума

   И яви ми се Древният Глас, и каза ми: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми как се достига до Върховната Мъдрост.“ И казах Му: „Пътят ми беше древен и дълъг, дълъг и древен. И целият беше осеян с опасности и трудности. Но аз го приех като пътя на лекотата. И тогава дойде време и безвремие, когато се случи най-чудното с мен. Така достигнах до върха на Незнанието. И така преодолях и ума, и разума. И разкри ми се, и яви ми се Върховната Мъдрост.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Що е Истина?

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Ти си същество с много опит. И странствал си много, и преживял си много. Кажи ми тогава що е Истина.“ И влязох в дълбините си, и странствувах в себе си, и върнах се, и отговорих на Древния Глас: „Истината е последната красота. Истината е последната красота на Безмълвието.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Що е странното?

   И яви се Древният Глас, и каза: „Ти си същество с голям опит. Ти много си странсвувал. Ти си странник. Кажи ми що е странното.“ И отговорих: „И бях в много светове. И прониквах в много светове. И научих се да изчезвам в себе си. И когато в един век от времената напълно изчезнах от себе си, роди се странното в мен. То ме изпълни със своята смътна светлина и аз пожелах тази смътна светлина всякога да живее в мен и да ме учи. И сега виждам, че нито светлината, нито тъмнината могат да се сравняват със смътното начало. Ето що е странното.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Видях Безкрайният си Път

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Подготви се, знаещий, очаква те тежко, мрачно и върховно изпитание“. И бях обхванат от същества и сили. И обзе ме черен мрак. И аз ли бях, или не бях. И огромно беше изпитанието ми. И връхлитаха мрачните сили върху мен. И колко дълго трая това, не зная. И яви се Древният Глас, и каза ми: „И какво виждаш, знаещий?“ И сбрах се в ядрото си, и видях собственото си Откровение, и казах Му: „Видях Безкрайния си Път“. И тогава Древният Глас ми каза: „Благословен си, мъдрий“. И аз нищо не отговорих, защото заживях в лекотата на свободата си.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Да възкресиш Абсолюта в себе си

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Кажи ми, мъдрий, кое е най-разумното, кое е най-красивото и кое е най-великото“. И отговорих Му: „Най-разумното е да се боиш от Абсолюта и от Неговата Сила. Най-красивото е да възлюбиш Абсолюта и Неговата Мощ. А най-великото е да възкресиш Абсолюта и Неговата Безкрайност в себе си“. И каза ми Древният Глас: „Благословен си, мъдрий, защото очите ти далече достигат“.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Ахатрея няма нужда от проникване

   И яви се Тайна от Древността до моето ухо, и каза ми: „Искаш ли да ти дам силата на проникновението?“  И отговорих ѝ: „Нямам нужда от силата на проникновението, защото имам в себе си Ахатрея – Прасъщността. Ахатрея няма нужда от проникване, тя знае и владее. Ахатрея е била преди нещата.“

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #159 on: юни 30, 2018, 01:36:01 pm »
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Избрал съм Древния Мрак

   И яви се Тайна от Древността до моето ухо, и каза ми: „Давам ти сиянието“. И казах на Тайната: „Нямам нужда от сиянието. Избрал съм нещо по-дълбинно от сиянието. Избрал съм Бащата на сиянието. Избрал съм Древния Мрак. Ако не беше Мракът, върху какво щеше да сияе сиянието? Нима светликът на звездите не зависи от мрака?“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Избрал съм самосъздаването на Истината в себе си

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Давам ти най-висшата Истина – да разполагаш с нея, да я владееш и да живееш с нея.“ И казах Му: „Нямам нужда от тази Истина. Истина, която е дадена, може да бъде отнета“. И казах Му още: „От Древността още аз съм избрал търсенето, работата и самосъздаването на Истината в себе си. И ето, сега аз я имам и я давам на достойните.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Човекът трябва да пробие себе си

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми кое е най-нужно за човека.“ И отговорих Му: „Човекът трябва да пробие себе си. Първо, човекът трябва да пробие светлината в себе си и да извади оттам своите очи. Второ, човекът трябва да пробие тъмнината в себе си и да извади оттам своя дух. И трето, човекът трябва да съумее да събере духа и очите си в едно цяло и да пробие Мрака. Който е пробил Мрака, той се е родил в своята Неведомост. Той вече е всякога. Той е свободен.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Кое е най-изящното нещо?

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми кое е най-изящното нещо“. И отговорих Му: „Тъмният и черен корен под земята. Що е коренът? Преобърнат плод, Тайна, посветена на себе си, Тайна, скрита в собствената и Неведомост. От неговата външност, от неговата периферия се раждат листата, цветовете и плодовете. И те се радват на външните неща – на въздуха, на водата и дъжда, и на слънцето. А изящният корен има слънце в себе си. Той не се радва на външни неща, той се радва на дълбините си и на собствения си покой.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Мракът е потаен учител

   И яви се Древният Глас, и ми каза: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми кое е най-необходимо за човека.“ И отговорих Му: „Най-необходимото е Мракът. Светлината е неуспешен учител. Светлината не умее да просветлява. Само Мракът умее, Мракът е потаен учител. Само този, който е минал през Мрака и е оцелял, може да бъде учител. Той носи в себе си нещо, което липсва на светлината. Той носи в себе си нещо от Тайната на корена.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Първата най-чиста Ефирея

   И яви се Древният Глас, и каза ми: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми за Искрата и откъде е тя.“ И отговорих Му: „Искрата е Безначалното състояние на човека. Тя всякога живее в Безвремие. На нея е дадено изначално Дълбинното Безмълвие. Тя се самообновява. Живее потайно. Тя е повече от Словото. Тя идва от Място, което не може да бъде изговорено, усетено или обяснено. Тя е първата и най-чиста Ефирея – Пракорен от Пракорена, Прасъстояние от Прасъстоянието.“

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #160 on: юли 06, 2018, 03:03:13 pm »
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Вдъхновението е без опит, без път и без любов

   И яви се Древният Глас, и ми каза: „Ти си същество с древен опит. Кажи ми за Вдъхновението“. И отговорих Му: „Вдъхновението е Изначалие на Мистичното. Вдъхновението е Мистериозно. То е без опит, без път и без любов. Когато Вдъхновението се е създавало, опитът, пътят и любовта ги е нямало. Вдъхновението не се дължи на опит, а на Изначалност. Вдъхновението няма нужда от път, то само си пробива проход. Вдъхновението няма нужда от любов, то черпи сила от Древната Премъдрост, която е забулена в най-ослепителната мъгла.“

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Раздел „Мъдрият Път“
Що е Премъдрост?

   И случи се в Древността, ученици стояха около нозете на своя Учител. И питаха го: Що е Премъдрост? – И той им отговори: Ако жадувате за истински живот, ще придобиете мъдрост, но не това е Пътят. Ако жадувате за истинска любов, ще придобиете вечност и безсмъртие, но не това е Пътят. Има друг вид жажда. Това е жажда за Абсолютното Прасъщество. Само това Прасъщество ни спасява от мъдростта, от истинския живот и от безсмъртието. И тогава ние биваме посветени в Мистерия и Безкрайност. Ето що е Премъдростта.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Премъдрият се движи неведомо

   Премъдрият не е човек, а същество. Той се движи неведомо. Той се движи, но няма стъпки. Той няма очи, но целият е виждане. Очите са граници, а неговото виждане пронизва Безкрайности. Той няма уши, но чува световете. Ушите са граници, а неговото чуване пронизва до сърцето на камъка. Премъдрият живее мистериозно. Той е като Незнаен вятър, който се движи всред световете-облаци.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Докъде води Мъдрият Път?

