Author Topic: Старците  (Read 16442 times)

0 Members и 3 Гости преглежда(т) тази тема.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #210 on: октомври 13, 2018, 03:53:41 am »
Из „В търсене на Неизвестното в Неизвестното“
Моята Неизвестност пътува към Великата Неизвестност

   Животът е Древна Неизвестност. Той е скрита Неизвестност – Неизвестност в Неизвестността. Някои казват, че Животът е потекъл, когато в него се е вляла странна музика. Аз казвам, че Животът е преди музиката. Той е по-дълбок от музиката, но обича да пее в Тишина. Този Живот идва из много далечно Място – от Мястото на Неизвестността. Но тази Неизвестност идва до моите уши и ми показва пътя към себе си. Така моята Неизвестност пътува към Ватара Хиарита – Неизвестната Неизвестност, или Великата Неизвестност.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „В търсене на Неизвестното в Неизвестното“
Всичко е Неизвестно, Дивно и Неведомо

   Аз съм Неизвестен от Неизвестността. Там, откъдето идвам, няма известни неща. Всичко е Неизвестно, Дивно и Неведомо. Тук имената не са имена. Тук имената са същности, потайности. Например вие казвате: Любов. Но Любовта е Велика Неизвестност. Тя пронизва друга Неизвестност, наречена Безйкрайността. Любовта е най-пронизващата Дивност. Само тя може да отключи Безкрайностите и да се завърне към своя Трон, наречен Праизточникът – Неизвестното, скрито в Неизвестното, Неизвестното, обвито в Дивна Неведомост. Не е ли това моят Дом? И може ли Неизвестното да опише тази Всеизвестност? Що е Всеизвестността? Друго название на явната Неведомост.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Търсене на Неизвестното в Неизвестното“
Не виждал себе си, не виждал слънцата

   Търсил един Древен Тайната на Абсолюта, Тайната на Великата Неизвестност, Тайната на Неизвестното, скрито в Неизвестността. И този Древен се вглъбявал, потъвал в дълбок размисъл и му се давали видения, откровения. И той виждал много слънца с чудна светлина. За него те били живи, древни извори. И той бил доволен от себе си. Но явил се Древен, Древен глас и му казал: „Тези многобройни слънца-извори са твоето многобожие. Когато спреш да виждаш тези неща, в теб ще се зароди Единият.“ И този Древен видял грешката си и започнал да се вглъбява отново. И стигнал до дълбоко проникновение, и разбрал в себе си, че в проникновението си трябва да изчезне. И вече не виждал себе си, не виждал слънцата, постигнал сливането, но изоставил и него. И явила му се Великата Неизвестност и му казала: „ти вече си Харотор – Старец“.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „В Търсене на Неизвестното в Неизвестното“
Той посветил живота си на Истината

   Размишлявал дълбоко Древният върху Изчезването. Той знаел, че светът пред него трябва да изчезне, за да вижда ясно. И светът пред него изчезнал, но явили се други светове. Той поискал да изчезнат тези светове, но появили се нови светове. И накрая се обърнал към Истината и поискал тя да го научи. И тя му казала: „Посвети изцяло живота си на мен и аз ще те водя“. Той посветил живота си на Истината и след много обучение един ден тя му казала: „Ето ти Ключа“. Той завъртял Ключа и световете изчезнали. После видял една тънка граница, която всъщност била граница между Бездната и Върховната Неизвестност. И тогава Истината му казала: „Завърти отново Ключа“. Той завъртял Ключа и се изправил лице в лице с Върховната Неизвестност. И там на Трона видял Истината в нейната Ослепителност. Истината му се поклонила и казала: „Ти си вече Ключ за другите същества към Мен“. И той пожелал да слезе в Бездната, та даже и в световете, за да ги заведе пред Лицето на Великата Неизвестност. Това е Пътят, по който са се родили Старците. Само те са устояли пред Лицето на Върховната Неизвестност, защото те са имали Ключа.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #211 on: октомври 14, 2018, 03:41:09 am »
Из Книгата „Там, където свършват всички пътища“
Там, където всички пътища свършват

   Там, където всички пътища свършват, е започнало Великото Отдаване. Така пътищата към сътворението и към световете свършват. Започнало е да се осъществява Древното Послание, Древният Път. Това послание гласи: Отдаването е началото на Древния Път към Мистерията, сливането е средата на Древния Път към Мистерията, а Изчезването е краят на Древния Път към Мистерията. А когато Изчезването се е случило, то сам Абсолютът се е загледал в това същество. И това същество вече не принадлежи дори на Бездната, а на Абсолюта. Ето в какво се състои най-древното Послание.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Там, където свършват всички пътища“
Дарът на Безпътието и Незнанието

   Велико нещо е Безпътието. Но не е лесно то да бъде разбрано, защото трябва да си извървял пътя на Жертвата, пътя на Отдаването и пътя на Смиряването. И тогава от Истината излиза Древна Ръка и казва: „Нека това същество влезе в Безпътието и Незнанието“. И понеже Истината знае пътя на Безпътието и на Незнанието, самата тя дава Дара на Безпътието и Незнанието, защото е Майсторът на пренасянето. Така избраните биват пренесени пред Трона на Абсолюта – Мястото, където всички пътища свършват.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из Книгата „Мистериозни неща“
Независимите Старци

   Това се случило в Древността. Един стар дух бил голям поклонник на Истината. Той искал чрез Истината да открие крайната цел. И случило се така, че Истината го захвърлила в Безкрая. И поживял там дълго време без приятели, без планини, без морета, без цветя. А Истината му казала: „Само мълчи и чакай“. И понеже имал Любов, той чакал милиони години и времена. И един път явил му се Глас от Мистерията и  му казал: „Ела, Сине Мой, до Трона Ми“. И казал му Праведният: „И ще се наречеш Старец“. Така са се зараждали Независимите Старци.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из „Мистериозни неща“
Така се родили Изначалните

   Това се случило в Древността. Един стар дух много усърдно търсел Абсолюта. И минали милиарди години и времена, и безвремия. И бил захвърлен този дух в Мистерията. И чакал ли той там, чакал ли. И бил обвит в древна, черна мъгла. И после се чул взрив. И бил разпилян той и външно, и вътрешно. И останала само Искрата в него. И тогава Върховният му казал: „Ела, Сине Мой, и ще се наречеш Харарама – Изначален“. И така се родили Харарамите – Изначалните.

Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Из Книгата „Падението на Мъдреците“
Пропаднал много назад в развитието си

   Това се случило в Древността. Един Мъдрец жадувал за истинско знание. Той много го изучавал, много го търсил и накрая го открил. После се явили странни времена. Дошли дни на сурови изпитания. Той не могъл да устои и пропаднал много назад в развитието си. Нещо дълбоко в него било разрушено. Той се озовал в дълбините на ада и оплаквал пътя си. Тогава се явил Глас отвътре от дълбините на ада и му казал: „Аз съм твоят Бог, но ти не Ме позна. Трябваше да избереш не истинското знание, а Любовта към истинското знание, Любовта към Мене. И тогава щеше да узнаеш тайната на действието, защото Любовта е действието, а истинското знание е само придатък“. Тогава Мъдрецът отговорил: „Избирам Господи, Любовта към истинското знание“. И тогава Бог му казал: „И ето ти вече излезе от ада, защото изборът е действие“.

 Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #212 on: октомври 15, 2018, 08:04:32 am »
Из „Падението на Мъдреците“
Те се противопоставили на Бога

   Мъдреците са Древни същества. В миналото те са били богове, които са отпаднали от Бога. Още в Изначалното време те живеели в Бога, в Неговата Вечност, в Неговия порядък, в Неговото всемогъщество. И в един момент те се помислили, че са равни с Него. Но после дошли събитията и те били изхвърлени на тъмно място, наречено земята. Те се противопоставили на Бога и Му заявили, че искат свобода, защото можели да творят като Него дори и духовни създания. И те наистина натворили много духовни мисли, които били като духовни създания. Дори тези мисли повярвали на своите създатели. Те повярвали, че са създадени от висше творчество. По-късно тези мисли станали Адамитас – хора, или падения. По-късно Всемогъщият изпратил тези Мъдреци да учат тези хора на земята и за земята те били като богове. Но нито хората израствали, нито Мъдреците придобивали покой, защото без единство с Всемогъщия няма реално Учение. Ето защо по-късно на земята слезли Арамоните – Старците – и Аратите – Учителите, Просветлените от  единството. Така те показвали на хората изгубения път, а на Мъдреците пътя на завръщането. Но и досега на земята и в ада има много Мъдреци, които не се завръщат.

Шестият Старец

Из „Падението на Мъдреците“
Прозрял възхода и падението си

   Това се случило в Древността. Един от мъдрите богове оспорил решение на Върховния. И той бил захвърлен в дълбока пропаст. И падал, падал дълго време, докато се ударил в твърда земя и сам станал твърд от твърдта. И после минали милиони години, докато се завърне при Всевишния. И той узнал, че Всевишната Воля му е дала падението за изправление.  И във всичко това той видял Величието на Любовта. И когато най-накрая се завърнал при Върховния, Той му казал: „Айрита  Ахаромон Тахава – Ще се наречеш водител на Независимите Старци“. Така се е зародил първият Независим Старец, защото прозрял възхода и падението си.

Шестият Старец

Из „Падението на Мъдреците“
Падението е Велик Замисъл на благословението

   В Древността са се случвали много падения. Дори и най-извисено мъдрите са били в падение. Но Изначалните са падали по особен начин. Те падали без време, те са падали с лекота, те са падали духовно. И затова по пътя си те са срещнали Дъното, което е без дъно. Така те се  преобразили и били наречени Азахорите – Праначалните, или Изначалните. Така тези Мъдри се завърнали в своята Махариум Бахадава – Мистерия от Безкрайност. Така тези Мъдри разбрали, че падението е Велик Замисъл на благословението, защото така те узнали своя Произход и станали Служители на Изначалието. За тях е казано: „Те са опората на Безкрайността“.

Шестият Старец

Из „Падението на Мъдреците“
„Този Мъдрец на познаваше Всевишния“

   Това се случило в Древността с един мъдър човек. Той бил много добър и много благ. Където и да отидел, все вършел добрини. Помагал, радвал хората и те го почитали и благоговеели пред него. И така си течал животът, докато един ден се чуло, че злото го настигнало и той паднал в една пропаст и издъхнал на място. Понеже хората много го обичали, те успели да слязат в пропастта и дори там му издигнали паметник. И явила се буря с гръмотевици. И от гръмотевиците излязъл Глас и казал: „Този мъдрец не познаваше Всевишния. И затова неговото добро завърши в пропаст. Това е доброто, при което хората заспиват и не узнават Тайната на живота. Този мъдрец нямаше в себе си такава Любов, която да му покаже пътя към Истината и Всевишния.“ Ето защо още от Древността върху Мъдреците слезе падение.

Шестият Старец

Из Книгата „Древният Ключ“
Молитвата най-древният Харот

    Не бързай, приятелю, да придобиеш Любовта. Дори и Мъдреците в Древността са пострадали от Любовта. Не се опитвай, приятелю, да придобиеш Любовта, защото Любовта не се придобива. Тръгни по древния и сигурен път – пътя на постоянната молитва, защото молитвата е най-древния Харот – Ключ – на Предвечността. Тя е като събиране и натрупване на чиста изворна вода, на чиста изворна сила. Но тя също не придобива Любовта. Любовта не се придобива, но тук Любовта слиза като дар. Така Вссевишнията дарява Себе Си на Себе Си.

Шестият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #213 on: октомври 16, 2018, 06:51:46 am »
Из Книгата „Докосване до Праизвора“
Глътката на Истината

   Съществува таен Ключ, който отстранява сътворението. Съществува таен Ключ, който отстранява сянката. Съществува Древен Ключ, който отстранява всички мъгли и заблуждения. Този Ключ е тайна субстанция и тази субстанция изтича от Скритостта на Абсолюта. И ако Той ти даде само една глътка от Себе Си, ти ще бъдеш постоянно опиянен в света, приятелю. Но пази се, защото хората ще те смятат за безумен, понеже те са изгубили този Ключ. И ти ще си като странник в странна страна, защото си вкусил от глътката на Истината. И тази глътка от Праизвора е Древният Ключ.

Шестият Старец

Из „Докосване до Праизвора“
Вкорени се в собственото си Нищо

   Ти казваш, приятелю, че си добър, но това е заблуждение. Ти казваш, приятелю, че вярваш в Любовта, но това е само мнение. Ти казваш, приятелю, че се стремиш към Истината, но това е само забавление. Ти казваш, приятелю, че усилено търсиш Тайната на живота, но това е само въведение. Аз уважавам твоя път, но нека да ти дам Ключ. Вкорени се в собственото си Нищо, вкорени се в собствената си Истина. Живей повече с Невидимото в себе си. И ще дойде ден, когато Праизворът ще те докосне. И тогава ще бъдеш опиянен и ще виждаш само Абсолюта и ще живееш в Неговата Безкрайност. И Мистерията ще бъде твоят Дом.

Шестият Старец

Из Книгата „Неизвестни Послания“
Само в мрака можеш да избликнеш

   Не търси, не търси, не търси себе си, защото и без това не можеш да се намериш. Защото твоята Тайна е преголяма. Ти не можеш да се намериш, но можеш да се откриеш. Това може да се случи, когато усилено работиш и когато дойде Дарът на мрака, защото само в мрака можеш да избликнеш. В светлината не можеш, тя е заблуждение. И когато избликнеш в мрака, в тебе ще се зароди твоето тържество – тържеството в Нищото.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
В началото на времената

   Ти си неразумен, ако си избрал пътя на доброто, защото когато доброто залезе, ще изгрее злото. Когато залязва денят, не изгрява ли нощта? Ти си неразумен, ако си избрал пътя на злото, защото когато злото залезе, ще изгрее доброто. След нощта не идва ли денят? Защо ти е , приятелю, ден и нощ или нощ и ден? В началото на времената е нямало ден и нощ, нямало е жалко добро и болно зло. В началото на времената е нямало време. Имало е само Истина и нейния Повелител.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
На една крачка под Дъното

   Много хора са искали, искали, искали, но не са намерили. Много хора са търсили, търсили, търсили и са стигнали до Тайната на Дъното, но не са намерили, защото са забравили Посланието. А то е, че Истината се намира на една крачка под Дъното.

