Author Topic: За "света"- и ролята ни в него - формално продължение на "БЛАВАТСКА"  (Read 2899 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline ramus

  • Напреднал
  • *****
  • Posts: 1076
  • Gender: Male
  • никой
                                             
               Още от зората на времето е имало знания, за връзките на човека и Вселената. И в тях се визира естественото заключение, че голямото общество /човечеството/ е като една уголемена проекция на процесите и явленията във вътрешния свят на една усреднена човешка личност - става въпрос за НИВОТО в нейното развитие. Значи далеч преди Хермес Трисмегист, се е знаело за връзката между нещата на всички нива - а от самия Хермес е дефинирано - "каквото горе - това е и долу" - принципа на подобието. В науката сега се използва такова понятие - изоморфизъм. И дори и във фракталите и свойствата им, както и във основните свойства на холографията се проявява подобието. Tочно защото единството на Вселената на всички нива стои зад всичко това.
Именно и затуй, ние виждаме сега само достъпните ни, близки до гледните ни точки събития и процеси, но на астрално и ментално нива, същите процеси във физическия свят, които ние наблюдаваме и възприемаме, си имат съвсем друга "картина". Там битката е за "божествени единици" - за нас хората става въпрос. Съществата там нямат "собствен божествен импулс"... нямат свой „център”, и понеже ние хората имаме такива - за нас / за душите ни – поетично казано/ се води битката.  Сега - най-важното:
ЗА ХОРАТА, които разглеждат себе си, като част от нещо, които досега са живели в обятията на някой от безбройните егрегори, е предвидена егрегориална възможност за еволюция. Тече битка, при която досегашния най-общ егрегор - на човечеството, се видоизменя. Причините за това са много. Основната причина за това е, че вътре в нас, хората, настъпват "нови" процеси, или пък старите се трансформират - на ново ниво. И щом това се случва ролята на стария егрегор започва да се изчерпва и "общата енергия" на хората започва да се "измества и да формира ново енергийно образование - нов егрегор. Този процес внимателно се следи и канализира. Част от тези процеси са и битието на г-жа БЛАВАТСКА, както и свързаните с нея събития.
 С обществено значимите процеси се занимават определени групи от хора - знаещи хора. Разбира се групите са две - и двете са противници.Основните "играчи", които са отговорни за всичко това, и играят ролята на "водещи" използват различни подходи, но най-видният от тях е, че периодично - явно по определена схема, с определен замисъл - се появяват на земята определени "посланици". Чрез внимателно и много умело манипулиране на събитията, някои от "посланиците" добиват популярност - по-горе я нарекох 'ОБЩЕСТВЕНА'. Така постепенно започва да се променя "ОБЩАТА НАГЛАСА" на хората като маса - като група - като общество. И ИМЕННО ОТ ТОВА ЗАВИСИ промяната на вибрацията на големия егрегор - човечеството. Съвсем ясно в този контекст, могат да се разгледат основните и познатите ни събития, свързани в частност със Елена Блаватска. Очевидно тя е избраната /най-вече защото е подходяща/ и така тя става част от по-голямата схема. Поднасят й се подходящите идеи, включително и чрез възможностите й на ясновидка. Тя разбира се съвестно и всеотдайно си свършва работата и изиграва полагащата й се роля. След нея Ани Безант последва идеите й и организира последвалите събития, свързани със създаването и разпространението на идеите, които днес изкристализират най-общо под името НОВА ЕПОХА. Алис Бейли, Алистър Кроули, както и други именити и безименни писатели, учители, са свързани в момента със основната си цел. Наред със книгите, които се издават, определени "подходящи" хора се самоангажират със промяната, чрез подхранване и задържане на енергетичния аспект на нещата. За целта по целия свят са организирани различни "мероприятия" при които се събират заедно или пък се синхронизират по време в различни точки на планетата и използвайки една обща идея, мантра, представа, техники, се стига до състояние на обща нагласа - резонанс. Точно при това състояние се "оформя" новия ЕГРЕГОР. Идеите за ЛЮБОВТА, за взаимопомощта, за светлото бъдеще, за Истината, за смисъла, за страданието... В последно време се появяват все по-често филмови заглавия като например "What the Bleep Do We Know", Стайа Еруса, Тайната, ... повечето от идеите на четивата и филмовите заглавия, за които най-много се говори в нашия форум, са именно това.