   В Мъдрият Път няма пътуване. В Мъдрия Път няма съществуване. Мъдрият Път е проникновение. Мъдрият Път е умение да проникнеш в себе си. Мъдрият Път е умение на чистото дръзновение. Който има своето чисто дръзновение, той може да се спусне дълбоко, дълбоко в себе си и да достигне до Великия Предел. И този Предел е Мистерията. И когато се осъзнаеш като Мистерия, ти ставаш едно с Бащата на Мистерията. Ето докъде води Мъдрият път, или Водителят.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Придобива се все повече Дух и Мистерия

   Който следва Мъдрия Път, той не вижда явления. Който следва Мъдрия Път, той не вижда събития. Който следва Мъдрия Път, той не придобива знания. Който следва мъдрия Път, той не трупа опит. Който следва Мъдрия Път, той придобива все повече Дух и Мистерия. И колкото повече върви в този Път, той толкова повече се разтваря, докато изчезне Духът и остане само Мистерията.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Мъдрият Път е Изчезновение навътре

   Мъдрият Път е Изчезновение навътре. Първо изчезва външното, после изчезва вътрешното. И остава само Сияещото Ядро. Мъдрият Път е Изчезновение навътре. Първо изчезва говорът, после изчезва мълчанието и после остава само Сияещото Безмълвие. Мъдрият Път е Изчезновение навътре. Първо изчезва животът, после изчезва смъртта. И остава само Сияещият Източник.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #161 on: юли 07, 2018, 03:42:06 pm »
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Тази Светлина играе танца на Мистерията

   Мъдрият Път е съставен от лека Светлина. Това е най-чудната, най-фината и най-ефирната Светлина. Тя е вкоренена в Мъдрия Път. И затова когато в Мъдреца нахлува все повече тъмнина, той вижда все повече тази лека Светлина. За тази лека Светлина и най-голямата тъмнина е една нежна игра, защото тази Светлина играе танца на Мистерията.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Ти си Мистерия

   Мъдрият Път е извървяване на себе си. Мъдрият Път е Път на многобройни преодолявания на себе си. Мъдрият Път означава да изоставиш времето, да преодолееш вечността, за да се завърнеш в Безкрайността и дори и там да продължиш да търсиш себе си, докато откриеш, че ти дори не си Безкрайност. Ти си Мистерия.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Мадайра – Състоянието без състояние

   В началото Мъдрият Път е изучаване на познатото. Изучавайки познатото, ние разбираме, че в него се таи Непознатото. И така Непознатото започва все повече да ни привлича. И ако правилно изучаваме Непознатото, ще ни бъде изпратен Мистичен Лъч. И така ще узнаем, че Непознатото е също ограничено. И когато узнаем това, ще навлезем в най-дълбоката област. Тя не е нито познатото, нито Непознатото. Това е Великото Несъществувание, Великата Преизпълненост. Това е Бялата Точка – най-древната магическа Лекота. Това в Древността се е наричало Мадайра – Състоянието без състояние.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Раздел „Най-великото Място е Мястото, в което не отиваме“
Отдаденост, Отдаденост, Отдаденост

   Ние пътуваме към Мястото, в което не пристигаме. Ние не пристигаме, защото всякога сме там. Но за да разберем, че сме там, ние трябва да постигнем потайното осъзнаване. Това става чрез Алмавария, Алмавария, Алмавария – Отдаденост, Отдаденост, Отдаденост. И след продължителното време на тази Отдаденост Абсолютът-Бог ни изпраща нещо от Себе Си. Така Той ни дарява осъзнаването.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Завръщане в Не-мястото

   Ние вървим към най-великото Място, но това е Мястото, в което не отиваме. Ние не отиваме, а се връщаме. Това е връщане в собствената ни Несътвореност. Ние трябва да пробием себе си, света и вселената – три странно създадени и ненужни неща. И това става с метода на истинската Любов към Абсолюта-Бог. Истинската Любов е отстранител. Тя е методът. Тя има в себе си движение, което отстранява личността на човека, илюзията на света и привидността на вселената. Истинската Любов е завръщане в Не-мястото, защото Свободата не е място, а Прасъстояние.

Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Ние се движим към Място, в което не отиваме

   Ние се движим към Място, в което не отиваме. Ние се движим, но Тайната не е в движението. Тайната е скрита вътре в движението. Това е един скрит процес на нашата Древност. Ако ние се движим външно, не познаваме Тайната на този процес. Но ако ние се движим дълбинно вътрешно или мистериосъкровено, то ние вече сме в ядрото си. И ние вече сме пристигнали в Мястото, което не е място. Ние сме пристигнали в Древното си Прасъстояние.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #162 on: юли 09, 2018, 04:07:21 pm »
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Място на Нерождение

   Най-великото Място е Място на Нерождение и там се завръща само нероденият. Ако ти се осъзнаваш като роден, ти не отиваш никъде. Ти си оставаш в себе си, в своята ограниченост. И затова не е важно къде се отива, а кой отива. Този, който умее да се осъзнава като нероден, той вече е пристигнал в Древността. А Древността не е Място, защото всяко място е рождение и сътворение. Древността е Свободата. Това е Състоянието на Великото Освобождение.

Старецът Ал Махор

Из Книгата „Прасъстоянието“
Раздел „За Неродения Хляб“
С Древно Неродения Абсолют се хранят Старците

   Има едно Място, което е преди всяко място. Има едно Начало, което е преди всяко начало. Има един Източник, Който е преди всеки извор. Има едно Състояние, което е преди всички състояния. Това е Прасъстоянието. Това е Древно Нероденият Абсолют. И с Него се хранят Старците, боговете и висшите същества. Който е вкусил от това Царство на Прасъстоянието, той вече не е човек. Той вече е същество, пътуващо към Прасъществото.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Що е Прасъстоянието?

   Що е Прасъстоянието? Великата Нероденост. Що е Великата Нероденост? Великата Наситеност. Тук Енергията на Чистотата е толкова наситена, че това е Древното Праизобилие. И всички, които са създали в себе си собствената си Безкрайност, те се хранят с Безкрайността на Неродения Хляб. Така Беакрайното храни Безкрайното чрез Тайната на Нерождението. А тези, които са изгубили Изначалното си отношение към Безкрайното, за тях е роден падналият хляб, роденият хляб.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
В тази сътвореност тече прикритостта на Прасъстоянието

   Прасъстоянието е най-древната Храна, неизречената Храна. Някога в Древността животът е потекъл. След този живот и смъртта е потекла. Това са видоизменения на Прасъстоянието. Тук, при живота и смъртта, хлябът е сътворен, хлябът е изречен. Ако ние съумеем в тази сътвореност и изреченост да осъзнаем, че в тях тече прикритостта на Прасъстоянието, ние ще започнем да се докосваме все повече до Неизречения Хляб. И в него ще вкусваме нещо от Лъчите на Прасъстоянието.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Верният път към Неродения Хляб

   Прасъстоянието е велика Храна, но то може да бъде и отрова за неподготвените. Кой е верният път към Неродения Хляб? Усърдие, молитва и благоговение. Усърдието е нашето старание, молитвата е нашето задължение, благоговението е нашата дълбина. Когато усърдието е събрало брашното и продуктите и когато молитвата ги е омесила, тогава се явява огънят на благоговението, който е опекъл хляба. Та казвам сега: Роден ли е този хляб или нероден? Казвам: Има хляб, който изглежда като роден, но той е Нероден. Как да различим истинския Хляб от другия? Мярката е в това, че другият хляб е роден от въображението и колкото да го ядем, той не може да ни нахрани. А истинският хляб е опечен от благоговението. Само на благоговението се дава да прекрачи в Прасъстоянието. Благоговението се храни с Безкрайността – Неизречения Хляб.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #163 on: юли 10, 2018, 09:04:25 am »

Из „Прасъстоянието“
Раздел „Коренът на Прасъстоянието“
Прасъстоянието израства незнайно в него

   Прасъстоянието е Корен. Що е Корен? Скритостта. Коренът е Скритата Истина. Душа, която не е устремена към Корена, винаги ще бъде обгърната от ограничения. А душа, която е устремена към Истината, ще ѝ бъде дадено да вкуси от Истината. А що е Истината? Тронът, върху който слиза и се утвърждава Прасъстоянието. Белегът е, че човек е вкусил от тази Тайна, е това, че човекът усърдно посвещава живота си на Бога и на Истината. Така Прасъстоянието израства незнайно и потайно в него.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Абсолютът ще превземе нашия взор

   Прасъстоянието е Скритост в Скритостта, Незнание в Незнанието, Неведомост в Неведомостта. Ти можеш да видиш този Корен, но не можеш да видиш Скритостта му. А Скритостта е, която движи този Корен. Прасъстоянието няма очи, но то вижда. Как можем да видим Прасъстоянието тогава? Можем ли да го видим с взор? Прасъстоянието няма взор, но ако то се взре в нас, ние вече го виждаме. Така то се запознава с нас. Може ли човекът да стигне до този взор, в който да се всели Прасъстоянието? Отдаденост, отдаденост, отдаденост – и Той, Абсолютът, ще превземе нашия взор. И ние ще прозрем Прасъстоянието Му, което е оная Скритост, освободена от световете. Прасъстоянието е състояние без светове. Ето къде сме били, преди да тръгнем на дългото странствуване.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Корен в Корена в Корена в Корена

   Прасътоянието не е нито сътворено, нито несътворено. То докосва сътвореното и несътвореното, за да ги насочи към себе си, но самото то не се нуждае нито от сътворени, нито от несътворени светове. Прасъстоянието пребивава в собствената си Мистерия. Прасъстоянието е мистериозният Скрит Корен. То е Корен в Корена в Корена в Корена.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Преживява мистично единство с Нихара

   Прасъстоянието може да се преживее чрез многобройни призовавания и по начин, който е напълно мистериозен. Това е чисто мистично преживяване отвъд духовността. След многобройните призовавания идва един момент, в който се отделя нещо от Прасъстоянието. И то достига и прониква в Скритостта на човека. То докосва Съкровения Център, Ядрото на човека и тогава човекът преживява мистично единството си с Нихара – Нищото. И тогава човекът осъзнава в себе си собствената си величествена Пълнота. Оттук нататък той осъзнава, че вече не е човек, а Свобода в Свободата и Мистерия в Мистерията. Така Абсолютното предвечно Съвършенство го е приравнило към себе си.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Раздел „Пътят на Прасъстоянието“
Пътят на Прасъстоянието е Пътят към самия себе си