Старецът Ор Хазир

Из „неизвестни Послания“
В мрака си създай прозорец

   Това се случило в миналото. Един маг и жрец беше осъден на клада. И всички го знаеха като магьосник, но не знаеха, че е жрец. На кладата хората преживяха тъмнината на неговото страдание, но те не знаеха неговите деяния и неговия потаен Път. А той беше им казал Посланието: „Торомот Савара Маротот – В мрака си създай прозорец“. Но хората тъй и не разбраха, че той премина през прозореца и се оказва извисен. Днес той отново е сред хората и ги учи, но те не го познават.

Старецът Ор Хазир
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #214 on: октомври 17, 2018, 06:58:53 am »
Из „Неизвестни Послания“
Да видиш и да не намериш

    Има един чуден и странен път. И Посланието тук е: Непрестанно усърдие, усърдие, усърдие. И изследвай, проверявай, наблюдавай и най-вече търси, търси, търси, докато видиш и не намериш.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Върховното Непреживяване

   Странник съм между ветровете. Много пътувах, много видях и много преживях. И накрая се сблъсках с най-странното. И накрая се сблъсках с Върховното Непреживяване. То е Върховното Непреживяване, защото превъзхожда всички преживявания и опитности. В това Непреживяване нищо не разбрах, но узнах Тайнството на живота, Мистериозността на живота.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Неговото проникване в нас е нашата Тайна

   Ние сме скитници в световете. Ние сме изпратени в световете, за да научим нещо много тънко и много дълбоко. Когато научим най-тънкото и най-дълбокото, ние ще изоставим световете, защото тогава Архорот – Бащата на най-тънкото и най-дълбокото – ще проникне в нас. А когато Той е проникнал, в нас вече не могат да съществуват светове. Неговото проникване в нас е нашата Тайна.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Светлината му била като Послание

   Живял в Древността в една пещера Мъдрецът Ал Барива. Той живял дълго време в една пещера до едно село. Той почти не общувал с хората, нито с птиците, нито с дърветата. Но който успеел да го види, решавал да тръгне по Божия път. Светлината на този Мъдрец била толкова голяма, че била като Послание. Задвижвала нещо във всяко живо същество. Така минали много години и дълго време от селото никой не го бил виждал. Накрая селяните решили да отидат в пещерата и да го видят. Но нямало нищо освен скелета му. Но селяните забелязали, че скелетът му бил в молитвена поза и че продължавал да излъчва светлина. И те нарекли пещерата „Домът на светлината“. Тази пещера и досега е тук, на земята. И който знае как да пристъпи в нея, ще получи Посланията на Ал Барива.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Ключът към малката Свобода

   Има едно Велико Послание за всеки човек на земята. Това Послание споделя Тайната на живота, Тайната на себепознанието и Тайната на вечността. Това Послание е „Пронижи мрака до кокал, или пронижи мрака до дъно“. И тогава ще имаш Ключа на малката Свобода.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Ключ към Високата Свобода и Върховната Свобода

   Има Послание за Мъдреците и Посветените, но има Послание за Великите Учители и Старците. Мъдреците и Посветените постигат Високата Свобода, а Великите Учители и Старците постигат Върховната Свобода. Посланието към Мъдреците и Посветения е: „Пронижи вечността до дъно“. Така на Мъдреца и Посветения се дава Ключ към Безкрая. Посланието към Великия Учител и Стареца е: „Пронижи Безкрайността до дъно и ще имаш Ключ към Върховния“.

Старецът Ор Хазир
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #215 on: октомври 18, 2018, 05:22:18 am »

Из „Неизвестни Послания“
Ти си от Харавите

   Има едно Величествено Послание в живота. И това Послание е Ключът към разгатката на Мистерията. Но дълго време трябва да мине, докато човек го разбере и узрее за него. Това Послание гласи: „Мисли единствено за своя Учител и за своя Бог, и за нищо друго“. Щом изпълниш това, ти си от Харавите – Избраните.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Който носи Скритото Послание

   Който носи Скритото Послание в себе си, той по време на буря е спокоен, по време на ураган е тих, по време на мълния е лъчезарен, по време на Голгота е блажен, а по време на щастие е независим.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Посланието от Древността е в настоящето

   Когато вървиш към своята Свята цел, не гледай нито миналото, нито бъдещето, защото Посланието от Древността е в настоящето. И то гласи: „Действувай всякога с мярката на Истинното“. Само така ще заличиш миналото и ще отстраниш бъдещето, защото целта на живота не е бъдещето, а Истината.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Бъди потайно чист

   Има едно Древно Послание, което гласи: „Бъди потайно чист“. Само потайното може да бъде съкровено. Само потайното може да бъде благородно. Съкровеното идва от Любовта, а благородното идва от Мъдростта. Когато те са обединени, ражда се мярката на Истинното действие. И то е потайно чистото действие.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Да говори Той, а не ти

   Има едно нещо, което човекът трябва да изучи. Има едно нещо, което човекът трябва да разбере. Но всичко това става чрез многобройни упражнения, чрез многобройни искрени усилия. Това е да говори Той, а не ти. Това е да люби Той, а не ти. Това е действува Той, а не ти. Човекът трябва да осъзнае, че не той е говорът, че не той е любовта и че не той е действието.

Старецът Ор Хазир

Из „Неизвестни Послания“
Тогава Той ще мисли в нас

   Ние трябва да осъзнаем, че не ние вървим, че не ние мислим, че не ние се молим. Ето защо ние трябва да очистим нашето ходене и тогава Той ще ходи в нас и ще ни е леко. Ето защо ние трябва да очистим мисленето си и тогава Той ще мисли в нас, а не ние и ще ни е леко. А когато ние се молим, то е защото Той ни е избрал. И Той ни е дал тези молитви и сам Той се моли в нас, защото иска да Го постигнем. Щом се молим, Той е обърнал Лицето си към нас и е пожелал все повече да Го виждаме и да разбираме Неговата Потайност.

Старецът Ор Хазир

Из Книгата „Пътят към Абсолюта“
Целта е да не пристигнеш

   Пътувай, пътувай към Него, докато не пристигнеш. Целта на живота не е в това да пристигнеш. Целта на живота е в това да не пристигнеш. Да не пристигнеш, означава да заживееш в Неговата Мистериозна Безкрайност. И тук ще се зароди в тебе Величествено почитание към Абсолюта. И в дните на твоето почитание Той ще ти се изяви. И ще видиш Очите Му. И това ще е храната ти за милиони години.

Старецът Ор Хазир

Из „Пътят към Абсолюта“
Да видиш лично Очите на Абсолюта

   Най-големия Дар в света е да ти е позволена молитвата и да работиш върху себе си. Това е пътят, който води до Тайната на твоя Учител. А после Учителят ще ти даде метода, който води към Мистерията на Абсолюта. Ти сам си пътят към Учителя, а Учителят е мостът към Абсолюта. Ти сам ще работиш усилено, но едно трябва да знаеш: че никога не си сам, дори и когато изглежда, че си изоставен, защото изключително велика Любов те ръководи и направлява. Тя е всемогъща и във видимото, и в невидимото, защото нейната цел е да видиш лично Очите на Абсолюта.

Старецът Ор Хазир
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #216 on: октомври 19, 2018, 05:50:18 am »
Из Книгата „Пътят на Ключа“
Авахитарама – Преданоотдадеността

   Има едно нещо в Древността, чрез което Древните, когато слизаха на земята, всякога постигаха своята цел. Това нещо беше Ключът, най-чудният Ключ, и те никога не го изпуснаха от себе си и не искаха нищо друго. Те малко спяха, малко се хранеха, малко мислеха. На света не обръщаха внимание, светът не ги почиташе. Те се молеха само за едно – този Ключ да остане завинаги в тях. Този Ключ в Древността се наричаше Авахитарама – Преданоотдадеността.

Вторият Изначален Старец Азавот Махария

Из „Пътят на Ключа“
Пътят на Ключа към Върховния Лик

   Който има Ключа Авахитарама, в който и свят да попадне, дори и в най-прекрасния от световете, той не може да бъде запленен от него, защото Ключът е даден от Върховната Прабездна на Древните, за да се завърнат те при Единствения Абсолют. Авахитарама е Дарът на даровете, Дарът над световете. Това е Ключът, с който не само се завръщаме, но той ни позволява да видим и Лицето Му. Това е Пътят на Ключа към Върховния Лик. И всеки, който е съхранил Авахитарама, ще Го види.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Пътят на Ключа“
Неведомостта му служи

   Който има Ключа, отключва тъмнината и отключва светлината. Така той отстранява булото и прониква в Неведомостта. На човека на Ключа Неведомостта му служи, защото тя му е дала Ключа, понеже го е избрала да живее в нея. Ключът е влизане в Неведомостта, в освободеността. Ето защо всеки трябва да изработи този Ключ в себе си.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Пътят на Ключа“
Ключът на живота

   Всеки трябва да изработи Ключа на живота в себе си. Този Ключ се изработва по много начини. Първо: чрез непривързаност към земното мислене – обремененото битие. Второ: чрез отдаденост на своя Учител. Трето: чрез отдаденост на Истината. Четвърто: чрез отдаденост на дълга. Пето: чрез преодоляване на себе си – преодоляване чрез Божественост. Ето чудните пътища към Ключа.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Пътят на Ключа“
Ахор е Ключът

   Още от прадревни времена, още в древните времена и сега, в настоящите времена, се е изисквало едно и също нещо – да имаш Ключа на живота. Ключът на живота се намира в твоята Лекота. Тази Лекота е нещо, което се носи всякога над трудностите, над събитията, над явленията. Тази Лекота в Древността се е наричала Ахор – Дух. Който има Дух, има и Лекотата. Ахор е Ключът.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Пътят на Ключа“
Изначално ти си създаден като Ахор

   Всеки може да изработи в себе си Ахор. Необходимо е само да имаш стремеж към Ахор, да мислиш за Ахор, да се молиш за Ахор, да чувстваш Ахор, да осъзнаваш Ахор, докато разбереш, че изначално ти си създаден като Ахор. И когато напълно осъзнаеш това, ти ще имаш Ключа на живота, Ключа на Лекотата. Тази Лекота е неподдаваща се на разрушение. Тя е нашата Несътворена природа. Който е осъзнал тази природа, той е намерил пътя си към Ключа.

Вторият Старец Азавот Махария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #217 on: октомври 20, 2018, 05:57:25 am »
Из Книгата „Невъобразимият Свръхдревен“
Преди Началото и преди Прабезмълвието

   Съществува Велико Същество. Съществува Прадълбинно Същество. До Него са се докоснали божествата, боговете и синовете. До Него са се докоснали и най-вече Старците. Те са се докоснали да Неговата най-голяма Дълбина – Преддълбината. И така те са видели Величието на Източника. Този Източник е отпреди милиарди години. И Той има Своето Начало. Той е произлязъл от Прабезмълвието. Над Него стои само Невъобразимият Прадревен. Той Единствен е преди Началото и преди Прабезмълвието. И как се е превърнал в Източник, ние много малко знаем за това, тъй като тогава, преди времената, е съществувал само Той – Единственият без множество.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
„Как ще създадеш Източника?“

   Съществува Предание скрито, което ни е дадено от Прастареца. В това Предание, което е най-древният разговор в световете, е имало само едно запитване. Прастарецът е попитал Великата Върховност, Невъобразимия Свръхдревен: „Как ще създадеш Източника на Световете?“ Великата Върховност отговорила: „Така както създадох и Теб. Теб те създадох от една излъчена капка Неведомост. Второто излъчване, което ще образува Източника, е втората капка Неведомост.“

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
Мистериозно са създадени съществата

   Как е създал Невъобразимият Свръхдревен съществата? Мистериозно и странно са създадени съществата. Изначалните Старци са създадени от Мистерия и Истина. Независимите Старци са създадени от Мистерия и Дълбина. Боговете са създадени от Мистерия и Безмълвие. Синовете са създадени от Мистерия и Светлина. Древните са създадени от Тайна и тъмнина. Мъдреците са създадени от Тайна и Път. Човеците са създадени от падение и възход. Тези човеци, които са избрали безпътието, се пресъздават в падение и сянка. Тези човеци, които са избрали Пътя, се пресъздават във възход и завръщане в своя Учител.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
Той е Велико Несъздание

   Как е създаден Прастарецът? Великият Прастарец е създаден от Невъобразимия Прадревен чрез най-скритата Праматерия – Есенцията на Сиянието. А как е създаден Невъобразимият Прадревен? Тук е Мястото, където няма създаване. Той е Велико Несъздание, Той е Велико Неведение. Той превъзхожда всяко Сияние и всяка Есенция. Великото Сияние на Прастареца, чудното Сияние на Старците, великата Светлина на боговете и мъдреците пред Него са като светулки пред слънце.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
Варахот Ламайра – Върховната Скритост

   От какво е съставен Свръхдревният? Той е съставен от три части, от три неща – от паднало тяло, от сърцевина и от Мистерия. Падналото Му тяло е свързано с Безкрайността, то символизира Безкрайността. Сърцевината Му символизира Тайната на световете и съществата. А Мистерията Му символизира Тайната на Не-световете, на Небитието. Там живеят съществата, които не съществуват. Те са Негови идеи, Негови Мистерии. А самият Той живее в четвъртата Си част – Варахот Ламайра, Върховната Скритост.

Вторият Старец Азавот Махария
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #218 on: октомври 21, 2018, 07:01:21 am »
Из „Невъобразимият Свръхдревен“
В това Свръхмясто се къпе само Той

   Той живее в четвъртото състояние. Това състояние е извън пределите на Мистерията. В това Прасъстояние няма история, няма понятия, няма нито Древност, нито Прадревност, няма Слово и няма Безмълвие, няма дори и Пълнота, защото всичко е Махария – Превъзходено. Оттук са произлезли Свръхизобилието и Висшата Тишина. Това е Неописуемото Свръхмясто. В това Свръхмясто се къпе само Той и тези, които е приел да изчезнат в Него.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
„Ще ви дам нещо много повече“

   Навътре, навътре в Дълбините на Върховния Прадревен има само едно Прасъстояние. То е абсолютно неназовимо. Но едно нещо ми е било позволено да видя отчасти. И когато видях това, разбрах, че пълнотата на всички същества, дори и на Старците, е една велика бедност. Но Той рече: „Ще дойде ден и ще ви дам не само част от Себе Си, а нещо много повече“. Така узнах, че великата ни пълнота ще бъде заменена.