Когато по-горе казвам, че се води битка на всички равнища, искам да обърна внимание, че горните процеси, не текат нито лесно, нито гладко. Както споменах, основните играчи отговорни за тези събития са две условни групи. И това е съвсем естествено. Под формата на Двубой се извършва тази постепенна промяна.  Предполагам, че можете да се досетите кой егрегор досега ще му се наложи да се „постесни”… Става въпрос за ЦЪРКОВНАТА ФОРМА НА ХРИСТИЯНСТВОТО и ИСЛЯМА  - най- каноничните форми на религия на планетата. На първо място обаче искам да подчертая, че последователите на ИСУС и МОХАМЕД, са изразители на голямата маса хора с такива нагласи. Както вече имах възможност да обясня в поста си за манипулацията[/url], човека и свързаните с него „вътрешни потребности” по отношение на еволюцията му, са в основата на цялото МИРОЗДАНИЕ. Механиката и процесите на взаимодействието между егрегорите и хората, са част от тази „картина”. Именно затова посочените по-горе форми на религия са просто проявление на конкретното НИВО в развитието на отделния индивид и свързването им заедно е част от това НИВО.
Освен тях днешната егрегориална „голяма картина” включва и атеистите-материалисти, които сега са също голяма част от енергетичния фактор. Припомням, че понятието ПАРАДИГМА представлява организирана, обществено-приета форма за тълкуване и обяснение на групово значими факти, наблюдения и явления. Съвсем ясно е, че групата/егрегора/ на всяко ниво, си има свой основен „закон” – сбор от правила, обяснения, тълкувания , които трябва да бъдат в „тон” с основната вибрация на „масата” единици, които го съставляват. Във връзка с горните процеси,  е лесно да се направи наблюдението, че всяко общество смята идеите /парадигмата/ на предишните за заблуда, а своите за неоспорима истина. Исторически погледнато това е напълно очевидно. Когато последната ПАРАДИГМА се е формирала на сцената на историята, преди 3-4 века, свързаните с нея събития са били също толкова драматични. Припомням възникването на науката, като форма на познанието, и борбата й с дотогавашната силна догматизирана представа за Вселената – земята е в центъра на Вселената и всичко се върти около нея. От Джордано Бруно и Галилей, до Нютон и Айнщайн …до появата на съпътстващи такива „идейни течения” в изкуството, философията, появата на книгите и т.н., са основните предпоставки за оформянето на днешния вид на парадигма, която е залегнала в господстваща в момента култура. И от 20 век насам, заедно с невиждания „взрив” на научните открития, ново стремително натрупване на факти, наблюдения и идеи, които не се побират в досегашните представи и обяснения на основната парадигма. Също така – очевидно е, че в досегашните мирогледи и идеи има един голям… да го наречем условно, недостатък. Въз основа на него постепенно се стигна до днешната криза – тотална криза – на всички нива. Очевидно е, че обществените отношения от всякакъв характер са вече изчерпани, както като ресурс, така и изчерпахме и ресурсите на планетата и застрашихме и собственото си съществуване. Очевидната неадекватност спрямо реалните условия и представите ни за СВЕТА и ролята ни в него, довеждат до кризата на глобално ниво.