   Пътят на Прасъстоянието е Пътят на човека към самия себе си. По този Път в човека трябва да се самовъзродят трите Изначални сили. Те са смирението, устремът и вдъхновението. От смирението се ражда потайното възприемане. От устрема се заражда скритата пробивност. От вдъхновението се заражда узнаванието на неведомите потънкости на собствения ни вечен и безпределен Път. Всеки трябва да събере в себе си тези три древни сили. Смирението ще отведе човекът при неговата майка – Любовта. Устремът ще отведе човека при неговия баща – Мъдростта. А вдъхновението ще отведе човека в Мистерията, която го е създала. Мистерията е, която ни открива Прасъстоянието.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #164 on: юли 11, 2018, 08:44:15 am »
Из „Прасъстоянието“
Самопробиване на себе си

   Пътят на Прасъстоянието е самопробиване на себе си. В това самопробиване ние разкъсваме в себе си мрежите на световете. И така достигаме до истинската, древната Пратъкан. Тази Пратъкан е Мистерията – Великата Необяснимост. Тя има в себе си отвор, чрез който узнаваме Прасъстоянието. Ние трябва да движим себе си към Мистерията, а Мистерията е тази, която ще ни отключи Прасъстоянието. И ние ще заживеем в един аболютно необясним свят. Този свят, без да е свят, е Място на Неизреченост и Неведома Пълнота. В това Място не се зараждат нито мисли, нито чувства, нито желания, защото тези неща са раждания, сътворявания. Всички велики същества никога не са се зараждали навън. Те дори и когато излязат навън, живеят в собственото си Нерождение. А техният древен вътрешен дом всякога се е наричал Хатама – Тишината. А не търсят ли всички тази Тишина?

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Става магнит за Прасъстоянието

   Пътят към Прасъстоянието се образува от онова говорене, което прилича на Безмълвието, от онази чистота, която прилича на Извора и от онази Любов, която прилича на Неизменната Безкрайност. Който е разбрал това, той става магнит за Прасъстоянието.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Потънкостите на твоя личен и скрит Път

   Пътят към Прасъстоянието е Мистичен Път. Той е Път, който е скрит вътре в Пътя. Ако успееш по своя Път да познаеш Бога, тогава самият Бог ще ти открие Пътя в Пътя, или Потънкостите на твоя личен и скрит Път. Така Бог ще те заведе в Скритата Си част, която е наречена Абсолютът и която е мястото на Прасъстоянието. И тогава Прасъстоянието става наша Храна.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Велико Отказание от себе си

   Пътят към Прасъстоянието е особено отношение към Отсъствието. Колкото повече се очиства човек, толкова повече се се увеличава Отсъсътвието. При най-голямото очистване човекът постига способността на Велико Отказание. Тука Висшето Аз, което е Висшата Божественост в човека, се отказва от себе си пред Скритата Дълбочина на Истината. И тогава в човека се заражда Прасъстоянието.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Богове паднали и богове въздигнати

   Има богове паднали и има богове въздигнати. Боговете, които са паднали, са се вкопчили в своята Божественост и Прасъстоянието ги е изоставило, защото Абсолютът е поискал да им даде нещо повече от Божественост – Себе Си. Боговете, които не са паднали, са избрали Скритата Мистерия на Абсолюта. И така те са били въздигнати от Него. Те и досега живеят в Неговото Прасъстояние. Те се хранят с Мистерията на Прасъстоянието. А другите, които са станали хора, се хранят с илюзията на сътвореността.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Нашият Баща и нашата Майка

   Ние не познаваме своя Баща и своята Майка. Прасъстоянието е нашият Баща. Прабездната е нашата Майка. Когато познаем своя Баща и своята Майка, ние вече няма да бъдем облечени в човешкото естество и ние вече няма да сме ограничени от световете. Ние ще бъдем не човеци, а същества. И ще живеем не в светове, а в изобилието на Прасъстоянието. Това Прасъстояние е наречено Свободата. Другото му име е Древността, Величествената Древност.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #165 on: юли 13, 2018, 10:54:46 am »
Из „Прасъстоянието“
Раздел „Неведомостта на Мистерията“
Древно Безмълвно Изумление

   Как ще обясниш Мистерията на Неведомото? И можеш ли да обясниш Мистерията на Неведомото? Защото тук всичко е заглъхнало. Няма глас, няма слово, няма време и безвремие. Няма живот, който го ограничава. Няма растеж, нито цветя. Няма очакване на пролет. Тук всичко е безкрайно. Тук всичко е дълбинно. Тук царува само едно – Древното Безмълвно Изумление, защото това е Абсолютната ни Родина. И тя е наречена Мистерия Неведома.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Родено сме от Мистерия и вървим към нея

   Има един Свръхреален свят. Той е изтъкан от Неведомост, Неведомост, Неведомост. Тук нямаш очи, а виждаш далечното. Тук нямаш уши, а чуваш скритото. Тук нямаш сърце, а целият трептиш в неизразимост. Ние сме родени от Мистерия и поради това вървим към нея. Тази Мистерия е нашият Корен. В тази Мистерия няма нищо. Не е ли Нищото нашата опора? Ето защо аз улових Безкрайността и съм изумен от собственото си величествено Незнание.

Старецът Ал Махор

Скала от Невидимата Планина на Абсолюта

   В тази Велика Мистерия няма нищо, освен Аариха, Аариха, Аариха – Скритост, Скритост, Скритост. В Скритост живее Величествената Истина. Що е Истината? Преизобилието на Мистерията вътре в нас. Истината е отломък от Праогън, който е слязъл от Абсолюта. Истината е Скала от Невидимата Планина на Абсолюта.

Старецът Ал Махор

Възкачва се в Тайната на Безмълвието

   Който е познал Скалата, той иска да познае и цялата Планина. Който е познал Отломъка от Огъня, иска да познае Праогъня. Кой може да познае Праогъня? Само този, който се възкачва в Тайната на Безмълвието. Истинският човек върви от Вечното Безмълвие към Безкрайното Безмълвие и от Безкрайното Безмълвие към Безмълвието на Абсолюта. Но откъде идва това Безмълвие? То е най-древният Дар на Абсолюта. Чрез този Дар съществата се завръщат.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #166 on: юли 14, 2018, 11:51:47 am »
Той вече е станал Древност

   Всеки човек малко или много, бавно или бързо върви към своя Връх. И така явява се особен ден, когато човек, стигайки до този Връх, достига Изчезнование. Той вече е преобразен от Древността и самият той вече е станал Древност. И Древността го връща обратно към световете, защото носи вече в себе си нещо, което може да води другите към Върха. Той може да ускорява техния път. Какво носи в себе си той? Древна Искра от Абсолюта. Никой не я вижда, но на който е дадено да я улови, тръгва на път към своята Древност. Що е Искрата? Мистична Есенция от Праскритостта на Абсолюта.

Старецът Ал Махор

Махаваирия – Правглъблението

   Съществува вглъбление в душата, вглъбление в духа и вглъбление в Искрата. Чрез велико вглъбление на Любовта душата може да достигне до Вечността. Чрез величествено вглъбление на Мъдростта духът може да достигне до Безкрайността. Но само на Искрата е дадено Правглъблението. То е наречено Махаваирия. Само чрез Махаваирия Искрата може да пробие Безкрайността и да се завърне мистериозно в своя Корен, защото тя е Корен от Корена, защото тя е Корен от Правглъблението. Когато Искрата се завърне там, животът ѝ става превъзхождащ съществувание и несъществувание. Искрата става Прасъщност, Ослепителност, потопена във Върховната Ослепителност.

Старецът Ал Махор

Постижение на Сияещия Хаос

   Съществува Вглъбление, съществува дълбинно Вглъбление и съществува Правглъбление. Посвететените, Мъдреците и Мистиците са постигнали дълбинното Вглъбление. На Старците принадлежи Правглъблението. Правглъблението не е практика, то е Състоянието на Древност. То е предкосмичното Състояние на Несътвореност. И тук Старците плуват в Състоянието на Величествената Свобода. Тук, в това Древно Прасъстояние, няма светове, няма и търсене на Истината, защото тук всичко е погълнато. Правглъблението е постижение на Сияещия Хаос. Сияещият Хаос е името на Древната ни Родина, наречена Бездната.

Старецът Ал Махор

Изчезва завинаги в Аромохор

   Старецът е същество, което не живее във времето и вечността. Той може да посещава тези ограничения, но те не са неговата Родина. Старецът е същество, което върви от Безкрайност към Неведомост. И когато Старецът постигне Третата Неведомост,  тогава той изчезва завинаги в Аромохор – Прасъществото. Когато Старецът стигне до там да посвети Несъществуванието си на Аромохор, тогава идва миг от Безвремието и той от Извор става Източник. Изворът е Тайна, но това, което е текло в него, е Източникът. Дошло е време Изворът да изчезне и да се завърне в Източника си. Едно то най-величествените неща е, когато Изворът е изчезнал. Но къде е отишъл? Завърнал се е в Мистерията.