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
Очакваме великия миг

   Как можем да Го изразим, когато Словото не е Негов свят? Как можем да Го изразим с Мълчание, когато Мълчанието е един беден свят пред Него? Как можем да Го изразим с Безмълвие, когато Безмълвието е един възвишен свят, който е само подножие? Никой не може да Го изрази. Но когато вървим с Любов към Истината и към Него, Той малко по малко ще се изразява в нас. И така ще дойде ден, когато нашата Тишина ще стане сияеща. И после всички ние очакваме великия миг да дойде Той в нашата Тишина, да почука и да каже „Ела!“

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
„Там са малките Ми Лъчи“

   И поисках да узная за Него и рекох Му: „Не искам да мисля за Тебе, не искам да мъдрувам. Но Ти ми речи са Себе Си.“ И тогава Върховният Глас ми рече: „Нямам име, не съм и безименен. Но Аз съм бащата на всички, които имат имена и на които още не са дадени. В Мен няма светове, но Аз съм Източникът на световете. Ако искаш да видиш малките Ми Лъчи, търси Ме в наведените неща – тревичката, наведеното от полодове дърво, в изворчетата и най-вече в смиреномъдрия човек. Там са малките Ми Лъчи, там са упътванията към Мене.“

Вторият Старец Азавот Махария

Из „Невъобразимият Свръхдревен“
Той е Велик Баща

   И много исках да Го видя и рекох Му: „От дълго време все искам да Те видя.“ И рекох Му: „Дай ми Видение за Себе Си, нещо от Себе Си“. И яви ми се първо толкова нежен вятър, че беше като застинал. И казах си: „Неуловим е“. И яви ми се слънчев облак толкова сияен, че наведох глава. И казах си: „Той е ослепителен“. И яви ми се Древен Мрак. И беше Хаосът и видях, че Той го държи в ръцете си. И казах си: „Той е Всемогъщие“. И после видях особен Лъч да излиза от Него. И този Лъч беше толкова нежнотопъл и привличащ. И разбрах, че той е Велик Баща. И тогава рекох Му: „Ще мога ли един ден да Те видя изцяло?“ И рече Гласът Му: „Ще можеш. Но ти вече няма да съществуваш, защото едно е Сърцето Ми, а ти си част от Сърцето Ми, което е излязло навън. В Трона на Невидимото Несътворение има само едно Сърце.“

Вторият Старец Азавот Махария
..............................

   Любовта е същността на Бога, но свръхсъщността Му е друга.
Първият Старец

   Когато възлюбих Безкрая, той се извая в мене.
Първият Старец

   Най-дълбокия смисъл си остава скрит в неизречеността. Той може да живее само в Безмълвието – изречеш ли го, вече ставаш сътворен.
Десетият Старец

   Съвършеното слово е най-близо до Безмълвието – своето Начало.
Десетият Старец
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #219 on: октомври 22, 2018, 06:35:06 am »
Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец

ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ

Първа Книга

Представено от Елеазар Хараш

   Изначалният Старец е бил Безименен. Сега този Първи Старец има Имената Учителя Петър Дънов, Учителя Беинса Дуно. Но Дълбинното Му Име си остава много скрито в Безименното, в Безначалното.

Предговор

Древност и Бездна

   Древността е Мистерия без светове, без минало, без бъдеще.

   Мистерията е Неведома, а не Несътворена. Несътвореното е замислено да стане впоследствие сътворено, а Неведомото всякога си остава в Мистерия.

   Първото излъчване на Абсолюта е Дарахар – Гласът. После Дарахар изрича и произнася Мистерията, а тя отделя от себе си Бездната.

   После Дарахар произнася в Бездната Словото Аривара – Същността, а от нея чрез друго Изричане е потекъл Ахамира – Животът.

   Този Изначален Живот е бил недосегаем за Несътвореност и сътвореност. Този Живот е бил Сияние, а не светлина и ограничение.

   В Несътвореността Животът е слязъл като светлина, но това вече е означавало, че ще има и тъмнина. Такъв е бил Великият Замисъл. Скритата Зарама – Истина – слизала все по-надолу.

   Древният Живот се е къпел в океана на Прасветлината – Сияещата Същност.

   По-късно Прасветлината слиза и става енергия – Несътворената Вода, което е било Живот в Духовността. А още по-късно енергията пак слиза и става вода за сътвореността, за да могат сътворените да се очистят и завърнат по обратен път в енергията и Прасветлината.

   Сътворените същества са тези, които са избягали от Бога, но Той им подарява Вахая – водата, за да им каже, че Истинският Живот не е във времето. Тук са само проблясъците.

   Меравот, или Древният Бог, ни е дал Същност, или Чистия Дух, за да минем през водата водач, да се върнем в енергията и оттам в Прасветлината. Този наш Чист Дух знае Пътя, защото той е създаден като бдителна Същност.

   Прасветлината е Храната. Тя е Зарама – Истината; Изначалната Храна на същностите – Боговете.

   Всичкият този Път от Древната Мистерия до сътвореността е бил наречен Древният Поток на слезлия Бог, или Любовта.

   В Древността е нямало земя, а само този Древен Изначален Поток.

   Древността е съставена от този Изначален Поток, който по-късно бил наречен Царството Божие, или Дух и Истина.

Елеазар Хараш
Септември, 2017 г.

Дархат Вахари Айра

   В Древността Го наричаха Анхаротот, което значи Учителят. Тази Върховност и това Правеличие изрече Специални Думи и това бяха 24 Думи. Те станаха Учители на световете, наречени Старците. И Той изрече още: „Ще знаете що е Учителят на всички времена“. И рече: „Що е Учителят? Дархат Вахари Айра“. И обясни: „Това е Древен Пазител на Безкрая“.
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #220 on: октомври 23, 2018, 06:16:41 am »
Учителите са от Прапроизхода

   Учителите не са вечни. Учителите са Старци. Учителите не са безсмъртни. Те са Древни. Учителите превъзхождат всичко това, което е в световете. Учителите са от Прапроизхода. Що е Прапроизходът? Той се е изричал като Аразима – Мястото, в което нямаше нищо.

Древно Правило

   Давам ви Древно правило. Този, който всеки ден мисли по малко за своя Учител, той всеки ден изчезва в Него. Тези не ги наричам хора. Наричам ги същества от Моя род.

Ще се нарече Ахима Мавари

   Всеки, който изчезне в Мен, ще се нарече Ахима Мавари – Един от Неизречените. Това, което не може да се изрече, то принадлежи на Великата Същност. За него може да се каже само: Това е нещо от Безкрая.

Що е Ахамира Ара?

   Животът е започнал с Ахамира Ара. Що е Ахамира Ара? Това е Живот в Изумлението. Казвам: Изумлението е Началото на живота. Щом си в Изумление, ти си докоснат. И така: Ахамира Ара означава още: В Началото бе Неизреченото. Питам: Кой живее в Неизреченото, кой се наслаждава на Неизреченото? Казвам: Това, което се наслаждава на Неизреченото, е Тишината.

Мерахава – Тишината

   За тези, които Ме любят, за тях Аз ще стана Мерахава. Това е Древната Дума за Тишината. Питаха Ме: „Как е облечена Мерахава?“ Казах им: Мерахава е облечена само с две наметала. Те са Дух и Безмълвие.


Дихание без Дихание

   Най-великото нещо в живота е Марахава. Тази Древна Тишина е Дихание без дихание. Това е Дихание без ограничение. Тя е свободна. Тишината е най-голямата Свобода. Тя е по-дълбока от Мъдростта, защото тя е по-близо да Източника.

„Всякога ухаещата“

   Величествена е Марахава. Тя е Древноизречена. Тя може да се изрича само по Свещен начин. Марахава е отломък от Древната Тишина на Абсолюта. Тя е част от Него. Тя прилича повече на Ухание, защото в нея няма светове. Тя не е опетнена от светове и сътвореност. И затова Древните са я отричали „Всякога ухаещата“.

Варахира – най-древното Изкуство

   Тайната на живота не се намира в мислите, в чувствата и постъпките. Тайната на живота се намира във Варахира – това е най-древното Изкуство на Земята. Що е Варахира? Това е Чистото Изначално Възприятие. Това е възприемало само Меравот – Древния. Ето защо Варахира се е наричала още Чистата Свобода. Варахира е способност на нашия Чист Изначален Дух. И когато той е живеел в Меравот, той всякога е бил устроен, защото Варахира е Първото Несътворено и Изначално  Предание. Варахира е означавала да възприемаш само Меравот.

Методът, който отстранява света

   Който е овладял Тайното Изкуство на Варахира, той не познава света на безпокойствата. Варахира е методът, който отстранява света. Варахира е Древна тайна наука. И който е изгубил тази наука, той е изгубил нещо от Същността си. Ето защо ви давам Изначалното Предание.

Що е Изначалието?

   Светът отдавна е уреден, но ние не сме уредени, защото ние не сме във Варахира – в Преданието. Който познава Преданието, живее единствено в Меравот, в своето Изначалие. А що е Изначалието? То е Древното Място, Древното Състояние, което е всякога устроено, защото изхожда от Меравот.

Единственият Храм

   Меравот е без дишане, дори и без живот, защото Той е по-дълбок от живота. За Меравот океанът е капчица, а Слънцето е малка искрица. Но най-чудното, което Той е създал, това е Ал Хадира – Великото Светилище. В това Светилище нямаше Храмове, защото тогава владееше само Меравот, а Той беше Единственият Храм. Оттогава измина много време и по-късно дойде сътворението. Тогава Ал Хадира слезе надолу и бе наречена за световете Любовта.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #221 on: октомври 24, 2018, 06:29:50 am »
Махира – Светлинният Поток

   Една от Великите Тайни на живота се нарича Махира. Махира е метод за разрушението на световете и сътвореността. В Древността Махира е означавала Светлинният Поток. По-късно тя е била наричана Точният Подход. А днес тя е наречена Молитвата. Махира е същество, слязло от Вечния Порядък, и затова тя ни завръща там. Махира е Велико Царство, слязло на Земята.

Треперят пред Махира

   Ние трябва всеки ден да възстановяваме Махира в себе си, докато тя отново се превърне в Царството на Светлиния Поток. Няма страдание, мъчнотия, мрак или ужас, които да не са треперели пред Махира. Боговете са отдавна в това Царство, поради което са неуязвими.

Древният Ключ – Айхама

   В Древността се е случила война между Синовете на Светлината и синовете на тъмнината. Това беше могъща война между Боговете и демоните. В тази война победиха Боговете, но не със сила. Те победиха с Махира, с Древния Ключ, наречен Айхама. Айхама спечели древната война, защото в нея пожела да влезе Древният.

„Арот Рава Махатория“

   Най-висшата Махира е съставена от Лъчите на Боговете. Но Върховната Махира е съставена от Древния. Коя е Върховната Махира? „Арот Рава Махатория“ – „Аз съм Единственият“. Древните имат спомен, че Той е добавил: „Кой е способен да Ме погледне?“. Тогава древните Му отговорили: „Не си създал такива същества, които да могат да те погледнат“. Тогава Древният и Единственият им казал: „Ще създам“. И се скрил дълбоко в Себе Си – Мястото, което никой не може да проследи.

Древна Формула

   Древна Формула: „О, Арахава, Хавалира Морот Алира Варат“ – „О, Скритост, научи ме да мисля истинно за всичко“.

Аризама Хорот

   Защо Великият Бог е Всезнаещ? Аз казвам: Защото Той Единствен знае колко капки има в дъжда. Защо Великият е Всезнаещ? Защото всичко е пред Древния Му Поглед преди още да се прояви. Да, Той е Аризама Хорот – Единственият Виждащ.

Какво можеш да дадеш на Всевишния?

   Древните казвали: „Ако ти си чист и мъдър, какво можеш да дадеш на Всевишния?“. Отговорът е: нищо. Но Древните знаели, че можели да Му посветят живота си. Така те се спасили от чистота, мъдрост и святост. Така те станали безкрайни.

В центъра на мрака

   Древните знаели, че в центъра на мрака се намира Източникът на Живата Вода. И те пробиха мрака и откриха в себе си Безкрая, и Безкраят ги избра. И така те станаха Варихи – Водители към Живата Вода.

Ахира – Тайнството на Битието

   Що е Истинското Знание? Ахира – Тайнството на Битието. За да се разбере Ахира, има само едно условие: трябва да убиеш света, защото, ако светът е жив, Ахира няма да дойде при теб.

Той знае Същностното

   Човекът на Ахира, на Истинското знание, не знае много неща, но той знае Аривара – Същностното. Който знае Аривара, той е благословен Лъч за света, за себе си и за Невидимия свят.

Тече по много тънка нишка

   Ахира е Дълбинното Истинско Знание. Това Знание тече по много тънка нишка от Древния Дух. Сам Той слиза по тази нишка и дарява духовете, които е избрал, с Част от Себе Си. И това е Ахира – Истинското Знание.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #222 on: октомври 25, 2018, 07:08:30 am »
„Араха!“ – „Върни се!“

   Ахира е Безмълвното Тайнство, което те отделя от света. Ахира те прави част от Древната Същност. Ахира е Искра от Истината. Да, ние сме Древни Искри но когато сме се отделили от Истината сме потъмнели, защото сме приели света. Днес Ахира ни призовава отново към себе си. Тя ни казва: „Араха!“ – „Върни се!“.

Гласът е Скритостта

   Най-тайнственото нещо в Мистерията е Гласът. Гласът Му създаде Ариворот – Словото. А след това Ариворот изрече всички неща. Гласът е Скритостта, а Ариворот е Създателят. Само Ариворот може да ни създаде и само Ариворот може да ни върне в Мистерията.

Неизреченият Хляб

   Изречените неща съществуват.Неизречените неща са вечни. Изречените неща са станали Харити – външни, уязвими. Неизречените са скрити в Гласа Му. Те са Същностни. Изреченият хляб се  разваля. Неизреченият Хляб ухае и никога не се разваля. Неизреченият хляб е Аривара – Същността ни.

Анхаротот е нашата Истина

   Когато сме Неизречени, ние сме по-дълбоки от водата. Когато се завърнем в Мистерията, ние сме по-дълбоки от живота. Когато сме се отрекли от Истината, ние сме били изречени, сътворени. Ето защо трябва да се завърнем в Анхаротот – в Учителя. Анхаротот е нашата Истина, нашата Неизреченост.