И така – от преминаващите в ново еволюционно ниво представители на изброените по-горе основни МАСИ от хора, се заражда и укрепва бавно онова, което условно аз наричам НОВА ЕПОХА. Лесно е да се проследят отново постепенните процеси в промяната на нагласите. Част от тези схеми са и събитията, на които всички сме свидетели – като се започне от глобализацията в обществените отношения, окрупняването на финансови институции, промяната на пазарните и оттам в икономическите отношения. Постепенното проникване на идеите, свързани със НОВ, различен мироглед, различно отношение към хората, природата, ежедневието… към самите нас. Развитието на науката и физиката в частност, довело до шоковото за мнозина откритие, че наблюдателя и наблюдаваното са взаимно свързани, и че природата на „материалните” неща съвсем не е материална, а е вълнова, многовариантна, че едно „нещо” може да бъде на две!/или повече/ места едновременно, и невъзможността за изучаване на онова, което продължава да бъде най-голямата неизследвана област – СЪЗНАНИЕТО. Това са само микроскопична част от многобройните противоречиви на днешния мироглед наблюдения, открития, експерименти и идеи. И именно те ще станат основата за ПРОМЯНАТА. Очевидно НУЖНАТА ПРОМЯНА. Ще изброя и някои други настоящи процеси:
Популяризирането на идеята за „различна възможност” в историческите събития, свързани със Исус, намирането на „различните” ръкописи в Кумран, и откриването на забранени и „засекретени” текстове, свързани със тогавашните събития, неизменно се отразиха на непоклатимото поведение на Римокатолическата църква… и разбира се на Исляма… Предполагам знаете, че и двете са „наследници” именно на тези събития. Появата на „документи” и излизането на „бял свят” на информация, за скрити и тайни „общества” от хора, които стоят зад по-голямата част от историческите събития, появата на изследвания в тези посоки доведе до излизането на голям брой научни публикации, свързани с различното разглеждане на ставащите събития още преди раждането на Христа. Разглеждането на ролята на тамплиерите, по отношение на скрити тогавашни събития, доведе до популяризирането на възможността Историческата истина за раждането и живота и основното послание на Христос да е била съвсем различна от проповядваните от каноните на последователите му. Чисто изследователския подход в търсенето намери място и в романите на писатели, и писателя Дан Браун, романизирайки голяма част от тях ги направи достъпни и обществено значими. Направи се филм, сега се прави и втори /Шестото клеймо/, който определено ще „удари” здраво римокатолическите вярващи. В отговор на това, всички видяхме, че се организираха християнски бунтове, в които се наблюдава за първи път в света съгласие в действията между християни и мюсюлмани. Пуснаха наново филмираните версии за Римокатолическия ИСУС, даже за деца го бяха адаптирали – в България включително. Заедно с това се засили излизането на заглавия, свързани със „традиционните” представи за рая и ада, за силите на доброто и злото; пуснаха сега изключително скъп римейк на старото заглавие „Поличбата 666”, повиши се силно излизането на заглавия от така наречените „филми на ужасите”, които са свързани с проява и мултиплициране на страха, изкарвайки наяве някои залегнали в нас от детството ни представи и спомени. Между другото да вметна, че заедно с вярването, Страхът е един от най-важните фактори за образуването, захранването и битието на сегашните големи егрегори. Именно заради общочовешкия характер и вибрация на страха и страхуването, той е уеднаквяващия фактор – спояващото звено в тези явления.
От друга страна горните процеси станаха причина за появата на „модернизиран”вид вярващи християни и мюсюлмани. Става въпрос за нов вид „защитници” на вярата във вид на много знаещи и образовани хора, намиращи слабостта на преходния момент в научната парадигма – когато старата си отива, а на нейно място не се е оформила нова. Плъзнаха по радиа, телевизии, интернет. Дори в нашия форум имаме линкове към такива. Във ВЯРА.ОРГ  също се появи точно такава статия – за „Исляма и философията на илюзията”. Подготвят се и организират публично представени дебати спредставители на традиционната наука, в които те са чудесно подготвени и информирани. И всичката тази публичност е в опит да се „спечелят” нови „души”… именно чрез „объркаността” и противоречието на протичащите процеси, в очите на обикновения човек.
В хода на тези разсъждения искам да кажа, че зад факта - повечето нови открития да бъдат забранени или ограничени стоят фактори и групи не само от финансово заинтересовани групировки, а и от хора тясно свързани, наети или повлияни от римокатолическата църква. Става въпрос не само за финансови интереси, става въпрос и за чисто верски и властови интереси. Въпроси, като евтаназията, абортите, клонирането… намират здрави противници именно в т.н. християнски организации, които между другото имат влиятелно лоби дори в нашия парламент. Може би защото плащат добре. Не трябва да се забравя, че ВАТИКАНА е един от най-влиятелните фактори по цялата планета, притежаваща огромни финансови, човешки и манипулационни ресурси. Здравата централизирана и последователно-организирана структура я прави важен фактор в глобалния живот и процесите свързани с него. Но както видяхме и там очевидно текат процеси – Йоан-Павел Втори направи някои неща, които очевидно доста се различиха от предишните „глави” на тази организация. За първи път от името на църквата се направи извинение за „грешките”, направиха се стъпки за изглаждането на отношенията с останалите течения в самата нея. Направи се опит за консолидация и помиряване на традиционната вражда с Исляма. Очевидно е, че редиците трябва да се стягат, защото идват „по-тежки дни” за традиционните вярващи.
При исляма положението е подобно – кризата в многобройните идейни течения доведоха, до непрекъснатите им войни, а „погрешната” намеса на големите геополитически играчи в точките на войните само доведоха до изнасянето на същите и в самите големи държави със явлението „тероризъм”. Разбира се – това е също част от една „глобална” игра - явлението тероризъм е само част от пешките в нея. …
 Увеличаването на петролните цени например си има и някои скрити страни – примерно до сега намирането на алтернативни източници на енергия се „забави” именно поради изгодния финансов достъп до традиционните. И сега вече се обърна наново внимание към различните форми на енергия – именно поради неизгодността на съществуващите. Виждат се и други последствия с далечен прицел… но сега не му е тука мястото за това……

 Всичко, което казах до тук е част от една още по-голяма схема – на една „космическа” игра - Играта на еволюцията. Тя пък е част от още по-големия план - играта на ВСЕЛЕНАТА. На всички нива се осъществяват такива форми на битието, защото Вселената е единна както по своята същност, така и в проявленията си.
« Last Edit: юни 19, 2006, 12:52:11 pm by ramus »
АВТОРЪТ винаги съотвества на Поста си,
защото ПРИНЦИПА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО няма изключения.