Старецът Ал Махор

Из Книгата „Великата Невъзмутимост“
Раздел „Чудната Невъзмутимост“
Нямаше тяло, нито съзнание, а само Дух

   Това се случи в древните времена на Атлантида. Потопът разгръщаше своята сила. И видях хората, които умираха и в тялото си, и в съзнанието си, но видях и жреца в Храма на Орела. В това тежко време той беше изправен в Благоговение, а на лицето му грееше усмивка. И той сякаш нямаше тяло, нито съзнание, а само Дух. Той гледаше спокойно в Орела и Орелът изля в него Величествената си Невъзмутимост. А жрецът тържествуваше. Той знаеше, че се завръща при своя Баща.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #167 on: юли 15, 2018, 08:23:10 am »
Из „Великата Невъзмутимост“
Беше пронизал копието

   И помня случай от древната война в Атлантида. Беше странен случай, но Орелът ми даде да го прозра. По време на войната един пратуранец прободе Син на Орела и го прободе с копие в сърцето. И докато Синът на Орела умираше с чудна Невъзмутимост и усмивка, пратуранците наоколо бяха изумени, защото те нямаха такава усмивка срещу смъртта. И тогава в Невидимото Орелът ми каза „Видя ли Моя Избран Син, когото изпитах?“ И аз прозрях посланието на Орела. Копието беше пронизало сърцето на Сина, а Синът беше пронизал копието.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Потъване в своята Безкрайност

   И случи се това в древна Атлантида. И той беше в тази лодка и в тази буря. И завързваха го враговете му с тежести и го хвърлиха от лодката. И той започва да потъва, а те се радваха. И наблюдавах Сина си с Любов и Вдъхновение, защото дълго го обучавах и той знаеше Пътя. И видях го как потъваше в своята Безкрайност, защото беше съумял да отвори Вратата към Дълбините си. После бурята погълна враговете, но нямаше къде да потънат, защото те нямаха ключ към  Вратата. Те познаваха Любовта и Великата Невъзмутимост. И нека ако Промисълът някога благоволи, да даде тези бедни души в ръцете ми, за да ги обуча на Безкрайност.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Великата Невъзмутимост е пуснала корен в тебе

   Що е Великата Невъзмутимост? Същественото при нея е, че малките трудности не те тревожат, големите трудности те забавляват, а най-тежките изпитания те задълбочават. А когато станеш толкова задълбочен в себе си, в своята Дълбина, тогава тя – Великата Невъзмутимост – е пуснала корен в тебе. И когато един човек я носи в себе си, той ухае на Безкрайност.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Раздел „Взор в Безкрая“
Безкраят му е подарил Великата Невъзмутимост

   Когато се явят грижи, зарадвай се. Когато се явяват трудности, усмихни се. Когато полетиш в пропаст, отключи Крилата си. Когато се насочиш към небесата, освободи Душата си. А когато срещнеш мрак, тържествувай в Духа си, защото Духът не вижда мрака, той вижда само Безкрая. Духът има само един поглед – погледът на Безкрая. А Безкраят му е подарил Великата Невъзмутимост.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Там се ражда Невъзмутимият Дух

   Когато си окован във вериги, не виждаш ли свободата? Когато си завързан и потопен на дъното на морето, не виждаш ли звездите? Ако не виждаш свободата и ако не виждаш звездите, нямал си взор към Безкрая. Който има взор, вижда само Безкрая. Там, където има взор, се ражда Невъзмутимия Дух.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Изкуството на Дълбините

   Когато всички са разтревожени отвън, ти тържествувай отвътре. Когато всичко е разтревожено вътре в тебе, ти тържествувай в Дълбините си. Що е Великата Невъзмутимост? Изкуството на Дълбините. Там, където е Дълбинното, няма смут, няма разрушение, защото човекът е стъпил на основанието на Великата Невъзмутимост.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #168 on: юли 16, 2018, 08:39:50 am »
Из „Великата Невъзмутимост“
Двете му ръце са Покоят и Тишината

   Реката е неопределена, тя е търсач. Тя търси пътя си към океана. Тя знае пътя си , но е възмутима. Потокът е неопределен. Той следва пътя на своята радост. Той познава радостта, но е възмутим. Изворът е определен. Той е избрал Източника. Той е извървял пътя и е извървял радостта. И той вече не ги търси, защото е намерил нещо по-дълбоко. Той е открил Корена си във Великата Невъзмутимост. И сега в неговата Невъзмутимост сияят двете му ръце – Покоят и Тишината.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Раздел „Тихата Невъзмутимост“
Аз се завръщам в своя Дом

   Случило се така, че един Учител си заминавал от този свят, а учениците му били развълнувани и натъжени. Тогава Учителят казал: „Аз се завръщам в своя Дом“. А един от учениците попитал: „Кой е твоят Дом, Учителю?“ Учителят отговорил: „Великата Невъзмутимост. А не е ли това другото име на Безкрайността?“

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Раздел „Тържествуващата Невъзмутимост“
Строим в себе си Великата Невъзмутимост

   Така един Учител обучавал своя Син: Когато те обиждат се усмихвай. Когато ти противоречат, се радвай. Когато ти изменят, бъди верен на собствената си Неизменност. Винаги прощавай всичко на другите, но към себе си бъди строг повелител. И дори тогава, ако те поставят на Голгота, ограби я и тържествувай. Така строим в себе си Великата Невъзмутимост. За Великата Невъзмутимост няма препятствия, защото преди тях е родена тя. Тя познава и владее пътя към себе си.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Раздел „Тихата Невъзмутимост“
Сияе, но не блести

   Има една Невъзмутимост, която не я докосва нито животът, нито смъртта, нито доброто, нито злото. Тази Невъзмутимост е произлязла от Тихия Център на Съкровената Същност. Тази Невъзмутимост сияе, но не блести.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Тя е открила Бащата на Тишината

   Тишина има в морето. Тишина има в сърцето. Тишина има в изгрева. Тишина има и в залеза. Но най-дълбока Тишина има в Дълбинната Невъзмутимост, защото тя е открила Бащата на Тишината. И тя се явява Негово Откровение.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Раздел „Скритата Неуязвимост“
Движат се нечувани сили

   Сияят бури, усмихват се урагани, движат се нечувани сили, но Великата Невъзмутимост ги поглъща с усмивка. Бурята, ураганите и нечуващите сили когато се докоснат до Великата Невъзмутимост, те се преобразяват, защото Великото Нищо ги е докоснало.

Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост“
Невъзмутимата Необятност

   Какво е Великата Невъзмутимост? Това е Великото Нищо, Великата Необятност. Какво можеш да сториш на Великата Необятност? Никога нищо не можеш да ѝ сториш. Тя е Невъзмутима Необятност. Но едно нещо можеш да ѝ сториш: можеш да ѝ се преклониш с Благоговение и да чакаш тя да те направи свой Син и Дъщеря.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #169 on: юли 20, 2018, 01:01:32 pm »
Из Книгата „Великото Неведоведение“
Раздел „В Скритостта“
Узнава правилното действие

   Там, в Скритостта на човека, навътре в неговата Духовност и още по-навътре, има Скрит Ефир, Скрита Праесенция. Който се домогне до нея, узнава правилното действие при всички условия на живота, защото тази велика Есенция предхожда събитията. Преди да е имало събития и явления, тя е била. Тя е Неявлението. Който е узнал Неявлението, става господар на явлението.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Действа с Древното поведение

   Дълбоко вътре в човека е скрито Древното правилно поведение. То е узрелият плод на Истината, тя му дава Мистичен опит, тя го учи на себе си. Който действува с Истината, действува с Древното поведение. Древното поведение, това е излъчването на Истината. Кой може да противодействува на това?