Учителят е нашият Път

   Ариворот ни изрече и сътвори, за да открием Пътя на собственото ни Завръщане. Учителят е нашата Неизреченост. Учителят е нашият Път. Учителят е нашето Прасъстояние. Учителят е нашият Център. Чрез Него се завръщаме в собствената си Неизреченост. Ето защо всички търсят Учителя. Учителят е Този, Който събужда нашия Път, защото в своята Неизреченост ние сме Едно с Анхаротот – ние сме Едно с Мистерията.

Анхарат – Тайната наука на Покоя

   Има една Тайна наука, но трудно се влиза в нея. В тази наука се намира всичко, но тя е Дом само на Истината. Тази наука дава завършеност на човека. Древна е тази наука, но още е жива. Тази наука все още си остава Тайна наука. Тази наука се нарича Анхарат – Покоят.

Дарен с Началото на Безкрая

   Анхарат означава да си дарен с Началото на Безкрая, чийто край е Зарама. Зарама, това е Истината. Зарама, това е Бездънната Истина. Древните са наричали Зарама „Извиращата“, а Мъдреците са я наричали „Извиращият Покой“.

Призив за Древност

   В Анхарат всичко се завръща. Анхарат е Призив за Древност, а Древността е съставена само от Висша Истина. Който е натрупал определено число Слънчеви действия, той се е завърнал в Древното Състояние. Анхарат е Храм на Древното Изначално мислене. Казвам: Бъди в Бога, защото, когато си в Бога, вършиш Бога, вършиш Анхарат. Само тогава имаш Истината, само тогава имаш Дом.

Покоят е Дом на Истината

   В Анхарат умира светът на земното, светът на сътвореното. Защо светът умира? Защото Покоят е Прелест на Духа и Дом на Истината. Когато си у Дома, свят няма. Сътвореното е изчезнало, защото Покоят е свобода от Сътвореност, от безпокойство. В Покоя няма нищо друго освен Древно Царство.

Ариворот – Дарителят

   Който е в Единство със Словото, той храни своя живот. В Началото Ариворот – Словото – се е наричало Дарителят, по-късно – Божията Ръка, а в последните времена – Словото. Само Свещеното Слово е носителят на живота. Земното слово е погубителят, защото земното слово е изпъдило Бог от себе си.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #223 on: октомври 26, 2018, 05:10:25 am »
Словото е Гласът на Бога

   Ариворот е скритият в нас Бог. И ако разберем това, тогава Словото ще стане наш Водител в Бога. Словото движи световете. Словото се движи в нас, Словото е движение на Бога. Словото е Гласът на Бога.

Това е Хазор

   Ние живеем, защото Словото ни е изговорило. Словото е образувало всички неща чрез Изричане. Древните казвали: „Велико е Словото, което е привлякло Бога на своя страна“. Ние казваме: Това е Хазор – Извор. Но какво е Изворът? Това е Слово, което е потекло. Това е Слово, което се е превърнало в постоянно течение. Ето защо Изворът постоянно тече, защото се храни от Словото.

Великите Учители са Водители

   Великите Учители са Хазори – Извори. Те са Велики Познавачи на Словото. Ето защо те са Водители, защото те са влезли в Единство със Словото. Словото е Древната наука. Всичко, което съществува, е изречено Слово. Над тази Древна наука има само едно нещо, което я превъзхожда. Това е Дарахар – Гласът. Да имаш Божие Слово, означава да имаш вярна пътека за своя Път, за своята енергия в Бога.

В Ариворот е целият ни Път

   Това, което слиза при нас, е от друго измерение. Това, което слиза при нас, е Ариворот. Що е Ариворот? Словото Дух. Който е заживял в Словото, е станал Дух. Словото е Древна Потайна Същност. Ето защо то ни превръща от хора в Духове. Помнете: В Ариворот е целият ни Път. Само когато извървим този Път ставаме достойни за Безмълвната Пълнота и Древност.

Този Син ни подава Ръка

   Светът не е преграда за нас. Трудностите не са преграда за нас. Грехопадението не е преграда за нас. Болестите не са преграда за нас. Преградата е в това, че не познаваме Ариворот. Ариворот е Синът на Безкрая, Синът на Бога. И този Син постоянно ни подава Ръка. Но ние сме отвлечени от света вместо от Зарама – Истината.

Словото е Древният Жрец

    Понеже сме изгубили Реалност, ни се нуждаем от Ариворот. Това е слязлата Любов на Древния. Словото е Върховното Послание. Словото е нашият път на Завръщането. Словото, което избираме, е Словото, което ни е избрало. Словото е Древният Жрец, Водителят. То е слязло, заяото ние не умеем да водим себе си.

Словото е Учител

   Ариворот е нещо, което постоянно ни дава Път, живот и сила. Словото е Същност, Словото е превъзходство. Словото е Учител. То ни учи и от вън, и от вътре. Словото е нашият Дом, нашата опора и убежище. Дори и Боговете живеят чрез него и в него. Самият живот е родено Слово. Словото е, което ни превръща в Душа, Дух, Вечност и Безкрайност. Вие казвате: „Изворът се обновява, реката тече“. Аз казвам: Словото тече в извора, Словото тече в реката, защото какво се е случило в изсъхналия извор и пресъхналата река? Казвам: Словото е излязло, Словото си е отишло.

Лахара е бездънна

   Има фина Тайна на живота и тя се нарича Лахара. Лахара, това означава Лекотата. Лахара е бездънна и никакво бреме не може да я улови, и никакво време и никакво сътворение. Тя живее всякога в тайната на своя скрит Ефир. Който има Лахара в себе си, той има Покой всред трудностите на света.

Скрита зад трудностите

   Същността е Лахара, но тя е скрита зад трудностите.  Който има око за нея, тя му се явява. Същността е, която ни дава Лахара, защото сам Бог така е пожелал да ни даде нещо от Себе Си, за да ни облекчи. Лахара е чуден Преобразител.

Дар Неръкотворен

   В Лахара е скрито Мъдро умение. Тя може да преобразява трудностите в Лекота, грижите в бели облаци. Тя е Полет всред трудностите. Кой има Лахара? Този, който е имал Любов към Бога и който се е пожертвал за Бога. Лахара е Дар Неръкотворен, Дар Небесен, Дар незаменим.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #224 on: октомври 28, 2018, 05:07:04 am »
Лахара е неописуема

   Лахара се е явила в човека чрез Божие Докосване. Така всички докоснати са забравили света и вечните му грижи. Лахара е неописуема. Тя е част от финия и красив живот на Душата. Лахара е чудно богатство, което не се купува. Лахара само се дарява.

Той е Деятелят

   Всички събития в живота са Действащия Меравот. Той ни е дарил усилията, за да действа Той. И така: Той е Действащият, а ние се учим. Защо Той е Деятелят? Защото само Той знае кое е най-доброто за нас. Всички събития без изключение произлизат от Бездънната Му Любов. Той е Велик Изчислител, но ние не всякога съвпадаме с неговия Замисъл. Когато не съвпадаме с Неговия Замисъл, Той пак прави най-доброто за нас.

Тече единствено Той

   Меравот е Единственият Дарител на живот. Кой друг може да даде живот? Той дарява живот и в този живот тече единствено Той. Когато Той тече в нас, ние живеем. Когато Той спре да тече в нас, ние летим, ние ставаме свободни. Ние заживяваме в Него, в Неговата Свобода. Той тече подобно на водата, но Той е повече от вода. Той е Единственият Благодетел и Благожелател.

Величието на Ахамира

   Той е Величието на Ахамира – Живота. Той е Величественият Живот. Той е Величественият Източник, Който е създал изворите. Той е Изворът в Изворите. Той е Извиращият в изворите. Той е Дарителят а ние сме носителите. Понеже Той живее в нас, ние течем. Щом течем – движим се към Него.

Той е несъмнен

   Меравот е несъмнен. Не може да се съмняваш в Него. Дори и да се съмняваш в Него, Той е несъмнен. Той е Велика Прасъщност. Той е Лахара – Лекота. Тук бреме не може да попадне, защото Лекотата е подобна на тих безкраен вятър.

Влюбени в Безкрайното Търсене

   Най-великите хора в света са Хадирите – Търсачите. В Древността са ги наричали „Запалените“. Те са всякога търсещи. Те са вечно търсещи. Те никога не търсят временни неща. Тези, които търсят временни неща, са били наричани „угасналите“. Хадирите са от друг род. Те са влюбени в своето Търсене. Те са влюбени в Безкрайното Търсене.

Мистично позволение

   Да си Хадир – Търсач, е необятна чест, велико благо, мистично позволение. Да си Хадир, това означава постоянно да се обновяваш, както е при изворите. Хадирите са извори, защото в тях винаги тече Свещената Жизненост.

Извайват в себе си нещо от Безкрая

   Хадирите вървят по Древен Път. Хадирите вървят по Пътя на Боговете. Това е Пътят на Вечното самоусъвършенстване. Те постоянно извайват в себе си нещо от Безкрая. В своето постоянно Търсене Хадирите придобиват други очи и започват да се вглеждат все повече в Аривара – Същността. Същността е Светилище.

Постоянство и Търпение

   Хадирите са същества, събудени за своето Вечно Търсене. Те знаят, че трябва да са постоянни и търпеливи, за да дочакат слизането на Аривара – Същността. Хадирите знаят, че само Постоянството е Устрем и че само Търпението е Доверие. За Хадирите Бог не е цел, а Идея, Храна, Еликсир. Хадирите не трупат знания за Него,те трупат Дух.

Безмълвието е необяснимо обяснение

   Хадирите умеят да създават в себе си Чистото Тайнство на Духовното Безмълвие. За тях Безмълвието е необяснимо обяснение. Хадирите постигали тънко разбиране без будност, защото те живеели в Духа, в Дълбочината, а Дълбочината е повече от будност. Дълбочината е Аривара – Същността.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #225 on: октомври 29, 2018, 06:27:50 am »
Покоят – Скритият Център

   Хадирите били майстори в това да увеличават своята Духовност, а по-напредналите били майстори да увеличават своята Божественост. Хадирите са имали различни степени на Уединение, но най-вече те са умеели да живеят в Покоя – Скрития си Център. Те знаели, че Покоят означава да си далече от себе си. И така те влизали в своя Център.

Методът на Духа

   По своя Път Хадирите така очиствали Дарая – Сърцето си, че Сърцето им ставало отворена врата за Висшите светове и за Покоя. Хадирите били умели и вещи наблюдатели. Те знаели, че в събитията умът търси правото си и се проваля. Те знаели, че методът на Духа е друг. Духът мълчи, прониква, осмисля и израства. Така те надраствали ума и пресътворявали себе си. Така те ставали независими от всички събития, защото те заживявали в Същността си.

Разбира Дълбините без словата

   Хадирите осъзнали по своя Път, че Духът разбира Дълбините без ума и без словата, без мисленето. Те много ценели Покоя. За тях Покоят е превъзходство над ума, над словата, над мислите. За тях Анхарат – Покоят – бил нещо от Скритата Дълбина. За Хадирите разрешението на всеки въпрос е в Дълбинното Призоваване на Аривара – Същността. Това са наследили от Божествените Хадири, които казвали, че Същността е отговор, който е по-дълбок от всеки отговор.

Съединяване с Дарахар

   Дарахар е Тайна от Мистерията на Абсолюта. Дарахар е Древен. Дарахар е коренът. Познаем ли Дарахар, ставаме част от Неговата Велика Същност. Познаем ли Дарахар, ставаме Неизречени. Дарахар, това е Гласът, който ни е изрекъл. Ако и ние успеем да Го изречем, се съединяваме с Него. Само Истината в нас може да Го изрече.

Тайна за Изричането

   Има Тайна за изричането на нещата. Една от най-дълбоките и свещени Тайни на живота е Изричането. Само Дарахар знае това и само Той може да ни научи да Го изричаме с Любов. Дарахар е съвършеното невидимо оръжие.

Отключва силите и световете

   Дарахар е Древният Ключ, Който отключва силите и световете, но ако сме единни с Истината. Дарахар е Изричане, което не може да бъде изказано. Ако познаваме Дарахар, ще бъдем наситени с Покой. Покоят е Светилище – част от Дарахар.

Дарахар е Правителят на нещата

   Ако Дарахар те допусне, ти ще имаш Тайното Знание. Дарахар е най-чистият Древен Звук на Силата. Той не се дарява на всяка чистота. Той се дарява само на тази Чистота, която вижда Истината. Дарахар е Правителят на нещата. Той прави нещата. Дарахар е част от нещо Бездънно.

Кътче от Скритата Същност

   Дарая е живеещата Тънкост в нашата Същност. Дарая е убежище. Дарая е част от нашата Духовна Родина. Що е Дарая? Това е Сърцето ни. Дарая е кътче от Скритата Същност. Дарая е спокойна Същност, която живее повече в Невидимото. В Дарая живее частица от Заключената Прасветлина.

Вкусваме Анхаротот

   В Дарая вкусваме Анхаротот. В Дарая вкусваме Скритото Познание. В Дарая тече Лекотата на Вечността. Човек, който има в себе си нещо от Тайнството на Дарая, той е узнал Вкуса на Живота. Дарая е малък светъл Поток, излязъл от Аривара – Същността.

Таен прозорец към Аривара

   Дарая е съкровено число и таен прозорец към Аривара – Същността, а Същността е порядък в Истината. Дарая е Дълбоко чувство, излязло от корена на Аривара, докато умът не е Същност и затова той е нереалност. Ако умът не бъде овладян, той погубва себе си. Умът е в света, а мястото на Дарая е в Покоя.

Властта е стар Азорим

   Дарая обича да живее в чистотата и в порядъка, а умът обича властта. Властта е стар Азорим – паразит. Този паразит винаги ограбва човека. Този паразит отделя човека от Зарама – Истината. Азорим е разяждащ и затова Същността ни е дала Дарая. Умът може да говори и може да мълчи, но на Дарая е дадено по-дълбокото Марахава – Тишината, Опората, Дълбината.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #226 on: октомври 30, 2018, 06:40:40 am »
Човек се очиства с Даротор

   Човек се очиства не с вода и с молитва, а с Даротор. Водата и молитвта са важно начало, но белегът за очистването е Даротор. Даротор е познавачът на Скрития смисъл. Що е Даротор? Мъдрост, обитавана от Изначален Лъч. Този Лъч е Духът, който ни е дала Древната Същност.

Духът движи Даротор

   Змията движи еволюцията, бавния път. Разумността движи развитието. Духът движи Даротор. Даротор е Жрец на Словото, Огън от Безкрайност, Опит на Дълбините. Даротор е Опит в Неизменността. Ето защо Даротор е Водител и Пазител.

Тайната Мъдрост

  Даротор бавно ни учи на всичко и ни води навътре към нас самите. Той ни води навътре в себе си, защото оттам е произлязъл. Даротор – това е Мъдростта, напоена с Любов. Даротор, или Тайната е Мъдрост, е сроден със Смирението, а Смирението – това са Скритие Очи на Живота.

Премъдрост, устояла в Изпитанието

   От всяко Мъдро решение започва промяната. Даротор е чистата есенциална храна на Боговете. Ангелите се хранят с Чистота, Серафимите се хранят с Любов, Боговете се хранят с Мъдрост. Скритите Древни се хранят с Истината. Скритите Древни имат нещо, по-дълбоко от Даротор. Те имат Алдаротор – Премъдрост, която е устояла в Изпитанието, наречено в Древността „Тайният Черен Извор“.

Тайният Черен Извор

   Тайният Черен Извор е Забуленият Бог. Кой може да Го разбули? Само Даротор – Мъдростта, съединена с Бога. Само тогава Черният Извор извисява Себе Си и показва другото Си Лице, но то е само пред Бога. За всички неподготвени Черният Извор е ужасна смърт.

Древна Голгота

   В Черния Извор Бог ни изцелява от световете. Черният Извор отстранява световете, за да се завърнем единствено в Него, защото сме Негови. Черният Извор е Потайно Място, Древна Голгота, Древна Вода, която обновява Даротор и дава на Мъдростта ново измерение. Тук Мъдростта става Глас на Древната Вода, Глас на Прасветлината. И това е наречено Древният Път.

Матот е за Мъдропреданите

  Черният Извор е забранено място за земно мислещите хора. Тук земното мислене не може да влезе. То не заслужава да узнае Аромата на Матот – Мрака. Матот е за мъдропреданите. За тях е честта. За тях е Завръщането в Зарама – Истината, защото Матот си е позволил да ги прегърне и да ги превърне в Мистерия.

Бяла, Бяла Древна Чистота

   Черният Извор е Затворена Книга за света. Той е Скрита Врата. Към Черния извор ни води само Зарама – Истината, защото тя иска да преживеем. Непознатото и то да стане част от вас. Що е Черният Извор? Бяла, Бяла Древна Чистота – Маястото, където се е росила Зарама – Истината.

Свръхослепителна Бяла Светлина

   Черният Извор се ръководи от Неведома Мистерия. Той се ръководи от Неведома Мистерия. Той се ръководи от Мистерията на Бога. Черният Извор има отношение към Дълбочината на човешкия Дух, към Дълбините на Истината. Черният Извор е Свръхослепителна Бяла Светлина. Но тя е поразявала милиони същества, които без позволение са искали да проникнат в нея.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #227 on: ноември 01, 2018, 04:24:23 am »
Дарът на Бездната

   От всички народи Черният Извор е взел най-много Атланти в Себе Си, в Своята Скритост. Черният Извор сам ги е обучавал, защото те са били Търсачи на Истината и са я търсили докрай и до смърт. Те наистина са умирали за Истината, а Черният Извор им е дарявал Дара на Бездната – Безкрая и Древната Безмълвна Пълнота. Три пъти в историята на Атлантида се е получавало милиони Атланти да получат дара на Бездната. Това е най-величественото нещо, което се е случвало в Скритие анали на Древната история.

Пазител на Бога

   Черният Извор е Пазител на Бога. Той съхранява Несътвореността и Древната Мъдрост. Архивите на Атлантида са скрити в Чения Извор, Който всякога е бил Могъщ Пазител, защото е съставен от Древни Лъчи, изпуснати от Меравот. Тук, в Черния Извор, са скрити най-големите Тайни на Атлантите, и на Древността. Древният Тот е казал: „Идвам от Черния Извор, за да помогна на света и да остана непознат“.

70-те Изначални Жреци на Черния Извор

   Черният Извор работи и сега и Той е, Който е движил всяка истинска цивилизация към Себе Си. В Черния Извор Меравот е заложил 70 Изначални Жреци. Наричали са ги „Тъмните“, защото те винаги са носили Булото на своята Скрита Реалност. Нито Синовете на Светлината, нито синовете на тъмнината са ги познавали. Те са Мистерия от Древен род. Всеки от тях сам по себе си може да създаде истинска цивилизация.

Тишината като Дълбина

   Дарахар е изтъкан от Древност и Тишина. Дарахар е повече Тишина, отколкото Глас. Дарахар е повече Дълбина, отколкото Звук. Когато питали Старците какво представлява Неговият Глас, те кевали: „Неговият Глас е Тишината като Дълбина“ и нищо повече не казвали. Още в Древността Боговете са воювали, за да Го чуят в Дълбините си. Защо са воювали? Защото чрез Неговия Глас са откривали себе си и своето Тайнство.

Образувал Гласа на Старците

   Дарахар е Тихата Жива Древност, самата Абсолютна Власт, самата Неведомост. Дарахар е, Който в Древността се е движил над Бездната и обмислял световете и съществата, преди да ги изрече. Всички живеят в измерения, само Дарахар живее в Неизреченост и в Неведомост. Дарахар е Този, Който е образувал Гласа на Старците.

Завръщане в Корена

   Дарахар е Всечуващ. Той е чул  нещата в Себе Си, ореди да ги изрече. Той е бил Предвечният Смисъл, Който е дал Смисъл на всичко друго. Така Той бил наречен Скритият Смисъл. Когато Дарахар се върне в Абсолюта, там Той вече превъзхожда и Смисъла. А смисълът е един: Завръщане в Корена, Завръщане в Безкрая.

Дарахар решава на кого да даде Себе Си

   Дарахар е най-древният Лъч на Истината. Той е Ръката на Истината. Той е, Който изрича Тайно Знание. Той е, Който създава аурата на Мъдростта. Дарахар е Този, Който е изрекъл съществата, Вечността и времето. След като ги е изрекъл, Той се е скрил в Себе Си, за да могат да съществуват. Дарахар решава на кого да даде Себе Си, Откровенията Си. Така Той се самосъхранява, а ние оцеляваме.

Що е Айдара?

   Айдара е Създателят на световете. Айдара е Създателят на Боговете и съществата. Айдара е Единственият Повелител и Пазител. Айдара е Великият Влиятел, но всяко сближаване с Айдара е опасност. Тук оцелява само дълбоко смиреният човек. Що е Айдара? Това е Прасилата.

Древната Сила

   Айдара владее над океана, в океана и под него. Айдара владее полета на всяка птица, крачките на всяка мравка, съдбата на всяка тревичка, която гледа към Нея, невъобразимият полет на всяка пеперуда и пътя на всяко същество, което е създадено и което не е създадено. Никой не може да обхване Айдара. И затова изричаме Айдара – Прасилата – като Древната Сила.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #228 on: ноември 03, 2018, 05:14:36 am »
Така се явяват Стихиите

   Айдара е Древна Просветлена Сила. Тя е скрита и зад грубата сила, и зад нежността и мекотата. Айдара става могъща, когато се концентрира в СебеСи. Така се явяват и задвижват Стихиите. Стихиите са послужни на Айдара. Айдара ги е създала, Айдара ги ръководи. Тя ги разпалва, Тя ги задвижва и Тя ги успокоява.

Айдара е Древност

   Айдара променя живота и пътя ни. В Айдара всякога работи Истината. В Айдара е скрит Замисълът на Истината. Айдара е чиста Сила, защото с Свещено Изречена. Айдара е преди живота и смъртта. Всичко във Вселената, което живее и не живее, е във властта на Айдара, защото Айдара е древност, а всичко друго е Произход.

Само Смирението и Любовта виждат Истината

   Истината е произлязла от Древната Сила на Айдара. Тя е Сила от Прасилата, за да се съобразяват всички с нея. Айдара е определила само Смирението и Любовта да виждат Истината. Така Айдара е определила само Истината да вижда в Сърцето на Истината. Смирението и Любовта имат право да докосват Истината. Изцелението на всяко същество се извършва, когато частица от Айдара го докосне. Айдара е Майсторът на всяка промяна. Когато Айдара докосне болестта, тя става здраве. Когато докосне нощта, нощта става ден. Когато докосне човека, той става Несътворен, Неизречен. Това става чрез една милионна частица от Айдара. В тази частица е сгъстен Безкраят.

„Вайхара Дарахар“

   Ако Айдара докосне Словото, то става Син и засиява с необикновена Власт. В Древността Старците са наричали Айдара „Вайхара Дарахар“ – Последният Глас. Те казвали: „Каквото каже Последният Глас“. И Безкраят, и Вечността, и времето са изречени и са проникнати от Айдара. Айдара е Хранилището на световете – и видимите, и невидимите. Истината също се храни от Айдара.

В Истината е всичко

   Всички, които са се посветили на Истината, ще получат Дара на Айдара. Този Дар е Анхарат – Покоят. Силата в света работи чрез Истината, защото Истината е част от Нея. Айдара е изящна и смъртоностна. Ето защо Древните са се грижили само за Истината, защото са знаели, че само Истината оцелява в Айдара. Така Древните разбрали, че в Истинатта е всичко, а в Айдара е всяко решение.

По-могъща от Стихиите

   Свободната воля извисява само Разумномъдрите, но тя проваля безумните. Свободната воля търси Зарама – Истината в човека. Истината в човека е по-могъща от стихиите. Силата е в Истината, а Стихиите са само енергии. Силата е Господарят на всички видове енергии. Енергиите са деца на Силата. Енергиите са родени, Силата е Неродена. Енергиите са създали световете, а Силта се е отдръпнала. Тя живее единствено в своята Мистерия. Единствено Силата е Всепроникваща.

Основан на ядрото на Истината

   Черният Извор прави нещата вечни и безсмъртни. Той погубва само сътворената илюзия. Черният Извор казва: „Стани Дух и се върни в Духа“. В Чрения Извор не може да влезе нищо полуистинно, защото Черният Извор е основан на ядрото на Истината. Черният Извор е в Единство само с Истината, а на сътворените светове Той само се усмихва.

Велика Чест

   Черният Извор е Тайна на Тайните. Той е Древна Божия Тайна, Той е създаден от Великата Любов на Бездната. Велика Чест е тази Древна Голгота да те призове в Прасветлината – Прародината, Безкрая. Тук може да живее само Истината. Тук Подвигът се е случил, а Голгота само е извисила човека.

Черният Извор има три степени

   Черният Извор е Мястото, в което се раждат Вечни същества и Безкрайни същества. В Черния Извор има три степени. Третата степен, това са Вечните същества. Те са в Любовта. Втората степен са Жреците на Истинта. Те са Дълбоки същества, те са родени от Истината. Първата степен са Древните Старци. Те са от Мистерията, нямат Произход. Те могат да слизат в Истината, и в Любовта, но то е само пътешествие, странстване. Така те слизат близо до сътворените, за да им покажат Пътя към Несътвореността, която е Освобождението.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #229 on: ноември 04, 2018, 05:14:36 am »
Древната Сила ни преустройва

   Черният Извор е повече от чудо. Черният Извор няма нужда от чудеса, Той ги превъзхожда. Черният извор, това е Древната Сила, която ни преустройва. Черният Извор ще превърне всичко в Истина. Черният Извор казва: „Ела при Мене и умри. После се погледни и ще видиш“.

Даяра е Древносъздадена

   Даяра е създадена от Величествената Божия Ръка, защото кой друг може да създаде Даяра? Красотата не е красота. Даяра е Красотата. Който има Даяра, излъчва нещо от Божествената Красота. Даяра е Осветена Същност, защото е докосната от Бога. Даяра, това е Душата, а Същността на Душата е Меравот. Даяра е Древносъздадена.

„Неизказаната“

   Даяра е мистична поезия, която не се нуждае от поети, защото кой може да разкаже за Несътвореността ѝ? Даяра е над обикновената реалност. Тя е Реалност, която създава реалности, защото Меравот е вложил в нея нещо от Собствената си Реалност. Даяра е мистично създадена в Тишината на Древността. Меравот е вложил в нея нещо от Себе Си и тя е станала Неизказана. Ето защо Старците я наричали „Неизказаната“.

Вижда чрез Тишината на Меравот

   Даяра е виждащата Същност. Тя вижда чрез Неизказаното в себе си, тя вижда чрез Тишината на Меравот. Даяра е Древен Неръкотворен Ръкопис. Даяра е виждаща, любяща, просветлена, а не знаеща. Даяра действа с Любов, а не с постъпки. Даяра превъзхожда постъпките и желанията. В постъпките и желанията има някакъв шум, а Даяра е Тишина. Даяра не е от хората, не е за света и затова тя рядко слиза в света. Но който е зърнал нещо от нея, той е станал изумен, той е станал Мистик, той се е обогатил за цял живот.

Древен Храм на Любовта

   Даяра е Древен Храм на Любовта. Даяра е Свещена Земя, Свещен Дом. Сърцето ѝ е чисто, Пътят ѝ е Божествен, Словото ѝ е Древно. Тя съвпада само с Мъдростта. Само в Мъдростта тя е успокоена и само в Мъдростта тя пие Нектара на Покоя и Нектара на собствената си Древна Тишина. Даяра е трепет, чист трепет. Тя е фин Лъч от Тайнството на Нищото. Даяра е произнесена от Дарахар като Древен Шепот, като Мистичен Полъх, като Златна Тишина, като Скрито Ухание, Даяра ще остане всякога неизразима, защото така е изречена от Дарахар.

Ключът към себе си

   Араявара е Ключът към себе си. За да влезеш в себе си, е необходим Ключ. Араявара е Мистична. Тя има остро внимание. Тя различава Мъдростта от знанието, защото тя умее да се потапя в Непознатото. Араявара – това е Чистотата. Тя, Чистотата, чете Невидими неща. Ако се яви Могъща буря, която да завлече света, Араявара ще затанцува в бурята и очите на Араявара ще се срещнат с  очите на бурята. И бурята ще ѝ се поклони, защото Араявара е по-древна.