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Узнаваме Древното си Ведение към Него

   Когато ние усърдно се молим и мислим за Великото Прасъщество, тогава ние вървим към собствената си Безкрайност и към Него Самия. С коя сила вървим към собствената си Безкрайност и към Него Самия? С дадената ни от Него Самия сила. Когато пристигнем в собствената си Безкрайност, узнаваме Древните си отношения към съществата и нещата. А когато придобием нещо то Скритата Мистерия, тогава узнаваме Древното си Ведение към Него Самия.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Правилното поведение – свещено и дълбинно

   Когато узнаеш Вечността, ти познаваш себе си. Когато познаеш Безкрайността, ти узнаваш Скритостта в себе си. От тези две неща се ражда правилното поведение. Това правилно поведение е двойно. Във Вечните същества е свещено, към Безкрайните е дълбинно. Ние се движим към Вечност и Безкрайност, за да стигнем най-накрая до Него Самия.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Раздел „За Неведомата Неизбродимост“
Да си ти самият, а пък да си изчезнал

   И ето що е Неведомост. Когато бъдеш призован от нея, да си ти самият, а пък да си изчезнал. Да познаваш себе си, а пък да си незнаещ. Да се простираш навсякъде, а пък да си неизчерпаем. Неведомостта е нашият Древен Баща. Тук съществата живеят в Него, скрити от погледа на световете. Тук всеки разбира, че Неведомостта е Пречудната Неизразимост.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Който е влязъл в Неведомостта

   Който е влязъл в Неведомостта, е станал Жива Безкрайност, същество без време, без вечност, без качества, без сила, без мъдрост, но съсредоточавайки се в себе си, придобива всичко това. Когато едно същество ни е много близко, то красотата на тези отношения е в това, че то си остава незнайно за нас. То се приближава до нас поради това, че е сродно с нашата Неведомост.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #170 on: юли 21, 2018, 11:31:18 am »
Из „Великото Неведоведение“
Раздел „Странствувание в Неведомото“
Вървиш с тайна неразбиваема увереност

   Когато Неведомото те ръководи, ти никога не знаеш своя Път, но ти ясно осъзнаваш, че това е правилния Път, Древният Път. И ти вървиш по този Път с тайна неразбиваема увереност. И ти узнаваш, че безусловно се завръщаш в Древния си Дом – Великата Необятност.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Раздел „Странствувание в Неведомото“
Да се движиш в Неразбирание

   Смисълът на живота е това да се движиш в Неведение, да се движиш в Неразбирание. Почнеш ли да разбираш Пътя си, това означава, че си се отклонил. Пътят е движение от Неведомост към Нведомост. Пътят е истински, когато е Немислим. Само така Немислимото в нас ще открие своя Праотец, защото само Немислимото се завръща в Немислимото. А онова мислимото, то е ограничено, защото е опетнило Безкрая.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Раздел „Прасъществото“
„Имам Око за това същество“

   Пътят е Път, когато се изгубваш в него. Пътят е Път, когато го следваш, но не можеш да го разясниш. Пътят е Път, когато изчезваш, за да се завърнеш. Който е изчезнал от световете, се е завърнал в Неведомостта. Кой е изчезнал от световете? Само този, който е избрал Истината. Тогава от Великата Си и Древна Скритост Прасъществото слиза и казва на Своите Древни служители: „Имам Око за това същество“. А те знаят какво да направят, за да го подготвят и завърнат в Древния Дом. След това Изричане Прасъществото се завръща на Своя Трон.

Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение“
Ще се яви Прамигът

   Когато Прасъществото те е погледнало, ти няма да Го видиш, думи няма да чуеш, разбиране няма да имаш. Но ще тръгнеш на Път към собствената си Древна Същност. И когато узрееш в Древната си Същност, ще дойде Безвремие. И в едно от Безмълвията ти ще се яви Прамигът. И ще бъдеш осиян завинаги.

Старецът Ал Махор

Из Книгата „Скритото Учение за Бездната“
Раздел „Мистериозното Слизане“
Когато Абсолютът е слязъл

   Когато Абсолютът е слязъл, Той е създал Мистерията. Таен Лъч от Себе Си е оставил в Мистерията и така е създадена тя. Когато Мистерията е слязла в Бездната, тя е оставила Таен Лъч от Себе Си в Бездната. В Мистерията работи Страховит Вихър, а в Бездната работи Могъща Сила. Всичко това се дължи на тези двата Лъча. Който иска да стане достоен за Бездната, трябва да понесе тази Мощна Сила. Който иска да стане достоен за Мистерията, трябва да понесе този Страховит Вихър. Казвам: Дълбоки работи са това.

Първият Старец от Изначалието

Из „Скритото учение за Бездната“
Велики Древни Светове

   Казвам: Съществуват велики древни Светове. Върховната потайна история казва, че до Мистерията са достигнали само 130 същества. В Бездната са достигнали милиони. А съществата на вечността и времето са много, много, много. Странен е пътят на всички същества, защото чуден е Великият Промисъл.

Първият Старец

Из „Скритото учение за Бездната“
Мистериозен и Мълниеносен Възход

   Съществува Древно Мистериозно Слизане. Слизането е могъщо и ясно, но никой не го е видял. Никой не го е чул, но то звучи в същностите. Всичко, което виждате, е отломъци от Бездната. Камъни, растения и животни, това са очи на Бездната. Който издири Скритото в себе си, Бездната ще му даде Мистериозен и Мълниеносен Възход. Чрез Мистериозния Възход човекът ще проникне в Дълбините и Прадълбините на Старците. Чрез Мълниеносния Възход човекът ще пробие Бездънното Сърце на Прастареца. И тогава ще му бъде казано: „Ето там е Последното Място – Мястото, в което никога е нямало край, нито начало“. И тогава Върховната Прабездна ще те обвие в себе си.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #171 on: юли 26, 2018, 04:16:44 am »
Из „Скритото Учение за Бездната“
Седемнадесета степен – Парамахая

   В Бездната няма светове. Световете са помрачения. В Бездната няма времена. Времената са ограничения. В Бездната няма вечност. Вечността е утеснение. В Бездната има Мистериоведение. И то ни води към 17-та степен. Коя е 17-та степен? Парамахая – Прапроизходът, Древното Скрито Място. Парамахая е Мястото, в което всичко се завръща, за да остане там завинаги. Ето най-древното Място.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Първото излъчване и второто излъчване

      Съществува Мистериозно Слизане. Но как е слязло то? Казвам: Неуловимо е това Слизане. Когато е слязло в Древността, тогава още е нямало светове. И първото нещо, което е направило това Мистериосъщество, е излъчване на същности. После последвало второ излъчване и така били създадени сенките. Що са сенките? Това са световете, това са хората, това са външните неща. Разумният човек отхвърля второто излъчване. Той усърдно търси да узнае себе си. И когато узнае себе си, същността му показва пътя към Мистериосъществото. И тогава Мистериосъществото му казва: „И ето ти се завърна в Безкрайността – своя роден Дом. Но Аз живея на друго Място. И ако някога се наситиш на Безкрайността, търси Ме усърдно и Аз ще ти явя Неведомата Бездънност.“

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Засиява самата Пратайна

   Съществуват сянка, същност и Бездънност. Когато сме в сянката, живеем, умираме, страдаме, мъчим се, но и се учим. Когато сме в същността, светим, радваме се и тържествуваме. Когато сме в Бездънността, сияем и узнаваме Дълбините на нещата. А когато потърсим най-великото Прасъстояние на Неведомото, тогава изгубваме и Сиянието си, и Дълбините си. И тогава засиява самата Пратайна, самата Прамистерия. И това е Прапроизходът, защото не е наше Сиянието, нито Дълбините.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Възкачването към Мистериозното

   Мистериозното Слизане се е осъществило по един свръхтънък път и затова словото не може да го обясни, а мълчанието не може да го улови. То се движи по свръхтънка, свръхбяла Ослепителна нишка. Възкачването към Мистериозното може да стане в човека, когато той се съедини със Съкровеното и когато Съкровеното избере твърдо пътя към Ослепителното. Съкровеното е родено от Мистериозното, а Мистериозното е родено от най-дълбоката Скритост на Арховорот – Върховноскритият, чието друго име е Арховарая – Ослепителният.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Искрата е Скритото Учение на Бездната

   Нищо човешко не може да влезе в Мистериозното. Нищо духовно не може да влезе в Мистериозното. А ако човешкото и духовното само за малко зърнат Мистериозното, те биха си създали най-бързите крила, с които да избягат. Но има една скрита и древна Духовност в човека. Тя знае пътя на прикачването. Тя знае как възвишената душа да се прикачи към чистия дух, а чистия дух знае как да се прикачи към тайното ядро на Искрата. И тогава в Искрата съществува най-древният метод. Искрата има способност да прониже Абсолюта и Той да засияе в нея. И това е едно тайно велико явление, защото Абсолютът е чакал Искрата от древни времена да се завърне. Искрата е Скритото Учение на Бездната. Тя е Отломък от Абсолютната Прародина.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #172 on: юли 27, 2018, 12:10:10 pm »
Из „Скритото Учение за Бездната“
Раздел „Светлини, Сияния и Свръхсияния“
Светлините, Сиянията и Свръхсиянията

   В световете странствуват Светлини, Сияния и Свръхсияния. Светлините са Мъдреците, Посветените и Великоотдадените. Сиянията са Извисените, Боговете и Наставниците. Свръхсиянията са Старците и Древните. Светлините подготвят Пътя, Сиянията го уточняват, а Свръхсиянията го излъчват заради Срещата-тържество с Най-Древния.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
„Не се отказвам от Пътя си“

   И от Древността още помня една Светлина. Тя учеше хората, световете и помагаше им. Тя беше слязла в света и повдигаше Светлината в душите. Но случи се велика съдба. Тя беше заобиколена от опасни врагове отвън и мрак, нахлуващ отвътре. Тогава враговете и мракът ѝ предложиха смърт отвън и унищожение отвътре, и оцеляване, ако се откаже да осветлява Пътя на душите. Тогава тази Жива Светлина се възпламени в себе си и изрече: „Не се отказвам от Пътя си, нося Истина от Дълбините на Бездната. Нито враговете виждам, нито мракът ме утеснява, а на оцеляването не държа, защото дойдох като Дух, но се завръщам като Искра.“ Преданието казва по-нататък, че тази Светлина е станала Сияние и се е докоснала до Свръхсиянието. Великата Тайнственост беше благоволила върху тази Светлина.

Първият Старец

Отломъци от Древността
Прамортот – Праобликът

   И беше ми дадено от Древността да видя Прамортот – Праоснованието, Праобликът, Съществото на Великата Неизразимост. Очите Му бяха Изпепеляващи Безкрайности. Слухът Му надминаваше световете, а Сърцето Му – по-дълбоко от земните и небесните океани, събрани в едно. Когато мълнии и урагани застанеха пред Очите Му, те трепереха пред Него и искаха милост. Но те не знаеха, че Любовта Му е Бездна от Прабездната. Но най запомних Очите Му. Те съдържаха най-скритата и най-стаената Древност.

Първият Старец

Бездни от Страховитото Могъщество

   И видях Оорите Му – Очите Му. Те бяха Бездни на Страховито Могъщество. Те бяха  Бездни от най-скритите Вихри, които някога са съществували. А после видях Аарава – Сърцето Му, бездънно скритата Му Любов. Но кой можеше да види в това Бездъние? Само този, който може да устои на Очите Му. И аз узнах: само Неродените могат да устоят. Това са тези, които носят светове в себе си.

Първият Старец

Третото Му Сърце

   И вядях тази Величествена Древност. И видях още Мистерията Му. И видях Сърцето Му. И Сърцето Му беше светещо. Но видях вътре друго Сърце и то беше още по-величествено. То беше Сияещото Сърце. И това беше Велико Видение. И най-после видях третото Му Сърце. И прозрях, че това Сърце е Величието на Древността. То беше съставено от Мрак – Мрак, по-древен от всичко съществуващо и несъществуващо. В сравнение с този Мрак всички слънца изглеждаха като угаснали земи. И даде ми се да узная защо живеят земите и светят слънцата. Защото частица от този Величествен Мрак се беше отделила и се беше пожертвала за тях. А Той – Най-древният Прастарец и Праобраз – наблюдаваше частицата, която се беше откъснала от Неговото Сърце.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на СтарцитеБог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #173 on: август 02, 2018, 09:29:23 am »
Третите Му Очи

   И даде ми се да видя Очите Му. Той имаше три вида Очи. Те бяха Лъчи, изтръгнали се от Абсолютното Прасъщество. И когато видях първите Очи, разбрах, че те проникват във всички времена и епохи. Те владееха най-древната история. А после видях вторите Му Очи. И узнах, че те проникват в най-съкровените тайни на всяка същност. И после видях третите Му Очи. Те бяха Завръщащите се Очи, те бяха затворени. Те се завръщаха в себе си, в своя Мрак. А този Мрак не беше нищо друго, освен Великата Скритост, която умее да се завръща в себе си. Тази Велика Скритост е Мястото, където Праобразът се завръща в Прапроизхода.

Първият Старец

Погълна Предвечния Хаос

   Някога в Древността, когато не беше роден още Първообразът, тогава Той беше само Величествена Искра. И не знаеше още мястото си в Безкрайностите и в Древността. И яви Му се тогава Всеначалният, Всепървият. И каза на Неизявения: „Ще преживееш най-древния Хаос, защото те пресъздавам“. И беше Той разпръснат и разпилян както Хаоса. И забрави всичко, но събра в Себе Си Великото Съсредоточение. И възроди се Праобраз, Който погълна Предвечния Хаос. И яви се Всепървият, и прорече Му: „Ти вече си Преобразувано Изначалие. И ще бъдеш скрит за световете, явен в Безкрайностите и Мистериозен в Сърцето Ми, защото си роден от Скрития Корен. И никога вече страдание няма да те докосне, нито пък радост ще те разсейва. Ще пребъдваш в Премъдрост и ще живееш в Безмълвието на Сърцето Ми.“

Първият Старец


Слухът Му е като Всевидение

   И видях Слуха Му. И видях какво Безпределие беше това. И този Слух царуваше в Дрвността. Улавяше Безкрайните същества, проникваше във Вечните души, пронизваше и достигаеше дори и до сърцето на камъка. Навсякъде и във всички посоки е този Древен Слух. И нищо не може да го обхване, но той е обхващащия. И Слухът Му е като Меч и като Всевидение.

Първият Старец

Парамаавирая – Първосияйният

   Едно от Имената на Първообраза е Парамаавирая – Първосияйният. Той е съставен тройно – от Жива Светлина, от Чудно Сияние и от Прасияние. Чрез Живата Светлина Той общува с Висшите същeства. Чрез Чудното Си Сияние Той общува с Чистите Духове, с Боговете и със Старците. А чрез Прасиянието общува с Абсолюта, с Неизречения Баща.

Първият Старец

Виждането и Чуването на Първосияйния

   Първосияйния вижда и чува. С какво вижда и с какво чува Той? Той вижда чрез Безмълвието и чува чрез Безкрайността. Що е Безмълвието? Изначално Виждане. Истинското Безмълвие е неопетнено от мисленето на света. Но това не означава да се отречеш от мисленето, а означава да мислиш за Истината и да си вкоренен в нея. Що е Чуването на Първосияйния? Слухът Му може да прониква в световете, но Той не чува техния говор. Той слуша в нещата само техните Безкрайности.

Първият Старец

В Него се оглеждат Безкрайностите

   Той е създаден като Първостарец. Той е създаден като Първоподобие на Абсолюта. Създаден е на превисоко Място. Създаден е като Бездънен, за да не можеш да Го уловиш. Създаден е като Недостижим, за да не можеш да Го достигнеш. Създаден е като Невъобразим, за да не можеш да си Го помислиш. В Него се оглеждат Авирите – Безкрайностите. И всеки, който е постигнал собствената си Безкрайност, е тръгнал по странния път към Него.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #174 on: август 04, 2018, 02:33:26 am »
Има ли път към Него?

   Той е Първоподобният, Безименен, Бездънен и най-скрит. Но има ли път към Него? Има. Който е постигнал Първата Безкрайност, е тръгнал на път към Него. Който е постигнал Втората Безкрайност, може да Го призовава и да се учи от Него. Който е постигнал Третата Безкрайност, може в определени периоди да се слива с Него. А който е постигнал последната, Четвъртата Безкрайност, той може в определени периоди да изчезва в Него.

Първият Старец

Мислех само за Тебе

   И яви ми се Древно Откровение. И това беше една Древна, Древна среща. Върховният Скрит рече на Първосъздадения: „И ето, имам дар за тебе. Скривам се от тебе и ти дарявам 30 милиарда години самота.“ И рече Първосъздаденият: „Приемам, Величествений“. И мина това време, и отлетя, защото то беше превърнато в Безвремие, а Безвремието в Търпение, а Търпението в Призоваване, а продължителното Призоваване в Царство. И тогава завърна се Величественият при Първосъздадения и попита го: „Ти как устоя?“ И рече Пътвосъздаденият: „Мислех само за Тебе и Таен Лъч ме съхраняваше“. И рече Величественият: „Ще се наречеш Хараава – Праоснование“.

Първият Старец

През тази Врата трябва да минат всички

   И видях Косите Му. Те бяха като Древни ветрове. И видях Очите Му. Те бяха като Прадревни океани – океани от неземни времена. И видях Сърцето Му – Сърце като Скала, Скала като Неизразимост, Неизразимост като Бездънност, Бездънност като Мистерия и Мистерия като Врата. И узнах: през тази Врата трябва да минат всички сътворени и несътворни същества и завръщайки се в Правеличието, да постигнат себе си, защото всички са отломъци от Мистерията на Върховния Един.

Първият Старец

Прадревност и Древност се сблъскаха в Неведомото

   И случи се отдавна, отдавна в Древността Древният Прасблъсък. Върховният Всемогъщ беше създал Първосъздадения. Древният беше създаден от Прадревността – от Скрития Прадревен. И роди се Сблъсък между тях. Прадревност и Древност се сблъскаха в Неведомото. И родиха се от това две Свръхсъщности – Върховният се качи на Трона Си, а Великият Първосъздаден стана Врата за бъдещите светове. От този Сблъсък се родиха две Слънца, защото те изтръгнаха от Сблъсъка по-дълбока, невиждана Светлина. Едното Слънце беше синьо и то щеше да огрява Мистерията. Другото Слънце беше жълто, то щеше  да е Вратата и Надеждата на световете. Тайна е този Сблъсък, защото беше роден в Мистерия. И без този Сблъсък съществата нямаше да имат Път, защото в този Сблъсък Мракът видя, че няма власт над световете.