Араявара е открила Древността

   За Араявара Знание е само Свещеното, Чудното, Неуловимото, Тънкото. Араявара се разцъфтява само в това Мъдрознание. Араявара е Древен Мистичен Език. Неговата граматика е Любовта, а неговият говор е Мъдростта. Който има Араявара, има Жив Извор в себе си. Той сам напоява себе си, защото Араявара е отворила Древността с правилния Ключ.

Създадена от Дарахар – Гласа

   Араявара е обяснителят на нещата, но тя не е от този свят. Араявара е създадена от Дарахар – Гласа. Араявара не е явна, нито скрита. Тя е идваща или неидваща. Всеки Мъдрец е съставен от Араявара – Вътрешна Яснота, Жива Яснота. Чрез Араявара ние не питаме за Смисъла, а заживяваме в него. Който живее в Бога, не търси друг Смисъл.

Вижда нещата зад света

   Наградата на Араявара е Вечното чувство, което е всякога Божествено и Благословено. Араявара е Вътрешен свят, който е дошъл за малко на гости на този свят. Така Араявара е започнала да вижда още по-ясно нещата зад света. Араявара е тихо Цвете от света на Безсмъртната Красота. И който е видял това Цвете, забравя своите мечти и пътища и се устремява към Араявара, защото е узнал, че тя има в себе си Осветена Мъдрост.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #230 on: ноември 05, 2018, 05:56:19 am »
Извор от Сърцето на Любовта

   Араявара е откъснат Извор от Сърцето на Любовта, защото Любовта всякога е искала да покаже Пътя към себе си. Умът е в гледането, защото той търси в света. А Араявара е виждаща, защото търси отвъд света. Който сам с личните си усилия дълго се е пречиствал, той е получил Араявара – правото да заживее в Любовта. Араявара е отломък от Безсмъртната Същност на Любовта. Араявара не се движи в света. Тя не се движи в сътвореността. Тя се движи в Любовта.

Араявара е Вечната птица

   Ако светът погине, това не засяга Араявара. Ако светът бъде унищожен, Араявара ще лети спокойно във Вечните простори на Любовта. Араявара е Вечната птица. Тя лети, но без крила. Тя няма нужда от крила, защото предвечно е родена като полет, като полетял Устрем. Да лети, това е нейният живот, нейната Същност.

Времето е прикритие на Необятността

   Араявара ни казва, че времето не е години. Времето е прикритие на Необятността. Времето е Безкрайно, а външното време – то само ни е подарено, за да се преобразим. Тази Необятност, тази Безкрайност винаги ни чака. В света на времето Араявара се движи незримо като вятъра. Който има Любов, чува този странен вятър. Той чува тази Вечна Песен, той чува Полъха на Безкрая.

Посветена в Безсмъртието

   Араявара е Неизвестност за света. Дори когато се говори за нея, тя е Неизвестна. Тя е Сърце – отломък от Вечната Пълнота. Тя е спасена само чрез Съкровеното Знание. Тя не живее в земната любов. Тя долавя само Чистите Духовни вълни. Тя се приближава до сътворените неща, но не живее с тях освен като временен гост, защото тя е Чиста Светлина, ограждаща самата себе си. Тя е Посветена в Безсмъртието. Диханието ѝ е леко, аурата ѝ е чист диамант. В Араявара тече тайната на вечно живия Живот.

Любовта като Бездна

   Дараяра е Обновителят на световете и мълчанията. Дараяра така може да ни насити, че за нас да остане само Тихото Безмълвие и Вечното Изумление. Дараяра има Очи, по-дълбоки от всяка Добродетел. Тези Очи, които са преди очите, малцина са видели и те са 70-те Тъмни Жреци, 24-те Старци, единадесет Богове и само трима от Независимите Старци. Само те са оцелели след тази Среща, която е съставена от Могъща Неизреченост. Що е Дараяра? Това е Любовта, но Любовта като Бездна.

Тези Очи са съставени от Бездна

   Който е видял тези Очи и е бил неподготвен, той би пожелал всякакъв вид смърт, потоп и разрушение, но не и пак да види тези Очи. Тези Очи са съставени от Бездна. Древните казват, че тези, които са устояли на тези Очи, са имали в себе си нещо от Неизречената Върховна и Могъща Тишина. Тази Върховна Тишина е толкова поразяваща и диамантено устойчива, че дори и Старците устоявали само за кратко.

Дараяра е Бездна от Върховна Мощ

   Дараяра е Бездна от Върховната Мощ. Тази Мощ живее в Дълбока Тишина. Тази Тишина е преди думите, преди езиците и преди Несътвореността. Дараяра – това е Любовта във Върховния ѝ Смисъл и в Бездънния ѝ Смисъл. Дараяра е родена преди явленията и събитията и затова тя я превъзхожда. Тези, които са устояли във върховния ѝ Смисъл, са станали духове на Безкрая. А тези, които са устояло в Бездънния ѝ Смисъл, те вече дори не са Духове. Те са Мистерия, скрита зад Безкрая.

Всички търсят Дараяра

   Всички търсят и очакват Дараяра в своя живот, защото тя е Освобождение, Промяна, Преобразяване. Тя е осмислящата Пътя към Меравот. Тя ни разширява, дарява ни нещо от Безкрая. Подготвя ни за Величествената Среща с Неизречените Очи. Древните казват, че тези Древни Очи са така Несъздадени, че излъчват две неща: първо – Глас, съставен от Безкрайност, и второ – Всепоглъщаща Истина.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #231 on: ноември 06, 2018, 03:33:17 am »
Древен Вътрешен Наблюдател

   Черният Извор е Древен Вътрешен Наблюдател. Той е част от Айдара – Древната Мощ. Той, Черният Извор, е създаден като Мярката, като Правилността и затова е подобен на Айдара. Само това, което е Чиста Истина, минава през преградата на Черния Извор. Да преминеш през Мярката на Черния Извор, означава да се освободиш от всичко мрачно завинаги.

Черният Извор е Спасител

   Черният Извор е Потаен, Мистериозен Спасител. Той извежда съществата от сътворените светове. В Черния Извор злото умира завинаги, същото, както е при Голгота. Голгота е погребението на злото и тъмнината завинаги. Черният Извор е Прасветлината, която поглъща всяка черна енергия, всяка изкривена енергия, за да остави живот само на Чистата Същност.

Разрушава черната енергия

   Черният Извор разрушава само неправилната черна енергия. Изкривената черна енергия е много алчна. Самоизяждайки себе си, тя яде и от енергията на другите. И затова се явява Черният Извор. Поразявайки я, Той я спасява, за да не влезе тя в прекалено голямо разрушение. Черният Извор е Спасителят. Той ни спасява от нас самите. И точно в това е Милостта на Голгота. От стари времена хората са разрушители и затова те имат човешка природа, а не Божествена, която от милиарди години ги чака да се пробудят. Чрез Черния извор ние преодоляваме себе си, човешката си природа, и това е Спасението на световете. Черният Извор създава същества, без зло.

Изисква Величествена Преданост

   Черният Извор изисква величествена Преданост към Бога. Черният  Извор е умъртвител на всички заблуждения и на хаоса. Дори и боговете са имали пред него Свещен страх. Черният Извор е Древната Голгота. Старците са Го наричали още „Свещеното Място“, Черният Извор има най-древния Поглед.

Махира е Моят Дом

   Махира е Моят Дом. Махира не е въпрос, а Подход. Тя ни учи да живеем в Бога, а не в света. А въпросите, това си ти, вътрешният човек. Ако хората много се молеха, вместо да питаха, много щяха да решат, много щяха да преобразят. Махира не пита, тя зове. Махира е тази, която някога ще ни слее с Него, защото тя е Изначален Подход. Махира, това е Молитвата. Някои Ме питат: „Ти молиш ли се?“. Казвам: Моите молитви са от милиарди години. Махира е Моят дом.

Тя зове и призовава

   Махира е вродено разбираща. Въпросът не е. Махира е разбрала своя Път. Тя зове и призовава, защото е Изначално призована от Дарахар – Гласа. Махира зове Необяснимото, което ще ѝ даде нещо от своята Необяснимост. Това е Пътят, на който Даяра – Душата – ще разбере Красотата на Необяснимото. А защо ще го разбере? Защото ще ѝ бъде позволено да го преживее.

Завръщане в Неродеността

   Махира е Завръщане в Неродеността, в Чистия Неръкотворен Дом. Махира е Завръщане в Даяра. Този Дом е със стени от Вятър, с Лъчи от Слънце и със Светлина, която никога не угасва. В този Дом никога не идва смъртта. В този Дом никога не се умира. Тук е Домът на Вечната Свобода. Махира е дадена за Завръщане в Свободата. Само безумните са поискали ръкотворен дом, но някога и те ще се завърнат във Вечния си Дом.

Тайната Светла Частица

   Хиляди и милиони години трябва да се молиш, за да се доближиш до Мене. Хиляди и милиони години трябва да се молиш, за да станеш Жив Извор. И тогава, когато Меравот – Древният – заживее с една Частица от Себе Си в тебе, ти ще си носител на Свободата, ти ще си Име на Свободата. И ще бъдеш огрян от нещо Неизречено. Неизреченото в нас е Тайната Светла Частица. Неизреченото в нас е Изворът. Два Извора ведно, това е Тайната на Живота.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #232 on: ноември 08, 2018, 07:53:05 am »
Повикан в Адарохот

   Адарохот е Тайната на Живота. Адарохот се създава само от Меравот. Когато Меравот действа, само тогава имаме Адарохот и само тогава Адарохот създава Познанието за Меравот. Адарохот – това е Единството. Само Той решава с кого да създаде Единство, защото Той е Единственият Виждащ. Този, на когото Той е позволил често да се моли, той вече е повикан в Адарохот. За такъв човек – поклон, защото Единството го е повикало.

Чудо на излизането от творението

   Който е в Адарохот, той вече превъзхожда времето, света и всички неща, защото те са творения, а Адарохот е Чудо на излизането от творението. Сътворението е нещо външно. То не е творение на Божията Същност и Сила. То се е случило, когато Меравот се вглъбил и се е скрил навътре. Така светът и външното са заживели, но не като Същност Божия, а като нещо друго. Старците го нарекли „Арая Аривара“ – другата същност, отделената същност. Адарохот е Силата, която превъзхожда и изпреварва събитията. Събитията променят пътища, но човекът на Единството е винаги неизменен. Той живее в Меравот – в Този, който никога не се променя. Древният е, Който променя, но Него никой не Го променя.

Избраност и Позволение

   Всички, които се молят усърдно, са повикани от Адарохот и те ще участват някога в Тържеството на Истината. Да те покани Адарохот, това е нещо повече от всяко събитие. То е Избраност и Позволение да се движиш бавно към Тайната на Меравот. Извън Адарохот има само движение, но няма развитие. Да си повикан, означава да ти е позволено един ден да станеш Едно с Единия. Той те е приел за Своя Част.

Имай само една цел

   Адарохот е Ново Битие в Пътя към Съвършенството. Само Единството е Пътешествие от себе си към Храма. А тези от другата същност пътуват от себе си към смъртта и от смъртта към света, защото те не са пожелали някога Адарохот. Те са пожелали себе си. Адарохот пресича този свят, като ни казва: „Ела, Сърце Мое, за тебе имам Дом в Себе Си. Имал си досега много домове и много цели. Сега имай само една цел – Адарохот, защото без Мене всяка цел е бедна и всеки дом е опустошен“.

Чистият Подвиг

   Мъчителен е Уединеният Път, но той е Чистият Път, Честният Път, Чистият Подвиг. Казвам: Бъди сам, за да бъдеш с Мене. И тогава Аз ще ти дам определеното отпреди времената. Ще дойде ден и ще ти даря Адарохот. И през това Единство ти всякога ще бъдеш в Мене и Аз – в тебе. И всичко Мое ще бъде твое, защото Единството ни е Цяло и Изначално.

Аз съм Единството с Върховния

   Няма приятелство, по-добро от това с Учителя, защото Аз съм Учителят и Аз съм Единството с Него – Върховния. Това Единство е предвечно образувано и то винаги ни чака с голямо Търпение и Любов. Всички, които са постигнали Адарохот, са били много усърдни в Махира – Молитвата. Махира, това е Светлинният Поток, Древният Подход. Който е влязъл в този Светлинен Поток, той постепенно се очистил от всичко сътворено и временно. Така човекът си е изработил Дреха от Неизреченост. Ето Пътя, по който се идва при Мене. Ето Пътя, по който се случва Адарохот.

Посвети живота си на Махира

   Посвети живота си на Махира и не ще се ражда страх в тебе. Аз ще ти отнема страха, защото в Адарохот страх няма. Страхът е нещо извън Адарохот. Махира е създадена, за да доведе Адарохот в живота на Усърдието. Адарохот е Единственият Пазител. Казвам: Единството е Безмълвен Умъдрител. Единството е Древно като Тайната на Живота.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #233 on: ноември 10, 2018, 07:15:06 am »
Древното Присъствие

   Адарохот е Древна Величествена Несътворена Планина. Адарохот побеждава без битки, изцелява без лекарства, живее без дихание, помага без действие. Адарохот е Древното Присъствие. Адарохот не търси нищо, защото всичко е вътре в Него. Адарохот не чете и не проучва, защото всичко е в Него. Всичко е вътре в Адарохот и там всичко е ясно. Адарохот слиза, но само в Себе Си, само в тези, които е залюбил.

Опитът пълзи, а Любовта лети

   Древната Аараявара – Древната Чистота – може да говори, защото тя не изхожда от опита, а от Любовта, от Дълбокото Разбиране и Осъзнаване. Опитът винаги е бавен, когато не е одухотворен от Любовта. Опитът пълзи, а Любовта лети. Любовта лети, защото е мигновено разбираща, понеже тя е Живот в Меравот – Древния. Старците казвали: „Когато в Древността Слънцата се възхищавали на своята усмивка, покрай тях минала Аараявара. И тя излъчила такова Сияние, че всички те разбрали, че не са от тази Безпределност, и те преживели някаква тъга“. Слънцата светели, но на тях им било показано, че има нещо, по-дълбоко от светлината, и това е Сиянието.