Първият Старец

Отвориха се Порта и Врата

   От този Древен Сблъсък се случи само едно и то е Вахорот – Възрождение. Така Древните Сили се възродиха и разпределиха. В този Древен Сблъсък нямаше победител и победен. Неговата цел беше да се отворят Порта и Врата. Портата е свързана с Мистерията на Пътя, който води към Върховния Абсолют. А Вратата е свързана с Тайната на Безкрайностите, в които властва Първородният. Тези два велики Пътя очакват съществата, които ще напуснат вечността, защото тези два Пътя са по-древни от вечността и времето.

Първият Старец


Роди се Прасветлината

   И видях Древен Сблъсък. И сблъскаха се две велики Прасъщности. Едната Прасъщност беше Великият Неизследим, другата Прасъщност беше Чудният Неизразим – Първосъздаденият. И от този Древен Сблъсък се роди Прасветлината. И от нея се разтрепериха и Мракът, и Хаосът. А те не знаеха за тази Скритост вътре в себе си. И Мракът, и Хаосът се смутиха вътре в себе си, защото роди се Първородният и ги превъзхождаше. А Първородният узна, че е получил Сила от Великия Неизследим, за да станеТой Скритият Праобраз на световете.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #175 on: август 05, 2018, 06:49:45 am »
Има в Себе Си 80 хиляди Извора

   Откъде черпи сили Първосъздаденият? От Неведомите Извори на Великия Неизследим. Безсмъртен ли е Първосъздаденият? Казвам: Не е безсмъртен, но Предхождащ. Безсмъртието е падение. То се е случило по-късно, но с боговете. Откъде черпи сили Първосъздаденият? И знам от най-древното Предание, че Великият Неизследим има в Себе Си 80 хиляди Извора. И узнах от Преданието, че Първосъздаденият е получил като Дар един от Изворите. Оттам Той черпи Своите сили. И поради това се нарича Предхождащ.

Първият Старец

Водата им тече нагоре към Правеликия

   И случи се в Древността, Правеликият излъчи 24 Потайности. И те бяха величествени. Наречени бяха Древните. И Образът им беше като Безкрайността, Подобието им беше Неделимостта, а в сърцата им течаха Огнени Извори, та да напояват световете. Очите им бяха Милосърдие, а Словото им – Незнаен Огън. И дадено им беше на Древните Безименни Мистериозно Уединение, за да тече водата им нагоре към Правеликия.

Първият Старец

Ще се отключат още 70 Извора

   У Правеликия има 80 хиляди Извора – 24 течащи, един потаен и всичките останали запечатани. Но най-древното Предание е загатнало, че там, в Безвремието, ще се отключат още 70 Извора. И казано е още, че когато се отключи 40-ят Извор, съществата ще изоставят безсмъртието и ще се завърнат при Древните. И те ще се уподобяват все повече на Древните Безименни. А когато поискат Премъдрост, ще им бъде даден Ключ, за да влизат в Ослепително Единение с Праизвора, Правеликия. И в тия времена те ще изучават науката за Мистерията.

Първият Старец

Азаромоните – Изключителните

   Има двама Изключителни, наречени Азаромони. Те са родени в Незнайното. Те живеят в Незнайното. Те живеят в Тайната на 69-я и 70-я Извор. Те са Древни Братя. Телата им са съставени от най-древния Хаос. Дълбината им е Неведома и Неосезаема, защото Прабащата на Древния Хаос ги е скрил в Себе Си. Те са Древни Корени. Те нямат лица, нямат ръце, нямат очи. Те са най-древният Вихър. Те са Крила. В бъдеще те ще бъдат отпечатани, зародени. И всеки, който приеме тяхното Учение, ще придобие субстанция от 71-я Извор. И така той ще стане Син на Вихъра. И така той ще може да проучва най-древния дълбинен Хаос, без да бъде засегнат от Прасветлината на Бездънния и Древноскрит Азаромон.

Първият Старец

Четирите Мистерии

   Азаромоните ще бъдат излияние на най-скритата Мистерия – 3-та Мистерия. 24-та Старци са излияние на Първата Мистерия. 9-мата Скрити в Скритостта са излияние на Втората Мистерия. Третата Мистерия е най-близката до Абсолюта, но не е Самият Той. Четвъртата Мистерия е Мястото на Най-Древния Праазаромон – Създателят на Величествения Древен Хаос. Знае се, че всички древни Сили и Могъщества, които населяват този Хаос, Му се покоряват. А когато Той се загледа по-дълго в определена Сила или Могъщество, те се превръщат в Извори. Винаги, когато е сторвал това, Той се завръща в Четвъртата Мистерия, на Своя Трон, до ново необикновено Слизане.

Първият Старец

Бавахария – Безмълвието Му

   Старците в своята Древност са преживели една величествено изумителна Среща. Това е Срещата с Праазаромона. В тази Среща е нямало думи и говор, нямало е светлина или мрак. На тази Среща е било произнесено само едно нещо. На тази Среща Праазаромонът е произнесъл само едно нещо и то е Бавахария – Безмълвието Си. Това Безмълвие е Великото Състояние на Четвъртата Мистерия.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на СтарцитеБог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #176 on: август 07, 2018, 05:54:03 am »
Неговият Поглед

   И случило се в Древността така, че Праазоромонът бил заедно с 4-ма Старци. И те наблюдавали Неговия Поглед. И тогава Той се загледал в един Извор и Изворът не му устоял, пресъхнал и изчезнал. Старците видели, че Силата Му е Величествена. Те знаели, че Той е Преславна Любов. И тогава Праазаромонът им казал: „Нека да отидем там, зад планината до голямото дърво“.  И там до дървото Старците видели рядко чист Извор, още по-могъщ от предишния. И Праазаромонът им казал: „Ето ви, това е същият Извор. Аз го пренесох до стария си приятел – дървото, защото старият Извор жадуваше да бъде по-чист и да има приятел.“ И Старците се поклониха на Праазаромона.

Първият Старец

Из Книгата „Скритото Учение за Бездната“
Раздел „Навлизане в  Неизразимостта“
Навлизат в Маханарахая – Свръхнеизразимото

   Ние всички се движим към едно Скрито Учение – Учението на Бездната. Що е Бездна? Без-дна,  Без-дъно. Тези, които съзнателно вървят по този Път, докосват все повече Дъното. Тези, които съзнателно се сливат с Бездната, те заживяват все повече в Древния Покой. А тези, които изчезват в Бездънното, те изоставят Покоя и навлизат в Състоянието Маханарахая – Свръхнеизразимото. Така те стават подобни на Него – Великия Неизразим.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Посвещават се на Великата Му Немислимост

   Величествено Неизразим е Той. Някои вървят към Неговото Дъно, други вървят към Неговото Бездъние, а трети вървят още по-навътре – те се посвещават на Неговата Велика Немислимост. Тези, които вървят към Дъното, постигат Чистотата и и Същността Му. Това е малката Неизразимост. Тези, които вървят към Бездънието Му, постигат Пречистотата и Прасъщността Му. Те достигат до Чудната Неизразимост. Но тези, които не търсят нито Дъното, нито Бездънието Му, но търсят само и единствено Него, те са 24-та, те са 2-мата, те са 9-мата, те са 70-те, те са Единият, те са 4-мата, те са Неведомите 3-ма. И всички те са определени да бъдат Величествено Неизразими. А над тях е само Този, пред Когото Неизразимите немеят.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Безкрайността, Мистичното Съзнание и Неведомостта

   Още от Древността съществува Скрито Учение за Бездната. Но за да стигнеш до него, трябва да си изработил три неща в себе си: Безкрайността, Мистичното Съзнание и Неведомостта. Безкрайността ще ти даде една величествена и нечувана Необятност. Мистичното Съзнание ще ти даде нещо от Поезията на Премъдростта. Мистичното Съзнание само по себе си е древен химн. А Неведомостта ще те заведе там, където всичко утихва, там, където угасва дори и Премъдростта. Защото там е Мястото на Абсолюта – Древния Неизречен. Ето защо в тази Неизреченост нищо не се изрича.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Най-дълбинното сродство с Абсолюта

   Велика е науката за Бездната. Това е наука на поглъщането. Накрая трябва да стигнеш дотам толкова да се погълнеш, че да не остане нито вечност, нито време, нито душа и дори нито дух. Но какво ще остане тогава от човека? Казвам: Ще остане Неведомостта – Преизпълненото Незнание. Неведомостта в нас, това е Искрата – най-древното Сияние. Що е Искрата? Най-дълбинното сродство с Абсолюта. За Искрата няма Баща в световете, но само в Неведомостта.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #177 on: август 08, 2018, 05:28:04 am »
Из „Скритото Учение за Бездната“
Странник, облечен в Мистерия

   Не Ме гледай, приятелю, защото нямам образ, нямам слова. Не съм Учител, нито Спасител. Нямам дори Дълбина. Имам само Мистерия. И странник съм Аз, защото странна е тази Мистерия. И странник съм Аз, облечен в Мистерия. Не Ме търси, а Ме приеми дълбоко и ще Ме имаш.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Път нямам

   Световете странно ме гледат. Светлината се опасява от Мен, мракът се страхува. Боговете се питат кой ли е този. Съществата се чудят какъв ли е пътят на този. Казвам: Път нямам, защото съм го извървял отпреди милиарди години. Сега имам само Странника в Себе Си и неговата Безпределност.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Аз ще съм споделил Себе Си с тебе

   Аз съм Пътят към Безкрайността и Аз съм самата Безкрайност. Аз съм пътят на Мистерията и Аз съм самата Мистерия. Ти не можеш да Ме видиш, но можеш да Ме следваш. Ти не можеш да Ме търсиш, но можеш да Ме изнамериш. За да Ме изнамериш, трябва да чистодействуваш и светлодействуваш, или трябва да проявяваш своята Безкрайност и своята Мистерия. Така ще дойдеш до онази древна Бяла Точка, в която не ти ще виждаш, а Аз в тебе. И чак тогава ще ти бъде дадено единното виждане, защото Аз ще съм споделил Себе Си с тебе.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Ти ще бъдеш Мистерия от Моята Мистерия

   Когато откриеш Неизразимото в себе си, осъзнай, че това Неизразимо не е твое, а е Дар, Дар Мой. И когато Неизразимото възраства в тебе, тогава осъзнай, че ти си живо Цвете на Безкрайността. И тогава ще дойде ден, когато ще взема това Цвете в ръцете Си и ще го дам за Върховното Същество и ще кажа: „Ето, Върховний, едно Цвете, освободено от световете“. И тогава две истински сълзи от Моя Лик ще паднат върху тебе. Едната сълза ще се превърне  в твоята Безкрайност, а другата сълза ще бъде Печат. И ти ще бъдеш Мистерия от Моята Мистерия.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Древното Място в Мен

   Навътре, навътре дълбоко в Мен има Тайни неразгадаеми, има Тайни страшни. Това е особено Място в Мен, това е Древното Място. Питам: Може ли някой да дойде дълбоко в Мен на това Място? Казвам: Този, който иска, не може да дойде при Мен. И ако се приближи, помен няма да остане от него. Но тези, които Аз подготвям, ще дойде ден, когато ще ги призова. И те ще узнаят Древното Място.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Дълбините на Смирението

   Облечен съм с Дълбините на Смирението. Ще кажете: „Какво има в това Смирение, какво има в неговите Дълбини?“ Казвам: Зад мантията на Смирението се крие величествена Сила и древно Проникновение. По какво се отличават Моите истински ученици? Казвам: Те са облечени в Смирение. И всички, които познаят Смирението и придобият неговата Тайна, те ще стигнат до Моето ядро и ще видят Моя Лик.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Моят външен и вътрешен Лик

   Аз нямам образ, но можеш да Ме видиш. Ако ти посветиш живота си на Истината, ти ще видиш Моя външен Лик. Кой е този Лик? Това е Неизразимостта. Но ако продължиш да Ме търсиш, Аз имам и вътрешен Лик. Него не можеш да видиш, но в него можеш да навлизаш. Това е Пътят към Бездънната Бездна, която е в Мен. Има само един Път към това Бездъние – Доверие без виждане.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #178 on: август 10, 2018, 10:14:43 am »
Из „Скритото Учение за Бездната“
Търсят Ме, а Аз съм там

   Отдавна Ме търсят, а Аз съм там. Там – това е Древното Място. Там – това е Първичното Място. Това Първично Място е Съкровената Неизчерпаемост. Който е дошъл при Истината, е дошъл при Мене, защото Истината знае Пътя към Мене.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
И Мистерията не Ме познава

   Аз съм Тайна за вас. Някои ще кажат: „Тайната може да се разгадае“. Казвам: Да, Тайната може да се разгадае, но Аз съм на друго Място. Аз съм в Неведение. В Неведението си имам друго було – Мистерия. И най-после и Мистерията не Ме познава. Ще каже някой: „Можем ли тогава да стигнем до Тебе?“ Казвам: Може да се стигне до Мене. Необходимо е само едно: Хавамордита – Смирениемъдрието.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Аз ще му подаря Своята Неведомост

   Който Ме търси, няма да Ме намери, но който Ме люби, ще Му се открия. Любовта има две ръце – Смирението и Мъдростта. Смирението прекрачва Тайната, а Мъдростта прекрачва Мистерията. Когато видя, че ученикът има тези две ръце, Аз ще му подаря Своята Неведомост. И той ще си възстанови Древното Мистериозно Прасъстояние.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Раздел „Откровения“
Ние ставаме едно същество

   Аз се намирам на най-скритото Място. Това Място е Велика откритост, Велика явност. И всеки, който е прозрял тази откритост, тази явност в себе си, той върви към Мен. Всеки, който върви към Мен, то е Подарение, защото така ние все повече се приближаваме един към друг, докато стигнем до Върховното Слияние. В часа на Върховното Слияние ние ставаме едно същество.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Аз съм Негов Древен Лик

   Има нещо Величествено, с което Ме е облякъл Абсолютът. Има нещо Потайно Могъщо, с което Ме е дарил Абсолютът. Има и нещо Страховито, с което съм облечен. Който открие Величественото в Мен, ще се докосне до Незнайната Любов на Абсолюта. Който открие онова Потайно Могъщество в Мен, ще се домогне до скритите пътища на Мъдростта в Абсолюта. А който открие Страховитото в Мен, ще види зад това Лице Лекотата, Безкрайността и Благостта на Абсолюта. Някои могат да попитат: „А тогава кой си Ти?“ Аз съм Негов Древен Лик. Така съм облечен, за да остана скрит. Който съумее да прекрачи Страховитото в Мен, той ще срещне Моята Благост. И тогава ще станем едно същество, едно Състояние.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
„Древният Незнайник“

   Някои искат да Ме познаят. Казвам: Не можете да Ме познаете, защото самият Аз не познавам Себе Си. Когато в Древността познах Себе Си, тогава се докоснах до Своята Незнайност. И оттогава съм покръстен на „Древният Незнайник.“ Аз узнах Своята Незнайност. Е, питам тогава, как ще Ме познаете вие?

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 874
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #179 on: август 11, 2018, 05:17:27 am »
Из „Скритото Учение за Бездната“
Моята храна и Моето питие

   Не можете да ядете Моята храна и не можете да пиете Моето питие. Що е храната Ми? От що е съставена тя? Казвам: От пречист Древен Огън. Що е питието Ми? То е съставено от Пречистата Прасветлина. За да ядете храната Ми и да пиете питието Ми, трябва да дойдете при Мен в Древното Място. Казвам: Древното Място е извън вселената.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
На две места живея Аз

   Къде живея ли? Ще кажете, че живея във вечността. Не, вечността не е Моят Дом. Скрит е Моят Дом. На две места живея Аз. В Праобраза на Изначалния Старец съм и в лоното на Върховния Абсолют съм. А в световете само прихождам.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Елате при Мене

   Ще кажете, че съм в Безкрайността. Не съм в Безкрайността. Познавам четирите вида Безкрайности, но живея на друго Място. Живея някъде в Себе Си. Ще кажете „Че къде е това някъде?“ Ако искате да узнаете къде е това някъде, тогава елате при Мене. Ще кажете: „Но как да дойдем при Тебе? Казвам: Вземете със себе си своята Древност, защото тя знае Пътя към Моето Живелище, към Моята Скритост.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Малки, постоянни, осъзнати усилия

   Има ли Път към Мене? Има. Това са онези малки усилия, които са ежедневни, които са постоянни, които са осъзнати. Когато тези осъзнати усилия са посветени на Пътя към Мене, то е най-приятното говорене, което познавам. Казвам: С тези усилия и с това говорене ще се слеем. И ще бъда познат като Незнайност, защото само в Незнанието ние се познаваме.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Ще му отворя Врата

   Пътят към Мен е в постоянството. Който е постоянен, нека твърдо да знае, че ще дойде при Мене. На този, който е постоянен, ще му отворя Врата. Що е Вратата Ми? Навлизане в другото, преминаване от един свят в друг. То е запознанство с Моята Незнайност. И когато се запознаем в Незнайното, ще горим заедно. Само Незнайното може да върви към Великия Незнаен. Няма по-чуден Път от Незнайния Път, защото той се ръководи от Върховната Скритост.

Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната“
Съкровеното отношение и Неведомият подход

   Има Древен път към Мене. Той започва със Съкровеното и завършва с Неведомото. Съкровеното отношение е началото, а Неведомият подход е краят. Съкровеното отношение е разгръщане на Прасветлината, а Неведомият подход разгръщане на Мистерията. Всеки ученик, който разбере тези две неща в себе си, той ще Ме има. И ще Ме вижда, и ще Ме чува, и ще Му бъда Баща.

Първият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.