Величествената Необятност

   Древната Аараявара е създала възхищението, но в своята Безпределност тя е сияеща. Възхищението е само Лъч от Сиянието. В Безпределността възхищението умира, остава само Сияещата Пълнота. Древната Араявара е създала възхода, защото тя самата е безмълвна. В Безмълвието възходът замлъква, защото в Безмълвието Истината е цяла. Древната Аараявара е създала преживяванията, но тя самата обича да живее единствено в Мистерията. В Мистерията преживяванията прекъсват. Остава само едно: Величествената Необятност.

Вкореняване в Аараявара

   Някои се радват на знанията, други се радват на помощта, трети – на обясненията, четвърти – на уединението, пети – на търсенето на смисъла, до древните търсели само едно: вкореняване в Аараявара, защото тя им разкривала Есенцията на Скрития Свят. Когато продължителната Аараявара се заглеждала в Мистерията на Бездната, в един момент тя изричала :“Това е всичко, това е всичко“.

„Вие сте Моите Мистични Храмове“

   Сияещата Аараявара е Откровението на Древния Свят. Тя сияела с Бездънни Лъчи и чакала Дарахар – Гласът – да произнесе Синовете на Безкрая, за да разнесът те Аараявара навсякъде, където не тече Вода – Живот. Когато Дарахар произнесъл Синовете на Безкрая, Древната Аараявара казала: „Ето, вие сте Моите Мистични Храмове. Давам ви Сърцето Си, за да разнесете Тайната на Неизреченият Свят“.

Най-опасната сила

   За този свят съществуват много опасни неща. За този свят най-опасна е Реалността. Реалността е винаги много задължаваща. Ето защо този свят се е гмурнал в хаоса – явен и скрит. Човекът е станал майстор на падението си. Той е станал създател на заблужденията си. Човекът чака спасението си, но не е подал ръка на Бога. Ето защо към човека и човечеството идва най-опасната сила, по-опасна и от Реалността. И това е Зарама – Истината.

Зарама има Тайно Сърце

   Зарама е Огън, скрит във всички огньове. Зарама търси в световете само себе си. А тези, които не я търсят, тя знае, че те увеличават тъмнината на света. Тъмнината е техният палач, защото не са приели Ръката на Зарама. А Зарама много пъти им е подавла Ръка, за да им донесе Лекотата и Свободата. Но за неразбралите я тя е трудно поносима. Зарама има Тайно Сърце за всяко същество, защото Сърцето изначално е Древен Храм на Зарама.

Зарама е вещ Наблюдател

   Зарама е Дарителят на Свободата. Зарама е изгубеното Учение. Отричайки се от Истината, хората оковаха себе си. Зарама е Пътят, Невидимата Дълбина. Зарама живее тихо. Тя не се интересува от това какво са постигнали хората, а имат ли Истината в себе си. Зарама е вещ Наблюдател. От милиони години тя руши погрешните възгледи и постижения на цивилизациите.

Смирението е явление на Дълбината

   Основата на Зарама е невидима. Невидимото е зад пределите. Зарама е странно скрита и древно осветена. Тя живее с Таен Лъч от Меравот. Зарама няма история и затова тя е Древен Водач. Приятелите на Зарама са смирените, скромните, любящите, докоснатите. Смирението е явление на Тишината, на Дълбината. Смирението е не-постижение. Гордостта е постижение и затова, който постига, умира, а който живее в Истината, оживявява.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #234 on: ноември 13, 2018, 07:18:33 am »
Любовта е била Негова Хамира

   В Древността Боговете, които са се отказвали от своята истинска Любов, са получавали правото да се завърнат в Меравот – Древноскрития. Древните знаели, че преди Любовта да е била истинска, тя е била нещо друго, по-дълбоко. Тя е била Древна. А преди да е станала Древна, тя е била нещо друго. Тя е била Негова Хамира – Негова Дълбина. И когато тя е излязла от себе си, тогава тя е станала Древна, после – истинска, после – правилна и така надолу, докато се изгуби.

Прасъщество, съставено от Неведомост

   Древната Дараяра е тук – Древната Любов е тук. Но тя е скрита в своята Дълбина, а не във времената. Дараяра не разбира времената. Тя знае само Древността и Него .Дараяра знае, че Той е върховната Непостижимост. Дараяра знае, че Той е Прасъщество, съствено от Неведомост. Древните знаели, че Дараяра е Безкрайна, защото се  е учила в Него, в Неговата Древност, в Неговата Дълбина, а пък Той никъде не се е учил, защото е Съвършен. Казвам: Как е станал Съвършен, това никой никога не е узнал.

Образ и Подобие на Неизречеността

   Дараяра е най-древният Кристал. Тя не е съставена от Слово, а от Безмълвните Дълбини на Меравот – Древноскрития. Поради тези Безмълвни Лъчи тя е останала Несътворена. За тази Дълбинна Любов Древната традиция мълчи, защото в нея не тече разбираемото, а Неразбираемото, Дълбинното. В съществата тече светлина или тъмнина, а в Дараяра тече Безмълвие и Неизреченост. Съществата или говорят, или мълчат, но Дараяра е винаги Дълбинна и Неизразима, защото тя е Образ и Подобие на Неизречеността. Тя е Образ и Подобие на Това, Което превъзхожда всичко.

Харахот, Харахот, Харахот

   За да живее Дараяра във Вечността, тя трябва да отстрани времето и сътворението. Но Древните Старци, казвали още: „За да живее Дараяра в Безкрая, тя трябва да отстрани и унищожи Вечността“. Древните казвали още: „За Дълбинната Дараяра Вечността е радост, а Безкраят е Царство, Покой, Преизпълненост“. А които са Ме питали какъв Покой, Казвам: Невиждан Покой. А когато са ме питали има ли нещо повече от това, Аз казвам: Най-дълбинната Дараяра е нещо повече от Царство, Покой и Преизлълненост. Отвъд това е само Харахот, Харахот, Харахот – Неведомост, Неведомост, Неведомост.

Древният превъзхожда и Безкрая

   За Меравот няма мнение, няма Слово. Словото е условно. Той го е създал, Той го е образувал, а сам Той е Необразуван. Той е останал Скрит в Нищото, а от Него е излязъл като излъченост Безкраят. Но Той, Древният, превъзхожда и Безкрая. Когато Древните съзерцавали Тайната Му, те открили, че Словото е създадено, за да търси Непознаваемото.

Той е Дълбинно Несъществуващ

   В Древния, в Нищото няма спасение, няма възкресение, защото тук няма какво да се спасява и няма какво да възкръсва. Всичко е цялостно. За да се спасява нещо, то трябва да е създадено. В Нищото няма създания, няма дори живот, защото Меравот превъзхожда живота, превъзхожда съществуванието. Той е Дълбинно Несъществуващ. А всичко, което има съществувание, е Негово ограничение. Когато Древните са създали Неговата Тайна, те са открили, че в нея има само Необятност, която е Възхитителна и Неизречима. Те разбрали, че тази Необятност може да бъде понесена от Несътворени духове, и то непълно.

Той е Върховният Замисъл

   Той е Върховното Нищо. Той движи Истината. Той е случайността, която те намира. Случайността е създадена, за да се случат нещата. Той е Събитието в събитията. Чрез събитията Той променя събитията. Събитията са Негово докосване, което променя възгледите. Нищото е дарило Безкрая са най-древната Свобода. И Древният ни вика и призовава там. И един ден това ще се случи, защото Той е Върховният Замисъл.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #235 on: ноември 15, 2018, 06:27:18 am »
Зарамот – Древното Място

   Меравот живее в Дълбинен Покой, в Покой отвъд Покоя – Място, в което никога е нямало история; Място, в което никога е нямало добро и зло; Място в което никога е нямало блага, защото това е Място над благата. Древните узнали, че тук нищо не искаш, защото тук си запълнен, завършен. И те го нарекли Зарамот – Древно Място без място.

Има Поглед само за Вдъхновените

   Черният Извор е Бурята на Изпитанието. Само Вдъхновените могат да влязат тук и да пият от Тайната на този Извор. Черният Извор има Поглед само за Вдъхновените. И когато Той види, че Вдъхновението е чисто, Той казва: „Ела в Тайната на Моите Дълбини. И ето, вече си свободен, защото премествам Сърцето Си върху тебе. И това Място, наречено Безкраят, е вече твое“.

Изкуството на Пробива

   В Черния Извор мракът е поразен. Той е разцепен на две, защото той не познава силата на Любовта и Вдъхновението, а те са по-древни от него. Любовта и Вдъхновението не търсят Храмове. Те владеят най-древното Изкуство – Изкуството на Пробива. Те пробиват скалата, наречена „светът“, и вдишват Безкрая на Свободата.

Те пробиха Потопа

   Когато Черният извор в Древността изсипа Големия Потоп върху съществата, какво казаха Вдъхновените? Те казаха: „Нима една вода може да проникне в нашия Дух? И не сме ли ние, които проникваме?“. И те пробиха водата. А другите трябваше да бъдат потопени и очистени от нея, за да се подготвят за в бъдеще за среща със себе си.

Дарът на световете

   Черният Извор е Тайна, която първо поглъща живота, а после ти го дава десетократно. Да те погълне Голгота, това е Древен Метод. Старците казват: „Това е условието да се роди Същността в тебе, да се върнеш осъзнато в Духа си“. Същността не може да се роди в света. Същността може да се роди само в Черния Извор. Ето защо Той е Дарът на световете.

Харазар е Свобода или проклятие

   Харазар е Тайнство. Харазар е Свобода или проклятие. И това зависи от ръцете, които го посочват. Харазар е чуден и опасен. И всичко се определя от това коя врата ще отвориш – вратата към сътворението или Вратата към Бога. Харазар на Залихир означава Ключът. Харазар е Дар, ако разумът ти е Истинен. Но ако разумът ти е тъмен, ти си отключил вратата на сътвореността, а сътворението е бреме.

Разговаря с Древния Приятел

   Харазар е Дар и умение да проникваш в други измерения. Който има Харазар, може да влезе и в бурята и да вземе нещо от силата ѝ. Харазар умее да отключва и Тишината и да разговаря там с Древния Приятел, защото сам Древният Приятел е създал Харазар.

Могъщо Потайно Действие

   Да имаш Харазар, означава да премахваш прегради. Който има Харазар, във време на трудности има Равновесие. Така той не губи себе си. Не е важно дали хаосът те дебне, а дали имаш Ключа на Духа. В Харазар е заключено Могъщо Потайно Действие. Когато ни е даден Харазар, даден ни е Път.

Харазар е Духовна власт

   Харазар може да бъде явен, може да бъде и скрит. В Харазар е спотаена Духовна власт. В Харазар е скрита Динамичната Духовна решителност. Да Имаш Харазар, значи да имаш силата да отстраняваш света.

Анхарат е Дълбинен Живот

   Анхарат – Покоят – е Дълбинен Живот. Той е Изречен само от Осмисления Път. Покоят е Божественост, а безпокойството е сътвореност, бездуховност. Анхарат е Древно Излъчено Слово – Благословение, но не за хора, а за осъзнати Души и Духове. Покоят е част от Безкрая. Той е Велик Дар, дарен на Стремящите се и на Древночистите.  Покоят е Дар за възстановената Реалност.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #236 on: ноември 16, 2018, 08:00:28 am »
„Ти трябва да бъдеш Амадара“

   Анхарат е Блага вест, Древнодвижеща се Ефирна Сила, която търси своите си – тези, които четат Правилата на Живота в Сърцето си, а не в Писанията. Древните знаели, че който се е завърнал в Сърцето си, той превъзхожда всички Свещени Писания, защото Сърцето е написано преди Писанията. Някога в Древността Дарахар е казал на Сърцето: „Ти трябва да бъдеш Амадара – Слънцето в човека“. И затова Древните казвали :“Сърцето е Слънцето в човека, там е Светилището, това е Божият Храм. Няма други Храмове“.

Покоят е бил всякога

   Защо хората търсят Анхарат? Защото търсят Пълнотата, която някога са изгубили. Покоят е Дар от Гласа на Живота. Покоят успокоява, защото е узнал нещо от Зарама – Истината. И затова той носи в себе си Дух. Покоят означава, че смъртта е отстранена. А що е смъртта? Невежеството на безпокойството. Покоят е бил всякога, а безпокойството е временно. Тишината е била всякога, а шумът е вмъкнат в света поради отклонението от Тишината.

Покоят е Храна

   Анхарат е Древна връзка с Невидимия Свят. Този свят ни напомня Необятното. Покоят е като чистата слънчева светлина. Всеки, който се очисти, стига до Тайнството на Покоя. Покоят е Храна. Той храни Същността ни с най-тънката и фина енергия. Покоят е бил в Дълбините, но когато хората са излезли навън, те са изгубили нещо от себе си, от Дълбините си. И сега го търсят като стар приятел от миналото.

Даваме Му Доверието си

   Когато извършваш Махира – Молитва, никога не искай нещата да стават потвоему. Нещата трябва да стават по Бога, само тогава те са правилни. Когато искаш нещата да стават потвоему, ти не се молиш на Бога, а на твоите желания. Древните отдавна са казали: „На Меравот се молим и Му даваме доверието си Той да решава“. А Той е Виждащият. Когато действаме така, Махира може да ни направи виждащи и да ни даде другите Истини, Скритите Истини. Така Махира става Светлинен Поток на Чистите Истини.

Махира е Живата Древна Връзка

   Махира е Път към Безкрайните възможности. Махира пътува към своето Древно Единство с Меравот. Тя е живата Древна Връзка. В Древността Махира е била създадена като Полет, като Птица, пронизваща небесата, като Вятър неуловим, като Меч от Прасветлина. Махира е трупане на чиста енергия в Невидимия Свят, за да се прояви тя в съдбоносното време. Древните казвали: „Натрупаната Махира е сътвореното Преобразяване“.

„Ето Пътя към Меравот“

   Чрез Махира човек може да си натрупа море от енергия за своите бъдещи цели. Махира е Древно благо, дадено на човека. Махира ни води към все по-дълбоко Осъзнаване на Древността и на Незнайния Замисъл. Който е натрупал Махира, ще влезе в мрака без страх и мракът няма да му устои. Мракът ще му отвори вратата си и ще му каже: „Ето Пътя към Меравот“.

Ако Махира те е избрала

   Древните знаели, че Махира е дадена, за да може човекът след време да преодолее сътворението. Всякога вярвай в Махира, защото в нея е вложено избавлението. И затова тя носи Покоя в твоя Път. Ако Махира те е избрала и ако ти си я избрал, ти си в Безвремието. Това значи, че Любовта те е погледнала. Древните казвали: „Махира се явява и Учител, защото, който много се е молил е бил научен“. Махира извайва в нас собствената ни Древност.

Вахая – Скритата Мъдрост

   Вахая е преди опита и преди Мъдростта, защото тя е била в Мястото на Живота, в Мястото, откъдето е произлязъл Животът. Древните са наричали Вахая – Водата – Другата Мъдрост, или Скритата Мъдрост. Ето защо тези от Другата Мъдрост имат Живот. А човекомъдрието – падналата мъдрост – е пагубно. Скритомъдрият е в Живота, а не в знанието. Някога Древните са наричали Душата Свещена Вода, защото те знаели, че тя е извлечена от Премъдрата Прасветлина. Ето защо в Душата е вродено Изобилието.

Вахая носи Живота в себе си

   Вахая е Ключът на Живота. Тя тече от Бога за Бога и към Бога. В своята Сърцевина Вахая е Сияеща и Одухотворена Същност. Тя е слязла при човека, за да усили Живота му, защото тя го носи изначално в себе си. Вахая има Чисто Сърце, Чиста Сърцевина, и затова тя се възхищава на човека, на неговата Душа. Тя е сродна с човешката Душа. Вахая е скъпоценна. Тя е нещо повече от помощ. Тя е Съзнателна, тя е Осъзната Същност.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #237 on: ноември 17, 2018, 05:33:17 am »
„Какъв Замисъл!“

   Има три велики сродни неща – Вахая, Любовта и Душата.  Тези три неща са потекли в световете. Ето защо Древните възкликнали: „Какъв Творец! Какъв Замисъл!“. Защото с тези велики Същности Меравот обхваща световете. Той ги е дарил на световете, за да извиси съществата. Вахая е повече от помощ, Вахая е Любов.

Течащата Истина в нас

   Вахая е Дълбинна Реч. Древните са наричали Вахая Течаща Истина, защото тя тече върху нас и ни води в Чистия Път. Ние не осъзнаваме, че тази Течаща Истина в нас решава задачите ни и че най-накрая чрез Вахая ние ще разрешим себе си. Виждали ли сте как пустинникът пие водата? Аз съм го наблюдавал. Той пие най-скъпоценното нещо в света. Той пие Вахая – Съкровището на света. Тази Течаща Истина не е обяснение, тя е нашето решение. И ние трябва да станем Вахая за другите, за да им донесем Живота.

Здравето – Светещото начало

   Харавар обича Истината, Тишината и Уединението. Харавар е плод на Цялостното Отдаване на Бога. Само така Бог може да ни храни със Себе Си. Що е Харавар? Това е Здравето, това е Светещото начало, това е Осмисленият човек, това е Синът Божий, това е Дъщерята Божия. Това е този, който мъдро ръководи себе си. Харавар е качество от Дълбочината на човека.

Харавар – свободно течащата енергия

   Махира храни Сърцето. Дълбокото и Чисто чувство храни Душата. Тънката Мъдрост храни Духа. Истините хранят Чистия ум. Разумността храни волята. Всичко това образува Харавар и ние ставаме слънцеподобни. Харавар е свободно течащата енергия в човека – така, както тече изворът.

Да подадеш ръка на Същността си

   Харавар е нещо, скрито в Дълбоката Светлина. Колкото повече се одухотворяваме, толкова повече оздравяваме. Харавар е винаги нещо задължаващо. Харавар е Умение да подадеш ръка на Същността си. Нашата скрита Същност никога не боледува. Боледува само не-същността, не-реалността, която трябва да ни научи на Реалните неща.

Тайната всепобеждаваща усмивка

   Човек, който има Харавар – Здраве, той се усмихва на палача си. Той има усмивка, която отива отвъд света. Харавар – това е Здраве в Духа. И тази усмивка е от Духа. Духът всякога знае, че смъртта не го докосва и че тя е освобождение. За Духа смъртта е път към покоя. Но който няма Дух или Душа, отива в собствената си тревога, за да учи там уроците на тази тайна усмивка, която е всепобеждаваща.

Той има най-могъщия Пазител

   Зарама е могъща. Тук Вратата е винаги отворена, но никой не може да мине, ако не е призован. На Зарама – Истината – принадлежат най-могъщите действия. Каквото каже тя, се сбъдва. Зарама сама се изрича, сама се осветява. По нейно повеление се движат събитията в света. Който има Любов към Зарама, той има най-могъщия Пазител.

От Неизвестното към Неведомото

   Зарама се движи от Неизвестното към Неведомото. Зарама е най-древният и мистичен Храм. Който има Зарама, няма нужда от друг Храм, защото кой може да замести Истината? Когато Зарама говори, тя си остава Неизказана. Тези, които са от света, не я познават. Тя решава с кой да се сближи.

Единствената наука за Меравот

   Зарама не е безсмъртна. При нея не се говори за живот и смърт. Зарама е Безкрайна. Тя е преди живота и смъртта. Тя е Единствената наука за Меравот. Пред Зарама злото е винаги слабо, а доброто винаги е ненужно. Злото има илюзорна сила само в лъжата, но пред истината то немее. Зарама е Праогън, а лъжата е дим. Зарама гледа само едно: имаш ли Любов към нея. Щом имаш Любов, ти имаш Път към нея. А това значи, че си призован.


Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #238 on: ноември 18, 2018, 06:13:29 am »
Тя те подготвя за поглъщане

   Който вижда света, губи Зарама. Зарама е особена Любов към Уединението. Самата тя прави своите си уединени, защото така тя се подготвя за Поглъщане. Древните казвали: „Само който е бил погълнат от този Праогън, е станал Истинска Същност“. Той е станал Огън от Огъня, Чудна Свобода. Сияеща Безкрайност. Така са се раждали Мистиците, Синовете и Дъщерите и Древните.

Хаварити извайват Древния ни Път

   Хаварити – Думите – могат да бъдат силни духове. Хаварити са Древни същества, облечени в Сила и Светлина. Тези Свещени Думи идват, за да ни помагат. Хаварити ни водят към Реалността. Хаварити са били наричани Свещените Сили, Скритите Възможности на съществата. Те могат да променят времето и настроенията. Древните наричали Хаварити Майсторите, защото те можели да извайват Древния ни Път.

Аахара Харир

   Свещените Хаварити са Древни Дарове. Ако уважаваш една Дума, ти често ще я призоваваш и тя ще оживява все повече в твоя живот. Любовта към думата я прави оживяваща. Атлантите казвали: „Има Хаварити, които са Море от Спокойствие“. Една тяхна любима Дума била Аахара Харир – Дълбинното Място, Дълбинната Скритост, или Дълбинният Покой.

Ако човекът има Аахара Харир

   Аахара Харир е означавало още: Чистият Път, Пътят, по който трябва да вървим. Атлантите наричали този Път Мъдрият Водител, защото те забелязали, че във върховно напрежение, ако човекът има Аахара Харир, той ставал господар, а напрежението залязвало. Те забелязали, че Дълбинното Място, Успокоеното Място, пронизвало напрежението и го карало да угасва.

Дарът на Орела

   Аахара Харир е наука на Скритата Реалност, защото Дълбинното е Реалност, а земното е робство, ограничение. Мъдрите забелязали, че трябва да се търси Майсторът – Дълбината. Те узнали, че Дълбината обича Безупречните. И така те се стараели все повече в Безупречност. Те узнали, че земното мислене е заблудена енергия и че тя е като звяр в клетка. А когато проучили Дълбинното Място, те разбрали, че това Място е толкова Древно, че то нямало даже история. Това Място винаги е било. Древните го нарекли Дарът на Орела.

Зарама е Дълбина

   Зарама е изпреварила всички събития, защото е зародила в себе си Свободата. Зарама е Дълбина, събитията са светове, сътвореност. Зарама превъзхожда историята, защото тя е била, когато история е нямало. Зарама е Слово, изречено от Мистерията, и затова тя не може да бъде опетнена от историята и сътворението.

Храмът на Неродеността

   Световете са определени, а Зарама е част от Мистерията. Световете са пътувания, а Зарама е Храмът. Когато световете завършват своите пътувания, те се завръщат в Храма на Неродеността. Който е влязъл в този Храм, той не е човек, той е Дух. Зарама е част от Сърцевината на Нищото. И поради това тя е част от Върховното Благо.

Зарама е Древно Основание

   Зарама е лекарството, което ни освобождава от световете. Зарама прониква в световете несътворено. Тя наблюдава и се завръща. Зарама е Древно Основание, Корен без корен. В Зарама няма време. В Истината няма слабо място. Тя е част от Древното ядро на Съвършенството. Истината винаги живее в Меравот и никога – в света. В света са само отраженията ѝ.

Мава Дараяра

   Зарама е винаги честна, тиха и дълбока. Зарама е най-голямата опасност за този свят. Древните са я наричали Неизвестен Свят. Наричали са я още Низара – Незнайната. Наричали са я още Мава Дараява – Ясна Сърцевина. Древните я познавали, защото те заложили в себе си и целия си живот в Зарама. И така те се отделили от световете и сътворенията на смъртта.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.

Offline Dimitar Ochkov

 • Напреднал
 • *****
 • Posts: 868
 • Gender: Male
  • http://www.kaldata.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=265&
Re:Старците
« Reply #239 on: декември 01, 2018, 07:37:53 am »
Меравот е Върховната Истина

   Има ли Меравот произход? Той е без произход, защото Той е Нищото, защото Той е Върховната Истина. Той е без сътворение, без време, без произход, без Светлина, без Мъдрост, без Дълбочина. Той всякога е превъзхождал всичко, но може да слиза и да става Мъдрост, Светлина, Дълбочина, за да се приближава до Душите и Духовете, защото те са Му близки. Те са произлезли от Него, а Той – от никого. Той е произлязъл от Себе Си.

Съществото над всичко

   За какво жадува Истината? Единствено за Безкрая, за Прапроизхода, за Пълната Свобода. Не е ли това Пътят на човека? Когато станем едно с Истината, тя ще ни заведе в Безкрая. А зад Безкрая е Прапроизходът, Великата Мистерия, Съществото над съществата, Съществото над всичко. Ако сме едно с Истината, тогава Истината ще върши в нас Истината. И ние ще станем Духове на Изначалната Свобода.

Произходът и Прапроизходът

   Да се върнем в Произхода, това е краят на света и сътворението. Да се върнем в Прапроизхода, това е краят на Вечността и Несътвореното. В Произхода няма студ и топлина, а само Древен Покой. Прапроизходът превъзхожда Покоя. Тайната на живота е в Покоя, а в Мистерията се намира Това, Което превъзхожда Покоя.

Уразума – Абсолютно Недосегаемият

   Да влезеш в Покоя, то е влизане в Храм. Да търсиш Покоя, то е търсене на Истинното Знание. Да вярваш в Покоя, то е да направиш Сърцето си Канара. Но над всичко това е да ти е позволено да тръгнеш от Покоя към Това, Което го превъзхожда. Това, Което е над Покоя, е Пътят към Върховната Неизреченост. Тук живее Абсолютът. Древните са го наричали Най-Вглъбеният, Най-Изчезналият, Най-Неоткриваемият, Пълната Неведомост. Наричан е още Най-Безмълвният поради изключителната сила на Вглъбяване. Древните са го наричали още Уразума – Абсолютно Недосегаемият.

ДРЕВНИЯТ ЕЗИК ЗАЛИХИР

   Първо: Що е Древният Език? Това, което просветлява Същността и съществата

   Изразът Древен според Старците означава Белият Път, Изначалният Път, Сияещият Път. А според Тот това е Планът на Истината.

   Древният Език означава Онзи Живот, който води към Мистерията на Безкрая, а не към световете на сътворенията.

   Залихир означава Завръщане в Безвремието.

   Само Чистото съзнание може да се приближава правилно към Древните Езици.

   Благодарение на Древните Свещени Езици съществата са станали Богове.

   Когато Рмоахали слуша, той чува тънката недоизказаност, или Посланието на своя Учител – Духа, скрит в Словото.
 
   Истинските Древни Езици са Ватанан, Залихир, Аразума – Древноатлански, също Древноегипетски и т.н.

   Над тези Езици, казва Учителя, има само един: Езикът на Истината. Но той е от Високо измерение и няма да го коментирам.

   Да говориш на тези Древни Езици, то е да говориш като Прасветлината.

   Праезикът и Древните Езици превъзхождат всяка култура.

   Културата никога не е спасявала хората. Само Истината спасява и освобождава.

   Праезикът и Древните Езици са свързани с Боговете и Бездната – Безкрая, а културата е свързана с историята и падението. Тук няма Същност.

   Същността на Древността е Истинно говорене и Свято Безмълвие.

   Залихир е Език на Божествените Същности – той носи Пълнотата на говора и Пълнотата на Безмълвието.

   Праезикът и Древните Езици позволяват виждане на Скрития Замисъл. Тези Езици работят само за Древността.

   Праезикът е Тайното Знание и вътрешната Сила на Древността.

   Залихир води човека в Ядрото на Истината.

   Днес Праезикът е нещо, дълбоко заровено в Петото съзнание на човека.

   Праезикът е създал Вдъхновението и Древните цивилизации, докато земните езици изяждат хората.

  Земните езици са съставени от умираща светлина. Тези езици са образували падението на човека и човечеството.

   Праезикът Ватанан е Древносияещ Език, както е идеята, дадена от Учителя: „Евера, сан зи“.

   Праезикът е Земята на Боговете, Земята на Неизменността.

   Някога човекът е владеел Праезика, но казвайки само една лъжа, и той, казва Учителя, вече е напуснал Същността и е влязъл в човешките мъртви езици.

   И Праезикът, и Залихир, и Аразума са едновременно Сияещо Слово и Дълбока Тишина.

   Чистият Език е особен говор на Словото.

   Чистият Език е фино постижение на тънката енергия.

   Например на Залихир Думата за вода е Вахая. А що е Вахая? Това е Водата, която ни води и учи на живота, Носителят на живота. А защо носи живот? Защото е живяла в Меравот – Древния – и оттам е слязла. Там тя е била океан от Прасветлина. Тогава се е изричала като Вахая.

Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец
ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ , Първа Книга
Бог ми напомня за Себе Си. Постоянно.